INSTRUKCJA I-T-P-IPSD PRZEWOZU SAMOCHODÓW. DCAG/Mercedes-Benz Polska /Chrysler Polska INSTRUKCJA. DCAG Mercedes-Benz Polska Chrysler Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA I-T-P-IPSD PRZEWOZU SAMOCHODÓW. DCAG/Mercedes-Benz Polska /Chrysler Polska INSTRUKCJA. DCAG Mercedes-Benz Polska Chrysler Polska"

Transkrypt

1 STRONA : 1 INSTRUKCJA DCAG Mercedes-Benz Polska Chrysler Polska DLA KIEROWCÓW CIĘśAROWYCH MOSTVA Sp. z o.o. ORAZ KIEROWCÓW FIRM PRACUJĄCYCH NA ZLECENIE

2 STRONA : 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE POLITYKA UBIORU KIEROWCY WZROKOWA OCENA POJAZDU KONTROLA FIZYCZNA WNĘTRZA POJAZDU DEFINICJE TYPÓW USZKODZEŃ NA SAMOCHODACH DCAG/Mercedes-Benz Polska WYJAŚNIENIA DO KLASYFIKACJI SZKÓD Handlowo akceptowalne Błędy fabryczne Uszkodzenia w transporcie POSTĘPOWANIE Z INSTALACJĄ ALARMOWĄ / ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED ODHOLOWANIEM ZASTAWKI, PASY, ZAŁADUNEK ZABEZPIECZENIE POJAZDU NA AUTOTRANSPORTERZE PO ROZŁADUNKU TABELA OZNACZEŃ KODOWYCH USZKODZEŃ MERCEDES... 17

3 STRONA : 3 1. INFORMACJE OGÓLNE Do obsługi samochodów moŝe być dopuszczony jedynie przeszkolony personel. Zabrania się: przemieszczania samochodów na wyłączonym silniku, nadmiernego zwiększania obrotów silnika, przemieszczania samochodów z obniŝonym ciśnieniem w kołach, prowadzenia samochodów bez zapewnienia sobie właściwej widoczności, uŝywania wycieraczek samochodowych w przypadku zalodzenia, bądź zaśnieŝenia szyb, wprowadzania samochodów w poślizg, uŝywania elektronicznego wyposaŝenia samochodu (radio, TV, DVD, odtwarzacz CD, szyberdach, telefon, dach składany, itd), ręcznego rozkładania złoŝonych i składania rozłoŝonych lusterek bocznych, manualnej obsługi lusterek elektrycznych, prowadzenia samochodu z nadmierną prędkością, palenia i spoŝywania posiłków w samochodach, uŝywania telefonów podczas przemieszczania samochodu, holowania innych aut, przewoŝenia pasaŝerów, itd., umieszczania przedmiotów na desce rozdzielczej. Stan autotransportera i jego podzespołów nie moŝe powodować zagroŝenia uszkodzenia przewoŝonych samochodów (np.: uszkodzone ogumienie, uszkodzone nadkola, brak osłon na elementach zabudowy, ostre krawędzie na najazdach, rdza na pokładach). Zestawy transportowe na górnych pokładach powinny posiadać zabezpieczenie w postaci barierki, wyposaŝonej w cztery zabezpieczone linki, umieszczone w pionowych słupkach, w odległościach co ca. 25cm.

4 STRONA : 4 Podczas załadunku silnik ciągnika powinien być wyłączony (nie dotyczy to obsługi układu hydraulicznego). 2. POLITYKA UBIORU KIEROWCY Kontrola pojazdów moŝe być przeprowadzana tylko przez wykwalifikowany i specjalnie przeszkolony personel. NiezaleŜnie od pory roku oraz temperatur naleŝy zapewnić, Ŝeby personel nosił czyste i wygodne ubranie robocze, które wyklucza moŝliwość zabrudzenia lub uszkodzenia pojazdów. Do takiego ubioru naleŝy zaliczyć długie spodnie robocze oraz bluzę z długim rękawem. W trakcie sezonu letniego (wysokie temperatury) noszenie spodni ¾ długości, (co najmniej za kolana) oraz T-shirtów jest dozwolone. Koszulki tzw. bokserki lub koszulki nieposiadające krótkich rękawów są zabronione. Niedozwolone jest, aby odzieŝ posiadała na wierzchu guziki, zamki błyskawiczne, suwaki, paski z klamrami, a takŝe nie wolno nosić w kieszeniach Ŝadnych ostrych przedmiotów typu: długopis, narzędzia, klucze itp. Dotyczy to równieŝ noszenia zegarków oraz jakiejkolwiek biŝuterii (pierścionki, sygnety, kolczyki itp.) za wyjątkiem obrączki ślubnej. Ma to zapobiec ewentualnym uszkodzeniom powierzchni samochodów. 3. WZROKOWA OCENA POJAZDU Pełen numer identyfikacyjny pojazdu lub numer zlecenia na kontrolnym dokumencie dystrybucyjnym muszą się zgadzać z numerami na dokumentach wysyłkowych. Wizualna inspekcja samochodów powinna być przeprowadzana z odległości około 1 metra pod kątem około 45 stopni od pojazdu. W czasie inspekcji samochód powinien zostać sprawdzony pod względem uszkodzeń na powierzchni karoserii oraz uszkodzeń lakieru. Inspekcja powinna zawierać: Kontrolę opon i felg pod kątem mechanicznego uszkodzenia oraz deformacji;

5 STRONA : 5 Kontrolę błotników; Kontrolę powierzchni na samochodzie pod względem zadrapań (zderzaki, drzwi kierowcy, lusterka boczne), wgnieceń, brudu (płyn hydrauliczny, smar, stan rur wydechowych, zabrudzenia ptasimi odchodami); Wszystkie okna, lampy przednie i tylne muszą być sprawdzone pod względem uszkodzeń od kamieni oraz mechanicznych; Kontrolę przodu i tyłu pojazdu (przedni spoiler, tylny zderzak, chlapacze, rury wydechowe) pod względem szkód od uderzenia o ziemię; Kontrolę plomb na drzwiach (pasaŝera oraz bagaŝnik) pod względem ich nieprzerwania. W przypadku uszkodzonych lub przerwanych plomb naleŝy dokonać fizycznej kontroli zawartości pojazdu; Kontrolę drzwi kierowcy oraz wnętrza pojazdu od strony kierowcy pod względem uszkodzeń i zabrudzeń. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, defektów, lub brakujących części reklamację naleŝy składać natychmiast zanim samochód zostanie ruszony ze strefy załadunkowej. Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane. 4. KONTROLA FIZYCZNA WNĘTRZA POJAZDU Ta kontrola musi nastąpić w przypadku, gdy stwierdzono brakujące lub uszkodzone plomby. Kontrola wewnętrzna powinna sprawdzić czy w samochodzie są następujące rzeczy: a. Kamizelka odblaskowa, b. Komplet narzędzi samochodowych, c. Koło zapasowe lub kompresor, d. Kołpaki kół (dotyczy felg stalowych), e. WyposaŜenie opcjonalne wymienione w liście przewozowym (np. nawigacja GPS), f. Apteczka pierwszej pomocy (z wyłączeniem USA), g. Trójkąt ostrzegawczy (z wyłączeniem USA),

6 STRONA : 6 h. Instrukcje obsługi (tylko Europa). W przypadku pojazdów sprowadzanych z Ameryki Północnej: Dodatkowe załączniki, Przykrywka haka holowniczego (wszystkie modele MB), Ramki numerów rejestracyjnych (tylko dla USA i Kanady). Po dokonaniu wewnętrznej inspekcji fabryka / operator logistyczny musi nałoŝyć nową plombę. 5. DEFINICJE TYPÓW USZKODZEŃ NA SAMOCHODACH DCAG/Mercedes- Benz Polska Wszystkie informacje o uszkodzeniach samochodu muszą zawierać kompletny 17 znakowy numer VIN, jaki figuruje na dokumentach wysyłkowych. Wszystkie odchylenia od norm powinny być raportowane w standardowym 5 znakowym kodowaniu szkód. Przykład: 10 / 34 / 1 I. Miejsce uszkodzenia: 10 lewe przednie drzwi II. Typ uszkodzenia: 34 odprysk lakieru na krawędzi III. Wielkość szkody: 1 mniej niŝ i zawierające się w 1 Dokładna tabela oznaczeń kodowych uszkodzeń w załączniku. 6. WYJAŚNIENIA DO KLASYFIKACJI SZKÓD 6.1. Handlowo akceptowalne Wszystkie uszkodzenia, które nie są natychmiast widoczne lub, które są głęboko ukryte i nie da się ich dostrzec w trakcie standardowej inspekcji, powinny być sklasyfikowane jako

7 STRONA : 7 CA (Commercial Acceptable Handlowo Akceptowalne) i nie powinno się ich usuwać. Do takich wad naleŝą: Bardzo małe uszkodzenia powierzchni; Wymagające delikatnego polerowania (minimalne rysy); Błędy w spodzie samochodu; Niewielkie błędy w spasowaniu elementów samochodu; itp Błędy fabryczne Błędy, które mogły powstać w trakcie produkcji powinny zostać sklasyfikowane jako FD (Faktory Default Błędy Fabryczne). Takie błędy powinny być usunięte przez Fabrykę najszybciej jak to moŝliwe. Do takich błędów naleŝą: Braki w konstrukcji nośnej samochodu; Źle zainstalowana lub luźna konstrukcja samochodu; Zablokowane hamulce lub uszkodzone tarcze hamulcowe, lampy przednie i tylne; Widoczne uszkodzenia na powierzchni samochodu takie jak zacieki lub rysy; Uszkodzenia na felgach (rysy, odpryski), jeśli da się je przypisać do uszkodzeń powstałych w czasie montaŝu samochodu Uszkodzenia w transporcie Wszystkie uszkodzenia, które powstały lub mogły powstać w trakcie transportu naleŝy sklasyfikować jako TD (Transport Damages Uszkodzenia w Transporcie). Do takich uszkodzeń naleŝą: Widoczne i oczywiste uszkodzenia powłoki samochodu oraz felg (wgniecenia, rysy, zadrapania, odpryski, itp.); Uszkodzenia powłoki lakierniczej na krawędziach drzwi kierowcy; Silne zanieczyszczenia samochodu oraz wnętrza; itp.

8 STRONA : 8 7. POSTĘPOWANIE Z INSTALACJĄ ALARMOWĄ / ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED ODHOLOWANIEM Instalacja alarmowa (obowiązuje dla wszystkich modeli). Uwaga: W przypadku funkcji instalacji alarmowej oraz zabezpieczenia wnętrza obowiązuje zasada, Ŝe po odblokowaniu obie te funkcje ponownie się aktywują w sposób automatyczny. Oznacza to, Ŝe po kaŝdej operacji załadunku lub ponownym otwarciu pojazdu, musi zostać przeprowadzona dezaktywacja tych funkcji. Po operacji załadunku kluczyk naleŝy obrócić w pozycję 1 lub pozycję 0. Zabezpieczenie przed odholowaniem: Zabezpieczenie wnętrza: JeŜeli pojazd Wyłączenie instalacji alarmowej następuje wyposaŝony jest w funkcję zabezpieczenie poprzez potwierdzenie przycisku instalacji wnętrza, to naleŝy wyłączyć równieŝ i ją. W alarmowej. Lampka kontrolna miga krótko. tym celu naleŝy nacisnąć przycisk jak na rysunku 2 i zaczekać, aŝ lampka kontrolna przestanie migać. Pojazd moŝe teraz zostać zablokowany za pomocą elektronicznego kluczyka. Przyciski instalacji alarmowej znajdują się: SL CLK C SLK E CLS rys. 1 rys. 2 Pojazd moŝe następnie zostać zablokowany kluczykiem. w obszarze drąŝka zmiany biegów na tablicy przyrządów (konsola środkowa) przy lusterku wewnętrznym

9 STRONA : 9 S-klasa (obowiązuje równieŝ dla CL-klasy) COMAND WŁĄCZ/WYŁĄCZ W celu dezaktywacji zabezpieczenia przed COMAND-Display i COMAND-Controller (na konsoli środkowej). odholowaniem naleŝy uruchomić COMAND. Następnie COMAND musi zostać Dezaktywacja zabezpieczenia przed odholowaniem ponownie wyłączony. Za pomocą COMAND-Controllera na wyświetlaczu COMAND wybrać funkcję Fahrzeug [pojazd] i potwierdzić poprzez przyciśnięcie, następnie wybrać punkt menu Abschleppschutz ein- oder ausschalten [Włączenie lub wyłączenie zabezpieczenia przed odholowaniem]. Sposób działania COMAND- Aktywne (pojazd z czerwoną obwódką) Nieaktywne (pojazd z białą obwódką)

10 STRONA : ZASTAWKI, PASY, ZAŁADUNEK Zastawki dla samochodów Rolfo: Zastawki dla samochodów Kässbohrer:

11 STRONA : 11 Zastawki dla samochodów Lohr: Zastawki dla Grönewold:

12 STRONA : 12 NaleŜy stosować tylko homologowane pasy, z normą DIN Homologacja opisana jest na specjalnej metce. NaleŜy zachować czytelność metki homologacyjnej. Właściwe są pasy trzy-punktowe. Niedopuszczalne są pasy z klockami. Pas powinien być w dobrym stanie technicznym niepoprzecierany. Nie naleŝy wieszać pasów mocujących na linkach barier bezpieczeństwa oraz pozostawiać w miejscach, w których stwarzałyby one zagroŝenie dla załadowywanych/rozładowywanych samochodów na dolnym bądź górnym pokładzie. Przy załadunku samochodów naleŝy zachować właściwy kąt najazdów w stosunku do podłoŝa - max. 10. Wszelkie nierówności ramp najazdowych na pokładach autotransportera (np. muldy), na czas przejazdu samochodów, powinny zostać w miarę moŝliwości wypłaszczone.

13 STRONA : ZABEZPIECZENIE POJAZDU NA AUTOTRANSPORTERZE Po załadowaniu samochodu na zestaw transportowy, naleŝy wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne (pozycja 0 ), wyłączyć silnik i upewnić się, Ŝe wszystkie elementy takie jak: szyby, pokrywa silnika, drzwi, itp., zostały zamknięte. Odległości jakie naleŝy zachować: wokół nadwozia wynoszą min. 10cm, pomiędzy podwoziem a pokładem wynoszą min.5cm (w samochodach dostawczych min.10cm). Prawidłowy sposób zabezpieczenia koła dwoma zastawkami oraz trzy-punktowym pasem:

14 STRONA : 14 Prawidłowy sposób zabezpieczenia samochodu stojącego przodem do kierunku jazdy: Przednie koło jedna zastawka, Tylne koło dwie zastawki + trzy-punktowy pas. Prawidłowy sposób zabezpieczenia samochodu stojącego tyłem do kierunku jazdy: Przednie koło dwie zastawki + trzy-punktowy pas, Tylne koło dwie zastawki + trzy-punktowy pas. Prawidłowy sposób zabezpieczenia samochodu stojącego przodem do kierunku jazdy na krańcu najazdów: Oba przednie koła po jednej zastawce przedłuŝającej najazdy, Tylne koło dwie zastawki + trzy-punktowy pas.

15 STRONA : 15 Prawidłowy sposób zabezpieczenia samochodu stojącego tyłem do kierunku jazdy na krańcu najazdów: Oba przednie koła po jednej zastawce przedłuŝającej najazdy, Jedno tylne koło dwie zastawki + trzypunktowy pas, Drugie tylne koło jedna zastawka + trzypunktowy pas. Prawidłowy sposób zabezpieczenia samochodu, umieszczonego jako ostatni na pokładzie, przodem do kierunku jazdy, na sztaplach lub na pochylonym pokładzie: Oba przednie koła po jednej zastawce, Oba tylne koła po dwie zastawki + trzypunktowe pasy. Prawidłowy sposób zabezpieczenia samochodu, umieszczonego na sztaplach: Tylne koło dwie zastawkami + trzypunktowy pas, Przednie koło (po przeciwnej stronie w stosunku do zabezpieczonego tylnego koła) dwie zastawkami + trzy-punktowy pas.

16 STRONA : 16 Kąt pokładu sztaplującego, w przypadku autotransporterów o zabudowie dwupokładowej, podczas transportu, nie powinien przekraczać 25, natomiast w przypadku autotransporterów o zabudowie jednopokładowej kąt taki nie powinien przekraczać 45 (nie dotyczy samochodów dostawczych). Uwaga: Podczas transportu naleŝy regularnie sprawdzać stan ładunku i zabezpieczeń. 10. PO ROZŁADUNKU Po dostarczeniu na plac samochody (Mercedes, Smart, Chrysler, Jeep, Dodge) rozładowujemy w wyznaczone miejsce, zachowując odległości zderzak w zderzak 30cm i bezpieczną odległość drzwi w drzwi. Przed opuszczeniem samochodu naleŝy włączyć hamulec awaryjny, wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne (pozycja 0 ), wyłączyć silnik, pozostawić samochód na 1-biegu / pozycji P i upewnić się, Ŝe wszystkie okna zostały zamknięte. Kluczyki pozostawiamy zaleŝnie od marki: Mercedes - na przełączniku kierunkowskazów, Smart - na fotelu pasaŝera, Chrysler, Jeep, Dodge - na konsoli środkowej przy dźwigni zmiany biegów. Nie dotyczy to rozładunku samochodów na stacji dealerskiej, gdzie kluczyków nie wolno pozostawiać wewnątrz samochodu.

17 STRONA : 17 TABELA OZNACZEŃ KODOWYCH USZKODZEŃ MERCEDES I. Kod oznaczenia strefy uszkodzenia 1 Antena 2 Akumulator / skrzynka akumulatora 3 Przedni zderzak/osłona/załącznik 4 Tylny zderzak/osłona/załącznik 5 Przedni róg zderzaka / protektor 6 Tylny róg zderzaka / protektor 7 Prawe tylne drzwi ładunkowe 8 Lewe tylne drzwi ładunkowe 9 Prawe drzwi ładunkowe 10 Lewe przednie drzwi 11 Lewe tylne drzwi 12 Prawe przednie drzwi 13 Prawe tylne drzwi 14 Lewy przedni błotnik 15 Lewa tylna część boczna 16 Prawy przedni błotnik 17 Prawa tylna część boczna 18 Przednia mata wpuszczana 19 Tylna mata wpuszczana 20 Szyba przednia 21 Szyba tylna 22 Grill chłodnicy 23 Maska przednia 24 Światła długie/osłona/kierunkowskazy 25 Reflektor przeciwmgielny 26 Wewnętrzna przednia okładzina dachu 27 Maska silnika 28 Kluczyk/zdalne sterowanie 29 Wewnętrzne lusterko wsteczne 30 Lewe lusterko wsteczne 31 Prawe lusterko wsteczne 32 [brak] 33 Radio / radioodtwarzacz / odtwarzacz CD 34 Tylna blacha zamykająca 100 silnika / pozostałe II. Kod typu uszkodzenia 1. pogięty 2. pęknięty (oprócz szkła) 3. porysowany 4. wgnieciony (odpryski lakieru) 5. odprysk lakieru (poza szybami & krawędziami) 6. pokawałkowany (oprócz szkła) 7. wydrąŝony 35 Lewy próg 36 Prawy próg 37 Dach 38 Lewy stopień / wejście 39 Prawy stopień / wejście 40 Koło zapasowe/ opona/ koło 41 Górna przednia listwa ozdobna zderzaka 42 Przedni dolny spoiler 43 Górna tylna listwa ozdobna zderzaka 44 Zbiornik 45 Światła tylne / obejma 46 [brak] 47 Opony / koła poza zapasowym 48 Lewa wewnętrzna przednia okładzina drzwi 49 [brak] 50 Prawa wewnętrzna przednia okładzina drzwi 51 [brak] 52 BagaŜnik / klapa tylna 53 Dach przeszklony / dach przesuwny 54 Konstrukcja dolna i inne 55 Powierzchnia ładunkowa i inne 56 Winylowy dach opuszczany 57 Osłona kół / kołpaki kół / pierścienie ozdobne 58 Radio głośniki 59 Wycieraczki szyb 60 [brak] 61 Powierzchnia ładunkowa pickup 62 Katalizator 63 Pałąk przeciwkapotaŝowy / barierki 64 Tylny spoiler / reflektor 65 BagaŜnik dachowy 66 Tablica przyrządów 67 Zapalniczka /popielniczka 68 Przedni dywanik 69 Prawy B / słupek 70 Lewy B / słupek 71 Prawy A / słupek 72 Lewy A / słupek 73 Prawy C / słupek 74 Lewy C / słupek 75 Dach (samochód cięŝarowy) lewa strona 76 Dach (samochód cięŝarowy) prawa strona 77 Dach (samochód cięŝarowy) tylna strona 78 Lewa tylna część boczna przedłuŝenie 79 Prawa tylna część boczna przedłuŝenie 80 Blaszany panel wentylacyjny 81 Korek wlewu paliwa / osłona 82 Lewy tylny błotnik 83 Prawy tylny błotnik 84 Narzędzia / podnośnik samochodowy 85 Telefon komórkowy 86 [brak] 87 Tylna kierownica powietrza 88 [brak] 89 [brak] 90 Rama 91 Układ wydechowy 92 Mocowanie tablicy rejestracyjnej 93 Zawieszenie kół 94 Lewy przedni fotel 95 Prawy przedni fotel 96 Siedzenia tylne 97 Tylny dywanik 98 Wnętrze i pozostałe 99 Komora 8. brakujący (poza listwą ozdobną / emblematem) 9. rozerwany 10. wnętrze zabrudzone / poplamione 11. przedziurawiony 12. zadrapany (oprócz szkła) 13. pokręcony 14. wgnieciony bez farby / uszkodzenie

18 STRONA : 18 chromu 15. [brak] 16. [brak] 17. [brak] 18. Listwa ozdobna / emblemat / uszkodzone uszczelnienie 19. Listwa ozdobna / emblemat / uszczelnienie poluzowane, brakujące 20. szkło popękane 21. szkło zbite 22. szkło obite 23. szkło zadrapane 24. uszkodzone kierunkowskazy 25. kalkomania / uszkodzona listwa ozdobna [brak] 30. Z zewnątrz spryskiwacz szyb 34. Odprysk lakieru na krawędzi 35. [brak] 36. Część niezgodna z rachunkiem 37. Uszkodzone zewnętrzne elementy konstrukcyjne 38. zewnętrzne elementy, luźne, brakujące III. Wielkość 1. Mniej lub równo 1 2. Więcej niŝ 1 do 3 3. Więcej niŝ 3 do 6 4. Więcej niŝ 6 do ponad brakujące / znaczna szkoda IV. Specjalne kody uszkodzeń r akumulator nienaładowany raport o znacznych szkodach / opłata za kosztorys Vehicle Shipping Order w pojeździe Vehicle Shipping Order brak w pojeździe Plomba ładunkowa nieuszkodzona Plomba ładunkowa uszkodzona/brak bez uszkodzeń OPRACOWAŁ ZWERYFIKOWAŁ ZATWIERDZIŁ Remigiusz Kaczmarek Specjalista ds. Jakości Pieczątka, data, podpis r. Marcin Grabowski Dyrektor Działu Transportu Pieczątka, data, podpis r. Wojciech Dutkiewicz Prezes Zarządu Robert Sutkowski Wiceprezes Zarządu Pieczątka, data, podpis

Lista kategorii zdjęć

Lista kategorii zdjęć Lista kategorii zdjęć Z zewnątrz - przód widok z przodu Centralne miejsce (ok. 80% szerokości): Przód i ewentualnie fragment boku auta z dalszej perspektywy. przód - reflektory wyłączone Centralne miejsce

Bardziej szczegółowo

Zasady odbioru samochodów Bremerhaven- Metaltech: (w opraciu o instrukcje otrzymane z Metaltech Piasecki Sp J)

Zasady odbioru samochodów Bremerhaven- Metaltech: (w opraciu o instrukcje otrzymane z Metaltech Piasecki Sp J) Zasady odbioru samochodów Bremerhaven- Metaltech: (w opraciu o instrukcje otrzymane z Metaltech Piasecki Sp J) KONTROLA WIZUALNA SAMOCHODÓW Oględziny auta wykonać zgodnie z załącznikiem 1: check lista

Bardziej szczegółowo

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Transpost S.A. ul. Błażeja Winklera 1 60-246 Poznań DEKRA Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa tel. (22) 577 36 12 ekspertyzy@dekra.pl Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Nr

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO AUTOBUSU AUTOSAN A10-10T.07.01

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO AUTOBUSU AUTOSAN A10-10T.07.01 SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO AUTOBUSU AUTOSAN A10-10T.07.01 DANE EKSPLOATACYJNE: Długość całkowita - 10 770 mm Szerokość - 2 500 mm Rozstaw osi - 5 000 mm Ilość miejsc siedzących - 43 Wysokość - 3 080

Bardziej szczegółowo

inż. Michał Dzik Dane pojazdu Numer rejestracyjny Czerwony/2-warstwowa

inż. Michał Dzik Dane pojazdu Numer rejestracyjny Czerwony/2-warstwowa Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 118171/8/14-9500 Data raportu mgr Marek Bagiński Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/43288/14/07/31 Miejsce oględzin Nr zlecenia 21-08-2014

Bardziej szczegółowo

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Transpost S.A. ul. Błażeja Winklera 60-46 Poznań DEKRA Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 8, 0-697 Warszawa tel. () 577 36 ekspertyzy@dekra.pl Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Nr zlecenia

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 3 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 1 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zał. nr 1 do formularza oferty CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. www.mzk.krotoszyn.pl Kryterium

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna MSS Adrian Wasyk ul. Znanieckiego 8/15 03-980 Warszawa Tel.510905900 NIP: 9521962479 MOBILNY SERWIS SAMOCHODOWY 24h Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna Samochód marki:. Model: Typ:..... Nr rejestracyjny:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt.

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu Załącznik nr 1 do Umowy Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. Marka, model oferowanego samochodu:. 1. Specyfikacja techniczna samochodu: o Rok

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 146855/4/16-9527 Data raportu Kacper Lesiak Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/19783/16/04/08 Miejsce oględzin Nr zlecenia 12-04-2016 12-04-2016

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182085-2011:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny Uproszczona instrukcja obsługi DAF FA LF55 Widok ogólny 1 Widok ogólny Widok ogólny Światła a przednie mijania drogowe Dostęp p do elementów w kontroli Przednia atrapa Otwarcie przedniej atrapy następuje

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS 001232

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS 001232 OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 2015/09/21 Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS 001232 Zleceniodawca: Idea Leasing SA Adres: Strzegomska 42b 53-611 Wrocław Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PRZYDATNE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRAWO JAZDY NA KATEGORIE B

INFORMACJE PRZYDATNE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRAWO JAZDY NA KATEGORIE B 50-507 WROCŁAW ul. Ziębicka 34-38 tel. 071 336 80 01 fax. 071 798 99 71 www.word.wroc.pl e-mail: sekretariat@word.wroc.pl NIP: 899-21-98-741 Regon: 931191367 INFORMACJE PRZYDATNE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRAWO

Bardziej szczegółowo

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Transpost S.A. ul. Błażeja Winklera 1 60-246 Poznań DEKRA Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa tel. (22) 577 36 12 ekspertyzy@dekra.pl Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Nr

Bardziej szczegółowo

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Transpost S.A. ul. Błażeja Winklera 1 60-246 Poznań DEKRA Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa tel. (22) 577 36 12 ekspertyzy@dekra.pl Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Nr

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem Załącznik nr 3 do zaproszenia Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU

WERYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU Zleceniodawca: BMTI Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków Data oględzin: 19.02.2016 Miejsce oględzin: Warszowice TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 56 02-146 Warszawa 1. Dane pojazdu

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

Raport z oględzin pojazdu

Raport z oględzin pojazdu Nr zlecenia DEKRA: VBL(CFM)/WAR/097/6/0/4 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 4-0-06 DEKRA Polska - Centrala 0-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 8 tel. () 577 36, faks () 577 36 36 Zleceniodawca: Tomasz Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi.

Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi. Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi.... (producent/marka/model pojazdu) Oferowany samochód osobowy jest fabrycznie nowy, nie

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 146948/4/16-9527 Data raportu inż. Andrzej Ciecieręga Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/19083/16/04/06 Miejsce oględzin Nr zlecenia 10-05-2016

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2015/12/03 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA Leasing Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi samochodów. część I. Honda Motor Europe Ltd

Instrukcja obsługi samochodów. część I. Honda Motor Europe Ltd Instrukcja obsługi samochodów Standardy kierowcy część I Honda Motor Europe Ltd 1 Ubrania robocze wymagania Bez metalowych sprzączek Metalowe ochrony palców - wewnatrz 2 Honda Genba odzież - kamizelka

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu technicznego pojazdu

Ocena stanu technicznego pojazdu Nr zlecenia DEKRA: SCM(W)/WRO/00767/3/0/07 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 07-0-203 DEKRA Polska - Centrala 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28 tel. (022) 577 36 0, faks (022) 577 36 36 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie

PODSUMOWANIE. Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie Raport z inspekcji Stan PODSUMOWANIE Podsumowanie Dostateczny Powypadkowe Niskie Silnik Dostateczny - wycieki Postłuczkowe Niskie Zawieszenie Dostateczny Popowodziowe Średnie Hamulce dobry Przekręcony

Bardziej szczegółowo

Szacowanie wartości pojazdu nr 39/2015

Szacowanie wartości pojazdu nr 39/2015 Szacowanie wartości pojazdu nr 39/2015 Rzeczoznawca: Zleceniodawca: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku Podstawa wykonania opinii: Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Malborku z dn. 23.01.2015r.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ... (pieczęć Wykonawcy) ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu osobowego typu mikrobus wraz z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1 Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja Skrzynka ta znajduje się w kabinie, po stronie kierowcy. Skrzynka znajduje się za klapą (2). KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY A B 1 Skrzynka znajduje

Bardziej szczegółowo

Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA IDEA LEASING S.A. O/POZNAŃ ul. BARANIAKA 88B 61-131 POZNAŃ Wycena wartości rynkowej pojazdu

Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA IDEA LEASING S.A. O/POZNAŃ ul. BARANIAKA 88B 61-131 POZNAŃ Wycena wartości rynkowej pojazdu OCENA TECHNICZNA nr: Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Właściciel: Adres: Zadanie: 04/08/2014/IL IDEA LEASING S.A. O/POZNAŃ ul. BARANIAKA 88B 61-131 POZNAŃ Wycena wartości rynkowej pojazdu DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu technicznego pojazdu

Ocena stanu technicznego pojazdu Nr zlecenia DEKRA: PFO/0407/07779/09/03/26 Nr zlecenia/szkody: 00/0785/04 Data zlecenia: 26-03-2009 DEKRA Polska - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 3, faks (022) 577 36 36 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: 37/08/2014/IL Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS001443

OCENA TECHNICZNA nr: 37/08/2014/IL Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS001443 OCENA TECHNICZNA nr: 37/08/2014/IL z dnia: 2014/08/28 Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS001443 Właściciel: IDEA LEASING S.A. I ODDZ. W WARSZAWIE Adres: ul. BOKSERSKA 66 02-690

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu technicznego pojazdu

Ocena stanu technicznego pojazdu Nr zlecenia DEKRA: BPH/2008/03424/09/02/10 Nr zlecenia/szkody: 00/08874/05 Data zlecenia: 10-02-2009 DEKRA Polska - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36

Bardziej szczegółowo

Oferta Cena: 31500 PLN brutto Vin: Drzwi: Skrzynia biegów: Rodzaj paliwa: Moc: Rocznik: Przebieg: Pojemność skokowa:

Oferta Cena: 31500 PLN brutto Vin: Drzwi: Skrzynia biegów: Rodzaj paliwa: Moc: Rocznik: Przebieg: Pojemność skokowa: Oferta Škoda Citigo 2014 1.0 benzyna 75 KM - Salon Polska - Serwi Cena: 31500 PLN brutto Vin: TMBZZZAAZED637415 Drzwi: 3 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: benzyna Moc: 75 Rocznik: 2014 Przebieg:

Bardziej szczegółowo

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Transpost S.A. ul. Błażeja Winklera 60-46 Poznań DEKRA Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 8, 0-697 Warszawa tel. () 577 36 ekspertyzy@dekra.pl Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy Nr zlecenia

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu technicznego pojazdu

Ocena stanu technicznego pojazdu Nr zlecenia DEKRA: PAO/007/06308/09/03/3 Nr zlecenia/szkody: 50/0439/06/03 Data zlecenia: 3-03-009 DEKRA Polska - Centrala 0-84 Warszawa, al. Krakowska A tel. (0) 577 36 3, faks (0) 577 36 36 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. Lp. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2 Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. 4) 1. Rok produkcji 2015 2. Homologacja, karta pojazdu 3. Nadwozie

Bardziej szczegółowo

Szacowanie wartości pojazdu nr 46/2015

Szacowanie wartości pojazdu nr 46/2015 Szacowanie wartości pojazdu nr 46/2015 Rzeczoznawca: Zleceniodawca: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku Podstawa wykonania opinii: Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Malborku nr EA/511-1780/15/16

Bardziej szczegółowo

Procedura zwrotu pojazdów po kontrakcie

Procedura zwrotu pojazdów po kontrakcie Procedura zwrotu pojazdów po kontrakcie Zwrot auta po kontrakcie Pojazdy Masterlease zwracane na koniec kontraktów poddawane są oględzinom i ocenom technicznym mającym na celu określenie ich stopnia zużycia.

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OCENA TECHNICZNA nr: 2630/Ford Mondeo/GD 738HT Wykonawca opinii : mgr inż. Marek Sawicki - RS000192 Właściciel: IDEA LEASING S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Dokument: Dowód rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Słupek środkowy prawy. Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Słupek środkowy prawy. Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 143449/1/16-9527 Data raportu Robert Wójcik Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/04494/16/01/27 Miejsce oględzin Nr zlecenia 28-01-2016 28-01-2016

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: PIW.Fin-Ad.6086/32/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OCENA TECHNICZNA nr: 2786/FORD FOC/KR476WR Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/31 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email z dnia:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące kontroli

Wytyczne dotyczące kontroli Standard Kontroli Samochodów / Calibro Wytyczne dotyczące kontroli Podczas każdego przekazania każdy samochód musi zostać poddany kontroli pod kątem stwierdzenia obecności szkód transportowych. Obowiązkiem

Bardziej szczegółowo

Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS00144

Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS00144 OCENA TECHNICZNA nr: 39/09/2014/IL Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS 581/12 RS00144 Właściciel: Adres: Zadanie: IDEA BANK S.A. ul. WOŁOSKA 5 02-675 WARSZAWA Wycena wartości rynkowej

Bardziej szczegółowo

TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA

TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA TOYOTA YARIS OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY SILNIKA Uchwyt do zwalniania zaczepu pokrywy silnika Wsunąć palce, odchylić zaczep w lewo i podnieść pokrywę do góry OTWIERANIE I ZABEZPIECZANIE POKRYWY

Bardziej szczegółowo

Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443

Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443 WYCENA Nr: 77/04/2015/IL Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443 Właściciel: Adres: IDEA LEASING SP. Z O.O. Plac KONSTYTUCJI 3 MAJA 6 26-600 RADOM DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Samochody klasy C. 24 sztuk

Opis przedmiotu zamówienia. Samochody klasy C. 24 sztuk Załącznik Nr 1A Nr spr. 5/ZP/CBA/2007 Opis przedmiotu zamówienia Samochody klasy C CZĘŚĆ I Ilość sztuk 24 sztuk Rodzaj nadwozia Hatchback lub liftback Ilość drzwi 5 Wymiary: - Rozstaw osi [mm] 2500-2700

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Haller

Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Haller OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 2015/09/22 Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Haller Zleceniodawca: Idea Leasing S.A. Adres: Strzegomska 42b 53-611 Wrocław PODSTAWA OPINII - zlecenie j/w - ogledziny pojazdu i

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: WRP-756_54 Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu PODSTAWA OPINII - zlecenie j/w - ogledziny pojazdu

Sygnatura akt: WRP-756_54 Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu PODSTAWA OPINII - zlecenie j/w - ogledziny pojazdu OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 2015/09/26 Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Haller Zleceniodawca: Idea Leasing S.A. Adres: Strzegomska 42b 53-611 Wrocław Dotyczy szkody komunikacyjnej: Sygnatura akt: Zadanie:

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu technicznego pojazdu

Ocena stanu technicznego pojazdu Nr zlecenia DEKRA: PLO/07/365/09/04/30 Nr zlecenia/szkody: WI7906C(00/2524/05)PLIF Data zlecenia: 30-04-2009 DEKRA Polska - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 3, faks (022) 577

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 205/0/7 Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK Zleceniodawca: Idea Leasing S.A. Adres: Strzegomska 42b 53-6 Wrocław Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej

Bardziej szczegółowo

Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443

Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443 WYCENA Nr: 50/04/2015/IL Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443 Właściciel: Adres: IDEA LEASING SP. Z O.O. ul. PIEKARNICZA 24 80-126 GDAŃSK DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU z

Bardziej szczegółowo

Żuromin, dnia 4 listopada 2013 r. Nr sprawy: PIW.FIN.236-1/13

Żuromin, dnia 4 listopada 2013 r. Nr sprawy: PIW.FIN.236-1/13 Żuromin, dnia 4 listopada 2013 r. Nr sprawy: PIW.FIN.236-1/13 Wykonawcy wszyscy Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dostawa 1 szt. samochodu typu KOMBIVAN dla Straży Miejskiej w Nidzicy

Dostawa 1 szt. samochodu typu KOMBIVAN dla Straży Miejskiej w Nidzicy Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagania minimalne Zamawiającego) Dostawa 1 szt. samochodu typu KOMBIVAN dla Straży Miejskiej w Nidzicy L.P 1. Pojazd powinien spełniad wymagania

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja podzespołów objętych homologacją firmy Scania

Modyfikacja podzespołów objętych homologacją firmy Scania Informacje ogólne Informacje ogólne Homologacja nadawana jest w celu spełnienia wymogów prawnych związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, wpływem na środowisko naturalne itd. W przypadku modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza numer: 3722/BK/03/2016 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

Ekspertyza numer: 3722/BK/03/2016 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma z dnia: 2016/04/01 Ekspertyza numer: Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Zleceniodawca: FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA Leasing Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód ciężarowy: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: 2870/FIAT DOBLO/WE4041J Wykonawca opinii : mgr inż. Mieczysław Krop

OCENA TECHNICZNA nr: 2870/FIAT DOBLO/WE4041J Wykonawca opinii : mgr inż. Mieczysław Krop OCENA TECHNICZNA nr: 2870/ DOBLO/WE4041J Wykonawca opinii : mgr inż. Mieczysław Krop Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Właściciel:. Dokument: Dowód Rejestracyjny seria:

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2015/12/14 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. Adres: Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie przyrządów sterowania i wyposażenia pojazdu szkoleniowego SUZUKI SWIFT COMFORT 1.2 (wersja 2012.2)

Rozmieszczenie przyrządów sterowania i wyposażenia pojazdu szkoleniowego SUZUKI SWIFT COMFORT 1.2 (wersja 2012.2) Rozmieszczenie przyrządów sterowania i wyposażenia pojazdu szkoleniowego SUZUKI SWIFT COMFORT 1.2 (wersja 2012.2) 1. Elektryczna regulacja lusterek Regulacja w lewo Regulacja lusterka lewego Regulacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup samochodu osobowego o

Bardziej szczegółowo

Strzegomska 42b 53-611 Wrocław Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

Strzegomska 42b 53-611 Wrocław Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 2015/09/11 Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS 001232 Zleceniodawca: Idea Leasing SA Adres: Strzegomska 42b 53-611 Wrocław Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS 001232

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS 001232 OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 2015/09/22 Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS 001232 Zleceniodawca: Idea Leasing SA Adres: Strzegomska 42b 53-611 Wrocław Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu technicznego pojazdu

Ocena stanu technicznego pojazdu 0874/4/-000 Nr zlecenia DEKRA: VW(L)/WAR/50//0/ Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: -0-0 09-04-0 DEKRA Polska - Centrala 0-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 8 tel. () 577 6 0, faks () 577 6 6 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Wykonawca wyceny : AUTOPOL ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW. ul. ŻWIRKI I WIGURY 1 00-906 WARSZAWA. Marka: NISSAN Model pojazdu: Terrano II 2.

Wykonawca wyceny : AUTOPOL ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW. ul. ŻWIRKI I WIGURY 1 00-906 WARSZAWA. Marka: NISSAN Model pojazdu: Terrano II 2. Wycena numer: NISSAN TERRANO WI7445A Wykonawca wyceny : AUTOPOL ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW. Właściciel: Adres: P.P. PORTY LOTNICZE ul. ŻWIRKI I WIGURY 1 00-906 WARSZAWA DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) Dane:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

IR.3.2013 Tarnów 11-02-2013 r.

IR.3.2013 Tarnów 11-02-2013 r. Wg rozdzielnika IR.3.2013 Tarnów 11-02-2013 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego na dzień 14-02-2013 r. na dostawę samochodu osobowego 9-cio miejscowego typu mikrobus dostosowanego do przewozu

Bardziej szczegółowo

Adres: Al. Jerozolimskie 212a. 02-486 Warszawa Zlec. pismo, znak: telefoniczne z dnia: 2010/01/19

Adres: Al. Jerozolimskie 212a. 02-486 Warszawa Zlec. pismo, znak: telefoniczne z dnia: 2010/01/19 OCENA TECHNICZNA nr: P-2111/10/08d Rzeczoznawca : inż. Dariusz Walewski CCRS 412/04/08, RS 001043 z dnia: 2010/01/27 Zleceniodawca: IMPULS-LEASING POLSKA Sp. z o.o. Adres: Al. Jerozolimskie 212a. 02-486

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy samochód osobowy przystosowany do przewozu osób

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy : ZP/01/2015. Załącznik nr 6 do SIWZ

Znak sprawy : ZP/01/2015. Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wraz z windą do transportu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. Wymagania techniczno eksploatacyjne 18 pojazdów autosegmentu B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. Wymagania techniczno eksploatacyjne 18 pojazdów autosegmentu B Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagania ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 19 samochodów osobowych przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR S-415/2015_POS3CF5

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR S-415/2015_POS3CF5 EKSPERTYZA TECHNICZNA NR S-415/2015_POS3CF5 Numer szkody / sprawy S-415/2015_POS3CF5 Nr kalkulacji 1544 DANE WYKONUJĄCEGO Użytkownik Walewski Andrzej Nr licencji 68236 DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA Imię i

Bardziej szczegółowo

Marka: CHRYSLER Model pojazdu: Voyager 2.8 CRD Kat. MR`04

Marka: CHRYSLER Model pojazdu: Voyager 2.8 CRD Kat. MR`04 WYCENA Nr: 15/02/2015/IL Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443 Właściciel: Adres: Zadanie: IDEA LEASING SPÓŁKA Z O.O. S.K.A. ul. SZELĄGOWSKA 24 61-626 POZNAŃ Wycena wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: PIW.FIN.236-1/13 Załącznik nr 7 do SIWZ SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1a do SIWZ. 8/2011/ZP Strona 1. /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO (Typu SUV)

Załącznik Nr 1a do SIWZ. 8/2011/ZP Strona 1. /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO (Typu SUV) /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO (Typu SUV) DANE TECHNICZNE 1. Silnik z zapłonem iskrowym ZI 2. Maksymalna moc [ KW ] min. 220 3. Długość pojazdu [mm] 4850-5110

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OCENA TECHNICZNA nr: 282/FIAT D/DW675XA Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/09/26 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email z dnia:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA HANDLOWA DOTYCZĄCA SAMOCHODÓW MARKI ŠKODA

INFORMACJA HANDLOWA DOTYCZĄCA SAMOCHODÓW MARKI ŠKODA 2015-07-08 INFORMACJA HANDLOWA DOTYCZĄCA SAMOCHODÓW MARKI ŠKODA Szanowni Państwo, w nawiązaniu do naszych ustaleń dotyczących obecnych potrzeb zakupowych, mamy przyjemność przedstawić Państwu informację

Bardziej szczegółowo

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie,

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Znak spr.: EL-2710/05/2009 Szczecin, 19.11.2009 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;.

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;. NO-223/XVI/15 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP;. TEL; FAX;...e-mail;. (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NUMEROW KATALOGOWYCH Nowy L200 Ceny detaliczne PLN brutto

WYKAZ NUMEROW KATALOGOWYCH Nowy L200 Ceny detaliczne PLN brutto Sport Atrapy sportowe, Double Cab i Club Cab Atrapa sportowa zderzaka, Double Cab i Club Cab Wzmocnienie przednie, Double Cab i Club Cab Rura zderzaka przedniego Spojler zderzaka przedniego, Double Cab

Bardziej szczegółowo

Marka: TOYOTA Model pojazdu: Avensis Sedan MR`12. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2013.12-2014.05)

Marka: TOYOTA Model pojazdu: Avensis Sedan MR`12. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2013.12-2014.05) WYCENA Nr: 53/03/2015/IL Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443 Właściciel: Adres: Zadanie: IDEA LEASING S.A. II ODDZ. W WARSZAWIE ul. KAMIONKOWSKA 45 03-812 WARSZAWA Wycena

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:... Tel... Fax... NIP:... REGON:...

FORMULARZ OFERTY. Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:... Tel... Fax... NIP:... REGON:... Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć firmowa Wykonawcy)..., dnia... (miejscowość) FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:.... Tel.... Fax.... NIP:... REGON:.... Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Data wykonania : 30 październik 2015 godz. 11:53. Numer rejestracyjny : EW35058 (numery duńskie) Podstawowe dane o samochodzie :

Data wykonania : 30 październik 2015 godz. 11:53. Numer rejestracyjny : EW35058 (numery duńskie) Podstawowe dane o samochodzie : Raport wykonania oględzin samochodu Ford S-Max Data wykonania : 30 październik 2015 godz. 11:53 Miejsce wykonania : Alwernia, Auto Komis Agat Numer nadwozia : WF0SXXGBWSBE05150 Numer rejestracyjny : EW35058

Bardziej szczegółowo

Raport z oględzin pojazdu

Raport z oględzin pojazdu Nr zlecenia DEKRA: VBL(CFM)/WAR/43497/5/07/30 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 30-07-05 DEKRA Polska - Centrala 0-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 8 tel. () 577 36, faks () 577 36 36 Zleceniodawca: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu technicznego pojazdu

Ocena stanu technicznego pojazdu Nr zlecenia DEKRA: SCM(W)/WRO/06/2/03/22 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 22-03-202 DEKRA Polska - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 3, faks (022) 577 36 36 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu technicznego pojazdu

Ocena stanu technicznego pojazdu Ekspertyza DEKRA nr 36175/8/12-10501 Nr zlecenia DEKRA: 10501/19653/12/05/23 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 23-05-2012 z dnia 15-08-2012 DEKRA Polska - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel.

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OCENA TECHNICZNA nr: 2562/Renault Master/RZ5759J Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/09/26 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: CARPORT - Aukcje Samochodowe Przeźmierowo 62-081 Baranowo k/poznania

Zleceniodawca: CARPORT - Aukcje Samochodowe Przeźmierowo 62-081 Baranowo k/poznania Nr zlecenia:02/05/05/2016/car-port z dnia: 2016/05/02 Zleceniodawca: CARPORT - Aukcje Samochodowe Przeźmierowo 62-081 Baranowo k/poznania Rzeczoznawca: inż. Dariusz Krajewski/zatw. pion weryfikacyjny erzeczoznawcy

Bardziej szczegółowo

Raport z oględzin pojazdu

Raport z oględzin pojazdu Nr zlecenia DEKRA: VBL(CFM)/WAR/62598/5/0/29 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 29-0-205 DEKRA Polska - Centrala 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 28 tel. (22) 577 36 2, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kod CPV 34110000-1 samochody osobowe Przedmiot zamówienia: Dostawa 7 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych (rok produkcji 2011) na potrzeby Urzdu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: 2816/MERCEDES B/WE8660GU Wykonawca opinii : mgr inż. Mieczysław Krop

OCENA TECHNICZNA nr: 2816/MERCEDES B/WE8660GU Wykonawca opinii : mgr inż. Mieczysław Krop z dnia: 2015/11/09 OCENA TECHNICZNA nr: Wykonawca opinii : mgr inż. Mieczysław Krop Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu.

Bardziej szczegółowo

2015/11/16. Ekspertyza numer: 1521/BK/11/2015 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

2015/11/16. Ekspertyza numer: 1521/BK/11/2015 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. z dnia: 2015/11/18 Ekspertyza numer: Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa elementu wyposażenia Wartość [PLN] 1 Lakier metalizowany 2 +Radio CD nieoryginalne

L.p. Nazwa elementu wyposażenia Wartość [PLN] 1 Lakier metalizowany 2 +Radio CD nieoryginalne WYCENA Nr: 14/02/2015/IL Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443 Właściciel: Adres: Zadanie: IDEA LEASING S.A. I ODDZIAŁ W ŁODZI Aleja KOŚCIUSZKI 17 ŁÓDŹ Wycena wartości rynkowej

Bardziej szczegółowo