DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Przebudowa budynków Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Przebudowa budynków Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu"

Transkrypt

1 ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO INBUD WIELUŃ OŚ.STARE SADY 19A Tel.(043) Tel.kom *nadzory budowlane *handel materiałami budowlanymi *obsługa procesów budowlanych *usługi projektowe *usługi ogólnobudowlane *kosztorysowanie *ocena i badanie stanu technicznego budynków i budowli przewodów kominowych i wentylacyjnych... Inwestor: Komenda Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu ul.wodna Wieluń Stadium: Temat: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Przebudowa budynków Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu Adres inwestycji: ul.wodna 1, Wieluń dz. nr ewid. 229/1, 229/4, obręb 7 MARZEC 2007

2 SPIS TREŚCI 0.0. Informacje ogólne 0.1. Podstawa opracowania 0.2. Przedmiot opracowania 0.3 Cel opracowania OPIS TECHNICZNY 1. BUDYNEK GŁÓWNY 1.1. Przebudowa pomieszczeń budynku głównego 1.2.Docieplenie dachu 1.3.Docieplenie ścian zewnętrznych 1.4.Odciąg spalin dla budynku garaŝowego 1.5.Klimatyzacja 2. BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAśOWY 2.1. Przebudowa pomieszczeń 2.2. Pokrycie dachu 2.3.Docieplenie ścian zewnętrznych 2.4.Instalacja solarna 3. BUDYNEK MAGAZYNOWO-GOSPODARCZY 2.1. Odnowienie ścian zewnętrznych 2.2.Pokrycie dachu dachu 4. OCHRONA P.POś. 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ 0.0. Informacje ogólne 22

3 0.1. Podstawa opracowania Umowa zawarta pomiędzy Komendą Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu, ul.wodna 1, Wieluń, a Zakładem Nadzoru Budowlanego INBUD Kazimierz Bigos Os.Stare Sady 19a, Wieluń Metoda lekka ocieplenia ścian zewnętrznych budynków - Świadectwo 334/96 - Warszawa Przedmiotowe normy i przepisy budowlane Zastosowany system dociepleń Atlas Stopter alternatywne rozwiązanie Ceresit VWS, Kreisel, Teranova lub innego systemu dopuszczonego do stosowania w budownictwie. Audyt energetyczny budynku Komendy Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy -Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 poz.1118) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r. Nr 75 poz. 690 ) 0.2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest : Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę istniejących budynków Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu 1. BUDYNEK GŁÓWNY 2.BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAśOWY 3.BUDYNEK MAGAZYNOWO GOSPODARCZY Przebudowa pomieszczeń budynku głównego z dociepleniem ścian zewnętrznych i dachu wraz z wykonaniem kolorystyki. Przebudowa drzwi garaŝowych i pomieszczeń z dociepleniem ścian budynku warsztatowo-garaŝowego. Przebudowa pokrycia dachowego budynku magazynowo gospodarczego z odnowieniem elewacji. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej o solarną w systemie Vissman w budynku warsztatowo- garaŝowym. 33

4 Przebudowa instalacji wentylacyjnej z montaŝem odciągu spalin w pomieszczeniu garaŝu budynku głównego i montaŝem klimatyzacji. Przebudowa w poszczególnych pomieszczeniach wewnętrznych instalacji c.o., wod-kan., elektrycznych 0.3 Cel opracowania Celem opracowania jest: Przebudowa istniejącego budynku głównego biurowego polegająca na wykonaniu robót budowlanych i połączeniu go z budynkiem socjalnym ze zmianą parametrów uŝytkowych i technicznych w istniejących obu budynkach oraz budynku warsztatowo garaŝowym. W wyniku przebudowy w/w budynków nie następują zmiany dotyczące charakterystycznych parametrów takich jak : kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość i szerokość i liczba kondygnacji. Przy wykonywaniu przebudowy projektuje się jednocześnie wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i dachu z wykonaniem kolorystyki budynków i wymianą drzwi i okien KPPSP w Wieluniu tak aby parametry cieplne przegród zewnętrznych po remoncie odpowiadały obowiązującej normie Ochrona cieplna budynków, zalecenia instrukcji ITB Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką. W celu dostosowania do aktualnych wymogów sanitarnych, BHP, ppoŝ. projektuje się wymianę podłóg, posadzek oraz skrzydeł drzwiowych, płytek ściennych, malowaniu, tynków rustykalnych, montaŝu podestu stalowego z schodami, wymianą stolarki, montaŝu instalacji wentylacyjnej, solarnej i klimatyzacji oraz wyposaŝenia wnętrz. w celu dostosowania obiektów KPPSP w Wieluniu do właściwego stanu technicznej sprawności i wartości uŝytkowej istniejących budynków naraŝonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas uŝytkowania obiektów, koniecznym jest wykonanie przebudowy w w/w zakresie. 44

5 OPIS TECHNICZNY 1. BUDYNEK GŁÓWNY Istniejący budynek główny jest budynkiem dwukondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 662,0m2. SłuŜy jako budynek administracyjnobiurowy, socjalny, szkoleniowy. Przebudowa pomieszczeń i ocieplenie Docieplenie ścian zewnętrznych Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych styropianem frezowanym grub. 12cm lub gr.6cm x 2 na mijankę. Przed przystąpieniem do docieplenia ścian naleŝy : zdemontować instalację odgromową zdemontować rynny i rury spustowe, zdemontować istniejące parapety z blachy oczyścić ściany z brudu i kurzu, skuć i ponownie wykonać uszkodzone fragmenty tynku, zagruntować ściany preparatem przeciwgrzybowym zagruntować ściany preparatem wzmacniającym podłoŝe Docieplenie wykonać zgodnie z systemem dociepleń Atlas. Nowe obróbki blacharskie dachu i parapety zewnętrzne okien z blachy ocynkowanej powlekanej brązowej. W trakcie wykonywania docieplenia naleŝy zamontować instalację odgromową w/g obowiązujących norm. Kolorystyka elewacji zgodnie ze wzornikiem NCS oraz rysunkami elewacji 55

6 Uwagi końcowe a/ Wszelkie zmiany materiałowe naleŝy przekonsultować (uzgodnić) z autorem niniejszego opracowania. Nie mogą one absolutnie pogorszyć parametrów techniczno-eksploatacyjnych budynku. b/ Roboty naleŝy prowadzić zgodnie z projektem, przepisami BHP, ppoŝ. i sztuką budowlaną 1.2. Docieplenie dachu Pokrycie dachu z papy jest zniszczone. Dach wymaga docieplenia. Występują liczne przecieki. Obróbki blacharskie wymagają wymiany. Rynny i rury spustowe równieŝ naleŝy wymienić ze względu na zardzewienia i uszkodzenia oraz znaczny stopień zuŝycia. Istniejąca instalacja odgromowa podlega wymianie Docieplenie dachu będzie polegało na: - rozbiórce starych obróbek blacharskich - rozbiórce starego orynnowania - rozbiórce starej instalacji odgromowej - likwidacji pęcherzy i drobnej naprawie istniejącego pokrycia z papy - naprawy zniszczonych kominów wentylacyjnych -przymocowaniu do przygotowanego i zagruntowanego podłoŝa płyt styropianowych FS 20 gr. 16cm za pomocą kołków teleskopowych - ułoŝeniu jednej warstwy papy podkładowej termozgrzewalnej - ułoŝeniu 1 warstwy papy nawierzchniowej termozgrzewalnej - montaŝu nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej - montaŝu orynnowania z PCW - montaŝu instalacji odgromowej - ustawieniu rusztowań ramowych do wymiany rur spustowych, rynien i obróbek blacharskich Wykonanie nowych obróbek blacharskich Nowe obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico ocieplanych ścian co najmniej 40 mm i muszą zabezpieczać elewację przed zaciekami. Obróbki powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. Blachy naleŝy łączyć na rąbek stojący. Źle wykonane obróbki blacharskie spowodują przedostanie się wody pod styropian i jego odspojenie od podłoŝa. 66

7 Wymiana instalacji odgromowej Projektuje się wymianę instalacji odgromowej: wsporników, przewodów poziomych i pionowych. Przewody pionowe naleŝy wciągnąć do rury Peschla zamontowanej do ściany przed wykonaniem docieplenia ścian. Na połączeniach zwodów pionowych i przewodów odprowadzających zamontować skrzynki ze złączami kontrolnymi. Otok nie podlega wymianie. Po zakończeniu robót naleŝy dokonać pomiarów instalacji odgromowej. Mocowanie rur spustowych, tablic itp. NaleŜy wykonać zgodnie z rysunkami projektu Przebudowa pomieszczeń budynku głównego Przebudowa istniejących pomieszczeń obecnie uŝytkowanych przez inwestora. Stan istniejący: Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia PARTER 1/1 Przedsionek 3,53m2 1/2 Komunikacja 29,21m2 1/3 Pom. biurowe 15,67m2 1/4 Sypialnia 22,39m2 1/5a PSK 33,01m2 1/5 Sypialnia 21,95m2 1/6 Sypialnia 15,55m2 1/7 Klatka schodowa 14,42m2 1/8 Łazienka 6,30m2 1/9 Pom. gospodarcze 2,14m2 1/10 GaraŜ 185,73m2 1/11 Pom. porządkowe 3,36m2 1/12 Korytarz 3,36m2 1/13 Korytarz 10,33m2 1/14 Szatnia prac. biurowych 13,15m2 1/15 Świetlica 40,17m2 1/16 Kuchnia 12,62m2 1/17 Jadalnia 21,24m2 1/18 Przedsionek 4,83m2 1/19 Szatnia 8,96m2 1/20 Szatnia 11,54m2 77

8 1/21 Szatnia 13,67m2 1/22 Przedsionek 2,85m2 1/23 Komunikacja 22,59m2 1/24 Szatnia 5,89m2 1/25 Szatnia 13,67m2 1/26 Łazienka 7,98m2 PIĘTRO 2/1 Sala szkoleniowa 88,36m2 2/2 Komunikacja 44,66m2 2/3 Sypialnia 21,70m2 2/4 Sypialnia 22,41m2 2/5 Sypialnia 22,28m2 2/6 Pom. biurowe 10,49m2 2/7 Pom. biurowe 10,51m2 2/8 Pom. biurowe 11,18m2 2/9 Pom. biurowe 9,74m2 2/10 Pokój komendanta 23,01m2 2/11 Pokój z-cy komendanta 10,52m2 2/12 Sekretariat 10,93m2 2/13 Zaplecze sekretariatu 7,13m2 2/14 Pom. biurowe 8,51m2 2/15 WC męskie 6,65m2 2/16 WC damskie 2,26m2 2/17 WC 0,86m2 2/18 Natryski 5,41m2 2/19 Przedsionek 2,99m2 2/20 Pom. biurowe 8,06m2 2/21 Pom. biurowe 7,94m2 2/22 Hol 24,73m2 2/23 Kl.schodowa 8,54m2 2/24 Komunikacja 28,57m2 2/25 Sala tenisa 22,64m2 2/26 Siłownia 21,08m2 2/27 Sypialnia 14,21m2 2/28 Natrysk 2,31m2 2/29 WC 1,07m2 2/30 WC 1,09m2 2/31 Umywalnia 8,02m2 2/32 Sypialnia 15,97m2 2/33 Pom. biurowe 11,86m2 88

9 2/34 Pok. gościnny 22,12m2 2/35 Pok. gościnny 19,46m Pomieszczenia po przebudowie: Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia PARTER 1/1 Przedsionek 3,53m2 1/2 Komunikacja 29,21m2 1/3 Pom. biurowe 15,67m2 1/4 Sypialnia 22,39m2 1/5a PSK 33,01m2 1/5 Sypialnia 21,95m2 1/6 Pom. biurowe OSP 15,55m2 1/7 Klatka schodowa 14,42m2 1/8 WC 6,25m2 1/8a WC 2,21m2 1/9 GaraŜ 185,73m2 1/10 Pom. porządkowe 3,36m2 1/11 Korytarz 3,36m2 1/12 Korytarz 10,33m2 1/13 Szatnia prac. biurowych 13,15m2 1/14 Świetlica 40,17m2 1/15 Kuchnia 12,62m2 1/16 Jadalnia 21,24m2 1/17 Pom. techniczne 4,83m2 1/18 Przedsionek 2,85m2 1/19 Szatnia 79,07m2 1/20 Łazienka 7,98m2 PIĘTRO 2/1 Sala szkoleniowa 88,36m2 2/2 Komunikacja 44,66m2 2/3 Sypialnia 21,70m2 2/4 Sypialnia 22,41m2 2/5 Pom. biurowe 22,28m2 2/6 Pom. biurowe 10,49m2 2/7 Kancelaria tajna 10,51m2 99

10 2/8 Biuro z-cy komendanta 21,24m2 2/10 Pokój komendanta 23,01m2 2/11 Pom. biurowe 10,52m2 2/12 Sekretariat 10,93m2 2/13 Zaplecze sekretariatu 7,13m2 2/14 Pom. biurowe 8,51m2 2/15 WC męskie 6,65m2 2/16 WC damskie 2,26m2 2/17 WC 0,86m2 2/18 Natryski 5,41m2 2/19 Przedsionek 2,99m2 2/20 Pom. biurowe 8,06m2 2/21 Pom. biurowe 7,94m2 2/22 Hol 24,73m2 2/23 Kl.schodowa 8,54m2 2/24 Komunikacja 28,57m2 2/25 Sala tenisa 22,64m2 2/26 Siłownia 21,08m2 2/27 Pom. biurowe 14,21m2 2/28 Natrysk 2,31m2 2/29 WC 1,07m2 2/30 WC 1,09m2 2/31 Umywalnia 8,02m2 2/32 Biuro kwatermistrza 15,97m2 2/33 Pom. słuŝbowe 11,86m2 2/34 Archiwum 22,12m2 2/35 Pom. słuŝbowe 19,46m Pom.1/17 szatni Projektuje się przebudowę obecnej szatni składającej się z pomieszczeń 1/19, 1/20, 1/21, 1/24, 1,25 jedno pomieszczenie szatni nr 1/19 z odnowieniem istniejącego węzła sanitarnego. Na podstawie oględzin elementów konstrukcyjnych remontowanego pomieszczenia stwierdza się, Ŝe strop wykonany jest z płyt kanałowych opartych na ścianach zewnętrznych nośnych i podciągu Ŝelbetowym. Stan techniczny stropu, podciągu i ścian zewnętrznych nośnych ocenia się jako dobry. Projektowane rozbiórki ścianek działowych nie wpłyną ujemnie na utratę nośności elementów konstrukcyjnych. 1010

11 Szatnia będzie słuŝyć jako szatnia podstawowa wyposaŝona w szafki podwójne na odzieŝ osobistą oraz roboczą. Szatnia ta będzie dostosowana dla 50 osób na trzech zmianach. Szatni naleŝy wyposaŝyć w: szafki na odzieŝ w ilości 50szt. wieszaki wolnostojące 2szt. stołki w ilości 8szt. W ramach przebudowy szatni zachodzi konieczność wykonania następujących robót budowlanych Roboty murowe Wyburzenie istniejących ścianek działowych z cegły o gr. 15cm. wymurowanie nowych ścianek działowych z cegły dziurawki gr. 12cm Posadzki Na istniejącą posadzkę szatni i przedsionka projektuje się ułoŝenie płytek Gres 30*30cm na kleju po uprzedniej rozbiórce wykładziny PCW. Posadzki remontowanych pomieszczeń aktualnie są lastrykowe, w części pokryte wykładziną PCV. W pomieszczeniu sanitariatu projektuje się wymianę płytek posadzkowych na płytki Gres 30*30cm. Roboty wykończeniowe Na nowych ściankach, po skutej glazurze, na pasach po rozebranych ściankach, na zamurowanych bruzdach, na poszerzonych ościeŝach drzwiowych projektuje się wykonanie tynku c-w kat.iii. W pomieszczeniu sanitariatu na ścianach projektuje się płytki ścienne na kleju wykończone listwami. Na posadzkach w sanitariacie i szatni projektuje się płytki Gres 30*30cm antypoślizgowe, w szatni cokoliki z płytek Gres do wys. 15cm, zakończone listwami wykańczającymi. Na ścianach szatni i słupach projektuje się tynk Ŝywiczny do wys. 2m, a powyŝej tynku Ŝywicznego dwukrotne malowanie farbą emulsyjną. Projektuje się sufit podwieszany z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych w pomieszczeniach szatni i sanitariatu. W pomieszczeniu sanitariatu projektuje się poszerzenie otworu drzwiowego do szer. 101cm i wymianę ościeŝnicy stalowej i skrzydła drzwiowego na 90*200. Projektuje się wymianę drzwi wewnętrznych przedsionka na aluminiowe 90*200. Ściany sanitariatu projektuje się wyłoŝyć do wysokości 2,5 m okładziną ścienną z płytek glazurowanych 20*25cm na kleju, ściany szatni i przedsionka do wysokości 2,0m otynkować tynkiem Ŝywicznym. 1111

12 Na pozostałych ścianach projektuje się dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze jasnym. Projektuje się wykonanie sufitu podwieszonego z wypełnieniem z płyt z włókien mineralnych we wszystkich remontowanych pomieszczeniach. Instalacja wentylacyjna Stan istniejący: W części remontowanych pomieszczeń istnieje wentylacja grawitacyjna oraz częściowo mechaniczna. Stan po przebudowie: Projektuje się wymianę kratek wentylacyjnych oraz montaŝ nawiewników higrosterowanych w istniejących oknach PCW. W pomieszczeniu szatni projektuje się zastosowanie 3-ch wentylatorów mechanicznych ściennych o wydajności 280m3/h. Wentylatory mechaniczne zapewnią wymagane przepisami 4 - krotną wymianę powietrza na godzinę w szatni. Wentylację w pomieszczeniach węzła sanitarnego zapewnią wentylatory sufitowe o wydajności 220m3/h dla umywalni oraz 150m3/h dla pomieszczenia WC. Instalacja elektryczna Projektuje się wymianę przewodów w pomieszczeniu szatni oraz osprzętu tj. gniazd i przełączników oraz opraw oświetleniowych. Instalacja wod-kan W pomieszczeniu węzła sanitarnego projektuje się wymianę istniejących podejść instalacji w-k, białego osprzętu oraz montaŝ nowego pisuaru, brodzika, zaworu ze złączką do węŝa, kratki ściekowej wraz z nowymi podejściami dla wody z rur ocynkowanych stalowych fi 15mm, dla kanalizacji z rur PCW fi 50mm Pom. 1/15 kuchni i 1/16 jadalni Pomieszczenia 1/15 kuchni i 1/16 jadalni słuŝą do przygotowania i spoŝywania posiłków. Projektuje się remont tych pomieszczeń polegający na skuciu istniejących płytek w pom.1/14 kuchni oraz rozebraniu istniejącej boazerii w pom. 1/15 jadalni pomieszczenia te projektuje się wyłoŝyć do wysokości 2,0m okładziną ścienną z płytek glazurowanych 20*25cm na kleju pomieszczenie kuchni naleŝy wyposaŝyć w urządzenia -szafki kuchenne w zabudowie (3 wiszące, 3 stojące) -kuchnia gazowa z piekarnikiem i termoobiegiem w zabudowie -okap kuchenny 1212

13 -dwa zlewozmywaki(dwukomorowy oraz jednokomorowy z suszarką -kuchenka mikrofalowa -lodówko-zamraŝarka -zmywarka -suszarka do naczyń -umywalka do mycia rąk, pojemnik na mydło w płynie, wieszak do ręczników jednorazowych pomieszczenie 1/15 jadalni naleŝy wyposaŝyć: -stół 3-częściowy na ok.16osób -16 stołków -szafki na rzeczy osobiste zamykane na kluczyk w ilości 50sztuk Pom. 1/8, 1/8a WC Projektuje się adaptację istniejącego pomieszczenia gospodrczego (1/9) na WC z przedsionkiem. W istniejącym sąsiednim pomieszczeniu WcnaleŜy wydzielić przedsionek ścianą pełną jak na rysunku. W ramach adaptacji tych dwóch pomieszczeń zachodzi konieczność wykonania następujących robót budowlanych: Roboty murowe Wyburzenie istniejących ścianek działowych z cegły o gr. 15cm. wymurowanie nowych ścianek działowych z cegły dziurawki gr. 12cm (jak na rys.a-1a) Posadzki W pomieszczeniu WC projektuje się uzupełnienie płytek posadzkowych na płytki Gres 30*30cm. Roboty wykończeniowe Na nowych ściankach, po skutej glazurze, na pasach po rozebranych ściankach, na zamurowanych bruzdach, na poszerzonych ościeŝach drzwiowych projektuje się płytki ścienne na kleju wykończone listwami. Projektuje się sufit podwieszany z płyt G-K. Instalacja wentylacyjna Stan istniejący: W części przebudowanych pomieszczeń istnieje wentylacja grawitacyjna oraz częściowo mechaniczna. Stan po przebudowie: Projektuje się wymianę kratek wentylacyjnych oraz montaŝ nawiewników ściennych higrosterowanych. W pomieszczeniu WC projektuje się zastosowanie 3-ch wentylatorów mechanicznych o wydajności 100m3/h sufitowych podłączonych rurą spiro do istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej. Instalacja wod-kan 1313

14 W pomieszczeniu WC projektuje się wymianę istniejących podejść instalacji w-k, białego osprzętu oraz montaŝ nowej ubikacji z nowymi podejściami dla wody z rur ocynkowanych stalowych fi 15mm, dla kanalizacji z rur PCW fi 50mm dla umywalki. pisuaru oraz fi110 dla ubikacji Pom. 1/5a PSK W pomieszczeniu Powiatowego Stanowiska Kierowania naleŝy wymienić istniejącą wykładzinę na posadzce cementowej na panele podłogowe o najwyŝszej klasie ścieralności na powierzchni 8,80m2, na pozostałej powierzchni projektowane są płytki Gres 30*30cm antypoślizgowe. Drzwi wejściowe do pomieszczenia z szybą wenecką i zamkiem szyfrowym. Okno od strony wiatrołapu przy wejściu do budynku wymienić na okno PCV typu FIX z szybą wenecką Pom. 1/6 biuro OSP Usunięcie rys i pęknięć na ścianach polegać będzie na przemurowaniu ściany w miejscu pęknięć przy uŝyciu zaprawy cementowej. Wymiana posadzek z wykładzin PCV na posadzce cementowej na podłogę z paneli podłogowych drewnianych w najwyŝszej klasie ścieralności AC5. Całość z sufitami projektuje się dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze jasnym Pom. 1/5; 1/4 sypialnie Wymiana posadzek z wykładzin PCV na posadzce cementowej na podłogę z paneli podłogowych drewnianych w najwyŝszej klasie ścieralności AC5. Wymiana skrzydeł drzwiowych na nowe. Na ścianach i sufitach projektuje się dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze jasnym Pom. 1/9 garaŝu Wykonanie nowej posadzki z płytek przemysłowych ceramicznych Pom. 1/7 klatka schodowa Projektuje się połączenie I piętra części biurowej z I piętrem części szkoleniowej budynku głównego (tzn. pom.2/2 komunikacja z pom.2/22 holu) za pomocą podestu stalowego. Dla tego zamierzenia naleŝy wykonać roboty: zamianę istniejącego okna o wymiarach 140/140 na drzwi 90/210 zamontowanie podestu stalowego Na klatce schodowej projektuje się równieŝ zerwanie starych tapet i połoŝenie tynku mozaikowego. 1414

15 1.3.9.Pom.2/16 WC damskie i 2/15 WC męskie W pomieszczaniach WC projektuje się: skucie istniejącej glazury wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsokartonowych na ruszcie metalowym, dwukrotne malowanie farba emulsyjną połoŝenie okładzinę ścienną z płytek glazurowanych 20*20cm na kleju na pełną wysokość pomieszczenia. projektuje się wymianę istniejących podejść instalacji w-k, białego osprzętu Pom. 2/23 klatki schodowej Projektuje się dwukrotne malowanie farba emulsyjną sufitu oraz połoŝenie tynku na ścianach klatki schodowej. Wymiana dwóch okien wewnętrznej klatki schodowej na nowe typu FIX z PCV oraz zmniejszenie wewnętrznego okna od pomieszczeń WC na I piętrze budynku do wielkości 60x60cm oraz osadzenie okna typu FIX z PCV. Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej na drzwi aluminiowe ciepłe. 1.6.Odciąg spalin dla garaŝu budynku głównego Odciąg spalin z wozów straŝy poŝarnej Przewiduje się montaŝ 4 stanowisk odciągu spalin bezpośrednio z rur wydechowych pojazdów wyposaŝony w zautomatyzowany sterowany system wyciągu spalin o wydajności układu 3240 m3/h na 4 stanowiskach wozów bojowych, zostaną zamontowane szyny odciągowe SBT z systemem Grabber pneumatycznego mocowania ssawki. KaŜde stanowisko zostanie wyposaŝone w ciśnieniowy czujnik. W momencie odpalania pojazdu czujnik otworzy przepustnicę oraz włączy wentylator o ile wcześniej nie będzie włączony. Instalacja odciągowa wykonana jest z rur spiro. Spaliny z pojazdów są transportowane rurociągiem i wyrzucane na zewnątrz. SpręŜone powietrze doprowadzone do ssawki Grabber musi być czyste i suche i mieć ciśnienie max 1 bar. 1515

16 1.7.Klimatyzacja W pomieszczeniach 1/3Biuro, 1/5 PSK, 2/6Pokój biurowy, 2/7Kancelaria, 2/8Pokój biurowy, 2/9Pokój biurowy, 2/10Pokój komendanta, 2/11Pokój komendanta 2/12Sekretariat, 2/14Pokój biurowy, 2/7 Kancelaria projektuje się zamontowanie urządzeń klimatyzacyjnych. Klimatyzacja w systemie LG. Zaprojektowano jednostki wewnętrzne dla pokoi biurowych piętra szt 8, o symbolu MS07AH i mocy 2.1/2,2 kw, oraz 2 szt MS12AH o mocy 3.5/3.7 kw, dla jednostki zewnętrznej 19.7/22.2 kw modelu FM 56 AH, z dystrybutorem 2 szt. Na parterze jednostka wewnętrzna 5,3 kw o symbolu MS 18AH i MS09AH z jednostką zewnętrzną 8.4/9.4 kw o symbolu FM 25AH. 2,0 BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAśOWY Budynek warsztatowo-garaŝowy jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Powierzchnia zabudowy 695,0m Przebudowa pomieszczeń budynku warsztatowo-garaŝowego Budynek składa się z pomieszczeń: Nazwa Pow.uŜytkowa 1/1 GaraŜ 46,45m2 1/2 GaraŜ 49,61m2 1/3 GaraŜ 48,06m2 1/4 Magazyn 45,18m2 1/5 Magazyn 22,40m2 1/6 Magazyn 21,78m2 1616

17 1/7 Magazyn 45,11m2 1/8 Magazyn 23,79m2 1/9 Sanitariaty 10,65m2 1/10 Magazyn 9,01m2 1/11GaraŜ 59,99m2 1/12 Pom. gospodarcze 46,41m2 1/13 GaraŜ 54,24m2 1/14 Magazyn odzieŝy 44,85m2 1/15 Magazyn 10,17m2 1/16 Kotłownia 32,77m2 1/17 Skład paliw 20,68m2 1/18 Magazyn 20,98m2 Po przebudowie 1/9WC 1,21m2 1/10Pralnia 18,19m Docieplenie ścian zewnętrznych Parametry docieplenie ścian zewnętrznych tak samo jak na budynku głównym Docieplenie dachu Pokrycie dachu z papy jest zniszczone. Dach wymaga docieplenia. Występują liczne przecieki. Obróbki blacharskie wymagają wymiany. Rynny i rury spustowe równieŝ naleŝy wymienić ze względu na zardzewienia i uszkodzenia oraz znaczny stopień zuŝycia. Istniejąca instalacja odgromowa podlega wymianie Przebudowa pomieszczeń warsztatowo garaŝowych polegająca na wymianie stolarki okiennej, drzwiowej i bram garaŝowych W budynku warsztatowo-garaŝowym projektuje się wymianę starych okien drewnianych na okna PCV, drzwi na drzwi aluminiowe oraz bram garaŝowych na bramy garaŝowe segmentowe. Parametry techniczne w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej. 1717

18 2.4.1.Przebudowa posadzek, ścian wewnętrznych, sufitów Projektuje się połoŝenie posadzek z płytek przemysłowych ceramicznych oraz dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbami emulsyjnymi w pomieszczeniach 1/1GaraŜ; 1/2 GaraŜ; 1/3 GaraŜ; 1/4 Magazyn; 1/5 Magazyn; 1/6 Magazyn; 1/7 Magazyn; 1/8 Magazyn; 1/10 Magazyn; 1/11GaraŜ; 1/12 Pom. gospodarcze; 1/13 GaraŜ; 1/15 Magazyn Istniejące pomieszczenie sanitariatów oraz sąsiednie magazynu zostanie przebudowane i zaadaptowane jako pomieszczenie pralni. Projektuje się pomieszczenie pralni wyposaŝyć w wannę, umywalkę, suszarkę wieszakową typu SWG. Wentylacja w pomieszczeniu mechaniczna za pomocą dwóch wentylatorów o wydajności 250m3/h zapewniająca wymagane 10[1/h] krotności wymian powietrza na godzinę. W ramach przebudowy pomieszczenia sanitariatów zachodzi konieczność wykonania robót budowlanych: rozbiórka ścianek działowych wymiana płytek ściennych i posadzkowych uzupełnienie tynków prace malarskie montaŝ wentylatora demontaŝ starego osprzętu białego wymiana podejść wymiana ruraŝu wod-kan. montaŝ wanny, umywalki montaŝ suszarki wieszakowej typu SWG 1818

19 2.4.3.W pomieszczeniu 1/11 garaŝu istniejący kanał techniczny naleŝy zasypać piaskiem z zagęszczeniem i wykonać warstwy posadzki pod płytki Kolektory słoneczne Przewiduje się zabudowę dachowych kolektorów słonecznych jako alternatywne źródło ciepła dla potrzeb przygotowania cieplej wody uŝytkowej. Parametry kolektora dobrane dla potrzeb około 20osób na zmianie. Kolektory zostaną zabudowane na dachu, nad istniejącą kotłownią pod kątem stopni. Kolektory będą współpracować z istniejącym i projektowanym zasobnikiem ciepłej wody. W skład układu solarnego wchodzą kolektory słoneczne, pompa obiegowa cieczy solarnej, orurowanie, armatura. Układ solarny wyposaŝony będzie w układ automatyki sterujący pracą zestawu. BUDYNEK MAGAZYNOWO GOSPODARCZY Budynek magazynowo-gospodarczy jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Powierzchnia zabudowy 60,0m Odnowienie ścian zewnętrznych Projektuje się odnowienie ścian zewnętrznych Przed przystąpieniem do odnowienia ścian naleŝy : zdemontować instalację odgromową zdemontować rynny i rury spustowe, zdemontować istniejące parapety z blachy oczyścić ściany z brudu i kurzu, skuć i ponownie wykonać uszkodzone fragmenty tynku, 1919

20 zagruntować ściany preparatem przeciwgrzybowym zagruntować ściany preparatem wzmacniającym podłoŝe - wykonać tynk strukturalny Kolorystyka elewacji zgodnie ze wzornikiem NCS oraz rysunkami elewacji 3.2. Pokrycie dachu Naprawa dachu budynku magazynowo gospodarczego polega na jednokrotnym pokryciu dachu papą termozgrzewalną. 4.0OCHRONA P.POś. 4.1.WARUNKI OCHRONY P.POś. Obiekty spełniają wymagania klasy C odporności poŝarowej tj.: - główna konstrukcja nośna obiektu w klasie odporności ogniowej co najmniej 60 minut, -stropy w klasie REI 60 w klasie R 15 konstrukcja, przekrycie E 15 Obiekty podzielony zostały na trzy strefy poŝarowe. 1.Budynek główny - Strefa poŝarowa zakwalifikowana została do kategorii ZL III. 2.Budynek warsztatowo-garaŝowego - Strefa poŝarowa zakwalifikowana została do kategorii PM. 3.Budynek magazynowo gospodarczy - Strefa poŝarowa zakwalifikowana została do kategorii PM. NaleŜyte warunki ewakuacyjne z obiektu zapewniono poprzez : - długości dojść ewakuacyjnych nie przekraczające 30 m przy jednym wyjściu i 60 m przy wielu wyjściach z obiektu, 2020

21 - szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych wynoszą co najmniej 140 m. - drzwi ewakuacyjne z obiektu otwierają się na zewnątrz - zapewnić naleŝy oświetlenie ewakuacyjne gwarantujące na drogach ewakuacyjnych natęŝenie minimum 1,0 Lx przez okres co najmniej 120 min. 4.2.Obiekt chroniony jest instalacją odgromową. Strefa poŝarowa wyposaŝona będzie w przeciwpoŝarowy wyłącznik prądu. Do zewnętrznego gaszenia słuŝą dwa hydranty φ 80 na sieci wodociągowej miejskiej. Lokalizację hydrantów pokazano na planie zagospodarowania. 4.3.Dojazd poŝarowy zapewnia ulica Wodna i drogi wewnętrzne INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ Wymagane jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. z uwzględnieniem poniŝszych informacji: - ustawić bariery i tablice informacyjne o zakazie wstępu i o niebezpieczeństwie wynikającym z pracy na wysokości. - oznakować wyjazd z terenu budowy na drogę publiczną - w ciągły sposób nadzorować stan zabezpieczeń, w szczególności przed rozpoczęciem robót - wygrodzić i oznakować elementy zagospodarowania działki stwarzające zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - wyznaczyć drogę dojazdową oraz miejsca składowania materiałów - zachować szczególną ostroŝność przy pracach na wysokości -stosować zabezpieczenia, środki ochrony osobistej oraz narzędzia posiadające aktualne badania i atesty 2121

22 - zachować szczególną ostroŝność przy wykonywaniu robót odchyleniowych - zatrudnieni pracownicy powinni posiadać aktualne badania ogólne i zezwalające na pracę na wysokości - zatrudnieni pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP, okresowych oraz stanowiskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami - zapewnić nadzór nad prowadzonymi robotami przez osobę uprawnioną - zachować wszystkie wymagania w zakresie przepisów BHP pracy na budowie ze szczególnym uwzględnieniem przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. 6. UWAGI KOŃCOWE Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne naleŝy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami w danym zakresie robót. Roboty winny być wykonywane zgodnie z przepisami technicznobudowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej i przestrzegając przepisów BHP. Materiały uŝyte do budowy i przebudowy oraz remontu budynków powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty techniczne ITB, znak B dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi, oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny. SPIS RYSUNKÓW A-0 - Mapa do celów lokalizacyjnych A-1 Rzut parteru budynku głównego A-2 Rzut piętra budynku głównego A-3 Rzut dachu bud. głównego A-4 Elewacje bud. głównego A-5 Elewacje bud. głównego A-6 Rzut parteru budynku warsztatowo garaŝowego A-7 Rzut dachu budynku warsztatowo garaŝowego A-8 Elewacje budynku warsztatowo garaŝowego A-9 Elewacje budynku magazynowo gospodarczego 2222

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Nazwa inwestycji : Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na biura i salę obrad Adres budowy : Święciechowa, ul. Rynek 14 a ( dz. nr ewid. 73/1, 73/2)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie. c. d. Załącznik Nr 5 TYPOWANIE ROBÓT NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z.

Bardziej szczegółowo

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A.

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A. BUDYNEK Nr 5 Segment C OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAŻOWEGO Nr 5 SEGMENT C ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z przystawaniem na mieszkanie aktywizujące

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO Inwestor : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Zadanie: Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

6 W.C. 1. - Malowanie farbą emulsyjną ścian powyżej licowania ścian z płytek ceramicznych.

6 W.C. 1. - Malowanie farbą emulsyjną ścian powyżej licowania ścian z płytek ceramicznych. Lp. Zakres niezbędnych prac 1 Przedsionek 1. - Malowanie farbą emulsyjną ścian 3. - Regulacja drzwi wejściowych, zamek, samozamykacz. 4. - Regulacja drzwi wewnętrznych, zamek, montaż samozamykacza 2 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE:

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE: załącznik nr 1 : Tabela podziału ceny ryczałtowej dot. zakresu prac budowlanych dotyczy: Zapytania ofertowe: Nabycie robót i materiałów budowlanych celem stworzenia odpowiednich warunków pracy parku maszynowego

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA 51-682 WROCŁAW, Ul.Mierosławskiego 10/1, tel./fax 372 86 17, tel. 0601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY TEMAT: REMONT

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE 1. DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. INWESTOR Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.bończyka 13,

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Wodna 1

Komenda Powiatowa Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Wodna 1 Nr projektu: 218/S3 Inwestor: Komenda Powiatowa Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Wodna 1 Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "INNOWATOR PLUS" Piotr śywica 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 tel. 245-45-77 NIP 665-109-28-97 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa zamówienia: Adaptacja pomieszczeń 45,46 i 47 na gabinet

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH Temat : Modernizacja pomieszczeń Muzeum Historii Katowic przy ul. Kopernika 11/2 w Katowicach Zamawiający: Muzeum Historii Katowic 40-025 Katowice ul.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie Pawilon I 0,00 0,00 0,00 0,00 Pawilon I - ocieplenie ścian zewnętrznych, w tym: odbicie tynków, zaprawy 1 wyrównujące, płyty styropianu FS-15 gr.12cm, przygotowanie podłoża, wyprawa m2 1192,83 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i OPIS ZAKRESU PRAC - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. Własna Strzecha 18A 1.1 Zakres prac remontowych:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Wykaz prac remontowych 4. Część graficzna: 4.1. Rzuty skala 1:100 rys. nr 1 Prace remontowe w pomieszczeniach Oddziału Zakaźnego C

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBINACH INWESTOR: GMINA ABRAMÓW UL.22LIPCA 21-143 ABRAMÓW LUTY 2011 1.Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4.1. Ogólny opis stanu istniejącego Obiekt, w którym mieści się przebudowywana kuchnia, jest budynkiem w całości podpiwniczonym o zróżnicowanej ilości kondygnacji nadziemnych;

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO AL. RACŁAWICKIE 7, 20-059 LUBLIN CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców. I. Dane ogólne

OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców. I. Dane ogólne OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Budynek świetlicy środowiskowej 1.2. Lokalizacja : Lubiec gm.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE Istniejący budynek parterowy w którym znajdują się obecnie pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt : Zakres : Adres inwestycji : Żłobek nr Rzeszów, ul. Piękna 18

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt : Zakres : Adres inwestycji : Żłobek nr Rzeszów, ul. Piękna 18 VICTORIAL Sp.zo.o. 35-001 Rzeszów, ul. Św. Mikołaja 6 Tel. 17/ 8586165, 889 014 114 KRS 0000 106635, NIP ; 813-03-35-683 Pracownia 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 bl.brach@vp.pl Projekt : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 4. Nazwa i adres jednostki projektowej: Lidia Kreft, Kartuzy, ul. Prokowska 27/4

PROJEKT BUDOWLANY. 4. Nazwa i adres jednostki projektowej: Lidia Kreft, Kartuzy, ul. Prokowska 27/4 PROJEKT BUDOWLANY 1. Temat: Remont korytarza na 1 i 8 piętrze, 2 bocznych klatek schodowych od parteru do 7 piętra włącznie oraz malowanie głównej klatki schodowej w budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu Modernizacja dachu na budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Gostyninie

Opis techniczny do projektu Modernizacja dachu na budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Gostyninie Opis techniczny do projektu Modernizacja dachu na budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Gostyninie 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Inwestora 2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ROBOTY REMONTOWE - WEWNĘTRZNE OSP ul. Kościuszki 14 w Pieńsku

ROBOTY REMONTOWE - WEWNĘTRZNE OSP ul. Kościuszki 14 w Pieńsku ROBOTY REMONTOWE - WEWNĘTRZNE OSP ul. Kościuszki 14 w Pieńsku 1) kotłownia 2) WC 3) łaźnia 4) szatnia - wykonanie wentylacji mechanicznej, - układanie płytek posadzkowych i ściennych, 5) - kuchnia 6) pokój

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Znak sprawy: Załącznik nr... do SIWZ UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TEMAT Remont Urzędu Pocztowego Konstantynów, 21-543 Konstantynów, ul. Wyszyńskiego 1. INWESTOR Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45453000-7 Budowa DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE Inwestor Dom Pomocy Społecznej 12-100 Szczytno ul. Wielbarska

Bardziej szczegółowo

Warszawa Zakres robót w budynku nr 4 do Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie inwestycji pt: Termomodernizacja,

Warszawa Zakres robót w budynku nr 4 do Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie inwestycji pt: Termomodernizacja, Warszawa 22.03.2016 Zakres robót w budynku nr 4 do Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie inwestycji pt: Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku nr 4 parter. Roboty remontowe wewnętrzne realizowane

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Remont trzech pomieszczeń sanitarnych WC w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ADRES : Kwidzyn ul. Grudziądzka 6 INWESTOR: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 82-500

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45442100 8 : roboty malarskie Kod CPV 45432100 5 : kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV 45431100 8 : kładzenie terakoty Kod CPV 45421100-5

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I Łęczyca, dn. 20.06.2014 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I KORYTARZ Zerwanie z podłogi płytek PCV, wykładziny typu tarkett oraz posadzki betonowej do płyt stropowych ( od drzwi balkonowych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

i ochrony zdrowia Przystosowanie istniejącego obiektu do standardów Unii Europejskiej etap II przebudowa pomieszczeń

i ochrony zdrowia Przystosowanie istniejącego obiektu do standardów Unii Europejskiej etap II przebudowa pomieszczeń Rodzaj opracowania: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Przystosowanie istniejącego obiektu Domu Pomocy Społecznej w Suszu do standardów Unii Europejskiej etap II przebudowa pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43 Inwestor : Gmina Cieszyn 43-400 Cieszyn, Rynek 1 Temat : Projekt remontu pomieszczeń Autor opracowania

Bardziej szczegółowo

I. Nieruchomość składa się z dwóch działek : - nr 303/3 o powierzchni 3647,0m2, - nr 303/5 o powierzchni 21320,0m2. Razem : 24.967,0m2.

I. Nieruchomość składa się z dwóch działek : - nr 303/3 o powierzchni 3647,0m2, - nr 303/5 o powierzchni 21320,0m2. Razem : 24.967,0m2. Załącznik nr 1 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w PGE E.O. S.A. 00-876 Warszawa ul. Ogrodowa nr 59a adres nieruchomości przeznaczonej do zbycia : Dychów nr 6a, 66-627 Bobrowice. I. Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE NR 33 I 35 UL. TOPOLOWA W TARNOWIE WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH WRAZ Z ICH DOCIEPLENIEM INWESTOR: URZĄD MIASTA TARNOWA, WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU KULTURY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU KULTURY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU KULTURY Branża: Budowlana Część: Remont budynku Domu kultury Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Mokobody, dz. nr 1019/2 Projektant:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : SŁUBICE - ZASOBY Gminne Obiekt : BUDYNEK URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁUBICACH Adres : 69-100 SŁUBICE ul. Akademicka 1 P R Z E D M I A R R O B Ó T Data : 2007-05-10 Str: 1 a. ELEMENT : Malowanie Poz.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REMONT POMIESZCZEŃ OŚWIATOWYCH Roboty budowlane. Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego

Przedmiar robót. REMONT POMIESZCZEŃ OŚWIATOWYCH Roboty budowlane. Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45000000-7 Roboty budowlane ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Adres Inwestycji: Gdańsk ul. Do Studzienki 16A

Adres Inwestycji: Gdańsk ul. Do Studzienki 16A Remont wybranych pomieszczeń i korytarzy budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej Adres Inwestycji: Gdańsk ul. Do Studzienki 16A Inwestor: Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 pom. 0.

Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 pom. 0. 1 Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 Zestawienie robót przewidzianych do wykonania ujęto w układzie poszczególnych pomieszczeń.

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. DATA OPRACOWANIA : maj 2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. DATA OPRACOWANIA : maj 2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń sanitarnych w pionie 103-403 w Hotelu Asystenta ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul.pautscha 5/7 INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Włodziierz

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

Zespół szkół Nr. 2 w Rzeszowie Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12360) strona nr: 1. Przedmiar

Zespół szkół Nr. 2 w Rzeszowie Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12360) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 GRUPA I 11 ELEMENT - STOLARKA DRZWIOWA PARTERU 111 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 15 szt 112 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych

Bardziej szczegółowo