Panasonic. Kamery kolorowe CCTV. Instrukcja obsługi WV-CP470 WV-CP474E. (Obiektyw opcjonalny)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Panasonic. Kamery kolorowe CCTV. Instrukcja obsługi WV-CP470 WV-CP474E. (Obiektyw opcjonalny)"

Transkrypt

1 Panasonic Kamery kolorowe CCTV Instrukcja obsługi WV-CP470 WV-CP474E (Obiektyw opcjonalny)

2 Urządzenie spełnia wszystkie normy i odnośne przepisy zgodnie z zaleceniami EEC/73/23/ i EEC/89/336. UWAGA: NIE OTWIERAĆ OBUDOWY URZĄDZENIA, WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH REGULACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ DOKONYWANE TYLKO PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS. Błyskawica z symbolem strzałki wewnątrz trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika urządzenia, że wewnątrz obudowy występują niebezpieczne napięcia, które przy niewłaściwym użytkowaniu mogą stworzyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na ważne czynności związane z obsługą i konserwacją sprzętu. Numer fabryczny urządzenia (Serial Number) znajduje się w górnej części urządzenia. Poniżej należy zapisać numer fabryczny urządzenia i przechowywać niniejszą instrukcję jako stały dowód zakupu urządzenia, co może pomóc przy identyfikacji w przypadku kradzieży. Model: Nr fabryczny: UWAGA URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE Jeśli kolory żył w kablu zasilającym urządzenia nie odpowiadają oznaczeniom kolorowym na zaciskach wtyczki, należy: - żyłę żółto-zieloną (uziemienie) dołączyć do zacisku we wtyczce oznaczonego literą E, symbolem lub kolorem żółto-zielonym, - żyłę niebieską (zero) dołączyć do zacisku we wtyczce oznaczonego literą N lub kolorem czarnym, - żyłę brązową (faza) dołączyć do zacisku we wtyczce oznaczonego literą L lub kolorem czerwonym. OSTRZEŻENIE: W CELU UNIKNIĘCIA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE WOLNO NARAŻAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI. 2

3 Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE...4 ZALECENIA EKSPLOATACYJNE, KONSERWACJA...4 CECHY UŻYTKOWE...5 PODSTAWOWE ELEMENTY OBSŁUGI I ICH FUNKCJE...6 POŁĄCZENIA...8 A. KAMERA WV-CP470 ( VAC, 50 HZ)... 8 B. KAMERA WV-CP474E (12 VDC / 24 VAC)... 8 KABEL WIZYJNY... 9 POŁĄCZENIA ALARMOWE... 9 REGULACJA OGNISKOWANIA I POŁOŻENIA PRZETWORNIKA CCD...10 INSTALACJA ZŁĄCZA OBIEKTYWU Z AUTOMATYCZNĄ PRZYSŁONĄ UWAGI DO MOCOWANIA OBIEKTYWU MOCOWANIE OBIEKTYWU REGULACJA POŁOŻENIA PRZETWORNIKA CCD INSTALACJA KAMERY...12 MENU NASTAW MENU NASTAW KAMERY (CAM SET UP) OBSŁUGA MENU NASTAW PROCEDURA NASTAW USTAWIENIE NAZWY KAMERY (CAMERA ID) USTAWIENIA AUTOMATYCZNEJ PRZYSŁONY / MIGAWKI ELEKTRONICZNEJ (ALC / ELC) Tryb ALC z włączonym trybem zwiększenia dynamiki SUPER-D Tryb ALC z wyłączonym trybem zwiększenia dynamiki SUPER-D2 i tryb ELC USTAWIENIA MIGAWKI ELEKTRONICZNEJ (SHUTTER) USTAWIENIA STEROWANIA WZMOCNIENIEM (AGC ON (DNR-H, DNR-L) / OFF) ELEKTRONICZNE ZWIĘKSZENIE CZUŁOŚCI (SENS UP) USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI (SYNC) Tryb Gen-lock VBS (EXT (VBS)) Tryb Gen-lock VS (EXT (VS)) Tryb synchronizacji siecią zasilającą (LL) USTAWIENIA RÓWNOWAŻENIA BIELI (WHITE BAL) Tryb automatycznej regulacji równoważenia bieli (ATW) USTAWIENIA DETEKCJI RUCHU (MOTION DETECT) WYBÓR SYGNAŁU STEROWANIA OBIEKTYWEM (LENS DRIVE) MENU SPECJALNE (SPECIAL) Ustawienie obrazu odwróconego z kamery (UP SIDE DOWN) Ustawienie poziomu chrominancji (CHROMA GAIN) Ustawienie wzmocnienia apertury (AP GAIN) Ustawienie poziomu podstawy impulsu (PEDESTAL) Tryb czarno-biały (BW) Impuls Burst w trybie czarno-białym (BURST (BW)) DANE TECHNICZNE...26 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE...27 AKCESORIA OPCJONALNE

4 INFORMACJE WSTĘPNE Firma Panasonic oferuje serię cyfrowych kamer kolorowych WV-CP470 i WV-CP474E wyposażonych w przetwornik CCD 1/3, posiadający 753 elementy obrazu w poziomie. Kamery zapewniają polepszoną jakość obrazu i wyższą rozdzielczość wspartą cyfrowym przetwarzaniem sygnału, wykorzystującym układy LSI. Modele te prezentują wysoko zaawansowaną technologię systemów CCTV, wychodzącą naprzeciw nowym i szybko zmieniającym się zapotrzebowaniom użytkowników. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE, KONSERWACJA 1. Nie rozbierać kamery. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy wykręcić wkrętów i zdejmować obudowy. Wewnątrz nie ma elementów przeznaczonych do regulacji przez użytkownika. Naprawy mogą być dokonywane tylko w autoryzowanym serwisie producenta. 2. Ostrożnie obchodzić się z kamerą. Chronić kamerę przed upadkiem lub nadmiernymi wstrząsami. Kamera może ulec uszkodzeniu poprzez niewłaściwą obsługę lub przechowywanie. 3. Instalacja powinna być wykonana przez wykwalifikowany personel serwisowy lub instalatorów systemu. 4. Do czyszczenia kamery nie należy używać silnie działających detergentów. Do czyszczenia obudowy należy używać miękkiej ściereczki. W przypadku zabrudzeń trudnych do usunięcia można użyć łagodnego środka czyszczącego. 5. Powierzchnię przetwornika CCD należy czyścić ze szczególną ostrożnością. Do czyszczenia powierzchni przetwornika CCD nie należy używać silnie działających lub żrących środków czyszczących. Należy tu użyć czyścika do szkieł okularowych lub wacika nasączonego spirytusem. 6. Nie kierować kamery bezpośrednio na słońce. Nie należy kierować kamery na bardzo jasno oświetlone obiekty. Nawet w przypadku wyłączenia kamery nie wolno kierować jej na słońce lub inne silne źródła światła. Skutkiem tego może być smużenie lub zamazanie obrazu. 7. Nie instalować kamery w pomieszczeniach, w których temperatura i wilgotność przekraczają dopuszczalne wartości. Kamerę należy instalować tylko w pomieszczeniach, w których temperatura zawiera się w zakresie C przy wilgotności względnej poniżej 90%. Kamery należy zasilać ze źródła napięcia VAC, 50 Hz (model WV-CP470) oraz 12 VDC / 24 VAC (model WV-CP474E). 4

5 CECHY UŻYTKOWE 1. Kamera posiada następujące cechy użytkowe: (1) Automatyczna przysłona (ALC) / elektroniczna migawka (ELC). (2) Funkcja SUPER-D II eliminująca zakłócenia obrazu, wywołane poprzez silne oświetlenie tła (np. reflektor punktowy), które powoduje zaciemnienie obrazu użytecznego. Zakres dynamiki zwiększony do 48 db. (3) Różne sposoby synchronizacji włącznie z synchronizacją Gen-Lock. (4) Funkcja automatycznego i ręcznego równoważenia bieli. 2. Stosunek sygnał / szum 50 db (wyłączona ARW). 3. Minimalne oświetlenie 0,8 lx w trybie kolorowym, 0,1 lx w trybie czarno-białym przy przysłonie F Rozdzielczość pozioma 480 linii. 5. Obraz wysokiej jakości. (a) Układ zwiększenia rozdzielczości pionowej typu 2H umożliwiający osiągnięcie wyższej ostrości obrazu. (b) Układ uśredniania sygnału chrominancji zapewniający polepszenie stosunku sygnału do szumu w przypadku obrazu kolorowego. (c) Minimalne rozmycie wyraźnych obiektów. (d) Zwiększenie zakresu dynamiki przy użyciu układu KNEE. (e) Korekcja apertury umożliwiająca lepsze rozpoznawanie szczegółów obrazów w przypadku jasnych obiektów. 6. Możliwość wykonywania pojedynczych ujęć w przypadku scen wewnątrz pomieszczeń przy użyciu obiektywu ze stałą przysłoną oraz funkcji elektronicznej migawki (ELC). 7. Wybierane tryby elektronicznego zwiększenia czułości (automatyczny, ręczny lub wyłączony). 8. Wbudowany układ cyfrowej detekcji ruchu. 9. Automatyczny tryb czarno-biały zapewniający przełączenie z obrazu kolorowego na czarnobiały po spadku poziomu oświetlenia sceny. 5

6 PODSTAWOWE ELEMENTY OBSŁUGI I ICH FUNKCJE Przesunąć pokrywę w lewo, aż do zaskoku. Złącze automatycznej przysłony obiektywu Złącze to służy do dołączenia obiektywu z automatyczną regulacją przysłony przy pomocy 4-stykowego wtyku męskiego dostarczanego wraz z urządzeniem (numer części YFE4191J100). Pierścień regulacji położenia przetwornika CCD Pierścień ten służy do regulacji położenia przetwornika CCD i ogniskowania obrazu. Wkręty blokady ogniskowania Obiektyw (opcjonalnie) Otwór gwintowany mocowania kamery Otwór ten służy do zamocowania kamery na wysięgniku montażowym. Przycisk w dół ( ) Przycisk ten służy do przesuwania kursora w dół i wyboru pozycji w menu nastaw CAM SET UP. Przycisk w lewo ( ) Przycisk ten służy do przesuwania kursora w lewo. Wykorzystuje się go również do wyboru trybu i regulacji niektórych poziomów. Przycisk w górę ( ) Przycisk ten służy do przesuwania kursora w górę i wyboru pozycji w menu nastaw CAM SET UP. Przycisk w prawo ( ) Przycisk ten służy do przesuwania kursora w prawo. Wykorzystuje się go również do wyboru trybu i regulacji niektórych poziomów. 6

7 Przycisk ustawienia ( ) Przycisk ten służy do uaktywnienia pozycji wybranej w menu nastaw CAM SET UP. Przełącznik dopasowania impedancyjnego Gen-lock (Hi-Z, G/L, 75 Ω) Przełącznik ten służy do ustawienia wysokiej impedancji (Hi-Z), jeśli sygnał synchronizacji genlock dołączany jest przelotowo. We wszystkich pozostałych przypadkach przełącznik ten należy ustawić w położeniu 75 Ω. Wejście Gen-lock (GEN-LOCK) Wejście to służy do dołączenia zewnętrznego sygnału synchronizacji. Wyjście wizyjne (VIDEO OUT) Wyjście to należy połączyć z wejściem wizyjnym (VIDEO IN) w monitorze. Wskaźnik zasilania (POWER) Zaciski wyjścia alarmowego (ALARM OUT / GND) Zaciski te należy połączyć z wejściem alarmowym w urządzeniu zewnętrznym. Po wykryciu ruchu przez kamerę do urządzenia zewnętrznego podawany jest sygnał alarmowy (wyjście typu OC: 16 VDC, maks. 100 ma). Zaciski wejścia trybu dualnego (DAY / NIGHT IN / GND) Zaciski te służą do połączenia kamery z zewnętrznym czujnikiem zmierzchowym. Gniazdo zasilania AC Gniazdo to służy do dołączenia kabla zasilającego (znajdującego się w wyposażeniu standardowym). Zaciski wejściowe zasilania AC / DC (DC 12 V IN / AC 24 V IN) Zaciski te służą do dołączenia zasilania 12 VDC lub 24 VAC. Uwaga: W przypadku dołączenia urządzenia zewnętrznego nie należy przekraczać zalecanych poziomów napięć i prądów. Uwaga: Przy zasilaniu 12 VDC (10,8 16 V) lub 24 VAC (19,5 28 V) należy stosować zasilacz sieciowy klasy 2. Przy zasilaniu ze źródła 24 VAC należy dołączyć przewód uziemiający do zacisku GND. 7

8 POŁĄCZENIA A. Kamera WV-CP470 ( VAC, 50 Hz) Dołączyć kabel zasilający AC (znajdujący się w wyposażeniu standardowym) do gniazda AC w kamerze; dołączyć wtyk kabla zasilającego do ściennego gniazda energetycznego VAC, 50 Hz. Uwagi: Należy sprawdzić prawidłowość dołączenia obu końców kabla do właściwych gniazd. Kabel zasilający powinien pozwalać na swobodny obrót i pochylenie kamery. Jeśli kabel jest zbyt krótki, jego końcówka może zostać wyciągnięta z kamery w trakcie wykonywania obrotu lub pochylenia. B. Kamera WV-CP474E (12 VDC / 24 VAC) Kamera WV-CP474E posiada zaciski wejściowe AC / DC służące do dołączenia zasilania AC lub DC. Do zacisków tych należy dołączyć kabel zasilający 12 VDC lub 24 VAC. Kamera automatycznie wykrywa dołączone źródło zasilania. 1. Zasilanie 12 VDC Dołączyć kabel zasilający do zacisków AC / DC na tylnej ścianie kamery. Rezystancja żyły miedzianej (przy 20 C) Powierzchnia przekroju żyły miedzianej (AWG) #24 (0,22 mm 2 ) #22 (0,33 mm 2 ) #20 (0,52 mm 2 ) #18 (0,83 mm 2 ) Rezystancja [Ω/m] 0,078 0,050 0,030 0,018 Obliczenie maksymalnej długości kabla pomiędzy kamerą a zasilaczem sieciowym. 10,8 VDC V A (R x 0,42 x L) 16 VDC L: długość kabla [m] R: rezystancja żyły miedzianej [Ω/m] V A : wyjściowe napięcie DC z zasilacza sieciowego. L standard = L minimum = L maksimum = V A 12 0,42 x R V A 16 0,42 x R [m] [m] V A 10,8 [m] 0,42 x R 2. Zasilanie 24 VAC Dołączyć kabel zasilający do zacisków AC / DC na tylnej ścianie kamery. Zalecany przekrój żył w przypadku zasilania 24 VAC Powierzchnia przekroju żyły miedzianej (AWG) #24 (0,22 mm 2 ) #22 (0,33 mm 2 ) #20 (0,52 mm 2 ) #18 (0,83 mm 2 ) Długość kabla [m]

9 Kabel wizyjny 1. Zaleca się wykorzystanie monitora, którego rozdzielczość jest co najmniej równa rozdzielczości kamery. 2. Maksymalne długości kabla koncentrycznego pomiędzy kamerą i monitorem zestawiono w tabeli obok. Typ kabla koncentrycznego Zalecana długość kabla [m] RG-59/U RG-6/U RG-11/U RG-15/U (3C-2V) (5C-2V) (7C-2V) (10C-2V) Połączenia alarmowe 1. Dołączyć zewnętrzny czujnik do zacisków DAY / NIGHT. 2. Dołączyć urządzenie zewnętrzne np. brzęczyk lub lampę do zacisków ALARM. Wyjście alarmowe jest typu otwarty kolektor (OC) o obciążalności 16 VDC, maks. 100 ma. OFF: kontakt rozwarty, ON: maks. 100 ma. Na zaciski wejściowe trybu kolorowego lub czarno-białego można podać napięcie 5 VDC, min. 0,2 ma. OFF: kontakt rozwarty, ON: kontakt zwarty. Uwaga: Jeśli napięcie lub prąd dołączonego urządzenia zewnętrznego przekracza podane wartości, należy zastosować przekaźnik. Aby uaktywnić tryb dualny (przełączanie z trybu dziennego (kolorowego) na tryb nocny (czarno-biały)), w menu specjalnym pozycji BW należy przypisać ustawienie EXT. 9

10 REGULACJA OGNISKOWANIA I POŁOŻENIA PRZETWORNIKA CCD Instalacja złącza obiektywu z automatyczną przysłoną W przypadku zastosowania obiektywu z przysłoną sterowaną sygnałem wizyjnym należy zainstalować złącze obiektywu (YFE4191J100). (1) Obciąć kabel sterujący przysłony tuż przy istniejącym złączu. Zakończyć końcówki kabla. Zdjąć pokrywę złącza automatycznej przysłony. Rozkład styków pokazany jest na poniższym rysunku: Styk 1: źródło zasilania +9 VDC, maks. 50 ma Kryza Styk 3 Styk 2: niewykorzystany Styk 1 Styk 3: sygnał wizyjny, 0,7 Vpp / 40 kω Styk 4: ekran, masa (2) Przylutować końcówki kabla do styków złączy. Styk 2 Styk 4 Uwagi do mocowania obiektywu Na poniższym rysunku pokazano występ obiektywu, który należy uwzględnić przy dołączaniu obiektywu do kamery. Kamera posiada mocowanie fabryczne przystosowane do obiektywów typu CS. W przypadku użycia obiektywów typu C należy zastosować opcjonalny adapter C o oznaczeniu WV-AD20E. Zastosowany obiektyw powinien mieć masę nieprzekraczającą 450 g. Jeśli obiektyw jest cięższy, kamera oraz obiektyw powinny być dodatkowo połączone przy użyciu wspornika mocującego. Mocowanie typu C: poniżej 13 mm Mocowanie typu CS: poniżej 8 mm 10

11 Mocowanie obiektywu Uwaga: Przed zamontowaniem obiektywu należy odkręcić wkręt na bocznej ścianie kamery i przekręcić pierścień w prawo, aż do zatrzymania. Jeśli pierścień nie zostanie przekręcony do końca, może ulec uszkodzeniu wewnętrzna szyba lub przetwornik CCD. 1. Zamocować obiektyw poprzez przekręcenie go w prawo w pierścieniu mocującym kamery. Mocowanie obiektywu Adapter C (opcjonalny) Uwaga: Jeśli w kamerze instalowany będzie obiektyw z mocowaniem typu C należy wcześniej wkręcić adapter C. 2. Dołączyć kabel obiektywu do złącza automatycznej przysłony znajdującego się na bocznej ścianie kamery. Wkręt blokady ogniskowania Pierścień regulacji położenia przetwornika CCD Regulacja położenia przetwornika CCD 1. Odkręcić wkręt znajdujący się na pierścieniu regulacji położenia przetwornika CCD. 2. Przekręcić pierścień regulacji położenia przetwornika CCD do uzyskania właściwego ogniskowania, obserwując obraz na dołączonym monitorze. 3. Dokręcić wkręt na pierścieniu regulacji położenia przetwornika CCD. Uwaga!: Dokręcenie wkrętu na siłę może spowodować zerwanie gwintu lub zmianę ustawień ogniskowania. Uwaga: Obiekty na monitorze mogą być nieostre, jeśli do oświetlenia będzie użyte światło z zakresu bliskiej podczerwieni zamiast typowego światła widzialnego. 11

12 INSTALACJA KAMERY Instalacja na górnej powierzchni Zdjąć adapter montażowy z dolnej powierzchni kamery, odkręcając dwa wkręty mocujące. Umieścić adapter montażowy na górnej powierzchni kamery, jak pokazano na poniższym rysunku, następnie zaś przymocować kamerę do wspornika montażowego. Do montażu adaptera należy użyć tylko oryginalnych śrub. Dłuższe śruby mogą spowodować uszkodzenie układów wewnętrznych, krótsze natomiast upadek kamery. Śruby mocujące Adapter montażowy 12

13 MENU NASTAW 1. Menu nastaw kamery (CAM SET UP) Kamera posiada menu nastaw użytkownika, które może być wyświetlane na ekranie dołączonego monitora. Wywołanie menu nastaw Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez co najmniej 2 s. Na monitorze pojawi się menu CAM SET UP (p. rysunek po prawej). Sprawdzić bieżące ustawienia w menu. Podświetlenie W dalszej części instrukcji zostaną szczegółowo opisane wszystkie pozycje menu. Jeśli w bieżącym menu nie mają być wykonane żadne zmiany, należy przesunąć kursor na pozycję END (Wyjście) znajdującą się na początku dolnej linii i nacisnąć przycisk w celu zamknięcia menu CAM SET UP. Uwaga: Jeśli w trakcie wyświetlania menu nastaw przez 6 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, menu jest automatycznie zamykane i na ekranie pojawia się normalny obraz z kamery. 2. Obsługa menu nastaw Aby wybrać pozycję menu CAM SET UP, należy wykorzystać następujące przyciski na bocznej ścianie kamery. Przycisk w górę Przycisk w lewo Przycisk w prawo Przycisk ustawienia Przycisk w dół Przycisk do góry ( ): Przesuwanie kursora do góry. Przycisk służy do wybierania pozycji lub ustawiania opcji. Przycisk w dół ( ): Przesuwanie kursora w dół. Przycisk służy do wybierania pozycji lub ustawiania opcji. Przycisk w prawo ( ): Przesuwanie kursora w prawo. Przycisk służy do wyboru lub ustawiania opcji wybranej pozycji. Wartość opcji zmienia się po każdorazowym naciśnięciu przycisku. Przycisk w lewo ( ): Przesuwanie kursora w lewo. Przycisk służy do wyboru lub ustawiania opcji wybranej pozycji. Wartość opcji zmienia się po każdorazowym naciśnięciu przycisku. Przycisk ustawienia ( ): Potwierdzenie ustawień wybranych pozycji oraz wyświetlenie podmenu w przypadku pozycji ze znakiem. Aby zresetować opcje do ustawień fabrycznych, należy przesunąć kursor na wybraną pozycję i jednocześnie nacisnąć przyciski i. Aby powrócić do poprzedniego menu lub strony, przesunąć kursor na pozycję RET i nacisnąć przycisk. Aby zamknąć menu nastaw, należy przesunąć kursor na pozycję END i nacisnąć przycisk. 13

14 Resetowanie nastaw wszystkich pozycji Operacja resetowania nastaw wszystkich pozycji menu umożliwia przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych wszystkich opcji. Aby wykonać resetowanie, należy: (1) Sprawdzić, czy menu CAM SET UP nie jest wyświetlane na monitorze (powinien być wyświetlany obraz z kamery). (2) Naciskając jednocześnie przyciski i, nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk. Na monitorze pojawi się na chwilę napis ALL RESET. Działanie to powoduje zresetowanie wszystkich nastaw do domyślnych ustawień fabrycznych. Edycja menu CAM SET UP UWAGA!: Jeśli w dolnej linii menu CAM SET UP pojawi się napis SET UP DISABLE (Menu nastaw niedostępne), nie jest możliwa zmiana bieżących ustawień. Jest to element funkcji bezpieczeństwa, który chroni przed przypadkowymi zmianami nastaw w menu. W celu edycji (zmiany ustawień)menu CAM SET UP, nacisnąć przyciski i lub i, aby przesunąć kursor na dolną linię SET UP DISABLE. Nacisnąć przycisk. Napis SET UP DISABLE zmieni się na napis SET UP ENABLE (Menu nastaw dostępne). Przesunąć kursor na pozycję END, a następnie na pozycję która ma być zmieniana. UWAGA!: Jeśli menu nastaw zostało zamknięte po dokonaniu zmian opcji w menu, nowe wartości zostaną zapisane w pamięci EEPROM. Wartości te będą obowiązywały do czasu wprowadzenia nowych wartości i zostaną zachowane nawet po odłączeniu zasilania kamery (pamięć nieulotna). 14

15 PROCEDURA NASTAW 1. Ustawienie nazwy kamery (CAMERA ID) Możliwe jest wykorzystanie funkcji identyfikacji kamery (CAMERA ID) w celu przypisania nazwy do kamery. Nazwa ta może zawierać maks. 16 znaków alfanumerycznych. Możliwe jest włączenie lub wyłączenie wyświetlania nazwy kamery na ekranie monitora. Edycja nazwy kamery 1. Przesunąć kursor na pozycję CAMERA ID. Ustawienie domyślne: OFF. 2. Nacisnąć przycisk, na ekranie pojawi się menu nazwy kamery (CAMERA ID). Kursor ustawiony jest na podświetlonej pozycji Przesunąć kursor do żądanego znaku przy pomocy przycisków / / /. 4. Po wybraniu znaku nacisnąć przycisk. Wybrany znak pojawi się w polu edycji. W tym momencie znacznik w polu edycji automatycznie przesuwa się w prawo. 5. Powtarzać powyższe czynności w przypadku pozostałych znaków. Znacznik Kursor znaku Menu CAMERA ID Pole znaków Polecenie Obszar edycji Wprowadzanie spacji w nazwie kamery Przesunąć kursor na pozycję SPACE (Spacja) i nacisnąć przycisk. Zamiana wybranego znaku w nazwie kamery 1. Przesunąć kursor na pole edycji, naciskając przycisk. 2. Przesunąć znacznik do zmienionego znaku przy pomocy przycisków lub. Następnie przesunąć kursor do obszaru znaku i wybrać nowy znak. 3. Nacisnąć przycisk w celu potwierdzenia nowej nazwy kamery. Kasowanie wszystkich znaków w obszarze edycji Przesunąć kursor na pozycję RESET i nacisnąć przycisk edycji.. Wszystkie znaki znikną z obszaru Określanie pozycji wyświetlania nazwy kamery 1. Przesunąć kursor na pozycję POSI (Pozycja wyświetlania), a następnie nacisnąć przycisk. Na ekranie pojawi się poniższy obraz i nazwa kamery zostanie podświetlona. Podświetlenie 2. Przesunąć nazwę kamery do żądanej pozycji wyświetlania przy pomocy przycisków / / /. 3. Nacisnąć przycisk, aby zapamiętać pozycję nazwy kamery. Tryb wyświetlania menu powraca do poprzedniego menu edycji nazwy kamery. Uwagi: Przesuwana nazwa kamery zatrzymuje się w narożnikach ekranu monitora. Nazwa kamery przesuwa się szybciej po naciśnięciu jednego z przycisków / / / przez co najmniej 1 s. 15

16 2. Ustawienia automatycznej przysłony / migawki elektronicznej (ALC / ELC) W zależności od zastosowanego typu obiektywu możliwy jest wybór następujących trybów sterowania oświetleniem przetwornika CCD: ALC: w przypadku zastosowania obiektywu z automatyczną przysłoną, ELC: w przypadku zastosowania obiektywu z przysłoną stałą lub regulowaną ręcznie. Ustawienie domyślne: ALC. 1. Przesunąć kursor na pozycję ALC/ELC. 2. Wybrać opcję ALC lub ELC. Uwagi: 1. W warunkach silnego oświetlenia na zewnątrz pomieszczeń należy zastosować obiektyw z ustawieniem automatycznej przysłony (ALC), ponieważ zakres pracy migawki elektronicznej nie jest wówczas wystarczający. 2. Obiektyw z ustawieniem automatycznej przysłony należy zastosować w przypadku wystąpienia następujących zjawisk. Silne rozmazanie i / lub smużenie występujące w wyniku działania silnych źródeł światła np. reflektorów punktowych lub światła słonecznego wpadającego przez okno. Zauważalne migotanie obrazu i / lub zafałszowanie kolorów. 3. Jeśli wybrana jest opcja ELC, pozycje SUPER-D2 i SHUTTER są niedostępne a tryb równoważenia bieli automatycznie powraca do poprzednio ustawionej opcji ATW1 lub ATW2. 4. Jeśli wybrana jest opcja ELC i w kamerze zainstalowany jest obiektyw ze stałą przysłoną, głębia ostrości jest mniejsza niż w przypadku zastosowania obiektywu z ustawieniem automatycznej przysłony (ALC) Tryb ALC z włączonym trybem zwiększenia dynamiki SUPER-D2 Tryb zwiększenia dynamiki SUPER-D2 Ważne obiekty występujące w scenie umieszczone są zwykle w środkowej części ekranu monitora. W trybie SUPER-D2 światłość mierzona jest w przeważającej części względem środka ekranu (gdzie umieszczony jest ważny obiekt), w mniejszej zaś części w rogach ekranu (gdzie może być umieszczone silne źródło światła). Tryb SUPER-D2 może być wykorzystany tylko po wybraniu opcji ALC. Tryb ten umożliwia eliminację zakłóceń obrazu spowodowanych przez silne oświetlenie tła, które powodują zaciemnienie użytecznej części ekranu (np. reflektory punktowe). 1. Po wybraniu opcji ALC nacisnąć przycisk, aby otworzyć menu ALC CONT (Opcje menu ALC). 2. Przesunąć kursor na pozycję SUPER-D2 i wybrać opcję ON (Włączone). 3. Aby ustawić poziom wyjściowy sygnału wizyjnego, przesunąć kursor na pozycję LEVEL (Poziom) i wyregulować żądany poziom I, naciskając przyciski lub. 16

17 2-2. Tryb ALC z wyłączonym trybem zwiększenia dynamiki SUPER-D2 i tryb ELC Uwaga: Jeśli wybrana jest opcja ELC, należy dokonać odpowiednich ustawień pozycji MASK SET (Ustawienia maski). 1. Przesunąć kursor na pozycję SUPER-D2 i wybrać opcję OFF (Wyłączone) (jeśli wcześniej została wybrana opcja ELC, pozycja SUPER-D2 jest niedostępna). Na ekranie pojawia się pozycja MASK SET. 2. Przesunąć kursor na pozycję MASK SET i nacisnąć przycisk. Na ekranie monitora pojawia się 48 pól maski. W lewym, górnym rogu ekranu pojawia się migający kursor. Pole migające 3. Przesunąć kursor na pole w którym oświetlenie tła jest szczególnie jaskrawe i nacisnąć przycisk, aby zamaskować ten obszar. Zamaskowane pole zmienia kolor na biały. Jeśli kursor zostanie przesunięty na pole już zamaskowane, maska i kursor zaczynają migać. Pole migające 4. Powtarzać maskowanie pozostałych pól opisanych w punkcie 3. Aby usunąć błędnie wprowadzoną maskę, należy przesunąć kursor na to pole i nacisnąć przycisk. 5. Po zakończeniu maskowania nacisnąć przycisk przez co najmniej 2 s na ekranie pojawi się menu ALC CONT. 6. Aby zmienić poziom wizyjnego sygnału wyjściowego (kontrast obrazu), przesunąć kursor na pozycję LEVEL i dokonać odpowiedniej regulacji. Zmiana koloru na biały Pole migające Uwaga: Jeśli pozycja SUPER-D2 jest włączona (ON), na granicy pomiędzy jasną i ciemną częścią sceny może pojawić się cień (czarna linia). Jest to naturalne zjawisko i nie świadczy jeszcze o uszkodzeniu urządzenia. 3. Ustawienia migawki elektronicznej (SHUTTER) Uwaga: Jeśli w pozycji ALC/ELC wybrana jest opcja ELC w menu CAM SET UP lub pozycja SUPER-D2 jest włączona (ON) w menu ALC CONT, pozycja ALC/ELC jest niedostępna. Aby wybrać ustawienia migawki elektronicznej, należy wyłączyć (OFF) pozycję SUPER-D2 w menu ALC CONT. Przesunąć kursor na pozycję SHUTTER (Migawka) i wybrać ustawienia migawki elektronicznej. Zaprogramowane ustawienia migawki zmieniane są przy pomocy przycisków lub w następującej kolejności: Ustawienie domyślne:

18 4. Ustawienia sterowania wzmocnieniem (AGC ON (DNR-H, DNR-L) / OFF) Możliwe jest ustawienie wzmocnienia (poziomu jaskrawości części obrazu) jako regulację automatyczną ON (DNR-H), ON (DNR-L) lub stały poziom OFF. Ustawienie domyślne: ON (DNR-H). ON (DNR-H): Zwiększenie wzmocnienia i jaskrawości obrazu w przypadku słabego oświetlenia sceny. ON (DNR-L): Zmniejszenie powidoku spowodowanego przez poruszające się obiekty, jeśli aktywna jest opcja ON (DNR-H). OFF: Brak regulacji wzmocnienia. Uwagi: Jeśli wybrana jest opcja ON (DNR-L), nieznacznie wzrasta poziom szumów względem ustawienia ON (DNR-H). Napisy (DNR-H) i (DNR-L) nie pojawiają się na systemowym wyświetlaczu stanu dołączonego urządzenia. 5. Elektroniczne zwiększenie czułości (SENS UP) Dostępne są dwa tryby elektronicznego zwiększenia czułości (SENS UP). AUTO: Jeśli zostanie wybrana opcja X10 AUTO, czułość zwiększana jest automatycznie do maks. 10 razy. Jeśli wybrana jest opcja AUTO, automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC) jest automatycznie włączana (ON). FIX: Jeśli zostanie wybrana opcja X32 FIX, czułość podnoszona jest dokładnie o 32 razy. Ustawienie domyślne: OFF. Przesunąć kursor na pozycję SENS UP i wybrać opcję elektronicznego zwiększenia czułości. Zaprogramowane opcje pozycji SENS UP zmieniane są przy użyciu przycisków lub w następującym porządku: Uwagi: Jeśli włączona jest (ON) pozycja SUPER-D2 w menu ALC CONT, ustawienie stałe (FIX) nie jest dostępne w pozycji SENS UP. Jeśli zostanie wybrana opcja AUTO w pozycji SENS UP i ON w pozycji SUPER-D2, funkcja SENS UP posiada priorytet, tak więc funkcja SUPER-D2 nie jest włączana automatycznie. Po wybraniu funkcji SENS UP na obrazie mogą pojawiać się zakłócenia, śnieżenie lub białe zjawy, jeśli zwiększeniu ulegnie czułość kamery. Jest to zjawisko normalne. 6. Ustawienia synchronizacji (SYNC) Możliwy jest wybór synchronizacji wewnętrznej (INT) lub synchronizacji siecią zasilającą (LL). Kamera akceptuje również sygnał VBS (całkowity sygnał kolorowy lub sygnał wygaszania powrotów) oraz sygnał VS (całkowity czarno-biały sygnał wizyjny lub całkowity sygnał synchronizacji). Możliwa jest również synchronizacja przy pomocy sygnału VD2 (zmultipleksowany sygnał odchylenia poziomego) zawartego w całkowitym sygnale wizyjnym z zewnętrznego urządzenia np. krosownicy wizyjnej. Jeśli sygnał VD2 podawany jest do kamery, następuje automatyczne przełączenie na tryb synchronizacji VD2. 1. Przesunąć kursor na pozycję SYNC (Synchronizacja) i wybrać opcję LL (Synchronizacja siecią zasilającą) lub INT (Synchronizacja wewnętrzna). Ustawienie domyślne: INT. 2. Nacisnąć przycisk. Jeśli została wybrana opcja LL, na ekranie pojawia się menu SYNC (jeśli została wybrana opcja INT, tryb synchronizacji ustawiany jest automatycznie na synchronizację wewnętrzną i menu nie pojawia się na ekranie). 18

19 Uwagi: 1. Priorytet trybów synchronizacji jest następujący: 1. Zmultipleksowany sygnał odchylania pionowego (VD2) (najwyższy priorytet), 2. Synchronizacja siecią zasilającą (LL), 3. Całkowity kolorowy sygnał wizyjny lub sygnał wygaszania powrotów (VBS), 4. Całkowity czarno-biały sygnał wizyjny lub całkowity sygnał synchronizacji (VS), 5. Sygnał synchronizacji wewnętrznej (INT) (najniższy priorytet). 2. Jeśli ma zostać użyty wewnętrzny sygnał synchronizacji, należy wybrać opcję INT. Do wejścia GEN-LOCK na tylnej ścianie nie należy wówczas podawać sygnału gen-lock. 3. Jeśli do wejścia VD2 podany zostanie sygnał synchronizacji z urządzenia zewnętrznego (np. z krosownicy wizyjnej), tryb synchronizacji kamery przełączany jest automatycznie na VD2. 4. Jeśli ma zostać użyty tryb synchronizacji gen-lock sygnałem VBS lub VS, w menu SYNC należy wybrać opcję INT i dołączyć sygnał gen-lock do wejścia GEN-LOCK na tylnej ścianie. 5. Tryb synchronizacji gen-lock sygnałem VBS posiada podmenu, w którym możliwa jest regulacja fazy odchylania poziomego i podnośnej. Jeśli zostanie zmieniona długość kabla dołączonego do wyjścia wizyjnego lub wejścia GEN-LOCK, należy ponownie wyregulować fazę odchylania poziomego i podnośnej. 6. Tryb synchronizacji gen-lock sygnałem VS posiada podmenu, w którym możliwa jest regulacja fazy odchylania poziomego. Jeśli zostanie zmieniona długość kabla dołączonego do wyjścia wizyjnego lub wejścia GEN-LOCK, należy ponownie wyregulować fazę odchylania poziomego. 7. Tryb synchronizacji siecią zasilającą (LL) również posiada podmenu regulacji fazy odchylania pionowego. Jeśli kamera zostanie przeniesiona w inne miejsce, należy ponownie wyregulować fazę odchylania pionowego ze względu na możliwość dołączenia jej do innej fazy sieci energetycznej Tryb Gen-lock VBS (EXT (VBS)) 1. Przesunąć kursor na pozycję SYNC i wybrać opcję INT. 2. Dołączyć kabel koncentryczny z sygnałem wygaszania powrotów lub całkowitym kolorowym sygnałem wizyjnym do wejścia GEN-LOCK. 3. Sprawdzić, czy w tym menu opcja INT została zmieniona na EXT (VBS). Uwaga: Sygnał wejściowy gen-lock powinien być zgodny ze specyfikacją CCIR i nie powinien być obarczony drżeniem sygnału synchronizacji (jak ma to miejsce w sygnale odtwarzania z magnetowidu) ze względu na możliwość zakłócenia synchronizacji. 4. Po ustawieniu kursora na pozycji EXT (VBS) nacisnąć przycisk. Na ekranie pojawi się menu regulacji fazy. 5. Doprowadzić wyjściowy sygnał wizyjny z kamery, której sygnał ma być regulowany oraz wejściowy sygnał odniesienia gen-lock do oscyloskopu dwukanałowego. 6. Ustawić na oscyloskopie impuls synchronizacji poziomej i rozciągnąć część sygnału synchronizacji na ekranie. 7. Przesunąć kursor na pozycję H PHASE (Faza odchylania poziomego). 8. Wyregulować fazę odchylania poziomego, naciskając przyciski lub. Zakres regulacji zawiera się w granicach 0 2 µs. 9. Przesunąć kursor na pozycję SC COARSE (Zgrubna regulacja impulsu Sand Castle). 19

20 10. Naciskać przyciski lub, aby dostosować fazę sygnału chrominancji sygnału wizyjnego kamery, jaka dostępna jest na wyjściu generatora efektów specjalnych lub krosownicy wizyjnej, możliwie jak najbliżej koloru obserwowanej sceny (regulacja SC COARSE może być dokonywana w 4 krokach (co 90 ) przy pomocy przycisków lub ). Uwaga: Po 4 kroku regulacja powraca do kroku Przesunąć kursor na pozycję SC FINE (Precyzyjna regulacja impulsu Sand Castle). 12. Naciskać przyciski lub, aby dostosować odcień koloru sygnału wizyjnego z kamery, jaki dostępny jest na wyjściu generatora efektów specjalnych lub krosownicy wizyjnej, możliwie jak najbliżej koloru obserwowanej sceny. Regulacja SC FINE ograniczona jest do 90. Uwagi: Kiedy kursor I dojdzie do końca oznaczonego + następuje powrót do końca oznaczonego -. W celu zapewnienia ciągłości regulacji, regulacja zgrubna SC COARSE zwiększana jest o jeden krok. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku lub kursor I będzie przemieszczał się szybciej. W celu wykonania dokładnej regulacji należy podać wyjściowy sygnał wizyjny z kamery i programowany sygnał wyjściowy z generatora efektów specjalnych do wektoroskopu i dokonać porównania fazy chrominancji obu sygnałów. Aby zresetować nastawy pozycji SC COARSE i SC FINE do ustawień fabrycznych, należy jednocześnie nacisnąć przyciski lub Tryb Gen-lock VS (EXT (VS)) 1. Przesunąć kursor na pozycję SYNC i wybrać opcję INT. 2. Dołączyć kabel koncentryczny z całkowitym sygnałem synchronizacji lub całkowitym czarno-białym sygnałem wizyjnym do wejścia GEN-LOCK. 3. Sprawdzić, czy w tym menu opcja INT została zmieniona na EXT (VS). Uwaga: Sygnał wejściowy gen-lock powinien być zgodny ze specyfikacją CCIR i nie powinien być obarczony drżeniem sygnału synchronizacji (jak ma to miejsce w sygnale odtwarzania z magnetowidu) ze względu na możliwość zakłócenia synchronizacji. 4. Po ustawieniu kursora na pozycji EXT (VS) nacisnąć przycisk. Na ekranie pojawi się menu regulacji fazy. 5. Doprowadzić wyjściowy sygnał wizyjny z kamery, której sygnał ma być regulowany oraz wejściowy sygnał odniesienia gen-lock do oscyloskopu dwukanałowego. 6. Ustawić na oscyloskopie impuls synchronizacji poziomej i rozciągnąć część sygnału synchronizacji na ekranie. 7. Przesunąć kursor na pozycję H PHASE (Faza odchylania poziomego). 8. Wyregulować fazę odchylania poziomego, naciskając przyciski lub. Zakres regulacji zawiera się w granicach 0 2 µs. 20

Instrukcja obsługi Monitor kolorowy WV-CK2020

Instrukcja obsługi Monitor kolorowy WV-CK2020 Instrukcja obsługi Monitor kolorowy WV-CK2020 Panasonic UWAGA: NIE INSTALOWAĆ URZĄDZENIA W MIEJSCACH O OGRANICZONYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA. NIE OSŁANIAĆ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH URZĄDZENIA, GDYŻ MOŻE TO DOPROWADZIĆ

Bardziej szczegółowo

Kamera CCD wysokiej rozdzielczości Dzień / Noc INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kamera CCD wysokiej rozdzielczości Dzień / Noc INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera CCD wysokiej rozdzielczości Dzień / Noc INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed instalacją i użyciem kamery proszę dokładnie przeczytać tą instrukcję. Proszę zachować ją dla późniejszego wykorzystania. U W A G

Bardziej szczegółowo

Menu kamery analogowej

Menu kamery analogowej Menu kamery analogowej DINION 4000 AN pl Skrócona instrukcja obsługi Menu kamery analogowej Menu ustawień pl 3 1 Menu ustawień Nacisnąć środkowy przycisk na panelu sterowania, aby przejść do menu USTAWIENIA.

Bardziej szczegółowo

Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii

Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii ZC-b8000 (ZC-bt8039PbA, ZC-bnt8039PBA, Zc-bnx8039pba ) INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamery bulletowe, zewnętrzne z serii ZC-B8000 wyposażone są w przetwornik Sony

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Model: XD24V9 DC 12V. Kopułowa kamera kolorowa z obiektywem AI o zmiennej ogniskowej INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model: XD24V9 DC 12V. Kopułowa kamera kolorowa z obiektywem AI o zmiennej ogniskowej INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Kopułowa kamera kolorowa z obiektywem AI o zmiennej ogniskowej Model: XD24V9 DC 12V Przed użyciem proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i mieć ją zawsze pod ręką. WYDANIE

Bardziej szczegółowo

IN-821N KAMERA KOLOR Z OSD MENU, DNR, SUPER BLC, DSS, DETEKCJĄ RUCHU INSTRUKCJA INSTALACJI

IN-821N KAMERA KOLOR Z OSD MENU, DNR, SUPER BLC, DSS, DETEKCJĄ RUCHU INSTRUKCJA INSTALACJI Przed zainstalowaniem kamery proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją. IN-821N KAMERA KOLOR Z OSD MENU, DNR, SUPER BLC, DSS, DETEKCJĄ RUCHU INSTRUKCJA INSTALACJI Właściwości SONY 1/3 Super HAD Kolor

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI KAMER

INSTRUKCJA INSTALACJI KAMER INSTRUKCJA INSTALACJI KAMER IN-901SN IN-901SW IN-901BIR30N IN-901BIR50N IN-901DN Wszelkie prawa zastrzeżone Janex International Sp. z o.o. Bezpieczeństwo Ostrzeżenia NIEBEZPIECZEŃSTWO! Duże zagrożenie:

Bardziej szczegółowo

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy - instrukcja obsługi SEM 05.2006 Str. 1/6 LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI KAMER IN-900BIR30N

INSTRUKCJA INSTALACJI KAMER IN-900BIR30N INSTRUKCJA INSTALACJI KAMER IN-900BIR30N Bezpieczeństwo Ostrzeżenia NIEBEZPIECZEŃSTWO! Duże zagrożenie: Błyskawica z symbolem strzałki wewnątrz równobocznego trójkąta ostrzega użytkownika urządzenia, że

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Model: LV-AL20MT Kamera Dzień/Noc z diodami IR Obiektyw stały 3.6 mm Zasięg IR 20m UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Rozkręcanie obudowy wzbronione!!! W przypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Kamer DSP EFFIO E

Instrukcja Obsługi Kamer DSP EFFIO E Instrukcja Obsługi Kamer DSP EFFIO E Spis treści 1. Informacje Podstawowe 3 1.1 Instalacja kamery. 3 1.2 Podłączenie zasilania kamery. 3 1.3 Akcesoria dodatkowe. 3 2. Wstęp 4 3. Opis i użytkowanie funkcji

Bardziej szczegółowo

LTb-IR3.6PS Ltb-ir49ps

LTb-IR3.6PS Ltb-ir49ps Zewnętrzna kamera dzień/noc z oświetlaczem IR LTb-IR3.6PS Ltb-ir49ps INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera zewnętrzna LTB-IR3.6PS / LTB-IR49PS wyposażona jest w przetwornik Sony typu Super HAD CCD o rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

KAMERA DUALNA CCD WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

KAMERA DUALNA CCD WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI 1 KAMERA DUALNA CCD WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI Instrukcja obsługi MODEL: K2 SP828 12V WSKAZÓWKI OGÓLNE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 2 Jak obchodzić się z kamerą - Należy unikać wstrząsów, uderzeń, itp. Kamera może

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

RSC-524PHPD Kamera kolorowa dzień-noc - profesjonalna

RSC-524PHPD Kamera kolorowa dzień-noc - profesjonalna RSC-524PHPD Kamera kolorowa dzień-noc - profesjonalna Instrukcja Serwisowa ul.gen.j.sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. +48 091 452 40 51 fax +48 091 452 40 52 wersja: 1.0 ostatnia edycja: Marzec 2009

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI KAMERA W OBUDOWIE KOPUŁOWEJ IN-965N IN-966IRN Wszelkie prawa zastrzeżone Janex International Sp. z o.o. Bezpieczeństwo Ostrzeżenia NIEBEZPIECZEŃSTWO! Duże zagrożenie: Błyskawica z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Kamer 4 w P

Instrukcja Obsługi Kamer 4 w P Instrukcja Obsługi Kamer 4 w 1 1080P Spis treści 1. Informacje Podstawowe 3 1.1 Instalacja kamery. 3 1.2 Podłączenie zasilania kamery. 3 1.3 Akcesoria dodatkowe. 3 2. Wstęp 4 3. Opis i użytkowanie funkcji

Bardziej szczegółowo

Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii

Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii ZC-bW8000 (ZC-bWnt8039PbA, ZC-bwnx8039PbA) INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamery bulletowe, zewnętrzne z serii ZC-BW8000 wyposażone są w przetwornik Pixim Seawoolf o

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NVC-105B / NVC-155B NVC-130BH / NVC-180BH

instrukcja obsługi NVC-105B / NVC-155B NVC-130BH / NVC-180BH instrukcja obsługi NVC-105B / NVC-155B NVC-130BH / NVC-180BH 1. OSTRZEŻENIA I WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Aby uniknąć problemów w instalacji i obsłudze należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, postępować

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

d&d Labo Dekoder Ledv.4 Przeznaczenie, działanie: Montaż:

d&d Labo Dekoder Ledv.4 Przeznaczenie, działanie: Montaż: d&d Labo e-mail: ddlabo_info@op.pl Dekoder Ledv.4 Przeznaczenie, działanie: Układ przeznaczony jest przede wszystkim do wykorzystania w sterowaniach wind produkowanych przez Zakład Sterowań i napędów MikroLift,

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 Model : - AWB, AGC, BLC, DZ OSD Effio-P Double Scan, 0,1Lux (kolor), Producent : CNB Kamera KAM-BFF-41F 700TVL TDN DSS 3D-DNR WDR Eclipsa AWB, AGC, BLC, DZ OSD Effio-P Double Scan, 0,1Lux (kolor), Kamera

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524 Model 524 Model 524 jest urządzeniem wielozadaniowym i zależnie od zaprogramowanej funkcji podstawowej urządzenie pracuje jako: licznik sumujący i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Kolorowa Kamera DSP Sony O.S.D. (Menu Ekranowe) VTV 229 DNR

Instrukcja użytkownika. Kolorowa Kamera DSP Sony O.S.D. (Menu Ekranowe) VTV 229 DNR Instrukcja użytkownika Kolorowa Kamera DSP Sony O.S.D. (Menu Ekranowe) VTV 229 DNR 1 UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDDEM, NIE OTWIERAJ OBUDOWY (LUB TYŁU),

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX www.flash-butrym.pl FOLLOW SPOT FL-1200 DMX Instrukcja użytkownika Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego reflektora prowadzącego FL-1200 DMX. Mając na uwadze bezpieczeństwo jak i najlepsze użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Kamera endoskopowa SC-610. Instrukcja użytkowania

Kamera endoskopowa SC-610. Instrukcja użytkowania Kamera endoskopowa SC-610 Instrukcja użytkowania Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Dla zapewnienia prawidłowego działania kamery prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w instrukcji i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kopułowa kamera kolorowa wysokiej rozdzielczości z obiektywem o stałej ogniskowej. Model: XD236 DC 12V

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kopułowa kamera kolorowa wysokiej rozdzielczości z obiektywem o stałej ogniskowej. Model: XD236 DC 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI Kopułowa kamera kolorowa wysokiej rozdzielczości z obiektywem o stałej ogniskowej Model: XD236 DC 12V Przed użyciem proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i mieć ją zawsze

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY PK30-2M02812W-MOTO Kamera ALL in ONE (4 standardy video w 1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY PK30-2M02812W-MOTO Kamera ALL in ONE (4 standardy video w 1) INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY PK30-2M02812W-MOTO Kamera ALL in ONE (4 standardy video w 1) Bezpieczeństwo: 1. Przed użyciem sprzętu należy przeczytać uważnie poniższą instrukcję i stosować się do jej zapisów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 Możliwości sterowania... 3 OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO...... 3 Ekran powitalny... 4 Menu główne...... 4 Menu temperatura...

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Kamery GC-T160IR25

Instrukcja Obsługi Kamery GC-T160IR25 Instrukcja Obsługi Kamery GC-T160IR25 Spis treści 1. Informacje Podstawowe 3 1.1 Instalacja kamery. 3 1.2 Podłączenie zasilania kamery. 3 1.3 Akcesoria dodatkowe. 3 2. Wstęp 4 3. Opis i użytkowanie funkcji

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja)

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Opis urządzenia Pulpit DCK jest profesjonalnym urządzeniem do sterowania systemami CCTV. Umożliwia sterowanie urządzeniami zarządzającymi

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Kamera Sunell SN-FXP59/21UIR Cena : 382,00 zł (netto) 469,86 zł (brutto) Producent : Sunell Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 27-09-2016 Kamera

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

INSTALOWANIE BATERII

INSTALOWANIE BATERII OPIS TERMOSTATU ThermoTronic T-300 to termostat przeznaczony do ogrzewania podłogowego lub innego elektrycznego o mocy do 3500W. Posiada on hermetyczny czujnik temperatury zamontowany w przewodzie o dł.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA!!! PODŁĄCZAĆ WZMACNIACZ DO SIECI ZASILAJĄCEJ 230 V TYLKO DO GNIAZDA WYPOSAŻONEGO W BOLEC UZIEMIAJĄCY OCHRONNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA!!! PODŁĄCZAĆ WZMACNIACZ DO SIECI ZASILAJĄCEJ 230 V TYLKO DO GNIAZDA WYPOSAŻONEGO W BOLEC UZIEMIAJĄCY OCHRONNY INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz AURIS jest audiofilskim urządzeniem zbudowanym w konfiguracji dual mono na czterech lampach EL 34 i dwóch ECC 88 na kanał. Bezpośrednio po załączeniu wzmacniacza lampy EL

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

inteo Chronis Uno/Uno L

inteo Chronis Uno/Uno L Przełącznik programowany Chronis Uno/Uno L 9.1.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Chronis Uno/Uno L, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell IRC13/40ATVD/B IRC13/40AUVD/M IRC13/40AUVD

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell IRC13/40ATVD/B IRC13/40AUVD/M IRC13/40AUVD INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY Sunell IRC13/40ATVD/B IRC13/40AUVD/M IRC13/40AUVD OSTRZEŻENIE: Urządzenie powinno być instalowane przez fachowy personel posiadający uprawnienia do pracy z urządzeniami i instalacjami

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7. Model CA700BT

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7. Model CA700BT INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7 Model CA700BT Żeby w pełni wykorzystać funkcje monitora oraz cieszyć się jego długą i bezawaryjną pracą, prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją przed dokonaniem montażu.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 COTAG Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 IN 016PL Montaż Kontroler jest wyposażony w trzy otwory montażowe z tyłu obudowy. Kontroler powinien być zainstalowany wewnątrz strzeżonej części obiektu, to

Bardziej szczegółowo

inteo Chronis IB/IB L

inteo Chronis IB/IB L Przełącznik programowany Chronis IB/IB L 9.2.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Chronis IB/IB L, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C INSTRUKCJE AKO 14012, AKO 14023, AKO 14031, AKO 14112, AKO 14123 Opis ogólny: Elektroniczne termometry i termostaty do paneli, przeznaczone są do wyświetlania, sterowania i regulacji niskich lub wysokich

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C Termostat umożliwia niezależne sterowanie 2 zewnętrznymi urządzeniami na podstawie temperatury. Odczyt temperatury jest aktualizowany co sekundę i cały

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005 Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 701809 / 0 0 / 005 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa przeźroczyste obiekty i materiały w sposób

Bardziej szczegółowo

RWB-524HPV3616D/IR Kamera dzień-noc - profesjonalna

RWB-524HPV3616D/IR Kamera dzień-noc - profesjonalna RWB-524HPV3616D/IR Kamera dzień-noc - profesjonalna Instrukcja Serwisowa ul.gen.józefa Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. +48 091 452 40 51 fax +48 091 452 40 52 wersja: 1.0 ostatnia edycja: Luty 2009

Bardziej szczegółowo