Podgrzewacze do form Mould temperature controllers

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podgrzewacze do form Mould temperature controllers"

Transkrypt

1 Podgrzewacze do form Mould temperature controllers

2 only for winners Ecoflow Solutions for Plastics dostarcza kompleksowe rozwiązania dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych od symulacji wtrysku, optymalizacji systemu chłodzenia za pomocą kamery termowizyjnej poprzez aparaturę kontrolno-pomiarową ciśnienia i temperatury w gnieździe formy, aż po dostawę wtryskarek i urządzeń peryferyjnych. W gamie urządzeń peryferyjnych znajdują się: regulatory grzanych kanałów, termostaty wodne i olejowe, schładzarki, sterowniki dedykowane dla technologii Heat & Cool za pośrednictwem pary Steam Mould lub za pośrednictwem grzałek elektrycznych Power Mould. Misja: dostarczać profesjonalne rozwiązania, dzięki którym nasi Klienci zwyciężą konkurencję. Ecoflow Solutions for Plastics deliver comprehensive solutions for injection moulding industry including mould flow simulation, cooling system optimization by using a thermography camera, cavity pressure and temperature measurements and control aparatus up to supply of injection moulding machines and peripheral equipment. The range of peripheral equipment consist of: hot runner controllers, mould temperature controllers, chillers, Heat & Cool controllers dedicated for steam Steam Mould or for electric Power Mould. Mission: To provide professional solutions which lead our customers to win over their competitors.

3 SPIS TREŚCI / INDEX Podgrzewacze do form / Mould temperature controllers...4 Jakość wody / Water quality...6 Metoda chłodzenia / Cooling method...7 Termostat wodny 120 o C / Mould temperature water controller 120 o C...8 Termostat wodny 140 o C / Mould temperature water controller 140 o C...10 Termostat wodny 160 o C / Mould temperature water controller 160 o C...11 Termostat olejowy 200 o C / Mould temperature oil controller 200 o C...12 Termostat olejowy 250 o C / Mould temperature oil controller 250 o C...13 Termostat olejowy 300 o C / Mould temperature oil controller 300 o C...13 Heat and Cool - HC...14 Heat and Cool Single - HCS...15 Heat and Cool Double - HCD...16 Formularz zamówienia / Order form...18 MEMO

4 Podgrzewacze do form Mould temperature controllers Szeroka gama termostatów dedykowana jest dla odbiorców z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, gumy i odlewni metali. Najpowszechniej urządzenia Ecoflow stosowane są w przetwórstwie elementów z tworzyw sztucznych dedykowanych dla najbardziej wymagających odbiorców z branży motoryzacyjnej, medycznej czy elektronicznej. Ze szczególną dbałością zaprojektowano i wykonano wszystkie urządzenia, aby charakteryzowały się trwałością, niezawodnością i precyzją utrzymania zadanych parametrów. Ponad wszystko zastosowano systemy zabezpieczeń i alarmowania tak, aby zapewnić najbezpieczniejszą obsługę. The wide range of mould temperature controllers is dedicated for the most demanding customers in the processing of plastics, rubber and die-casting. Ecoflow equipment is mostly used in manufacturing of plastic components and is dedicated particularly in automotive, medical, electronics and other demanding industries. All offered devices are produced with special attention to durability, reliability and accuracy of settings. We applied a special safety systems and alarms to ensure harmless operation. CECHY URZĄDZENIA 1. Panel sterowniczy i obudowa urządzenia są oddzielone. 2. Automatyczne włączanie urządzenia, uzupełnianie płynów, system odpowietrzania, zapewnia prawidłową pracę grzałki i pompy. 3. Orurowanie ze stali nierdzewnej w jednej strukturze skutecznie zapobiega powstawaniu wycieków w urządzeniu. 4. Kompaktowa zabudowa. 5. Sterownik P.I.D., dokładność: +/- 0,5 o C. 6. Regulatory wykonane na częściach elektrycznych SCHNEIDER. 7. Pompy: LOWARA (standard) lub SPECK (opcja). 8. Wyposażone w system ochrony oraz system alarmowania usterek, obsługa przyjazna użytkownikowi. 9. Zakres temperatur: - termostaty wodne: 120 o C, 140 o C, 160 o C - termostaty olejowe: 200 o C, 250 o C, 300 o C DODATKOWE FUNKCJE KONTROLERA TEMPERATURY: A. Ostrzeganie o przekroczeniu zadanej temperatury, jeśli odchylenie między temperaturą zadaną a zmierzoną przekroczy 2-4 o C (ustawiana przez użytkownika), automatycznie włącza się sygnalizacja alarmowa B. Automatycznie wymuszone chłodzenie (przed wyłączeniem urządzenia po naciśnięciu przycisku, forma będzie automatycznie schłodzona) ZALETY: nie ma potrzeby ustawiania temperatury przy kolejnych uruchomieniach urządzenia przy takich samych warunkach nie ma potrzeby wyłączania grzałek w trybie ręcznym C. Automatyczny drenaż medium chłodzącego z formy ZALETY: brak ręcznego ustawiania zaworów kulowych, odprowadzanie płynów następuje bezpośrednio z formy bezpieczna i łatwa obsługa, brak wycieków w urządzeniu podczas demontażu przewodów BEZPIECZEŃSTWO I ALARMY ochrona przed brakiem fazy lub niewłaściwym podłączeniem wyłącznik główny zabezpieczenie i sygnalizacja pompy przed niezgodnym kierunkiem pracy zabezpieczenie i sygnalizacja przed przeciążeniem pompy zabezpieczenie i sygnalizacja przed przegrzaniem nastawa alarmu i sygnalizacja odchylenia od temperatury zadanej funkcja automatycznego oczyszczania formy z wody zabezpieczenie i sygnalizacja przed porażeniem sygnalizacja dźwiękowa SSR obieg pompy by-pass DODATKOWE OPCJE zegar (timer) możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury w formie filtr wodny elektroniczny wyłącznik w razie wykrycia przecieków teflonowy wąż cyfrowy pomiar temperatury cieczy zasilającej wysokociśnieniowa pompa SPECK 4 Podgrzewacze do form / Mould temperature controllers

5 FEATURES 1. Electrical control cabinet and machine body are separated, good effective isolation. 2. Start-up, fluid-refilled and air-drained of the piping automatically, avoid out of order of heater & pump. 3. Piping is made as stainless steel one structre formation, avoid leakage. 4. Compact dimensions. 5. P.I.D. interior counted, accuracy: ±0,5 o C. 6. Majaor electric parts are from Schneider. 7. Pump comes from LOWARA (std.), SPECK (option). 8. Complete with safety protection and break down indication system, user-friendly operation. 9. Temp. range: - water circulation: 120 o C, 140 o C, 160 o C - oil circulation: 200 o C, 250 o C, 300 o C THE ADDITIONAL FUNCTIONS AS FOLLOW: A. Strong point for temperature deviation warning - when the deviation between temperature of set-point and actual values is over 2-4 o C (deviation could set by users), will be revealed by alarm & lamp B. Strong point for compulsion cooling - before shut-down, push the button, fluid will be cooling compulsory automatically MERIT: no need to set temp. controller while start-up under the same condition no need to turn off heater manually C. Strong point for draining-fluid automatically MERIT: no need to adjust ball valves manually, draining-fluid from mould directly safe and easy to operate, no fluid-spilled while taking off the external pipes SAFETY AND INDICATION main power, non-fuse breaker power, phase lack & reverse protection protection switch for prove the electric leakage (oil type) pump reversal protecting and indicating lamp pump overload protecting and indicating lamp fluid shortage protecting and indicating lamp overheat protecting and indicating lamp by-pass circulation buzzer cooling compulsory temperature deviation alarm and indicating lamp SSR control fluid-drained through mould automatically OPTIONS AVAILABLE timer external thermocouple filter electric leakage circuit breaker inlet temperature digital display meter teflon hose high pressure pump SPECK 5

6 Jakość wody Water quality Istotnym czynnikiem, biorącym udział w procesie wtrysku tworzyw, jest woda chłodząca. W szczególności jest używana jako nośnik ciepła. Woda wykorzystywana jest zarówno do chłodzenia oleju hydraulicznego, jak i formy wtryskowej. Z tego względu wymagania jakościowe względem wody używanej w procesie wtrysku są bardzo wysokie. Duże zanieczyszczenie wody ma negatywny wpływ, w szczególności na układ chłodzenia w formie, gdyż może prowadzić do powstawania osadów w wymiennikach ciepła, zamulania układu, osadzania się kamienia lub korozji. Poniższa tabela zawiera wymagania jakościowe względem wody, stosowanej w układach chłodzenia w przetwórstwie tworzyw sztucznych: Cooling water is very important medium involved in plastic injection process. Particularly it is used as heat transfer medium. Water is used for cooling of the hydraulic oil and injection mould. Therefore, the quality requirements of water used in the injection process are very high. High water pollution has a negative impact on the cooling system in the mould as it may lead the formation of deposit of scale in the heat exchangers and in result it leads to corrosion. The following table lists the requirements for the quality of water used in cooling system in plastics industry process: OBOWIĄZUJĄCY POZIOM CZYSTOŚCI WODY / APPLICABLE WATER PURITY LEVEL TENDENCJA / TENDENCY NAZWA / NAME OBOWIĄZUJĄCY POZIOM APPLICABLE LEVEL KOROZJA CORROSION KAMIEŃ SCALE ph 7,0~8,0 PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE (ms/m) ELECTRIC CONDUCTIVITY MNIEJ NIŻ 30 / LESS THAN 30 JONY CHLORKU (mgcl) / CHLORIDE ION (mgcl) MNIEJ NIŻ 50 / LESS THAN 50 JONY SIARCZANU (mgso 4 2-/l) / SULFATE ION (mgso 4 2-/g) MNIEJ NIŻ 50 / LESS THAN 50 ŻELAZO (mgfe/l) / FE MNIEJ NIŻ 0.3 / LESS THAN 0.3 ZUŻYCIE TLENU [ph 4.8] (mgcaco 3 /l) / OXIGEN CONSUMPTION MNIEJ NIŻ 50 / LESS THAN 50 KRZEMIONKA (mgsio 2 /l)/ ION SILICA MNIEJ NIŻ 30 / LESS THAN 30 STOPIEŃ WAPNIA (mgcaco 3 /l) / CALCIUM GRADIENT MNIEJ NIŻ 50 / LESS THAN 50 CAŁKOWITY STOPIEŃ (mgcaco 3 /l) / TOTAL GRADIENT MNIEJ NIŻ 70 / LESS THAN 70 6 Podgrzewacze do form / Mould temperature controllers

7 Metoda chłodzenia Cooling method RÓŻNICA MIĘDZY TERMOSTATAMI Z CHŁODZENIEM POŚREDNIM I BEZPOŚREDNIM COMPARISON BETWEEN DIRECT AND INDIRECT COOLING METHOD CHŁODZENIE POŚREDNIE INDIRECT COOLING CHŁODZENIE BEZPOŚREDNIE DIRECT COOLING regulator temperatury formy mold temperature controller forma mold regulator temperatury formy mold temperature controller forma mold woda gorąca heating water woda gorąca heating water grzałka heater grzałka heater wejście wody water inlet wejście wody water inlet woda chłodząca cooling water wyjście wody water outlet główny zasobnik chłodzący cooling tower woda chłodząca cooling water wyjście wody water outlet główny zasobnik chłodzący cooling tower oddzielone medium chłodzące od obiegu pracy małe wymagania związane z jakością wody możliwość zastosowania przy przepływie wody powyżej 95 o C minimalizacja strat termicznych uniwersalność zastosowań łagodna zmiana temperatury (zalecane dla tworzyw wrażliwych na deformację) podczas procesu następuje mieszanie się medium chłodzącego z wodą w obiegu duże wymagania związane z jakością wody wysoka efektywność kontroli temperatury praca w obiegu wysokiego ciśnienia (ciśnienie z pompy oraz ciśnienie wody) zalecane w formach o wielu obiegach chłodzenia gwałtowna zmiana temperatury formy cooling medium separated from the workflow low requirements for water quality, possibility of using water at a flow rate above 95 o C minimization of thermal losses, versatility smoth temperature change (recommended for warpage sensitive raw materials) during the cooling process medium is mixed with water in circulation high requirements in water quality, high efficiency temperature control work in the circulation of high pressure (the pressure of a pump and water pressure) recommended in many forms of cooling circuits instant temperature change (not recommended for warpage sensitive raw materials) 7

8 Termostat wodny 120 o C Mould temperature water controller PWE-120 6kW, 9kW, 12kW, 18kW Termostaty wodne z serii PWE-120 to nowa gama urządzeń firmy Ecoflow Solutions for Plastics o mocy grzewczej od 6-18kW. Termostaty zaprojektowano i wykonano przy użyciu komponentów czołowych europejskich producentów: LOWARA, EATON-MOELLER, GRUNDFOS oraz DANFOSS tak by zapewnić trwałość, niezawodność i precyzję procesu. Dodatkowo ma to bardzo duży wpływ na żywotność urządzeń, jak i na ewentualną dostępność części serwisowych. Termostaty charkteryzuje wysoki współczynnik wydajności pompy Q 65 L/min przy ciśnieniu 4,5 bar. Urządzenia zostały wyposażone w protokół MODBUS RTU, który umożliwia podłączenie do sieci przemysłowej i zapewnia monitoring zadanych i rzeczywistych parametrów pracy. Wszystkie termostaty z serii PWE-120 posiadają 24-miesięczną gwarancję oraz są zgodne z normą bezpieczeństwa CE. Mould temperature water controllers PWE-120 series make new rage of equipment produced by Ecoflow Solutions for Plastics with heating capacity from 6-18KW. Thermostats are designed and produced by using components of the leading European manufacturers: Lowara, EATON-MOELLER, Grundfos and Danfoss to ensure durability, reliability and precision of process control. Additionally it increase life of equipment and availability of spare parts. Mould temperature water controller characterized by a high Q factor of the pump capacity 65 L/min at a pressure of 4.5 bar. Devices are equipped with MODBUS RTU, for connection to industrial networks and monitoring of set and actual parameters. All thermostats from PWE-120 series have a 24-months warranty and are compatible with the CE safety standard. PWE-120 Charakterystyka pompy LOWARA Pump Characteristics LOWARA 8 Podgrzewacze do form / Mould temperature controllers

9 Termostaty wodne do form z serii PWE-120 cechuje wysoka jakość wyposażenia, łatwa obsługa oraz bardzo dobre parametry techniczne. Mould temperature controllers PWE-120 series are high-quality equipment, easy to use and features high accuracy of settings. MODEL PWE-120 MAX. TEMPERATURA PRACY / MAX. TEMPERATURE MIN. TEMPERATURA PRACY / MIN. TEMPERATURE DOKŁADNOŚĆ REGULACJI TEMPERATURY ACCURACY OF TEMPERATURE MEDIUM / MEDIUM NOMINALNA MOC POMPY (kw) PUMP NOMINAL POWER MAX. WYDAJNOŚĆ POMPY (L/min) FLOW RATE MAX. 120 o C 40 o C ±0,5 o C WODA / WATER 0,75 67 L/min przy 4,5 bar MAX. CIŚNIENIE POMPY (bar) 6,5 bar PRESSURE MAX. 6 9 MOC GRZEWCZA (kw) / HEATING CAPACITY P: POŚREDNIA / INDIRECT METODA CHŁODZENIA / COOLING CAPACITY B: BEZPOŚREDNIA / DIRECT PANEL STEROWNICZY I WNĘTRZE ODDZIELONE / SEPARATED CABINET AND MACHINE BODY WE / WY DO FORMY/ OUTLET/INLET MAINS 4x4, 3/8 lub 1x1, 3/4 WYJŚCIE DRENAŻU / OUTLET DRAIN 3/8 WE / WY WODY CHŁODZĄCEJ COOLING WATER MAINS 1/2 WYMIARY (L x W x H) / DIMENSIONS 691 x 300 x 530 mm ZASILANIE / POWER SUPPLY 380VAC, 3 fazy, 50Hz woda / water grzałka INCOLOY INCOLOY heater elektryka EATON-MOELLER electric EATON-MOELLER pompa LOWARA, opcja - Grundfos LOWARA pump, option - Grundfos system zabezpieczeń i ochrony safety and indication system orurowanie ze stali nierdzewnej piping-made from stainless steel zawory Danfoss Danfoss Valves * promocja na wybrane modele z oferty obowiązuje do wyczerpania zapasów promotion for selected models from the offernis valid until stocks run out 9

10 Termostat wodny Mould temperature water controller 140 o C MODEL PW PW (2 in 1) PW PW (2 in 1) MAX. TEMPERATURA PRACY / MAX. TEMPERATURE 140 o C 140 o C MIN. TEMPERATURA PRACY / MIN. TEMPERATURE 40 o C 40 o C DOKŁADNOŚĆ REGULACJI TEMPERATURY ACCURACY OF TEMP. CONTROL ±0,5 o C ±0,5 o C MEDIUM / TRANSFER MEDIUM WODA / WATER WODA / WATER NOMINALNA MOC POMPY (kw) PUMP NOMINAL POWER MAX. WYDAJNOŚĆ POMPY (L/min) STANDARD FLOW RATE MAX. OPCJA / OPTION MAX. CIŚNIENIE POMPY (bar) STANDARD PRESSURE MAX. OPCJA / OPTION MOC GRZEWCZA (kw) / HEATING CAPACITY 0,75 1,5 N: 126 S: 70 N: 2,2 S: 6,0 9 1 x x 9 N: 144 S: 70 N: 2,9 S: 6, x x 12 MOC CHŁODZENIA (Kcal/h) / COOLING CAPACITY METODA CHŁODZENIA / COOLING MODE P: POŚREDNIA / INDIRECT B: BEZPOŚREDNIA / DIRECT PANEL STEROWNICZY I WNĘTRZE CABINET AND MACHINE BODY ODDZIELONE / SEPARATED WE / WY DO FORMY/ OUTLET/INLET MAINS 4x4, 3/8 lub 1x1, 3/4 4x4, 3/8 lub 1x1, 3/4 WYJŚCIE DRENAŻU / OUTLET OF DRAIN 3/8 3/8 WE / WY WODY CHŁODZĄCEJ COOLING WATER MAINS 1/2 1/2 WYMIARY (L x W x H) / DIMENSIONS (L x W x H) 690 x 300 x 530 mm 1060 x 450 x 1030 mm ZASILANIE / POWER SUPPLY 380VAC, 3 fazy, 50Hz 380VAC, 3 fazy, 50Hz woda / water grzałka INCOLOY INCOLOY heater elektryka SCHNEIDER electric parts from SCHNEIDER pompa magnetyczna (opcja dodatkowa) magnet pump - option system zabezpieczeń i ochrony safety and indication system orurowanie ze stali nierdzewnej piping-made from stainless steel PW / PW Podgrzewacze do form / Mould temperature controllers

11 160 o C Termostat wodny Mould temperature water controller MODEL PW PW (2 in 1) woda / water grzałka INCOLOY INCOLOY heater elektryka SCHNEIDER electric parts from SCHNEIDER pompa magnetyczna (opcja dodatkowa) magnet pump - option system zabezpieczeń i ochrony safety and indication system orurowanie ze stali nierdzewnej piping-made from stainless steel MAX. TEMPERATURA PRACY / MAX. TEMPERATURE MIN. TEMPERATURA PRACY / MIN. TEMPERATURE DOKŁADNOŚĆ REGULACJI TEMPERATURY ACCURACY OF TEMP. CONTROL MEDIUM / TRANSFER MEDIUM NOMINALNA MOC POMPY (kw) PUMP NOMINAL POWER MAX. WYDAJNOŚĆ POMPY (L/min) STANDARD FLOW RATE MAX. OPCJA / OPTION MAX. CIŚNIENIE POMPY (bar) PRESSURE MAX. STANDARD OPCJA / OPTION MOC GRZEWCZA (kw) / HEATING CAPACITY 160 o C 40 o C ±0,5 o C WODA / WATER 1,1 N: 52 S: 70 N: 3,8 S: 6,0 9 1 x x x x 12 MOC CHŁODZENIA (Kcal/h) / COOLING CAPACITY METODA CHŁODZENIA / COOLING MODE PANEL STEROWNICZY I WNĘTRZE CABINET AND MACHINE BODY P: POŚREDNIA / INDIRECT B: BEZPOŚREDNIA / DIRECT ODDZIELONE / SEPARATED WE / WY DO FORMY/ OUTLET/INLET MAINS 4x4, 3/8 lub 1x1, 3/4 WYJŚCIE DRENAŻU / OUTLET OF DRAIN 3/8 WE / WY WODY CHŁODZĄCEJ COOLING WATER MAINS WYMIARY (L x W x H) / DIMENSIONS (L x W x H) ZASILANIE / POWER SUPPLY 1/2 890 x 400 x 850 mm 380VAC, 3 fazy, 50Hz PW

12 Termostat olejowy Mould temperature oil controller 200 o C MODEL PO PO (2 in 1) MAX. TEMPERATURA PRACY / MAX. TEMPERATURE 200 o C MIN. TEMPERATURA PRACY / MIN. TEMPERATURE 60 o C DOKŁADNOŚĆ REGULACJI TEMPERATURY ACCURACY OF TEMP. CONTROL ±0,5 o C MEDIUM / TRANSFER MEDIUM OLEJ / OIL NOMINALNA MOC POMPY (kw) PUMP NOMINAL POWER 0,75 lub 1,5 MAX. WYDAJNOŚĆ POMPY (L/min) 50 Hz FLOW RATE MAX. 60 Hz MAX. CIŚNIENIE POMPY (bar) 50 Hz 4,5-4,6 PRESSURE MAX. 60 Hz 5,0-5,8 MOC GRZEWCZA (kw) / HEATING CAPACITY 1 x 9 2 x 9 MOC CHŁODZENIA (Kcal/h) / COOLING CAPACITY METODA CHŁODZENIA / COOLING MODE POŚREDNIA / INDIRECT WE / WY DO FORMY/ OUTLET/INLET MAINS 4x4, 3/8 lub 1x1, 3/4 WYJŚCIE DRENAŻU / OUTLET OF DRAIN 3/8 WE / WY WODY CHŁODZĄCEJ COOLING WATER MAINS 1/2 WYMIARY (L x W x H) / DIMENSIONS (L x W x H) 730 x 300 x 750 mm ZASILANIE / POWER SUPPLY 380VAC, 3 fazy, 50Hz olej / oil grzałka INCOLOY INCOLOY heater elektryka SCHNEIDER electric parts from SCHNEIDER pompa magnetyczna (opcja dodatkowa) magnet pump - option system zabezpieczeń i ochrony safety and indication system orurowanie ze stali nierdzewnej piping-made from stainless steel PO Charakterystyka pompy Pump Characteristics PO Charakterystyka pompy Pump Characteristics PO Podgrzewacze do form / Mould temperature controllers

13 250 o C 300 o C Termostat olejowy Mould temperature oil controller MODEL PO PO (2 in 1) PO PO (2 in 1) olej / oil grzałka INCOLOY INCOLOY heater elektryka SCHNEIDER electric parts from SCHNEIDER pompa magnetyczna (opcja dodatkowa) magnet pump - option system zabezpieczeń i ochrony safety and indication system orurowanie ze stali nierdzewnej piping-made from stainless steel MAX. TEMPERATURA PRACY / MAX. TEMPERATURE 250 o C 300 o C MIN. TEMPERATURA PRACY / MIN. TEMPERATURE 80 o C 80 o C DOKŁADNOŚĆ REGULACJI TEMPERATURY ACCURACY OF TEMP. CONTROL ±0,5 o C ±0,5 o C MEDIUM / TRANSFER MEDIUM OLEJ / OIL OLEJ / OIL NOMINALNA MOC POMPY (kw) PUMP NOMINAL POWER 1,5 1,1 MAX. WYDAJNOŚĆ POMPY (L/min) 50 Hz FLOW RATE MAX. 60 Hz MAX. CIŚNIENIE POMPY (bar) 50 Hz PRESSURE MAX. 60 Hz ,3 2, ,8 4,8 MOC GRZEWCZA (kw) / HEATING CAPACITY 1 x 9 2 x 9 1 x 9 2 x 9 MOC CHŁODZENIA (Kcal/h) / COOLING CAPACITY METODA CHŁODZENIA / COOLING MODE POŚREDNIA / INDIRECT PANEL STEROWNICZY I WNĘTRZE CABINET AND MACHINE BODY ODDZIELONE / SEPARATED WE / WY DO FORMY/ OUTLET/INLET MAINS 4x4, 3/8 lub 1x1, 3/4 4x4, 3/8 lub 1x1, 3/4 WYJŚCIE DRENAŻU / OUTLET OF DRAIN 3/8 3/8 WE / WY WODY CHŁODZĄCEJ COOLING WATER MAINS 1/2 1/2 WYMIARY (L x W x H) / DIMENSIONS (L x W x H) 890 x 400 x 850 mm 890 x 400 x 850 mm ZASILANIE / POWER SUPPLY 380VAC, 3 fazy, 50Hz 380VAC, 3 fazy, 50Hz PO / PO PO Charakterystyka pompy Pump Characteristics PO Charakterystyka pompy Pump Characteristics 13

14 Heat and Cool - HC Seria HC to najbardziej zaawansowane technologicznie jednostki. W pojedynczym wolno stojącym urządzeniu połączono niezwykle wydajny chiller wodny i termostat. Dzięki inteligentnemu sterowaniu możliwe jest wygenerowanie zmiennej temperatury formy w czasie cyklu względem programowalnej krzywej grzania i programowalnej krzywej chłodzenia. Ta szczególna cecha pozwala zredukować czas chłodzenia i jednocześnie poprawić jakość wypraski. Urządzenia HC przeznaczone są do najtrudniejszych technologicznie zadań, szczególnie do wyprasek wykonanych z tworzyw technicznych takich jak np. PA, PC, POM. Jednostki te zostały zaprojektowane w sposób ergonomiczny z myślą o niewielkich przestrzeniach pomiędzy wtryskarkami. CECHY URZĄDZENIA Wysokowydajna sprężarka typu scroll Płytowy skraplacz i parownik wykonany ze stali nierdzewnej Zbiornik wodny wykonany ze stali nierdzewnej Zestaw automatycznego napełniania Automatyczny zawór by-pass w obiegu wodnym Presostat niskiego i wysokiego ciśnienia Manometr niskiego i wysokiego ciśnienia Manometr ciśnienia wody Dokładne mikroprocesorowe sterowanie temperatury Zawór ciśnienia dla automatycznej regulacji skraplania względem przepływu wody Termostat przeciwzamrożeniowy Czujnik przepływu Galwanizowana stalowa rama malowana proszkowo gorącym poliestrem Posiada cztery kółka do transportu FEATURES Scroll type high efficient compressor Stainless steel brazed plate condenser and evaporator Stainless steel water tank Automatic water filling kit Automatic by-pass valve on the water circuit Low pressure and high pressure safety switch Low pressure and high pressure gauge Water pressure gauge Accurate temperature control with microprocessor Electrical control board built to comply with CE European standarts Pressure valve for the automatic adjustment of the condensing water flow Anti freeze thermostat Flow switch Galvanised steel frame painted with hot polyesther powder Moves on four wheels 14 Podgrzewacze do form / Mould temperature controllers

15 Heat and Cool Single - HCS HC series is the most technologically advanced units. In one standalone device combined high efficiency water chiller and mould temperature controller. Due to intelligent controller it is possible to generate variable mould temperature during cycle time according to programmable heating and cooling profile. That unique feature allows to reduce cooling time and simultaneously improve parts quality. HC devices are dedicated for most sturdy technologically conditions, especially for plastic part made of resins like PA, PC, POM. The units are ergonomically designed for small spaces between injection moulding machines. Seria HCS dedykowana jest dla pojedynczego obiegu regulacji (grzanie + chłodzenie). HCS series is dedicated for single circuit of control (heating + cooling). SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATIONS MODEL HCS 2, MOC CHŁODNICZA COOLING CAPACITY MOC SPRĘŻARKI COMPRESSOR INPUT POWER MOC GRZEJNA HEATING COMPACITY ZAKRES PRACY WORKING RANGE MOC POMPY PUMP POWER WYDATEK POMPY PUMP FLOW MAX. CIŚNIENIE POMPY PUMP PRESSURE MOC SKRAPLACZA CONDENSER CAPACITY PRZEPŁYW NA SKRAPLACZU CONDENSER WATER FLOW ZBIORNIK WODY WATER TANK PRZYŁĄCZA RUROWE PIPE CONNECTIONS WYMIARY DIMENSIONS WAGA WEIGHT kcal/h kw kw kw O C Hp l/min. bar kw l/min. lt. mm kg ,4 2,5 3,7 4,1 6,3 7,1 9,6 10,4 11,9 16, / ,6/ / /283 3,3/2,4 3,5/2, / Odnosi się do temperatury wody +15 o C i temperatury skraplania +30 o C. / Referred to +15 o C water temperature and +30 o C condensing water temperature. 15

16 Heat and Cool Double - HCD Często w procesie wtrysku wymagana jest zróżnicowana temperatura stempla i matrycy. Seria HCD umożliwia programowalne grzanie i chłodzenie dla dwóch odrębnych stref w zakresie temperatur +5 o C do +90 o C. Urządzenia wyposażone są w pompy, które zapewniają optymalny przepływ i ciśnienie dla form wtryskowych. Frequently in the injection process is required different temperature for core and cavity. HCD series allows programmable heating and cooling for two separated zones of temperatures from +5 o C up to +90 o C. Devices are equipped with pumps, which provide optimal water flow and pressure for injection moulds. SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATIONS MODEL HCD 2, MOC CHŁODNICZA COOLING CAPACITY MOC SPRĘŻARKI COMPRESSOR INPUT POWER MOC GRZEJNA HEATING COMPACITY ZAKRES PRACY WORKING RANGE MOC POMPY PUMP POWER WYDATEK POMPY PUMP FLOW MAX. CIŚNIENIE POMPY PUMP PRESSURE MOC SKRAPLACZA CONDENSER CAPACITY PRZEPŁYW NA SKRAPLACZU CONDENSER WATER FLOW ZBIORNIK WODY WATER TANK PRZYŁĄCZA RUROWE PIPE CONNECTIONS WYMIARY DIMENSIONS WAGA WEIGHT kcal/h kw kw kw O C Hp l/min. bar kw l/min. lt. mm kg ,4 2,5 3,7 4,1 6,3 7,1 9,6 10,4 11,9 16, /+90 (1. strefa/zone) +5/+90 (2. strefa/zone) ,6/ / /283 3,3/2,4 3,5/2, / Odnosi się do temperatury wody +15 o C i temperatury skraplania +30 o C. / Referred to +15 o C water temperature and +30 o C condensing water temperature Podgrzewacze do form / Mould temperature controllers

17 PROFIL NAGRZEWANIA I CHŁODZENIA / PROFIL HEAT AND COOL 17

18 FORMULARZ ZAMÓWIENIA / ORDER FORM TERMOSTATY / MOULD TEMPERATURE CONTROLLERS NAZWA FIRMY / COMPANY:... OSOBA KONTAKTOWA / CONTACT PERSON:... NUMER TELEFONU / PHONE NUMBER :... / ... NUMER CZĘŚCI: / PART NUMBER:... ZAKRES TEMPERATURY PRACY: MAX. WORKING TEMP.: / OLEJ / OIL 250/ OLEJ / OIL 300/ OLEJ / OIL MEDIUM: MEDIUM: POMPA: PUMP: WODA / WATER LOWARA INNA OLEJ / OIL SPECK 3 HP* Q:... [m 3 /h] p:... [bar] MOC GRZEWCZA: HEATING CAPACITY: 9 kw 9 kw x 2 12 kw 12 kw x 2 METODA CHŁODZENIA: COOLING METHOD: BEZPOŚREDNIA / DIRECT POŚREDNIA / INDIRECT OPCJE DODATKOWE / OPTIONS AVAILABLE ZEGAR / TIMER ZEWNĘTRZNY CZUJNIK TEMPERATURY EXTERNAL THERMOCOUPLE FILTR / FILTER ELEKTRONICZNY WYŁĄCZNIK W RAZIE WYKRYCIA PRZECIEKÓW ELECTRIC LEAKAGE CIRCUT BREARKER CYFROWY POMIAR TEMPERATURY CIECZY ZASILAJĄCEJ INLET TEMPERATURE DIGITAL DISPLAY METER WĄŻ TEFLONOWY / TEFLON HOSE

19 MEMO

20 Ecoflow Plastics Engineering & Automation ul. Kijowska Bydgoszcz tel./fax

Termoregulatory Tempering units

Termoregulatory Tempering units Termoregulatory Tempering units ECOFLOW Sp. z o.o. jest producentem urządzeń grzewczych i chłodniczych dedykowanych dla przemysłu, znajdujących zastosowanie w procesach technologicznych. W szerokiej gamie

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA PICO-AE Pompy ciepła typu powietrze-woda - wentylatory osiowe - sprężarki typu Scroll Urządzenia te różnią się od Pico-A i Pico-C, ponieważ zostały specjalnie

Bardziej szczegółowo

Systemy chłodzące Cooling units

Systemy chłodzące Cooling units Systemy chłodzące Cooling units SPIS TREŚCI / INDEX Seria CHP / CHP series...4 Seria CHW / CHW series...12 Seria MASTER / MASTER series...14 Seria CDW / CDW series...16 Formularz zamówienia / Order form...18

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA POMPY CIEPŁA - dane techniczne INWERTEROWE (modulowana moc) KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA DANFOSS INVERTER TECHNOLOGY SERIA ecogeo HP HP1 / HP3 produkowane w Hiszpanii do 30% oszczędności w porównaniu z

Bardziej szczegółowo

Wtryskarki. Dane techniczne. Injection molding machines Technical datasheet

Wtryskarki. Dane techniczne. Injection molding machines Technical datasheet Wtryskarki Dane techniczne Injection molding machines Technical datasheet Seria Micro 25-50T 2 Wtryskarki dane techniczne / Injection molding machines technical datasheet JEDN. UNIT EF25(ST) EF35(ST) EF50(ST)

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

Regulatory grzanych kanałów i regulatory sekwencyjne Hot runner controllers and valve gate timers

Regulatory grzanych kanałów i regulatory sekwencyjne Hot runner controllers and valve gate timers Regulatory grzanych kanałów i regulatory sekwencyjne Hot runner controllers and valve gate timers SPIS TREŚCI / INDEX only for winners ECOFLOW Heating & Cooling Systems jest producentem urządzeń grzewczych

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja niezawodność i elegancja Pompy ciepła zdobywają coraz szersze zastosowanie dla potrzeb ogrzewania domów jednorodzinnych i innych budynków małokubaturowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie

Bardziej szczegółowo

Regulatory grzanych kanałów i regulatory sekwencyjne Hot runner controllers and valve gate timers

Regulatory grzanych kanałów i regulatory sekwencyjne Hot runner controllers and valve gate timers Regulatory grzanych kanałów i regulatory sekwencyjne Hot runner controllers and valve gate timers only for winners ECOFLOW Heating & Cooling Systems jest producentem urządzeń grzewczych i chłodzących dedykowanych

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Kontrola temperatury i chłodzenia Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Nasze urządzenia PulseTemp dają możliwość obsłużenia do 72 cykli chłodzenia w trybie impulsowym, regulację temperatury, monitoring

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ZAPOROWY STOP VALVE materiał kadłuba body material

ZAWÓR ZAPOROWY STOP VALVE materiał kadłuba body material 201 figura / figure przyłącza / ends kształt / form gwintowane / threaded prosty / straight ZAWÓR ZAPOROWY STOP VALVE materiał kadłuba body material ciśnienie nominalne nominal pressure średnica nominalna

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA. inverterowe. www.inverter.com.pl www.inverter.com.pl

POMPY CIEPŁA. inverterowe. www.inverter.com.pl www.inverter.com.pl POMPY CIEPŁA inverterowe www.inverter.com.pl www.inverter.com.pl INVERTEROWA pompa ciepła ZIEMIA - WODA BASIC Moc grzewcza: 3-12 / 5-22 kw COP: 4,6-4,9 Zasilanie: 230V-50Hz- 3/N/PE / 400V-50Hz-3/N/PE Waga:

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE Centrale nawiewne OTA / OTA air supply units Centrale nawiewne OTA / OTA air supply units Wydajn./spręż *) / Air flow /compression range *) [m 3 /h]/[pa] Wymiary **) / Unit size **) [mm] Nagrzewnica /

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 0 WPL ACS / WPL AC WPL / AC(S) Inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego, do ustawienia na zewnątrz budynku. Szeroki

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool European Quality Label for Heat Pumps powietrze woda WPL 1/1/ E/cool WPL 1 E WPL 1 E Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i

Bardziej szczegółowo

Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat

Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat ZASTOSOWANIA AGREGATY WODY LODOWEJ I POMPY CIEP A LOKALE MIESZKALNE I HANDLOWE R 40 A AGREGATY WODY LODOWEJ POMPY CIEPŁA Fachowość i doskonałość francuskiego projektanta i producenta od 50 lat Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis Wymiary 160 725 797 710 Opis Rekuperator jest rekomendowany do stosowania w domach mieszkalnych o powierzchni maksymalnej około 200m2. 610 630 Najważniejsze cechy użytkowe centrali: Odzysk ciepła do 95%

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM Z FUNKCJĄ FREE COOLING

AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM Z FUNKCJĄ FREE COOLING WYKAZ PRODUKTÓW AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM 15 66 73 15 37 33 18 R13a 31 1187 AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM Z FUNKCJĄ POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA 15 1 15 6 68 73 76 15 3 3 39

Bardziej szczegółowo

25 HP AHU KIT Dane techniczne R 410 A

25 HP AHU KIT Dane techniczne R 410 A 25 HP AHU KIT Dane techniczne R 410 A System GHP 25 HP do współpracy z centralami wentylacyjnymi Charakterystyka Nominalna moc chłodnicza: 71KW Nominalna moc grzewcza: 80KW Maksymalna moc grzewcza: 84KW

Bardziej szczegółowo

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run

AirKIT. Podręcznik techniczny. TnG-AirKIT. Power. Run TnG-Air AirKIT + TnG-AirKIT - ok Power Run Podręcznik techniczny 2. 1. ELEKTRICKÉ Opis jednostki ZAPOJENÍ sterującej 1.1. Opis jednostki sterującej Airkit wersji 2012 1 5 4 3 + TnG-AirKIT - Power ok Run

Bardziej szczegółowo

AG R EG ATY WO DY LO D OW E J serii CF M i ZC F

AG R EG ATY WO DY LO D OW E J serii CF M i ZC F AG R EG ATY WO DY LO D OW E J serii CF M i ZC F ZASTOSOWANIE Małe wymiary i kompaktowa obudowa agregatów wody lodowej serii CFM daje możliwość pracy tych urządzeń zarówno na potrzeby systemów technologicznych

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA DO SCHŁADZANIA WODY I OLEJU

URZĄDZENIA DO SCHŁADZANIA WODY I OLEJU URZĄDZENIA DO SCHŁADZANIA WODY I OLEJU Włoskiego Producenta Optymalne rozwiązania dla chłodzenia cieczy przemysłowych Autoryzowany Przedstawiciel KELVIN TERNO oddział KELVIN Spółki z o.o. 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL Spis treści 1. Standardowy zakres dostawy... 2. Opcje... 3. Moduły dodatkowe... 4. Wydajność chłodnicza

Bardziej szczegółowo

Myjka Wysokociśnieniowa CAYMAN

Myjka Wysokociśnieniowa CAYMAN CAYMAN Profesjonalna myjka wysokociśnieniowa na zimną wodę (bez podgrzewania). Silnik elektryczny 1 lub 3 fazowy zapewnia długą i bezawaryjną pracę Silnik elektryczny zabezpieczony jest przed przegrzaniem

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

RISPP. AHU with heat recovery. Lüftungsgeräte mit wärmerückgewinnung. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Description

RISPP. AHU with heat recovery. Lüftungsgeräte mit wärmerückgewinnung. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Description AHU with heat recovery Lüftungsgeräte mit wärmerückgewinnung odzyskiem ciepła Description The air handling units RIS are used for ventilation with filtered, fresh, and preheated air. RIS units recoup heat

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW COMPONENTS FOR DIE SETS STEMPLE I MATRYCE PUNCHES AND DIES SUWAKI ROLKOWE I KLINOWE ROLLER CAMS AND CAM UNITS WYPYCHACZE EJECTORS MOCOWANIA I TRANSPORT CLAMPING AND LIFTING SPRĘŻYNY

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE RIRS V EKO 3.0 Wymiary / Dimensions W L H ØD H 1 F RIRS 200 V EKO 598 320 620 125-30 RIRS 300 V EKO 598 320 620 125-30 RIRS 400 V EKO 900 553 850 160 40 30 RIRS 700 V EKO 1100 655 980 250 40 40 RIRS 1200

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki PRZYJAZNE ŚRODOWISKO POPRZEZ OSZCZĘDZANIE ENERGII. stosując www.ariston.com www.aristonkondensacja.pl URZĄDZENIA GRZEWCZE marki KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA SOLARY MIEJSCE MONTAŻU 2 3 ZGODNIE Z PN

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wykonanie standardowe 3 Opcje 3-4

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco SWO 270 1-X do temp. -10ºC. Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco SWI 270 1-X do temp. -5ºC

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco SWO 270 1-X do temp. -10ºC. Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco SWI 270 1-X do temp. -5ºC Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco SWO 270 1-X do temp. -10ºC Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco SWI 270 1-X do temp. -5ºC Urządzenie Indeks Supraeco SWO 270 1-X 7 736 500 988 Supraeco SWI 270 1-X 7 736 500

Bardziej szczegółowo

MANUFACTURER OF HEATING ELEMENTS

MANUFACTURER OF HEATING ELEMENTS MANUFACTURER OF HEATING ELEMENTS EN INSTALLATIONS & APPLIANCES Tubular heating elements are produced according to KANTHAL OAKLEY technology on the newest patents and technical solutions of CSM MACHINERY

Bardziej szczegółowo

99,9% erp. nawet / even INVERTER DOSTĘPNE WIELKOŚCI URZĄDZEŃ AVAILABLE SIZES OF UNITS SPRAWNOŚĆ FILTRACJI FILTRATION EFFICIENCY

99,9% erp. nawet / even INVERTER DOSTĘPNE WIELKOŚCI URZĄDZEŃ AVAILABLE SIZES OF UNITS SPRAWNOŚĆ FILTRACJI FILTRATION EFFICIENCY erp READY INVERTER T E C H N O L O G Y WYDAJNOŚĆ AIR VOLUME (m 3 /h) DOSTĘPNE WIELKOŚCI URZĄDZEŃ AVAILABLE SIZES OF UNITS SPRAWNOŚĆ FILTRACJI FILTRATION EFFICIENCY 2000 4 nawet / even 99,9% 8000 K L I

Bardziej szczegółowo

CENNIK POMP CIEPŁA aktualny od 10.04.2011r.

CENNIK POMP CIEPŁA aktualny od 10.04.2011r. EXOTHERM 80-299 Gdańsk ul. Ledy 6 tel. 0-694 264 223 tel. 00 48 58 66 49 331 CENNIK POMP CIEPŁA aktualny od 10.04.2011r. 1. Pompy ciepła glikol-woda (gruntowe) podstawowy sterownik gaz R407C ( prosty układ

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE Centrale nawiewne / Air supply units 138 / RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES 2015-09-07 Centrale nawiewne / Air supply units Centrale nawiewne VEKA / VEKA air supply units Typ / Type Wydajn./spręż

Bardziej szczegółowo

S-Therm powietrzna pompa ciepła

S-Therm powietrzna pompa ciepła S-Therm powietrzna pompa ciepła Powietrze/woda - pompa ciepła powietrzna pompa ciepła W dzisiejszych czasach coraz częściej koncentrujemy się na kosztach ogrzewania biorąc pod uwagę problemy związane z

Bardziej szczegółowo

900 221 183 1200 221 183 1500 221 183 1 4 szt./pcs. 1170,31 1416,95 1741,05 > 4 szt./pcs. 640,79 775,83 952,89

900 221 183 1200 221 183 1500 221 183 1 4 szt./pcs. 1170,31 1416,95 1741,05 > 4 szt./pcs. 640,79 775,83 952,89 Kurtyny powietrzne RM / RM Air curtains RM Typ / Type RM125-09 RM125-12 RM125-15 grzałek I 1,5 2,3 3 II 3 4,5 6 Pobór prądu / Amp/phase [A] 27 33 41 Pobór mocy wentylatora / Motor Power [W] 130 150 168

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

COMPACT MSL seria 2,2-15 kw. Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom.

COMPACT MSL seria 2,2-15 kw. Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom. COMPACT MSL seria 2,2-15 kw Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom. COMPACT Seria MSL Sprężarki MSL, w sposób idealny łączą w sobie prostotę budowy oraz przystępność cenową sprężarek

Bardziej szczegółowo

Equipment Steam cleaners PERFORMANCE UNDER PRESSURE

Equipment Steam cleaners PERFORMANCE UNDER PRESSURE Equipment Steam cleaners PERFORMANCE UNDER PRESSURE Moc, niezawodność, bezpieczeństwo Wynik 20-letniego doświadczenia w produkcji wytwornic pary CHARAKTERYSTYKA STAINLESS STEEL Moc, niezawodność i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka/woda Glen Dimplex w zestawach z podgrzewaczami c.w.u.

Pompy ciepła solanka/woda Glen Dimplex w zestawach z podgrzewaczami c.w.u. Pompy ciepła solanka/woda Glen Dimplex w zestawach z podgrzewaczami c.w.u. Pompy ciepła solanka/woda dedykowane do budownictwa jednorodzinnego w ofercie Glen Dimplex to rozwiązania nie tylko bardzo przemyślane

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL ŚREDNIOPRĘŻNE TYPU WSP FAN TYPE WSP Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WSP są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne pomp ciepła

Dane techniczne pomp ciepła Dane techniczne pomp ciepła TYP-oznaczenie PSPC-06ZE PSPC-08ZE PSPC-09ZE PSPC-10ZE PSPC-13ZE PSPC-16ZE PSPC-19ZE Układ chłodniczy Moc chłodnicza B5/W35 kw 3,6 4,8 5,5 6,4 7,6 10,0 11,7 Sprężarka Copeland

Bardziej szczegółowo

Gruntowa Pompa Ciepła Bezpośredniego Odparowania DXW

Gruntowa Pompa Ciepła Bezpośredniego Odparowania DXW Gruntowa Pompa Ciepła Bezpośredniego Odparowania DXW Direct Expansion Earth Coupled Heat Pump DXW Pompe a Chaleur Geotermique a Evaporation Directe DXW MODEL ZH3 DXW65 Wydajność grzewcza Pobór mocy elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ZWROTNY CHECK VALVE materiał kadłuba body material

ZAWÓR ZWROTNY CHECK VALVE materiał kadłuba body material figura / figure przyłącza / ends kształt / form 277 gwintowane / threaded prosty / straight ZAWÓR ZWROTNY CHECK VALVE materiał kadłuba body material ciśnienie nominalne nominal pressure średnica nominalna

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE Centrale nawiewne / Air supply units Centrale nawiewne OTA / OTA air supply units Typ / Type Wydajn./spręż *) / Air flow /compression range *) Wymiary **) / Unit size **) Nagrzewnica / Heater capacity

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW, maksymalnie 2 sztuki w kaskadzie dla chłodzenia przy zastosowaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 ACS Opis urządzenia: W skrócie Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MPMSII, maksymalnie

Bardziej szczegółowo

WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH. Gas pressure regulator Reduktor ciśnienia gazu FG/FGB 100/110-200/210-300/310-500/510

WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH. Gas pressure regulator Reduktor ciśnienia gazu FG/FGB 100/110-200/210-300/310-500/510 WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH Gas pressure regulator Reduktor ciśnienia gazu FG/FGB 100/110-200/210-300/310-500/510 Gas pressure regulator Reduktory ciśnienia gazu FG/FGB 100/110-200/210-300/310-500/510 The

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ R410A. Sprê arki spiralne. www.cool.pl

AGREGATY WODY LODOWEJ R410A. Sprê arki spiralne. www.cool.pl AGREGATY WODY LODOWEJ Seria VC 177 kw do 530 kw R410A Sprê arki spiralne www.cool.pl SPIS TREŒCI / CONTENT 1. Charakterystyka ogólna / General characteristics... 2 2. Dane techniczne / Technical data...

Bardziej szczegółowo

MRVIII-RC. Główne cechy i korzyści MRV III-RC (odzysk ciepła)

MRVIII-RC. Główne cechy i korzyści MRV III-RC (odzysk ciepła) 57 67 Główne cechy i korzyści MRV III-RC (odzysk ciepła) WPROWADZENIE DO SYSTEMY TYPOWY UKŁAD 3-RUROWY Biuro Jednostki wewnętrzne grzewcze Jednostki wewnętrzne chłodzące Poczekalnia Sala konferencyjna

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIKI CIECZY PIONOWE / POZIOME PIONOWE /POZIOME ZBIORNIKI CIECZY. 15 dm3 / l 320 dm3 / l Położenie pionowe. lub.

ZBIORNIKI CIECZY PIONOWE / POZIOME PIONOWE /POZIOME ZBIORNIKI CIECZY. 15 dm3 / l 320 dm3 / l Położenie pionowe. lub. ZBIORNIKI CIECZY PIONOWE / POZIOME PIONOWE /POZIOME ZBIORNIKI CIECZY 15 dm3 / l 320 dm3 / l Położenie pionowe lub Położenie poziome Oferujemy szeroki zakres zbiorników ciśnieniowych we wszystkich standardach

Bardziej szczegółowo

DOBÓR POMP CIEPŁA WATERKOTTE

DOBÓR POMP CIEPŁA WATERKOTTE POMPA CIEPŁA WODA-WODA/SOLANKA-WODA Opis / model Wymiary Źródło ciepła / zakres pracy Ai1QE All in One Źródło ciepła: grunt Źródło ciepła: grunt lub woda gruntowa Moc do 17,0 kw COP do 6,6 do 480m 2 (36W/m

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM AUTOMATYZACJI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH STATKU

LABORATORIUM AUTOMATYZACJI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH STATKU LABORATORIUM AUTOMATYZACJI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH STATKU Nr 6: System i automatyka instalacji wody chłodzącej słodkiej dla silnika głównego Sulzer RTA 62U 2 Nr 6: Laboratorium automatyzacji systemów energetycznych

Bardziej szczegółowo

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Przetworniki Transducers Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Właściwości techniczne / Features Przetworniki napięcia, prądu, częstotliwości, mocy z serii PNT KON PNT CON Series transducer

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18 v~.rv.kj Chłodnicza. Poradnik - tom 1 5 SPIS TREŚCI TOMU I Przedmowa 11 Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18 Podstawy termodynamiki 21 Termodynamiczne parametry stanu gazu 21 2

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

szt./pcs , , ,81 > 4 szt./pcs. 706,22 855, ,18

szt./pcs , , ,81 > 4 szt./pcs. 706,22 855, ,18 Kurtyny powietrzne RM / RM Air curtains RM Typ / Type RM125-09 RM125-12 RM125-15 Moc grzałek / Power I 1,5 2,3 3 II 3 4,5 6 Pobór prądu / Amp/phase [A] 27 33 41 Pobór mocy wentylatora / Motor Power [W]

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw solarny do ogrzewania wody c.w.u SFCY-01-300-40, przeznaczony jest do użytkowania w domach jednorodzinnych i pozwala na całoroczne podgrzewanie wody użytkowej dla rodziny

Bardziej szczegółowo

AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-1/16-PL

AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-1/16-PL AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-2/12-PL 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wykonanie standardowe 3 Opcje 3-4 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

domowa pompa ciepła NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

domowa pompa ciepła NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ domowa pompa ciepła 2010 Zielona energia z powietrza Sprawność do 450% dla modeli HIGH POWER NOWOŚĆ Kompletne źródło ciepła budynków małokubaturowych ogrzewanie, chłodzenie, ciepła woda, woda basenowa

Bardziej szczegółowo

Regulator Napięcia Tolerancja Regulacji Napięcia +/-1.0% Pojedyncze Łożysko Uszczelnione. Niezakłócane Wentylatorem

Regulator Napięcia Tolerancja Regulacji Napięcia +/-1.0% Pojedyncze Łożysko Uszczelnione. Niezakłócane Wentylatorem GENERATOR JCB SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEKTRYCZNE CZĘSTOTLIWOŚĆ [Hz] NAPIĘCIE [V] MOC ZNAMIONOWA [kva/kw] MOC MAKSYMALNA[kVA/kW] STAND BY 50 Hz 3 fazy 400/230v 107.7kVA PRIME / 86.2kW 118.5kVA / 94.8kW

Bardziej szczegółowo

Historia firmy TECSISEL:

Historia firmy TECSISEL: Historia firmy TECSISEL: Firma TECSISEL istnieje na rynku od ponad 15 lat. Siedziba firmy znajduje się w Portugalii w miejscowości Viseu. TECSISEL jest dynamicznie rozwijającą się firmą produkującą systemy

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła woda-powietrze Model LV (1,9 do 17,1 kw)

Pompy ciepła woda-powietrze Model LV (1,9 do 17,1 kw) Pompy ciepła woda-powietrze Model LV (1,9 do 17,1 kw) 2 Pompy ciepła woda-powietrze Kompaktowe, efektywne i bogate w opcje Seria LV Pompa ciepła typu LV woda-powietrze oferuje szeroki zakres i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

najlepszekolektory.eu

najlepszekolektory.eu Informacje o produkcie NOWOŚĆ!!! Inwerterowa pompa ciepła powietrze-woda 12kW 230V Utworzono 28-06-2016 Cena : Ceny dostępne po zalogowaniu (netto: Ceny dostępne po zalogowaniu) Nr katalogowy : 09-212023

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA!!! Profesjonalne urządzenia dla rzemiosła i przemysłu

PROMOCJA!!! Profesjonalne urządzenia dla rzemiosła i przemysłu Profesjonalne urządzenia dla rzemiosła i przemysłu!!! ATRAKCYJNA OFERTA PROMOCYJNA URZĄDZEŃ MYJĄCYCH I SPRZĄTAJĄCYCH DLA PROFESJONALISTÓW MYJKI ZIMNO I GORĄCO WODNE ORAZ ODKURZACZE Oferta ważna od 2013.01.28

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool solanka woda WPC //7// /cool WPC Kompaktowa pompa ciepła solanka woda z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności litrów świetnie nadaje się do montażu w małych, ciasnych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8.

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8. e Hercules www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8 e SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

Pompa Ciepła powietrze woda Seria HP

Pompa Ciepła powietrze woda Seria HP Pompa Ciepła powietrze woda Seria HP Charakterystyka ogólna Pompa ciepła Serii HP to nowoczesne urządzenie służące do ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Do tego celu pozyskuje energię

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEMENTÓW GRZEJNYCH

PRODUCENT ELEMENTÓW GRZEJNYCH PRODUCENT ELEMENTÓW GRZEJNYCH PL INSTALACJE & AGD Elementy grzejne rurkowe wykonane są według technologii KANTHAL OAKLEY na najnowszych patentach i rozwiązaniach w maszynach i urządzeniach firmy CSM Machinery

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2dni- 1dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia ogólne, podstawy

Bardziej szczegółowo

Zimno z ciepła Katalog produktów 2011

Zimno z ciepła Katalog produktów 2011 Gabriel Miczka Przedsiębiorstwo tel/fax: +48 32 2319678; mobile: +48 601482447 http://powerauditing.com; e-mail: office@gabrielmiczka.com PowerAuditing.com Zimno z ciepła Chłodziarki adsorpcyjne Podsystemy

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 11TU

Dane techniczne SIW 11TU Informacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Gruntowa Pompa Ciepła ETNA GWS

Gruntowa Pompa Ciepła ETNA GWS Gruntowa Pompa Ciepła ETNA GWS Instrukcja obsługi panela dotykowego. Spis treści 1 Zasady bezpieczeństwa...3 1.1 Wstęp...4 2 Realizowanie funkcji i nastaw w panelu dotykowym sterownika PC...4 2.1 Funkcje

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEMENTÓW GRZEJNYCH

PRODUCENT ELEMENTÓW GRZEJNYCH PRODUCENT ELEMENTÓW GRZEJNYCH PL TWORZYWA SZTUCZNE Opaski grzejne mikanitowe Opaski grzejne mikanitowe stosowane są głównie do uplastyczniania tworzyw sztucznych, gumy oraz podgrzewania odcinków instalacji

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo