Projekt: Biuro: RAWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA. ul. mj r. H. Sucharskiego dz. n. Rawicka Spółdz. Mieszk R a w i c z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt: Biuro: RAWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA. ul. mj r. H. Sucharskiego dz. n. Rawicka Spółdz. Mieszk. 6 3-9 0 0 R a w i c z"

Transkrypt

1 Klient: Projekt: RWIK SPÓŁZILNI ISZKNIOW -900 Rawicz ul mjr H Sucharskiego 5 Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z u l m j r H S u c h a r s k i e g o d z n od grupowego węzła ciepła iuro: Gr I nżynierii Sanitar NO S t r z a ł k o w o ul Pułaskiego 5a SterIT Grzegorz Ignacik G r u s z c z y n ul Wieniawskiego 8 Stopień ochrony: ane techniczne: I P 5 4 Rozdzielnica: Szafa automatyki RW Szafa węzła cieplnego Napięcie mierzone: Zabezpieczenie w/g I 49- / IN V 00 Ochrona przewodów doprowadzających Napięcie mierzone Napięcie znamionowe Nap pomocnicze V azy Hz Rodzaj wykonania 0 V 4 V 50 Hz 50 Hz P PN PN I z o l a c j a c ałk Płyty montażowe nie są podłączone do uziemienia Nap pomocnicze Nap pomocnicze Tr a f o Trafo Prostown Połącz bezpośr l a c h a s t a l owa aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a = Szafa RW Rawicka Spółdz ieszk S t rona tytułowa R a w i c z N r r y s ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła z 9 rys

2 Oświadczenie Oświadczamy, że załączona dokumentacja KPi dla RWIK SPÓŁZILNI ISZKNIOW Rawicz ul mjr H Sucharskiego 5 jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć Wykonawca oświadcza, że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz istniejącymi w RP w tym zakresie normami eklarujemy z pełną odpowiedzialnością, ż e wyrób - szafa zasilająco-sterownicza KPi o oznaczeniu projektowym jest zgodny z dyrektywami: Szafa RW - 00 / 95 / W - niskonapięciowe wyroby elektryczne, - 04 / 08 / W - zgodność elektromagnetyczna mgr inż G Ignacik S t r o n a t y t u ł o wa a z a P r ojektu P r o j wykonawczy 0 4/05/RW mgr i nż G Ignacik ata 0504 ranża KPi Wykonawca Gr Inżynierii Sanitar NO S t r z a ł k o w o ul Pułaskiego 5a Oświadczenie Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła = Szafa RW N r r y s z 9 r ys

3 OZNZNI W PROJKI OZNZNI URZĄZŃ = - oznaczenie miejsca - oznaczenie urządzenia - - oznaczenie aparatu X - numer arkusza w projekcie Y - oznaczenia urządzenia Z - numer urządzenia na arkuszu =Szafa S Pole 0 -XYZ PRZYKŁY: - podzespoły, sterowniki, elementy sterujące - Przetworniki wielkości nieelektrycznych na elektryczne (czujniki) - kondensatory K - czujniki kontroli faz - elementy dwustanowe, pamięci operacyjne - przetwornice częstotliwości, przekształtniki, przetworniki - urządzednia zabezpieczające (wyłączniki nadmiarowo-prądowe, bezpieczeniki) G - generatory, źródła prądotwórcze, gniazda serwisowe H - urządzenia sygnałowe (sygnalizatory optyczne i akustyczne, lampki sygnalizacyjne) K - przekaźniki i styczniki (styczniki pomocniczne, przekaźniki, przkaźniki czasowe) KI - przekaźniki prądowe L - indukcyjności (dławiki) - silniki (silniki, napędy urzadzeń wykonawczych) N - wzmacniacze, regulatory P - mierniki wskazujące R - oporniki (oprniki nastawcze, potencjometry rezystory hamujące) S - łączniki, przełączniki (łączniki sterownicze, przyciski, łączniki krańcowe) S - ochronniki przepięciowe SG - wyłączniki główne T - transformatory U - rezerwa V - półprzewodniki W - tory przesyłowe (kable, przewody, szyny) X - zaciski, gniazda, wtyczki, listwy zaciskowe Y - urzadzenia mechaniczne uruchamiane elektrycznie (hamulce, zawory, sprzęgła) Z - zasilacze, UPSy =-XYZ aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S t rona tytułowa - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Wykaz oznaczeń urządzeń z 9 rys

4 WYKZ KOLORÓW PRZWOÓW ZSTOSOWNYH W ROZZILNIY Napięcie zmienne 0 / 400 V : SPS I/O: czarny - faza L czarny - faza L czarny - faza L czarny - faza sterownicza Ls niebieski - neutralny (zero) żółto-zielony - P (ochronny) czarny - wej/wyj cyfrowe 0 V zółty - wej/wyj cyfrowe 4 V zielony - wej/wyj cyfrowe 4 V biały - masa / GN szary - I/O Napięcie 4 V : Napięcie 4 V : zółty - G (faza) biały - G0 (masa) zielony - P (plus) biały - (minus) Napięcie obce: pomarańczowy aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S t rona tytułowa - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s 4 u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła W y k a z k o l o r ó w p r z e w o d ó w w r o z d z ielnicy z 9 rys

5 WYTYZN ONTŻU OKLOWNI Kable należy układać w korytach kablowych wykonanych z metalu (pełnych lub ażurowych) opuszcza się prowadzenie kabli w rurkach PV System korytek kablowych powinien być kompletny i składać się z typowych elementów takich jak odcinki proste korytek, złącza, łuki, trójniki, wsporniki ścienne i sufitowe Kable pomiarowe i sterownicze do 0V oraz kable zasilające 0V powinny być prowadzone w niezależnych korytkach kablowych lub w przypadku prowadzenia kabli we wspólnym korytku powinny być one od siebie oddzielone jak pokazano poniżej Przykład nr Przykład nr Przykład nr Przewody sterownicze (niskoprądowe) Sygnały binarne i analogowe min 5 cm min 0 cm min 5 cm Przewody zasilające Zasilanie 0 V i/lub 400 V Korytka prowadzone równolegle obok siebie Korytka prowadzone równolegle nad sobą Pojedyńcze korytko aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S t rona tytułowa - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s 5 u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Wytyczne montażowe z 9 rys

6 WYTYZN POPIĘI KRNÓW L LOWNIKÓW Należy unikać prowadzenia kabli wychodzacych z falowników z innymi kablami, w szczególności kabli sterowniczych i/lub niskiego napięcia PRZTWORNI ZĘSTOTLIWOŚI U V WP U V WP SILNIK LKTRYZNY aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S t rona tytułowa - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Wytyczne montażowe z 9 rys

7 -X ZISK -X GNIO -X -H -H X X WTYZK LPK SYGNLIZTOR ŚWITLNY UZK SYGNLIZTOR OPTYZNY -K -K4 -K5 -K -K7 U > U < WK PRZKŹNIK NNPIĘIOWGO (WYZWLZ WZROSTOWY) WK PRZKŹNIK PONPIĘIOWGO (WYZWLZ ZNIKOWY) WK PRZKŹNIK Z ZWŁOKĄ PRZY OPNIU WK PRZKŹNIK Z ZWŁOKĄ PRZY WZUZNIU WK PRZKŹNIK TRIZNGO (WYZWLZ PRZIĄŻNIOWY) -Y -Q -K 5 4 -K -K 4 4 WK ZWORU LKTRO- GNTYZNGO ZSTYK TORU GŁÓWNGO STYZNIK ZSTYK PRZŁĄZNY ZSTYK NORLNI OTWRTY ZSTYK NORLNI ZKNIĘTY -K -K / -K -K -K ZSTYK ROZWIRNY OPÓŹNION ZYKNI ZSTYK ROZWIRNY OPÓŹNION OTWIRNI I ZYKNI ZSTYK ZWIRNY OPÓŹNION OPNI ZSTYK ZWIRNY OPÓŹNION ZŁĄZNI ZSTYK ROZWIRNY ZIŁJĄY Z OPÓŹNINI -Q 5kW WK STYZNIK O OY 5 kw -K WK PRZKŹNIK RNNYJNGO -K4 8 5 ZSTYK PRZŁĄZNY OPÓŹNION ZŁĄZNI -K ZSTYK ROZWIRNY ZIŁJĄY Z WYPRZZNI -K -K WK PRZKŹNIK WK PRZKŹNIK ISTILNGO (IPULSOWGO) -K -K4 WK PRZKŹNIK Z LOKĄ HNIZNĄ WK PRZKŹNIK TKTUJĄGO -K5 -K 8 5 ZSTYK PRZŁĄZNY OPÓŹNION OPNI ZSTYK ROZWIRNY OPÓŹNION OTWIRNI -K -K ZSTYK ROZWIRNY ZIŁJĄY Z OPÓŹNINI ZSTYK ROZWIRNY ZIŁJĄY Z WYPRZZNI aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S t rona tytułowa - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s 7 u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła W y k a z s y m b o l i a p a r atów z 9 rys

8 -K -SG UZIO POŁĄZNI O SZYNY OHRONNJ ZGR STRUJĄY WYŁĄZNIK SOZYNNY LU SILNIKOWY In = 5 - WYŁĄZNIK NPRĄOWY - -IGUNOWY In = HRKT - N WYŁĄZNIK 0 0m N TRIK (PRZKŹNIK PRZIĄŻNIOWY) NPRĄOWY -IG N In = 0 (ch) IZ = 0 m ~ ~ -Q NPĘ POPY -ZOWJ NPĘ WNTYLTOR -ZOWGO TRIK -P - h KONNSTOR TRISTOR PT LIZNIK GOZIN PRY -SG 4 5 WYŁĄZNIK GŁÓWNY -T K k L l PRZKŁNIK PRĄOWY -Q TYRYSTOR R 0 -S 4 PRZŁĄZNIK TRÓJPOZYYJNY R-0- -S OGRNIZNIK PRZPIĘ -T 0 V 4 0 V 4 V TRNSORTOR 0 / 4 V O: 0 V -R IO -S7 0- ŁĄZNIK KRZYWKOWY -IGUNOWY 0- - ZPIZNIK -IGUNOWY In = 0 V 4 V 0 W ZSILZ 0 V/4V O: 0 W -R GRZŁK -S 4 ŁĄZNIK KRŃOWY NO N - - OŁĄZNIK -IGUNOWY In = ROZŁĄZNIK -IGUNOWY In = I -G L - P N P PRZKSZTŁTNIK NP IŚNINI N PRĄ GNIO -ZOW Z P -R -R POTNJOTR (RZYSTOR NSTWNY) RZYSTOR -S -S 4 PRZYISK ZPIZŃSTW STILNY N PRZYISK ZPIZŃSTW Z SOPOWROT NO N aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S t rona tytułowa - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s 8 u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła W y k a z s y m b o l i a p a r atów z 9 rys

9 -S 4 PRZYISK IĘGNOWY NO N - P ZUJNIK IŚNINI ROZWIRNY -S 4 ŁĄZNIK N KLUZ NO N - P 4 ZUJNIK IŚNINI ZWIRNY -S 4 ŁĄZNIK OROTOWY SOPOWROTNY NO N - ZUJNIK TPRTURY ROZWIRNY -S ŁĄZNIK OROTOWY STILNY NO N - 4 ZUJNIK TPRTURY ZWIRNY -S PRZYISK OPJĄY N - PRZTWORNIK TPRTURY NP Pt000 -S PRZYISK Z SOPOWROT N -S 4 PRZYISK STILNY NO N -S 4 PRZYISK Z SOPOWROT NO N aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S t rona tytułowa - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s 9 u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła W y k a z s y m b o l i a p a r atów z 9 rys

10 Spis rysunków: Nr Rawicz - RS W Plik Przerwy ciągłości numerów rysunków (kolumna "Plik") są pozycjami wolnymi - rysunki rezerwowe Komentarz rkusz: =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT000 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT000 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT000 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT0004 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT0005 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT000 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT0007 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT0008 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT0009 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_SZ000 Spis rysunków projektowych =Szafa RW_Rawicz - RS W_SZ000 Spis rysunków projektowych =Szafa RW_Rawicz - RS W000 Szafa automatyki - zasilanie =Szafa RW_Rawicz - RS W000 Szafa automatyki - gniazdo serwisowe Nap sterowania - 0 V =Szafa RW_Rawicz - RS W000 Szafa automatyki Nap sterowania - 4 V =Szafa RW_Rawicz - RS W0004 Sterownik S7-00 Konfiguracja sterownika =Szafa RW_Rawicz - RS W0005 Sterownik S7-00 Jednostka centralna =Szafa RW_Rawicz - RS W0005b Sterownik S7-00 oduły wejść analogowych =Szafa RW_Rawicz - RS W0005d Sterownik S7-00 oduły wyjść analogowych =Szafa RW_Rawicz - RS W000 Switch thernetowy thernet / Światłowód =Szafa RW_Rawicz - RS W0007 Schemat sieci -US / RS =Szafa RW_Rawicz - RS W0008 Licznik ciepła ultical 0 iejska sieć ciepłownicza =Szafa RW_Rawicz - RS W000 Wyjścia cyfrowe =Szafa RW_Rawicz - RS W00 Zasilanie i sterowanie pompy obiegu O Pompa P =Szafa RW_Rawicz - RS W00 Zasilanie i sterowanie pompy obiegu O Pompa P =Szafa RW_Rawicz - RS W00 Sterowanie zaworu regulacyjnego obiegu O =Szafa RW_Rawicz - RS W007 Termostat bezpieczeństwa obiegu O =Szafa RW_Rawicz - RS W00 Pomiary temperatur =Szafa RW_Rawicz - RS W00 Pomiary ciśnienia =Szafa RW_Rawicz - RS W007 Pomiary ciśnienia =Szafa RW_Rawicz - RS W005 Szafa KPi lewacja =Szafa RW_Rawicz - RS W005 Szafa KPi Rozmieszczenie aparatów =Szafa RW_Rawicz - RS W_LZac000 Lista zacisków =Szafa RW_Rawicz - RS W_LZac000 Lista zacisków =Szafa RW_Rawicz - RS W_LZac000 Lista zacisków =Szafa RW_Rawicz - RS W_LZac0004 Lista zacisków =Szafa RW_Rawicz - RS W_LZac0005 Lista zacisków ata a z a Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk Spis rysunków projektowych S t r z a ł k o w o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5 a ul mj r H Sucharskiego dz n z od grupowego węzła ciepła rys

11 Spis rysunków: Rawicz - RS W rkusz: Nr Plik Komentarz ata 7 =Szafa RW_Rawicz - RS W_LKab000 lbum tras kablowych =Szafa RW_Rawicz - RS W_SPS000 Lista sygnałów sterownika =Szafa RW_Rawicz - RS W_SPS000 Lista sygnałów sterownika =Szafa RW_Rawicz - RS W_SPS000 Lista sygnałów sterownika =Szafa RW_Rawicz - RS W_SPS0004 Lista sygnałów sterownika =Szafa RW_Rawicz - RS W_Lat000 Specyfikacja materiałowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_Lat000 Specyfikacja materiałowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_Lat000 Specyfikacja materiałowa Przerwy ciągłości numerów rysunków (kolumna "Plik") są pozycjami wolnymi - rysunki rezerwowe a z a Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk Spis rysunków projektowych S t r z a ł k o w o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5 a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła z rys

12 Wyłącznik główny Zabezpieczenie przepięciowe Sygnalizacja zasilania zujnik zaniku fazy x 0/400V L L L N / / / / SG S -40 WJŚI YROW zujnik zaniku fazy I5 / K L L L b5 Z -X0 L L L N P -K 4 8 / 5 Z /4 P /5 -H X X -H X X -X -H 8 5 N P N -W Kab zasilający branża elektr L L L N P X X / / / / / Zasilanie wg projektu branży elektr x 0 / 400 V 50 Hz aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S z a f a a u t o m a t y k i - z a s i l a n i e - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW 5 rys

13 Gniazdo serwisowe 0 - V Napięcie sterownicze Ls Oświetlenie szafy x 0/400V / L / / L / L / / / N / / P / - 0 0m N N H L -G L P N Ls N / P / -X Ls aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S z a f a a u t o m a t y k i - gniazdo serwisowe =Szafa RW - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a N a p s t e r o w a n i a - 0 V ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z 5 rys

14 x 0/400V Nap ster G - 4 V Napięcia sterowania P - 4 V Nap zas ster GS - 4 V Napięcia zas sterownika PS - 4 V Nap zas liczników GL - 4 V / L / / L / L / / / N / P /4 /5 P / T 0 V 00V 4 4 V -Z 0 W L N P 0 V 4 V - -X Gx Px Px G G0 P PS P -H X X /4 /8 -X G G0 / -X / X P /4 / -X PS /4 aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca =Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S z a f a a u tomatyki - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a N a p s t e r o w a n i a - 4 V ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z 5 rys

15 / / PS P 4 V 4 V /5 /5 / /5 / P /5 L P Slot kom Slot kom Slot kom PU Slot Slot Slot Slot 4 Slot 5 Slot Slot 7 Slot 8 Panel KTP00 PN ONO Slot rez Slot rez oduł 4 S I / 0 O I (00 V) oduł 8 I oduł 4 RT oduł 4 O Slot rez Slot rez Slot rez Slot rez Slot rez -4P / Rez Rez -4 / Rez Rez Rez Rez Rez aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n S t e rownik S7-00 Konfiguracja sterownika od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW N r r y s 5 4 rys

16 /4 /4 PS P 4 V 4 V /5b /5b /4 /5b /4 P /5b -40 Sterownik kompaktowy SITI S7-00 S74-HG-0X0 4 wejść cyfrowych/ 0 wyjść przekaźnikowych / wejścia analogowe a0 I00 / PR - pompa obiegowa P a I0 /4 WRI - pompa obiegowa P a I0 /4 UTO - pompa obiegowa P L P Zasilanie sterownika I0 IW I IW4 L L L Wyj 4 V Zasil W Zasil WY a I0 a4 I04 / /4 PR - pompa obiegowa P WRI - pompa obiegowa P a0 Q00 a Q0 /0 /04 Start / stop pompy obiegowej P Start / stop pompy obiegowej P a5 I05 /4 UTO - pompa obiegowa P a Q0 a I0 /7 Termostat bezpieczeństwa O a Q0 a7 I07 a4 Q04 b0 I0 a5 Q05 b I a Q0 b I a7 Q07 b I b0 Q0 b4 I4 b Q b5 I5 / zujnik zaniku fazy aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n S t e rownik S7-00 od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy =Szafa RW Jednostka centralna N r r y s 5 z 5 rys

17 /5 /5 PS P 4 V 4 V /5d /5d /5 /5d /5 P /5d -4 L Zasilanie modułu 0 IW0 0- IW - IW4 - IW - 4 IW8 4-5 IW0 5- IW - 7 IW4 7- P / / /7 /7 /74 SITI S7-00 OUŁ 8 WJ I S, U/I S7-4H-0X0 Pomiar ciśnienia - zasilanie z S Pomiar ciśnienia - powrót do S Pomiar ciśnienia - zasilanie O (przed pompami) Pomiar ciśnienia - zasilanie O (za pompami) Pomiar ciśnienia - powrót O -4 L Zasilanie modułu 0 I0 I0 0- I0- I I - I- I I - I- I I - I- P / / /4 SITI S7-00 OUŁ 4 WJ RT S IT S7-5P0-0X0 Temperatura zewnętrzna Temperatura O - zasilanie Temperatura O - powrót aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n S t e rownik S7-00 oduły wejść analogowych od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW N r r y s 5 5b rys

18 /5b /5b PS P 4 V 4 V / / /5b / /5b P / -4 L Zasilanie modułu 0 QW0 0 QW QW4 QW P / / / SITI S7-00 OUŁ 4 WYJ O S, U/I S7-4H0-0X0 Wysterowanie pompy obiegowej P Wysterowanie pompy obiegowej P Wysterowanie zaworu regulacyjnego O aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n S t e rownik S7-00 oduły wyjść analogowych od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy =Szafa RW N r r y s z 5 5d rys

19 /5d /5d PS P 4 V 4 V /7 / /5d /7 /5d P /8-40 S7-00 PU -4P /4 Panel KTP00 PN ONO TH - 4 S-05--S OX TH TH TH TH O TH -WK TP 4xx0,8 -WK TP 4xx0,8 - -O Światłowód G50/5 O Switch O =Szafa T00S aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n Switch thernetowy t h e r n e t / Światłowód od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy =Szafa RW N r r y s z 5 rys

20 -4 /4 4 RS Licznik ciepła Komunikacja KP -7 Rx 7 Tx Tx 7 Rx GN 7 GN SLS-500-US- us- 74-7WK -US xx0,8 żó iejsce: S -8Q - Konwerter us / odus us 75 -X bi L - / PS / /0 aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S c h e m a t s i e c i - U S / R S Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW 5 7 rys

21 / Gx 4 V / G0 / / P / W zi-żó IT000 G,5-8 Przepływomierz Ultraflow - bi SIG br zi -8W LiYY x -8Q ultical 0 L N P Zasilanie Temp zasil (z S) 5 Temp powr (do S) X 4 P SIG Przepływ powrót (do S) bi -8W -8W br zi żó LiYY 4x bi br zi żó LiYY 4x zujniki oraz przepływomierz dostarczone jako komplet wraz z licznikiem ultical zujnik zasil Tz zujnik powrót Tp aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n L i c z n i k c i e p ł a u l t i c a l 0 iejska sieć ciepłownicza od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy =Szafa RW N r r y s z 5 8 rys

22 WYJŚI YROW WYJŚI YROW Start / stop pompy obiegowej P Start / stop pompy obiegowej P Q00 /54 Q0 /54 a0 a 0 0-0K PL P PL P /7 / -0K /5 / /5 / aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca =Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk W y jścia c y f rowe - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s 0 u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z 5 rys

23 Zasilanie x 400 V / L / / L / / L / WJŚI YROW PR - pompa obiegowa P I00 /54 WJŚI YROW WRI - pompa obiegowa P I0 /54 WJŚI YROW UTO - pompa obiegowa P I0 /54 - -K /5 /4 4 STRT waria pompy / P 4 V / X 5 QW0 O /5d -K -H -K -K -K waria X STRT /4 9 / pompy waria STRT / G 4 V pompy / /8 P / -K /5 STRT -K 5 9 a0 4 8 /8 G0 / -W IT000 4G -X 4 5 P zi-żó WYJŚI NLOGOW Wysterowanie pompy obiegowej P 4 -X br a WS bi zi żó sz ró LiYY x /5 /5 /4 /4 /4 / S P R -K /4 waria pompy 0 a 0 Lampka awarii czerwona / / / / / / K /0 PL P Lampka pracy zielona X X - U V W P 4 N Pompa P oc: 5 kw Prąd: 0 ~ STROWNI 00 V ZŁĄZNI WRI aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n Zasilanie i sterowanie pompy obiegu O Pompa P od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW N r r y s 5 rys

24 Zasilanie x 400 V / / / L L L WJŚI YROW PR - pompa obiegowa P I0 /54 WJŚI YROW WRI - pompa obiegowa P I04 /54 WJŚI YROW UTO - pompa obiegowa P I05 / WYJŚI NLOGOW Wysterowanie pompy obiegowej P a /5 /4 4 STRT waria pompy /5 P 4 V /7 QW X 5 O /5d -K -H -K -K -K waria X STRT /4 9 /5 0 pompy waria STRT / G 4 V pompy / - -K 4 8 -K / G0 / / P / -W IT000 4G -X P 4 -X 5 0 -K /5 STRT 5 -WS zi-żó br bi zi żó sz ró LiYY x /5 /5 /4 /4 /4 /4 a S P R -K /4 waria pompy 0 a5 0 Lampka awarii czerwona / / / / / / K /04 PL P Lampka pracy zielona X X - U V W P 4 N Pompa P oc: 5 kw Prąd: 0 ~ STROWNI 00 V ZŁĄZNI WRI aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n Zasilanie i sterowanie pompy obiegu O Pompa P od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW N r r y s 5 rys

25 -4 WYJŚI NLOGOW Wysterowanie zaworu regulacyjnego O O QW4 - /5d / G 4 V G0 / /7 bi -7K /74 Term bezp br 5 P / /7 -X 5 P 9 zi -WS LiYY x G0 G Y-Y SK V-O Zawór: VV80-78 la zaworów ze skokiem 40 mm, 800 N, IP 54 UWG: Przed podłączeniem sprawdzić typ siłownika oraz dozwolone nap zasilania aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n Sterowanie zaworu regulacyjnego obiegu O od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW N r r y s 5 rys

26 -40 WJŚI YROW Termostat bezpieczeństwa O I0 /54-7K /74 Term bezp a / / /7 / /5 / / P G G0 4 V 4 V 7 P / / -X 7-7K Term bezp -7W IT500 x -7 Termostat TS RK-TR000 Regulator -punktowy z jednobieg mikroprzeł, IP 4, Zakres regulacji: 595 UWG: Przed podłączeniem sprawdzić typ siłownika oraz dozwolone nap zasilania aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk Termostat bezpieczeństwa obiegu O - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW 5 7 rys

27 WJŚI NLOGOW RT IT WJŚI NLOGOW RT IT WJŚI NLOGOW RT IT Temperatura zewnętrzna Temperatura O - zasilanie Temperatura O - powrót RT I0 /5b4 RT I /5b4 RT I /5b4 0 I0 0- I0- I - I- I - I- -W IT000-Y x -W LiYY x br bi -W LiYY x br bi 4 5 P /7 / -X 7 8 P 9 0 P P TX-To - TX-O-Tz - TX-O-Tz - Q LG-Ni 000, IP 54 Zakres: zujnik temp zewnętrznej Q005 LG-Ni 000, dł zanurzenia 50 mm, - 00, IP 4 zujnik zanurzeniowy Q005 LG-Ni 000, dł zanurzenia 50 mm, - 00, IP 4 zujnik zanurzeniowy aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk P o m i a ry temperatur - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW 5 rys

28 -4-4 WJŚI NLOGOW Pomiar ciśnienia - zasilanie z S I IW0 - IW /5b I WJŚI NLOGOW Pomiar ciśnienia - powrót do S - /5b /0 m m /7 P 4 V / /7 4 P / /7 -X4 7 P 8 P bi -W -W br LiYY x bi br LiYY x - - m P zujnik PX P-8/0-bar/4-0m/P/ Zakres: 0ar - - m P zujnik PX P-8/0-bar/4-0m/P/ Zakres: 0ar aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk P o m i a ry ciśnienia - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW 5 rys

29 WJŚI NLOGOW Pomiar ciśnienia - Pomiar ciśnienia - Pomiar ciśnienia - zasilanie O (przed zasilanie O (za powrót O pompami) pompami) I IW4 /5b I IW /5b I IW8 /5b - WJŚI NLOGOW - WJŚI NLOGOW / / P 4 V m m m / P -X4 4 9 P 5 0 P P bi -7W -7W -7W br LiYY x bi br LiYY x bi br LiYY x -7 - m P zujnik PX P-8/0-bar/4-0m/P/ Zakres: 0ar -7 - m P zujnik PX4 P-8/0-bar/4-0m/P/ Zakres: 0ar -7 - m P zujnik PX5 P-8/0-bar/4-0m/P/ Zakres: 0ar aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk P o m i a ry ciśnienia - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW 5 7 rys

30 -SZ RW -4P 000 mm -H -H -S -S -SG -H -H -H -H 000 mm SKL: :0 Szafa KPi lewacja S c h e m a t i d e o wy a z a P r ojektu P r o j wykonawczy 04/05/RW mgr i nż G Ignacik ata 0504 ranża KPi Wykonawca Gr Inżynierii Sanitar NO S t r z a ł k o w o ul Pułaskiego 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła =Szafa RW N r r y s 5 z 5 r ys

31 -H K -K -K -7K -G -0K -K -K mm -K T -Z - - -S -SG -X0 -X -X -X4 -X 950 mm SKL: :0 Szafa KPi Rozmieszczenie aparatów S c h e m a t i d e o wy a z a P r ojektu P r o j wykonawczy ata 0504 Wykonawca =Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S t r z a ł k o w o R a w i c z mgr i nż G Ignacik N r r y s 5 ul Pułaskiego 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła z 5 r ys

32 Typ zacisku rkusz Listwa =Szafa RW-X0 el zewnętrzny Zacisk WU 0 =Szafa RW / L L =Szafa RW-Zasilan Zacisk WU 0 =Szafa RW / L L =Szafa RW-Zasilan Zacisk WU 0 =Szafa RW / L L =Szafa RW-Zasilan Zacisk WU 0 niebieski =Szafa RW / N N =Szafa RW-Zasilan Zacisk WK 0 P =Szafa RW / P P =Szafa RW-Zasilan =Szafa RW-W Kab zasilając =Szafa RW-W IT000 4G =Szafa RW-W IT000 4G :\WS55\PROJKTY\Rawicz - RS W\ =Szafa RW-X Zacisk WU niebieski =Szafa RW /5 Zacisk WU niebieski =Szafa RW /5 Zacisk WU =Szafa RW / Ls Zacisk WU =Szafa RW / 4 U =Szafa RW- Zacisk WU =Szafa RW / 5 V =Szafa RW- Zacisk WU =Szafa RW / W =Szafa RW- Zacisk WU =Szafa RW / 7 U =Szafa RW- Zacisk WU =Szafa RW / 8 V =Szafa RW- Zacisk WU =Szafa RW / 9 W =Szafa RW- Zacisk WP P =Szafa RW / P P z i - ż ó P =Szafa RW- Zacisk WP P =Szafa RW / P P z i - ż ó P =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / Zacisk WU 5 =Szafa RW / Zacisk WU 5 =Szafa RW / =Szafa RW-X G a z a Projektu P roj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk L i s ta zacisków S t r z a ł k o w o R a w i c z mgr i nż G Ignacik N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5 a ul mj r H Sucharskiego dz n z rys od grupowego węzła ciepła 5

33 :\WS55\PROJKTY\Rawicz - RS W\ a z a Projektu Typ zacisku 04/05/RW ata ranża 0504 Wykonawca rkusz Listwa =Szafa RW-X el zewnętrzny Zacisk WU 5 =Szafa RW / 4 G sz N =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 5 G sz N =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / G br =Szafa RW-Y Zacisk WU 5 =Szafa RW /7 7 G =Szafa RW-7 Zacisk WU 5 =Szafa RW / 8 G0 Zacisk WU 5 =Szafa RW / 9 Zacisk WU 5 =Szafa RW / 0 Zacisk WU 5 =Szafa RW / Zacisk WU 5 =Szafa RW /8 G0 N =Szafa RW-8Q Zacisk WU 5 =Szafa RW / G0 bi =Szafa RW-Y Zacisk WU 5 =Szafa RW /8 4 8 L =Szafa RW-8Q Zacisk WU 5 =Szafa RW / 5 4 br 4 =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 5 bi =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 7 zi =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 8 7 żó =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 9 9 ró =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 0 4 br 4 =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 5 bi =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / zi =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 7 żó =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 4 9 ró =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 5 zi =Szafa RW-Y Zacisk WU 5 =Szafa RW /7 7 =Szafa RW-7 Zacisk WU 5 =Szafa RW / 7 =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 8 =Szafa RW- P roj wykonawczy mgr i nż G Ignacik KPi Gr Inżynierii Sanitar NO S t r z a ł k o w o u l P u ł a s k i e g o 5 a = Szafa RW Rawicka Spółdz ieszk L i s ta zacisków R a w i c z N r r y s ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła z 5 rys =Szafa RW-WS LiYY x =Szafa RW-WS LiYY x =Szafa RW-WS LiYY x =Szafa RW-7W IT500 x =Szafa RW-8W IT000 G,5 =Szafa RW-W IT000-Y x

34 Typ zacisku rkusz Listwa =Szafa RW-X =Szafa RW-W LiYY x =Szafa RW-W LiYY x =Szafa RW-8W IT000 G,5 el zewnętrzny Zacisk WU 5 =Szafa RW / 9 br =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 0 4 bi =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW /4 5 br =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW /4 bi =Szafa RW- Zacisk WP 5 P =Szafa RW /8 P P z i -żó P =Szafa RW-8Q Zacisk WP 5 P =Szafa RW /4 P P Sh -WS Zacisk WP 5 P =Szafa RW /4 P P Sh -WS Zacisk WP 5 P =Szafa RW /4 P P Sh -WS Zacisk WP 5 P =Szafa RW / P P Sh -W Zacisk WP 5 P =Szafa RW / P P Sh -W Zacisk WP 5 P =Szafa RW /4 P P Sh -W :\WS55\PROJKTY\Rawicz - RS W\ =Szafa RW-X4 Zacisk WU 5 =Szafa RW /5 Zacisk WU 5 =Szafa RW /5 Zacisk WU 5 =Szafa RW /5 Zacisk WU 5 =Szafa RW / Z Zacisk WU 5 =Szafa RW /5 5 Zacisk WU 5 =Szafa RW /5 Zacisk WU 5 =Szafa RW /5 7 Zacisk WU 5 =Szafa RW / 8 Zacisk WU 5 =Szafa RW / 9 Zacisk WU 5 =Szafa RW /4 0 Zacisk WU 5 =Szafa RW /4 a z a Projektu P roj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk L i s ta zacisków S t r z a ł k o w o R a w i c z mgr i nż G Ignacik N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5 a ul mj r H Sucharskiego dz n z rys od grupowego węzła ciepła 5

BRANŻA: Automatyka i BMS

BRANŻA: Automatyka i BMS OIKT: Projekt wykonawczy dotyczący rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na biurowe z garażem na kondygnacji podziemnej na terenie działek /, /0 oraz części działki /59,

Bardziej szczegółowo

Centrum Serwisowe Łódź. Piotrkowska 77. Sigma CE Łódź. Wersalska 47/75. Wersjaszkolna. Wersjaszkolna. Kolory: Klient: Projekt: Biuro:

Centrum Serwisowe Łódź. Piotrkowska 77. Sigma CE Łódź. Wersalska 47/75. Wersjaszkolna. Wersjaszkolna. Kolory: Klient: Projekt: Biuro: :\WS53\PROJKTY\WS Przyklad 1\ Klient: Projekt: iuro: Stopień ochrony: ane techniczne: N a p i ę c i e mi e r z o n e : Ochrona przewodów doprowadzających N a p i ę c i e mi erzone Napięcie znamionowe N

Bardziej szczegółowo

Sigma Computer Equipment

Sigma Computer Equipment :\WS53\PROJKTY\WS Przyklad 3\ Klient: Projekt: iuro: Stopień ochrony: ane techniczne: N a p i ę c i e mi e r z o n e : Ochrona przewodów doprowadzających N a p i ę c i e mi erzone Napięcie znamionowe N

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDOWA CENTRUM ENERGETYKI Z GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM jako Etap

Bardziej szczegółowo

WS1. ROA1 Przełącznik trybu pracy KP2 KP7 KP5 KM1 1.13:F KM1 PN1 MPN-RTA- -M KP6 KP5. Aniro T1 T2 A2 KP3 1.15:F KP4 1.

WS1. ROA1 Przełącznik trybu pracy KP2 KP7 KP5 KM1 1.13:F KM1 PN1 MPN-RTA- -M KP6 KP5. Aniro T1 T2 A2 KP3 1.15:F KP4 1. 7 8 9 0 7 8 9 0 L0 / LS-/ czujnika zaniku faz U PUN- ezpiecznik zaniku faz 7 9 PUN- Q I-//0m różnicowoprądowy sterowania LS-0/ sterowania I WS PKZ-0 U.8: PS-00-70 Soft K.: L L POWR L...:.. KP.: WS.7: PN

Bardziej szczegółowo

MC-34-CO AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA. www.impact.com.pl. Sterownik węzła cieplnego MC-34-CO

MC-34-CO AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA. www.impact.com.pl. Sterownik węzła cieplnego MC-34-CO M-34-O M P T s. c. UTOMTYK PRZMYSŁOW www.impact.com.pl Sterownik węzła cieplnego M-34-O 0-555 Warszawa l. Niepodległości 77 tel. 85-55-85 fax. 85-79-4 -mail. impact@impact.com.pl Warszawa 0..004 MPT s.c.

Bardziej szczegółowo

HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. Gronowska 4a. Zestaw hydroforowy. Opcje. Utworzono Ilość stron

HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. Gronowska 4a. Zestaw hydroforowy. Opcje. Utworzono Ilość stron T:\y\ZH\Wzory\RSP (HORNER, FC).edb\Images\Lo HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. Gronowska a -00Leszno Zestaw hydroforowy Sterownik Horner Opcje Utworzono 0-0- Ilość Q I 0.9 L /.0 L /.0 L /.0 7 8 N/. F0 ZP-A/ Rozłącznik

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr. E-1 - Plan instalacji elektrycznych - ETAP II rys. nr. E-2 - Schemat

Bardziej szczegółowo

3.2.PANEL STEROWANIA W ZESPOLE WYKONAWCZYM

3.2.PANEL STEROWANIA W ZESPOLE WYKONAWCZYM 725 3.2.PANEL STEROWANIA W ZESPOLE WYKONAWCZYM ODŁĄCZANIE S2 ZAŁĄCZANIE S WN STEROWANIE LOKALNE Lz 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZASILANIE WYŁĄCZONE STEROWANIE ZDALNE 0 2 P M M - silnik elektryczny Lz -0 - listwa

Bardziej szczegółowo

CFI6-63A/4/30mA. Wyłącznik. różnicowo-prądowy L1 L2 L3 COM L10 / VDC 12 K7A START/STOP 9.1 0VDC. Zad. 4-20mA U V W L3F / 2.0 L2F / 2.

CFI6-63A/4/30mA. Wyłącznik. różnicowo-prądowy L1 L2 L3 COM L10 / VDC 12 K7A START/STOP 9.1 0VDC. Zad. 4-20mA U V W L3F / 2.0 L2F / 2. Q I 9.8 9.0 L /.0 L /.0 L /.0 8 N /.0 PF PF- Przełącznik faz WB bezpieczeństwa 0 F. CLS-C/ nadprądowy przetwornicy częstotliwości U FC,kW Przetwornica częstotliwości L L L COM NO NC +VDC CFI-//0m różnicowo-prądowy

Bardziej szczegółowo

ZAUTOMATYZUJ SIĘ. Automatyka Technika Napędowa Hydraulika Siłowa Pneumatyka

ZAUTOMATYZUJ SIĘ. Automatyka Technika Napędowa Hydraulika Siłowa Pneumatyka ZAUTOMATYZUJ SIĘ Automatyka Technika Napędowa Hydraulika Siłowa Pneumatyka O firmie O Wikper F.H.U. WIKPER Wiktor Peret powstała w 2001 roku. Właścicielem jest Wiktor Peret. Nasza siedziba znajduje się

Bardziej szczegółowo

Cedry Wielkie. Opcje. Ilość stron. Utworzono

Cedry Wielkie. Opcje. Ilość stron. Utworzono Cedry Wielkie Utworzono 0--0 Ilość 0 U:\y\Tematy\Cedry Wielkie\PS Cedry, P Tru Sterownik MT-0+EX-0 Opcje L /.0 L / Q różnicowo-prądowy I 7 8 GB. bezpieczeństwa R.7k x x F B/ CKF-u i woltomierza WS silnikowy.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT : BUDYNEK GŁÓWNY ODDZIAŁU LECZNICZO- REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAWORZE, UL. WAPIENICKA 142 TEMAT : MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI

Bardziej szczegółowo

Instalacja pilotowa SBR

Instalacja pilotowa SBR tk Lokalizacja Oczyszczalnia Wschód BranŜa UTOMTYK Stadium Projekt Wykonawczy Pojektował mgr inŝ T.Kruszewski Strona tytułowa / Okładka Data -- Spis treści Kolumna X: automatycznie wygenerowana strona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY HEAT & WATER ul. Tarninowa 8/2 61-474 Poznań, tel./fax (061) 832-23-04 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Temat : Obiekt : BranŜa: Opracowanie dokumentacji wykonawczej na modernizację węzła cieplnego dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Cedry Wielkie. Opcje. Ilość stron. Utworzono

Cedry Wielkie. Opcje. Ilość stron. Utworzono Cedry Wielkie Utworzono 0--0 Ilość 0 U:\y\Tematy\Cedry Wielkie\P Cedry, P Tru Sterownik MT-0+EX-0 Opcje L /.0 L / Q różnicowo-prądowy I 7 8 GB. bezpieczeństwa R.7k x x F B/ CKF-u i woltomierza WS silnikowy

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ im. J. PADEREWSKIEGO

OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ im. J. PADEREWSKIEGO ZBIGNIEW RUSEK PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-104 Gliwice ul. Rapackiego 5/6 40-873 Katowice ul. Tysiąclecia 1 tel/fax: 032 2795 201, 606 646 434 e-mail: zrusek @ o2.pl. NIP: 969-001-52-30 konto: Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski ul. Licealna Zielona Góra

Uniwersytet Zielonogórski ul. Licealna Zielona Góra 0 MZEL sp. j. dres: ul. Piaskowa a 09 Zielona Góra Fax: 0 0 Telefon: 0 00 Klient: Ulica: Kod pocztowy: Telefon: Fax: Uniwersytet Zielonogórski ul. Licealna 9 Zielona Góra Nazwa projektu: Numer zamówienia:

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA UJĘĆ GŁĘBINOWYCH SZKÓŁKA LEŚNA NADLEŚNICTWA SUWAŁKI

AUTOMATYKA UJĘĆ GŁĘBINOWYCH SZKÓŁKA LEŚNA NADLEŚNICTWA SUWAŁKI AUTOMATYKA UJĘĆ GŁĘBINOWYCH SZKÓŁKA LEŚNA NADLEŚNICTWA SUWAŁKI OPIS W gospodarstwie szkółkarskim Nadleśnictwa Suwałki obecnie eksploatowana jest jedna studnia głębinowa zapewniająca wodę na cele podlewania

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

Tory silnoprądowe L1 / 2.0 L2 / 2.0 F1 1.5 CLS6-C40/3. PF PF-431 Przełącznik faz. U3 2.1 Bezpiecznik zaniku faz PUN3-C

Tory silnoprądowe L1 / 2.0 L2 / 2.0 F1 1.5 CLS6-C40/3. PF PF-431 Przełącznik faz. U3 2.1 Bezpiecznik zaniku faz PUN3-C Q.8. L /.0 L /.0 7 8 N /.0 PF PF- Przełącznik faz F. CLS-C0/ przetwornicy częstotliwości CF-A//0mA różnicowo-prądowy F CLS-C/ czujnika zaniku faz WB ST-DC-0 bezpieczeństwa 0 U FC Przetwornica częstotliwości

Bardziej szczegółowo

- część elektryczna -

- część elektryczna - Projektowanie w Budownictwie mgr inŝ. Artur Śliwiński SIEDZIBA FIRMY: 45-286 OPOLE 18, skr.poczt. 24, ul. Skautów Opolskich 7\106 PRACOWNIA: 45-355 OPOLE ul. 1-go Maja 30a p.27, tel. 604592281 KONTO BANKOWE:

Bardziej szczegółowo

Branża elektryczna. 10. Wymagania techniczne dla układu sterowania technologicznego

Branża elektryczna. 10. Wymagania techniczne dla układu sterowania technologicznego 1. Cel i zakres opracowania 2. Układ zasilania w energię elektryczną 3. Rozdzielnica EL 4. Gospodarka kablowa 5. Instalacja oświetleniowa 6. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych 7. Instalacja odgromowa

Bardziej szczegółowo

FUGO Projekt Sp. z o.o.

FUGO Projekt Sp. z o.o. Str. 3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Założenia i uzgodnienia 1.5. Podstawowe dane techniczne rozdzielnicy 2. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Tory silnoprądowe L1G / 2.0 L2G / 2.0 L3G / 2.0 NG / 2.0. PF PF-431 Przełącznik faz F8 CLS6-C2/3. U1 7.1 Bezpiecznik zaniku faz X16

Tory silnoprądowe L1G / 2.0 L2G / 2.0 L3G / 2.0 NG / 2.0. PF PF-431 Przełącznik faz F8 CLS6-C2/3. U1 7.1 Bezpiecznik zaniku faz X16 LG /.0 LG /.0 LG /.0 NG /.0 PF PF- Przełącznik faz 0 F8 CLS-C/ nadprądowy bezpiecznika zaniku faz WB bezpieczeństwa X bezpieczeństwa U 7. Bezpiecznik zaniku faz PUN-C 7 9 PUN-C WG. główny 0 - sieć WG.0

Bardziej szczegółowo

SCHEMATY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE

SCHEMATY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE Grupa zoty Polskie Konsorcjum hemiczne ul.. Kwiatkowskiego 7, : SYNTHOS S.. Kod zadania: SO Numer zadania: Numer umowy: /7/Z Nr dok.(ni): Nazwa zadania: R9 Instalacja doświa. w skali półtechnicznej do

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Podstawa opracowania Zakres opracowania.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Podstawa opracowania Zakres opracowania. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Podstawa opracowania. 1.2. Zakres opracowania. 2. OPIS TECHNICZNY. 2.1. Podstawowe parametry. 2.2. Zasilanie energetyczne. 2.3. Tablica Węzła Cieplnego TWC 2.4.

Bardziej szczegółowo

Wrocław kwiecień 2007

Wrocław kwiecień 2007 ul. Ciepła 9/11 lok. 6L, 50-524 Wrocław tel./fax 071/336-08-60, e-mail: biuro@ as-tech-pl.com Temat opracowania : Szafa zasilająco-sterująca studni 13z Lokalizacja : Szczepanów działka nr.962/7 gm. Środa

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA S O P O T 81-862 ul. M A Z O W I E C K A 30 C / 6 tel. kom. 501 070-160 e-mail: termon@chello.com PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

B - Instalacje elektryczne

B - Instalacje elektryczne B - Instalacje elektryczne I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów elektrycznych planowanych do zakupu w 2014 r.

Zestawienie materiałów elektrycznych planowanych do zakupu w 2014 r. Zestawienie materiałów elektrycznych planowanych do zakupu w 2014 r. Lp. Nazwa materiału/towaru/usługi Cena 1. Wkładki topikowe WT-00C/gG 40A 2. Wkładki topikowe WT-00C/gG 50A 3. Wkładki topikowe WT-00C/gG

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Podstawa opracowania

Spis treści. 1. Podstawa opracowania Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Opis techniczny: 2.1. Zakres rzeczowy opracowania. 2.2. Zasilanie agregatu wody lodowej i klimatyzatorów wewnętrznych. 2.3. Rozdzielnica zasilania klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Wymiana instalacji elektrycznej w budynku nr 141 w K-6031

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Wymiana instalacji elektrycznej w budynku nr 141 w K-6031 1 Prace demontażowe 1 KNP 18 d.1 0826-03.01 Demontaż gniazd wtykowych końcowych 2-biegunowych do 16 A natynkowych na cegle gn. 31 gn. 31.000 RAZEM 31.000 2 KNP 18 d.1 0820-03.01 Demontaż wyłączników i

Bardziej szczegółowo

14. O P I S U S Ł U G

14. O P I S U S Ł U G 14. O P I S U S Ł U G Zawartość: A. Szafy i obudowy, B. Aparatura obiektowa wraz z okablowaniem, C. Uruchomienie układów automatyki bez BMS D. Sprzęt komputerowy, oprogramowanie E. Uruchomienie systemu

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, Lublin

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

IRA-050109. Nr kat. SK-0/R0+2L0 SK-0/3L0 SK-0/3R0 SK-0/R2 SK-0/L2. str. 36 SZAFA KABLOWA SK-0 SK-0/F OPIS TECHNICZNY WIDOK

IRA-050109. Nr kat. SK-0/R0+2L0 SK-0/3L0 SK-0/3R0 SK-0/R2 SK-0/L2. str. 36 SZAFA KABLOWA SK-0 SK-0/F OPIS TECHNICZNY WIDOK WA R IAN T : WA R IANT : SZAFA KABLOWA SK0 SK0/F IRA OBUDOW Y T Y PU ST, SST OBUDOW Y T Y PU S, SS WAR 0 WAR 0 WAR 0 WAR 0 0 Szafy kablowe SK0 służą do rozdziału i zabezpieczenia obwodów przed skutkami

Bardziej szczegółowo

Styczniki i przekaźniki easyconnect SmartWire

Styczniki i przekaźniki easyconnect SmartWire Styczniki i przekaźniki Łączenie zamiast okablowania Duża część układów sterowania maszyn jest obecnie realizowana przez sterowniki swobodnie programowalne (PLC). Sterownik PLC jest instalowany w szafce

Bardziej szczegółowo

RSP2-SXX-C-1-6a,g. Opcje. HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. Gronowska 4a

RSP2-SXX-C-1-6a,g. Opcje. HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. Gronowska 4a U:\y\RSP\Bluster (Nowy)\S\(N) RSP-SXX-C--a,g ( HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. Gronowska a -00Leszno RSP-SXX-C--a,g Sterownik Bluster Opcje Przekładnik prądowy Gniazdo agregatu Ogranicznik przepięć klasy C Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Klient: Miejscowość: Projekt: Biuro: Typ urządzenia: Sterowanie SA16/07 N15. Pracownia Autorska i Biuro Prawne. H.J.Buszkiewicz Sp. z o.o.

Klient: Miejscowość: Projekt: Biuro: Typ urządzenia: Sterowanie SA16/07 N15. Pracownia Autorska i Biuro Prawne. H.J.Buszkiewicz Sp. z o.o. 5 6 7 8 Klient: U P-ń wydz. hemii iejscowość: 6-7 Poznań Projekt: Sterowanie S6/07 N5 iuro: Typ urządzenia: ane techniczne: Pracownia utorska i iuro Prawne H.J.uszkiewicz Sp. z o.o. Szafa utomatyki S6/07

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 6c A. Materiały wskazane w dokumentacji projektowej fontanna: układ elektro-automatyki, iluminacji

załącznik nr 6c A. Materiały wskazane w dokumentacji projektowej fontanna: układ elektro-automatyki, iluminacji Wykaz zastosowanych materiałów równowaŝnych do podanych w projekcie załącznik nr 6c A. Materiały wskazane w dokumentacji projektowej fontanna: układ elektro-automatyki, iluminacji Lp. SYMBOL APARAT Parametry:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - INSTALACJE ELEKTRYCZNE WĘZEŁ CIEPLNY

CZĘŚĆ III - INSTALACJE ELEKTRYCZNE WĘZEŁ CIEPLNY PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ BUDYNEK SZKOŁY WARSZAWA; OŻAROWSKA 71 PROJEKT WYKONAWCZY WĘZŁA CIEPLNEGO CZĘŚĆ III - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Nazwa Inwestycji: BUDYNEK SZKOŁY WĘZEŁ CIEPLNY Adres Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r.

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN STADIUM: WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI maj 2012 r. - 2 - SPIS TREŚCI 1.OPIS INSTALACJI 1.1 Instalacje siły, sterowania i oświetlenia przepompowni 3 1.2

Bardziej szczegółowo

UKŁAD AUTOMATYCZNEGO PRZEŁĄCZANIA ZASILANIA APZ-2T1S-W1

UKŁAD AUTOMATYCZNEGO PRZEŁĄCZANIA ZASILANIA APZ-2T1S-W1 POWRÓT s UKŁAD AUTOMATYCZNEGO PRZEŁĄCZANIA ZASILANIA APZ-2T1S-W1 Dokumentacja Techniczna 1 2 SPIS TREŚCI 1. Układ SZR 1.1. opis techniczny 1.2. instrukcja obsługi 2. Spis rysunków 3. Zestawienie aparatów

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA DO STEROWAŃ

AKCESORIA DO STEROWAŃ AKCESORIA DO STEROWAŃ wyłącznik nadprądowy 3P B20A S-303 LEGRAND 605551 (zdj.3) wyłącznik nadprądowy 3P B32A S-303 LEGRAND 605553 (zdj.4) wyłącznik nadprądowy 3P B16A S-303 LEGRAND 605550 (zdj.5) wyłącznik

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE426007.01 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu RIoT-400, przeznaczony jest do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR Numer referencyjny APZ-2T1S-W4

Automatyka SZR Numer referencyjny APZ-2T1S-W4 POWRÓT KATALOG Automatyka SZR Numer referencyjny APZ-2T1S-W4-1 Opis automatyki SZR typu APZ-2T1S W4 produkcji Schneider Electric. Automatyka SZR typu APZ-2T1S-W4 jest przeznaczona do sterowania układem

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR Numer referencyjny APZ-2T2S1G-W6

Automatyka SZR Numer referencyjny APZ-2T2S1G-W6 POWRÓT KATALOG Automatyka SZR Numer referencyjny APZ-2T2S1G-W6-1 Opis automatyki SZR typu APZ-2T2S1G W6 produkcji Schneider Electric. Automatyka SZR typu APZ-2T2S1G-W6 jest przeznaczona do sterowania układem

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Instalacja automatyki węzła kompaktowego 1. Opis techniczny. 2. Spis rysunków. CO-1 Schemat technologiczny węzła cieplnego połączenia urządzeń automatyki CO-2 Schemat zasilania i

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA Warszawa ul. B. Brechta 3 lok. 411 tel. +48 22 6545446 / 6545447, PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA INWESTOR: TEATR WIELKI OPERA NARODOWA,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA SZAFY STEROWNICZEJ DLA PRZEPOMPOWNI (98465267) 2 POMPY SD 6-10

DOKUMENTACJA SZAFY STEROWNICZEJ DLA PRZEPOMPOWNI (98465267) 2 POMPY SD 6-10 DOKUMENTACJA SZAFY STEROWNICZEJ DLA PRZEPOMPOWNI (98465267) 2 POMPY SD 6-10 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1. OPIS SZAFY STEROWNICZEJ... 2 1.1 Obudowa... 2 1.2 Drzwi wewnętrzne szafy... 2 1.3 Układ ogrzewania

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika Elementy sygnalizacyjne Wejścia logiczne (dwustanowe)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Opis przedmiotu zamówienia (Specyfikacja Techniczna)

Załącznik nr 5. Opis przedmiotu zamówienia (Specyfikacja Techniczna) Załącznik nr 5. Opis przedmiotu zamówienia (Specyfikacja Techniczna) Część 1): Stanowisko do kursu Elektropneumatyka z oprzyrządowaniem 1 szt Stanowisko do ćwiczeń z zakresu pneumatyki i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH GLIWICE UL. ZYGMUNTA STAREGO

STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH GLIWICE UL. ZYGMUNTA STAREGO ZBIGNIEW RUSEK PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-104 Gliwice ul. Rapackiego 5/6 40-873 Katowice ul. Tysiąclecia 1 tel/fax: 032 2795 201, 606 646 434 e-mail: zrusek @ o2.pl. NIP: 969-001-52-30 konto: Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Marcin Antośkiewicz

mgr inż. Marcin Antośkiewicz PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWNICTWA OGÓLNEGO mgr.inż. Maria Wierzejska 01-710 Warszawa, ul. Włościańska 4 m 21, Pracownia, ul. Gen. Zajączka 7 p 27,tel/fax 869-90-95 Nazwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego

Bardziej szczegółowo

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI ANALOGOWE ROZMIAR: 3 moduły DIN WYMIENIALNE SKALE 90 amperomierze elektromagnetyczne dla prądu AC amperomierze magnetoelektryczne dla prądu DC mierniki częstotliwości zerowoltomierze

Bardziej szczegółowo

REMONT POMPOWNI ŚCIEKÓW

REMONT POMPOWNI ŚCIEKÓW PROJEKT BUDOWLANY Instalacje elektryczne i automatyka STR. 1 REMONT POMPOWNI ŚCIEKÓW Wieliszew Inwestor: Urząd Gminy Wieliszew Główny projektant: mgr inż. Piotr Dyk upr. KL-48/93 Projektant: mgr inż. Edward

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

do wszystkich uczestników postępowania

do wszystkich uczestników postępowania ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ wwwzglmikolowpl 43-90 MIKOŁÓW, UL KOLEJOWA e-mail: zgl@zglmikolowpl TEL (3) 34-6-00 NIP: 635-00--970 FAX (3) 34-6- REGON: 70547060 Nr: ZGL/DzZ//00, dn 000 r do wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

- 1 - L.p. Wyszczególnienie Jedn. Miary

- 1 - L.p. Wyszczególnienie Jedn. Miary - 1-1 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp Wyszczególnienie Jedn 1 Układ pomiarowy 1 Rozdzielnia pomiaru półpośredniego wraz z wyposażeniem wg rys nr E-03, E-04 2 Rozdzielnia Główna RG 1 Obudowa 910x1950 wolnostojąca

Bardziej szczegółowo

Brak zasilania Wyłączony / Awaria. Ctrl +S Ctrl - S +24V. Uszkodz. zas. Ctrl +S Ctrl - S +24V MZT-924 B. Zasilacz nieczynny.

Brak zasilania Wyłączony / Awaria. Ctrl +S Ctrl - S +24V. Uszkodz. zas. Ctrl +S Ctrl - S +24V MZT-924 B. Zasilacz nieczynny. Przykładowy schemat połączeń dwóch równolegle pracujących zasilaczy. MZT-92A + sygnal. Zanik nap. zas. "1" Zanik nap. zas. "2" Wyłączony / Awaria sygnały np. do MSA-9 Nap. zasilania "1" Listwa zasilania

Bardziej szczegółowo

Tory silnoprądowe L1 / 2.0 L2 / 2.0 L3 / 2.0. Q1 CFI6-63A/4/30mA Wyłącznik różnicowo-prądowy. WS2 Wyłącznik silnikowy pompy 2 I> I> I> 2 WS1. R2 4.

Tory silnoprądowe L1 / 2.0 L2 / 2.0 L3 / 2.0. Q1 CFI6-63A/4/30mA Wyłącznik różnicowo-prądowy. WS2 Wyłącznik silnikowy pompy 2 I> I> I> 2 WS1. R2 4. L /.0 L /.0 L /.0 Q CFI-A//0mA różnicowo-prądowy I 8 R.k x x WS silnikowy pompy I> I> I>..... WS silnikowy pompy I> I> I>..... GB ST-DC-0 bezpieczeństwa. / L+ PP Przekładnik prądowy x x. / IP K. K. WG

Bardziej szczegółowo

WODROPOL SA WROCŁAW, UL. MOKRONOSKA 2 DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kw. 2012

WODROPOL SA WROCŁAW, UL. MOKRONOSKA 2 DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kw. 2012 WODROPOL SA WROCŁAW, UL. MOKRONOSKA 2 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA,ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZYCHÓW GM. BOBROWICE ADRES INWESTYCJI : m.przychów INWESTOR : GMINA

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

Zakres dostaw. Część 2, pozycja 1

Zakres dostaw. Część 2, pozycja 1 nr postępowania GEK/FZR-ELB/03072/204 Zakres dostaw Część 2, pozycja Przedmiot zamówienia: dostawa rozdzielnic wykonanych zgodnie z projektem: Rozdzielnie wykonane zgodnie z projektem wykonawczym układu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rys.1 Szablon do projektowania schematu elektrycznego wraz ze specyfikacją obwodów.

WSTĘP. Rys.1 Szablon do projektowania schematu elektrycznego wraz ze specyfikacją obwodów. WSTĘP Projektowanie schematów elektrycznych jest nieodłącznym elementem projektowania instalacji elektrycznych a schemat tablicy rozdzielczej niezbędnym rysunkiem w poprawnej dokumentacji projektowej.

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11. INWESTOR: Powiat Stargardzki. ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11. INWESTOR: Powiat Stargardzki. ul. EGZEMPLARZ NR 4 PROJEKT WYKONAWCZY MONITORINGU WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11 INWESTOR: Powiat Stargardzki

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

2. Spis treści. 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB.

2. Spis treści. 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB. 2. Spis treści 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB. 2. Spis treści. 3. Zestawienie rysunków. 4. Opis techniczny. 5. Obliczenia techniczne. 6. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

SK Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i CWU. Lazurowa 6/55, Warszawa

SK Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i CWU. Lazurowa 6/55, Warszawa Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 SK4000-1 Instrukcja instalacji regulatora węzła cieplnego CO i

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W PRZEDSZKOLU NR 19 W TOMASZOWIE MAZ. UL. STRZELECKA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W PRZEDSZKOLU NR 19 W TOMASZOWIE MAZ. UL. STRZELECKA Inwestor: Gmina Miasto Tomaszów Maz ul. POW 10/16 97-200 Tomaszów Maz. PROJEKT TECHNICZNY pt. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W PRZEDSZKOLU NR 19 W TOMASZOWIE MAZ. UL. STRZELECKA 14 Autor projektu:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W GIMNAZJUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZ. UL. JAŁOWCOWA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W GIMNAZJUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZ. UL. JAŁOWCOWA Inwestor: Gmina Miasto Tomaszów Maz ul. POW 10/16 97-200 Tomaszów Maz. PROJEKT TECHNICZNY pt. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W GIMNAZJUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZ. UL. JAŁOWCOWA 8 Autor projektu:

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Przeznaczenie modułu sterująco-kontrolnego EKS-Light:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC

Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC Poznań 2017 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr 3/DTS/2015 - oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Obowiązuje od 3 lutego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Remont instalacji filtrów pospiesznych w SUW Jarosław

PROJEKT WYKONAWCZY. Remont instalacji filtrów pospiesznych w SUW Jarosław Remont instalacji filtrów pospiesznych w 01 SPIS TREŚCI 1 ZASILANIE... 3 2 INSTALACJA SIŁY, STEROWANIA I AKPiA... 3 2.1 Instalacja odbiorników na poziomie 0,0 m... 3 2.2 Instalacja na poziomie + 5,4 m...

Bardziej szczegółowo

Sterowniki obiektowe wraz z innymi urządzeniami niezbędnymi w układzie regulacji i sterowania HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) jak:

Sterowniki obiektowe wraz z innymi urządzeniami niezbędnymi w układzie regulacji i sterowania HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) jak: Szafy sterownicze Wykład 5 Szafy sterownicze Sterowniki obiektowe wraz z innymi urządzeniami niezbędnymi w układzie regulacji i sterowania HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) jak: przekaźniki,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Projektowane zasilanie

OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Projektowane zasilanie OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest wymiana wewnętrznych linii zasilających, tablicy głównej, tablicy administracyjnej, tablic piętrowych i licznikowych, wymiana przewodów

Bardziej szczegółowo

I TABLICA LICZNIKOWA TL II TABLICA GŁÓWNA TG

I TABLICA LICZNIKOWA TL II TABLICA GŁÓWNA TG 10 I TABLICA LICZNIKOWA TL zaciskowe N+PE, drzwiczki z szybką do odczytu stanu licznika; zamykana na klucz RPL3f 9s kpl 1 2. Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami R 303 100 A ; 400 V szt. 1 3. Licznik

Bardziej szczegółowo

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Projekt: Przykład z wykorzystaniem sterowników PLC FATEK Nr projektu: Projektant:

Projekt: Przykład z wykorzystaniem sterowników PLC FATEK Nr projektu: Projektant: Przykład z wykorzystaniem sterowników PLC FATEK Projekt: Przykład z wykorzystaniem sterowników PLC FATEK Nr projektu: Projektant: Wydrukowano: 2006-0-3 02:2 Ostatnio zmieniony: 2006-0-3 0:23 Nr projektu:

Bardziej szczegółowo

bezpiecznie Redline Wyłączniki nadprądowe Wyposażenie dodatkowe Aparaty modułowe pomocnicze Szyny podłączeniowe Rozdzielnice i obudowy instalacyjne

bezpiecznie Redline Wyłączniki nadprądowe Wyposażenie dodatkowe Aparaty modułowe pomocnicze Szyny podłączeniowe Rozdzielnice i obudowy instalacyjne poczuj się .3.4..8.0 Tabela doboru wyłączników różnicowoprądowych Szczegółowe dane techniczne Seria P/ Układ do samoczynnego załączania wyłącznika różnicowoprądowego Tele R Wyłączniki różnicowo i nadprądowe

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne regulatory temperatury

Elektroniczne regulatory temperatury Elektroniczne regulatory temperatury FC Controller z detektorem wilgoci SG i czujnikiem temperatury TS FC Controller z detektorem wilgoci SR i czujnikiem temperatury TS Przeznaczenie: Regulatory temperatury

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych Oznaczenie kwalifikacji: E.07 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015 Kolektory słoneczne płaskie - automatyka SOM plus Regulator solarny SOM plus ma zastosowanie w standardowych systemach solarnych. Obsługę regulatora ułatwia duży, wielofunkcyjny wyświetlacz. W regulatorze

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis rysunków

Spis treści Spis rysunków Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja stanowiska egzaminacyjnego w zawodzie technik mechatronik dla kwalifikacji E.3 ma spełniać następujące

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny 3 1.0. Cel i zakres opracowania str. 2 2.0. Podstawowe dane do opracowania str. 2 3.0. Stan istniejący demontaż str.2 4.0. Opis

Bardziej szczegółowo