Przegląd wyróżnionych wniosków pierwszej edycji konkursu INNOWACJE DLA SIŁ ZBROJNYCH - ZAKOŃCZONA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd wyróżnionych wniosków pierwszej edycji konkursu INNOWACJE DLA SIŁ ZBROJNYCH - ZAKOŃCZONA"

Transkrypt

1 płk Roman Bogacki Przegląd wyróżnionych wniosków pierwszej edycji konkursu INNOWACJE DLA SIŁ ZBROJNYCH - ZAKOŃCZONA Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, przy współpracy Wojskowej Akademii Technicznej zorganizował konkurs zatytułowany Innowacje Dla Sił Zbrojnych RP, który miał za zadanie wyłonić najlepsze, innowacyjne rozwiązanie technologiczne w dziedzinie obronności. Celem konkursu była identyfikacja nowoczesnych technologii oraz promocja zaawansowanych technologicznie produktów i rozwiązań w obszarze obronności. Konkurs był również formą aktywizowania ośrodków naukowo-badawczych, podmiotów przemysłowych oraz osób prywatnych w poszukiwaniu ciekawych rozwiązań, które w przyszłości mogą być wykorzystane w Siłach Zbrojnych RP. Do udziału w konkursie zgłoszono 45 wniosków konkursowych. W kategorii projekty indywidualne nominowanych do nagrody głównej zostało sześciu wykonawców projektów: Pierwsze miejsce zajął mgr inż. Andrzej LEWANDOWSKI z Góry Kalwarii za opracowanie pt. "Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezpilotowych środków latających". Wzrost zapotrzebowania na usługi oferowane przez systemy łączności bezprzewodowej spowodował przyśpieszony rozwój prac nad technologiami zapewniającymi niezawodną 1

2 transmisję danych przez kanały radiowe. Należy podkreślić, że obserwowany obecnie rozwój systemów telekomunikacyjnych ukierunkowany jest na technologie szerokopasmowe, najczęściej bazujące na protokole IP (Internet Protocol). Trend ten zaczyna dominować w sieciach i systemach bezprzewodowych używanych w komunikacji do obsługi bezpilotowych środków latających (BŚL). Zakres usług systemów szerokopasmowych jest coraz większy, a jednym z największych oczekiwań jest zwiększenie zasięgu i przepływności, które staje się w wielu przypadkach zagadnieniem priorytetowym. W tym celu w krajach posiadających własne systemy satelitarne tworzone są systemy radiowe oparte o system satelitarny w pasmach X lub Ku przeznaczone dla dronów typu Predator lub Raptor. Możliwości jakie oferuje system satelitarny są ogromne należy wspomnieć głównie o dużej przepływności i wręcz nieograniczonym zasięgu. Jednak system posiada wady jak ograniczony zakres manewrów BŚL (zrywanie łączności przy skrętach na skrzydle), brak łączności przy złej pogodzie, w przypadku sterowania BŚL po drugiej stronie kuli ziemskiej w stosunku do centrum sterowania wykorzystanie kilku satelitów do realizacji łączności. W przypadku zastosowania standardowych systemów stacjonarnych gdzie wykorzystywana jest pojedyncza antena nadawczo odbiorcza w paśmie WIFI zasięg ograniczony jest to 8-10 km z przepływnością 1 2 Mb/s a w przypadku zastosowania pasma GHz (pasmo IV NATO) zasięg może być zwiększony do km z rozszerzona przepływnością do 6 20 MB/s, a wynika to z faktu, że w omawianym paśmie nie obowiązują limity mocy nadawanej EIRP z anteny. Proponowana innowacyjność dotyczyłaby wykorzystania stacji łączności troposferycznej do realizacji łączności BŚL wykorzystywanych w SZ RP. Celem projektu byłoby wykorzystanie stacji łączności wykorzystującej zjawisko rozproszenia sygnału nadawanego w troposferze do komunikacji pomiędzy dwoma punktami na powierzchni ziemi do realizacji łączności między Naziemną Stacją Kontrolną -NSK (obecna stacja troposferyczna) a Bezpilotowymi Środkami Latającymi (BŚL). Dla przypomnienia aparatownia troposferyczna realizuje łączność typu NLOS (No Line of Sight). Oznacza to, że radiolinia aparatowni troposferycznej realizuje łączność między punktami na powierzchni ziemi oddalonymi od siebie od km. Jednak w przypadku zastosowania systemu łączności troposferycznej do komunikacji z BŚL miałaby charakter kierunku bezpośredniego Line of Sight (LOS), ponieważ BŚL operują na wysokości od około 600 m do 3000 m n.p.m. W wyniku czego anteny BŚL i stacji troposferycznej naziemnej będą posiadały bezpośrednią widoczność. Elementem ograniczającym w systemie BŚL jest modem a dokładnie część nadawcza modemu wraz z antenami ze względu na ograniczoną masę startową dla konkretnych modeli BŚL. Wykorzystanie systemu troposferycznego do łączności dalekosiężnej BŚL może zwiększyć zasięg dla modeli małogabarytowych z km do km, średnich z na km a dużych z km do km. Rozwiązanie to może znacznie przyczynić się do zwiększenia możliwości wykorzystania środków bezpilotowych w działaniach militarnych i nie tylko. Wyróżnienie za zajęcie drugiego miejsca zostało przyznane Romanowi BOGUCKIEMU z Gliwic, który jest doktorem nauk technicznych i opracował rozwiązanie pt. "Warunki zgrzewania tarciowego metodą Friction Stir Welding blach z niespawalnych 2

3 i trudnospawalnych stopów aluminium serii 5000 i 7000 o grubości od 20 do 30 mm do systemów bezpieczeństwa". Celem zadania naukowego jest określenie możliwości użycia technologii zgrzewania tarciowego Friction Stir Welding (FSW) do wytworzenia elementów konstrukcyjnych ze stopów serii 5000 i 7000 o odporności balistycznej, zgrzewanych doczołowo lub teowo dla typowych wymiarów konstrukcji wojskowych o grubości od 20 do 30 mm. Dotychczas w Polsce prac takich nie prowadzono, a połączenia spajane metodą FSW uzyskały pozytywne wyniki badań balistycznych. Szczególne znaczenie mają stopy EN AW 5059 i EN AW 7020 o wysokich własnościach wytrzymałościowych dodatkowo odporne na korozję. Są one jednak trudno spawalne znanymi konwencjonalnymi technikami. Dotychczasowe techniki spawania stopów tych serii pozwalają na uzyskanie wytrzymałości na poziomie50-60% wytrzymałości materiału rodzimego i ze względu na niebezpieczeństwo mikropęknięć nie są zalecane do stosowania w produkcji odpowiedzialnych konstrukcji. Wstępne wyniki badań własności mechanicznych i odporności korozyjnej zgrzewanego metodą FSW stopu EN AW 7020 o grubości 6 i 10 mm prowadzone przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni potwierdzają możliwość uzyskania jakościowego połączenia dla konstrukcji o grubości powyżej 20 mm w warunkach polskich przedsiębiorstw. Wyniki pracy wdrożono do wykonania prototypu aluminiowych elementów konstrukcji kompleksowego symulatora strzelań dla załogi KTO ROSOMAK, do wykonania modelu wyrzutni granatów dymnych wieży HITFIST-30 mm dla KTO ROSOMAK, do wykonania modelu kasety pancerza reaktywnego ERAWA- 2 czołgu PT-91M oraz do zgrzewania elementów chłodzenia pojazdów specjalnego przeznaczenia. Rozwiązania zawarte w tym projekcie mogą znaleźć zastosowanie konstrukcjach sprzętu wojskowego. Ponadto należy dodać, że w swoim dorobku naukowo-badawczym pan Roman posiada już 5 patentów i 22 wzory użytkowe i projekty racjonalizatorskie, 8 prac badawczych i rozwojowych, 19 opracowań sprawozdawczych oraz 12 artykułów. 3

4 Na trzecim miejscu uplasował się Mirosław SZYMKOWIAK z Leszna, który jest magistrem inżynierem elektrykiem, autorem pracy pt. "Konstrukcja nowego typu silnika z wahaczowym mechanizmem korbowo-tłokowym". Przedmiotem zgłoszenia konkursowego jest urządzenie tłokowe z komorami sprężającorozprężnymi, szczególnie silnik spalinowy i sprężarka tłokowa. Cechą charakterystyczną tego urządzenia jest inny sposób przeniesienia ruchu posuwisto-zwrotnego tłoków na ruch obrotowy wału korbowego. W urządzeniu tym zasadniczo nie występują zjawiska nowe oraz problemy konstrukcyjnie, które nie zostały już wcześniej rozwiązane. Konstrukcja ta jest bardzo elastyczna. W rozwiązaniu tym konstruktor ma do dyspozycji zdecydowanie większą ilość zmiennych swobodnych niż w rozwiązaniach tradycyjnych, które może wykorzystać do realizacji założonego parametru konstrukcji. Cechy charakterystyczne przedmiotowego urządzenia przedstawione poniżej w formie opisowej oraz załączonych formach graficznych. Rozwiązanie to umożliwia uzyskanie szeregu korzystnych cech w porównaniu z jednostkami tradycyjnymi takich jak: płynnej zmiany stopnia sprężania w trakcie pracy urządzenia asymetrii czasu procesu rozprężania i sprężania momentu obrotowego od samego początku procesu rozprężania 4

5 skoku tłoka, którego długość jest zasadniczo inna niż 2 krotność długości promienia korby wału korbowego wielokrotnie mniejszej siły bocznej działającej na tłok, niż w rozwiązaniach tradycyjnych a tym samym zmniejszenie zużycia gładzi cylindrów i tłoków. zmniejszenie siły promieniowej działającej na wał korbowy. większej możliwości kształtowania ruch tłoka niż w rozwiązaniach tradycyjnych. zdecydowane obniżenie wysokości silnika długoskokowego. parametrów silnika długoskokowego bez jego cech niekorzystnych. bardziej zwartej konstrukcji tj. korzystniejszego stosunku objętości bryły konstrukcji do zawartej w niej pojemności silnika. większej sprawności cieplnej. dużej elastyczności konstrukcji szczególnie w zakresie kształtowania ruchu tłoka. w stosunku do tradycyjnych jednostek w układzie V przy tych samych gabarytach zewnętrznych, pojemność skokowa jest prawie dwukrotnie większa a co za tym idzie konstrukcja ta wymaga prawie dwa razy mniej miejsca do zainstalowania w jednostce napędzanej niż stosowane tradycyjne rozwiązanie. umożliwia wyeliminowanie wodzika w silnikach o dużym skoku (np. okrętowe) dla S/D>2, gdzie S to skok tłoka, D to średnica tłoka Silnik spalinowy może być wykorzystany jako jednostka napędowa w pojazdach wojskowych, agregatach prądotwórczych szczególnie większych mocy, a także do napędu jednostek pływających. Urządzenie może być również wykorzystywane jako sprężarka tłokowa. Korzystny zakres prędkości obrotowych urządzenia przewiduje się na poziomie około 2500 obrotów na minutę. Rozwiązania jego projektu mogą znaleźć zastosowanie w motoryzacji wojskowej i cywilnej, począwszy od samochodów, na wozach bojowych kończąc. Mirosław Szymkowiak jest autorem kilku zgłoszeń patentowych i kilku patentów w tym silnika ze zmiennym stopniem sprężania. Obecnie pracuje nad projektem silnika z obrotowym tłokiem. Pozostali wyróżnieni laureaci to: Maciej Jackiewicz ze Starokrzepic spod Częstochowy. Pan Maciej jest inżynierem technologiem żywności i opracował rozwiązanie pt. "Tarcza aktywna dla pojazdów pancernych". Działanie tarczy aktywnej polega na wystrzeleniu z pancerza ochronnego tuż przez uderzeniem pocisku, tarczy w kierunku zmierzającego pocisku. Ma to na celu ochronę przed bezpośrednim uderzeniem pocisku w pancerz i ewentualne zrykoszetowanie pocisku. Założeniem konstrukcyjnym jest nadanie prędkości zbliżonej do prędkością pocisku, a więc na poziomie m/s. W momencie zderzenia pocisku i tarczy nastąpi detonacja materiału wybuchowego w pocisku. W zależności od odległości od pojazdu, w którym nastąpi zderzenie pocisku i tarczy, pancerz będzie mniej lub bardziej narażony na uderzenia odłamków i gazów pochodzących z pocisku i tarczy. Nie będzie to jednak całość pocisku z trzpieniem podkalibrowym, lub ładunkiem kumulacyjnym. Z powodu szczególnej budowy tarczy, 5

6 odłamkom zostanie nadana prędkość o różnych wektorach kierunku. Sprawi to, że w pancerz pojazdu nie uderzy całość masy pocisku, a energia cieplna i kinetyczna gazów zostanie wyzwolona w pewnej odległości od pancerza i częściowo rozproszona, co również osłabi jej destrukcyjne działanie na pancerz. Zespół tarczy obronnej składa się z następujących ściśle ze sobą współpracujących zespołów: Komputer i oprogramowanie sterujące, wraz zasilaniem, Moduł wykrywania i namierzania pocisku, Wyrzutnia tarczy obronnej, Magazynek tarcz obronnych w korpusie pojazdu, Silniki liniowe do obracania wyrzutni w zadanym kierunku. Rozwiązania zawarte w tym projekcie mogą znaleźć zastosowanie w bojowych platformach lądowych i powietrznych przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa ludzi i sprzętu. Jakub Osiński z Kikoła pod Toruniem, przedstawił projekt pn.: PROSOL (ang. słów PRO - protect i SOL - soldier). Ma on na celu zapewnienie żołnierzowi bezpieczeństwa nie tylko ze strony wroga lecz także wyeliminować możliwość przypadkowego postrzelenia żołnierza przez członka własnego zespołu. Projekt ten jest możliwy do zrealizowania dzięki nowoczesnym technologiom. Jest to propozycja systemu rozpoznania swój obcy zintegrowanego z podręcznym uzbrojeniem indywidualnym. Rozpoznanie realizowane jest na poziomie pojedynczego żołnierza. Biorący w akcji żołnierze wyposażeni są w kamizelki lub inną odzież z zainstalowanymi czujnikami oznaczenia laserem z jednoczesną identyfikacją źródła sygnału optycznego. Natomiast broń każdego żołnierza wyposażona jest w zindywidualizowany nadajnik wiązki laserowej. Wiązka laserowa jest połączona i skonfigurowana z nadajnikiem, czyli "Bazą". Gdy wiązka wycelowana będzie w odbiornik (może być to chipset z zainstalowanym źródłem baterii ) lub w jego obrębie,czyli 1m średnicy od lokalizacji zmieni ona kolor z czerwonego (tzw. neutralnego) na zielony( tzw. bezpieczny). Informacja o zmianie koloru oraz o tym że w pobliżu nadajnik wykrył odbiornik, zostaje przekazywana do "Bazy", która wysyła sygnał do podzespołu "Autoblock", który automatycznie blokuje spust oraz resztę elementów odpowiedzialnych za wystrzał, co uniemożliwia oddanie strzału. Gdy wiązka laserowa zmieni kolor z zielonego na czerwony również zachodzi reakcja. "Baza" dostaje informacje od wiązki laserowej o tym, że ta nie wykrywa już odbiornika i nie jest w jego zasięgu ( jest to reakcji kiedy wiązka nie jest nacelowana na odbiornik lub jego obrębie), "baza" przekazuje taki sygnał podsystemowi "autoblock" który 6

7 natychmiastowo odblokuje spust i wszystkie mechanizmy odpowiedzialne za wystrzał. Łukasz Świerczewski z Łomży, który jest inżynierem informatykiem, autorem opracowania pt. "Wieloskalowe i automatyczne wsparcie procesu dowodzenia jednostek bojowych wojsk lądowych w walce". Zarówno w polskiej infrastrukturze wojskowej (SWIOSZ, ZŁOCIEŃ, JTLS), jak i naszych sojuszników w NATO (KORA/OA, SIRA, SimoF, JTLS) jest wykorzystywanych wiele systemów symulacyjnych pola walki. Rozwiązania te mają jednak jedną zasadniczą wadę oprócz wyspecyfikowania dokładnego składu sił wchodzących w skład stron konfliktu potrzebny jest także opracowany przez człowieka scenariusz działań wojennych. Przykładowo w JTLS, który jest wykorzystywany do szkolenia w Centrum Symulacji i Gier Komputerowych, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie podstawową funkcją jest rola operatora (dowódcy), który dowodzi poszczególnymi siłami. Projekt ten ma na celu opracowanie alternatywy dla dowodzenia przez człowieka i zastąpieniu jego przez dowodzenie w pełni komputerowe z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Nie ulega wątpliwościom, że tego typu system mógłby znaleźć zastosowanie w wojsku. Aktualnie z sukcesami wojsko amerykańskie stosuje modelowanie komputerowe do wsparcia logistycznego w trakcie konfliktu zbrojnego w Zatoce Perskiej system teleinformatyczny U.S. Army analizował około obiektów. Podstawowym i głównym zadaniem jakie można wydzielić przy prowadzonych pracach jest opracowanie wielowarstwowego algorytmu genetycznego. To on będzie stanowił serce symulatora i od jakości jego implementacji będą głównie uzależnione uzyskiwane rezultaty. Jednym z zadań cząstkowych będzie implementacja wysokowydajnych algorytmów grafowych służących do wyznaczania optymalnej trasy przemieszczania się jednostek wojskowych. Oprogramowanie ostatecznie zostanie także zrównoleglone w technologii OpenMP co umożliwi uruchomienie jego na wydajnych komputerach z pamięcią wspólną takich jak Cray XMT, SGI UV 1000 lub maszynach wykorzystujących vsmp i dostępnych w ramach polskiej infrastruktury naukowej PlGrid. Oczekuje się opracowania symulatora zdolnego do modelowania w skali nawet globalnego konfliktu z wykorzystaniem jedynie wojsk lądowych. Wynikiem działania systemu symulującego będzie optymalna strategia teatru działań wojennych w tym np. marsz określonych oddziałów/pododdziałów do zdefiniowanych przez algorytmy celu oraz symulacja wymiany ogniowej oraz z nią połączona analiza strat własnych i przeciwnika. Rozwiązanie to może być wykorzystane do wsparcia procesu dowodzenia wojskami a także w ich szkoleniu. 7

8 W kategorii projekty zespołowe nominowanych do nagrody głównej zostało sześć niżej wymienionych firm: Pierwsze miejsce i główną nagrodę zdobyła Firma ROSOMAK S.A z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, która opracowała rozwiązanie pt. Kompleksowy symulator szkoleń załogi KTO Rosomak Jaskier/Tasznik. Rozwiązania zawarte w projekcie mogą znaleźć zastosowanie w procesie szkolenia załóg Kołowych Transporterów Opancerzonych Rosomak. Zaletą jego jest możliwość całościowego szkolenia załóg dla wszystkich wersji transporterów Rosomak. Kompleksowy symulator przeznaczony jest do szkolenia oraz doskonalenie umiejętności załóg KTO ROSOMAK tj. dowódców pojazdów, działonowych i kierowców pojazdów KTO ROSOMAK wyposażonych w wieże HITFIST 30 mm. Moduły symulatora osadzone są na platformach o sześciu stopniach swobody i zapewniają szkolenie załogi przy odzwierciedleniu maksymalnie realnych warunków użytkowania pojazdu na polu walki. 8

9 Głównym zadaniem jest szkolenie zgrywające załóg KTO ROSOMAK w oparciu o zróżnicowane scenariusze ćwiczeń. Zadaniem cząstkowym jest szkolenie indywidualne kierowcy (tryb budowy przedziału kierowcy, tryb ćwiczenia, tryb egzaminacyjny), szkolenie dowódcy oraz działonowego (kierowanie ogniem, zapoznanie się z budową i ukompletowaniem wieży HITFIST 30 mm, zapoznanie z uzbrojeniem podstawowym oraz uzbrojeniem pomocniczym). Głównym celem wykorzystania symulatora jest profesjonalizacja szkolenia użytkowników pojazdu KTO ROSOMAK poprzez stworzenie możliwości ćwiczenia współpracy wszystkich członków załogi, umożliwienia strzelania w czasie jazdy i pływania do obiektów nieruchomych i znajdujących się w ruchu, bez użycia pojazdów bojowych. Umożliwienie również szkolenia z działania w składzie plutonu, kompanii, w tym komunikację pomiędzy wozami, wybór sektorów ostrzału i współpracę z piechotą. Opracowany symulator pozwala na realizację treningu na sucho z realizmem niewiele odbiegającym od zajęć z użyciem sprzętu bojowego. Wymiernym wynikiem zastosowania symulatora jest zwiększenie jakości i skuteczności szkolenia przy zmniejszeniu sumarycznych kosztów szkolenia załóg KTO Rosomak. Firma ROSOMAK S.A to zakład zajmujący się w przeszłości remontami i modernizacją czołgów, modernizacją pojazdów BRDM-2 do różnych wersji, a obecnie producent rodziny pojazdów KTO Rosomak oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych w tym symulatorów i trenażerów. Prawa autorskie, prawa materialne i prawa własności przemysłowej posiada Konsorcjum, w skład którego wchodzą: ROSOMAK S.A.; Trinity Interactive Sp. z o.o.; Autocomp Management Sp. z o.o. Na drugim miejscu uplasowała się firma Metal Master Sylwia Ładzińska z siedzibą w miejscowości Podgórzyn opracowała rozwiązanie pt. "Propozycja budowy potencjału odstraszania w oparciu o system załogowych i bezzałogowych samolotów FLARIS". Autorem koncepcji systemu jest mgr inż. Rafał ŁADZIŃSKI, współwłaściciel firmy oraz współautor odrzutowca LAR1 FLARIS, kierownik zespołu Badań i Rozwoju. 9

10 Niewątpliwą zaletą rozwiązania jest możliwość szybkiej adaptacji do pełnienia różnych funkcji, dzięki opracowanej modułowej konstrukcji na bazie prepregowych struktur węglowych oraz technologii montażu. Na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie do produkcji małego samolotu odrzutowego klasy Business Jet uzyskano w 2009 r. dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości ok. 12 mln zł. Przyjęty harmonogram pozwalał na opracowanie koncepcji i konstrukcji samolotu, wykonanie prototypu oraz przygotowanie technologii produkcji. Obecnie firma z Podgórzyna ubiega się o uzyskanie niezbędnych certyfikatów i przygotowuje się do produkcji pierwszych maszyn. Pierwszy egzemplarz FLARIS LAR 1 zaprezentowano na wystawie Le Bourget w Paryżu w 2013 r. Samolot jest wyposażony w urządzenia radiowo-nawigacyjne firmy Garmin G600, które przejmują funkcje copilota i ograniczają do minimum ilość urządzeń skupiających uwagę pilota. Ponadto posiada nowoczesny spadochronowy system bezpieczeństwa. Umieszczony w centralnym miejscu tablicy przyrządów odbiornik nawigacyjny GTN-750, łączy funkcję nawigatora oraz obsługę dodatkowych urządzeń, w tym radiostacji i transpondera. Wyposażony jest w dotykowy ekran, za pomocą którego poruszać się można po czytelnym, menu. Dla poprawy bezpieczeństwa moduł GTN-750 jest zdublowany odbiornikiem GTN-650, znajdującym się bezpośrednio pod nim. Zawiera on te same funkcje, a różni się jedynie mniejszym rozmiarem. Obsługa systemu ILS i TAWS zapewnia wspomaganie lądowania w warunkach braku widoczności, a w przypadku niemożności prowadzenie na zastępcze lotnisko. 10

11 Urządzenie zapewnia kontrolę nad komunikacją radiową oraz wewnątrz samolotu z możliwością prowadzenia rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki. Dzięki wyjątkowej, porównywalnej z szybowcem aerodynamice i jednobryłowemu kadłubowi w kształcie kropli, FLARIS LAR 1 może przy wyłączonym napędzie pokonywać lotem ślizgowym 18 km na każdy kilometr utraty wysokości. Daje to, wraz z niską masą startową, która wynosi 1500 kg, możliwość lądowania nawet na lotniskach trawiastych oraz w terenie przygodnym. Na początku 2015 r. FLARIS LAR 1 przeszedł kompleksowe badania wytrzymałościowe. Prace badawcze były prowadzone w laboratorium WAT równolegle z próbami systemów odrzutowca na lotnisku oraz w WZL nr 2 w Bydgoszczy. Szczególnym przedmiotem zainteresowania specjalistów była automatyka zespołu napędowego, układu paliwowego, układu hydraulicznego oraz nawigacji. Firma Metal Master to firma konstruująca, produkująca oraz rozwijająca linie technologiczne do produkcji elementów samochodów wszystkich europejskich marek. W ofercie produkcyjnej firmy znajdują się maszyny i urządzenia, konstrukcje spawane, obróbka plastyczna, obróbka wiórowa, obróbka blach, transportery rolkowe i taśmowe. Firma realizuje także zadania inwestycyjne w zakresie montażu m. in.: maszyn i urządzeń, hal, instalacji przemysłowych. Swoje produkty firma eksportuje głównie do Europy, Ameryki Środkowej i Afryki. Na trzecim miejscu znalazła sie firma WB Electronics S.A., która ma siedzibę w Ożarowie Mazowieckim i opracowała dwa rozwiązania pt. "Szerokopasmowe radio indywidualne PERAD 4010 Pokładowy" oraz "Zestaw Urządzeń Łączności Wewnętrznej (PZUŁW) FONET". 11

12 Opracowana programowalna radiostacja PERAD 4010 stanowi serce podsystemu komunikacji programu polskiego żołnierza przyszłości Tytan. Wywodzi się z Osobistego Informatora Żołnierza PSI. Pod względem parametrów m.in. wielkości strumienia danych, w odniesieniu do zasięgu, dwukrotnie przewyższa światową konkurencję. Po raz pierwszy zaprezentowano ją na targach EUROSATORY w Paryżu. Radiostacja działa na podobnej zasadzie jak smartfon, ale ten gadżet nie może funkcjonować bez tysięcy masztów najeżonych antenami, połączonych tysiącami kilometrów światłowodów zbiegających się w serwerowniach, do których zasilania potrzebne są megawaty energii, zaś nad całą tą technologią czuwają inżynierowie i technicy utrzymujący ją "w ruchu". Taka infrastruktura powstaje jednak wyłącznie w miejscach, w których jest to opłacalne dla operatorów sieci komórkowych. Wojsko od dawna było zainteresowane "internetem bez infrastruktury". Obecnie prawie jedna trzecia ludzkości jest wyłączona z dostępu do telefonii bezprzewodowej i internetu. Wśród wykluczonych znalazło się również wojsko, które działa zazwyczaj w miejscach, w których nie ma takiej infrastruktury. Musi być też gotowe do działania w przypadku zniszczenia satelitów oraz masztów. Nad rozwiązaniem tego problemu pracują największe portale społecznościowe i internetowe na świecie: Google i Facebook, które próbują tego dokonać przy pomocy BSP i balonów. Jednocześnie od kilkunastu lat trwał wyścig w branży telekomunikacyjnej współpracującej z wojskiem nad opracowaniem nowoczesnej radiostacji. Podstawą pomysłu było radio nowej generacji, tak zwane SDR (Software Defined Radio). Idea wydawała się prosta. Wystarczyło, by każdy terminal mógł łączyć się z każdym i stanowił jednocześnie stację bazową. Tym samym zamiast jednej stacji bazowej i anteny umieszczonej na maszcie można stworzyć sieć, która sama się zorganizuje i dzięki wielkiej liczbie uczestniczących w niej terminali, dane trafią do adresata - korzystając z pośredniczących węzłów. Małe nadajniki w wielu terminalach zastąpią więc jeden duży nadajnik stacji bazowej. Od czterech lat, do rozwiązania tego problemu przymierzał się także WB. Pod koniec 2013 r. inżynierowie z WB wpadli na na pomysł wykorzystania najbardziej zaawansowanego typu modulacji (waveform) HDR COFDM, dzięki którym odmianom działa np. Wi-Fi czy LTE. Nowa radiostacja, której nadano nazwę PERAD 4010 wywodzi się z Osobistego Komunikatora Żołnierza PSI, w którym scalono trzy różne urządzenia: telefon komórkowy (smartfon), przenośny komputer osobisty typu PDA oraz radiostację osobistą żołnierza. Podobnie jak inne radiostacje programowane, jest jednocześnie stacją bazową. Dzięki temu możliwe jest przy wykorzystaniu kilku radiostacji PERAD - nawiązanie łączności bezprzewodowej z bardzo oddalonymi punktami. Takie rozwiązanie powoduje rewolucję technologiczną w systemach elektronicznych. Korzyści to: wydłużenie zasięgu łączności dla radia osobistego do 50 km, zapewnienie łączności radiowej wewnątrz budynku czy tunelu. Jedynym ograniczeniem łączności jest częstotliwość a nie możliwość selektywnego wywoływania, brak zależności od infrastruktury, możliwość integracji i współdziałania ze wszystkimi w zasięgu łączności (siły specjalne, policja, straż pożarna, ratownictwo, itp.). 12

13 Pod koniec czerwca 2014 r. elementy radiostacji zaprezentowano w PCO S.A podczas podpisanej z MON umowy na opracowanie i dostawę ok. 14 tys. kompletów indywidualnego wyposażenia żołnierza przyszłości o nazwie Tytan. Parametry radiostacji PERAD 4010: Waga: 1 kg, Zasięg działania: do 4 km w terenie otwartym i kilkaset metrów w terenie zabudowanym, Zakres działania w temperaturze: -33 C do +55 C. Pozostałe wyróżnione firmy to: Firma OPTIMUM Tymiński z siedzibą w Warszawie przedstawiła rozwiązanie pt. "Opracowanie głowic bojowych oraz drona uderzeniowego do systemu PSZCZOŁA". System "Pszczoła" byłby przeznaczony do zwiększenia możliwości plutonu w zakresie rozpoznania i walki. Składa się z dwóch Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) rozpoznawczych z wymiennymi głowicami (kamera światła widzialnego, kamera termowizyjna) oraz czterech BSP uderzeniowych, które wykonują misje samobójcze rażąc cele. W przypadku bezzałogowców rozpoznawczych firma proponuje zastosować BSP VIRTUS opracowanych przez WB Electronics S.A., natomiast uderzeniowe będą opracowane w przyszłości. Taki system będzie miał funkcje zarówno obserwacyjne, jak i uderzeniowe. Wykorzystanie BSP obserwacyjnych znacznie zwiększa możliwości obserwacyjne, natomiast BSP uderzeniowe dają możliwość precyzyjnego rażenia przeciwnika. System będzie miał wymienne głowice (zarówno obserwacyjne, jak i uderzeniowe). Ciekawostką jest, że głowice te będą miały standaryzowane mocowania, umożliwiające mocowanie nie tylko do BSP naszej produkcji i produkcji WB Electronics, ale także kompatybilne z nośnikami innych producentów; Firma OPTIMUM Tymiński i spółka jest firmą obecną na polskim rynku zbrojeniowym od prawie 30 lat, a od 25 lat dostarcza rozwiązania dla wojska. Specjalizuje się w urządzeniach szkolno-treningowych i wyposażeniu strzelnic wojskowych. Od kilku lat uczestniczy również w projektach mających zwiększyć możliwości obserwacyjne wojska. Firma brała udział m.in. w tworzeniu systemu obserwacji OKO-60. Obecnie, wspólnie z WB Electronics, prowadzi prace nad systemem rozpoznania i reagowania na szczeblu plutonu systemem BSP Pszczoła. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych opracowała rozwiązanie pt. "Taktyczny system pozoracji skażeń". Istotą rozwiązania technologicznego tego projektu jest wykorzystanie, wykonanych za pomocą skanera i drukarki 3D atrap urządzeń do rozpoznania skażeń, które są na wyposażeniu SZ RP (AP2C, AP4C, DPO). W celu pozoracji danego rodzaju skażenia zastosowane będą programowalne nadajniki pola elektromagnetycznego i mierniki natężenia pola elektromagnetycznego oraz magnesy stałe i mierniki natężenia 13

14 pola magnetycznego. Rozwiązanie to umożliwia całkowite wyeliminowanie środków testowych (związków chemicznych generujących w przyrządach sygnał alarmowy) i kosztownych odczynników analitycznych np. sprężonego wodoru o wysokiej czystości. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia ekologiczne szkolenie z zachowaniem pełnego realizmu czynności detekcyjnych. Celem projektu jest zwiększenie poziomu wyszkolenia operatorów sprzętu rozpoznania skażeń poprzez zastosowanie urządzeń pozorujących strefy (rejony) skażeń. Cel ten został określony zarówno w odniesieniu do szkolenia pojedynczego operatora, jak i ćwiczeń pododdziałów ogólnowojskowych lub wojsk chemicznych. Istotną zaletą przedmiotowego rozwiązania jest wysoki stopień realizmu w zakresie możliwości detekcji oraz rozprzestrzenienia się skażeń chemicznych i zasięgu promieniowania jonizacyjnego. Prawa autorskie do tego rozwiązania technologicznego posiada Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych oraz Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. Misją Uczelni było i nadal pozostaje kształcenie młodzieży na kompetentnych oficerów Wojska Polskiego. Uczelnia kładzie szczególny nacisk na wiedzę praktyczną, poprzez wszelkiego rodzaju ćwiczenia i praktyki, które kompleksowo przygotują studenta do przyszłej pracy w zawodzie. Szkoła bardzo aktywnie uczestniczy w realizacji prac badawczo-rozwojowych, najlepszym przykładem jest zgłoszone do konkursu nowoczesne rozwiązanie technologiczne. Opracował: płk Roman Bogacki Główny Specjalista I3TO 14

Katalog Innowacyjnych Rozwiązań dla bezpieczeństwa i obronności

Katalog Innowacyjnych Rozwiązań dla bezpieczeństwa i obronności Katalog Innowacyjnych Rozwiązań dla bezpieczeństwa i obronności nr 2/2014 1 REWITA Domy Wczasowe WAM, kontynuując tradycje Wojskowych Domów Wypoczynkowych zapraszają Państwa do skorzystania z bogatej i

Bardziej szczegółowo

AN ASSESSMENT OF APPLYING OF PERSONAL AND VEHICLE BROADBAND RADIOS IN TACTICAL NETWORKS

AN ASSESSMENT OF APPLYING OF PERSONAL AND VEHICLE BROADBAND RADIOS IN TACTICAL NETWORKS Journal of KONBiN 2(18)2011 ISSN 1895-8281 AN ASSESSMENT OF APPLYING OF PERSONAL AND VEHICLE BROADBAND RADIOS IN TACTICAL NETWORKS OCENA POTRZEB I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SZEROKOPASMOWYCH RADIOSTACJI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego 0031/R/T00/2008/05

Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego 0031/R/T00/2008/05 Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego 0031/R/T00/2008/05 Opracowanie technologii programowania baz danych urządzeń ostrzegających o opromieniowaniu oraz wykorzystania urządzeń osłony

Bardziej szczegółowo

etwork enterprise europe enterprise europe Innowator Śląska 2013 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

etwork enterprise europe enterprise europe Innowator Śląska 2013 KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE etwork enterprise europe enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2013 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE SIEDZIBA REDAKCJI: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp.

Bardziej szczegółowo

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network powstała poprzez połączenie dwóch sieci:

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G

Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (Z-8) Analiza możliwości wykorzystania łączności satelitarnej jako segmentu hiperkomórek satelitarnych systemów GSM/3G/4G Praca nr 08300039 Gdańsk, grudzień 2009

Bardziej szczegółowo

Siemens dla przemysłu

Siemens dla przemysłu Siemens dla przemysłu Nr 1 (2) 2015 Industry 4.0 Cyfrowa fabryka Symulator zamiast kosztownych szkoleń Wywiad z Dariuszem Germankiem z DF Automotive Siemens Szanowni Państwo! Koncepcja Industry 4.0 wprowadza

Bardziej szczegółowo

sił powietrznych str. 6 Tysiące bezpiecznych godzin Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotów to najważniejsze przedsięwzięcie w nowym roku.

sił powietrznych str. 6 Tysiące bezpiecznych godzin Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotów to najważniejsze przedsięwzięcie w nowym roku. przegląd KWARTALNIK MARZEC 2013 NR 01 (061) sił powietrznych Cena 10 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1897-8428 str. 6 Tysiące bezpiecznych godzin Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotów to najważniejsze

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA. Od pomysłu do produkcji pod kątem technologii dozowania płynów TEKST: MAREK BERNACIAK ZDJĘCIA: AMB

ROZWIĄZANIA. Od pomysłu do produkcji pod kątem technologii dozowania płynów TEKST: MAREK BERNACIAK ZDJĘCIA: AMB ROZWIĄZANIA Od pomysłu do produkcji pod kątem technologii dozowania płynów Technologiczność konstrukcji Choćby nie wiem jak się konstruktor starał, to nie może sobie za bardzo pozwolić na szaleństwo właściwe

Bardziej szczegółowo

Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na pokłady statków powietrznych

Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na pokłady statków powietrznych INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego R00-O0066/3 Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems

KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems KONKURS Konkurs LIDER ITS to wspólna inicjatywa ITS POLSKA oraz wydawnictwa Przegląd ITS, której celem jest

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2/2009. Ludwinów inteligentny budynek u stóp Wawelu. Kamery megapikselowe z Pelco. Gaszenie gazem obojętnym

Spis treści 2/2009. Ludwinów inteligentny budynek u stóp Wawelu. Kamery megapikselowe z Pelco. Gaszenie gazem obojętnym Spis treści 2/2009 Wydarzenia, Informacje...6 Porady Nocne oświetlanie obiektów monitorowanych przez systemy telewizji dozorowej Andrzej Walczyk... 22 Publicystyka Metodyka SABSA biznesowe ujęcie kwestii

Bardziej szczegółowo

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy 20 HARTING s Technology Newsletter Bądź sprytny, bądź szczęśliwy Wydajne sieci Gościnny wkład prof. dr inż. Armina Schnettlera Infrastruktury energetyczne przyszłości jutrzejsze sieci będą inteligentne

Bardziej szczegółowo

logistyczny LOGISTYKI W 2011 ROKU str. 4 WYZWANIA

logistyczny LOGISTYKI W 2011 ROKU str. 4 WYZWANIA przegląd logistyczny KWARTALNIK MARZEC 2011 NR 1 (013) ISSN 1898-8202 str. 4 WYZWANIA LOGISTYKI W 2011 ROKU INWENTARYZACJA W WOJSKOWEJ JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ str. 22 PRZEDWCZESNE WYBUDOWY SILNIKÓW LOTNICZYCH

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY DOWODZENIA C4ISR NA PRZYSZŁYM POLU WALKI W ASPEKCIE ROZWOJU POLSKIEJ ARMII

SYSTEMY DOWODZENIA C4ISR NA PRZYSZŁYM POLU WALKI W ASPEKCIE ROZWOJU POLSKIEJ ARMII Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (21) nr 1, 2005 Jerzy JURA Robert HAŁEK SYSTEMY DOWODZENIA C4ISR NA PRZYSZŁYM POLU WALKI W ASPEKCIE ROZWOJU POLSKIEJ ARMII Streszczenie: Na obecnym i przyszłym polu walki

Bardziej szczegółowo

Przemysł zintegrowany orkiestracja usług

Przemysł zintegrowany orkiestracja usług Newsletter techniczny HARTING Artykuł gościnny: Prof. dr Jay Lee Industry 4.0 Fabryka w środowisku dużej ilości danych Artykuł wiodący: Claus Hilger Orkiestracja usług Artykuł gościnny: Prof. dr, dr h.c.

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Kościuszki Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji M6 Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka Specjalność: Technologie informacyjne w systemach

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH Modernizacja lotnictwa BWP Borsuk Medycyna pola walki PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH W O J S K O W Y I N S T Y T U T W Y D A W N I C Z Y Cena 10 zł (w tym 5% VAT) nr 3 / 2015 maj czerwiec ISSN 2353-1975 ISSN 2353-1975

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS

Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2012 Recenzent prof. dr hab. inż. WŁADYSŁAW MANTURA Projekt

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Badania nad synchronizacją czasu i częstotliwości w systemach telekomunikacyjnych, prace badawcze na rzecz wykorzystania dla telekomunikacji i teleinformatyki w Polsce systemu

Bardziej szczegółowo

Turbo do naprawy okiem praktyka

Turbo do naprawy okiem praktyka IAA 2014 Ubezpieczenia dla kierowcy SISU cz. II Innowacje MANa www.transportpolski.pl ISSN 1642-7351 indeks 36939x Rok XV NR 5/6 2014 cena 6,50 zł (w tym VAT 8%) MAGAZYN TRANSPORTU DROGOWEGO Turbo do naprawy

Bardziej szczegółowo

OD REDAKCJI. Katarzyna Drobik. Redaktor Naczelny

OD REDAKCJI. Katarzyna Drobik. Redaktor Naczelny OD REDAKCJI SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI Z branży przemysłowej...4 Indeksy...7 Wydarzenia i trendy...8 TEMAT NUMERU Łożyska w Polsce rynek, produkty, eksploatacja...8 EDUKACJA I ROZWÓJ Wykorzystanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo