Panasonic. Kamery kolorowe CCTV. Instrukcja obsługi WV-CP470 WV-CP474E. (Obiektyw opcjonalny)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Panasonic. Kamery kolorowe CCTV. Instrukcja obsługi WV-CP470 WV-CP474E. (Obiektyw opcjonalny)"

Transkrypt

1 Panasonic Kamery kolorowe CCTV Instrukcja obsługi WV-CP470 WV-CP474E (Obiektyw opcjonalny)

2 Urządzenie spełnia wszystkie normy i odnośne przepisy zgodnie z zaleceniami EEC/73/23/ i EEC/89/336. UWAGA: NIE OTWIERAĆ OBUDOWY URZĄDZENIA, WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH REGULACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ DOKONYWANE TYLKO PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS. Błyskawica z symbolem strzałki wewnątrz trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika urządzenia, że wewnątrz obudowy występują niebezpieczne napięcia, które przy niewłaściwym użytkowaniu mogą stworzyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na ważne czynności związane z obsługą i konserwacją sprzętu. Numer fabryczny urządzenia (Serial Number) znajduje się w górnej części urządzenia. Poniżej należy zapisać numer fabryczny urządzenia i przechowywać niniejszą instrukcję jako stały dowód zakupu urządzenia, co może pomóc przy identyfikacji w przypadku kradzieży. Model: Nr fabryczny: UWAGA URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE Jeśli kolory żył w kablu zasilającym urządzenia nie odpowiadają oznaczeniom kolorowym na zaciskach wtyczki, należy: - żyłę żółto-zieloną (uziemienie) dołączyć do zacisku we wtyczce oznaczonego literą E, symbolem lub kolorem żółto-zielonym, - żyłę niebieską (zero) dołączyć do zacisku we wtyczce oznaczonego literą N lub kolorem czarnym, - żyłę brązową (faza) dołączyć do zacisku we wtyczce oznaczonego literą L lub kolorem czerwonym. OSTRZEŻENIE: W CELU UNIKNIĘCIA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE WOLNO NARAŻAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI. 2

3 Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE...4 ZALECENIA EKSPLOATACYJNE, KONSERWACJA...4 CECHY UŻYTKOWE...5 PODSTAWOWE ELEMENTY OBSŁUGI I ICH FUNKCJE...6 POŁĄCZENIA...8 A. KAMERA WV-CP470 ( VAC, 50 HZ)... 8 B. KAMERA WV-CP474E (12 VDC / 24 VAC)... 8 KABEL WIZYJNY... 9 POŁĄCZENIA ALARMOWE... 9 REGULACJA OGNISKOWANIA I POŁOŻENIA PRZETWORNIKA CCD...10 INSTALACJA ZŁĄCZA OBIEKTYWU Z AUTOMATYCZNĄ PRZYSŁONĄ UWAGI DO MOCOWANIA OBIEKTYWU MOCOWANIE OBIEKTYWU REGULACJA POŁOŻENIA PRZETWORNIKA CCD INSTALACJA KAMERY...12 MENU NASTAW MENU NASTAW KAMERY (CAM SET UP) OBSŁUGA MENU NASTAW PROCEDURA NASTAW USTAWIENIE NAZWY KAMERY (CAMERA ID) USTAWIENIA AUTOMATYCZNEJ PRZYSŁONY / MIGAWKI ELEKTRONICZNEJ (ALC / ELC) Tryb ALC z włączonym trybem zwiększenia dynamiki SUPER-D Tryb ALC z wyłączonym trybem zwiększenia dynamiki SUPER-D2 i tryb ELC USTAWIENIA MIGAWKI ELEKTRONICZNEJ (SHUTTER) USTAWIENIA STEROWANIA WZMOCNIENIEM (AGC ON (DNR-H, DNR-L) / OFF) ELEKTRONICZNE ZWIĘKSZENIE CZUŁOŚCI (SENS UP) USTAWIENIA SYNCHRONIZACJI (SYNC) Tryb Gen-lock VBS (EXT (VBS)) Tryb Gen-lock VS (EXT (VS)) Tryb synchronizacji siecią zasilającą (LL) USTAWIENIA RÓWNOWAŻENIA BIELI (WHITE BAL) Tryb automatycznej regulacji równoważenia bieli (ATW) USTAWIENIA DETEKCJI RUCHU (MOTION DETECT) WYBÓR SYGNAŁU STEROWANIA OBIEKTYWEM (LENS DRIVE) MENU SPECJALNE (SPECIAL) Ustawienie obrazu odwróconego z kamery (UP SIDE DOWN) Ustawienie poziomu chrominancji (CHROMA GAIN) Ustawienie wzmocnienia apertury (AP GAIN) Ustawienie poziomu podstawy impulsu (PEDESTAL) Tryb czarno-biały (BW) Impuls Burst w trybie czarno-białym (BURST (BW)) DANE TECHNICZNE...26 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE...27 AKCESORIA OPCJONALNE

4 INFORMACJE WSTĘPNE Firma Panasonic oferuje serię cyfrowych kamer kolorowych WV-CP470 i WV-CP474E wyposażonych w przetwornik CCD 1/3, posiadający 753 elementy obrazu w poziomie. Kamery zapewniają polepszoną jakość obrazu i wyższą rozdzielczość wspartą cyfrowym przetwarzaniem sygnału, wykorzystującym układy LSI. Modele te prezentują wysoko zaawansowaną technologię systemów CCTV, wychodzącą naprzeciw nowym i szybko zmieniającym się zapotrzebowaniom użytkowników. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE, KONSERWACJA 1. Nie rozbierać kamery. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy wykręcić wkrętów i zdejmować obudowy. Wewnątrz nie ma elementów przeznaczonych do regulacji przez użytkownika. Naprawy mogą być dokonywane tylko w autoryzowanym serwisie producenta. 2. Ostrożnie obchodzić się z kamerą. Chronić kamerę przed upadkiem lub nadmiernymi wstrząsami. Kamera może ulec uszkodzeniu poprzez niewłaściwą obsługę lub przechowywanie. 3. Instalacja powinna być wykonana przez wykwalifikowany personel serwisowy lub instalatorów systemu. 4. Do czyszczenia kamery nie należy używać silnie działających detergentów. Do czyszczenia obudowy należy używać miękkiej ściereczki. W przypadku zabrudzeń trudnych do usunięcia można użyć łagodnego środka czyszczącego. 5. Powierzchnię przetwornika CCD należy czyścić ze szczególną ostrożnością. Do czyszczenia powierzchni przetwornika CCD nie należy używać silnie działających lub żrących środków czyszczących. Należy tu użyć czyścika do szkieł okularowych lub wacika nasączonego spirytusem. 6. Nie kierować kamery bezpośrednio na słońce. Nie należy kierować kamery na bardzo jasno oświetlone obiekty. Nawet w przypadku wyłączenia kamery nie wolno kierować jej na słońce lub inne silne źródła światła. Skutkiem tego może być smużenie lub zamazanie obrazu. 7. Nie instalować kamery w pomieszczeniach, w których temperatura i wilgotność przekraczają dopuszczalne wartości. Kamerę należy instalować tylko w pomieszczeniach, w których temperatura zawiera się w zakresie C przy wilgotności względnej poniżej 90%. Kamery należy zasilać ze źródła napięcia VAC, 50 Hz (model WV-CP470) oraz 12 VDC / 24 VAC (model WV-CP474E). 4

5 CECHY UŻYTKOWE 1. Kamera posiada następujące cechy użytkowe: (1) Automatyczna przysłona (ALC) / elektroniczna migawka (ELC). (2) Funkcja SUPER-D II eliminująca zakłócenia obrazu, wywołane poprzez silne oświetlenie tła (np. reflektor punktowy), które powoduje zaciemnienie obrazu użytecznego. Zakres dynamiki zwiększony do 48 db. (3) Różne sposoby synchronizacji włącznie z synchronizacją Gen-Lock. (4) Funkcja automatycznego i ręcznego równoważenia bieli. 2. Stosunek sygnał / szum 50 db (wyłączona ARW). 3. Minimalne oświetlenie 0,8 lx w trybie kolorowym, 0,1 lx w trybie czarno-białym przy przysłonie F Rozdzielczość pozioma 480 linii. 5. Obraz wysokiej jakości. (a) Układ zwiększenia rozdzielczości pionowej typu 2H umożliwiający osiągnięcie wyższej ostrości obrazu. (b) Układ uśredniania sygnału chrominancji zapewniający polepszenie stosunku sygnału do szumu w przypadku obrazu kolorowego. (c) Minimalne rozmycie wyraźnych obiektów. (d) Zwiększenie zakresu dynamiki przy użyciu układu KNEE. (e) Korekcja apertury umożliwiająca lepsze rozpoznawanie szczegółów obrazów w przypadku jasnych obiektów. 6. Możliwość wykonywania pojedynczych ujęć w przypadku scen wewnątrz pomieszczeń przy użyciu obiektywu ze stałą przysłoną oraz funkcji elektronicznej migawki (ELC). 7. Wybierane tryby elektronicznego zwiększenia czułości (automatyczny, ręczny lub wyłączony). 8. Wbudowany układ cyfrowej detekcji ruchu. 9. Automatyczny tryb czarno-biały zapewniający przełączenie z obrazu kolorowego na czarnobiały po spadku poziomu oświetlenia sceny. 5

6 PODSTAWOWE ELEMENTY OBSŁUGI I ICH FUNKCJE Przesunąć pokrywę w lewo, aż do zaskoku. Złącze automatycznej przysłony obiektywu Złącze to służy do dołączenia obiektywu z automatyczną regulacją przysłony przy pomocy 4-stykowego wtyku męskiego dostarczanego wraz z urządzeniem (numer części YFE4191J100). Pierścień regulacji położenia przetwornika CCD Pierścień ten służy do regulacji położenia przetwornika CCD i ogniskowania obrazu. Wkręty blokady ogniskowania Obiektyw (opcjonalnie) Otwór gwintowany mocowania kamery Otwór ten służy do zamocowania kamery na wysięgniku montażowym. Przycisk w dół ( ) Przycisk ten służy do przesuwania kursora w dół i wyboru pozycji w menu nastaw CAM SET UP. Przycisk w lewo ( ) Przycisk ten służy do przesuwania kursora w lewo. Wykorzystuje się go również do wyboru trybu i regulacji niektórych poziomów. Przycisk w górę ( ) Przycisk ten służy do przesuwania kursora w górę i wyboru pozycji w menu nastaw CAM SET UP. Przycisk w prawo ( ) Przycisk ten służy do przesuwania kursora w prawo. Wykorzystuje się go również do wyboru trybu i regulacji niektórych poziomów. 6

7 Przycisk ustawienia ( ) Przycisk ten służy do uaktywnienia pozycji wybranej w menu nastaw CAM SET UP. Przełącznik dopasowania impedancyjnego Gen-lock (Hi-Z, G/L, 75 Ω) Przełącznik ten służy do ustawienia wysokiej impedancji (Hi-Z), jeśli sygnał synchronizacji genlock dołączany jest przelotowo. We wszystkich pozostałych przypadkach przełącznik ten należy ustawić w położeniu 75 Ω. Wejście Gen-lock (GEN-LOCK) Wejście to służy do dołączenia zewnętrznego sygnału synchronizacji. Wyjście wizyjne (VIDEO OUT) Wyjście to należy połączyć z wejściem wizyjnym (VIDEO IN) w monitorze. Wskaźnik zasilania (POWER) Zaciski wyjścia alarmowego (ALARM OUT / GND) Zaciski te należy połączyć z wejściem alarmowym w urządzeniu zewnętrznym. Po wykryciu ruchu przez kamerę do urządzenia zewnętrznego podawany jest sygnał alarmowy (wyjście typu OC: 16 VDC, maks. 100 ma). Zaciski wejścia trybu dualnego (DAY / NIGHT IN / GND) Zaciski te służą do połączenia kamery z zewnętrznym czujnikiem zmierzchowym. Gniazdo zasilania AC Gniazdo to służy do dołączenia kabla zasilającego (znajdującego się w wyposażeniu standardowym). Zaciski wejściowe zasilania AC / DC (DC 12 V IN / AC 24 V IN) Zaciski te służą do dołączenia zasilania 12 VDC lub 24 VAC. Uwaga: W przypadku dołączenia urządzenia zewnętrznego nie należy przekraczać zalecanych poziomów napięć i prądów. Uwaga: Przy zasilaniu 12 VDC (10,8 16 V) lub 24 VAC (19,5 28 V) należy stosować zasilacz sieciowy klasy 2. Przy zasilaniu ze źródła 24 VAC należy dołączyć przewód uziemiający do zacisku GND. 7

8 POŁĄCZENIA A. Kamera WV-CP470 ( VAC, 50 Hz) Dołączyć kabel zasilający AC (znajdujący się w wyposażeniu standardowym) do gniazda AC w kamerze; dołączyć wtyk kabla zasilającego do ściennego gniazda energetycznego VAC, 50 Hz. Uwagi: Należy sprawdzić prawidłowość dołączenia obu końców kabla do właściwych gniazd. Kabel zasilający powinien pozwalać na swobodny obrót i pochylenie kamery. Jeśli kabel jest zbyt krótki, jego końcówka może zostać wyciągnięta z kamery w trakcie wykonywania obrotu lub pochylenia. B. Kamera WV-CP474E (12 VDC / 24 VAC) Kamera WV-CP474E posiada zaciski wejściowe AC / DC służące do dołączenia zasilania AC lub DC. Do zacisków tych należy dołączyć kabel zasilający 12 VDC lub 24 VAC. Kamera automatycznie wykrywa dołączone źródło zasilania. 1. Zasilanie 12 VDC Dołączyć kabel zasilający do zacisków AC / DC na tylnej ścianie kamery. Rezystancja żyły miedzianej (przy 20 C) Powierzchnia przekroju żyły miedzianej (AWG) #24 (0,22 mm 2 ) #22 (0,33 mm 2 ) #20 (0,52 mm 2 ) #18 (0,83 mm 2 ) Rezystancja [Ω/m] 0,078 0,050 0,030 0,018 Obliczenie maksymalnej długości kabla pomiędzy kamerą a zasilaczem sieciowym. 10,8 VDC V A (R x 0,42 x L) 16 VDC L: długość kabla [m] R: rezystancja żyły miedzianej [Ω/m] V A : wyjściowe napięcie DC z zasilacza sieciowego. L standard = L minimum = L maksimum = V A 12 0,42 x R V A 16 0,42 x R [m] [m] V A 10,8 [m] 0,42 x R 2. Zasilanie 24 VAC Dołączyć kabel zasilający do zacisków AC / DC na tylnej ścianie kamery. Zalecany przekrój żył w przypadku zasilania 24 VAC Powierzchnia przekroju żyły miedzianej (AWG) #24 (0,22 mm 2 ) #22 (0,33 mm 2 ) #20 (0,52 mm 2 ) #18 (0,83 mm 2 ) Długość kabla [m]

9 Kabel wizyjny 1. Zaleca się wykorzystanie monitora, którego rozdzielczość jest co najmniej równa rozdzielczości kamery. 2. Maksymalne długości kabla koncentrycznego pomiędzy kamerą i monitorem zestawiono w tabeli obok. Typ kabla koncentrycznego Zalecana długość kabla [m] RG-59/U RG-6/U RG-11/U RG-15/U (3C-2V) (5C-2V) (7C-2V) (10C-2V) Połączenia alarmowe 1. Dołączyć zewnętrzny czujnik do zacisków DAY / NIGHT. 2. Dołączyć urządzenie zewnętrzne np. brzęczyk lub lampę do zacisków ALARM. Wyjście alarmowe jest typu otwarty kolektor (OC) o obciążalności 16 VDC, maks. 100 ma. OFF: kontakt rozwarty, ON: maks. 100 ma. Na zaciski wejściowe trybu kolorowego lub czarno-białego można podać napięcie 5 VDC, min. 0,2 ma. OFF: kontakt rozwarty, ON: kontakt zwarty. Uwaga: Jeśli napięcie lub prąd dołączonego urządzenia zewnętrznego przekracza podane wartości, należy zastosować przekaźnik. Aby uaktywnić tryb dualny (przełączanie z trybu dziennego (kolorowego) na tryb nocny (czarno-biały)), w menu specjalnym pozycji BW należy przypisać ustawienie EXT. 9

10 REGULACJA OGNISKOWANIA I POŁOŻENIA PRZETWORNIKA CCD Instalacja złącza obiektywu z automatyczną przysłoną W przypadku zastosowania obiektywu z przysłoną sterowaną sygnałem wizyjnym należy zainstalować złącze obiektywu (YFE4191J100). (1) Obciąć kabel sterujący przysłony tuż przy istniejącym złączu. Zakończyć końcówki kabla. Zdjąć pokrywę złącza automatycznej przysłony. Rozkład styków pokazany jest na poniższym rysunku: Styk 1: źródło zasilania +9 VDC, maks. 50 ma Kryza Styk 3 Styk 2: niewykorzystany Styk 1 Styk 3: sygnał wizyjny, 0,7 Vpp / 40 kω Styk 4: ekran, masa (2) Przylutować końcówki kabla do styków złączy. Styk 2 Styk 4 Uwagi do mocowania obiektywu Na poniższym rysunku pokazano występ obiektywu, który należy uwzględnić przy dołączaniu obiektywu do kamery. Kamera posiada mocowanie fabryczne przystosowane do obiektywów typu CS. W przypadku użycia obiektywów typu C należy zastosować opcjonalny adapter C o oznaczeniu WV-AD20E. Zastosowany obiektyw powinien mieć masę nieprzekraczającą 450 g. Jeśli obiektyw jest cięższy, kamera oraz obiektyw powinny być dodatkowo połączone przy użyciu wspornika mocującego. Mocowanie typu C: poniżej 13 mm Mocowanie typu CS: poniżej 8 mm 10

11 Mocowanie obiektywu Uwaga: Przed zamontowaniem obiektywu należy odkręcić wkręt na bocznej ścianie kamery i przekręcić pierścień w prawo, aż do zatrzymania. Jeśli pierścień nie zostanie przekręcony do końca, może ulec uszkodzeniu wewnętrzna szyba lub przetwornik CCD. 1. Zamocować obiektyw poprzez przekręcenie go w prawo w pierścieniu mocującym kamery. Mocowanie obiektywu Adapter C (opcjonalny) Uwaga: Jeśli w kamerze instalowany będzie obiektyw z mocowaniem typu C należy wcześniej wkręcić adapter C. 2. Dołączyć kabel obiektywu do złącza automatycznej przysłony znajdującego się na bocznej ścianie kamery. Wkręt blokady ogniskowania Pierścień regulacji położenia przetwornika CCD Regulacja położenia przetwornika CCD 1. Odkręcić wkręt znajdujący się na pierścieniu regulacji położenia przetwornika CCD. 2. Przekręcić pierścień regulacji położenia przetwornika CCD do uzyskania właściwego ogniskowania, obserwując obraz na dołączonym monitorze. 3. Dokręcić wkręt na pierścieniu regulacji położenia przetwornika CCD. Uwaga!: Dokręcenie wkrętu na siłę może spowodować zerwanie gwintu lub zmianę ustawień ogniskowania. Uwaga: Obiekty na monitorze mogą być nieostre, jeśli do oświetlenia będzie użyte światło z zakresu bliskiej podczerwieni zamiast typowego światła widzialnego. 11

12 INSTALACJA KAMERY Instalacja na górnej powierzchni Zdjąć adapter montażowy z dolnej powierzchni kamery, odkręcając dwa wkręty mocujące. Umieścić adapter montażowy na górnej powierzchni kamery, jak pokazano na poniższym rysunku, następnie zaś przymocować kamerę do wspornika montażowego. Do montażu adaptera należy użyć tylko oryginalnych śrub. Dłuższe śruby mogą spowodować uszkodzenie układów wewnętrznych, krótsze natomiast upadek kamery. Śruby mocujące Adapter montażowy 12

13 MENU NASTAW 1. Menu nastaw kamery (CAM SET UP) Kamera posiada menu nastaw użytkownika, które może być wyświetlane na ekranie dołączonego monitora. Wywołanie menu nastaw Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez co najmniej 2 s. Na monitorze pojawi się menu CAM SET UP (p. rysunek po prawej). Sprawdzić bieżące ustawienia w menu. Podświetlenie W dalszej części instrukcji zostaną szczegółowo opisane wszystkie pozycje menu. Jeśli w bieżącym menu nie mają być wykonane żadne zmiany, należy przesunąć kursor na pozycję END (Wyjście) znajdującą się na początku dolnej linii i nacisnąć przycisk w celu zamknięcia menu CAM SET UP. Uwaga: Jeśli w trakcie wyświetlania menu nastaw przez 6 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, menu jest automatycznie zamykane i na ekranie pojawia się normalny obraz z kamery. 2. Obsługa menu nastaw Aby wybrać pozycję menu CAM SET UP, należy wykorzystać następujące przyciski na bocznej ścianie kamery. Przycisk w górę Przycisk w lewo Przycisk w prawo Przycisk ustawienia Przycisk w dół Przycisk do góry ( ): Przesuwanie kursora do góry. Przycisk służy do wybierania pozycji lub ustawiania opcji. Przycisk w dół ( ): Przesuwanie kursora w dół. Przycisk służy do wybierania pozycji lub ustawiania opcji. Przycisk w prawo ( ): Przesuwanie kursora w prawo. Przycisk służy do wyboru lub ustawiania opcji wybranej pozycji. Wartość opcji zmienia się po każdorazowym naciśnięciu przycisku. Przycisk w lewo ( ): Przesuwanie kursora w lewo. Przycisk służy do wyboru lub ustawiania opcji wybranej pozycji. Wartość opcji zmienia się po każdorazowym naciśnięciu przycisku. Przycisk ustawienia ( ): Potwierdzenie ustawień wybranych pozycji oraz wyświetlenie podmenu w przypadku pozycji ze znakiem. Aby zresetować opcje do ustawień fabrycznych, należy przesunąć kursor na wybraną pozycję i jednocześnie nacisnąć przyciski i. Aby powrócić do poprzedniego menu lub strony, przesunąć kursor na pozycję RET i nacisnąć przycisk. Aby zamknąć menu nastaw, należy przesunąć kursor na pozycję END i nacisnąć przycisk. 13

14 Resetowanie nastaw wszystkich pozycji Operacja resetowania nastaw wszystkich pozycji menu umożliwia przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych wszystkich opcji. Aby wykonać resetowanie, należy: (1) Sprawdzić, czy menu CAM SET UP nie jest wyświetlane na monitorze (powinien być wyświetlany obraz z kamery). (2) Naciskając jednocześnie przyciski i, nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk. Na monitorze pojawi się na chwilę napis ALL RESET. Działanie to powoduje zresetowanie wszystkich nastaw do domyślnych ustawień fabrycznych. Edycja menu CAM SET UP UWAGA!: Jeśli w dolnej linii menu CAM SET UP pojawi się napis SET UP DISABLE (Menu nastaw niedostępne), nie jest możliwa zmiana bieżących ustawień. Jest to element funkcji bezpieczeństwa, który chroni przed przypadkowymi zmianami nastaw w menu. W celu edycji (zmiany ustawień)menu CAM SET UP, nacisnąć przyciski i lub i, aby przesunąć kursor na dolną linię SET UP DISABLE. Nacisnąć przycisk. Napis SET UP DISABLE zmieni się na napis SET UP ENABLE (Menu nastaw dostępne). Przesunąć kursor na pozycję END, a następnie na pozycję która ma być zmieniana. UWAGA!: Jeśli menu nastaw zostało zamknięte po dokonaniu zmian opcji w menu, nowe wartości zostaną zapisane w pamięci EEPROM. Wartości te będą obowiązywały do czasu wprowadzenia nowych wartości i zostaną zachowane nawet po odłączeniu zasilania kamery (pamięć nieulotna). 14

15 PROCEDURA NASTAW 1. Ustawienie nazwy kamery (CAMERA ID) Możliwe jest wykorzystanie funkcji identyfikacji kamery (CAMERA ID) w celu przypisania nazwy do kamery. Nazwa ta może zawierać maks. 16 znaków alfanumerycznych. Możliwe jest włączenie lub wyłączenie wyświetlania nazwy kamery na ekranie monitora. Edycja nazwy kamery 1. Przesunąć kursor na pozycję CAMERA ID. Ustawienie domyślne: OFF. 2. Nacisnąć przycisk, na ekranie pojawi się menu nazwy kamery (CAMERA ID). Kursor ustawiony jest na podświetlonej pozycji Przesunąć kursor do żądanego znaku przy pomocy przycisków / / /. 4. Po wybraniu znaku nacisnąć przycisk. Wybrany znak pojawi się w polu edycji. W tym momencie znacznik w polu edycji automatycznie przesuwa się w prawo. 5. Powtarzać powyższe czynności w przypadku pozostałych znaków. Znacznik Kursor znaku Menu CAMERA ID Pole znaków Polecenie Obszar edycji Wprowadzanie spacji w nazwie kamery Przesunąć kursor na pozycję SPACE (Spacja) i nacisnąć przycisk. Zamiana wybranego znaku w nazwie kamery 1. Przesunąć kursor na pole edycji, naciskając przycisk. 2. Przesunąć znacznik do zmienionego znaku przy pomocy przycisków lub. Następnie przesunąć kursor do obszaru znaku i wybrać nowy znak. 3. Nacisnąć przycisk w celu potwierdzenia nowej nazwy kamery. Kasowanie wszystkich znaków w obszarze edycji Przesunąć kursor na pozycję RESET i nacisnąć przycisk edycji.. Wszystkie znaki znikną z obszaru Określanie pozycji wyświetlania nazwy kamery 1. Przesunąć kursor na pozycję POSI (Pozycja wyświetlania), a następnie nacisnąć przycisk. Na ekranie pojawi się poniższy obraz i nazwa kamery zostanie podświetlona. Podświetlenie 2. Przesunąć nazwę kamery do żądanej pozycji wyświetlania przy pomocy przycisków / / /. 3. Nacisnąć przycisk, aby zapamiętać pozycję nazwy kamery. Tryb wyświetlania menu powraca do poprzedniego menu edycji nazwy kamery. Uwagi: Przesuwana nazwa kamery zatrzymuje się w narożnikach ekranu monitora. Nazwa kamery przesuwa się szybciej po naciśnięciu jednego z przycisków / / / przez co najmniej 1 s. 15

16 2. Ustawienia automatycznej przysłony / migawki elektronicznej (ALC / ELC) W zależności od zastosowanego typu obiektywu możliwy jest wybór następujących trybów sterowania oświetleniem przetwornika CCD: ALC: w przypadku zastosowania obiektywu z automatyczną przysłoną, ELC: w przypadku zastosowania obiektywu z przysłoną stałą lub regulowaną ręcznie. Ustawienie domyślne: ALC. 1. Przesunąć kursor na pozycję ALC/ELC. 2. Wybrać opcję ALC lub ELC. Uwagi: 1. W warunkach silnego oświetlenia na zewnątrz pomieszczeń należy zastosować obiektyw z ustawieniem automatycznej przysłony (ALC), ponieważ zakres pracy migawki elektronicznej nie jest wówczas wystarczający. 2. Obiektyw z ustawieniem automatycznej przysłony należy zastosować w przypadku wystąpienia następujących zjawisk. Silne rozmazanie i / lub smużenie występujące w wyniku działania silnych źródeł światła np. reflektorów punktowych lub światła słonecznego wpadającego przez okno. Zauważalne migotanie obrazu i / lub zafałszowanie kolorów. 3. Jeśli wybrana jest opcja ELC, pozycje SUPER-D2 i SHUTTER są niedostępne a tryb równoważenia bieli automatycznie powraca do poprzednio ustawionej opcji ATW1 lub ATW2. 4. Jeśli wybrana jest opcja ELC i w kamerze zainstalowany jest obiektyw ze stałą przysłoną, głębia ostrości jest mniejsza niż w przypadku zastosowania obiektywu z ustawieniem automatycznej przysłony (ALC) Tryb ALC z włączonym trybem zwiększenia dynamiki SUPER-D2 Tryb zwiększenia dynamiki SUPER-D2 Ważne obiekty występujące w scenie umieszczone są zwykle w środkowej części ekranu monitora. W trybie SUPER-D2 światłość mierzona jest w przeważającej części względem środka ekranu (gdzie umieszczony jest ważny obiekt), w mniejszej zaś części w rogach ekranu (gdzie może być umieszczone silne źródło światła). Tryb SUPER-D2 może być wykorzystany tylko po wybraniu opcji ALC. Tryb ten umożliwia eliminację zakłóceń obrazu spowodowanych przez silne oświetlenie tła, które powodują zaciemnienie użytecznej części ekranu (np. reflektory punktowe). 1. Po wybraniu opcji ALC nacisnąć przycisk, aby otworzyć menu ALC CONT (Opcje menu ALC). 2. Przesunąć kursor na pozycję SUPER-D2 i wybrać opcję ON (Włączone). 3. Aby ustawić poziom wyjściowy sygnału wizyjnego, przesunąć kursor na pozycję LEVEL (Poziom) i wyregulować żądany poziom I, naciskając przyciski lub. 16

17 2-2. Tryb ALC z wyłączonym trybem zwiększenia dynamiki SUPER-D2 i tryb ELC Uwaga: Jeśli wybrana jest opcja ELC, należy dokonać odpowiednich ustawień pozycji MASK SET (Ustawienia maski). 1. Przesunąć kursor na pozycję SUPER-D2 i wybrać opcję OFF (Wyłączone) (jeśli wcześniej została wybrana opcja ELC, pozycja SUPER-D2 jest niedostępna). Na ekranie pojawia się pozycja MASK SET. 2. Przesunąć kursor na pozycję MASK SET i nacisnąć przycisk. Na ekranie monitora pojawia się 48 pól maski. W lewym, górnym rogu ekranu pojawia się migający kursor. Pole migające 3. Przesunąć kursor na pole w którym oświetlenie tła jest szczególnie jaskrawe i nacisnąć przycisk, aby zamaskować ten obszar. Zamaskowane pole zmienia kolor na biały. Jeśli kursor zostanie przesunięty na pole już zamaskowane, maska i kursor zaczynają migać. Pole migające 4. Powtarzać maskowanie pozostałych pól opisanych w punkcie 3. Aby usunąć błędnie wprowadzoną maskę, należy przesunąć kursor na to pole i nacisnąć przycisk. 5. Po zakończeniu maskowania nacisnąć przycisk przez co najmniej 2 s na ekranie pojawi się menu ALC CONT. 6. Aby zmienić poziom wizyjnego sygnału wyjściowego (kontrast obrazu), przesunąć kursor na pozycję LEVEL i dokonać odpowiedniej regulacji. Zmiana koloru na biały Pole migające Uwaga: Jeśli pozycja SUPER-D2 jest włączona (ON), na granicy pomiędzy jasną i ciemną częścią sceny może pojawić się cień (czarna linia). Jest to naturalne zjawisko i nie świadczy jeszcze o uszkodzeniu urządzenia. 3. Ustawienia migawki elektronicznej (SHUTTER) Uwaga: Jeśli w pozycji ALC/ELC wybrana jest opcja ELC w menu CAM SET UP lub pozycja SUPER-D2 jest włączona (ON) w menu ALC CONT, pozycja ALC/ELC jest niedostępna. Aby wybrać ustawienia migawki elektronicznej, należy wyłączyć (OFF) pozycję SUPER-D2 w menu ALC CONT. Przesunąć kursor na pozycję SHUTTER (Migawka) i wybrać ustawienia migawki elektronicznej. Zaprogramowane ustawienia migawki zmieniane są przy pomocy przycisków lub w następującej kolejności: Ustawienie domyślne:

18 4. Ustawienia sterowania wzmocnieniem (AGC ON (DNR-H, DNR-L) / OFF) Możliwe jest ustawienie wzmocnienia (poziomu jaskrawości części obrazu) jako regulację automatyczną ON (DNR-H), ON (DNR-L) lub stały poziom OFF. Ustawienie domyślne: ON (DNR-H). ON (DNR-H): Zwiększenie wzmocnienia i jaskrawości obrazu w przypadku słabego oświetlenia sceny. ON (DNR-L): Zmniejszenie powidoku spowodowanego przez poruszające się obiekty, jeśli aktywna jest opcja ON (DNR-H). OFF: Brak regulacji wzmocnienia. Uwagi: Jeśli wybrana jest opcja ON (DNR-L), nieznacznie wzrasta poziom szumów względem ustawienia ON (DNR-H). Napisy (DNR-H) i (DNR-L) nie pojawiają się na systemowym wyświetlaczu stanu dołączonego urządzenia. 5. Elektroniczne zwiększenie czułości (SENS UP) Dostępne są dwa tryby elektronicznego zwiększenia czułości (SENS UP). AUTO: Jeśli zostanie wybrana opcja X10 AUTO, czułość zwiększana jest automatycznie do maks. 10 razy. Jeśli wybrana jest opcja AUTO, automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC) jest automatycznie włączana (ON). FIX: Jeśli zostanie wybrana opcja X32 FIX, czułość podnoszona jest dokładnie o 32 razy. Ustawienie domyślne: OFF. Przesunąć kursor na pozycję SENS UP i wybrać opcję elektronicznego zwiększenia czułości. Zaprogramowane opcje pozycji SENS UP zmieniane są przy użyciu przycisków lub w następującym porządku: Uwagi: Jeśli włączona jest (ON) pozycja SUPER-D2 w menu ALC CONT, ustawienie stałe (FIX) nie jest dostępne w pozycji SENS UP. Jeśli zostanie wybrana opcja AUTO w pozycji SENS UP i ON w pozycji SUPER-D2, funkcja SENS UP posiada priorytet, tak więc funkcja SUPER-D2 nie jest włączana automatycznie. Po wybraniu funkcji SENS UP na obrazie mogą pojawiać się zakłócenia, śnieżenie lub białe zjawy, jeśli zwiększeniu ulegnie czułość kamery. Jest to zjawisko normalne. 6. Ustawienia synchronizacji (SYNC) Możliwy jest wybór synchronizacji wewnętrznej (INT) lub synchronizacji siecią zasilającą (LL). Kamera akceptuje również sygnał VBS (całkowity sygnał kolorowy lub sygnał wygaszania powrotów) oraz sygnał VS (całkowity czarno-biały sygnał wizyjny lub całkowity sygnał synchronizacji). Możliwa jest również synchronizacja przy pomocy sygnału VD2 (zmultipleksowany sygnał odchylenia poziomego) zawartego w całkowitym sygnale wizyjnym z zewnętrznego urządzenia np. krosownicy wizyjnej. Jeśli sygnał VD2 podawany jest do kamery, następuje automatyczne przełączenie na tryb synchronizacji VD2. 1. Przesunąć kursor na pozycję SYNC (Synchronizacja) i wybrać opcję LL (Synchronizacja siecią zasilającą) lub INT (Synchronizacja wewnętrzna). Ustawienie domyślne: INT. 2. Nacisnąć przycisk. Jeśli została wybrana opcja LL, na ekranie pojawia się menu SYNC (jeśli została wybrana opcja INT, tryb synchronizacji ustawiany jest automatycznie na synchronizację wewnętrzną i menu nie pojawia się na ekranie). 18

19 Uwagi: 1. Priorytet trybów synchronizacji jest następujący: 1. Zmultipleksowany sygnał odchylania pionowego (VD2) (najwyższy priorytet), 2. Synchronizacja siecią zasilającą (LL), 3. Całkowity kolorowy sygnał wizyjny lub sygnał wygaszania powrotów (VBS), 4. Całkowity czarno-biały sygnał wizyjny lub całkowity sygnał synchronizacji (VS), 5. Sygnał synchronizacji wewnętrznej (INT) (najniższy priorytet). 2. Jeśli ma zostać użyty wewnętrzny sygnał synchronizacji, należy wybrać opcję INT. Do wejścia GEN-LOCK na tylnej ścianie nie należy wówczas podawać sygnału gen-lock. 3. Jeśli do wejścia VD2 podany zostanie sygnał synchronizacji z urządzenia zewnętrznego (np. z krosownicy wizyjnej), tryb synchronizacji kamery przełączany jest automatycznie na VD2. 4. Jeśli ma zostać użyty tryb synchronizacji gen-lock sygnałem VBS lub VS, w menu SYNC należy wybrać opcję INT i dołączyć sygnał gen-lock do wejścia GEN-LOCK na tylnej ścianie. 5. Tryb synchronizacji gen-lock sygnałem VBS posiada podmenu, w którym możliwa jest regulacja fazy odchylania poziomego i podnośnej. Jeśli zostanie zmieniona długość kabla dołączonego do wyjścia wizyjnego lub wejścia GEN-LOCK, należy ponownie wyregulować fazę odchylania poziomego i podnośnej. 6. Tryb synchronizacji gen-lock sygnałem VS posiada podmenu, w którym możliwa jest regulacja fazy odchylania poziomego. Jeśli zostanie zmieniona długość kabla dołączonego do wyjścia wizyjnego lub wejścia GEN-LOCK, należy ponownie wyregulować fazę odchylania poziomego. 7. Tryb synchronizacji siecią zasilającą (LL) również posiada podmenu regulacji fazy odchylania pionowego. Jeśli kamera zostanie przeniesiona w inne miejsce, należy ponownie wyregulować fazę odchylania pionowego ze względu na możliwość dołączenia jej do innej fazy sieci energetycznej Tryb Gen-lock VBS (EXT (VBS)) 1. Przesunąć kursor na pozycję SYNC i wybrać opcję INT. 2. Dołączyć kabel koncentryczny z sygnałem wygaszania powrotów lub całkowitym kolorowym sygnałem wizyjnym do wejścia GEN-LOCK. 3. Sprawdzić, czy w tym menu opcja INT została zmieniona na EXT (VBS). Uwaga: Sygnał wejściowy gen-lock powinien być zgodny ze specyfikacją CCIR i nie powinien być obarczony drżeniem sygnału synchronizacji (jak ma to miejsce w sygnale odtwarzania z magnetowidu) ze względu na możliwość zakłócenia synchronizacji. 4. Po ustawieniu kursora na pozycji EXT (VBS) nacisnąć przycisk. Na ekranie pojawi się menu regulacji fazy. 5. Doprowadzić wyjściowy sygnał wizyjny z kamery, której sygnał ma być regulowany oraz wejściowy sygnał odniesienia gen-lock do oscyloskopu dwukanałowego. 6. Ustawić na oscyloskopie impuls synchronizacji poziomej i rozciągnąć część sygnału synchronizacji na ekranie. 7. Przesunąć kursor na pozycję H PHASE (Faza odchylania poziomego). 8. Wyregulować fazę odchylania poziomego, naciskając przyciski lub. Zakres regulacji zawiera się w granicach 0 2 µs. 9. Przesunąć kursor na pozycję SC COARSE (Zgrubna regulacja impulsu Sand Castle). 19

20 10. Naciskać przyciski lub, aby dostosować fazę sygnału chrominancji sygnału wizyjnego kamery, jaka dostępna jest na wyjściu generatora efektów specjalnych lub krosownicy wizyjnej, możliwie jak najbliżej koloru obserwowanej sceny (regulacja SC COARSE może być dokonywana w 4 krokach (co 90 ) przy pomocy przycisków lub ). Uwaga: Po 4 kroku regulacja powraca do kroku Przesunąć kursor na pozycję SC FINE (Precyzyjna regulacja impulsu Sand Castle). 12. Naciskać przyciski lub, aby dostosować odcień koloru sygnału wizyjnego z kamery, jaki dostępny jest na wyjściu generatora efektów specjalnych lub krosownicy wizyjnej, możliwie jak najbliżej koloru obserwowanej sceny. Regulacja SC FINE ograniczona jest do 90. Uwagi: Kiedy kursor I dojdzie do końca oznaczonego + następuje powrót do końca oznaczonego -. W celu zapewnienia ciągłości regulacji, regulacja zgrubna SC COARSE zwiększana jest o jeden krok. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku lub kursor I będzie przemieszczał się szybciej. W celu wykonania dokładnej regulacji należy podać wyjściowy sygnał wizyjny z kamery i programowany sygnał wyjściowy z generatora efektów specjalnych do wektoroskopu i dokonać porównania fazy chrominancji obu sygnałów. Aby zresetować nastawy pozycji SC COARSE i SC FINE do ustawień fabrycznych, należy jednocześnie nacisnąć przyciski lub Tryb Gen-lock VS (EXT (VS)) 1. Przesunąć kursor na pozycję SYNC i wybrać opcję INT. 2. Dołączyć kabel koncentryczny z całkowitym sygnałem synchronizacji lub całkowitym czarno-białym sygnałem wizyjnym do wejścia GEN-LOCK. 3. Sprawdzić, czy w tym menu opcja INT została zmieniona na EXT (VS). Uwaga: Sygnał wejściowy gen-lock powinien być zgodny ze specyfikacją CCIR i nie powinien być obarczony drżeniem sygnału synchronizacji (jak ma to miejsce w sygnale odtwarzania z magnetowidu) ze względu na możliwość zakłócenia synchronizacji. 4. Po ustawieniu kursora na pozycji EXT (VS) nacisnąć przycisk. Na ekranie pojawi się menu regulacji fazy. 5. Doprowadzić wyjściowy sygnał wizyjny z kamery, której sygnał ma być regulowany oraz wejściowy sygnał odniesienia gen-lock do oscyloskopu dwukanałowego. 6. Ustawić na oscyloskopie impuls synchronizacji poziomej i rozciągnąć część sygnału synchronizacji na ekranie. 7. Przesunąć kursor na pozycję H PHASE (Faza odchylania poziomego). 8. Wyregulować fazę odchylania poziomego, naciskając przyciski lub. Zakres regulacji zawiera się w granicach 0 2 µs. 20

Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii

Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii ZC-b8000 (ZC-bt8039PbA, ZC-bnt8039PBA, Zc-bnx8039pba ) INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamery bulletowe, zewnętrzne z serii ZC-B8000 wyposażone są w przetwornik Sony

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

KAMERA DUALNA CCD WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

KAMERA DUALNA CCD WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI 1 KAMERA DUALNA CCD WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI Instrukcja obsługi MODEL: K2 SP828 12V WSKAZÓWKI OGÓLNE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 2 Jak obchodzić się z kamerą - Należy unikać wstrząsów, uderzeń, itp. Kamera może

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NVC-105B / NVC-155B NVC-130BH / NVC-180BH

instrukcja obsługi NVC-105B / NVC-155B NVC-130BH / NVC-180BH instrukcja obsługi NVC-105B / NVC-155B NVC-130BH / NVC-180BH 1. OSTRZEŻENIA I WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Aby uniknąć problemów w instalacji i obsłudze należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, postępować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kopułowa kamera kolorowa wysokiej rozdzielczości z obiektywem o stałej ogniskowej. Model: XD236 DC 12V

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kopułowa kamera kolorowa wysokiej rozdzielczości z obiektywem o stałej ogniskowej. Model: XD236 DC 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI Kopułowa kamera kolorowa wysokiej rozdzielczości z obiektywem o stałej ogniskowej Model: XD236 DC 12V Przed użyciem proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i mieć ją zawsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Kamera endoskopowa SC-610. Instrukcja użytkowania

Kamera endoskopowa SC-610. Instrukcja użytkowania Kamera endoskopowa SC-610 Instrukcja użytkowania Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Dla zapewnienia prawidłowego działania kamery prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w instrukcji i

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 Możliwości sterowania... 3 OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO...... 3 Ekran powitalny... 4 Menu główne...... 4 Menu temperatura...

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell IRC13/40ATVD/B IRC13/40AUVD/M IRC13/40AUVD

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell IRC13/40ATVD/B IRC13/40AUVD/M IRC13/40AUVD INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY Sunell IRC13/40ATVD/B IRC13/40AUVD/M IRC13/40AUVD OSTRZEŻENIE: Urządzenie powinno być instalowane przez fachowy personel posiadający uprawnienia do pracy z urządzeniami i instalacjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

RWB-524HPV3616D/IR Kamera dzień-noc - profesjonalna

RWB-524HPV3616D/IR Kamera dzień-noc - profesjonalna RWB-524HPV3616D/IR Kamera dzień-noc - profesjonalna Instrukcja Serwisowa ul.gen.józefa Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. +48 091 452 40 51 fax +48 091 452 40 52 wersja: 1.0 ostatnia edycja: Luty 2009

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell IRC13/40ZMDN

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell IRC13/40ZMDN INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY Sunell IRC13/40ZMDN OSTRZEŻENIE: Urządzenie powinno być instalowane przez fachowy personel posiadający uprawnienia do pracy z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi oraz wiedzę

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Wandaloodporne kamery FlexiDomeXT LTC 136x i 146x

Wandaloodporne kamery FlexiDomeXT LTC 136x i 146x System telewizji przemysłowej (CCTV) Wandaloodporne kamery FlexiDomeXT LTC 136x i 146x Wandaloodporne kamery FlexiDomeXT LTC 136x i 146x Kamera wandaloodporna w wodoszczelnej obudowie Odporność na uderzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Kamery GC-T170IR25

Instrukcja Obsługi Kamery GC-T170IR25 Instrukcja Obsługi Kamery GC-T170IR25 Spis treści 1. Informacje Podstawowe 3 1.1 Instalacja kamery. 3 1.2 Podłączenie zasilania kamery. 3 1.3 Akcesoria dodatkowe. 3 2. Wstęp 4 3. Opis i użytkowanie funkcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OSD BODY CAMERA

INSTRUKCJA OBSŁUGI OSD BODY CAMERA INSTRUKCJA OBSŁUGI OSD BODY CAMERA Strona 1/20 SPIS TREŚCI: ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...03 INSTALACJA...04 Ogólne sterowanie i klawisze funkcji...05 Główne cechy...06 Dane techniczne i ustawienia domyślne...07

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Monitory telewizji dozorowej CCTV

Monitory telewizji dozorowej CCTV Telewizja Dozorowa CCTV Monitory telewizji dozorowej CCTV Monitory firmy Panasonic spełniają oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Kolorowe monitory Monitory firmy Panasonic gwarantują wysoką

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KROSOWNICY WIDEO KV-12/4

INSTRUKCJA OBSŁUGI KROSOWNICY WIDEO KV-12/4 INSTRUKCJA OBSŁUGI KROSOWNICY WIDEO KV-2/4 Opis działania Krosownica wideo KV-2/4 umożliwia przełączanie dwunastu wejść do czterech wyjść w dowolnej konfiguracji Posiada dwa tryby pracy, krosownicy i przełącznika

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

VIP XD Sieciowy serwer wizyjny. Instrukcja szybkiej instalacji Sieciowy serwer wizyjny

VIP XD Sieciowy serwer wizyjny. Instrukcja szybkiej instalacji Sieciowy serwer wizyjny VIP XD Sieciowy serwer wizyjny PL Instrukcja szybkiej instalacji Sieciowy serwer wizyjny PL 2 VIP XD Instrukcja szybkiej instalacji Uwaga Należy zapoznać się z zaleceniami użytkowymi i ostrzeżeniami podanymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 70197/01 07/04 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa bezdotykowo obiekty i materiały oraz wskazuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1 Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 1. Cel i Przeznaczenie urządzenia Impulsator KST - 1 W celu poprawy cech jakościowych mięsa, jego kruchości oraz zapobieżeniu następstw skurczu chłodniczego

Bardziej szczegółowo

i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika

i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika Najwyższej klasy monitor wirtualny - Personal Display System Gratulujemy dokonania znakomitego wyboru. Monitor wirtualny HMD SVGA jest wysokiej jakości przenośnym

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym Nr produktu 710068 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Za pomocą czujnika ruchu PIR produkt aktywuje generator ultradźwiękowy o częstotliwości

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT14-P Z PROSTYM STEROWANIEM, PODŒWIETLANYM WYŒWIETLACZEM Do sterowania: grzejnikami panelami na podczerwień elektrycznym ogrzewaniem podłogowym INSTALACJA I LOKALIZACJA Zainstalować

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Etapy instalacji: Wykorzystywanie automatycznej funkcji video Wykorzystywanie ręcznej funkcji video

WPROWADZENIE Etapy instalacji: Wykorzystywanie automatycznej funkcji video Wykorzystywanie ręcznej funkcji video P7000 FULL HD WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy. Omawiany produkt jest przenośnym urządzeniem DVR, łatwym do zainstalowania i wygodnym do przenoszenia. Urządzenie P6000 posiada obiektyw

Bardziej szczegółowo

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ PROFESJONALNY ZESTAW DO MONITORINGU 4 KAMERY WANDALOODPORNE KONIG - SOLIDNA OBUDOWA W skład zestawu wchodzi: - REJESTRATOR CYFROWY DVS-0404DR (nr kat. 9342) 4 kanałowy cyfrowy

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

Kamera DVS-540IR-V. Specyfikacja techniczna

Kamera DVS-540IR-V. Specyfikacja techniczna Kamera DVS-540IR-V Cena: 335,00 zł przetwornik: 1/3" CCD SONY Super HAD rozdzielczość: 540 TVL czułość: 0 Lux (IR LED ON) obiektyw regulowany: 4-9 mm ilość diod: 36 diod/5 mm zasięg promiennika: 30 m klasa

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia:

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: Niezawodna i bezpieczna obsługa, elektrolityczna zasada pomiaru Opad identyfikowany

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Kolorowa kamera kopułowa 1/3 cala, mocowana na stałe, tryb pracy dzień/noc VKCD-1332SM/3.8

Instrukcja instalacji i obsługi. Kolorowa kamera kopułowa 1/3 cala, mocowana na stałe, tryb pracy dzień/noc VKCD-1332SM/3.8 Instrukcja instalacji i obsługi Kolorowa kamera kopułowa 1/3 cala, mocowana na stałe, tryb pracy dzień/noc VKCD-1332SM/3.8 Spis treści 1. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa...3 2. Opis ogólny...4 3. Instalacja...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

User manual. Opis produktu

User manual. Opis produktu User manual Opis produktu Schemat produktu 1)Przycisk w górę 2)Menu 3)Przycisk w dół 4)Interfejs USB 5)Kamera 6)Głośnik 7)Przycisk OK 8)MODE (tryb pracy) 9)Przycisk włączania 10)Ekran 11)Gniazdo karty

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl ! UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję PANEL RMC 20 INSTRUKCJA obsługi Ver.1.0/10 UCS UNI CONTROL SYSTEM Ul. Kartuska 391A 80-125 Gdańsk, Poland Tel: +48 58 305 19 87 Fax:

Bardziej szczegółowo

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi Instrukcja Obsługi I Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi 1 Rozproszony System Monitoringu IXM5 Spis treści 1Opis systemu...3 1.1Rejestratory...3 1.2Odbiorniki IXM5...3 2Obsługa programu

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY

WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY WP-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1.0 Wrocław, luty 2012 Wyświetlacz uniwersalny WP-1 v1.0 Strona 1 z 8 Spis treści dokumentacji wyświetlacza uniwersalnego WP-1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo