INSTRUKCJA I-T-P-IPSD PRZEWOZU SAMOCHODÓW. DCAG/Mercedes-Benz Polska /Chrysler Polska INSTRUKCJA. DCAG Mercedes-Benz Polska Chrysler Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA I-T-P-IPSD PRZEWOZU SAMOCHODÓW. DCAG/Mercedes-Benz Polska /Chrysler Polska INSTRUKCJA. DCAG Mercedes-Benz Polska Chrysler Polska"

Transkrypt

1 STRONA : 1 INSTRUKCJA DCAG Mercedes-Benz Polska Chrysler Polska DLA KIEROWCÓW CIĘśAROWYCH MOSTVA Sp. z o.o. ORAZ KIEROWCÓW FIRM PRACUJĄCYCH NA ZLECENIE

2 STRONA : 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE POLITYKA UBIORU KIEROWCY WZROKOWA OCENA POJAZDU KONTROLA FIZYCZNA WNĘTRZA POJAZDU DEFINICJE TYPÓW USZKODZEŃ NA SAMOCHODACH DCAG/Mercedes-Benz Polska WYJAŚNIENIA DO KLASYFIKACJI SZKÓD Handlowo akceptowalne Błędy fabryczne Uszkodzenia w transporcie POSTĘPOWANIE Z INSTALACJĄ ALARMOWĄ / ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED ODHOLOWANIEM ZASTAWKI, PASY, ZAŁADUNEK ZABEZPIECZENIE POJAZDU NA AUTOTRANSPORTERZE PO ROZŁADUNKU TABELA OZNACZEŃ KODOWYCH USZKODZEŃ MERCEDES... 17

3 STRONA : 3 1. INFORMACJE OGÓLNE Do obsługi samochodów moŝe być dopuszczony jedynie przeszkolony personel. Zabrania się: przemieszczania samochodów na wyłączonym silniku, nadmiernego zwiększania obrotów silnika, przemieszczania samochodów z obniŝonym ciśnieniem w kołach, prowadzenia samochodów bez zapewnienia sobie właściwej widoczności, uŝywania wycieraczek samochodowych w przypadku zalodzenia, bądź zaśnieŝenia szyb, wprowadzania samochodów w poślizg, uŝywania elektronicznego wyposaŝenia samochodu (radio, TV, DVD, odtwarzacz CD, szyberdach, telefon, dach składany, itd), ręcznego rozkładania złoŝonych i składania rozłoŝonych lusterek bocznych, manualnej obsługi lusterek elektrycznych, prowadzenia samochodu z nadmierną prędkością, palenia i spoŝywania posiłków w samochodach, uŝywania telefonów podczas przemieszczania samochodu, holowania innych aut, przewoŝenia pasaŝerów, itd., umieszczania przedmiotów na desce rozdzielczej. Stan autotransportera i jego podzespołów nie moŝe powodować zagroŝenia uszkodzenia przewoŝonych samochodów (np.: uszkodzone ogumienie, uszkodzone nadkola, brak osłon na elementach zabudowy, ostre krawędzie na najazdach, rdza na pokładach). Zestawy transportowe na górnych pokładach powinny posiadać zabezpieczenie w postaci barierki, wyposaŝonej w cztery zabezpieczone linki, umieszczone w pionowych słupkach, w odległościach co ca. 25cm.

4 STRONA : 4 Podczas załadunku silnik ciągnika powinien być wyłączony (nie dotyczy to obsługi układu hydraulicznego). 2. POLITYKA UBIORU KIEROWCY Kontrola pojazdów moŝe być przeprowadzana tylko przez wykwalifikowany i specjalnie przeszkolony personel. NiezaleŜnie od pory roku oraz temperatur naleŝy zapewnić, Ŝeby personel nosił czyste i wygodne ubranie robocze, które wyklucza moŝliwość zabrudzenia lub uszkodzenia pojazdów. Do takiego ubioru naleŝy zaliczyć długie spodnie robocze oraz bluzę z długim rękawem. W trakcie sezonu letniego (wysokie temperatury) noszenie spodni ¾ długości, (co najmniej za kolana) oraz T-shirtów jest dozwolone. Koszulki tzw. bokserki lub koszulki nieposiadające krótkich rękawów są zabronione. Niedozwolone jest, aby odzieŝ posiadała na wierzchu guziki, zamki błyskawiczne, suwaki, paski z klamrami, a takŝe nie wolno nosić w kieszeniach Ŝadnych ostrych przedmiotów typu: długopis, narzędzia, klucze itp. Dotyczy to równieŝ noszenia zegarków oraz jakiejkolwiek biŝuterii (pierścionki, sygnety, kolczyki itp.) za wyjątkiem obrączki ślubnej. Ma to zapobiec ewentualnym uszkodzeniom powierzchni samochodów. 3. WZROKOWA OCENA POJAZDU Pełen numer identyfikacyjny pojazdu lub numer zlecenia na kontrolnym dokumencie dystrybucyjnym muszą się zgadzać z numerami na dokumentach wysyłkowych. Wizualna inspekcja samochodów powinna być przeprowadzana z odległości około 1 metra pod kątem około 45 stopni od pojazdu. W czasie inspekcji samochód powinien zostać sprawdzony pod względem uszkodzeń na powierzchni karoserii oraz uszkodzeń lakieru. Inspekcja powinna zawierać: Kontrolę opon i felg pod kątem mechanicznego uszkodzenia oraz deformacji;

5 STRONA : 5 Kontrolę błotników; Kontrolę powierzchni na samochodzie pod względem zadrapań (zderzaki, drzwi kierowcy, lusterka boczne), wgnieceń, brudu (płyn hydrauliczny, smar, stan rur wydechowych, zabrudzenia ptasimi odchodami); Wszystkie okna, lampy przednie i tylne muszą być sprawdzone pod względem uszkodzeń od kamieni oraz mechanicznych; Kontrolę przodu i tyłu pojazdu (przedni spoiler, tylny zderzak, chlapacze, rury wydechowe) pod względem szkód od uderzenia o ziemię; Kontrolę plomb na drzwiach (pasaŝera oraz bagaŝnik) pod względem ich nieprzerwania. W przypadku uszkodzonych lub przerwanych plomb naleŝy dokonać fizycznej kontroli zawartości pojazdu; Kontrolę drzwi kierowcy oraz wnętrza pojazdu od strony kierowcy pod względem uszkodzeń i zabrudzeń. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, defektów, lub brakujących części reklamację naleŝy składać natychmiast zanim samochód zostanie ruszony ze strefy załadunkowej. Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane. 4. KONTROLA FIZYCZNA WNĘTRZA POJAZDU Ta kontrola musi nastąpić w przypadku, gdy stwierdzono brakujące lub uszkodzone plomby. Kontrola wewnętrzna powinna sprawdzić czy w samochodzie są następujące rzeczy: a. Kamizelka odblaskowa, b. Komplet narzędzi samochodowych, c. Koło zapasowe lub kompresor, d. Kołpaki kół (dotyczy felg stalowych), e. WyposaŜenie opcjonalne wymienione w liście przewozowym (np. nawigacja GPS), f. Apteczka pierwszej pomocy (z wyłączeniem USA), g. Trójkąt ostrzegawczy (z wyłączeniem USA),

6 STRONA : 6 h. Instrukcje obsługi (tylko Europa). W przypadku pojazdów sprowadzanych z Ameryki Północnej: Dodatkowe załączniki, Przykrywka haka holowniczego (wszystkie modele MB), Ramki numerów rejestracyjnych (tylko dla USA i Kanady). Po dokonaniu wewnętrznej inspekcji fabryka / operator logistyczny musi nałoŝyć nową plombę. 5. DEFINICJE TYPÓW USZKODZEŃ NA SAMOCHODACH DCAG/Mercedes- Benz Polska Wszystkie informacje o uszkodzeniach samochodu muszą zawierać kompletny 17 znakowy numer VIN, jaki figuruje na dokumentach wysyłkowych. Wszystkie odchylenia od norm powinny być raportowane w standardowym 5 znakowym kodowaniu szkód. Przykład: 10 / 34 / 1 I. Miejsce uszkodzenia: 10 lewe przednie drzwi II. Typ uszkodzenia: 34 odprysk lakieru na krawędzi III. Wielkość szkody: 1 mniej niŝ i zawierające się w 1 Dokładna tabela oznaczeń kodowych uszkodzeń w załączniku. 6. WYJAŚNIENIA DO KLASYFIKACJI SZKÓD 6.1. Handlowo akceptowalne Wszystkie uszkodzenia, które nie są natychmiast widoczne lub, które są głęboko ukryte i nie da się ich dostrzec w trakcie standardowej inspekcji, powinny być sklasyfikowane jako

7 STRONA : 7 CA (Commercial Acceptable Handlowo Akceptowalne) i nie powinno się ich usuwać. Do takich wad naleŝą: Bardzo małe uszkodzenia powierzchni; Wymagające delikatnego polerowania (minimalne rysy); Błędy w spodzie samochodu; Niewielkie błędy w spasowaniu elementów samochodu; itp Błędy fabryczne Błędy, które mogły powstać w trakcie produkcji powinny zostać sklasyfikowane jako FD (Faktory Default Błędy Fabryczne). Takie błędy powinny być usunięte przez Fabrykę najszybciej jak to moŝliwe. Do takich błędów naleŝą: Braki w konstrukcji nośnej samochodu; Źle zainstalowana lub luźna konstrukcja samochodu; Zablokowane hamulce lub uszkodzone tarcze hamulcowe, lampy przednie i tylne; Widoczne uszkodzenia na powierzchni samochodu takie jak zacieki lub rysy; Uszkodzenia na felgach (rysy, odpryski), jeśli da się je przypisać do uszkodzeń powstałych w czasie montaŝu samochodu Uszkodzenia w transporcie Wszystkie uszkodzenia, które powstały lub mogły powstać w trakcie transportu naleŝy sklasyfikować jako TD (Transport Damages Uszkodzenia w Transporcie). Do takich uszkodzeń naleŝą: Widoczne i oczywiste uszkodzenia powłoki samochodu oraz felg (wgniecenia, rysy, zadrapania, odpryski, itp.); Uszkodzenia powłoki lakierniczej na krawędziach drzwi kierowcy; Silne zanieczyszczenia samochodu oraz wnętrza; itp.

8 STRONA : 8 7. POSTĘPOWANIE Z INSTALACJĄ ALARMOWĄ / ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED ODHOLOWANIEM Instalacja alarmowa (obowiązuje dla wszystkich modeli). Uwaga: W przypadku funkcji instalacji alarmowej oraz zabezpieczenia wnętrza obowiązuje zasada, Ŝe po odblokowaniu obie te funkcje ponownie się aktywują w sposób automatyczny. Oznacza to, Ŝe po kaŝdej operacji załadunku lub ponownym otwarciu pojazdu, musi zostać przeprowadzona dezaktywacja tych funkcji. Po operacji załadunku kluczyk naleŝy obrócić w pozycję 1 lub pozycję 0. Zabezpieczenie przed odholowaniem: Zabezpieczenie wnętrza: JeŜeli pojazd Wyłączenie instalacji alarmowej następuje wyposaŝony jest w funkcję zabezpieczenie poprzez potwierdzenie przycisku instalacji wnętrza, to naleŝy wyłączyć równieŝ i ją. W alarmowej. Lampka kontrolna miga krótko. tym celu naleŝy nacisnąć przycisk jak na rysunku 2 i zaczekać, aŝ lampka kontrolna przestanie migać. Pojazd moŝe teraz zostać zablokowany za pomocą elektronicznego kluczyka. Przyciski instalacji alarmowej znajdują się: SL CLK C SLK E CLS rys. 1 rys. 2 Pojazd moŝe następnie zostać zablokowany kluczykiem. w obszarze drąŝka zmiany biegów na tablicy przyrządów (konsola środkowa) przy lusterku wewnętrznym

9 STRONA : 9 S-klasa (obowiązuje równieŝ dla CL-klasy) COMAND WŁĄCZ/WYŁĄCZ W celu dezaktywacji zabezpieczenia przed COMAND-Display i COMAND-Controller (na konsoli środkowej). odholowaniem naleŝy uruchomić COMAND. Następnie COMAND musi zostać Dezaktywacja zabezpieczenia przed odholowaniem ponownie wyłączony. Za pomocą COMAND-Controllera na wyświetlaczu COMAND wybrać funkcję Fahrzeug [pojazd] i potwierdzić poprzez przyciśnięcie, następnie wybrać punkt menu Abschleppschutz ein- oder ausschalten [Włączenie lub wyłączenie zabezpieczenia przed odholowaniem]. Sposób działania COMAND- Aktywne (pojazd z czerwoną obwódką) Nieaktywne (pojazd z białą obwódką)

10 STRONA : ZASTAWKI, PASY, ZAŁADUNEK Zastawki dla samochodów Rolfo: Zastawki dla samochodów Kässbohrer:

11 STRONA : 11 Zastawki dla samochodów Lohr: Zastawki dla Grönewold:

12 STRONA : 12 NaleŜy stosować tylko homologowane pasy, z normą DIN Homologacja opisana jest na specjalnej metce. NaleŜy zachować czytelność metki homologacyjnej. Właściwe są pasy trzy-punktowe. Niedopuszczalne są pasy z klockami. Pas powinien być w dobrym stanie technicznym niepoprzecierany. Nie naleŝy wieszać pasów mocujących na linkach barier bezpieczeństwa oraz pozostawiać w miejscach, w których stwarzałyby one zagroŝenie dla załadowywanych/rozładowywanych samochodów na dolnym bądź górnym pokładzie. Przy załadunku samochodów naleŝy zachować właściwy kąt najazdów w stosunku do podłoŝa - max. 10. Wszelkie nierówności ramp najazdowych na pokładach autotransportera (np. muldy), na czas przejazdu samochodów, powinny zostać w miarę moŝliwości wypłaszczone.

13 STRONA : ZABEZPIECZENIE POJAZDU NA AUTOTRANSPORTERZE Po załadowaniu samochodu na zestaw transportowy, naleŝy wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne (pozycja 0 ), wyłączyć silnik i upewnić się, Ŝe wszystkie elementy takie jak: szyby, pokrywa silnika, drzwi, itp., zostały zamknięte. Odległości jakie naleŝy zachować: wokół nadwozia wynoszą min. 10cm, pomiędzy podwoziem a pokładem wynoszą min.5cm (w samochodach dostawczych min.10cm). Prawidłowy sposób zabezpieczenia koła dwoma zastawkami oraz trzy-punktowym pasem:

14 STRONA : 14 Prawidłowy sposób zabezpieczenia samochodu stojącego przodem do kierunku jazdy: Przednie koło jedna zastawka, Tylne koło dwie zastawki + trzy-punktowy pas. Prawidłowy sposób zabezpieczenia samochodu stojącego tyłem do kierunku jazdy: Przednie koło dwie zastawki + trzy-punktowy pas, Tylne koło dwie zastawki + trzy-punktowy pas. Prawidłowy sposób zabezpieczenia samochodu stojącego przodem do kierunku jazdy na krańcu najazdów: Oba przednie koła po jednej zastawce przedłuŝającej najazdy, Tylne koło dwie zastawki + trzy-punktowy pas.

15 STRONA : 15 Prawidłowy sposób zabezpieczenia samochodu stojącego tyłem do kierunku jazdy na krańcu najazdów: Oba przednie koła po jednej zastawce przedłuŝającej najazdy, Jedno tylne koło dwie zastawki + trzypunktowy pas, Drugie tylne koło jedna zastawka + trzypunktowy pas. Prawidłowy sposób zabezpieczenia samochodu, umieszczonego jako ostatni na pokładzie, przodem do kierunku jazdy, na sztaplach lub na pochylonym pokładzie: Oba przednie koła po jednej zastawce, Oba tylne koła po dwie zastawki + trzypunktowe pasy. Prawidłowy sposób zabezpieczenia samochodu, umieszczonego na sztaplach: Tylne koło dwie zastawkami + trzypunktowy pas, Przednie koło (po przeciwnej stronie w stosunku do zabezpieczonego tylnego koła) dwie zastawkami + trzy-punktowy pas.

16 STRONA : 16 Kąt pokładu sztaplującego, w przypadku autotransporterów o zabudowie dwupokładowej, podczas transportu, nie powinien przekraczać 25, natomiast w przypadku autotransporterów o zabudowie jednopokładowej kąt taki nie powinien przekraczać 45 (nie dotyczy samochodów dostawczych). Uwaga: Podczas transportu naleŝy regularnie sprawdzać stan ładunku i zabezpieczeń. 10. PO ROZŁADUNKU Po dostarczeniu na plac samochody (Mercedes, Smart, Chrysler, Jeep, Dodge) rozładowujemy w wyznaczone miejsce, zachowując odległości zderzak w zderzak 30cm i bezpieczną odległość drzwi w drzwi. Przed opuszczeniem samochodu naleŝy włączyć hamulec awaryjny, wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne (pozycja 0 ), wyłączyć silnik, pozostawić samochód na 1-biegu / pozycji P i upewnić się, Ŝe wszystkie okna zostały zamknięte. Kluczyki pozostawiamy zaleŝnie od marki: Mercedes - na przełączniku kierunkowskazów, Smart - na fotelu pasaŝera, Chrysler, Jeep, Dodge - na konsoli środkowej przy dźwigni zmiany biegów. Nie dotyczy to rozładunku samochodów na stacji dealerskiej, gdzie kluczyków nie wolno pozostawiać wewnątrz samochodu.

17 STRONA : 17 TABELA OZNACZEŃ KODOWYCH USZKODZEŃ MERCEDES I. Kod oznaczenia strefy uszkodzenia 1 Antena 2 Akumulator / skrzynka akumulatora 3 Przedni zderzak/osłona/załącznik 4 Tylny zderzak/osłona/załącznik 5 Przedni róg zderzaka / protektor 6 Tylny róg zderzaka / protektor 7 Prawe tylne drzwi ładunkowe 8 Lewe tylne drzwi ładunkowe 9 Prawe drzwi ładunkowe 10 Lewe przednie drzwi 11 Lewe tylne drzwi 12 Prawe przednie drzwi 13 Prawe tylne drzwi 14 Lewy przedni błotnik 15 Lewa tylna część boczna 16 Prawy przedni błotnik 17 Prawa tylna część boczna 18 Przednia mata wpuszczana 19 Tylna mata wpuszczana 20 Szyba przednia 21 Szyba tylna 22 Grill chłodnicy 23 Maska przednia 24 Światła długie/osłona/kierunkowskazy 25 Reflektor przeciwmgielny 26 Wewnętrzna przednia okładzina dachu 27 Maska silnika 28 Kluczyk/zdalne sterowanie 29 Wewnętrzne lusterko wsteczne 30 Lewe lusterko wsteczne 31 Prawe lusterko wsteczne 32 [brak] 33 Radio / radioodtwarzacz / odtwarzacz CD 34 Tylna blacha zamykająca 100 silnika / pozostałe II. Kod typu uszkodzenia 1. pogięty 2. pęknięty (oprócz szkła) 3. porysowany 4. wgnieciony (odpryski lakieru) 5. odprysk lakieru (poza szybami & krawędziami) 6. pokawałkowany (oprócz szkła) 7. wydrąŝony 35 Lewy próg 36 Prawy próg 37 Dach 38 Lewy stopień / wejście 39 Prawy stopień / wejście 40 Koło zapasowe/ opona/ koło 41 Górna przednia listwa ozdobna zderzaka 42 Przedni dolny spoiler 43 Górna tylna listwa ozdobna zderzaka 44 Zbiornik 45 Światła tylne / obejma 46 [brak] 47 Opony / koła poza zapasowym 48 Lewa wewnętrzna przednia okładzina drzwi 49 [brak] 50 Prawa wewnętrzna przednia okładzina drzwi 51 [brak] 52 BagaŜnik / klapa tylna 53 Dach przeszklony / dach przesuwny 54 Konstrukcja dolna i inne 55 Powierzchnia ładunkowa i inne 56 Winylowy dach opuszczany 57 Osłona kół / kołpaki kół / pierścienie ozdobne 58 Radio głośniki 59 Wycieraczki szyb 60 [brak] 61 Powierzchnia ładunkowa pickup 62 Katalizator 63 Pałąk przeciwkapotaŝowy / barierki 64 Tylny spoiler / reflektor 65 BagaŜnik dachowy 66 Tablica przyrządów 67 Zapalniczka /popielniczka 68 Przedni dywanik 69 Prawy B / słupek 70 Lewy B / słupek 71 Prawy A / słupek 72 Lewy A / słupek 73 Prawy C / słupek 74 Lewy C / słupek 75 Dach (samochód cięŝarowy) lewa strona 76 Dach (samochód cięŝarowy) prawa strona 77 Dach (samochód cięŝarowy) tylna strona 78 Lewa tylna część boczna przedłuŝenie 79 Prawa tylna część boczna przedłuŝenie 80 Blaszany panel wentylacyjny 81 Korek wlewu paliwa / osłona 82 Lewy tylny błotnik 83 Prawy tylny błotnik 84 Narzędzia / podnośnik samochodowy 85 Telefon komórkowy 86 [brak] 87 Tylna kierownica powietrza 88 [brak] 89 [brak] 90 Rama 91 Układ wydechowy 92 Mocowanie tablicy rejestracyjnej 93 Zawieszenie kół 94 Lewy przedni fotel 95 Prawy przedni fotel 96 Siedzenia tylne 97 Tylny dywanik 98 Wnętrze i pozostałe 99 Komora 8. brakujący (poza listwą ozdobną / emblematem) 9. rozerwany 10. wnętrze zabrudzone / poplamione 11. przedziurawiony 12. zadrapany (oprócz szkła) 13. pokręcony 14. wgnieciony bez farby / uszkodzenie

18 STRONA : 18 chromu 15. [brak] 16. [brak] 17. [brak] 18. Listwa ozdobna / emblemat / uszkodzone uszczelnienie 19. Listwa ozdobna / emblemat / uszczelnienie poluzowane, brakujące 20. szkło popękane 21. szkło zbite 22. szkło obite 23. szkło zadrapane 24. uszkodzone kierunkowskazy 25. kalkomania / uszkodzona listwa ozdobna [brak] 30. Z zewnątrz spryskiwacz szyb 34. Odprysk lakieru na krawędzi 35. [brak] 36. Część niezgodna z rachunkiem 37. Uszkodzone zewnętrzne elementy konstrukcyjne 38. zewnętrzne elementy, luźne, brakujące III. Wielkość 1. Mniej lub równo 1 2. Więcej niŝ 1 do 3 3. Więcej niŝ 3 do 6 4. Więcej niŝ 6 do ponad brakujące / znaczna szkoda IV. Specjalne kody uszkodzeń r akumulator nienaładowany raport o znacznych szkodach / opłata za kosztorys Vehicle Shipping Order w pojeździe Vehicle Shipping Order brak w pojeździe Plomba ładunkowa nieuszkodzona Plomba ładunkowa uszkodzona/brak bez uszkodzeń OPRACOWAŁ ZWERYFIKOWAŁ ZATWIERDZIŁ Remigiusz Kaczmarek Specjalista ds. Jakości Pieczątka, data, podpis r. Marcin Grabowski Dyrektor Działu Transportu Pieczątka, data, podpis r. Wojciech Dutkiewicz Prezes Zarządu Robert Sutkowski Wiceprezes Zarządu Pieczątka, data, podpis

INSTRUKCJA I-T-P-ITS TRANSPORTU SAMOCHODÓW INSTRUKCJA TRANSPORTU SAMOCHODÓW

INSTRUKCJA I-T-P-ITS TRANSPORTU SAMOCHODÓW INSTRUKCJA TRANSPORTU SAMOCHODÓW STRONA : 1 INSTRUKCJA Opracowana w oparciu o Instrukcję Obsługi Standardy Jakości ECG European Cartransport Group of Interest DLA KIEROWCÓW AUTOTRANSPORTERÓW MOSTVA SP Z O.O. ORAZ KIEROWCÓW FIRM PRACUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Opel Insignia Instrukcja obsługi

Opel Insignia Instrukcja obsługi Opel Insignia Instrukcja obsługi Spis treści Wprowadzenie... 2 W skrócie... 6 Kluczyki, drzwi i szyby... 21 Fotele, elementy bezpieczeństwa... 46 Schowki... 68 Wskaźniki i przyrządy... 82 Oświetlenie...

Bardziej szczegółowo

FordFocus Instrukcja obsługi. Feel the difference

FordFocus Instrukcja obsługi. Feel the difference FordFocus Instrukcja obsługi Feel the difference Informacje zawarte w niniejszej publikacji były prawidłowe w chwili przekazywania jej do druku. Ze względu na potrzebę ciągłego rozwoju, zastrzegamy sobie

Bardziej szczegółowo

FORD MONDEO Instrukcja obsługi

FORD MONDEO Instrukcja obsługi FORD MONDEO Instrukcja obsługi Informacje zawarte w tej publikacji były poprawne w chwili oddawania do druku. Zgodnie z naszą dewizą zakładającą stały rozwój i doskonalenie naszych produktów, zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE!

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! Citroën umożliwia przeglądanie w sposób prosty i nieodpłatny dokumentacji pokładowej Twojego samochodu w systemie "on-line" oraz dostęp do historii pojazdu i ostatnich

Bardziej szczegółowo

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony 1WPROWADZENIE 5 Na zewnątrz 6 Klucze - Pilot zdalnego sterowania Odryglowanie selektywne kabiny i przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie wyłącznie przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie całego samochodu. a

Bardziej szczegółowo

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE!

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! Citroën umożliwia przeglądanie w sposób prosty i nieodpłatny dokumentacji pokładowej Twojego samochodu w systemie "on-line" oraz dostęp do historii pojazdu i ostatnich

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR / /2013.... zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym, reprezentowaną przez:

UMOWA NAJMU NR / /2013.... zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: 1/EWT/WS/2013 UMOWA NAJMU NR / /2013 z dnia, zawarta w Bieruniu pomiędzy:......... zwaną w dalszej części Umowy Wynajmującym,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik kierowcy. Procedury postępowania w trakcie użytkowania samochodu

Przewodnik kierowcy. Procedury postępowania w trakcie użytkowania samochodu Przewodnik kierowcy Procedury postępowania w trakcie użytkowania samochodu Szerokiej drogi! Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu procedury postępowania w trakcie użytkowania samochodu należącego do floty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA PYUNGTAEK, KOREA

PRZEDMOWA PYUNGTAEK, KOREA PRZEDMOWA Niniejszy podręcznik został przygotowany w celu zapoznania Państwa z ważnymi aspektami użytkowania i obsługi samochodu RODIUS/STANIC, a także w celu dostarczenia ważnych informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi samochodu. Contents A-Z. Radość z jazdy. Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057-09 10 500

Instrukcja obsługi samochodu. Contents A-Z. Radość z jazdy. Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057-09 10 500 Instrukcja obsługi samochodu Radość z jazdy Contents A-Z 523i 528i 535i 520d 525d 530d 535d Instrukcja obsługi samochodu Cieszy nas, że zdecydowali się Państwo na zakup samochodu BMW. Im lepiej poznają

Bardziej szczegółowo

Państwa samochód żyje w Internecie! Prosimy sprawdzić najnowsze dostępne informacje.

Państwa samochód żyje w Internecie! Prosimy sprawdzić najnowsze dostępne informacje. Instrukcja obsługi Państwa samochód żyje w Internecie! Prosimy sprawdzić najnowsze dostępne informacje. Na stronie Internetowej SERVICE BOX PEUGEOT umożliwia bezpłatne i łatwe przeglądanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1 PRODUCENT: PRONAR Sp. z o.o. 17-210 NAREW, woj. podlaskie ul. Mickiewicza 101 A tel./fax 0 85 6816329; 0 85 6816429; 0 85 6816381; 0 85 6816382; 0 85 6816384; fax 0 85 6816383; www.pronar.pl KOŁOWY CIĄGNIK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny.

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika modelu typoszeregu PROXIMA na 2012 rok. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO

DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO WEB EDITION INSTRUKCJA OBSŁUGI DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał wielu powodów do radości. Został

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO

DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO WEB EDITION INSTRUKCJA OBSŁUGI DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał wielu powodów do radości. Został

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-25/JRP/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA p.n. Dostawa środków transportu na oczyszczalnie ścieków w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Bardziej szczegółowo

380-430-480-530. Druk Nr 87366126

380-430-480-530. Druk Nr 87366126 380-430-480-530 Druk Nr 87366126 1- INFORMACJE OGÓLNE... 1 WOLNOBIEŻNE NOŚNIKI NARZĘDZI STEIGER SERII STX... 3 NUMERY IDENTYFIKACYJNE I SERYJNE... 4 MONTAŻ ZBIORNIKA NA CHEMIKALIA... 7 SYSTEM ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +..

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +.. PL Instrukcja obsługi "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0 MEX 6 (typ 476 / 477 : +.. 01001) Sieczkarnia do kukurydzy Sieczkarnia do kukurydzy MEX 6 (Typ 48830071+48830046/7

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

5 Mechanizmy i akcesoria

5 Mechanizmy i akcesoria 5 Mechanizmy i akcesoria 51A MECHANIZMY DRZWI I POKRYW BOCZNYCH 52A MECHANIZMY POZOSTAŁYCH OTWORÓW 54A SZYBY 55A ZEWNĘTRZNE ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 56A AKCESORIA ZEWNĘTRZNE 57A AKCESORIA WEWNĘTRZNE 59A

Bardziej szczegółowo

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Spis treści Ważne telefony:... 2 Wstęp... 3 Odbiór pojazdu... 4 Obowiązki Użytkownika... 5 Obsługa codzienna pojazdu... 6 Przeglądy / naprawy / awarie

Bardziej szczegółowo

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Spis treści Ważne telefony:... 2 Wstęp... 3 Odbiór pojazdu... 4 Obowiązki Użytkownika... 5 Obsługa codzienna pojazdu... 6 Przeglądy / naprawy / awarie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE. Dla samochodów sportowych biorących udział w Czesko-Morawskim Pucharze Rajdowym (CMPR) na rok 2014

PRZEPISY TECHNICZNE. Dla samochodów sportowych biorących udział w Czesko-Morawskim Pucharze Rajdowym (CMPR) na rok 2014 PRZEPISY TECHNICZNE Dla samochodów sportowych biorących udział w Czesko-Morawskim Pucharze Rajdowym (CMPR) na rok 2014 Oryginalny dokument tp2014v2 Data tłumaczenia: 31/01/2014 Tłumaczyli: Marek Majewski

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Instrukcja obsługi

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Instrukcja obsługi SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Instrukcja obsługi Wstęp Dziękujemy za okazane zaufanie przy wyborze samochodu marki ŠKODA. Kupując nowy samochód marki ŠKODA, nabyli Państwo samochód z najnowocześniejszą techniką

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od ZETOR Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji innych ciągników, prosimy

Bardziej szczegółowo

Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski

Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski NISSAN ALMERA Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WARSZAWA Dane o oryginale: Etudes & Documentation de la Revue Technique automobile Nissan Almera

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Instrukcja obsługi

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Instrukcja obsługi SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Instrukcja obsługi Wstęp Dziękujemy za okazane zaufanie przy wyborze samochodu marki ŠKODA. Kupując nowy samochód marki ŠKODA, nabyli Państwo samochód z najnowocześniejszą techniką

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo