Panasonic. Kamery kolorowe CCTV. Instrukcja obsługi WV-CP470 WV-CP474E. (Obiektyw opcjonalny)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Panasonic. Kamery kolorowe CCTV. Instrukcja obsługi WV-CP470 WV-CP474E. (Obiektyw opcjonalny)"

Transkrypt

1 Panasonic Kamery kolorowe CCTV Instrukcja obsługi WV-CP470 WV-CP474E (Obiektyw opcjonalny)

2 Urządzenie spełnia wszystkie normy i odnośne przepisy zgodnie z zaleceniami EEC/73/23/ i EEC/89/336. UWAGA: NIE OTWIERAĆ OBUDOWY URZĄDZENIA, WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH REGULACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ DOKONYWANE TYLKO PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS. Błyskawica z symbolem strzałki wewnątrz trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika urządzenia, że wewnątrz obudowy występują niebezpieczne napięcia, które przy niewłaściwym użytkowaniu mogą stworzyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na ważne czynności związane z obsługą i konserwacją sprzętu. Numer fabryczny urządzenia (Serial Number) znajduje się w górnej części urządzenia. Poniżej należy zapisać numer fabryczny urządzenia i przechowywać niniejszą instrukcję jako stały dowód zakupu urządzenia, co może pomóc przy identyfikacji w przypadku kradzieży. Model: Nr fabryczny: UWAGA URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE Jeśli kolory żył w kablu zasilającym urządzenia nie odpowiadają oznaczeniom kolorowym na zaciskach wtyczki, należy: - żyłę żółto-zieloną (uziemienie) dołączyć do zacisku we wtyczce oznaczonego literą E, symbolem lub kolorem żółto-zielonym, - żyłę niebieską (zero) dołączyć do zacisku we wtyczce oznaczonego literą N lub kolorem czarnym, - żyłę brązową (faza) dołączyć do zacisku we wtyczce oznaczonego literą L lub kolorem czerwonym. OSTRZEŻENIE: W CELU UNIKNIĘCIA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE WOLNO NARAŻAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI. 2

3 Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE...4 ZALECENIA EKSPLOATACYJNE, KONSERWACJA...4 CECHY UŻYTKOWE...5 PODSTAWOWE ELEMENTY OBSŁUGI I ICH FUNKCJE...6 POŁĄCZENIA...8 A. KAMERA WV-CP470 ( VAC, 50 HZ)... 8 B. KAMERA WV-CP474E (12 VDC / 24 VAC)... 8 KABEL WIZYJNY... 9 POŁĄCZENIA ALARMOWE... 9 REGULACJA OGNISKOWANIA I POŁOŻENIA PRZETWORNIKA CCD...10 INSTALACJA ZŁĄCZA OBIEKTYWU Z AUTOMATYCZNĄ PRZYSŁONĄ UWAGI DO MOCOWANIA OBIEKTYWU MOCOWANIE OBIEKTYWU REGULACJA POŁOŻENIA PRZETWORNIKA CCD INSTALACJA KAMERY...12 MENU NASTAW MENU NASTAW KAMERY (CAM SET UP) OBSŁUGA MENU NASTAW PROCEDURA NASTAW USTAWIENIE NAZWY KAMERY (CAMERA ID) USTAWIENIA AUTOMATYCZNEJ PRZYSŁONY / MIGAWKI ELEKTRONICZNEJ (ALC / ELC) Tryb ALC z włączonym trybem zwiększenia dynamiki SUPER-D Tryb ALC z wyłączonym trybem zwiększenia dynamiki SUPER-D2 i tryb ELC USTAWIENIA MIGAWKI ELEKTRONICZNEJ (SHUTTER) USTAWIENIA STEROWANIA WZMOCNIENIEM (AGC ON (DNR-H, DNR-L) / OFF) ELEKTRONICZNE ZWIĘKSZENIE CZUŁOŚCI (SENS UP) USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI (SYNC) Tryb Gen-lock VBS (EXT (VBS)) Tryb Gen-lock VS (EXT (VS)) Tryb synchronizacji siecią zasilającą (LL) USTAWIENIA RÓWNOWAŻENIA BIELI (WHITE BAL) Tryb automatycznej regulacji równoważenia bieli (ATW) USTAWIENIA DETEKCJI RUCHU (MOTION DETECT) WYBÓR SYGNAŁU STEROWANIA OBIEKTYWEM (LENS DRIVE) MENU SPECJALNE (SPECIAL) Ustawienie obrazu odwróconego z kamery (UP SIDE DOWN) Ustawienie poziomu chrominancji (CHROMA GAIN) Ustawienie wzmocnienia apertury (AP GAIN) Ustawienie poziomu podstawy impulsu (PEDESTAL) Tryb czarno-biały (BW) Impuls Burst w trybie czarno-białym (BURST (BW)) DANE TECHNICZNE...26 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE...27 AKCESORIA OPCJONALNE

4 INFORMACJE WSTĘPNE Firma Panasonic oferuje serię cyfrowych kamer kolorowych WV-CP470 i WV-CP474E wyposażonych w przetwornik CCD 1/3, posiadający 753 elementy obrazu w poziomie. Kamery zapewniają polepszoną jakość obrazu i wyższą rozdzielczość wspartą cyfrowym przetwarzaniem sygnału, wykorzystującym układy LSI. Modele te prezentują wysoko zaawansowaną technologię systemów CCTV, wychodzącą naprzeciw nowym i szybko zmieniającym się zapotrzebowaniom użytkowników. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE, KONSERWACJA 1. Nie rozbierać kamery. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy wykręcić wkrętów i zdejmować obudowy. Wewnątrz nie ma elementów przeznaczonych do regulacji przez użytkownika. Naprawy mogą być dokonywane tylko w autoryzowanym serwisie producenta. 2. Ostrożnie obchodzić się z kamerą. Chronić kamerę przed upadkiem lub nadmiernymi wstrząsami. Kamera może ulec uszkodzeniu poprzez niewłaściwą obsługę lub przechowywanie. 3. Instalacja powinna być wykonana przez wykwalifikowany personel serwisowy lub instalatorów systemu. 4. Do czyszczenia kamery nie należy używać silnie działających detergentów. Do czyszczenia obudowy należy używać miękkiej ściereczki. W przypadku zabrudzeń trudnych do usunięcia można użyć łagodnego środka czyszczącego. 5. Powierzchnię przetwornika CCD należy czyścić ze szczególną ostrożnością. Do czyszczenia powierzchni przetwornika CCD nie należy używać silnie działających lub żrących środków czyszczących. Należy tu użyć czyścika do szkieł okularowych lub wacika nasączonego spirytusem. 6. Nie kierować kamery bezpośrednio na słońce. Nie należy kierować kamery na bardzo jasno oświetlone obiekty. Nawet w przypadku wyłączenia kamery nie wolno kierować jej na słońce lub inne silne źródła światła. Skutkiem tego może być smużenie lub zamazanie obrazu. 7. Nie instalować kamery w pomieszczeniach, w których temperatura i wilgotność przekraczają dopuszczalne wartości. Kamerę należy instalować tylko w pomieszczeniach, w których temperatura zawiera się w zakresie C przy wilgotności względnej poniżej 90%. Kamery należy zasilać ze źródła napięcia VAC, 50 Hz (model WV-CP470) oraz 12 VDC / 24 VAC (model WV-CP474E). 4

5 CECHY UŻYTKOWE 1. Kamera posiada następujące cechy użytkowe: (1) Automatyczna przysłona (ALC) / elektroniczna migawka (ELC). (2) Funkcja SUPER-D II eliminująca zakłócenia obrazu, wywołane poprzez silne oświetlenie tła (np. reflektor punktowy), które powoduje zaciemnienie obrazu użytecznego. Zakres dynamiki zwiększony do 48 db. (3) Różne sposoby synchronizacji włącznie z synchronizacją Gen-Lock. (4) Funkcja automatycznego i ręcznego równoważenia bieli. 2. Stosunek sygnał / szum 50 db (wyłączona ARW). 3. Minimalne oświetlenie 0,8 lx w trybie kolorowym, 0,1 lx w trybie czarno-białym przy przysłonie F Rozdzielczość pozioma 480 linii. 5. Obraz wysokiej jakości. (a) Układ zwiększenia rozdzielczości pionowej typu 2H umożliwiający osiągnięcie wyższej ostrości obrazu. (b) Układ uśredniania sygnału chrominancji zapewniający polepszenie stosunku sygnału do szumu w przypadku obrazu kolorowego. (c) Minimalne rozmycie wyraźnych obiektów. (d) Zwiększenie zakresu dynamiki przy użyciu układu KNEE. (e) Korekcja apertury umożliwiająca lepsze rozpoznawanie szczegółów obrazów w przypadku jasnych obiektów. 6. Możliwość wykonywania pojedynczych ujęć w przypadku scen wewnątrz pomieszczeń przy użyciu obiektywu ze stałą przysłoną oraz funkcji elektronicznej migawki (ELC). 7. Wybierane tryby elektronicznego zwiększenia czułości (automatyczny, ręczny lub wyłączony). 8. Wbudowany układ cyfrowej detekcji ruchu. 9. Automatyczny tryb czarno-biały zapewniający przełączenie z obrazu kolorowego na czarnobiały po spadku poziomu oświetlenia sceny. 5

6 PODSTAWOWE ELEMENTY OBSŁUGI I ICH FUNKCJE Przesunąć pokrywę w lewo, aż do zaskoku. Złącze automatycznej przysłony obiektywu Złącze to służy do dołączenia obiektywu z automatyczną regulacją przysłony przy pomocy 4-stykowego wtyku męskiego dostarczanego wraz z urządzeniem (numer części YFE4191J100). Pierścień regulacji położenia przetwornika CCD Pierścień ten służy do regulacji położenia przetwornika CCD i ogniskowania obrazu. Wkręty blokady ogniskowania Obiektyw (opcjonalnie) Otwór gwintowany mocowania kamery Otwór ten służy do zamocowania kamery na wysięgniku montażowym. Przycisk w dół ( ) Przycisk ten służy do przesuwania kursora w dół i wyboru pozycji w menu nastaw CAM SET UP. Przycisk w lewo ( ) Przycisk ten służy do przesuwania kursora w lewo. Wykorzystuje się go również do wyboru trybu i regulacji niektórych poziomów. Przycisk w górę ( ) Przycisk ten służy do przesuwania kursora w górę i wyboru pozycji w menu nastaw CAM SET UP. Przycisk w prawo ( ) Przycisk ten służy do przesuwania kursora w prawo. Wykorzystuje się go również do wyboru trybu i regulacji niektórych poziomów. 6

7 Przycisk ustawienia ( ) Przycisk ten służy do uaktywnienia pozycji wybranej w menu nastaw CAM SET UP. Przełącznik dopasowania impedancyjnego Gen-lock (Hi-Z, G/L, 75 Ω) Przełącznik ten służy do ustawienia wysokiej impedancji (Hi-Z), jeśli sygnał synchronizacji genlock dołączany jest przelotowo. We wszystkich pozostałych przypadkach przełącznik ten należy ustawić w położeniu 75 Ω. Wejście Gen-lock (GEN-LOCK) Wejście to służy do dołączenia zewnętrznego sygnału synchronizacji. Wyjście wizyjne (VIDEO OUT) Wyjście to należy połączyć z wejściem wizyjnym (VIDEO IN) w monitorze. Wskaźnik zasilania (POWER) Zaciski wyjścia alarmowego (ALARM OUT / GND) Zaciski te należy połączyć z wejściem alarmowym w urządzeniu zewnętrznym. Po wykryciu ruchu przez kamerę do urządzenia zewnętrznego podawany jest sygnał alarmowy (wyjście typu OC: 16 VDC, maks. 100 ma). Zaciski wejścia trybu dualnego (DAY / NIGHT IN / GND) Zaciski te służą do połączenia kamery z zewnętrznym czujnikiem zmierzchowym. Gniazdo zasilania AC Gniazdo to służy do dołączenia kabla zasilającego (znajdującego się w wyposażeniu standardowym). Zaciski wejściowe zasilania AC / DC (DC 12 V IN / AC 24 V IN) Zaciski te służą do dołączenia zasilania 12 VDC lub 24 VAC. Uwaga: W przypadku dołączenia urządzenia zewnętrznego nie należy przekraczać zalecanych poziomów napięć i prądów. Uwaga: Przy zasilaniu 12 VDC (10,8 16 V) lub 24 VAC (19,5 28 V) należy stosować zasilacz sieciowy klasy 2. Przy zasilaniu ze źródła 24 VAC należy dołączyć przewód uziemiający do zacisku GND. 7

8 POŁĄCZENIA A. Kamera WV-CP470 ( VAC, 50 Hz) Dołączyć kabel zasilający AC (znajdujący się w wyposażeniu standardowym) do gniazda AC w kamerze; dołączyć wtyk kabla zasilającego do ściennego gniazda energetycznego VAC, 50 Hz. Uwagi: Należy sprawdzić prawidłowość dołączenia obu końców kabla do właściwych gniazd. Kabel zasilający powinien pozwalać na swobodny obrót i pochylenie kamery. Jeśli kabel jest zbyt krótki, jego końcówka może zostać wyciągnięta z kamery w trakcie wykonywania obrotu lub pochylenia. B. Kamera WV-CP474E (12 VDC / 24 VAC) Kamera WV-CP474E posiada zaciski wejściowe AC / DC służące do dołączenia zasilania AC lub DC. Do zacisków tych należy dołączyć kabel zasilający 12 VDC lub 24 VAC. Kamera automatycznie wykrywa dołączone źródło zasilania. 1. Zasilanie 12 VDC Dołączyć kabel zasilający do zacisków AC / DC na tylnej ścianie kamery. Rezystancja żyły miedzianej (przy 20 C) Powierzchnia przekroju żyły miedzianej (AWG) #24 (0,22 mm 2 ) #22 (0,33 mm 2 ) #20 (0,52 mm 2 ) #18 (0,83 mm 2 ) Rezystancja [Ω/m] 0,078 0,050 0,030 0,018 Obliczenie maksymalnej długości kabla pomiędzy kamerą a zasilaczem sieciowym. 10,8 VDC V A (R x 0,42 x L) 16 VDC L: długość kabla [m] R: rezystancja żyły miedzianej [Ω/m] V A : wyjściowe napięcie DC z zasilacza sieciowego. L standard = L minimum = L maksimum = V A 12 0,42 x R V A 16 0,42 x R [m] [m] V A 10,8 [m] 0,42 x R 2. Zasilanie 24 VAC Dołączyć kabel zasilający do zacisków AC / DC na tylnej ścianie kamery. Zalecany przekrój żył w przypadku zasilania 24 VAC Powierzchnia przekroju żyły miedzianej (AWG) #24 (0,22 mm 2 ) #22 (0,33 mm 2 ) #20 (0,52 mm 2 ) #18 (0,83 mm 2 ) Długość kabla [m]

9 Kabel wizyjny 1. Zaleca się wykorzystanie monitora, którego rozdzielczość jest co najmniej równa rozdzielczości kamery. 2. Maksymalne długości kabla koncentrycznego pomiędzy kamerą i monitorem zestawiono w tabeli obok. Typ kabla koncentrycznego Zalecana długość kabla [m] RG-59/U RG-6/U RG-11/U RG-15/U (3C-2V) (5C-2V) (7C-2V) (10C-2V) Połączenia alarmowe 1. Dołączyć zewnętrzny czujnik do zacisków DAY / NIGHT. 2. Dołączyć urządzenie zewnętrzne np. brzęczyk lub lampę do zacisków ALARM. Wyjście alarmowe jest typu otwarty kolektor (OC) o obciążalności 16 VDC, maks. 100 ma. OFF: kontakt rozwarty, ON: maks. 100 ma. Na zaciski wejściowe trybu kolorowego lub czarno-białego można podać napięcie 5 VDC, min. 0,2 ma. OFF: kontakt rozwarty, ON: kontakt zwarty. Uwaga: Jeśli napięcie lub prąd dołączonego urządzenia zewnętrznego przekracza podane wartości, należy zastosować przekaźnik. Aby uaktywnić tryb dualny (przełączanie z trybu dziennego (kolorowego) na tryb nocny (czarno-biały)), w menu specjalnym pozycji BW należy przypisać ustawienie EXT. 9

10 REGULACJA OGNISKOWANIA I POŁOŻENIA PRZETWORNIKA CCD Instalacja złącza obiektywu z automatyczną przysłoną W przypadku zastosowania obiektywu z przysłoną sterowaną sygnałem wizyjnym należy zainstalować złącze obiektywu (YFE4191J100). (1) Obciąć kabel sterujący przysłony tuż przy istniejącym złączu. Zakończyć końcówki kabla. Zdjąć pokrywę złącza automatycznej przysłony. Rozkład styków pokazany jest na poniższym rysunku: Styk 1: źródło zasilania +9 VDC, maks. 50 ma Kryza Styk 3 Styk 2: niewykorzystany Styk 1 Styk 3: sygnał wizyjny, 0,7 Vpp / 40 kω Styk 4: ekran, masa (2) Przylutować końcówki kabla do styków złączy. Styk 2 Styk 4 Uwagi do mocowania obiektywu Na poniższym rysunku pokazano występ obiektywu, który należy uwzględnić przy dołączaniu obiektywu do kamery. Kamera posiada mocowanie fabryczne przystosowane do obiektywów typu CS. W przypadku użycia obiektywów typu C należy zastosować opcjonalny adapter C o oznaczeniu WV-AD20E. Zastosowany obiektyw powinien mieć masę nieprzekraczającą 450 g. Jeśli obiektyw jest cięższy, kamera oraz obiektyw powinny być dodatkowo połączone przy użyciu wspornika mocującego. Mocowanie typu C: poniżej 13 mm Mocowanie typu CS: poniżej 8 mm 10

11 Mocowanie obiektywu Uwaga: Przed zamontowaniem obiektywu należy odkręcić wkręt na bocznej ścianie kamery i przekręcić pierścień w prawo, aż do zatrzymania. Jeśli pierścień nie zostanie przekręcony do końca, może ulec uszkodzeniu wewnętrzna szyba lub przetwornik CCD. 1. Zamocować obiektyw poprzez przekręcenie go w prawo w pierścieniu mocującym kamery. Mocowanie obiektywu Adapter C (opcjonalny) Uwaga: Jeśli w kamerze instalowany będzie obiektyw z mocowaniem typu C należy wcześniej wkręcić adapter C. 2. Dołączyć kabel obiektywu do złącza automatycznej przysłony znajdującego się na bocznej ścianie kamery. Wkręt blokady ogniskowania Pierścień regulacji położenia przetwornika CCD Regulacja położenia przetwornika CCD 1. Odkręcić wkręt znajdujący się na pierścieniu regulacji położenia przetwornika CCD. 2. Przekręcić pierścień regulacji położenia przetwornika CCD do uzyskania właściwego ogniskowania, obserwując obraz na dołączonym monitorze. 3. Dokręcić wkręt na pierścieniu regulacji położenia przetwornika CCD. Uwaga!: Dokręcenie wkrętu na siłę może spowodować zerwanie gwintu lub zmianę ustawień ogniskowania. Uwaga: Obiekty na monitorze mogą być nieostre, jeśli do oświetlenia będzie użyte światło z zakresu bliskiej podczerwieni zamiast typowego światła widzialnego. 11

12 INSTALACJA KAMERY Instalacja na górnej powierzchni Zdjąć adapter montażowy z dolnej powierzchni kamery, odkręcając dwa wkręty mocujące. Umieścić adapter montażowy na górnej powierzchni kamery, jak pokazano na poniższym rysunku, następnie zaś przymocować kamerę do wspornika montażowego. Do montażu adaptera należy użyć tylko oryginalnych śrub. Dłuższe śruby mogą spowodować uszkodzenie układów wewnętrznych, krótsze natomiast upadek kamery. Śruby mocujące Adapter montażowy 12

13 MENU NASTAW 1. Menu nastaw kamery (CAM SET UP) Kamera posiada menu nastaw użytkownika, które może być wyświetlane na ekranie dołączonego monitora. Wywołanie menu nastaw Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez co najmniej 2 s. Na monitorze pojawi się menu CAM SET UP (p. rysunek po prawej). Sprawdzić bieżące ustawienia w menu. Podświetlenie W dalszej części instrukcji zostaną szczegółowo opisane wszystkie pozycje menu. Jeśli w bieżącym menu nie mają być wykonane żadne zmiany, należy przesunąć kursor na pozycję END (Wyjście) znajdującą się na początku dolnej linii i nacisnąć przycisk w celu zamknięcia menu CAM SET UP. Uwaga: Jeśli w trakcie wyświetlania menu nastaw przez 6 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, menu jest automatycznie zamykane i na ekranie pojawia się normalny obraz z kamery. 2. Obsługa menu nastaw Aby wybrać pozycję menu CAM SET UP, należy wykorzystać następujące przyciski na bocznej ścianie kamery. Przycisk w górę Przycisk w lewo Przycisk w prawo Przycisk ustawienia Przycisk w dół Przycisk do góry ( ): Przesuwanie kursora do góry. Przycisk służy do wybierania pozycji lub ustawiania opcji. Przycisk w dół ( ): Przesuwanie kursora w dół. Przycisk służy do wybierania pozycji lub ustawiania opcji. Przycisk w prawo ( ): Przesuwanie kursora w prawo. Przycisk służy do wyboru lub ustawiania opcji wybranej pozycji. Wartość opcji zmienia się po każdorazowym naciśnięciu przycisku. Przycisk w lewo ( ): Przesuwanie kursora w lewo. Przycisk służy do wyboru lub ustawiania opcji wybranej pozycji. Wartość opcji zmienia się po każdorazowym naciśnięciu przycisku. Przycisk ustawienia ( ): Potwierdzenie ustawień wybranych pozycji oraz wyświetlenie podmenu w przypadku pozycji ze znakiem. Aby zresetować opcje do ustawień fabrycznych, należy przesunąć kursor na wybraną pozycję i jednocześnie nacisnąć przyciski i. Aby powrócić do poprzedniego menu lub strony, przesunąć kursor na pozycję RET i nacisnąć przycisk. Aby zamknąć menu nastaw, należy przesunąć kursor na pozycję END i nacisnąć przycisk. 13

14 Resetowanie nastaw wszystkich pozycji Operacja resetowania nastaw wszystkich pozycji menu umożliwia przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych wszystkich opcji. Aby wykonać resetowanie, należy: (1) Sprawdzić, czy menu CAM SET UP nie jest wyświetlane na monitorze (powinien być wyświetlany obraz z kamery). (2) Naciskając jednocześnie przyciski i, nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk. Na monitorze pojawi się na chwilę napis ALL RESET. Działanie to powoduje zresetowanie wszystkich nastaw do domyślnych ustawień fabrycznych. Edycja menu CAM SET UP UWAGA!: Jeśli w dolnej linii menu CAM SET UP pojawi się napis SET UP DISABLE (Menu nastaw niedostępne), nie jest możliwa zmiana bieżących ustawień. Jest to element funkcji bezpieczeństwa, który chroni przed przypadkowymi zmianami nastaw w menu. W celu edycji (zmiany ustawień)menu CAM SET UP, nacisnąć przyciski i lub i, aby przesunąć kursor na dolną linię SET UP DISABLE. Nacisnąć przycisk. Napis SET UP DISABLE zmieni się na napis SET UP ENABLE (Menu nastaw dostępne). Przesunąć kursor na pozycję END, a następnie na pozycję która ma być zmieniana. UWAGA!: Jeśli menu nastaw zostało zamknięte po dokonaniu zmian opcji w menu, nowe wartości zostaną zapisane w pamięci EEPROM. Wartości te będą obowiązywały do czasu wprowadzenia nowych wartości i zostaną zachowane nawet po odłączeniu zasilania kamery (pamięć nieulotna). 14

15 PROCEDURA NASTAW 1. Ustawienie nazwy kamery (CAMERA ID) Możliwe jest wykorzystanie funkcji identyfikacji kamery (CAMERA ID) w celu przypisania nazwy do kamery. Nazwa ta może zawierać maks. 16 znaków alfanumerycznych. Możliwe jest włączenie lub wyłączenie wyświetlania nazwy kamery na ekranie monitora. Edycja nazwy kamery 1. Przesunąć kursor na pozycję CAMERA ID. Ustawienie domyślne: OFF. 2. Nacisnąć przycisk, na ekranie pojawi się menu nazwy kamery (CAMERA ID). Kursor ustawiony jest na podświetlonej pozycji Przesunąć kursor do żądanego znaku przy pomocy przycisków / / /. 4. Po wybraniu znaku nacisnąć przycisk. Wybrany znak pojawi się w polu edycji. W tym momencie znacznik w polu edycji automatycznie przesuwa się w prawo. 5. Powtarzać powyższe czynności w przypadku pozostałych znaków. Znacznik Kursor znaku Menu CAMERA ID Pole znaków Polecenie Obszar edycji Wprowadzanie spacji w nazwie kamery Przesunąć kursor na pozycję SPACE (Spacja) i nacisnąć przycisk. Zamiana wybranego znaku w nazwie kamery 1. Przesunąć kursor na pole edycji, naciskając przycisk. 2. Przesunąć znacznik do zmienionego znaku przy pomocy przycisków lub. Następnie przesunąć kursor do obszaru znaku i wybrać nowy znak. 3. Nacisnąć przycisk w celu potwierdzenia nowej nazwy kamery. Kasowanie wszystkich znaków w obszarze edycji Przesunąć kursor na pozycję RESET i nacisnąć przycisk edycji.. Wszystkie znaki znikną z obszaru Określanie pozycji wyświetlania nazwy kamery 1. Przesunąć kursor na pozycję POSI (Pozycja wyświetlania), a następnie nacisnąć przycisk. Na ekranie pojawi się poniższy obraz i nazwa kamery zostanie podświetlona. Podświetlenie 2. Przesunąć nazwę kamery do żądanej pozycji wyświetlania przy pomocy przycisków / / /. 3. Nacisnąć przycisk, aby zapamiętać pozycję nazwy kamery. Tryb wyświetlania menu powraca do poprzedniego menu edycji nazwy kamery. Uwagi: Przesuwana nazwa kamery zatrzymuje się w narożnikach ekranu monitora. Nazwa kamery przesuwa się szybciej po naciśnięciu jednego z przycisków / / / przez co najmniej 1 s. 15

16 2. Ustawienia automatycznej przysłony / migawki elektronicznej (ALC / ELC) W zależności od zastosowanego typu obiektywu możliwy jest wybór następujących trybów sterowania oświetleniem przetwornika CCD: ALC: w przypadku zastosowania obiektywu z automatyczną przysłoną, ELC: w przypadku zastosowania obiektywu z przysłoną stałą lub regulowaną ręcznie. Ustawienie domyślne: ALC. 1. Przesunąć kursor na pozycję ALC/ELC. 2. Wybrać opcję ALC lub ELC. Uwagi: 1. W warunkach silnego oświetlenia na zewnątrz pomieszczeń należy zastosować obiektyw z ustawieniem automatycznej przysłony (ALC), ponieważ zakres pracy migawki elektronicznej nie jest wówczas wystarczający. 2. Obiektyw z ustawieniem automatycznej przysłony należy zastosować w przypadku wystąpienia następujących zjawisk. Silne rozmazanie i / lub smużenie występujące w wyniku działania silnych źródeł światła np. reflektorów punktowych lub światła słonecznego wpadającego przez okno. Zauważalne migotanie obrazu i / lub zafałszowanie kolorów. 3. Jeśli wybrana jest opcja ELC, pozycje SUPER-D2 i SHUTTER są niedostępne a tryb równoważenia bieli automatycznie powraca do poprzednio ustawionej opcji ATW1 lub ATW2. 4. Jeśli wybrana jest opcja ELC i w kamerze zainstalowany jest obiektyw ze stałą przysłoną, głębia ostrości jest mniejsza niż w przypadku zastosowania obiektywu z ustawieniem automatycznej przysłony (ALC) Tryb ALC z włączonym trybem zwiększenia dynamiki SUPER-D2 Tryb zwiększenia dynamiki SUPER-D2 Ważne obiekty występujące w scenie umieszczone są zwykle w środkowej części ekranu monitora. W trybie SUPER-D2 światłość mierzona jest w przeważającej części względem środka ekranu (gdzie umieszczony jest ważny obiekt), w mniejszej zaś części w rogach ekranu (gdzie może być umieszczone silne źródło światła). Tryb SUPER-D2 może być wykorzystany tylko po wybraniu opcji ALC. Tryb ten umożliwia eliminację zakłóceń obrazu spowodowanych przez silne oświetlenie tła, które powodują zaciemnienie użytecznej części ekranu (np. reflektory punktowe). 1. Po wybraniu opcji ALC nacisnąć przycisk, aby otworzyć menu ALC CONT (Opcje menu ALC). 2. Przesunąć kursor na pozycję SUPER-D2 i wybrać opcję ON (Włączone). 3. Aby ustawić poziom wyjściowy sygnału wizyjnego, przesunąć kursor na pozycję LEVEL (Poziom) i wyregulować żądany poziom I, naciskając przyciski lub. 16

17 2-2. Tryb ALC z wyłączonym trybem zwiększenia dynamiki SUPER-D2 i tryb ELC Uwaga: Jeśli wybrana jest opcja ELC, należy dokonać odpowiednich ustawień pozycji MASK SET (Ustawienia maski). 1. Przesunąć kursor na pozycję SUPER-D2 i wybrać opcję OFF (Wyłączone) (jeśli wcześniej została wybrana opcja ELC, pozycja SUPER-D2 jest niedostępna). Na ekranie pojawia się pozycja MASK SET. 2. Przesunąć kursor na pozycję MASK SET i nacisnąć przycisk. Na ekranie monitora pojawia się 48 pól maski. W lewym, górnym rogu ekranu pojawia się migający kursor. Pole migające 3. Przesunąć kursor na pole w którym oświetlenie tła jest szczególnie jaskrawe i nacisnąć przycisk, aby zamaskować ten obszar. Zamaskowane pole zmienia kolor na biały. Jeśli kursor zostanie przesunięty na pole już zamaskowane, maska i kursor zaczynają migać. Pole migające 4. Powtarzać maskowanie pozostałych pól opisanych w punkcie 3. Aby usunąć błędnie wprowadzoną maskę, należy przesunąć kursor na to pole i nacisnąć przycisk. 5. Po zakończeniu maskowania nacisnąć przycisk przez co najmniej 2 s na ekranie pojawi się menu ALC CONT. 6. Aby zmienić poziom wizyjnego sygnału wyjściowego (kontrast obrazu), przesunąć kursor na pozycję LEVEL i dokonać odpowiedniej regulacji. Zmiana koloru na biały Pole migające Uwaga: Jeśli pozycja SUPER-D2 jest włączona (ON), na granicy pomiędzy jasną i ciemną częścią sceny może pojawić się cień (czarna linia). Jest to naturalne zjawisko i nie świadczy jeszcze o uszkodzeniu urządzenia. 3. Ustawienia migawki elektronicznej (SHUTTER) Uwaga: Jeśli w pozycji ALC/ELC wybrana jest opcja ELC w menu CAM SET UP lub pozycja SUPER-D2 jest włączona (ON) w menu ALC CONT, pozycja ALC/ELC jest niedostępna. Aby wybrać ustawienia migawki elektronicznej, należy wyłączyć (OFF) pozycję SUPER-D2 w menu ALC CONT. Przesunąć kursor na pozycję SHUTTER (Migawka) i wybrać ustawienia migawki elektronicznej. Zaprogramowane ustawienia migawki zmieniane są przy pomocy przycisków lub w następującej kolejności: Ustawienie domyślne:

18 4. Ustawienia sterowania wzmocnieniem (AGC ON (DNR-H, DNR-L) / OFF) Możliwe jest ustawienie wzmocnienia (poziomu jaskrawości części obrazu) jako regulację automatyczną ON (DNR-H), ON (DNR-L) lub stały poziom OFF. Ustawienie domyślne: ON (DNR-H). ON (DNR-H): Zwiększenie wzmocnienia i jaskrawości obrazu w przypadku słabego oświetlenia sceny. ON (DNR-L): Zmniejszenie powidoku spowodowanego przez poruszające się obiekty, jeśli aktywna jest opcja ON (DNR-H). OFF: Brak regulacji wzmocnienia. Uwagi: Jeśli wybrana jest opcja ON (DNR-L), nieznacznie wzrasta poziom szumów względem ustawienia ON (DNR-H). Napisy (DNR-H) i (DNR-L) nie pojawiają się na systemowym wyświetlaczu stanu dołączonego urządzenia. 5. Elektroniczne zwiększenie czułości (SENS UP) Dostępne są dwa tryby elektronicznego zwiększenia czułości (SENS UP). AUTO: Jeśli zostanie wybrana opcja X10 AUTO, czułość zwiększana jest automatycznie do maks. 10 razy. Jeśli wybrana jest opcja AUTO, automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC) jest automatycznie włączana (ON). FIX: Jeśli zostanie wybrana opcja X32 FIX, czułość podnoszona jest dokładnie o 32 razy. Ustawienie domyślne: OFF. Przesunąć kursor na pozycję SENS UP i wybrać opcję elektronicznego zwiększenia czułości. Zaprogramowane opcje pozycji SENS UP zmieniane są przy użyciu przycisków lub w następującym porządku: Uwagi: Jeśli włączona jest (ON) pozycja SUPER-D2 w menu ALC CONT, ustawienie stałe (FIX) nie jest dostępne w pozycji SENS UP. Jeśli zostanie wybrana opcja AUTO w pozycji SENS UP i ON w pozycji SUPER-D2, funkcja SENS UP posiada priorytet, tak więc funkcja SUPER-D2 nie jest włączana automatycznie. Po wybraniu funkcji SENS UP na obrazie mogą pojawiać się zakłócenia, śnieżenie lub białe zjawy, jeśli zwiększeniu ulegnie czułość kamery. Jest to zjawisko normalne. 6. Ustawienia synchronizacji (SYNC) Możliwy jest wybór synchronizacji wewnętrznej (INT) lub synchronizacji siecią zasilającą (LL). Kamera akceptuje również sygnał VBS (całkowity sygnał kolorowy lub sygnał wygaszania powrotów) oraz sygnał VS (całkowity czarno-biały sygnał wizyjny lub całkowity sygnał synchronizacji). Możliwa jest również synchronizacja przy pomocy sygnału VD2 (zmultipleksowany sygnał odchylenia poziomego) zawartego w całkowitym sygnale wizyjnym z zewnętrznego urządzenia np. krosownicy wizyjnej. Jeśli sygnał VD2 podawany jest do kamery, następuje automatyczne przełączenie na tryb synchronizacji VD2. 1. Przesunąć kursor na pozycję SYNC (Synchronizacja) i wybrać opcję LL (Synchronizacja siecią zasilającą) lub INT (Synchronizacja wewnętrzna). Ustawienie domyślne: INT. 2. Nacisnąć przycisk. Jeśli została wybrana opcja LL, na ekranie pojawia się menu SYNC (jeśli została wybrana opcja INT, tryb synchronizacji ustawiany jest automatycznie na synchronizację wewnętrzną i menu nie pojawia się na ekranie). 18

19 Uwagi: 1. Priorytet trybów synchronizacji jest następujący: 1. Zmultipleksowany sygnał odchylania pionowego (VD2) (najwyższy priorytet), 2. Synchronizacja siecią zasilającą (LL), 3. Całkowity kolorowy sygnał wizyjny lub sygnał wygaszania powrotów (VBS), 4. Całkowity czarno-biały sygnał wizyjny lub całkowity sygnał synchronizacji (VS), 5. Sygnał synchronizacji wewnętrznej (INT) (najniższy priorytet). 2. Jeśli ma zostać użyty wewnętrzny sygnał synchronizacji, należy wybrać opcję INT. Do wejścia GEN-LOCK na tylnej ścianie nie należy wówczas podawać sygnału gen-lock. 3. Jeśli do wejścia VD2 podany zostanie sygnał synchronizacji z urządzenia zewnętrznego (np. z krosownicy wizyjnej), tryb synchronizacji kamery przełączany jest automatycznie na VD2. 4. Jeśli ma zostać użyty tryb synchronizacji gen-lock sygnałem VBS lub VS, w menu SYNC należy wybrać opcję INT i dołączyć sygnał gen-lock do wejścia GEN-LOCK na tylnej ścianie. 5. Tryb synchronizacji gen-lock sygnałem VBS posiada podmenu, w którym możliwa jest regulacja fazy odchylania poziomego i podnośnej. Jeśli zostanie zmieniona długość kabla dołączonego do wyjścia wizyjnego lub wejścia GEN-LOCK, należy ponownie wyregulować fazę odchylania poziomego i podnośnej. 6. Tryb synchronizacji gen-lock sygnałem VS posiada podmenu, w którym możliwa jest regulacja fazy odchylania poziomego. Jeśli zostanie zmieniona długość kabla dołączonego do wyjścia wizyjnego lub wejścia GEN-LOCK, należy ponownie wyregulować fazę odchylania poziomego. 7. Tryb synchronizacji siecią zasilającą (LL) również posiada podmenu regulacji fazy odchylania pionowego. Jeśli kamera zostanie przeniesiona w inne miejsce, należy ponownie wyregulować fazę odchylania pionowego ze względu na możliwość dołączenia jej do innej fazy sieci energetycznej Tryb Gen-lock VBS (EXT (VBS)) 1. Przesunąć kursor na pozycję SYNC i wybrać opcję INT. 2. Dołączyć kabel koncentryczny z sygnałem wygaszania powrotów lub całkowitym kolorowym sygnałem wizyjnym do wejścia GEN-LOCK. 3. Sprawdzić, czy w tym menu opcja INT została zmieniona na EXT (VBS). Uwaga: Sygnał wejściowy gen-lock powinien być zgodny ze specyfikacją CCIR i nie powinien być obarczony drżeniem sygnału synchronizacji (jak ma to miejsce w sygnale odtwarzania z magnetowidu) ze względu na możliwość zakłócenia synchronizacji. 4. Po ustawieniu kursora na pozycji EXT (VBS) nacisnąć przycisk. Na ekranie pojawi się menu regulacji fazy. 5. Doprowadzić wyjściowy sygnał wizyjny z kamery, której sygnał ma być regulowany oraz wejściowy sygnał odniesienia gen-lock do oscyloskopu dwukanałowego. 6. Ustawić na oscyloskopie impuls synchronizacji poziomej i rozciągnąć część sygnału synchronizacji na ekranie. 7. Przesunąć kursor na pozycję H PHASE (Faza odchylania poziomego). 8. Wyregulować fazę odchylania poziomego, naciskając przyciski lub. Zakres regulacji zawiera się w granicach 0 2 µs. 9. Przesunąć kursor na pozycję SC COARSE (Zgrubna regulacja impulsu Sand Castle). 19

20 10. Naciskać przyciski lub, aby dostosować fazę sygnału chrominancji sygnału wizyjnego kamery, jaka dostępna jest na wyjściu generatora efektów specjalnych lub krosownicy wizyjnej, możliwie jak najbliżej koloru obserwowanej sceny (regulacja SC COARSE może być dokonywana w 4 krokach (co 90 ) przy pomocy przycisków lub ). Uwaga: Po 4 kroku regulacja powraca do kroku Przesunąć kursor na pozycję SC FINE (Precyzyjna regulacja impulsu Sand Castle). 12. Naciskać przyciski lub, aby dostosować odcień koloru sygnału wizyjnego z kamery, jaki dostępny jest na wyjściu generatora efektów specjalnych lub krosownicy wizyjnej, możliwie jak najbliżej koloru obserwowanej sceny. Regulacja SC FINE ograniczona jest do 90. Uwagi: Kiedy kursor I dojdzie do końca oznaczonego + następuje powrót do końca oznaczonego -. W celu zapewnienia ciągłości regulacji, regulacja zgrubna SC COARSE zwiększana jest o jeden krok. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku lub kursor I będzie przemieszczał się szybciej. W celu wykonania dokładnej regulacji należy podać wyjściowy sygnał wizyjny z kamery i programowany sygnał wyjściowy z generatora efektów specjalnych do wektoroskopu i dokonać porównania fazy chrominancji obu sygnałów. Aby zresetować nastawy pozycji SC COARSE i SC FINE do ustawień fabrycznych, należy jednocześnie nacisnąć przyciski lub Tryb Gen-lock VS (EXT (VS)) 1. Przesunąć kursor na pozycję SYNC i wybrać opcję INT. 2. Dołączyć kabel koncentryczny z całkowitym sygnałem synchronizacji lub całkowitym czarno-białym sygnałem wizyjnym do wejścia GEN-LOCK. 3. Sprawdzić, czy w tym menu opcja INT została zmieniona na EXT (VS). Uwaga: Sygnał wejściowy gen-lock powinien być zgodny ze specyfikacją CCIR i nie powinien być obarczony drżeniem sygnału synchronizacji (jak ma to miejsce w sygnale odtwarzania z magnetowidu) ze względu na możliwość zakłócenia synchronizacji. 4. Po ustawieniu kursora na pozycji EXT (VS) nacisnąć przycisk. Na ekranie pojawi się menu regulacji fazy. 5. Doprowadzić wyjściowy sygnał wizyjny z kamery, której sygnał ma być regulowany oraz wejściowy sygnał odniesienia gen-lock do oscyloskopu dwukanałowego. 6. Ustawić na oscyloskopie impuls synchronizacji poziomej i rozciągnąć część sygnału synchronizacji na ekranie. 7. Przesunąć kursor na pozycję H PHASE (Faza odchylania poziomego). 8. Wyregulować fazę odchylania poziomego, naciskając przyciski lub. Zakres regulacji zawiera się w granicach 0 2 µs. 20

CTFID VP-CFGSFT. Instrukcja obsługi

CTFID VP-CFGSFT. Instrukcja obsługi CTFID VP-CFGSFT pl Instrukcja obsługi CTFID Spis treści pl 3 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania CTFID 4 2 Połączenia 8 2.1 Dołączanie modułu interfejsu VP-USB Narzędzia konfiguracyjnego 8 2.2 Dołączanie

Bardziej szczegółowo

W1300 Projektor cyfrowy Seria Kino domowe Podręcznik użytkownika

W1300 Projektor cyfrowy Seria Kino domowe Podręcznik użytkownika W1300 Projektor cyfrowy Seria Kino domowe Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne zasady bezpieczeństwa... 3 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok projektora z zewnątrz... 9 Elementy

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa sieciowa 1/3, wysoko wydajna, z funkcją WDR SND-560 Instrukcja dla użytkownik POLSKI

Kamera kopułkowa sieciowa 1/3, wysoko wydajna, z funkcją WDR SND-560 Instrukcja dla użytkownik POLSKI Kamera kopułkowa sieciowa 1/3, wysoko wydajna, z funkcją WDR SND-560 Instrukcja dla użytkownik TDziękujemy za nabycie KAMERY Ipolis Network firmy SAMSUNG. Przed podłączeniem lub użytkowaniem tego produktu,

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PDG-DXL100 Instrukcja obsługi 1 English Spis treści Spis treści Do Użytkownika Zasady bezpiecznej eksploatacji... 2 Wstęp Funkcje i zalety...5 Zawartość opakowania...6 Opis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Podręcznik instalacji i obsługi Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Spis treści 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2. Właściwości produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy MX710/MX711 Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne...

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne... Instrukcja obsługi WAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia, niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS513/MX514/MW516 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne zasady bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok projektora z zewnątrz...

Bardziej szczegółowo

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z projektora zapoznaj się z tym podręcznikiem. Zachowaj podręcznik. Spis treści Ważne

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora...

Bardziej szczegółowo

W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok zewnętrzny projektora...

Bardziej szczegółowo

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19 Instrukcja obsługi Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi Wersja polska 1.0 Model: PCS-19/DVR-08 OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika (szczegółowy) - Poradnik eksploatacji 020-000474-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Podręcznik użytkownika Poradnik

Bardziej szczegółowo

GP10 Projektor LED Ultra Lite Podręcznik użytkownika

GP10 Projektor LED Ultra Lite Podręcznik użytkownika GP10 Projektor LED Ultra Lite Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 6 Funkcje projektora... 6 Zawartość zestawu... 7 Zewnętrzny widok projektora... 8 Elementy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 135 ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Robert Rozenek WIDEOREJESTRATORY POLCAM I VIDEORAPID 2. OBSŁUGA URZĄDZEŃ CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2015 1 Zakład Ruchu Drogowego 2 Korekta, skład

Bardziej szczegółowo

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów WERSJA 5.01PL Dziękujemy za zakup rejestratora APER. Przed dokonaniem instalacji rozpoczęciem użytkowania

Bardziej szczegółowo

Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Interfejs przeglądarki internetowej kamery Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową

Bardziej szczegółowo

Data tłumaczenia: 3 sierpnia 2008

Data tłumaczenia: 3 sierpnia 2008 239Z REJESTRATOR CYFROWY DIGIGUARD Data tłumaczenia: 3 sierpnia 2008 Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego użytku. Niektóre zdjęcia mogą się różnić od aktualnie

Bardziej szczegółowo