Zabawka czy Narzędzie? GISDAY 19 LISTOPADA Tradycjonaliści. Sceptycy. Rozsądni. Pionierzy. Innowatorzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zabawka czy Narzędzie? GISDAY 19 LISTOPADA 2008. Tradycjonaliści. Sceptycy. Rozsądni. Pionierzy. Innowatorzy"

Transkrypt

1 GIS Geoinformacja Geotechnologia 1959 W.Tobler MIMO zastosowanie komputera w kartografii: pozyskiwanie danych, geokodowanie, analizy, wyświetlanie CGIS R.Tomlinson Metoda Map In Map Out SYMAP H.Fisher (1965) 2002 Technologia B.Thoen (1995) Zabawka czy Narzędzie? czy M.Goodchild (1995) NCGIA Nauka Zbigniew Zwoliński Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza GISDAY 19 LISTOPADA 2008 ystem GIS ystem(-s) s) lata GIS cience lata tudies lata ervices lata patial statistics lata 2005 D.J.Maguire 1998 Rozprzestrzenianiu się innowacji w zastosowaniu do systemów geoinformacyjnych Systemy Informacji Geograficznej to zintegrowany zestaw: sprzętu komputerowego, oprogramowania, danych, metod badawczych i specjalistów, które to elementy działają w kontekście instytucjonalnym. 2005: Sieci komputerowe i oprogramowania Liczba sprzedanych licencj Tradycjonaliści Sceptycy Rozsądni Pionierzy Innowatorzy Rogers (2003) INSPIRE INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe 1. Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych 2. Systemy siatek geograficznych 3. Nazwy geograficzne 4. Jednostki administracyjne 5. Adresy 6. Działki katastralne 7. Sieci transportowe 8. Hydrografia 9. Obszary chronione 1. Ukształtowanie terenu 2. Użytkowanie terenu 3. Sporządzanie ortoobrazów 4. Geologia INSPIRE INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe 1. Jednostki statystyczne 2. Budynki 3. Gleba 4. Zagospodarowanie przestrzenne 5. Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi 6. Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe 7. Urządzenia do monitorowania środowiska 8. Obiekty produkcyjne i przemysłowe 9. Obiekty rolnicze i akwakultury 10. Rozmieszczenie ludności demografia 11. Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze 12. Strefy zagrożenia naturalnego 13. Warunki atmosferyczne 14. Warunki meteorologiczno-geograficzne 15. Warunki oceanograficzno-geograficzne 16. Regiony morskie 17. Regiony biogeograficzne 18. Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne 19. Rozmieszczenie gatunków 20. Zasoby energetyczne 21. Zasoby mineralne 1

2 INSPIRE INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe Poprawność terminologiczna danych przestrzennych Poprawność merytoryczna danych przestrzennych Dane przestrzenne przedmiot badań nauk geograficznych Dane przestrzenne dotyczą informacji fizycznogeograficznych i społecznoekonomicznych Czy w Polsce przeszkodą w tworzeniu infrastruktury geoinformacyjnej jest brak koordynacji i współdziałania? TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE NIE WIEM Infrastruktura danych przestrzennych jako integracja informacji geograficznej Czy w Polsce przeszkodą w tworzeniu infrastruktury geoinformacyjnej jest trudny dostęp do danych (cena)? TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE NIE WIEM Kierunki współczesnych analiz Zapytania przestrzenne Znajdowanie jednego z obiektów w stosunku do innych obiektów Zapytania atrybutowe Pytania o cechy, atrybuty obiektów Interpolacja przestrzenna Przewidywanie wartości w danej lokalizacji geograficznej Kierunki współczesnych analiz Analizy sieciowe Znajdywanie dróg spełniających odpowiednie warunki lub o pewnych ograniczeniach Analiza terenu Analizy trój-wymiarowe (3-D) Wizualizacja geograficzna Przedstawianie wyników prac Funkcje matematyczne Stosowane, algebraiczne, geometryczne, statystyczne, geostatystyczne (etc.) Zastosowania analiz geoinformacyjnych WSZĘDZIE.... oraz wiele innych zastosowań, w których jedynym ograniczeniem jest... wyobraźnia 2

3 Czy w Polsce przeszkodą w tworzeniu infrastruktury geoinformacyjnej jest przestarzałe szkolnictwo niedostosowane do potrzeb rynku pracy? Inne przeszkody w tworzeniu infrastruktury geoinformacyjnej określone przez specjalistów uczestniczących w badaniu opinii środowiska TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE NIE WIEM Brak dostatecznie wyszkolonych specjalistów - praktyków w dziedzinie geoinformacji, w tym programistów, operatorów i administratorów systemów. Brak motywacji do korzystania z dostępnych studiów uzupełniających chipodplomo podyplomowych. Niedostateczna popularyzacja systemów geoinformacyjnych. Negatywny stosunek decydentów do tworzenia infrastruktury geoinformacyjnej. Komponenty GIS-u - Specjaliści Studia uniwersyteckie GeoInformacja Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od roku akademickiego 2002/2003 kierunek: geografia specjalność: geoinformacja od I roku studiów Studia magisterskie, dzienne, 5-letnie Absolwent geoinformacji Kompetencje: GeoInformacja UAM Poznań Studia uniwersyteckie a nie zawodowe Naukowca podejmowanie badań z zakresu geoinformacji Menadżera prowadzenie projektów i aplikacji Operatora/Specjalisty implementowanie istniejących danych i rozwijanie opracowywania nowych geodanych Konsultanta zapewnienie konsultacji geoinformacyjnych w zarządzaniu środowiskiem, gospodarką, instytucjami Dydaktyka przekazywanie wiedzy geoinformacyjnej na wszytskich szczeblach edukacji GI = Geo eoinformacja GEOINFORMACJA - nauka redefiniująca i rozwijająca dotychczasowe, uznane i przyjęte koncepcje, teorie i poglądy nauk geograficznych w kategoriach informatycznych, dając nowe możliwości interpretacyjne Funkcje GeoInformacji Wprowadzanie danych Weryfikacja danych Zarządzanie systemem baz danych Zarządzanie systemem baz danych Analizy i opracowanie danych Geomodelowanie i symulacje Wizualizacja danych 3

4 Wielodyscyplinarny kontekst geoinformacji Pozyskiwanie / Weryfikacja Geomatyka, geodezja, odwzorowania, zdalna rejestracja, fotogrametria, GPS, geometria, kartografia, badania terenowe, próbkowanie, profilowanie, inwentaryzacja, kartowanie Geografia, komputerowo wspomagana kartografia tematyczna, statystyka, geostatystyka, analizy przestrzenne, geomodelowanie, symulacje Eksploatacja / Analiza GI Zarządzenie / Przetwarzanie Teoria informacji, systemy zarządzania, systemy baz danych, nauki informatyczne, matematyka, logika, topologia, algorytmy, opracowania numeryczne Komputerowo wspomagana konceptualizacja i planowanie, system podejmowania decyzji, analizy fraktalne, systemy eksperckie, sztuczna inteligencja, sieci neuronowe Wyprowadzanie / Wizualizacja D.Maguire (1991) Powiązania systemu geoinformacyjnego z innym oprogramowaniem Pozyskiwanie / Weryfikacja RS Teledetekcja CAM Kartografia komputerowa Eksploatacja / Analiza GI Zarządzenie / Przetwarzanie DBMS Bazy danych CAD Projektowanie wspomagane komputerowo Wyprowadzanie / Wizualizacja Raper et al. (1992) Aerospace Engineering Agricultural Economics Agricultural Engineering Agronomy Animal Science Anthropology Applied Physics Archaeology Architecture Area Studies Base Management Battlefield Management Biostatistics Botany Business Administration Chemical Engineering City Planning Civil Engineering Classical Studies Climatology Coastal Studies Communications Computer Science Conservation Biology Criminal Justice Decision Support Systems Demography Earth Science Ecology Economics Electrical Engineering Entomology Environmental Design Environmental Engineering Environmental Health Environmental Science Epidemiology Ethnic Studies Farm & Ranch Management Fisheries Forestry Geochemistry Geographic Information Sciences Geography Geology Geomatics (Surveying) Geosciences, Government Government Documents Library Health Care Management Historic Preservation History Hydrology Industrial Engineering g International Studies Journalism Journalism Jurisdictional Law Landscape Architecture Linguistics Map & Imagery Library Marine Biology Marketing Mechanical Engineering Meteorology Military Supply & Logistics Natural Resource Management Natural Sciences Oceanography Operations Research Paleontology Parks & Recreation Pedology Pest Management Physical Sciences Plant Science Political Science Psychology Public Administration Public Health Public Health & Medicine Quaternary Research Range Management Real Estate Law Real Estate Management Redistricting Law Reference Librarian Regional Planning Regional Science Religion Retail Management Science Education Secondary Education Seismology Research Sociology Software Engineering Soil Science Technical Education Telecommunications Transportation Engineering Transportation Fleet Mgt. Travel & Tourism Urban Design Urban Planning Veterinary Science Water Resources Management Weed Science Wildlife Management Zoology wg M.Phoenix (ESRI) 2004 Aerospace Engineering Agricultural Economics Agricultural Engineering Agronomy Animal Science Anthropology Applied Physics Archaeology Architecture Area Studies Base Management Battlefield Management Biostatistics Botany Business Administration Chemical Engineering City Planning Civil Engineering Classical Studies Climatology Coastal Studies Communications Computer Science Conservation Biology Criminal Justice Decision Support Systems Demography Earth Science Ecology Economics Electrical Engineering Entomology Environmental Design Environmental Engineering Environmental Health Environmental Science Epidemiology Ethnic Studies Farm & Ranch Management Fisheries Forestry Geochemistry Geographic Information Sciences Geography Geology Geomatics (Surveying) Geosciences Government Government Documents Library Health Care Management Historic Preservation History Hydrology Industrial Engineering g International Studies Journalism Journalism Jurisdictional Law Landscape Architecture Linguistics Map & Imagery Library Marine Biology Marketing Mechanical Engineering Meteorology Military Supply & Logistics Natural Resource Management Natural Sciences Oceanography Operations Research Paleontology Parks & Recreation Pedology Pest Management Physical Sciences Plant Science Political Science Psychology Public Administration Public Health Public Health & Medicine Quaternary Research Range Management Real Estate Law Real Estate Management Redistricting Law Reference Librarian Regional Planning Regional Science Religion Retail Management Science Education Secondary Education Seismology Research Sociology Software Engineering Soil Science Technical Education Telecommunications Transportation Engineering Transportation Fleet Mgt. Travel & Tourism Urban Design Urban Planning Veterinary Science Water Resources Management Weed Science Wildlife Management Zoology wg M.Phoenix (ESRI) 2004 Platforma integracyjna geografii Kluczowe zmiany w rozumieniu geoinformacji: Integracja technologii geoinformacji GPS GSM Intranet Internet metody gromadzenia danych przestrzennych i nieprzestrzennych techniki kartografii cyfrowej technologie przetwarzania zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych konwersja danych wektorowych i rastrowych metody graficznego przetwarzania danych cyfrowa demokracja i systemy wspomagania podejmowania decyzji multimedialne techniki prezentacji metody geosymulacji ochrona danych Od danych do analiz Od danych przez analizy do rzeczywistości 4

5 Świat rzeczywisty Informacja Decyzja Kluczowe zmiany w rozumieniu geoinformacji: Pozyskanie wiedzy System geoinformacyjny Decyzja człowieka Zdobycie informacji Zrównoważony rozwój Świat rzeczywisty Od danych do analiz Od danych przez analizy do rzeczywistości Analizy przestrzenne Interoperacyjność Analizy 5-10 % przestrzenne 75 % % Integracja danych Integracja danych % Konwersja 5-10 % danych 75% Pozyskanie danych WebGI, MobileGI, Interaktywna GI, Interoperacyjność GI Analizy przestrzenne, Wspomaganie podejmow. decyzji Pozyskanie, konwersja i integracja danych Przeszłość Jest Przyszłość GIS Geographical Information System PIS Planetary Information System Cyfrowy Model Terenu Marsa Biotechnologia Nanotechnolgia Geotechnologia Mars Orbiter Laser Altimetr (MOLA) Rozdzielczość ok. 460 m High Resolution Stereo Camera (HRSC) Rozdzielczość poniżej 30 m GIS System informacji geograficznej GPS Światowy y system lokalizacyjny RS Teledetekcja NASA (2008) V.Gevin (2004) Sharing GIS With Others GIS is a new medium for communication Newspapers Radio Television Internet GIS GIS helps people to Better understand and collaborate Tell stories about conditions, situations, and events Forecast the future ESRI (2008) Funkcje geowizualizacji - obrazowania danych przestrzennych Rodzaje celów: Badania naukowe Udostępnianie informacji Rodzaje interakcji: Wysokie Niskie Rodzaje użytkowników: Specjaliści Społeczeństwo Geowizualizacja: Rozpoznanie Analiza Synteza Prezentacja MacEachren et al. (2004) 5

6 Biotechnologia Nanotechnolgia Geotechnologia Społeczeństwo geoinformacyjne 1 2 Geoinformacja Nauki o Ziemi i informatyczne Telekomunikacja Mobilność Społeczeństwo, które szeroko korzysta z geoinformacji uzyskiwanej za pomocą powszechnie dostępnych usług infrastruktury geoinformacyjnej (infrastruktury danych przestrzennych) 3 Społeczeństwo (geo)informacyjne Gospodarka oparta na wiedzy Geotechnologia TELEKOMUNIK KACJA MOBILNOŚ ŚĆ PRZESTRZEŃ REALNA (GEOGRAFICZNA) SPOŁECZEŃSTWO GEOINFORMACYJNE GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY PRZESTRZEŃ WIRTUALNA (INFORMATYCZNA) TELEK KOMUNIKACJA MO OBILNOŚĆ Dziękuję za uwagę, zmienione 6

ZARZĄDZENIE NR 11 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 1. z dnia 19 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 1. z dnia 19 lutego 2010 r. Załącznik do obwieszczenia nr 3 Rektora UW z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie opisu przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

P IO T R PIOTR WERNER W E R N E R W prowadzenie do systemów geoinformacyjnych 2004

P IO T R PIOTR WERNER W E R N E R W prowadzenie do systemów geoinformacyjnych 2004 PIOTR WERNER Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych PIOTR WERNER 2004 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH Piotr Werner Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych Wydanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE CZYM JEST INSPIRE? Infrastruktura informacji przestrzennej na poziomie kontynentalnym, tworzona celem wsparcia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG. PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG. PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych KIERUNEK STUDIÓW EKONOMIA ROK AKADEMICKI 2005/2006 W roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych...

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... A R T Y K U Y Człowiek i Środowisko 36 (1-2) 2012, s. 5-24 Paweł Sudra MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH POBIERANYCH Z USŁUG GEOINFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 4/2011

RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 4/2011 PRACE NAUKOWE GIG GÓRNICTWO I ŚRODOWISKO RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 4/2011 Jan Bondaruk, Paweł Zawartka OGÓLNODOSTĘPNA PLATFORMA INFORMACJI TERENY POPRZEMYSŁOWE I ZDEGRADOWANE

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3 Model kszta³cenia stacjonarnego POLSKIE TOWARZYSTWO i ustawicznego w INFORMACJI zakresie systemów PRZESTRZENNEJ geoinformacyjnych na PWr. ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3 7 MODEL KSZTA CENIA

Bardziej szczegółowo

Głównym celem dyrektywy INSPIRE jest profesjonalna ochrona środowiska Piotr Dobrzyński

Głównym celem dyrektywy INSPIRE jest profesjonalna ochrona środowiska Piotr Dobrzyński Bank Inwentaryzacji Przyrodniczych węzłem infrastruktury INSPIRE Głównym celem dyrektywy INSPIRE jest profesjonalna ochrona środowiska Piotr Dobrzyński Partnerzy Porozumienie z dnia 1 marca 2010 roku pomiędzy

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PODYPLOMOWE ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W LEŚNICTWIE I OCHRONIE PRZYRODY 1

STUDIUM PODYPLOMOWE ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W LEŚNICTWIE I OCHRONIE PRZYRODY 1 STUDIUM PODYPLOMOWE ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W LEŚNICTWIE I OCHRONIE PRZYRODY 1 Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, SGGW w Warszawie Słowa kluczowe: SIP, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Technologie numeryczne w kartografii. Paweł J. Kowalski

Technologie numeryczne w kartografii. Paweł J. Kowalski Technologie numeryczne w kartografii Paweł J. Kowalski Tematyka mapy numeryczne bazy danych przestrzennych systemy informacji geograficznej Mapa = obraz powierzchni Ziemi płaski matematycznie określony

Bardziej szczegółowo

KSZTA CENIE W DZIEDZINIE GEOINFORMACJI NA KIERUNKU GÓRNICTWA I GEOLOGII GEOINFORMATION EDUCATION FOR STUDENTS OF MINING AND GEOLOGY.

KSZTA CENIE W DZIEDZINIE GEOINFORMACJI NA KIERUNKU GÓRNICTWA I GEOLOGII GEOINFORMATION EDUCATION FOR STUDENTS OF MINING AND GEOLOGY. KSZTA CENIE POLSKIE W DZIEDZINIE TOWARZYSTWO GEOINFORMACJI INFORMACJI NA KIERUNKU GÓRNICTWA PRZESTRZENNEJ I GEOLOGII ROCZNIKI GEOMATYKI 2009 m TOM VII m ZESZYT 3(33) 75 KSZTA CENIE W DZIEDZINIE GEOINFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Geoserwis GDOŚ. - zastosowanie oprogramowania OpenSource we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE w zakresie ochrony środowiska

Geoserwis GDOŚ. - zastosowanie oprogramowania OpenSource we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE w zakresie ochrony środowiska Geoserwis GDOŚ - zastosowanie oprogramowania OpenSource we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE w zakresie ochrony środowiska Maciej Rossa maciej.rossa@gdos.gov.pl Paweł Seremak pawel.seremak@gdos.gov.pl Michał

Bardziej szczegółowo

DOMENA PUBLICZNA. luty

DOMENA PUBLICZNA. luty DOMENA PUBLICZNA luty Publikacja ta jest elektroniczną wersją wydanej w 2008 roku książki pod tym samym tytułem. Mam nadzieję, że dzięki jej udostępnieniu nadal będzie przydatna, a przy okazji bardziej

Bardziej szczegółowo

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

Jan Burdziej II rok geografii UMK rok akademicki 2002 / 2003. Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS)

Jan Burdziej II rok geografii UMK rok akademicki 2002 / 2003. Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS) Jan Burdziej II rok geografii UMK rok akademicki 2002 / 2003 Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS) I. Wstęp Informacja dotycząca obiektów i zjawisk występujących w przestrzeni geograficznej,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

PROFESOR JERZY GA DZICKI WYBITNY UCZONY, WYCHOWAWCA, ORGANIZATOR I SPO ECZNIK PROFESSOR JERZY GA DZICKI A PROMINENT SCIENTIST AND EDUCATOR

PROFESOR JERZY GA DZICKI WYBITNY UCZONY, WYCHOWAWCA, ORGANIZATOR I SPO ECZNIK PROFESSOR JERZY GA DZICKI A PROMINENT SCIENTIST AND EDUCATOR Profesor Jerzy POLSKIE GaŸdzicki TOWARZYSTWO wybitny uczony, INFORMACJI wychowawca, organizator PRZESTRZENNEJ i spo³ecznik ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 2 7 PROFESOR JERZY GA DZICKI WYBITNY

Bardziej szczegółowo

INNOVATION RELAY CENTRE

INNOVATION RELAY CENTRE INNOVATION RELAY CENTRE Nowoczesne technologie są obecnie kluczowym czynnikiem konkurencyjności oraz wzrostu gospodarczego państw wysokorozwiniętych. Zależność pomiędzy wdrożeniem nowych technologii, a

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej Program Studiów 1. Sylwetka absolwenta Studia podyplomowe są adresowane

Bardziej szczegółowo

Konferencja na temat

Konferencja na temat Konferencja na temat INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DŹWIGNIĄ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO SPATIAL INFORMATION INFRASTRUCTURE AS A TOOL TO DEVELOP INFORMATION SOCIETY Warszawa, Biblioteka

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz Nałęcz Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

dr Tomasz Nałęcz Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy GEOINFORMACJA FORMĄ PROMOCJI BADAŃ NAUKOWYCH dr Tomasz Nałęcz Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Wprowadzenie We współczesnym świecie ilość informacji wzrasta w tempie ekspotencjalnym,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ARCHITEKTUR I TECHNOLOGII HYBRYDOWYCH W PROJEKTOWANIU SYSTEMÓW GIS

ZASTOSOWANIE ARCHITEKTUR I TECHNOLOGII HYBRYDOWYCH W PROJEKTOWANIU SYSTEMÓW GIS ZASTOSOWANIE ARCHITEKTUR I TECHNOLOGII HYBRYDOWYCH W PROJEKTOWANIU SYSTEMÓW GIS Stanisław STANEK, Małgorzata PAŃKOWSKA, Andrzej SOŁTYSIK, Mariusz ŻYTNIEWSKI Streszczenie: Niniejszy artykuł stanowi kontynuację

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 36 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 20 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 20 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 20 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE WSKAŹNIKÓW DO OCENY I MONITOROWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIENIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

PROPOZYCJE WSKAŹNIKÓW DO OCENY I MONITOROWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIENIA ŁADU PRZESTRZENNEGO POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. S. Leszczyckiego 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55, http://www.igipz.pan.pl/ tel. (22) 6978841, fax (22) 6206221, e-mail: igipz@twarda.pan.pl,

Bardziej szczegółowo

Rola GIS w badaniach środowiska morskiego

Rola GIS w badaniach środowiska morskiego PRZYBORSKI Marek 1 PYRCHLA Jerzy 2 SERAFIN Marcin 3 JANOWSKI Artur 4 Rola GIS w badaniach środowiska morskiego WSTĘP Możliwość badania, analizowania i wizualizacji danych GIS-owych w prosty sposób poprzez

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo