Hoteli mamy więcej dzięki EURO We have got more hotels thanks to EURO raport rynek hotelarski report hotel market

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hoteli mamy więcej dzięki EURO 2012. We have got more hotels thanks to EURO 2012. raport rynek hotelarski report hotel market"

Transkrypt

1 229 Horwath HTL opracowanie raportu report development Hoteli mamy więcej dzięki EURO 212 We have got more hotels thanks to EURO 212 Rok 212, w którym nasz kraj wspólnie z Ukrainą był organizatorem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 212, to niezwykle interesujący okres nie tylko dla polskiej branży hotelowej. Decyzja odnośnie mistrzostw zapadła 18 kwietnia 27 w Cardiff, co oznacza, że Polska, jako jeden z organizatorów, miała pięć lat na wszelkie niezbędne inwestycje związane z przygotowaniem się do tego wydarzenia. Zmiany odczuwalne były w większości sfer gospodarczych, w tym także w hotelarstwie. Branża z założenia miała czerpać niemałe korzyści związane nie tylko z goszczeniem turystów podczas samej imprezy, lecz także z intensywnym rozwojem infrastruktury oraz promocją naszego kraju. Dlatego moment ten wydaje się dobrą okazją do zaprezentowania wpływu wyboru Polski jako gospodarza UEFA EURO 212 na rynek hotelowy w naszym kraju. Liczba hoteli i pokoi hotelowych w latach Number of hotels and hotel rooms in Rozwój hoteli w miastach wojewódzkich i poza nimi lata Development of hotels in capital cities of voivodeships and beyond these cities years * Liczba pokoi hotelowych / Number of hotel rooms Liczba hoteli / Number of hotels * 1424 Liczba hoteli w miastach wojewódzkich / Number of hotels in voivodeship cities Liczba hoteli w pozostałych miastach / Number of hotels in other cities Źródło / Source: HotelGuidebook 212, * prognozy Horwath HTL / Horwath HTL forecasts Źródło / Source: Hotel Guidebook 212, * Prognozy Horwath HTL / Horwath HTL forecasts Powyższy wykres, obejmujący lata , pokazuje okres dynamicznego wzrostu liczby nowych obiektów hotelowych w Polsce, który dotychczas wynosił przeciętnie 5% rocznie. Tak korzystna sytuacja, pomimo trwającego kryzysu gospodarczego, była w dużej mierze odzwierciedleniem decyzji inwestycyjnych podjętych jeszcze przed rokiem 28, kiedy to dostęp do finansowania bankowego był zdecydowanie łatwiejszy, a przedsiębiorcy poszukiwali nowych obszarów interesujących inwestycyjnie. Szacujemy, że jeśli chodzi o otwarcia nowych obiektów hotelowych wynik za rok 212 będzie lepszy niż ten z 211, co wiąże się bezpośrednio z chęcią uzyskania korzyści wynikających z mistrzostw UEFA EURO 212 (87 otwarć nowych obiektów w roku 211, w porównaniu z 92 otwarciami The year 212, in which our country was hosting the UEFA European Football Championship EURO 212 together with the Ukraine, was a very interesting period, and not only for the Polish hotel industry. The decision on organizing the championship was made on 18th of April 27 in Cardiff, which means that Poland, as one of the organizers, took five years for the necessary investments in preparation for this event. The changes were felt in most areas of business, including the hotel industry. Industry has assumed that considerable benefits may be derived not only from hosting tourists during the event itself, but also from the rapid development of infrastructure and promotion of the country. Therefore, the moment seems to be a good opportunity to be present the impact of choosing Poland to be the UEFA EURO 212 host on the hotel market in the country. The above mentioned period covering years , shows rapid growth in the number of new hotel facilities in Poland, which previously was at the average level of 5% per year. Such a favorable situation, despite the ongoing economic crisis, was largely a reflection of investment decisions taken before the year 28, when access to bank financing was much easier, and entrepreneurs were looking for new areas of interest for investments. We estimate that, when it comes to opening new hotels, the results for the year 212 will be better than the ones from 211, which is directly linked to a desire to obtain benefits from the UEFA EURO 212 (87 new facilities opening in 211, compared with 92 openings in

2 23 raport rynek hotelarski w całym roku 212). Przewidujemy również, że w roku 213 na rynku nastąpi niewielkie spowolnienie, co będzie wynikać z coraz trudniejszego dostępu do finansowania inwestycji hotelowych oraz dużej liczby otwarć w roku 212. Na podstawie sygnałów, jakie otrzymujemy z rynku, wynika, że banki bardziej wnikliwie oceniają wnioski kredytowe związane z projektami hotelowymi, a także coraz częściej oczekują wkładu własnego na poziomie 4% wartości inwestycji, a nierzadko i więcej. Ponadto w przypadku inwestorów niemających doświadczenia w branży hotelowej bywa wymagane pozyskanie marki międzynarodowej sieci hotelowej albo branżowego operatora, który będzie zarządzał obiektem, bazując na umowie dzierżawy lub o zarządzanie. Pozytywnym efektem zaostrzenia polityki kredytowej przez banki może być to, że zwiększy się na rynku liczba obiektów, które odniosą sukces biznesowy. Przede wszystkim miasta-gospodarze W roku 212 nastąpił szybki wzrost liczby hoteli otwieranych w miastach wojewódzkich o ponad 7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wśród najważniejszych inwestycji należy wymienić: Gdańsk: 4* Admirał (Żegluga Gdańska) i 4*Grand Cru, Sopot: 4* Mera Hotel & Spa (SwedeCenter), Warszawa: 4* Arkadia Royal, 3* Poleczki (Instytut Psychosomatyczny), 2* Ibis oraz 1* Ibis Budget (Orbis SA), Warszawa: 3* Holiday Inn Express (Warsaw Airport Hotel), Wrocław: 3* Campanile i 2* Premiere Classe (Starwood Capital Group), Kraków: 2* Ibis i 1*Ibis Budget (Orbis SA). W pozostałych miastach wojewódzkich były to: Świnoujście: 3* Hampton by Hilton (PBG Erigo), Międzyzdroje: Golden Tulip Międzyzdroje Residence (Qualia Development), Rzeszów: 4* Hilton Garden Inn (Develop Investment), Białystok: 3* hotel Esperanto (Casablanca Catering), Rzeszów: 5* hotel Bristol (Fasada Investment sp. z o.o.). W latach w miastach wojewódzkich (18 ośrodków miejskich, które są stolicami swoich województw, po dwa miasta z województwa kujawsko-pomorskiego i lubuskiego) odnotowano 57 otwarć obiektów hotelowych (skumulowany wzrost na poziomie 12%), w porównaniu ze 122 otwarciami w pozostałych lokalizacjach (skumulowany wzrost na poziomie 9,4%). Szybsze tempo wzrostu liczby hoteli w miastach wojewódzkich wynika zarówno z faktu postrzegania tych lokalizacji jako pewniejszych inwestycji, jak i otwarcia wielu hoteli poza stolicami województw w latach wcześniejszych. Obecnie zauważalny jest w tej ostatniej grupie wzrost liczby nieudanych inwestycji, co widać po hotelach wystawianych na sprzedaż. Duże zainteresowanie miastami wojewódzkimi wiąże się również ze wzrastającą liczbą hoteli sieciowych (obiekty będące członkami sieci hotelowej należą do sieci franczyzowej lub innego systemu zrzefull-year 212). We also expect that the market will know the slight slowdown in 213, which will follow from more and more difficult access to finance investments in hotels and a large number of openings in 212. Based on the signals we get from the market, it appears that the banks evaluate more thoroughly loan applications related to projects of hotels, and increasingly require the own contribution of 4% of investment value, and often more. Moreover, in case of investors with no experience in the hotel industry, obtaining an international hotel chain brand or industry operator who will manage the facility, based on the lease or management, is sometimes required. The positive effect of tightening credit policies by banks may be that the market will increase the number of facilities that will be successful in business. First of all, the host cities In 212 there was a rapid increase in the number of hotels opening in capital cities of voivodeships - more than 7% compared to the previous year. The most important investments include: Gdańsk: 4* Admirał (Żegluga Gdańska) and 4*Grand Cru, Sopot: 4* Mera Hotel & Spa (SwedeCenter), Warszawa: 4* Arkadia Royal, 3* Poleczki (Psychosomatic Institute), 2* Ibis and 1* Ibis Budget (Orbis SA), Warszawa: 3* Holiday Inn Express (Warsaw Airport Hotel), Wrocław: 3* Campanile and 2* Premiere Classe (Starwood Capital Group), Kraków: 2* Ibis and 1*Ibis Budget (Orbis SA). As for the other capital cities of voivodeships, these were: Świnoujście: 3* Hampton by Hilton (PBG Erigo), Międzyzdroje: Golden Tulip Międzyzdroje Residence (Qualia Development), Rzeszów: 4* Hilton Garden Inn (Develop Investment), Białystok: 3* hotel Esperanto (Casablanca Catering), Rzeszów: 5* hotel Bristol (Fasada Investment sp. z o.o.). The capital cities of voivodeships (18 cities that are capitals of their voivodeships, two cities in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship and Lubusz Voivodeship) reported 57 openings of hotels (cumulative growth of 12%), compared to 122 openings in other locations (cumulative growth of 9,4%) in the years Faster growth in the number of hotels in the provincial cities stems both from the fact that the perception of the location as a more reliable investment and the opening of many hotels outside the capital cities of voivodeships in previous years. Currently, increased number of failed ventures is noticeable in the latter group, as evidenced by the hotels offered for sale. Strong interest in capitals of it is noticeable in the latter group is also associated with an increasing number of chain hotels (objects that are members of a chain, belong to the franchise network or other system bringing hotels togeth-

3 231 szającego hotele, członkostwo przynosi im korzyści, głównie w postaci możliwości korzystania ze wspólnego systemu rezerwacyjnego) i sieci hotelowych (są to organizacje, które mają własną markę lub marki, które mogą być zarządzane przez tego samego właściciela lub korporację). Jest to grupa hoteli zrzeszonych, które stawiają przede wszystkim na pewne lokalizacje, często są to największe miasta. Przewidujemy, że w roku 213 kontynuowany będzie trend większej dynamiki wzrostu liczby hoteli w miastach wojewódzkich, w porównaniu z innymi obszarami. Najwięcej hoteli ma Kraków, ale... Kraków szczyci się największą liczbą hoteli wśród polskich miast, co związane jest z jego dominującym znaczeniem na polskiej mapie turystyki. Co więcej, Kraków i jego okolice są uważane za bardzo atrakcyjne miejsca do lokowania centrów BPO. Liczba hoteli w Krakowie nie przekłada się jednak na ich wielkość, a dominującą pozycję pod względem liczby pokoi hotelowych ma Warszawa (w roku 211 było tu ponad 2 pokoi hotelowych więcej niż w Krakowie). Warszawa jest ewenementem na skalę kraju, mając na uwadze fakt, że hotele sieciowe mają ponad 82-procentowy udział w stołecznym rynku (pod względem liczby posiadanych pokoi). Na taki wynik wpływ w dużej mierze mają bardzo duże obiekty, takie jak: Novotel Warszawa Centrum z 733 pokojami, hotel Marriott z 518 pokojami, Radisson Blu Sobieski Hotel z 435 pokojami, czy hotel Intercontinental z ponad 4 pokojami. Na tle badanych miast uwidacznia się także potencjał Łodzi, już zauważony przez inwestorów. Miasto to, trzecie pod względem wielkości w Polsce, ma relatywnie niewiele obiektów hotelowych (26 hoteli na 725 tys. osób). Jego potencjał potwierdzają trwające i planowane inwestycje hotelowe, wśród których najważniejszymi są: 4* hotel DoubleTree by Hilton z prawie 2 pokojami, 4* hotel Novotel z ponad 15 pokojami czy 2* hotel B&B ze 14 pokojami. Niestety, pojawienie się w krótkim odstępie czasu tylu wysokiej klasy obiektów (w 212 roku otwarty został również hotel Holiday Inn) może spowodować, że w latach będziemy świadkami wojny cenowej, zwłaszcza w segmencie hoteli 3-4-gwiazdkowych. Pod względem planoer, where the membership brings benefits for them, mainly in the form of using the common reservation system) and hotel chains (organizations that operate under their own brand or brands and may be managed by the same owner or corporation). This is a group of affiliated hotels that bet on some particular locations, often the largest cities. We anticipate that the trend of higher growth rate of the number of hotels in the capital cities of voivodeships will continue in 213, compared with other areas. Liczba hoteli w największych miastach Polski Number of hotels in major Polish cities * Warszawa Kraków Łódź Źródło / Source: Hotel Guidebook 212 *Prognozy Horwath HTL/ Horwath HTL forecasts Trójmiasto / Tri-City Wrocław Poznań Katowice Most hotels are located in Cracow, but... Krakow prides itself of the largest number of hotels among Polish cities, which is associated with its dominant meaning on the Polish tourism map. What s more, Krakow and its surroundings are considered to be very attractive place to locate BPO. Number of hotels in Krakow, however, does not translate to their size and dominant position in terms of the number of hotel rooms to Warsaw (in 211 there were over 2, hotel rooms more than in Cracow). Warsaw is unique in the country, bearing in mind that the chain hotels constitute more than 82-percent share in the Warsaw market (in terms of number of rooms). This result largely follows from the fact that are very large objects, such as the Novotel Warszawa Centrum with 733 rooms, Marriott Hotel with 518 rooms, Radisson Blu Sobieski Hotel with 435 rooms, the Intercontinental with more than 4-no rooms located in the city. In the background, the potential of Lodz, already noticed by investors, also reveals. The third largest city in Poland feature relatively few hotels (26 hotels per 725 thousand inhabitants). Its potential is confirmed by ongoing and planned hotel investments, among which the most important are: 4* hotel DoubleTree by Hilton with almost 2 rooms, 4* Novotel hotel with over 15 rooms and 2* B & B hotel with 14 rooms. Unfortunately, the appearance many high-end facilities in a short period of time (in 212 also opened the Holiday Inn) can cause that a price war will take place in the years , especially in the segment of 3 4 stars hotels. In terms of planned hotel investments, Gdańsk may be positively distinguished too. Despite of the seasonality,

4 232 raport rynek hotelarski wanych inwestycji hotelowych, równie pozytywnie wyróżnia się Gdańsk, który, mimo sezonowości, będzie w najbliższych latach miejscem otwarć wielu nowych obiektów sieciowych, np. 4* Golden Tulip Residence, 3* Hampton by Hilton, czy też hotel wchodzącej dynamicznie na rynek nowej sieci Puro Hotels. Gdańsk will be a place where a number of new openings of network facilities will take place in the next few years, such as 4* Golden Tulip Residence, 3* Hampton by Hilton hotel or the new Puro Hotels chain entering market dynamically. Liczba pokoi hotelowych w największych polskich miastach Number of hotel rooms in major polish cities * Warszawa Kraków Łódź Źródło / Source: Hotel Guidebook 212 *Prognozy Horwath HTL / Horwath HTL forecasts Trójmiasto / Tri-City Wrocław Poznań Katowice Sieci hotelowe rozwojowe Pomimo szybkiego rozwoju na przestrzeni ostatnich lat hotele sieciowe wciąż są liczebnie niewielką częścią polskiego rynku hotelowego (13%). Sytuacja kształtuje się inaczej, jeśli pod uwagę weźmie się udział pokoi hotelowych, których podaż to już ponad 1/3 całego rynku. Taka struktura wskazuje, że polski rynek hotelowy wciąż się rozwija, a dobre wskaźniki gospodarcze kraju powodują coraz większe zainteresowanie międzynarodowych sieci hotelowych. Na początku listopada 212 roku w Polsce działały 23 polskie sieci hotelowe, które łącznie oferowały 14 obiektów z ponad 15,5 tys. pokoi hotelowych, oraz 15 międzynarodowych sieci hotelowych ze 13 obiektami i ponad 22 tys. pokoi. W porównaniu z połową roku 211 rynek wzbogacił się o trzy polskie sieci hotelowe, a ponadto sieć PUHiT w ramach strategii rebrandingu przekształciła się w Satoria Group (trzy hotele grupy działają w sieci Best Western). Sieć hoteli i restauracji Comfort Express, która istnieje na rynku od roku 25, w zeszłym roku otworzyła trzy skategoryzowane obiekty hotelowe nastawione na obsługę głównie gości tranzytowych, ale także gości konferencyjnych i grupowych (hotel Ideal w Pruszkowie). W efekcie konsolidacji spółek branży hotelarskiej w grupie PGE SA powstała sieć Elbest Hotels, która obecnie dysponuje siedmioma hotelami, w tym jednym 4* hotel Krynica w Krynicy-Zdroju. Kołobrzeska sieć Zdrojowa Invest, wzbogacając się o trzeci obiekt 5* Ultra Marine, została zaliczona w poczet sieci hotelowych. Poza ww. obiektami wiele innych polskich sieci pozyskało nowe obiekty - np. nowy obiekt sieci Focus w Gdańsku, Grand Cru sieci Dobry Hotel w Gdańsku, nowe obiekty sieci DeSilva. Podsumowując, w porównaniu z połową roku 211 na rynku krajowym pojawiły się trzy nowe polskie sieci hotelowe i 2 polskich hoteli sieciowych, co wyraźnie wskazuje na rozwój hoteli sieciowych w Polsce. Hotel chains and development Despite the rapid growth in recent years, chain hotels still constitute numerically small part of the Polish hotel market (13%). The situation looks different, if one takes into account the share of hotel rooms that constitutes more than 1/3 of the total market. This structure indicates that the Polish hotel market continues to grow, and good economic indicators of the country are increasingly interested in international hotel chains. At the beginning of November 212, 23 Polish hotel chains operated in Poland and in all they offered more than 14 objects with 15,5 hotel rooms and 15 international hotel chains with 13 facilities and more than 22, rooms. Compared to the mid-211, the market included a three Polish hotel chains more, and, what is more, the network PUHiT became the Satori Group running its rebranding strategy (group s three hotels operates within the Best Western network). A network of hotels and restaurants, Holiday Express, which has operated on the market since 25, opened three categorized hotel facilities primarily focused on servicing guests in transit, but also conference and group guests (hotel Ideal in Pruszków) last year. As a result of consolidation of the hotel industry, the Elbest Hotels chain was created within the PGE group, which currently possesses seven hotels, including one 4* Krynica in Krynica-Zdrój. The Zdrojowa Invest chain operating in Kołobrzeg got enriched with the third object 5* Ultra Marine, and has been classified a hotel chain. Except the above-mentioned objects, many other Polish chains acquired new facilities such as a new object belonging to the Focus network in Gdańsk, Grand Cru of the Good Hotel network in Gdańsk, the new objects of the DeSilva network. In summary, compared to mid-211, three new Polish hotel chains and 2 Polish chain hotels appeared on the domestic market, which clearly indicates the development of hostelry

5 233 Największe polskie sieci hotelowe Major polish hotel chains Gołębiewski Gromada Qubus WAM Grupa Satoria Źródło / Source: Hotel Guidebook Trip Elbest Hotels Hotele Centrum Diament Syrena De Silva Quality System Interferie Likus Hotel 5 Grupa Anders Zdrojowa Invest HP Park Focus EFH Ponieważ mamy coraz więcej oznak wskazujących na pogłębiające się osłabienie naszej gospodarki, prognozujemy, że rozwój branży hotelarskiej w 213 roku może być niestety wolniejszy niż w roku poprzednim. Wiele będzie zależeć od napływu bezpośrednich inwestycji do Polski oraz przyjazdów turystów. Niestety recesja w wielu krajach Unii Europejskiej nie daje prognoz na pozytywne odbicie względem roku 212, mimo iż Polska w ostatnim czasie wiele włożyła w promocję naszego kraju. W obszarze inwestycji hotelowych będziemy świadkami kończenia projektów, które są w realizacji lub uzyskały finansowanie w roku 212 lub poprzednim. Z informacji, jakie mamy od naszych klientów, wynika, że banki jeszcze bardziej restrykcyjnie podchodzą do inwestycji hotelowych. Bardzo często wymagane jest pozyskanie operatora hotelowego albo marki międzynarodowej sieci hotelowej co z jednej strony zwiększa szanse powodzenia inwestycji, ale też wpływa na jej większy koszt. Liczba pokoi / Number of rooms Liczba obiektów / Number of hotels Dobry Hotel Comfort Express Donimirski As we receive more and more signs pointing at the deepening weakness of our economy, we expect that the financial results of hotels in 213 may turn out to be, unfortunately, lower than those in the current year. Much will depend on the inflow of foreign direct investment into Polish, as well as on tourist visiting the country. Unfortunately, the recession in many countries of the European Union does not allow for the positive forecasts for the year 212, despite of the fact that Poland has recently invested a lot in the promotion of our country. As for the hotelry investments, we will observe the completion of projects that are in course if implementation or ontained funding in the current year or in previous year. According to the information we received from our customers, the banks display more restrictive approach to the hotelry investments. It is very often required to obtain a hotel operator or an international brand hotel chain - on the one hand it increases the chances of the investment success, but also causes higher cost. Janusz Mitulski partner w branżowej firmie doradczej Horwath HTL Partner at the Horwath HTL industry consulting company

6 234 raport rynek hotelarski Należy wspomnieć, iż polskie sieci hotelowe to w większości niewielkie zrzeszenia, które nie mają zróżnicowanej oferty. Profil działalności poszczególnych sieci jest w związku z tym dosyć jednorodny, w odróżnieniu od sieci międzynarodowych, których poszczególne marki hotelowe obsługują różne segmenty gości. Wśród polskich sieci prym wiodą Hotele Gołębiewski, które dysponując zaledwie czterema hotelami, oferują ponad 23 pokoi. Średnia ta zawyżona jest przez największy hotel w Polsce, hotel w Karpaczu, który ma aż 86 pokoi. Na polskim rynku zauważalne są również hotele Gromada, Qubus i WAM, mające kolejno 15, 14 i 16 obiektów. Od połowy 211 roku w Polsce nie rozpoczęły działalności żadne nowe międzynarodowe sieci hotelowe, natomiast te obecne na rynku przeżywały intensywny rozwój. Międzynarodowym sieciom hotelowym przybyło łącznie 14 obiektów, przy czym największy wzrost zanotowały sieci: Louvre Hotels Group (3 nowe obiekty hotele Campanile i Premiere Classe we Wrocławiu, a także Golden Tulip Międzyzdroje Residence w Międzyzdrojach), Best Western (3 obiekty) czy Hilton (2 obiekty: Hampton by Hilton w Świnoujściu i Hilton Garden Inn w Rzeszowie). in Poland. It should be noted that the Polish hotel chains are mostly small associations not presenting any diversified offering. Each chain activity profile is therefore quite homogeneous, in contrast to the international chains, where each hotel brand supports different segments of guests. Gołębiewski Hotels are among the Polish chain leaders, owning only four hotels, and offering more than 2,3 rooms. This average is inflated by the largest hotel in Poland, the Karpacz hotel, which contains as many as 86 rooms. Gromady, Qubus and WAM hotels owning respectively 15, 14 and 16 objects, are also visible on the Polish market. Since mid-211, no new international business hotel chains started the business, while the existing ones experienced rapid development. International hotel chains came to a total of 14 sites, with the largest increase net recorded by: Louvre Hotels Group (3 new objects: Campanile and Premiere Classe in Wrocław, as well as the Golden Tulip Międzyzdroje Residence in Międzyzdroje), Best Western (3 objects) and Hilton (2 objects: Hampton by Hilton Świnoujście and Hilton Garden Inn in Rzeszów). Największe międzynarodowe sieci hotelowe Major international hotel chains in Poland Liczba pokoi / Number of rooms Liczba obiektów / Number of hotels Orbis Rezidor IHG Źródło / Source: Hotel Guidebook Best Western 1516 Starwood 155 Vienna International Louvre Hiteks Griyo Największą międzynarodową siecią hotelową działającą na terenie Polski jest Orbis, który zarządza nie tylo hotelami pod własnymi markami, lecz także wieloma hotelami działającymi pod brandami międzynarodowej sieci Accor. Ostatnie lata są okresem dużych zmian dla Orbisu, który wyprzedaje w Polsce mniej rentowne obiekty (m.in. hotel Neptun w Szczecinie, hotel Hilton Marriott Hotels & Resorts Scandic Hyatt B & B IBB Hotels Mamaison 93 1 NH Hotels The largest international hotel chain operating on Polish territory is Orbis, which manages hotels not only under its own brand, but also a number of hotels operating under the international chain Accor brand. Recent years have been a period of major change for Orbis, which sells less profitable facilities (including the Neptune Hotel in Szczecin, Hotel Cracovia Kra-

7 235 Cracovia w Krakowie czy Mercure w Warszawie), natomiast inwestuje i dynamizuje marki ekonomiczne. Jednym z przejawów tych działań jest rebranding marek Ibis, All Seasons i Etap. Ciekawym przykładem rozwoju międzynarodowej sieci hotelowej w Polsce jest sieć Best Western, która obecnie zrzesza 16 hoteli. To amerykańskie konsorcjum hotelowe nie działa na zasadach typowych dla sieci hotelowych między innymi ma znacznie mniej restrykcyjne wymogi dotyczące wstąpienia do zrzeszenia. kow or Warsaw Hotel), while investing in and actuating profitable brands. One of the manifestations of these activities is rebranding Ibis, All Seasons and Etap brands. An interesting example of the development of the international hotel chain in Poland is the Best Western chain, which currently brings 16 hotels together. This great American consortium does not work on the basis of a typical hotel chain - among other, it sets less restrictive requirements for joining the association. Raport Rynek hotelarski opracowała firma Horwath HTL Hotel market report compiled by Horwath HTL Horwath HTL to światowy lider wśród firm doradczych specjalizujących się w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, mający obecnie 5 oddziałów w 39 krajach. W Horwath HTL w Polsce łączymy doskonałą znajomość rynku lokalnego z wiedzą na temat najnowszych trendów i standardów obowiązujących w światowym hotelarstwie i turystyce. Doradzamy, wspieramy i współpracujemy z klientami na wszystkich etapach funkcjonowania projektu, aby pomóc w osiągnięciu założonych celów. Oferujemy profesjonalną obsługę w zakresie: planowania i rozwoju, pozyskania marki międzynarodowej sieci hotelowej lub operatora hotelowego, zarządzania aktywami hotelowymi, restrukturyzacji hoteli, doradztwa transakcyjnego i wycen, a także zapewniamy wsparcie dla sektora turystyki i wypoczynku. Wszelkie świadczone przez nas usługi doradcze w swoim zakresie finansowym oparte są na jednolitych standardach rachunkowości zarządczej dla hotelarstwa (Uniform System of Accounts for Lodging Industry USALI). Angażujemy się w różne projekty realizowane dla różnych klientów od indywidualnych właścicieli obiektów po największe światowe sieci hotelowe, deweloperów, instytucje finansowe, inwestorów i władze lokalne. Horwath HTL is the world s leading consulting company specializing in the hotel and tourism consultancy, currently with 5 branches in 39 countries. At Horwath HTL in Poland, we combine an excellent knowledge of the local market with knowledge on the latest trends and standards of the global hotelry and tourism. We provide advice, support and collaborate with customers at all stages of projects, to help you achieve your goals. We offer professional services in the field of planning and development, acquisition of an international brand hotel chain or a hotel operator, hotel asset management, hotel restructuring, transaction and valuation advice, as well as support for the tourism and recreation industries. The scope of all our consultancy services is based on the uniform standards of accounting management (Uniform System of Accounts for Lodging Industry - USALI). We are involved in various projects for different customers beginnign with individual consumers, ending with the largest worldwide hotel chains, developers, financial institutions, investors and local authorities.

Nowy boom na rynku hotelarskim w Polsce

Nowy boom na rynku hotelarskim w Polsce Nowy boom na rynku hotelarskim w Polsce Janusz Mitulski Partner, Horwath HTL Agenda Horwath HTL kim jesteśmy i czym się zajmujemy Liczba hoteli i pokoi hotelowych w Polsce w latach 2007-202 Hotele sieciowe

Bardziej szczegółowo

Stan dotychczasowych inwestycji hotelowych w Polsce

Stan dotychczasowych inwestycji hotelowych w Polsce Stan dotychczasowych inwestycji hotelowych w Polsce W 2011 r. na rynku hotelowym w Polsce utrzymała się dobra koniunktura. Prezydencja Polski w UE w drugiej połowie roku miała pozytywny wpływ na rozwój

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

HORWATH HTL. Hotel and Tourism Advisory. Horwath HTL I Warszawa Marzec 2012

HORWATH HTL. Hotel and Tourism Advisory. Horwath HTL I Warszawa Marzec 2012 HORWATH HTL Hotel and Tourism Advisory Horwath HTL I Warszawa Marzec 2012 Podaż i popyt na usługi hotelowe w Polsce północnej oraz uwarunkowania rozwoju biznesu turystycznego Janusz Mitulski Partner Horwath

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012

Grupa Orbis. Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012 Grupa Orbis Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012 Agenda Grupa Orbis Strategia CSR Działalność operacyjna Wyniki finansowe Sekcja inwestorska 3 Grupa Orbis Wprowadzenie Struktura kapitałowa Grupy Orbis

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

The global leader in hospitality consulting

The global leader in hospitality consulting The global leader in hospitality consulting Horwath HTL to œwiatowy lider wœród firm doradczych specjalizuj¹cych siê w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, posiadaj¹cy obecnie 50 oddzia³ów w 39 krajach

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instytut Geografii / Institute of Geography Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow. Karviná, May 2014

Instytut Geografii / Institute of Geography Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow. Karviná, May 2014 Szymon Biały, Sławomir Dorocki Instytut Geografii / Institute of Geography Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE TOURISM, HOTEL AND

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ. Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006

HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ. Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006 HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006 Hotel Orbis Prosna 5 apartamentów 40 pokojów 1 os. 58 pokojów 2 os. sale wielofunkcyjne dla ok. 200 os. restauracja dla 70 os. klub nocny

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku hotelowych usług noclegowych w latach 2003-2008 w Polsce

Analiza rynku hotelowych usług noclegowych w latach 2003-2008 w Polsce Cezary Sarnecki Analiza rynku hotelowych usług noclegowych w latach 2003-2008 w Polsce Słowa kluczowe: hotelarstwo, usługi noclegowe, podaż i popyt usług noclegowych Abstrakt: Celem niniejszego artykułu

Bardziej szczegółowo

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk Structure and size of local government: 1. Commune (gmina) 2. County (powiat) 3. Voivodeship (województwo) Commune 2 478 County

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Maj 2011 Wyniki I kwartału 2011

Grupa Orbis. Maj 2011 Wyniki I kwartału 2011 Grupa Orbis Maj 2011 Wyniki I kwartału 2011 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 27,78% 50,01% 10,10% 12,11% #27/05/2011 2 Grupa Kapitałowa Orbis Działalność

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

HTL. Horwath HTL Poland Specialists in Poland & CEE. Specjaliści w Polsce i Europie Środkowej. Hotel, Tourism and Leisure

HTL. Horwath HTL Poland Specialists in Poland & CEE. Specjaliści w Polsce i Europie Środkowej. Hotel, Tourism and Leisure HTL Hotel, Tourism and Leisure Horwath HTL Poland Specialists in Poland & CEE Specjaliści w Polsce i Europie Środkowej Horwath International is a worldwide network of 560 registered independent management

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Hotele. Polscy hotelarze uwierzyli w sieci rynek franczyzy hotelowej bije rekordy. Janusz Mitulski. Partner, Horwath HTL Poland

Hotele. Polscy hotelarze uwierzyli w sieci rynek franczyzy hotelowej bije rekordy. Janusz Mitulski. Partner, Horwath HTL Poland Hotele. Polscy hotelarze uwierzyli w sieci rynek franczyzy hotelowej bije rekordy Janusz Mitulski Partner, Horwath HTL Poland Agenda I. Obraz sektora hotelowego w Polsce szanse, zagrożenia oraz perspektywy

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku hotelowych usług noclegowych w Polsce w latach 2003 2008

Analiza rynku hotelowych usług noclegowych w Polsce w latach 2003 2008 E q u i l i b r i u m (4) 200 ISSN 689-765X Cezary Sarnecki Analiza rynku hotelowych usług noclegowych w Polsce w latach 2003 2008 Słowa kluczowe: hotelarstwo, usługi noclegowe, podaż i popyt usług noclegowych

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Orbis SA. 3 kwartał 2013 r. wyniki

Orbis SA. 3 kwartał 2013 r. wyniki Orbis SA 3 kwartał 2013 r. wyniki Najważniejsze wydarzenia i fakty 3 kwartału 2013 r. Potwierdzenie prognozy wyniku EBITDA w 2013 r. na poziomie 192 mln zł Wzrost wyniku EBITDA w 3 kwartale w ujęciu like-for-like

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

vhmhm.pl INSPIRUJEMY PRZYSZŁOŚĆ INSPIRING THE FUTURE

vhmhm.pl INSPIRUJEMY PRZYSZŁOŚĆ INSPIRING THE FUTURE INSPIRUJEMY PRZYSZŁOŚĆ INSPIRING THE FUTURE MISJA Osiągnięcie na polskim rynku hotelarskim pozycji lidera w zarządzaniu hotelami, działającymi pod wiodącymi, międzynarodowymi markami. MISSION To become

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w condohotel

Inwestycja w condohotel Inwestycja w condohotel Historia i dokonania Qualia Development Ponad 12 lat obecności na rynku, wcześniej jako Wiarygodność i bezpieczeństwo spółka w 100% należy do PKO Banku Polskiego Finansowanie wsparcie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Statystyki mogą być sexy czyli Gdańsk i Pomorze w świetle badań Polskiej Organizacji Turystycznej. dr Krzysztof Celuch

Statystyki mogą być sexy czyli Gdańsk i Pomorze w świetle badań Polskiej Organizacji Turystycznej. dr Krzysztof Celuch Statystyki mogą być sexy czyli Gdańsk i Pomorze w świetle badań Polskiej Organizacji Turystycznej dr Krzysztof Celuch JAKI JEST CEL ZBIERANIA DANYCH? CHCEMY SIĘ WYRÓŻNIAĆ! CHCEMY OBCINAĆ KOSZTY! CHCEMY

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

in hospitality consulting

in hospitality consulting Horwath HTL to światowy lider wśród firm doradczych specjalizujących się w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, posiadający obecnie 50 oddziałów w 39 krajach świata. Poprzez zaangażowanie w tysiące

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512

Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512 Krzysztof Pietraszek Managed Service Provider Sales krzysztof.pietraszek@pl.ibm.com tel. 785 043 512 Stanisław Daniluk Managed Service Provider Sales stanislaw.daniluk@pl.ibm.com tel. 723 703 445 Kim jest

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo