Stan dotychczasowych inwestycji hotelowych w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan dotychczasowych inwestycji hotelowych w Polsce"

Transkrypt

1 Stan dotychczasowych inwestycji hotelowych w Polsce W 2011 r. na rynku hotelowym w Polsce utrzymała się dobra koniunktura. Prezydencja Polski w UE w drugiej połowie roku miała pozytywny wpływ na rozwój rynku wzrosły zarówno średnie ceny za pokój, jak i obłoŝenie hoteli. Mistrzostwa Europy w piłce noŝnej, które odbyły się w Polsce w tym roku, z pewnością stanowiły dodatkowy czynnik pobudzający rozwój rynku usług hotelarskich na przestrzeni ostatnich 2-3 lat. Tabela nr 1. Frekwencja i zrealizowana cena średnia w największych miastach w Polsce w roku 2011 miasto Frekwencja cena średnia Warszawa 70% 88 EURO Wrocław 66% 59 EURO Kraków 63% 66 EURO Gdańsk 61% 59 EURO Łódź 54% 62 EURO Poznań 46% 67 EURO Źródło: Raport z rynku hotelarskiego w Polsce, Hotelarz nr 5 z 2012 r. s. 18 PowyŜsza tabela pokazuje, Ŝe większość największych miast w Polsce osiągnęła zadowalającą frekwencję powyŝej 60%, tylko Łódź i Poznań z punktu widzenia efektywności wykorzystania bazy hotelowej nie satysfakcjonują fachowców w dziedzinie zarządzania hotelami. DuŜy wpływ na poziom frekwencji i ceny średniej w 2011 r. miała bez wątpienia prezydencja Polski w UE. Natomiast w przypadku Warszawy od 2-3 lat zauwaŝa się duŝe zainteresowanie tym rynkiem w segmencie MICE. Stan gospodarki jest jednym z czynników mających bezpośredni wpływ na rozwój rynku usług hotelarskich. Pomimo kryzysu, Polska gospodarka broni się przed jego skutkami. Z pewnością ma to wpływ na to, Ŝe w Polsce z roku na rok powstają nowe obiekty hotelarskie. Dominujące znaczenie odgrywają tu oczywiście hotele. ZauwaŜa się wzrost ilości hoteli poszczególnych kategorii. 1

2 Tabela nr 2. Liczba hoteli w Polsce w latach /2010 5* ,5 4* ,5 3* ,2 2* ,8 1* ,4 razem ,8 Źródło: Raport z rynku hotelarskiego w Polsce, Hotelarz nr 4 z 2012 r. str. 4 Dane liczbowe przedstawione w Tabeli nr 2 obrazują stan bazy hotelowej w Polsce. W roku 2011 zostało otwartych 113 nowych hoteli. Najwięcej z nich to hotele 3* - 68 nowych obiektów. Od kilku lat utrzymuje się tendencja zdecydowanego udziału w rynku hoteli o niŝszej kategorii tzw. hoteli ekonomicznych. Uzasadnieniem tego jest uzyskanie wysokiej efektywności tego rodzaju obiektów w trudnych ekonomicznie czasach. Hotele te - zgodnie z wymaganiami kategoryzacyjnymi - mogą mieć do minimum zmniejszoną bazę gastronomiczną. Ze względu na ograniczenie działalności gastronomicznej, która charakteryzuje się duŝą kosztochłonność moŝna znacznie zwiększyć efektywność takiego hotelu. Stąd inwestorzy chętnie decydują się na zaangaŝowanie środków w tego rodzaju obiekty. W roku 2011 w Polsce funkcjonowało hoteli róŝnych kategorii, w tym aŝ to obiekty od 1* - 3*. Szczegółowe dane zostały przedstawione poniŝszej tabeli. Hotele poszczególnych kategorii w Polsce w roku % 5* 46 2% 4* % 3* % 2* % 1* % razem % Tabela nr 3. Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu z rynku hotelarskiego w Polsce, Hotelarz nr 4 z 2012 r. str. 4 2

3 W Polsce największą grupę hoteli stanowią obiekty 3*. W roku 2011 było ich w Polsce 931, drugie miejsce zajęły hotele 2* obiekty. Kolejne miejsca to hotele 1* z 213 obiektami, 4* obiektów. Najmniej liczną grupę stanowią hotele 5*. W roku 2011 było ich w Polsce tylko 46. Udział procentowy hoteli poszczególnych kategorii w rynku przedstawia Wykres nr 1. Wykres nr 1. Udział procentowy w rynku obiektów poszczególnych kategorii w roku % 10% 10% 32% 46% 5* 4* 3* 2* 1* Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu z rynku hotelarskiego w Polsce, Hotelarz nr 4 z 2012 r. str. 4 W strukturze kategorii hoteli największy udział procentowy mają hotele 3* i stanowią aŝ 46% udziału w rynku. Druga co do wielkości grupa to hotele 2* ich udział to 32%. Na trzecim miejscu, z 10% udziałem w rynku znajdują się obiekty dwóch kategorii 1* i 4*. Na czwartym miejscu z 2% udziałem w rynku znajdują się hotele 5*. Wykres ten jednoznacznie pokazuje, Ŝe e rynek usług hotelarskich w naszym kraju jest zdominowany przez hotele ekonomiczne gwarantujące wyŝszą efektywność. Hotele, których otwarcie jest planowane na 2012 r., to przede wszystkim obiekty 3- i 4- gwiazdkowe w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Kilka hoteli powstanie równieŝ w mniejszych miastach, takich jak Toruń, Suwałki czy Białystok. Udział rynkowy hoteli ekonomicznych prawdopodobnie nie będzie znaczący, ale duŝą część tej grupy będą stanowić obiekty markowe. W Warszawie jeszcze w ostatnich dniach 2011 roku ruszył hotel B&B. 3

4 Hotele Ibis oraz Ibis Budget (Accor) zostały juŝ otwarte w Warszawie i Krakowie, Campanile i Premiere Classe (Louvre) we Wrocławiu, Holiday Inn Express w Warszawie i Wałbrzychu, a Hampton by Hilton w Świnoujściu. 1 Dlaczego inwestorzy decydują się na markowe hotele ekonomiczne? PoniewaŜ stanowią one atrakcyjny produkt z uwagi na następujące czynniki: 1. dobrą relację ceny do jakości, 2. większą odporność na wahania gospodarki światowej, 3. stosunkowo niskie nakłady inwestycyjne, co wiąŝe się z małym ryzykiem deweloperskim oraz łatwiejszym dostępem do finansowania, 4. wysoką efektywność operacyjną, 5. krótszy okres osiągnięcia maksymalnej zdolności operacyjnej w porównaniu do hoteli średniej i wyŝszej klasy. 2 PowyŜsze czynniki bezwzględnie mają wpływ na decyzje inwestorskie w przypadku krótkookresowych inwestycji, jeŝeli w ogóle o takich moŝna mówić w hotelarstwie. Hotele wyŝszej kategorii bezwzględnie wymagają od inwestorów większych nakładów, są inwestycją o dłuŝszym okresie spłaty, wymagają od osób zarządzających ogromnej wiedzy na temat zarządzania tego rodzaju obiektami ale w obecnych czasach kiedy świat marketingu obraca się wokół indywidualizacji produktu moŝe okazać się właśnie produktem o bardzo indywidualnym charakterze. Z hoteli wyŝszych kategorii, które rozpoczną działalność w 2012 r. pod uznaną marką, warto wymienić 130-pokojowy hotel Holiday Inn w Łodzi oraz osiem hoteli, które planuje uruchomić pod swoją marką Best Western w róŝnych regionach kraju. Grupa Best Western rozwija się przez oferowanie bardzo elastycznych umów franszyzy, pozostawiając właścicielom hoteli duŝo swobody w sposobie zarządzania obiektem. To pozwala na szybki rozwój marki (tylko w zeszłym roku w Polsce do sieci dołączyło sześć obiektów), z drugiej strony oznacza, Ŝe znak firmowy nie zawsze będzie się kojarzyć z tą samą jakością usług. Inwestorzy działający na rynku hotelowym ostroŝnie podejmują decyzje nabywcze. Największym zainteresowaniem cieszą się hotele markowe o stabilnym przepływie finansowym, zarządzane na podstawie umów dzierŝawy i umów hybrydowych. Uwagę inwestorów przyciąga przede wszystkim Warszawa oraz najlepsze lokalizacje w innych miastach, w tym głównie w Krakowie i Wrocławiu. W 2011 r. grupa hotelowa Accor/Orbis zbyła aktywa o wartości 100 mln euro. Większość sprzedanych hoteli zmieni swoją funkcję, 1 M. Malinowska, Polski rynek hotelowy 2011, Raport z rynku hotelarskiego w Polsce, Hotelarz nr 4 z 2012 r. 2 Jak wyŝej 4

5 gdyŝ nabywców interesowały głównie działki, na których się znajdują, np.: hotel Mercure Fryderyk Chopin w Warszawie, Neptun w Szczecinie, Prosna w Kaliszu oraz Cracovia w Krakowie. Inne nieruchomości sprzedane przez Accor, jak hotel Le Méridien Bristol w Warszawie oraz hotel Francuski w Krakowie, będą kontynuowały działalność hotelarską. Ze względu na realizowaną przez Accor strategię sprzedaŝy aktywów (głównie na zasadach sale&leaseback), oferta tej grupy hotelowej moŝe się okazać szczególnie atrakcyjna dla inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych transakcjami portfelowymi. Inna waŝna transakcja to kupno hotelu Jan III Sobieski przez firmę Wenaasgruppen. Obecnie nieruchomość działa pod marką Radisson Blu będzie nią zarządzać grupa hotelowa Rezidor. 3 Małgorzata Chroboczyńska 3 Jak wyŝej 5

raport z rynku hotelarskiego w polsce dostawców

raport z rynku hotelarskiego w polsce dostawców raport z rynku hotelarskiego w polsce KATALOG dostawców 2012 Spis treści ANALIZY I PROGNOZY 4. Rynek się rozkręca Rafał Szubstarski Jeszcze przed Euro 2012 w Polsce otwarte zostaną m.in. Ibisy i Ibisy

Bardziej szczegółowo

ORBIS. Wycena: 47,00 PLN

ORBIS. Wycena: 47,00 PLN Sektor: Hotelarstwo Kurs akcji: 41,59 PLN ORBIS Reuters: ORBP.WA Wycena: 47,00 PLN GPW: ORB akumuluj Profil spółki Orbis S.A. jest największą w Polsce siecią hoteli. Spółka działa we wszystkich segmentach

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek?

Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Grupa Orbis liderem rynku hotelowego w Europie Centralnej. Jaki to rynek? Spis treści 1 Wstęp 5 2 Najważniejsze fakty zawarte

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OCENA REZULTATÓW WSPARCIA PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH, PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM SEKTOROWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2015. Podsumowanie roku

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2015. Podsumowanie roku Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2015 Podsumowanie roku 2014 Spis treści Zarys ogólny 2014... 3 Prognozy 2015... 3 Gospodarka... 4 Rynek inwestycyjny... 5 Rynek gruntów inwestycyjnych... 8 Rynek

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji turystyki na lata 2009-2015 Diagnoza, przygotowanie załoŝeń

Strategia promocji turystyki na lata 2009-2015 Diagnoza, przygotowanie załoŝeń Instytut Turystyki Strategia promocji turystyki na lata 2009-2015 Diagnoza, przygotowanie załoŝeń Opracowanie: Maria Byszewska Dawidek Tomasz Dziedzic Iwona Kulesza Krzysztof Łopaciński BoŜena Radkowska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna

DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną od 25 do 75 Obligacji Serii A

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A.... 3 1.2. KURS

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16)

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) Szanowni Państwo, W strukturze budownictwa mieszkaniowego wzrasta udział sektora deweloperskiego. Pomimo narastających zasobów na rynku obserwuje

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: MillwardBrown SMG/KRC Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 RAPORT KOŃCOWY

Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 RAPORT KOŃCOWY Kraków, 2009 Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 Profesjonalni Organizatorzy Konferencji i Kongresów (PCO) RAPORT KOŃCOWY Autorzy: Jadwiga Berbeka Krzysztof Borodako (Kierownik Zespołu) Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 GESTORZY TURYSTYKI MICE RAPORT KOŃCOWY

Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 GESTORZY TURYSTYKI MICE RAPORT KOŃCOWY Kraków, 2009 Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 GESTORZY TURYSTYKI MICE RAPORT KOŃCOWY Autorzy: Jadwiga Berbeka Krzysztof Borodako (Kierownik Zespołu) Katarzyna Klimek Agata Niemczyk Renata Seweryn

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2013 roku

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2013 roku Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2013 roku 27 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008

Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008 Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 105 117 Joanna Duda*, Anna Wolak-Tuzimek** Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008 1. Wprowadzenie Rozwój przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w III kwartale 2011 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w III kwartale 2011 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 17 grudnia 2011 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Polityki Makrostabilnościowej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PRACOWNI HOTELARSTWA

BIULETYN PRACOWNI HOTELARSTWA BIULETYN PRACOWNI HOTELARSTWA W Y ś S Z A S Z K O Ł A H O T E L A R S T W A, G A S T R O N O M I I I T U R Y S T Y K I NR 1/2009 (Wrzesień 2009) Od autorów, Pragnąc ułatwić studentom, a szczególnie seminarzystom

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w 2008 roku

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w 2008 roku Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. w 2008 roku 30 kwietnia 2009 r. 1 Karty z kalendarium Firmy ważniejsze daty i fakty z działalności Korporacji Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2014. Podsumowanie 2013 r.

Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2014. Podsumowanie 2013 r. Przegląd rynku nieruchomości Polska Luty 2014 Podsumowanie 2013 r. Spis treści Zarys ogólny 2013... 3 Prognoza 2014... 3 Gospodarka... 4 Rynek hotelowy... 5 Rynek inwestycyjny... 7 Rynek gruntów inwestycyjnych...

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE JESIEŃ 2014. Publikacja Cushman & Wakefi eld

MARKETBEAT RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE JESIEŃ 2014. Publikacja Cushman & Wakefi eld MARKETBEAT RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE JESIEŃ 2014 MARKETBEAT Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI Cushman & Wakefi eld jest wiodącą na świecie fi rmą świadczącą usługi doradcze na rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów

Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów Ekspertyza została wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlają poglądy autora a nie zamawiającego. Wojciech Dziemianowicz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16

RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16 1 RAPORT ROCZNY 2 0 0 8 LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16 WŁADZE BANKU 48 OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Analiza uwarunkowań i koncepcja rozwoju lokalnego produktu turystycznego HAJ! - Uroda Haciek Zaprasza stworzona w ramach zadania Chrońmy niezwykłą urodę Haciek realizowanego przez Lokalną Grupę Działania

Bardziej szczegółowo

HAWE S.A. Raport analityczny. 13 stycznia 2012

HAWE S.A. Raport analityczny. 13 stycznia 2012 HAWE S.A. Raport analityczny HAWE S.A. to przedsiębiorstwo realizujące wieloletni program inwestycyjny w sektorze telekomunikacji. Swoją drogę rozpoczęło w lutym 27 roku, lecz po dwóch latach znalazło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2011 rok Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2011 rok 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ EFEKT EMITENT: Korporacja Gospodarcza efekt" S.A.

Bardziej szczegółowo

Zmiany sieci hotelowej w aglomeracji krakowskiej po II wojnie światowej

Zmiany sieci hotelowej w aglomeracji krakowskiej po II wojnie światowej P r a c e Ko m i s j i Ge o g r a f i i Pr z e m y s ł u Nr 15 wa r s z a w a Kr a k ó w 2010 Michał Malarz Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Zmiany sieci hotelowej w aglomeracji krakowskiej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009 Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na inwestycje w latach 2004 2009 Raport przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 Zawierający: - wybrane dane finansowe - skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 31 marca 2014 oraz za 31 marca

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2014 roku

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2014 roku Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2014 roku 25 sierpnia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo