Gdańsk, dnia 8 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR II/6/2014. RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 4 grudnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdańsk, dnia 8 grudnia 2014 r. Poz. 4343 UCHWAŁA NR II/6/2014. RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 4 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR II/6/2014. RADY MIASTA SOPOTU z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze miasta Sopotu. N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1072, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, Dz.U. z 2013 r. poz. 1318, Dz. U. z 2013 r., poz. 645) oraz art. 17 ust. 1a, 2, 2a i art. 19, pkt 1), lit. d) i pkt 2) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 849) w związku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 651, zm. poz. 742) i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r., poz. 718) RADA MIASTA SOPOTU uchwala, co następuje: 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę na terenie miasta Sopotu w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w wysokości 4,30 zł Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa. 2. Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne wskazane w załączniku Nr Do poboru w drodze inkasa wyznacza się również osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nie wymienione w załączniku Nr 1, które świadczą usługi podlegające obowiązkowi uiszczenia opłaty uzdrowiskowej na terenie miasta Sopotu. 4. Poboru opłaty uzdrowiskowej inkasenci dokonują za pokwitowaniem, na drukach stosowanych do przyjmowania wpłat gotówkowych w jednostkach własnych lub na drukach kwitariuszy przychodowych pobieranych w Urzędzie Miasta Sopotu. 5. Dowód uiszczenia opłaty uzdrowiskowej powinien zawierać dane umożliwiające identyfikację egzemplarza pokwitowania, podatnika, opłaty, wysokości pobranej kwoty, okresu którego wpłata dotyczy, datę wpłaty. 6. Inkasenci opłaty winni dokonywać wpłaty pobranej opłaty na konto Urzędu Miasta Sopotu nr do dnia 5 miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata i rozliczenie dotyczy a w miesiącu grudniu do dnia 31 tego miesiąca.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 10% pobranych opłat, wypłacane przez Urząd Miasta Sopotu w terminie 14 dni po przedstawieniu rozliczenia z pobranych i wpłaconych opłat oraz wystawieniu rachunku lub faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego zleceniodawcy. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu. 5. Traci moc uchwała Rady Miasta Sopotu Nr XXXIII/455/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze miasta Sopotu zmieniona uchwałą Nr XXXV/491/2014 Rady Miasta Sopotu z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze miasta Sopotu w 2014 roku. 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1stycznia 2015 r. Przewodniczący Rady Miasta Sopotu dr inż Wieczesław Augustyniak

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr II/6/2014. Rady Miasta Sopotu z dnia 4 grudnia 2014 r. Wykaz obiektów zobowiązanych do poboru opłaty uzdrowiskowej na terenie miasta Sopotu 1. AKME Wiśniewski sp. z o.o. dot. Morska 9/13 Sopot 2. Apartament al. Niepodległości 757/11, Sopot - Studio Justyna - Sun Brzózka Adam 3. Apartament Aleksander ul. Bohaterów Monte Cassino 36/ Sopot Stankiewicz Dariusz 4. Apartament Amber Patio Mare ul. Chrobrego 1a/10 Sopot Zelent Tadeusz 5. Apartament Bałtycki ul. Bałtycka 1/2 Sopot Dart Invest sp. z o.o. 6. Apartament Bałtyk Top Boooking ul. Pułaskiego Sopot 7. Apartament Chopin ul. Chopina 39/ Sopot 8. Apartament Diamentowy ul. Pułaskiego 10/1 Sopot Torus Sławomir 9. Apartament Enjoy ul. Kazimierza Wielkiego 8/1 - Borys Agata i Michał 10. Apartament Gratia Rosa ul. Bohaterów Monte Cassino 36/ Sopot Szczepankiewicz Marta 11. Apartament Oaza ul. Bohaterów Monte Cassino 38/ Sopot Hołownia Tadeusz 12. Apartament Parkowy ul. Parkowa Sopot 13. Apartament Pod Haffnerem ul. Helska 7/ Sopot - PPUH ELEKTROMET 14. Apartament Pod Sosnami ul. Żeromskiego Sopot Gorski Dominik 15. Apartament Pod Zieloną Skarpą ul. Mokwy Sopot - Szatkowski Jan 16. Apartament Poranne Espresso ul. Bohaterów Monte Cassino 36/ Sopot Bartkowiak Paweł 17. Apartament Sopocki ul. Armii Krajowej 145a/ Sopot Import BHP Monika Pawlicka 18. Apartament Sopot Centrum ul. Bohaterów Monte Cassino 38/ Sopot Czech Andrzej 19. Apartament Sopot Centrum ul. Sobieskiego 5A/1B Sopot 20. Apartament Sopot Royal ul. Bałtycka 5/ Sopot Wielgosz Katarzyna 21. Apartament Tuż przy plaży Poniatowskiego 5/1a Sopot - Perz-Jakubiuk Agnieszka 22. Apartament Villa Rosa ul. Poniatowskiego Sopot 23. Apartament Wiktor ul. Bohaterów Monte Cassino 40/ Sopot Stankiewicz Dariusz 24. Apartaments Blue ul. Chopina 39/ Sopot 25. Apartaments Vincent ul. Chopina 40/ Sopot - Ziembińska Joanna 26. Apartaments Voyager ul. Bema Sopot 27. Apartamenty PoCoHotel zarządza wieloma nieruchomościami m.in. ul. Jagiełły 28. Apartamenty Trzy Gracje ul. Bohaterów Monte Cassino 36/ Sopot 29. Apartamenty w Sopocie ul. Fiszera 5/ Sopot 30. Aviator Apartments Sopot ul. Królowej Jadwigi 6/ Sopot - Józefowicz Monika 31. Baczyńska Anna pl. Rybaków Sopot 32. Bałut Zenobia ul. Kujawska 25/ Sopot

4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz Berent Danuta Wynajem ul. 23 Marca 64/ Sopot 34. Besser Piotr Goyki 4/ Sopot 35. Bienias Zbigniew ul. Słowackiego 30/5 Sopot 36. Blato Apartament ul. Pułaskiego 24/ Sopot Jóźwik Stefan 37. Bojanowicz Seweryn ul. Winieckiego 4/ Sopot 38. Buczko Edyta ul. Radarowa Gdańsk 39. Budynek Jolanta ul. Ceynowy 6/ Sopot 40. Camping Metropolis ul. Zamkowa Góra 25 Sopot Metropolis Polmetro sp. z o.o. s.k. 41. Camping 67 Przy plaży ul. Bitwy pod Płowcami 73 Sopot 42. Central Hostel Sopot ul. Bohaterów Monte Cassino Sopot RB Group Rogacewicz Szymon 43. Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne Eureka w Sopocie ul. Plater 7/9/ Sopot - Politechnika Gdańska 44. Chlebicki Andrzej ul. Królowej Jadwigi 9/ Sopot 45. Chojnowski Dariusz ul. Lindego Gdańsk 46. Czaprański Sławomir ul. Pogodna Sopot 47. Dąbrowska Krystyna ul. Skłodowskiej-Curie 10/12 m Sopot 48. Dom&House Apartamenty zarządca wieloma nieruchomościami - ul. 3 Maja 42/ Sopot 49. Dom Nauczyciela Belfer ul. Kościuszki Sopot Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG 50. Dom Pracy Twórczej ul. Powstańców Warszawy Sopot - ZAIKS 51. Dom Studencki nr 7 ul. Armii Krajowej Sopot Uniwersytet Gdański 52. Dom Studencki nr 8 ul. 1 Maja Sopot Uniwersytet Gdański 53. Dom Studencki nr 9 ul. Bitwy pod Płowcami Sopot Uniwersytet Gdański 54. Drywa Halina ul. Kielnieńska Gdańsk 55. Dubiel Bożena ul. Stoczniowców 5/ Rumia 56. Duray Lila ul. Andersa 21/ Sopot 57. Dworek Admirał ul. Powstańców Warszawy Sopot - Admirał A. Stromski Sp.J. 58. Dzwonkowski Piotr ul. Sobieskiego Sopot trzy apartamenty 59. F.H.U. Naj-Wer Weryszko Józef m.in. apartamenty ul. Bohaterów Monte Cassiono 36 i 40 oraz ul. Bitwy pod Płowcami 38 i Fisher House Apartaments ul. Plater 32/ Sopot Antico sp. z o.o. 61. Gołyga Beata ul. Armii Krajowej 116a/ Sopot 62. Grand Apartaments - zarządza wieloma nieruchomościami m.in. ul. Chopina 42, Chrobrego Hipodrom Sopot sp. z o.o. ul. Polna Sopot 64. Home 3 City Nieruchomości Paszkowski Tomasz ul. Morska 5 Sopot zarządca kilku nieruchomości 65. Hostel BEDEKER ul. Władysława IV 1a Sopot Zawada Jarosław 66. Hostel LUNATIC al. Niepodległości Sopot 67. Hostel Grande Sopotiera, ul. 3 Maja 38A Sopot Polska Grupa Medialna sp. z o.o. 68. Hostel Sopotiera ul. 3 Maja 5/ Sopot Polska Grupa Medialna sp. z o.o. 69. Hotel BAYJONN ul. Powstańców Warszawy Sopot Anmar sp. z o.o.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz Hotel BURSZTYN ul. Plater Sopot Gambit sp. z o.o. 71. Hotel EUROPA al. Niepodległości Sopot Balt Tur Grupa Hotelowa 72. Hotel FLAMING ul. Plater Sopot Gambit sp. z o.o. 73. Hotel HAFFNER ul. Haffnera Sopot - Hotel Haffner Sp. z o.o. 74. Hotel SOFITEL GRAND SOPOT ul. Powstańców Warszawy 12/ Sopot Orbis S.A. 75. Hotel OPERA ul. Moniuszki Sopot Balt Tur Grupa Hotelowa 76. Hotel REZYDENT Pl. Konstytucji 3 Maja 3 Sopot Rezydent S.A. 77. Hotel, Restauracja Maryla ul. Sępia 22, Sopot Maryla s.c. 78. Hotel Sheraton Conference Center & Spa ul. Powstańców Warszawy Sopot Sopot Zdrój sp. z o.o. 79. Hotel ZHONG HUA al. Wojska Polskiego Sopot - MIN HOONG DEVELOPMENT CO PTE LTD POLAND sp. z o.o. 80. Imperial Apartaments zarządza wieloma nieruchomościami m.in. ul. Syrokomli 2 Fuerta s.c. 81. Jankowski Rafał ul. Kujawska 32/ Sopot 82. Jęczmyk Maciej ul. Morska 106/ Gdynia 83. Jędrzejewska Elżbieta ul. Kościuszki 29/ Sopot 84. Jędrzejewska Janina ul. Kościuszki 42/1a Sopot 85. Jovi Apartments - kilka apartamentów ul. Łokietka 19 - JOVI Sp. z o.o. 86. Kamienica Ogrodowa ul. Ogrodowa Sopot Kaszubowska Jolanta 87. Kaźmierczak Barbara ul. Łokietka 20/ Sopot 88. Kaźmierczak Maria ul. Chrobrego 15/ Sopot 89. Kępka Ilona ul. Wspólna 2/ Drwalew 90. Kińczyk-Kątska Jadwiga 23 Marca Sopot 91. Klejnot Sopotu ul. Bohaterów Monte Cassino 38/4 Sopot Borowski Stefan 92. Kołakowska Małgorzata ul. Skarżyńskiego 14a/ Gdańsk 93. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Armii Krajowej Sopot 94. Kornas Radosław ul. Kasztanowa 6b/ Tczew 95. Krukowska-Dahlberg Anna ul. Bałtycka 9/ Sopot 96. Kubas Marcin ul. Chrzanowskiego 11 / Gdynia 97. Kwiatkowska Krystyna ul. Pałacowa 39 Małkowo 98. Lalala Arthotel ul. Rzemieślnicza Sopot Festus 99. Lewicka Urszula ul. Armii Krajowej 116a/ Sopot 100. Lipiński Tomasz ul. Króla Jana Kazimierza 18/ Sopot 101. Lulewicz Jarosław ul. Kościuszki 44/17a Sopot 102. Majkowska Teresa ul. Kaszubska Sopot 103. Makara Grażyna ul. Grottgera 6/8 m Sopot 104. Makiewicz Wojciech Sulmin Przyjaźń 105. Mała Anglia Apartamenty ul. Grunwaldzka Sopot Mała Anglia Bis 106. Małecka Grażyna al. Niepodległości 692/85 Sopot

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz Matalińska Izabela ul. Armii Krajowej 87/3a Sopot 108. Marciniak Jowita ul. Konopnickiej 5/ Sopot 109. MCKA Zatoka Sztuki Rezydencje - al. Mamuszki Sopot Art Invest sp. z o.o Mera&Spa Hotel ul. Bitwy pod Płowcami Sopot - LEGENDHOTELS POLSKA sp. z o.o Mierzwiak Maryla ul. Haffnera 21/ Sopot 112. Mikłaszewicz Paweł ul. Mickiewicza 55/ Sopot 113. Molo Residance Sopot ul. Pułaskiego 6A Sopot - MOLO RESIDENCE S.C Monte Cassino de Luxe ul. Bohaterów Monte Cassino Sopot 115. Musiał Joanna ul. Obodrzyców Sopot 116. Myszk Irena ul. Powstańców Warszawy 67/ Sopot 117. Niemirska Anna ul. 3 Maja 17F/ Sopot 118. Niklas Marta ul. Koziorożca 4a/ Gdańsk dot. Okrzei 8a/11 Sopot 119. Nilsson Magdalena ul. Polna Sopot 120. Top Apartamenty zarządca wielu nieruchomości - DM Invest Sp. z o.o. ul. Lipowa 5/ Sopot 121. Odrobina Mirosława ul. Słowackiego 3/ Sopot 122. Osiecimska Mariola ul. Grunwaldzka 54/ Sopot 123. Ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjny Magnolia ul. Haffnera Sopot Straży Graniczna 124. Paczkowska Stanisława al. Niepodległości 738a Sopot 125. Pal-Mik sp. z o.o ul. Korfantego 6/ Rybnik 126. Patio Mare Apartamenty ul. Chrobrego Sopot 127. Peckel Helena ul. Skarpowa Sopot 128. Pensjonat Eden ul. Kordeckiego Sopot Pensjonat Eden s.c Pensjonat Hacienda ul. Władysława Jagiełły 9/ Sopot 130. Pensjonat Iwona ul. Mokwy 14a Sopot Zakrzewska Iwona 131. Pensjonat Irena ul. Chopina Sopot - Wolff Irena 132. Pensjonat Wanda ul. Poniatowskiego Sopot BWS BARY 133. Pensyonat Sopocki al. Niepodległości 795/2 Sopot - TUGAL -Hanna Kowalewska 134. Pik Piotr Grzesiuk ul. Grunwaldzka 44/ Sopot 135. Plata Janina ul. Parkowa 44/ Sopot 136. Plac Rybaków Inn pl. Rybaków Sopot Rogacewicz Mirosław 137. Płotka Jarosław ul. Bałtycka 2/ Sopot 138. Pod Brzozą pl. Rybaków Sopot Mazurkiewicz Sławomir 139. Pokoje gościnne Pod Brzozą pl. Rybaków Sopot Mazurkiewicz Dariusz 140. Pokoje hotelowe SKŻ Sopot ul. Hestii Sopot - Sopocki Klub Żeglarski 141. Pokoje Różane ul. Pułaskiego 28 Sopot - Machaj Bożena 142. Pokoje Różane ul. Sobieskiego 2/1 Sopot - Machaj Bożena 143. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. o/gdańsk Wałowa 41/ Gdańsk 144. Prokopowicz Weronika ul. Kujawska Sopot 145. Rabsz Aleksandra ul. Kolberga 4d/ Sopot

7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz Ramocki Jan ul. Obodrzyców Sopot 147. Ringlewska Stefania ul. Obodrzyców Sopot 148. Royal Apartments zarządza wieloma nieruchomościami 149. Sanatorium Perła ul. Bitwy pod Płowcami Sopot M&W Invest sp. z o.o SANHAUS Apartments 5 apartamentów m.in. Helska 4, Mokwy 17 - SANHAUS Jarosław Ziółek 151. Sąd Rejonowy w Sopocie ul. 1 Maja Sopot 152. Siesta Hostel ul. Krasickiego Sopot 153. Sokolnicka Danuta ul. Sikorskiego 6/ Sopot 154. SOLEIL Boutiqe Hotel ul. Pułaskiego 11/ Sopot - Sares - Małgorzata Świetlicka Fullner 155. Sopocki Apartament Nadmorski ul. Parkowa 26 Sopot - Joanna s.c Sopocki Klimat ul. Haffnera 17/ Sopot 157. Sopocki Park ul. Malczewskiego 5b/1 Sopot - Skórka Marek 158. Sopocki Zdrój ul. Bitwy pod Płowcami Sopot - Usługi Hotelarskie ŁACEK Marta Łacek 159. Sopockie Klimaty ul. Grunwaldzkiej 62/ Sopot - Tytus Trzeciak 160. Sopockie Apartamenty zarządzają wieloma nieruchomościami m.in. ul. Chrobrego 15 Irga Radosław 161. Sopot Beach Apartaments ul. Budzisza Sopot 162. Sopot Casa di Pinokio ul. Jagiełły 9/ Sopot 163. Sopot Group Apartamenty zarządzają wieloma nieruchomościami m.in. Haffnera 164. Sopot Marina Apartaments ul. Bohaterów Monte Cassino Sopot - KAZBA Celina Kobyłecka 165. Sopot&Gdynia Apartamenty zarządza kilkom nieruchomościami m.in. ul. Bitwy pod Płowcami 13a 166. Sopotierka ul. Grunwaldzka 84a Sopot - Polska Grupa Medialna sp. z o.o Spanie u Bogdana apartamenty, pokoje m.in. ul. Mazowiecka 49 Karpowicz Bogusław 168. SPZOZ Sanatorium MSWiA Helios ul. Bitwy pod Płowcami 63-65, Sopot 169. SPZOZ Uzdrowisko Sopot ul. Chrobrego 6/ Sopot (sanatorium Leśnik, Perła częściowo) 170. Stadion Leśny ul. Wybickiego Sopot - Sopocki Klub Lekkoatletyczny 171. Stankiewicz Krystyna ul. Skarpowa Sopot 172. Steciak Irmina ul. Mickiewicza 59/ Sopot 173. Stowarzyszenie Turystyczne Sopot ul. Dworcowa Sopot 174. Sun&Snow zarządca wielu nieruchomości m.in. Sopocka Rezydencja 175. Sypiańska Barbara ul. Obodrzyców 61/2 Sopot 176. Szczepankiewicz Piotr ul. Długa 20/ Gdańsk 177. Szmidtka Michał ul. 3 Maja 34/ Sopot 178. Szostek Sławomir ul. 3 Maja 9/ Sopot 179. Tarnowski Jacek ul. Mickiewicza 24/ Sopot 180. Tenisowy Inn ul. Ceynowy Sopot - Joanna s.c Triola Staniszewska Aleksandra kilka apartamentów m.in. Czyżewskiego 11, Joselewicza U Emilii ul. Junaków 4a Pilawska Emilia

8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz U Rybaka pl. Rybaków Sopot - Szemelowska Urszula 184. Victus s.c. zarządza wieloma nieruchomościami m.in. ul. Dworcowa Villa Antonina ul. Obrońców Westerplatte 36A Sopot 186. Villa Aqua ul. Zamkowa Góra Sopot DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI S.K Villa Baltica ul. Emilii Plater 1, Sopot KFT sp. z o.o Villa Lena ul. Haffnera 45/ Sopot 189. Villa Marea ul. Chrobrego Sopot Milanor s.c Villa Sedan ul. Pułaskiego 18-20, Sopot - DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI S.K Villa Sentoza ul. Grunwaldzka Sopot - J.E.S. PROFIT SP. Z O.O Villa Superiq ul. Jana z Kolna Sopot - Fortuno s.c Weltrowski Bogdan ul. Jana z Kolna 14/ Sopot 194. Wierzbińska Elżbieta ul. Monte Cassino Płock 195. Willa Karat II ul. 3 Maja Sopot - Piotrowska Beata 196. Willa Maria ul. Mazowiecka Sopot 197. Willa Marinara ul. Drzymały Sopot 198. Willa Zacisze ul. Grunwaldzka 22A Sopot 199. Wiśniewska Ewa ul. Dąbrowskiego Starogard Gdański 200. Wojskowy Dom Wypoczynkowy ul. Kilińskiego Sopot Domy Wczasowe WAM sp. z o.o Woźna Brygida Karlikowska 29a Sopot 202. Wynajem Nieruchomości Marek Górski ul. Polna 62/28 Sopot 203. Zając Jolanta Obodrzyców 60a Sopot 204. Zajder Mariusz ul. Armii Krajowej Sopot 205. Zajlo Władysława ul. Chrobrego 47-49/ Sopot 206. Zasławska Joanna, Sopot ul. Kolberga 25 m ZUS O/Sopot Hotel al. Niepodległości 796 Sopot 208. Żemojtel Tomasz ul. Chopina 13/ Sopot

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 13 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 28 maja 2010 r. Nr 77. TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 28 maja 2010 r. Nr 77. TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 28 maja 2010 r. Nr 77 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST 1349 nr XXXVI/429/2010 z dnia 5 marca 2010 r. Rady Miasta Sopotu w sprawie uchwalenia Statutu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 19 grudnia 2011 r. Nr 170

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 19 grudnia 2011 r. Nr 170 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk dnia 19 grudnia 2011 r. Nr 170 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST 3823 nr XIV/150/11 z dnia 28 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Chojnicach zmieniająca uchwałę

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SOPOTU

PREZYDENT MIASTA SOPOTU PREZYDENT MIASTA SOPOTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SOPOTU PROJEKT STUDIUM Sopot, marzec 2010 r. ZESPÓŁ AUTORSKI: Pracownia Prac Projektowych PLAN PROJEKT s.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia 18 stycznia 2008 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 241 - Nr IX/35/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz. 324 UCHWAŁA NR LXXIX/1664/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek

Bardziej szczegółowo

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Plan Działalności Kontrolnej Wojewody Pomorskiego na 2014 rok

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Plan Działalności Kontrolnej Wojewody Pomorskiego na 2014 rok Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Plan Działalności Kontrolnej Wojewody Pomorskiego na 2014 rok (tekst ujednolicony zawierający zmiany zatwierdzone przez Wojewodę Pomorskiego w dniach: 24 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 12.06.2015 r.

Aktualizacja 12.06.2015 r. Lekarze uprawnieni do przeprowadzania badań profilaktycznych marynarzy województwo pomorskie Aktualizacja 12.06.2015 r. L.p. Nazwisko i imię lekarza 1 Baranowska Elżbieta Gabinet Lekarski 84-120 Władysławowo

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wykonujących czynności na rzecz Alior Bank S.A.

Wykaz przedsiębiorców wykonujących czynności na rzecz Alior Bank S.A. Wykaz przedsiębiorców wykonujących czynności na rzecz. Zgodnie z art. 111 ust. 1 Prawa Bankowego informujemy o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych wykonujących czynności na rzecz. Lp. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXIX/1664/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXIX/1664/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR LXXIX/1664/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łodzi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5

Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r. Poz. 5 UCHWAŁA Nr XLVIII/1303/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

sala 104 90-531 Łódź ul. Wólczańska 210 426336899 Ostrowska Beata 426336899 sala 716,7 pietro 25-734 Kielce ul. Jagiellońska 109 A

sala 104 90-531 Łódź ul. Wólczańska 210 426336899 Ostrowska Beata 426336899 sala 716,7 pietro 25-734 Kielce ul. Jagiellońska 109 A numer czy rozpoczęły certyfikację -nowy model PL-LAB0002 certyfikowane BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej typ nazwa związane z CE sala kod miasto adres tel osoba kontaktowa imie tel BROst

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 17/12/2008 DOLNOŚLĄSKIE Bielawa Szkoła Muzyczna I stopnia Społeczna STO 58-260 Bielawa, Żeromskiego 1 Dyrektor: tel.

Aktualizacja: 17/12/2008 DOLNOŚLĄSKIE Bielawa Szkoła Muzyczna I stopnia Społeczna STO 58-260 Bielawa, Żeromskiego 1 Dyrektor: tel. Szkoły Muzyczne w Polsce I i II stopnia Państwowe i Społeczne Aktualizacja: 17/12/2008 DOLNOŚLĄSKIE Bielawa Szkoła Muzyczna I stopnia Społeczna STO 58-260 Bielawa, Żeromskiego 1 tel. 0 74 833 38 70 bielawa@sto.org.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 listopada 200 r. Nr 29 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁ A RADY POWIATU 3522 Rady Powiatu Oleśnickiego nr XLIII/263/200 z dnia 25 października 200 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przedsiębiorcach i przedsiębiorcach zagranicznych, którzy przy wykonywaniu czynności na rzecz Banku BPH uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową (zgodnie z art. 6a-6d ustawy

Bardziej szczegółowo

www.sroda.wlkp.pl nr 1(23) Bezrobocie (nadal) spada

www.sroda.wlkp.pl nr 1(23) Bezrobocie (nadal) spada www.sroda.wlkp.pl ŚRODA WIELKOPOLSKIE MIASTO NISKICH PODATKÓW 9.02.2007 r. 9 lutego 2007 nr 1 (23) Rafał Wieruszewski sportowcem roku 2006 W 49. Plebiscycie Głosu Wielkopolskiego Rafał Wieruszewski, zawodnik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI(331 )2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r.

UCHWAŁA NR XLVI(331 )2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r. UCHWAŁA NR XLVI(331 )2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej Na podstawie art.18, ust.2, pkt.8, art.40, ust.1,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127 Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wojewoda Lubuski Helena Hatka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 13 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 13 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie ustalenia granic obwodów dla szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Miasta Dębica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lista uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Lista uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Lista uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. L.p. nr ewidencyjny imię i nazwisko adres jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2008 r. Nr 83

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2008 r. Nr 83 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2008 r. Nr 83 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO: 2131 Nr 448/XXII/08 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie przekształcenia Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

"AKURAT"- NIERUCHOMOŚCI Czudy Jacek 86-300 GRUDZIĄDZ, UL. GENERAŁA KUSTRONIA 11/21

AKURAT- NIERUCHOMOŚCI Czudy Jacek 86-300 GRUDZIĄDZ, UL. GENERAŁA KUSTRONIA 11/21 Lista przedsiębiorców i przedsiębiorców zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 Prawa bankowego, którzy przy wykonywaniu czynności na rzecz Euro Bank S.A., uzyskują dostęp do informacji chronionych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian danych, dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych, zaistniałych do dnia 31 grudnia 2011 r.

Wykaz zmian danych, dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych, zaistniałych do dnia 31 grudnia 2011 r. Dziennik Urzędowy Ministra Finansów 2 Poz. 12 Załączniki do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2012 r. (poz. 12) Wykaz zmian danych, dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych,

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa Infolinia +48 (22) 203 03 03 Fax +48 (32) 661 14 04 Internet www.noblebank.

Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa Infolinia +48 (22) 203 03 03 Fax +48 (32) 661 14 04 Internet www.noblebank. Lista przedsiębiorców lub przedsiębiorców zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 Prawa bankowego, którzy przy wykonywaniu czynności na rzecz Getin Noble Bank S.A., uzyskują dostęp do informacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 listopada 2008 r. Nr 297 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE UCHWAŁY RAD MIEJSKICH 3335 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVII/184/08 z dnia 30 października 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące. Adwokatów w Polsce (oprócz Warszawy)

Informacje dotyczące. Adwokatów w Polsce (oprócz Warszawy) Informacje dotyczące Adwokatów w Polsce (oprócz Warszawy) Ambasada Amerykańska w Warszawie we współpracy z Okręgowymi Radami Adwokackimi opracowała poniższą listę adwokatów (ostatnia aktualizacja czerwiec

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

R u m s k ie N o w in y

R u m s k ie N o w in y R u m s k ie N o w in y B iu le ty n In fo rm a c y jn y U rzę d u M ia s ta Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W sierpniu odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej Rumi: w czwartek 28 sierpnia br. oraz sesja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Poz. 11 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 marca 2014 r.

Poz. 11 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 marca 2014 r. Poz. 11 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych Na podstawie 2 ust. 1, 3 i 4 oraz 3 ust. 2

Bardziej szczegółowo