Gdańsk, dnia 8 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR II/6/2014. RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 4 grudnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdańsk, dnia 8 grudnia 2014 r. Poz. 4343 UCHWAŁA NR II/6/2014. RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 4 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR II/6/2014. RADY MIASTA SOPOTU z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze miasta Sopotu. N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1072, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, Dz.U. z 2013 r. poz. 1318, Dz. U. z 2013 r., poz. 645) oraz art. 17 ust. 1a, 2, 2a i art. 19, pkt 1), lit. d) i pkt 2) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 849) w związku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 651, zm. poz. 742) i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r., poz. 718) RADA MIASTA SOPOTU uchwala, co następuje: 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę na terenie miasta Sopotu w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w wysokości 4,30 zł Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa. 2. Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne wskazane w załączniku Nr Do poboru w drodze inkasa wyznacza się również osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nie wymienione w załączniku Nr 1, które świadczą usługi podlegające obowiązkowi uiszczenia opłaty uzdrowiskowej na terenie miasta Sopotu. 4. Poboru opłaty uzdrowiskowej inkasenci dokonują za pokwitowaniem, na drukach stosowanych do przyjmowania wpłat gotówkowych w jednostkach własnych lub na drukach kwitariuszy przychodowych pobieranych w Urzędzie Miasta Sopotu. 5. Dowód uiszczenia opłaty uzdrowiskowej powinien zawierać dane umożliwiające identyfikację egzemplarza pokwitowania, podatnika, opłaty, wysokości pobranej kwoty, okresu którego wpłata dotyczy, datę wpłaty. 6. Inkasenci opłaty winni dokonywać wpłaty pobranej opłaty na konto Urzędu Miasta Sopotu nr do dnia 5 miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata i rozliczenie dotyczy a w miesiącu grudniu do dnia 31 tego miesiąca.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 10% pobranych opłat, wypłacane przez Urząd Miasta Sopotu w terminie 14 dni po przedstawieniu rozliczenia z pobranych i wpłaconych opłat oraz wystawieniu rachunku lub faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zleceniodawcy. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu. 5. Traci moc uchwała Rady Miasta Sopotu Nr XXXIII/455/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze miasta Sopotu zmieniona uchwałą Nr XXXV/491/2014 Rady Miasta Sopotu z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze miasta Sopotu w 2014 roku. 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1stycznia 2015 r. Przewodniczący Rady Miasta Sopotu dr inż Wieczesław Augustyniak

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr II/6/2014. Rady Miasta Sopotu z dnia 4 grudnia 2014 r. Wykaz obiektów zobowiązanych do poboru opłaty uzdrowiskowej na terenie miasta Sopotu 1. AKME Wiśniewski sp. z o.o. dot. Morska 9/13 Sopot 2. Apartament al. Niepodległości 757/11, Sopot - Studio Justyna - Sun Brzózka Adam 3. Apartament Aleksander ul. Bohaterów Monte Cassino 36/ Sopot Stankiewicz Dariusz 4. Apartament Amber Patio Mare ul. Chrobrego 1a/10 Sopot Zelent Tadeusz 5. Apartament Bałtycki ul. Bałtycka 1/2 Sopot Dart Invest sp. z o.o. 6. Apartament Bałtyk Top Boooking ul. Pułaskiego Sopot 7. Apartament Chopin ul. Chopina 39/ Sopot 8. Apartament Diamentowy ul. Pułaskiego 10/1 Sopot Torus Sławomir 9. Apartament Enjoy ul. Kazimierza Wielkiego 8/1 - Borys Agata i Michał 10. Apartament Gratia Rosa ul. Bohaterów Monte Cassino 36/ Sopot Szczepankiewicz Marta 11. Apartament Oaza ul. Bohaterów Monte Cassino 38/ Sopot Hołownia Tadeusz 12. Apartament Parkowy ul. Parkowa Sopot 13. Apartament Pod Haffnerem ul. Helska 7/ Sopot - PPUH ELEKTROMET 14. Apartament Pod Sosnami ul. Żeromskiego Sopot Gorski Dominik 15. Apartament Pod Zieloną Skarpą ul. Mokwy Sopot - Szatkowski Jan 16. Apartament Poranne Espresso ul. Bohaterów Monte Cassino 36/ Sopot Bartkowiak Paweł 17. Apartament Sopocki ul. Armii Krajowej 145a/ Sopot Import BHP Monika Pawlicka 18. Apartament Sopot Centrum ul. Bohaterów Monte Cassino 38/ Sopot Czech Andrzej 19. Apartament Sopot Centrum ul. Sobieskiego 5A/1B Sopot 20. Apartament Sopot Royal ul. Bałtycka 5/ Sopot Wielgosz Katarzyna 21. Apartament Tuż przy plaży Poniatowskiego 5/1a Sopot - Perz-Jakubiuk Agnieszka 22. Apartament Villa Rosa ul. Poniatowskiego Sopot 23. Apartament Wiktor ul. Bohaterów Monte Cassino 40/ Sopot Stankiewicz Dariusz 24. Apartaments Blue ul. Chopina 39/ Sopot 25. Apartaments Vincent ul. Chopina 40/ Sopot - Ziembińska Joanna 26. Apartaments Voyager ul. Bema Sopot 27. Apartamenty PoCoHotel zarządza wieloma nieruchomościami m.in. ul. Jagiełły 28. Apartamenty Trzy Gracje ul. Bohaterów Monte Cassino 36/ Sopot 29. Apartamenty w Sopocie ul. Fiszera 5/ Sopot 30. Aviator Apartments Sopot ul. Królowej Jadwigi 6/ Sopot - Józefowicz Monika 31. Baczyńska Anna pl. Rybaków Sopot 32. Bałut Zenobia ul. Kujawska 25/ Sopot

4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz Berent Danuta Wynajem ul. 23 Marca 64/ Sopot 34. Besser Piotr Goyki 4/ Sopot 35. Bienias Zbigniew ul. Słowackiego 30/5 Sopot 36. Blato Apartament ul. Pułaskiego 24/ Sopot Jóźwik Stefan 37. Bojanowicz Seweryn ul. Winieckiego 4/ Sopot 38. Buczko Edyta ul. Radarowa Gdańsk 39. Budynek Jolanta ul. Ceynowy 6/ Sopot 40. Camping Metropolis ul. Zamkowa Góra 25 Sopot Metropolis Polmetro sp. z o.o. s.k. 41. Camping 67 Przy plaży ul. Bitwy pod Płowcami 73 Sopot 42. Central Hostel Sopot ul. Bohaterów Monte Cassino Sopot RB Group Rogacewicz Szymon 43. Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne Eureka w Sopocie ul. Plater 7/9/ Sopot - Politechnika Gdańska 44. Chlebicki Andrzej ul. Królowej Jadwigi 9/ Sopot 45. Chojnowski Dariusz ul. Lindego Gdańsk 46. Czaprański Sławomir ul. Pogodna Sopot 47. Dąbrowska Krystyna ul. Skłodowskiej-Curie 10/12 m Sopot 48. Dom&House Apartamenty zarządca wieloma nieruchomościami - ul. 3 Maja 42/ Sopot 49. Dom Nauczyciela Belfer ul. Kościuszki Sopot Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG 50. Dom Pracy Twórczej ul. Powstańców Warszawy Sopot - ZAIKS 51. Dom Studencki nr 7 ul. Armii Krajowej Sopot Uniwersytet Gdański 52. Dom Studencki nr 8 ul. 1 Maja Sopot Uniwersytet Gdański 53. Dom Studencki nr 9 ul. Bitwy pod Płowcami Sopot Uniwersytet Gdański 54. Drywa Halina ul. Kielnieńska Gdańsk 55. Dubiel Bożena ul. Stoczniowców 5/ Rumia 56. Duray Lila ul. Andersa 21/ Sopot 57. Dworek Admirał ul. Powstańców Warszawy Sopot - Admirał A. Stromski Sp.J. 58. Dzwonkowski Piotr ul. Sobieskiego Sopot trzy apartamenty 59. F.H.U. Naj-Wer Weryszko Józef m.in. apartamenty ul. Bohaterów Monte Cassiono 36 i 40 oraz ul. Bitwy pod Płowcami 38 i Fisher House Apartaments ul. Plater 32/ Sopot Antico sp. z o.o. 61. Gołyga Beata ul. Armii Krajowej 116a/ Sopot 62. Grand Apartaments - zarządza wieloma nieruchomościami m.in. ul. Chopina 42, Chrobrego Hipodrom Sopot sp. z o.o. ul. Polna Sopot 64. Home 3 City Nieruchomości Paszkowski Tomasz ul. Morska 5 Sopot zarządca kilku nieruchomości 65. Hostel BEDEKER ul. Władysława IV 1a Sopot Zawada Jarosław 66. Hostel LUNATIC al. Niepodległości Sopot 67. Hostel Grande Sopotiera, ul. 3 Maja 38A Sopot Polska Grupa Medialna sp. z o.o. 68. Hostel Sopotiera ul. 3 Maja 5/ Sopot Polska Grupa Medialna sp. z o.o. 69. Hotel BAYJONN ul. Powstańców Warszawy Sopot Anmar sp. z o.o.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz Hotel BURSZTYN ul. Plater Sopot Gambit sp. z o.o. 71. Hotel EUROPA al. Niepodległości Sopot Balt Tur Grupa Hotelowa 72. Hotel FLAMING ul. Plater Sopot Gambit sp. z o.o. 73. Hotel HAFFNER ul. Haffnera Sopot - Hotel Haffner Sp. z o.o. 74. Hotel SOFITEL GRAND SOPOT ul. Powstańców Warszawy 12/ Sopot Orbis S.A. 75. Hotel OPERA ul. Moniuszki Sopot Balt Tur Grupa Hotelowa 76. Hotel REZYDENT Pl. Konstytucji 3 Maja 3 Sopot Rezydent S.A. 77. Hotel, Restauracja Maryla ul. Sępia 22, Sopot Maryla s.c. 78. Hotel Sheraton Conference Center & Spa ul. Powstańców Warszawy Sopot Sopot Zdrój sp. z o.o. 79. Hotel ZHONG HUA al. Wojska Polskiego Sopot - MIN HOONG DEVELOPMENT CO PTE LTD POLAND sp. z o.o. 80. Imperial Apartaments zarządza wieloma nieruchomościami m.in. ul. Syrokomli 2 Fuerta s.c. 81. Jankowski Rafał ul. Kujawska 32/ Sopot 82. Jęczmyk Maciej ul. Morska 106/ Gdynia 83. Jędrzejewska Elżbieta ul. Kościuszki 29/ Sopot 84. Jędrzejewska Janina ul. Kościuszki 42/1a Sopot 85. Jovi Apartments - kilka apartamentów ul. Łokietka 19 - JOVI Sp. z o.o. 86. Kamienica Ogrodowa ul. Ogrodowa Sopot Kaszubowska Jolanta 87. Kaźmierczak Barbara ul. Łokietka 20/ Sopot 88. Kaźmierczak Maria ul. Chrobrego 15/ Sopot 89. Kępka Ilona ul. Wspólna 2/ Drwalew 90. Kińczyk-Kątska Jadwiga 23 Marca Sopot 91. Klejnot Sopotu ul. Bohaterów Monte Cassino 38/4 Sopot Borowski Stefan 92. Kołakowska Małgorzata ul. Skarżyńskiego 14a/ Gdańsk 93. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Armii Krajowej Sopot 94. Kornas Radosław ul. Kasztanowa 6b/ Tczew 95. Krukowska-Dahlberg Anna ul. Bałtycka 9/ Sopot 96. Kubas Marcin ul. Chrzanowskiego 11 / Gdynia 97. Kwiatkowska Krystyna ul. Pałacowa 39 Małkowo 98. Lalala Arthotel ul. Rzemieślnicza Sopot Festus 99. Lewicka Urszula ul. Armii Krajowej 116a/ Sopot 100. Lipiński Tomasz ul. Króla Jana Kazimierza 18/ Sopot 101. Lulewicz Jarosław ul. Kościuszki 44/17a Sopot 102. Majkowska Teresa ul. Kaszubska Sopot 103. Makara Grażyna ul. Grottgera 6/8 m Sopot 104. Makiewicz Wojciech Sulmin Przyjaźń 105. Mała Anglia Apartamenty ul. Grunwaldzka Sopot Mała Anglia Bis 106. Małecka Grażyna al. Niepodległości 692/85 Sopot

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz Matalińska Izabela ul. Armii Krajowej 87/3a Sopot 108. Marciniak Jowita ul. Konopnickiej 5/ Sopot 109. MCKA Zatoka Sztuki Rezydencje - al. Mamuszki Sopot Art Invest sp. z o.o Mera&Spa Hotel ul. Bitwy pod Płowcami Sopot - LEGENDHOTELS POLSKA sp. z o.o Mierzwiak Maryla ul. Haffnera 21/ Sopot 112. Mikłaszewicz Paweł ul. Mickiewicza 55/ Sopot 113. Molo Residance Sopot ul. Pułaskiego 6A Sopot - MOLO RESIDENCE S.C Monte Cassino de Luxe ul. Bohaterów Monte Cassino Sopot 115. Musiał Joanna ul. Obodrzyców Sopot 116. Myszk Irena ul. Powstańców Warszawy 67/ Sopot 117. Niemirska Anna ul. 3 Maja 17F/ Sopot 118. Niklas Marta ul. Koziorożca 4a/ Gdańsk dot. Okrzei 8a/11 Sopot 119. Nilsson Magdalena ul. Polna Sopot 120. Top Apartamenty zarządca wielu nieruchomości - DM Invest Sp. z o.o. ul. Lipowa 5/ Sopot 121. Odrobina Mirosława ul. Słowackiego 3/ Sopot 122. Osiecimska Mariola ul. Grunwaldzka 54/ Sopot 123. Ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjny Magnolia ul. Haffnera Sopot Straży Graniczna 124. Paczkowska Stanisława al. Niepodległości 738a Sopot 125. Pal-Mik sp. z o.o ul. Korfantego 6/ Rybnik 126. Patio Mare Apartamenty ul. Chrobrego Sopot 127. Peckel Helena ul. Skarpowa Sopot 128. Pensjonat Eden ul. Kordeckiego Sopot Pensjonat Eden s.c Pensjonat Hacienda ul. Władysława Jagiełły 9/ Sopot 130. Pensjonat Iwona ul. Mokwy 14a Sopot Zakrzewska Iwona 131. Pensjonat Irena ul. Chopina Sopot - Wolff Irena 132. Pensjonat Wanda ul. Poniatowskiego Sopot BWS BARY 133. Pensyonat Sopocki al. Niepodległości 795/2 Sopot - TUGAL -Hanna Kowalewska 134. Pik Piotr Grzesiuk ul. Grunwaldzka 44/ Sopot 135. Plata Janina ul. Parkowa 44/ Sopot 136. Plac Rybaków Inn pl. Rybaków Sopot Rogacewicz Mirosław 137. Płotka Jarosław ul. Bałtycka 2/ Sopot 138. Pod Brzozą pl. Rybaków Sopot Mazurkiewicz Sławomir 139. Pokoje gościnne Pod Brzozą pl. Rybaków Sopot Mazurkiewicz Dariusz 140. Pokoje hotelowe SKŻ Sopot ul. Hestii Sopot - Sopocki Klub Żeglarski 141. Pokoje Różane ul. Pułaskiego 28 Sopot - Machaj Bożena 142. Pokoje Różane ul. Sobieskiego 2/1 Sopot - Machaj Bożena 143. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. o/gdańsk Wałowa 41/ Gdańsk 144. Prokopowicz Weronika ul. Kujawska Sopot 145. Rabsz Aleksandra ul. Kolberga 4d/ Sopot

7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz Ramocki Jan ul. Obodrzyców Sopot 147. Ringlewska Stefania ul. Obodrzyców Sopot 148. Royal Apartments zarządza wieloma nieruchomościami 149. Sanatorium Perła ul. Bitwy pod Płowcami Sopot M&W Invest sp. z o.o SANHAUS Apartments 5 apartamentów m.in. Helska 4, Mokwy 17 - SANHAUS Jarosław Ziółek 151. Sąd Rejonowy w Sopocie ul. 1 Maja Sopot 152. Siesta Hostel ul. Krasickiego Sopot 153. Sokolnicka Danuta ul. Sikorskiego 6/ Sopot 154. SOLEIL Boutiqe Hotel ul. Pułaskiego 11/ Sopot - Sares - Małgorzata Świetlicka Fullner 155. Sopocki Apartament Nadmorski ul. Parkowa 26 Sopot - Joanna s.c Sopocki Klimat ul. Haffnera 17/ Sopot 157. Sopocki Park ul. Malczewskiego 5b/1 Sopot - Skórka Marek 158. Sopocki Zdrój ul. Bitwy pod Płowcami Sopot - Usługi Hotelarskie ŁACEK Marta Łacek 159. Sopockie Klimaty ul. Grunwaldzkiej 62/ Sopot - Tytus Trzeciak 160. Sopockie Apartamenty zarządzają wieloma nieruchomościami m.in. ul. Chrobrego 15 Irga Radosław 161. Sopot Beach Apartaments ul. Budzisza Sopot 162. Sopot Casa di Pinokio ul. Jagiełły 9/ Sopot 163. Sopot Group Apartamenty zarządzają wieloma nieruchomościami m.in. Haffnera 164. Sopot Marina Apartaments ul. Bohaterów Monte Cassino Sopot - KAZBA Celina Kobyłecka 165. Sopot&Gdynia Apartamenty zarządza kilkom nieruchomościami m.in. ul. Bitwy pod Płowcami 13a 166. Sopotierka ul. Grunwaldzka 84a Sopot - Polska Grupa Medialna sp. z o.o Spanie u Bogdana apartamenty, pokoje m.in. ul. Mazowiecka 49 Karpowicz Bogusław 168. SPZOZ Sanatorium MSWiA Helios ul. Bitwy pod Płowcami 63-65, Sopot 169. SPZOZ Uzdrowisko Sopot ul. Chrobrego 6/ Sopot (sanatorium Leśnik, Perła częściowo) 170. Stadion Leśny ul. Wybickiego Sopot - Sopocki Klub Lekkoatletyczny 171. Stankiewicz Krystyna ul. Skarpowa Sopot 172. Steciak Irmina ul. Mickiewicza 59/ Sopot 173. Stowarzyszenie Turystyczne Sopot ul. Dworcowa Sopot 174. Sun&Snow zarządca wielu nieruchomości m.in. Sopocka Rezydencja 175. Sypiańska Barbara ul. Obodrzyców 61/2 Sopot 176. Szczepankiewicz Piotr ul. Długa 20/ Gdańsk 177. Szmidtka Michał ul. 3 Maja 34/ Sopot 178. Szostek Sławomir ul. 3 Maja 9/ Sopot 179. Tarnowski Jacek ul. Mickiewicza 24/ Sopot 180. Tenisowy Inn ul. Ceynowy Sopot - Joanna s.c Triola Staniszewska Aleksandra kilka apartamentów m.in. Czyżewskiego 11, Joselewicza U Emilii ul. Junaków 4a Pilawska Emilia

8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz U Rybaka pl. Rybaków Sopot - Szemelowska Urszula 184. Victus s.c. zarządza wieloma nieruchomościami m.in. ul. Dworcowa Villa Antonina ul. Obrońców Westerplatte 36A Sopot 186. Villa Aqua ul. Zamkowa Góra Sopot DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI S.K Villa Baltica ul. Emilii Plater 1, Sopot KFT sp. z o.o Villa Lena ul. Haffnera 45/ Sopot 189. Villa Marea ul. Chrobrego Sopot Milanor s.c Villa Sedan ul. Pułaskiego 18-20, Sopot - DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI S.K Villa Sentoza ul. Grunwaldzka Sopot - J.E.S. PROFIT SP. Z O.O Villa Superiq ul. Jana z Kolna Sopot - Fortuno s.c Weltrowski Bogdan ul. Jana z Kolna 14/ Sopot 194. Wierzbińska Elżbieta ul. Monte Cassino Płock 195. Willa Karat II ul. 3 Maja Sopot - Piotrowska Beata 196. Willa Maria ul. Mazowiecka Sopot 197. Willa Marinara ul. Drzymały Sopot 198. Willa Zacisze ul. Grunwaldzka 22A Sopot 199. Wiśniewska Ewa ul. Dąbrowskiego Starogard Gdański 200. Wojskowy Dom Wypoczynkowy ul. Kilińskiego Sopot Domy Wczasowe WAM sp. z o.o Woźna Brygida Karlikowska 29a Sopot 202. Wynajem Nieruchomości Marek Górski ul. Polna 62/28 Sopot 203. Zając Jolanta Obodrzyców 60a Sopot 204. Zajder Mariusz ul. Armii Krajowej Sopot 205. Zajlo Władysława ul. Chrobrego 47-49/ Sopot 206. Zasławska Joanna, Sopot ul. Kolberga 25 m ZUS O/Sopot Hotel al. Niepodległości 796 Sopot 208. Żemojtel Tomasz ul. Chopina 13/ Sopot

Gdańsk, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 4102 UCHWAŁA NR XXXIII/455/2013 RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 8 listopada 2013 r.

Gdańsk, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 4102 UCHWAŁA NR XXXIII/455/2013 RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 8 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 listopada 2013 r. Poz. 4102 UCHWAŁA NR XXXIII/455/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/177/2015 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 23 listopada 2015r.

UCHWAŁA NR XIII/177/2015 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 23 listopada 2015r. UCHWAŁA NR XIII/177/2015 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia na terenie miasta Sopotu opłaty uzdrowiskowej oraz ustalenia wysokości stawek i zasad jej poboru. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU

UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Sopotu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/ 432 / 2005 Rady Miasta Sopotu z dnia 23 marca 2005 roku

Uchwała Nr XXIV/ 432 / 2005 Rady Miasta Sopotu z dnia 23 marca 2005 roku Uchwała Nr XXIV/ 432 / 2005 z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie ustalenia treści aktów załoŝycielskich oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Sopot. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/55/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 29 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/55/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 29 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/55/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenie

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 5541 UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/470/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/470/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/470/2014 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 17 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/156/2015 RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 19 października 2015 r.

Gdańsk, dnia 17 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/156/2015 RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 19 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 3416 UCHWAŁA NR XII/156/2015 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

Bardziej szczegółowo

Informacji. Sopotu. koncepcja

Informacji. Sopotu. koncepcja koncepcja Kolorystyka Jaki kolor ma Sopot? Kolorystyka Jaki kolor ma Sopot? Kolorystyka Jaki kolor ma Sopot? Kolorystyka Jaki kolor ma Sopot? Sopot jest bardzo eklektyczny, w architekturze sopockiej występuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/370/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 20 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/370/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 20 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/370/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz. 2752 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ZABRZE z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVI/197/11

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 5801 UCHWAŁA NR LXVII/360/2014 RADY GMINY RAJCZA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty miejscowej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

7 Królikowska Katarzyna Milanówek Burmistrz Miasta Milanówka

7 Królikowska Katarzyna Milanówek Burmistrz Miasta Milanówka Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Milanówek Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA TURYSTY. Lp. NAZWA ZNIŻKA MIEJSKIE OŚRODKI KULTURY. 1. Molo Plac Zdrojowy 2

KARTA TURYSTY. Lp. NAZWA ZNIŻKA MIEJSKIE OŚRODKI KULTURY. 1. Molo Plac Zdrojowy 2 KARTA TURYSTY Lp. NAZWA ZNIŻKA MIEJSKIE OŚRODKI KULTURY 1. Molo www.molo.sopot.pl 20 % zniżki przy zakupie biletu wstępu Uwaga! Zakup zniżkowych biletów możliwy jest tylko w Informacji Turystycznej w Sopocie

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2015 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w mieście Kościerzyna dla przeprowadzenia głosowania w referendum

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 w Nieporęcie z siedzibą w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W DZIWNOWIE

UCHWAŁA NR XX/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W DZIWNOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 4 lipca 2016 r. Poz. 2629 UCHWAŁA NR XX/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W DZIWNOWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty targowej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień

Bardziej szczegółowo

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Załącznik do uchwały Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach z dnia 23 października 2014 roku SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/212/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/212/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/212/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. na kadencję 2016-2019 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 20 września 2011 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 20 września 2011 r. INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 20 września 2011 r. Na podstawie 10 ust 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców w konkursie 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour Nagrody Dzienne

Lista Zwycięzców w konkursie 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour Nagrody Dzienne Lista Zwycięzców w konkursie 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour Nagrody Dzienne 1 Jacek K. Puławy 2 Katarzyna G. Kraków 3 Katarzyna K. Puławy 4 Marta K. Sosnowiec 5 Zofia K. Dąbrowa Górnicza 6 Ryszard

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski W Y K A Z członków obwodowych komisji do spraw referendum w Kowarach powołanych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. 1. Obwodowa Komisja ds.

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Muszynie adres siedziby komisji: Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Rynek 13

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Muszynie adres siedziby komisji: Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Rynek 13 Załącznik do zarządzenia Nr 120.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 19 września 2011 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Muszynie Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Rynek 13 1. Beata Jaje

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zobowiązanych do poboru opłaty uzdrowiskowej na terenie miasta Sopotu

Wykaz obiektów zobowiązanych do poboru opłaty uzdrowiskowej na terenie miasta Sopotu Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr XXIII/307/2016 Wykaz obiektów zobowiązanych do poboru opłaty uzdrowiskowej na terenie miasta Sopotu 1. 3-pokojowe górny Sopot ul. 23 marca 100/24 81-820

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy Województwa Œl¹skiego Nr 147. Poz. 4453

Dziennik Urzêdowy Województwa Œl¹skiego Nr 147. Poz. 4453 Dziennik Urzêdowy Województwa Œl¹skiego Nr 147 17524 Poz. 4453 Dziennik Urzêdowy Województwa Œl¹skiego Nr 147 17525 Poz. 4453 Dziennik Urzêdowy Województwa Œl¹skiego Nr 147 17526 Poz. 4453 Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/8/2014 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 3 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR VII/8/2014 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 3 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR VII/8/2014 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw związanych z jej poborem. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(-) Radosław Witkowski

(-) Radosław Witkowski Załącznik nr 1 kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 25 3. Agnieszka Grabska Inspektor Wydziału Edukacji 4. Monika

Bardziej szczegółowo

I MARSZ BIOELITY - PUCHAR POMORZA W NORDIC WALKING - II EDYCJA Miejsce: - 2011-05-14

I MARSZ BIOELITY - PUCHAR POMORZA W NORDIC WALKING - II EDYCJA Miejsce: - 2011-05-14 1 1 1 85 WIDERKIEWICZ DAMIAN M 1991 M 18-29 GRUDZIĄDZ PATYCZAKI GRUDZIĄDZ 0:37:35 2 2 1 29 ĆWIRKO SŁAWOMIR M 1972 M 30-39 SŁUPSK 0:38:17 3 3 1 89 WILLMA JAROSŁAW M 1967 M 40-49 BUDGOSZCZ TKKF,KOLEJARZ

Bardziej szczegółowo

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r. Uchwała 4 w Pilawie Na podstawie art.182 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Pilawie uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Węgorzewo. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, ul. Generała Józefa Bema 12

Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Węgorzewo. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, ul. Generała Józefa Bema 12 Załącznik do Uchwały 5/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Węgorzewie z dnia 8 listopada 2010 r. Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Węgorzewo Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Szkoła Podstawowa Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców: imię i nazwisko. Aleksandra W.

Lista zwycięzców: imię i nazwisko. Aleksandra W. Lista zwycięzców: imię i nazwisko Anita H. Tomasz Z. Krystian B. Marta K. Bogusława B. Irena O. Krzysztof D. Małgorzata G. Miłosz K. Angelika K. Ewelina Z. Damian R. Jacek R. Bogumiła J. Sylwia Z. Joanna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie 1 Anna Poznańska 2 Arkadiusz Cycoń 3 Cieciura Kinga Estera 4 Dziurbiel Lucyna Marianna 5 Gancarz Agnieszka Marta 6 Gurgul Alicja 7 Gurgul Adam 8 Miczulska Stanisława

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Babicach

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Babicach Nr 1 w Babicach Przewodnicząca Gabriela Monika Buchała Zastępca Przewodniczącej Małgorzata Katarzyna Krzemień Pracownik samorządowy Marta Maria Brzeziecka pracownik samorządowy Członek Agnieszka Lucyna

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2238 UCHWAŁA NR XIII.72.2015 RADY GMINY PSZCZEW. z dnia 26 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2238 UCHWAŁA NR XIII.72.2015 RADY GMINY PSZCZEW. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2238 UCHWAŁA NR XIII.72.2015 RADY GMINY PSZCZEW w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BRZEŹNIU. z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BRZEŹNIU. z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BRZEŹNIU z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Brzeźniu zarządzonych na dzień 21 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

Ukonstytuowane składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych. w Hajnówce

Ukonstytuowane składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych. w Hajnówce Ukonstytuowane składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych w Hajnówce Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Hajnówce 1 Jan Taryma Przewodniczący Komisji 2 Zenaida Barduszko Zastępca Przewodniczącego Komisji

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik nr 1 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Jędykiewicz Joanna, zam. ; 2. Kuźmiński Dariusz Radosław, zam. Julianowo; 3. Pijarowska Sylwia Magdalena, zam. Knieja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 120/34/2015 Burmistrza Chełmka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych terenie Gminy Chełmek.

Zarządzenie Nr 120/34/2015 Burmistrza Chełmka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych terenie Gminy Chełmek. Zarządzenie Nr 120/34/2015 Burmistrza Chełmka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych terenie Gminy. Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje:

Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XX/258/2012 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Sopotu, ustalenia stawek opłat za parkowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 11 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 11 sierpnia 2015 roku Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie Gminy dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/307/2016 RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 7 listopada 2016 r.

Gdańsk, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/307/2016 RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 7 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz. 4072 UCHWAŁA NR XXIII/307/2016 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie miasta Sopotu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 06 maja 2014 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 06 maja 2014 r. INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 06 maja 2014 r. Na podstawie 10 ust 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów z dnia 05 października 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów z dnia 05 października 2015 r. Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 05 października 2015 r. Na podstawie art. 182 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm./ w związku z Uchwałą Państwowej

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 stycznia 2014 r. Poz. 446 UCHWAŁA NR XXXII/230/2013 RADY POWIATU W BIŁGORAJU. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Lublin, dnia 30 stycznia 2014 r. Poz. 446 UCHWAŁA NR XXXII/230/2013 RADY POWIATU W BIŁGORAJU. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 30 stycznia 2014 r. Poz. 446 UCHWAŁA NR XXXII/230/2013 RADY POWIATU W BIŁGORAJU z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy

Bardziej szczegółowo

1. mgr Jolanta Radosz Dudek Zaświadczenie nr 1/2000, Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 3 Szczecin, ul. Hrubieszowska 56 C tel. kom.

1. mgr Jolanta Radosz Dudek Zaświadczenie nr 1/2000, Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 3 Szczecin, ul. Hrubieszowska 56 C tel. kom. 1. mgr Jolanta Radosz Dudek Zaświadczenie nr 1/2000, Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 3 Szczecin, ul. Hrubieszowska 56 C tel. kom. 501-791-799 2. mgr Andrzej Hoffnowski Zaświadczenie nr 2/2001, Świnoujście,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2014

Zarządzenie nr 30/2014 Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica

ZARZĄDZENIE NR 38/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica ZARZĄDZENIE NR 38/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica Na podstawie art. 182 1 ust. 1 i 2, 4, 5, 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/61/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

UCHWAŁA NR VIII/61/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej. UCHWAŁA NR VIII/61/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 2 WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Udział 1. Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXXVII/365/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013 r.

U c h w a ł a Nr XXXVII/365/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013 r. U c h w a ł a Nr XXXVII/365/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM z dnia 12 sierpnia 2015 roku Na podstawie 7.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 20 października 2014 r.

U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 20 października 2014 r. U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tomaszów Mazowiecki Na podstawie art. 182 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 104/11 BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 104/11 BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 104/11 BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/146/15 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 23 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 27 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/146/15 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 23 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 5084 UCHWAŁA NR XVIII/146/15 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 Kino, Otmuchów ul. Rynek 7. L.p. Nazwisko i imiona Miejsce zamieszkania

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 Kino, Otmuchów ul. Rynek 7. L.p. Nazwisko i imiona Miejsce zamieszkania Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2014 Burmistrza Otmuchowa z dnia 05 maja 2014 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Publiczne Przedszkole, Otmuchów ul. Władysława Łokietka 10 Lp. Nazwisko i imiona Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/263/2014 RADY GMINY PRZYTOCZNA. z dnia 25 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/263/2014 RADY GMINY PRZYTOCZNA. z dnia 25 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/263/2014 RADY GMINY PRZYTOCZNA w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/177/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zobowiązanych do poboru opłaty uzdrowiskowej na terenie miasta Sopotu

Wykaz obiektów zobowiązanych do poboru opłaty uzdrowiskowej na terenie miasta Sopotu Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sopotu Wykaz obiektów zobowiązanych do poboru opłaty uzdrowiskowej na terenie miasta Sopotu 1. 3-pokojowe górny Sopot ul. 23 marca 100/24 81-820 Sopot Karpińska Danuta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM PO PRZEPROWADZENIU PUBLICZNEGO LOSOWANIA W DNIU 12 SIERPNIA 2015 R.

INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM PO PRZEPROWADZENIU PUBLICZNEGO LOSOWANIA W DNIU 12 SIERPNIA 2015 R. INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM PO PRZEPROWADZENIU PUBLICZNEGO LOSOWANIA W DNIU 12 SIERPNIA 2015 R. OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 71/2015 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 20 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/2015 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 20 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 71/2015 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.182

Bardziej szczegółowo

S K Ł A D obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka

S K Ł A D obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka S K Ł A D obwodowych wyborczych w mieście Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania Nazwa komitetu wyborczego Obwodowa Komisja Wyborcza Nr w Ustce z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr w Ustce, ul.

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W JABŁONNIE

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W JABŁONNIE NR 1 W JABŁONNIE Obwód Głosowania Nr 1 w Jabłonnie Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Jabłonnie ul. Szkolna 2 05-110 Jabłonna LP IMIĘ I NAZWISKO 1. Piotr Fonder Przewodniczący Komisji 2. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DZIERŻAWCÓW ORAZ OKREŚLENIE PRZEDMIOTU DZIERŻAWY. Lp. Nazwisko Imię Lokalizacja przedmiotu. Nr działki. Pow. [m 2 ] Przeznaczenie

WYKAZ DZIERŻAWCÓW ORAZ OKREŚLENIE PRZEDMIOTU DZIERŻAWY. Lp. Nazwisko Imię Lokalizacja przedmiotu. Nr działki. Pow. [m 2 ] Przeznaczenie ZAŁĄCZNIK NR 1 Do uchwały Nr XVIII/92/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 października 2011 WYKAZ DZIERŻAWCÓW ORAZ OKREŚLENIE PRZEDMIOTU DZIERŻAWY Lp. Nazwisko Imię Lokalizacja przedmiotu Nr działki

Bardziej szczegółowo

ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań

ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań I miejsce Wybierz w mbanku telefonu Orange doładowanie, bo jest wygodne, szybkie i tanie! Pani Małgorzata, Pomiechówek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/532/16 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR XXIX/532/16 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie opłaty targowej UCHWAŁA NR XXIX/532/16 RADY MIASTA BYDGOSZCZY w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 15 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/312/12 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH. z dnia 30 listopada 2012 r.

Rzeszów, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/312/12 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH. z dnia 30 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz. 3238 UCHWAŁA NR XXX/312/12 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 14 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 14 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. w gminie

Bardziej szczegółowo