Stan normalizacji badań radiograficznych w jubileuszowym - osiemdziesiątym roku - Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan normalizacji badań radiograficznych w jubileuszowym - osiemdziesiątym roku - Polskiego Komitetu Normalizacyjnego"

Transkrypt

1 Stan normalizacji badań radiograficznych w jubileuszowym - osiemdziesiątym roku - Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Tadeusz Morawski Energomontaż-Północ, Warszawa 1. Wprowadzenie Rok 2004 jest szczególnym w działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN). Właśnie mija 80 lat od powołania PKN, który jako jeden z pierwszych został członkiem Międzynarodowej Federacji Krajowych Jednostek Normalizacyjnych (ISA), a tuż po wojnie w 1946 był jednym z założycieli Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). Gdy w 1961 roku utworzono z przedstawicieli krajowych jednostek ISO Europejski Komitet Normalizacyjny (C) wówczas PKN stał się organizacją afiliowaną przy C Dopiero od 1 stycznia 2004 roku PKN stał się członkiem C (Europeen Commitee for Standarization)). Oznacza to pełne prawa w procesie tworzenia i opiniowania norm europejskich (), ale także zobowiązanie do uczestnictwa w pracy komitetów technicznych (TC) podkomitetów (SC) i grup roboczych (WG) oraz do współfinansowania C (coroczne składki). W roku 1991 Europejski Komitet Normalizacyjny (C) ustanowił dwa główne komitety do spraw badań nieniszczących: - Komitet Techniczny C TC/138 - Ogólne badania nieniszczące - Komitet Techniczny C TC/121 - Badania nieniszczące złączy spawanych. Oba Komitety utworzyły między innymi Grupy Robocze do spraw metod radiologicznych. Normy dotyczące badań radiograficznych odlewów ustanawia C TC/190 Odlewnictwo. Procedura pracy w C jest taka, że Grupa Robocza (C/WG) przygotowuje projekt normy, który zostaje rozesłany do formalnego przyjęcia w drodze obiegowej dyskusji (zbieranie opinii przez dwa miesiące), w razie potrzeby powtórzonej, następnie projekt (PR-) jest poprawiany i rozsyłany w ramach "ankiety powszechnej" (przez 6 miesięcy), po czym jest ponownie poprawiany i przygotowany do ostatecznego zatwierdzenia przez głosowanie. To końcowe formalne głosowanie polega po prostu na decyzji "Tak/Nie" - bez komentarzy technicznych i podlega ważeniu. Jeśli następuje ogólne "Tak", wszystkie kraje UE muszą przyjąć normę i zastąpić nią swoje istniejące normy na ten sam temat. Co 10 lat jest przegląd i nowelizacja każdej normy PKN jako członek C i przedstawiciel kraju należącego od maja br. do Unii Europejskiej zobowiązany jest do przestrzegania powyższej procedury. Norma staje się normą PN- po jej zatwierdzeniu przez Prezesa PKN, co następuje w analogicznej jak w C, ale krajowej procedurze. Całość prac nad opracowaniem norm PN- wykonują Komitety Techniczne PKN, których zakres merytoryczny w przybliżeniu odpowiada Komitetom Technicznym C. Normy terminologiczne i normy związane z dyrektywami są tłumaczone na język polski. Pozostałe tzw. uznaniowe przyjmowane są w wersji angielskiej z przetłumaczonym tytułem i krótkim streszczeniem i oznaczone literką (U). W miarę posiadanych środków normy te również są tłumaczone. 1

2 2. Istniejące normy Tytuły istniejących radiograficznych norm podano w tabl. 1 i 2.. Pierwszą ukończoną normą na temat radiografii była 444:1994 "Ogólne zasady radiograficznych badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania X i gamma ". W rzeczywistości nie są to "ogólne zasady", ponieważ nie wyrażono żadnych zasad. W rzeczywistości są to "ogólne przepisy" i norma ma na celu objęcie wszystkich metali i wszystkich energii promieniowania rentgenowskiego i gamma, chociaż jest wyraźnie napisana pod kątem metali żelaznych o średniej grubości. Mija 10 lat od jej ustanowienia i należy spodziewać się jej nowelizacji. Cenną normą jest 462, Części 1-5 "Jakość obrazu radiogramów ", której różne części opisują różnego typu wskaźniki jakości obrazu (IQI), sposób ich użycia, tabele osiągalnych czułości IQI oraz sposób określania osiągalnych czułości dla innych technik i materiałów. Czułości IQI są podane w wartościach bezwzględnych (grubość najcieńszego rozróżnialnego pręcika lub średnica otworu), a nie jako wartości procentowe, co jest doskonałym pomysłem. Pręciki są ponumerowane od najgrubszego do najcieńszego, co jest kierunkiem przeciwnym do numerowania otworów w IQI typu schodkowo-otworkowego. Może to być łatwo źródłem nieporozumienia, gdy komuś się powie, że ma wykrywać, np. z czułością lepszą niż W.13. Dobrą opinią cieszą się dwie normy dotyczące błon radiograficznych przemysłowych: i Część 1 klasyfikuje systemy błon radiograficznych (błona + obróbka) w sześciu klasach (C.1 - C.6) w oparciu o minimalny gradient przy zaczernieniu 2,0 i 4,0, minimalny stosunek gradient/szum przy zaczernieniu 2,0 i maksymalną granulację przy zaczernieniu 2,0. Przypisuje ona błonom numer czułości w oparciu o dawkę promieniowania potrzebną do wywołania zaczernienia 2.0. Obecnie rozpatrywany jest znowelizowany, znacznie obszerniejszy projekt PR :2004, który prawdopodobnie zaprezentowany zostanie na naszej Konferencji w roku przyszłym. Część 2 podaje własności błony w zależności od warunków obróbki i opisuje sposób pomiaru właściwości systemu błony (błona + obróbka) oraz sposób wykonywania rutynowych kontroli za pomocą standardowego paska wzorcowego. Jest to postęp, daleki od opisu błon typu "drobnoziarnista, średnioziarnista, o dużej czułości, o małej czułości". W ostatnim okresie przyjęto normy: do 5 określające pięć różnych metod pomiaru wielkości plamki ogniskowej, z których jedna jest wyłącznie dla lamp mikroogniskowych i miniogniskowych. Są to metody skanowania, otworkowa, szczelinowa i krawędziowa. Wszystkie te metody działają, ale jeszcze nie wykazano, że wszystkie dają te same wyniki. Wydaje się, że mało uwagi zwrócono na fakt, że plamka ogniskowa nie jest jednorodnym emiterem o ostrych krawędziach, ale ma "gorące miejsca" i zwykle rozmazane krawędzie, więc prawie niemożliwe jest przypisanie "prawidłowej" wielkości, chyba że przez jakąś sztuczna konwencję, taką jaka jest stosowana przez producentów medycznych lamp rentgenowskich do 3 określające trzy metody pomiaru napięcia lamp rentgenowskich , która określa metodę pomiaru wielkości źródła promieniowania gamma (wielkości fizycznej, a nie natężenia). Ukazała się już trzyczęściowa norma do 3 na temat radioskopii (radiografia w czasie rzeczywistym), w której podano zasady badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania X i gamma, ilościowy pomiar własności obrazu oraz sprawdzanie długotrwałej stabilności urządzeń obrazujących. 2

3 Tablica 1. Normy radiograficzne opracowane w Komitecie Technicznym C-TC/138 Non destructive testing - Terminology - Part 3: Terms used in industrial radiology Badania nieniszczące. Terminologia. Terminy stosowane w radiograficznych badaniach przemysłowych Non destructive testing - Industrial radiography - General principles for the radiographic examination of metallic materials using X and rays Badania nieniszczące. Ogólne zasady radiograficznych badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania X i gamma Non destructive testing - Non destructive testing - Image quality of radiographs - Part 1: Image, quality indicators (wire type), determination of image quality value Badania nieniszczące. Jakość obrazu radiogramów. Wskaźniki jakości obrazu (typu pręcikowego). Liczbowe wyznaczanie jakości obrazu Non destructive testing - Non destructive testing - Image quality of radiographs - Part 2: Image quality indicators (step/hole type), determination of image quality value Badania nieniszczące. Jakość obrazu radiogramów. Wskaźniki jakości obrazu (typu schodkowo-otworkowego). Liczbowe wyznaczanie jakości obrazu Non destructive testing - Non destructive testing - Image quality of radiographs - Part 3: Image quality classes for ferrous metals Badania nieniszczące. Jakość obrazu radiogramów. Klasy jakości obrazu dla stopów żelaza Non destructive testing - Non destructive testing - Image quality of radiographs - Part 4: Experimental evaluation of image quality values and image quality tables Badania nieniszczące. Jakość obrazu radiogramów. Doświadczalne wyznaczanie liczbowej jakości obrazu i tablice jakości obrazu Non destructive testing - Non destructive testing - Image quality of radiographs - Part 5: Image quality indicators (Duplex wire type), determination of total image unsharpness value Badania nieniszczące. Jakość obrazu radiogramów. Wskaźniki jakości obrazu (typu podwójny pręcik), wyznaczanie nieostrości obrazu Non destructive testing - Industrial radiographic film - Part 1: Classification of films systems for industrial radiography Badania nieniszczące. Błona radiograficzna przemysłowa. Klasyfikacja systemów błony dla radiografii przemysłowej Non destructive testing - Industrial radiographic film - Part 2: Control of film processing by means of reference values Badania nieniszczące. Błona radiograficzna przemysłowa. Kontrola obróbki błony za pomocą wartości odniesienia use in Non destructive testing - Part 1: Scanning method Część 1: Technika przeszukiwania use in Non destructive testing - Part 2: Pinhole camera radiographic method Część 2: Technika radiograficznej kamery otworkowej use in Non destructive testing - Part 3: Slit camera radiographic method Część 3: Technika radiograficznej kamery szczelinowej 3

4 use in Non destructive testing - Part 4: Edge method Część 4: Technika krawędziowa use in Non destructive testing - Part 5: Measurement of the effective focal spot size of mini and micro focus X-ray tubes. Badania nieniszczące. Charakterystyki ognisk przemysłowych układów lamp rentgenowskich Część 5: Pomiary wielkości skutecznej ogniska mini- i mikroogniskowych lamp rentgenowskich Non destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 1: Voltage divider method. Badania nieniszczące. Pomiar i ocena napięcia lamp rentgenowskich. Część 1: Technika dzielnika napięcia Non destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 2: Constancy check by the thick filter method. Badania nieniszczące. Pomiar i ocena napięcia lamp rentgenowskich. Część 2: Sprawdzanie stałości techniką filtra Non destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 3: Spectrometric method. Badania nieniszczące. Pomiar i ocena napięcia lamp rentgenowskich. Część 3: Technika spektrometryczna Non destructive testing - Industrial radiography - Determination of the size of industrial radiographic sources Badania nieniszczące. Określanie rozmiarów przemysłowych źródeł radiograficznych. Metoda radiograficzna Non destructive testing - Radioscopic testing - Part 1: Quantitative measurement of imaging properties. Badania nieniszczące. Badania radiologiczne. Część 1: Ilościowy pomiar własności obrazu (U) Non destructive testing - Radioscopic testing - Part 2: Qualitative control and long term stability of imaging devices. Badania nieniszczące Badania radiologiczne. Część 2: Sprawdzanie długotrwałej stabilności urządzeń obrazujących (U) Non destructive testing - Radioscopic testing - Part 3: General principles of radioscopic testing of construction materials by X- and gamma rays Badania nieniszczące. Badania radiologiczne. Część 3: Ogólne zasady radiologicznych badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania X i gamma (U) Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitation systems - Part 1: Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard reference film and quantitative control Badania nieniszczące. Określenie systemów digitalizacji radiogramu. Definicje, pomiary ilościowe parametrów jakości obrazu, radiogramy odniesienia i ocena jakościowa. Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitation systems - Part 2: Minimum requirements. Badania nieniszczące. Określenie systemów digitalizacji radiogramu. Wymagania minimalne Non destructive testing - Industrial radiographic illuminators - Minimum requirements Badania nieniszczące. Przemysłowe negatoskopy radiograficzne. Wymagania minimalne Ostatnim osiągnięciem C TC-138 jest norma i 2 dotycząca określania systemów digitalizacji radiogramu (kwalifikacji systemów przetworników analogowocyfrowych błon radiograficznych). Postanowienia tej normy są prezentowane w referacie Jana Kielczyka 4

5 Normą opracowaną także w TC-138, ale stosowaną już od lat, jest 25580, w której określono wymagania minimalne dla negatoskopów (luminancja, równomierność oświetlenia ekranu, współczynnik rozproszenia światła). Badaniu spełniania tych warunków poświęcony był referat J. Kielczyka na Konferencji Popów 2002". Normy związane z określonymi wyrobami zamieszczono w tabl. 2. Najbardziej sporną spośród tych norm i taką, która powoduje dla użytkowników wiele problemów ze zrozumieniem, jest Duża część tej normy jest taka sama, jak 444:1994. Wątpliwości powstają zwłaszcza przy badaniu rur, gdy wymaga się lub preferuje użycie promieniowania gamma ze źródła Ir-192 Na przykład tablica 1 tej normy w punkcie podaje, ze dolna granica grubości dla źródła Ir-192 wynosi 20 mm. Zdanie w tym samym punkcie stwierdza, że "po uzgodnieniu między stronami kontraktu granica ta może być obniżona do 10 mm", ale czułość wskaźnika pręcikowego IQI wciąż musi wynosić W. 14 i praktycznie prawie nie ma szans na osiągnięcie takiej czułości. Jeśli jednak użyje się wskaźnika IQI typu schodkowo-otworkowego, tablica B.12 zawiera ustępstwo i dla stali o grubości, np. 16 mm dopuszczalna jest czułość H.7 (0,5 mm) przy IQI po stronie błony, a to można łatwo uzyskać. Zatem przy użyciu innego wskaźnika IQI radiografia z użyciem źródła promieniowania gamma Ir-192 jest dopuszczalna! Podobnych krytycznych uwag dla tej normy oraz związanej z nią jest sporo. Teraz po wejściu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do C łatwiejsza wydaje się droga do proponowania wprowadzania zmian merytorycznych w. Wymaga to jednak zdecydowanej i uzasadnionej postawy naszych przedstawicieli oraz wsparcia finansowego od przemysłu i samego PKN (koszty uczestnictwa w Grupach Roboczych, Komitetach Technicznych itd.). Tablica 2 Normy radiograficzne opracowane w Komitecie Technicznym C-TC/121 Non-destructive examination of welds - Radiographic examination of welded joints 1435:1997 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych Non-destructive testing of welds - Radiographic testing of welded 1435:1997/Al:2002 joints (Zmiana do normy) Non-destructive testing of welds - Radiographic testing of welded 1435:1997/A2:2003 joints (Zmiana do normy) Non-destructive examination of welds - General rules for metallic materials 12062:1997 Badania nieniszczące złączy spawanych. Zasady ogólne dotyczące metali Non-destructive examination of welds - General rules for metallic materials 12062:1997/Al:2002 (Zmiana do norm)y Non-destructive examination of welds - General rules for metallic 12062:1997/A2:2003 materials (Zmiana do normy) Non-destructive examination of welds - Radiographic examination of welded joints -Acceptance levels 12517:1998 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych. Poziomy akceptacji Non-destructive testing of welds - Radiographic testing of welded joints :1998/Al:2002 Acceptance levels (Zmiana do normy) Non-destructive examination of welds - Radiographic examination of welded joints 12517:1998/Al:2002/A -Acceptance levels C:2003 (Zmiana do normy) 12517:1998/A2: :2003 Non-destructive testing of welds - Radiographic testing of welded joints - Acceptance levels (Zmiana do normy) C/TC 190 Founding Radiographic examination Wyroby odlewane. Badania radiograficzne 5

6 KRAJOWA KONFERCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - POPÓW września 2004 r Zamieszczone w tabl. 2 zmiany do norm (Al, A2,...) przeważnie nie wnoszą istotnych zmian merytorycznych. Nowelizacja normy praktycznie następuje (o ile to konieczne) podczas przeglądu normy po 10 latach jej stosowania. Oddzielną grupę norm stanowią te, które są wspólne dla wszystkich metod badań nieniszczących. Do nich należą dwie fundamentalne normy: nowelizowana w roku 2000 (polska wersja w 2002) oraz określająca poziomy jakości złączy spawanych znowelizowana w br. jako ISO 5817:2003. Będzie wkrótce dostępna jako PN- ISO 5817(U), w języku angielskim. Norma ISO 5817 wprowadza liczne zmiany, których omówienie wymaga oddzielnego opracowania. Najważniejsze z nich to: - rozszerzenie zakresu grubości złączy od t > 0,5 mm, - klasyfikacja poziomów jakości złączy według nie ujętych dotychczas niezgodności, a sklasyfikowanych w ISO , np. por (217), niewłaściwy brzeg )525), przepalenie (510) itd., - podział niezgodności na powierzchniowe, wewnętrzne i kształtu, - zmiany wymiarów granicznych dla niektórych niezgodności, np.: dla podtopień, (5011, 5012), nawisów (508), wklęśnięcia grani (515), przyklejeń (401), łańcucha pęcherzy (2014) i kilku innych. Bieżące prace Komitetów Technicznych PKN oraz C i ISO można śledzić na stronach Internetu: Tam też znajdują się adresy (linki do międzynarodowych organizacji normalizacyjnych. 6

Zmiany w normalizacji stan na 2013 r.

Zmiany w normalizacji stan na 2013 r. Zmiany w normalizacji stan na 2013 r. Tadeusz Morawski Komitet Techniczny PKN ds. Badań Nieniszczących Wstęp Organizacje normalizacyjne zrzeszone w CEN (Comite Europeen de Normalisation Europejski Komitet

Bardziej szczegółowo

NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732

NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732 NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732 MAREK ŚLIWOWSKI MIROSŁAW KARUSIK NDTEST Sp. z o.o, Warszawa www.ndtest.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm. Lex norma badania nieniszczące

Wykaz norm. Lex norma badania nieniszczące Lex norma badania nieniszczące - Lex norma badania nieniszczące L.p. Numer normy Tytuł Status 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. PN-B-06264:1978 Wersja PN-B-19320:1999 Wersja PN-C-82055-4:1999

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE KRYTERIÓW JAKOŚCI BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH RUR METODĄ PROSTOPADŁĄ I ELIPTYCZNĄ WG NORMY PN-EN 1435

PORÓWNANIE KRYTERIÓW JAKOŚCI BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH RUR METODĄ PROSTOPADŁĄ I ELIPTYCZNĄ WG NORMY PN-EN 1435 PORÓWNANIE KRYTERIÓW JAKOŚCI BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH RUR METODĄ PROSTOPADŁĄ I ELIPTYCZNĄ WG NORMY PN-EN 1435 1. WPROWADZENIE. CEL BADAŃ. Dr inż. Ryszard ŚWIĄTKOWSKI Mgr inż. Jacek HARAS Dokonując porównania

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy z zakresu badań nieniszczących po wejściu PKN do CEN

Polskie Normy z zakresu badań nieniszczących po wejściu PKN do CEN Polskie Normy z zakresu badań nieniszczących po wejściu PKN do CEN 1. Wstęp Tadeusz Morawski Usługi Techniczne i Ekonomiczne Level Warszawa, level_tmo@onet.pl Krajową jednostką normalizacyjną upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Podstawy standardowej oceny jakości spoin

Podstawy standardowej oceny jakości spoin Podstawy standardowej oceny jakości spoin Tadeusz Morawski Usługi Techniczne i Ekonomiczne Level, Warszawa level_tmo@onet.pl. Wstęp Konstrukcje stalowe przeważnie są wykonywane i montowane technikami spawalniczymi,

Bardziej szczegółowo

Badania nieniszczące - Badania radiologiczne - Część 3: Ogólne zasady radiologicznych badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania X i gamma

Badania nieniszczące - Badania radiologiczne - Część 3: Ogólne zasady radiologicznych badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania X i gamma [logo PKN] Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA ICS 19.100 PN-EN 13068-3 sierpień 2002 Wprowadza EN 13068-3:2001 IDT Zastępuje Badania nieniszczące - Badania radiologiczne - Część 3: Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

IZOTOPOWE BADANIA RADIOGRAFICZNE ZŁĄCZY SPAWANYCH O RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH WEDŁUG PN-EN 1435.

IZOTOPOWE BADANIA RADIOGRAFICZNE ZŁĄCZY SPAWANYCH O RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH WEDŁUG PN-EN 1435. IZOTOPOWE BADANIA RADIOGRAFICZNE ZŁĄCZY SPAWANYCH O RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH WEDŁUG PN-EN 1435. Dr inż. Ryszard Świątkowski Mgr inż. Jacek Haras Inż. Tadeusz Belka 1. WSTĘP I CEL PRACY Porównując normę europejską

Bardziej szczegółowo

RADIOGRAFICZNE BADANIE ODLEWÓW METALICZNYCH WYMAGANIA NORMY EN 12681

RADIOGRAFICZNE BADANIE ODLEWÓW METALICZNYCH WYMAGANIA NORMY EN 12681 Dr inż. MAREK ŚLIWOWSKI NDTEST Sp. z o.o. www.ndtest.com.pl Warszawa e-mail: m.sliwowski@ndtest.com.pl RADIOGRAFICZNE BADANIE ODLEWÓW METALICZNYCH WYMAGANIA NORMY EN 12681 WSTĘP W ramach prac Komitetu

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej

PLAN DZIAŁANIA KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej STRESZCZENIE KT 246 zajmuje się problematyką prac normalizacyjnych dotyczących ochrony przed promieniowaniem jonizującym (ochroną radiologiczną).

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 87/404/EWG PN-EN 1011-1:2001 Numer: PN-EN 287-1:2007 Tytuł: Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale Data zatwierdzenia: 2007-02-16

Bardziej szczegółowo

NORMALIZACJA W ZAKRESIE AKUSTYKI BUDOWLANEJ - POSTĘP WE WDRAŻANIU NORM EN ISO JAKO NORM KRAJOWYCH

NORMALIZACJA W ZAKRESIE AKUSTYKI BUDOWLANEJ - POSTĘP WE WDRAŻANIU NORM EN ISO JAKO NORM KRAJOWYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (109) 1999 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (109) 1999 Iwonna Żuchowicz-Wodnikowska* NORMALIZACJA W ZAKRESIE AKUSTYKI BUDOWLANEJ - POSTĘP

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1456 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 30 sierpnia 2013 r. AB 1456 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1465

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1465 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1465 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 17 listopada 2015 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 123 ds. Badań Własności Metali

PLAN DZIAŁANIA KT 123 ds. Badań Własności Metali Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 123 ds. Badań Własności Metali STRESZCZENIE KT 123 zajmuje się zagadnieniami badania metali. W zakresie kompetencji KT 123 znajdują się normy dotyczące standaryzacji metod badań

Bardziej szczegółowo

polskich jednostek %&'%&()& * Ministra Infrastruktury

polskich jednostek %&'%&()& * Ministra Infrastruktury Lp. Nazwa Data Dziennik Ustaw "#$" 1. Ustawa Z Dz. U. nr 169 poz. 1386 O normalizacji 2. %'%() * Przestrzennej i Budownictwa Z dnia 4 marca 1999r. Dz. U. nr 169 poz. 1386 stosowania niektórych polskich

Bardziej szczegółowo

Badania nieniszczące Badania radiologiczne Część 2: Sprawdzanie długotrwałej stabilności urządzeń obrazujących

Badania nieniszczące Badania radiologiczne Część 2: Sprawdzanie długotrwałej stabilności urządzeń obrazujących [logo PKN] Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA ICS 19.100 PN-EN 13068-2 sierpień 2002 Wprowadza IDT Zastępuje Badania nieniszczące Badania radiologiczne Część 2: Sprawdzanie długotrwałej stabilności

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W NORMALIZACJI EUROPEJSKIEJ ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ

CO NOWEGO W NORMALIZACJI EUROPEJSKIEJ ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (157) 2011 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (157) 2011 Anna lżewska* CO NOWEGO W NORMALIZACJI EUROPEJSKIEJ ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1340:2004/AC. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY. Dotyczy PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań.

PN-EN 1340:2004/AC. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY. Dotyczy PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY P o l s k i K o m i t e t N o r m a l i z a c y j n y ICS 93.080.20 PN-EN 1340:2004/AC październik 2007 Wprowadza EN 1340:2003/AC:2006, IDT Dotyczy PN-EN 1340:2004 Krawężniki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1314

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1314 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1314 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 2 grudnia 2015 r. Nazwa i adres AB 1314 MEASURE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AR

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AR Laboratorium Badań Nieniszczących 71-836 Szczecin, ul. Nehringa 73 tel.: +48 91 424 06 52 fax.: +48 91 424 06 53 Siedziba 70-492 SZCZECIN, ul. P. Jasienicy

Bardziej szczegółowo

Przykłady pomiarów wielkości ogniska Lamp rentgenowskich

Przykłady pomiarów wielkości ogniska Lamp rentgenowskich Przykłady pomiarów wielkości ogniska Lamp rentgenowskich Dominik SENCZYK Politechnika Poznańska E-mail: dominik.senczyk@put.poznan.pl 1. Wprowadzenie Ze względu na duże znaczenie wielkości ogniska lampy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1457

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1457 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1457 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 28 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres Zakład

Bardziej szczegółowo

Wpływ promieniowania rozproszonego na. na jakość obrazu na radiogramie

Wpływ promieniowania rozproszonego na. na jakość obrazu na radiogramie Jacek Słania Kamila Sołtys Wpływ promieniowania rozproszonego na jakość obrazu na radiogramie scattered radiation influence on the image quality of the radiograph Streszczenie Przedstawiono wpływ promieniowania

Bardziej szczegółowo

NOWE WSKAŹNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH MATERIAŁÓW, WYROBÓW I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

NOWE WSKAŹNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH MATERIAŁÓW, WYROBÓW I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (119) 2001 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (119) 2001 Marianna Mirowska* Iwonna Żuchowicz-Wodnikowska** NOWE WSKAŹNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Laboratorium RADIOTERAPII

Laboratorium RADIOTERAPII Laboratorium RADIOTERAPII Ćwiczenie: Wyznaczanie charakterystyki błon RTG Opracowała: mgr inż. Edyta Jakubowska Zakład Inżynierii Biomedycznej Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Wydział Mechatroniki

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości złączy spawanych w konstrukcjach stalowych kontrolowanych radiograficznie, na podstawie poziomu jakości B+ wg PN-EN

Ocena jakości złączy spawanych w konstrukcjach stalowych kontrolowanych radiograficznie, na podstawie poziomu jakości B+ wg PN-EN Janusz Czuchryj Sławomir Sikora Krzysztof Staniszewski Ocena jakości złączy spawanych w konstrukcjach stalowych kontrolowanych radiograficznie, na podstawie poziomu jakości B+ wg PN-EN 1090-2 Quality assessment

Bardziej szczegółowo

Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową

Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową Alicja Gach Dyrektor Wydziału Certyfikacji Polski Komitet Normalizacyjny 1 Normy zharmonizowane z dyrektywą 2006/42/WE W sektorze maszyn normy opracowują: - CEN

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI RADIOGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ASPEKTY PRAKTYCZNE I METODOLOGICZNE

OCENA JAKOŚCI RADIOGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ASPEKTY PRAKTYCZNE I METODOLOGICZNE Sławomir Mackiewicz IPPT PAN OCENA JAKOŚCI RADIOGRAMÓW KOMPUTEROWYCH ASPEKTY PRAKTYCZNE I METODOLOGICZNE 1. Wstęp Jednym z podstawowych warunków prawidłowego wdrożenia i właściwego stosowania radiografii

Bardziej szczegółowo

Sylabus kursów MT stopień I: II: i SpecKol Sektory: Przemysłowe Utrzymania ruchu kolei Wersja 02/01.07.11

Sylabus kursów MT stopień I: II: i SpecKol Sektory: Przemysłowe Utrzymania ruchu kolei Wersja 02/01.07.11 Sylabus kursów MT 1/1 U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW 53-621 Wrocław, Głogowska 4/55, tel/fax + 48 71 3734188 52-404 Wrocław, Harcerska 42, tel. + 48 71 3643652 www.ultrasonic.home.pl tel. kom. + 48

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZŁĄCZY SPAWANYCH TECHNIKAMI RADIOGRAFII CYFROWEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NORMY EN ISO Sławomir Mackiewicz IPPT PAN

BADANIA ZŁĄCZY SPAWANYCH TECHNIKAMI RADIOGRAFII CYFROWEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NORMY EN ISO Sławomir Mackiewicz IPPT PAN BADANIA ZŁĄCZY SPAWANYCH TECHNIKAMI RADIOGRAFII CYFROWEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NORMY EN ISO 17636-2 Sławomir Mackiewicz IPPT PAN 1. Wstęp W czerwcu 2013, decyzją Prezesa PKN, została wprowadzona do katalogu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE JAKOŒCI

WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE JAKOŒCI MARIAN GO ÊBIOWSKI WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE JAKOŒCI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 12 211 Marian Go³êbiowski WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE

Bardziej szczegółowo

THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK. THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu.

THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK. THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu. THICK 800A DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK THICK 800A spektrometr XRF do szybkich, nieniszczących pomiarów grubości powłok i ich składu. Zoptymalizowany do pomiaru grubości warstw Detektor Si-PIN o rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej

PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej, działający w ramach Polskiego

Bardziej szczegółowo

Procedury przygotowania materiałów odniesienia

Procedury przygotowania materiałów odniesienia Procedury przygotowania materiałów odniesienia Ważne dokumenty PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących ISO Guide 34:2009 General requirements

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 97/23/WE PN-EN 473:2002 Numer: PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Tytuł: Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby Data

Bardziej szczegółowo

WTRĄCENIE MIEDZI W SPOINIE- CZY DA SIĘ WYKRYĆ RADIOGRAFICZNIE?

WTRĄCENIE MIEDZI W SPOINIE- CZY DA SIĘ WYKRYĆ RADIOGRAFICZNIE? WTRĄCENIE MIEDZI W SPOINIE- CZY DA SIĘ WYKRYĆ RADIOGRAFICZNIE? Jan Kielczyk ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC TSiL Sp. z o.o. Wtrącenie miedzi (Cu) w spoinie posiadające numer odniesienia 3042 w normie PN-EN ISO 6520-1

Bardziej szczegółowo

Jak uczestniczyć w procesie normalizacji? Jolanta Kochańska Zastępca Prezesa PKN

Jak uczestniczyć w procesie normalizacji? Jolanta Kochańska Zastępca Prezesa PKN Jak uczestniczyć w procesie normalizacji? Jolanta Kochańska Zastępca Prezesa PKN Konferencja: Praktyczne aspekty stosowania norm i oceny zgodności Warszawa 18 maja 2013 Główne założenia systemu normalizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji

PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji STRESZCZENIE KT ds. Wentylacji i Klimatyzacji obejmuje swoim zakresem systemy wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 Tabela 1. Ocena ośrodków mammograficznych na terenie województwa skontrolowanych w 2008 r.

Załącznik Nr 10 Tabela 1. Ocena ośrodków mammograficznych na terenie województwa skontrolowanych w 2008 r. Tabela 1. Ocena ośrodków mammograficznych na terenie województwa skontrolowanych w 2008 r. L.p. Ośrodek Poziom wykonywania badań (wysoki; średni; nieodpowiedni) Procentowa liczba punktów 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

METODYKA OBLICZANIA CZASU EKSPOZYCJI W RADIOGRAFII KOMPUTEROWEJ

METODYKA OBLICZANIA CZASU EKSPOZYCJI W RADIOGRAFII KOMPUTEROWEJ Sławomir Mackiewicz IPPT PAN METODYKA OBLICZANIA CZASU EKSPOZYCJI W RADIOGRAFII KOMPUTEROWEJ 1. Wstęp Radiografia komputerowa na luminoforowych płytach obrazowych w wielu aspektach przypomina radiografię

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 80/P PUBLICATION NO. 80/P BADANIA NIENISZCZĄCE NON-DESTRUCTIVE TESTING. 2014 styczeń/january

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 80/P PUBLICATION NO. 80/P BADANIA NIENISZCZĄCE NON-DESTRUCTIVE TESTING. 2014 styczeń/january PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 80/P PUBLICATION NO. 80/P BADANIA NIENISZCZĄCE NON-DESTRUCTIVE TESTING 2014 styczeń/january Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT NR 266 ds. Aparatury Jądrowej

PLAN DZIAŁANIA KT NR 266 ds. Aparatury Jądrowej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT NR 266 ds. Aparatury Jądrowej STRESZCZENIE W oparciu o akty prawne dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (zast. Prawo Atomowe oraz Nuclear Safety Standards)

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata Postanowienia ogólne

Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata Postanowienia ogólne Projekt Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata 2016-2022 1. Postanowienia ogólne 1. Komitet Rewitalizacyjny Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I 03.00.00 1 1. INSTALACJA GAZOWA 1.2 Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1 Przedmiot robót Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji

PLAN DZIAŁANIA KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji STRESZCZENIE KT 278 obejmuje swoim zakresem dziedzinę budowy, modernizacji i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. KT 278 zajmuje

Bardziej szczegółowo

BADANIA NIENISZCZĄCE ZŁĄCZY SPAWANYCH Z TWORZYW TERMOPLASTYCZNYCH

BADANIA NIENISZCZĄCE ZŁĄCZY SPAWANYCH Z TWORZYW TERMOPLASTYCZNYCH BADANIA NIENISZCZĄCE ZŁĄCZY SPAWANYCH Z TWORZYW TERMOPLASTYCZNYCH WPROWADZENIE mgr inż. Janusz Czuchryj; mgr inż. Sławomir Sikora Instytut Spawalnictwa, GLIWICE W gospodarce światowej coraz powszechniej

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów

PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów STRESZCZENIE Środowisko biznesowe: Zakres objęty działalnością KT 184 jest niezwykle szeroki i ma charakter wybitnie intersektorowy, gdyż dotyczy nie tylko

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 4 Warszawa, 1.08.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

Radiografia mikroogniskowa

Radiografia mikroogniskowa Radiografia mikroogniskowa Jan Kielczyk Energomontaż-Północ- Technika Spawalnicza i Laboratorium Sp. z o.o. Warszawa 1. Wstęp W badaniach radiograficznych wymiar ogniska lampy rentgenowskiej jest źródłem

Bardziej szczegółowo

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r.

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 90 ds. Uprawy Roli i Ogrodnictwa

PLAN DZIAŁANIA KT 90 ds. Uprawy Roli i Ogrodnictwa Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 90 ds. Uprawy Roli i Ogrodnictwa STRESZCZENIE Komitet Techniczny 90 ds. Uprawy Roli i Ogrodnictwa został powołany przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA EUROKODÓW KONSTRUKCYJNYCH DO ZBIORU POLSKICH NORM: HISTORIA I STAN OBECNY

IMPLEMENTACJA EUROKODÓW KONSTRUKCYJNYCH DO ZBIORU POLSKICH NORM: HISTORIA I STAN OBECNY IMPLEMENTACJA EUROKODÓW KONSTRUKCYJNYCH DO ZBIORU POLSKICH NORM: HISTORIA I STAN OBECNY Janusz Opiłka POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Warszawa, 30 czerwca 2010 GENEZA PROGRAMU EUROKODÓW 1975 r. Komisja Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2016

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2016 DZIŁ LBORTORYJNY WSSE W ŁODZI ODDZIŁ LBORTORYJNY BDŃ ŚRODOWISK PRCY I BDŃ RDICYJNYCH Oferta badań laboratoryjnych na rok 2016 PRCOWNI BDŃ I POMIRÓW ŚRODOWISK PRCY Obiekt Hałas Drgania działające na organizm

Bardziej szczegółowo

Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu.

Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Producent. Model lub typ. Rok produkcji. Rok rozpoczęcia eksploatacji. Nr seryjny aparatu. Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi przeprowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w... Użytkownik (nazwa

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Komitety Techniczne, Komitety Zadaniowe i Podkomitety Techniczne

Wstęp. Komitety Techniczne, Komitety Zadaniowe i Podkomitety Techniczne Zarządzenie Nr 30 a z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Organów Technicznych powoływanych przez a PKN, podstawy ich powoływania oraz zasad powoływania członków i osób funkcyjnych w tych organach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZNACZENIE CZASU EKSPOZYCJI W RADIOGRAFII KOMPUTEROWEJ

ROLA I ZNACZENIE CZASU EKSPOZYCJI W RADIOGRAFII KOMPUTEROWEJ Sławomir Mackiewicz IPPT PAN ROLA I ZNACZENIE CZASU EKSPOZYCJI W RADIOGRAFII KOMPUTEROWEJ 1. Wstęp Radiografia komputerowa (CR) oparta na wykorzystaniu pamięciowych luminoforowych płyt obrazowych znajduje

Bardziej szczegółowo

Poziomy akceptacji złączy spawanych proponowane zmiany w pren 12517: 2004

Poziomy akceptacji złączy spawanych proponowane zmiany w pren 12517: 2004 Poziomy akceptacji złączy spawanych proponowane zmiany w pren 12517: 2004 Artur DONATH Roman GRUCA TÜV Rheinland Polska TÜV Akademia Polska We wrześniu 2004 roku opublikowany został w Niemczech dokument

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. Metody badań czynników szkodliwych w środowisku pracy

SPIS TREŚCI do książki pt. Metody badań czynników szkodliwych w środowisku pracy SPIS TREŚCI do książki pt. Metody badań czynników szkodliwych w środowisku pracy Autor Andrzej Uzarczyk 1. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym... 11 1.1. Kontrola metrologiczna wyposażenia pomiarowego...

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO. Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB

Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO. Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Walidacja Walidacja jest potwierdzeniem przez zbadanie i przedstawienie

Bardziej szczegółowo

RADIOGRAFICZNA OCENA JAKOŚCI ZŁACZY SPAWANYCH PŁYT POMOSTOWYCH WEDŁUG WYMAGAŃ NORMY PN-EN 1090-2

RADIOGRAFICZNA OCENA JAKOŚCI ZŁACZY SPAWANYCH PŁYT POMOSTOWYCH WEDŁUG WYMAGAŃ NORMY PN-EN 1090-2 RADIOGRAFICZNA OCENA JAKOŚCI ZŁACZY SPAWANYCH PŁYT POMOSTOWYCH WEDŁUG WYMAGAŃ NORMY PN-EN 1090-2 Janusz Czuchryj, Sławomir Sikora, Krzysztof Staniszewski Instytut Spawalnictwa, Gliwice Wprowadzenie Badania

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania Nazwa modułu: Nieniszczące metody badań połączeń spajanych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA MINIMALNE DLA SYSTEMÓW DIGITALIZACJI RADIOGRAMU

WYMAGANIA MINIMALNE DLA SYSTEMÓW DIGITALIZACJI RADIOGRAMU WYMAGANIA MINIMALNE DLA SYSTEMÓW DIGITALIZACJI RADIOGRAMU Jan Kielczyk ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC - Technika Spawalnicza i Laboratorium Sp. z o.o., Warszawa Streszczenie Postęp w badaniach radiograficznych rozwija

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI Tytuł: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych Opracował: pod redakcją dr. hab. inż. Mirosława Łomozika Rok wydania: 2009 Wydawca: Instytut

Bardziej szczegółowo

Data aktualizacji: r.

Data aktualizacji: r. Nazwa ośrodka: Centrum Euro Info w Gdańsku Tytuł pakietu: Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej oznakowanie CE Grupa: Jakość - normalizacja - certyfikacja - standaryzacja Autor: Anna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 8 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres: OŚRODEK BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Stan normalizacji w zakresie wyrobów cementowych. mgr. inż. Piotr Zapolski

Stan normalizacji w zakresie wyrobów cementowych. mgr. inż. Piotr Zapolski Stan normalizacji w zakresie wyrobów cementowych mgr. inż. Piotr Zapolski Stowarzyszenie Producentów Cementu Wyroby budowlane Warszawa 10 maja 2016 Normalizacja w Europie Normalizacja jest efektem dobrowolnej

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji testów 1kontroli. jakości (testów eksploatacyjnych) 1. Testy specjalistyczne. Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf.

Ocena realizacji testów 1kontroli. jakości (testów eksploatacyjnych) 1. Testy specjalistyczne. Użytkownik (nazwa i adres) Mammograf. Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanej w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi przeprowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w... Użytkownik (nazwa

Bardziej szczegółowo

Przemysłowa radiografia komputerowa (CR) z użyciem płyt obrazowych - Wymagania jakościowe według norm europejskich

Przemysłowa radiografia komputerowa (CR) z użyciem płyt obrazowych - Wymagania jakościowe według norm europejskich Przemysłowa radiografia komputerowa (CR) z użyciem płyt obrazowych - Wymagania jakościowe według norm europejskich Jan Kielczyk ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Technika Spawalnicza i Laboratorium Sp. z o.o. Radiografia

Bardziej szczegółowo

Nazwa wg. Dz. U. z 2013 r., poz lub Dz. U. z 2015 r., poz. 2040

Nazwa wg. Dz. U. z 2013 r., poz lub Dz. U. z 2015 r., poz. 2040 Zakres testów specjalistycznych dla aparatów rentgenowskich. Zakres zależy od konstrukcji aparatu oraz wyposażenia pracowni RTG w pozostałe urządzenia radiologiczne. W kolumnach : R-x dla radiografii (

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych

PLAN DZIAŁANIA KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych STRESZCZENIE KT 160 zajmuje się zagadnieniami napędów i sterowań hydraulicznych, stosowanych w różnych dziedzinach techniki, w których

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN :2010 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Część 1-2: Reguły ogólne Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe

Dotyczy PN-EN :2010 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Część 1-2: Reguły ogólne Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.220.50; 91.010.30; 91.080.30 PN-EN 1996-1-2:2010/AC marzec 2011 Wprowadza EN 1996-1-2:2005/AC:2010, IDT Dotyczy PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Aspekty normalizacyjne w dziedzinie ochrony odgromowej

Aspekty normalizacyjne w dziedzinie ochrony odgromowej Aspekty normalizacyjne w dziedzinie ochrony odgromowej Krzysztof Brodnicki Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony przed porażeniem elektrycznym i cieplnym, czy innymi skutkami wyładowań

Bardziej szczegółowo

PageRank i HITS. Mikołajczyk Grzegorz

PageRank i HITS. Mikołajczyk Grzegorz PageRank i HITS Mikołajczyk Grzegorz PageRank Metoda nadawania indeksowanym stronom internetowym określonej wartości liczbowej, oznaczającej jej jakość. Algorytm PageRank jest wykorzystywany przez popularną

Bardziej szczegółowo

BADANIA NIENISZCZĄCE W PRZEMYŚLE OKRĘTOWYM NA PODSTAWIE WYMAGAŃ POLSKIEGO REJESTRU STATKÓW S.A.

BADANIA NIENISZCZĄCE W PRZEMYŚLE OKRĘTOWYM NA PODSTAWIE WYMAGAŃ POLSKIEGO REJESTRU STATKÓW S.A. BADANIA NIENISZCZĄCE W PRZEMYŚLE OKRĘTOWYM NA PODSTAWIE WYMAGAŃ POLSKIEGO REJESTRU STATKÓW S.A. mgr inż. Wojciech Madejski Polski Rejestr Statków S.A., Inspektorat Materiałowo-Technologiczny, 80-416 Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik programowalny MSS

Przekaźnik programowalny MSS zgodności Prez es te Se ch kc n i je cz ne KL UB zgodności Władz e 12 Aktywni osób członkowie około 20 osób Komitet naukowy 9 osób Członkowie Klubu ponad 600 osób Cele działalności Klubu: zgodności budowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego Uchwała Nr 1/2007 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego z dnia16 listopada 2007 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Podkomitetu Monitorującego Program

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOSCI OCENY NIECIĄGŁOŚCI POWIERZCHNIOWYCH ODLEWÓW. L. SOZAŃSKI 1 Politechnika Wrocławska

MOŻLIWOSCI OCENY NIECIĄGŁOŚCI POWIERZCHNIOWYCH ODLEWÓW. L. SOZAŃSKI 1 Politechnika Wrocławska 138/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 MOŻLIWOSCI OCENY NIECIĄGŁOŚCI POWIERZCHNIOWYCH ODLEWÓW

Bardziej szczegółowo

NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA

NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA LICZBA OSÓB PRZESZKOLONYCH NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA Anna Sędek, Janusz Czuchryj Instytut Spawalnictwa Wprowadzenie Spawanie jest procesem specjalnym,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy

PLAN DZIAŁANIA KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy PLAN DZIAŁANIA KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy PLAN DZIAŁANIA KT 157 Strona 1 STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy powołany został w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 156 ds. Nawozów

PLAN DZIAŁANIA KT 156 ds. Nawozów Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 156 ds. Nawozów STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 156 ds. Nawozów prowadzi działalność w zakresie realizacji zagadnień związanych z produkcją, dystrybucją, zastosowaniem i badaniami

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYKONYWANIA POMIARÓW PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO NA STANOWISKACH PRACY

ZASADY WYKONYWANIA POMIARÓW PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO NA STANOWISKACH PRACY Andrzej PAWLAK ZASADY WYKONYWANIA POMIARÓW PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO NA STANOWISKACH PRACY STRESZCZENIE W referacie tym, na podstawie zapisów zawartych w aktualnych normach z zakresu promieniowania optycznego,

Bardziej szczegółowo

Badania radiograficzne rentgenowskie złączy spawanych o różnych grubościach według PN-EN 1435.

Badania radiograficzne rentgenowskie złączy spawanych o różnych grubościach według PN-EN 1435. Badania radiograficzne rentgenowskie złączy spawanych o różnych grubościach według PN-EN 1435. Dr inż. Ryszard Świątkowski Mgr inż. Jacek Haras Inż. Tadeusz Belka 1. WSTĘP I CEL PRACY Porównując normę

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

System CARESTREAM Tube and Grid Alignment zapewnia lepszą jakość obrazu i spójne techniki przyłóżkowej radiografii diagnostycznej

System CARESTREAM Tube and Grid Alignment zapewnia lepszą jakość obrazu i spójne techniki przyłóżkowej radiografii diagnostycznej System CARESTREAM Tube and Grid Alignment zapewnia lepszą jakość obrazu i spójne techniki przyłóżkowej radiografii diagnostycznej Kratki przeciwrozproszeniowe poprawiają jakość obrazu Promieniowanie rozproszone

Bardziej szczegółowo

Badania radiograficzne złączy zgrzewanych z tworzyw sztucznych

Badania radiograficzne złączy zgrzewanych z tworzyw sztucznych Badania radiograficzne złączy zgrzewanych z tworzyw sztucznych Janusz Czuchryj Instytut Spawalnictwa, Gliwice WPROWADZENIE Złącza zgrzewane z tworzyw sztucznych stosuje się w budowie takich konstrukcji,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH WYKONUJĄCYCH TESTY URZĄDZEŃ RADIOLOGICZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 29.06.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2015

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2015 DZIŁ LBORTORYJNY WSSE W ŁODZI ODDZIŁ LBORTORYJNY BDŃ ŚRODOWISK PRCY I BDŃ RDICYJNYCH Oferta badań laboratoryjnych na rok 2015 PRCOWNI BDŃ I POMIRÓW ŚRODOWISK PRCY Obiekt Hałas Drgania działające na organizm

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 80/P BADANIA NIENISZCZĄCE lipiec

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 80/P BADANIA NIENISZCZĄCE lipiec PRZEPISY PUBLIKACJA NR 80/P BADANIA NIENISZCZĄCE 2017 lipiec Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią wymagania obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii Zagadnienia Ogólne

PLAN DZIAŁANIA KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii Zagadnienia Ogólne Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii Zagadnienia Ogólne STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Standardy zarządzania jakością dla producentów żywności aktualne zagadnienia. dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Standardy zarządzania jakością dla producentów żywności aktualne zagadnienia. dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Standardy zarządzania jakością dla producentów żywności aktualne zagadnienia dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 Zagadnienia: - Nowelizacja normy ISO 9001 (DIS Stage) - Rewizja normy ISO 22000:2005

Bardziej szczegółowo

Standaryzacja techniczna. Izby Gospodarczej Gazownictwa

Standaryzacja techniczna. Izby Gospodarczej Gazownictwa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu IGG Nr 1/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. Standaryzacja techniczna Izby Gospodarczej Gazownictwa Grudzień 2015 Zważywszy, że: 1 Izba Gospodarcza Gazownictwa (IGG) stanowi

Bardziej szczegółowo

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Członek EUROLAB EURACHEM

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Członek EUROLAB EURACHEM Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB Członek EUROLAB EURACHEM XXII lata KLUBU POLLAB - po co jesteśmy TARGI EUROLAB Warszawa 10-12.04.2013 r. Klub POLLAB Powstał 3 grudnia 1991 roku z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 17 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 17 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 0050. 17. 2015 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację

Bardziej szczegółowo