Zobowiązanie do kompletnej usługi. Polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zobowiązanie do kompletnej usługi. Polski"

Transkrypt

1 Polski

2 Wprowadzenie Nasza działalność konentruje się ałkowiie wokół wymagań naszyh klientów - zrozumienie sposobu pray i pomo iągłym doskonaleniu, dla nas to podróż, która nigdy się nie końzy. Nasza działalność obejmuje ponad 40 lat doświadzenia w gospodarstwie magazynie i dystrybuji elementów złąznyh i nadal pozostaje naszym podstawowym produktem, ale teraz formaie możemy oferować dodatkowe usługi, które są ponad ozekiwaniami naszyh klientów. Zaopatrujemy kazdy sektor rynku od mebli do motoryzaji I od budownitwa do przemysłu lotnizego, oferujemy doskonałą dokumentaję do każdego zamówienia, obejmująą ały PPAP i dostarzanie zęśi zgodnie z AS9120 dla przemysłu lotnizego i obronnego. Pomo tehnizna Podwykonawstwo montażowe Obróbka na miejsu Zarządzanie zapasami Produkty dobrej jakośi Globalne zaopatrzenie Pomagamy na etapie projektu, zapewniamy doradztwo tehnizne i stale dążymy do poprawy jakośi usług, któryh nasi klieni ozekują. Mikro Śruby Tworzenie zestawów i Pakowanie na zamówienie Od kompletowania i pakowania, zęśiowego montażu oraz naszego własnego zakładu produkyjnego, jesteśmy w stanie dostarzyć o wiele więej...

3 Produkty dobrej jakośi Posiadamy pełen zakres standardowyh produktów, Fastener Network nadal jest źródłem wysokiej jakośi i konkurenyjnej łązników, obejmują pełny zakres. Nasze doświadzenie nie ma sobie równyh, ale nadal praujemy na naszej znajomośi rynku, aby zapewnić, że jesteśmy w stanie dostarzyć nowe produkty, które mogą przynieść korzyśi dla naszyh Klientów. Co najważniejsze jednak, nasza wiedza tehnizna pozwala nam zrozumieć potrzeby naszyh klientów i praować z nimi w elu uzyskania najlepszego rozwiązania. Z ponad 9000 standardowyh zęśi jest niemożliwe, aby wymienić je wszystkie, wię można znaleźć na naszej stronie internetowej, aby uzyskać dostęp do niektóryh zęśi oraz ih danymi tehniznymi. Przez wiele lat nasz asortyment niedrogih produktów klasy C gwałtownie wzrosła. Nasi Klieni korzystają z naszyh usług aby zmniejszyć bazę dostawów, rozwinąć sieć dostaw za pomoą naszyh systemów zarządzania zapasami. Oraz hą aby Fastener Network stało się ih jedynym źródłem małyh produktów. Od projektowania zęśi do testowania, a następnie dostarzania większyh ilośi, nasze doświadzenie i możliwośi pozyskiwania dają pewność, że od pomysłu do dostarzania wszelkih produktów wytwarzanyh przez zatwierdzonyh dostawów Fastener Network i że przeszły nasze rygorystyzne wymagania jakośi.

4 Zarządzanie zapasami Dla większośi firm produkyjnyh komponenty klasy C stanowią między 60 a 80% objętoś używanyh zęśi alei tylko 1 do 2% ih łąznyh koszów. To oznaza, że poziom aktywnośi jest ałkowiie nieproporjonalny do droższyh przedmiotów. Uzyskanie dużej ilośi tanih komponentów do linii produkyjnyh wymaga administraji, zwiększeniu ałkowityh kosztów, o dla wielu firm jest trudne. Dodatkowo ryzyko wyzerpania zęśi mająyh wpływ na produkję, zarządzanie tymi małymi przedmiotami jest kluzowe. Faktem jest, że te zęśi klasy C są naszymi zęśiami klasy A. Poprzez zrozumienie firmy i tego, o jest wymagane, Fastener Network może współpraować z wami, aby zminimalizować waszą działalność poprzez dostarzanie następująyh zynnośi: n Wysoki obrót zasobów poprzez redukje zapasów n Zmniejszenie formalnośi i administraji n Ciągłe dostarzanie produktów wysokiej jakośi n Wiedza, że po stosunkowo krótkim okresie zasu, będziemy wiedzieć więej na temat zęśi klasy C, niż ktokolwiek inny. SYSTEMY VMI KanBan Odwiedzają Klienta, FNH Envoy dostarza bezpośrednio na miejse aby sprostać wymaganiom. Nasz spejalny system oprogramowania, nie tylko przyjmuje zamówienie i przekazuje je bezpośrednio do naszego serwera, ale działa na naszym systemie zaopatrzenia "SNAKE". To gwarantuje, że każdy punkt dostawy jest odwiedzony w kolejnośi... i końowe skanowanie zapewnia, że każdy lokaja została sprawdzona. FaxBan Jeżeli dostawa bezpośrednio od nas nie jest odpowiednia, wtedy nasz system FaxBan pozwala klientowi na kontrolę zamówień. Redukują koszty administrayjnyh i za pośrednitwem naszego systemu ExBan, zakontraktowani Klieni mogą sami kontrolować zamówienia. Wszystkie systemy VMI w dużym stopniu polegają na analizie wykorzystania i rozmiarów pojemników. Jak wszystko na temat naszego systemu VMI, bierzemy pełną odpowiedzialność, aby odniosły sukes. Nie tylko ponieważ musimy... ale dlatego, że hemy.

5 Tworzenie zestawów i Pakowanie na zamówienie Cehą naszej działalnośi od wielu lat jest zakres modeli które dostarzamy. Zarządzanie zęśiami kompozytowymi jest kluzowe, zwłaszza gdy niektóre zestawy mają ponad 30 różnyh elementów! Tworzenie zestawów zawiera element zaopatrzenia i kontroli, pakowania, znakowania i kodów kreskowyh. Każda firma ma swoje własne metody działania, ale o ile zasady redukji poziomu zapasów i aktywność pozostają takie same, sposób, w jaki oni osiągają te wyniki będą się różnić. Fastener Network Holdings ma szerokie doświadzenie przez kontakt z wieloma wiodąymi firmami, aby zapewnić rozwiązanie na osiągnięie elów naszyh klientów. Naszym elem jest zapewnienie odpowiedniego i skuteznego sposobu obhodzenia się z elementami klasy C, znaznie zmniejszają koszty. Współpraujemy z wami, aby w pełni zrozumieć wasze potrzeby i dostarzyć najlepsze rozwiązania, od punktu użytkowania lub bezpośrednio do waszego klienta I wszystko pomiędzy.

6 Podwykonawstwo montażowe Obszar, który się rozwinął w iągu ostatnih trzeh lat, nasze podwykonastwo montażowe, tradyyjnie było podstawową usługą w elu zaoszzędzenia klientom zasu na montażu niskiej wartośi który był zasohłonny i kosztowny. Dzięki spejalistyznej wiedzy tehniznej, nie tylko w dziedzinie łązników, jesteśmy w stanie podjąć bardziej skomplikowanyh montaży, takih jak: n Zarządzanie ztero-zęśiowym proesem obróbki produktów do intensywnego użytkowania w pojazdah. n Wielostopniowe montaże elektryzne w pełni przetestowane. n Spawanie i nitowane wytwory z wysokiej wytrzymałośi stali szlahetnej. Fastener Network oferuje dostosowane usługi, gdzie w pełni przeszkolony personel składa poszzególnyh zęśi do końowyh montaży, gotowyh do wykorzystania w produkji i proesah produkyjnyh.

7 Mikro Śruby Jesteśmy teraz we współpray z wyspejalizowaną firmą produkyjną, o pozwala nam na zapewnienie pełnego zakresu "Miro ŚRUB i elementy sprzymierzonyh". Ten asortyment dodatkowo zwiększa naszą szeroką gamę produktów i daje nam możliwość dostarzania składników bez łba i z łbem szybko i konkurenyjnie. Zakres dostępnyh wielkośi zazyna się od 0,5 mm mm średniy w różnym skoku gwintu. Zakres materiałów do wyboru obejmuje mosiądz, brąz fosforowy, aluminium, stal nierdzewna, stal węglowa i nikiel srebrny. Możesz być zaskozony, aby usłyszeć, że niektóre z elementów bardziej standardowyh są dostępne od ręki i dlatego szybkie dostawy mogą być dostępne. Elementy te są wytwarzane przy użyiu spejalistyznyh tehnik wytwarzania obejmująyh spejalnie przystosowane CAMERA, sterowane komputerowo automaty tokarskie i oprzyrządowania. Ta spejalistyzna tehnologia pozwala na śisłą kontrolę produkji i w konsekwenji wysokiej jakośi I preyzyjne produkty są gwarantowane poparte dokumentają ISIR w razie potrzeby.

8 Globalne zaopatrzenie Filozofia Fastener Network o do zakupu jest bardzo prosta. Jeśli kupujemy jakość, sprzedajemy jakość. Dzięki wieloletniemu doświadzeniu w zaopatrzeniu, imporie, magazynowaniu i dystrybuji, możemy spełnić najbardziej rygorystyzne wymagania o do jakośi, eny i dostawy. Każda firma zależy od konkurenyjnej podstawy kosztowej i potrzeba wykorzystania niskih źródeł kosztów spoza Wielkiej Brytanii wzrosła w iągu roku. Każdy dostawa Fastener Network musi spełniać następująe kryteria: n jakośi i zatwierdzenie do ISO 9001:2008 jako minimum n Spełniać nasze kryteria wydajnośi o do zasu dostawy n Konkurenyjność na rynku n Polityka zaopatrzenia dostosowane do branży klienta / indywidualnyh wymagań. Każdy sektor rynku ma swoje własne wymagania jakośiowe, wię wybór jest krytyzny. Nie każdy klient będzie wymagać rygorystyzne standardów i dokumentaji wymaganyh przez sektor motoryzayjny. Jest to odzwieriedlone w dostawie i kosztah. Odwiedzimy Daleki Wshód regularnie nie tylko w elu zaspokojenia i kontroli naszyh obenyh partnerów dostaw, ale do oeny potenjalnyh nowyh dostawów. Stworzyło to wiele innyh możliwośi pray na zewnątrz naszego asortymentu, oś, o jest oraz zęśiej wykorzystywane przez klientów. Ih potrzeba zmniejszenia bazy dostawów i uzyskanie korzyśi z naszyh systemów zaopatrzenia doprowadziło nas do dostarzania znaznie więej niż standardowyh elementów złąznyh, takih jak: n Częśi tozone n Spejalne zęśći formowane na zimno n Wytłozki n Częśi z tworzyw sztuznyh n I wiele innyh...

9 Pomo tehnizna Ciągłe doskonalenie jest kluzowe. Filozofią Fastener Network jest dostarzanie ulepszeń do naszego Klienta, zapewniają: n Wsparie projektów n Wartośiowa analiza / Wartośiowa tehnika n Pełna tehnika aplikaji w elu poprawy proesów n Pomo przy prototypah n Porady tehnizne dotyząe indywidualnego problemu Jesteśmy w pełni na bieżąo z rozwojem tehniznym w branży elementów złąznyh, wprowadzaniem nowyh produktów, materiałów i wykońzeń galwaniznyh i staramy się stale proponować ulepszenia naszym klientom, aby ih działalność była bardziej konkurenyjna. Często sami możemy wytwarzać prototypy, zapewniają poprawę z minimalnym opóźnieniem.

10 Obróbka na miejsu W naszej lokaji w Dudley mamy kompleksowe entrum obróbkowe umożliwiająe nam dostarzanie spejalnyh zęśi tozonyh od niskih do średnih ilośi, i iągłe inwestyje w nowe maszyny CNC daje nam zdolność do podejmowania się produkji nowyh produktów. Produkja zęśi z materiałów takih jak duplex, stopów niklu, nadstopów i bardziej spejalistyzne gatunki, takie jak tytan, jak również węgiel, stal nierdzewna i mosiądz. Nasze systemy na zamówienie podlegają rygorystyznej kontroli jakośi, akredytowane BS EN 9001:2008 dla zapewnienia pełnej satysfakji Klienta. Z pojemnośi CNC o średniy do 70 mm (2,3 / 4 ") x 400mm długośi i rzut do Ø420mm (16,1 / 2") x 1200mmØ mamy tokarskie zdolnośi do Ø 760 mm (30 "). Stale inwestujemy w nowe maszyny, a naszą najnowszą listę można zobazyć na naszej stronie internetowej Zwrot awaryjny na przedmioty wykonane wewnętrznie jest dostępny, a my z przyjemnośią witamy nowyh potenjalnyh klientów do odwiedzenia nas.

11 Dudley Head Offie and Export Unit B, Grazebrook Industrial Park, Peartree Lane, Dudley, West Midlands, DY2 0XW T: +44(0) F: +44(0) Christhurh Branh and Trade Counter Unit 5, Ambassador Industrial Estate, Airfield Road, Christhurh, Dorset, BH23 3TG T: +44(0) F: +44(0)

Systemy logistyczne na rynku mięsnym

Systemy logistyczne na rynku mięsnym 84 temat wydania Systemy logistyczne na rynku mięsnym Logistyka produkcji to system wsparcia procesu produkcji we wszelkie niezbędne zasoby (materiały, informacje, zasoby ludzkie i pieniężne) drogą integracji

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE

DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE 3 WITAMY W ŚWIECIE CIĄGŁEJ OPTYMALIZACJI Opracowujemy unikatowe produkty

Bardziej szczegółowo

Postaw na kompleksowe rozwiązania

Postaw na kompleksowe rozwiązania Usługi Obszar planowania, produkcja i logistyka, naprawa, szkolenia _NOWOŚĆ: PROGRAM USŁUG MULTILEVEL Postaw na kompleksowe rozwiązania Usługi dotyczące narzędzi Usługi w zakresie produkcji & logistyki

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

BROSZURA TEMATYCZNA. Sprzęt i wyposażenie medyczne

BROSZURA TEMATYCZNA. Sprzęt i wyposażenie medyczne BROSZURA TEMATYCZNA Sprzęt i wyposażenie medyczne Production and design: Global Sales and Marketing department IBS, ASW and IBS VIRTUAL ENTERPRISE are registered trademarks of IBS AB, in the European Union

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie?

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? www.pwc.pl Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? Raport e-commerce 2011 Raport powstał dzięki współpracy z naszymi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Twój Partner w biznesie

Twój Partner w biznesie Twój Partner w biznesie Historia firmy 1985.02.15 początek działalności zakładu produkcyjnego. 1986-2004 dynamiczny rozwój firmy: budowa hali produkcyjnej, magazynu wysokiego składowania, otwarcie Biur

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE!

CIĄGŁE DOSKONALENIE! CIĄGŁE DOSKONALENIE! ROZWÓJ PROCESU I PRODUKTU PROCESY TRANSAKCYJNE PRZYWÓDZTWO I ZARZ DZANIE ZAKUPY PRODUKCJA PROGRAM Operational Excellence SIX SIGMA KATALOG SZKOLEŃ 2015 1 Przywództwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BSI. Czym się zajmujemy. Kim jesteśmy.

WPROWADZENIE DO BSI. Czym się zajmujemy. Kim jesteśmy. WPROWADZENIE DO BSI Kim jesteśmy. Podobno jednym z najpopularniejszych słów na świecie jest OK. Ale nie w BSI. Uważamy, że nie powinno się poprzestawać na byciu zaledwie OK. Stawiamy na więcej. Znacznie

Bardziej szczegółowo

niezbędne dane i raporty dla szybkiego zwalniania partii produktów.

niezbędne dane i raporty dla szybkiego zwalniania partii produktów. Mleko i napoje Przemysłowe systemy ważenia i pomiaru 11 News Doskonała kontrola masy netto w fabryce Nestlé Dong Nai Produkcja milionów opakowań dziennie oferuje ogromny potencjał oszczędności przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Kompetencje podnoszą wydajność produkcji

Kompetencje podnoszą wydajność produkcji Rozwiązania Produkcja, logistyka, oprogramowanie, szkolenia _PROGRAM USŁUG MULTILEVEL Kompetencje podnoszą wydajność produkcji KOMPETENCJE PODNOSZĄ WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI Jako kompetentny partner po stronie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję?

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Jakosc Magazyn 4/2014 ISSN 2299-6249 Bezpieczeństwo Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Technologie Badania i certyfikacja zabawek od kuchni Wiedza Co kryje w sobie Doktryna jakości profesora

Bardziej szczegółowo

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Siemens PLM Software. Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Siemens PLM Software. Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM Siemens PLM Software Wprowadzenie do zarządzania danymi produktu (PDM) Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM www.siemens.com/teamcenter Artykuł techniczny dla kadry zarządzającej Implementacja systemów

Bardziej szczegółowo

Usługi TotalCare SZEROKA OFERTA USŁUG DLA UTRZYMANIA DYNAMIKI DZIAŁAŃ TWOJEJ FIRMY

Usługi TotalCare SZEROKA OFERTA USŁUG DLA UTRZYMANIA DYNAMIKI DZIAŁAŃ TWOJEJ FIRMY Usługi TotalCare SZEROKA OFERTA USŁUG DLA UTRZYMANIA DYNAMIKI DZIAŁAŃ TWOJEJ FIRMY bezpieczne i optymalne działanie urządzeń, które jest możliwe wyłącznie dzięki szerokiej wiedzy inżynieryjnej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Słowo wstępne. Konflikt na wschodzie może zaszkodzić polskim przedsiębiorcom. System zarządzania ludźmi a LM

Szanowni Państwo, Słowo wstępne. Konflikt na wschodzie może zaszkodzić polskim przedsiębiorcom. System zarządzania ludźmi a LM News 1 Słowo wstępne 3-4 Konflikt na wschodzie może zaszkodzić polskim przedsiębiorcom Szanowni Państwo, 5-6 System zarządzania ludźmi a LM mamy przyjemność oddać w Państwa ręce drugi już numer naszego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

SUCCESS PROFIL GRUPY 2014

SUCCESS PROFIL GRUPY 2014 SUCCESS PROFIL GRUPY 2014 Polish SGS jest światowym liderem w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji. Grupa SGS jest rozpoznawana jako wzór jakości i rzetelności. Zatrudniając ponad 80,000

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Wielkość Styl Jakość

Wielkość Styl Jakość Robienie zdjęć jeszcze nigdy nie sprawiało tyle przyjemności! Rozpowszechnienie się tradycyjnych i cyfrowych aparatów fotograficznych oraz urządzeń przenośnych wyposażonych w aparaty przyczyniło się do

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo