Podgrzewacze do form Mould temperature controllers

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podgrzewacze do form Mould temperature controllers"

Transkrypt

1 Podgrzewacze do form Mould temperature controllers

2 only for winners Ecoflow Solutions for Plastics dostarcza kompleksowe rozwiązania dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych od symulacji wtrysku, optymalizacji systemu chłodzenia za pomocą kamery termowizyjnej poprzez aparaturę kontrolno-pomiarową ciśnienia i temperatury w gnieździe formy, aż po dostawę wtryskarek i urządzeń peryferyjnych. W gamie urządzeń peryferyjnych znajdują się: regulatory grzanych kanałów, termostaty wodne i olejowe, schładzarki, sterowniki dedykowane dla technologii Heat & Cool za pośrednictwem pary Steam Mould lub za pośrednictwem grzałek elektrycznych Power Mould. Misja: dostarczać profesjonalne rozwiązania, dzięki którym nasi Klienci zwyciężą konkurencję. Ecoflow Solutions for Plastics deliver comprehensive solutions for injection moulding industry including mould flow simulation, cooling system optimization by using a thermography camera, cavity pressure and temperature measurements and control aparatus up to supply of injection moulding machines and peripheral equipment. The range of peripheral equipment consist of: hot runner controllers, mould temperature controllers, chillers, Heat & Cool controllers dedicated for steam Steam Mould or for electric Power Mould. Mission: To provide professional solutions which lead our customers to win over their competitors.

3 SPIS TREŚCI / INDEX Podgrzewacze do form / Mould temperature controllers...4 Jakość wody / Water quality...6 Metoda chłodzenia / Cooling method...7 Termostat wodny 120 o C / Mould temperature water controller 120 o C...8 Termostat wodny 140 o C / Mould temperature water controller 140 o C...10 Termostat wodny 160 o C / Mould temperature water controller 160 o C...11 Termostat olejowy 200 o C / Mould temperature oil controller 200 o C...12 Termostat olejowy 250 o C / Mould temperature oil controller 250 o C...13 Termostat olejowy 300 o C / Mould temperature oil controller 300 o C...13 Heat and Cool - HC...14 Heat and Cool Single - HCS...15 Heat and Cool Double - HCD...16 Formularz zamówienia / Order form...18 MEMO

4 Podgrzewacze do form Mould temperature controllers Szeroka gama termostatów dedykowana jest dla odbiorców z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, gumy i odlewni metali. Najpowszechniej urządzenia Ecoflow stosowane są w przetwórstwie elementów z tworzyw sztucznych dedykowanych dla najbardziej wymagających odbiorców z branży motoryzacyjnej, medycznej czy elektronicznej. Ze szczególną dbałością zaprojektowano i wykonano wszystkie urządzenia, aby charakteryzowały się trwałością, niezawodnością i precyzją utrzymania zadanych parametrów. Ponad wszystko zastosowano systemy zabezpieczeń i alarmowania tak, aby zapewnić najbezpieczniejszą obsługę. The wide range of mould temperature controllers is dedicated for the most demanding customers in the processing of plastics, rubber and die-casting. Ecoflow equipment is mostly used in manufacturing of plastic components and is dedicated particularly in automotive, medical, electronics and other demanding industries. All offered devices are produced with special attention to durability, reliability and accuracy of settings. We applied a special safety systems and alarms to ensure harmless operation. CECHY URZĄDZENIA 1. Panel sterowniczy i obudowa urządzenia są oddzielone. 2. Automatyczne włączanie urządzenia, uzupełnianie płynów, system odpowietrzania, zapewnia prawidłową pracę grzałki i pompy. 3. Orurowanie ze stali nierdzewnej w jednej strukturze skutecznie zapobiega powstawaniu wycieków w urządzeniu. 4. Kompaktowa zabudowa. 5. Sterownik P.I.D., dokładność: +/- 0,5 o C. 6. Regulatory wykonane na częściach elektrycznych SCHNEIDER. 7. Pompy: LOWARA (standard) lub SPECK (opcja). 8. Wyposażone w system ochrony oraz system alarmowania usterek, obsługa przyjazna użytkownikowi. 9. Zakres temperatur: - termostaty wodne: 120 o C, 140 o C, 160 o C - termostaty olejowe: 200 o C, 250 o C, 300 o C DODATKOWE FUNKCJE KONTROLERA TEMPERATURY: A. Ostrzeganie o przekroczeniu zadanej temperatury, jeśli odchylenie między temperaturą zadaną a zmierzoną przekroczy 2-4 o C (ustawiana przez użytkownika), automatycznie włącza się sygnalizacja alarmowa B. Automatycznie wymuszone chłodzenie (przed wyłączeniem urządzenia po naciśnięciu przycisku, forma będzie automatycznie schłodzona) ZALETY: nie ma potrzeby ustawiania temperatury przy kolejnych uruchomieniach urządzenia przy takich samych warunkach nie ma potrzeby wyłączania grzałek w trybie ręcznym C. Automatyczny drenaż medium chłodzącego z formy ZALETY: brak ręcznego ustawiania zaworów kulowych, odprowadzanie płynów następuje bezpośrednio z formy bezpieczna i łatwa obsługa, brak wycieków w urządzeniu podczas demontażu przewodów BEZPIECZEŃSTWO I ALARMY ochrona przed brakiem fazy lub niewłaściwym podłączeniem wyłącznik główny zabezpieczenie i sygnalizacja pompy przed niezgodnym kierunkiem pracy zabezpieczenie i sygnalizacja przed przeciążeniem pompy zabezpieczenie i sygnalizacja przed przegrzaniem nastawa alarmu i sygnalizacja odchylenia od temperatury zadanej funkcja automatycznego oczyszczania formy z wody zabezpieczenie i sygnalizacja przed porażeniem sygnalizacja dźwiękowa SSR obieg pompy by-pass DODATKOWE OPCJE zegar (timer) możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury w formie filtr wodny elektroniczny wyłącznik w razie wykrycia przecieków teflonowy wąż cyfrowy pomiar temperatury cieczy zasilającej wysokociśnieniowa pompa SPECK 4 Podgrzewacze do form / Mould temperature controllers

5 FEATURES 1. Electrical control cabinet and machine body are separated, good effective isolation. 2. Start-up, fluid-refilled and air-drained of the piping automatically, avoid out of order of heater & pump. 3. Piping is made as stainless steel one structre formation, avoid leakage. 4. Compact dimensions. 5. P.I.D. interior counted, accuracy: ±0,5 o C. 6. Majaor electric parts are from Schneider. 7. Pump comes from LOWARA (std.), SPECK (option). 8. Complete with safety protection and break down indication system, user-friendly operation. 9. Temp. range: - water circulation: 120 o C, 140 o C, 160 o C - oil circulation: 200 o C, 250 o C, 300 o C THE ADDITIONAL FUNCTIONS AS FOLLOW: A. Strong point for temperature deviation warning - when the deviation between temperature of set-point and actual values is over 2-4 o C (deviation could set by users), will be revealed by alarm & lamp B. Strong point for compulsion cooling - before shut-down, push the button, fluid will be cooling compulsory automatically MERIT: no need to set temp. controller while start-up under the same condition no need to turn off heater manually C. Strong point for draining-fluid automatically MERIT: no need to adjust ball valves manually, draining-fluid from mould directly safe and easy to operate, no fluid-spilled while taking off the external pipes SAFETY AND INDICATION main power, non-fuse breaker power, phase lack & reverse protection protection switch for prove the electric leakage (oil type) pump reversal protecting and indicating lamp pump overload protecting and indicating lamp fluid shortage protecting and indicating lamp overheat protecting and indicating lamp by-pass circulation buzzer cooling compulsory temperature deviation alarm and indicating lamp SSR control fluid-drained through mould automatically OPTIONS AVAILABLE timer external thermocouple filter electric leakage circuit breaker inlet temperature digital display meter teflon hose high pressure pump SPECK 5

6 Jakość wody Water quality Istotnym czynnikiem, biorącym udział w procesie wtrysku tworzyw, jest woda chłodząca. W szczególności jest używana jako nośnik ciepła. Woda wykorzystywana jest zarówno do chłodzenia oleju hydraulicznego, jak i formy wtryskowej. Z tego względu wymagania jakościowe względem wody używanej w procesie wtrysku są bardzo wysokie. Duże zanieczyszczenie wody ma negatywny wpływ, w szczególności na układ chłodzenia w formie, gdyż może prowadzić do powstawania osadów w wymiennikach ciepła, zamulania układu, osadzania się kamienia lub korozji. Poniższa tabela zawiera wymagania jakościowe względem wody, stosowanej w układach chłodzenia w przetwórstwie tworzyw sztucznych: Cooling water is very important medium involved in plastic injection process. Particularly it is used as heat transfer medium. Water is used for cooling of the hydraulic oil and injection mould. Therefore, the quality requirements of water used in the injection process are very high. High water pollution has a negative impact on the cooling system in the mould as it may lead the formation of deposit of scale in the heat exchangers and in result it leads to corrosion. The following table lists the requirements for the quality of water used in cooling system in plastics industry process: OBOWIĄZUJĄCY POZIOM CZYSTOŚCI WODY / APPLICABLE WATER PURITY LEVEL TENDENCJA / TENDENCY NAZWA / NAME OBOWIĄZUJĄCY POZIOM APPLICABLE LEVEL KOROZJA CORROSION KAMIEŃ SCALE ph 7,0~8,0 PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE (ms/m) ELECTRIC CONDUCTIVITY MNIEJ NIŻ 30 / LESS THAN 30 JONY CHLORKU (mgcl) / CHLORIDE ION (mgcl) MNIEJ NIŻ 50 / LESS THAN 50 JONY SIARCZANU (mgso 4 2-/l) / SULFATE ION (mgso 4 2-/g) MNIEJ NIŻ 50 / LESS THAN 50 ŻELAZO (mgfe/l) / FE MNIEJ NIŻ 0.3 / LESS THAN 0.3 ZUŻYCIE TLENU [ph 4.8] (mgcaco 3 /l) / OXIGEN CONSUMPTION MNIEJ NIŻ 50 / LESS THAN 50 KRZEMIONKA (mgsio 2 /l)/ ION SILICA MNIEJ NIŻ 30 / LESS THAN 30 STOPIEŃ WAPNIA (mgcaco 3 /l) / CALCIUM GRADIENT MNIEJ NIŻ 50 / LESS THAN 50 CAŁKOWITY STOPIEŃ (mgcaco 3 /l) / TOTAL GRADIENT MNIEJ NIŻ 70 / LESS THAN 70 6 Podgrzewacze do form / Mould temperature controllers

7 Metoda chłodzenia Cooling method RÓŻNICA MIĘDZY TERMOSTATAMI Z CHŁODZENIEM POŚREDNIM I BEZPOŚREDNIM COMPARISON BETWEEN DIRECT AND INDIRECT COOLING METHOD CHŁODZENIE POŚREDNIE INDIRECT COOLING CHŁODZENIE BEZPOŚREDNIE DIRECT COOLING regulator temperatury formy mold temperature controller forma mold regulator temperatury formy mold temperature controller forma mold woda gorąca heating water woda gorąca heating water grzałka heater grzałka heater wejście wody water inlet wejście wody water inlet woda chłodząca cooling water wyjście wody water outlet główny zasobnik chłodzący cooling tower woda chłodząca cooling water wyjście wody water outlet główny zasobnik chłodzący cooling tower oddzielone medium chłodzące od obiegu pracy małe wymagania związane z jakością wody możliwość zastosowania przy przepływie wody powyżej 95 o C minimalizacja strat termicznych uniwersalność zastosowań łagodna zmiana temperatury (zalecane dla tworzyw wrażliwych na deformację) podczas procesu następuje mieszanie się medium chłodzącego z wodą w obiegu duże wymagania związane z jakością wody wysoka efektywność kontroli temperatury praca w obiegu wysokiego ciśnienia (ciśnienie z pompy oraz ciśnienie wody) zalecane w formach o wielu obiegach chłodzenia gwałtowna zmiana temperatury formy cooling medium separated from the workflow low requirements for water quality, possibility of using water at a flow rate above 95 o C minimization of thermal losses, versatility smoth temperature change (recommended for warpage sensitive raw materials) during the cooling process medium is mixed with water in circulation high requirements in water quality, high efficiency temperature control work in the circulation of high pressure (the pressure of a pump and water pressure) recommended in many forms of cooling circuits instant temperature change (not recommended for warpage sensitive raw materials) 7

8 Termostat wodny 120 o C Mould temperature water controller PWE-120 6kW, 9kW, 12kW, 18kW Termostaty wodne z serii PWE-120 to nowa gama urządzeń firmy Ecoflow Solutions for Plastics o mocy grzewczej od 6-18kW. Termostaty zaprojektowano i wykonano przy użyciu komponentów czołowych europejskich producentów: LOWARA, EATON-MOELLER, GRUNDFOS oraz DANFOSS tak by zapewnić trwałość, niezawodność i precyzję procesu. Dodatkowo ma to bardzo duży wpływ na żywotność urządzeń, jak i na ewentualną dostępność części serwisowych. Termostaty charkteryzuje wysoki współczynnik wydajności pompy Q 65 L/min przy ciśnieniu 4,5 bar. Urządzenia zostały wyposażone w protokół MODBUS RTU, który umożliwia podłączenie do sieci przemysłowej i zapewnia monitoring zadanych i rzeczywistych parametrów pracy. Wszystkie termostaty z serii PWE-120 posiadają 24-miesięczną gwarancję oraz są zgodne z normą bezpieczeństwa CE. Mould temperature water controllers PWE-120 series make new rage of equipment produced by Ecoflow Solutions for Plastics with heating capacity from 6-18KW. Thermostats are designed and produced by using components of the leading European manufacturers: Lowara, EATON-MOELLER, Grundfos and Danfoss to ensure durability, reliability and precision of process control. Additionally it increase life of equipment and availability of spare parts. Mould temperature water controller characterized by a high Q factor of the pump capacity 65 L/min at a pressure of 4.5 bar. Devices are equipped with MODBUS RTU, for connection to industrial networks and monitoring of set and actual parameters. All thermostats from PWE-120 series have a 24-months warranty and are compatible with the CE safety standard. PWE-120 Charakterystyka pompy LOWARA Pump Characteristics LOWARA 8 Podgrzewacze do form / Mould temperature controllers

9 Termostaty wodne do form z serii PWE-120 cechuje wysoka jakość wyposażenia, łatwa obsługa oraz bardzo dobre parametry techniczne. Mould temperature controllers PWE-120 series are high-quality equipment, easy to use and features high accuracy of settings. MODEL PWE-120 MAX. TEMPERATURA PRACY / MAX. TEMPERATURE MIN. TEMPERATURA PRACY / MIN. TEMPERATURE DOKŁADNOŚĆ REGULACJI TEMPERATURY ACCURACY OF TEMPERATURE MEDIUM / MEDIUM NOMINALNA MOC POMPY (kw) PUMP NOMINAL POWER MAX. WYDAJNOŚĆ POMPY (L/min) FLOW RATE MAX. 120 o C 40 o C ±0,5 o C WODA / WATER 0,75 67 L/min przy 4,5 bar MAX. CIŚNIENIE POMPY (bar) 6,5 bar PRESSURE MAX. 6 9 MOC GRZEWCZA (kw) / HEATING CAPACITY P: POŚREDNIA / INDIRECT METODA CHŁODZENIA / COOLING CAPACITY B: BEZPOŚREDNIA / DIRECT PANEL STEROWNICZY I WNĘTRZE ODDZIELONE / SEPARATED CABINET AND MACHINE BODY WE / WY DO FORMY/ OUTLET/INLET MAINS 4x4, 3/8 lub 1x1, 3/4 WYJŚCIE DRENAŻU / OUTLET DRAIN 3/8 WE / WY WODY CHŁODZĄCEJ COOLING WATER MAINS 1/2 WYMIARY (L x W x H) / DIMENSIONS 691 x 300 x 530 mm ZASILANIE / POWER SUPPLY 380VAC, 3 fazy, 50Hz woda / water grzałka INCOLOY INCOLOY heater elektryka EATON-MOELLER electric EATON-MOELLER pompa LOWARA, opcja - Grundfos LOWARA pump, option - Grundfos system zabezpieczeń i ochrony safety and indication system orurowanie ze stali nierdzewnej piping-made from stainless steel zawory Danfoss Danfoss Valves * promocja na wybrane modele z oferty obowiązuje do wyczerpania zapasów promotion for selected models from the offernis valid until stocks run out 9

10 Termostat wodny Mould temperature water controller 140 o C MODEL PW PW (2 in 1) PW PW (2 in 1) MAX. TEMPERATURA PRACY / MAX. TEMPERATURE 140 o C 140 o C MIN. TEMPERATURA PRACY / MIN. TEMPERATURE 40 o C 40 o C DOKŁADNOŚĆ REGULACJI TEMPERATURY ACCURACY OF TEMP. CONTROL ±0,5 o C ±0,5 o C MEDIUM / TRANSFER MEDIUM WODA / WATER WODA / WATER NOMINALNA MOC POMPY (kw) PUMP NOMINAL POWER MAX. WYDAJNOŚĆ POMPY (L/min) STANDARD FLOW RATE MAX. OPCJA / OPTION MAX. CIŚNIENIE POMPY (bar) STANDARD PRESSURE MAX. OPCJA / OPTION MOC GRZEWCZA (kw) / HEATING CAPACITY 0,75 1,5 N: 126 S: 70 N: 2,2 S: 6,0 9 1 x x 9 N: 144 S: 70 N: 2,9 S: 6, x x 12 MOC CHŁODZENIA (Kcal/h) / COOLING CAPACITY METODA CHŁODZENIA / COOLING MODE P: POŚREDNIA / INDIRECT B: BEZPOŚREDNIA / DIRECT PANEL STEROWNICZY I WNĘTRZE CABINET AND MACHINE BODY ODDZIELONE / SEPARATED WE / WY DO FORMY/ OUTLET/INLET MAINS 4x4, 3/8 lub 1x1, 3/4 4x4, 3/8 lub 1x1, 3/4 WYJŚCIE DRENAŻU / OUTLET OF DRAIN 3/8 3/8 WE / WY WODY CHŁODZĄCEJ COOLING WATER MAINS 1/2 1/2 WYMIARY (L x W x H) / DIMENSIONS (L x W x H) 690 x 300 x 530 mm 1060 x 450 x 1030 mm ZASILANIE / POWER SUPPLY 380VAC, 3 fazy, 50Hz 380VAC, 3 fazy, 50Hz woda / water grzałka INCOLOY INCOLOY heater elektryka SCHNEIDER electric parts from SCHNEIDER pompa magnetyczna (opcja dodatkowa) magnet pump - option system zabezpieczeń i ochrony safety and indication system orurowanie ze stali nierdzewnej piping-made from stainless steel PW / PW Podgrzewacze do form / Mould temperature controllers

11 160 o C Termostat wodny Mould temperature water controller MODEL PW PW (2 in 1) woda / water grzałka INCOLOY INCOLOY heater elektryka SCHNEIDER electric parts from SCHNEIDER pompa magnetyczna (opcja dodatkowa) magnet pump - option system zabezpieczeń i ochrony safety and indication system orurowanie ze stali nierdzewnej piping-made from stainless steel MAX. TEMPERATURA PRACY / MAX. TEMPERATURE MIN. TEMPERATURA PRACY / MIN. TEMPERATURE DOKŁADNOŚĆ REGULACJI TEMPERATURY ACCURACY OF TEMP. CONTROL MEDIUM / TRANSFER MEDIUM NOMINALNA MOC POMPY (kw) PUMP NOMINAL POWER MAX. WYDAJNOŚĆ POMPY (L/min) STANDARD FLOW RATE MAX. OPCJA / OPTION MAX. CIŚNIENIE POMPY (bar) PRESSURE MAX. STANDARD OPCJA / OPTION MOC GRZEWCZA (kw) / HEATING CAPACITY 160 o C 40 o C ±0,5 o C WODA / WATER 1,1 N: 52 S: 70 N: 3,8 S: 6,0 9 1 x x x x 12 MOC CHŁODZENIA (Kcal/h) / COOLING CAPACITY METODA CHŁODZENIA / COOLING MODE PANEL STEROWNICZY I WNĘTRZE CABINET AND MACHINE BODY P: POŚREDNIA / INDIRECT B: BEZPOŚREDNIA / DIRECT ODDZIELONE / SEPARATED WE / WY DO FORMY/ OUTLET/INLET MAINS 4x4, 3/8 lub 1x1, 3/4 WYJŚCIE DRENAŻU / OUTLET OF DRAIN 3/8 WE / WY WODY CHŁODZĄCEJ COOLING WATER MAINS WYMIARY (L x W x H) / DIMENSIONS (L x W x H) ZASILANIE / POWER SUPPLY 1/2 890 x 400 x 850 mm 380VAC, 3 fazy, 50Hz PW

12 Termostat olejowy Mould temperature oil controller 200 o C MODEL PO PO (2 in 1) MAX. TEMPERATURA PRACY / MAX. TEMPERATURE 200 o C MIN. TEMPERATURA PRACY / MIN. TEMPERATURE 60 o C DOKŁADNOŚĆ REGULACJI TEMPERATURY ACCURACY OF TEMP. CONTROL ±0,5 o C MEDIUM / TRANSFER MEDIUM OLEJ / OIL NOMINALNA MOC POMPY (kw) PUMP NOMINAL POWER 0,75 lub 1,5 MAX. WYDAJNOŚĆ POMPY (L/min) 50 Hz FLOW RATE MAX. 60 Hz MAX. CIŚNIENIE POMPY (bar) 50 Hz 4,5-4,6 PRESSURE MAX. 60 Hz 5,0-5,8 MOC GRZEWCZA (kw) / HEATING CAPACITY 1 x 9 2 x 9 MOC CHŁODZENIA (Kcal/h) / COOLING CAPACITY METODA CHŁODZENIA / COOLING MODE POŚREDNIA / INDIRECT WE / WY DO FORMY/ OUTLET/INLET MAINS 4x4, 3/8 lub 1x1, 3/4 WYJŚCIE DRENAŻU / OUTLET OF DRAIN 3/8 WE / WY WODY CHŁODZĄCEJ COOLING WATER MAINS 1/2 WYMIARY (L x W x H) / DIMENSIONS (L x W x H) 730 x 300 x 750 mm ZASILANIE / POWER SUPPLY 380VAC, 3 fazy, 50Hz olej / oil grzałka INCOLOY INCOLOY heater elektryka SCHNEIDER electric parts from SCHNEIDER pompa magnetyczna (opcja dodatkowa) magnet pump - option system zabezpieczeń i ochrony safety and indication system orurowanie ze stali nierdzewnej piping-made from stainless steel PO Charakterystyka pompy Pump Characteristics PO Charakterystyka pompy Pump Characteristics PO Podgrzewacze do form / Mould temperature controllers

13 250 o C 300 o C Termostat olejowy Mould temperature oil controller MODEL PO PO (2 in 1) PO PO (2 in 1) olej / oil grzałka INCOLOY INCOLOY heater elektryka SCHNEIDER electric parts from SCHNEIDER pompa magnetyczna (opcja dodatkowa) magnet pump - option system zabezpieczeń i ochrony safety and indication system orurowanie ze stali nierdzewnej piping-made from stainless steel MAX. TEMPERATURA PRACY / MAX. TEMPERATURE 250 o C 300 o C MIN. TEMPERATURA PRACY / MIN. TEMPERATURE 80 o C 80 o C DOKŁADNOŚĆ REGULACJI TEMPERATURY ACCURACY OF TEMP. CONTROL ±0,5 o C ±0,5 o C MEDIUM / TRANSFER MEDIUM OLEJ / OIL OLEJ / OIL NOMINALNA MOC POMPY (kw) PUMP NOMINAL POWER 1,5 1,1 MAX. WYDAJNOŚĆ POMPY (L/min) 50 Hz FLOW RATE MAX. 60 Hz MAX. CIŚNIENIE POMPY (bar) 50 Hz PRESSURE MAX. 60 Hz ,3 2, ,8 4,8 MOC GRZEWCZA (kw) / HEATING CAPACITY 1 x 9 2 x 9 1 x 9 2 x 9 MOC CHŁODZENIA (Kcal/h) / COOLING CAPACITY METODA CHŁODZENIA / COOLING MODE POŚREDNIA / INDIRECT PANEL STEROWNICZY I WNĘTRZE CABINET AND MACHINE BODY ODDZIELONE / SEPARATED WE / WY DO FORMY/ OUTLET/INLET MAINS 4x4, 3/8 lub 1x1, 3/4 4x4, 3/8 lub 1x1, 3/4 WYJŚCIE DRENAŻU / OUTLET OF DRAIN 3/8 3/8 WE / WY WODY CHŁODZĄCEJ COOLING WATER MAINS 1/2 1/2 WYMIARY (L x W x H) / DIMENSIONS (L x W x H) 890 x 400 x 850 mm 890 x 400 x 850 mm ZASILANIE / POWER SUPPLY 380VAC, 3 fazy, 50Hz 380VAC, 3 fazy, 50Hz PO / PO PO Charakterystyka pompy Pump Characteristics PO Charakterystyka pompy Pump Characteristics 13

14 Heat and Cool - HC Seria HC to najbardziej zaawansowane technologicznie jednostki. W pojedynczym wolno stojącym urządzeniu połączono niezwykle wydajny chiller wodny i termostat. Dzięki inteligentnemu sterowaniu możliwe jest wygenerowanie zmiennej temperatury formy w czasie cyklu względem programowalnej krzywej grzania i programowalnej krzywej chłodzenia. Ta szczególna cecha pozwala zredukować czas chłodzenia i jednocześnie poprawić jakość wypraski. Urządzenia HC przeznaczone są do najtrudniejszych technologicznie zadań, szczególnie do wyprasek wykonanych z tworzyw technicznych takich jak np. PA, PC, POM. Jednostki te zostały zaprojektowane w sposób ergonomiczny z myślą o niewielkich przestrzeniach pomiędzy wtryskarkami. CECHY URZĄDZENIA Wysokowydajna sprężarka typu scroll Płytowy skraplacz i parownik wykonany ze stali nierdzewnej Zbiornik wodny wykonany ze stali nierdzewnej Zestaw automatycznego napełniania Automatyczny zawór by-pass w obiegu wodnym Presostat niskiego i wysokiego ciśnienia Manometr niskiego i wysokiego ciśnienia Manometr ciśnienia wody Dokładne mikroprocesorowe sterowanie temperatury Zawór ciśnienia dla automatycznej regulacji skraplania względem przepływu wody Termostat przeciwzamrożeniowy Czujnik przepływu Galwanizowana stalowa rama malowana proszkowo gorącym poliestrem Posiada cztery kółka do transportu FEATURES Scroll type high efficient compressor Stainless steel brazed plate condenser and evaporator Stainless steel water tank Automatic water filling kit Automatic by-pass valve on the water circuit Low pressure and high pressure safety switch Low pressure and high pressure gauge Water pressure gauge Accurate temperature control with microprocessor Electrical control board built to comply with CE European standarts Pressure valve for the automatic adjustment of the condensing water flow Anti freeze thermostat Flow switch Galvanised steel frame painted with hot polyesther powder Moves on four wheels 14 Podgrzewacze do form / Mould temperature controllers

15 Heat and Cool Single - HCS HC series is the most technologically advanced units. In one standalone device combined high efficiency water chiller and mould temperature controller. Due to intelligent controller it is possible to generate variable mould temperature during cycle time according to programmable heating and cooling profile. That unique feature allows to reduce cooling time and simultaneously improve parts quality. HC devices are dedicated for most sturdy technologically conditions, especially for plastic part made of resins like PA, PC, POM. The units are ergonomically designed for small spaces between injection moulding machines. Seria HCS dedykowana jest dla pojedynczego obiegu regulacji (grzanie + chłodzenie). HCS series is dedicated for single circuit of control (heating + cooling). SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATIONS MODEL HCS 2, MOC CHŁODNICZA COOLING CAPACITY MOC SPRĘŻARKI COMPRESSOR INPUT POWER MOC GRZEJNA HEATING COMPACITY ZAKRES PRACY WORKING RANGE MOC POMPY PUMP POWER WYDATEK POMPY PUMP FLOW MAX. CIŚNIENIE POMPY PUMP PRESSURE MOC SKRAPLACZA CONDENSER CAPACITY PRZEPŁYW NA SKRAPLACZU CONDENSER WATER FLOW ZBIORNIK WODY WATER TANK PRZYŁĄCZA RUROWE PIPE CONNECTIONS WYMIARY DIMENSIONS WAGA WEIGHT kcal/h kw kw kw O C Hp l/min. bar kw l/min. lt. mm kg ,4 2,5 3,7 4,1 6,3 7,1 9,6 10,4 11,9 16, / ,6/ / /283 3,3/2,4 3,5/2, / Odnosi się do temperatury wody +15 o C i temperatury skraplania +30 o C. / Referred to +15 o C water temperature and +30 o C condensing water temperature. 15

16 Heat and Cool Double - HCD Często w procesie wtrysku wymagana jest zróżnicowana temperatura stempla i matrycy. Seria HCD umożliwia programowalne grzanie i chłodzenie dla dwóch odrębnych stref w zakresie temperatur +5 o C do +90 o C. Urządzenia wyposażone są w pompy, które zapewniają optymalny przepływ i ciśnienie dla form wtryskowych. Frequently in the injection process is required different temperature for core and cavity. HCD series allows programmable heating and cooling for two separated zones of temperatures from +5 o C up to +90 o C. Devices are equipped with pumps, which provide optimal water flow and pressure for injection moulds. SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATIONS MODEL HCD 2, MOC CHŁODNICZA COOLING CAPACITY MOC SPRĘŻARKI COMPRESSOR INPUT POWER MOC GRZEJNA HEATING COMPACITY ZAKRES PRACY WORKING RANGE MOC POMPY PUMP POWER WYDATEK POMPY PUMP FLOW MAX. CIŚNIENIE POMPY PUMP PRESSURE MOC SKRAPLACZA CONDENSER CAPACITY PRZEPŁYW NA SKRAPLACZU CONDENSER WATER FLOW ZBIORNIK WODY WATER TANK PRZYŁĄCZA RUROWE PIPE CONNECTIONS WYMIARY DIMENSIONS WAGA WEIGHT kcal/h kw kw kw O C Hp l/min. bar kw l/min. lt. mm kg ,4 2,5 3,7 4,1 6,3 7,1 9,6 10,4 11,9 16, /+90 (1. strefa/zone) +5/+90 (2. strefa/zone) ,6/ / /283 3,3/2,4 3,5/2, / Odnosi się do temperatury wody +15 o C i temperatury skraplania +30 o C. / Referred to +15 o C water temperature and +30 o C condensing water temperature Podgrzewacze do form / Mould temperature controllers

17 PROFIL NAGRZEWANIA I CHŁODZENIA / PROFIL HEAT AND COOL 17

18 FORMULARZ ZAMÓWIENIA / ORDER FORM TERMOSTATY / MOULD TEMPERATURE CONTROLLERS NAZWA FIRMY / COMPANY:... OSOBA KONTAKTOWA / CONTACT PERSON:... NUMER TELEFONU / PHONE NUMBER :... / ... NUMER CZĘŚCI: / PART NUMBER:... ZAKRES TEMPERATURY PRACY: MAX. WORKING TEMP.: / OLEJ / OIL 250/ OLEJ / OIL 300/ OLEJ / OIL MEDIUM: MEDIUM: POMPA: PUMP: WODA / WATER LOWARA INNA OLEJ / OIL SPECK 3 HP* Q:... [m 3 /h] p:... [bar] MOC GRZEWCZA: HEATING CAPACITY: 9 kw 9 kw x 2 12 kw 12 kw x 2 METODA CHŁODZENIA: COOLING METHOD: BEZPOŚREDNIA / DIRECT POŚREDNIA / INDIRECT OPCJE DODATKOWE / OPTIONS AVAILABLE ZEGAR / TIMER ZEWNĘTRZNY CZUJNIK TEMPERATURY EXTERNAL THERMOCOUPLE FILTR / FILTER ELEKTRONICZNY WYŁĄCZNIK W RAZIE WYKRYCIA PRZECIEKÓW ELECTRIC LEAKAGE CIRCUT BREARKER CYFROWY POMIAR TEMPERATURY CIECZY ZASILAJĄCEJ INLET TEMPERATURE DIGITAL DISPLAY METER WĄŻ TEFLONOWY / TEFLON HOSE

19 MEMO

20 Ecoflow Plastics Engineering & Automation ul. Kijowska Bydgoszcz tel./fax

Regulatory grzanych kanałów i regulatory sekwencyjne Hot runner controllers and valve gate timers

Regulatory grzanych kanałów i regulatory sekwencyjne Hot runner controllers and valve gate timers Regulatory grzanych kanałów i regulatory sekwencyjne Hot runner controllers and valve gate timers only for winners ECOFLOW Heating & Cooling Systems jest producentem urządzeń grzewczych i chłodzących dedykowanych

Bardziej szczegółowo

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw Seria / Series MHA/K 1 60 Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes 0.10 --- Katalog / Catalogue CLB.7 R10A agregaty skraplające CHŁODZONE POWIETRZEM w wersji chłodzącej ORAZ pompy ciepła z wentylatorami

Bardziej szczegółowo

urządzenia wodne I hydronic

urządzenia wodne I hydronic urządzenia wodne ZASADY KLIMATYZACJI WODNĄ LODOWĄ I HDRONIC AIR CONDITIONING PROCEDURES urządzenia wodne I hydronic Klimat odgrywa podstawową rolę w użytkowaniu budynków. System, który gwarantuje warunki

Bardziej szczegółowo

Wtryskarki. Informacje ogólne. Injection molding machines General information

Wtryskarki. Informacje ogólne. Injection molding machines General information Wtryskarki Informacje ogólne Injection molding machines General information SPIS TREÂCI / INDEX O firmie / Profile...Ð 3 LienFa i Ecoflow / LienFa and Ecoflow...4 Wtryskarki Ecoflow / Ecoflow injection

Bardziej szczegółowo

R407C ŚRUBOWE. AIRCOOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH AXIAL FANS AND SCREW COMPRESSORS FROM 170 kw TO 1500 kw. Seria / Series CHA 702-V 5602-V

R407C ŚRUBOWE. AIRCOOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH AXIAL FANS AND SCREW COMPRESSORS FROM 170 kw TO 1500 kw. Seria / Series CHA 702-V 5602-V Seria / Series CHA 702-V 5602-V Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes 03.07 04.06 Katalog / Catalogue CB 56.5 R407C AGREGATY WODY ODOWEJ CHŁODZONE OWIETRZEM WERSJA CHŁODZĄCA I OMA CIEŁA Z WENTYATORAMI

Bardziej szczegółowo

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP POMPA CIEPŁA CIEPŁA WODA UŻYTKOWA HP 260 INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA HEAT PUMP POMPA CIEPŁA HP 260 DOMESTIC HOT WATER CIEPŁA WODA UŻYTKOWA INSTALLATION MANUAL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA DECLARATION OF CONFORMITY The Company : BERETTA with registered in office :

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU PARVA CONTROL MODEL - MODEL M90.24AV USER MANUAL AND INSTALLATION INSTRUCTIONS PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU Congratulations on your choice. Gratulujemy wyboru. Your boiler is electronically

Bardziej szczegółowo

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series Seria / Series Wydanie / Issue Katalog / Manual MEA 18 151 07.04 Zastępuje / Replaces CLM 07 ab --- POLSKI / ENGLISH INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL 0.

Bardziej szczegółowo

TCW. Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji Klimakonwektory kasetonowe Installation, use and maintenance manual Cassette fan coil unit

TCW. Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji Klimakonwektory kasetonowe Installation, use and maintenance manual Cassette fan coil unit Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji Klimakonwektory kasetonowe Installation, use and maintenance manual Cassette fan coil unit TCW Seria / Series TCW 42 4 Wydajnie / Edition Zastępuje / Superseedes

Bardziej szczegółowo

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions KLIMOR W GRUPIE KLIMA-THERM KLIMOR IN THE KLIMA-THERM GROUP

Bardziej szczegółowo

Doc: I378PLGB0214_RGK600_RGK600SA_RGK601_RGK601SA.doc 29/08/2013 s. 1 / 39

Doc: I378PLGB0214_RGK600_RGK600SA_RGK601_RGK601SA.doc 29/08/2013 s. 1 / 39 I378 PL GB 02 14 PL RGK600 - RGK601 RGK600SA - RGK601SA Sterowniki agregatów INSTRUKCJA OBSŁUGI RGK600 - RGK601 RGK600SA - RGK601SA Generating set controller INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo

Doc: I336PLGB0312_RGK800_RGK800SA 14/03/2011 s. 1 / 50

Doc: I336PLGB0312_RGK800_RGK800SA 14/03/2011 s. 1 / 50 I336 PLGB 0312 31100162 RGK800 RGK800SA Sterowniki agregatów prądotwórczych INSTRUKCJA OBSŁUGI PL RGK800 RGK800SA Generating set control unit INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-1DN5001V/IRH-1P

User s manual NVIP-1DN5001V/IRH-1P User s manual (short form) NVIP-1DN5001V/IRH-1P NVIP-1DN5001V/IRH-1P User s manual ver.1.0 (short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-6DN5060V/IRH-2P NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Certification Mark GB PL Installation Instructions User Instructions Instrukcja montażowa Instrukcja obsługi Index Installation

Bardziej szczegółowo

ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines

ZETADYN 3BF Falownik dla napędów dźwigowych. ZETADYN 3BF Frequency inverter for elevator machines Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines Falownik dla napędów dźwigowych Frequency inverter for elevator machines Zasada jest bardzo prosta! jest falownikiem zaprojektowanym

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 1 SPIS TREŚCI INDEX 1 BASENY DO TRANSPORTU ŻYWYCH RYB Fish transporting tanks 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 2. Baseny do transportu żywych

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN5001V/IRH-1P NVIP-3DN5001V/IRH-1P

NVIP-2DN5001V/IRH-1P NVIP-3DN5001V/IRH-1P User s manual (short form) NVIP-2DN5001V/IRH-1P NVIP-3DN5001V/IRH-1P NVIP-2DN5021V/IR-1P NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-3DN5001V/IRH-1P, NVIP-2DN5021V/IR-1P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-5DN7000C-1P

User s manual NVIP-5DN7000C-1P User s manual NVIP-5DN7000C-1P NVIP-5DN7000C-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19 I377 PL GB 0314 PL DCRL3 DCRL5 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI GB DCRL3 DCRL5 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIS MANUAL UWAGA! Przed użyciem i instalacją urządzenia

Bardziej szczegółowo

K/2. Spis produktów Table of contents

K/2. Spis produktów Table of contents K/2 Spis produktów Table of contents Spis produktów Table of contents SSD, SMD, CD Podpory dystansowe do tłocznika Support for die Strona Page K/4 K/5 ROLL Moduł gnacy Bending unit Strona Page K/20 ALO,

Bardziej szczegółowo

http://www.e-camere.ro/dvr/novus/ndr-ha4416

http://www.e-camere.ro/dvr/novus/ndr-ha4416 User s manual (short form) NDR-HA4208 NDR-HA4416 NDR-HA4208 / NDR-HA4416 1.0 version - User s manual COMMENTS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

współczynnika mocy Doc: I340PLGB0313_DCRG8.doc 30/10/2012 s. 1 / 39 I340 PL GB 0313

współczynnika mocy Doc: I340PLGB0313_DCRG8.doc 30/10/2012 s. 1 / 39 I340 PL GB 0313 PL I340 PL GB 0313 DCRG8 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI DCRG8 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIONS MANUAL UWAGA! Należy uważnie przeczytać instrukcję przed instalacją

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-3DN7500V/IRH-2P NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual ver.1.0 (short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

Autodesk Simulation Moldflow 2013:

Autodesk Simulation Moldflow 2013: Autodesk Simulation Moldflow 2013: Analiza stanów nieustalonych temperatury na modelu FEM formy wtryskowej nowe możliwości optymalizacyjne Piotr Woźniacki Przedstawmy się, czyli Who is Who Autodesk, Inc.

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416

User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 User s manual NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 NDR-BA6104,NDR-BA6208,NDR-BA6416 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P

NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P User s manual (short form) NVIP-3DN3050H/IR-1P NVIP-3DN3051H/IR-1P NVIP-3DN3052H/IR-1P NVIP-3DN3050H/IR-1P, NVIP-3DN3051H/IR-1P, NVIP-3DN3052H/IR-1P - User s manual (short form) ver 1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo