Projekt: Biuro: RAWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA. ul. mj r. H. Sucharskiego dz. n. Rawicka Spółdz. Mieszk R a w i c z

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt: Biuro: RAWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA. ul. mj r. H. Sucharskiego dz. n. Rawicka Spółdz. Mieszk. 6 3-9 0 0 R a w i c z"

Transkrypt

1 Klient: Projekt: RWIK SPÓŁZILNI ISZKNIOW -900 Rawicz ul mjr H Sucharskiego 5 Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z u l m j r H S u c h a r s k i e g o d z n od grupowego węzła ciepła iuro: Gr I nżynierii Sanitar NO S t r z a ł k o w o ul Pułaskiego 5a SterIT Grzegorz Ignacik G r u s z c z y n ul Wieniawskiego 8 Stopień ochrony: ane techniczne: I P 5 4 Rozdzielnica: Szafa automatyki RW Szafa węzła cieplnego Napięcie mierzone: Zabezpieczenie w/g I 49- / IN V 00 Ochrona przewodów doprowadzających Napięcie mierzone Napięcie znamionowe Nap pomocnicze V azy Hz Rodzaj wykonania 0 V 4 V 50 Hz 50 Hz P PN PN I z o l a c j a c ałk Płyty montażowe nie są podłączone do uziemienia Nap pomocnicze Nap pomocnicze Tr a f o Trafo Prostown Połącz bezpośr l a c h a s t a l owa aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a = Szafa RW Rawicka Spółdz ieszk S t rona tytułowa R a w i c z N r r y s ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła z 9 rys

2 Oświadczenie Oświadczamy, że załączona dokumentacja KPi dla RWIK SPÓŁZILNI ISZKNIOW Rawicz ul mjr H Sucharskiego 5 jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć Wykonawca oświadcza, że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz istniejącymi w RP w tym zakresie normami eklarujemy z pełną odpowiedzialnością, ż e wyrób - szafa zasilająco-sterownicza KPi o oznaczeniu projektowym jest zgodny z dyrektywami: Szafa RW - 00 / 95 / W - niskonapięciowe wyroby elektryczne, - 04 / 08 / W - zgodność elektromagnetyczna mgr inż G Ignacik S t r o n a t y t u ł o wa a z a P r ojektu P r o j wykonawczy 0 4/05/RW mgr i nż G Ignacik ata 0504 ranża KPi Wykonawca Gr Inżynierii Sanitar NO S t r z a ł k o w o ul Pułaskiego 5a Oświadczenie Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła = Szafa RW N r r y s z 9 r ys

3 OZNZNI W PROJKI OZNZNI URZĄZŃ = - oznaczenie miejsca - oznaczenie urządzenia - - oznaczenie aparatu X - numer arkusza w projekcie Y - oznaczenia urządzenia Z - numer urządzenia na arkuszu =Szafa S Pole 0 -XYZ PRZYKŁY: - podzespoły, sterowniki, elementy sterujące - Przetworniki wielkości nieelektrycznych na elektryczne (czujniki) - kondensatory K - czujniki kontroli faz - elementy dwustanowe, pamięci operacyjne - przetwornice częstotliwości, przekształtniki, przetworniki - urządzednia zabezpieczające (wyłączniki nadmiarowo-prądowe, bezpieczeniki) G - generatory, źródła prądotwórcze, gniazda serwisowe H - urządzenia sygnałowe (sygnalizatory optyczne i akustyczne, lampki sygnalizacyjne) K - przekaźniki i styczniki (styczniki pomocniczne, przekaźniki, przkaźniki czasowe) KI - przekaźniki prądowe L - indukcyjności (dławiki) - silniki (silniki, napędy urzadzeń wykonawczych) N - wzmacniacze, regulatory P - mierniki wskazujące R - oporniki (oprniki nastawcze, potencjometry rezystory hamujące) S - łączniki, przełączniki (łączniki sterownicze, przyciski, łączniki krańcowe) S - ochronniki przepięciowe SG - wyłączniki główne T - transformatory U - rezerwa V - półprzewodniki W - tory przesyłowe (kable, przewody, szyny) X - zaciski, gniazda, wtyczki, listwy zaciskowe Y - urzadzenia mechaniczne uruchamiane elektrycznie (hamulce, zawory, sprzęgła) Z - zasilacze, UPSy =-XYZ aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S t rona tytułowa - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Wykaz oznaczeń urządzeń z 9 rys

4 WYKZ KOLORÓW PRZWOÓW ZSTOSOWNYH W ROZZILNIY Napięcie zmienne 0 / 400 V : SPS I/O: czarny - faza L czarny - faza L czarny - faza L czarny - faza sterownicza Ls niebieski - neutralny (zero) żółto-zielony - P (ochronny) czarny - wej/wyj cyfrowe 0 V zółty - wej/wyj cyfrowe 4 V zielony - wej/wyj cyfrowe 4 V biały - masa / GN szary - I/O Napięcie 4 V : Napięcie 4 V : zółty - G (faza) biały - G0 (masa) zielony - P (plus) biały - (minus) Napięcie obce: pomarańczowy aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S t rona tytułowa - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s 4 u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła W y k a z k o l o r ó w p r z e w o d ó w w r o z d z ielnicy z 9 rys

5 WYTYZN ONTŻU OKLOWNI Kable należy układać w korytach kablowych wykonanych z metalu (pełnych lub ażurowych) opuszcza się prowadzenie kabli w rurkach PV System korytek kablowych powinien być kompletny i składać się z typowych elementów takich jak odcinki proste korytek, złącza, łuki, trójniki, wsporniki ścienne i sufitowe Kable pomiarowe i sterownicze do 0V oraz kable zasilające 0V powinny być prowadzone w niezależnych korytkach kablowych lub w przypadku prowadzenia kabli we wspólnym korytku powinny być one od siebie oddzielone jak pokazano poniżej Przykład nr Przykład nr Przykład nr Przewody sterownicze (niskoprądowe) Sygnały binarne i analogowe min 5 cm min 0 cm min 5 cm Przewody zasilające Zasilanie 0 V i/lub 400 V Korytka prowadzone równolegle obok siebie Korytka prowadzone równolegle nad sobą Pojedyńcze korytko aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S t rona tytułowa - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s 5 u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Wytyczne montażowe z 9 rys

6 WYTYZN POPIĘI KRNÓW L LOWNIKÓW Należy unikać prowadzenia kabli wychodzacych z falowników z innymi kablami, w szczególności kabli sterowniczych i/lub niskiego napięcia PRZTWORNI ZĘSTOTLIWOŚI U V WP U V WP SILNIK LKTRYZNY aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S t rona tytułowa - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Wytyczne montażowe z 9 rys

7 -X ZISK -X GNIO -X -H -H X X WTYZK LPK SYGNLIZTOR ŚWITLNY UZK SYGNLIZTOR OPTYZNY -K -K4 -K5 -K -K7 U > U < WK PRZKŹNIK NNPIĘIOWGO (WYZWLZ WZROSTOWY) WK PRZKŹNIK PONPIĘIOWGO (WYZWLZ ZNIKOWY) WK PRZKŹNIK Z ZWŁOKĄ PRZY OPNIU WK PRZKŹNIK Z ZWŁOKĄ PRZY WZUZNIU WK PRZKŹNIK TRIZNGO (WYZWLZ PRZIĄŻNIOWY) -Y -Q -K 5 4 -K -K 4 4 WK ZWORU LKTRO- GNTYZNGO ZSTYK TORU GŁÓWNGO STYZNIK ZSTYK PRZŁĄZNY ZSTYK NORLNI OTWRTY ZSTYK NORLNI ZKNIĘTY -K -K / -K -K -K ZSTYK ROZWIRNY OPÓŹNION ZYKNI ZSTYK ROZWIRNY OPÓŹNION OTWIRNI I ZYKNI ZSTYK ZWIRNY OPÓŹNION OPNI ZSTYK ZWIRNY OPÓŹNION ZŁĄZNI ZSTYK ROZWIRNY ZIŁJĄY Z OPÓŹNINI -Q 5kW WK STYZNIK O OY 5 kw -K WK PRZKŹNIK RNNYJNGO -K4 8 5 ZSTYK PRZŁĄZNY OPÓŹNION ZŁĄZNI -K ZSTYK ROZWIRNY ZIŁJĄY Z WYPRZZNI -K -K WK PRZKŹNIK WK PRZKŹNIK ISTILNGO (IPULSOWGO) -K -K4 WK PRZKŹNIK Z LOKĄ HNIZNĄ WK PRZKŹNIK TKTUJĄGO -K5 -K 8 5 ZSTYK PRZŁĄZNY OPÓŹNION OPNI ZSTYK ROZWIRNY OPÓŹNION OTWIRNI -K -K ZSTYK ROZWIRNY ZIŁJĄY Z OPÓŹNINI ZSTYK ROZWIRNY ZIŁJĄY Z WYPRZZNI aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S t rona tytułowa - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s 7 u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła W y k a z s y m b o l i a p a r atów z 9 rys

8 -K -SG UZIO POŁĄZNI O SZYNY OHRONNJ ZGR STRUJĄY WYŁĄZNIK SOZYNNY LU SILNIKOWY In = 5 - WYŁĄZNIK NPRĄOWY - -IGUNOWY In = HRKT - N WYŁĄZNIK 0 0m N TRIK (PRZKŹNIK PRZIĄŻNIOWY) NPRĄOWY -IG N In = 0 (ch) IZ = 0 m ~ ~ -Q NPĘ POPY -ZOWJ NPĘ WNTYLTOR -ZOWGO TRIK -P - h KONNSTOR TRISTOR PT LIZNIK GOZIN PRY -SG 4 5 WYŁĄZNIK GŁÓWNY -T K k L l PRZKŁNIK PRĄOWY -Q TYRYSTOR R 0 -S 4 PRZŁĄZNIK TRÓJPOZYYJNY R-0- -S OGRNIZNIK PRZPIĘ -T 0 V 4 0 V 4 V TRNSORTOR 0 / 4 V O: 0 V -R IO -S7 0- ŁĄZNIK KRZYWKOWY -IGUNOWY 0- - ZPIZNIK -IGUNOWY In = 0 V 4 V 0 W ZSILZ 0 V/4V O: 0 W -R GRZŁK -S 4 ŁĄZNIK KRŃOWY NO N - - OŁĄZNIK -IGUNOWY In = ROZŁĄZNIK -IGUNOWY In = I -G L - P N P PRZKSZTŁTNIK NP IŚNINI N PRĄ GNIO -ZOW Z P -R -R POTNJOTR (RZYSTOR NSTWNY) RZYSTOR -S -S 4 PRZYISK ZPIZŃSTW STILNY N PRZYISK ZPIZŃSTW Z SOPOWROT NO N aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S t rona tytułowa - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s 8 u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła W y k a z s y m b o l i a p a r atów z 9 rys

9 -S 4 PRZYISK IĘGNOWY NO N - P ZUJNIK IŚNINI ROZWIRNY -S 4 ŁĄZNIK N KLUZ NO N - P 4 ZUJNIK IŚNINI ZWIRNY -S 4 ŁĄZNIK OROTOWY SOPOWROTNY NO N - ZUJNIK TPRTURY ROZWIRNY -S ŁĄZNIK OROTOWY STILNY NO N - 4 ZUJNIK TPRTURY ZWIRNY -S PRZYISK OPJĄY N - PRZTWORNIK TPRTURY NP Pt000 -S PRZYISK Z SOPOWROT N -S 4 PRZYISK STILNY NO N -S 4 PRZYISK Z SOPOWROT NO N aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S t rona tytułowa - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s 9 u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła W y k a z s y m b o l i a p a r atów z 9 rys

10 Spis rysunków: Nr Rawicz - RS W Plik Przerwy ciągłości numerów rysunków (kolumna "Plik") są pozycjami wolnymi - rysunki rezerwowe Komentarz rkusz: =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT000 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT000 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT000 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT0004 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT0005 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT000 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT0007 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT0008 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT0009 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_SZ000 Spis rysunków projektowych =Szafa RW_Rawicz - RS W_SZ000 Spis rysunków projektowych =Szafa RW_Rawicz - RS W000 Szafa automatyki - zasilanie =Szafa RW_Rawicz - RS W000 Szafa automatyki - gniazdo serwisowe Nap sterowania - 0 V =Szafa RW_Rawicz - RS W000 Szafa automatyki Nap sterowania - 4 V =Szafa RW_Rawicz - RS W0004 Sterownik S7-00 Konfiguracja sterownika =Szafa RW_Rawicz - RS W0005 Sterownik S7-00 Jednostka centralna =Szafa RW_Rawicz - RS W0005b Sterownik S7-00 oduły wejść analogowych =Szafa RW_Rawicz - RS W0005d Sterownik S7-00 oduły wyjść analogowych =Szafa RW_Rawicz - RS W000 Switch thernetowy thernet / Światłowód =Szafa RW_Rawicz - RS W0007 Schemat sieci -US / RS =Szafa RW_Rawicz - RS W0008 Licznik ciepła ultical 0 iejska sieć ciepłownicza =Szafa RW_Rawicz - RS W000 Wyjścia cyfrowe =Szafa RW_Rawicz - RS W00 Zasilanie i sterowanie pompy obiegu O Pompa P =Szafa RW_Rawicz - RS W00 Zasilanie i sterowanie pompy obiegu O Pompa P =Szafa RW_Rawicz - RS W00 Sterowanie zaworu regulacyjnego obiegu O =Szafa RW_Rawicz - RS W007 Termostat bezpieczeństwa obiegu O =Szafa RW_Rawicz - RS W00 Pomiary temperatur =Szafa RW_Rawicz - RS W00 Pomiary ciśnienia =Szafa RW_Rawicz - RS W007 Pomiary ciśnienia =Szafa RW_Rawicz - RS W005 Szafa KPi lewacja =Szafa RW_Rawicz - RS W005 Szafa KPi Rozmieszczenie aparatów =Szafa RW_Rawicz - RS W_LZac000 Lista zacisków =Szafa RW_Rawicz - RS W_LZac000 Lista zacisków =Szafa RW_Rawicz - RS W_LZac000 Lista zacisków =Szafa RW_Rawicz - RS W_LZac0004 Lista zacisków =Szafa RW_Rawicz - RS W_LZac0005 Lista zacisków ata a z a Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk Spis rysunków projektowych S t r z a ł k o w o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5 a ul mj r H Sucharskiego dz n z od grupowego węzła ciepła rys

11 Spis rysunków: Rawicz - RS W rkusz: Nr Plik Komentarz ata 7 =Szafa RW_Rawicz - RS W_LKab000 lbum tras kablowych =Szafa RW_Rawicz - RS W_SPS000 Lista sygnałów sterownika =Szafa RW_Rawicz - RS W_SPS000 Lista sygnałów sterownika =Szafa RW_Rawicz - RS W_SPS000 Lista sygnałów sterownika =Szafa RW_Rawicz - RS W_SPS0004 Lista sygnałów sterownika =Szafa RW_Rawicz - RS W_Lat000 Specyfikacja materiałowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_Lat000 Specyfikacja materiałowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_Lat000 Specyfikacja materiałowa Przerwy ciągłości numerów rysunków (kolumna "Plik") są pozycjami wolnymi - rysunki rezerwowe a z a Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk Spis rysunków projektowych S t r z a ł k o w o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5 a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła z rys

12 Wyłącznik główny Zabezpieczenie przepięciowe Sygnalizacja zasilania zujnik zaniku fazy x 0/400V L L L N / / / / SG S -40 WJŚI YROW zujnik zaniku fazy I5 / K L L L b5 Z -X0 L L L N P -K 4 8 / 5 Z /4 P /5 -H X X -H X X -X -H 8 5 N P N -W Kab zasilający branża elektr L L L N P X X / / / / / Zasilanie wg projektu branży elektr x 0 / 400 V 50 Hz aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S z a f a a u t o m a t y k i - z a s i l a n i e - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW 5 rys

13 Gniazdo serwisowe 0 - V Napięcie sterownicze Ls Oświetlenie szafy x 0/400V / L / / L / L / / / N / / P / - 0 0m N N H L -G L P N Ls N / P / -X Ls aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S z a f a a u t o m a t y k i - gniazdo serwisowe =Szafa RW - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a N a p s t e r o w a n i a - 0 V ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z 5 rys

14 x 0/400V Nap ster G - 4 V Napięcia sterowania P - 4 V Nap zas ster GS - 4 V Napięcia zas sterownika PS - 4 V Nap zas liczników GL - 4 V / L / / L / L / / / N / P /4 /5 P / T 0 V 00V 4 4 V -Z 0 W L N P 0 V 4 V - -X Gx Px Px G G0 P PS P -H X X /4 /8 -X G G0 / -X / X P /4 / -X PS /4 aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca =Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S z a f a a u tomatyki - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a N a p s t e r o w a n i a - 4 V ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z 5 rys

15 / / PS P 4 V 4 V /5 /5 / /5 / P /5 L P Slot kom Slot kom Slot kom PU Slot Slot Slot Slot 4 Slot 5 Slot Slot 7 Slot 8 Panel KTP00 PN ONO Slot rez Slot rez oduł 4 S I / 0 O I (00 V) oduł 8 I oduł 4 RT oduł 4 O Slot rez Slot rez Slot rez Slot rez Slot rez -4P / Rez Rez -4 / Rez Rez Rez Rez Rez aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n S t e rownik S7-00 Konfiguracja sterownika od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW N r r y s 5 4 rys

16 /4 /4 PS P 4 V 4 V /5b /5b /4 /5b /4 P /5b -40 Sterownik kompaktowy SITI S7-00 S74-HG-0X0 4 wejść cyfrowych/ 0 wyjść przekaźnikowych / wejścia analogowe a0 I00 / PR - pompa obiegowa P a I0 /4 WRI - pompa obiegowa P a I0 /4 UTO - pompa obiegowa P L P Zasilanie sterownika I0 IW I IW4 L L L Wyj 4 V Zasil W Zasil WY a I0 a4 I04 / /4 PR - pompa obiegowa P WRI - pompa obiegowa P a0 Q00 a Q0 /0 /04 Start / stop pompy obiegowej P Start / stop pompy obiegowej P a5 I05 /4 UTO - pompa obiegowa P a Q0 a I0 /7 Termostat bezpieczeństwa O a Q0 a7 I07 a4 Q04 b0 I0 a5 Q05 b I a Q0 b I a7 Q07 b I b0 Q0 b4 I4 b Q b5 I5 / zujnik zaniku fazy aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n S t e rownik S7-00 od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy =Szafa RW Jednostka centralna N r r y s 5 z 5 rys

17 /5 /5 PS P 4 V 4 V /5d /5d /5 /5d /5 P /5d -4 L Zasilanie modułu 0 IW0 0- IW - IW4 - IW - 4 IW8 4-5 IW0 5- IW - 7 IW4 7- P / / /7 /7 /74 SITI S7-00 OUŁ 8 WJ I S, U/I S7-4H-0X0 Pomiar ciśnienia - zasilanie z S Pomiar ciśnienia - powrót do S Pomiar ciśnienia - zasilanie O (przed pompami) Pomiar ciśnienia - zasilanie O (za pompami) Pomiar ciśnienia - powrót O -4 L Zasilanie modułu 0 I0 I0 0- I0- I I - I- I I - I- I I - I- P / / /4 SITI S7-00 OUŁ 4 WJ RT S IT S7-5P0-0X0 Temperatura zewnętrzna Temperatura O - zasilanie Temperatura O - powrót aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n S t e rownik S7-00 oduły wejść analogowych od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW N r r y s 5 5b rys

18 /5b /5b PS P 4 V 4 V / / /5b / /5b P / -4 L Zasilanie modułu 0 QW0 0 QW QW4 QW P / / / SITI S7-00 OUŁ 4 WYJ O S, U/I S7-4H0-0X0 Wysterowanie pompy obiegowej P Wysterowanie pompy obiegowej P Wysterowanie zaworu regulacyjnego O aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n S t e rownik S7-00 oduły wyjść analogowych od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy =Szafa RW N r r y s z 5 5d rys

19 /5d /5d PS P 4 V 4 V /7 / /5d /7 /5d P /8-40 S7-00 PU -4P /4 Panel KTP00 PN ONO TH - 4 S-05--S OX TH TH TH TH O TH -WK TP 4xx0,8 -WK TP 4xx0,8 - -O Światłowód G50/5 O Switch O =Szafa T00S aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n Switch thernetowy t h e r n e t / Światłowód od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy =Szafa RW N r r y s z 5 rys

20 -4 /4 4 RS Licznik ciepła Komunikacja KP -7 Rx 7 Tx Tx 7 Rx GN 7 GN SLS-500-US- us- 74-7WK -US xx0,8 żó iejsce: S -8Q - Konwerter us / odus us 75 -X bi L - / PS / /0 aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S c h e m a t s i e c i - U S / R S Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW 5 7 rys

21 / Gx 4 V / G0 / / P / W zi-żó IT000 G,5-8 Przepływomierz Ultraflow - bi SIG br zi -8W LiYY x -8Q ultical 0 L N P Zasilanie Temp zasil (z S) 5 Temp powr (do S) X 4 P SIG Przepływ powrót (do S) bi -8W -8W br zi żó LiYY 4x bi br zi żó LiYY 4x zujniki oraz przepływomierz dostarczone jako komplet wraz z licznikiem ultical zujnik zasil Tz zujnik powrót Tp aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n L i c z n i k c i e p ł a u l t i c a l 0 iejska sieć ciepłownicza od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy =Szafa RW N r r y s z 5 8 rys

22 WYJŚI YROW WYJŚI YROW Start / stop pompy obiegowej P Start / stop pompy obiegowej P Q00 /54 Q0 /54 a0 a 0 0-0K PL P PL P /7 / -0K /5 / /5 / aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca =Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk W y jścia c y f rowe - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s 0 u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z 5 rys

23 Zasilanie x 400 V / L / / L / / L / WJŚI YROW PR - pompa obiegowa P I00 /54 WJŚI YROW WRI - pompa obiegowa P I0 /54 WJŚI YROW UTO - pompa obiegowa P I0 /54 - -K /5 /4 4 STRT waria pompy / P 4 V / X 5 QW0 O /5d -K -H -K -K -K waria X STRT /4 9 / pompy waria STRT / G 4 V pompy / /8 P / -K /5 STRT -K 5 9 a0 4 8 /8 G0 / -W IT000 4G -X 4 5 P zi-żó WYJŚI NLOGOW Wysterowanie pompy obiegowej P 4 -X br a WS bi zi żó sz ró LiYY x /5 /5 /4 /4 /4 / S P R -K /4 waria pompy 0 a 0 Lampka awarii czerwona / / / / / / K /0 PL P Lampka pracy zielona X X - U V W P 4 N Pompa P oc: 5 kw Prąd: 0 ~ STROWNI 00 V ZŁĄZNI WRI aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n Zasilanie i sterowanie pompy obiegu O Pompa P od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW N r r y s 5 rys

24 Zasilanie x 400 V / / / L L L WJŚI YROW PR - pompa obiegowa P I0 /54 WJŚI YROW WRI - pompa obiegowa P I04 /54 WJŚI YROW UTO - pompa obiegowa P I05 / WYJŚI NLOGOW Wysterowanie pompy obiegowej P a /5 /4 4 STRT waria pompy /5 P 4 V /7 QW X 5 O /5d -K -H -K -K -K waria X STRT /4 9 /5 0 pompy waria STRT / G 4 V pompy / - -K 4 8 -K / G0 / / P / -W IT000 4G -X P 4 -X 5 0 -K /5 STRT 5 -WS zi-żó br bi zi żó sz ró LiYY x /5 /5 /4 /4 /4 /4 a S P R -K /4 waria pompy 0 a5 0 Lampka awarii czerwona / / / / / / K /04 PL P Lampka pracy zielona X X - U V W P 4 N Pompa P oc: 5 kw Prąd: 0 ~ STROWNI 00 V ZŁĄZNI WRI aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n Zasilanie i sterowanie pompy obiegu O Pompa P od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW N r r y s 5 rys

25 -4 WYJŚI NLOGOW Wysterowanie zaworu regulacyjnego O O QW4 - /5d / G 4 V G0 / /7 bi -7K /74 Term bezp br 5 P / /7 -X 5 P 9 zi -WS LiYY x G0 G Y-Y SK V-O Zawór: VV80-78 la zaworów ze skokiem 40 mm, 800 N, IP 54 UWG: Przed podłączeniem sprawdzić typ siłownika oraz dozwolone nap zasilania aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n Sterowanie zaworu regulacyjnego obiegu O od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW N r r y s 5 rys

26 -40 WJŚI YROW Termostat bezpieczeństwa O I0 /54-7K /74 Term bezp a / / /7 / /5 / / P G G0 4 V 4 V 7 P / / -X 7-7K Term bezp -7W IT500 x -7 Termostat TS RK-TR000 Regulator -punktowy z jednobieg mikroprzeł, IP 4, Zakres regulacji: 595 UWG: Przed podłączeniem sprawdzić typ siłownika oraz dozwolone nap zasilania aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk Termostat bezpieczeństwa obiegu O - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW 5 7 rys

27 WJŚI NLOGOW RT IT WJŚI NLOGOW RT IT WJŚI NLOGOW RT IT Temperatura zewnętrzna Temperatura O - zasilanie Temperatura O - powrót RT I0 /5b4 RT I /5b4 RT I /5b4 0 I0 0- I0- I - I- I - I- -W IT000-Y x -W LiYY x br bi -W LiYY x br bi 4 5 P /7 / -X 7 8 P 9 0 P P TX-To - TX-O-Tz - TX-O-Tz - Q LG-Ni 000, IP 54 Zakres: zujnik temp zewnętrznej Q005 LG-Ni 000, dł zanurzenia 50 mm, - 00, IP 4 zujnik zanurzeniowy Q005 LG-Ni 000, dł zanurzenia 50 mm, - 00, IP 4 zujnik zanurzeniowy aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk P o m i a ry temperatur - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW 5 rys

28 -4-4 WJŚI NLOGOW Pomiar ciśnienia - zasilanie z S I IW0 - IW /5b I WJŚI NLOGOW Pomiar ciśnienia - powrót do S - /5b /0 m m /7 P 4 V / /7 4 P / /7 -X4 7 P 8 P bi -W -W br LiYY x bi br LiYY x - - m P zujnik PX P-8/0-bar/4-0m/P/ Zakres: 0ar - - m P zujnik PX P-8/0-bar/4-0m/P/ Zakres: 0ar aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk P o m i a ry ciśnienia - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW 5 rys

29 WJŚI NLOGOW Pomiar ciśnienia - Pomiar ciśnienia - Pomiar ciśnienia - zasilanie O (przed zasilanie O (za powrót O pompami) pompami) I IW4 /5b I IW /5b I IW8 /5b - WJŚI NLOGOW - WJŚI NLOGOW / / P 4 V m m m / P -X4 4 9 P 5 0 P P bi -7W -7W -7W br LiYY x bi br LiYY x bi br LiYY x -7 - m P zujnik PX P-8/0-bar/4-0m/P/ Zakres: 0ar -7 - m P zujnik PX4 P-8/0-bar/4-0m/P/ Zakres: 0ar -7 - m P zujnik PX5 P-8/0-bar/4-0m/P/ Zakres: 0ar aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk P o m i a ry ciśnienia - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW 5 7 rys

30 -SZ RW -4P 000 mm -H -H -S -S -SG -H -H -H -H 000 mm SKL: :0 Szafa KPi lewacja S c h e m a t i d e o wy a z a P r ojektu P r o j wykonawczy 04/05/RW mgr i nż G Ignacik ata 0504 ranża KPi Wykonawca Gr Inżynierii Sanitar NO S t r z a ł k o w o ul Pułaskiego 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła =Szafa RW N r r y s 5 z 5 r ys

31 -H K -K -K -7K -G -0K -K -K mm -K T -Z - - -S -SG -X0 -X -X -X4 -X 950 mm SKL: :0 Szafa KPi Rozmieszczenie aparatów S c h e m a t i d e o wy a z a P r ojektu P r o j wykonawczy ata 0504 Wykonawca =Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S t r z a ł k o w o R a w i c z mgr i nż G Ignacik N r r y s 5 ul Pułaskiego 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła z 5 r ys

32 Typ zacisku rkusz Listwa =Szafa RW-X0 el zewnętrzny Zacisk WU 0 =Szafa RW / L L =Szafa RW-Zasilan Zacisk WU 0 =Szafa RW / L L =Szafa RW-Zasilan Zacisk WU 0 =Szafa RW / L L =Szafa RW-Zasilan Zacisk WU 0 niebieski =Szafa RW / N N =Szafa RW-Zasilan Zacisk WK 0 P =Szafa RW / P P =Szafa RW-Zasilan =Szafa RW-W Kab zasilając =Szafa RW-W IT000 4G =Szafa RW-W IT000 4G :\WS55\PROJKTY\Rawicz - RS W\ =Szafa RW-X Zacisk WU niebieski =Szafa RW /5 Zacisk WU niebieski =Szafa RW /5 Zacisk WU =Szafa RW / Ls Zacisk WU =Szafa RW / 4 U =Szafa RW- Zacisk WU =Szafa RW / 5 V =Szafa RW- Zacisk WU =Szafa RW / W =Szafa RW- Zacisk WU =Szafa RW / 7 U =Szafa RW- Zacisk WU =Szafa RW / 8 V =Szafa RW- Zacisk WU =Szafa RW / 9 W =Szafa RW- Zacisk WP P =Szafa RW / P P z i - ż ó P =Szafa RW- Zacisk WP P =Szafa RW / P P z i - ż ó P =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / Zacisk WU 5 =Szafa RW / Zacisk WU 5 =Szafa RW / =Szafa RW-X G a z a Projektu P roj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk L i s ta zacisków S t r z a ł k o w o R a w i c z mgr i nż G Ignacik N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5 a ul mj r H Sucharskiego dz n z rys od grupowego węzła ciepła 5

33 :\WS55\PROJKTY\Rawicz - RS W\ a z a Projektu Typ zacisku 04/05/RW ata ranża 0504 Wykonawca rkusz Listwa =Szafa RW-X el zewnętrzny Zacisk WU 5 =Szafa RW / 4 G sz N =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 5 G sz N =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / G br =Szafa RW-Y Zacisk WU 5 =Szafa RW /7 7 G =Szafa RW-7 Zacisk WU 5 =Szafa RW / 8 G0 Zacisk WU 5 =Szafa RW / 9 Zacisk WU 5 =Szafa RW / 0 Zacisk WU 5 =Szafa RW / Zacisk WU 5 =Szafa RW /8 G0 N =Szafa RW-8Q Zacisk WU 5 =Szafa RW / G0 bi =Szafa RW-Y Zacisk WU 5 =Szafa RW /8 4 8 L =Szafa RW-8Q Zacisk WU 5 =Szafa RW / 5 4 br 4 =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 5 bi =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 7 zi =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 8 7 żó =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 9 9 ró =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 0 4 br 4 =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 5 bi =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / zi =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 7 żó =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 4 9 ró =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 5 zi =Szafa RW-Y Zacisk WU 5 =Szafa RW /7 7 =Szafa RW-7 Zacisk WU 5 =Szafa RW / 7 =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 8 =Szafa RW- P roj wykonawczy mgr i nż G Ignacik KPi Gr Inżynierii Sanitar NO S t r z a ł k o w o u l P u ł a s k i e g o 5 a = Szafa RW Rawicka Spółdz ieszk L i s ta zacisków R a w i c z N r r y s ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła z 5 rys =Szafa RW-WS LiYY x =Szafa RW-WS LiYY x =Szafa RW-WS LiYY x =Szafa RW-7W IT500 x =Szafa RW-8W IT000 G,5 =Szafa RW-W IT000-Y x

34 Typ zacisku rkusz Listwa =Szafa RW-X =Szafa RW-W LiYY x =Szafa RW-W LiYY x =Szafa RW-8W IT000 G,5 el zewnętrzny Zacisk WU 5 =Szafa RW / 9 br =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 0 4 bi =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW /4 5 br =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW /4 bi =Szafa RW- Zacisk WP 5 P =Szafa RW /8 P P z i -żó P =Szafa RW-8Q Zacisk WP 5 P =Szafa RW /4 P P Sh -WS Zacisk WP 5 P =Szafa RW /4 P P Sh -WS Zacisk WP 5 P =Szafa RW /4 P P Sh -WS Zacisk WP 5 P =Szafa RW / P P Sh -W Zacisk WP 5 P =Szafa RW / P P Sh -W Zacisk WP 5 P =Szafa RW /4 P P Sh -W :\WS55\PROJKTY\Rawicz - RS W\ =Szafa RW-X4 Zacisk WU 5 =Szafa RW /5 Zacisk WU 5 =Szafa RW /5 Zacisk WU 5 =Szafa RW /5 Zacisk WU 5 =Szafa RW / Z Zacisk WU 5 =Szafa RW /5 5 Zacisk WU 5 =Szafa RW /5 Zacisk WU 5 =Szafa RW /5 7 Zacisk WU 5 =Szafa RW / 8 Zacisk WU 5 =Szafa RW / 9 Zacisk WU 5 =Szafa RW /4 0 Zacisk WU 5 =Szafa RW /4 a z a Projektu P roj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk L i s ta zacisków S t r z a ł k o w o R a w i c z mgr i nż G Ignacik N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5 a ul mj r H Sucharskiego dz n z rys od grupowego węzła ciepła 5

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

- Andrzej Karst. 01-031 WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel 636-50-46 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO

- Andrzej Karst. 01-031 WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel 636-50-46 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO ELIPSE - Andrzej Karst 01-031 WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel 636-50-46 temat opracowania : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE branŝa : obiekt : inwestor

Bardziej szczegółowo

2. Spis treści. 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB.

2. Spis treści. 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB. 2. Spis treści 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB. 2. Spis treści. 3. Zestawienie rysunków. 4. Opis techniczny. 5. Obliczenia techniczne. 6. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 4. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 5. Opis techniczny instalacje elektryczne 6. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

III. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

III. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Węzeł cieplny w budynku nr 6 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie III. ISTALACJE ELEKTRYCZE SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHICZY.0 Przedmiot opracowania.0 Podstawa opracowania.0 Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA TECHNICZNE...

OBLICZENIA TECHNICZNE... OPIS TECHICZY PODSTAWA OPRACOWAIA ZAKRES OPRACOWAIA ZASILAIE EERGETYCZE STACJI UZDATIAIA WODY Rozdzielnice zasilajco sterownicze technologiczne SIECI ZEWTRZE Studnie głbinowe Zbiorniki wody czystej Odstojnik

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznej aranżacji i iluminacji wyrobisk w podziemnej części Trasy Górniczej w Kopalni Soli Wieliczka

Projekt instalacji elektrycznej aranżacji i iluminacji wyrobisk w podziemnej części Trasy Górniczej w Kopalni Soli Wieliczka WAT Projekt ul. Lipowa 9, 32-540 Trzebinia tel. 601 85 66 55 email: biuro@watprojekt.eu FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY NUMER: WP/15/12/2014 TEMAT: TOM II - Projekt instalacji elektrycznej aranżacji i iluminacji

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A Wydanie 11/2006 11535148 / PL Instrukcja obsługi SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS KATALOG. Grundfos isolutions

GRUNDFOS KATALOG. Grundfos isolutions GRUNDFOS KATALOG Grundfos isolutions Wydanie: październik 2013 Grundfos isolutions E-Solutions Spis treści 1. Produkty i zastosowania 3 2. Rozwiązania 6 Szafy Sterownicze DC 6 Sterownik Multi Pump Control

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

- METRYKA PROJEKTU - Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem ciepłowniczym dla Budynku Warsztatów Szkolnych REMONT

- METRYKA PROJEKTU - Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem ciepłowniczym dla Budynku Warsztatów Szkolnych REMONT Waldemar Mathea Ul.Grunwaldzka 19a/1 45 054 Opole tel. +48 77 4565 721 +48 692 46 99 13 - METRYKA PROJEKTU - Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem ciepłowniczym dla Budynku

Bardziej szczegółowo

Nr ewid. 70/Gd/2002 Asystent projektanta: mgr inż. Andrzej Łangowski

Nr ewid. 70/Gd/2002 Asystent projektanta: mgr inż. Andrzej Łangowski JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWEST SAN INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski Sieroczyn 36 d, 77-300 Człuchów e-mail: inwest_san@plusnet.pl tel. kom. 605 359 879 1 NAZWA INWE- STYCJI ADRES OBIEKTU INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej strony górnej transformatora

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

Wybrane symbole na schematach instalacji elektrycznych

Wybrane symbole na schematach instalacji elektrycznych Wybrane symbole na schematach instalacji elektrycznych symbol opis uwagi cewka, napęd elektromagnetyczny symbol ogólny cewka z dodatkowym działaniem symbol ogólny cewka o działaniu czasowym (opóźnienie

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

ST-A-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE AKPiA

ST-A-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE AKPiA ul. Ciasna 2; 80-111 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 pracownia@menos.gda.pl; www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.04.30 data Branża AKPiA nazwa opracowania Przebudowa

Bardziej szczegółowo

FP-400 PROGRAMOWALNY LICZNIK PRZEPŁYWU Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW

FP-400 PROGRAMOWALNY LICZNIK PRZEPŁYWU Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW FP-400 PROGRAMOWALNY LICZNIK PRZEPŁYWU Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW 2 wejścia 0/4-20 ma, 2 wejścia PULS Możliwość wyświetlania do 4 kanałów pomiarowych Funkcje obliczeniowe (+, -, *, /, ), śledzenie

Bardziej szczegółowo