K ATALOG ENDO S KO P ÓW T E C H N I C Z NYC H I A KC E S O R I ÓW I N D U STRIAL ENDOSCOPES AND ACCESSO R I E S C ATA LO G U E K ATA LOG DER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K ATALOG ENDO S KO P ÓW T E C H N I C Z NYC H I A KC E S O R I ÓW I N D U STRIAL ENDOSCOPES AND ACCESSO R I E S C ATA LO G U E K ATA LOG DER"

Transkrypt

1 K ATALOG ENDO S KO P ÓW T E C H N I C Z NYC H I A KC E S O R I ÓW I N D U STRIAL ENDOSCOPES AND ACCESSO R I E S C ATA LO G U E K ATA LOG DER TECHNISCHEN ENDOSKOP E U N D D E S Z U B E H Ö R S 2009

2 PL MacTronic Mocek i s-ka s.j. jest czołowym producentem i dystrybutorem oświetlenia bateryjnego oraz akumulatorowego w Europie. Działa na rynku od 1989 r. i od początku istnienia celem firmy jest dostarczanie na rynek polski i europy asortymentu zaspokajającego każdą potrzebę użycia światła przenośnego. W naszej stałej ofercie znajdują się zaawansowane technicznie produkty przeznaczone dla: straży pożarnej, ratownictwa, wojska, policji i służb specjalnych. Firma służy fachową pomocą w doborze odpowiednich produktów dopasowanych do potrzeb swoich klientów oraz bezpłatną usługą serwisową. Od kilku lat prowadzone są również prace z udziałem wybitnych specjalistów nad nowymi profesjonalnymi urządzeniami dla służb medycznych, kryminalistycznych itp. i wprowadzane do sprzedaży takie produkty jak: testery, oświetlenie UV, najaśnice oraz endoskopy. Od 2009 roku w ofercie znajdują się profesjonalne endoskopy techniczne, dostępne są następujące typy: - Endoskopy sztywne - Endoskopy półsztywne - Fiberoskopy - Videoskopy EN MacTronic Mocek i s-ka s.j. is a leading manufacturer and distributor of battery-operated and rechargable lighting systems in Europe since The goal of the company has always been to deliver a range of goods that satisfy all needs in terms of usable portable light to the markets of Poland and Europe. Our product range contains technically advanced products, intended for: fire brigades, rescue services, army, police and intelligence services. Our company provides professional assistance in the selecting of appropriate products, adapted for the particular needs of the client, as well as servicing, free of charge. The company has also been conducting research on new, professional equipment for medical services, criminology departments etc. in coopertation with highly trained specialists. The following products have been marketed: test apparatuses, UV lighting, portable tripod-mounted halogen lighting systems and endoscopes. Since 2009, the company has included professional industrial endoscopes in its range, the following types being available: - Rigid endoscopes - Semi-rigid endoscopes - Fiber endoscope - Video endoscope D MacTronic Mocek i s-ka s.j. ist ein führender Hersteller und Vertreiber batteriebetriebener und wiederaufladbarer Lampen in Europa. Die Firma ist seit 1989 auf dem Markt präsent. Ihr Ziel ist es seit Anfang ihres Bestehens, ein Produktsortiment auf dem polnischen und europäischen Markt zu etablieren, das alle Wünsche der Abnehmer portabler Leuchtstoffe befriedigt. In unserem festen Angebot befinden sich technisch fortgeschrittene Produkte für die Feuerwehr, das Rettungswesen, das Militär, die Polizei und den Sicherheitsdienst. Die Firma unterstützt ihre Kunden auch bei der Auswahl individueller Produktlösungen, die an die Bedürfnisse der Kunden angepasst sind, und erbringt kostenlose Serviceleistungen. Seit einigen Jahren wird unter Teilnahme prominenter Fachleute auch an der Entwicklung neuer professioneller Geräte gearbeitet, unter anderem für den Einsatz im medizinischen und kriminalistischen Bereich. Es werden folgende Produkte auf den Markt gebracht: Testgeräte, UV- Beleuchtung, Lighting Towers und Endoskope. Seit 2009 befinden sich professionelle technische Endoskope in folgenden Ausführungen im Angebot: - Starre Endoskope, - Halbstarre Endoskope - Fiberendoskope - Videoendoskope [2]

3 Zalety endoskopów MacTronic Produkowane w Polsce. Bogata oferta umożliwiająca precyzyjne dopasowanie urządzenia do wymaganych potrzeb Odporność na: wodę, oleje, smary, benzynę. Szklana optyka jest wyjątkowo odporna na czynniki chemiczne i zarysowania. Soczewki wyposażone są w warstwę antyrefleksową, co daje lepszy i bardziej wyraźny obraz obserwowanych obiektów. What makes MacTronic endoscopes so special? Made in Poland. Our wide products ranger enables precise matching of any device to the particular needs of the client. Resistance to: water, oils, lubricants and petrol. Fiberglass optics are exceptionally resistant to chemical factors and scratching. The lenses are equipped with an antireflex layer, which produces an enhanced and clearer picture of the observed objects. Wodurch zeichnen sich die MacTronic-Endoskope aus? Hergestellt in Polen. Das reiche Angebot ermöglicht es, die Geräte perfekt an die jeweiligen Einsatzbedingungen anzupassen. Resistent gegen Wasser, Öle, Schmierstoffe, Benzin. Die Glasoptik ist besonders beständig gegen Chemikalien und Risse. Die Linsen sind mit einer Antireflexschicht versehen, was ein besseres und deutlicheres Bild der beobachteten Objekte gewährleistet. [3]

4 v ENDOSKOPY SZTYWNE v RIGID ENDOSCOPES v STARRE ENDOSKOPE Endoskopy sztywne mają tor optyczny złożony z zestawu soczewek na całej długości wałka, który umożliwia obserwację. Posiadają wbudowany światłowód do oświetlenia pola widzenia (oglądanego miejsca). Endoskopy sztywne to przyrządy optyczne. Rigid endoscopes have an optical channel comprising a set of lenses installed along the entire shaft length, which enables observation. They also have an in-built optical waveguide that illuminates the field of view (observed target). Rigid endoscopes belong to the category of optical instruments. Starre Endoskope haben eine optische Bahn, die aus einem Linsensatz auf der Gesamtlänge der Welle besteht, der die Beobachtung ermöglicht. Sie haben einen eingebauten Lichtwellenleiter für die Beleuchtung des Sehfeldes (des beobachteten Bereichs). Starre Endoskope sind optische Geräte. ZASTOSOWANIE Endoskopy przeznaczone do dokładnej inspekcji miejsc trudnodostępnych. Stosowane w przypadkach, gdy jest możliwe dostanie się do miejsc obserwowanych przez prosty otwór. Służą do kontroli i zapewnienia jakości dla silników lotniczych i diesela, przy produkcji turbin gazowych oraz szerokie zastosowanie w rusznikarstwie. APPLICATION Endoscopes are intended for the thorough inspection of places that are difficult to access. They are used when it is possible to access the intended target through a simple opening. They are particularly useful during inspection and quality assurance procedures, such as with aircraft engines and Diesel engines, and in the manufacture of gas turbines, as well as being widely used in gunsmithing. EINSATZBEREICH Die Endoskope sind für die genaue Inspektion schwer zugänglicher Bereiche vorgesehen. Sie werden dort eingesetzt, wo es möglich ist, die zu beobachtenden Bereiche über eine gerade Öffnung zu erreichen. Sie dienen zur Qualitätskontrolle und -sicherung für Flugzeugtriebwerke und Dieselmotoren, bei der Herstellung von Gasturbinen und werden auch bei der Schusswaffenreparatur eingesetzt. [4]

5 v ENDOSKOPY SZTYWNE v RIGID ENDOSCOPES v STARRE ENDOSKOPE DOSTĘPNE AKCESORIA: 1: Nakładka kątowa SVA 90 2: Rękojeść oświetlająca LED 3: Halogenowe źródło światła 100W XGY-1A 4: System rejestracji obrazu PRS AVAILABLE ACCESSORIES: 1: SVA 90 angular cover 2: LED-illuminated handle 3: 100 W XGY-1A halogen light source 4: PRS image recording system ERHÄLTLICHE ZUBEHÖRTEILE: 1: Winkelaufsatz SVA 90 2: LED-Handgriff 3: Halogenlichtquelle 100W XGY-1A 4: Bildlaufnahmesystem PRS 1: 3: 4: 2: PRS (Picture Recording System) system rejestracji obrazu w którego skład wchodzi walizka wraz z notebookiem, adapterem i kamerą. SVA (Side Viewing Adapter) nakładka z lusterkiem pozwalającym widzenie obrazu pod kątem 90 stopni. Przeznaczona jest dla endoskopów sztywnych. 100W XGY-1A Halogenowe źródło światła o mocy 100W przeznaczone dla endoskopów wymagających silnego doświetlenia obserwowanych miejsc. RĘKOJEŚĆ OŚWIETLAJĄCA LED Adapter wraz z latarką MacTronic GUARDSMAN LED przeznaczony dla endoskopów wymagających doświetlenia obserwowanych miejsc. PRS Picture Recording System, comprised of a case that includes a notebook computer, adapter and camera. SVA Side Viewing Adapter, a cover with mirror, which enables the viewing of picture at the 90-degree angle. It is intended for rigid endoscopes. 100W XGY-1A 100W halogen light, intended for endoscopes that require strong illumination of the observed location. LED-ILLUMINATED HANDLE Adapter with the MacTronic GUARDSMAN LED torch, intended for endoscopes that require additional illumination of the observed location. PRS (Picture Recording System) Bildlaufnahmesystem, bestehend aus Koffer mit Notebook, Adapter und Kamera. SVA (Side Viewing Adapter) - Aufsatz mit Spiegel, der es ermöglicht, das Bild im Winkel von 90 Grad zu beobachten. Für starre Endoskope. 100W XGY-1A Halogenlicht (100 W) für Endoskope, die eine starke zusätzliche Beleuchtung der beobachteten Bereiche erfordern. LED-HANDGRIFF Adapter mit Taschenlampe Mac- Tronic GUARDSMAN LED, vorgesehen für Endoskope, die eine zusätzliche Beleuchtung der beobachteten Bereiche erfordern. MODEL MODELL RE RE RE RE RE RE 2,7-50 RE 2,7-105 RE 2,7-175 RE 2,7-300 RE 2,7-500 RE 4,0-50 RE 4,0-105 RE 4,0-175 RE 4,0-300 RE 4,0-500 Opis Description Beschreibung Rozdzielczość Resolution Auflösung Średnica sondy Diameter of probe Durchmesser der Sonde Endoskopy o najwyższej dokładności obrazowania, zbudowane w oparciu o system optyczny Hopkinsa. Endoscopes characterised by highest display precision, constructed on the basis of the optical system invented by H.H. Hopkins. Unsere Hochleistungsendoskope beruhen auf dem optischen Hopkins-System. Optyczna Optical Optisch 2,4 2,7 4,0 Długość robocza sondy Working length of probe Betriebslänge der Sonde Rodzaj osłony zewnętrznej Type of external cover Art der Aussenabdeckung Stal 301 Steel 301 Stahl 301 Artykulacja Articulation Bewegrichtung Brak None Keine Kierunek obserwacji Direction of observation Blickwinkel 0 Pole widzenia Field of view Sehwinkel 70 [5]

6 v ENDOSKOPY PÓŁSZTYWNE v SEMI-RIGID ENDOSCOPES v HALBSTARRE ENDOSKOPE Endoskopy półsztywne są odmianą endoskopów giętkich. Półsztywna część pozwala zachowywać wcześniej skonfigurowany kształt geometryczny endoskopu. Posiadają wbudowany światłowód do oświetlenia pola widzenia (oglądanego miejsca). Endoskopy półsztywne to przyrządy optyczne. Semi-rigid endoscopes are a variation of flexible endoscopes. The semi-rigid part enables the retaining of the previously configured geometric shape of the endoscope. They also have an in-built optical waveguide that illuminates the field of view (target). Semi-rigid endoscopes belong to the category of optical instruments. Halbstarre Endoskope gehören zu den flexiblen Endoskopen. Der halbstarre Teil ermöglicht es, die zuvor konfigurierte geometrische Form des Endoskops beizubehalten. Sie haben einen eingebauten Lichtwellenleiter für die Beleuchtung des Sehfeldes (des beobachteten Bereichs). Halbstarre Endoskope sind optische Geräte. ZASTOSOWANIE Endoskopy przeznaczone do dokładnej inspekcji miejsc trudno dostępnych. Stosowane w przypadkach, gdy jest możliwe dostanie się do miejsc obserwowanych przez prosty lub delikatnie wygięty otwór. Służą do kontroli zbiorników, kotłów, rur spustowych, pojemników ciśnieniowych, mają szerokie zastosowanie w rusznikarstwie, służbach celnych, służbach granicznych i służbach więziennych. Zaletą tego typu endoskopów jest ich wyjątkowa odporność na zniszczenia. APPLICATION Endoscopes are intended for the thorough inspection of places that are difficult to access. They are used when it is possible to access the desired target through a simple or slightly bent opening. They are used for inspecting tanks, boilers, downpipes, pressure containers, and also find a wide range of applications in gunsmithing, customs services, border patrol and prison services. The advantage of this type of endoscope is the high resistance to failure. EINSATZBEREICH Endoskope sind für die genaue Inspektion schwer zugänglicher Bereiche vorgesehen. Sie werden dort eingesetzt, wo es möglich ist, die zu beobachtenden Bereiche über eine gerade oder leicht gebogene Öffnung zu erreichen. Sie dienen zur Kontrolle von Behältern, Kesseln, Ablassrohren sowie Druckbehältern und werden bei der Schusswaffenreparatur sowie bei den Zollbehörden, dem Grenzschutz und durch das Personal von Strafvollzugsanstalten eingesetzt. Ein Vorteil dieses Endoskoptyps ist, dass es sehr resistent gegen Beschädigungen ist. [6]

7 v ENDOSKOPY PÓŁSZTYWNE v SEMI-RIGID ENDOSCOPES v HALBSTARRE ENDOSKOPE DOSTĘPNE AKCESORIA: 1: Nakładka kątowa SVA 90 2: Rękojeść oświetlająca LED 3: Halogenowe źródło światła 100W XGY-1A 4: System rejestracji obrazu PRS AVAILABLE ACCESSORIES: 1: SVA 90 angular cover 2: LED-illuminated handle 3: 100 W XGY-1A halogen light source 4: PRS image recording system ERHÄLTLICHE ZUBEHÖRTEILE: 1: Winkelaufsatz SVA 90 2: LED-Handgriff 3: Halogenlichtquelle 100W XGY-1A 4: Bildlaufnahmesystem PRS 1: 2: 3: 4: PRS (Picture Recording System) system rejestracji obrazu w którego skład wchodzi walizka wraz z notebookiem, adapterem i kamerą. SVA (Side Viewing Adapter) nakładka z lusterkiem pozwalającym widzenie obrazu pod kątem 90 stopni. Przeznaczona jest dla endoskopów sztywnych i półsztywnych. 100W XGY-1A Halogenowe źródło światła o mocy 100W przeznaczone dla endoskopów wymagających silnego doświetlenia obserwowanych miejsc. RĘKOJEŚĆ OŚWIETLAJĄCA LED Adapter wraz z latarką MacTronic GUARDSMAN LED przeznaczony dla endoskopów wymagających doświetlenia obserwowanych miejsc. PRS Picture Recording System, comprised of a case that includes a notebook computer, adapter and camera. SVA Side Viewing Adapter, a cover with mirror, which enables the viewing of picture at the 90-degree angle. It is intended for rigid and semi-rigid endoscopes. 100W XGY-1A 100W halogen light, intended for endoscopes that require strong illumination of the observed location. LED-ILLUMINATED HANDLE Adapter with the MacTronic GUARDSMAN LED torch, intended for endoscopes that require additional illumination of the observed location. PRS (Picture Recording System) Bildlaufnahmesystem, bestehend aus Koffer mit Notebook, Adapter und Kamera. SVA (Side Viewing Adapter) - Aufsatz mit Spiegel, der es ermöglicht, das Bild im Winkel von 90 Grad zu beobachten. Für steife und halbsteife Endoskope. 100W XGY-1A Halogenlicht (100 W) für Endoskope, die eine starke zusätzliche Beleuchtung der beobachteten Bereiche erfordern. LED-HANDGRIFF Adapter mit Taschenlampe Mac- Tronic GUARDSMAN LED, vorgesehen für Endoskope, die eine zusätzliche Beleuchtung der beobachteten Bereiche erfordern. MODEL MODELL SRE SRE SRE SRE SRE SRE SRE SRE SRE SRE Opis Description Beschreibung Rozdzielczość Resolution Auflösung Endoskopy zbudowane z wykorzystaniem soczewek typu GRIN LENS lub kwarcowych włókien obrazowodowych Endoscopes constructed on the basis of GRIN lenses or quartz fiberscopes Endoskope mit Linsen des Typs GRIN LENS oder Bildleiter- Quarzfaserstoff Optyczna w przypadku endoskopów z soczewkami GRIN lens, pixeli w przypadku endoskopów z kwarcowym włóknem obrazowodowym Optical for endoscopes with GRIN lenses; 10,000 pixels for endoscopes with quartz fiberscopes Optisch bei Endoskopen mit GRIN LENS-Linsen, Pixel bei Endoskopen mit Bildleiter-Quarzfaserstoff Endoskopy oparte na polimerowych włóknach obrazujących Endoscopes based on polymeric fiberscopes Endoskope auf der Basis von Polymer-Bildfasern 7500 pixeli 7,500 pixels 7500 Pixel Średnica sondy Diameter of probe Durchmesser der Sonde Długość robocza sondy Working length of probe Betriebslänge der Sonde 1,5 2, Rodzaj osłony zewnętrznej Type of external cover Art der Aussenabdeckung Artykulacja Articulation Bewegrichtung Kierunek obserwacji Direction of observation Blickwinkel Stop NiTi SE lub stal 301 NiTi SE alloy or steel 301 NiTi SE-Legierung oder Stahl 301 Brak None Keine Wąż stalowy typu goose neck Goose neck steel hose Stahlschlauch Typ goose neck Osłony z tzw. pamięcią kształtu, pozwalające na dowolne wyginanie końcówki endoskopu Covers with elastic memory, allowing for optional bending of the endoscope tip Abdeckungen mit sog. Formgedächtnis, die es ermöglichen, das Endstück des Endoskops beliebig zu biegen 0 Pole widzenia Field of view Sehwinkel [7]

8 v FIBEROSKOPY v FIBER ENDOSKOPES v FIBERENDOSKOPE Fiberoskopy są odmianą endoskopów giętkich. Zbudowane są z systemu wizyjnego i oświetleniowego. System wizyjny to pręt światłowodowy składający się z kilku tysięcy włókien optycznych o grubości 10-12µm. Przewód światłowodowy oświetleniowy składa się z włókien o średnicy 25µm, jeden z jego końców wmontowany jest w specjalną końcówkę podłączoną do źródła światła. Fiber endoscopes are a variation of flexible endoscopes. They are composed of video and lighting systems. The video system is a fiber optic rod, comprising several thousand optical fibers, each being 10-12µm thick. The fiber optic lighting conduit is comprised of fibers with a diameter of 25µm. One of the conduit tips is built into a special terminal, connected to the light source. Videoendoskope gehören zu den flexiblen Endoskopen. An ihrem Ende ist eine Minikamera installiert, die das Bild überträgt. Sie haben auch (wie steife Endoskope) einen eingebauten Lichtwellenleiter zum Beleuchten des Sehfeldes oder eine Beleuchtung in Form von LED-Dioden. Die maximale Länge ist nicht begrenzt. Videoendoskope sind viel beständiger als Lichtleiterendoskope. ZASTOSOWANIE Endoskopy przeznaczone do dokładnej inspekcji miejsc trudno dostępnych. Stosowane w przypadkach, gdy dostanie się do miejsc obserwowanych jest możliwe przez wąskie i kręte otwory. Służą do dokładnego przeglądu miejsc trudno dostępnych mają szerokie zastosowanie w służbach celnych, służbach granicznych i służbach więziennych. Zaletą tego typu endoskopów jest możliwość artykulacji w dwóch kierunkach czyli sterowanie samej końcówki endoskopu. APPLICATION Endoscopes are intended for the thorough inspection of places that are difficult to access. They are used when it is possible to access the intended target through narrow and sinuous openings. They are intended for the thorough inspection of places that are difficult to access. They find a wide range of applications in customs services, border patrol and prison services. The advantage of this type of endoscope is the possibility of two-directional articulation, i.e. controlling the same tip of the endoscope. EINSATZBEREICH Dieser Typ von Endoskopen ist für die genaue Inspektion schwer zugänglicher Bereiche vorgesehen. Er wird dort eingesetzt, wo es möglich ist, die zu beobachtenden Bereiche über schmale und winkelige Öffnungen zu erreichen. Er dient zur genauen Inspektion schwer zugänglicher Bereiche und wird in der Industriemechanik, der Automobilindustrie, der Luftfahrt, bei den Zollbehörden, dem Grenzschutz und durch das Personal von Strafvollzugsanstalten eingesetzt. Ein Vorteil dieser Endoskope beruht auf der Artikulation in zwei Richtungen, wodurch nur das Endstück des Endoskops gesteuert werden kann. [8]

9 v FIBEROSKOPY v FIBER ENDOSKOPES v FIBERENDOSKOPE DOSTĘPNE AKCESORIA: 1: Rękojeść oświetlająca LED 2: Halogenowe źródło światła 100W XGY-1A 3: System rejestracji obrazu PRS AVAILABLE ACCESSORIES: 1: LED-illuminated handle 2: 100 W XGY-1A halogen light source 3: PRS image recording system ERHÄLTLICHE ZUBEHÖRTEILE: 1: LED-Handgriff 2: Halogenlichtquelle 100W XGY-1A 3: Bildlaufnahmesystem PRS 1: 2: 3: PRS (Picture Recording System) system rejestracji obrazu w którego skład wchodzi walizka wraz z notebookiem, adapterem i kamerą. 100W XGY-1A Halogenowe źródło światła o mocy 100W przeznaczone dla endoskopów wymagających silnego doświetlenia obserwowanych miejsc. RĘKOJEŚĆ OŚWIETLAJĄCA LED Adapter wraz z latarką MacTronic GUARDSMAN LED przeznaczony dla endoskopów wymagających doświetlenia obserwowanych miejsc. PRS Picture Recording System, comprised of a case that includes a notebook computer, adapter and camera. 100W XGY-1A 100W halogen light, intended for endoscopes that require strong illumination of the observed location. LED-ILLUMINATED HANDLE Adapter with the MacTronic GUARDSMAN LED torch, intended for endoscopes that require additional illumination of the observed location. PRS (Picture Recording System) Bildlaufnahmesystem, bestehend aus Koffer mit Notebook, Adapter und Kamera. 100W XGY-1A Halogenlicht (100 W) für Endoskope, die eine starke zusätzliche Beleuchtung der beobachteten Bereiche erfordern. LED-HANDGRIFF Adapter mit Taschenlampe Mac- Tronic GUARDSMAN LED, vorgesehen für Endoskope, die eine zusätzliche Beleuchtung der beobachteten Bereiche erfordern. MODEL MODELL FIE 6,0-500 FIE FIE FIE FIE FIE Opis Description Beschreibung Fiberoskopy przemysłowe Industrial fiber endoscopes Industriefiberendoskope Rozdzielczość Resolution Auflösung 1400 pixeli 1,400 pixels 1400 Pixel 1000 pixeli 1,000 pixels 1000 Pixel Średnica sondy Diameter of probe Durchmesser der Sonde Długość robocza sondy Working length of probe Betriebslänge der Sonde Rodzaj osłony zewn. Type of external cover Art der Aussenabdeckung Artykulacja Articulation Bewegrichtung Kierunek obserwacji Direction of observation Blickwinkel Pole widzenia Field of view Sehwinkel Zbrojony czarny poliuretan lub odporna na scieranie siatka wolframowa Reinforced black polyurethane or abrasion-resistant tungsten wire mesh Armiertes Polyurethan (schwarz) oder verschleißfestes Wolframgitter 2 kierunki 2 directions 2 Richtungen [9]

10 v VIDEOENDOSKOPY v VIDEO ENDOSCOPES v VIDEOENDOSKOPE Videoendoskopy są odmianą endoskopów giętkich. Mają na końcu miniaturową kamerę dzięki której oglądany jest obraz. Posiadają także (jak sztywne) wbudowany światłowód do oświetlenia pola widzenia albo oświetlenie przy pomocy diod LED. Maksymalna długość nie jest ograniczona. Videoendoskopy są znacznie bardziej wytrzymałe niż endoskopy światłowodowe. Video endoscopes are a variation of flexible endoscopes. They have a tip equipped with a miniature camera, which displays the observed image. They also have a built-in optical waveguide that illuminates the field of view (the same as in rigid endoscopes) or LED-based lighting system. The maximum length is not limited. Video endoscopes are far more resistant than endoscopes with optical waveguides. Videoendoskope gehören zu den flexiblen Endoskopen. An ihrem Ende ist eine Minikamera installiert, die das Bild überträgt. Sie haben auch (wie starre Endoskope) einen eingebauten Lichtwellenleiter zum Beleuchten des Sehfeldes oder eine Beleuchtung in Form von LED-Dioden. Die maximale Länge ist nicht begrenzt. Videoendoskope sind viel beständiger als Lichtleiterendoskope. ZASTOSOWANIE Endoskopy przeznaczone do dokładnej inspekcji miejsc trudno dostępnych. Stosowane w przypadkach, gdy dostanie się do miejsc obserwowanych jest możliwe przez wąskie i kręte otwory. Służą do dokładnego przeglądu miejsc trudno dostępnych mają szerokie zastosowanie w mechanice przemysłowej, motoryzacji, lotnictwie, służbach celnych, służbach granicznych i służbach więziennych. Zaletą tego typu endoskopów jest możliwość artykulacji w dwóch kierunkach czyli sterowanie samej końcówki endoskopu. Przyrząd w pełni funkcjonalny, nie wymaga akcesoriów. APPLICATION Endoscopes are intended for the thorough inspection of places that are difficult to access. They are used when it is possible to access the desired targets through narrow and sinuous openings. They are intended for the thorough inspection of places that are difficult to access. They find a wide range of applications in industrial mechanics, aviation, customs services, border patrol and prison services. The advantage of this type of endoscope is the possibility of two-directional articulation, i.e. controlling the same tip of the endoscope. Fully functional equimpent, does not require any accessories. EINSATZBEREICH Dieser Typ von Endoskopen ist für die genaue Inspektion schwer zugänglicher Bereiche vorgesehen. Er wird dort eingesetzt, wo es möglich ist, die zu beobachtenden Bereiche über schmale und winkelige Öffnungen zu erreichen. Er dient zur genauen Inspektion schwer zugänglicher Bereiche und wird in der Industriemechanik, der Automobilindustrie, der Luftfahrt, beim Zoll, dem Grenzschutz und durch das Personal von Strafvollzugsanstalten eingesetzt. Ein Vorteil dieser Endoskope beruht auf der Artikulation in zwei Richtungen, wodurch nur das Endstück des Endoskops gesteuert werden kann. Vollständig funktionales gerät, benötigt kein zubehör. [10]

11 v VIDEOENDOSKOPY v VIDEO ENDOSCOPES v VIDEOENDOSKOPE MODEL MODELL VIE-III VIE-III VIE-III Opis Description Beschreibung Rozdzielczość Resolution Auflösung Średnica sondy Diameter of probe Durchmesser der Sonde Długość robocza sondy Working length of probe Betriebslänge der Sonde Rodzaj osłony zewn. Type of external cover Art der Aussenabdeckung Artykulacja Articulation Bewegrichtung Kierunek obserwacji Direction of observation Blickwinkel Pole widzenia Field of view Sehwinkel Videoendoskop ze zintegrowanym oświetleniem oraz ekranem LCD i systemem archiwizacji Video endoscope with integrated lighting system, LCD display and archiving system Videoendoskop mit integrierter Beleuchtung und LCD-Bildschirm sowie Archivierungssystem pixeli 100,000 pixels Pixel Zbrojony czarny poliuretan lub odporna na ścieranie siatka wolframowa Reinforced black polyurethane or abrasion-resistant tungsten wire mesh Armiertes Polyurethan (schwarz) oder verschleißfestes Wolframgitter 2 kierunki 2 directions 2 Richtungen [11]

12 EN PL D Szanowny Kliencie, Dear Client, Sehr geehrter Kunde, Pamiętaj, Remember, bedenken Sie, Kupując "podróbki" narażasz się nie tylko na gorszą jakość, ale również na możliwość utraty produktu (Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. o Prawie własności przemysłowej Dz.U z dnia 21 maja 2001r. poz. 305). Buying "counterfeits" you put yourself in danger of worse quality as well as the possibility of losing the product. indem Sie gefälschte Waren kaufen, riskieren Sie nicht nur, ein Produkt von niedriger Qualität zu kaufen, sondern auch es beschlagnahmt zu bekoen. Disposal according to WEEE Further information about the disposal of electrical device can be obtained from our website Utylizacja zgodnie z Dyrektywą WEEE Dalsze informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych uzyskacie Państwo na naszej stronie internetowejwww.mactronic.com.pl Pozostałe nasze produkty znajdą Państwo: You can find our other products: Weitere unsere Produkte finden Sie: ISO Entsorgung gemäß WEEE Nähere Informationen zur Entsorgung Ihres Elektrogerätes erhalten Sie auf unserer Internet-Seite: Członek Polskiej Izby Producentów Na Rzecz Obronności Kraju MacTronic Mocek i S-ka s.j Wrocław ul. Metalowców 25a tel fax POLISH CHAMBER OF NATIONAL DEFENCE MANUFACTURERS OFFICIAL REPRESENTATIVE OF POLISH DEFENSE INDUSTRY AT NATO Warsaw, 22 Fort Wola st MacTronic North America L.L.C NW 28thCourt, Vancouver, WA tel fax R

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa design by Przemysław Mac Stopa PL / EN / DE / Optymalizacja powierzchni biurowej i tym samym kosztów biura jest kluczowa. Wyzwaniem jest jednak połączenie tego wymagania z utrzymaniem wysokiego komfortu

Bardziej szczegółowo

Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality

Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality Informacje ogólne - Allgemeine Informationen - General information Jesteśmy producentem szerokiej gamy kształtowników giętych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA Papierowe torby skrojone na miarę! W produkowanych przez nas torbach stosujemy nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości materiały. Przywiązujemy ogromna uwagę do detali.

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Konferencja organizowana w ramach projektu Digitalizacja szlaku konnego

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Montażu. Zawór pilotowy. Zawór przełączający 3-drogowy. Zawór odcinający. Wkład filtrujący. Zawór iglicowy EB-FD300=A

Instrukcja Montażu. Zawór pilotowy. Zawór przełączający 3-drogowy. Zawór odcinający. Wkład filtrujący. Zawór iglicowy EB-FD300=A FD 300 Einbau-Anleitung Installation Instructions Instrukcja Montażu E1 Bauteile Components Części =Pilotventil Pilot valve Zawór pilotowy =3-Wege-Umschaltventil 3-Way manual selector Zawór przełączający

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

Durch unser hochtechnisiertes Logistikzentrum garantieren wir den schnellen Versand unserer Produkte.

Durch unser hochtechnisiertes Logistikzentrum garantieren wir den schnellen Versand unserer Produkte. Solutions Made in Germany. compact NEWS Mit den febi compact NEWS möchten wir Sie regelmäßig über Neuheiten und Änderungen in unserem Programm auf dem Laufenden halten. febi compact NEWS will regularly

Bardziej szczegółowo

www.matopat-global.com www.tzmo-global.com

www.matopat-global.com www.tzmo-global.com Matoset INSTRUMENT MM/ 114/1012, (MT-2012-10-89) Projekt ulotki reklamowej Matoset Instrument 24.10.2013 Matoset INSTRUMENT The basic range of single use sterile instruments chosen by professionals and

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) Wybierasz się ze znajomymi na pieszą wycieczkę po okolicy. Porozmawiaj

Bardziej szczegółowo

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin Es ist uns ein Vergnügen, Ihnen das von uns mitentwickelte Montagesystem für PV Module vorstellen zu dürfen. Wir empfehlen vor Beginn der Montage eine kurze Unterweisung bzw. Schulung bei unseren Fachleuten

Bardziej szczegółowo

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Gesetzlich ist der Eigentümer für die Installation von Rauchwarnmeldern verantwortlich. Objekt: Einfamilienhaus mit insgesamt 3 Etagen. Objektanschrift: Beispielweg

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW COMPONENTS FOR DIE SETS STEMPLE I MATRYCE PUNCHES AND DIES SUWAKI ROLKOWE I KLINOWE ROLLER CAMS AND CAM UNITS WYPYCHACZE EJECTORS MOCOWANIA I TRANSPORT CLAMPING AND LIFTING SPRĘŻYNY

Bardziej szczegółowo

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken - Hilfeleistung bei Notständen und bei Unfällen -Pomoc w stanach zagrożenia i w wypadkach -Brandbekämpfung und Menschenrettung - Zwalczanie pożarów i ratownictwo ludzi -Brandschutzaufklärung

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung ś ś Ż ź Ę ę ż ś ż ś ś ś Ź Ź ż ś ś ś ę Ż ż ę ę ę ś Ź ż ć Ł ś Ą ś ź ę ż ść ę ę ę ę Ę ś ż Ż ż ę Blatt / page 2 Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des sausweises Nr. This supplement is only valid

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) W czasie pobytu za granicą mieszkasz u znajomych. Z nimi odwiedziłeś/-łaś

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do zabudowy einbaugeräte 2009/2010

Urządzenia do zabudowy einbaugeräte 2009/2010 100% PROFESJONLIZMU KTLOG Urządzenia do zabudowy einbaugeräte 2009/2010 Edycja NR 1/2009 SZNOWNI KLIENCI! DOR METL wyspecjalizowany producent urządzeń i mebli gastronomicznych ze stali nierdzewnej ma przyjemność

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

Wir sind an der Ausnutzung unseres Menschen- und Maschinenpotenzials interessiert.

Wir sind an der Ausnutzung unseres Menschen- und Maschinenpotenzials interessiert. 1 Firma STALMET aus Strzelce Opolskie ist bereit, die Zusammenarbeit mit Firmen aus Deutschland als ihr Subunternehmer oder Hersteller ihrer Produkte aus Stahl, aufzunehmen. Wir sind an der Ausnutzung

Bardziej szczegółowo

Metalowe orodzenia Metal fencing

Metalowe orodzenia Metal fencing Metalowe orodzenia Metal fencing Firma TENAX oferuje szeroką gamę siatek metalowych od ochronnych i dekoracyjnych przeznaczonych do ogrodu do bardziej tradycyjnych wykorzystywanych do budowania klatek

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Kinderwallfahrt 2015 Pielgrzymka dzieci 2015 Religiöse Kinderwoche (RKW) 2015 Wakacje z Bogiem (RKW)

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki)..

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki).. Rejestracja podatkowa w Niemczech spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce Rejestracja podatkowa w Niemczech jest obowiązkowa, jeżeli firma z siedzibą w Polsce ma wykonywać w Niemczech usługi, od których

Bardziej szczegółowo

Zespół TruckLED. TruckLED team

Zespół TruckLED. TruckLED team TruckLED to marka stworzona z myślą o profesjonalistach i o wszystkich, którzy oczekują od produktów LED najwyższej jakości, odporności na czynniki zewnętrzne i niezawodności. Dobór najlepszych materiałów,

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

OBS UGI KLAWIATURY GALILEO

OBS UGI KLAWIATURY GALILEO OBS UGI KLAWIATURY GALILEO KCINSTRUKCJA 600 BETRIEBSANLEITUNG FÜR DIE GALILEO TESTATUR Wprowadzenie / Opis w³aœciwoœci Gratulujemy zakupu KLAWIATURY GALILEO. Niniejszy podrêcznik u ytkownika zawiera wszystkie

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

STOMILEX Sp. z o.o. ZAKŁAD PRODUKCYJNY

STOMILEX Sp. z o.o. ZAKŁAD PRODUKCYJNY CERTYFIKAT ISO 9001:2008 DEKRA Certification GmbH niniejszym potwierdza, Ŝe przedsiębiorstwo Ul. Budowlanych 54, PL / 45-124 Opole Obsługa księgowa ul. Budowlanych 54 PL 45-124 Opole - ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Auf der Internet-Suche nach Pressglas in Polen... mit Allegro und/oder ebay

Auf der Internet-Suche nach Pressglas in Polen... mit Allegro und/oder ebay Abb. 2007-3/472 Allegro Polen... http://www.allegro.pl/26013_antyki_i_sztuka.html... Suche nach Glas: Antyki i Sztuka... Antyki... Szkło SG September 2007 Auf der Internet-Suche nach Pressglas in Polen...

Bardziej szczegółowo

Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8

Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8 Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8 Zgodność od wersji 1.8 Copyright 2007 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG. Die EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Platforma Dostawców VW

Platforma Dostawców VW PROCES REJESTRACJI Proces rejestracji Dostawcy na światowej platformie dostawców Koncernu VW składa się z trzech etapów: informacja własna od dostawcy (SSR) akceptacja umowy ramowej B2B wypełnienie bazy

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Stand Up. design by Mikomax Team

Stand Up. design by Mikomax Team design by Mikomax Team PL / EN / DE / Coraz więcej pracowników skarży się na dyskomfort fizyczny w pracy. Nawet najlepszy fotel biurowy nie rozwiąże tego problemu. Doraźne rozwiązania również nie jeśli

Bardziej szczegółowo

Moje prawa w opiece nad osobami starszymi: Wynagrodzenie i Czas pracy Spotkanie opiekunek ze Europy Środkowo- wschodniej w Zurychu, 15.11.

Moje prawa w opiece nad osobami starszymi: Wynagrodzenie i Czas pracy Spotkanie opiekunek ze Europy Środkowo- wschodniej w Zurychu, 15.11. Moje prawa w opiece nad osobami starszymi: Wynagrodzenie i Czas pracy Spotkanie opiekunek ze Europy Środkowo- wschodniej w Zurychu, 15.11.2015 Christine Michel, Sekretarz Branży opieki w domach prywatnych,

Bardziej szczegółowo

ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n

ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n ZŁĄCZA BUDOWLANE G e r ü s t k u p p l u g e n Kuźnia Sułkowice firma o tradycjach od 1887 r. jest największym producentem kutych złącz budowlanych w Europie. Oferujemy szeroki asortyment złącz budowlanych

Bardziej szczegółowo

T- UND ECKVERBINDER MIT ZUBEHÖR T AND CORNER CLEATS WITH ACCESSORIES ZŁĄCZKI POPRZECZKI ORAZ ZŁĄCZKI NAROŻNE Z WYPOSAŻENIEM FOPPE FOPPE FOPPE 92.

T- UND ECKVERBINDER MIT ZUBEHÖR T AND CORNER CLEATS WITH ACCESSORIES ZŁĄCZKI POPRZECZKI ORAZ ZŁĄCZKI NAROŻNE Z WYPOSAŻENIEM FOPPE FOPPE FOPPE 92. T- UND ECKVERBINDER MIT ZUBEHÖR T AND CORNER CLEATS WITH ACCESSORIES ZŁĄCZKI POPRZECZKI ORAZ ZŁĄCZKI NAROŻNE Z WYPOSAŻENIEM FOPPE FOPPE FOPPE 92.17 FOPPE Verbindertechnik T- und Eckverbinder Allgemeine

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka niemieckiego

Scenariusz lekcji języka niemieckiego Termin realizacji:. Czas trwania : 45 min. Klasa III gim Temat lekcji: Wie feierst du? Scenariusz lekcji języka niemieckiego Cele językowe: Uczeń zna słownictwo ze świętami Bożego Narodzenia Rozumie tekst

Bardziej szczegółowo

T I R O L 163/01 01,03,04,05,06, 07,09,10,11,12, 13,14,15,16,17, 18,19,20,21,25, 26,27,31,71,72 22,23 A A. ø4x20

T I R O L 163/01 01,03,04,05,06, 07,09,10,11,12, 13,14,15,16,17, 18,19,20,21,25, 26,27,31,71,72 22,23 A A. ø4x20 T I R O L 1 2 ø4x20 163/01 1. A A 01,03,04,05,06, 07,09,10,11,12, 13,14,15,16,17, 18,19,20,21,25, 26,27,31,71,72 10 20 22,23 32 01 2. 3 4 M4x23 :7 B.1 B 96 B.2 (4) Nawierca się zawsze w wewnętrznej powoerzchni

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Einführung durch Berlin wird den Erwartungen seiner polnischen Nachbarn bislang nicht gerecht Ergebnisse des 85. Stadtforums am 5. Oktober 2001 Unter dem

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT SŁODYCZY SÜßWARENHERSTELLER

PRODUCENT SŁODYCZY SÜßWARENHERSTELLER PRODUCENT SŁODYCZY TRADITIONELLER SÜßWARENHERSTELLER FIRMA BARD PRODUCENT SŁODYCZY DZIAŁAJĄCY OD 1989 ROKU Od marca 2014 firma funkcjonuje pod nowym zarządem jako Bard S.C. Firma kontynuuje produkcję cukierków,

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY DO ZABUDÓW //AUFBAUKOMPONENTEN

ELEMENTY DO ZABUDÓW //AUFBAUKOMPONENTEN Ujrzanów 282 A 0-110 Siedle tel. +8 25 32 35 95 fax +8 25 32 31 0 info@bozamet.pl www.bozamet.pl EGZEMARZ BEZP ATNY ELEMENTY DO ZABUDÓW //AUFBAUKOMPONENTEN DZIA AMY NA RYNKU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM OD 1989

Bardziej szczegółowo

CZTERY LINIE PRODUKTÓW Już od lat po drogach 6-ciu kontynentów poruszają się auta pod maską których "zielonej mocy" dostarczają 4 linie produktów: EXCLUSIVE Line COMFORT Line EXCLUSIVEline - to linia produktów

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Do it yourself

Zrób to sam. Do it yourself Zrób to sam Do it yourself Zrób to sam Płyty wielokomorowe Doświetla dachowe U-Panele Zrób to sam Panele Dzięki zakończonej zamkiem typu pióro-wpust krawędzi panelu, możliwe jest stworzenie ściany lub

Bardziej szczegółowo

Frozen baked goods catalogue

Frozen baked goods catalogue Frozen baked goods catalogue MW Janczewscy Company was founded in 1991 by Mariola and Waldemar Janczewski, and today it is one of the most competitive confectionery companies in Poland. Our products are

Bardziej szczegółowo

Vertrag Nr. / Umowa nr:

Vertrag Nr. / Umowa nr: 1 Ort und Datum Vertrag Nr. / Umowa nr: zwischen: Suwałki Miejscowość i data / pomiędzy: der Jobagentur / agencją zatrudnienia: Lingua Germanica ul. Noniewicza 10/444 16 400 Suwałki Polska Nr. der Genehmigung

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung BMUB, 9 Dezember 2014 Zainstalowana moc - Energia wiatrowa Installierte

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Kolekcja 2010-2011. Stelaże metalowe Mеталлические опоры Furniture racks Metalgestelle www.miladesign.com.pl

Kolekcja 2010-2011. Stelaże metalowe Mеталлические опоры Furniture racks Metalgestelle www.miladesign.com.pl s o l isolidna d n a ppodstawa o d s t a w a Kolekcja 2010-2011 e metalowe Mеталлические опоры Furniture racks Metalgestelle Grupa QUANTUM ST 954 Q 7107 Q 7106/7107/7108 600/700/800 x 715-730 H Q 7107

Bardziej szczegółowo

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ MANGELNDE GRENZÜBERGÄNGE ALS DIE BREMSE DER WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG DER REGION AUF BEISPIEL

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zadanie 3. Zadanie 3. Rozdział 3. Przed obejrzeniem filmu: Schritt 1. Film ohne Ton. Schritt 2. Film mit Ton

Zadanie 1 Zadanie 3. Zadanie 3. Rozdział 3. Przed obejrzeniem filmu: Schritt 1. Film ohne Ton. Schritt 2. Film mit Ton .shock Fotolia Przed obejrzeniem filmu: Zadanie 1 Zadanie 3 Zadanie 1 Was stellt dieses Foto dar? Schreib deine Assoziationen auf. Napisz swoje skojarzenia z powyższym zdjęciem. Zadanie 2 Wie sieht die

Bardziej szczegółowo

even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort www.mposition.pl

even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort www.mposition.pl even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort 3 multi-functional multi-adjustable multi-position 4 5 mobility is a requirement these days to work comfortably

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre *****, Poland Hotel Hilton Warszawa*****, Polska

Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre *****, Poland Hotel Hilton Warszawa*****, Polska 4 LIRA LIGHTING is a manufacturer of indor and outdoor luminaires. We are intensively developing our offer and launching new products dedicated to objects for various purposes. All our luminaries meet

Bardziej szczegółowo

Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu. WTC 26.11.2013 Poznań

Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu. WTC 26.11.2013 Poznań Von der Idee zum Erfolg - Od pomysłu do sukcesu O nas / Über uns Firma założona w 1991 w Duisburgu, od roku 2001 we Frankfurt nad Odrą. Jesteśmy zespołem międzynarodowych doradców, trenerów i moderatorów

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

The UFlex 3 system is suitable for the CSD, the OR, the pharmacy, the warehouse and many other departments.

The UFlex 3 system is suitable for the CSD, the OR, the pharmacy, the warehouse and many other departments. UFLEX 3 This versatile, modular storage system can be used for the storage of modular baskets, wrapped instrument baskets, medicines, etc. in departments such as the CSD, the OR, the pharmacy, the warehouse,

Bardziej szczegółowo

Lucas-Nülle GmbH 1/10 www.lucas-nuelle.pl

Lucas-Nülle GmbH 1/10 www.lucas-nuelle.pl ... 1 Technika komunikacji... 2 Professional practice... 2 Professional practice Network Installation... 3 TTK 1 VoIP-ISDN-POTS trainer SOHO... 3 TTN 1 Telecommunication Installation Techniques... 6 TPN

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Działania podejmowane przez CBŚ mają na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej o charakterze transgranicznym, kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

LED PROFILES GUIDEBOOK PROFILE LED PRZEWODNIK 3D

LED PROFILES GUIDEBOOK PROFILE LED PRZEWODNIK 3D LED PROFILES GIDEOOK PROFILE LED PRZEWODNIK 3D Surface LED Profiles Profile LED nawierzchniowe Recessed LED Profiles Profile LED wpustowe orner LED Profiles Profile LED kątowe Special application LED Profiles

Bardziej szczegółowo

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ Oprawa jest prawie niewidoczna po zamontowaniu eksponując jedynie to, co najistotniejsze światło. Zaprojektowana z najwyższą starannością elektronika przy niskim poborze

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

User manual 3800/3880 250ml

User manual 3800/3880 250ml User manual 3800/3880 250ml How to install the original chip into the refillable cartridge for the Epson Stylus Pro 3800/3880 and refill the cartridge. What you need: 1. Refillable cartridge 2. Syringe

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

soft line SOFT LINE EMKA Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej

soft line SOFT LINE EMKA Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej soft line Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej SOFT LINE zapewnia wysok¹ funkcjonalnoœæ, ergonomiê i estetykê. Myœl¹ przewodni¹ projektantów by³o stworzenie

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM

PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM a SUPERIOR DIE SET CORPORATION COMPANY FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lęborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701 www.fcpk.pl PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM PRE-ENGINEERED COMPONENTS

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Anfrage. 95 Jahre 95 lat

Anfrage. 95 Jahre 95 lat Anfrage KONTAKT: Telefon +49 561 40090160 Fax 032223735277 email anfrage@24.pflegeteam.net Skype pflegeteam.net Internet www.24.pflegeteam.net Adres pocztowy: Wallensteinstr. 3 Doradztwo: Tylko po wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

bezpieczeństwo Kletterkombi»fr ank«in oldenburg / climbing combination»frank«in oldenburg

bezpieczeństwo Kletterkombi»fr ank«in oldenburg / climbing combination»frank«in oldenburg bezpieczeństwo Spielplatz: Helm ab! Kletterkombi»fr ank«in oldenburg / climbing combination»frank«in oldenburg Allgemeine Produktinformationen / General product information Alter Gewicht Montage Altersgruppe,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EN 14899-2:2006 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fibremesh 650 S 02 14 05 05 100 0 000081 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

Meble biurowe Office furniture Büromöbel

Meble biurowe Office furniture Büromöbel Meble biurowe Office furniture Büromöbel 2 4 6 20 38 46 54 Trito Rea Brand Binar Evo Pulsar Lino Lady recepcyjne / Reception desks / Theken Lady recepcyjne / Reception desks / Theken / / Meble gabinetowe

Bardziej szczegółowo