Scarabeo8. Włoska robota. Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.5. Italian job Scarabeo8. Budownictwo przemysłowe / Industrial building

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scarabeo8. Włoska robota. Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.5. Italian job Scarabeo8. Budownictwo przemysłowe / Industrial building"

Transkrypt

1 grudzień/december 2011 Budownictwo przemysłowe / Industrial building NR 19 Włoska robota Scarabeo8 Italian job Scarabeo8 s.5 Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin

2 Kończy się 2011 rok. Był to czas trudny, wymagający od nas wielu poświęceń i wyrzeczeń. Rynek wywiera coraz większą presję na jakość świadczonych usług. Chcąc temu sprostać trzeba wykazać się wysokimi kwalifikacjami i pełnym zaangażowaniem w pracy. Na ten Nowy 2012 Rok pragnę złożyć wszystkim życzenia: zdrowia, trzeźwości umysłu, aby nie popadać w panikę, gdy pracy jest mniej. Wytrwałości w znoszeniu problemów dnia codziennego i efektywności w działaniu. Pracowitości i zapału do nauki, gdyż jak mówi sentencja Człowiek tak długo jest młodym, jak długo się uczy. Pomyślności w życiu zawodowym i szczęścia w życiu rodzinnym. A do tego wszystkiego dużej dawki optymizmu bo warto umieć cieszyć się ze wschodzącego słońca każdego dnia. Jesteśmy zdrowi, mamy pracę, więc możemy budować lepsze jutro dla naszych rodzin. The year 2011 is approaching to an end. It was difficult time requiring from us many devotions and sacrifices. The market exerts still more and more pressure on the quality of the provided services. If you want to be up to it, you have to show your high qualifications and full commitment to your work. For this New Year 2012 I would like to wish everybody: good health, clear headedness in order not to panic when there is less job to be done. Also, persistence in putting up with everyday problems and effectiveness in actions, diligence and enthusiasm in learning because, as the maxim says A man is as long young as long he is able to learn. Prosperity in your professional life and happiness in the life of your family. And on top of that, a great dose of optimism because it is worth to be able to enjoy the rising sun everyday. We are healthy, we have a job, so we can build better tomorrow for our families. Janusz Urbanik The Chairman of the Board Janusz Urbanik Prezes zarządu

3 Wstęp Introduction TEMAT NUMERU / COVER TOPIC Włoska robota Scarabeo8 Italian job Scarabeo8 AKTUALNOŚCI / NEWS Musimy pamiętać za każdym razem jesteśmy oceniani i rozliczani We have to remember every time we are evaluated and accounted for Udany rok pod względem inwestycyjnym Successful year in terms of investments Nagrodzeni w konkursach BHP Winners of HSE competitions Co nowego w szkoleniach What s new in trainings Szkolenia dla bezpieczeństwa Trainings for safety Ventor na wysokości Ventor at height Okiem związkowca Through the unionist s eye Zero tolerancji dla alkoholu w pracy Zero tolerance for alcohol at work PRZEGLĄD PROJEKTÓW / REVIEW OF THE PROJECTS Skarv FPSO egzamin zaliczony Skarv FPSO the passed exam Innowacja pełną parą TCM Mongstad Innovation at full blast TCM Mongstad Biurowiec niczym gra w bierki Oslo Office building like the game of jackstraws Oslo Rusztowania na Brevik Bru Scaffoldings in Brevik Bru Zwycięzca w Hanoytangen Winner in Hanoytangen Malowanie w Verdal Painting in Verdal Mleczarnia Jæren Dairy plant in Jæren DZIAŁ TECHNICZNY / TECHNICAL SUBJECTS Bezpieczna podróż To travel safely Skroplony gaz ziemny Liquefied natural gas Rozwój pracowników kluczem do sukcesu w biznesie Development of employees a key to success in business PO GODZINACH / AFTER WORK Pracownik pyta: Kłopoty w podróży The employee asks: troubles during travel Szlachetne zdrowie Noble health Nasze pasje: Są rzeczy, na które nie zwracamy uwagi Our passions: There are things we don t pay attention to Dress code w pracy i nie tylko Dress code at work and not only Bilard po mistrzowsku Masterly game of billiard Zaraź się koszykówką Get infected with basketball IV Memoriał Dębickich Mistrzów w Zapasach IV Memorial of Dębica Wrestling Masters SPis treści list of content Na okładce: Włoska robota Scarabeo8 On cover: Italian job Scarabeo8 Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin Ventor Sp. z o.o., ul. Drogowców 7, Dębica, Poland Tel , Fax Wszelkie propozycje i uwagi dotyczące biuletynu proszę kierować: All proposals and comments regarding bulletin please send to Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Cyberpunkt Jan Bosak, tel

4 Wstęp Introduction Ktoś ostatnio powiedział, że żaden pieniądz nie zrekompensuje uciekającego życia. Nie sposób się z tym nie zgodzić. W codziennym zabieganiu często tracimy pogląd na świat i powtarzamy do znudzenia, ale ten czas leci. Słowa te brzmią szczególnie dobitnie, kiedy wypowiadamy je pod koniec roku, gdy przychodzi moment na podsumowanie. Niektórzy biją się wtedy w pierś, u innych podnoszą się kąciki ust, jeszcze inni triumfująco powtarzają hasło to był rok! Recently someone said that no money is capable to recompense the running away life. This cannot be opposed. In everyday struggles we often lose the view of the world and we repeat till boredom, how that time flies. These words sound especially meaningful when we say them in the end of the year, when the time comes for making summaries. Some people then resort to breast-beating, at others corners of mouth goes up, while yet others triumphantly repeat the slogan what a year it has been! Jaki był ten 2011? Optymiści powiedzą, patrząc na tło gospodarcze Europy, że wręcz znakomity. Żadne państwo oficjalnie nie zbankrutowało, choć niewiele brakowało. A pesymiści? No cóż, powiedzmy, że nie ma ich pośród nas. Nam, jako już norweskiej firmie, udało się zrealizować kilka mniejszych i większych inwestycji. Oszczędzaliśmy to fakt, ale kto w dzisiejszej dobie tego nie robi? Zrobiliśmy parę kroków do przodu przyszłość pokaże czy we właściwym kierunku. What this year 2011 has been like? The optimists will say looking at the Europe s economic background it was simply excellent. No state went officially bankrupt, although some were close to it. And what about the pessimists? Well, let s say there are no such among us. We, as we are already a Norwegian firm, have managed to realize some smaller and bigger investments. The fact is that we had to be economical, but who doesn t in these times. We have made some steps ahead the future will show whether in the right direction. autor/author: Jarosław Brzeziński Tymczasem, zapraszamy do lektury bieżącego numer biuletynu. Jak zawsze nie zabraknie przeglądu aktualnych projektów. Tym razem obszerny artykuł na temat platformy Scarabeo8. Włoska robota stała się nie lada wyzwanie dla naszych zespołów, dlatego podwójnie cieszymy się z pozytywnych opinii naszych klientów. Nowy numer to także stałe działy. Przedstawiamy kolejną ciekawą pasję jednego z naszych pracowników, którą jest zamiłowaniu do antyków i staroci. Zachęcamy również do przeczytania rozmowy z dyrektorem ds. rozwoju i inwestycji, panem Rafałem Urbanikiem. Meanwhile, we are inviting you to read this edition of our newsletter. As always, there will not be missing the review of current projects. This time you can find an extensive article on the Scarabeo8 platform. Italian job became a not mean challenge for our teams and therefore our joy because of positive opinions from our Customers is doubled. In this new edition there will not be missing also the permanent columns. We will present the next interesting passion of one of our employees which is the passion for antics and junks. We would like to encourage you also to read the interview with the Director of Development and Investment, Mr. Rafał Urbanik. 4 Grudzień to specyficzny miesiąc. Wszędzie wyczuwa się świąteczną atmosferę. Sklepy, ulice są pełne dekoracji. Zwalniamy nieco tempo życia. A kiedy już siadamy przy wigilijnym stole zapominamy o problemach, o tym, co złe. Patrzymy z radością na dzieci, które z wielką nadzieją oczekują na pierwszą gwiazdę na niebie (lub prezenty, które znajdą pod choinką). I lubimy to, nawet bardzo. Wesołych Świąt! December is a special month. You can feel that Christmas atmosphere everywhere. Stores and streets are full of decorations. The pace of our life slows down a little. And when we at last sit at the Christmas Eve table we forget about the problems and about all what was not good. We are looking with delight at children who are waiting with great hopes for the first star in the sky (or for the presents which they can find under the Christmas tree). And we like it, even very much like it. Merry Christmas!

5 temat numeru COVER TOPIC Widok na stocznie Westcon i platformę Scarabeo8/ Westcon shipyard with Scarabeo8 Włoska robota Scarabeo8 Jedziemy drogą E134, która biegnie z Haugesund, aż po Drammen. Okolica wydaje się cicha i spokojna, a tereny typowo norweskie woda, wzgórza i drewniane domy. Jest jesień, akurat trafiamy na słoneczną pogodę. Mgła otula niemal całą okolicę regionu Vindafjord. Nagle pojawia się znak Ølensvag, a zaraz za nim wyłaniają się wysokie rusztowania. Podjeżdżamy bliżej. Są dwie jedna właśnie przypłynęła do remontu, a druga zakotwiczona od dłuższego czasu z wielkimi literami Scarabeo8. Dotarliśmy do stoczni Westcon. Wskazane miejsce to kolejny punkt na mapie, w którym mamy przyjemność pracować. Ośrodek ten zaczyna odgrywać coraz istotniejszą rolę w przemyśle stoczniowym. Dowodem na to są ciągłe rotacje czy to statków, czy platform. Tylko w chwili obecnej pracuje tutaj ponad 1000 osób. Lokalne campy pękają w szwach, a znaleźć miejsce do parkowania, to wcale nie taka łatwa sprawa. Współsprawcą całego zamieszania jest poniekąd platforma wiertnicza Scarabeo8, która przypłynęła do Norwegii w listopadzie 2010 roku. Właścicielem konstrukcji jest włoski Saipem (spółka zależna od Eni). Italian job Scarabeo8 We travel along the road E134 that runs from Haugesund to Drammen. The surroundings seems to be silent and peaceful and the landscape is typically Norwegian water, hills and wooden houses. It is autumn and we just happen to have sunny weather. The fog wraps almost whole neighbourhood in the region of Vindafjord. Suddenly appears the sign Ølensvag, and just after that emerge high scaffoldings. We are approaching closer. There are two one has just arrived to be overhauled and the second is anchored for some time with great letters on it _ Scarabeo8. We have just arrived to the Westcon shipyard. The indicated place is the next point in the map where we have pleasure to work. This Centre starts playing still more significant role in the shipbuilding industry. The proof for that are continuous rotations either ships or platforms. Only at the present moment are working here more than 1000 persons. The local camps are bursting at the seams, and to find the parking place is not an easy task at all. The co-perpetrator of all that commotion is, to some degree, the drilling rig Scarabeo8 that arrived to Norway in November autor/author: Jarosław Brzeziński 5

6 6temat numeru COVER TOPIC z O platformie Kadłub wspomnianej inwestycji zbudowany został w stoczni Sevmash w Severovdinsku (Rosja), natomiast łączenie głównych elementów i prace końcowe, miały nastąpić w stoczni Fincantieri we włoskim Palermo. Zdarzenie losowe spowodowało jednak komplikacje planów. Na skutek pożaru jednej z nóg, zniszczona została m.in. większość instalacji elektrycznych. Podjęto decyzje, że jednostka zostanie przetransportowana do Norwegii, gdzie będzie miał miejsce kapitalny remont, łącznie z wymianą instalacji związanych z elektryką i łącznością (m.in. ponad 200 km kabli), jak również nastąpi końcowy odbiór prac (mechanical completion and commissioning). Przetarg wygrała Grupa Westcon AS. Warto podkreślić, iż dla Grupy Westcon AS projekt ten jest przełomowy. Powód jest prosty: pierwsza tak duża inwestycja, po restrukturyzacji firmy (wiosną 2011 roku utworzono nową grupę, w skład której weszły trzy spółki córki: Westcon Yard, Westcon Power & Automation, Westcon Lofteteknikk). Działanie pod jedną wspólną nazwą miało wzmocnić siłę i dać możliwość kompleksowej obsługi dużych projektów. Podczas tego projektu (Scarabeo8) naprawdę czerpiemy korzyści z nowej struktury firmy, głównie poprzez wykorzystywanie doświadczenia w grupie. Teraz możemy nazwać się one stop shop, gdzie klienci otrzymują kompletny pakiet usług z Westcon powiedział project manager Endre Matre 1. Czy test zostanie zdany? Przekonamy się wkrótce. Platforma jest tak zaprojektowana, aby wytrzymać trudne warunki atmosferyczne. Pomóc temu ma m.in. system dynamicznego pozycjonowania (DP) pozwalający wiercić na dużych głębokościach. Scarabeo8 1 Westcontact May 2011, źródło: The owner of this structure is the Italian company Saipem (subsidiary of Eni). z About the rig The hull of the said investment was built in the shipyard of Sevmash in Severodvinsk (Russia), whereas joining of the main elements and finishing works were to be carried out in the shipyard of Fincantieri in Palermo, Italy. The fortuitous event however caused that some complications of plans occurred. Following the fire of one leg, most part of electric installations was destroyed. The decision was taken that the unit should be transported to Norway where the overhaul would be taking place, including the replacement of all electric and communication installations (among others, more than 200 km of cables), as well as the final acceptance of works (mechanical completion and commissioning). The Group Westcon AS won the tender. It is worth to stress that for the Group Westcon AS it is the crucial project. The reason is simple: it is the first such huge investment after the company s reconstruction (in spring of 2011 the new group was set up consisting of three daughter companies: Westcon Yard, Westcon Power & Automation, and Westcon Lofteteknikk). Performing under one common name was to strengthen their forces and give a possibility of comprehensive support for huge projects. During this project (Scarabeo8) we really derive profits from the new structure of the company, mainly due to utilization of experience within the group. Now we can call ourselves one stop shop, where the customers receive a complete package of services from Westcon said the

7 działać będzie na złożu Goliat, na Morzu Barentsa, a eksploatacja rozpocznie się z początkiem 2012 roku. project manager Endre Matre 1. Will this test be passed? We ll see soon. z Ventor Construction na Scarabeo8 Jako pierwsi, szlak przetarli nasi inżynierowie, którzy niemal od początku trwania projektu, odpowiedzialni byli za tworzenie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac przy izolacji i malowaniu. Oprócz typowo biurowych obowiązków dokonywali także bezpośrednich inspekcji na platformie. The rig is so designed as to withstand the difficult weather conditions. To help to achieve this should, among others, the system of dynamic positioning (DP) allowing for very deep drilling. Scarabeo8 will be working in the deposit Goliath, in the Barents Sea, and its operation is going to start in z Ventor Construction on Scarabeo8 Z początkiem lipca br. otrzymaliśmy zapytanie z BIS Industrier dotyczące mobilizacji monterów izolacji wraz z brygadzistami. Odpowiedzieliśmy pozytywnie i niedługo po tym pierwsza grupa pracowników wyjechała do stoczni Westcon. Rozpoczęcie ich działalności, podobnie jak to było w przypadku projektu Skarv, nie należało do najłatwiejszych. Od razu pojawiło się szereg wyzwań. Dla niektórych z nas nowością był materiał izolacyjny Stenca, ale podobnie jak na Stord, szybko opanowaliśmy technikę montażu. Staranność naszych operatorów została zauważona przez inspektorów firmy Stenca, jak również inspektorów kontroli jakości właściciela platformy. Podkreślano Nasi brygadziści, od lewej: / Our foremen, from left: Krzysztof Kraszewski, Michał Tekiela, Łukasz Wiktorski, Mariusz Lasek, Michał Malesa bardzo dobrą jakość i tempo wykonywania prac mówi Łukasz Wiktorski, który jako jeden z pierwszych brygadzistów zawitał do stoczni w Ølensvag. Wyzwanie nie leżało tylko w samej pracy, lecz także w kwestiach organizacyjnych. Na miejscu zastaliśmy naprawdę spartańskie warunki dlatego po dograniu spraw związanych bezpośrednio z pracą na platformie, rozpoczęliśmy organizowanie stanowisk dla brygadzistów. Przy pomocy kolegów z BISa, którym serdecznie dziękujemy, wszystko poszło dość sprawnie dodaje. Our engineers were first who paved the way, and who almost from the very beginning of the project were responsible for creation of the documentation necessary for commencing with the insulation and painting works. Next to typically office tasks they also carried out the direct inspection on the platform. At the beginning of July this year we received an inquiry from BIS Industrier concerning the mobilization of insulation fitters together with their sub-foremen. We responded positively and sometime after that the first group of our employees went to the Westcon shipyard. The start of their activities, similarly as it was in the case of the project Skarv, did not belong to the easiest ones. At once a series of challenges emerged. For some of us as the novelty presented itself the insulation material Stenca, but just like on Stord, we quickly had mastered the technics of fitting. The thoroughness of our operators was noticed by the company Stenca inspectors as well as by the quality control inspectors of the platform owner. Very good quality and pace of work were emphasized says Łukasz Wiktorski, who as one of our first sub-foremen came to the shipyard of Ølensvag. The challenge consisted not only in the job itself but also in organizational issues. We found at the site really Spartan 1 Westcontact May 2011, source: Operatorzy Dariusz Krygowski i Lucjan Skok podczas pracy / Our operators Dariusz Krygowski and Lucjan Skok during the work 7

8 8temat numeru COVER TOPIC Zespół inżynierów, od lewej / Engineering team, from left: Jakub Augustyn, Robert Kolczykiewicz, Peter Hautamäki, Bartosz Feret, Janusz Piotrowicz, Jakub Fołta Warto podkreślić, iż w szczytowych momentach, na conditions, and therefore, after arranging all matters stoczni pracowało blisko 1200 osób. Wiele rzeczy nie directly connected with the work on the rig, we started to można było przewidzieć, a braki w dokumentacji na organize the workplaces for the sub-foremen. With każdym kroku musiały być uzupełniane. Mimo trudnych assistance of our colleagues from BIS, whom we thank warunków, nikt nie załamywał rąk. Tempo pracy było cordially, everything went quite smooth he adds. niezwykle szybkie, jednakże dotrzymywaliśmy wszystkich terminów. Przełożeni byli bardzo otwarci na It is worth to mention that in culminating points _ wszelkie sugestie, a my na każdym kroku staraliśmy się in the shipyard worked almost 1200 persons. Many współpracować by osiągnąć wspólny sukces. things could not be foreseen, and the deficiencies _ in documentation at every step had to be supplemented. In spite of difficult conditions no one wrung Nasi brygadziści bardzo dobrze kierowali (i nadal to robią) swoimi zespołami, toteż po krótkim czasie hands. Work pace was extremely high; we however udało się nieco usystematyzować działania i wprowadzić spokojniejszą atmosferę. Dzięki solidnej i ciężkiej open to all suggestions and we at every step tried to complied with all the deadlines. The superiors were pracy wszystkich naszych pracowników, jak również cooperate to achieve common success. wzorowej współpracy z BIS Industrier, wyrobiliśmy sobie bardzo dobrą opinię na stoczni i zyskaliśmy przede Our sub-foremen guided (and they still do) very wszystkim szacunek właściciela platformy, włoskiej efficiently their teams, so after some time the actions firmy Saipem kończy Łukasz Wiktorski. got systematized and more peaceful atmosphere was introduced. Due to solid and hard work of all our Warto też wspomnieć, iż przez niedługi okres employees, as well as faultless cooperation with BIS Industrier, we earned for ourselves a very good opinion in the pracowaliśmy także korespondencyjnie z Haugesund. W jaki sposób? 20 warsztatowców, przez okres _ shipyard and gained the respect of the rig owner, the 2 tygodni, przygotowywało osłony flanszowe Italian company Saipem concludes Łukasz Wiktorski. i zaworowe dla opisywanej platformy. Zależność była It is also worth mentioning that for some not too long period we had also cooperated remotely with Haugesund. In what manner? 20 shop-workers for the period of 2 weeks, had prepared booths for the said platform. So the dependence was high what was prepared during the night shift was to be fitted during the day. The Scarabeo8 Project due to its unpredictability brought us a lot of experience. The scheduled contract completion is approaching to an end although, like the history has many times shown, yet a lot can change. One thing is sure the trainings which our sub-foremen underwent to start to yield interest. For the consecutive time we demonstrated in practice that there are no such

9 więc duża to, co zostało przygotowane na nocnej zmianie, musiało zostać zamontowane za dnia. Projekt Scarabeo8 dzięki swej nieprzewidywalności, daje nam wiele cennego doświadczenia. Planowe zakończenie kontraktu zbliża się ku końcowi, choć, jak historia pokazała, jeszcze wiele może się zmienić. Jedno jest pewne szkolenia, które odbywali nasi brygadziście zaczynają procentować. Po raz kolejny podkreślamy w praktyce, że nie ma takich wyzwań, którym nie bylibyśmy w stanie sprostać. Niemożliwe nie istnieje! z Okiem kontrahenta (Ole Knudsen, Insulation Discipline Leader, BIS Industrier) Nasza współpraca została zapoczątkowana poniekąd przez zbieg okoliczności. Braki formalne pomiędzy pracownikami a związkami zawodowymi spowodowały, iż musieliśmy bardzo szybko znaleźć nowego podwykonawcę. Tutaj znakomitym wyborem okazał się Ventor Construction AS, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Projekt sam w sobie jest bardzo nieprzewidywalny, co też powoduje kłopoty w długoterminowym planowaniu. Dodatkowo, nasz klient ma olbrzymi wpływ na szereg prac na platformie, przez co wiele zadań musi zostać uprzednio zaakceptowanych. Skutkuje to tym, że każdego tygodnia rozmawiamy o kolejnych mobilizacjach, co z pewnością jest dużym wyzwaniem zarówno dla nas jak i Waszej firmy. Musimy być elastyczni na warunki panujące na projekcie. Niezwykle doceniamy fakt, że możemy współpracować z podwykonawcą, takim jak Ventor Construction. Z całą pewnością potraficie szybko reagować na zmiany i odpowiadać na nasze potrzeby, jak również, co jest istotne, posiadacie akceptacje ze strony związków zawodowych. challenges we are not capable to face. Impossible simply does not exist! z Through the customer s eyes (Ole Knudsen, Insulation Discipline Leader, BIS Industrier) Our cooperation was started, to some extent, by a coincidence. Formal deficiencies between the employees and the trade unions caused that we had to find very quickly another subcontractor. Here, the excellent choice turned out to be the company Ventor Construction AS, tor which we are very grateful. The project itself is very unpredictable what results in difficulties in long term planning. Additionally, our customer has great influence on many works on the platform following which many tasks require to be previously approved. The result is that every week we discuss the next mobilizations what certainly is a big challenge both for us and for your company. We have to be flexible with the conditions prevailing in the project. We appreciate highly the fact we can cooperate with such subcontractor as Ventor Construction. Surely, you can quickly response to changes and our needs as well as, what is significant, you have acceptance of your trade unions. Kończąc, jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowego zaangażowanych operatorów, jak również brygadzistów. Współpraca na wszystkich szczeblach przebiega bardzo dobrze, począwszy od ludzi pracujących na budowie, poprzez kierownika projektu z ramienia VC, a kończąc na koordynatorach i mnie. Concluding, we are very satisfied with the hitherto employed operators, as well as with sub-foremen. The cooperation on all levels runs very smoothly starting from the people working at the construction site, through the project manager of VC, and ending with the coordinators and me. 9

10 AKTUALNOŚCI NEWS autor/author: Rafał Urbanik 10 Musimy pamiętać za każdym razem jesteśmy oceniani i rozliczani Tegoroczne podsumowanie rynków zagranicznych, zdecydowaliśmy przedstawić nieco inaczej, mianowicie w postaci rozmowy z osobą, która ma znaczący wpływ na funkcjonowanie naszej firmy. Zapraszam do przeczytania wywiadu z dyrektorem ds. rozwoju i inwestycji panem Rafałem Urbanikiem. Zbliża się koniec roku. Jak krótko można podsumować to, co zdarzyło się przez minione 365 dni? Bieżący rok był przede wszystkim kolejnym krokiem w procesie budowy naszej pozycji rynkowej i pierwszym rokiem działalności Ventor Construction AS z siedzibą w Stavanger. Należy pamiętać, że początki bywają trudne zwłaszcza w okresie, kiedy państwa członkowskie Unii Europejskiej mają poważne problemy gospodarcze, a rynek charakteryzuje olbrzymia niepewność. Trudno nie zgodzić się z tezą, iż wszyscy wyczekują, co będzie dalej, a wszelkie nowe inwestycje są odwlekane w czasie. Jakie były główne sukcesy, a co nie całkiem poszło zgodnie z planem? Z dumą możemy przyznać, iż mieliśmy swój poważny udział w sukcesie, którym był projekt Skarv FPSO. Niezwykle ważny projekt, przy którym mieliśmy okazję reaktywować nasze partnerskie relacje z BIS Industrier AS i jednocześnie udowodnić, że kwalifikacje naszych pracowników i samodyscyplina, to coś, co nas wyróżnia od innych. Udowodniliśmy kolejny raz, że jesteśmy partnerem i nie boimy się odpowiedzialności za powierzane nam zadania. Nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy, mimo że z całą precyzją zaplanujemy dane działanie. Właśnie takiej sytuacji doświadczyliśmy na początku roku, kiedy to podjęliśmy starania, aby przygotować się do nowego projektu w Mongstad. Razem z naszym klientem przygotowaliśmy tzw. site-testy został zaangażowany poważny kapitał w materiał, personel, wyposażenie warsztatu etc. Przeprowadziliśmy egzaminy teoretyczne praktyczne dla kilkuset osób, gdzie w rezultacie ponad 160 otrzymało certyfikat i jednocześnie zgodę na pracę, choć później zaangażowaliśmy niespełna 15% tego personelu. We have to remember every time we are evaluated and accounted for This year s summary of the foreign markets we decided to present in a little different way, namely, in the form of conversation with the person who exerts significant effect on our company s functioning. I invite you to read the interview with the Business Development Manager, Mr. Rafał Urbanik. The end of the year is approaching. How, in brief, can be summarized all that what happened during the past 365 days? Current year was, first of all, the next step in the process of building up our market position and the first year of activity for Ventor Construction AS with the seat in Stavanger. It should be remembered that beginnings often are difficult especially in the period, when the European Union member states have serious economic problems, and the market is characterized by large uncertainty. It is difficult not to agree with the thesis that everybody is waiting what will be next and all new investments are postponed in time. What were main successes and what did not go according to the plan? We can proudly say, we had a significant share in the success which turned out to be the Project Skarv FPSO. It was extremely important project at which we had an occasion to renew our partnership relations with BIS Industrier AS and at the same time to prove that the qualifications of our employees and self-discipline are something what makes us different from others. We have proved for the next time we are the partner and we are not afraid of the responsibility for the tasks confined to us. We cannot always foresee what will happen, although we plan our actions with utmost precision. We experienced such situation just at the outset of the year when we started solicitations to prepare to the new project in Mongstad. Together with our customer we prepared the so called site-tests serious capital was involved in material, personnel, equipment of the shop, etc. We had carried out the theoretical and practical exams for a few hundred persons following which more than 160 received the certificates and at the same time the work permit, although later we employed only 15% of them.

11 Który z obecnie realizowanych projektów wymaga największego zaangażowania, pracy, nakładów inwestycyjnych? Which one from the currently realized projects requires greatest involvement of work and investment expenses? Wszystkie projekty są ważne i każdy jest traktowany indywidualnie. Przyznam szczerze, że nigdy nie było podziału na mniej i bardziej ważne projekty, bo każdy projekt jest dla nas istotny. Musimy pamiętać, że za każdym razem jesteśmy oceniani i rozliczani z naszej wydajności i najmniejszy błąd może zburzyć całą misterną pracę. Zapadniemy w sen zimowy? Najbliższe miesiące nigdy nie sprzyjały inwestycjom. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że okres zimowy nie sprzyja aktywności w sektorze usług świadczonych przez naszą firmę, a wiele projektów ma swój koniec przed okresem zimowym. Sytuacja ta powtarza się cyklicznie każdego roku i nie powinniśmy być zaskoczeni tym faktem. Jednak nam nigdy nie zdarzyło się zapaść w zimowy sen i spać, aż do wiosny. Każdy projekt ma swój początek i koniec, bo w końcu taka jest nasza misja: pracować wydajnie, z najwyższą jakością i przede wszystkim bezpiecznie (a w okresie zimowym jest jeszcze więcej zagrożeń niż w innych porach roku) doprowadzając projekt do końca. Pracownicy podkreślają bardzo dobrą atmosferę na projektach. Czego to zasługa? Dobrą atmosferę tworzymy przede wszystkim my sami. Nasza struktura organizacyjna i relacje pomiędzy pracownikami to fundament dobrej komunikacji pomiędzy poszczególnymi szczeblami. Oczywiście mam świadomość, iż zawsze może być lepiej (zawsze powinniśmy coś poprawiać i udoskonalać), jednak obecna atmosfera jest dla nas bardzo korzystna. Naturalnie nie można uniknąć sytuacji, które stwarzają dyskomfort jednej ze stron i przyznam, iż w ostatnim czasie doświadczyliśmy konfliktu pomiędzy pracownikami. Jesteśmy przygotowani na takie okoliczności i w tym All projects are important and each is handled individually. Frankly speaking, there was never any division into less and more important projects as every project is very important to us. We have to remember that every time we are evaluated and accounted for in terms of our performance and even the smallest fault may destroy all our painstaking work. Are we going to hibernate? The upcoming months were never favorable for investments. I agree with the opinion that the winter period is not favorable for activity in the sector of services provided by our company, and many projects end before the winter starts. Such situation repeats itself cyclically every year and we should not be surprised with that fact. However, we never happened to hibernate and sleep till spring. Every project has its beginning and the end, because such at last is our mission: to work efficiently, with highest quality possible and first of all safely (and in winter period there are much more risks than in other seasons of the year) bringing the project to the successful end. The employees stressed very good atmosphere on the projects. Whose merit is it? Good atmosphere is made first of all by us. Our organizational structure and relations between the employees make up a foundation for good communication between every level. I am, of course, aware that it always can be better (we should always try to improve and perfect something), however, the present situation is very beneficial for us. Naturally, it is impossible to avoid situations that cause discomfort for one of the parties, and I must admit that in recent time we experienced a conflict between the workers. We are prepared for such circumstances and in this case we could manage to find a solution by organizing a meeting with participation of unbiased conciliator. 11

Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.12. s.5. Tygrys o dużych aspiracjach. Modernizacja Elektrowni Konin. Tiger with big aspirations

Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.12. s.5. Tygrys o dużych aspiracjach. Modernizacja Elektrowni Konin. Tiger with big aspirations Luty/February 2011 Budownictwo przemysłowe / Industrial building NR 17 Modernizacja Elektrowni Konin Modernization of the Power Plant in Konin s.12 Tygrys o dużych aspiracjach s.5 Tiger with big aspirations

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices

Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre praktyki EFS 2009 Projects prized in the ESF Best Practices

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2012 2013 RESPONSIBLE BUSINESS REPORT G R U PA K A P I TA Ł O WA L U B E L S K I W Ę G I E L B O G D A N K A S. A. Social Responsibility Report GK LW Bogdanka for 2013 I

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 INDEKS INDEX SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 STRUKTURA MAKROEKONOMICZNA MACROECONOMIC FRAMEWORK 7 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENTS 37 OPINIA

Bardziej szczegółowo

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter Nr 20 październik 2006 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Trudna sztuka łączenia 4 Między ewolucją a rewolucją 7 Ponad

Bardziej szczegółowo

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION NR / N O 1 (19) 2011 www.inqbator.pl CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION WIZERUNEK OŚRODKA INNOWACJI IMAGE OF INNOVATION

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

SŁOWO PREZESA MOTA-ENGIL POLSKA S.A. MESSAGE OF THE PRESIDENT OF MOTA-ENGIL POLSKA S.A.

SŁOWO PREZESA MOTA-ENGIL POLSKA S.A. MESSAGE OF THE PRESIDENT OF MOTA-ENGIL POLSKA S.A. SŁOWO PREZESA MOTA-ENGIL POLSKA S.A. MESSAGE OF THE PRESIDENT OF MOTA-ENGIL POLSKA S.A. Rok 2008 to rok, w którym firma Mota- Engil Polska S.A. umacniała zaufanie do polityki modernizacji, którą jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Przegląd projektów Priorytet V - Dobre rządzenie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Przegląd projektów Priorytet V - Dobre rządzenie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / Ministry of Labour and Social Policy Przegląd projektów Priorytet V - Dobre rządzenie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Review of projects Priority II - Good

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

aby chciało się chcieć...a desire to change...

aby chciało się chcieć...a desire to change... aby chciało się chcieć...a desire to change... Realizatorem projektu UDA-POKL.07.02.01-04-099/12-00 jest: Instytucja Szkoleniowa La Soleil PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 2007 Publisher Wydawca FP SPOMAX S.A.

Bardziej szczegółowo

European Social Fund in Poland: Best Practices

European Social Fund in Poland: Best Practices Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre praktyki EFS 2008 Projects Prized in the ESF Best Practices

Bardziej szczegółowo

:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job,

:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job, Na zakończenie Finally EU Welcome pomaga wszystkim obywatelom krajów Unii Europejskiej, którzy mieszkają i pracują w Southampton i okolicach. Prowadzimy regularne wieczory porad i służymy pomocą także

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA USŁUG RYNKOWYCH W 2010 ROKU DLA

RAPORT KOŃCOWY ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA USŁUG RYNKOWYCH W 2010 ROKU DLA RAPORT KOŃCOWY ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH SEKTORA USŁUG RYNKOWYCH W 2010 ROKU REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU PODKARPACKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY DLA WARSZAWA, LUTY 2011 1 Autorzy Dr Jerzy Głuszyński

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

700,000 cubic yards. Steel recycling. Education is key. Sitelink3D in Charge Główny dowodzący Sitelink3D

700,000 cubic yards. Steel recycling. Education is key. Sitelink3D in Charge Główny dowodzący Sitelink3D MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No. 07 700,000 cubic yards Sitelink3D in Charge Główny dowodzący Sitelink3D Steel recycling Robotic productivity Produktywność dzięki robotyce Education is key Myanmar

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo