10-11 kwietnia 2013r., Hotel Radisson Blu, Warszawa ul Grzybowska 24, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10-11 kwietnia 2013r., Hotel Radisson Blu, Warszawa ul Grzybowska 24, 00-132 Warszawa"

Transkrypt

1 Kluczowe spotkanie przedstawicieli rynku UBEZPIECZEŃ kwietnia 2013r., Hotel Radisson Blu, Warszawa ul Grzybowska 24, Warszawa PROGRAM i MATERIAŁY KONFERENCYJNE Projekt realizowany symultanicznie z II Wielka Gala Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń BANKING FORUM

2 Posiedzenie Rady Programowej Insurance Forum 24 stycznia 2013r. w Klubie Polskiej Rady Biznesu w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Insurance Forum, na którym prezesi kluczowych firm ubezpieczeniowych w kraju dyskutowali o zagadnieniach, które będą przedmiotem dyskusji podczas konferencji Insurance Forum. 2

3 Wybrani Członkowie Rady Programowej Andrzej Klesyk Przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum, Prezes Zarządu PZU Artur Olech Wiceprzewodniczący Rady Programowej Insurance Forum, Prezes Zarządu Grupa Generali Marcin Pawlak Sekretarz Rady Programowej Insurance Forum, Przewodniczący Rady Nadzorczej ATTIS Holding Małgorzata Maliszewska Prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych Aleksandra WidziEwicz Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ewa Wierzbicka Arbiter, Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych Nicholas Cieslewicz Partner Zarządzający w kancelarii SCBP SykunaCieslewicz-Bartecki-Partnerzy Adwokaci Spółka Partnerska Franz Fuchs Compensa Życie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Ryszard Grzelak Europ Assistance Polska Sp. z o.o. Rafał Hiszpański Prezes Zarządu Euler Hermes Services Polska Andrzej Jarczyk Prezes Zarządu UNIQA Stanisław Kluza Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Dariusz Poniewierka Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Bogusław Skuza Członek Zarządu PZU SA Tadeusz Szumlicz Kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Główna Handlowa Maciej Szwarc AXA TUiR S.A. i AXA Polska S.A. Paweł Zylm BRE Ubezpieczenia TU S.A. PARTNERZY strategiczni PARTNER PATRONAT HONOROWY SPONSOR PATRONAT MEDIALNY 3 współpraca: współpraca:

4 10 kwietnia 2013r. Hotel Radisson Blu, ul Grzybowska 24, Warszawa DZIEŃ I (panel wspólny dla Banking i Insurance Forum) 9:15 Czy w dzisiejszym świecie instytucje finansowe są nadal potrzebne społeczeństwu i gospodarce? rola instytucji finansowych w przyszłości ekspert, czy tylko supermarket usług finansowych? czy świat nie byłby szczęśliwszy bez instytucji finansowych, których żądza zysku obrasta w legendy? kreowanie wizerunku instytucji przyjaznej klientom i gospodarce Wojciech Szeląg, Szef Redakcji Biznesowej, Polsat News Andrzej Klesyk, Przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum, PZU S.A. Mariusz Grendowicz, Przewodniczący Rady Programowej Banking Forum, Prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych Bogusław Kott, Millenium Bank 10:30 Przerwa kawowa (panel wspólny dla Banking i Insurance Forum) 11:00 Panel dyskusyjny: KLIENT XXI WIEKU/CZŁOWIEK XXI WIEKU-PERSPEKTYWA SPOŁECZNA Partner Panelu - Infovide-Matrix SA społecznościowy wymiar usług finansowych: efektywność procesów, siła marki, doświadczenie klienta. czy tradycyjne przywiązanie do marek przetrwa próbę czasu, czy też zarządzanie wizerunkiem przeniesie się całkowicie w dziedziny marketingu szeptanego i analizy rynku przez klienta opartej o media społecznościowe i internet. Borys Stokalski, Prezes Infovide Matrix S.A. Piotr Czarnecki, Raiffeisen Polbank S.A. Artur Olech, Generali T.U. S.A., Generali Życie T.U. S.A., Generali Finance Artur Maliszewski, Wiceprezes Zarządu, kierujący Pionem Bankowości Korporacyjnej, Alior Bank Kazimierz Małecki, Krajowa Izba Rozliczeniowa Grzegorz Kuliszewski, IBM Business Development Executive dr Dominik Batorski, Członek Rady Monitoringu Społecznego, badacz Internetu i zjawisk cyfrowej kultury Wojciech Ozimek, Prezes one2tribe sp z o.o. cloud computing czy data center alternatywne kanały sprzedaży ubezpieczeń stosowane z powodzeniem na innych rynkach technologie internetowe, urządzenia mobilne Zygmunt Kostkiewicz, Lynx Zbigniew Majchrzak, Corporate Underwriting Officer of Allianz Russia Konrad Kąkolewski, More Gruppa Rafał Grodzicki, Członek Zarządu, PZU Życie Iwona Wałach, Dyrektor ds. Rozwoju, Iron Mountain Polska, Jerzy Marowski, Dyrektor Handlowy Pion Ubezpieczeń Komercyjnych Asseco Poland S.A 14:30 Jak zmiany w otoczeniu prawnym i regulacyjnym wpływają na sytuację sektora ubezpieczeniowego? Solvency II UCITS IMD II PRIPS regulacja deregulacja sektora prawa konsumenckie w kontekście bilansowania wartości pomiędzy różnymi interesariuszami spójność praktyki stosowania prawa, UoKIK/KNF/Rzecznik Ubezpieczonych/Prawa Konsumenckie samoregulacja a dobre praktyki dr Marcin Kawiński, Adiunkt w Katedrze Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Główna Handlowa prof. Lesław Gajek, Członek zarządu, Komisja Nadzoru Finansowego mec. Aneta Ciechowicz-Jaworska, Sekretariat Wykonawczy Polskiego Oddziału AIDA Jacek Kliszcz, Prezes, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych Piotr Czublun, Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych, Członek Komisji Ekspertów ds. europejskiego prawa ubezpieczeniowego 12:15 Lunch 13:15 Prezentacja wprowadzająca: VTM Przyszłość Ubezpieczeń, Konrad Kąkolewski, Prezes More Gruppa 13:30 Nowe produkty, nowe technologie i nowe wyzwania rynkowe dla sektora ubezpieczeniowego w Polsce specjalistyczne i zaawansowane rozwiązania informatyczne dedykowane wsparciu procesów biznesowych w firmach sektora ubezpieczeniowego 4

5 11 kwietnia 2013r. Hotel Radisson Blu, ul Grzybowska 24, Warszawa DZIEŃ II 9:15 Modele pozyskiwania klienta w sektorze ubezpieczeniowym assistance direct, indirect pośrednicy ubezpieczeniowy, agenci odpowiedzialność brokerów Marcin Pawlak, Przewodniczący Rady Nadzorczej ATTIS Holding Adam Sankowski, Prezes, Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych Andrzej Jarczyk, UNIQA TU S.A. Rafał Hiszpański, Euler Hermes 10:45 Bancassurance warunki dla dalszej ekspansji określenie roli banku przy zawieraniu umowy ubezpieczenia ubezpieczający czy pośrednik ubezpieczeniowy? potencjał bancassurance w Polsce a standardy europejskie kluczowe czynniki sukcesu (case study wybranej firmy) Malwina Wrotniak, dziennikarz, bankier.pl Paweł Zylm, BRE Ubezpieczenia i BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. Aleksandra Widziewicz, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych dr Ewa Wierzbicka, Arbiter, Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych Krzysztof Mędrala, Doradca Zarządu TU Europa S.A oraz TUnŻ Europa S.A Michał Makarczyk, Prezes Zarządu S.U. VIG Ekspert oraz Prokurent/ Dyrektor Zarządzający d.s. Likwidacji Szkód w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Wojciech Bijak, Dyrektor Ośrodka Informacji Biura Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 14:00 Lunch 15:15 Likwidacja szkód efektywność procesu działalność kancelarii odszkodowawczych regulacje etyka w postępowaniu likwidacyjnym budowanie świadomości klienta ADR mediacje w rozwiązywaniu sporów ubezpieczeniowych, gdzie tworzy się wartość (kto jest gospodarzem) dla kogo jest to proces korowy prof. Tadeusz Szumlicz, Kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego, SGH Beata Karwacka, Polska Izba Odszkodowań Michał Gomowski, Członek Zarządu, Compensa Tomasz Tarkowski, Członek Zarządu PZU Życie SA 12:00 Przerwa kawowa 12:45 Przestępczość ubezpieczeniowa etyka działalności ubezpieczeniowej odpowiedzialność za działania podmiotów trzecich jednolite zdefiniowanie pojęcia przestępstwa ubezpieczeniowego i systematyzacja jego typów efektywne działania zwalczające przestępczość ubezpieczeniową rozproszenie regulacji prawnych dotyczących problematyki przestępczości ubezpieczeniowej wątpliwości interpretacyjne, braki legislacyjne planowane zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej przydatne dla przeciwdziałania przestępstwom popełnianym na szkodę zakładów ubezpieczeń jaki zakres współpracy i współdziałania zakładów ubezpieczeń z organami ścigania skutkuje skutecznym zwalczaniem przestępstw ubezpieczeniowych? Nicholas Cieślewicz, Kancelaria Sykuna Cieślewicz Bartecki Partnerzy Robert Dąbrowski- Przewodniczący, Komisja ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej, Polska Izba Ubezpieczeń 5 współpraca: współpraca:

6 Imię Nazwisko Stanowisko Departament Firma Ulica Kod pocztowy Telefon kwietnia 2013 r. Hotel Radisson Blu, Warszawa ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr , lub na Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu. WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI Miasto NIE, nie wezmę udziału w prezentowanych warsztatach, jednak proszę o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MM Conferences SA TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze DANE DO FAKTURY: W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (DzU 39 poz. 176) Pełna nazwa firmy Ulica TAK, chcę wziąć udział w konferencji Insurance Forum oraz II Wielkiej Gali Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń, r./cena do zł+ VAT/po zł+vat *cena dla administracji publicznej TAK, chcę wziąć udział w konferencji Insurance Forum oraz II Wielkiej Gali Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń, r. Cena zł + 23% VAT - do r. Cena zł + 23% VAT - od do r. Cena zł + 23% VAT - od do r. Cena zł + 23%VAT - po r. Kod pocztowy oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP Fax Miasto DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury): Pełna nazwa firmy Warunki uczestnictwa 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w konferencji Cena do zł + VAT/po zł + VAT * ceny dla *ceny dla administracji publicznej Koszt uczestnictwa jednej osoby w konferencji, w przypadku pisemnego zgłoszenia, wynosi: zł + 23% VAT do r zł + 23% VAT od do r zł + 23% VAT od do r zł + 23% VAT po r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch. 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma. 4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów. 5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze. 6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 11 marca 2013 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po do 11 marca 2013 r. pobierane jest 100% opłaty za udział 9. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.w programie. SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZEJ KONFERENCJI? prasa... TV... Oddział / dział firmy / z dopiskiem Imię i nazwisko Ulica Kod pocztowy Miasto internet... newsletter... inne (jakie?)... kontakt telefoniczny z naszym konsultantem Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości. Usługi świadczone dla pracowników samorządu, które spełniają 2 warunki : 1. Usługi mające charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika 2. Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29). W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków. data i podpis pieczątka firmy

10-11 kwietnia 2013, Warszawa

10-11 kwietnia 2013, Warszawa Kluczowe spotkanie przedstawicieli rynku bankowości i finansów 10-11 kwietnia 2013, Warszawa Hotel Radisson Blu, Warszawa NAJWIĘKSZE SPOTKANIE RYNKU BANKOWOŚCI I FINANSÓW SKUPIAJĄCE JEGO LIDERÓW 1000 UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

WYBRANI CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ: MAŁGORZATA OLSZEWSKA. Podsekretarz Stanu, Ministerstwo. Administracji i Cyfryzacji

WYBRANI CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ: MAŁGORZATA OLSZEWSKA. Podsekretarz Stanu, Ministerstwo. Administracji i Cyfryzacji 26 marca 2014 r. Sound Garden Hotel ul. Żwirki i Wigury 18a, Warszawa WYBRANI CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ: Prezes, IWONA WENDEL Infrastruktury i Rozwoju MAŁGORZATA OLSZEWSKA Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA

22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA organizator 22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA Spotkanie Liderów Prof. MAREK BELKA Prezes, Narodowy Banku Polski WYBRANI PRELEGENCI Spotkanie Liderów ANDRZEJ JAKUBIAK

Bardziej szczegółowo

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową 22 maja 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium Plaza Główne zagadnienia Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i ustawy o skokach Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej Główne zagadnienia Ujednolicenie zasad pracy w Grupie Sposoby na optymalizację kosztów pracy w Grupie Ochrona danych osobowych i tajemnica przedsiębiorstwa HR w GK Prelegenci Agnieszka Wołyńska F5 Konsulting

Bardziej szczegółowo

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r. Główne zagadnienia Współpraca działu HR z zarządem firmy Komunikacja HR Partnera z kadrą zarządzającą Rola HR Partnera w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia roli HR Partnera Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY MANAGER ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI SPÓŁKI W OBSZARZE NADZORU SPRAWOWANIE STAŁEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI A STAŁE INDYWIDUALNE WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH 13-14 maja 2015 r. Dziennik Aktywności 1-Analizy 161 Jesteś Managerem Sprzedaży i szukasz odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego moi handlowcy nie realizują planów? Jak zorganizować im pracę, żeby

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów Główne zagadnienia Praktyczne aspekty regulacji przy nabywaniu nieruchomości i gruntów Ograniczenia w zabudowie wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy Wybrane ograniczenia

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH Dziennik Aktywności 1-Analizy 161 Jesteś Managerem Sprzedaży i szukasz odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego moi handlowcy nie realizują planów? Jak zorganizować im pracę, żeby efektywniej sprzedawali?

Bardziej szczegółowo

HR jako Strategiczny Partner Biznesowy

HR jako Strategiczny Partner Biznesowy Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek Millenium Plaza, Warszawa Główne zagadnienia: Stworzysz sprawnie działający pion HR dzięki wprowadzeniu metodyki Evidence - Based HR Management Zbudujesz wysoko

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Strona tytułowa główne zagadnienia Regulacje prawne dotyczące farm fotowoltaicznych w ustawie o odnawialnych źródłach energii nowe zasady wsparcia dla inwestycji fotowoltaicznych. Jakie na etapie projektowania

Bardziej szczegółowo

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych Strona tytułowa Program Dzień I Program Dzień II Informacje ogólne Prelegenci EKSPERT ZARZĄDZANIA Formularz zgłoszeniowy 5 6 grudnia 2013 r. Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wyznaczyć cel zmian kapitałowych po co przeprowadzać przekształcenia? Tworzenie planu i harmonogramu Działanie grupy po przekształceniach kapitałowych Prelegenci

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kultury coachingu w organizacji narzędzia i metody ułatwiające osiąganie sukcesu

Tworzenie kultury coachingu w organizacji narzędzia i metody ułatwiające osiąganie sukcesu Chcesz realizować zamierzone efekty biznesowe poprzez wdrożenie? Czy wiesz jak wygląda taka kultura? Jak wdrożyć coaching w codzienną praktykę Managerów? Główne zagadnenia: Dowiesz się jak osiągać zamierzone

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Strona Tytułowa Główne zagadnienia Dostępność zasobów gazu Wsparcie dla energetyki gazowej Studia wykonalności Rozwiązania techniczne godne zastosowania w jednostce gazowej Otoczenie prawne inwestycji

Bardziej szczegółowo

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI WARSZTATY HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH 13-14 kwietnia 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa PRELEGENCI Magdalena Baliszewska Kancelaria Prawna White & Case Radosław Skiba

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNAWANIE KŁAMSTWA W BIZNESIE

ROZPOZNAWANIE KŁAMSTWA W BIZNESIE ROZPOZNAWANIE KŁAMSTWA W BIZNESIE Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa 8-9 września 2015 r. Główne zagadnienia: Każdego dnia tysiące managerów

Bardziej szczegółowo

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA 10 11 czerwca 2015 Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo