SATELLINE 3AS EPIC: 10 razy więcej mocy...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SATELLINE 3AS EPIC: 10 razy więcej mocy..."

Transkrypt

1 ISSN SATELLINE 3AS EPIC: 10 razy więcej mocy zasięg do 80 kilometrów!!! FIRMA ASTOR ZAPRASZA NA TARGI AUTOMATICON 2001 Warszawa, marca 2001 r. hala A, stoisko T23 RAPORT SPECJALNY Satel: Bezprzewodowa transmisja danych str. I-VIII

2 PROFESJONALNE SZKOLENIA Inwestycje w wiedzê zwracaj¹ siê najszybciej Autoryzowane Centrum Szkoleniowe GE Fanuc zaprasza na szkolenia z zakresu obs³ugi i programowania sterowników PLC serii i VersaMax. Aktualnie prowadzone s¹ nastêpuj¹ce szkolenia: Kurs techniczny sterowników serii 90-30, VersaMax Nano i VersaMax Micro, Kurs programowania - VersaPro, Kurs programowania - Logicmaster 90 oraz Kurs zaawansowany sterowników serii i VersaMax. Mamy 7-letnie doœwiadczenie w dydaktyce. Szkolenia prowadzone s¹ przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, a wszyscy uczestnicy otrzymuj¹ materia³y w jêzyku polskim. Ukoñczenie kursu technicznego umo liwia poznanie konfiguracji sterowników i obs³ugi programu, dziêki czemu ka dy uczestnik jest w stanie samodzielnie i szybko rozpoznaæ awariê uk³adu sterowania oraz w pe³ni kontrolowaæ dzia³anie sterowników. Szkolenia w zakresie programowania VersaPro i Logicmaster 90 umo liwiaj¹ poznanie pe³nego zakresu funkcji, nabycie umiejêtnoœci programowania za pomoc¹ jêzyka drabinkowego (LD), bloków funkcyjnych i listy instrukcji (IL). Wszelkich dodatkowych informacji udziela w firmie Astor Renata Ród (tel , fax ), ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk Kraków internet: tel. (012) fax (012) O/GDAŃSK: tel. (058) O/POZNAŃ: tel. (061) O/WARSZAWA: tel. (022) Białystok: PROMAR (085) Bielsko Biała: OPTIMUS SEKO (033) Katowice: ABIKOM (032) Kraków: ABIS (012) Stargard Szczeciński: INFEL (091) Toruń: ANKO SYSTEM (056) Wrocław: MICROTECH INT. LTD. (071) Zamość: ATEX (084)

3 Biuletyn Automatyki ASTOR 1/2001 (27) 3 Szanowni Państwo, Tradycyjnie już motywem przewodnim wiosennego wydania naszego kwartalnika jest tematyka bezprzewodowej transmisji danych - wewnątrz numeru znajdą Państwo trzeci z kolei raport specjalny poświęcony urządzeniom firmy Satel Oy. Rok, który upłynął od poprzedniej jego edycji, był dla naszej firmy niezwykle udany. Firma ASTOR wprowadziła na polski rynek nowe modele radiomodemów, uzyskała też kolejne świadectwa homologacji. Działania te zostały docenione przez firmę Satel, która na dorocznym spotkaniu dystrybutorów przyznała naszej firmie nagrodę za najlepszy wzrost sprzedaży spośród wszystkich swoich dystrybutorów. Wyróżnienie to jest dla nas tym bardziej cenne, iż świadczy z jednej strony o ogromnym wzroście zainteresowania technologią przesyłania danych drogą radiową, z drugiej zaś o tym, jak dobrze produkty firmy Satel sprawdzają się w polskich warunkach. Przed nami najważniejsze targi w branży automatyki Automaticon 2001, które odbędą się w dniach marca br. w Warszawie. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia stoiska firmy ASTOR, gdzie w ramach naszej oferty zaprezentujemy szereg nowych, bardzo interesujących produktów i rozwiązań technicznych. Pokażemy m.in. najnowszy model radiomodemu Satelline-3AS EPIC (o którym dzisiaj mogą Państwo przeczytać na str. I raportu) oraz nową, elastyczną koncepcję wizualizacji z wykorzystaniem technologii Terminal Services for InTouch. Zachęcam także do odwiedzania naszej strony internetowej Mam nadzieję, że zarówno jej zawartość, jak i nowa szata graficzna przypadną Państwu do gustu. Będziemy też wdzięczni za wszelki uwagi, które pomogą nam maksymalnie dostosować ją do Państwa potrzeb i oczekiwań. Justyna Ryś redaktor naczelny ASTOR Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor GE Fanuc, Wonderware i Satel ul. Smoleńsk 29, Kraków tel. (012) , fax (012) serwis GE Fanuc: serwis Wonderware: serwis Satel: Oddział Gdańsk: ul. Polanki 12, Gdańsk tel. (058) , fax (058) Oddział Poznań: ul. Romana Maya 1, Poznań tel. (061) , tel./fax (061) Oddział Warszawa: ul. Wólczyńska 206, Warszawa tel. (022) , fax (022) Spis treści: NOWOŚCI GE FANUC: Nowa wersja oprogramowania narzędziowego VersaPro str. 4 VersaMax w sieci Ethernet str. 4 Nowa kaseta dla sterowników VersaMax..str. 5 Nowe możliwości sterowników OCS.....str. 5 INSTALACJE AUTOMATYKI W POLSCE: Kompleksowy system sterowania i wizualizacji w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Czaplinku str. 6 InTouch w AUGUSTO Kalisz str. 8 TO WARTO WIEDZIEĆ: Zwielokrotnianie liczby zmiennych w oprogramowaniu Wonderware InTouch. str. 9 SuiteVoyager i Usługi terminalowe dla InTouch a kiedy co zastosować? str. 11 Astor na targach str. 14 Ludzie Astora (27) str. 15 RAPORT SPECJALNY: SATEL: Bezprzewodowa transmisja danych str. I VIII BIULETYN AUTOMATYKI AUTOMATYKA, STEROWANIE I ORGANIZACJA PRODUKCJI Nr 1/2001 (27) Wiosna 2001 BIULETYN AUTOMATYKI ASTOR 1/2001 (27) Redaktor naczelny: Justyna Ryś Redaktor techniczny: Wojciech Kmiecik Dział reklamy: Renata Ród Wydawca: ASTOR Sp. z o.o. Adres redakcji: ul. Smoleńsk 29, Kraków tel. (012) , fax (012) Dział reklamy: tel. (012) Druk: S-Graf, Kraków, ul. Miedziana 3 Nakład: 8500 egz. Numer zamknięto: r. Partnerzy handlowi: Białystok: Promar PHUP, ul. Wołyńska 36, Białystok, tel. (085) , tel./fax (085) Bielsko-Biała: Optimus-Seko, ul. Jutrzenki Bielsko-Biała, tel. (033) , fax (033) Katowice: Abikom, ul. Rolna 43, Katowice tel./fax (032) , Kraków: Abis s.c., ul. Smoleńsk 29, Kraków tel./fax (012) Stargard Szczeciński: Infel, ul. I Brygady Stargard Szczeciński, tel. (091) Toruń: Anko-System, ul. Grudziądzka 46 (II p.), Toruń tel. (056) , , fax (056) Wrocław: Microtech International Ltd. sp. z o.o., ul. Parkowa Wrocław, tel. (071) , fax (071) Zamość: Atex sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 173, Zamość tel. (084) do 43, fax (084)

4 4 Nowości GE Fanuc Nowa wersja oprogramowania narzędziowego VersaPro 2.0 Firma GE Fanuc wprowadziła ostatnio do sprzedaży nową wersję oprogramowania narzędziowego do sterowników programowalnych. Najważniejszą funkcją, która została dodana w nowej wersji, jest możliwość programowania i konfigurowania sterowników serii Wersja 2.0 sprzedawana jest w trzech wariantach, w zależności od tego, dla którego typu sterownika oprogramowanie jest przeznaczone (por. tabela poniżej). Oprócz tego w wersji 2.0 oprogramowania wprowadzono następujące nowe funkcje: możliwość zablokowania edycji procedury programowej przy pomocy hasła; możliwość jednoczesnego uruchomienia kilku programów VersaPro z różnymi projektami, z możliwością VersaMax w sieci Ethernet monitorowania pracy kilku sterowników; zabezpieczenie przed przegraniem programu do sterownika, w którym znajduje się program stworzony przy użyciu innego oprogramowania narzędziowego; edycja i swobodna deklaracja nagłówka i stopki w dokumentacji projektu; obsługa nowych modułów do sterownika VersaMax, w tym dwóch nowych jednostek centralnych (piszemy o nich w notce poniżej). Oprogramowanie VersaPro w wersji 2.0 może pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 95/98/NT/2000. Zawiera ono również program do konfiguracji interfejsów komunikacyjnych. Wersja programu VersaPro 90 Micro VersaMax Nano/Micro VersaMax Nano/Micro (IC640VPS002/IC641VPS002) Standard (IC641VPS300) Professional (IC641VPx700) CPUE05 zostanie wyposażone w port sieci Ethernet. Będzie to port typu 10BaseT, czyli port z łączem UT P i prędkością transmisji 10MB. Port ten umożliwi komunikację z innymi sterownikami GE Fanuc z wykorzystaniem protokołów EGD (ang. Ethernet Global Data) i SRTP (ang. Service Request Transfer Protocol). Protokół SRTP, prócz komunikacji z innymi urządzeniami, pozwala też na programowanie on-line oraz konfigurowanie sterownika poprzez Ethernet. Ethernet i protokół TCP/IP to najbardziej rozpowszechniony system przesyłu danych stosowany w informatyce. W kwietniu b.r. firma GE Fanuc wprowadzi na rynek dwie nowe jednostki centralne sterownika Versa- Max: CPUE05 z portem sieci Ethernet, CPU005 oraz interfejs komunikacyjny EBI001 dla systemu VersaMax jako układu wejść/wyjść z portem sieci Ethernet. CPU005/CPUE05 to przede wszystkim: zwiększona ilość pamięci programistycznej (64Kb), z możliwością konfiguracji ilości pamięci przydzielanej na rejestry danych i rejestry do obsługi sygnałów analogowych; dwukrotnie zwiększona prędkość pracy jednostki centralnej w porównaniu z wcześniejszymi CPU sterownika VersaMax. Podobnie jak w CPU001/002, nowe jednostki centralne będą wyposażone w dwa szeregowe porty komunikacyjne: RS-232 i RS-485, z możliwością pracy w protokole SNP/SNP-X, Modbus RTU i Serial I/O, co ułatwia integrację tych sterowników z innymi systemami automatyki, a zarazem stwarza możliwość włączenia tych sterowników w sieć radiomodemowej transmisji danych. Dodatkowo EBI001 interfejs sieci Ethernet Możliwość zastosowania systemu VersaMax jako układu wejść/wyjść rozproszonych do sieci Genius, Profibus DP czy DeviceNet jest dobrze znana użytkownikom tych sterowników. Aby poszerzyć ich funkcjonalność, w kwietniu firma GE Fanuc wprowadzi do użytku nowy interfejs sieci. Będzie to moduł, który, włączany zamiast jednostki centralnej, pozwoli na zbudowanie układu wejść/wyjść rozproszonych pracujących w sieci Ethernet! W module tym wbudowany będzie port typu 10/100BaseT, tj. łącze UT P z automatycznym wykrywaniem prędkości transmisji 10 lub 100 MB. Moduł konfiguruje się przy użyciu oprogramowania VersaPro lub Remout I/O Manager*. Interfejs EBI001 umożliwia dołączenie 8 modułów do obsługi sygnałów obiektowych w ramach kasety lokalnej oraz 7 dodatkowych kaset rozszerzających z 8 modułami w każdej. * Oprogramowanie służące do konfigurowania interfejsów komunikacyjnych, standardowo dostarczane z VersaPro, ewentualnie jako oddzielne oprogramowanie

5 Biuletyn Automatyki ASTOR 1/2001 (27) 5 Więcej miejsca w szafie sterowniczej nowa kaseta dla modułów sterownika VersaMax Firma GE Fanuc Automation na prośbę swoich klientów opracowała nową kasetę montażową IC200CHS022 dla modułów sterownika VersaMax. Posiada ona zaciski do podłączania przewodów typu box pod śrubę, podobnie jak kaseta CHS002. Moduły wejść/wyjść montowane na tej kasecie umieszczane są w układzie pionowym, podobnie jak w kasecie CHS003. Takie usytuowanie pozwala na znaczne zmniejszenie przestrzeni w szafie sterowniczej potrzebnej do montażu sterownika VersaMax. Dodatkowe informacje znajdują się w katalogu sterowników GE Fanuc (opracowanym przez firmę ASTOR) oraz w Internecie na stronie: VersaMax/3_4_1.htm Nowe możliwości sterowników OCS Na początku roku 2001 ukazała się kolejna wersja oprogramowania narzędziowego do sterowników OCS - CsCape 4.0. Nowe funkcje, dodane do tego programu, mają na celu zwiększenie elastyczności zastosowań wszystkich sterowników serii OCS i MiniOCS oraz znaczne ułatwienie ich integracji z różnymi systemami automatyki. Jedną z najważniejszych wprowadzonych zmian jest dwukrotne zwiększenie ilości pamięci w zakresie pamięci programistycznej, pamięci przeznaczonej na ekrany w sterownikach OCS oraz pamięci AI, AQ, DI i DQ do obsługi sygnałów obiektowych (por. tabelka poniżej). Dzięki temu znacznie zwiększyły się możliwości związane z wielkością programów sterujących. Kolejne istotne zmiany dotyczą portu sieci CsCAN. Jedną z nich jest podwojenie ilość danych globalnych rejestrowych (32 AIG i 32 AQG), jaką jeden ze sterowników może wysłać i odebrać z sieci. Jednak w wielu aplikacjach, gdzie ilość danych przesyłanych przez jeden sterownik jest bardzo duża, nawet i to może okazać się niewystarczające. Dlatego też dodana została funkcja nadawania jednemu sterownikowi OCS więcej niż jednego adresu w sieci, istnieje więc możliwość wysłania z jednego sterownika kilku kolejnych zestawów 32 AQG (por. poniższy schemat). Pozostałe funkcje wprowadzone w programie to: możliwość używania procedur w programie sterującym; funkcja ustawiania i wyświetlania zegara czasu rzeczywistego w programie i na ekranach panelu; optymalizacja wymiany danych w sieci CsCAN, która zwiększa prędkość przesyłu danych o 25%. Piotr Merwart, Stefan Życzkowski (ASTOR Kraków) Nr w sieci 10 Nr w sieci Nr w sieci IND CONT EQ FOR HAZ LOC CLASS I DIV 2 GROUPS ABCD Temp Code T4 Ambient 60C 66.8mm IC200CHS022 COMPACT I/O CARRIER BOX STYLE 163.5mm Wymiary kasety IC200CHS022 OCS100 OCS200 OCS słów 180 słów 260 słów Ilość wysyłanych danych globalnych MiniOCS OCS100 OCS200 OCS250 panel graficzny Wyświetlacz 2x20 znaków 2x20 znaków 4x20 znaków 240x128 pikseli Ilość klawiszy funkcyjnych/numerycznych Pamięć programu 64Kb 64Kb 64Kb 128Kb Pamięć danych (rejestry) 8Kb 8Kb 8Kb 32Kb Pamięć przeznaczona na ekrany 64Kb 64Kb 64Kb 1Mb Pamięć danych dyskretnych 1024DI oraz 1024DO. Ilość rzeczywistych sygnałów dwustanowych jest ograniczona maksymalną liczbą 4 modułów we/wy Pamięć danych analogowych 256AI oraz 256AO. Ilość rzeczywistych sygnałów dwustanowych jest ograniczona maksymalną liczbą 4 modułów we/wy Czas wykonywania programu 0.7 ms/kb prostego programu logicznego sterującego Port sieci CsCan (DeviceNet Slave) Opcja Standard Standard Standard Port RS 232 Możliwość: programowania, protokół Modbus RTU Master/Slave, Serial I/O Port RS 422/485 protokół Modbus RTU Master/Slave, Serial I/O

6 6 Instalacje automatyki w Polsce Kompleksowy system sterowania i wizualizacji w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Czaplinku Opisywana aplikacja została wykonana w ramach modernizacji obiektu na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku, przy finansowaniu z funduszu PHARE. Jej rozruch technologiczny odbył się na przełomie wiosny i lata Co istotne, operacja ta została wykonana bez zatrzymywania pracy oczyszczalni. Funkcje systemu Technologia System obejmuje swym zasięgiem praktycznie wszystkie kluczowe elementy instalacji oczyszczalni. W części technologicznej są to pomiary, regulacje i kontrola wielkości takich jak poziomy, przepływy, stężenia tlenu, potencjały REDOX, stężenie ortofosforanów, temperatury, gęstości, mętności i ciśnienia. Układy regulacji poziomu zostały zrealizowane jako kaskady pomp zasilanych z sieci. Regulacja bazuje na modelu dwustanowym. Jedna z pomp pełni zawsze funkcję pompy wiodącej, pozostałe to ewentualne pompy pomocnicze. Dzięki zastosowanym algorytmom układy te pracują płynnie i elastycznie w szerokim zakresie obciążeń. Są też odporne na skutki wypadnięcia z ruchu poszczególnych pomp danej kaskady. W układach regulacji przepływu zastosowano pompy z napędami przekształtnikowymi. Sygnały sterujące dla tych ostatnich generowane są przez regulatory PID (realizowane przez oprogramowanie sterowników obiektowych). System napowietrzania wykorzystuje metodę pęcherzykową. Jego głównym elementem jest kaskada dmuchaw powietrza. Składa się ona z czterech napędów, które mogą pracować w dwóch podstawowych konfiguracjach: napęd dmuchawy wiodącej (regulacyjnej) zasilany jest z przekształtnika, zaś pozostałe napędy - z sieci; napędy wszystkich dmuchaw zasilane są z sieci. Oczywiście każdy z napędów może zostać skonfigurowany jako sieciowy lub przekształtnikowy. Analogicznie do kaskad pomp, także i ten układ jest wysoce elastyczny i odporny na awarie, a dzięki zastosowaniu hybrydowego modelu regulacji umożliwia precyzyjną kontrolę poziomu tlenu (pomimo bardzo dynamicznego charakteru obiektu, jakim jest reaktor biologiczny). Regulacja potencjałów REDOX realizowana jest pośrednio poprzez modyfikowanie (automatyczne) przepływów recyrkulacyjnych. Stężenie ortofosforanów w ściekach wyjściowych kontrolowane jest dzięki dozowaniu preparatu PIX przez dwie specjalizowane pompy. POMIESZCZENIE KIEROWNICTWA OPERATOR 2 MODBUS WizCon ENKO SLAVE STEROWNIA CENTRALNA OPERATOR 1 ETHERNET PLC MASTER VersaMax Ich pracę nadzorują układy regulacji bazujące na metodzie czasowo progowej. Poza wymienionymi układami funkcjonują także inne, również kontrolowane przez system. Należą do nich układy sterowania napędami przepustnic, zaworów, przenośników, mieszadeł, zgarniaczy, itd. Prowadzenie ruchu System udostępnia szeroki wachlarz funkcji i mechanizmów pozwalających na bezpieczną i efektywną pracę całej instalacji w każdej sytuacji, z możliwością ingerencji w nieomal wszystkie jej elementy w dowolnej chwili. W szczególności są to: ciągły podgląd stanów, statusów, rezultatów pomiarów, itd.; wyłączanie i załączanie układów; udostępnianie lub odstawianie układów; wybór trybów pracy RĘKA/AUTO; wybór źródeł sterowania LOKALNE/ZDALNE; wybór wszystkich możliwych sekwencji pracy dla układów kaskadowych w trybie on-line; modyfikacja nastaw parametrów technologicznych i regulatorów; wykrywanie i sygnalizacja sytuacji nienormalnych i alarmowych; realizacja zabezpieczeń, blokad i obsługa sytuacji awaryjnych; funkcje statystyczne takie jak zliczanie czasów pracy i przepływów. Struktura systemu Warstwa zarządzania Tę część systemu tworzą dwie stacje operatorskie. Zarówno ich przeznaczenie, jak i oprogramowanie, są różne. Obie stacje to maszyny klasy PC wyposażone w monitory, drukarki, itd. Na obu zainstalowany jest system operacyjny Windows NT, który stanowi stabilną podstawę dla właści- Modem STACJA ZLEWCZA, SEPARATOR PIASKU ZBIORNIK WÓD DESZCZOWYCH VersaMax SLAVE PROFIBUS DP VersaMax SLAVE SLAVE SLAVE PLC 3 PLC 2 PLC 4 PLC 1 PLC 5 ODWADNIANIE, HIGIENIZ. OSADU SNP (sztywne łącze TP S.A.) REAKTORY BIOLOGICZNE Schemat systemu automatyki w Oczyszczalni Ścieków w Czaplinku PRZEPOMPOWNIA TECHNOLOGICZNA Modem VersaMax SLAVE PRZEPOMPOWNIA GŁÓWNA

7 Biuletyn Automatyki ASTOR 1/2001 (27) 7 wych aplikacji SCADA. Stacja operatorska 1 jest głównym stanowiskiem roboczym. Jej aplikacja to runtime wykonany przy użyciu pakietu InTouch 7.1 firmy Wonderware - model 1000 (ok. 700 bramek obiektowych). Zasoby instalacji pogrupowane zostały w szereg okien. Są to obiekty spójne pod względem technologicznym i logicznym. Z ich poziomu wykonywane mogą być wszelkie akcje operatorskie, modyfikacje, analizy, itd. Są one źródłem informacji o stanie instalacji i jej poszczególnych fragmentów, przedstawianych w formie grafik, animacji oraz pól tekstowych i numerycznych. Silny nacisk został położony na mechanizmy generowania alarmów i ostrzeżeń oraz formy przekazywania tych informacji obsłudze. Oprócz przekazów wizualnych używana jest też sygnalizacja akustyczna. Poza opisaną powyżej częścią zasadniczą, użytkownik dysponuje też mechanizmami pozwalającymi na jakościową i ilościową analizę pracy poszczególnych układów oczyszczalni. Mowa tu o trendach i raportach, które są dostępne zarówno dla stanów bieżących, jak i historycznych. W ten sposób obsługiwane są m.in. przepływy, poziomy, stężenia tlenu i ortofosforanów oraz szereg innych parametrów, których zmiany wartości w czasie dają obraz pracy obiektu. W sposób ciągły prowadzona jest archiwizacja danych i zdarzeń. Dostęp do zasobów i mechanizmów systemu został zróżnicowany dla różnych grup personelu. W ramach grupy wymagane jest indywidualne logowanie. Funkcjonuje też mechanizm kontroli działań operatora. Stacja operatorska 2 jest stanowiskiem roboczym związanym z punktem zlewczym ścieków, służącym do ich odbioru od dostawców indywidualnych. Jej przeznaczenie ma charakter statystyczno rozliczeniowy, jakkolwiek możliwe jest uruchomienie mechanizmów pozwalających na dostęp do wybranych zasobów obiektu i systemu. Aplikacja funkcjonująca na tej stacji to runtime stworzony przy pomocy pakietu WizCon. Warstwa obiektowa W jej skład wchodzą układy wejściowe (przetworniki pomiarowe i czujniki), układy wyjściowe (elementy wykonawcze) oraz sterowniki PLC i inne urządzenia tego typu. Integralnym elementem tej części sytemu jest też sieć komunikacyjna z magistralami i operującymi na nich protokołami. Sygnały z przetworników pomiarowych i czujników trafiają do poszczególnych sterowników obiektowych, gdzie w oparciu o nie, aktualne nastawy i dyspozycje operatorskie oraz według określonych algorytmów wypracowywane są sygnały sterujące i dane przeznaczone dla stacji operatorskiej czy innych sterowników PLC. W omawianej aplikacji zastosowano sterowniki firmy GE Fanuc z rodzin i VersaMax. Sterowniki wyposażone są w następujące jednostki centralne: PLC 6 - CPU364, PLC 4 - CPU350, natomiast PLC 1, 2, 3 i 5 w CPU001. Pracę stacji zlewczej firmy ENKO z Gliwic, kontroluje specjalizowany sterownik tego samego producenta. Komunikacja systemu oparta jest na czterech magistralach: Ethernet (10 Mb/s, skrętka - połączenie: stacja lub stacje operatorskie sterownia centralna); Modbus (9,6 Kb/s, skrętka - połączenie: stacja operatorska stacja zlewcza); Profibus DP (187,5 Kb/s, skrętka - połączenie: obiekt obiekt); SNP (9,6 Kb/s, sztywne łącze telefoniczne - połączenie: sterownia centralna przepompownia główna). Zastosowanie linii telefonicznej dzierżawionej wymuszone zostało znaczną odległością pomiędzy sterownią centralną i przepompownią główną ok. 2 km. Od strony linii kanał SNP obsługują modemy Fast 56K firmy Microcom, natomiast od strony sterowników moduł CMM311 oraz jeden z portów komunikacyjnych dostępnych w jednostce PLC 5. Z kolei łącze ethernetowe to karta komunikacyjna w komputerze stanowiska operatorskiego oraz port komunikacyjny Ethernet wbudowany w jednostkę centralną CPU364 sterownika PLC 6. Magistralę Profibus DP w przypadku sterowników PLC 6 i PLC 4 obsługują odpowiednio moduły PBM101 i PBS105. Z kolei korzystające z tej magistrali sterowniki PLC 1, 2, 3 i 5 wyposażone są w moduły komunikacyjne BEM002. Ważną rolę komunikacyjną pełni sterownik PLC 6. Jest on bramą I/O dla wymiany danych pomiędzy poszczególnymi węzłami systemu. Zastosowane rozwiązania sprzętowe, wsparte oprogramowaniem, zapewniają poprawną i pewną obsługę funkcji komunikacyjnych w warunkach normalnej pracy, a w przypadku poważnych zaburzeń zabezpieczają przed ich konsekwencjami i umożliwiają szybkie przywracanie komunikacji i podnoszenie systemu. Prezentowany system pracuje w sposób zgodny z oczekiwaniami od momentu oddania go do eksploatacji. Jego wdrożenie diametralnie podniosło wydajność technologiczną oczyszczalni, co w dłuższej perspektywie czasowej radykalnie wpłynie na poprawę stanu lokalnego ekosystemu; tym bardziej, że ścieki odprowadzane są do jeziora Drawsko oczyszczalnia zlokalizowana jest bowiem w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Walory eksploatacyjne systemu potwierdza jego funkcjonowanie w normalnych warunkach pracy i zachowanie w stanach awaryjnych. Godnym podkreślenia jest też fakt bardzo szybkiego zaakceptowania przez pracowników zakładu zarówno systemu, jak i zmian będących konsekwencja jego wdrożenia,. Architektura systemu jest otwarta na ewentualną rozbudowę aplikacji o nowe funkcje, układy czy węzły. Opisywana aplikacja powstała przy współpracy następujących wykonawców: MERA-MONT Września (projekt i wykonawstwo AKPiA; Piotr Klimkiewicz, tel , Cyfrowe Systemy Automatyki WIZAR Toruń (oprogramowanie wizualizacyjne; Jerzy Zaremba, tel. (056) , oraz Cyfrowe Systemy Automatyki BODO Toruń (oprogramowanie sterowników, komunikacja, wizualizacja; Bogdan Domek, tel. (056) , Autor artykułu pragnie także złożyć podziękowania panu Dariuszowi Głowackiemu z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku za wszechstronną pomoc, zaangażowanie w przedsięwzięcie i życzliwość oraz pracownikom firmy ASTOR Kraków za pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych. Bogdan Domek (Cyfrowe Systemy Automatyki BODO)

8 8 Instalacje Wonderware w Polsce AUGUSTO Kalisz: InTouch do produkcji lodów Z początkiem roku 2000 firma AUGUSTO, jeden z czołowych producentów lodów i innych wyrobów przemysłu chłodniczego, podjęła decyzję o wprowadzeniu w swoim zakładzie systemu SCADA. Wyselekcjonowano następujące kryteria, które powinien spełniać system wizualizacji: możliwość szybkiego wdrożenia aplikacji w trakcie przestojów produkcji; łatwość komunikacji z wieloma różnymi urządzeniami automatyki; rozbudowany system zbierania danych na temat procesu: tworzenie raportów, zestawień, podsumowań; możliwość sterowania zdalnego z wbudowanym modułem receptur; możliwość samodzielnego serwisowania aplikacji przez pracowników po krótkim przeszkoleniu. Zadecydowano o wyborze spełniającego powyższe warunki oprogramowania Wonderware InTouch 7.1. Wdrożenie aplikacji wizualizacyjnej podzielono na etapy. Jako pierwszy wybrano dział przygotowania surowców do produkcji lodów, potocznie nazywany kuchnią. Sterowanie tą częścią zakładu zrealizowano niemal w całoś- Synoptyka procesu mieszania masy lodowej ci z wykorzystaniem sterownika S5 95U firmy Siemens. Sterownik ten współpracował także z panelem OP5 tej samej firmy. Na życzenie inwestora wizualizowane miało zostać dodatkowo 40 sygnałów analogowych dotychczas nie rejestrowanych. Integrator systemu firma IP SYSTEMS, zaproponowała następujące rozwiązanie zagadnienia: komunikacja sterownika S5 z oprogramowaniem InTouch poprzez driver S3964R firmy Wonderware, po rozszerzeniu konfiguracji sterownika o moduł komunikacyjny CP521SI firmy Siemens; akwizycja 40 wielkości analogowych z wykorzystaniem pięciu modułów ADAM 4018 firmy Advantech. Moduły te spięte są siecią RS-485, a komunikacja pomiędzy nimi a systemem InTouch zrealizowana jest z wykorzystaniem drivera ADAM DDE I/O. Stanowisko operatorskie z wydzielonym komputerem (Compaq) i systemem operacyjnym Windows NT 4.0 znajduje się w odległości kilkudziesięciu metrów od szafy sterowniczej. Komunikacja z komputerem zrealizowana jest przy użyciu karty wieloportowej w standardzie pętli prądowej firmy Advantech. Aplikacja wizualizacyjna oprogramowania InTouch została zaprojektowana w następujący sposób: Synoptyki: jeden ekran główny z menu aplikacji uruchamiający się po zalogowaniu się operatora do sieci Windows NT oraz siedem ekranów obrazujących poszczególne etapy produkcji masy lodowej. Alarmowanie: okno alarmów bieżących oraz okno alarmów historycznych z możliwością potwierdzania grup alarmów, drukowania oraz przewijania listy alarmów. Trendy: okno trendów bieżących, obrazujące zmiany kluczowych dla procesu produkcji wielkości analogowych, oraz okno trendów historycznych, na którym użytkownik sam wybiera, które wielkości chce wyświetlać i za jaki czasookres. Trendy mogą być drukowane w wysokiej rozdzielczości. Raporty: mechanizm raportowania oparty jest o moduł HistData, który pozwala użytkownikowi wygenerować raport w formacie odczytywanym przez arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Excel. Użytkownik tworzy raport konfigurując okres, za jaki chce pobrać dane, częstotliwość zapisu danych oraz wybiera wielkości, które mają się znaleźć w raporcie. Z poziomu aplikacji użytkownik może przejść do Excel a i w nim dokonać dalszej szczegółowej analizy pobranych danych. Logowanie: użytkownik loguje się do systemu na poziom odpowiadający jego uprawnieniom. System zabezpiecza aplikację, wylogowując użytkownika po przekroczeniu określonego czasu bezczynności. Status komunikacji z poszczególnymi urządzeniami jest monitorowany przez cały czas i w przypadku wystąpienia usterek użytkownik zostaje powiadomiony za pomocą czytelnych komunikatów. Poniżej krótko prezentujemy zastosowane przez nas rozwiązania kilku zagadnień technicznych, typowych dla aplikacji tego rodzaju. Skonfigurowanie komunikacji pomiędzy sterownikiem S5 a InTouch em polegało na dodaniu do istniejącego programu sterownika procedur obsługujących protokół RK512. Aby przyspieszyć proces transmisji, dane pobierane ze sterownika gromadzone są w jednym bloku danych. Procedura transmisji jest obsługiwana z poziomu przerwań czasowych, co zapewnia stabilną komunikację i obsługę wszystkich urządzeń przysyłających zapytania do sterownika. Głównym problemem w przypadku sterownika okazała się współpraca procedur komunikacji RK512 z panelem OP5. Panel ten obsługiwany jest przez gotową procedurę firmy Siemens (nie ma wglądu do jej treści), która korzystała z tych samych słów flagowych, co procedury komunikacji RK512. Po usunięciu konfliktów wymiana danych z obydwoma urządzeniami zachowuje się poprawnie. Opisana powyżej aplikacja została wdrożonaw październiku 2000 r. podczas przestoju remontowego po sezonie. Docelowo system będzie prowadził akwizycję około 1000 zmiennych. Projektantem i wykonawcą systemu jest firma IP SYSTEMS Sterowanie Automatyka Pomiary ( Poznań, ul. Sławomira 67, tel./fax , Robert Purol, Marek Baczyński (IP SYSTEMS Poznań)

9 RAPORT Bezprzewodowa transmisja danych AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR SATEL Marzec 2001 Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury trzeciego już raportu dotyczącego urządzeń firmy Satel Oy. Tym razem prezentujemy naj nowszy model radiomodemu Satelline 3AS EPIC, o bardzo dużej mocy i zasięgu działania, oraz nowe funk cje radiomodemów z rodziny 3AS, poszerzające zakres możliwych zastosowań tych urządzeń. Proponujemy też Państwu porównanie alternatywnych metod transmisji danych drogą radiową przy użyciu telefonów komórko wych oraz przy użyciu radiomodemów. Zachęcamy również do zapoznania się z ciekawym przykładem zasto sowania Satelline 3AS do nadzorowania pracy armatek śnieżnych. Tomasz Michałek (ASTOR Kraków) Spis treści: str. I str. III str. V str. VI Satelline 3AS EPIC siła i pewność transmisji danych Message routing: programowanie tras transmisji radiowej w 3AS(d) i 3AS EPIC Dual band: radiomodemy dwuzakresowe Bezprzewodowa transmisja danych telefon komórkowy czy radiomodem? str. VII Radiomodemy Satel w armatkach śnieżnych str. VIII Satel pytania i odpowiedzi SATELLINE 3AS EPIC Siła i pewność transmisji danych Najnowszy typ radiomodemu firmy Satel wyposażony jest w nadaj nik o mocy do 10 W oraz w dwa odbiorniki radiowe. Jego nowator ska konstrukcja zapewnia niezwykle wysokie bezpieczeństwo i pewność transmisji danych; umożliwia też komunikację na odleg łość do 80 kilometrów. Firma Satel wprowadziła ostatnio na rynek najnowszy typ radiomode mu z rodziny SATELLINE Satelline 3AS EPIC. Przeznaczony jest on do transmisji danych w trybie half duplex (przesyłanie danych z szybkim przełączaniem kierunku). Podobnie jak radiomodemy 2ASxE oraz 3AS(d), Satelline 3AS EPIC jest w pełni przezroczysty dla stosowanego protokołu transmisji, dzięki czemu może być stosowany do łączenia wszelkich urzą dzeń komunikujących się za pośrednictwem łączy szeregowych. Radiomo dem ten jest w pełni kompatybilny z modelem 3AS(d), jednak posiada wiele dodatkowych cech, które pozwalają na zastosowanie go w aplika cjach, w których nie można było stosować wspomnianego modelu 3AS(d). Satelline 3AS EPIC składa się z modemu, nadajnika i dwóch odbior ników radiowych, umieszczonych w aluminiowej obudowie. Na zewnątrz obudowy wyprowadzone jest gniazdo portu szeregowego oraz dwa złącza antenowe typu TNC. Na obudowie umieszczony jest zestaw diod informu jących o stanie linii sygnałowych portu szeregowego. Urządzenie zasilane jest prądem stałym o napięciu od 10 do 30 V. Napięcie zasilające dopro wadzane jest (identycznie jak w poprzednich modelach) do dwóch linii I

WONDERWARE INTOUCH najlepiej sprzedawane oprogramowanie SCADA w Polsce

WONDERWARE INTOUCH najlepiej sprzedawane oprogramowanie SCADA w Polsce BIULETYN AUTOMATYKI AUTOMATYKA, STEROWANIE I ORGANIZACJA PRODUKCJI Nr 1/2002 (31) Wiosna 2002 WONDERWARE INTOUCH najlepiej sprzedawane oprogramowanie SCADA w Polsce ISSN 1507-3890 FIRMA ASTOR ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

Nowy, ekonomiczny układ wejść/wyjść GE Fanuc

Nowy, ekonomiczny układ wejść/wyjść GE Fanuc Nowy, ekonomiczny układ wejść/wyjść GE Fanuc SATEL: Nowe radiomodemy dużego zasięgu bez przydziału częstotliwości Nowości GE FANUC RAPORT SPECJALNY: str. I-VIII Inwestycje w wiedzê zwracaj¹ siê najszybciej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN AUTOMATYKI AUTOMATYKA, STEROWANIE I ORGANIZACJA PRODUKCJI RAPORT SPECJALNY. Nr 4/2000 (26) Zima 2000

BIULETYN AUTOMATYKI AUTOMATYKA, STEROWANIE I ORGANIZACJA PRODUKCJI RAPORT SPECJALNY. Nr 4/2000 (26) Zima 2000 BIULETYN AUTOMATYKI AUTOMATYKA, STEROWANIE I ORGANIZACJA PRODUKCJI Nr 4/2000 (26) Zima 2000 ISSN 1507 3890 *) Szczegóły promocji wewnątrz numeru RAPORT SPECJALNY Wonderware: Rozwiązania sieciowe i internetowe

Bardziej szczegółowo

Nowa oferta GE Fanuc: VersaMax Nano/Micro

Nowa oferta GE Fanuc: VersaMax Nano/Micro Nowa oferta GE Fanuc: VersaMax Nano/Micro Z³oty Medal dla radiomodemów Satelline-3AS i 3ASd Zapraszamy na targi 72. MTP POZNAŃ 12 16.06.2000 r. Hala 23B, stoisko 252 DODATEK SPECJALNY InTouch: Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN Biuletyn automatyki 44 (2/2005) wydawca ASTOR Sp. z o.o. ISSN 1507-3890 Protokół EGD Rozmowa z Markiem T. Hoske Temat numeru: łączność bezprzewodowa 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel.

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony Aktualności 3 Szanowni Państwo, gdy piszę te słowa, cały świat żyje mistrzostwami świata w piłce nożnej. O mundialu mówi się i pisze wszędzie. Ja jednak ośmielę się zaryzykować twierdzenie, że nie samą

Bardziej szczegółowo

Quickpanel CE firmy GE Fanuc nowe możliwości dla systemów sterowania

Quickpanel CE firmy GE Fanuc nowe możliwości dla systemów sterowania Quickpanel CE firmy GE Fanuc nowe możliwości dla systemów sterowania 10 lat Biuletynu Automatyki ASTOR! SATEL RAPORT SPECJALNY: str. I-VIII ASTOR 2/2004 (40) Szanowni Państwo, Najnowszy, czterdziesty

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń Oprogramowanie przemysłowe Architektura ArchestrA Tajemnica skutecznych wdrożeń 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel. (012) 428 63 00 fax (012) 428 63 09 e-mail: info1@astor.com.pl http://www.astor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe serce Zygmunta szczegóły na str. 10

Nowe serce Zygmunta szczegóły na str. 10 BIULETYN AUTOMATYKI AUTOMATYKA, STEROWANIE I ORGANIZACJA PRODUKCJI Nr 3/2001 (29) Jesień 2001 ISSN 1507 3890 Nowe serce Zygmunta szczegóły na str. 10 Zapraszamy na targi Energetab Bielsko Biała, 18 20

Bardziej szczegółowo

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22 PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC strona 10 Zarządzanie zmianami w systemach sterowania strona 22 Aktualności Szanowni Państwo, jadąc do pracy słyszę w radiu, że Polacy mają problemy ze

Bardziej szczegółowo

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4 Astraada HMI Panele operatorskie i komputery przemysłowe strona 14 Nowe produkty Kawasaki strona 10 Nowy Historian od Wonderware strona 20 GE Intelligent Platforms - oferta ASTOR rodem z General Electric

Bardziej szczegółowo

Radosnych Świąt i Pomyślnego Nowego Roku życzy firma ASTOR

Radosnych Świąt i Pomyślnego Nowego Roku życzy firma ASTOR Radosnych Świąt i Pomyślnego Nowego Roku życzy firma ASTOR str. I-VIII RAPORT SPECJALNY GE FANUC CIMPLICITY Machine Edition Nowy oddzia³! ASTOR Katowice Biuletyn Automatyki ASTOR 4/2001 (30) 3 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu robotów przemysłowych dlaczego warto?

Szkolenia z zakresu robotów przemysłowych dlaczego warto? Szkolenia z zakresu robotów przemysłowych dlaczego warto? strona 16 Astraada Drive Ruch pod pełną kontrolą strona 20 Technologie bezprzewodowe w zastosowaniach przemysłowych strona 22 Aktualności Szanowni

Bardziej szczegółowo

Roboty Kawasaki na targach Hannover Messe 2009... 8

Roboty Kawasaki na targach Hannover Messe 2009... 8 N re strona 12 strona 20 System klasy MES pomaga a śledzić produkcję strona 29 Szanowni Państwo, przeczytałem ostatnio o pewnym wydawnictwie, które jest pomysłem tak oryginalnym, że piszący o nim dziennikarz

Bardziej szczegółowo

Czy istnieje alternatywa dla piłki nożnej?

Czy istnieje alternatywa dla piłki nożnej? Czy istnieje alternatywa dla piłki nożnej? strona 42 Robot Kawasaki strona 25 za 2800 zł miesięczniei Wskaźnik Overall Equipment Effectiveness - OEE Doskonalenie procesu produkcyjnego Proficy Process System

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Biuletyn Automatyki 66 (4/2010) Szczęśliwe zakończenie przygody z inwestycjami przemysłowymi...6. Szanowni Państwo,

Aktualności. Biuletyn Automatyki 66 (4/2010) Szczęśliwe zakończenie przygody z inwestycjami przemysłowymi...6. Szanowni Państwo, Aktualności Szanowni Państwo, dobiega końca ten trudny i smutny rok, w którym aż za wiele było przykrych i tragicznych wydarzeń. Dla firmy ASTOR był to okres z jednej strony bardzo udany, a z drugiej i

Bardziej szczegółowo

SATEL dla. MES firmy Wonderware. producentów OEM. Ewolucja systemów klasy. Opcje robotów Kawasaki Funkcja Soft Absorber. strona 18.

SATEL dla. MES firmy Wonderware. producentów OEM. Ewolucja systemów klasy. Opcje robotów Kawasaki Funkcja Soft Absorber. strona 18. Ewolucja systemów klasy MES firmy Wonderware strona 18 SATEL dla producentów OEM strona 14 Opcje robotów Kawasaki Funkcja Soft Absorber strona 21 Rys. 1. Zrzut ekranu przykładowej aplikacji zbudowanej

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć nowoczesne centrum zarządzania produkcją?

Jak stworzyć nowoczesne centrum zarządzania produkcją? 81 (3/2014) ISSN 1507-3890 Jak stworzyć nowoczesne centrum zarządzania produkcją? czytaj na str. 22 X X Poradnik Automatyka cz. 1. jak wybrać panel operatorski 7? www.biuletyn.astor.com.pl XX Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

automatyki Biuletyn 12 lub 23 miesięcznie za niezawodną komunikację SMOK ostrzega przed powodzią 46 (4/2005) wydawca ASTOR Sp. z o.o.

automatyki Biuletyn 12 lub 23 miesięcznie za niezawodną komunikację SMOK ostrzega przed powodzią 46 (4/2005) wydawca ASTOR Sp. z o.o. Biuletyn automatyki 46 (4/2005) wydawca ASTOR Sp. z o.o. ISSN 1507-3890 12 lub 23 miesięcznie za niezawodną komunikację strona 7 SMOK ostrzega przed powodzią strona 8 OKAZJA WYBRANIA NAJLEPSZEGO PRAKTYKANTA!

Bardziej szczegółowo

78 (4/2013) ISSN 1507-3890

78 (4/2013) ISSN 1507-3890 78 (4/2013) ISSN 1507-3890 konwertery przemysłowe switche przemysłowe przemienniki częstotliwości zasilacze obiektowe panele operatorskie urządzenia Wi-Fi sterowniki PLC komputery przemysłowe XX Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

MOST. Zrobotyzowane stanowiska spawalnicze. wzbogaca ofertę firmy GE Fanuc strona 12

MOST. Zrobotyzowane stanowiska spawalnicze. wzbogaca ofertę firmy GE Fanuc strona 12 Zrobotyzowane stanowiska spawalnicze strona 20 MOST wzbogaca ofertę firmy GE Fanuc strona 12 Platforma Systemowa Wonderware dla małych i średnich aplikacji strona 18 Aktualności Szanowni Państwo, skończyły

Bardziej szczegółowo

ASTOR z i i l ki przemysł

ASTOR z i i l ki przemysł ASTOR z i i l ki przemysł strona 8 Produkty firmy KEB w ofercie ASTOR strony 7, 10 Wonderware Historian w monitoringu maszyn strona 22 Dobrze napisany program charakteryzuje się cymi komentarzami utworzonymi

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. automatyki ISSN 1507-3890 3/2004 (41) Roboty przemysłowe FANUC Robotics. InTouch 9.0. ASTOR zaprasza na ENERGETAB 2004 namiot M, stoisko 265

Biuletyn. automatyki ISSN 1507-3890 3/2004 (41) Roboty przemysłowe FANUC Robotics. InTouch 9.0. ASTOR zaprasza na ENERGETAB 2004 namiot M, stoisko 265 Biuletyn automatyki 3/2004 (41) ISSN 1507-3890 Roboty przemysłowe FANUC Robotics InTouch 9.0 ASTOR zaprasza na ENERGETAB 2004 namiot M, stoisko 265 3 Szanowni Państwo! Spis treści Oddajemy do rąk Państwa

Bardziej szczegółowo

69 (3/2011) 75 (1/2013) ISSN 1507-3890

69 (3/2011) 75 (1/2013) ISSN 1507-3890 69 (3/2011) 75 (1/2013) ISSN 1507-3890 XX 4 miasta 4 strony automatyki oraz astor Tour 2013: 2 cykle seminariów dla branży automatyki XX Sklep Astor24.pl ekonomiczna automatyka XX Nieplanowany przestój?

Bardziej szczegółowo

77 (3/2013) ISSN 1507-3890

77 (3/2013) ISSN 1507-3890 77 (3/2013) ISSN 1507-3890 X X Zrobotyzowana produkcja pralek w firmie BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. XX ASTOR Innovation Room (AIR) powiew nowoczesności w centrum Krakowa XX Nowy sterownik,

Bardziej szczegółowo

80 (2/2014) ISSN 1507-3890. 80 kwartałów. 6500 prenumeratorów. ponad 1000 artykułów. www.biuletyn.astor.com.pl

80 (2/2014) ISSN 1507-3890. 80 kwartałów. 6500 prenumeratorów. ponad 1000 artykułów. www.biuletyn.astor.com.pl 80 (2/2014) ISSN 1507-3890 80 kwartałów ponad 1000 artykułów 6500 prenumeratorów www.biuletyn.astor.com.pl aktualności Jedna z najbardziej innowacyjnych inwestycji przemysłowych z nowoczesnymi rozwiązaniami

Bardziej szczegółowo

Nr 84 2/2015. Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość i myśl techniczna oraz japońska precyzja (s.

Nr 84 2/2015. Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość i myśl techniczna oraz japońska precyzja (s. Nr 84 2/2015 ISSN: 1507 3890 Jak realnie oszczędzać dzięki monitoringowi mediów produkcyjnych? temat numeru: strony 32-41 Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010)

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010) Nowa wersja Proficy Process Systems strona 12 InTouch jest LEAN potęga w prostocie strona 22 Robot Kawasaki w interaktywnej grze ASTOR Connect strona 24 Aktualności Szanowni Państwo, mimo, że za oknem

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. NOWOŚĆ!!! MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny zasilany bateryjnie (IP-68)

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. NOWOŚĆ!!! MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny zasilany bateryjnie (IP-68) wydanie 1/10 (3), marzec 2010 NOWOŚĆ!!! MT723 wodoszczelny moduł telemetryczny zasilany bateryjnie (IP68) MT713 bateryjne moduły telemetryczne dbają o środowisko monitorowanie studni solankowych Sól z

Bardziej szczegółowo