The VLT Newsletter Volume 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The VLT Newsletter Volume 21"

Transkrypt

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE The VLT Newsletter Volume 21 W numerze: "If Danfoss was a car" Zestawy IP21 VLT MCD3000 Z VLT 8000 na VLT FC202 Moduł Ethernet/IP "Load Energy Recycling" "Nie czas żałować róż gdy..." Dział pakowania akc. "If Danfoss was a car " Obszerne informacje zebrane od klientów dostarczyy mnóstwo danych odnonie tego jak inni postrzegaj Danfoss. Wyniki tego badania s pierwszym krokiem do tworzenia nowego Danfossa. Jeeli Danfoss byby samochodem, to jakim? To pytanie, wraz z wieloma innymi, zostao postawione 3,000 klientów ostatniej wiosny jako cz "perception study"- program postrzegania firmy Danfoss przez klientów. Czy jestemy widziani jako przemylana i dopracowana Toyota, czy jako konkurencyjny koreaski model a moe zgrabny i szybki woski samochód sportowy? Wielko ankiety stworzya cz obszernego procesu, który jest ukierunkowany, by zidentyfikowa wartoci, które klient kojarzy z dan mark. Pierwsza faza ujawnia dodatnie sprzenie zwrotne od klientów ale te wskazaa, e nadal jest duo pracy przed nami zanim osigniemy obrany cel i zajmiemy zamierzone miejsce na rynku i w wiadomoci klientów. Uczciwy i godny zaufania biznesowy partner Przez ostatnie lata, skupiono sie na fakcie, e Danfoss powinien nie tylko produkowa komponenty ale te dostarcza kompletne rozwizania. Danfoss powinien nie tylko oferowa sterowanie ale te oferowa inne komponenty. Na obecn chwil kilka obszarów dziaa pracuje ju w ten sposób i dostarcza kompletne rozwizania a nie tylko elementy. Natomiast czy by to hit z punktu widzenia klientów? Dla wielu tak, ale Danfoss nadal jest postrzegany gównie jako dostawca produktów. Pozytywny element tego wizerunku jest taki, i Danfoss jest uwaany za producenta produktów o wysokiej jakoci w korzystnej cenie, czyli bardzo dobrej relacji ceny do jako. Jestemy równie uwaani za przedsibiorstwo, które zajmuje si klientami i traktuje ich bardzo sprawiedliwie i uczciwie. Taki wizerunek jest waciwy i jest tym co chcemy utrzyma, poniewa klienci przy wyborze dostawcy gównie rozwaaj wanie powysze czynniki. Danfoss nie jest znany z szybkiej reakcji na rynkowe zmiany. Mona by powiedzie, e jest nieznacznie konserwatywny co na pewno ma odniesienie w jego porównaniu do modelu samochodu. Zasadniczo, rezultat jest bardzo pozytywny i dotyczy to równie czci kiedy porównuje si nas z naszymi gównymi konkurentami. W tym ujciu, Danfoss jest widziany pozytywnie we wszystkich obszarach dziaa - a w szczególnoci w dziaaniach serwisowych i byciu pierwszym w wypuszczaniu produktów na rynek. A co do samochodu to... Badanie wykazao, e w tej chwili klienci myl o Danfoss jako mieszance dwóch marek- Mercedes i BMW. Tak wic, jestemy samochodem o wysokiej jakoci i doskonaym wykonaniu. -

2 Zestawy zwikszajce stopie ochrony do IP21 IP21 zestaw zwikszajce IP dla przetwornic czstotliwoci VLT HVAC, AutomationDrive i AQUA s dostpne równie dla IP20. Zestawy IP21 s dostarczane tylko jako oddzielne opcje a nie jako zintegrowane czci napdów. Ten ekwipunek opcji pozwoli klientom z przetwornicami w wersji IP20 dostosowa je do IP21. Ponadto nadal mog oni korzysta z benefitów, jakie oferuje wersja IP20, takich jak: Zmniejszona wielko i waga Optymalizacja zajmowanej powierzchni Prosta i atwa instalacja Peny zakres dostpnych opcji W peni zachowana funkcjonalno dotychczasowej wersji IP21 obniona cena Zarówno górna jak i dolna cz s wymagane dla napdu, by posiada on IP21.

3 VLT Zaawansowane Mikkie Zatrzymanie zapobiega hydraulicznym uderzeniom wody tzw. water hammering. W Norðurbakki in Hafnarfjörður- 24,000 miecie w w obszarze Reykjavika na Islandii - VLT Softstarter MCD 3000 wyeliminowa problemy uderze hydraulicznych wody w momencie zatrzymania przepywu. Problem ten w literaturze fachowej czsto okrelany jest jako water hammering i okrela hydrauliczne uderzenie wody w elementy wodocigu wystpujce podczas zatrzymania przepywu i zwizan z tym nag zmian cinienia. W przepompowni pracuj obecnie trzy pompy Flygt, wszystkie uruchamiane s przez softstarty typu MCD3045. Urzdzenia pompuj cieki, które pyn przez rury o rednicy 300 mm od maego zbiornika do wiey, skd przepywaj do nastpnej stacji. Kady rurocig wyposaony jest w zawór bezpieczestwa. Pompami steruje sterownik PLC i uruchamia je w zalenoci od zapotrzebowania i poziomu w zbiorniku rezerwowym. Podczas zatrzymania pomp, efekt uderze wody wywoywa znaczny haas i ryzyko zniszczenia. Nawet w przypadku stosowania standardowej funkcji agodnego stopu agodne zatrzymanie przepywu i zniwelowanie efektu uderze byo nie moliwe do osignicia. Uderzenia byy tak silne, i groziy uszkodzeniem rur a nawet wyrwaniem ich z ryglami i mocowaniami ze cian. Nowa karta sterujca dla VLT MCD3000 posiada specjalne funkcje, które zapobiegaj takim sytuacjom. Nowe karty w MCD 3000 z udoskonalonym "mikkim moduem zatrzymania" zostay zainstalowane w sierpniu 2007 i natychmiast zminimalizowano efekt uderze podczas zatrzymania. Udoskonalony Mikki Modu Zatrzymania jest tylko tymczasowym rozwizaniem. Wraz w nowym modelem VLT MCD 500 bd dostarczane nowe mikkie algorytmy zatrzymania. Przepompownia cieków Trzy pompy Flygt kontrolowane s przez PLC gównym zadaniem jest kontrola nad przepompowywaniem cieków.

4 "Po dostrojeniu parametrów dla kadej pompy, zdoalimy zniwelowa efekt hydraulicznych uderze wody w wyniku zatrzymania przepywu", powiedzia Jóhannes Skarphéðinsson. Dwie pompy zostay ustawione, z rampami hamowania równymi 20 sekund, a pompa na której zjawisko byo najbardziej zauwaalne i grone zostaa ustawiona na 35 sekund. " Cay proces by wspierany przez sztab w Nowej Zelandii dlatego te chcielibymy podzikowa Earle Daniels i Sarze Wells za ich wspóprac", doda Jóhannes Skarphéðinsson. "Ta przepompownia bya dosownie niezdolna do pracy od pierwszego dnia," stwierdzi. "Tylko dziki moliwociom MCD 3000 udao si unikn kosztów zwizanych z cakowit przebudow i przekonstruowaniem przepompowni." Ukad przepompowni (schemat) inmotion - The VLT newsletter 2

5 Przejcie z VLT 8000 AQUA na VLT AQUA FC202 Pocztkowe obawy zwizane z kocem produkcji VLT 8000 zmieniy si w entuzjazm po tym jak firma Nairn Electrical przetestowaa napd serii VLT AQUA FC202 - nastpc serii VLT Nairn Electrical, to stary klient Danfoss, który produkuje systemy sterowania pompami dla systemów nawadniania pól uprawnych w Nowej Zelandii. Przedsibiorstwo do tej pory przez lata uywao i polegao na serii VLT Pierwszy raz przetestowali VLT AQUA w styczniu ubiegego roku natomiast kompletnej zamiany i przejcia na serie VLT AQUA FC202 dokonali pó roku póniej. Lincoln Teale przed jedn z instalacji firmy Nairn Electrical " Bylimy zadowoleni z serii 8000 i pocztkowo odnosilimy si bardzo niechtnie do wiadomoci o kocu produkcji i przejciu na nowy model," mówi Lincoln Teale, Gówny Elektryk w Nairn Electrical. "Ale wkrótce okazao si e nie byo powodów aby si przejmowa. Przetwornice serii VLT AQUA oferuj wicej moliwoci i opcji programowania, a do tego s mniejsze i atwiejsze do instalacji" doda. VLT AQUA reguluje prdko i wydajno pomp w systemach sterowania Nairn Electrical. Monitoruje przepyw, cinienie i poziom wody. Informacja o maksymalnej iloci wody, jaka moe zosta wpompowana kadego dnia jest zaprogramowana wewntrz. Jest to bardzo wana i gówna cecha, której uywaj, poniewa wytyczne rzdowe ograniczaj ilo wody, jak kade gospodarstwo rolne moe uy a grzywny za nieprzestrzeganie norm s bardzo wysokie. "Reguy okrelaj, e gospodarstwa rolne nie uywaj w pewnych obszarach caej wody. A odkd napdy mog zosta zaprogramowane tak, by pompowa tylko dozwolon ilo, rolnicy nie musz niepokoi si o grzywn," - wyjania John Graham, Techniczny Inynier Sprzeday, Danfoss, Nowa Zelandia. Ubiegego roku, Danfoss sprzeda 54 nowe VLT AQUA do Nairn Electrical a John Graham przewiduje, e kupi oni t sam ilo równie w tym roku a by moe wicej.

6 VLT EtherNet / IP Przeszy testy organizacji zrzeszajcej dostawców DeviceNet Pod koniec 2007 roku Danfoss Drives uczestniczy w spotkaniu ODVA Plug Event. Byo to ósme tego typu spotkanie organizowane przez organizacje ODVA (Open DeviceNet Vendors Association), która wypromowaa i rozwija standardy EtherNEt / IP. Podczas tej cyklicznie odbywajcej si imprezy opcja Ethernet / IP poddana zostaa testom, które przesza pozytywnie. Danfoss Drives odda do testów opcje MCA121 czyli modu EtherNet / IP dla VLT AutomationDrive FC 300. Modu przeszed pozytywnie wszystkie testy i zosta wyróniony jako jeden z najwysz sprawnoci i efektywnoci wród oferowanych na rynku. Cz próby polegaa na przetestowaniu sprawnoci produktu poprzez prace przy maksymalnym obcieniu i przecieniu sieci: warunkiem pozytywnej oceny jest aby w czasie tego przeciania komunikacja pracowaa poprawnie i stabilnie. Opcja ma zabudowany 2 portowy switch, dajc w ten sposób moliwo pracy w tradycyjnej topologii sieci eliminujc potrzeb okablowania i drogich przemysowych switchy Ethernetowych

7 "Load Energy Recycling"- czyli odzyskiwanie energii. Danfoss Drives wyprodukowa jednostki zwrotu energii dla urawi portowych i zastosowa je w szeciu urawiach firmy Liebherr w Durbanie. Kolejne dwa s w drodze do angielskiego portu Southampton. urawie portowe zuywaj due iloci energii z sieci zasilajcej podczas podnoszenia duych adunków np.: kontenerów. Ale, co zrobi z energi, która jest magazynowana podczas procesu opuszczania adunku? Zasadniczo przyjte s dwa rozwizania, wytraci t energi w postaci ciepa na rezystorze albo zwróci j do sieci zasilajcej i zmniejszy rachunek za pobór energii. Ostatnia opcja jest, oczywicie najlepsza i najkorzystniejsza. Dlatego bya ona wyzwaniem dla Danfoss Drives. Wyzwanie zostao rzucone w ubiegym roku przez firm Liebherr, producenta midzy innymi rónego typu urawi i urzdze dwigowych. Liebherr potrzebowa bowiem pomocy w sterowaniu silnikami w jego urawiach portowych. Skutkiem caego przedsiwzicia jest system z siedmioma duymi przetwornicami czstotliwoci, umieszczonymi na urawiu 60 metrów ponad nadbrzeem. Trzy z nich maj specjalny cel: pobieraj z sieci a jeden megawatt mocy w trakcie, kiedy adunek jest podnoszony, a odsyaj moc do sieci podczas opuszczania adunku. Transatlantycka wspópraca "Rozwinlimy modu zwrotu energii do sieci dla tego projektu, jest to najlepsze rozwizanie w sytuacjach kiedy energia w procesie jest zarówno pobierana jak i oddawana (przepywa w obie strony do i od urzdzenia)" mówi Ole Sondergaard Jensen, gówna osoba odpowiedzialna za projekt. Element jest wikszy ni standardowe przetwornice czstotliwoci produkowane prze Danfoss i zosta zaprojektowany dziki transatlantyckiej wspópracy midzy zakadami w Graasten i Loves Park w USA. Dotychczas zastosowano je w szeciu urawiach portu Liebherr w Durbanie. A dwa kolejne s w drodze do Southampton Ole Sondergaard Jensen przewiduje, e inwestowanie w nowe zastosowania i aplikacje bdzie bardzo opacalne. Przejmowanie mocy podczas hamowania "Urzdzenie moe te by uywane w wielu maszynach np.: w wirówkach w mleczarniach i innych duych przemysowych zastosowaniach. Zawsze wtedy gdzie ilo zmagazynowanej energii jest znaczna mona j swobodnie rozproszy ( w tym przypadku zwróci do sieci) podczas zatrzymania urzdzenia,"-wskaza. Od ponad 10 lat, Danfoss Drives dostarcza przetwornice czstotliwoci dla firmy Liebherr. Miedzy innymi dostarcza je take do urawi budowlanych uywanych przy budowie budynków. Na tym polu jednak, skutek zwrotu energii do sieci jest istotnie mniejszy i nie jest ju tak opacalny.

8 Ole Ts No 21, 2008 "Nie czas aowa ró gdy pon lasy" Autor Eddie Kirk, Kirk-MarCom Ltd Pierwsze napdy zostay wypuszczone na rynek przez Danfoss w 1968 i w 40 latach od tego wydarzenia rynek napdów o regulowanej prdkoci przey wielkie zmiany. W 1968 rynek napdowy by zdominowany przez napdy DC mimo ich niedogodnoci, a ukad Ward Leonarda nadal by i jest szeroko stosowany w przemyle stalowym i wodnym, pisze Eddie Kirk. Powodem wprowadzenia przetwornic czstotliwoci bya i cigle jest moliwo regulacji prdkoci obrotowej silników klatkowych. Wszystkie inne alternatywne sposoby regulacji prdkoci obrotowej wymagay skomplikowanej instalacji a w przypadku uszkodzenia prowadziy do powanych strat zwizanych z przestojami i ingerencj w cay proces proces produkcyjny. Rozwój przetwornic czstotliwoci by jednak bardzo powolny. Wpyw na to miao kilka aspektów ówczesnych napdów takich jak: znaczce koszty i wielko samych ukadów, a take zawodno i niska jako elementów mocy (póprzewodników). Pocztkowo ukady prostownikowe w przetwornicach czstotliwoci byy tak naprawd napdami DC, bo jako takie zostay zaadoptowane. Natomiast naleao doda cz przeksztatnikow, czyli elementy mocy i sterowania. Koszt przetwornicy stanowi wówczas prawie dwukrotno ceny napdu DC o tej samej mocy. Rachunek zosta jednak czciowo wyrównany, poniewa silniki klatkowe AC byy tasze od silników DC. Przy wyborze rozwizania rozwaano równie ywotno i koszty nie tylko zakupowe, ale i amortyzacyjne, instalacyjne i uytkowe. Koszty zwizane z niezawodnoci, instalacj i remontami rozwiza opartych na silnikach AC w stosunku do tych opartych na silnikach DC przemawiay za silnikami AC i przetwornicami czstotliwoci. Natomiast to, co naprawd przewayo szale na korzy napdów AC byy maszyny i zastosowania wymagajce kontroli wielu silników, takie jak napdy przenoników czy maszyny nawijajce w przemyle wókienniczym, kablowym. Ilo silników a przede wszystkim prostota sterowania nimi w ukadach równolegych zadecydoway o wyborze przetwornic czstotliwoci i silników AC. Te wybory stay si czynnikiem wyzwalajcym dalszy rozwój technologii. Bez tej korzyci rozwój napdów AC na pewno nie odbywa by si w takim tempie. Wczesne napdy oferoway bardzo podstawow kontrol poprzez ograniczony zakres zmian prdkoci. Redukcja szybkoci do okoo 10% maksymalnej wartoci powodowaa jednak znaczny spadek momentu. W niektórych aplikacjach stanowio to problem równie z powodu niskiego momentu pocztkowego co wymagao stosowania wikszych napdów. Jednake w aplikacjach wentylatorowych i pompowych, gdzie ograniczone zmiany szybkoci s wystarczajce a spadek wartoci momentu wraz ze spadkiem prdkoci jest naturalny i aprobowany, przetwornice czstotliwoci przyjy si bardzo szybko. Z tego powodu znalazy szerokie zastosowanie w napdach pompi wentylatorów. Byo to zwizane z prostot rozwizania, wysok jakoci i niskimi kosztami montau i obsugi a take stosowaniem standardowych silników klatkowych ni samymi cechami przetwornicy czstotliwoci. Wbrew 40 letniemu rozwojowi silnik nadal pozostaje to pierwsz i podstawow korzyci napdów AC. Jeeli pominiemy szczegóy rozwoju, gównym i nieodzownym powodem dla którego wybierano przetwornice czstotliwoci bya wanie wspópraca z silnikami klatkowymi AC. W czasie caego procesu rozwoju rynku napdowego rozwizania alternatywne szybko zanikay a napdy DC pozostay tylko dla bardzo wskiego zakresu aplikacji, utrzymujc znikomy procent rynku napdów i dajc moliwoci zarabiania dla przedsibiorstw, które nadal je produkoway (w duej mierze napdy sprzedawane tylko jako czci i zamienniki). Przez pewien czas wydawao si, e silniki reluktancyjne stan si gronym konkurentem. Jednak szybko okazao si, e wymagania, które stawiay te silniki nie zyskay aprobaty ze strony przemysu. Rozwizanie to szybko znikno z przemysu a nisze odnalazo w dziedzinie napdów maych mocy stosowanych w urzdzeniach domowych. Przetwornice czstotliwoci stajc si elementem rewolucji elektronicznej i opierajc si na pitej z kolei generacji moduów IGBT zdominoway rynek napdów. Znaczco poszerzy si równie zakres aplikacji i moliwoci ich stosowania w rónych rozwizaniach wchodzc take w gazie, w których stosowane byy i s tylko serwonapdy. Podczas gdy wczesne analogowe napdy dostarczay bardzo prymitywnej kontroli momentu przy niskich prdkociach, nowoczesne sterowanie oparte o bardzo szybkie procesory sygnaowe s w stanie utrzymywa stay i wysoki moment nawet w zakresie niskich prdkoci.

9 Ole Tronhu No 21, 2008 Zapewniaj i zachowuj w ten sposób pen sprawno i wydajno ukadu napdowego zarówno, co do prdkoci jak i zapotrzebowania na moment, pozwalajc nawet w ukadach ze sprzeniem zwrotnym szczególnie w sektorze na peny moment przy zerowej prdkoci HVAC, znaczco i wyranie obrotowej. Poniewa standardowo chodzenie zwikszyy tempo rozwoju rynku silnika, czyli wiatrak montowany jest na wale przetwornic czstotliwoci. silnika, chodzenie jest mniej wydajne przy Nie bez znaczenia jest tu niszych prdkociach, a przez to take traci oczywicie sam silnik na wydajnoci. Dlatego kadorazowo powinno indukcyjny i korzyci si rozpatrywa warunki pracy napdu tak, pynce z jego aby zapewni jak najlepsze warunki odnonie zastosowania prdkoci i dostpnego momentu, ale take w stosunku do innych sprawnoci i wydajnoci ukadu dla konkretnej rozwiza napdowych. aplikacji. W aplikacjach pompowo- Std mamy do czynienia równie z rozwojem wentylatorowych stosowanie przetwornic samych silników i popraw ich wydajnoci oraz czstotliwoci daje równie moliwo sprawnoci-przykadem s nowe silniki EFF1. zabezpieczenia silników nie tylko od strony Poza znaczcym postpem technologicznym, zagroe powizanych z samym napiciem udoskonalonym oprogramowaniem sterujcym, i prdem takim jak zwarcia, przepicia funkcjami PLC, wysok sprawnoci i funkcjoczy doziemienia ale take ochrony nalnoci, moduom komunikacyjnym i wieloma temperaturowej samych silników. funkcjami zapewniajcymi szybki czas reakcji Oprócz tego wanie w aplikacjach i dokadniejsz kontrol szybkoci, przetwornice wentylatorowych i pompowych, które oparte czstotliwoci s nadal uzalenione i zwizane s na silnikach indukcyjnych stosowanie z silnikami. przetwornic czstotliwoci zapewnia mniejsze To silniki s podstaw(przysowiowym koniem zuycie energii. W szczególnoci przetwornice pocigowym) przemysu, podstaw znakomitej czstotliwoci zaopatrzone w dodatkowe wikszoci maszyn, w tym wentylatorów i pomp funkcje przeznaczone wanie do zastosowa w systemach HVAC i nic nie wskazuje na to, aby pompowo wentylatorowych wyranie i w najbliszej przyszoci miao si co zmieni. znaczco potrafi obniy zuycie energii Z jakiego powodu, by moe z powodu zooa tym samym koszty. W przeszoci ocena noci i skomplikowania nowoczesnych napdów, caociowa kosztów zwizanych z instalacj potencjalni uytkownicy czsto jednak wahaj si i wyborem elementów elektrycznych i przy doborze i wyborze napdów. Bardzo czsto mechanicznych opieraa si gównie na poszukiwaniu jak najniszych kosztów. przewymiarowuj silniki, aby zapewni sobie Jednak z punktu widzenia kosztów uytkopewno, i ich rozwizanie bdzie si dobrze wania najtasze rozwizania powodoway sprawdzao. Zapominaj jednak, i zaniaj wysokie koszty eksploatacyjne. Stosowanie znacznie sprawno i wydajno takiego ukadu, bowiem ukadów takich jak przepustnice lub poniewa dobrane przez nich moce nie s zasuwy dla instalacji wentylatorowych czy wykorzystywane i prowadz w duej mierze zawory kontrolujce przepyw dla pomp do zawyonych rachunków za energie prowadz tylko do pozornych oszczdnoci. elektryczn. Firmy kontraktorskie pilnoway jedynie Faktycznie jest to najprostsze rozwizanie, ukoczenia inwestycji, zostawiajc wacicieli bo przecie tak naprawd chodzi o silnik. systemu z kosztami konserwacji i wysokich Naleaoby jednak rozway warto obcienia, rachunków za energie. Zwracanie uwagi na wymagany moment startowy, zakres prdkoci oszczdnoci energii i zachowanie jak w jakich ukad ma pracowa, warunki pracy najwikszej sprawnoci energetycznej ukadu w stanie ustalonym, charakterystyk momentu a take wiadomo wpywu przetwornic a potem dobra zgodnie z tymi wartociami czstotliwoci na wspomniane aspekty silnik z typoszeregu mocy. Uwzgldniajc jednak czynniki zewntrzne, które mog wpyn na obnienie parametrów pracy, moe okaza si, e wybrany silnik o przykadowej mocy 11kW w naszej aplikacji moe pracowa tylko z obcieniem 8kW. Nie zawsze natomiast trzeba od razu siga po kolejny z typoszeregu silnik, który bdzie mia jednoczenie wiksz moc w tym przypadku 15kW. Mona wybra odpowiedni do silnika i warunków rozruchowych przetwornice czstotliwoci. Niektóre przetwornice oferuj moliwoci przecienia przy rozruchu np.: dla pomp i wentylatorów. W tego typu aplikacjach moc rozruchowa jest zazwyczaj duo wiksza ni moc pobierana w czasie normalnej pracy ustalonej. Kadorazowo jednak naley konsultowa i mie na uwadze warunki rozruchowe i wymagania od strony urzdzenia, czyli pompy lub wentylatora i uwzgldnia je przy doborze przetwornicy czstotliwoci. Jak wida wic znowu wszystko opiera si o silnik - jego dobór parametry i wymagania, nawet mimo, i coraz wicej syszymy o przyszociowych silnikach z magnesami trwaymi, przedstawianych jako - potencjalnie oferujce wysok sprawnoci korzyci wynikajce z maych wymiarów. Przynajmniej na razie, ukad przetwornicy czstotliwoci z silnikiem indukcyjnym króluje i z kadym kolejnym rokiem liczba tego typu rozwiza bdzie rosa. Ponadto coraz bardziej znaczca bdzie walka z globalnym ociepleniem, które to globalne ocieplenie moe by skutecznie ograniczane przez wynikajce ze stosowania przetwornic czstotliwoci oszczdnoci w zuyciu energii elektrycznej. Gdyby tylko przemys szybciej stara si zrozumie ten problem i inwestowa w prawdziwie energooszczdne technologie bo przecie "nie czas aowa ró gdy pon lasy". inmotion - The VLT newsletter 2

10 Ole Tronhus No 21, 2008 Miejsce, w którym mona spokojnie wraca do zdrowia i odzyskiwa siy. Dzia Pakowania Akcesoriów w Danfoss Drives w Graasten troszczy si o pracowników, którzy w wyniku przebytych chorób czy urazów potrzebuj chwilowej przerwy w ich dotychczasowych obowizkach(pracy). 44 letnia Johannsen Jytte skarya si na powane bóle krgów szyjnych i ramion. Z tego powodu musiaa zostawi swoj dotychczasow penoetatow prac w napdach na rzecz pracy w wysykach w dziale pakowania akcesoriów fabryki w Graasten. To znaczyo, e, pomimo jej kondycji, która uniemoliwiaa jej prace na dotychczasowym stanowisku, nie zostaa zmuszona, by zostawi Danfoss Drives w Graasten cakowicie musiaa jedynie pozostawi swoich dotychczasowych kolegów. "Nadal otrzymuj leki na urazy ramion i szyi, ale praca w dziale pakowania akcesoriów daa mi moliwo uniknicia operacji. Tutaj, mog zarzdza prac i byabym smutna gdybym musiaa to wszystko porzuci," mówi. Johannsen Jytte jest zwizana z Napdami od 1984 i staa si pierwszym pracownikiem, który zosta zatrudniony w dziale pakowania akcesoriów-utworzonym w Jest to specjalny dzia dla pracowników produkcji, którzy potrzebuj czasu i przerwy od ich dotychczasowych zaj. Gównym zadaniem dziau jest przygotowywanie zestawów z elementami, które s doczane i wysyane w paczce razem z kad przetwornic. Nadzorca pracy Tage Miiller twierdzi, e niektórzy pracownicy pozostaj w dziale na krótko (tylko na czas rekonwalescencji po przebytej chorobie lub urazie), podczas gdy inni pozostaj duo duej. "Razem z liderami i dziaem HR, staramy si ocenia jak dugo indywidualni pracownicy potrzebuj, by by tutaj," stwierdza Miller. Zestawy akcesoriów s pakowane zarówno w dzie jak i w nocy. Aktualnie, dwóch ludzi pracuje w elastycznych godzinach pracy, a jeden jest penoetatowym pracownikiem. Na podstawie umowy z zarzdem miasta ludzie, którzy nie s zatrudnieni w Danfoss mog równie by przyuczani do pracy w dziale pakowania akcesoriów. " 13 pracowników dziau dostarcza okoo 500,000 torebek z akcesoriami kadego roku. Przy czym wystpuje okoo 150 rónego typu torebek, a kada wypeniana jest rednio 25 komponentami. Dodatkowo pracownicy wykonuj mikkie poczenia a take wiadcz inne usugi montaowe dla innych dziaów.

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL Katalog techniczny Softstarty Typu PSR Katalog 1SFC1320003C0201_PL Softstarty ABB Opis ogólny Od lewej: połczenie softstartu PSR z wyłcznikiem silnikowym MS116 Powyej: PSR16, PSR30 i PSR45*) Dział produktów

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH Antoni DMOWSKI, Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Bartłomiej KRAS, APS Energia OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH 1. Wstp Obecne rozwizania podtrzymania zasilania obwodów

Bardziej szczegółowo

Automatyka ch odnicza seminarium. SiUChKl. Gda sk, 5.12.2009 r.

Automatyka ch odnicza seminarium. SiUChKl. Gda sk, 5.12.2009 r. Systemy automatyki do precyzyjnej regulacji wilgotnoci powietrza w przestrzenia adunkowej kontenerów specjalizowanych przeznaczonych do transportu i przechowywania bananów. Automatyka chodnicza seminarium

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

SILNIKI TRAKCYJNE Z MAGNESAMI TRWAŁYMI nowa jako napdów trakcyjnych. Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL

SILNIKI TRAKCYJNE Z MAGNESAMI TRWAŁYMI nowa jako napdów trakcyjnych. Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL SILNIKI TRAKCYJNE Z MAGNESAMI TRWAŁYMI nowa jako napdów trakcyjnych dr r in.. Jakub Bernatt Branowy OrodekO Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL Wiele napdów elektrycznych wymaga szerokiej regulacji

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dysk SSD Samsung 850 PRO 512 GB 2.5 SATA 3 (550/520) 6,8 mm

Dysk SSD Samsung 850 PRO 512 GB 2.5 SATA 3 (550/520) 6,8 mm Dysk SSD Samsung 850 PRO 512 GB 2.5 SATA 3 (550/520) 6,8 mm Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena Cena podstawowa z VAT Cena sprzeda?y z rabatem Cena sprzeda?y Cena sprzeda?y bez VAT 1 / 5 Zapytaj o produkt

Bardziej szczegółowo

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG STAY WIG MAGAZYNOWY SL O UDWIGU 150-750 KG STAY DWIG MAGAZYNOWY Z MOLIWOCI WYKORZYSTANIA DO CELÓW PRZEMYSOWYCH Poszukujecie Pastwo rzetelnego i dostpnego cenowo rozwizania w dziedzinie transportu pionowego?

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagac bdu Algorytm wstecznej propagac bdu. Wygeneruj losowo wektory wag. 2. Podaj wybrany wzorzec na wejcie sieci. 3. Wyznacz odpowiedzi wszystkich neuronów wyjciowych

Bardziej szczegółowo

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski MyPowerGrid Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym Grzegorz Gutkowski Efekt Technologies Sp. z o.o. www.efektech.com +48 600 003 946 Sekcja I Kontekst Businessowy Kontekst

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH Obrabiarka typu Bevelmaster TM 203C słuy do obróbki czoła rur w zakresie rednic zewntrznych Ø19,10-76,20mm. Maszyna posiada zewntrzny system

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410)

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu (4410) IVQ w zakresie sprzeday i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONA!A

KONKURENCJA DOSKONA!A KONKURENCJA OSKONA!A Bez wzgl"du na rodzaj konkurencji, w jakiej uczestniczy firma, jej celem gospodarowania jest maksymalizacja zysku (minimalizacja straty) w krótkim okresie i maksymalizacja warto"ci

Bardziej szczegółowo

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów)

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów) TIER CZTERY POZIOMY NIEZAWODNOCI (podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów klimatyzacji precyzyjnej w odniesieniu do poszczególnych poziomów) 1 Spis treci 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

SIMEAS SAFIR System Jakoci Sieci Elektroenergetycznej:

SIMEAS SAFIR System Jakoci Sieci Elektroenergetycznej: SIMEAS SAFIR System Jakoci Sieci Elektroenergetycznej: Zna jako Twojego systemu elektroenergetycznego zapobiega zwarciom minimalizuje czasy wyłcze Inteligentny sposób kontroli Twojego systemu elektroenergetycznego:

Bardziej szczegółowo

KVM INTERNATIONAL A/S

KVM INTERNATIONAL A/S TWÓJ YOUR NIEZAWODNY RELIABLE PARTNER KVM INTERNATIONAL A/S Uniwersalno - Sowo kluczowe na dzisiaj - Dua gama produktów i szybki czas przezbrajania tworzy maksymalny zysk. KVM Firma Ogólnowiatowa Firma

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100

OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100 OPIS SYSTEMU NEC Philips jest wiodcym dostawc kompleksowych rozwiza komunikacyjnych dla organizacji wszystkich typów i rozmiarów. Zawizana w 2006 spóka joint venture poczonych firm NEC Corporation i Royal

Bardziej szczegółowo

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET Instrukcja Obsługi Copyright 2005 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)* +(+%'(%)* Wszystkie nazwy i znaki towarowe uyte w niniejszej publikacji s własnoci

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 2 Moduły stabilizacji jazdy RSM Układ ten pracuje na zasadzie tłumienia przez akumulator o odpowiedniej pojemnoci ruchu dwóch mas łyki z

Bardziej szczegółowo

"# $ Woda jest odnawialnym ródłem energii.

# $ Woda jest odnawialnym ródłem energii. ! "# $ Woda jest odnawialnym ródłem energii. Siłownie wodne, a wród nich elektrownie wodne, znane s ju od dawna i nale do energetyki konwencjonalnej. Wykorzystanie energii wody ma wiele aspektów w ramach

Bardziej szczegółowo

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH

INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH INSTRUKCJE DLA PRODUCENTÓW BRAM POZWALAJCE SPEŁNI WYMAGANIA PRZEPISÓW CE DOTYCZCYCH REZYDENCJALNYCH BRAM SEKCYJNYCH Wszystkie rodzaje bram firmy produkcyjnej musz ubiega si o przyznanie nowej Normy EN13241-1

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

przewidywania zapotrzebowania na moc elektryczn

przewidywania zapotrzebowania na moc elektryczn do Wykorzystanie do na moc elektryczn Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska Slide 1 of 20 do Coraz bardziej popularne staj si zagadnienia zwi zane z prac ¹ródªa energii elektrycznej (i cieplnej)

Bardziej szczegółowo

=@ /ABCDEFAG, ;@ 'BHIBGJAFIBCKJ,

=@ /ABCDEFAG, ;@ 'BHIBGJAFIBCKJ, =@ /ABCDEFAG, Do Horsens mo!na dosta" si# za pomoc$ publicznego transportu np. autobusem z Lublina przez %ód& lub samolotem. Do listopada 2013 roku istnia'o tanie po'$czenie lotnicze liniami Ryanair z

Bardziej szczegółowo

OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI

OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI STUDIA I PRACE WYDZIAU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA NR 37, t. 2 Ewa Rauba Politechnika Biaostocka OPATY ZA USUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA PACI

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inynierii Mechanicznej Zakład Maszyn Rolniczych i Automatyzacji Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Przedmiot: Podstawy Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

Tytuł Aplikacji: Aplikacja wentylatora 400kW i związane z tym oszczędności

Tytuł Aplikacji: Aplikacja wentylatora 400kW i związane z tym oszczędności Poniższy artykuł został w pełni przygotowany przez Autoryzowanego Dystrybutora firmy Danfoss i przedstawia rozwiązanie aplikacyjne wykonane w oparciu o produkty z rodziny VLT Firma Danfoss należy do niekwestionowanych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH AKADEMIA TECHNICZNO - ROLNICZA WYDZIAŁ MECHANICZNY Bogdan ółtowski Henryk Tylicki OSPRZT ELEKTRYCZNY POJAZDÓW MECHANICZNYCH Bydgoszcz 1999 SPIS TRECI WSTP 1. DIAGNOZOWANIE OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

VI. W e do gazów spalinowych silników benzynowych i diesla.

VI. W e do gazów spalinowych silników benzynowych i diesla. VI. We do gazów spalinowych silników benzynowych i diesla. W do gazów spalinowych o temperaturze do +200 o C Obejma limakowa Clip Grip Szybkozcze Clip Grip Prostka symetryczna CARFLEX 200 Materia cianka

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka PicBoard2 Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2 http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka prototypowa PicBoard2 zostaa zaprojektowana do wspópracy z procesorami 16F873(A),

Bardziej szczegółowo

Pierwszym, zasadniczym pytaniem jakie musimy sobie zada przy wyborze tunera DVB-T jest: Jaki mamy telewizor?

Pierwszym, zasadniczym pytaniem jakie musimy sobie zada przy wyborze tunera DVB-T jest: Jaki mamy telewizor? TELEWIZJA CYFROWA Proces cyfryzacji polskiego radia i telewizji wnie si rozpocz. Do czerwca 2012 w prawie kadym polskim domu, ma odbiera cyfrowa telewizja naziemna, a w 2013 cakowicie zastpi telewizje

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-121 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 3 Układ hydrauliczny Ogólny schemat blokowy układu hydrostatycznego Układ hydrauliczny Przekazywanie poszczególnych form energii: 1. dostarczanie

Bardziej szczegółowo

RENOWACJA W TECHNOLOGII INSITUFORM UKADU GRAWITACYJNEGO I TOCZNEGO PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW POWILE W WARSZAWIE

RENOWACJA W TECHNOLOGII INSITUFORM UKADU GRAWITACYJNEGO I TOCZNEGO PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW POWILE W WARSZAWIE RENOWACJA W TECHNOLOGII INSITUFORM UKADU GRAWITACYJNEGO I TOCZNEGO PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW POWILE W WARSZAWIE PER AARSLEFF POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 131, 02-952 Warszawa STRESZCZENIE Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

UNIFON CYFROWY COMPACT

UNIFON CYFROWY COMPACT INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UNIFON CYFROWY COMPACT 1 Opis urzdzenia Unifon COMPACT jest aparatem przeznaczonym do komunikacji fonicznej w systemach domofonowych. Pracuje w technologii cyfrowej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montau i obsługi

Instrukcja montau i obsługi Instrukcja montau i obsługi 4102339-Ed.01 / 2006-05-DDD Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 2 Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 3 1 Dane ogólne Zastosowanie Pompa obiegowa Wilo-Smart jest przeznaczona do przetłaczania cieczy

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA

AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA Pompy ciepła woda/woda to jeden z najbardziej wydajnych systemów energii cieplnej. Temperatura wód gruntowych to bardzo solidne i stałe ródło energii, bo ich temperatura

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE MULTIPLIKUJ CEJ PRZEK ADNI HYDROSTATYCZNEJ O ZMIENNYM PRZE O ENIU

BADANIA SYMULACYJNE MULTIPLIKUJ CEJ PRZEK ADNI HYDROSTATYCZNEJ O ZMIENNYM PRZE O ENIU K O M I S J A B U D O W Y M A S Z Y N P A N O D D Z I A W P O Z N A N I U Vol. 9 nr 4 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 009 ADAM MYSZKOWSKI BADANIA SYMULACYJNE MULTIPLIKUJCEJ PRZEKADNI HYDROSTATYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Spis zawartoci. Strona tytułowa. Opis techniczny str. 1 do 5. Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50. Rzut dachu skala 1:50. Przekrój B-B skala 1:50

Spis zawartoci. Strona tytułowa. Opis techniczny str. 1 do 5. Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50. Rzut dachu skala 1:50. Przekrój B-B skala 1:50 W WENTYLACJA 1 Spis zawartoci Strona tytułowa Opis techniczny str. 1 do 5 Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50 Rzut dachu skala 1:50 Przekrój B-B skala 1:50 Przekrój A-A skala 1:50 Załczniki: Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

LETTERPRESS PRESTIGE. Ekskluzywne druki i galanteria papiernicza. Najwy!szej jako"ci papier i farby ju! u nas. JAKO!" KTÓRA ZACHWYCA.

LETTERPRESS PRESTIGE. Ekskluzywne druki i galanteria papiernicza. Najwy!szej jakoci papier i farby ju! u nas. JAKO! KTÓRA ZACHWYCA. LETTERPRESS PRESTIGE Ekskluzywne druki i galanteria papiernicza. Najwy!szej jako"ci papier i farby ju! u nas. JAKO!" KTÓRA ZACHWYCA. LETTERPRESS Letterpress jest technik" druku wypuk#ego do tej pory ma#o

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC)

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) W dotychczasowych systemach automatyki przemysłowej algorytm PID był realizowany przez osobny regulator sprztowy - analogowy lub mikroprocesorowy.

Bardziej szczegółowo

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet Poniższy artykuł został w pełni przygotowany przez Autoryzowanego Dystrybutora firmy Danfoss i przedstawia rozwiązanie aplikacyjne wykonane w oparciu o produkty z rodziny VLT Firma Danfoss należy do niekwestionowanych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400 (high speed redundancy) na przecznikach Scalance X200, X300 oraz X400 Ring Redundancy protokó odpowiedzialny za zapewnienie redundancji pocze. W przypadku wykorzystania tego protokou, urzdzenia musz by

Bardziej szczegółowo

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspóczynnika mocy I 140 PL INSTRUKCJA OBSUGI OPROGRAMOWANIA Spis treci Wprowadzenie... 2 Minimalne wymagania sprztowe... 2 Instalacja... 2 Podczenie

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Dynamika Uk adów Nieliniowych 2009 Wykład 11 1 Synchronizacja uk adów chaotycznych O synchronizacji mówiliśmy przy okazji języków Arnolda.

Dynamika Uk adów Nieliniowych 2009 Wykład 11 1 Synchronizacja uk adów chaotycznych O synchronizacji mówiliśmy przy okazji języków Arnolda. Dynamika Ukadów Nieliniowych 2009 Wykład 11 1 Synchronizacja ukadów chaotycznych O synchronizacji mówiliśmy przy okazji języków Arnolda. Wtedy była to synchronizacja stanów periodycznych. Wiecej na ten

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna 22/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA L. KRÓLAS

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container P.Wienzek / KN1 ifm electronic gmbh updated: 17.01.2007 1/36 Konsorcjum IO-Link FDT/DTM - oprogramowanie do zdalnej parametryzacji FDT (Field

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR. Xylem Water Solutions

HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR. Xylem Water Solutions HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR Xylem Water Solutions Wszystkie niezbędne elementy w jednym urządzeniu Pompa odśrodkowa Falownik o stopniu IP55 Czujniki ciśnienia i inne Sterownik

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-7 Stacja GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-7 Stacja GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-7 2.0.4.1. STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM Projekt wykonawczy Sterowanie ruchem kolejowym str. 6 ZAWARTO OPRACOWANIA I. CZ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów

Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów Adam Jednoróg Koordynator ds. Systemów Zarzdzania Produkcj Email: ajednorog@ipscontrol.pl pl ips Control idealny partner w biznesie

Bardziej szczegółowo

Liczby rzeczywiste poziom Arkusz podstawowy

Liczby rzeczywiste poziom Arkusz podstawowy Liczby rzeczywiste poziom Arkusz podstawowy I Egzamin maturalny z matematyki 7 Zadanie 6. (6 Zadanie. (6 Źródło: CKE 5 (PP), zad. 6. Dane s zbiory liczb rzeczywistych: A : B : 8 6 Zapisz w postaci przedziaów

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Ocieplane kurtki - jak unikn## wychodzenia

Ocieplane kurtki - jak unikn## wychodzenia Ocieplane kurtki - jak unikn## wychodzenia puchu Poradnik dla producentów puchowych kurtek i ocieplaczy na temat zapobiegania wychodzeniu puchu i piór. Dobór materia#ów u#ytych jako warstwa zewn#trzna

Bardziej szczegółowo

Pi lat programu promocji kultury przedsibiorczoci PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY

Pi lat programu promocji kultury przedsibiorczoci PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY Pi lat programu promocji kultury przedsibiorczoci PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY W 22 roku po raz pity zrealizowalimy program Przedsibiorstwo Fair Play. Przez te minione lata, w trakcie realizacji kolejnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi Instrukcje obsugi, konserwacji 1. Zalecenia po montau/ - w czasie budowy Ochrona elementów Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidow ochron wszystkich elementów w czasie caego czasu budowy! Oklejanie odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

Układ napędowy pomp wody pochłodniczej kotła w PKN Orlen.

Układ napędowy pomp wody pochłodniczej kotła w PKN Orlen. Układ napędowy pomp wody pochłodniczej kotła w PKN Orlen. Zadaniem systemu jest sterowanie pracą kaskady trzech identycznych pomp wody pochłodniczej napędzanych silnikami o mocy 37 kw. Pompy pracują w

Bardziej szczegółowo

50+ w Europie podsumowanie wst_pnych wyników

50+ w Europie podsumowanie wst_pnych wyników share_pl.indd 1 10.04.2006 23:39:39 Uhr share_pl.indd 2-3 10.04.2006 23:39:39 Uhr Odsetek osób starszych w ca_ej populacji jest wy_szy w Europie ni_ na jakimkolwiek innym kontynencie, a zjawisko starzenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTO PROJEKTU OPIS TECHNICZNY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KARTY KATALOGOWE CZ GRAFICZNA. Klauzula sprawdzenia

ZAWARTO PROJEKTU OPIS TECHNICZNY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KARTY KATALOGOWE CZ GRAFICZNA. Klauzula sprawdzenia !"#$#%%&'(#(('' REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW URZDU MIEJSKIEGO ŁAZISKA GÓRNE INWESTOR: GMINA MIEJSKA ŁAZISKA GÓRNE ul. Plac Ratuszowy 1 SYSTEM BUDYNEK URZEDU MIEJSKIEGO UL. RATUSZOWEJ AUTORZY OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

II. W e ssawne dla przemys u drzewnego

II. W e ssawne dla przemys u drzewnego II. We ssawne dla przemysu drzewnego W przesyowy trudnopalny wg DIN 4102 B1 Szybkozcze Master Grip Prostka symetryczna FLAMEX B-F-se Materia cianka wa: 100% poliuretan poliestrowy z domieszk rodka opóniajcego

Bardziej szczegółowo

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE Produkcja planowanie i kontrola procesów wytwórczych Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

Domowe sieci telekomunikacyjne. Kompleksowe systemy standardowego okablowania odporne na zmiany wymaga w przyszłoci

Domowe sieci telekomunikacyjne. Kompleksowe systemy standardowego okablowania odporne na zmiany wymaga w przyszłoci Domowe sieci telekomunikacyjne Kompleksowe systemy standardowego okablowania odporne na zmiany wymaga w przyszłoci Spis treci Sieci domowe Kompleksowe systemy okablowania domu gotowe na przyszłe wymagania

Bardziej szczegółowo

Wp!yw spo!eczny. Konformizm. Konformizm. dr Dariusz Rosi!ski

Wp!yw spo!eczny. Konformizm. Konformizm. dr Dariusz Rosi!ski Konformizm Wp!yw spo!eczny dr Dariusz Rosi!ski!zmiana w zachowaniu na skutek rzeczywistego lub wyimaginowanego wp!ywu innych ludzi!ludzie daj" si# z!apa$ w pu!apk# wp!ywu spo!ecznego - w odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

CIECH S.A. w drodze na gied

CIECH S.A. w drodze na gied CIECH S.A. w drodze na gied Forum Zmieniamy polski przemys Roland Berger Strategy Consultants Warszawa, 7 lutego 2005 1 Ciech S.A. to spóka dominuj#ca grupy kapitaowej maj#cej przychody ponad 2 mld PLN,

Bardziej szczegółowo

Analiza wydajno±ci serwera openldap

Analiza wydajno±ci serwera openldap Analiza wydajno±ci serwera openldap Autor: Tomasz Kowal 13 listopada 2003 Wst p Jako narz dzie testowe do pomiarów wydajno±ci i oceny konguracji serwera openldap wykorzystano pakiet DirectoryMark w wersji

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo