SMART DYSTRYBUCJA. bliżej Klienta. Andrzej Korpol. Dyrektor Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SMART DYSTRYBUCJA. bliżej Klienta. Andrzej Korpol. Dyrektor Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych"

Transkrypt

1 SMART DYSTRYBUCJA bliżej Klienta Andrzej Korpol Dyrektor Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych Warsztaty energetyczne 2013

2 TAURON Dystrybucja Działalność Spółka TD S.A. zajmuje się: dystrybucją energii elektrycznej, przesyłem energii elektrycznej, budową i rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej, eksploatacją sieci i urządzeń elektroenergetycznych. 5

3 TAURON Dystrybucja Obszar działania

4 TAURON Dystrybucja W liczbach Obszar działania km2 Klienci Długość sieci km Stacje SN szt. Nowe przyłączenia szt. Stacje WN 675 szt.

5 TAURON Dystrybucja Potencjał Długość linii: km Dolny Śląsk Małopolska Opolszczyzna Górny Śląsk Transformatory: szt. moc (MVA) Dolny Śląsk Małopolska Opolszczyzna Górny Śląsk Klienci: ponad Przesłana energia (GWh) ponad

6 TAURON Dystrybucja Klienci GWh Wielkość przesłanej energii elektrycznej dla Klientów przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucja S.A Klienci w grupie taryfowej A, B, C Klienci w grupie taryfowej C1XR, G

7 TAURON Dystrybucja Niezawodność dostaw SAIDI w poszczególnych OSD w 2012 roku SAIDI w Polsce SAIDI wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców 8

8 TAURON Dystrybucja Inwestycje Kluczowe cele inwestycji zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i podniesienie standardów dostarczania energii elektrycznej, zwiększenie efektywności funkcjonowania sieci dystrybucyjnej, przyłączanie nowych Klientów automatyzacja pracy sieci dystrybucyjnej rozwój diagnostyki sieciowej rozwój nowych technologii w szczególności w zakresie Smart Grid i Smart Metering 8

9 TAURON Dystrybucja Inwestycje 2012 w liczbach zrealizowano około 60 tys. nowych przyłączeń wydano ponad 470 mln PLN na przyłączenia powstało ponad 2,2 tys km nowych linii WN, SN i nn wybudowano ponad 480 nowych stacji wydano ponad 980 mln PLN na rozwój i odtworzenie infrastruktury zmodernizowano ponad 3,2 tys km linii WN, SN i nn zmodernizowano ponad 1400 stacji 8

10 TAURON Dystrybucja Inwestycje Stacja Łagisza 110 kv w 2012 Stacja Łagisza 110 kv obecnie Przyczyna działania: Ważny obiekt dla KSE (PSE, Elektrownia Łagisza). Wyeksploatowana napowietrzna rozdzielnia 110 kv z lat 50-tych, pneumatyczne napędy, analogowa automatyka zabezpieczeniowa. Cel działania: Poprawa bezpieczeństwa i niezawodności zasilania odbiorców. Poprawa bezpieczeństwa obsługi. 8

11 TAURON Dystrybucja Kluczowe inwestycje w latach Obszar Lokalizacja Bogatynia/ Oddział Jelenia Góra Projekt Modernizacja SE 110/20 kv R-312 Bogatynia Strategiczne znaczenie SE ze względu na połączenie z Elektrownią Turów, zasilanie obiektów KWB Turów oraz połączenia z siecią niemiecką Cel: Poprawa bezpieczeństwa zasilania odbiorców Wrocław Lubomierz i Stara Kamienica/Oddział Jelenia Góra Legnica Legnica Głogów/ Oddział Legnica Opole Budowa SE 110/20/10 kv Pilchowice wraz z powiązaniami liniowymi Cel: Poprawa bezpieczeństwa i jakości dostawy energii do odbiorców zasilanych obecnie z sieci 10 kv Rozbudowa SE 110/20kV Brzegowa Cele: Poprawa układu i elastyczności sieci, Zwiększenie pewności zasilania strategicznych obiektów spółki KGHM PM S.A. Likwidacja tranzytu przez urządzenia SE Huta Głogów 2 Budowa SE 110/20 kv Ustronie 2x25 MVA z dowiązaniami liniowymi 110 kv i 20 kv Cele: Poprawa bezpieczeństwa zasilania odbiorców na terenie miasta Lubin, Zapewnienie możliwości przyłączenia nowych odbiorców energii elektrycznej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obszar Lubin oraz na terenach inwestycyjnych wokół południowej obwodnicy miasta Lubina. Przebudowa SE 220/110kV Żukowice Cele: Umożliwienie przyłączenia farm wiatrowych Gaworzyce i Żukowice oraz obiektu KGHM PM S.A. tj. Pirometalurgii Huty Miedzi Głogów, Zmniejszenie oddziaływania sieci TD S.A. na sieć Enea Operator Sp. z o.o. Poprawa bezpieczeństwa zasilania północno-zachodniego obszaru TD S.A. Poprawa bezpieczeństwa zasilania strategicznych obiektów KGHM Polska Miedź. Modernizacja linii 110 kv Groszowice - Hermanowice wraz z wcięciem do SE Gracze, 63 km Cele: Poprawa bezpieczeństwa zasilania odbiorców na terenie miasta Brzeg, Umożliwienie wyprowadzenia mocy z Elektrowni Opole.

12 TAURON Dystrybucja Kluczowe inwestycje w latach Obszar Lokalizacja Projekt Wrocław Opole/Wrocław Przebudowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kv relacji Hermanowice Czechnica Klecina Cele: Poprawa bezpieczeństwa zasilania odbiorców, Umożliwienie wyprowadzenia mocy z Elektrowni Opole SE 400/220/110 kv Świebodzice modernizacja rozdzielni 110 kv Świebodzice/ Cele: Poprawa pewności zasilania aglomeracji miejskich Świebodzic i Wałbrzycha Oddział Wałbrzych Zapewnienie możliwości przyłączenia do sieci odbiorcom zlokalizowanym w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Wrocław Wrocław Trzytorowa linia 220/2x110 kv Klecina - Biskupice - R-5 Wrocław Cele: Uzyskanie bezpośredniego, wielotorowego powiązania 110kV pomiędzy węzłową SE 400/110 kv R-5 Wrocław (SE powiązana z siecią przesyłową PSE) a SE R-1 Klecina i SE R-195 Biskupice (w perspektywie likwidacji transformacji 220/110 kv w SE R-195 i R-1). Zwiększenie przepustowości linii i poprawa pewności zasilania aglomeracji Wrocławskiej Przebudowa linii S-174 i S kV relacji Bielany - Żórawina Strzelin Cele: Poprawa stanu technicznego linii. Zwiększenie przepustowości linii w celu poprawy pewności zasilania aglomeracji Wrocławskiej, Wzmocnienie powiązania sieci 110 kv po Oddziałami Wałbrzych i Wrocław. Wrocław Budowa wnętrzowej SE 110/20/10 kv Kurkowa wraz z liniami zasilającymi 110kV Cele: Zwiększenie pewności zasilania w energię elektryczną obiektów zlokalizowanych w pobliżu istniejących SE R-182 Łowiecka i EC-33 Wrocław. Zwiększenie pewności zasilania obecnych i przyszłych odbiorców w północnej części centrum miasta Wrocławia. Możliwość rozbudowy sieci 20 kv oraz sukcesywnego przechodzenia na napięcie 20kV. 8

13 TAURON Dystrybucja Kluczowe inwestycje w latach Obszar Lokalizacja Projekt Obszar województw śląskiego i małopolskiego pomiędzy miejscowościami Żywiec i Sucha Beskidzka Poprawa bezpieczeństwa zasilania obszaru Żywiecczyzny Cele: Poprawa bezpieczeństwa zasilania oraz zapewnienie możliwości dostarczenia energii dla miejscowości w gminach obszaru Żywiecczyzny m.in.: Żywiec, Szczyrk, Węgierska Górka, Milówka, Jeleśnia, Zapewnienie drugostronnego zasilania obszaru Żywiecczyzny z SE Sucha Beskidzka. Kraków Kraków Kraków Kraków Tarnów/ Bochnia Budowa linii kablowej 110 kv relacji Salwator Dajwór Cele: Zmniejszenie ryzyka występowania w systemie rozległych awarii systemowych, Wyeliminowanie ograniczeń systemowych w zakresie dostaw mocy w centralnej części Krakowa Budowa linii dwutorowej 110 kv razem ze SE 110/SN Skała Cele: Poprawa bezpieczeństwa zasilania oraz zapewnienie możliwości dostarczenia energii dla gmin Skała, Słomniki oraz Iwanowice. Eliminacja ograniczeń systemu dystrybucji w zakresie przesyłu mocy w dzielnicach Krowodrza oraz Nowa Huta w Krakowie Budowa linii kablowej 110 kv dwutorowa Lubocza - Niepołomice 2 MAN Cele: Poprawa bezpieczeństwa zasilania oraz zapewnienie możliwości dostarczenia energii dla miast i gmin Kraków oraz Niepołomice. Przyłączenie obiektów PKP Energetyka S.A. Możliwość przesyłu zwiększonej ilości mocy po uruchomieniu drugiego transformatora 220/110 kv w SE Lubocza (PSE S.A.) Przebudowa ciągu 110 kv SE Biadoliny do SE Wygoda z linii jednotorowej na linię dwutorową Cele: Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw i efektywności funkcjonowania sieci oraz poprawa pewności zasilania obszarów aglomeracji miejskich między Tarnowem, a Krakowem, Przyłączenie obiektów PKP Energetyka. 8

14 TAURON Dystrybucja Kluczowe inwestycje w latach Obszar Lokalizacja Projekt Gliwice Zabrze Tychy Ruda Śląska SE Płaskowicka, SE Zabrze - Budowa SE 110/20/6 kv, 110 kv - przyłączenie EC Fortum Zabrze Cele: Umożliwienie odbioru mocy z nowego bloku energetycznego w elektrociepłowni Fortum w Zabrzu, Poprawa bezpieczeństwa i niezawodności zasilania obszaru Modernizacja rozdzielni 110 kv i zmiana pracy punktu neutralnego sieci 20kV w SE 110/20/6 kv Urbanowice Cel: Poprawa pewności zasilania Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - podstrefa Tychy Wykup i dostosowanie rozdzielni 110 kv Halemba do wymogów TAURON Dystrybucja S.A. SE 220/110 kv Halemba jest istotnym węzłem w sieci z punktu widzenia prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa energetycznego obszaru Górnego Śląska. Stacja Halemba po wyłączeniu SE 220/110kV Kopanina przejmie kluczową rolę w zasilaniu sieci 110kV TAURON Dystrybucja Oddział w Gliwicach. 8

15 Magazynowanie energii Współpraca z partnerami z Chin Grupa TAURON w 2012 roku nawiązała współpracę z chińskimi firmami posiadającymi know-how i doświadczenia we wdrażaniu systemów elektrycznego transportu miejskiego oraz systemów magazynowania energii. 3 lutego 2013 roku w Pekinie podpisana została umowa pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. a BIT Huachuang Electric Vehicle Technology Co., Ltd. Umowa dotyczy długoterminowej współpracy przy rozwoju mobilnych i stacjonarnych systemów magazynowania energii dla celów transportu oraz inteligentnych sieci.

16 Elektryczny autobus Typy Plug-in (wtyczka) Wymiana baterii Szybkie ładowanie Ładowanie indukcyjne

17 Elektryczny autobus Szanse Ograniczenie emisji dwutlenku węgla (potencjał rocznej redukcji - 60 Mg CO2/autobus*) Ograniczenie hałasu Efektywność energetyczna i koszty eksploatacji autobus diesel autobus elektryczny spalanie ON 45 l na 100 km 5,00 zł 225,00 zł zużycie en. elektr. 110 kwh na 100 km 0,60 zł 66,00 zł Niższe koszty serwisowania i przeglądów okresowych * Ładowanie baterii energią odnawialną

18 Systemy magazynowania energii (ESS) Propozycje rozwiązań Elektrownia ESS wyrównywanie obciążeń (Load Leveling) / Regulacja częstotliwości Spinning Reserve (rezerwa wirująca) ESS Load 20 kv 380 kv Wyrównywanie obciążeń (zamiast rozbudowy sieci) ESS duże osiedla mieszkaniowe Zakłady handlowe i przemysłowe OZE ESS Stabilizacja mocy 110 kv 20 kv Ring ESS Wygładzanie pików ESS 33 kv 110 kv Podtrzymanie napięcia / jakość energii Pojazdy elektryczne

19 Systemy magazynowania energii (ESS) Możliwe rozwiązania techniczne

20 Wdrażanie technologii Smart Grid System monitorowania dynamicznej obciążalności linii napowietrznych 110 kv Możliwości obciążenia linii przesyłowych i rozdzielczych 110 kv są zależne od: maksymalnego dopuszczalnego zwisu, maksymalnej dopuszczalnej temperatury przewodów, maksymalnego przepływu mocy wynikającego ze statycznych i dynamicznych własności sieci przesyłowych.

21 Wdrażanie technologii Smart Grid System monitorowania dynamicznej obciążalności linii napowietrznych 110 kv Określenie dynamicznej obciążalności linii pozwala na: efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieciowej bez ponoszenia kosztów związanych z jej rozbudową (monitorowanie tzw. wąskich gardeł ), elastyczne przyjęcie krótkotrwale zwiększonego obciążenia linii (ma to duże znaczenie np. w przypadkach przyłączania dużych farm wiatrowych do sieci przesyłowej). Podstawowe zalety systemu: możliwość zwiększenia obciążalności linii bez rozbudowy infrastruktury sieciowej, ciągła kontrola zwiększonego obciążenia linii poprzez pomiar temperatury przewodu i wyznaczanie rzeczywistego zwisu przewodu, integracja z istniejącymi systemami dyspozytorskimi poprzez wymianę informacji w standardowych protokołach komunikacyjnych, wykorzystanie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej usługi przesyłania danych GPRS w sieci telefonii komórkowej

22 Wdrażanie technologii Smart Grid System monitorowania dynamicznej obciążalności linii napowietrznych 110 kv

23 Wdrażanie technologii Smart Grid System monitorowania dynamicznej obciążalności linii napowietrznych 110 kv

24 Wdrażanie technologii Smart Grid System monitorowania dynamicznej obciążalności linii napowietrznych 110 kv Odczyt z urządzeń pomiarowych Dodatkowo wyliczane Z czujnika: Prąd w linii, Temperatura przewodu, Kąt nachylenia przewodu, Ze stacji bazowej/pogodowej: Temperatura otoczenia, Nasłonecznienie, Siła wiatru, Kierunek wiatru (plan), Wilgotność, Dokładny kształt krzywej łańcuchowej w jaką w danej chwili układa się przewód Krytyczna krzywa łańcuchowa, czyli dotykająca marginesu izolacyjnego Zwis względny przewodu (stosunek kąta przewodu do kąta krytycznego) Temperatura krytyczna przewodu (dopuszczalna temp. materiału lub wynikająca z krytycznego zwisu) Prąd krytyczny (dla temperatury krytycznej w danych warunkach pogodowych) Wielkość oblodzenia (plan)

25 TAURON Dystrybucja Inteligentny system pomiarowy AMI Wdrożenie AMI skala przedsięwzięcia Ilość odbiorców C1x i O G RAZEM Suma [szt.] Ilość stacji SN/nN szt.

26 Projekt AMI Smart City Wrocław Żmigród Milicz Brzeg Dolny Trzebnica Środa Śląska Wrocław Kąty Wrocławskie Oleśnica Miłoszyce Żórawina Oława Strzelin Liczba odbiorców Ilość stacji SN/nN 2 115

27 Wymagania infrastruktura AMI liczniki klientów Pomiar i rejestracja Parametry jakościowe Komendy sterujące Odbiorcy: energia czynna pobór, 60 min Prosument/DSM: energia czynna i bierna w obu kierunkach, 15 min Pomiar i rejestracja uśrednionych rzeczywistych wartości skutecznych napięć fazowych (10 min) Załącz / wyłącz Ograniczenie mocy (strażnik mocy) Obsługa przedpłaty Obsługa / zmiana taryfy Odczyt na żądanie Istnieje możliwość wyboru 15 min Co najmniej 1 progu przekroczenia i co najmniej 1 progu obniżenia napięcia jako wartości procentowej odchylenia od napięcia znamionowego Rejestracja zdarzeń aktywacja / deaktywacja funkcji ograniczania mocy czynnej pobieranej przez odbiorcę; obniżenie / przekroczenie napięcia od napięcia znamionowego zaniki i powroty napięcia zasilającego;

28 Architektura referencyjna rozwiązania AMI Klient OSD Transmisja oparta o powszechnie stosowany standard i protokół, sprawdzone rozwiązanie Dominująca transmisja PLC Uzupełniająca transmisja GPRS/3GPP Szyfrowanie AES128 / 128RC4 Transmisja sieć GPRS/3G/CDMA APN OSD Szyfrowanie AES128 / 128RC4 PLC A-Band GPRS/3G/CDM A APN Systemy IT Infrastruktura Sieci Domowej Licznik AMI Stacja SN/nN Koncentrato r Infrastruktura IT

29 Interfejs dla Klientów TAURON elicznik Warunki dostępu: adres + hasło informacja o zużyciu energii elektrycznej czynnej, biernej indukcyjnej i pojemnościowej, także wielkości poboru mocy Fabryka drutu ST nr G260, pole nr 1 analiza zużycia energii elektrycznej i mocy w zadanych okresach wysyłanie komunikatów w przypadku przekroczenia zdefiniowanych przez użytkownika wartości progowych związanych z poborem mocy i energii pomoc w oszczędzaniu energii prognozowanie zużycia energii elektrycznej oraz poboru mocy https://logowanie.tauron-pe.pl/login

30 Wykorzystanie AMI do prowadzenia ruchu sieci Sms-y z liczników bilansujących oraz klientów grup taryfowych C2x z informacją o braku zasilania /brak poszczególnych faz/, wizualizacja braku zasilania liczników w systemie SCADA nn Interfejs SCADA nn AIM umożliwiający wysłanie zapytania alive do licznika lub grupy liczników

31 System SCADA nn System wizualizacji sieci elektroenergetycznej Prezentacja map lub ortofotomap nadzorowanego terenu, Prezentacja przebiegu sieci elektroenergetycznej na podkładach mapowych, Przemieszczanie się pomiędzy schematem geograficznym sieci a schematem ideowym, Wizualizacja (na schemacie geograficznym sieci) informacji otrzymanych z bazy danych czasu rzeczywistego Dostęp z poziomu mapy do informacji dostarczanych przez inne aplikacje i systemy np. AWAR, PLAN lub TOK.

32 System SCADA nn Wspomagający prowadzenie ruchu sieciowego wizualizacja informacji terenowych podstawowe źródło danych stanowi system GIS/SONET automatyczna generacja schematów topologicznych wizualizacja zgłoszeń od odbiorców energii elektrycznej pozyskiwanie informacji z liczników energii elektrycznej zaawansowany analizator topologii sieci funkcje wspomagające nadzór nad pracą sieci elektroenergetycznej

33 Historia SCADA nn Postępy

34 Historia SCADA nn Postępy

35 Historia SCADA nn Postępy

36 Historia SCADA nn Postępy

37 Historia SCADA nn Postępy

38 Rejestracja zgłoszeń w Call Center

39 Obsługa zgłoszeń TOK Stan istniejący Zgłoszenie brak 1-fazy Zgłoszenie brak 1-fazy upalony mostek Naprawa uszkodzenia Sprawdzenie bezpieczników

40 Obsługa zgłoszeń TOK Planowany stan dla liczników ze zdalnym odczytem L1 awaria zasilania L2 O.K. L3 O.K. Zgłoszenie brak 1-fazy L1 awaria zasilania L2 O.K. L3 O.K. L1 O.K. L2 O.K. L3 O.K. L1 O.K. L2 O.K. L3 O.K. L1 O.K. L2 O.K. L3 O.K. L1 O.K. L2 O.K. L3 O.K. Zgłoszenie brak 1-fazy L1 O.K. L2 O.K. L1 awaria zasilania L3 O.K. L2 O.K. L3 O.K. Lokalizacja usterki Upalony mostek Naprawa usterki L1 O.K. L2 O.K. L3 O.K. L1 O.K. L2 O.K. L3 O.K. L1 O.K. L2 O.K. L3 O.K. L1 O.K. L2 O.K. L3 O.K. L1 O.K. L2 O.K. L3 O.K.

41 TETRA Czym jest TETRA? Co to jest TETRA? TETRA = TErrestrial TRunked Radio Europejski otwarty standard indywidualnej telekomunikacji mobilnej definiuje usługi i interfejsy radiowe użytkownicy: bezp. publiczne, org. użyteczności publicznej i rządy Wykorzystanie i funkcjonalność TETRA? Zapewnienie łączność, podczas gdy sieci komercyjne w sytuacjach kryzysowych pod wpływem przeciążenia przestają działać Integracja z systemem nadzoru SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) pozwala na zdalne monitorowanie i sterowanie siecią dystrybucyjną, umożliwiając jej proaktywne utrzymanie, rozwój i optymalizację pomoc w zdalnym izolowaniu uszkodzeń, poprzez zmianę konfiguracji pracy sieci, co pozwala ograniczać obszar objęty ograniczeniami na skutek awarii

42 TETRA Wyposażenie stacji bazowej 28 Stacji bazowych MTS 4 Stacje wyposażone w dwa przemienniki radiowe BR 8 kanałów radiowych: 7 kanałów rozmównych 1 sterujący dla transmisji SDS dla systemów SCADA Podtrzymanie napięcia gwarantowanego 36 godzin Obsługa redundantnych łączy transmisyjnych

43 TETRA w TAURON Dystrybucja S.A Etap I rozbudowa posiadanej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice Etap II budowa systemu TETRA w TAURON Dystrybucja S.A. obszar wrocławski Etap III budowa systemu TETRA w TAURON Dystrybucja S.A. obszar krakowski Planuje się wdrożenie systemu TETRA na całym obszarze TAURON Dystrybucja S.A.do końca 2016 roku. Mapa zasięgu sygnałem radiowym wdrożonym w 2012 roku na terenie TD S.A. Oddział Gliwice 28 stacji bazowych w zaznaczonych punktach 1100 zainstalowanych radiotelefonów

44 TETRA Integracja i funkcjonalność systemu Lokalne centra zarządzania i dyspozytornie stacje bazowe MTS Lokalni Dyspozytorzy Analogowa Sieć Konwencjonalna Radiotelefony Głos i Dane Centrum Zarządzania ICCS Terminale Wcześniej używane Systemy Radiowe Dimetra Infrastruktura IP Radio telefony System Rejestrowa nia PSTN Sieci Rozległe System Dyspozytor ski System AVL PABX GSM Głos i dane AVL System AVL Infrastruktura Dimetra IP

45 Dzisiaj Stawki opłat za usługi dystrybucyjne A23 B23 C21 Średnie stawki opłat za usługi dystrybucyjne dla odbiorców w zł/mwh 63,23 82,91 235,86 44,32 62,87 187,11 51,29 81,03 225,84

46 Dzisiaj Składnik stały stawki sieciowej [zł/kw/m-c lub zł/m-c] A23 B23 C21 C11 G11 1f. 7,20 7,75 8,00 2,16 1,43 7,20 8,75 8,00 2,16 4,86 7,20 7,75 6,80 2,16 1,72

47 Dzisiaj Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/mwh] A23 B23 C21 C11 G11 35,95 40,80 25,17 60,17 78,57 25,25 156,70 151,00 181,40 10,09 15,55 107,60 134,10 130,40 17,04 37,59 156,70 151,00 207,80

48 Dzisiaj Stawka abonamentowa [zł/m-c] A23 B23 C21 C11 2m G11 2m 80,00 65,36 13,70 2,13 2,13 35,00 34,00 17,00 3,00 3,00 90,00 75,00 13,70 2,40 2,40

49 Dzisiaj Porównanie stawek opłaty za usługi dystrybucyjne Odbiorca z A23 [zł/mwh]

50 Dzisiaj Porównanie stawek opłaty za usługi dystrybucyjne Odbiorca z B23 [zł/mwh]

51 Dzisiaj Porównanie stawek opłaty za usługi dystrybucyjne Odbiorca z C21 [zł/mwh]

52 Dzisiaj Porównanie stawek opłaty za usługi dystrybucyjne Odbiorca z C11 [zł/mwh]

53 Dzisiaj Porównanie stawek opłaty za usługi dystrybucyjne Odbiorca z G11 [zł/mwh]

54 Dzisiaj Porównanie stawek opłaty za usługi dystrybucyjne Odbiorca z G12 [zł/mwh]

55 Jutro Stawki opłat za usługi dystrybucyjne CEL: Ujednolicenie stawek opłat za usługi dystrybucyjne na poszczególnych obszarach w uzgodnieniu z Urzędem Regulacji Energetyki rozłożone na co najmniej kilka lat przy ograniczeniu wzrostów do poziomu nie powodującego nadmiernych obciążeń odbiorców z uwzględnieniem zmian stawek opłat przenoszonych do OSP

56 BLIŻEJ KLIENTA

57 TAURON Dystrybucja Klienci Klienci indywidualni z grup taryfowych C1X, R, G przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucja S.A Liczba Klientów biznesowych i indywidualnych w TAURON Dystrybucja S.A Klienci w grupie taryfowej C1XR, G Klienci w grupie taryfowej A, B, C Klienci biznesowi z grup taryfowych A, B, C2 przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucja S.A

58 Klienci kluczowi Rozkład obszarowy

59 TAURON Dystrybucja Obsługa Klienta Klienci z umowami kompleksowymi i dystrybucyjnymi Przyłączanie obiektów do sieci Określanie parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej Obsługa układów pomiarowo rozliczeniowych Obsługa wniosków w zakresie bonifikat i upustów wynikających z parametrów jakościowych wsparcie merytoryczne dla części dystrybucyjnej, umów kompleksowych Klienci z umowami dystrybucyjnymi Zawieranie umów z klientami w procesie zmiany sprzedawcy Zmiany mocy umownej, grup taryfowych itp. Prowadzenie rozliczeń Obsługa korespondencji, reklamacji oraz skarg Wytwórcy Zawieranie umów na wprowadzanie energii do sieci Potwierdzanie wniosków o wydanie praw majątkowych

60 TAURON Dystrybucja Obsługa Klienta lokalizacje obsługowe Kraków - Centrala ul. Jasnogórska Kraków

61 TAURON Dystrybucja Menadżer ds. Klienta Kluczowego Menadżer ds. Klienta Kluczowego Pracownik dedykowany do kontaktów z Klientem korzystającym z dystrybucji energii elektrycznej realizowanej przez TAURON Dystrybucja. Obszar działania Menadżera oraz rodzaj Klienta

62 TAURON Dystrybucja Kontakt z nami Lp. Oddział Menadżer ds. Klienta Kluczowego Imię, nazwisko Nr telefonu Adres 1 Jelenia Góra Dariusz Czapski Legnica Jan Rosa Opole Krzysztof Pietrek 77/ Wałbrzych Agnieszka Stokłosa Wrocław wz Joanna Smolińska 71/ Bielsko Biała Krzysztof Dziubek Będzin Sebastian Wójcik Jarosław Sadkiewicz Częstochowa Jarosław Gromek Kraków Andrzej Szafrański Marek Bryndal Tarnów Wacław Kozioł Teresa Osińska Gliwice Mirosław Szkoda Adam Urbańczyk

63 Liczy się ENERGIA Dziękuję za uwagę Andrzej Korpol Dyrektor Departamentu Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych Warsztaty energetyczne

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Konstancin Jeziorna, marzec 2010 Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania Zbudowanie i uzgodnienie modelu rynku opomiarowania i stosowania mechanizmów zarządzania popytem wraz z opracowaniem modeli biznesowych Opracowanie wykonane na zlecenie przedsiębiorstwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW 2012 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY

Bardziej szczegółowo

SKREŚLENIA PIERWIASTEK DO MAGAZYN GRUPY TAURON. Innowacje. str. 10. Nowoczesne elektrownie węglowe podstawą energetyki

SKREŚLENIA PIERWIASTEK DO MAGAZYN GRUPY TAURON. Innowacje. str. 10. Nowoczesne elektrownie węglowe podstawą energetyki NR 6 (80) CZERWIEC 2015 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET MAGAZYN GRUPY TAURON Innowacje PIERWIASTEK DO SKREŚLENIA str. 10 str. 4 GOŚĆ NUMERU Rainer Kiechl Nowoczesne elektrownie węglowe podstawą energetyki

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Dr Henryk Majchrzak Tomasz Tarwacki Grzegorz Tomasik Jacenty Węgliński PSE Operator SA Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Raport Roczny 2012 Polskie Sieci Elektroenergetyczne - narodowy Operator Systemu Przesyłowego w Polsce Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030 Semperum S.C. ul. Stara Kłodnicka 50 40-701 Katowice tel. 693 399 332 Gmina Krupski Młyn Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i rozwój

Bezpieczeństwo i rozwój KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 6/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W]

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] Str. 1 wydanie I / 2011 P OW S T A N I E RY N K U E N E RG I I E L E K T RYC Z N E J JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] 1 Kilowat [kw] = 1.000 W 1 Megawat [MW] = 1.000 KW 1 Gigawat [GW] = 1.000

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UTRZYMANIA RUCHU W ELKTROWNI NA PRACĘ SYTEMU ELKTROENERGETYCZNEGO ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU OZE

WPŁYW UTRZYMANIA RUCHU W ELKTROWNI NA PRACĘ SYTEMU ELKTROENERGETYCZNEGO ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU OZE DR inż. Mariusz PAWLAK INSTYTUT ENERGETYKI Oddział Techniki Cieplnej ITC Łódź WPŁYW UTRZYMANIA RUCHU W ELKTROWNI NA PRACĘ SYTEMU ELKTROENERGETYCZNEGO ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU OZE V Konferencja Remonty i Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE R A P O R T Zespołu ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej powołanego zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości

SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości direct energetyka czerwiec 2014 GRID SMART GRID Wyroby, aplikacje i rozwiązania dla inteligentnych sieci przyszłości STEROWNIK DO TELETECHNIKI W WIRTUALNEJ ELEKTROWNI / str. 12 750 XTR EXTREMALNIE WYTRZYMAŁY

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26. tel. 693 399 332. Gmina Jeleśnia

Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26. tel. 693 399 332. Gmina Jeleśnia Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26 tel. 693 399 332 Gmina Jeleśnia Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe Zespół wykonawczy:

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Premiujemy wysoką jakość. Elektryczna 11/2014. Czterech. Model wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku energii elektrycznej.

Premiujemy wysoką jakość. Elektryczna 11/2014. Czterech. Model wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku energii elektrycznej. KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 11/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 (STANOWIĄCĄ PROJECT PIPELINE DLA SEKTORA ENERGETYKI W RAMACH PO IIŚ

Bardziej szczegółowo

Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej

Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia 1. Wstęp Możliwości

Bardziej szczegółowo

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk ul. Mikołaja Reja 27 80-870 Gdańsk e-mail: oga@ien.gda.pl Jednostka Badawczo-Rozwojowa Tel: 058 349-81-00 Fax: 058 341-76-85 GSM: 602 639 079 Nr ewid.: OG - 80/10 Studium wdrożenia inteligentnego pomiaru

Bardziej szczegółowo

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestycja liniowa kto jest kim w inwestycji Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo

poszerzamy horyzonty...

poszerzamy horyzonty... poszerzamy horyzonty... raport roczny 2006/2007 Raport Roczny 2006/2007 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Spis treści Raport Roczny 2006/2007 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce Raport2012 ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce Raport2012 ŚRODOWISKO RWE Polska i RWE Stoen Operator - fakty i liczby SPOŁECZNOŚĆ PROFIL ORGANIZACJI Zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 12 marca 2015 roku

Gdańsk, 12 marca 2015 roku Gdańsk, 12 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ENERGA ZA LATA 2012-2014... 3 2. INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 2.1. Rola Spółki ENERGA SA w Grupie... 5 2.2.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Modelu Wymiany Informacji pomiędzy uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej w Polsce (oparta o standard ebix)

Koncepcja Modelu Wymiany Informacji pomiędzy uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej w Polsce (oparta o standard ebix) Koncepcja Modelu Wymiany Informacji pomiędzy uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej w Polsce (oparta o standard ebix) Poznań, 23 czerwca 2015 r. Koncepcja wykonana w ramach wspólnych prac

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ENEA Raportowanie CSR za 2013 r. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2013

Grupa Kapitałowa ENEA Raportowanie CSR za 2013 r. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2013 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2013 1 Spis treści raportu Kalendarium 2013 O raporcie Indeks treści GRI Oświadczenie Global Compact Interesariusze Mapa interesariuszy

Bardziej szczegółowo

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 1/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013

Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013 RWE Polska Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013 RWE Polska RWE Stoen Operator ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa www.rwe.pl ul. Piękna 46 00-672 Warszawa www.rwestoenoperator.pl

Bardziej szczegółowo