Media transmisyjne. Kabel koncentryczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Media transmisyjne. Kabel koncentryczny"

Transkrypt

1 Media transmisyjne Kabel koncentryczny Technologia oparta na kablu koncentrycznym przechodzi do historii. Obarczona jest ona wieloma wadami, które powodują rezygnowanie z jej stosowania. WyróŜnia się dwa rodzaje kabla koncentrycznego: Ethernet gruby 10Base-5 (ThickEthernet) oznaczenie kabla RG-8 i RG-11, o impedancji falowej 50 omów i grubości 1/2. Jego główną zaleta jest odległość miedzy stacjami wynosząca 500m. Praktycznie nieuŝywany, poza instalacjami w specjalnych celach. Elementy montaŝowe, karty sieciowe jak i sterowniki do aktualnych systemów operacyjnych trudne bądź niemoŝliwe do zdobycia. 1

2 Kabel koncentryczny Ethernet cienki 10Base-2 (ThinEthernet) oznaczenie kabla RG-58, o impedancji falowej 50 omów i grubości ¼. Spotykany w starszych instalacjach sieciowych. Źródło transmisji: Elektryczne Współpracujące topologie: 10Mb Ethernet Maksymalna długość segmentu: 185 m Minimalna długość kabla: 0,5 m Maksymalna liczba stacji: 30 na jeden segment kabla Maksymalna całkowita długość sieci: 925 m Kabel koncentryczny Kabel koncentryczny (koncentryk) składa się z zewnętrznej cylindrycznej osłony przewodzącej otaczającej pojedynczy, wewnętrzny przewód te dwa przewodniki oddzielone są izolacją. W centrum kabla znajduję się pojedynczy przewód miedziany. 2

3 Zakończenia kabla koncentrycznego Złącze BNC Zakończenia kabla koncentrycznego Terminator BNC 3

4 Zakończenia kabla koncentrycznego Trójnik - Łącznik T Przykładowa sieć na grubym koncentryku 4

5 Przykładowa sieć na cienkim koncentryku Kabel koncentryczny Zalety kabla koncentrycznego: - ze względu na posiadaną ekranizację, jest mało wraŝliwy na zakłócenia i szumy, - jest tańszy niŝ ekranowany kabel skręcany, - posiada twardą osłonę, dzięki czemu jest bardziej odporny na uszkodzenia fizyczne. Wady kabla koncentrycznego: - ograniczenie szybkości do 10Mbit, - niewygodny sposób instalacji (duŝe łącza, terminatory, łączki T, duŝa grubość i niewielka elastyczność kabla), - słaba skalowalność (problemy z dołączeniem nowego komputera), - niska odporność na powaŝne awarie (przerwanie kabla unieruchamia duŝą część sieci), - trudności przy lokalizowaniu usterki, 5

6 Zastosowanie sieci koncentrycznej ChociaŜ sieć 10Base-2 jest technologią wychodzącą z uŝytku, nadal moŝe się okazać przydatna w niektórych zastosowaniach. Przykładowo przy instalacji małej sieci domowej - do 5 komputerów - koszt (tanie uŝywane karty sieciowe, brak dodatkowych urządzeń sieciowych koncentratora) takiej instalacji jest o wiele niŝszy od instalacji z wykorzystaniem skrętki. Ponadto przy niewielkiej liczbie komputerów problemy z diagnozowaniem uszkodzeń fizycznych sieci nie są zbyt duŝe. Ciekawym zastosowaniem tej technologii, stają się ostatnio sieci osiedlowe. W przypadku odległości pomiędzy blokami powyŝej 100 m, często wykorzystuje się przewód koncentryczny. Dodatkowo, kabel ten jest mocniejszy mechanicznie i bardziej odporny na warunki zewnętrzne, co ułatwia jego instalację na zewnątrz budynków. Ponadto w środowiskach o duŝych szumach elektromagnetycznych, równieŝ objawiają się zalety kabla koncentrycznego. Kabel miedziany- SKRĘTKA 6

7 Kategorie i klasy skrętek Amerykańska norma EIA/TIA 668A / Norma europejska EN Kategoria 1 tradycyjna, nieekranowana skrętka telefoniczna przystosowana do przesyłania głosu; nieprzystosowana do transmisji danych duŝej emisji / Klasa A realizacja usług telefonicznych z pasmem częstotliwości do 100 khz Kategoria 2 nieekranowana skrętka; szybkość transmisji do 1 MHz; kabel ma zwykle 2 pary skręconych przewodów / Klasa B okablowanie dla aplikacji głosowych i usług terminalowych z pasmem częstotliwości do 1 MHz Kategoria 3 skrętka o szybkości transmisji do 10 MHz; kabel zawiera zwykle 4 pary skręconych przewodów Kategoria 4 skrętka działająca z szybkością do 16 MHz; kabel zbudowany z 4 par przewodów / Klasa C obejmuje typowe techniki sieci LAN; wykorzystuje pasmo częstotliwości do 16 MHz Skrętka c.d. Kategoria 5 skrętka z dopasowaniem rezystancyjnym 100 Ω; pozwala na transmisję danych z szybkością 100 MHz na odległość do 100 m / Klasa D Dla szybkich sieci lokalnych; obejmuje aplikacje wykorzystujące pasmo częstotliwości do 100 MHz Kategoria 6 umoŝliwia transmisję z częstotliwością do 250 MHz / Klasa E stanowi najnowsze okablowanie; parametry jej określone są do częstotliwości 250 MHz Kategoria 7 transmisja z szybkością do 600 MHz / Klasa F moŝliwa jest realizacja aplikacji wykorzystujących pasmo do 600 MHz; róŝni się ona od poprzednich klas stosowaniem kabli typu STP 7

8 Kabel skrętka W uŝyciu są trzy rodzaje skrętki: - skrętka ekranowana (STP Shielded Twisted-pair) Kabel skrętka - skrętka foliowana (FTP Foil Twisted-pair) zwany tez ScTP 8

9 Kabel skrętka - skrętka nieekranowana (UTP Unshielded Twisted-pair) Końcówki skrętki (RJ-45) Krosowany Prosty Wykorzystywan e są przewody zielony, pomarańczowy, biało zielony, biało pomarańczowy. 9

10 10

11 Standardy IEEE dla skrętki Standard Max. Przepusto wość Medium Informacje dodatkowe Dopuszczalna odległość 10BaseT 802.3i Mbs skrętka UTP/STP cat. > 3 100m 100BaseTX 802.3u Mbs skrętka UTP cat. 5 <100m 100BaseT u Mbs skrętka UTP cat. > 3 <100m 1000BaseCX 802.3z Mbs koncentryk lub skrętka dwuŝyłowa ekranowana <25m 1000BaseT 802.3ab Mbs skrętka UTP cat. 5 <100m 11

12 Standardy IEEE c.d. Dla 10 Mb/s mamy jeden standard 10Base-T, wykorzystuje on 2 pary kategorii Cat-3 UTP Dla szybkości 100Mb/s istnieją dwa róŝne media: - 100Base-TX - skrętka kategorii 5, wykorzystane 2 pary (tak jak w 10Base-T) Base-T4 - skrętka kategorii 5, wykorzystane 4 pary. Dla szybkości 1000Mb/s została przewidziana równieŝ skrętka kategorii 5 wykorzystująca wszystkie 4 pary. Parametry kabla skręcanego Źródło transmisji: Elektryczne Współpracujące topologie: 10Mb, 100Mb i 1Gb Ethernet, FDDI, ATM Maksymalna długość kabla: 100 m Min. Długość kabla: brak Liczba stacji na kabel: 2 12

13 Kabel skrętka Zalety skrętki: - jest najtańszym medium transmisji (jeśli chodzi o cenę metra, bez uwzględniania dodatkowych urządzeń), - wysoka prędkość transmisji (do 1000 Mb/s), - łatwe diagnozowanie uszkodzeń, - łatwa instalacja, - odporność na powaŝne awarie (przerwanie kabla unieruchamia najczęściej tylko jeden komputer), - jest akceptowana przez wiele rodzajów sieci, Wady skrętki: - niŝsza długość odcinka kabla niŝ w innych mediach stosowanych w Ethernecie, - mała odporność na zakłócenia (skrętki nie ekranowanej), - niska odporność na uszkodzenia mechaniczne konieczne jest instalowanie specjalnych listew naściennych itp. Kable energetyczne jako medium transmisji danych ( Power Line Communication) 13

14 Struktura PLC Technologia PLC wykorzystuje istniejące linie energetyczne. System składa się z dwóch części: - Zewnętrzna słuŝy do przesyłania sygnału po linii niskiego napięcia od transformatora do punktu dostępu w budynku. Przy stacji transformatorowej system jest podłączony poprzez kontroler zewnętrzny do telekomunikacyjnej sieci szkieletowej. Sygnał wędruje poprzez linie na częstotliwościach w zakresie 1,5-12 MHz (pomiędzy transformatorem i kontrolerem zewnętrznym a punktem dostępu w budynku) - Wewnątrz budynku znajduje się punkt dostępowy - który doprowadza sygnał do kaŝdego gniazdka w budynku. Całość składa się na pojedynczą komórkę PLC, która moŝe obejmować od 100 do 200 indywidualnych uŝytkowników. Sygnał wędruje poprzez linie na częstotliwościach w zakresie MHz (po sieci wewnątrz budynku). Pozwala to uniknąć zakłóceń w pracy innych urządzeń elektrycznych. System PLC 14

15 Elementy składowe systemu PLC Przepustowość PLC Przepływność do komórki PCL wynosi aktualnie ponad 2 Mb/sec, w przyszłości pasmo ma zostać poszerzone - do 10 Mbit/sec i potem 20 Mbit/sec, dzięki poszerzeniu zakresu częstotliwości. 15

16 Światłowód Obecnie najnowocześniejszym medium transmisyjnym jest światłowód (FiberOpticCable). Cienkie włókna szklane zamykane są w plastykowe osłony, co umoŝliwia ich zginanie nie powodując łamania. Nadajnik na jednym końcu światłowodu jest wyposaŝony w diodę świecącą lub laser, które słuŝą do generowania impulsów świetlnych przesyłanych włóknem szklanym. Odbiornik na drugim końcu uŝywa światłoczułego tranzystora do wykrywania tych impulsów. Stosowane typy światłowodów: Jednomodalny nazywany jest takŝe osiowym, poniewaŝ światło wędruje po osi kabla. Do 10 Gb/s. Głównie do sieci WAN. Wielomodalny fale światła wchodzą do szklanego kanału pod róŝnymi kątami i nie wędrują osiowo, co oznacza, Ŝe stale odbijają się od ścian szklanej rurki. Głównie sieci LAN. Światłowód Budowa światłowodu 1. Włókno optyczne, złoŝone z dwóch rodzajów szkła o róŝnych współczynnikach załamania (RefractionIndex): - cześć środkowa rdzeń (Core), najczęściej o średnicy 62,5 um (rzadziej 50um) - część zewnętrzną płaszcz zewnętrzny (Cladding), o średnicy 125 um; 2. Warstwa akrylowa 3. Tuba izolacja o średnicy 900 um. 4. Oplot kewlarowy. 5. Izolacja zewnętrzna. Włókna wzmacniające Płaszcz Rdzeń Koszulka zewnętrzna 16

17 RODZAJE ŚWIATŁOWODÓW Występują dwa podstawowe rodzaje światłowodów: o skokowej (step index) o gradientowej (gradient index) zmianie współczynnika załamania. Światłowody o skokowej zmianie współczynnika załamania dzielą się na wielomodowe jednomodowe W światłowodzie wielomodowym istnieją warunki optyczne do powstawania i przesyłania wzdłuŝ osi włókna optycznego wielu dyskretnych modów (promieni świetlnych), kaŝdy o tej samej długości fali świetlnej i róŝnej szybkości propagacji. W celu uzyskania jednodomowej transmisji światła stosuje się światłowody o odpowiednio malej średnicy, porównywalnej z długością fali świetlnej. Standardy transmisji światłowodowych NajwaŜniejszymi dla technologii światłowodowej, z naszego punktu widzenia, są: 10Base-FL transmisja 10Mb/s. 10Base-Foirl- transmisja 10 Mb/s 100Base-FX transmisja 100Mb/s. 1000Base-LX transmisja 1000Mb/s, laser długofalowy ok. 1300nm 1000Base-SX transmisja 1000Mb/s, laser krótkofalowy ok. 850nm 17

18 10Base FL Specyfikacja 10BaseFL umoŝliwia transmisję w paśmie podstawowym z prędkością 10 Mbps przez wielofunkcyjny kabel światłowodowy o średnicy 62,5/125 mikrona. Maksymalna długość kabla wynosi 2 km. Podobnie jak skrętka dwuŝyłowa, równieŝ światłowód nie moŝe być rozgałęziany. 10BaseFL moŝe słuŝyć do łączenia wzmacniaczy ze sobą, a nawet do łączenia serwerów ze wzmacniaczem. Połączenie tego typu jest nieco droŝsze niŝ porównywalne z nim połączenie 10BaseT, ale moŝe być stosowane w sieciach o większych rozmiarach. 10BaseFOIRL 10BaseFOIRL jest najnowszym dodatkiem do specyfikacji Skrót ten oznacza transmisję w paśmie podstawowym z prędkością 10Mbps, z wykorzystaniem łączy światłowodowych pomiędzy wzmacniaczami. Z tej definicji wynika, ze technologia ta jest ograniczona wyłącznie do połączeń koncentrator koncentrator za pomocą okablowania światłowodowego. Nie moŝna przyłączać do niego Ŝadnych innych urządzeń. 10BaseFOIRL wykorzystuje kabel światłowodowy o średnicy 8,3 mikron. Technologia ta zapewnia efektywna transmisję sygnałów w paśmie podstawowym z prędkością 10 Mbps na odległość 5 km. Zasadniczą wadą tego rozwiązania jest jego cena, co ogranicza zainteresowanie nim na rynku. 18

19 100BaseFX 100BaseFX jest światłowodowym odpowiednikiem 100BaseTX. 100BaseFX moŝe obsługiwać transmisję danych z szybkością 100Mbps na odległość do 400 metrów, wykorzystując dwie Ŝyły kabla światłowodowego 62,5/125 mikronów 1000BaseLX 1000BaseLX jest proponowaną specyfikacja transmisji wykorzystującej lasery długofalowe. Przesyłane fale świetlne o długości 1300 nanometrów są uwaŝane za fale długie. Media transmisyjne: Wielofunkcyjny Kabel światłowodowy. 19

20 Łączniki światłowodowe. 20

21 Zalety światłowodów Światłowód zdecydowanie przewyŝsza pod kaŝdym względem tradycyjne kable miedziane : - szybkość, odległość, wierność transmisji - do 10 Gb/s przy odległościach do 200 km i stopie błędu mniej niŝ Wady światłowodów - negatywne efekty Tłumienie światłowodu powodujące straty mocy optycznej sygnału. Powoduje ono ograniczenie odległości transmisji, a więc długości odcinków międzygeneratorowych. Dyspersja powodująca poszerzenie czasowe impulsów i niebezpieczeństwo przypisania im błędnych wartości w odbiorniku. Poszerzenie to rośnie wraz z odległością transmisji. Nieliniowość optyczna szkła powodująca równieŝ zniekształcenia impulsów. 21

22 Łączność bezprzewodowa. Nie wymagają medium w postaci kabla Wykorzystuje się: Fale radiowe Mikrofale Fale światła podczerwonego Światło laserowe Radio Sieci radiowe nie wymagają bezpośredniego fizycznego połączenia między komputerami. W zamian za to kaŝdy uczestniczący w łączności komputer jest podłączony do anteny, która zarówno nadaje, jak i odbiera fale. 22

23 Standard IEEE Zasięg : 60m Max. Szybkość: 2Mb/s WraŜliwość na zakłócenia: duŝa Długość fali: 2,4 GHz Połączenie: punkt-punkt, punkt-wiele punktów, punkt-punkt dostępowy sieci Lan Warstwa fizyczna: - DSSS (rozproszenie widma z wykorzystaniem sekwencji bezpośredniej) - FHSS (rozproszenie widma z przeskokiem czestotliwości) - Podczerwień Kodowanie: 40 bit RC4 Standard IEEE 802.1b Zasięg : 100m Max. Szybkość: 11 Mb/s WraŜliwość na zakłócenia: duŝa Długość fali: 2,4 GHz Połączenie: punkt-punkt, punkt-wiele punktów, punkt-punkt dostępowy sieci Lan Warstwa fizyczna: - DSSS (rozproszenie widma z wykorzystaniem sekwencji bezpośredniej) Kodowanie: 40 bit RC4, uwierzytelnienie 23

24 Standard IEEE 802.1a Zasięg : 75m Max. Szybkość: 54 Mb/s WraŜliwość na zakłócenia: duŝa Długość fali: 5 GHz Połączenie: punkt-punkt, punkt-wiele punktów, punkt-punkt dostępowy sieci Lan Warstwa fizyczna: - OFDM (52 podnośne, dla których stosuje się modulacje BPSK, QPSK lub QAM/64-QAM. Maksymalną szybkość transmisji (54 Mbit/s) uzyskuje się dla modulacji 64-QAM (216 bitów danych na jeden symbol OFDM). Kodowanie: 40 bit RC4, uwierzytelnienie Anteny do sieci bezprzewodowej 24

25 Bezprzewodowe karty sieciowe Routery bezprzewodowe 25

26 Mikrofale Mikrofale to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego o długości fali pomiędzy podczerwienią i falami ultrakrótkimi, zaliczane są do fal radiowych, przyjęto Ŝe odpowiada im zakres 1mm-30cm (częstotliwość GHz). W elektronice stosowanie sygnałów o częstotliwościach mikrofalowych oznacza, Ŝe rozmiary urządzenia (w najprostszym przypadku falowodu) są zbliŝone do długości fali przenoszonego sygnału i opis obwodu przy pomocy elementów o stałych skupionych nie jest wystarczająco dokładny. Zastosowanie maser to urządzenie podobne do lasera, tyle Ŝe działa w zakresie mikrofalowym mikrofale pozwalają na transmisję danych do satelitów, gdyŝ nie są pochłaniane przez atmosferę radar równieŝ posługuje się tym promieniowaniem telefony komórkowe standardu GSM pracują w częstotliwościach MHz oraz MHz system globalnego pozycjonowania (GPS) wykorzystuje fale o częstotliwości 1575 MHz bezprzewodowe sieci komputerowe (WLAN) jak np. IEEE albo bluetooth uŝywają mikrofal w zakresie 2,4 GHz bądź 5 GHz (w przypadku a) transmisja danych w telewizji kablowej odbywa się w tym samym zakresie, tyle Ŝe medium jest kabel, a nie powietrze w nowoczesnych komputerach, jesli mikroprocesor taktowany jest sygnalem rzędu 1 GHz lub większym 26

27 Anteny mikrofalowe Anteny mikrofalowe Sieci mikrofalowe są powszechnie wykorzystywane np. do komunikacji i przesyłania danych między szpitalami połączeń w publicznej telefonii naziemnej komunikacji głosowej i wizyjnej oraz wymiany danych między oddziałami banków komunikacji głosowej, wizyjnej oraz w transmisji danych przez przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem ropy 27

28 Podczerwień (Irda) Bezprzewodowe zdalne sterowniki uŝywane w urządzeniach takich jak telewizory czy wieŝe stereo komunikują się za pomocą transmisji w podczerwieni. Taka transmisja jest ograniczona do małej przestrzeni i zwykle wymaga, aby nadajnik był nakierowany na odbiornik. Sprzęt wykorzystujący podczerwień jest w porównaniu z innymi urządzeniami niedrogi i nie wymaga anteny. Transmisja w podczerwieni moŝe być uŝyta w sieciach komputerowych do przenoszenia danych. MoŜliwe jest na przykład wyposaŝenia duŝego pokoju w pojedyncze połączenie na podczerwień, które zapewnia dostęp sieciowy do wszystkich komputerów w pomieszczeniu. Komputery będą połączone siecią podczas przemieszczania ich w ramach tego pomieszczenia. Sieci oparte na podczerwień są szczególnie wygodne w przypadku małych, przenośnych komputerów. IRDA c.d. p.parametrwłaściwości1.podczerwień nm2.typ połączeniapunkt-punkt3.liczba kanałówjeden - do transmisji danych4.prędkość transmisjiobowiązkowo: 9,6 kb/s, opcjonalnie: 19,2 kb/s, 38,4 kb/s, 57,6 kb/s, 115,2 kb/s (IrDA 1.0 lub 1.1) oraz 0,576 Mb/s, 1,152 Mb/s, 4 Mb/s (IrDA 1.1)5.Zasięg i typ transmisjido 1 m; urządzenia muszą się "widzieć"; kąt wiązki transmisji - 30o6.Maksymalna liczba aktywnych urządzeń2 połączenia7.multipleksacjaprzestrzenna8.bezpieczeństwo na poziomie łącza emulacja portuszeregowy + równoległy 28

29 Standard Bluetooth Bluetooth jest standardem opisanym w specyfikacji IEEE Specyfikacja informuje o zasięgu około 10m, choć w praktyce, w otwartym terenie, moŝe on wynieść nawet do 200m. UŜywa fal radiowych w paśmie ISM 2,4 GHz. Urządzenie umoŝliwiające wykorzystanie tej technologii to Bluetooth Adapter. Zasięg urządzenia determinowany jest przez klasę mocy: klasa 1 (100 mw) ma największy zasięg, do 100 m, klasa 2 (2,5 mw) jest najpowszechniejsza w uŝyciu, zasięg do 10 m, klasa 3 (1 mw) rzadko uŝywana, z zasięgiem do 1 m. Standard Blue Tooth c.d. 29

30 Światło laserowe Światło moŝe zostać uŝyte do komunikacji poprzez światłowody. Promień światła moŝe być równieŝ uŝyty do przenoszenia danych powietrzem. W połączeniu wykorzystującym światło są dwa punkty - w kaŝdym znajduje się nadajnik i odbiornik. Sprzęt ten jest zamontowany w stałej pozycji, zwykle na wieŝy, i ustawiony tak, Ŝe nadajnik w jednym miejscu wysyła promień światła dokładnie do odbiornika w drugim. Nadajnik wykorzystuje laser do generowania promienia świetlnego gdyŝ jego światło pozostaje skupione na długich dystansach. Światło lasera podobnie jak mikrofale porusza się po linii prostej i nie moŝe być przesłaniane. Niestety promień lasera nie przenika przez roślinność. Tłumią go równieŝ śnieg i mgła. To powoduje, Ŝe transmisje laserowe mają ograniczone zastosowanie. Transmisja satelitarna, techniki transmisji 30

31 Wstęp International Telecommunications Union przyznała pierwsze częstotliwości dla transmisji satelitarnej na orbicie umieszczono pierwszego satelitę o zastosowaniu telekomunikacyjnym - Echo 1 - tylko odbijającego sygnały radiowe. - powstały teŝ nowe standardy - transmisji satelitarnej przydzielano nowe częstotliwości. Dane wysyłane są bezpośrednio do satelity kanałem radiowym, a stamtąd wędrują do punktu docelowego przez inne satelity lub przez sieć naziemną. W większości sieci terminal abonenta moŝe być teŝ przenośny. Budowa systemu satelitarnego Generalnie, w kaŝdym systemie satelitarnym moŝna wyróŝnić trzy elementy składowe : - moduł naziemny - moduł kosmiczny - kanał radiowy. 31

32 Moduł naziemny terminale abonenckie ruchome lub stacjonarne szkieletowa sieć naziemna ze stacjami bazowymi adaptery sieciowe i stacje kontrolne. terminale abonenckie są zaopatrzone w antenę do nadawania i odbierania danych z satelity oraz urządzenia do przetwarzania sygnałów radiowych wysokiej częstotliwości Anteny realizacja fizyczna 32

33 Rodzaje orbit 33

34 LEO (Low Earth Orbit) - wysokości od 500 do 2000 km < 500 km atmosfera jest zbyt gęsta, duŝe tarcia w ruchu satelity > 2000 km zaczyna się pierwsza ze stref (pasów) Van Allena - obszarów występowania cząstek (protonów i elektronów) o bardzo duŝych energiach, mogących spowodować uszkodzenie elektronicznych elementów satelity przebywającego w niej przez dłuŝszy czas. Budowa systemu wymaga wielu stacji. - okres obiegu około 90 min - czas widoczności minut. - opóźnienia propagacji < 20 ms LEO mogą być kołowe lub eliptyczne - Przykłady uŝycia: Iridium, Globstar, Teledesic MEO (Medium Earth Orbit) - wysokość 8 do 12 tys. km. ograniczenia zarówno od góry jak i od dołu wynikają z istnienia pierwszej i drugiej strefy Van Allena. - okres obiegu około 5 10 h - czas widoczności minut. - opóźnienia propagacji < 50 ms MEO mogą być kołowe lub eliptyczne Budowa systemu globalnego wymaga od 10 do 20 satelitów krąŝących po kilku róŝnych orbitach. Satelity MEO i LEO często określane są jednym mianem : LEO. - przykłady uŝycia: Odyssey, Inmarsat 34

35 HEO (Highly Eliptical Orbit) - orbity silnie eliptyczne : perygeum - od ok. 500 km, apogeum - do ok. 50 tys. km. - satelita jest widoczny z danego obszaru na kuli ziemskiej jako prawie nieruchomy przez pewien okres czasu. Pozwala to na tworzenie systemów o podobnych cechach jak systemy geostacjonarne, ale są to systemy regionalne. Dla stworzenia systemu regionalnego bazującego na orbitach HEO wystarcza od 2 do 10 satelitów. Obecnie, właściwie nie planuje się systemów HEO GEO (GEOstationaryorbit) - wysokość km w płaszczyźnie równikowej. - okres obiegu około 24 h - czas widoczności - stały. - opóźnienia propagacji około 250 ms Do stworzenia systemu globalnego - nie obejmującego zasięgiem obszarów podbiegunowych - wystarczają trzy satelity. Orbita ta jest jednak bardzo popularna i jednocześnie coraz bardziej eksploatowana - korzystają z niej m.in. systemy VSAT, Inmarsat i satelity transmitujące kanały telewizyjne. 35

36 Arthur C. Clarke 1945 Arthur C. Clarke publikuje w Wireless World artykuł pt.: Extra- Terrestrial Relays prezentujący ideę satelitów geostacjonarnych i ich uŝycia w łączności. An artificial satellite at the correct distance from the earth could make one revolution every 24 hours, i.e., it would remain stationary above the same spot and would be within optical range of nearly half of the earth s surface. Three repeater stations, 120 degrees apart in the correct orbit could give television and microwave coverage to the entire planet. Kanał radiowy Kanał radiowy przewidziany do transmisji Ziemia - satelita nosi nazwę "uplink kanał do transmisji satelita - Ziemia to "downlink". W miarę rozwoju telekomunikacji satelitarnej wzrastały potrzeby na pasmo częstotliwości przydzielone tym kanałom. W związku z tym, na kolejnych światowych konferencjach radiowych WRC (WorldRadiocommunicationConference) przyznawane były coraz to nowe częstotliwości. Przyjęto następujący podział : 36

37 Podział kanałów - pasmo L GHz - pasmo S GHz - pasmo C GHz - pasmo X GHz -> przeznaczone głównie dla organizacji rządowych i wojska - pasmo Ku GHz - pasmo K GHz - pasmo Ka GHz -> pasma K i Ka czasem określa się jedną nazwą Ka - pasmo V - powyŝej 40 GHz Przykłady planów kanałów 500 MHz "w górę" (uplink) i "w dół" (downlink) w paśmie Ku. 37

38 Przykłady planów kanałów 500 MHz "w górę" (uplink) i "w dół" (downlink) w paśmie Ku. Architektura jako a) sieć dostępowa b) skieletowo - dostepowa 38

39 Techniki transmisjii FDMA (ang. Frequency-Division Multiple Access) - wielodostęp z podziałem częstotliwości. System współdzielenia medium poprzez przydział odpowiednich częstotliwości. Stosowany m.in w GSM, gdzie transmisja odbywa się na róŝnych częstotliwościach rozłoŝonych co 200 khz, w okolicy 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz lub 1900 MHz (w zaleŝności od standardu GSM). Schemat realizacji FDMA 39

40 CDMA (ang. Code Division Multiple Access) Metoda CDMA opiera się na tym, Ŝe wiele telefonów rozmawia równocześnie i na tej samej częstotliwości, z tym tylko, Ŝe dane przesyłane przez kaŝdy telefon są odpowiednio zakodowane. MoŜna to sobie wyobrazić jak rozmowę sześciu osób przy jednym stole, przy czym jedynie po dwie parami naprzeciw siebie Metoda ta opiera się na uŝywaniu tzw. kodów Walsha. Polega to na tym, Ŝe jeden bit danej jest kodowany za pomocą odpowiedniej sekwencji bitowej, natomiast urządzenie odbierające za pomocą klucza (którym jest ten kod Walsha) potrafi wiadomość rozkodować. Sekwencja ta nie jest byle jaka, lecz tak dobrana, Ŝe komunikat zakodowany tym właśnie kodem, którego się aktualnie uŝywa jako klucza, zostaje wzmocniony, natomiast pozostałe komunikaty zostaną osłabione. Dzięki temu wszystkie komunikaty mogą się swobodnie mieszać ze sobą, nadajnik odbiera komunikaty od wszystkich telefonów zmieszane w jedno, a na nadajniku następuje dopiero odfiltrowanie kaŝdego pojedynczego komunikatu za pomocą odpowiadającego mu kodu. Schemat realizacji CDM 40

41 TDMA ( Time Division Multiple Access) jest cyfrową technologią transmisji, która pozwala pewnej liczbie uŝytkowników na dostęp do pojedynczej częstotliwości radiowej. Schemat transmisji w standardzie TDMA powiela trzy sygnały ponad jednym kanałem. Obecny standard TDMA dla telefonów komórkowych dzieli pojedynczy kanał na sześć odstępów czasowych (ang. time slots), przy czym kaŝdy sygnał uŝywa dwóch odstępów. KaŜdemu uŝytkownikowi sieci komórkowej przypisany jest określony odstęp czasowy dla transmisji. Technika dostępu wykorzystywana w TDMA pozwala trzem uŝytkownikom dzielić częstotliwość 30 khz. TDMA jest takŝe techniką dostępu wykorzystywaną w europejskim standardzie cyfrowym - (ang. Global System for MobileCommunications) oraz standardzie japońskim - PDC (ang. Personal Digital Cellular). Schemat realizacji TDM 41

42 KONIEC Dziękuje za uwagę 42

Rola warstwy fizycznej. Sieci komputerowe. Media transmisyjne. Propagacja sygnału w liniach miedzianych

Rola warstwy fizycznej. Sieci komputerowe. Media transmisyjne. Propagacja sygnału w liniach miedzianych Sieci komputerowe Rola warstwy fizycznej Wykład 2 Warstwa fizyczna, Ethernet Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Rola warstwy fizycznej Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny Media sieciowe Wszystkie media sieciowe stanowią fizyczny szkielet sieci i służą do transmisji danych między urządzeniami sieciowymi. Wyróżnia się: media przewodowe: przewody miedziane (kabel koncentryczny,

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe. Rodzaje nośników. Piotr Kolanek

Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe. Rodzaje nośników. Piotr Kolanek Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe Rodzaje nośników Piotr Kolanek Najważniejsze technologie Specyfikacja IEEE 802.3 przedstawia m.in.: 10 Base-2 kabel koncentryczny cienki (10Mb/s) 100 Base

Bardziej szczegółowo

Media sieciowe Wiadomości wstępne

Media sieciowe Wiadomości wstępne Media sieciowe Wiadomości wstępne Opracował: Arkadiusz Curulak WSIiE TWP w Olsztynie Data aktualizacji : 10-12-2002 Pierwsza edycja : 10-12-2002 Spis treści Media sieciowe... 2 Wprowadzenie... 2 Skrętka

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

Sieci Satelitarne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Satelitarne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Satelitarne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Elementy systemu Moduł naziemny terminale abonenckie (ruchome lub stacjonarne), stacje bazowe (szkieletowa sieć naziemna), stacje kontrolne.

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury sieci

Budowa infrastruktury sieci Budowa infrastruktury sieci Zadania 1. Należy przygotować kabel skrośny długości około 1 metra zgodnie z ogólnie przyjętymi normami (EIA/TIA 568A, EIA/TIA 568B). Za pomocą urządzeń testowych należy wykazać

Bardziej szczegółowo

Media transmisyjne w sieciach komputerowych

Media transmisyjne w sieciach komputerowych Media transmisyjne w sieciach komputerowych Andrzej Grzywak Media transmisyjne stosowane w sieciach komputerowych Rys. 1. kable i przewody miedziane światłowody sieć energetyczna (technologia PLC) sieci

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. ABC sieci - podstawowe pojęcia. Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński. ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl

Sieci komputerowe. ABC sieci - podstawowe pojęcia. Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński. ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl Sieci komputerowe ABC sieci - podstawowe pojęcia Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl Sieci komputerowe (C) 2003 Ewa Burnecka ver. 0.1 p.1/28 Struktura sieci FDDI

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Medium transmisyjne Kabel miedziany Światłowód Fale radiowe Kabel miedziany 8 żyłowa skrętka telefoniczna Może być w wersji nieekranowanej (UTP Unshielded

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 1PSI

Sieci komputerowe 1PSI Prace zaliczeniowe dla słuchaczy szkół zaocznych w roku szkolnym 2016/2017 z przedmiotów: Sieci komputerowe 1PSI Systemy baz danych 2 PSI Sieci komputerowe 2 PSI Sieci komputerowe 1 PSI Sprawdzian wiedzy

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Fizyczna budowa sieci - kable, złącza.

Sieci Komputerowe Fizyczna budowa sieci - kable, złącza. Sieci Komputerowe Fizyczna budowa sieci - kable, złącza. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Kable w standardzie Ethernet.

Bardziej szczegółowo

Media transmisyjne stosowane w sieciach komputerowych Laboratorium Numer 1

Media transmisyjne stosowane w sieciach komputerowych Laboratorium Numer 1 Media transmisyjne stosowane w sieciach komputerowych Laboratorium Numer 1 Chcąc mówić o mediach transmisyjnych zacznijmy od początku. Powiedzmy sobie czym są media i jakie moŝemy wyróŝnić. Medium jest

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe 1 PSI

Witryny i aplikacje internetowe 1 PSI Prace zaliczeniowe dla słuchaczy szkół zaocznych w roku szkolnym 2014/2015 z przedmiotów: Sieci komputerowe 1PSI Witryny i aplikacje internetowe 1PSI Systemy baz danych 2 PSI Sieci komputerowe 2 PSI Witryny

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe

Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Plan

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Dr inż. Robert Banasiak. Sieci Komputerowe 2011/2012 Studia niestacjonarne

Sieci komputerowe. Dr inż. Robert Banasiak. Sieci Komputerowe 2011/2012 Studia niestacjonarne Sieci komputerowe Dr inż. Robert Banasiak Sieci Komputerowe 2011/2012 Studia niestacjonarne 1 Media transmisyjne 2 Specyfikacje okablowania Jakie prędkości transmisji są możliwe do uzyskania wykorzystując

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI DR INŻ. ROBERT WÓJCIK DR INŻ. JERZY DOMŻAŁ ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI WSTĘP DO SIECI INTERNET Kraków, dn. 3 października 2016r. PLAN WYKŁADU Organizacja zajęć Modele komunikacji sieciowej Okablowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk Topologie sieci Topologie sieci lokalnych mogą być opisane zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i logicznej. Topologia fizyczna określa organizację okablowania strukturalnego, topologia logiczna opisuje

Bardziej szczegółowo

Sygnały, media, kodowanie

Sygnały, media, kodowanie Sygnały, media, kodowanie Warstwa fizyczna Częstotliwość, widma, pasmo Pojemności kanałów komunikacyjnych Rodzaje danych i sygnałów Zagrożenia transmisji Rodzaje i charakterystyka mediów Techniki kodowania

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Wykład 4: Media transmisyjne

Sieci komputerowe Wykład 4: Media transmisyjne Sieci komputerowe Wykład 4: Media transmisyjne Wykład prowadzony przez dr inż. Mirosława Hajdera dla studentów 3 roku informatyki, opracowany przez Joannę Pliś i Piotra Lasotę, 3 FD. 1 1. KABEL MIEDZIANY

Bardziej szczegółowo

Lekcja 16. Temat: Linie zasilające

Lekcja 16. Temat: Linie zasilające Lekcja 16 Temat: Linie zasilające Fider w technice radiowej, w systemach nadawczych i odbiorczych jest to fizyczne okablowanie przenoszące sygnał radiowy z nadajnika do anteny lub z anteny do odbiornika,

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia Sieci komputerowe Sieć komputerowa - system umoŝliwiający wymianę danych między 2 lub więcej komputerami. Składają się na nią komputery środki słuŝące realizacji połączenia. Komputery

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe test

Sieci komputerowe test Uwaga: test wielokrotnego wyboru. Sieci komputerowe test Oprac.: dr inż. Marek Matusiak 1. Sieć komputerowa służy do: a. Korzystania ze wspólnego oprogramowania b. Korzystania ze wspólnych skryptów PHP

Bardziej szczegółowo

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko Planowanie sieci komputerowej mgr inż. Krzysztof Szałajko Co weźmiemy po uwagę? Wersja 1.0 2 / 31 Koszt Urządzenie centralne. Koncentrator? Switch? Jedno urządzenie centralne + bardzo długie połączenia

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wojciech Myszka Jakub Słowiński Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej 2014

Sieci komputerowe. Wojciech Myszka Jakub Słowiński Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej 2014 Sieci komputerowe Wojciech Myszka Jakub Słowiński Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej 2014 Trochę historii 1969 powstaje sieć ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) ~1990 CERN początki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora BMK-33

Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora BMK-33 LANEX S.A. ul. Diamentowa 0- Lublin tel. (0) 0 do 0 tel/fax. (0) 0 9 Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora e-mail: info@lanex.lublin.pl Dział Serwisu www.lanex.lublin.pl tel. (0) --0 do 0 wew.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-29.

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-29. Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego. 1.Wstęp Modułowy repeater światłowodowy umożliwia połączenie pięciu segmentów sieci Ethernet. Posiada cztery wymienne porty, które mogą zawierać

Bardziej szczegółowo

DZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK,

DZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, 17 - KABLE decydują o przepustowości sieci - kabel współosiowy - koncentryk - ETHERNET THIN (10BASE2) - cienki, czarny, max długość segmentu 185m, 255 urządzeń w segmencie sieci, bez koncentratorów - RG-58

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 5: telefonem w satelitę!

Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 5: telefonem w satelitę! Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 5: telefonem w satelitę! Dr inż. Jacek Mazurkiewicz Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Pozycja systemów

Bardziej szczegółowo

Warstwa fizyczna. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa. Sieciowa. Sieciowa.

Warstwa fizyczna. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa. Sieciowa. Sieciowa. Warswa fizyczna Model OSI Model TCP/IP Aplikacji Prezenacji Aplikacji Sesji Transporowa Sieciowa Transporowa Sieciowa przesłanie informacji przez nośnik fizyczny Łącza danych Fizyczna Dosępu do sieci Przegląd

Bardziej szczegółowo

Transmisja w paśmie podstawowym

Transmisja w paśmie podstawowym Rodzaje transmisji Transmisja w paśmie podstawowym (baseband) - polega na przesłaniu ciągu impulsów uzyskanego na wyjściu dekodera (i być moŝe lekko zniekształconego). Widmo sygnału jest tutaj nieograniczone.

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych

Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie Opracował: Adam Nazimek 1 Co to jest sieć komputerowa? Sieć komputerowa - jest to zespół urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-32

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-32 Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego e-mail: info@lanex.pl www.lanex.pl 1 1.Wstęp Modułowy repeater umożliwia połączenie siedmiu segmentów sieci Ethernet. Posiada możliwość zastosowania

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Standardy i rodzaje sieci

Sieci Komputerowe Standardy i rodzaje sieci Sieci Komputerowe Standardy i rodzaje sieci dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Podstawowe pojęcia dotyczące sieci:

Bardziej szczegółowo

Media transmisyjne. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Media transmisyjne. mgr inż. Krzysztof Szałajko Media transmisyjne mgr inż. Krzysztof Szałajko 2 / 60 Media miedziane 3 / 60 Pojęcia Napięcie stosunek pracy wykonanej podczas przenoszenia ładunku elektrycznego między punktami (V) Natężenie stosunek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora SE-31.2

Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora SE-31.2 LANEX S.A. ul. Ceramiczna 0-0 Lublin tel. (0) 0 tel/fax. (0) 0 0 Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora SE-. e-mail: info@lanex.pl Dział Serwisu www.lanex.pl tel. (0) -9-9 .Wstęp Wieloportowy koncentrator

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

Interface sieci RS485

Interface sieci RS485 Interface sieci RS85 Model M-07 do Dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego DSM-5 Instrukcja uŝytkowania Copyright 007 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeŝone MicroMade Gałka i Drożdż

Bardziej szczegółowo

Rodzaje okablowania. Transmisja. światłowód światłowód kabel kabel jednomodalny wielomodalny wielożyłowy współosiowy (skrętka) (koncentryk)

Rodzaje okablowania. Transmisja. światłowód światłowód kabel kabel jednomodalny wielomodalny wielożyłowy współosiowy (skrętka) (koncentryk) Rodzaje okablowania Transmisja przewodowa bezprzewodowa światłowodowa kablowa atmosfera próżnia światłowód światłowód kabel kabel jednomodalny wielomodalny wielożyłowy współosiowy (skrętka) (koncentryk)

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ZJAWISKA CAŁKOWITEGO WEWNĘTRZNEGO ODBICIA W ŚWIATŁOWODACH

ZASTOSOWANIE ZJAWISKA CAŁKOWITEGO WEWNĘTRZNEGO ODBICIA W ŚWIATŁOWODACH ZASTOSOWANIE ZJAWISKA CAŁKOWITEGO WEWNĘTRZNEGO ODBICIA W ŚWIATŁOWODACH 1. ODBICIE I ZAŁAMANIE ŚWIATŁA 1.1. PRAWO ODBICIE I ZAŁAMANIA ŚWIATŁA Gdy promień światła pada na granicę pomiędzy dwiema różnymi

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe, urządzenia sieciowe

Sieci komputerowe, urządzenia sieciowe Sieci komputerowe, urządzenia sieciowe Wykład: LAN, MAN, WAN, intranet, extranet, topologie sieciowe: szyna, gwizada, pierścień, rodzaje przewodów sieciowych: BNC, koncentryczny, skrętka, UTP, STP, światłowód,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r. (TEM) Telekomunikacja mobilna 1. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego. 2. Kodowanie informacji transmitowanej w cyfrowych systemach wizyjnych.

Bardziej szczegółowo

Beskid Cafe. Hufcowa Kawiarenka Internetowa

Beskid Cafe. Hufcowa Kawiarenka Internetowa Beskid Cafe Hufcowa Kawiarenka Internetowa Co to jest kawiarenka internetowa? Jest to kilka komputerów znajdujących się w jednym pomieszczeniu połączonych w sieć komputerową, która jest podłączona do Internetu.

Bardziej szczegółowo

WRSTWA FIZYCZNA W ETHERNECIE. Warstwa fizyczna opisywana jest według schematu, jaki przedstawia poniższy rysunek

WRSTWA FIZYCZNA W ETHERNECIE. Warstwa fizyczna opisywana jest według schematu, jaki przedstawia poniższy rysunek WRSTWA FIZYCZNA W ETHERNECIE Warstwa fizyczna opisywana jest według schematu, jaki przedstawia poniższy rysunek ETHERNET 10 Mbit/s 10Base2 specyfikacja Ethernet o paśmie podstawowym 10Mbps korzystająca

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Transmisja bezprzewodowa

Transmisja bezprzewodowa Sieci komputerowe Wykład 6: Media optyczne Transmisja bezprzewodowa Wykład prowadzony przez dr inż. Mirosława Hajdera dla studentów 3 roku informatyki, opracowany przez Joannę Pliś i Piotra Lasotę, 3 FD.

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych. 1. Ethernet - technologia sieci LAN (warstwa 2)

Wykład 6. Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych. 1. Ethernet - technologia sieci LAN (warstwa 2) Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych Wykład 6 1. Ethernet - technologia sieci LAN (warstwa 2) dr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl Projektowanie

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji Wprowadzenie Kable koncentryczne Kable skrętkowe Kable światłowodowe Okablowanie strukturalne Media bezprzewodowe

Plan prezentacji Wprowadzenie Kable koncentryczne Kable skrętkowe Kable światłowodowe Okablowanie strukturalne Media bezprzewodowe Plan prezentacji Wprowadzenie Kable koncentryczne Kable skrętkowe Kable światłowodowe Okablowanie strukturalne Media bezprzewodowe Plan prezentacji Wprowadzenie Kable koncentryczne Kable skrętkowe Kable

Bardziej szczegółowo

- system budowy sieci opracowany przez firmę Xerox, podniesiony do poziomu standardu w wyniku współpracy firm: Xerox, DEC i Intel.

- system budowy sieci opracowany przez firmę Xerox, podniesiony do poziomu standardu w wyniku współpracy firm: Xerox, DEC i Intel. - system budowy sieci opracowany przez firmę Xerox, podniesiony do poziomu standardu w wyniku współpracy firm: Xerox, DEC i Intel. Standard IEEE 802.3 określa podobny typ sieci, ale różniący się formatem

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I 1 Tematyka wykładu: Co to jest sieć komputerowa? Usługi w sieciach komputerowych Zasięg sieci Topologie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 5. Marcin Tomana WSIZ 2003

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 5. Marcin Tomana WSIZ 2003 Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 5 Marcin Tomana WSIZ 2003 Ogólna Tematyka Wykładu Rozległe sieci bezprzewodowe Stacjonarne sieci rozległe Aloha i Packet Radio Bezprzewodowe mobilne sieci Mobitex

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi światłowodowego konwertera SE-34 wersja 850 nm i 1300 nm

Instrukcja obsługi światłowodowego konwertera SE-34 wersja 850 nm i 1300 nm LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 0-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 5 70 Instrukcja obsługi światłowodowego konwertera wersja 850 nm i 100 nm e-mail: info@lanex.pl Dział Serwisu www.lanex.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

UTK. Media transmisyjne. Marek Pudełko

UTK. Media transmisyjne. Marek Pudełko UTK Media transmisyjne Marek Pudełko 1 Zawartość prezentacji Oznaczenia standardów Skrętka Budowa skrętki Podział skrętki UTP STP FTP Oznaczenia kabli Kategorie skrętki Wtyczka RJ-45 Połączenia proste

Bardziej szczegółowo

Systemy Telekomunikacji Satelitarnej

Systemy Telekomunikacji Satelitarnej Systemy Telekomunikacji Satelitarnej część 1: Podstawy transmisji satelitarnej mgr inż. Krzysztof Włostowski Instytut Telekomunikacji PW chrisk@tele.pw.edu.pl Systemy telekomunikacji satelitarnej literatura

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SIECI KARTA SIECIOWA

ELEMENTY SIECI KARTA SIECIOWA ELEMENTY SIECI KARTA SIECIOWA 1 Karta sieciowa to urządzenie odpowiedzialne za wysyłanie i odbieranie danych w sieciach LAN. Każdy komputer, który ma korzystać z sieci, powinien być wyposażony w taką kartę.

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP

Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP Telekomunikacja satelitarna w Siłach Zbrojnych RP Wykorzystanie technologii kosmicznych i technik satelitarnych dla polskiej administracji prowadzący: Dariusz Koenig Prezes Zarządu KenBIT Sp.j. ul. Żytnia

Bardziej szczegółowo

16.2. Podstawowe elementy sieci. 16.2.1. Okablowanie

16.2. Podstawowe elementy sieci. 16.2.1. Okablowanie Rozdział 16 t Wprowadzenie do sieci komputerowych Transmisja typu klient-serwer wykorzystywana jest także w przypadku wielu usług w internecie. Dotyczy to na przykład stron WWW umieszczanych na serwerach

Bardziej szczegółowo

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego

Bardziej szczegółowo

Dla DSI II SIECI KOMPUTEROWE

Dla DSI II SIECI KOMPUTEROWE Dla DSI II SIECI KOMPUTEROWE SIEĆ KOMPUTEROWA System komunikacyjny składający się z dwóch lub więcej węzłów sieciowych połączonych za pomocą określonego medium. Węzłami mogą być komputery lub urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera 100BASE-TX/100BASE-FX SE-35

Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera 100BASE-TX/100BASE-FX SE-35 LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera 100BASE-TX/100BASE-FX e-mail: info@lanex.pl Dział Serwisu www.lanex.pl

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa - montaŝ i testowanie okablowania. Piotr Jacoń K-1 I PRACOWNIA FIZYCZNA

Sieć komputerowa - montaŝ i testowanie okablowania. Piotr Jacoń K-1 I PRACOWNIA FIZYCZNA Sieć komputerowa - montaŝ i testowanie okablowania. Piotr Jacoń K-1 I PRACOWNIA FIZYCZNA 10. 04. 2009 Wykonanie kabla do internetowego połączenia komputera I. Cel ćwiczenia: wykonanie okablowania do budowy

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

Światłowody. Telekomunikacja światłowodowa

Światłowody. Telekomunikacja światłowodowa Światłowody Telekomunikacja światłowodowa Cechy transmisji światłowodowej Tłumiennośd światłowodu (około 0,20dB/km) Przepustowośd nawet 6,875 Tb/s (2000 r.) Standardy - 10/20/40 Gb/s Odpornośd na działanie

Bardziej szczegółowo

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez:

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: Zadanie 61 W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: A. chipset. B. BIOS. C. kontroler dysków. D. system operacyjny. Zadanie 62 Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Topologie sieciowe. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Topologie sieciowe. mgr inż. Krzysztof Szałajko Topologie sieciowe mgr inż. Krzysztof Szałajko Graficzna prezentacja struktury sieci komp. Sieć komputerowa może być zobrazowana graficznie za pomocą grafu. Węzły grafu to urządzenia sieciowe i końcowe

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe E13

Sieci komputerowe E13 Sieci komputerowe E13 Model OSI model odniesienia łączenia systemów otwartych standard opisujący strukturę komunikacji sieciowej. Podział, retransmisja łączenie pakietów, porty Routery, Adresy logiczne:

Bardziej szczegółowo

Podstawy transmisji sygnałów

Podstawy transmisji sygnałów Podstawy transmisji sygnałów 1 Sygnał elektromagnetyczny Jest funkcją czasu Może być również wyrażony jako funkcja częstotliwości Sygnał składa się ze składowych o róznych częstotliwościach 2 Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Rodzaje sieci bezprzewodowych

Rodzaje sieci bezprzewodowych Rodzaje sieci bezprzewodowych Bezprzewodowe sieci rozległe (WWAN) Pozwala ustanawiad połączenia bezprzewodowe za pośrednictwem publicznych lub prywatnych sieci zdalnych. Połączenia są realizowane na dużych

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się.

1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się. i sieci komputerowe Szymon Wilk Sieć komputerowa 1 1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się. i sieci komputerowe Szymon Wilk

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI KLASYFIKACJA SIECI wielkość -odległość między najdalej położonymi węzłami sieć lokalna (LAN - Local Area Network) o zasięgu do kilku kilometrów sieć miejska

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Kable przyłączeniowe Materiały Pomocnicze Ćwiczenia Laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 6. Marcin Tomana marcin@tomana.net WSIZ 2003

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 6. Marcin Tomana marcin@tomana.net WSIZ 2003 Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 6 Marcin Tomana WSIZ 2003 Ogólna Tematyka Wykładu Lokalne sieci bezprzewodowe System dostępowy LMDS Technologia IRDA Technologia Bluetooth Sieci WLAN [2/107] Materiały

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera SE-36

Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera SE-36 LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera e-mail: info@lanex.pl Dział Serwisu www.lanex.pl tel. (081) 443-96-39

Bardziej szczegółowo

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH 1. WSTĘP Radiofonię cyfrową cechują strumienie danych o dużych przepływnościach danych. Do przesyłania strumienia danych o dużych przepływnościach stosuje się transmisję z wykorzystaniem wielu sygnałów

Bardziej szczegółowo

Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej

Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej Tomasz Kawalec 12 maja 2010 Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki UJ www.coldatoms.com Tomasz Kawalec Festiwal Nauki, IF UJ 12 maja 2010 1 / 20 Podstawy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej O autorach......................................................... 9 Wprowadzenie..................................................... 11 CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej 1. Komunikacja bezprzewodowa.....................................

Bardziej szczegółowo

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej Systemy telekomunikacyjne prezentacja specjalności Łódź, maja 006 r. Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

Features: Specyfikacja:

Features: Specyfikacja: Router bezprzewodowy dwuzakresowy AC1200 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 867 Mb/s Wireless AC (5 GHz), 2T2R MIMO, QoS, 4-Port Gigabit LAN Switch Part No.: 525480 Features: Stwórz bezprzewodowa sieć dwuzakresową

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zadania warstwy łącza danych. Ramka Ethernet. Adresacja Ethernet

Sieci komputerowe. Zadania warstwy łącza danych. Ramka Ethernet. Adresacja Ethernet Sieci komputerowe Zadania warstwy łącza danych Wykład 3 Warstwa łącza, osprzęt i topologie sieci Ethernet Organizacja bitów danych w tzw. ramki Adresacja fizyczna urządzeń Wykrywanie błędów Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH Pojęcie sieci komputerowych Sieć komputerowa jest to zbiór niezależnych komputerów połączonych ze sobą. Mówimy, że dwa komputery są ze sobą połączone, jeśli mogą

Bardziej szczegółowo

Elementy pasywne i aktywne sieci komputerowej. Szafy dystrybucyjne

Elementy pasywne i aktywne sieci komputerowej. Szafy dystrybucyjne Elementy pasywne i aktywne sieci komputerowej Szafy dystrybucyjne Szafy dystrybucyjne stanowią strategiczny elementy okablowania strukturalnego. W stelażu szafy zainstalowane są urządzenia aktywne wraz

Bardziej szczegółowo

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Sieć stacjonarna (infractructure) Sieć tymczasowa (ad-hoc) Access Point. Access Point

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Sieć stacjonarna (infractructure) Sieć tymczasowa (ad-hoc) Access Point. Access Point dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 4 Topologie sieci WLAN sieć tymczasowa (ad-hoc) sieć stacjonarna (infractructure) Topologie sieci WLAN Standard WiFi IEEE 802.11 Sieć tymczasowa (ad-hoc)

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki Sieci komputerowe

Podstawy informatyki Sieci komputerowe Podstawy informatyki Sieci komputerowe dr inż. Adam Klimowicz Sieć komputerowa SIEĆ KOMPUTEROWA to zbiór urządzeń komputerowych połączonych ze sobą za pomocą medium transmisyjnego w taki sposób aby możliwa

Bardziej szczegółowo

Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV

Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV (Światłowodowe systemy szerokopasmowe) (c) Sergiusz Patela 1998-2002 Sieci optyczne - Parametry i technologia systemu CTV 1 Podstawy optyki swiatlowodowej:

Bardziej szczegółowo

2007-10-27. NA = sin Θ = (n rdzenia2 - n płaszcza2 ) 1/2. L[dB] = 10 log 10 (NA 1 /NA 2 )

2007-10-27. NA = sin Θ = (n rdzenia2 - n płaszcza2 ) 1/2. L[dB] = 10 log 10 (NA 1 /NA 2 ) dr inż. Krzysztof Hodyr Technika Światłowodowa Część 2 Tłumienie i straty w światłowodach Pojęcie dyspersji światłowodów Technika zwielokrotnienia WDM Źródła strat tłumieniowych sprzężenia światłowodu

Bardziej szczegółowo

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny Systemy GEPON oraz EoC Jerzy Szczęsny AGENDA Sieci Pasywne Omówienie technologii Rynek Urządzeń GEPON Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci EoC Omówienie technologii Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci Omówienie

Bardziej szczegółowo

Standardy sieci komputerowych Laboratorium Numer 2

Standardy sieci komputerowych Laboratorium Numer 2 Standardy sieci komputerowych Laboratorium Numer 2 WyróŜniamy trzy podstawowe standardy sieci komputerowych. Tymi typami są magistrala, gwiazda oraz pierścień. Zacznijmy od początku. Siecią komputerową

Bardziej szczegółowo

2. Topologie sieci komputerowych

2. Topologie sieci komputerowych 1. Uczeń: Uczeń: 2. Topologie sieci komputerowych a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna rodzaje topologii sieci komputerowych, zna ich szczegółową charakterystykę, wie, jakie zastosowanie ma każda z topologii.

Bardziej szczegółowo

8. Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych

8. Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych 8. Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych We współczesnym świecie komunikacja odgrywa ważną rolę w przekazywaniu informacji. Komunikujemy się z innymi bezpośrednio za pomocą np. głosu, znaków,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika 1. Instrukcja użytkownika MC200CM MC210CS MC220L Media konwerter Gb, Ethernet PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Niniejsze specyfikacje mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia. jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Bezprzewodowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami

Bardziej szczegółowo

komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK informatyka+

komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK informatyka+ Budowa i działanie sieci komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Historia sieci komputerowych i Internetu Rola, zadania i podział sieci komputerowych Modele sieciowe Topologie fizyczne i logiczne

Bardziej szczegółowo