K ATALOG ENDO S KO P ÓW T E C H N I C Z NYC H I A KC E S O R I ÓW I N D U STRIAL ENDOSCOPES AND ACCESSO R I E S C ATA LO G U E K ATA LOG DER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K ATALOG ENDO S KO P ÓW T E C H N I C Z NYC H I A KC E S O R I ÓW I N D U STRIAL ENDOSCOPES AND ACCESSO R I E S C ATA LO G U E K ATA LOG DER"

Transkrypt

1 K ATALOG ENDO S KO P ÓW T E C H N I C Z NYC H I A KC E S O R I ÓW I N D U STRIAL ENDOSCOPES AND ACCESSO R I E S C ATA LO G U E K ATA LOG DER TECHNISCHEN ENDOSKOP E U N D D E S Z U B E H Ö R S 2009

2 PL MacTronic Mocek i s-ka s.j. jest czołowym producentem i dystrybutorem oświetlenia bateryjnego oraz akumulatorowego w Europie. Działa na rynku od 1989 r. i od początku istnienia celem firmy jest dostarczanie na rynek polski i europy asortymentu zaspokajającego każdą potrzebę użycia światła przenośnego. W naszej stałej ofercie znajdują się zaawansowane technicznie produkty przeznaczone dla: straży pożarnej, ratownictwa, wojska, policji i służb specjalnych. Firma służy fachową pomocą w doborze odpowiednich produktów dopasowanych do potrzeb swoich klientów oraz bezpłatną usługą serwisową. Od kilku lat prowadzone są również prace z udziałem wybitnych specjalistów nad nowymi profesjonalnymi urządzeniami dla służb medycznych, kryminalistycznych itp. i wprowadzane do sprzedaży takie produkty jak: testery, oświetlenie UV, najaśnice oraz endoskopy. Od 2009 roku w ofercie znajdują się profesjonalne endoskopy techniczne, dostępne są następujące typy: - Endoskopy sztywne - Endoskopy półsztywne - Fiberoskopy - Videoskopy EN MacTronic Mocek i s-ka s.j. is a leading manufacturer and distributor of battery-operated and rechargable lighting systems in Europe since The goal of the company has always been to deliver a range of goods that satisfy all needs in terms of usable portable light to the markets of Poland and Europe. Our product range contains technically advanced products, intended for: fire brigades, rescue services, army, police and intelligence services. Our company provides professional assistance in the selecting of appropriate products, adapted for the particular needs of the client, as well as servicing, free of charge. The company has also been conducting research on new, professional equipment for medical services, criminology departments etc. in coopertation with highly trained specialists. The following products have been marketed: test apparatuses, UV lighting, portable tripod-mounted halogen lighting systems and endoscopes. Since 2009, the company has included professional industrial endoscopes in its range, the following types being available: - Rigid endoscopes - Semi-rigid endoscopes - Fiber endoscope - Video endoscope D MacTronic Mocek i s-ka s.j. ist ein führender Hersteller und Vertreiber batteriebetriebener und wiederaufladbarer Lampen in Europa. Die Firma ist seit 1989 auf dem Markt präsent. Ihr Ziel ist es seit Anfang ihres Bestehens, ein Produktsortiment auf dem polnischen und europäischen Markt zu etablieren, das alle Wünsche der Abnehmer portabler Leuchtstoffe befriedigt. In unserem festen Angebot befinden sich technisch fortgeschrittene Produkte für die Feuerwehr, das Rettungswesen, das Militär, die Polizei und den Sicherheitsdienst. Die Firma unterstützt ihre Kunden auch bei der Auswahl individueller Produktlösungen, die an die Bedürfnisse der Kunden angepasst sind, und erbringt kostenlose Serviceleistungen. Seit einigen Jahren wird unter Teilnahme prominenter Fachleute auch an der Entwicklung neuer professioneller Geräte gearbeitet, unter anderem für den Einsatz im medizinischen und kriminalistischen Bereich. Es werden folgende Produkte auf den Markt gebracht: Testgeräte, UV- Beleuchtung, Lighting Towers und Endoskope. Seit 2009 befinden sich professionelle technische Endoskope in folgenden Ausführungen im Angebot: - Starre Endoskope, - Halbstarre Endoskope - Fiberendoskope - Videoendoskope [2]

3 Zalety endoskopów MacTronic Produkowane w Polsce. Bogata oferta umożliwiająca precyzyjne dopasowanie urządzenia do wymaganych potrzeb Odporność na: wodę, oleje, smary, benzynę. Szklana optyka jest wyjątkowo odporna na czynniki chemiczne i zarysowania. Soczewki wyposażone są w warstwę antyrefleksową, co daje lepszy i bardziej wyraźny obraz obserwowanych obiektów. What makes MacTronic endoscopes so special? Made in Poland. Our wide products ranger enables precise matching of any device to the particular needs of the client. Resistance to: water, oils, lubricants and petrol. Fiberglass optics are exceptionally resistant to chemical factors and scratching. The lenses are equipped with an antireflex layer, which produces an enhanced and clearer picture of the observed objects. Wodurch zeichnen sich die MacTronic-Endoskope aus? Hergestellt in Polen. Das reiche Angebot ermöglicht es, die Geräte perfekt an die jeweiligen Einsatzbedingungen anzupassen. Resistent gegen Wasser, Öle, Schmierstoffe, Benzin. Die Glasoptik ist besonders beständig gegen Chemikalien und Risse. Die Linsen sind mit einer Antireflexschicht versehen, was ein besseres und deutlicheres Bild der beobachteten Objekte gewährleistet. [3]

4 v ENDOSKOPY SZTYWNE v RIGID ENDOSCOPES v STARRE ENDOSKOPE Endoskopy sztywne mają tor optyczny złożony z zestawu soczewek na całej długości wałka, który umożliwia obserwację. Posiadają wbudowany światłowód do oświetlenia pola widzenia (oglądanego miejsca). Endoskopy sztywne to przyrządy optyczne. Rigid endoscopes have an optical channel comprising a set of lenses installed along the entire shaft length, which enables observation. They also have an in-built optical waveguide that illuminates the field of view (observed target). Rigid endoscopes belong to the category of optical instruments. Starre Endoskope haben eine optische Bahn, die aus einem Linsensatz auf der Gesamtlänge der Welle besteht, der die Beobachtung ermöglicht. Sie haben einen eingebauten Lichtwellenleiter für die Beleuchtung des Sehfeldes (des beobachteten Bereichs). Starre Endoskope sind optische Geräte. ZASTOSOWANIE Endoskopy przeznaczone do dokładnej inspekcji miejsc trudnodostępnych. Stosowane w przypadkach, gdy jest możliwe dostanie się do miejsc obserwowanych przez prosty otwór. Służą do kontroli i zapewnienia jakości dla silników lotniczych i diesela, przy produkcji turbin gazowych oraz szerokie zastosowanie w rusznikarstwie. APPLICATION Endoscopes are intended for the thorough inspection of places that are difficult to access. They are used when it is possible to access the intended target through a simple opening. They are particularly useful during inspection and quality assurance procedures, such as with aircraft engines and Diesel engines, and in the manufacture of gas turbines, as well as being widely used in gunsmithing. EINSATZBEREICH Die Endoskope sind für die genaue Inspektion schwer zugänglicher Bereiche vorgesehen. Sie werden dort eingesetzt, wo es möglich ist, die zu beobachtenden Bereiche über eine gerade Öffnung zu erreichen. Sie dienen zur Qualitätskontrolle und -sicherung für Flugzeugtriebwerke und Dieselmotoren, bei der Herstellung von Gasturbinen und werden auch bei der Schusswaffenreparatur eingesetzt. [4]

5 v ENDOSKOPY SZTYWNE v RIGID ENDOSCOPES v STARRE ENDOSKOPE DOSTĘPNE AKCESORIA: 1: Nakładka kątowa SVA 90 2: Rękojeść oświetlająca LED 3: Halogenowe źródło światła 100W XGY-1A 4: System rejestracji obrazu PRS AVAILABLE ACCESSORIES: 1: SVA 90 angular cover 2: LED-illuminated handle 3: 100 W XGY-1A halogen light source 4: PRS image recording system ERHÄLTLICHE ZUBEHÖRTEILE: 1: Winkelaufsatz SVA 90 2: LED-Handgriff 3: Halogenlichtquelle 100W XGY-1A 4: Bildlaufnahmesystem PRS 1: 3: 4: 2: PRS (Picture Recording System) system rejestracji obrazu w którego skład wchodzi walizka wraz z notebookiem, adapterem i kamerą. SVA (Side Viewing Adapter) nakładka z lusterkiem pozwalającym widzenie obrazu pod kątem 90 stopni. Przeznaczona jest dla endoskopów sztywnych. 100W XGY-1A Halogenowe źródło światła o mocy 100W przeznaczone dla endoskopów wymagających silnego doświetlenia obserwowanych miejsc. RĘKOJEŚĆ OŚWIETLAJĄCA LED Adapter wraz z latarką MacTronic GUARDSMAN LED przeznaczony dla endoskopów wymagających doświetlenia obserwowanych miejsc. PRS Picture Recording System, comprised of a case that includes a notebook computer, adapter and camera. SVA Side Viewing Adapter, a cover with mirror, which enables the viewing of picture at the 90-degree angle. It is intended for rigid endoscopes. 100W XGY-1A 100W halogen light, intended for endoscopes that require strong illumination of the observed location. LED-ILLUMINATED HANDLE Adapter with the MacTronic GUARDSMAN LED torch, intended for endoscopes that require additional illumination of the observed location. PRS (Picture Recording System) Bildlaufnahmesystem, bestehend aus Koffer mit Notebook, Adapter und Kamera. SVA (Side Viewing Adapter) - Aufsatz mit Spiegel, der es ermöglicht, das Bild im Winkel von 90 Grad zu beobachten. Für starre Endoskope. 100W XGY-1A Halogenlicht (100 W) für Endoskope, die eine starke zusätzliche Beleuchtung der beobachteten Bereiche erfordern. LED-HANDGRIFF Adapter mit Taschenlampe Mac- Tronic GUARDSMAN LED, vorgesehen für Endoskope, die eine zusätzliche Beleuchtung der beobachteten Bereiche erfordern. MODEL MODELL RE RE RE RE RE RE 2,7-50 RE 2,7-105 RE 2,7-175 RE 2,7-300 RE 2,7-500 RE 4,0-50 RE 4,0-105 RE 4,0-175 RE 4,0-300 RE 4,0-500 Opis Description Beschreibung Rozdzielczość Resolution Auflösung Średnica sondy Diameter of probe Durchmesser der Sonde Endoskopy o najwyższej dokładności obrazowania, zbudowane w oparciu o system optyczny Hopkinsa. Endoscopes characterised by highest display precision, constructed on the basis of the optical system invented by H.H. Hopkins. Unsere Hochleistungsendoskope beruhen auf dem optischen Hopkins-System. Optyczna Optical Optisch 2,4 2,7 4,0 Długość robocza sondy Working length of probe Betriebslänge der Sonde Rodzaj osłony zewnętrznej Type of external cover Art der Aussenabdeckung Stal 301 Steel 301 Stahl 301 Artykulacja Articulation Bewegrichtung Brak None Keine Kierunek obserwacji Direction of observation Blickwinkel 0 Pole widzenia Field of view Sehwinkel 70 [5]

6 v ENDOSKOPY PÓŁSZTYWNE v SEMI-RIGID ENDOSCOPES v HALBSTARRE ENDOSKOPE Endoskopy półsztywne są odmianą endoskopów giętkich. Półsztywna część pozwala zachowywać wcześniej skonfigurowany kształt geometryczny endoskopu. Posiadają wbudowany światłowód do oświetlenia pola widzenia (oglądanego miejsca). Endoskopy półsztywne to przyrządy optyczne. Semi-rigid endoscopes are a variation of flexible endoscopes. The semi-rigid part enables the retaining of the previously configured geometric shape of the endoscope. They also have an in-built optical waveguide that illuminates the field of view (target). Semi-rigid endoscopes belong to the category of optical instruments. Halbstarre Endoskope gehören zu den flexiblen Endoskopen. Der halbstarre Teil ermöglicht es, die zuvor konfigurierte geometrische Form des Endoskops beizubehalten. Sie haben einen eingebauten Lichtwellenleiter für die Beleuchtung des Sehfeldes (des beobachteten Bereichs). Halbstarre Endoskope sind optische Geräte. ZASTOSOWANIE Endoskopy przeznaczone do dokładnej inspekcji miejsc trudno dostępnych. Stosowane w przypadkach, gdy jest możliwe dostanie się do miejsc obserwowanych przez prosty lub delikatnie wygięty otwór. Służą do kontroli zbiorników, kotłów, rur spustowych, pojemników ciśnieniowych, mają szerokie zastosowanie w rusznikarstwie, służbach celnych, służbach granicznych i służbach więziennych. Zaletą tego typu endoskopów jest ich wyjątkowa odporność na zniszczenia. APPLICATION Endoscopes are intended for the thorough inspection of places that are difficult to access. They are used when it is possible to access the desired target through a simple or slightly bent opening. They are used for inspecting tanks, boilers, downpipes, pressure containers, and also find a wide range of applications in gunsmithing, customs services, border patrol and prison services. The advantage of this type of endoscope is the high resistance to failure. EINSATZBEREICH Endoskope sind für die genaue Inspektion schwer zugänglicher Bereiche vorgesehen. Sie werden dort eingesetzt, wo es möglich ist, die zu beobachtenden Bereiche über eine gerade oder leicht gebogene Öffnung zu erreichen. Sie dienen zur Kontrolle von Behältern, Kesseln, Ablassrohren sowie Druckbehältern und werden bei der Schusswaffenreparatur sowie bei den Zollbehörden, dem Grenzschutz und durch das Personal von Strafvollzugsanstalten eingesetzt. Ein Vorteil dieses Endoskoptyps ist, dass es sehr resistent gegen Beschädigungen ist. [6]

7 v ENDOSKOPY PÓŁSZTYWNE v SEMI-RIGID ENDOSCOPES v HALBSTARRE ENDOSKOPE DOSTĘPNE AKCESORIA: 1: Nakładka kątowa SVA 90 2: Rękojeść oświetlająca LED 3: Halogenowe źródło światła 100W XGY-1A 4: System rejestracji obrazu PRS AVAILABLE ACCESSORIES: 1: SVA 90 angular cover 2: LED-illuminated handle 3: 100 W XGY-1A halogen light source 4: PRS image recording system ERHÄLTLICHE ZUBEHÖRTEILE: 1: Winkelaufsatz SVA 90 2: LED-Handgriff 3: Halogenlichtquelle 100W XGY-1A 4: Bildlaufnahmesystem PRS 1: 2: 3: 4: PRS (Picture Recording System) system rejestracji obrazu w którego skład wchodzi walizka wraz z notebookiem, adapterem i kamerą. SVA (Side Viewing Adapter) nakładka z lusterkiem pozwalającym widzenie obrazu pod kątem 90 stopni. Przeznaczona jest dla endoskopów sztywnych i półsztywnych. 100W XGY-1A Halogenowe źródło światła o mocy 100W przeznaczone dla endoskopów wymagających silnego doświetlenia obserwowanych miejsc. RĘKOJEŚĆ OŚWIETLAJĄCA LED Adapter wraz z latarką MacTronic GUARDSMAN LED przeznaczony dla endoskopów wymagających doświetlenia obserwowanych miejsc. PRS Picture Recording System, comprised of a case that includes a notebook computer, adapter and camera. SVA Side Viewing Adapter, a cover with mirror, which enables the viewing of picture at the 90-degree angle. It is intended for rigid and semi-rigid endoscopes. 100W XGY-1A 100W halogen light, intended for endoscopes that require strong illumination of the observed location. LED-ILLUMINATED HANDLE Adapter with the MacTronic GUARDSMAN LED torch, intended for endoscopes that require additional illumination of the observed location. PRS (Picture Recording System) Bildlaufnahmesystem, bestehend aus Koffer mit Notebook, Adapter und Kamera. SVA (Side Viewing Adapter) - Aufsatz mit Spiegel, der es ermöglicht, das Bild im Winkel von 90 Grad zu beobachten. Für steife und halbsteife Endoskope. 100W XGY-1A Halogenlicht (100 W) für Endoskope, die eine starke zusätzliche Beleuchtung der beobachteten Bereiche erfordern. LED-HANDGRIFF Adapter mit Taschenlampe Mac- Tronic GUARDSMAN LED, vorgesehen für Endoskope, die eine zusätzliche Beleuchtung der beobachteten Bereiche erfordern. MODEL MODELL SRE SRE SRE SRE SRE SRE SRE SRE SRE SRE Opis Description Beschreibung Rozdzielczość Resolution Auflösung Endoskopy zbudowane z wykorzystaniem soczewek typu GRIN LENS lub kwarcowych włókien obrazowodowych Endoscopes constructed on the basis of GRIN lenses or quartz fiberscopes Endoskope mit Linsen des Typs GRIN LENS oder Bildleiter- Quarzfaserstoff Optyczna w przypadku endoskopów z soczewkami GRIN lens, pixeli w przypadku endoskopów z kwarcowym włóknem obrazowodowym Optical for endoscopes with GRIN lenses; 10,000 pixels for endoscopes with quartz fiberscopes Optisch bei Endoskopen mit GRIN LENS-Linsen, Pixel bei Endoskopen mit Bildleiter-Quarzfaserstoff Endoskopy oparte na polimerowych włóknach obrazujących Endoscopes based on polymeric fiberscopes Endoskope auf der Basis von Polymer-Bildfasern 7500 pixeli 7,500 pixels 7500 Pixel Średnica sondy Diameter of probe Durchmesser der Sonde Długość robocza sondy Working length of probe Betriebslänge der Sonde 1,5 2, Rodzaj osłony zewnętrznej Type of external cover Art der Aussenabdeckung Artykulacja Articulation Bewegrichtung Kierunek obserwacji Direction of observation Blickwinkel Stop NiTi SE lub stal 301 NiTi SE alloy or steel 301 NiTi SE-Legierung oder Stahl 301 Brak None Keine Wąż stalowy typu goose neck Goose neck steel hose Stahlschlauch Typ goose neck Osłony z tzw. pamięcią kształtu, pozwalające na dowolne wyginanie końcówki endoskopu Covers with elastic memory, allowing for optional bending of the endoscope tip Abdeckungen mit sog. Formgedächtnis, die es ermöglichen, das Endstück des Endoskops beliebig zu biegen 0 Pole widzenia Field of view Sehwinkel [7]

8 v FIBEROSKOPY v FIBER ENDOSKOPES v FIBERENDOSKOPE Fiberoskopy są odmianą endoskopów giętkich. Zbudowane są z systemu wizyjnego i oświetleniowego. System wizyjny to pręt światłowodowy składający się z kilku tysięcy włókien optycznych o grubości 10-12µm. Przewód światłowodowy oświetleniowy składa się z włókien o średnicy 25µm, jeden z jego końców wmontowany jest w specjalną końcówkę podłączoną do źródła światła. Fiber endoscopes are a variation of flexible endoscopes. They are composed of video and lighting systems. The video system is a fiber optic rod, comprising several thousand optical fibers, each being 10-12µm thick. The fiber optic lighting conduit is comprised of fibers with a diameter of 25µm. One of the conduit tips is built into a special terminal, connected to the light source. Videoendoskope gehören zu den flexiblen Endoskopen. An ihrem Ende ist eine Minikamera installiert, die das Bild überträgt. Sie haben auch (wie steife Endoskope) einen eingebauten Lichtwellenleiter zum Beleuchten des Sehfeldes oder eine Beleuchtung in Form von LED-Dioden. Die maximale Länge ist nicht begrenzt. Videoendoskope sind viel beständiger als Lichtleiterendoskope. ZASTOSOWANIE Endoskopy przeznaczone do dokładnej inspekcji miejsc trudno dostępnych. Stosowane w przypadkach, gdy dostanie się do miejsc obserwowanych jest możliwe przez wąskie i kręte otwory. Służą do dokładnego przeglądu miejsc trudno dostępnych mają szerokie zastosowanie w służbach celnych, służbach granicznych i służbach więziennych. Zaletą tego typu endoskopów jest możliwość artykulacji w dwóch kierunkach czyli sterowanie samej końcówki endoskopu. APPLICATION Endoscopes are intended for the thorough inspection of places that are difficult to access. They are used when it is possible to access the intended target through narrow and sinuous openings. They are intended for the thorough inspection of places that are difficult to access. They find a wide range of applications in customs services, border patrol and prison services. The advantage of this type of endoscope is the possibility of two-directional articulation, i.e. controlling the same tip of the endoscope. EINSATZBEREICH Dieser Typ von Endoskopen ist für die genaue Inspektion schwer zugänglicher Bereiche vorgesehen. Er wird dort eingesetzt, wo es möglich ist, die zu beobachtenden Bereiche über schmale und winkelige Öffnungen zu erreichen. Er dient zur genauen Inspektion schwer zugänglicher Bereiche und wird in der Industriemechanik, der Automobilindustrie, der Luftfahrt, bei den Zollbehörden, dem Grenzschutz und durch das Personal von Strafvollzugsanstalten eingesetzt. Ein Vorteil dieser Endoskope beruht auf der Artikulation in zwei Richtungen, wodurch nur das Endstück des Endoskops gesteuert werden kann. [8]

9 v FIBEROSKOPY v FIBER ENDOSKOPES v FIBERENDOSKOPE DOSTĘPNE AKCESORIA: 1: Rękojeść oświetlająca LED 2: Halogenowe źródło światła 100W XGY-1A 3: System rejestracji obrazu PRS AVAILABLE ACCESSORIES: 1: LED-illuminated handle 2: 100 W XGY-1A halogen light source 3: PRS image recording system ERHÄLTLICHE ZUBEHÖRTEILE: 1: LED-Handgriff 2: Halogenlichtquelle 100W XGY-1A 3: Bildlaufnahmesystem PRS 1: 2: 3: PRS (Picture Recording System) system rejestracji obrazu w którego skład wchodzi walizka wraz z notebookiem, adapterem i kamerą. 100W XGY-1A Halogenowe źródło światła o mocy 100W przeznaczone dla endoskopów wymagających silnego doświetlenia obserwowanych miejsc. RĘKOJEŚĆ OŚWIETLAJĄCA LED Adapter wraz z latarką MacTronic GUARDSMAN LED przeznaczony dla endoskopów wymagających doświetlenia obserwowanych miejsc. PRS Picture Recording System, comprised of a case that includes a notebook computer, adapter and camera. 100W XGY-1A 100W halogen light, intended for endoscopes that require strong illumination of the observed location. LED-ILLUMINATED HANDLE Adapter with the MacTronic GUARDSMAN LED torch, intended for endoscopes that require additional illumination of the observed location. PRS (Picture Recording System) Bildlaufnahmesystem, bestehend aus Koffer mit Notebook, Adapter und Kamera. 100W XGY-1A Halogenlicht (100 W) für Endoskope, die eine starke zusätzliche Beleuchtung der beobachteten Bereiche erfordern. LED-HANDGRIFF Adapter mit Taschenlampe Mac- Tronic GUARDSMAN LED, vorgesehen für Endoskope, die eine zusätzliche Beleuchtung der beobachteten Bereiche erfordern. MODEL MODELL FIE 6,0-500 FIE FIE FIE FIE FIE Opis Description Beschreibung Fiberoskopy przemysłowe Industrial fiber endoscopes Industriefiberendoskope Rozdzielczość Resolution Auflösung 1400 pixeli 1,400 pixels 1400 Pixel 1000 pixeli 1,000 pixels 1000 Pixel Średnica sondy Diameter of probe Durchmesser der Sonde Długość robocza sondy Working length of probe Betriebslänge der Sonde Rodzaj osłony zewn. Type of external cover Art der Aussenabdeckung Artykulacja Articulation Bewegrichtung Kierunek obserwacji Direction of observation Blickwinkel Pole widzenia Field of view Sehwinkel Zbrojony czarny poliuretan lub odporna na scieranie siatka wolframowa Reinforced black polyurethane or abrasion-resistant tungsten wire mesh Armiertes Polyurethan (schwarz) oder verschleißfestes Wolframgitter 2 kierunki 2 directions 2 Richtungen [9]

10 v VIDEOENDOSKOPY v VIDEO ENDOSCOPES v VIDEOENDOSKOPE Videoendoskopy są odmianą endoskopów giętkich. Mają na końcu miniaturową kamerę dzięki której oglądany jest obraz. Posiadają także (jak sztywne) wbudowany światłowód do oświetlenia pola widzenia albo oświetlenie przy pomocy diod LED. Maksymalna długość nie jest ograniczona. Videoendoskopy są znacznie bardziej wytrzymałe niż endoskopy światłowodowe. Video endoscopes are a variation of flexible endoscopes. They have a tip equipped with a miniature camera, which displays the observed image. They also have a built-in optical waveguide that illuminates the field of view (the same as in rigid endoscopes) or LED-based lighting system. The maximum length is not limited. Video endoscopes are far more resistant than endoscopes with optical waveguides. Videoendoskope gehören zu den flexiblen Endoskopen. An ihrem Ende ist eine Minikamera installiert, die das Bild überträgt. Sie haben auch (wie starre Endoskope) einen eingebauten Lichtwellenleiter zum Beleuchten des Sehfeldes oder eine Beleuchtung in Form von LED-Dioden. Die maximale Länge ist nicht begrenzt. Videoendoskope sind viel beständiger als Lichtleiterendoskope. ZASTOSOWANIE Endoskopy przeznaczone do dokładnej inspekcji miejsc trudno dostępnych. Stosowane w przypadkach, gdy dostanie się do miejsc obserwowanych jest możliwe przez wąskie i kręte otwory. Służą do dokładnego przeglądu miejsc trudno dostępnych mają szerokie zastosowanie w mechanice przemysłowej, motoryzacji, lotnictwie, służbach celnych, służbach granicznych i służbach więziennych. Zaletą tego typu endoskopów jest możliwość artykulacji w dwóch kierunkach czyli sterowanie samej końcówki endoskopu. Przyrząd w pełni funkcjonalny, nie wymaga akcesoriów. APPLICATION Endoscopes are intended for the thorough inspection of places that are difficult to access. They are used when it is possible to access the desired targets through narrow and sinuous openings. They are intended for the thorough inspection of places that are difficult to access. They find a wide range of applications in industrial mechanics, aviation, customs services, border patrol and prison services. The advantage of this type of endoscope is the possibility of two-directional articulation, i.e. controlling the same tip of the endoscope. Fully functional equimpent, does not require any accessories. EINSATZBEREICH Dieser Typ von Endoskopen ist für die genaue Inspektion schwer zugänglicher Bereiche vorgesehen. Er wird dort eingesetzt, wo es möglich ist, die zu beobachtenden Bereiche über schmale und winkelige Öffnungen zu erreichen. Er dient zur genauen Inspektion schwer zugänglicher Bereiche und wird in der Industriemechanik, der Automobilindustrie, der Luftfahrt, beim Zoll, dem Grenzschutz und durch das Personal von Strafvollzugsanstalten eingesetzt. Ein Vorteil dieser Endoskope beruht auf der Artikulation in zwei Richtungen, wodurch nur das Endstück des Endoskops gesteuert werden kann. Vollständig funktionales gerät, benötigt kein zubehör. [10]

11 v VIDEOENDOSKOPY v VIDEO ENDOSCOPES v VIDEOENDOSKOPE MODEL MODELL VIE-III VIE-III VIE-III Opis Description Beschreibung Rozdzielczość Resolution Auflösung Średnica sondy Diameter of probe Durchmesser der Sonde Długość robocza sondy Working length of probe Betriebslänge der Sonde Rodzaj osłony zewn. Type of external cover Art der Aussenabdeckung Artykulacja Articulation Bewegrichtung Kierunek obserwacji Direction of observation Blickwinkel Pole widzenia Field of view Sehwinkel Videoendoskop ze zintegrowanym oświetleniem oraz ekranem LCD i systemem archiwizacji Video endoscope with integrated lighting system, LCD display and archiving system Videoendoskop mit integrierter Beleuchtung und LCD-Bildschirm sowie Archivierungssystem pixeli 100,000 pixels Pixel Zbrojony czarny poliuretan lub odporna na ścieranie siatka wolframowa Reinforced black polyurethane or abrasion-resistant tungsten wire mesh Armiertes Polyurethan (schwarz) oder verschleißfestes Wolframgitter 2 kierunki 2 directions 2 Richtungen [11]

12 EN PL D Szanowny Kliencie, Dear Client, Sehr geehrter Kunde, Pamiętaj, Remember, bedenken Sie, Kupując "podróbki" narażasz się nie tylko na gorszą jakość, ale również na możliwość utraty produktu (Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. o Prawie własności przemysłowej Dz.U z dnia 21 maja 2001r. poz. 305). Buying "counterfeits" you put yourself in danger of worse quality as well as the possibility of losing the product. indem Sie gefälschte Waren kaufen, riskieren Sie nicht nur, ein Produkt von niedriger Qualität zu kaufen, sondern auch es beschlagnahmt zu bekoen. Disposal according to WEEE Further information about the disposal of electrical device can be obtained from our website Utylizacja zgodnie z Dyrektywą WEEE Dalsze informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych uzyskacie Państwo na naszej stronie internetowejwww.mactronic.com.pl Pozostałe nasze produkty znajdą Państwo: You can find our other products: Weitere unsere Produkte finden Sie: ISO Entsorgung gemäß WEEE Nähere Informationen zur Entsorgung Ihres Elektrogerätes erhalten Sie auf unserer Internet-Seite: Członek Polskiej Izby Producentów Na Rzecz Obronności Kraju MacTronic Mocek i S-ka s.j Wrocław ul. Metalowców 25a tel fax POLISH CHAMBER OF NATIONAL DEFENCE MANUFACTURERS OFFICIAL REPRESENTATIVE OF POLISH DEFENSE INDUSTRY AT NATO Warsaw, 22 Fort Wola st MacTronic North America L.L.C NW 28thCourt, Vancouver, WA tel fax R

PRODUKCJA URZĄDZEŃ ZE STALI KWASOODPORNEJ PRODUCTION OF STAINLESS STEEL EQUIPMENT ANLAGEN AUS EDELSTAHL

PRODUKCJA URZĄDZEŃ ZE STALI KWASOODPORNEJ PRODUCTION OF STAINLESS STEEL EQUIPMENT ANLAGEN AUS EDELSTAHL PRODUKCJA URZĄDZEŃ ZE STALI KWASOODPORNEJ PRODUCTION OF STAINLESS STEEL EQUIPMENT ANLAGEN AUS EDELSTAHL O NAS / ABOUT US / ÜBER UNS 1 Firma HYDRO-INSTAL jest polską spółką powstałą w 1996 roku w Ostrołęce.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG

KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG WICHARY TECHNIC SPIS TREŚCI wstęp 2 CZAPLA 4 CZAPLA Sport 8 lampy hybrydowe solarno-wiatrowe RONDO 12 ŻURAW 16 SOWA 20 BOCIAN Eco 24 BOCIAN 28 lampy solarne

Bardziej szczegółowo

STANDARD N37LED-RC WL366-RC MD5LED-RC JML8944 9001-LED 9018-LED 2209LED 3208LED PA-15LED-RC N8-LED WL24LED LED313-BY PA-36LED LED333-Y LED322-B MD302W

STANDARD N37LED-RC WL366-RC MD5LED-RC JML8944 9001-LED 9018-LED 2209LED 3208LED PA-15LED-RC N8-LED WL24LED LED313-BY PA-36LED LED333-Y LED322-B MD302W MacTronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k jest czołowym producentem i dystrybutorem oświetlenia bateryjnego oraz akumulatorowego w Polsce. Działamy na rynku od 1989 r. i od początku istnienia

Bardziej szczegółowo

irma zlokalizowana jest w Nowym Tomyœlu i zatrudnia obecnie oko³o 1000 osób.

irma zlokalizowana jest w Nowym Tomyœlu i zatrudnia obecnie oko³o 1000 osób. Wydanie II marzec 2002 - producent ponad 3.000 wzorów narzêdzi medycznych o œwiatowych parametrach jakoœciowych znajduj¹cych zastosowanie w chirurgii ogólnej, kostnej,mikrochirurgii, stomatologii i weterynarii

Bardziej szczegółowo

Chifa - Instrumenty chirurgiczne

Chifa - Instrumenty chirurgiczne Chifa - Instrumenty chirurgiczne Chirurgia kostna Knochenchirurgie Bone Surgery - producent ponad 3.000 wzorów narzêdzi medycznych o œwiatowych parametrach jakoœciowych znajduj¹cych zastosowanie w chirurgii

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM Titan (P 2003) Instrukcja instalacji i obsługi. Installation and Operation Manual. Installations- und Bedienungsanleitung 2010-01-06

PENTAGRAM Titan (P 2003) Instrukcja instalacji i obsługi. Installation and Operation Manual. Installations- und Bedienungsanleitung 2010-01-06 Instrukcja instalacji i obsługi PL Installation and Operation Manual EN Installations- und Bedienungsanleitung DE 2010-01-06 PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PL Najnowsze wersje instrukcji, sterowników

Bardziej szczegółowo

Company profile. Prospekt informacyjny Informationsprospekt

Company profile. Prospekt informacyjny Informationsprospekt EN DE Company profile Prospekt informacyjny Informationsprospekt tsix passion for business getsix passion for business getsix passion for business getsix passion for business getsix passi Table of Contents:

Bardziej szczegółowo

Wielki format. Druk offsetowy. Introligatornia. Materiały Expo. Bindery Buchbinderei. Large format Grossformatdruck. Offset printing Offsetdruck

Wielki format. Druk offsetowy. Introligatornia. Materiały Expo. Bindery Buchbinderei. Large format Grossformatdruck. Offset printing Offsetdruck Wielki format Druk offsetowy Introligatornia Materiały Expo Large format Grossformatdruck Offset printing Offsetdruck Bindery Buchbinderei EXPO materials EXPO Materialien Kim jesteśmy? Spis treści Who

Bardziej szczegółowo

CEDES TPS. English Deutsch Polski. Triangulation Proximity Switch IMPORTANT NOTE

CEDES TPS. English Deutsch Polski. Triangulation Proximity Switch IMPORTANT NOTE Installation and Operation Manual CEDES TPS Triangulation Proximity Switch English Deutsch Polski IMPORTANT NOTE FOLLOW THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS MANUAL CAREFULLY. FAILURE TO DO SO MAY CAUSE CUSTOMER

Bardziej szczegółowo

SUFITY NAPINANE STRETCH CEILINGS PL/EN/FR/DE

SUFITY NAPINANE STRETCH CEILINGS PL/EN/FR/DE SUFITY NAPINANE STRETCH CEILINGS PL/EN/FR/DE Sufit napinany Stretch ceiling/spanndecke/plafond tendu 6 Wall 55 Standard 17 Sky 59 Invisible 21 3D 63 Aqua 27 Perf 69 Light 31 Microsorber 71 Colorlight 37

Bardziej szczegółowo

Koła i zestawy kołowe Räder & Rollen Castors & Wheels

Koła i zestawy kołowe Räder & Rollen Castors & Wheels Vulkollan DynaRoll G-II SuperTrac FilaTron Staticthane Conducthane Topthane Rockthane Midthane Redthane Greythane Thermogrey -ELASTIC Koła i zestawy kołowe Räder & Rollen Castors & Wheels WE KEEP IT IN

Bardziej szczegółowo

Axialventilatoren. Axial fans. Wentylatory osiowe

Axialventilatoren. Axial fans. Wentylatory osiowe Axialventilatoren Axial fans Wentylatory osiowe Elektror Axialventilatoren Betriebs- und Montageanleitung Elektror axial fans Operating and assembly instructions Instrukcja obsługi i konserwacji wentylatorów

Bardziej szczegółowo

Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie

Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie Warsaw Solar Roof Project Solardachprojekt Warschau Sytuacja i fakty / Background & Facts / Hintergründe & Fakten Project lead: Project implementation:

Bardziej szczegółowo

Magster-280 4x4,-330 4x4. operator s manual / bedienungsanleitung / instrukcja obsługi. October 2008

Magster-280 4x4,-330 4x4. operator s manual / bedienungsanleitung / instrukcja obsługi. October 2008 R LE Bester S.A. ul. Jana III Sobieskiego 19 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 61 100 fax /074/ 64 61 080 serwis: /074/ 64 61 188 http://www.bester.com.pl e-mail: bester@bester.com.pl operator s manual / bedienungsanleitung

Bardziej szczegółowo

PL SurfTab breeze 7.0

PL SurfTab breeze 7.0 SurfTab breeze 7.0 PL USB A B C D E F G H DC 5V microsd RESET SurfTab breeze 7.0 I Index PL 58 b Skrócona instrukcja Dziękujemy za zakup TrekStor SurfTab breeze 7.0. Jesteśmy pewni, że niniejszy produkt

Bardziej szczegółowo

Vollelektronischer Durchlauferhitzer DCX

Vollelektronischer Durchlauferhitzer DCX DE EN PL 2 2 6 Vollelektronischer Durchlauferhitzer DCX Gebrauchsanleitung für den Anwender Fully electronically controlled instantaneous water heater DCX Operating instructions for the user W pełni elektroniczny

Bardziej szczegółowo

system es-cape ES-SYSTEM

system es-cape ES-SYSTEM Zdjęcia i parametry produktów zawarte w niniejszym katalogu stanowią jedynie informację handlową i nie są ofertą w rozumieniu prawa. Niektóre parametry dostarczanych produktów (w szczególności waga lub

Bardziej szczegółowo

MESSEN - PRÜFEN KONTROLLIEREN

MESSEN - PRÜFEN KONTROLLIEREN M MEASURING - INSPECTING TESTING with magnifiers, microscopes and mobile video systems MESURER VÉRIFIER CONTRÔLER avec loupes, microscopes et systèmes vidéo mobiles POMIAR BADANIE KONTROLA szklami powi

Bardziej szczegółowo

... MINI catalog; our products at a glance... MINI katalog; przegląd Naszych produktów

... MINI catalog; our products at a glance... MINI katalog; przegląd Naszych produktów ... MINI catalog; our products at a glance... MINI katalog; przegląd Naszych produktów Wersja 2015 Edycja 2 WYLER AG Inclination measuring systems Systemy pomiaru pochylenia Im Hölderli 13, CH - 8405 WINTERTHUR

Bardziej szczegółowo

/ SPIS TREŚCI / INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS

/ SPIS TREŚCI / INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS / SPIS TREŚCI / INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS Spis treści Fuzja kodu... 3 Eksperci do wynajęcia... 4 Branża: turystyka... 5 Nearshore outsourcing... 8 Nasze produkty... 9 Branża: przemysł... 12

Bardziej szczegółowo

Eco Friendly Lighting

Eco Friendly Lighting Eco Friendly Lighting Firma Polaris powstała z pasji tworzenia innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych najwyższej jakości EFL-Polaris wurde aus Leidenschaft für die innovative Beleuchtung und Lichtlösungen

Bardziej szczegółowo

P A G E F-1. Beveling Tools CAT.VER:02-10

P A G E F-1. Beveling Tools CAT.VER:02-10 KRAIS Tube Expander F-1 Beveling Tools KRAIS Tube Expander F-2 MiniMill & HyperMill General e informations Allgemeine Informationen Informacje ogólne The all new KRAIS MiniMill and HypperMill series beveling

Bardziej szczegółowo

Zenpro SmartControl MODEL: ZSC1

Zenpro SmartControl MODEL: ZSC1 Zenpro SmartControl MODEL: ZSC1 PL - Instrukcja obsługi ENG - Manual DE - Anweisung 1 Spis treści 1. Informacje ogólne 2 2. Zawartość zestawu 2 3. Dane techniczne 3 4. Zasady bezpiecznego użytkowania 3

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Montage- und Gebrauchsanleitung Electronically controlled instantaneous water heater DCX Installing and operating instructions Elektroniczny podgrzewacz przepływowy

Bardziej szczegółowo

stom / spawalnictwo 2010

stom / spawalnictwo 2010 4metal Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 20/4, 90-510 Łódź tel. +48 42 256 90 00, fax +48 42 256 90 09 e mail: info@4metal.pl, htttp://www.4metal.pl b-45 Baza 2000 firm poddostawców i podwykonawców z branży metalowej

Bardziej szczegółowo

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS VERSION 9.2 E ND/NU Series Installation manual crystalline modules ND/NU Series 60 CELLS Montageanleitung kristalline Module ND/NU-Serie Instrukcja instalacji paneli fotowoltaicznych serii ND/NU ND-R240A2,

Bardziej szczegółowo

Declaration of conformity. Konformitäts-Erklärung. Declaraie de conformitate. Deklaracja zgodnoci

Declaration of conformity. Konformitäts-Erklärung. Declaraie de conformitate. Deklaracja zgodnoci BM Horizontale, mehrstufige Kreiselpumpen Horizontal multistage centrifugal pumps Poziome, wielostopniowe pompy wirowe Pompe centrifugale orizontale multietajate Montage- und Betriebsanleitung Installation

Bardziej szczegółowo

windhunter group Za nami dekada prób uchwycenia tego, co pozornie nieuchwytne wiatru.

windhunter group Za nami dekada prób uchwycenia tego, co pozornie nieuchwytne wiatru. windhunter group Za nami dekada prób uchwycenia tego, co pozornie nieuchwytne wiatru. Przez ten czas zmierzyliśmy siły natury w ponad pięciuset miejscach na całym świecie. Z każdą kolejną misją przekonujemy

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services. www.traxelektronik.pl

Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services. www.traxelektronik.pl Katalog produktów i usług Catalogue of products and services 2010 www.traxelektronik.pl Spis Treści Table of Contents Urządzenia meteorologiczne / Meteorological equipment 7 Drogowa stacja meteorologiczna

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI Guarantee of the highest quality Garantie der höchsten Qualität Producent siłowników hydraulicznych Hydraulic actuators producer / Hersteller von hydraulischen Zylindern Producent

Bardziej szczegółowo