PDF Katalog 01/2012. Strona 1/97

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PDF Katalog 01/2012. Strona 1/97"

Transkrypt

1 Strona 1/97

2 AKTUALNE PROMOCJE alarm motocyklowy SILICON alarm motocyklowy SILICON E13 10R Alarm motocyklowy SILCON - jeden z najlepszych dost?pnych systemów zabezpieczaj?cych motocykle na rynku. Jego funkcje programowalne pozwalaj? na konfiguracj? systemu wed?ug upodobania u?ytkownika. Alarm motocyklowy SILICON dysponuje nast?puj?cymi funkcjami: -zdalne uzbrajanie/rozbrajanie systemu alarmowego, -uzbrajanie/rozbrajanie systemu alarmowego w trybie cichym, -odszukiwanie motocykla, -uruchamianie alarmu kluczykiem stacyjki, -uruchamianie alarmu przez czujnik wstrz?sów, -uruchamianie alarmu przez opcjonalny sygna? ujemny, -diodowy (LED) wska?nik stanów systemu i alarmów, -automatyczne ponowne uzbrajanie systemu alarmowego, -programowalny tryb serwisowy, -immobiliser zap?onu, -zintegrowana syrena i czujnik wstrz?sów, -programowanie kodu dodatkowego pilota -programowanie poziomu czu?o?ci czujnika wstrz?sów, -osobisty kod awaryjny (PIN), Strona 2/97

3 Autoalarm zz PRESTO BP PRESTO BP2 To alarm samochodowy (bezpilotowy) to idealne rozwi?zanie dla posiadaczy samochodów z zainstalowanym zamkiem centralnym, sterowanym fabrycznymi pilotami. Po zainstalowaniu alarm uzbrajany/rozbrajany jest poprzez sygna? z pilota zamka centralnego. E20 97RA G?ówne funkcje autoalarmu: - sygnalizacja d?wi?kowa w??czenia i wy??czenia - sygnalizacja optyczna w??czenia i wy??czenia - informacja o otwartych drzwiach - informacja o otwartych klapach - wej?cie kontrolne - tryb blokowania i tryb potwierdzenia - alarm/prealarm lini czujnika dodatkowego - wyj?cie dodatkowe - komfort lub?wiat?a sekwencyjne - czas komfortu - doryglowanie lub domkni?cie szyb - antynapad - antyporwanie - samouzbrojenie blokady zap?onu - samouzbrojenie alarmu - programowanie kodu PIN u?ytkownika - czas samoczynnego uzbrojenia - powrót do ustawie? fabrycznych Zestaw zawiera: - centralk? alarmow? (z wbudowanym obwodem blokady zap?onu) - wi?zk? przewodów - instrukcj? i schemat po??cze? PL Strona 3/97

4 Autoalarm zz PRESTO SP Autoalarm PRESTO SP E20-97RA Presto SP jest nowoczesnym autoalarmem pilotowym którego konstrukcja oparta jest na wyspecjalizowanym procesorze. Charakteryzuje si? on wysok? niezawodno?ci? dzia?ania i niskim poborem pr?du. Autoalarm sterowany jest pilotem radiowym ze zmiennym kodem gwarantuj?c zabezpieczenie przed rozkodowaniem przez osoby postronne. Czujnik cofania PTS W1 WYPRZEDA? Producent : Steel mate Zestaw bezprzewodowy z czujnikami cyfrowymi i g?o?nikiem Najwa?niejsze cechy:* szybkie i dok?adne wykrywanie przeszkód za pomoc? cyfrowych czujników;* funkcja samotestowania uaktywnia si? przy za??czeniu biegu wstecznego;* inteligentne wykrywanie przeszkód uwzgl?dnia obecno?? haka, czy ko?a zapasowego;* mo?liwo?? wyboru powiadomienia d?wi?kowego lub g?osowego;* technologia zapobiegaj?ca fa?szywym wskazaniom;* kompatybilny ze zderzakami metalowymi, jak i plastikowymi. Czujnik cofania PTS W2 WYPRZEDA? Producent : Steel mate Zestaw bezprzewodowy z czujnikami cyfrowymi do samochodów luksusowych Najwa?niejsze cechy:* szybkie i dok?adne wykrywanie przeszkód za pomoc? cyfrowych czujników;* elegancka obudowa wy?wietlacza mo?e by? zamontowana na desce rozdzielczej lub konsoli;* funkcja samotestowania; * inteligentne wykrywanie przeszkód uwzgl?dnia obecno?? haka, czy ko?a zapasowego;* mo?liwo?? programowania wy?wietlacza i czujników z poziomu instalatora;* technologia zapobiegaj?ca fa?szywym wskazaniom;* mo?liwo?? wyboru powiadomienia d?wi?kowego lub g?osowego;* kompatybilny ze zderzakami metalowymi, jak i plastikowymi. Czujnik cofania PTS200 WYPRZEDA? Producent : Steel mate Prosty i skuteczny czujnik cofania dwu-sensorowy, przyst?pna cena,?atwo?? monta?u, sygnalizacja akustyczna. Minimalna ilo?? sensorów, krótki czas monta?u. Strona 4/97

5 Czujnik cofania PTS400Q WYPRZEDA? Producent : Steel mate Zestaw bezprzewodowy do samochodów u?ytkowych Najwa?niejsze cechy:* system sk?ada si? z 4 czujników na tylny zderzak i bezprzewodowego wy?wietlacza Q;* technologia bezprzewodowa, pracuje w promieniu 30 metrów;* brak interferencji, mo?e by? zamontowany w dowolnym samochodzie u?ytkowym;* odporna na wod? obudowa komputera ECU; * regulowana g?o?no?? sygna?ów d?wi?kowych;* funkcja samotestowania;* od??czane czujniki z wodoodpornymi z??czami;*?atwa instalacja;* zestaw przystosowany do pracy w ka?dych warunkach pogodowych (-40ºC - +85ºC). Czujnik cofania PTS400Q4 WYPRZEDA? Producent : Steel mate Zestaw bezprzewodowy z wy?wietlaczem LED Q4 Najwa?niejsze cechy:* system sk?ada si? z 4 czujników na tylny zderzak i bezprzewodowego wy?wietlacza Q4;* technologia bezprzewodowa, pracuje w promieniu 30 metrów;* brak interferencji, mo?e by? zamontowany w ka?dym samochodzie;* po?o?enie przeszkody wyra?nie wskazuje cyfrowy wy?wietlacz LED; * regulowana g?o?no?? sygna?ów d?wi?kowych;* funkcja samotestowania;* od??czane czujniki z wodoodpornymi z??czami;*?atwa instalacja;* zestaw przystosowany do pracy w ka?dych warunkach pogodowych (-40ºC - +85ºC). Czujnik cofania PTS400R WYPRZEDA? Producent : Steel mate Czujnik cofania cztero-sensorowy, cztero-strefowa sygnalizacja buzzerem, wy?wietlacz kolorowy LCD z pomiarem odleg?o?ci od przeszkody. Czujnik PTS400R charakteryzuje si? wyj?tkowo p?askim wy?wietlaczem, co pozwala na zamontowanie go w dowolnym miejscu kokpitu w samochodzie. Wy?wietlacz jest elastyczny i sposób wizualizacji jest wyj?tkowo ciekawy (ruchome elementy). Wy?wietlacz dost?pny w kolorze czarnym. Strona 5/97

6 Czujnik cofania Steel mate PTS 400 X WYPRZEDA? Producent : Steel mate Czujnik cofania Steel mate PTS 400 X Nowoczesny i jeden z najszybciej dzia?aj?cych systemów parkowania? czas reakcji to zaledwie 80 milisekund. Elegancki wy?wietlacz w niebieskim odcieniu pokazuje obszar manewrowania w formie graficznej i cyfrowej z niespotykana dot?d dok?adno?ci? 1 centymetra. Dodatkowo, w czasie jazdy do przodu system pe?ni funkcj? kalendarza, zegara, a tak?e termometru zewn?trznego i wewn?trznego. Dzi?ki mo?liwo?ci zmiany nat??enia pod?wietlenia, po w??czeniu?wiate? wy?wietlacz przyciemnia si?. Ka?dorazowo po w??czeniu biegu wstecznego odbywa si? test kontroluj?cy poprawne dzia?anie systemu. Posiada funkcj? inteligentn?, dzi?ki której hak holowniczy czy zamontowany na nim baga?nik rowerowy nie zostaje rozpoznany jako przeszkoda. Zakres dzia?ania systemu: cm. Produkt homologowany: E4*10R* W zestawie: cztery sensory, wy?wietlacz, wi?zki, centralka, wiert?o, instrukcja monta?u Czujnik cofania Steel mate PTS400 M (I) WYPRZEDA? Producent : Steel mate Czujnik cofania Steel mate PTS400 M (I) Jeden z najmniejszych wy?wietlaczy tego typu na rynku, doskonale komponuje si? z lusterkiem. System w kolorze czarnym. Produkt homologowany: E13*10R00*10R02*2270*06 W zestawie: cztery sensory, wy?wietlacz, wi?zki, centralka, wiert?o, instrukcja monta?u Czujnik parkowania Steel mate PTS 400 FRONT WYPRZEDA? Czujnik parkowania Steel mate PTS 400 FRONT Sygnalizacja d?wi?kowa 4 sensory Czujnik przeznaczony do zastosowania na przód pojazdu w samochodach w których jest ju? zainstalowany czujnik cofania Strona 6/97

7 Czujnik parkowania Steel mate PTS 800H WYPRZEDA? Producent : Steel mate Czujnik parkowania Steel mate PTS 800H Czujnik parkowania, osiem sensorów, wska?nik LCD wbudowany buzer 83 db montowany w przednim i tylnim zderzaku, zasi?g 0,1 m.-1,5 m., temperatura pracy Radiowy sterownik DS100-P20-PS Sterownik centralnego zamka MAXIM b/p to urz?dzenie sterowane pilotami radiowymi z dynamicznie zmiennym kodem. Urz?dzenie to steruje zamkami drzwi pojazdu - ryglowanie i otwieranie zamków odbywa si? za pomoc? si?owników (dost?pnych w komplecie opcjonalnie). Fakt zamkni?cia/otwarcia potwierdzony jest?wiat?ami kierunkowskazów pojazdu. P?tla ustawienia czasu pozwala ustawi? czas impulsu steruj?cego na 1 lub 3 sekundy. W odró?nieniu od sterownika centralnego zamka MAXIM PLUS, urz?dzenie MAXIM b/p steruje tylko minusem. Je?eli po otwarciu centralnego zamka z pilota nie otworzymy w czasie 30s drzwi pojazdu, to sterownik ponownie zarygluje drzwi. Sterownik centralnego zamka MAXIM b/p mo?e tak?e automatycznie zamyka? i otwiera? centralny zamek w czasie jazdy (np. automatycznie 10s po w??czeniu zap?onu). Sterownik MAXIM b/p posiada tak?e dodatkowe wyj?cie, które jest aktywne w czasie, gdy zamki pozostaj? zamkni?te. Strona 7/97

8 Steel mate PTSV401 z kamer? WYPRZEDA? Producent : Steel mate Czujnik cofania Steel mate PTS V401 z kamer? Nowoczesny system parkowania Steelmate PTS V401 to po??czenie klasycznego czujnika parkowania z kamer? cofania, wyró?niaj?cy si? innowacyjnym sposobem mocowania kamery jako pi?tego sensora w zderzaku. Pozwala to na estetyczny i?atwy monta? w ka?dym samochodzie. W momencie w??czenia biegu wstecznego, obraz z kamery jest przesy?any poprzez centralk? do wy?wietlacza w samochodzie model PTS V401. Dzi?ki szerokiemu k?towi widzenia (135º), kierowca dok?adanie widzi co dzieje si? z tylu pojazdu podczas cofania. Wysoka czu?o?? na?wiat?o (2 luxy) gwarantuje dobr? widoczno?? nawet w nocy czy w warunkach s?abego o?wietlenia. Dodatkowo w formie cyfrowej pokazywana jest odleg?o?? do najbli?szej przeszkody, oddzielnie dla prawej i lewej strony. W zestawie: PTS V401: cztery sensory, kamera odporna na warunki atmosferyczne, buzzer z regulacj? g?o?no?ci. x Antena CB BNU 714N Antena CB BNU 714N Cz?stotliwo??: 26,965 do 27,405 MHz Moc maksymalna 100 W Zysk: 1.5 db Waga: 500 g Podstawa magnetyczna 90 mm Strona 8/97

9 Xenon H1 PROMOCJA!!! Xenon H1 PROMOCJA!!! Zestaw HID Xenon do samodzielnego monta?u w ka?dym aucie z pisemn? gwarancj?. Xenony oferowane przez nas by?y testowane w ró?nych warunkach i selekcjonowane nie tylko pod wzgl?dem ceny (przyjmujemy zasad? co tanie to drogie), ale przede wszystkim jako?ci. Nie jeste?my "pseudo importerami" którzy szokuj? cen?, a za miesi?c firma znika i okres gwarancji pozostaje tylko fikcj?... Staramy si? zaoferowa? w przyst?pn? cen? w po??czeniu z jako?ci?. Tak, aby? by? zadowolony z zakupów u nas i w przysz?o?ci powróci?. Xenony z naszej oferty to gwarancja jako?ci potwierdzona certyfikatem ISO / CNAB / CE. Posiadaj? równie? homologacj? europejsk? E24. Mimo tych odznacze? przetestowali?my je sami w Fiat Seicento o Opel Astra i zestawem HID Xenon (H4 Bi-Xenon 6000k). Przeprowadzili?my badania w stacji diagnostycznej - ogniskowa pozosta?a praktycznie bez zmian, czyli nasze ksenony nie o?lepiaj? kierowców jad?cych z naprzeciwka. Tylko dzi?ki takim zabiegom jeste?my pewni,?e jako?? ich jest bardzo wysoka i mo?emy pozwoli? sobie na udzielenie pisemnej gwarancji. Ewentualne reklamacje rozpatrywane s? za po?rednictwem naszego sklepu, czego niektórzy inni sprzedaj?cy nie mog? zapewni? odsy?aj?c do importerów itd... Zestaw zawiera: 2 nowe, wodoodporne przetwornice (balasty) 2 nowe?arówki (palniki) wraz z okablowaniem do wyboru H1 2 uchwyty do przetwornic Instrukcj? obs?ugi w j?zyku polskim Oryginalne opakowanie XENON H4-2 PROMOCJA!!! XENON H4-2 PROMOCJA!!! HID Xenony H K. Pasuj? do aut gdzie montowane s? oryginalnie?arówki typu H4. Zestaw HID Xenon do samozielnego monta?u w ka?dym aucie z pisemn? gwarancj?. Xenony oferowane przez nas by?y testowane w ró?nych warunkach i selekcjonowane nie tylko pod wzgl?dem ceny (przyjmujemy zasad? co tanie to drogie), ale przede wszystkim jako?ci. Nie jeste?my "pseudo importerami" którzy szokuj? cen?, a za miesi?c firma znika i okres gwarancji pozostaje tylko fikcj?... Staramy si? zaoferowa? w przyst?pn? cen? w po??czeniu z jako?ci?. Tak, aby? by? zadowolony z zakupów u nas i w przysz?o?ci powróci?. Xenony z naszej oferty to gwarancja jako?ci potwierdzona certyfikatem ISO / CNAB / CE. Posiadaj? równie? homologacj? europejsk? E24. Strona 9/97

10 XENON H4-3 BI-Xenon PROMOCJA!!! XENON H4-3 BI-Xenon POROMOCJA!!! Zestaw HID Xenon do samodzielnego monta?u w ka?dym aucie z pisemn? gwarancj?. Xenony oferowane przez nas by?y testowane w ró?nych warunkach i selekcjonowane nie tylko pod wzgl?dem ceny (przyjmujemy zasad? co tanie to drogie), ale przede wszystkim jako?ci. Nie jeste?my "pseudo importerami" którzy szokuj? cen?, a za miesi?c firma znika i okres gwarancji pozostaje tylko fikcj?... Staramy si? zaoferowa? w przyst?pn? cen? w po??czeniu z jako?ci?. Tak, aby? by? zadowolony z zakupów u nas i w przysz?o?ci powróci?. Xenony z naszej oferty to gwarancja jako?ci potwierdzona certyfikatem ISO / CNAB / CE. Posiadaj? równie? homologacj? europejsk? E24. Mimo tych odznacze? przetestowali?my je sami w Fiat Seicento o Opel Astra i zestawem HID Xenon (H4 Bi-Xenon 6000k). Przeprowadzili?my badania w stacji diagnostycznej - ogniskowa pozosta?a praktycznie bez zmian, czyli nasze ksenony nie o?lepiaj? kierowców jad?cych z naprzeciwka. Tylko dzi?ki takim zabiegom jeste?my pewni,?e jako?? ich jest bardzo wysoka i mo?emy pozwoli? sobie na udzielenie pisemnej gwarancji. Ewentualne reklamacje rozpatrywane s? za po?rednictwem naszego sklepu, czego niektórzy inni sprzedaj?cy nie mog? zapewni? odsy?aj?c do importerów itd... Zestaw zawiera: 2 nowe, wodoodporne przetwornice (balasty) 2 nowe?arówki (palniki) wraz z okablowaniem do wyboru H4-2 2 uchwyty do przetwornic Instrukcj? obs?ugi w j?zyku polskim Oryginalne opakowanie. Xenon H7 PROMOCJA!!! Xenon H7 PROMOCJA!!! Zestaw HID Xenon do samodzielnego monta?u w ka?dym aucie z pisemn? gwarancj?. Xenony oferowane przez nas by?y testowane w ró?nych warunkach i selekcjonowane nie tylko pod wzgl?dem ceny (przyjmujemy zasad? co tanie to drogie), ale przede wszystkim jako?ci. Nie jeste?my "pseudo importerami" którzy szokuj? cen?, a za miesi?c firma znika i okres gwarancji pozostaje tylko fikcj?... Staramy si? zaoferowa? w przyst?pn? cen? w po??czeniu z jako?ci?. Tak, aby? by? zadowolony z zakupów u nas i w przysz?o?ci powróci?. Xenony z naszej oferty to gwarancja jako?ci potwierdzona certyfikatem ISO / CNAB / CE. Posiadaj? równie? homologacj? europejsk? E24. Mimo tych odznacze? przetestowali?my je sami w Fiat Seicento o Opel Astra i zestawem HID Xenon (H4 Bi-Xenon 6000k). Przeprowadzili?my badania w stacji diagnostycznej - ogniskowa pozosta?a praktycznie bez zmian, czyli nasze ksenony nie o?lepiaj? kierowców jad?cych z naprzeciwka. Tylko dzi?ki takim zabiegom jeste?my pewni,?e jako?? ich jest bardzo wysoka i mo?emy pozwoli? sobie na udzielenie pisemnej gwarancji. Ewentualne reklamacje rozpatrywane s? za po?rednictwem naszego sklepu, czego niektórzy inni sprzedaj?cy nie mog? zapewni? odsy?aj?c do importerów itd... Zestaw zawiera: 2 nowe, wodoodporne przetwornice (balasty) 2 nowe?arówki (palniki) wraz z okablowaniem do wyboru H7 2 uchwyty do przetwornic Instrukcj? obs?ugi w j?zyku polskim Oryginalne opakowanie Strona 10/97

11 Xenony H3 PROMOCJA!!! Xenony H3 PROMOCJA!!! Zestaw HID Xenon do samodzielnego monta?u w ka?dym aucie z pisemn? gwarancj?. Xenony oferowane przez nas by?y testowane w ró?nych warunkach i selekcjonowane nie tylko pod wzgl?dem ceny (przyjmujemy zasad? co tanie to drogie), ale przede wszystkim jako?ci. Nie jeste?my "pseudo importerami" którzy szokuj? cen?, a za miesi?c firma znika i okres gwarancji pozostaje tylko fikcj?... Staramy si? zaoferowa? w przyst?pn? cen? w po??czeniu z jako?ci?. Tak, aby? by? zadowolony z zakupów u nas i w przysz?o?ci powróci?. Xenony z naszej oferty to gwarancja jako?ci potwierdzona certyfikatem ISO / CNAB / CE. Posiadaj? równie? homologacj? europejsk? E24. Mimo tych odznacze? przetestowali?my je sami w Fiat Seicento o Opel Astra i zestawem HID Xenon (H4 Bi-Xenon 6000k). Przeprowadzili?my badania w stacji diagnostycznej - ogniskowa pozosta?a praktycznie bez zmian, czyli nasze ksenony nie o?lepiaj? kierowców jad?cych z naprzeciwka. Tylko dzi?ki takim zabiegom jeste?my pewni,?e jako?? ich jest bardzo wysoka i mo?emy pozwoli? sobie na udzielenie pisemnej gwarancji. Ewentualne reklamacje rozpatrywane s? za po?rednictwem naszego sklepu, czego niektórzy inni sprzedaj?cy nie mog? zapewni? odsy?aj?c do importerów itd... Zestaw zawiera: 2 nowe, wodoodporne przetwornice (balasty) 2 nowe?arówki (palniki) wraz z okablowaniem do wyboru H3 2 uchwyty do przetwornic Instrukcj? obs?ugi w j?zyku polskim Oryginalne opakowanie Zamek sterowany radiowo "SCYZORYK" Zamek SCYZORYK mo?na zastosowa? praktycznie do ka?dego typu auta, obs?ugiwany jest za pomoc? pilota ale równie? mo?na zamkn?? auto za pomoc? kluczyka od drzwi kierowcy. Bardzo estetyczne piloty scyzoryki po dorobieniu surówki zast?pi? kluczyk fabryczny. W sk?ad zestawu wchodz?: - cztery si?owniki (1xMaster, 3xSlave) -dwa piloty zdalnego sterowania, -centralka, -okablowanie, -blachy i pr?ty monta?owe. Dane techniczne: Napi?cie zasilania: DC 12V Si?a uci?gu: 4kg Obrotowe g?ówki si?owników Strona 11/97

12 AUTOALARMY Autoalarm TX 320ST alarm samochodowy TX 320ST E20 97RA Numer rozszerzenia.02 Urz?dzenie o bardzo zaawansowanej technologii. W badaniach skuteczno?ci TX320ST uzyska? klas? profesjonaln?. Wyj?cie kierunkowskazów zasilane jest przez elektroniczny przeka?nik co uniemo?liwia zlokalizowanie miejsca zainstalowania autoalarmu. Wbudowany przeka?nik blokady obwodu oraz do??czenie dodatkowego przeka?nika zewn?trznego daje mo?liwo?? odci?cia dwóch niezale?nych obwodów. Dwana?cie funkcji programowalnych umo?liwia zastosowania autoalarmu praktycznie do ka?dego auta. Kana? dodatkowy zastosowany do otwierania baga?nika mo?e by? u?yty przy uzbrojonym systemie, poniewa? w momencie otwarcia od??czany jest czujnik dodatkowy i wyj?cie czujnika klapy. Po zamkni?ciu autoalarm automatycznie uzbraja obie linie. Prezentowane urz?dzenie zawiera : centralk? alarmow? wi?zki przewodów oprawk? diody LED instrukcj? i schemat monta?owy instrukcj? obs?ugi z kart? gwarancyjn? oraz nr. homologacji syren? BS46 lub BS48 z Opcjonalnie mo?na w?asnym zasilaniem stosowa? syrenk? S46 bez zasilania Do alarmu mo?na do??czy?: czujik ultrad?wi?kowy czujnik udarowy T100 czujnik masowy (pod podstawka z mask? silnika). przeka?nikiem blokady obwodu Strona 12/97

13 Autoalarm TX 320ST wersja AC alarm samochodowy TX 320ST wersja AC E20 97RA Numer rozszerzenia.02 Urz?dzenie o bardzo zaawansowanej technologii. W badaniach skuteczno?ci TX320ST uzyska? klas? profesjonaln?.wbudowany przeka?nik blokady obwodu oraz do??czenie dodatkowego przeka?nika zewn?trznego daje mo?liwo?? odci?cia dwóch niezale?nych obwodów. (Opcjonalnie wyj?cie na klakson)dwana?cie funkcji programowalnych umo?liwia zastosowania autoalarmu praktycznie do ka?dego auta.kana? dodatkowy zastosowany do otwierania baga?nika mo?e by? u?yty przy uzbrojonym systemie, poniewa? w momencie otwarcia od??czany jest czujnik dodatkowy i wyj?cie czujnika klapy. Po zamkni?ciu autoalarm automatycznie uzbraja obie linie. Centralka posiada 16 funkcji programowalnych, mi?dzy innymi immobiliser i antynapad. Prezentowane urz?dzenie zawiera : centralk? alarmow? wi?zki przewodów oprawk? diody LED instrukcj? i schemat monta?owy instrukcj? obs?ugi z kart? gwarancyjn? oraz nr. homologacji Autoalarm TX 700 CAN Autoalarm TX 700 CAN PRZEZNACZONY DO POJAZDÓW Z SZYN? CAN E20 97 RA przeznaczony do najnowszych samochodów wyposa?onych w magistral? CAN. posiada wbudowane wszystkie niezb?dne funkcje do ochrony twojego auta, jak równie? wiele funkcji zwi?kszaj?cych komfort obs?ugi samochodu. Do sterowania alarmem wykorzystywane s? fabryczne piloty zdalnego sterowania (kluczyki) samochodu. Prezentowany autoalarm zawiera : centralk? alarmow? z okablowaniem oprawk? diody LED instrukcj? i schemat monta?owy instrukcj? obs?ugi z kart? gwarancyjn? oraz nr. homologacji syren? BS46 lub BS48 z w?asnym zasilaniem opcjonalnie syrena S46 bez w?asnego zasilania wy??cznik kra?cowy pod mask? Do alarmu mo?na do??czy?: czujik ultrad?wi?kowy UD101 lub UD201 czujnik udarowy T100 LISTA SAMOCHODÓW, KTÓRE OBS?UGUJE TX 700 CAN Strona 13/97

14 Alfa Romeo 159 (model 2006) Mini Cooper Alfa Romeo Mito Mini Cooper (model 2008) Audi A2 (model 2002) Mitsubishi Lancer (od 2007) Audi A3 (model od 2003) Mitsubishi Outlander Audi A4 (model B6 od 2000) Mitsubishi Grandis Audi A4 (model B7 od 2003) Nissan Micra Audi A4 (od 2008) Nissan Navara Audi A5 (od 2008) Nissan Note (od 2006) Audi A6 (model C6 od 2004) Nissan Murano Keyless (od 2007) Audi A8 (model D3 od 2002) Nissan Pathfinder Audi R8 (model 2008) Nissan Qashqai Audi Q7 (model 2006) KeyLess Strona 14/97

15 Nissan Qashqai Keyless BMW serii 1 Nissan Tiida (od 2007) BMW serii 3 (model E90) Opel Astra III (od 2004) BMW serii 5 (model E60 od 2003) Opel Antara BMW serii 5 KeyLess Opel Corsa D (od 2006) BMW serii 6 Opel Signum BMW serii 7 (model 2003) Opel Vectra C (od 2003) BMW serii 7 Keyless (model 2003) Opel Zafira (od 2005) BMW X5 E70 (model 2007) Peugeot 207 (od 2006) BMW X6 E71 Peugeot 307 (od 2006) Chevrolet Avalanche Peugeot 4007 (od 2007) Chevrolet Captiva Peugeot 407 (od 2006) Chrysler Grand Voyager (model 2008) Peugeot Bipper (od 2008) Strona 15/97

16 Chrysler PT Cruiser Peugeot Boxer (od 2006) Chrysler 300C Peugeot Expert 3 (od 2007) Citroen C2 (od 2006) Peugeot Partner (od 2008) Citroen C3 (od 2006) Porsche 911 model 997 (2006) Citroen C4 (model 2004) Porsche 911 Carrera 4 (model 2008) Citroen Jumpy (od 2007) Porsche Cayenne Citroen Nemo (od 2008) Porsche Cayenne 2008 Citroen Jumper Renault Laguna II FL (do 2007) Dodge Caliber SAAB 93 Dodge Nitro Seat Altea (model 2005) Fiat 500 Seat Ibiza (model 6L od 2003) Fiat Bravo (model 2007) Seat Ibiza (model 6J od 2008) Fiat Croma (model 2006) Strona 16/97

17 Seat Leon (model od 2006) Fiat Ducato Seat Toledo (model 2004) Fiat Linea Seat Toledo (model 2008) Fiat Panda (model 2004) Skoda Fabia (model od 2005) Fiat Punto Grande (model 2007) Skoda Fabia (model od 2007) Fiat Scudo Skoda Octavia (model 2004) Fiat Sedici Skoda Octavia II (model 2006) Fiat Stilo (od 2004) Skoda Roomster Fiat Fiorino Skoda Superb Fiat Doblo Subaru Forester (model 2009) Ford C-MAX (model 2003) Subaru Impreza (model 2009) Ford S-MAX (model 2007) Subaru Legacy Ford Focus (model 2005) Subaru Outback (model 2009) Strona 17/97

18 Ford Focus (model 2007) Subaru Tribeca (model 2009) Ford Fusion (od 2006) Suzuki Grand Vitara***** (model 2005) Ford Ka (model 2009) Suzuki Swift (model 2005) Ford Kuga Suzuki SX4 Ford Mondeo (od 2007) Toyota Auris (od 2007) Ford Galaxy (od 2006) Toyota Camry (od 2007) Honda Accord (model 2006) Toyota Corolla (od 2007) Honda Accord (model 2007) Toyota Tundra (od 2008) Honda Accord (model 2009) Toyota Yaris (od 2008) Honda Accord Tourer (model 2007) Toyota Landcruiser (od 2008) Honda Jazz (model 2009) Volvo S40 / V40 (od 2004) Honda City Volvo S60 (do 2004) Honda Civic 3D, 5D (model 2006) Strona 18/97

19 Volvo S60 (od 2004) Honda Civic 3D, 5D** (model 2007) Volvo S80 (do 2004) Honda Civic 3D, 5D*** (model 2007) Volvo S80 (od 2005) Honda Civic (model 2008) Volvo S80 (od 2007) Honda Civic 4D** (model 2006) Volvo V50 (od 2005) Honda CR-V (model pocz?tek roku) Volvo V70 Honda CR-V (model 2007) Volvo XC70 (od 2002) Infiniti Fx35 (model 2007) Volvo XC70 (od 2005) Iveco Daily Volvo XC90 (model 2002) Iveco Stralis Volvo XC90 (model 2005) Jaguar XS (od 2008) VW Bora (model do 2000) Jeep Commander VW Bora (model od 2000) Jeep Grand Cherokee (model 2006) VW Crafter Strona 19/97

20 Jeep Laredo (model od 2005) VW Eos Jeep Wrangler VW Golf IV (model do 2000) KIA Carnival (model 2007) VW Golf IV (model od 2000) Lexus 400 VW Golf V (model od 2004) Lexus GS350 VW New Beetle (model od 2005) Mazda 6 (model GH od 2008) VW New Beetle (model do 2005) Mazda CX-7 VW Passat (model B5 do 2000) Mercedes A-Klasse (model W169) VW Passat (model B5 od 2001) Mercedes B-Klasse (W245 od 2005) VW Passat (model B6 od 2005) Mercedes C-Klasse (W202) VW Passat CC (model 2009) Mercedes C-Klasse (W203 od 2000) VW Phaeton - KeyLess Mercedes C-Klasse (W204 od 2007) VW Polo IV (od 2001) Mercedes CL (C215) Strona 20/97

21 VW Tiguan (model 2008) Mercedes CL (C216) VW T5 (model 2006) Mercedes CLK (W209) VW Touareg Mercedes CLS (W219) VW Touareg (model od 2008) Mercedes E-Klasse (W210 model 2001) VW Touran (model 2003) Mercedes E-Klasse (W211 model 2004) Mercedes E-Klasse **** (W211 model 2004) Mercedes G-Klasse (W464 model od 2006) Mercedes GL (X164) Mercedes ML (W164) Mercedes R-Klasse (W251 model 2006) Mercedes S-Klasse (W220 model 2002) Mercedes S-Klasse (W221 model 2007) Strona 21/97

22 Mercedes SL Mercedes SLK (model R170 do 2004) Mercedes Sprinter (model 2006) Mercedes Viano (model W639) Mercedes Vito (model W639) ** - wersja z fabrycznym alarmem *** - wersja bez fabrycznego alarmu **** - wersja ze zmienion? obs?ug? centralnego zamka ***** - tylko modele Keyless Entry Strona 22/97

23 Autoalarm TYTAN DS200 PD20 CENA NA TELEFON Autoalarm TYTAN DS200 to najbardziej popularny alarm z rodziny autoalarmów TYTAN ze wzgl?du na nisk? cen? i dobr? jako??. Autoalarm TYTAN DS200 posiada podstawowe funkcje, które chroni? pojazd przed intruzem. Wyposa?ony jest w jedn? wbudowan? blokad? oraz wyj?cie do pod??czenia dodatkowego czujnika np. ultrad?wi?kowego, czujnika po?o?enia GUARDIAL, itp. Prostota obs?ugi w po??czeniu z atrakcyjn? cen? powoduj?, i? jest to jeden z najch?tniej kupowanych autoalarmów. Cena na telefon Wi?cej informacji tel. (22) lub Autoalarm TYTAN DS200 PH20 CENA NA TELEFON Autoalarm TYTAN DS200 to najbardziej popularny alarm z rodziny autoalarmów TYTAN ze wzgl?du na nisk? cen? i dobr? jako??. Autoalarm TYTAN DS200 posiada podstawowe funkcje, które chroni? pojazd przed intruzem. Wyposa?ony jest w jedn? wbudowan? blokad? oraz wyj?cie do pod??czenia dodatkowego czujnika np. ultrad?wi?kowego, czujnika po?o?enia GUARDIAL, itp. Prostota obs?ugi w po??czeniu z atrakcyjn? cen? powoduj?, i? jest to jeden z najch?tniej kupowanych autoalarmów. Cena na telefon Wi?cej informacji tel. (22) lub Autoalarm TYTAN DS200 PS20 CENA NA TELEFON Autoalarm TYTAN DS200 to najbardziej popularny alarm z rodziny autoalarmów TYTAN ze wzgl?du na nisk? cen? i dobr? jako??. Autoalarm TYTAN DS200 posiada podstawowe funkcje, które chroni? pojazd przed intruzem. Wyposa?ony jest w jedn? wbudowan? blokad? oraz wyj?cie do pod??czenia dodatkowego czujnika np. ultrad?wi?kowego, czujnika po?o?enia GUARDIAL, itp. Prostota obs?ugi w po??czeniu z atrakcyjn? cen? powoduj?, i? jest to jeden z najch?tniej kupowanych autoalarmów. Cena na telefon Wi?cej informacji tel. (22) lub Strona 23/97

24 Autoalarm TYTAN DS300 PA2U CENA NA TELEFON Autoalarm TYTAN DS300 jest przeznaczony dla wymagaj?cych klientów, jak równie? dla tych o mniejszych wymaganiach. Wielk? zalet? alarmu jest ogromna elastyczno?? dzia?ania co sprawia,?e jego obs?uga jest niemal "intuicyjna". Nowoczesna technologia wykonania w po??czeniu z du?? funkcjonalno?ci? dzia?ania, stawia alarm TYTAN DS300 P w?cis?ej czo?ówce urz?dze? autoalarmowych dost?pnych na rynku. Autoalarm TYTAN DS300 P sterowany jest drog? radiow? przy u?yciu wygodnych pilotów tytan i posiada dwa odci?cia zap?onu (wewn?trzne i zewn?trzne) oraz czujnik ultrad?wi?kowy. Indywidualnie programowany kod PIN awaryjnego wy??czania pozwala bezpiecznie dojecha? do celu nawet w przypadku uszkodzenia pilota. Cena na telefon Wi?cej informacji tel. (22) lub Autoalarm TYTAN DS300 PH2U CENA NA TELEFON Autoalarm TYTAN DS300 jest przeznaczony dla wymagaj?cych klientów, jak równie? dla tych o mniejszych wymaganiach. Wielk? zalet? alarmu jest ogromna elastyczno?? dzia?ania co sprawia,?e jego obs?uga jest niemal "intuicyjna". Nowoczesna technologia wykonania w po??czeniu z du?? funkcjonalno?ci? dzia?ania, stawia alarm TYTAN DS300 P w?cis?ej czo?ówce urz?dze? autoalarmowych dost?pnych na rynku. Autoalarm TYTAN DS300 P sterowany jest drog? radiow? przy u?yciu wygodnych pilotów tytan i posiada dwa odci?cia zap?onu (wewn?trzne i zewn?trzne) oraz czujnik ultrad?wi?kowy. Indywidualnie programowany kod PIN awaryjnego wy??czania pozwala bezpiecznie dojecha? do celu nawet w przypadku uszkodzenia pilota. Cena na telefon Wi?cej informacji tel. (22) lub Strona 24/97

25 Autoalarm TYTAN DS300 R CENA NA TELEFON Autoalarm TYTAN DS300 R jest wysokiej klasy alarmem przeznaczonym do zastosowania w pojazdach posiadaj?cych w?asny pilot sterowania centralnym zamkiem. Jednocze?nie mo?e tak?e by? sterowany pilotami tytan. Brak konieczno?ci posiadania dodatkowego pilota sprawia, i? alarm ten cieszy si? du?? popularno?ci?. Specjalizowane oprogramowanie dla ka?dej marki pojazdu zapewnia bezawaryjn? i d?ugoletni? eksploatacj?. Alarm TYTAN DS300 R posiada dwa odci?cia zap?onu (wewn?trzne i zewn?trzne) oraz czujnik ultrad?wi?kowy. Indywidualnie programowany kod PIN awaryjnego wy??czania, pozwala bezpiecznie dojecha? do celu nawet w przypadku uszkodzenia pilota fabrycznego. Cena na telefon Wi?cej informacji tel. (22) lub Autoalarm TYTAN DS400 / CAN CENA NA TELEFON Autoalarm TYTAN DS400/ CAN to najnowocze?niejszy autoalarm z rodziny TYTAN przeznaczony do najnowszych samochodów wyposa?onych w magistral? CAN np. VW, Audi, Skoda, Fiat, Peugeot, Citroen, Mercedes. Autoalarm TYTAN DS400/ CAN posiada wbudowane wszystkie niezb?dne funkcje do ochrony twojego auta, jak równie? wiele funkcji zwi?kszaj?cych komfort obs?ugi samochodu. Do sterowania alarmem wykorzystywane s? fabryczne piloty zdalnego sterowania (kluczyki) samochodu. Mo?liwa jest równie? obs?uga pojazdu poprzez piloty tytan. Dodatkowo ochron? samochodu mo?e zwi?kszy? bezobs?ugowa funkcja antynapadowa (opcjonalny pilot Joker). Do??czona do produktu instrukcja obs?ugi pozwala zapozna? si? z wszystkimi funkcjami autoalarmu TYTAN DS400/ CAN. Cena na telefon Wi?cej informacji tel. (22) lub Autoalarm ZK PROXIMA Autoalarm ZK PROXIMA Model ZK, to najbardziej zaawansowany autoalarm PROXIMA. Posiada: dwa wyj?cia do sterowania kierunkowskazami dwa wyj?cia do sterowania centralnym zamkiem jednoobwodowa blokada wej?cie czujników wyj?cie kana?u 10A drzwiowych i dodatkowych cyfrowego (z??cze). Za pomoc? dodatkowego modu?u cyfrowego PROXIMA (opcja) pod??czonego do wyj?cia kana?u cyfrowego, mo?na rozbudowa? autoalarm o sterowanie kana?em dodatkowym, (np. otwieranie baga?nika) Programowane funkcje: Ciche lub g?o?ne potwierdzenie w?/wy? alarmu Strona 25/97

DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW

DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW Podstawowy podział układów wtryskowych benzyny uwzgldnia sposób sterowania wtryskiwaczami: - systemy z wtryskiwaczami sterowanymi cinieniem (np. K-Jetronic, KE Jetronic);

Bardziej szczegółowo

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA Spis treci Redakcja: 1.2 Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.0 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 9

Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 9 Spis treci Redakcja: 1.6 Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 9 1 Opis ogólny 9 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 9 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.3 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

WIĘKSZA PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY 2014

WIĘKSZA PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY 2014 INSPIRED BY COMFORT WIĘKSZA PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY 2014 WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI 40. URODZIN Akcesoria samochodowe Mobilne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa Mobilne lodówki Mobilna elektronika

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZBIORCZA PRODUKTÓW

INSTRUKCJA ZBIORCZA PRODUKTÓW INSTRUKCJA ZBIORCZA PRODUKTÓW Automatyka-Control ul. Marii Konopnickiej 2 72-010 Police tel. (091) 317-51-45 www.ampio.pl ver. 1.4 22-06-2006 1 Spis treści ALARMY...3 Alarm Ampio Mini...3 Alarm Ampio BP...11

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU WSTP Elementy instalacji owietleniowej i sygnalizacyjnej wchodz w skład wyposaenia elektrycznego pojazdów. Podstawowe ich zadania polegaj na: - zapewnieniu bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH Nasycenie rynku

RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH Nasycenie rynku RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH /dla-biznesu Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 samochodów używanych...5 2.1 w rocznikach aut...5 2.2 w przedziałach cenowych aut...5 2.4 według marki...6 2.5 według rodzaju paliwa...7

Bardziej szczegółowo

Felgi i Opony. www.platin.pl

Felgi i Opony. www.platin.pl Felgi i Opony www.platin.pl Katalog pojazdów i rozstawów MARKA SAMOCHODU MODEL SAMOCHODU ROZSTAW Alfa Romeo 145,146,155, Mito 4/98 147,156, GT,GTV (916),Spider (916) 5/98 159, Brera, Giulietta, Spider

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym. Instrukcja obs ugi WJ-ND300A

Panasonic. Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym. Instrukcja obs ugi WJ-ND300A Panasonic Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym Instrukcja obsugi WJ-ND300A Spis treci CECHY UYTKOWE... 3 Informacja o niniejszej instrukcji... 4 Wymagania systemowe komputera PC... 4 Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika VOLVO XC90 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2645986

Twoja instrukcja użytkownika VOLVO XC90 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2645986 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TOSHIBA SATELLITE U500-17D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ // W STANDARDZIE

SZYBKOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ // W STANDARDZIE Magazyn Delphi dla techników branży motoryzacyjnej // Wydanie 1 TEMATY WYDANIA: Test wytrzymałości Delphi pomaga Peugeotowi zwycięsko przejść najbardziej wymagający test wytrzymałości Delphi Service Center

Bardziej szczegółowo

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie V NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_Bravo_v81_20050308.doc

Bardziej szczegółowo

special worldwide Automotive Tradycja - Fascynacja - Perfekcja już 140 lat HAZET!

special worldwide Automotive Tradycja - Fascynacja - Perfekcja już 140 lat HAZET! 2007/08 Wersja PL Obowiązuje do końca m-ca 08-2008 special worldwide Automotive Tradycja - Fascynacja - Perfekcja już 40 lat HAZET! WW-2007/2008/PL/ Wyposażenia warsztatowe 4 mm endoskop Narzędzia pneumatyczne

Bardziej szczegółowo

RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH Analiza popytu

RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH Analiza popytu RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH /dla-biznesu Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Rejestracje aut używanych...5 2.1 aut według rocznika...5 2.2 aut według cen...5 2.4 aut według marki...7 2.5 aut według rodzaju

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

All you have to do is enjoy the ride. Thule haki holownicze. Katalog 2014. Bring your life thule.com

All you have to do is enjoy the ride. Thule haki holownicze. Katalog 2014. Bring your life thule.com All you have to do is enjoy the ride. Thule haki holownicze Katalog 2014 Bring your life thule.com Spis treści Legenda Hak holowniczy POMOC W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ I MONTAŻU 1 Typ pojazdu Rok produkcji Typ

Bardziej szczegółowo

www.magnetimarelli-checkstar.pl klimatyzacja diagnostyka mechanika wyposażenie warsztatów Magneti Marelli

www.magnetimarelli-checkstar.pl klimatyzacja diagnostyka mechanika wyposażenie warsztatów Magneti Marelli 2012 www.magnetimarelli-checkstar.pl 2 LATA GWARANCJI klimatyzacja diagnostyka mechanika wyposażenie warsztatów Magneti Marelli 1 2 Magneti Marelli ma przyjemność zaprezentować ofertę wyposażnia warsztatowego

Bardziej szczegółowo

Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku. Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti

Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku. Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti Mierniki laboratoryjne Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti ph, ISFET Przewodno ORP/Redox St enie jonów Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku Wprowadzenie Wygodna praca

Bardziej szczegółowo

i n s t r u k c j a o b s ł u g i

i n s t r u k c j a o b s ł u g i i n s t r u k c j a o b s ł u g i Sirocco - instrukcja obsługi 2004 1 Sekwencyjny System Wtrysku Sirocco przeznaczony jest do samochodów z wielopunktowym sekwencyjnym wtryskiem benzyny wyposaonych w katalizator

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. nr 1. AUTO LIDER 2010 26 Wybierz Auto Dostawcze, graj o cenne nagrody - w tym Subaru Imprezę XV 2.0D

SPIS TREŚCI. nr 1. AUTO LIDER 2010 26 Wybierz Auto Dostawcze, graj o cenne nagrody - w tym Subaru Imprezę XV 2.0D MOTOR 2011 SPIS TREŚCI nr 1 KRONIKA MOTORYZACYJNA 2010 8 NajwaŜniejsze wydarzenia. Jaki był ubiegły rok dla kierowców i branŝy samochodowej? Przedstawiamy podsumowanie ostatnich 12 miesięcy. 12 Nowości

Bardziej szczegółowo

SYMBOL DS9808 HYBRYDOWY CZYTNIK WIZYJNY NOWEJ GENERACJI. OPIS USUG Innowacyjna, hybrydowa konstrukcja

SYMBOL DS9808 HYBRYDOWY CZYTNIK WIZYJNY NOWEJ GENERACJI. OPIS USUG Innowacyjna, hybrydowa konstrukcja KARTA KATALOGOWA SYMBOL DS9808 SYMBOL DS9808 HYBRYDOWY CZYTNIK WIZYJNY NOWEJ GENERACJI INNOWACYJNY, WIELOFUNKCYJNY SKANER ZAPEWNIAJCY NAJLEPSZE WYNIKI DZIAANIA Wielofunkcyjny czytnik DS9808 zapewnia nowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. nr 1. AUTO LIDER 2009 28 Wybierz Auto Dostawcze i wygraj cenne nagrody, w tym Alfę Romeo MiTo

SPIS TREŚCI. nr 1. AUTO LIDER 2009 28 Wybierz Auto Dostawcze i wygraj cenne nagrody, w tym Alfę Romeo MiTo MOTOR 2010 SPIS TREŚCI nr 1 PRZED PREMIERA 8 Witamy w nowym 2010 roku. 71 debiutów - przedstawiamy motoryzacyjne nowości sezonu 2010. Od Fiata Pandy po 571-konnego Mercedesa SLS AMG 18 Fiat Doblo 18 Ford

Bardziej szczegółowo