PDF Katalog 01/2012. Strona 1/97

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PDF Katalog 01/2012. Strona 1/97"

Transkrypt

1 Strona 1/97

2 AKTUALNE PROMOCJE alarm motocyklowy SILICON alarm motocyklowy SILICON E13 10R Alarm motocyklowy SILCON - jeden z najlepszych dost?pnych systemów zabezpieczaj?cych motocykle na rynku. Jego funkcje programowalne pozwalaj? na konfiguracj? systemu wed?ug upodobania u?ytkownika. Alarm motocyklowy SILICON dysponuje nast?puj?cymi funkcjami: -zdalne uzbrajanie/rozbrajanie systemu alarmowego, -uzbrajanie/rozbrajanie systemu alarmowego w trybie cichym, -odszukiwanie motocykla, -uruchamianie alarmu kluczykiem stacyjki, -uruchamianie alarmu przez czujnik wstrz?sów, -uruchamianie alarmu przez opcjonalny sygna? ujemny, -diodowy (LED) wska?nik stanów systemu i alarmów, -automatyczne ponowne uzbrajanie systemu alarmowego, -programowalny tryb serwisowy, -immobiliser zap?onu, -zintegrowana syrena i czujnik wstrz?sów, -programowanie kodu dodatkowego pilota -programowanie poziomu czu?o?ci czujnika wstrz?sów, -osobisty kod awaryjny (PIN), Strona 2/97

3 Autoalarm zz PRESTO BP PRESTO BP2 To alarm samochodowy (bezpilotowy) to idealne rozwi?zanie dla posiadaczy samochodów z zainstalowanym zamkiem centralnym, sterowanym fabrycznymi pilotami. Po zainstalowaniu alarm uzbrajany/rozbrajany jest poprzez sygna? z pilota zamka centralnego. E20 97RA G?ówne funkcje autoalarmu: - sygnalizacja d?wi?kowa w??czenia i wy??czenia - sygnalizacja optyczna w??czenia i wy??czenia - informacja o otwartych drzwiach - informacja o otwartych klapach - wej?cie kontrolne - tryb blokowania i tryb potwierdzenia - alarm/prealarm lini czujnika dodatkowego - wyj?cie dodatkowe - komfort lub?wiat?a sekwencyjne - czas komfortu - doryglowanie lub domkni?cie szyb - antynapad - antyporwanie - samouzbrojenie blokady zap?onu - samouzbrojenie alarmu - programowanie kodu PIN u?ytkownika - czas samoczynnego uzbrojenia - powrót do ustawie? fabrycznych Zestaw zawiera: - centralk? alarmow? (z wbudowanym obwodem blokady zap?onu) - wi?zk? przewodów - instrukcj? i schemat po??cze? PL Strona 3/97

4 Autoalarm zz PRESTO SP Autoalarm PRESTO SP E20-97RA Presto SP jest nowoczesnym autoalarmem pilotowym którego konstrukcja oparta jest na wyspecjalizowanym procesorze. Charakteryzuje si? on wysok? niezawodno?ci? dzia?ania i niskim poborem pr?du. Autoalarm sterowany jest pilotem radiowym ze zmiennym kodem gwarantuj?c zabezpieczenie przed rozkodowaniem przez osoby postronne. Czujnik cofania PTS W1 WYPRZEDA? Producent : Steel mate Zestaw bezprzewodowy z czujnikami cyfrowymi i g?o?nikiem Najwa?niejsze cechy:* szybkie i dok?adne wykrywanie przeszkód za pomoc? cyfrowych czujników;* funkcja samotestowania uaktywnia si? przy za??czeniu biegu wstecznego;* inteligentne wykrywanie przeszkód uwzgl?dnia obecno?? haka, czy ko?a zapasowego;* mo?liwo?? wyboru powiadomienia d?wi?kowego lub g?osowego;* technologia zapobiegaj?ca fa?szywym wskazaniom;* kompatybilny ze zderzakami metalowymi, jak i plastikowymi. Czujnik cofania PTS W2 WYPRZEDA? Producent : Steel mate Zestaw bezprzewodowy z czujnikami cyfrowymi do samochodów luksusowych Najwa?niejsze cechy:* szybkie i dok?adne wykrywanie przeszkód za pomoc? cyfrowych czujników;* elegancka obudowa wy?wietlacza mo?e by? zamontowana na desce rozdzielczej lub konsoli;* funkcja samotestowania; * inteligentne wykrywanie przeszkód uwzgl?dnia obecno?? haka, czy ko?a zapasowego;* mo?liwo?? programowania wy?wietlacza i czujników z poziomu instalatora;* technologia zapobiegaj?ca fa?szywym wskazaniom;* mo?liwo?? wyboru powiadomienia d?wi?kowego lub g?osowego;* kompatybilny ze zderzakami metalowymi, jak i plastikowymi. Czujnik cofania PTS200 WYPRZEDA? Producent : Steel mate Prosty i skuteczny czujnik cofania dwu-sensorowy, przyst?pna cena,?atwo?? monta?u, sygnalizacja akustyczna. Minimalna ilo?? sensorów, krótki czas monta?u. Strona 4/97

5 Czujnik cofania PTS400Q WYPRZEDA? Producent : Steel mate Zestaw bezprzewodowy do samochodów u?ytkowych Najwa?niejsze cechy:* system sk?ada si? z 4 czujników na tylny zderzak i bezprzewodowego wy?wietlacza Q;* technologia bezprzewodowa, pracuje w promieniu 30 metrów;* brak interferencji, mo?e by? zamontowany w dowolnym samochodzie u?ytkowym;* odporna na wod? obudowa komputera ECU; * regulowana g?o?no?? sygna?ów d?wi?kowych;* funkcja samotestowania;* od??czane czujniki z wodoodpornymi z??czami;*?atwa instalacja;* zestaw przystosowany do pracy w ka?dych warunkach pogodowych (-40ºC - +85ºC). Czujnik cofania PTS400Q4 WYPRZEDA? Producent : Steel mate Zestaw bezprzewodowy z wy?wietlaczem LED Q4 Najwa?niejsze cechy:* system sk?ada si? z 4 czujników na tylny zderzak i bezprzewodowego wy?wietlacza Q4;* technologia bezprzewodowa, pracuje w promieniu 30 metrów;* brak interferencji, mo?e by? zamontowany w ka?dym samochodzie;* po?o?enie przeszkody wyra?nie wskazuje cyfrowy wy?wietlacz LED; * regulowana g?o?no?? sygna?ów d?wi?kowych;* funkcja samotestowania;* od??czane czujniki z wodoodpornymi z??czami;*?atwa instalacja;* zestaw przystosowany do pracy w ka?dych warunkach pogodowych (-40ºC - +85ºC). Czujnik cofania PTS400R WYPRZEDA? Producent : Steel mate Czujnik cofania cztero-sensorowy, cztero-strefowa sygnalizacja buzzerem, wy?wietlacz kolorowy LCD z pomiarem odleg?o?ci od przeszkody. Czujnik PTS400R charakteryzuje si? wyj?tkowo p?askim wy?wietlaczem, co pozwala na zamontowanie go w dowolnym miejscu kokpitu w samochodzie. Wy?wietlacz jest elastyczny i sposób wizualizacji jest wyj?tkowo ciekawy (ruchome elementy). Wy?wietlacz dost?pny w kolorze czarnym. Strona 5/97

6 Czujnik cofania Steel mate PTS 400 X WYPRZEDA? Producent : Steel mate Czujnik cofania Steel mate PTS 400 X Nowoczesny i jeden z najszybciej dzia?aj?cych systemów parkowania? czas reakcji to zaledwie 80 milisekund. Elegancki wy?wietlacz w niebieskim odcieniu pokazuje obszar manewrowania w formie graficznej i cyfrowej z niespotykana dot?d dok?adno?ci? 1 centymetra. Dodatkowo, w czasie jazdy do przodu system pe?ni funkcj? kalendarza, zegara, a tak?e termometru zewn?trznego i wewn?trznego. Dzi?ki mo?liwo?ci zmiany nat??enia pod?wietlenia, po w??czeniu?wiate? wy?wietlacz przyciemnia si?. Ka?dorazowo po w??czeniu biegu wstecznego odbywa si? test kontroluj?cy poprawne dzia?anie systemu. Posiada funkcj? inteligentn?, dzi?ki której hak holowniczy czy zamontowany na nim baga?nik rowerowy nie zostaje rozpoznany jako przeszkoda. Zakres dzia?ania systemu: cm. Produkt homologowany: E4*10R* W zestawie: cztery sensory, wy?wietlacz, wi?zki, centralka, wiert?o, instrukcja monta?u Czujnik cofania Steel mate PTS400 M (I) WYPRZEDA? Producent : Steel mate Czujnik cofania Steel mate PTS400 M (I) Jeden z najmniejszych wy?wietlaczy tego typu na rynku, doskonale komponuje si? z lusterkiem. System w kolorze czarnym. Produkt homologowany: E13*10R00*10R02*2270*06 W zestawie: cztery sensory, wy?wietlacz, wi?zki, centralka, wiert?o, instrukcja monta?u Czujnik parkowania Steel mate PTS 400 FRONT WYPRZEDA? Czujnik parkowania Steel mate PTS 400 FRONT Sygnalizacja d?wi?kowa 4 sensory Czujnik przeznaczony do zastosowania na przód pojazdu w samochodach w których jest ju? zainstalowany czujnik cofania Strona 6/97

7 Czujnik parkowania Steel mate PTS 800H WYPRZEDA? Producent : Steel mate Czujnik parkowania Steel mate PTS 800H Czujnik parkowania, osiem sensorów, wska?nik LCD wbudowany buzer 83 db montowany w przednim i tylnim zderzaku, zasi?g 0,1 m.-1,5 m., temperatura pracy Radiowy sterownik DS100-P20-PS Sterownik centralnego zamka MAXIM b/p to urz?dzenie sterowane pilotami radiowymi z dynamicznie zmiennym kodem. Urz?dzenie to steruje zamkami drzwi pojazdu - ryglowanie i otwieranie zamków odbywa si? za pomoc? si?owników (dost?pnych w komplecie opcjonalnie). Fakt zamkni?cia/otwarcia potwierdzony jest?wiat?ami kierunkowskazów pojazdu. P?tla ustawienia czasu pozwala ustawi? czas impulsu steruj?cego na 1 lub 3 sekundy. W odró?nieniu od sterownika centralnego zamka MAXIM PLUS, urz?dzenie MAXIM b/p steruje tylko minusem. Je?eli po otwarciu centralnego zamka z pilota nie otworzymy w czasie 30s drzwi pojazdu, to sterownik ponownie zarygluje drzwi. Sterownik centralnego zamka MAXIM b/p mo?e tak?e automatycznie zamyka? i otwiera? centralny zamek w czasie jazdy (np. automatycznie 10s po w??czeniu zap?onu). Sterownik MAXIM b/p posiada tak?e dodatkowe wyj?cie, które jest aktywne w czasie, gdy zamki pozostaj? zamkni?te. Strona 7/97

8 Steel mate PTSV401 z kamer? WYPRZEDA? Producent : Steel mate Czujnik cofania Steel mate PTS V401 z kamer? Nowoczesny system parkowania Steelmate PTS V401 to po??czenie klasycznego czujnika parkowania z kamer? cofania, wyró?niaj?cy si? innowacyjnym sposobem mocowania kamery jako pi?tego sensora w zderzaku. Pozwala to na estetyczny i?atwy monta? w ka?dym samochodzie. W momencie w??czenia biegu wstecznego, obraz z kamery jest przesy?any poprzez centralk? do wy?wietlacza w samochodzie model PTS V401. Dzi?ki szerokiemu k?towi widzenia (135º), kierowca dok?adanie widzi co dzieje si? z tylu pojazdu podczas cofania. Wysoka czu?o?? na?wiat?o (2 luxy) gwarantuje dobr? widoczno?? nawet w nocy czy w warunkach s?abego o?wietlenia. Dodatkowo w formie cyfrowej pokazywana jest odleg?o?? do najbli?szej przeszkody, oddzielnie dla prawej i lewej strony. W zestawie: PTS V401: cztery sensory, kamera odporna na warunki atmosferyczne, buzzer z regulacj? g?o?no?ci. x Antena CB BNU 714N Antena CB BNU 714N Cz?stotliwo??: 26,965 do 27,405 MHz Moc maksymalna 100 W Zysk: 1.5 db Waga: 500 g Podstawa magnetyczna 90 mm Strona 8/97

9 Xenon H1 PROMOCJA!!! Xenon H1 PROMOCJA!!! Zestaw HID Xenon do samodzielnego monta?u w ka?dym aucie z pisemn? gwarancj?. Xenony oferowane przez nas by?y testowane w ró?nych warunkach i selekcjonowane nie tylko pod wzgl?dem ceny (przyjmujemy zasad? co tanie to drogie), ale przede wszystkim jako?ci. Nie jeste?my "pseudo importerami" którzy szokuj? cen?, a za miesi?c firma znika i okres gwarancji pozostaje tylko fikcj?... Staramy si? zaoferowa? w przyst?pn? cen? w po??czeniu z jako?ci?. Tak, aby? by? zadowolony z zakupów u nas i w przysz?o?ci powróci?. Xenony z naszej oferty to gwarancja jako?ci potwierdzona certyfikatem ISO / CNAB / CE. Posiadaj? równie? homologacj? europejsk? E24. Mimo tych odznacze? przetestowali?my je sami w Fiat Seicento o Opel Astra i zestawem HID Xenon (H4 Bi-Xenon 6000k). Przeprowadzili?my badania w stacji diagnostycznej - ogniskowa pozosta?a praktycznie bez zmian, czyli nasze ksenony nie o?lepiaj? kierowców jad?cych z naprzeciwka. Tylko dzi?ki takim zabiegom jeste?my pewni,?e jako?? ich jest bardzo wysoka i mo?emy pozwoli? sobie na udzielenie pisemnej gwarancji. Ewentualne reklamacje rozpatrywane s? za po?rednictwem naszego sklepu, czego niektórzy inni sprzedaj?cy nie mog? zapewni? odsy?aj?c do importerów itd... Zestaw zawiera: 2 nowe, wodoodporne przetwornice (balasty) 2 nowe?arówki (palniki) wraz z okablowaniem do wyboru H1 2 uchwyty do przetwornic Instrukcj? obs?ugi w j?zyku polskim Oryginalne opakowanie XENON H4-2 PROMOCJA!!! XENON H4-2 PROMOCJA!!! HID Xenony H K. Pasuj? do aut gdzie montowane s? oryginalnie?arówki typu H4. Zestaw HID Xenon do samozielnego monta?u w ka?dym aucie z pisemn? gwarancj?. Xenony oferowane przez nas by?y testowane w ró?nych warunkach i selekcjonowane nie tylko pod wzgl?dem ceny (przyjmujemy zasad? co tanie to drogie), ale przede wszystkim jako?ci. Nie jeste?my "pseudo importerami" którzy szokuj? cen?, a za miesi?c firma znika i okres gwarancji pozostaje tylko fikcj?... Staramy si? zaoferowa? w przyst?pn? cen? w po??czeniu z jako?ci?. Tak, aby? by? zadowolony z zakupów u nas i w przysz?o?ci powróci?. Xenony z naszej oferty to gwarancja jako?ci potwierdzona certyfikatem ISO / CNAB / CE. Posiadaj? równie? homologacj? europejsk? E24. Strona 9/97

10 XENON H4-3 BI-Xenon PROMOCJA!!! XENON H4-3 BI-Xenon POROMOCJA!!! Zestaw HID Xenon do samodzielnego monta?u w ka?dym aucie z pisemn? gwarancj?. Xenony oferowane przez nas by?y testowane w ró?nych warunkach i selekcjonowane nie tylko pod wzgl?dem ceny (przyjmujemy zasad? co tanie to drogie), ale przede wszystkim jako?ci. Nie jeste?my "pseudo importerami" którzy szokuj? cen?, a za miesi?c firma znika i okres gwarancji pozostaje tylko fikcj?... Staramy si? zaoferowa? w przyst?pn? cen? w po??czeniu z jako?ci?. Tak, aby? by? zadowolony z zakupów u nas i w przysz?o?ci powróci?. Xenony z naszej oferty to gwarancja jako?ci potwierdzona certyfikatem ISO / CNAB / CE. Posiadaj? równie? homologacj? europejsk? E24. Mimo tych odznacze? przetestowali?my je sami w Fiat Seicento o Opel Astra i zestawem HID Xenon (H4 Bi-Xenon 6000k). Przeprowadzili?my badania w stacji diagnostycznej - ogniskowa pozosta?a praktycznie bez zmian, czyli nasze ksenony nie o?lepiaj? kierowców jad?cych z naprzeciwka. Tylko dzi?ki takim zabiegom jeste?my pewni,?e jako?? ich jest bardzo wysoka i mo?emy pozwoli? sobie na udzielenie pisemnej gwarancji. Ewentualne reklamacje rozpatrywane s? za po?rednictwem naszego sklepu, czego niektórzy inni sprzedaj?cy nie mog? zapewni? odsy?aj?c do importerów itd... Zestaw zawiera: 2 nowe, wodoodporne przetwornice (balasty) 2 nowe?arówki (palniki) wraz z okablowaniem do wyboru H4-2 2 uchwyty do przetwornic Instrukcj? obs?ugi w j?zyku polskim Oryginalne opakowanie. Xenon H7 PROMOCJA!!! Xenon H7 PROMOCJA!!! Zestaw HID Xenon do samodzielnego monta?u w ka?dym aucie z pisemn? gwarancj?. Xenony oferowane przez nas by?y testowane w ró?nych warunkach i selekcjonowane nie tylko pod wzgl?dem ceny (przyjmujemy zasad? co tanie to drogie), ale przede wszystkim jako?ci. Nie jeste?my "pseudo importerami" którzy szokuj? cen?, a za miesi?c firma znika i okres gwarancji pozostaje tylko fikcj?... Staramy si? zaoferowa? w przyst?pn? cen? w po??czeniu z jako?ci?. Tak, aby? by? zadowolony z zakupów u nas i w przysz?o?ci powróci?. Xenony z naszej oferty to gwarancja jako?ci potwierdzona certyfikatem ISO / CNAB / CE. Posiadaj? równie? homologacj? europejsk? E24. Mimo tych odznacze? przetestowali?my je sami w Fiat Seicento o Opel Astra i zestawem HID Xenon (H4 Bi-Xenon 6000k). Przeprowadzili?my badania w stacji diagnostycznej - ogniskowa pozosta?a praktycznie bez zmian, czyli nasze ksenony nie o?lepiaj? kierowców jad?cych z naprzeciwka. Tylko dzi?ki takim zabiegom jeste?my pewni,?e jako?? ich jest bardzo wysoka i mo?emy pozwoli? sobie na udzielenie pisemnej gwarancji. Ewentualne reklamacje rozpatrywane s? za po?rednictwem naszego sklepu, czego niektórzy inni sprzedaj?cy nie mog? zapewni? odsy?aj?c do importerów itd... Zestaw zawiera: 2 nowe, wodoodporne przetwornice (balasty) 2 nowe?arówki (palniki) wraz z okablowaniem do wyboru H7 2 uchwyty do przetwornic Instrukcj? obs?ugi w j?zyku polskim Oryginalne opakowanie Strona 10/97

11 Xenony H3 PROMOCJA!!! Xenony H3 PROMOCJA!!! Zestaw HID Xenon do samodzielnego monta?u w ka?dym aucie z pisemn? gwarancj?. Xenony oferowane przez nas by?y testowane w ró?nych warunkach i selekcjonowane nie tylko pod wzgl?dem ceny (przyjmujemy zasad? co tanie to drogie), ale przede wszystkim jako?ci. Nie jeste?my "pseudo importerami" którzy szokuj? cen?, a za miesi?c firma znika i okres gwarancji pozostaje tylko fikcj?... Staramy si? zaoferowa? w przyst?pn? cen? w po??czeniu z jako?ci?. Tak, aby? by? zadowolony z zakupów u nas i w przysz?o?ci powróci?. Xenony z naszej oferty to gwarancja jako?ci potwierdzona certyfikatem ISO / CNAB / CE. Posiadaj? równie? homologacj? europejsk? E24. Mimo tych odznacze? przetestowali?my je sami w Fiat Seicento o Opel Astra i zestawem HID Xenon (H4 Bi-Xenon 6000k). Przeprowadzili?my badania w stacji diagnostycznej - ogniskowa pozosta?a praktycznie bez zmian, czyli nasze ksenony nie o?lepiaj? kierowców jad?cych z naprzeciwka. Tylko dzi?ki takim zabiegom jeste?my pewni,?e jako?? ich jest bardzo wysoka i mo?emy pozwoli? sobie na udzielenie pisemnej gwarancji. Ewentualne reklamacje rozpatrywane s? za po?rednictwem naszego sklepu, czego niektórzy inni sprzedaj?cy nie mog? zapewni? odsy?aj?c do importerów itd... Zestaw zawiera: 2 nowe, wodoodporne przetwornice (balasty) 2 nowe?arówki (palniki) wraz z okablowaniem do wyboru H3 2 uchwyty do przetwornic Instrukcj? obs?ugi w j?zyku polskim Oryginalne opakowanie Zamek sterowany radiowo "SCYZORYK" Zamek SCYZORYK mo?na zastosowa? praktycznie do ka?dego typu auta, obs?ugiwany jest za pomoc? pilota ale równie? mo?na zamkn?? auto za pomoc? kluczyka od drzwi kierowcy. Bardzo estetyczne piloty scyzoryki po dorobieniu surówki zast?pi? kluczyk fabryczny. W sk?ad zestawu wchodz?: - cztery si?owniki (1xMaster, 3xSlave) -dwa piloty zdalnego sterowania, -centralka, -okablowanie, -blachy i pr?ty monta?owe. Dane techniczne: Napi?cie zasilania: DC 12V Si?a uci?gu: 4kg Obrotowe g?ówki si?owników Strona 11/97

12 AUTOALARMY Autoalarm TX 320ST alarm samochodowy TX 320ST E20 97RA Numer rozszerzenia.02 Urz?dzenie o bardzo zaawansowanej technologii. W badaniach skuteczno?ci TX320ST uzyska? klas? profesjonaln?. Wyj?cie kierunkowskazów zasilane jest przez elektroniczny przeka?nik co uniemo?liwia zlokalizowanie miejsca zainstalowania autoalarmu. Wbudowany przeka?nik blokady obwodu oraz do??czenie dodatkowego przeka?nika zewn?trznego daje mo?liwo?? odci?cia dwóch niezale?nych obwodów. Dwana?cie funkcji programowalnych umo?liwia zastosowania autoalarmu praktycznie do ka?dego auta. Kana? dodatkowy zastosowany do otwierania baga?nika mo?e by? u?yty przy uzbrojonym systemie, poniewa? w momencie otwarcia od??czany jest czujnik dodatkowy i wyj?cie czujnika klapy. Po zamkni?ciu autoalarm automatycznie uzbraja obie linie. Prezentowane urz?dzenie zawiera : centralk? alarmow? wi?zki przewodów oprawk? diody LED instrukcj? i schemat monta?owy instrukcj? obs?ugi z kart? gwarancyjn? oraz nr. homologacji syren? BS46 lub BS48 z Opcjonalnie mo?na w?asnym zasilaniem stosowa? syrenk? S46 bez zasilania Do alarmu mo?na do??czy?: czujik ultrad?wi?kowy czujnik udarowy T100 czujnik masowy (pod podstawka z mask? silnika). przeka?nikiem blokady obwodu Strona 12/97

13 Autoalarm TX 320ST wersja AC alarm samochodowy TX 320ST wersja AC E20 97RA Numer rozszerzenia.02 Urz?dzenie o bardzo zaawansowanej technologii. W badaniach skuteczno?ci TX320ST uzyska? klas? profesjonaln?.wbudowany przeka?nik blokady obwodu oraz do??czenie dodatkowego przeka?nika zewn?trznego daje mo?liwo?? odci?cia dwóch niezale?nych obwodów. (Opcjonalnie wyj?cie na klakson)dwana?cie funkcji programowalnych umo?liwia zastosowania autoalarmu praktycznie do ka?dego auta.kana? dodatkowy zastosowany do otwierania baga?nika mo?e by? u?yty przy uzbrojonym systemie, poniewa? w momencie otwarcia od??czany jest czujnik dodatkowy i wyj?cie czujnika klapy. Po zamkni?ciu autoalarm automatycznie uzbraja obie linie. Centralka posiada 16 funkcji programowalnych, mi?dzy innymi immobiliser i antynapad. Prezentowane urz?dzenie zawiera : centralk? alarmow? wi?zki przewodów oprawk? diody LED instrukcj? i schemat monta?owy instrukcj? obs?ugi z kart? gwarancyjn? oraz nr. homologacji Autoalarm TX 700 CAN Autoalarm TX 700 CAN PRZEZNACZONY DO POJAZDÓW Z SZYN? CAN E20 97 RA przeznaczony do najnowszych samochodów wyposa?onych w magistral? CAN. posiada wbudowane wszystkie niezb?dne funkcje do ochrony twojego auta, jak równie? wiele funkcji zwi?kszaj?cych komfort obs?ugi samochodu. Do sterowania alarmem wykorzystywane s? fabryczne piloty zdalnego sterowania (kluczyki) samochodu. Prezentowany autoalarm zawiera : centralk? alarmow? z okablowaniem oprawk? diody LED instrukcj? i schemat monta?owy instrukcj? obs?ugi z kart? gwarancyjn? oraz nr. homologacji syren? BS46 lub BS48 z w?asnym zasilaniem opcjonalnie syrena S46 bez w?asnego zasilania wy??cznik kra?cowy pod mask? Do alarmu mo?na do??czy?: czujik ultrad?wi?kowy UD101 lub UD201 czujnik udarowy T100 LISTA SAMOCHODÓW, KTÓRE OBS?UGUJE TX 700 CAN Strona 13/97

14 Alfa Romeo 159 (model 2006) Mini Cooper Alfa Romeo Mito Mini Cooper (model 2008) Audi A2 (model 2002) Mitsubishi Lancer (od 2007) Audi A3 (model od 2003) Mitsubishi Outlander Audi A4 (model B6 od 2000) Mitsubishi Grandis Audi A4 (model B7 od 2003) Nissan Micra Audi A4 (od 2008) Nissan Navara Audi A5 (od 2008) Nissan Note (od 2006) Audi A6 (model C6 od 2004) Nissan Murano Keyless (od 2007) Audi A8 (model D3 od 2002) Nissan Pathfinder Audi R8 (model 2008) Nissan Qashqai Audi Q7 (model 2006) KeyLess Strona 14/97

15 Nissan Qashqai Keyless BMW serii 1 Nissan Tiida (od 2007) BMW serii 3 (model E90) Opel Astra III (od 2004) BMW serii 5 (model E60 od 2003) Opel Antara BMW serii 5 KeyLess Opel Corsa D (od 2006) BMW serii 6 Opel Signum BMW serii 7 (model 2003) Opel Vectra C (od 2003) BMW serii 7 Keyless (model 2003) Opel Zafira (od 2005) BMW X5 E70 (model 2007) Peugeot 207 (od 2006) BMW X6 E71 Peugeot 307 (od 2006) Chevrolet Avalanche Peugeot 4007 (od 2007) Chevrolet Captiva Peugeot 407 (od 2006) Chrysler Grand Voyager (model 2008) Peugeot Bipper (od 2008) Strona 15/97

16 Chrysler PT Cruiser Peugeot Boxer (od 2006) Chrysler 300C Peugeot Expert 3 (od 2007) Citroen C2 (od 2006) Peugeot Partner (od 2008) Citroen C3 (od 2006) Porsche 911 model 997 (2006) Citroen C4 (model 2004) Porsche 911 Carrera 4 (model 2008) Citroen Jumpy (od 2007) Porsche Cayenne Citroen Nemo (od 2008) Porsche Cayenne 2008 Citroen Jumper Renault Laguna II FL (do 2007) Dodge Caliber SAAB 93 Dodge Nitro Seat Altea (model 2005) Fiat 500 Seat Ibiza (model 6L od 2003) Fiat Bravo (model 2007) Seat Ibiza (model 6J od 2008) Fiat Croma (model 2006) Strona 16/97

17 Seat Leon (model od 2006) Fiat Ducato Seat Toledo (model 2004) Fiat Linea Seat Toledo (model 2008) Fiat Panda (model 2004) Skoda Fabia (model od 2005) Fiat Punto Grande (model 2007) Skoda Fabia (model od 2007) Fiat Scudo Skoda Octavia (model 2004) Fiat Sedici Skoda Octavia II (model 2006) Fiat Stilo (od 2004) Skoda Roomster Fiat Fiorino Skoda Superb Fiat Doblo Subaru Forester (model 2009) Ford C-MAX (model 2003) Subaru Impreza (model 2009) Ford S-MAX (model 2007) Subaru Legacy Ford Focus (model 2005) Subaru Outback (model 2009) Strona 17/97

18 Ford Focus (model 2007) Subaru Tribeca (model 2009) Ford Fusion (od 2006) Suzuki Grand Vitara***** (model 2005) Ford Ka (model 2009) Suzuki Swift (model 2005) Ford Kuga Suzuki SX4 Ford Mondeo (od 2007) Toyota Auris (od 2007) Ford Galaxy (od 2006) Toyota Camry (od 2007) Honda Accord (model 2006) Toyota Corolla (od 2007) Honda Accord (model 2007) Toyota Tundra (od 2008) Honda Accord (model 2009) Toyota Yaris (od 2008) Honda Accord Tourer (model 2007) Toyota Landcruiser (od 2008) Honda Jazz (model 2009) Volvo S40 / V40 (od 2004) Honda City Volvo S60 (do 2004) Honda Civic 3D, 5D (model 2006) Strona 18/97

19 Volvo S60 (od 2004) Honda Civic 3D, 5D** (model 2007) Volvo S80 (do 2004) Honda Civic 3D, 5D*** (model 2007) Volvo S80 (od 2005) Honda Civic (model 2008) Volvo S80 (od 2007) Honda Civic 4D** (model 2006) Volvo V50 (od 2005) Honda CR-V (model pocz?tek roku) Volvo V70 Honda CR-V (model 2007) Volvo XC70 (od 2002) Infiniti Fx35 (model 2007) Volvo XC70 (od 2005) Iveco Daily Volvo XC90 (model 2002) Iveco Stralis Volvo XC90 (model 2005) Jaguar XS (od 2008) VW Bora (model do 2000) Jeep Commander VW Bora (model od 2000) Jeep Grand Cherokee (model 2006) VW Crafter Strona 19/97

20 Jeep Laredo (model od 2005) VW Eos Jeep Wrangler VW Golf IV (model do 2000) KIA Carnival (model 2007) VW Golf IV (model od 2000) Lexus 400 VW Golf V (model od 2004) Lexus GS350 VW New Beetle (model od 2005) Mazda 6 (model GH od 2008) VW New Beetle (model do 2005) Mazda CX-7 VW Passat (model B5 do 2000) Mercedes A-Klasse (model W169) VW Passat (model B5 od 2001) Mercedes B-Klasse (W245 od 2005) VW Passat (model B6 od 2005) Mercedes C-Klasse (W202) VW Passat CC (model 2009) Mercedes C-Klasse (W203 od 2000) VW Phaeton - KeyLess Mercedes C-Klasse (W204 od 2007) VW Polo IV (od 2001) Mercedes CL (C215) Strona 20/97

21 VW Tiguan (model 2008) Mercedes CL (C216) VW T5 (model 2006) Mercedes CLK (W209) VW Touareg Mercedes CLS (W219) VW Touareg (model od 2008) Mercedes E-Klasse (W210 model 2001) VW Touran (model 2003) Mercedes E-Klasse (W211 model 2004) Mercedes E-Klasse **** (W211 model 2004) Mercedes G-Klasse (W464 model od 2006) Mercedes GL (X164) Mercedes ML (W164) Mercedes R-Klasse (W251 model 2006) Mercedes S-Klasse (W220 model 2002) Mercedes S-Klasse (W221 model 2007) Strona 21/97

22 Mercedes SL Mercedes SLK (model R170 do 2004) Mercedes Sprinter (model 2006) Mercedes Viano (model W639) Mercedes Vito (model W639) ** - wersja z fabrycznym alarmem *** - wersja bez fabrycznego alarmu **** - wersja ze zmienion? obs?ug? centralnego zamka ***** - tylko modele Keyless Entry Strona 22/97

23 Autoalarm TYTAN DS200 PD20 CENA NA TELEFON Autoalarm TYTAN DS200 to najbardziej popularny alarm z rodziny autoalarmów TYTAN ze wzgl?du na nisk? cen? i dobr? jako??. Autoalarm TYTAN DS200 posiada podstawowe funkcje, które chroni? pojazd przed intruzem. Wyposa?ony jest w jedn? wbudowan? blokad? oraz wyj?cie do pod??czenia dodatkowego czujnika np. ultrad?wi?kowego, czujnika po?o?enia GUARDIAL, itp. Prostota obs?ugi w po??czeniu z atrakcyjn? cen? powoduj?, i? jest to jeden z najch?tniej kupowanych autoalarmów. Cena na telefon Wi?cej informacji tel. (22) lub Autoalarm TYTAN DS200 PH20 CENA NA TELEFON Autoalarm TYTAN DS200 to najbardziej popularny alarm z rodziny autoalarmów TYTAN ze wzgl?du na nisk? cen? i dobr? jako??. Autoalarm TYTAN DS200 posiada podstawowe funkcje, które chroni? pojazd przed intruzem. Wyposa?ony jest w jedn? wbudowan? blokad? oraz wyj?cie do pod??czenia dodatkowego czujnika np. ultrad?wi?kowego, czujnika po?o?enia GUARDIAL, itp. Prostota obs?ugi w po??czeniu z atrakcyjn? cen? powoduj?, i? jest to jeden z najch?tniej kupowanych autoalarmów. Cena na telefon Wi?cej informacji tel. (22) lub Autoalarm TYTAN DS200 PS20 CENA NA TELEFON Autoalarm TYTAN DS200 to najbardziej popularny alarm z rodziny autoalarmów TYTAN ze wzgl?du na nisk? cen? i dobr? jako??. Autoalarm TYTAN DS200 posiada podstawowe funkcje, które chroni? pojazd przed intruzem. Wyposa?ony jest w jedn? wbudowan? blokad? oraz wyj?cie do pod??czenia dodatkowego czujnika np. ultrad?wi?kowego, czujnika po?o?enia GUARDIAL, itp. Prostota obs?ugi w po??czeniu z atrakcyjn? cen? powoduj?, i? jest to jeden z najch?tniej kupowanych autoalarmów. Cena na telefon Wi?cej informacji tel. (22) lub Strona 23/97

24 Autoalarm TYTAN DS300 PA2U CENA NA TELEFON Autoalarm TYTAN DS300 jest przeznaczony dla wymagaj?cych klientów, jak równie? dla tych o mniejszych wymaganiach. Wielk? zalet? alarmu jest ogromna elastyczno?? dzia?ania co sprawia,?e jego obs?uga jest niemal "intuicyjna". Nowoczesna technologia wykonania w po??czeniu z du?? funkcjonalno?ci? dzia?ania, stawia alarm TYTAN DS300 P w?cis?ej czo?ówce urz?dze? autoalarmowych dost?pnych na rynku. Autoalarm TYTAN DS300 P sterowany jest drog? radiow? przy u?yciu wygodnych pilotów tytan i posiada dwa odci?cia zap?onu (wewn?trzne i zewn?trzne) oraz czujnik ultrad?wi?kowy. Indywidualnie programowany kod PIN awaryjnego wy??czania pozwala bezpiecznie dojecha? do celu nawet w przypadku uszkodzenia pilota. Cena na telefon Wi?cej informacji tel. (22) lub Autoalarm TYTAN DS300 PH2U CENA NA TELEFON Autoalarm TYTAN DS300 jest przeznaczony dla wymagaj?cych klientów, jak równie? dla tych o mniejszych wymaganiach. Wielk? zalet? alarmu jest ogromna elastyczno?? dzia?ania co sprawia,?e jego obs?uga jest niemal "intuicyjna". Nowoczesna technologia wykonania w po??czeniu z du?? funkcjonalno?ci? dzia?ania, stawia alarm TYTAN DS300 P w?cis?ej czo?ówce urz?dze? autoalarmowych dost?pnych na rynku. Autoalarm TYTAN DS300 P sterowany jest drog? radiow? przy u?yciu wygodnych pilotów tytan i posiada dwa odci?cia zap?onu (wewn?trzne i zewn?trzne) oraz czujnik ultrad?wi?kowy. Indywidualnie programowany kod PIN awaryjnego wy??czania pozwala bezpiecznie dojecha? do celu nawet w przypadku uszkodzenia pilota. Cena na telefon Wi?cej informacji tel. (22) lub Strona 24/97

25 Autoalarm TYTAN DS300 R CENA NA TELEFON Autoalarm TYTAN DS300 R jest wysokiej klasy alarmem przeznaczonym do zastosowania w pojazdach posiadaj?cych w?asny pilot sterowania centralnym zamkiem. Jednocze?nie mo?e tak?e by? sterowany pilotami tytan. Brak konieczno?ci posiadania dodatkowego pilota sprawia, i? alarm ten cieszy si? du?? popularno?ci?. Specjalizowane oprogramowanie dla ka?dej marki pojazdu zapewnia bezawaryjn? i d?ugoletni? eksploatacj?. Alarm TYTAN DS300 R posiada dwa odci?cia zap?onu (wewn?trzne i zewn?trzne) oraz czujnik ultrad?wi?kowy. Indywidualnie programowany kod PIN awaryjnego wy??czania, pozwala bezpiecznie dojecha? do celu nawet w przypadku uszkodzenia pilota fabrycznego. Cena na telefon Wi?cej informacji tel. (22) lub Autoalarm TYTAN DS400 / CAN CENA NA TELEFON Autoalarm TYTAN DS400/ CAN to najnowocze?niejszy autoalarm z rodziny TYTAN przeznaczony do najnowszych samochodów wyposa?onych w magistral? CAN np. VW, Audi, Skoda, Fiat, Peugeot, Citroen, Mercedes. Autoalarm TYTAN DS400/ CAN posiada wbudowane wszystkie niezb?dne funkcje do ochrony twojego auta, jak równie? wiele funkcji zwi?kszaj?cych komfort obs?ugi samochodu. Do sterowania alarmem wykorzystywane s? fabryczne piloty zdalnego sterowania (kluczyki) samochodu. Mo?liwa jest równie? obs?uga pojazdu poprzez piloty tytan. Dodatkowo ochron? samochodu mo?e zwi?kszy? bezobs?ugowa funkcja antynapadowa (opcjonalny pilot Joker). Do??czona do produktu instrukcja obs?ugi pozwala zapozna? si? z wszystkimi funkcjami autoalarmu TYTAN DS400/ CAN. Cena na telefon Wi?cej informacji tel. (22) lub Autoalarm ZK PROXIMA Autoalarm ZK PROXIMA Model ZK, to najbardziej zaawansowany autoalarm PROXIMA. Posiada: dwa wyj?cia do sterowania kierunkowskazami dwa wyj?cia do sterowania centralnym zamkiem jednoobwodowa blokada wej?cie czujników wyj?cie kana?u 10A drzwiowych i dodatkowych cyfrowego (z??cze). Za pomoc? dodatkowego modu?u cyfrowego PROXIMA (opcja) pod??czonego do wyj?cia kana?u cyfrowego, mo?na rozbudowa? autoalarm o sterowanie kana?em dodatkowym, (np. otwieranie baga?nika) Programowane funkcje: Ciche lub g?o?ne potwierdzenie w?/wy? alarmu Strona 25/97

INSTRUKCJA MONTAŻU AUTOALARMU TX 700CAN

INSTRUKCJA MONTAŻU AUTOALARMU TX 700CAN INSTRUKCJA MONTAŻU AUTOALARMU TX 700CAN Montaż musi być wykonany zgodnie z niniejszą instrukcją. Wszystkie połączenia z instalacją samochodową muszą być lutowane i izolowane. Nie należy odcinać obwodów,

Bardziej szczegółowo

ALFA ROMEO BRERA Rok: Aktualizacja: CZERWONE NIEBIESKO- CZERWONE ZAP ON NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKO- NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKI

ALFA ROMEO BRERA Rok: Aktualizacja: CZERWONE NIEBIESKO- CZERWONE ZAP ON NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKO- NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKI 090515_CK www: http://www.sklep.amt-alarmy.pl ALFA ROMEO BRERA Rok: 2006 2006 Aktualizacja: 30.12.2008 CZERWONE NIEBIESKO- CZERWONE ZAP ON NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKO- NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKI NIEBIESKI

Bardziej szczegółowo

Rozmiar M dedykowane modele:

Rozmiar M dedykowane modele: Rozmiar M dedykowane modele: 1) Alfa Romeo 146 1) Audi 80 2) BMW 3 E30 3) Citroen AX Citroen Saxo Citroen C15 4) Chevrolet Aveo Chevrolet Kalos Chevrolet Matiz Chevrolet Spark 5) Daewoo Matiz Daewoo Tico

Bardziej szczegółowo

cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc CAN_R10/CAN_R20

cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc CAN_R10/CAN_R20 CAN_R10/CAN_R20 1-13 cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc Redford CAN INSTRUKCJA MONTAŻU AUTOALARMU CAN_R10/CAN_R20 CAN_R10/CAN_R20 2-13 1. Charakterystyka alarmu. Autoalarm CAN_R10

Bardziej szczegółowo

Kontrolki i inne informacje

Kontrolki i inne informacje 1 Alfa Romeo 159 (2006-) s D12356rwkvh* 2 Alfa Romeo MiTo (2008-) s D12356rwkvh 3 Audi A1 (2010-) s krhgvepbj 4 Audi A3 (2004-) s crd12356v 5 Audi A4 B8 (2008-) s krdv12356c 6 Audi A5 (2007-) s krdv12356c

Bardziej szczegółowo

Jeżeli chcemy zmieniać parametry centralki należy przeprowadzić poniższą procedurę:

Jeżeli chcemy zmieniać parametry centralki należy przeprowadzić poniższą procedurę: INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA ALARMU AMPIO CAN Instrukcja montażu Montaż musi być wykonany zgodnie z niniejszą instrukcją. Wszystkie połączenia z instalacją samochodową muszą być lutowane i izolowane.

Bardziej szczegółowo

Wycieraczka typu UNI

Wycieraczka typu UNI Wycieraczka typu UNI LP ROZMIAR mm cali 1 300 12" 2 350 14" 3 375 15" 4 400 16" 5 425 17" 6 450 18" 7 475 19" 8 500 20" 9 525 21" 10 550 22" 11 575 23" 12 600 24" 13 650 26" 14 700 28" Wycieraczki Hybrydowe

Bardziej szczegółowo

NADKOLA I OSŁONY POD SILNIK Oferta handlowa firmy PPUH ADMAL

NADKOLA I OSŁONY POD SILNIK Oferta handlowa firmy PPUH ADMAL NADKOLA I OSŁONY POD SILNIK Oferta handlowa firmy PPUH ADMAL Adres firmy: PPUH ADMAL ul. Sochaczewska 40 96-515 Paprotnia k/ Sochaczewa Tel/fax: 046-86-150-79 Info: 0-603-937-036 / Adamczyk Mariusz / 0-609-805-775

Bardziej szczegółowo

Nr katalogowy. Miejsce montau. Marka Model Rocznik. Lp.

Nr katalogowy. Miejsce montau. Marka Model Rocznik. Lp. Lp. Nr katalogowy Marka Model Rocznik Miejsce montau 1. 854193 Acura TSX Sport Wagon 1),2) 2011-2012 centralny 2. 853581 Acura TSX 1) 2004-2008 centralny 3. 854193 Acura TSX 1),2) 2009-2012 centralny 4.

Bardziej szczegółowo

LISTA MODELI SAMOCHODÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ALARM TYTAN DS512-Cxxx-0404

LISTA MODELI SAMOCHODÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ALARM TYTAN DS512-Cxxx-0404 STEROWANIA 1 Acura TSX 29 2004-2008 1 2 Alfa Romeo 159 30 2005-2010 3 Alfa Romeo Brera 30 2005-2010 4 Alfa Romeo Giulietta 14 2010-> 1* 1* 1* 5 Alfa Romeo MiTo 14 2008-> 1* 1* 1* 6 Audi A1 8X 3 2010->

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy (dawniej Rew.III) przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Marek Chlebowski Kancelaria Komornicza ul. Bolesława Chrobrego 20, 64-100 Leszno tel. ( 0-65 ) 520 62 19 e-mail:biuro@komornik-leszno.pl

Bardziej szczegółowo

AUDI Audi A3 Sportback 2003-2012 8P (5-drzwiowy)

AUDI Audi A3 Sportback 2003-2012 8P (5-drzwiowy) MARKI I MODELE SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH OFERUJEMY DYWANIKI Z NAKŁADKĄ DO BAGAŹNIKA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

LISTA MODELI SAMOCHODÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ALARM TYTAN DS512-Cxxx-0407

LISTA MODELI SAMOCHODÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ALARM TYTAN DS512-Cxxx-0407 STEROWANIA 1 Acura TSX 29 2004-2008 1 2 Alfa Romeo 159 30 2005-2010 3 Alfa Romeo Brera 30 2005-2010 4 Alfa Romeo Giulietta 14 2010-> 1* 1* 1* 5 Alfa Romeo MiTo 14 2008-> 1* 1* 1* 6 Audi A1 8X 3 2010->

Bardziej szczegółowo

GFTuning kazujoshi@op.pl 0 604 662 732 LISTA PRODUKTÓW 2011

GFTuning kazujoshi@op.pl 0 604 662 732 LISTA PRODUKTÓW 2011 GFTuning kazujoshi@op.pl 0 604 662 732 LISTA PRODUKTÓW 2011 1. 2. 3. 4. CHEVROLET CHEVROLET AVALANCHE 2001-2006 CHEVROLET CAPTIVA CHRYSLER CHRYSLER GRAND VOYAGER III 2001-2006 CHRYSLER PACIFICA 2002-2007

Bardziej szczegółowo

Cena PLN brutto (23%) Cena PLN netto. Uwagi

Cena PLN brutto (23%) Cena PLN netto. Uwagi Cennik Opon Letnich do Samochodów Osobowych, Dostawczych i 4x4 Ważny od dnia 01.03.2011 Niniejszy cennik obowiązuje do czasu ukazania się nowego cennika. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. IPC

Bardziej szczegółowo

LEXUS 1. Lexus RX, od 2009 2. Lexus NX, od 2014

LEXUS 1. Lexus RX, od 2009 2. Lexus NX, od 2014 MARKI I MODELE SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH OFERUJEMY MATY DO BAGAŹNIKA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ALFA

Bardziej szczegółowo

DOBÓR DYSZ. W przypadku uszkodzeń STAG-200 z powodu współpracy z listwami gazowymi o rezystancji 1Ω, reklamacje nie będą uwzględniane.

DOBÓR DYSZ. W przypadku uszkodzeń STAG-200 z powodu współpracy z listwami gazowymi o rezystancji 1Ω, reklamacje nie będą uwzględniane. DOBÓR DYSZ UWAGA!!! STAG-200 NIE WSPÓŁPRACUJE Z WTRYSKIWACZAMI GAZOWYMI O REZYSTANCJI 1Ω! Wszystkie listwy wtryskowe RAIL mają większą wydajność w porównaniu do listwy VALTEK, natomiast porównywalną z

Bardziej szczegółowo

Altar. Produkcja, sprzedaż i montaż zaczepów kulowych. Zaczepy kulowe (haki holownicze) Katalog 2013

Altar. Produkcja, sprzedaż i montaż zaczepów kulowych. Zaczepy kulowe (haki holownicze) Katalog 2013 Altar Produkcja, sprzedaż i montaż zaczepów kulowych Volkswagen Passat B5 sedan, combi '96-'05 ul. Stalmacha 7 41-800 Zabrze tel. 502 095 706 www.altar-hak.pl altar@altar-hak.pl Zaczepy kulowe (haki holownicze)

Bardziej szczegółowo

SRL - NAJLEPSZY NA RYNKU STOSUNEK JAKO

SRL - NAJLEPSZY NA RYNKU STOSUNEK JAKO OFERTA NA MECHANIKĘ SRL - NAJLEPSZY NA RYNKU STOSUNEK JAKOŚCI DO CENY OD LUTEGO 2013: CENY SPECJALNE TYLKO W AUTO-ELEMENTS tu lista wahaczy SRL, stan magazynowy z 11 lutego 2013 auto-elements.pl Nasi klienci

Bardziej szczegółowo

Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych.

Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych. Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych. Prosty montaż i uniwersalność sprawia, że bagażnik szybko się montuje jak i demontuje. Posiada zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

LISTA MODELI SAMOCHODÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ALARM TYTAN DS400-Cxxx-5145

LISTA MODELI SAMOCHODÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ALARM TYTAN DS400-Cxxx-5145 STEROWANIA 1 Acura TSX 29 2004-2008 1 2 Alfa Romeo 159 30 2005-2010 3 Alfa Romeo Brera 30 2005-2010 4 Alfa Romeo Giulietta 14 2010-> 1* 1* 1* 5 Alfa Romeo MiTo 14 2008-> 1* 1* 1* 6 Audi A1 8X 3 2010->

Bardziej szczegółowo

PoniŜej zamieszczamy tabelę stawek za 12 miesięczny okres ubezpieczenia ryzyk: Klasa A 6,1 5,8 5,4 5,0 B 5,8 5,2 4,5 4,2 C 5,0 4,5 4,0 3,7

PoniŜej zamieszczamy tabelę stawek za 12 miesięczny okres ubezpieczenia ryzyk: Klasa A 6,1 5,8 5,4 5,0 B 5,8 5,2 4,5 4,2 C 5,0 4,5 4,0 3,7 PoniŜej zamieszczamy tabelę stawek za 12 miesięczny okres ubezpieczenia ryzyk: OC/Mini Car Assistance/ AC/ Car Assistance/ W/ Zielona Karta Tabela nr 1 Stawki taryfowe Marka-model Ford: Mondeo, C-Max,

Bardziej szczegółowo

Lista samochodów do których pasuje bagaænik dachowy AGURI Runner 120 cm Silver/Black

Lista samochodów do których pasuje bagaænik dachowy AGURI Runner 120 cm Silver/Black Lista samochodów do których pasuje bagaænik dachowy AGURI Runner 120 cm Silver/Black ALFA ROMEO ALFA ROMEO / 156 5D Crosswagon 2003-2007 z relingami ALFA ROMEO / 156 5D Sportwagon 2000-2006 z relingami

Bardziej szczegółowo

Lista marek i modeli:

Lista marek i modeli: Lista marek i modeli dostępnych w ofercie " leasing z pełnym odliczeniem podatku VAT" na dzień 30.12.2013 opublikowanych przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Lista marek i modeli: Audi 1.

Bardziej szczegółowo

Bieżnik. Klasa prędkości

Bieżnik. Klasa prędkości Cennik Opon Letnich do Samochodów Osobowych, Dostawczych i 4x4 Ważny od dnia 01.03.2011 Niniejszy cennik obowiązuje do czasu ukazania się nowego cennika. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. IPC

Bardziej szczegółowo

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka 1. FUNKCJE PILOTA Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka O ile zainstalowano zamek Uzbrojenie z ograniczeniem czasu cyklu alarmowania z 30 do 15 sekund (dotyczy 1 i 4 strefy)

Bardziej szczegółowo

Yamato Zdjęcie Asortyment Zastosowanie. Końcówka drążka kierowniczego [L/P] Końcówka drążka kierowniczego [P] Końcówka drążka kierowniczego [L]

Yamato Zdjęcie Asortyment Zastosowanie. Końcówka drążka kierowniczego [L/P] Końcówka drążka kierowniczego [P] Końcówka drążka kierowniczego [L] Yamato Zdjęcie Asortyment Zastosowanie I11052YMT kierowniczego NISSAN MURANO (Z50) 3,5I 24V 04.11- I11064YMT kierowniczego NISSAN QASHQAI 06- I11065YMT kierowniczego NISSAN QASHQAI 06- I11080YMT kierowniczego

Bardziej szczegółowo

Rok prod.: Alfa Romeo 33 90 95 Alfa Romeo 147 01-- Alfa Romeo 159 Sedan 05--

Rok prod.: Alfa Romeo 33 90 95 Alfa Romeo 147 01-- Alfa Romeo 159 Sedan 05-- Wykaz aut, do których pasuje bagażnik bazowy Dromader D1 plus. Bagażnik do samochodów bezrynienkowych: składa się z belek nośnych oraz uchwytów. Natomiast uchwyt składa się z łapy, poduszki i łapki chwytającej

Bardziej szczegółowo

MATA UNIWERSALNA 100x90

MATA UNIWERSALNA 100x90 MATA UNIWERSALNA 100x90 Marka Model Nadwozie Lata Uwagi Audi A6 Avant (C5) C/5 1997-2004 Audi A6 Avant (C4) C/5 1992-1997.09 Audi A4 Avant (B6) C/5 2001.11-2004.10 Audi 100 Combi C/5 1988-1994 Audi 80

Bardziej szczegółowo

UCHWYT MAIN PASUJE DO SAMOCHODÓW Z PONIŻSZEJ LISTY: ALFA ROMEO. 145 94>01 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła 146 96>01 147 00>04

UCHWYT MAIN PASUJE DO SAMOCHODÓW Z PONIŻSZEJ LISTY: ALFA ROMEO. 145 94>01 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła 146 96>01 147 00>04 UCHWYT MAIN PASUJE DO SAMOCHODÓW Z PONIŻSZEJ LISTY: ALFA ROMEO 145 94>01 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła 146 96>01 147 00>04 147 05>10 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła

Bardziej szczegółowo

Akcesoria car audio według marek samochodów

Akcesoria car audio według marek samochodów Akcesoria car audio według marek samochodów ALFA ROMEO zdjęcie symbol opis cena 572013 Redukcja radiowa 3232 Alfa 156 10/1997-08/2001 572147 Redukcja radiowa 3262 Alfa 147 12/2000-> szara Alfa GT 01/2005->

Bardziej szczegółowo

Coche Precio Localizaci n Cargo

Coche Precio Localizaci n Cargo Coche Precio Localizaci n Cargo Subaru TRIBECA 3.6 258KM* 7 Osobowa*Serwis*Min. Przebieg*Jak NOWA!!*4x4*Automat, BMW X5 SIEDMIOOSOBOWY! SILNIK BENZYNOWY! BOGATE WYPOSAŻENIE!, Chevrolet CAPTIVA LTZ,Salon

Bardziej szczegółowo

Przewidywana do zakupu ilość filtrów (w zalezności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego) przykładowy numer katalogowy*

Przewidywana do zakupu ilość filtrów (w zalezności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego) przykładowy numer katalogowy* Zalącznik nr 1 Lp. Rodzaj filtru (powietrza, oleju, przeciwpyłkowy itp.) Marka i model pojazdu do którego jest filtr przykładowy numer katalogowy* Przewidywana do zakupu ilość filtrów (w zalezności od

Bardziej szczegółowo

OFERTA KOŃCÓWEK. Końcówki - pojedyncze i podwójne. Rury montażowe. Końcówki i nakładki dedykowane. ulter.com.pl

OFERTA KOŃCÓWEK. Końcówki - pojedyncze i podwójne. Rury montażowe. Końcówki i nakładki dedykowane. ulter.com.pl 2012 OFERTA KOŃCÓWEK Końcówki - pojedyncze i podwójne Montowane są przez przykręcenie obejmą lub wspawanie. Posiadają tzw. kielich montażowy, który dobiera się odpowiednio do średnicy rury wylotowej. Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Renault 5 GTE 1,7 L 95 KM - pomiar z usuniętym katalizatorem (90 KM i 128 Nm) oraz z zamontowanym środkowym tłumikiem przelotowym (95 KM i 137 Nm)

Renault 5 GTE 1,7 L 95 KM - pomiar z usuniętym katalizatorem (90 KM i 128 Nm) oraz z zamontowanym środkowym tłumikiem przelotowym (95 KM i 137 Nm) Renault 5 GTE 1,7 L 95 KM - pomiar z usuniętym katalizatorem (90 KM i 128 Nm) oraz z zamontowanym środkowym tłumikiem przelotowym (95 KM i 137 Nm) Honda Civic 1,5 8V D15B8 SOHC - zbiorczy wykres: seria,

Bardziej szczegółowo

Przekladnie kierownicze

Przekladnie kierownicze SPIS TRESC I Alfa Romeo 4 Audi 7 BMW 11 Citroen 13 Dacia 15 Daewoo 16 Fiat 17 Ford 36 Honda 40 Hyundai 41 Iveco 42 Lancia 44 Land Rover 45 Mercedes 46 Mitsubishi 48 Nissan 49 Opel 50 Peugeot 52 Renault

Bardziej szczegółowo

Twój wybór z internetowego sklepu VIEROL AG

Twój wybór z internetowego sklepu VIEROL AG Twój wybór z internetowego sklepu VIEROL AG V42-81-0007 1635.X0 Srednica [mm]: 56 307, 407, Expert, C4, C5, Jumpy* V42-81-0008 1635.W8 Srednica [mm]: 52 206, 307, 407, C4, C5, Xsara* V42-81-0009 1635.P3

Bardziej szczegółowo

Opis. 25 g. Masa. Kaseta diagramu. Art. 912 007 00. Wąż ciśnieniowy SPCS - 50. Art. 912 002 00. Art. 912 502 00. Art. 912 202 00.

Opis. 25 g. Masa. Kaseta diagramu. Art. 912 007 00. Wąż ciśnieniowy SPCS - 50. Art. 912 002 00. Art. 912 502 00. Art. 912 202 00. Końcówki pomiarowe zastępujące rozpylacz we wtryskiwaczach silników Diesel a. KOŃCÓWKA E Art. 0 00 Końcówka pomiarowa zastępująca rozpylacz we wtryskiwaczach silników Diesel a. Przystosowana do próbnika

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenia i zmiany wersji oprogramowania 38

Rozszerzenia i zmiany wersji oprogramowania 38 Rozszerzenia i zmiany wersji oprogramowania 38 Lista ta ma służyć jedynie jako orientacja w ramach naszego rozszerzenia oprogramowania. Pełna lista wszystkich rozszerzeń dla każdego modelu i producenta

Bardziej szczegółowo

Dedykowana stacje multimedialno-nawigacyjna E>GO VW

Dedykowana stacje multimedialno-nawigacyjna E>GO VW E>GO ZE-NC2010 Dedykowana stacje multimedialno-nawigacyjna E>GO VW stacja multimedialna DVD z nawigacja do VW: Golf V/VI, Jetta, Eos, Tiguan, Passat; SEAT: Leon, Altea bez konieczności stosowania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA Wydanie ósme Wydawca: PROXIMA S.C Toruń; ul. Filtrowa 23 tel./fax (056) fax (056)

INSTRUKCJA TECHNICZNA Wydanie ósme Wydawca: PROXIMA S.C Toruń; ul. Filtrowa 23 tel./fax (056) fax (056) SPIS TREŒCI Autoalarm PROXIMA wersja ZS... 4 Autoalarm PROXIMA wersja ZN... 8 Autoalarm PROXIMA wersja Z... 18 Autoalarm PROXIMA wersja ZK... 28 Autoalarm PROXIMA wersja BP... 38 Autoalarm PROXIMA wersja

Bardziej szczegółowo

FRODO-BIS2P AUTOALARM INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oznaczenie przycisków pilota : Funkcje przycisków pilota: P-l

FRODO-BIS2P AUTOALARM INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oznaczenie przycisków pilota : Funkcje przycisków pilota: P-l AUTOALARM FRODO-BIS2P INSTRUKCJA OBSŁUGI Oznaczenie przycisków pilota : Funkcje przycisków pilota: P-l włączenie centrali w stan czuwania wyłączenie centralki ze stanu czuwania wyłączanie stanu alarmowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

PROXIMA ZN. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r

PROXIMA ZN. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r Autoalarm PROXIMA ZN ISO 9001 na rynku od 1995r A B PRODUKT POLSKI B A Autoalarmy PROXIMA to rodzina nowoczesnych mikroprocesorowych, programowanych urządzeń spełniająca niemal wszystkie potrzeby instalatora

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY MAGICAR FAI 440 SPIS TREŚCI: 1. OPIS I SPECYFIKACJA...2 2. MODELE PILOTÓW...3 3. FUNKCJE...3 3.1 Programowanie pilotów...3 3.2 Programowanie ustawień systemu...4 Tabela ustawień...4

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 03/2017 WYDECH

NOWOŚCI 03/2017 WYDECH NOWOŚCI 03/2017 WYDECH Czosnów 31.03.2017r. ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT REKOMENDOWANA CENA BRUTTO 0219-01-10063P HYUNDAI GETZ 1.1/1.3/1.4 09.02-12.10 0219-01-17327P OPEL ZAFIRA A 2.0D/2.2D

Bardziej szczegółowo

NOWE TURBOSPRĘŻARKI W OFERCIE DELPHI

NOWE TURBOSPRĘŻARKI W OFERCIE DELPHI DI007-14 (DM1162) DO WSZYSTKICH KONTRAHENTÓW NOWE TURBOSPRĘŻARKI W OFERCIE DELPHI Delphi rozszerzył swoją ofertę turbosprężarek o dodatkowe 62 pozycje. Popyt na turbosprężarki ciągle rośnie ze względu

Bardziej szczegółowo

13 999 zł Al. Krakowska 178 - E. 9 145 zł Ostrobramska 73 - B. 19 935 zł Al. Krakowska 178 - C. 12 274 zł Al. Krakowska 178 - A

13 999 zł Al. Krakowska 178 - E. 9 145 zł Ostrobramska 73 - B. 19 935 zł Al. Krakowska 178 - C. 12 274 zł Al. Krakowska 178 - A Volkswagen TOUAREG 3.0 Diesel! Wersja Individual! Pneumatyka! Nawigacja! Zadbany!, 2008 BMW SERIA 5 520D 177KM F.VAT23% AUTOMAT, 2008 Audi Q7 Bezwypadkowy, napęd 4x4, gwarancja, serwisowany!, 2007 Porsche

Bardziej szczegółowo

HAKI HOLOWNICZE. Rok produkcji. Numer katalogowy A U D I. 1-AUD-05 1900 50 m. 15 206,00 2-AUD-05 1900 50 m. 15 406,00

HAKI HOLOWNICZE. Rok produkcji. Numer katalogowy A U D I. 1-AUD-05 1900 50 m. 15 206,00 2-AUD-05 1900 50 m. 15 406,00 Zdejmowa A U D I Audi 80 (N-lim) 09.86-08.91 1-AUD-03 10 d. 9 138,00 Audi 80 (NN-lim) 09.91-.94 1-AUD-04 1700. 9 138,00 Audi 100 (lim) 09.84-08.90 1-AUD-01 00. 10 197,00 Audi 100 C-4 Sedan,Avant,Quattro

Bardziej szczegółowo

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Chevrolet CAPTIVA Salon 73 900 PLN brutto Al. Krakowska 178 - D 0016 Mercedes VIANO Salon Pl*3.0 V6* EKSTRA LONG 109 700 PLN netto Al. Krakowska 178 - B J15 BMW X3

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI I PRZEKANIKI

BEZPIECZNIKI I PRZEKANIKI EZPIECZNIKI I PRZEKNIKI SKRZYNK EZPIECZNIKÓW W KINIE (06) Lokalizacja Skrzynka ta znajduje si w kabinie, po stronie kierowcy. Etykieta z przeznaczeniem bezpieczników 06 8 2 0 7 2 29 6 22 28 5 2 27 20 26

Bardziej szczegółowo

PROXIMA ZK. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r. Model ZK posiada następujące cechy.

PROXIMA ZK. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r. Model ZK posiada następujące cechy. Autoalarm PROXIMA ZK ISO 9001 na rynku od 1995r A B PRODUKT POLSKI B A Autoalarmy PROXIMA to rodzina nowoczesnych mikroprocesorowych, programowanych urządzeń spełniająca niemal wszystkie potrzeby instalatora

Bardziej szczegółowo

wyszukiwarka spinek tel

wyszukiwarka spinek   tel wyszukiwarka spinek Przedstawiamy Państwu narzędzie, które jest naszym nowatorskim projektem. Ma spełniać podobną funkcję, jak nasza internetowa wyszukiwarka spinek: www.spinkisamochodowe.pl. Oczywiście

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenia i zmiany wersji oprogramowania 40

Rozszerzenia i zmiany wersji oprogramowania 40 Rozszerzenia i zmiany wersji oprogramowania 40 Lista ta ma służyć jedynie jako orientacja w ramach naszego rozszerzenia oprogramowania. Pełna lista wszystkich rozszerzeń dla każdego modelu i producenta

Bardziej szczegółowo

ELMES ZESTAW BEZPRZEWODOWY 5 CZUJEK SYRENA POWIADOMIENIE GSM

ELMES ZESTAW BEZPRZEWODOWY 5 CZUJEK SYRENA POWIADOMIENIE GSM Dane aktualne na dzień: 18092016 09:16 Link do produktu: http://www.itchome.pl/elmeszestawbezprzewodowy5czujeksyrenapowiadomieniegsmp2241.html ELMES ZESTAW BEZPRZEWODOWY 5 CZUJEK SYRENA POWIADOMIENIE GSM

Bardziej szczegółowo

WYKŁADZINY BAGAŻNIKOWE

WYKŁADZINY BAGAŻNIKOWE P.W. RAFPOL Rafał Podsiadły Tel. 501438358 e mail: rafpol@onet.pl WYKŁADZINY BAGAŻNIKOWE ALFA ROMEO Alfa Romeo 156 Limuzyna / Sedan od 10/1997 102401M Alfa Romeo 156 SPORT Wagon / Kombi bez gaśnicy od

Bardziej szczegółowo

AUTOALARM. Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot 2 przyciskowy

AUTOALARM. Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot 2 przyciskowy 1 AUTOALARM Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot 2 przyciskowy FRODO jest nowoczesnym autoalarmem sterowanym za pomocą pilotów z kodem zmiennym co gwarantuje zabezpieczenie przed rozkodowaniem przez osoby do

Bardziej szczegółowo

PROXIMA ZKC. Autoalarm 24V A B B A. Model ZKC posiada następujące cechy

PROXIMA ZKC. Autoalarm 24V A B B A. Model ZKC posiada następujące cechy Autoalarm 24V PROXIMA ZKC ISO 9001 na rynku od 1995r A B PRODUKT POLSKI B A Autoalarmy PROXIMA to rodzina nowoczesnych mikroprocesorowych, programowanych urządzeń spełniająca niemal wszystkie potrzeby

Bardziej szczegółowo

NADKOLA 20-01-2015. Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości. AUDI Nr artykułu Numer OE

NADKOLA 20-01-2015. Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości. AUDI Nr artykułu Numer OE NADKOLA 20-01-2015 Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości AUDI Nr artykułu Numer OE Audi A3 1996-2005, lewy przód 110101 8L0821171C Audi A3 1996-2005, prawy przód 110102 8L0821172B

Bardziej szczegółowo

AUTA, W KTÓRYCH STWIERDZONO MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA GŁOWICY (ZAWORÓW)

AUTA, W KTÓRYCH STWIERDZONO MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA GŁOWICY (ZAWORÓW) AUTA, W KTÓRYCH STWIERDZONO MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA GŁOWICY (ZAWORÓW) Jest to lista silników, które nie będą współpracowały z LPG (na podstawie opracowania PRINS) AUDI Różne modele BSE 1.6 Z głowicą wyprodukowaną

Bardziej szczegółowo

RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH Nasycenie rynku

RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH Nasycenie rynku RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH /dla-biznesu Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 samochodów używanych...5 2.1 w rocznikach aut...5 2.2 w przedziałach cenowych aut...5 2.4 według marki...6 2.5 według rodzaju paliwa...7

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2015. Różnice w cenach

RAPORT 2015. Różnice w cenach RAPORT 2015 sporządzony przez serwis internetowy Różnice w cenach samochodów serwisowanych w autoryzowanych serwisach (ASO) i warsztatach niezależnych na podstawie ogłoszeń umieszczonych w portalu OtoMoto.pl

Bardziej szczegółowo

Automobile Prix Localisation Numéro de clé

Automobile Prix Localisation Numéro de clé Automobile Prix Localisation Numéro de clé Volkswagen TOUAREG 3.0 Diesel! Wersja Individual! Pneumatyka! Nawigacja! Zadbany!, 2008 BMW SERIA 5 520D 177KM F.VAT23% AUTOMAT, 2008 Audi Q7 Bezwypadkowy, napęd

Bardziej szczegółowo

MAT S.C. P.P.H. PRODUCENT DYWANIKÓW SAMOCHODOWYCH gumowych w kolorze czarnym i popielatym OFERTA 2009/2010 PROWADZIMY SPRZEDAŻ DETALICZNĄ I HURTOWĄ

MAT S.C. P.P.H. PRODUCENT DYWANIKÓW SAMOCHODOWYCH gumowych w kolorze czarnym i popielatym OFERTA 2009/2010 PROWADZIMY SPRZEDAŻ DETALICZNĄ I HURTOWĄ MAT P.P.H. UM S.C. Tadeusz Maćkowiak Wiesława Maćkowiak Adam Maćkowiak 62-030 Luboń k. Poznania ul. Armii Poznań 1B tel./fax 061 810 26 72 pon. - pt. 8 00-16 00 www.matgum.pl biuro@matgum.pl PRODUCENT

Bardziej szczegółowo

RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH Analiza popytu

RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH Analiza popytu RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH /dla-biznesu Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Rejestracje aut używanych...5 2.1 aut według rocznika...5 2.2 aut według cen...5 2.4 aut według marki...7 2.5 aut według rodzaju

Bardziej szczegółowo

LOCKDATA ZAMEK SZYFROWY LOCKDATA-S Elektroniczny Bezprzewodowy Zamek Szyfrowy na kod

LOCKDATA ZAMEK SZYFROWY LOCKDATA-S Elektroniczny Bezprzewodowy Zamek Szyfrowy na kod ZAMKI SZYFROWE - BEZPRZEWODOWE www.rozam.pl 1 LOCKDATA ZAMEK SZYFROWY LOCKDATA-S Elektroniczny Bezprzewodowy Zamek Szyfrowy na kod Ogólna charakterystyka i przeznaczenie zamka szyfrowego LOCKDATA-S. Elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Авто Ціна Місцезнаходження місце. 30 999 zł брутто Jana Pawła II 69 - A a10. 16 999 zł нетто Al. Krakowska 178 - D r17

Авто Ціна Місцезнаходження місце. 30 999 zł брутто Jana Pawła II 69 - A a10. 16 999 zł нетто Al. Krakowska 178 - D r17 Авто Ціна Місцезнаходження місце Volkswagen TOUAREG 3.0 Diesel! Wersja Individual! Pneumatyka! Nawigacja! Zadbany!, 2008 BMW SERIA 5 520D 177KM F.VAT23% AUTOMAT, 2008 Audi Q7 Bezwypadkowy, napęd 4x4, gwarancja,

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja dodana w wersji R3-2011

Nowa funkcja dodana w wersji R3-2011 Licencja MAX podsumowanie aktualizacji oprogramowania Rozszerzenie bazy pojazdów 2009 R1 do2011 R2 Wersja 1 2009 14 producentów 98 modeli pojazdów aktualizacja roczników1995-2009! Wersja 2 2009 17 producentó

Bardziej szczegółowo

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Ford S-MAX 100% Serwisowany! Zadbany! Po wymianie rozrządu!, 2006 Ford FOCUS Salon Polska! Pierwsza Rej. 12.2009! Lift! Zadbany!, 2009 Honda CRV 4x4, Bezwypadkowy,

Bardziej szczegółowo

03.35 tł. końcowy BMW 520i/523i/525i/528i/530i. 03.34 tł. końcowy BMW 520i/523i

03.35 tł. końcowy BMW 520i/523i/525i/528i/530i. 03.34 tł. końcowy BMW 520i/523i 01.97 r. kolektorowa Audi A2 1.4 16V 160 01.98 tł. środkowy Audi A2 1.4 16V 60 01.99 tł. końcowy Audi A2 1.4 16V 02.13 tł. środkowy Dacia Logan MCV 1.4i MPi/1.6i MPi 160 03.32 tł. końcowy BMW 520i/523i/525i/528i/530i

Bardziej szczegółowo

DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE

DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE AUDI Audi A1 od 2010 102023M 102023 Audi A1 Sportback od 2012 102023M 102023 Audi A2 od 2000 102001M 102001 Audi A2 wersja niemiecka od 2000 102010M 102010 Audi A3 Hatchback

Bardziej szczegółowo

Interfejsy umożliwiające sterowanie z fabrycznych sterowników w kierownicy

Interfejsy umożliwiające sterowanie z fabrycznych sterowników w kierownicy y umożliwiające sterowanie z fabrycznych sterowników w (lub kolumnie ) radioodtwarzaczami ALPINE (stan na: 01.06.2008r. ) Alfa-Romeo GT 2001 - Blaupunkt Mid/High KCE-870B-R15+KWE-897E Mini- Alfa-Romeo

Bardziej szczegółowo

Wykładziny bagażnikowe (duże ranty z dywanikiem w środku ) Bytom ul.rostka 30A ; , , Darek

Wykładziny bagażnikowe (duże ranty z dywanikiem w środku ) Bytom ul.rostka 30A ; , , Darek Wykładziny bagażnikowe (duże ranty z dywanikiem w środku ) 41-902 Bytom ul.rostka 30A ; 32-2030946, 32-2038275, Darek 0.602288210 ALFA ROMEO netto Alfa Romeo 156 Limuzyna / Sedan Alfa Romeo 156 SPORT Wagon

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA ALARMU MAXTELL CAN

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA ALARMU MAXTELL CAN serwisowy - programowanie 2 grupy parametrów - 2 razy nacisnąć przycisk serwisowy alarm potwierdzi to błyśnięciem LED Instrukcja montażu Montaż musi być wykonany zgodnie z niniejszą instrukcją. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Radiowy sterownik zamka centralnego 74. Programowany Multi-CZUJNIK zawierający czujnik. położenia, uderzenia i spadku napięcia.

Radiowy sterownik zamka centralnego 74. Programowany Multi-CZUJNIK zawierający czujnik. położenia, uderzenia i spadku napięcia. 74. Programowany Multi-CZUJNIK zawierający czujnik położenia, uderzenia i spadku napięcia. OPIS TECHNICZNY Opis radiowego sterownika zamka centralnego z kodem zmiennym. jest programowalnym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI ABE ABE Nazwa Zastosowanie C09009ABE SZCZĘKI HAMULCOWE ISUZU D-MAX 2.4I, 3.5I 24V, 2.5TD, 3.0TDI KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD

NOWOŚCI ABE ABE Nazwa Zastosowanie C09009ABE SZCZĘKI HAMULCOWE ISUZU D-MAX 2.4I, 3.5I 24V, 2.5TD, 3.0TDI KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD NOWOŚCI ABE 09.2012 ABE Nazwa Zastosowanie C09009ABE SZCZĘKI HAMULCOWE ISUZU D-MAX 2.4I, 3.5I 24V, 2.5TD, 3.0TDI 2002- C10020ABE OPEL ANTARA / CHEVROLET CAPTIVA 2006- C10021ABE CHEVROLET EPICA 2006- C10326ABE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UKOŃCZONY WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM O S-MAX, C-MAX I GALAXY

PROJEKT UKOŃCZONY WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM O S-MAX, C-MAX I GALAXY MINI WSZYSTKO O NAJMNIEJSZYM SAMOCHODZIE BMW Kompletne dane wszystkich 3 głównych modeli (R55, R56, R57), w tym informacje o,, STEROWANIE OŚWIETLENIEM, SYSTEM DOSTĘPU DO SAMOCHODU CAS > DALEJ W CD108:

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenia i zmiany wersji oprogramowania 39

Rozszerzenia i zmiany wersji oprogramowania 39 Rozszerzenia i zmiany wersji oprogramowania 39 Lista ta ma służyć jedynie jako orientacja w ramach naszego rozszerzenia oprogramowania. Pełna lista wszystkich rozszerzeń dla każdego modelu i producenta

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE Z PRZEWODU AWARYJNEGO SEO CONCERTO LC

PROGRAMOWANIE Z PRZEWODU AWARYJNEGO SEO CONCERTO LC PROGRAMOWANIE Z PRZEWODU AWARYJNEGO SEO CONCERTO LC UWAGI OGÓLNE: 1. Chwilowe dotknięcie przewodem awaryjnym do masy przy wyłączonej stacyjce spowoduje zrestartowanie się procesora co potwierdzone będzie

Bardziej szczegółowo

DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE z matą antypoślizgową i bez maty antypośligowej

DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE z matą antypoślizgową i bez maty antypośligowej DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE z antypoślizgową i antypośligowej ALFA ROMEO Alfa Romeo 156 Limuzyna / Sedan od 10/1997 102401M 102401 Alfa Romeo 156 SPORT Wagon / Kombi bez gaśnicy od 2000 102402M

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MODELI SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH SZYJEMY POKROWCE NA MIARĘ

ZESTAWIENIE MODELI SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH SZYJEMY POKROWCE NA MIARĘ P.P.H. ANMAX Andrzej Fulara Os. Widok 44 Szewna 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Tel: 661-686-877 NIP: 6611089802 www.anmax.info www.facebook.pl/pphanmax ZESTAWIENIE MODELI SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH SZYJEMY

Bardziej szczegółowo

Multi-CZUJNIK 68. Programowany Multi-CZUJNIK zawierający czujnik. położenia, uderzenia i spadku napięcia.

Multi-CZUJNIK 68. Programowany Multi-CZUJNIK zawierający czujnik. położenia, uderzenia i spadku napięcia. Multi-CZUJNIK 68. Programowany Multi-CZUJNIK zawierający czujnik położenia, uderzenia i spadku napięcia. OPIS TECHNICZNY Multi-CZUJNIK 1. CZUJNIK POŁOŻENIA. Precyzyjny programowany czujnik położenia (czułość

Bardziej szczegółowo

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Subaru TRIBECA 3.6 258KM* 7 Osobowa*Serwis*Min. Przebieg*Jak NOWA!!*4x4*Automat, BMW X5 SIEDMIOOSOBOWY! SILNIK BENZYNOWY! BOGATE WYPOSAŻENIE!, Chevrolet CAPTIVA LTZ,Salon

Bardziej szczegółowo

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko. Opel ASTRA PLN brutto Al. Krakowska C 2511

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko. Opel ASTRA PLN brutto Al. Krakowska C 2511 Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Opel ASTRA 35 999 PLN brutto Al. Krakowska 178 - C 2511 Honda LEGEND Salon pl,bezwypadkowy,f-ra VAT 23%,4x4,navi,automat, 2006 Lexus RX450H Hybryda, Napęd 4x4, Automat,

Bardziej szczegółowo

CENNIK POKROWCÓW SAMOCHODOWYCH Z EKOSKÓRY

CENNIK POKROWCÓW SAMOCHODOWYCH Z EKOSKÓRY P.P.H. ANMAX Andrzej Fulara Os. Widok 44 Szewna 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Tel: 661-686-877 NIP: 6611089802 www.anmax.info www.facebook.pl/pphanmax CENNIK POKROWCÓW SAMOCHODOWYCH Z EKOSKÓRY Opis: ALFA

Bardziej szczegółowo

+12V 7/10 LED +12V SYRENA 5/10 KIERUNKOWSKAZ LEWY 6/10 STACYJKA 4/10 CZUJNIK DRZWI 3/10 KIERUNKOWSKAZ PRAWY 8/10 MASA 10/10 CZUJNIK DRZWI 6/6

+12V 7/10 LED +12V SYRENA 5/10 KIERUNKOWSKAZ LEWY 6/10 STACYJKA 4/10 CZUJNIK DRZWI 3/10 KIERUNKOWSKAZ PRAWY 8/10 MASA 10/10 CZUJNIK DRZWI 6/6 Maksymalne obci¹ enie wyjœcia na syrenê 2A +12V 7/10 +12V CZUJNIK DRZWI 3/10 STACYJKA 4/10 SYRENA 5/10 KIERUNKOWSKAZ LEWY 6/10 KIERUNKOWSKAZ PRAWY 8/10 AKUMULATOR SAMOCHODU 12V CZUJNIK +12V bia³y 2/2 DODATKOWY

Bardziej szczegółowo

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO 1 B1 9094702C47 TOYOTA Przewód ham. B1 Corolla Verso 26,39 zł 32,20 zł 2 B2 9094702A46 TOYOTA Przewód ham. B2 Yaris 99 >> lewy przód 24,51 zł 29,90 zł 3 B3 9094702A27 TOYOTA Przewód ham. B3 Land cruiser

Bardziej szczegółowo

PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI

PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI Ver..0, 5 marzec 2006 Spis treści. Wprowadzenie...3.. Wersje dokumentu...3.2. Krótka charakterystyka urządzenia...3 2. Obsługa pilota...4 3. Aktywne włączanie systemu...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi autoalarmu BARAKUDA PLUS

Instrukcja obsługi autoalarmu BARAKUDA PLUS Instrukcja obsługi autoalarmu BARAKUDA PLUS Instrukcja obsługi autoalarmu BARAKUDA PLUS Oznaczenia przycisków na pilocie: lub W pilotach trzyprzyciskowych efekt przycisku D ( ) uzyskujemy przy jednoczesnym

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI SILNIKOWE 07/2014 RYNEK OSOBOWY

NOWOŚCI SILNIKOWE 07/2014 RYNEK OSOBOWY NOWOŚCI SILNIKOWE 07/2014 RYNEK OSOBOWY Informujemy, że oferta Inter Cars S.A. została poszerzona o nowe pozycje. Czosnów 07.07.2014r. ZDJĘCIE INDE OPIS TECHNICZNY PRODUCENT CENA KATALOGO WA NETTO 8742870700

Bardziej szczegółowo

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka PicBoard2 Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2 http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka prototypowa PicBoard2 zostaa zaprojektowana do wspópracy z procesorami 16F873(A),

Bardziej szczegółowo

BYPASS Audi, Seat, Skoda,VW

BYPASS Audi, Seat, Skoda,VW carl BYPASS Audi, Seat, Skoda,VW + symulator imbiliserów i mat air bag 39 programów! rlabimm abrlabimm arlabrlabim www.carlabim.com 1 rlabrla Zastosowanie: Tdi EDC16 - im on Tdi EDC16 im off rlabimm K-line

Bardziej szczegółowo

Strona 1 Numer Techline 36,00 43,20 6,30 7,90 5,08 9. Renault Laguna 1,9 DTI 101KM 101-103 Volvo S40 102KM GT1549S 35,20 41,50 7,30 7,90 5,08 9

Strona 1 Numer Techline 36,00 43,20 6,30 7,90 5,08 9. Renault Laguna 1,9 DTI 101KM 101-103 Volvo S40 102KM GT1549S 35,20 41,50 7,30 7,90 5,08 9 Garrett Strona 1 101-101 VW / Audi / Ford GT1749V 1,9 TDI 110/130 KM GT1549V BMW 2,0 136KM 36,00 43,20 6,30 7,90 5,08 9 VW / Audi / Ford / Seat 101-102 1,9 TDI 110/130 KM (stara zmienna) GT1749V 36,00

Bardziej szczegółowo

FORTECA BP. Alarm bezpilotowy - - FORTECA BP FORTECA BP. Ver. 199.01.07

FORTECA BP. Alarm bezpilotowy - - FORTECA BP FORTECA BP. Ver. 199.01.07 Alarm bezpilotowy Ver. 199.01.07 Centrala alarmowa Forteca BP przeznaczona jest do współpracy z dowolnym pojazdem z instalacją 12 V, który posiada sprawny zamek centralny sterowany pilotem. GWARANCJA.

Bardziej szczegółowo

S0000075. Zestaw MAX - Citroen, Peugeot Diesel - benzyna. Zastosowanie: Citroen, Peugeot - wszystkie 1984-2008; Fiat

S0000075. Zestaw MAX - Citroen, Peugeot Diesel - benzyna. Zastosowanie: Citroen, Peugeot - wszystkie 1984-2008; Fiat S0000025 S0000075 S0000221 Diesel / benzyna - 13 elementów Citroen, Peugeot Uniwersalny zestaw blokad rozrządu VW - Audi - Citroen - Peugeot Kod silnika: BTE, P8A Zestaw MAX - Citroen, Peugeot Diesel -

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

ALARM Z1M NN INSTRUKCJA OBSŁUGI ALBATROSS AUTOALARM Z1M NN NUMER HOMOLOGACJI E20-97RA-01 1984-1-

ALARM Z1M NN INSTRUKCJA OBSŁUGI ALBATROSS AUTOALARM Z1M NN NUMER HOMOLOGACJI E20-97RA-01 1984-1- ALARM Z1M NN INSTRUKCJA OBSŁUGI ALBATROSS AUTOALARM Z1M NN NUMER HOMOLOGACJI E20-97RA-01 1984-1- SPIS TREŚCI: UZBRAJANIE (AKTYWACJA) ALARMU... 2 ROZBRAJANIE ( DEAKTYWACJA ) ALARMU... 2 UZBRAJANIE Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY LIPIEC 2008. Mazowsze SAMOCHODY OSOBOWE

RAPORT POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY LIPIEC 2008. Mazowsze SAMOCHODY OSOBOWE Mazowsze POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY RAPORT LIPIEC 2008 SAMOCHODY OSOBOWE Copyright IBRM Samar, Polska 2008 LIPIEC 2008 RYNEK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Powyższy materiał służy wyłącznie

Bardziej szczegółowo