Scarabeo8. Włoska robota. Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.5. Italian job Scarabeo8. Budownictwo przemysłowe / Industrial building

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scarabeo8. Włoska robota. Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.5. Italian job Scarabeo8. Budownictwo przemysłowe / Industrial building"

Transkrypt

1 grudzień/december 2011 Budownictwo przemysłowe / Industrial building NR 19 Włoska robota Scarabeo8 Italian job Scarabeo8 s.5 Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin

2 Kończy się 2011 rok. Był to czas trudny, wymagający od nas wielu poświęceń i wyrzeczeń. Rynek wywiera coraz większą presję na jakość świadczonych usług. Chcąc temu sprostać trzeba wykazać się wysokimi kwalifikacjami i pełnym zaangażowaniem w pracy. Na ten Nowy 2012 Rok pragnę złożyć wszystkim życzenia: zdrowia, trzeźwości umysłu, aby nie popadać w panikę, gdy pracy jest mniej. Wytrwałości w znoszeniu problemów dnia codziennego i efektywności w działaniu. Pracowitości i zapału do nauki, gdyż jak mówi sentencja Człowiek tak długo jest młodym, jak długo się uczy. Pomyślności w życiu zawodowym i szczęścia w życiu rodzinnym. A do tego wszystkiego dużej dawki optymizmu bo warto umieć cieszyć się ze wschodzącego słońca każdego dnia. Jesteśmy zdrowi, mamy pracę, więc możemy budować lepsze jutro dla naszych rodzin. The year 2011 is approaching to an end. It was difficult time requiring from us many devotions and sacrifices. The market exerts still more and more pressure on the quality of the provided services. If you want to be up to it, you have to show your high qualifications and full commitment to your work. For this New Year 2012 I would like to wish everybody: good health, clear headedness in order not to panic when there is less job to be done. Also, persistence in putting up with everyday problems and effectiveness in actions, diligence and enthusiasm in learning because, as the maxim says A man is as long young as long he is able to learn. Prosperity in your professional life and happiness in the life of your family. And on top of that, a great dose of optimism because it is worth to be able to enjoy the rising sun everyday. We are healthy, we have a job, so we can build better tomorrow for our families. Janusz Urbanik The Chairman of the Board Janusz Urbanik Prezes zarządu

3 Wstęp Introduction TEMAT NUMERU / COVER TOPIC Włoska robota Scarabeo8 Italian job Scarabeo8 AKTUALNOŚCI / NEWS Musimy pamiętać za każdym razem jesteśmy oceniani i rozliczani We have to remember every time we are evaluated and accounted for Udany rok pod względem inwestycyjnym Successful year in terms of investments Nagrodzeni w konkursach BHP Winners of HSE competitions Co nowego w szkoleniach What s new in trainings Szkolenia dla bezpieczeństwa Trainings for safety Ventor na wysokości Ventor at height Okiem związkowca Through the unionist s eye Zero tolerancji dla alkoholu w pracy Zero tolerance for alcohol at work PRZEGLĄD PROJEKTÓW / REVIEW OF THE PROJECTS Skarv FPSO egzamin zaliczony Skarv FPSO the passed exam Innowacja pełną parą TCM Mongstad Innovation at full blast TCM Mongstad Biurowiec niczym gra w bierki Oslo Office building like the game of jackstraws Oslo Rusztowania na Brevik Bru Scaffoldings in Brevik Bru Zwycięzca w Hanoytangen Winner in Hanoytangen Malowanie w Verdal Painting in Verdal Mleczarnia Jæren Dairy plant in Jæren DZIAŁ TECHNICZNY / TECHNICAL SUBJECTS Bezpieczna podróż To travel safely Skroplony gaz ziemny Liquefied natural gas Rozwój pracowników kluczem do sukcesu w biznesie Development of employees a key to success in business PO GODZINACH / AFTER WORK Pracownik pyta: Kłopoty w podróży The employee asks: troubles during travel Szlachetne zdrowie Noble health Nasze pasje: Są rzeczy, na które nie zwracamy uwagi Our passions: There are things we don t pay attention to Dress code w pracy i nie tylko Dress code at work and not only Bilard po mistrzowsku Masterly game of billiard Zaraź się koszykówką Get infected with basketball IV Memoriał Dębickich Mistrzów w Zapasach IV Memorial of Dębica Wrestling Masters SPis treści list of content Na okładce: Włoska robota Scarabeo8 On cover: Italian job Scarabeo8 Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin Ventor Sp. z o.o., ul. Drogowców 7, Dębica, Poland Tel , Fax Wszelkie propozycje i uwagi dotyczące biuletynu proszę kierować: All proposals and comments regarding bulletin please send to Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Cyberpunkt Jan Bosak, tel

4 Wstęp Introduction Ktoś ostatnio powiedział, że żaden pieniądz nie zrekompensuje uciekającego życia. Nie sposób się z tym nie zgodzić. W codziennym zabieganiu często tracimy pogląd na świat i powtarzamy do znudzenia, ale ten czas leci. Słowa te brzmią szczególnie dobitnie, kiedy wypowiadamy je pod koniec roku, gdy przychodzi moment na podsumowanie. Niektórzy biją się wtedy w pierś, u innych podnoszą się kąciki ust, jeszcze inni triumfująco powtarzają hasło to był rok! Recently someone said that no money is capable to recompense the running away life. This cannot be opposed. In everyday struggles we often lose the view of the world and we repeat till boredom, how that time flies. These words sound especially meaningful when we say them in the end of the year, when the time comes for making summaries. Some people then resort to breast-beating, at others corners of mouth goes up, while yet others triumphantly repeat the slogan what a year it has been! Jaki był ten 2011? Optymiści powiedzą, patrząc na tło gospodarcze Europy, że wręcz znakomity. Żadne państwo oficjalnie nie zbankrutowało, choć niewiele brakowało. A pesymiści? No cóż, powiedzmy, że nie ma ich pośród nas. Nam, jako już norweskiej firmie, udało się zrealizować kilka mniejszych i większych inwestycji. Oszczędzaliśmy to fakt, ale kto w dzisiejszej dobie tego nie robi? Zrobiliśmy parę kroków do przodu przyszłość pokaże czy we właściwym kierunku. What this year 2011 has been like? The optimists will say looking at the Europe s economic background it was simply excellent. No state went officially bankrupt, although some were close to it. And what about the pessimists? Well, let s say there are no such among us. We, as we are already a Norwegian firm, have managed to realize some smaller and bigger investments. The fact is that we had to be economical, but who doesn t in these times. We have made some steps ahead the future will show whether in the right direction. autor/author: Jarosław Brzeziński Tymczasem, zapraszamy do lektury bieżącego numer biuletynu. Jak zawsze nie zabraknie przeglądu aktualnych projektów. Tym razem obszerny artykuł na temat platformy Scarabeo8. Włoska robota stała się nie lada wyzwanie dla naszych zespołów, dlatego podwójnie cieszymy się z pozytywnych opinii naszych klientów. Nowy numer to także stałe działy. Przedstawiamy kolejną ciekawą pasję jednego z naszych pracowników, którą jest zamiłowaniu do antyków i staroci. Zachęcamy również do przeczytania rozmowy z dyrektorem ds. rozwoju i inwestycji, panem Rafałem Urbanikiem. Meanwhile, we are inviting you to read this edition of our newsletter. As always, there will not be missing the review of current projects. This time you can find an extensive article on the Scarabeo8 platform. Italian job became a not mean challenge for our teams and therefore our joy because of positive opinions from our Customers is doubled. In this new edition there will not be missing also the permanent columns. We will present the next interesting passion of one of our employees which is the passion for antics and junks. We would like to encourage you also to read the interview with the Director of Development and Investment, Mr. Rafał Urbanik. 4 Grudzień to specyficzny miesiąc. Wszędzie wyczuwa się świąteczną atmosferę. Sklepy, ulice są pełne dekoracji. Zwalniamy nieco tempo życia. A kiedy już siadamy przy wigilijnym stole zapominamy o problemach, o tym, co złe. Patrzymy z radością na dzieci, które z wielką nadzieją oczekują na pierwszą gwiazdę na niebie (lub prezenty, które znajdą pod choinką). I lubimy to, nawet bardzo. Wesołych Świąt! December is a special month. You can feel that Christmas atmosphere everywhere. Stores and streets are full of decorations. The pace of our life slows down a little. And when we at last sit at the Christmas Eve table we forget about the problems and about all what was not good. We are looking with delight at children who are waiting with great hopes for the first star in the sky (or for the presents which they can find under the Christmas tree). And we like it, even very much like it. Merry Christmas!

5 temat numeru COVER TOPIC Widok na stocznie Westcon i platformę Scarabeo8/ Westcon shipyard with Scarabeo8 Włoska robota Scarabeo8 Jedziemy drogą E134, która biegnie z Haugesund, aż po Drammen. Okolica wydaje się cicha i spokojna, a tereny typowo norweskie woda, wzgórza i drewniane domy. Jest jesień, akurat trafiamy na słoneczną pogodę. Mgła otula niemal całą okolicę regionu Vindafjord. Nagle pojawia się znak Ølensvag, a zaraz za nim wyłaniają się wysokie rusztowania. Podjeżdżamy bliżej. Są dwie jedna właśnie przypłynęła do remontu, a druga zakotwiczona od dłuższego czasu z wielkimi literami Scarabeo8. Dotarliśmy do stoczni Westcon. Wskazane miejsce to kolejny punkt na mapie, w którym mamy przyjemność pracować. Ośrodek ten zaczyna odgrywać coraz istotniejszą rolę w przemyśle stoczniowym. Dowodem na to są ciągłe rotacje czy to statków, czy platform. Tylko w chwili obecnej pracuje tutaj ponad 1000 osób. Lokalne campy pękają w szwach, a znaleźć miejsce do parkowania, to wcale nie taka łatwa sprawa. Współsprawcą całego zamieszania jest poniekąd platforma wiertnicza Scarabeo8, która przypłynęła do Norwegii w listopadzie 2010 roku. Właścicielem konstrukcji jest włoski Saipem (spółka zależna od Eni). Italian job Scarabeo8 We travel along the road E134 that runs from Haugesund to Drammen. The surroundings seems to be silent and peaceful and the landscape is typically Norwegian water, hills and wooden houses. It is autumn and we just happen to have sunny weather. The fog wraps almost whole neighbourhood in the region of Vindafjord. Suddenly appears the sign Ølensvag, and just after that emerge high scaffoldings. We are approaching closer. There are two one has just arrived to be overhauled and the second is anchored for some time with great letters on it _ Scarabeo8. We have just arrived to the Westcon shipyard. The indicated place is the next point in the map where we have pleasure to work. This Centre starts playing still more significant role in the shipbuilding industry. The proof for that are continuous rotations either ships or platforms. Only at the present moment are working here more than 1000 persons. The local camps are bursting at the seams, and to find the parking place is not an easy task at all. The co-perpetrator of all that commotion is, to some degree, the drilling rig Scarabeo8 that arrived to Norway in November autor/author: Jarosław Brzeziński 5

6 6temat numeru COVER TOPIC z O platformie Kadłub wspomnianej inwestycji zbudowany został w stoczni Sevmash w Severovdinsku (Rosja), natomiast łączenie głównych elementów i prace końcowe, miały nastąpić w stoczni Fincantieri we włoskim Palermo. Zdarzenie losowe spowodowało jednak komplikacje planów. Na skutek pożaru jednej z nóg, zniszczona została m.in. większość instalacji elektrycznych. Podjęto decyzje, że jednostka zostanie przetransportowana do Norwegii, gdzie będzie miał miejsce kapitalny remont, łącznie z wymianą instalacji związanych z elektryką i łącznością (m.in. ponad 200 km kabli), jak również nastąpi końcowy odbiór prac (mechanical completion and commissioning). Przetarg wygrała Grupa Westcon AS. Warto podkreślić, iż dla Grupy Westcon AS projekt ten jest przełomowy. Powód jest prosty: pierwsza tak duża inwestycja, po restrukturyzacji firmy (wiosną 2011 roku utworzono nową grupę, w skład której weszły trzy spółki córki: Westcon Yard, Westcon Power & Automation, Westcon Lofteteknikk). Działanie pod jedną wspólną nazwą miało wzmocnić siłę i dać możliwość kompleksowej obsługi dużych projektów. Podczas tego projektu (Scarabeo8) naprawdę czerpiemy korzyści z nowej struktury firmy, głównie poprzez wykorzystywanie doświadczenia w grupie. Teraz możemy nazwać się one stop shop, gdzie klienci otrzymują kompletny pakiet usług z Westcon powiedział project manager Endre Matre 1. Czy test zostanie zdany? Przekonamy się wkrótce. Platforma jest tak zaprojektowana, aby wytrzymać trudne warunki atmosferyczne. Pomóc temu ma m.in. system dynamicznego pozycjonowania (DP) pozwalający wiercić na dużych głębokościach. Scarabeo8 1 Westcontact May 2011, źródło: The owner of this structure is the Italian company Saipem (subsidiary of Eni). z About the rig The hull of the said investment was built in the shipyard of Sevmash in Severodvinsk (Russia), whereas joining of the main elements and finishing works were to be carried out in the shipyard of Fincantieri in Palermo, Italy. The fortuitous event however caused that some complications of plans occurred. Following the fire of one leg, most part of electric installations was destroyed. The decision was taken that the unit should be transported to Norway where the overhaul would be taking place, including the replacement of all electric and communication installations (among others, more than 200 km of cables), as well as the final acceptance of works (mechanical completion and commissioning). The Group Westcon AS won the tender. It is worth to stress that for the Group Westcon AS it is the crucial project. The reason is simple: it is the first such huge investment after the company s reconstruction (in spring of 2011 the new group was set up consisting of three daughter companies: Westcon Yard, Westcon Power & Automation, and Westcon Lofteteknikk). Performing under one common name was to strengthen their forces and give a possibility of comprehensive support for huge projects. During this project (Scarabeo8) we really derive profits from the new structure of the company, mainly due to utilization of experience within the group. Now we can call ourselves one stop shop, where the customers receive a complete package of services from Westcon said the

7 działać będzie na złożu Goliat, na Morzu Barentsa, a eksploatacja rozpocznie się z początkiem 2012 roku. project manager Endre Matre 1. Will this test be passed? We ll see soon. z Ventor Construction na Scarabeo8 Jako pierwsi, szlak przetarli nasi inżynierowie, którzy niemal od początku trwania projektu, odpowiedzialni byli za tworzenie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac przy izolacji i malowaniu. Oprócz typowo biurowych obowiązków dokonywali także bezpośrednich inspekcji na platformie. The rig is so designed as to withstand the difficult weather conditions. To help to achieve this should, among others, the system of dynamic positioning (DP) allowing for very deep drilling. Scarabeo8 will be working in the deposit Goliath, in the Barents Sea, and its operation is going to start in z Ventor Construction on Scarabeo8 Z początkiem lipca br. otrzymaliśmy zapytanie z BIS Industrier dotyczące mobilizacji monterów izolacji wraz z brygadzistami. Odpowiedzieliśmy pozytywnie i niedługo po tym pierwsza grupa pracowników wyjechała do stoczni Westcon. Rozpoczęcie ich działalności, podobnie jak to było w przypadku projektu Skarv, nie należało do najłatwiejszych. Od razu pojawiło się szereg wyzwań. Dla niektórych z nas nowością był materiał izolacyjny Stenca, ale podobnie jak na Stord, szybko opanowaliśmy technikę montażu. Staranność naszych operatorów została zauważona przez inspektorów firmy Stenca, jak również inspektorów kontroli jakości właściciela platformy. Podkreślano Nasi brygadziści, od lewej: / Our foremen, from left: Krzysztof Kraszewski, Michał Tekiela, Łukasz Wiktorski, Mariusz Lasek, Michał Malesa bardzo dobrą jakość i tempo wykonywania prac mówi Łukasz Wiktorski, który jako jeden z pierwszych brygadzistów zawitał do stoczni w Ølensvag. Wyzwanie nie leżało tylko w samej pracy, lecz także w kwestiach organizacyjnych. Na miejscu zastaliśmy naprawdę spartańskie warunki dlatego po dograniu spraw związanych bezpośrednio z pracą na platformie, rozpoczęliśmy organizowanie stanowisk dla brygadzistów. Przy pomocy kolegów z BISa, którym serdecznie dziękujemy, wszystko poszło dość sprawnie dodaje. Our engineers were first who paved the way, and who almost from the very beginning of the project were responsible for creation of the documentation necessary for commencing with the insulation and painting works. Next to typically office tasks they also carried out the direct inspection on the platform. At the beginning of July this year we received an inquiry from BIS Industrier concerning the mobilization of insulation fitters together with their sub-foremen. We responded positively and sometime after that the first group of our employees went to the Westcon shipyard. The start of their activities, similarly as it was in the case of the project Skarv, did not belong to the easiest ones. At once a series of challenges emerged. For some of us as the novelty presented itself the insulation material Stenca, but just like on Stord, we quickly had mastered the technics of fitting. The thoroughness of our operators was noticed by the company Stenca inspectors as well as by the quality control inspectors of the platform owner. Very good quality and pace of work were emphasized says Łukasz Wiktorski, who as one of our first sub-foremen came to the shipyard of Ølensvag. The challenge consisted not only in the job itself but also in organizational issues. We found at the site really Spartan 1 Westcontact May 2011, source: Operatorzy Dariusz Krygowski i Lucjan Skok podczas pracy / Our operators Dariusz Krygowski and Lucjan Skok during the work 7

8 8temat numeru COVER TOPIC Zespół inżynierów, od lewej / Engineering team, from left: Jakub Augustyn, Robert Kolczykiewicz, Peter Hautamäki, Bartosz Feret, Janusz Piotrowicz, Jakub Fołta Warto podkreślić, iż w szczytowych momentach, na conditions, and therefore, after arranging all matters stoczni pracowało blisko 1200 osób. Wiele rzeczy nie directly connected with the work on the rig, we started to można było przewidzieć, a braki w dokumentacji na organize the workplaces for the sub-foremen. With każdym kroku musiały być uzupełniane. Mimo trudnych assistance of our colleagues from BIS, whom we thank warunków, nikt nie załamywał rąk. Tempo pracy było cordially, everything went quite smooth he adds. niezwykle szybkie, jednakże dotrzymywaliśmy wszystkich terminów. Przełożeni byli bardzo otwarci na It is worth to mention that in culminating points _ wszelkie sugestie, a my na każdym kroku staraliśmy się in the shipyard worked almost 1200 persons. Many współpracować by osiągnąć wspólny sukces. things could not be foreseen, and the deficiencies _ in documentation at every step had to be supplemented. In spite of difficult conditions no one wrung Nasi brygadziści bardzo dobrze kierowali (i nadal to robią) swoimi zespołami, toteż po krótkim czasie hands. Work pace was extremely high; we however udało się nieco usystematyzować działania i wprowadzić spokojniejszą atmosferę. Dzięki solidnej i ciężkiej open to all suggestions and we at every step tried to complied with all the deadlines. The superiors were pracy wszystkich naszych pracowników, jak również cooperate to achieve common success. wzorowej współpracy z BIS Industrier, wyrobiliśmy sobie bardzo dobrą opinię na stoczni i zyskaliśmy przede Our sub-foremen guided (and they still do) very wszystkim szacunek właściciela platformy, włoskiej efficiently their teams, so after some time the actions firmy Saipem kończy Łukasz Wiktorski. got systematized and more peaceful atmosphere was introduced. Due to solid and hard work of all our Warto też wspomnieć, iż przez niedługi okres employees, as well as faultless cooperation with BIS Industrier, we earned for ourselves a very good opinion in the pracowaliśmy także korespondencyjnie z Haugesund. W jaki sposób? 20 warsztatowców, przez okres _ shipyard and gained the respect of the rig owner, the 2 tygodni, przygotowywało osłony flanszowe Italian company Saipem concludes Łukasz Wiktorski. i zaworowe dla opisywanej platformy. Zależność była It is also worth mentioning that for some not too long period we had also cooperated remotely with Haugesund. In what manner? 20 shop-workers for the period of 2 weeks, had prepared booths for the said platform. So the dependence was high what was prepared during the night shift was to be fitted during the day. The Scarabeo8 Project due to its unpredictability brought us a lot of experience. The scheduled contract completion is approaching to an end although, like the history has many times shown, yet a lot can change. One thing is sure the trainings which our sub-foremen underwent to start to yield interest. For the consecutive time we demonstrated in practice that there are no such

9 więc duża to, co zostało przygotowane na nocnej zmianie, musiało zostać zamontowane za dnia. Projekt Scarabeo8 dzięki swej nieprzewidywalności, daje nam wiele cennego doświadczenia. Planowe zakończenie kontraktu zbliża się ku końcowi, choć, jak historia pokazała, jeszcze wiele może się zmienić. Jedno jest pewne szkolenia, które odbywali nasi brygadziście zaczynają procentować. Po raz kolejny podkreślamy w praktyce, że nie ma takich wyzwań, którym nie bylibyśmy w stanie sprostać. Niemożliwe nie istnieje! z Okiem kontrahenta (Ole Knudsen, Insulation Discipline Leader, BIS Industrier) Nasza współpraca została zapoczątkowana poniekąd przez zbieg okoliczności. Braki formalne pomiędzy pracownikami a związkami zawodowymi spowodowały, iż musieliśmy bardzo szybko znaleźć nowego podwykonawcę. Tutaj znakomitym wyborem okazał się Ventor Construction AS, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Projekt sam w sobie jest bardzo nieprzewidywalny, co też powoduje kłopoty w długoterminowym planowaniu. Dodatkowo, nasz klient ma olbrzymi wpływ na szereg prac na platformie, przez co wiele zadań musi zostać uprzednio zaakceptowanych. Skutkuje to tym, że każdego tygodnia rozmawiamy o kolejnych mobilizacjach, co z pewnością jest dużym wyzwaniem zarówno dla nas jak i Waszej firmy. Musimy być elastyczni na warunki panujące na projekcie. Niezwykle doceniamy fakt, że możemy współpracować z podwykonawcą, takim jak Ventor Construction. Z całą pewnością potraficie szybko reagować na zmiany i odpowiadać na nasze potrzeby, jak również, co jest istotne, posiadacie akceptacje ze strony związków zawodowych. challenges we are not capable to face. Impossible simply does not exist! z Through the customer s eyes (Ole Knudsen, Insulation Discipline Leader, BIS Industrier) Our cooperation was started, to some extent, by a coincidence. Formal deficiencies between the employees and the trade unions caused that we had to find very quickly another subcontractor. Here, the excellent choice turned out to be the company Ventor Construction AS, tor which we are very grateful. The project itself is very unpredictable what results in difficulties in long term planning. Additionally, our customer has great influence on many works on the platform following which many tasks require to be previously approved. The result is that every week we discuss the next mobilizations what certainly is a big challenge both for us and for your company. We have to be flexible with the conditions prevailing in the project. We appreciate highly the fact we can cooperate with such subcontractor as Ventor Construction. Surely, you can quickly response to changes and our needs as well as, what is significant, you have acceptance of your trade unions. Kończąc, jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowego zaangażowanych operatorów, jak również brygadzistów. Współpraca na wszystkich szczeblach przebiega bardzo dobrze, począwszy od ludzi pracujących na budowie, poprzez kierownika projektu z ramienia VC, a kończąc na koordynatorach i mnie. Concluding, we are very satisfied with the hitherto employed operators, as well as with sub-foremen. The cooperation on all levels runs very smoothly starting from the people working at the construction site, through the project manager of VC, and ending with the coordinators and me. 9

10 AKTUALNOŚCI NEWS autor/author: Rafał Urbanik 10 Musimy pamiętać za każdym razem jesteśmy oceniani i rozliczani Tegoroczne podsumowanie rynków zagranicznych, zdecydowaliśmy przedstawić nieco inaczej, mianowicie w postaci rozmowy z osobą, która ma znaczący wpływ na funkcjonowanie naszej firmy. Zapraszam do przeczytania wywiadu z dyrektorem ds. rozwoju i inwestycji panem Rafałem Urbanikiem. Zbliża się koniec roku. Jak krótko można podsumować to, co zdarzyło się przez minione 365 dni? Bieżący rok był przede wszystkim kolejnym krokiem w procesie budowy naszej pozycji rynkowej i pierwszym rokiem działalności Ventor Construction AS z siedzibą w Stavanger. Należy pamiętać, że początki bywają trudne zwłaszcza w okresie, kiedy państwa członkowskie Unii Europejskiej mają poważne problemy gospodarcze, a rynek charakteryzuje olbrzymia niepewność. Trudno nie zgodzić się z tezą, iż wszyscy wyczekują, co będzie dalej, a wszelkie nowe inwestycje są odwlekane w czasie. Jakie były główne sukcesy, a co nie całkiem poszło zgodnie z planem? Z dumą możemy przyznać, iż mieliśmy swój poważny udział w sukcesie, którym był projekt Skarv FPSO. Niezwykle ważny projekt, przy którym mieliśmy okazję reaktywować nasze partnerskie relacje z BIS Industrier AS i jednocześnie udowodnić, że kwalifikacje naszych pracowników i samodyscyplina, to coś, co nas wyróżnia od innych. Udowodniliśmy kolejny raz, że jesteśmy partnerem i nie boimy się odpowiedzialności za powierzane nam zadania. Nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy, mimo że z całą precyzją zaplanujemy dane działanie. Właśnie takiej sytuacji doświadczyliśmy na początku roku, kiedy to podjęliśmy starania, aby przygotować się do nowego projektu w Mongstad. Razem z naszym klientem przygotowaliśmy tzw. site-testy został zaangażowany poważny kapitał w materiał, personel, wyposażenie warsztatu etc. Przeprowadziliśmy egzaminy teoretyczne praktyczne dla kilkuset osób, gdzie w rezultacie ponad 160 otrzymało certyfikat i jednocześnie zgodę na pracę, choć później zaangażowaliśmy niespełna 15% tego personelu. We have to remember every time we are evaluated and accounted for This year s summary of the foreign markets we decided to present in a little different way, namely, in the form of conversation with the person who exerts significant effect on our company s functioning. I invite you to read the interview with the Business Development Manager, Mr. Rafał Urbanik. The end of the year is approaching. How, in brief, can be summarized all that what happened during the past 365 days? Current year was, first of all, the next step in the process of building up our market position and the first year of activity for Ventor Construction AS with the seat in Stavanger. It should be remembered that beginnings often are difficult especially in the period, when the European Union member states have serious economic problems, and the market is characterized by large uncertainty. It is difficult not to agree with the thesis that everybody is waiting what will be next and all new investments are postponed in time. What were main successes and what did not go according to the plan? We can proudly say, we had a significant share in the success which turned out to be the Project Skarv FPSO. It was extremely important project at which we had an occasion to renew our partnership relations with BIS Industrier AS and at the same time to prove that the qualifications of our employees and self-discipline are something what makes us different from others. We have proved for the next time we are the partner and we are not afraid of the responsibility for the tasks confined to us. We cannot always foresee what will happen, although we plan our actions with utmost precision. We experienced such situation just at the outset of the year when we started solicitations to prepare to the new project in Mongstad. Together with our customer we prepared the so called site-tests serious capital was involved in material, personnel, equipment of the shop, etc. We had carried out the theoretical and practical exams for a few hundred persons following which more than 160 received the certificates and at the same time the work permit, although later we employed only 15% of them.

11 Który z obecnie realizowanych projektów wymaga największego zaangażowania, pracy, nakładów inwestycyjnych? Which one from the currently realized projects requires greatest involvement of work and investment expenses? Wszystkie projekty są ważne i każdy jest traktowany indywidualnie. Przyznam szczerze, że nigdy nie było podziału na mniej i bardziej ważne projekty, bo każdy projekt jest dla nas istotny. Musimy pamiętać, że za każdym razem jesteśmy oceniani i rozliczani z naszej wydajności i najmniejszy błąd może zburzyć całą misterną pracę. Zapadniemy w sen zimowy? Najbliższe miesiące nigdy nie sprzyjały inwestycjom. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że okres zimowy nie sprzyja aktywności w sektorze usług świadczonych przez naszą firmę, a wiele projektów ma swój koniec przed okresem zimowym. Sytuacja ta powtarza się cyklicznie każdego roku i nie powinniśmy być zaskoczeni tym faktem. Jednak nam nigdy nie zdarzyło się zapaść w zimowy sen i spać, aż do wiosny. Każdy projekt ma swój początek i koniec, bo w końcu taka jest nasza misja: pracować wydajnie, z najwyższą jakością i przede wszystkim bezpiecznie (a w okresie zimowym jest jeszcze więcej zagrożeń niż w innych porach roku) doprowadzając projekt do końca. Pracownicy podkreślają bardzo dobrą atmosferę na projektach. Czego to zasługa? Dobrą atmosferę tworzymy przede wszystkim my sami. Nasza struktura organizacyjna i relacje pomiędzy pracownikami to fundament dobrej komunikacji pomiędzy poszczególnymi szczeblami. Oczywiście mam świadomość, iż zawsze może być lepiej (zawsze powinniśmy coś poprawiać i udoskonalać), jednak obecna atmosfera jest dla nas bardzo korzystna. Naturalnie nie można uniknąć sytuacji, które stwarzają dyskomfort jednej ze stron i przyznam, iż w ostatnim czasie doświadczyliśmy konfliktu pomiędzy pracownikami. Jesteśmy przygotowani na takie okoliczności i w tym All projects are important and each is handled individually. Frankly speaking, there was never any division into less and more important projects as every project is very important to us. We have to remember that every time we are evaluated and accounted for in terms of our performance and even the smallest fault may destroy all our painstaking work. Are we going to hibernate? The upcoming months were never favorable for investments. I agree with the opinion that the winter period is not favorable for activity in the sector of services provided by our company, and many projects end before the winter starts. Such situation repeats itself cyclically every year and we should not be surprised with that fact. However, we never happened to hibernate and sleep till spring. Every project has its beginning and the end, because such at last is our mission: to work efficiently, with highest quality possible and first of all safely (and in winter period there are much more risks than in other seasons of the year) bringing the project to the successful end. The employees stressed very good atmosphere on the projects. Whose merit is it? Good atmosphere is made first of all by us. Our organizational structure and relations between the employees make up a foundation for good communication between every level. I am, of course, aware that it always can be better (we should always try to improve and perfect something), however, the present situation is very beneficial for us. Naturally, it is impossible to avoid situations that cause discomfort for one of the parties, and I must admit that in recent time we experienced a conflict between the workers. We are prepared for such circumstances and in this case we could manage to find a solution by organizing a meeting with participation of unbiased conciliator. 11

12 AKTUALNOŚCI NEWS 12 przypadku udało się nam znaleźć rozwiązanie poprzez spotkanie z udziałem bezstronnego mediatora. Pojawiają się jednak również negatywne komentarze, choćby odnośnie transportu. Domyślam się jak duży dyskomfort odczuwają niektórzy z pracowników, bo sam często podróżuję i doświadczam różnych sytuacji związanych z podróżą, autobusem czy pociągiem. Rozumiem, że wszystkim zależy, aby w jak najkrótszym czasie dotrzeć do pracy czy też, co ważniejsze do domu, do rodziny. Nasza sytuacja jest odrobinę skomplikowana, bardzo nam zależy, aby wszyscy byli zadowoleni, lecz nie jest łatwo temu sprostać. Mamy ograniczenia budżetowe związane z podróżą i muszę podkreślić fakt, że jeśli jeden z pracowników znalazł połączenie za np. 500 PLN nie oznacza to, że można kupić w tej cenie 20 biletów. Nie wszyscy starają się to rozumieć, ale dołożymy wszelkich starań, aby w bardzo czytelny sposób przedstawić szczegóły związane z kosztami podróży naszym pracownikom przede wszystkim osobom, które zapytają. W pańskiej ocenie jak układa się współpraca ze związkami zawodowymi, bo wydaje się, że odgrywają obecnie istotną rolę? Związki zawodowe zawsze odgrywały ważną rolę na rynku skandynawskim. Nasza firma podpisała porozumienie z Fellesforbunded w tym roku i jest to dla nas powód do dumy. Nasze relacje ze związkami zawodowymi są dla wszystkich transparentne i jednocześnie dowodzą naszego zaangażowania w troskę o potencjał ludzki w naszej firmy. Jestem przekonany, że dzięki współpracy z Fellesforbunded nasza firma (każdy z pracowników) tylko zyska. Na jakie nowe projekty mogą liczyć nasi pracownicy? Mamy podpisane kontrakty z pięcioma wiodącymi firmami norweskimi, jednak nie możemy mieć absolutnej pewności, że nasz udział będzie tak duży jak dotychczas. Nasza przyszłość zależy przede wszystkim od naszego codziennego zaangażowania i pracy, którą obecnie wykonujemy. Bieżące projekty realizowane w: Verdal, Olen, Mongstad, Oslo, Karsto, Stavanger, Kristiansand, Sandefjord, Hanoytangen, Porsgrunn, Kollsnes czy Lomma w Szwecji i wiele innych, to miejsca gdzie budujemy swoją pozycję rynkową. Tylko poprzez nasze zaangażowanie i solidną pracę, zgodnie z zasadami BHP możemy zapewnić sobie stałą pracę. Jakie są główne cele firmy na przyszły rok? Naszym głównym celem jest udział w dużych i znaczących projektach na rynku skandynawskim. Jednak There appear however the negative comments, as for instance, regarding the transport. I can guess what discomfort feel some of the employees as I often travel myself and I experience various situations connected with the journey, either by bus or by train. I understand that everybody wants to get to the job as soon as possible or, for that matter, what is even more important, to home and the family. Our situation is a bit complicated, we are very concerned that everybody should be satisfied, but it is not as easy as that. We are limited by our budget for travel expenses and I must stress the fact that if one employee finds a connection, for instant for the price of 500 PLN, it does not mean it is possible to buy 20 tickets for that price. Not all try to understand that but we will do our best to present transparently all details connected with the travel expenses to our employees first of all to those who will ask. What is your opinion on the cooperation with trade unions as it seems they play currently very important role? The trade unions has always played a very important role in the Scandinavian market. Our company signed an agreement with Fellesforbunded this year and it is for us the reason to be proud. Our relationship with the trade unions are transparent for everybody and at the same time prove our commitment to the care about human potential in our company. I am sure that due to the cooperation with Fellesforbunded our company (every employee) can only benefit. On what new projects can count our workers? We have the contracts signed with five leading Norwegian companies, however, we cannot be absolutely sure that our participation will be so large as before. Our future depends first of all on our everyday commitment and work which we currently carry out. The current projects which are realized in Verdal, Olen, Mongstad, Oslo, Karsto, Stavanger, Kristiansand, Sandefjord, Hanoytangen, Porsgrunn, Kollsnes or Lomma in Sweden, as well as many others, are the places where we build our market position. Only through our commitment and solid work according to the rules of HSE we can assure for us a permanent job. What are main objectives of the company in the next year? Our main objective is to participate in large and significant projects on the Scandinavian market.

13 doświadczenia z ubiegłych lat pokazują, że sytuacja zmienia się niezwykle dynamicznie. Proszę przybliżyć nam planowaną strategię działania Przede wszystkim będziemy kłaść nacisk na podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia. Nasi pracownicy będą również doskonalić swoje umiejętności poprzez udział w dodatkowych kursach językowych. Opanowanie języka angielskiego jest warunkiem koniecznym i jednoczenie gwarancją zatrudnienia. Przed nami okres świąteczno-noworoczny czego chciałby Pan życzyć klientom i pracownikom? Chciałbym życzyć wszystkim Rodzinnych Świąt oraz spełnienia marzeń i zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. However, the experiences from the past years has shown that the situation is changing very dynamically. Please present us in more detail the planned strategy of action First of all, we will put pressure on improving qualifications by trainings. Our employees will also improve their qualifications by participating in additional language courses. Mastering the English language is the necessary condition and at the same time the guarantee of employment. Before us the Christmas new year period what would you like to wish the customers and employees? I would like to wish everybody the family holiday and fulfillment of all dreams as well as good health as the health is most important. AKTUALNOŚCI NEWS Udany rok pod względem inwestycyjnym Możemy powiedzieć, że mijający rok był dobry, lepszy, a nawet rewelacyjny, jeżeli chodzi o poziom zrealizowanych zadań na rynku krajowym. Udało nam się doprowadzić do końca projekt Elektrociepłowni Konin, obejmujący zakresem kompleksową dostawę od projektu aż po wykonawstwo. Byliśmy odpowiedzialni nie tylko za instalację wentylacyjną, ale również oddymianie, instalację centralnego ogrzewanie, ciepła technologicznego, chłodu a także instalacje zraszaczową i wody przeciwpożarowej. Dzięki realizacji, na pewno zyskaliśmy niezwykle cenne doświadczenie, bardzo istotne przy tak dużych inwestycjach. Co więcej, jakość prac i nasze profesjonalne podejście zostało zauważone i docenione. Rezultatem tego jest kontynuacja współpracy z firmą Foster Wheeler i kolejny kontrakt, tym razem na budowę Zielonego Bloku w elektrowni Połaniec. Obiekt ten zlokalizowany jest w województwie świętokrzyskim nad samą rzeką Wisłą. Moc siłowni wynosić ma 190 MW natomiast wykorzystywanym paliwem będzie biomasa m.in. z drewna i słomy. Instalacja zostanie uruchomiona pod koniec _ 2012 roku i planowo ma zaspokoić potrzeby energetyczne ponad 400 tys. gospodarstw domowych. Zakres naszych prac obejmuje przygotowanie projektu wykonawczego, wykonanie instalacji HVAC oraz montaż izolacji instalacji technologicznych kotła. Successful year in terms of investments We can say that the passing year was good, better and even sensational in terms of the level of the tasks realized on the domestic market. We managed to bring to an end the project of thermal electric power station Konin which scope included the comprehensive delivery from the design to its execution. We were responsible not only for the ventilation installation but also for de-smoking, installation of central heating, technological heat and cold, as well as for sprinkling installation and firefighting water. Due to this realization we certainly gained very precious experience which is essential with so large investments. What is more, the quality of works and our professional approach was notices and appreciated. The result of that is the continuation of cooperation with the company Foster Wheeler and the subsequent contract, this time, for building the power station in Połaniec. The object is localized in the Świętokrzyskie Province at the very river Vistula. The power of the station is to be 190 MW whereas the fuel utilized will be biomass, among others, from wood and straw. The installation will be put into operation in the end of 2012 and according to the schedule it is to satisfy the energy requirements for over 400 thousand households. The scope of our job includes the preparation of the autor/author: Piotr Wyszyński 13

14 AKTUALNOŚCI NEWS 14 Inwestycja Elektrowni w Połańcu składa się z następujących części, zróżnicowanych pod względem funkcjonalnym oraz konstrukcyjnym: kotłownia, budynek elektryczny, pylon komunikacyjny główny, pylon komunikacyjny ewakuacyjny, konstrukcja wsporcza zasobników przykotłowych, konstrukcja wsporcza zbiornika popiołu. Całość rozwiązań architektonicznych kotłowni jest podporządkowana funkcji technologicznej jaką jest instalacja kotła fluidalnego opalanego biomasą o mocy 451 MWt wraz z kompletem głównych urządzeń i instalacji. Należy również wspomnieć, iż projekt oraz pierwsze ciągi wentylacyjne SAH10-SAH13, ze względu na konieczność uruchomienia ogrzewania kotła na okres zimy, wykonywane są prawie jednocześnie. Ogromną pomoc uzyskujemy poprzez aktywne współdziałanie z naszym warsztatem, który zawsze potrafi sprostać zapotrzebowaniu klienta zewnętrznego jak i wewnętrznego. Zamówienia na kanały i kształtki wentylacyjne, których wymiary są w granicach 3000x3000 mm, są realizowane niejednokrotnie z dnia na dzień, podczas gdy inni dostawcy prefabrykatów wentylacyjnych, oferują czas realizacji 14 dni roboczych. Dzięki takiemu rozwiązaniu na pewno zyskujemy przewagę konkurencyjną, a zobowiązania kontraktowe są wypełniane w krótkich okresach czasowych. Wielkim atutem naszej firmy, docenianym przez inwestorów przy trudnych projektach na elektrociepłowniach, jest nasze poważne podejście do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie można ukryć faktu, iż do takiego stanu przyczyniły się projekty realizowane na rynkach skandynawskich, gdzie życie i zdrowie pracowników jest zawsze priorytetem. Oprócz wspomnianych wyżej inwestycji, Konin i Połaniec, w mijającym roku, realizowaliśmy także inne projekty z branży instalacji technologicznych, m.in.: wykonanie dla firmy POL-AQUA S.A. kompleksowego montażu ogrzewania parowo-olejowego rurociągów working plans and specifications, execution of HVAC installation and fitting the insulation for technological installations of the boiler. The investment of Power Station in Połaniec consists of the following parts, different in terms of functions and structure: boiler room, electric building, main communication pylon, evacuation communication pylon, supporting structure for the near boiler room tanks, supporting structure for the ash tank. The entirety of the architectural solutions of the boiler room is subordinated to the technological function which is the installation of the fluid boiler, fueled with biomass, of power 451 MW together with the set of main equipment and installations. It should also be mentioned that the project and the first ventilation ducts SAH10-SAH13, because of the necessity of putting into operation the boiler in the winter period, are carried out almost simultaneously. A great help we have by active cooperation with our shop that is always capable to meet both the external and internal customer s requirements. Orders for channels and the ventilation shapes dimensions of which are within the limits of 3000x3000 mm, are realized sometimes overnight, whereas other suppliers of prefabricates offer the realization time up to 14 working days. Due to such solution we certainly gain the competitive edge and the contractual obligations are fulfilled in short periods of time. A great asset of our company, appreciated by the investors at difficult projects in thermal electric power stations, is our serious approach to the rules of safety and hygiene at work. It cannot be hidden the fact that to such state contributed the projects realized on the Scandinavian markets where the lives and health of workers always had priority. Next to the above mentioned investments in Konin and Połaniec, we realized during the past year also other projects from the field of technological installations, among others the following: Execution for the company POL-AQUA S.A of a comprehensive assembly of technological piping for steam-oil heating and installation for the installation SDA/ROSE in the object of the Group LOTOS S.A in Gdańsk;

15 Elektrownia w Połańcu / Power station in Połaniec technologicznych oraz wykonanie izolacji dla instalacji SDA/ROSE na obiekcie Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku, wykonanie dla Zakładu Remontowego Urządzeń Gazowniczych Sp. z o.o. (ZRUG) Pogórska Wola robót termoizolacyjnych instalacji technologicznych w ramach zadania Rozbudowa KGZ Paproć Cicha Góra, wykonanie dla firmy MERCURY ENGINEERING POLSKA Sp. z o.o. izolacji kriogenicznej rurociągów i zaworów tlenu, argonu i azotu w Zakładzie Air Products w Częstochowie, wykonanie dla Zakładów Aparatury Chemicznej CHEMET S.A. izolacji zbiornika z płaszczem z blachy aluminiowej w Tarnowskich Górach, wykonanie dla firmy AIR PRODUCTS Sp. z o.o. izolacji kriogenicznej w Częstochowie, wykonanie dla Fabryki Taśm Transporterowych WOL- BROM S.A. remontu izolacji kolektorów CWT na prasach produkcyjnych oraz wykonanie remontu kapturów izolacyjnych na zaworach kolektorów pras produkcyjnych. Execution for the Zakład Remontowy Urządzeń Gazowniczych Sp. z o.o. (ZRUG) in Pogórska Wola of the technological thermo-insulation within the framework of the Extension of KGZ Paproć Cicha Góra ; Execution for the company MERCURY ENGINEERING POLSKA Sp. z o.o. of the cryogenic insulation of piping and valves for oxygen, argon and nitrogen in the Air Products Works in Częstochowa; Execution for the Zakłady Aparatury Chemicznej CHEMET S.A. of the insulation for the tank with the mantel made from aluminum sheets in Tarnowskie Góry; Execution for the company AIR PRODUCTS Sp. z o.o. of the cryogenic insulation in Częstochowa; Execution for the Fabryka Taśm Transportowych WOLBROM S.A. of the repair of insulation for the CWT collectors on the production presses and execution of the repair of the insulation hoods on the valves of collectors for the production presses. Równocześnie, aby nie zaniedbywać rynku lokalnego, staraliśmy się sprostać wymaganiom mniejszych inwestorów, wykonując dla nich instalacje wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynkach biurowych oraz domach jednorodzinnych. At the same time, in order not to leave the local market neglected, we tried to meet the requirements of the smaller investors performing for them installations of mechanical ventilation and air conditioning in the office buildings and one-family houses. Możemy śmiało stwierdzić, iż mijający rok należał do udanych pod względem inwestycyjnym jak i umocnienia naszej pozycji na rynku krajowym. Napełnieni chęcią zdobywania nowych doświadczeń i otwarci na nowe wyzwania, pełni optymizmu wkraczamy w nowy _ 2012 rok, gotowi do dalszych prac. We can boldly state that the passing year belonged to very successful in terms of investments as well as strengthening our position on the domestic market. Filled with the will to gain new experiences and opened to new challenges we enter in the new year 2012 ready for further jobs. 15

16 AKTUALNOŚCI NEWS autor/author: Jakub Brotoń 16 Prezes Janusz Urbanik gratuluje zwycięzcy konkursu Zastanów się czy warto? / The chairman of the board Janusz Urbanik is congratulating the winner of competition Think is it worth? Nagrodzeni w konkursach BHP Chcąc ciągle podnosić poziom bezpieczeństwa, konieczne jest wyjście poza standardy. Służy temu między innymi, szeroko pojęta promocja bezpieczeństwa w firmie. Działania te mają na celu wprowadzenie nawyku zachowań i przypomnienie, że zdrowie i życie jest najważniejsze. W ostatnim czasie oprócz comiesięcznych tematów podkreślających potencjalne zagrożenia, zdołaliśmy również zorganizować konkursy, o których więcej możecie przeczytać poniżej. z Konkurs Raporty RUI Zorganizowany w miesiącu maju, nie był pierwszym poświęconym raportowaniu potencjalnych zagrożeń w naszej firmie. W tej edycji autorem najciekawszego raportu okazał się Pan Stanisław Kurtyka. Zwycięzca, za raport dotyczący zagrożenia, jakie niesie ze sobą spadający przedmiot, otrzymał nawigację GPS. Nagroda została wręczona przez samego prezesa oraz dyrektora projektów zagranicznych. Konkury RUI są świetną formą promocji tego zagadnienia, więc na pewno w niedalekiej przyszłości pojawią się kolejne. z Konkurs dotyczący alkoholu w pracy Firma Ventor wychodząc naprzeciw problemowi związanemu z alkoholem zorganizowała czerwcową akcję Zastanów się czy warto?. Akcja miała na celu przypomnienie wszystkim pracownikom o konsekwencjach pracy pod wpływem. Podczas spotkań dokonano krótkiej prezentacji tego zagadnienia, który stał się naszym firmowym tematem przewodnim BHP w miesiącu czerwcu. W zorganizowanym konkursie rozlosowano nagrody, 5 aparatów cyfrowych. Spośród osób które prawidłowo odpowiedziały na pytanie konkursowe, wylosowano zwycięzców, _ tj.: Stefan Dudek, Bartosz Gibes, Seweryn Banasik, Winners of HSE competitions When you want to improve the safety level it is necessary to cross out beyond the standards. To this end serves, among others, broadly understood promotion of safety in the company. These activities have as the purpose the introduction of habits in behavior and reminder that health and life are most important. In recent time, next to every month topic underlining the potential risks, we also managed to organize the competitions, which you can read about below. z Competition RUI Reports Organized in May it was not the first month devoted to reporting the potential risks in our company. In this edition the author of the most interesting report turned out to be Mr. Stanisław Kurtyka. The winner, for the report concerning the risk which brings with itself the falling object, received the GPS navigation device. The prize was handed over by the President himself and the Director of Foreign Projects. The RUI competitions are excellent form of promotion for this issue so certainly in the nearest future the next ones will be held. z Competition concerning alcohol at work The company Ventor, in order to face the problem connected with alcohol, organized in June the action Think, is it worth?. This action had the aim to remind all employees about the consequences of working under influence. During the meetings the issue was presented in brief which later became our company s leading topic of HSE in June. In the organized competition the prizes were drawn: 5 digital cameras. From the persons who correctly answered the competition question were drawn the following winners: Stefan Dudek, Bartosz Gibes, Seweryn Dyrektor Michał Olesiński wręcza Panu Stanisławowi Kurtyce nagrodę / Director Michal Olesinski is giving award to Stanislaw Kurtyka

17 Rafał Witkowski, Dariusz Kurc. W naszą akcję zdołaliśmy zaangażować również przedstawicieli firmy BIS Industrier AS, którzy osobiście wylosowali poszczególnych zwycięzców. z Konkurs Spadające przedmioty Bardzo miło jest nam słyszeć, jeśli nasi pracownicy są nagradzani także w konkursach bezpośrednio na projektach. W lipcowej gazetce TCM Mongstad News, można było przeczytać, iż Mirosław Biłek został jednym z trzech zwycięzców quizu dotyczącego zagrożenia uderzeniem przez spadające przedmioty. Warto dodać, iż przy rozdaniu nagród, Mirek odpowiadał na wszystkie pytania biegle w języku norweskim. Brawo! Banasik, Rafał Witkowski, Dariusz Kurc. In our action we managed to involve also the representatives of the company BIS Industrier AS, who personally were drawing the winners. z Falling objects It is very nice to hear that our employees are also awarded in the competitions directly after the projects. In the July newsletter, TCM Mongstad News, one could read that Mirosław Biłek was one of the three winners of the quiz concerning the risk by the falling objects. It is worth to add that during dispensing the prizes, Mirek was answering all questions fluently in Norwegian. Bravo! AKTUALNOŚCI NEWS Co nowego w szkoleniach What s new in trainings Podobnie jak dla wielu młodych osób rozpoczynających nowy rok szkolny, tak dla przeszło setki pracowników firm Ventor Sp. z o. o. i Ventor Construction AS, wrzesień bieżącego roku stał się okresem powrotu do wytężonej nauki. W ławkach sal szkoleniowych w Straszęcinie zasiedli uczestnicy szkoleń: montażysty rusztowań w systemie norweskim, czyli tzw. kursu 46c (odpowiednika wcześniejszego kursu 13), 40 godzinnego kursu BHP (40 hours HSE Basic Course), intensywnego kursu języka angielskiego. Prowadzącym zajęcia i egzaminy z ramienia firmy VBS Consult był znany naszym pracownikom z wcześniejszych szkoleń tak w Polsce jak i w Norwegii specjalista wielu dziedzin Lucjan Dornfest, natomiast przedstawicielem STS Group, który prowadził zajęcia i egzaminował naszych pracowników był Erich Kvittingen, jak się później okazało wielki fan futbolu i Ligi Mistrzów. Zajęcia prowadzone przez Ericha odbywały się w języku angielskim, stąd uczestnikami tego kursu były wyłącznie osoby znające ten język w stopniu dobrym. Nowością były ćwiczenia obliczeniowe na wytrzymałość elementów rusztowań. Zarówno kursy prowadzone przez VBS Consult, jak i STS Grup poprzedzone były wielogodzinnymi ćwiczeniami praktycznymi w zakresie montażu i demontażu rusztowań, na takich systemach jak Alu Haki, Layher, Krause, rusztowaniach jezdnych itp. Like for many young persons starting the new school year, also for more than hundred employees of the companies Ventor Sp. z o. o. and Ventor Construction AS, September of this year became the period of return to intensive study. In the desks of training rooms in Straszęcin sat the participants of the trainings: For fitters of scaffoldings in Norway system that is the course 46c (equivalent of the earlier course 13), 40 hours HSE Basic Course, Intensive course of English. Kurs dla monterów rusztowań / Course for scaffolders autor/author: Wiesław Zięba 17

18 AKTUALNOŚCI NEWS autor/author: Jakub Brotoń W kursach 46c wzięło udział 85 osób, przy czym w kursach prowadzonych przez VBS Consult _ 75 osób (w dwóch turach), natomiast w kursie prowadzonym przez STS Group 10 osób. 40 godzinny kurs BHP (40 hours HSE basic training), podobnie jak w przypadku rusztowań, prowadził Lucjan Dornfest, tym razem wspomagany przez Trygve Jonassena z VBS Consult. Po przeprowadzonym egzaminie uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty, uprawniające do pełnienia funkcji bhpowca na budowach, stoczniach i rafineriach norweskich. Od tej pory osoby te mają prawo noszenia zielonego kask oznaczającego posiadane kwalifikacje. Ponadto we wrześniu i październiku: kontynuowane były szkolenia pod głównym tytułem Warsztat Menadżera, 8 pracowników uczestniczyło w ćwiczeniach i uzyskało certyfikaty uprawniające do pracy z tzw. dostępem linowym (w międzynarodowym systemie IRATA level 1) szkolenie i egzaminy prowadziła krakowska firma Rock Master szerzej w artykule Ventor na wysokości 10 osób uzyskało uprawnienia do pracy na podestach ruchomych ( tzw. zwyżkach), 29 osób wzięło udział najpierw w szkoleniu, a następnie w egzaminie z zakresu odczytywania rysunków (planów) wentylacyjnych. Szkolenia dla bezpieczeństwa z Projekt szkoleniowy Doskonalenie Kultury Bezpieczeństwa Firma Ventor współpracując z DNV Polska, podjęła się projektowi mającemu na celu zrozumienie podstawo- Pan Lucjan Dornfest podczas zakończenia kursu / Mr Lucjan Dornfest during the last training s meeting The person conducting classes and exams on behalf of the company VBS Consult was known to our employees from earlier trainings both in Poland and in Norway the specialist in many fields, Lucjan Dornfest, while the representative of the STS Group, who conducted classes and examined our employees was Erich Kvittingen, as it turned out later, the great fan of football and the Champions League. The classes conducted by Erich were in English, so the participants were only the persons speaking good English. The novelty were exercises in calculation of the strength of scaffoldings elements. Both the courses conducted by VBS Consult and STS Group were preceded by many hours of practical exercises in assembly and disassembly of scaffolding with the same systems as Alu Haki, Layher, Krause, mobile scaffoldings, etc. In the courses 46c participated 85 persons whereas in the courses conducted by VBS Consult 75 persons (in two rounds), and in the courses conducted by _ STS Group 10 persons. 40 hours HSE basic training, similarly as in the case of scaffoldings, was conducted by Lucjan Dornfest, this time assisted by Trygve Jonassen from VBS Consult. After the exam the participants received the certificates authorizing them to perform the function of Safety at Work inspector on Norwegian construction sites, in shipyards and refineries. From now on these persons have right to wear the green helmet signifying the qualifications owned. 18 Moreover, in September and October: The trainings continued under the main title Manager s Workshop, 8 employees participated in the exercises and obtained the certificates authorizing them to work with so called

19 wych koncepcji i metod zarządzania bezpieczeństwem pracy i ryzykiem. Wszystko po to by udoskonalić i podnieść wyniki w obszarach: bhp, jakości i biznesu wśród osób nadzorujących. Szkolenie zostało podzielone na trzy etapy. Etap pierwszy obejmował zagadnienia związane z systemami zarządzania. Szczególną uwagę zwrócono na praktyczne narzędzia służące do prawidłowej identyfikacji zagrożeń, oceny i kontroli ryzyka. Przedstawiono również metody, prawidłowej komunikacji, zarządzania, postępowania w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych z pozycji lidera bezpieczeństwa. Drugi etap szkolenia poświęcony był pracownikom podróżującym służbowo. Etap ten dotyczył Programu Zarządzania Bezpieczeństwem Floty i miał na celu uświadomienie pracownikom zagrożeń występujących na drogach. Ostatni etap szkolenia posłużył, jako rozwinięcie wybranych tematów z dwudniowej sesji w celu pogłębienia wiedzy uczestników. rope access (in the international system IRATA level 1) _ training and exam was conducted by the company from Cracow Rock Master more about that in the article Ventor at height, 10 persons obtained authorizations to work on the mobile platforms (so called risers), 29 persons participated at first in training and then in the exam in reading the drawings (plans) of ventilation. Trainings for safety z Training Project Perfection of Safety Culture The company Ventor cooperating with DNV Poland took up the project aiming at understanding the basic concepts and methods of management with the safety at work and risks. All that in order to improve and obtain better results in the areas of HSE, quality and business among the supervisory personnel. z Kurs Pierwsza Pomoc We wrześniu w siedzibie naszej firmy odbył się Kurs Pierwszej Pomocy. Po raz kolejny poszerzyliśmy grono osób, posiadających podstawową wiedzę na temat udzielania pomocy przedmedycznej. W niedalekiej przyszłości planujemy organizację dwudniowych kursów 16-godzinnych przeznaczonych zarówno dla osób, które nie brały wcześniej udziału w szkoleniach poświęconych tej tematyce, jak i dla tych, którzy pragną usystematyzować już posiadane wiadomości. Zajęcia te przede wszystkim będą się składać z ćwiczeń praktycznych. The training was divided into three stages. The first stage comprised the issues connected with management systems. Special attention was paid to practical tools used for correct identification of risks, evaluation and control of risks. The methods were also presented for correct communication, management, proceeding in emergency and crises conditions from the position of the safety leader. The second stage was devoted to the employees traveling in business. This stage concerned the Programme of Fleet Safety Management and had as its purpose to make the employees aware of the dangers that occur on the roads. The last stage of the training served as the extension for the selected topics from two days session in order to deepen the knowledge of participants. z First Aid Course Kurs pierwszej pomocy / First aid course In September, in the seat of our company, took place the First Aid Course. For the consecutive time we extended a circle of persons having basic knowledge on rendering the first pre-medical aid. In the nearest future we plan the organization of two days courses of 16 hours duration both for the persons who earlier did not participate in the trainings devoted to such subject and for those who would like to systemize already owned knowledge. These classes will consist, first of all, of practical exercises. 19

20 AKTUALNOŚCI NEWS autor/author: Gerard Gieleciński Ventor na wysokości Uszy zająca, motyl, ID, locker to tylko część haseł z którymi miało okazję zapoznać się ośmiu pracowników naszej firmy. We wrześniu tego roku uzyskali oni certyfikaty IRATA. z Czym jest IRATA? IRATA, czyli Industrial Rope Access Trade Association, w dosłownym tłumaczeniu oznacza Międzynarodowe Branżowe Stowarzyszenie Przemysłowego Dostępu Linowego. Dostęp linowy, to rodzaj pracy w podwieszeniu lub w podparciu, polegający na wykorzystaniu technik wspinaczkowych i jaskiniowych. Systemy linowe dzięki szybkiemu montażowi i demontażowi zapewniają minimalne zakłócenia w pracy, a to z kolei sprawia, że dostęp linowy staje się atrakcyjny dla klientów, zarówno pod względem praktycznym, _ jak i finansowym. Ventor at height Hare s ears, butterfly, ID, locker this is only a part of the terms the eight employees of our company had the occasion to get familiar with. In September this year they obtained the certificates of IRATA. z What is IRATA? IRATA, literary means the Industrial Rope Access Trade Association. The rope access is a sort of work when a worker is hanged or supported and consisting in utilizing the climbing and cave techniques. The rope systems due to fast assembly and disassembly assure minimum disturbances during working, and this in turn makes that the rope access becomes attractive for the customers both in practical and economic terms. In the access rope has shaped out the exemplary safety protocol that is based on the rigorously followed rules of safe proceeding. Already during the training the participants get familiar with the procedures of safe work at height as well as with the rescue procedures. The willingness to meet the customers requirements and care for safety at work and professional development of employees makes for the consecutive time that the company Ventor becomes a specialist in the new field. W dostępie linowym wykształcił się wzorcowy protokół bezpieczeństwa, który opiera się na rygorystycznie przestrzeganych zasadach bezpiecznego postępowania. Już w trakcie szkolenia uczestnicy poznają procedury bezpiecznej pracy na wysokości, a także procedury ratownicze. 20 Chęć sprostania rosnącym wymaganiom klientów, oraz dbałość o bezpieczeństwo pracy i rozwój zawodowy pracowników po raz kolejny sprawia, że firma Ventor staje się specjalistą w nowej dziedzinie.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:...

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:... JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II Gimnazjum Imię:... Nazwisko:... Data:... Poziom podstawowy 1. Uzupełnij przymiotniki, wstawiając brakujące litery. Dopasuj przymiotniki do właściwych

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka English Challenge: 13 Days With Real-Life English Agnieszka Biały Kamil Kondziołka www.jezykipodroze.pl WYZWANIE: 13 dni z PRAKTYCZNYM Angielskim - Tego Nie Było w Szkole! Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb Struktury gramatyczne egzamin język angielski Czasy gramatyczne Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Simple wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim 10 Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim Jak je poprawić? Zajrzyj do środka! www.madebybeata..com Witaj! Ucząc się angielskiego trudno na samym początku było mi zauważyć, że popełniłam

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Please don't bring this up! I usually wake up very early.

Please don't bring this up! I usually wake up very early. 15 najważniejszych ANGIELSKICH PHRASAL VERBS I usually wake up very early. Please don't bring this up! Phrasal verbs - co to takiego? Zdecydowanie najtrudniejszą z punktu widzenia wielu uczących się grupą

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność Fiszki, metoda powtórkowa. System pięciu przegródek Pierwszego dnia nauki możemy zacząć od przyswojenia 10-15 nowych słówek. Wkładamy je wtedy do przegródki numer 1. Kolejnego dnia zaczynamy od powtórki

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo