Projekt: Biuro: RAWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA. ul. mj r. H. Sucharskiego dz. n. Rawicka Spółdz. Mieszk R a w i c z

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt: Biuro: RAWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA. ul. mj r. H. Sucharskiego dz. n. Rawicka Spółdz. Mieszk. 6 3-9 0 0 R a w i c z"

Transkrypt

1 Klient: Projekt: RWIK SPÓŁZILNI ISZKNIOW -900 Rawicz ul mjr H Sucharskiego 5 Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z u l m j r H S u c h a r s k i e g o d z n od grupowego węzła ciepła iuro: Gr I nżynierii Sanitar NO S t r z a ł k o w o ul Pułaskiego 5a SterIT Grzegorz Ignacik G r u s z c z y n ul Wieniawskiego 8 Stopień ochrony: ane techniczne: I P 5 4 Rozdzielnica: Szafa automatyki RW Szafa węzła cieplnego Napięcie mierzone: Zabezpieczenie w/g I 49- / IN V 00 Ochrona przewodów doprowadzających Napięcie mierzone Napięcie znamionowe Nap pomocnicze V azy Hz Rodzaj wykonania 0 V 4 V 50 Hz 50 Hz P PN PN I z o l a c j a c ałk Płyty montażowe nie są podłączone do uziemienia Nap pomocnicze Nap pomocnicze Tr a f o Trafo Prostown Połącz bezpośr l a c h a s t a l owa aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a = Szafa RW Rawicka Spółdz ieszk S t rona tytułowa R a w i c z N r r y s ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła z 9 rys

2 Oświadczenie Oświadczamy, że załączona dokumentacja KPi dla RWIK SPÓŁZILNI ISZKNIOW Rawicz ul mjr H Sucharskiego 5 jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć Wykonawca oświadcza, że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz istniejącymi w RP w tym zakresie normami eklarujemy z pełną odpowiedzialnością, ż e wyrób - szafa zasilająco-sterownicza KPi o oznaczeniu projektowym jest zgodny z dyrektywami: Szafa RW - 00 / 95 / W - niskonapięciowe wyroby elektryczne, - 04 / 08 / W - zgodność elektromagnetyczna mgr inż G Ignacik S t r o n a t y t u ł o wa a z a P r ojektu P r o j wykonawczy 0 4/05/RW mgr i nż G Ignacik ata 0504 ranża KPi Wykonawca Gr Inżynierii Sanitar NO S t r z a ł k o w o ul Pułaskiego 5a Oświadczenie Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła = Szafa RW N r r y s z 9 r ys

3 OZNZNI W PROJKI OZNZNI URZĄZŃ = - oznaczenie miejsca - oznaczenie urządzenia - - oznaczenie aparatu X - numer arkusza w projekcie Y - oznaczenia urządzenia Z - numer urządzenia na arkuszu =Szafa S Pole 0 -XYZ PRZYKŁY: - podzespoły, sterowniki, elementy sterujące - Przetworniki wielkości nieelektrycznych na elektryczne (czujniki) - kondensatory K - czujniki kontroli faz - elementy dwustanowe, pamięci operacyjne - przetwornice częstotliwości, przekształtniki, przetworniki - urządzednia zabezpieczające (wyłączniki nadmiarowo-prądowe, bezpieczeniki) G - generatory, źródła prądotwórcze, gniazda serwisowe H - urządzenia sygnałowe (sygnalizatory optyczne i akustyczne, lampki sygnalizacyjne) K - przekaźniki i styczniki (styczniki pomocniczne, przekaźniki, przkaźniki czasowe) KI - przekaźniki prądowe L - indukcyjności (dławiki) - silniki (silniki, napędy urzadzeń wykonawczych) N - wzmacniacze, regulatory P - mierniki wskazujące R - oporniki (oprniki nastawcze, potencjometry rezystory hamujące) S - łączniki, przełączniki (łączniki sterownicze, przyciski, łączniki krańcowe) S - ochronniki przepięciowe SG - wyłączniki główne T - transformatory U - rezerwa V - półprzewodniki W - tory przesyłowe (kable, przewody, szyny) X - zaciski, gniazda, wtyczki, listwy zaciskowe Y - urzadzenia mechaniczne uruchamiane elektrycznie (hamulce, zawory, sprzęgła) Z - zasilacze, UPSy =-XYZ aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S t rona tytułowa - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Wykaz oznaczeń urządzeń z 9 rys

4 WYKZ KOLORÓW PRZWOÓW ZSTOSOWNYH W ROZZILNIY Napięcie zmienne 0 / 400 V : SPS I/O: czarny - faza L czarny - faza L czarny - faza L czarny - faza sterownicza Ls niebieski - neutralny (zero) żółto-zielony - P (ochronny) czarny - wej/wyj cyfrowe 0 V zółty - wej/wyj cyfrowe 4 V zielony - wej/wyj cyfrowe 4 V biały - masa / GN szary - I/O Napięcie 4 V : Napięcie 4 V : zółty - G (faza) biały - G0 (masa) zielony - P (plus) biały - (minus) Napięcie obce: pomarańczowy aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S t rona tytułowa - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s 4 u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła W y k a z k o l o r ó w p r z e w o d ó w w r o z d z ielnicy z 9 rys

5 WYTYZN ONTŻU OKLOWNI Kable należy układać w korytach kablowych wykonanych z metalu (pełnych lub ażurowych) opuszcza się prowadzenie kabli w rurkach PV System korytek kablowych powinien być kompletny i składać się z typowych elementów takich jak odcinki proste korytek, złącza, łuki, trójniki, wsporniki ścienne i sufitowe Kable pomiarowe i sterownicze do 0V oraz kable zasilające 0V powinny być prowadzone w niezależnych korytkach kablowych lub w przypadku prowadzenia kabli we wspólnym korytku powinny być one od siebie oddzielone jak pokazano poniżej Przykład nr Przykład nr Przykład nr Przewody sterownicze (niskoprądowe) Sygnały binarne i analogowe min 5 cm min 0 cm min 5 cm Przewody zasilające Zasilanie 0 V i/lub 400 V Korytka prowadzone równolegle obok siebie Korytka prowadzone równolegle nad sobą Pojedyńcze korytko aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S t rona tytułowa - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s 5 u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Wytyczne montażowe z 9 rys

6 WYTYZN POPIĘI KRNÓW L LOWNIKÓW Należy unikać prowadzenia kabli wychodzacych z falowników z innymi kablami, w szczególności kabli sterowniczych i/lub niskiego napięcia PRZTWORNI ZĘSTOTLIWOŚI U V WP U V WP SILNIK LKTRYZNY aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S t rona tytułowa - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Wytyczne montażowe z 9 rys

7 -X ZISK -X GNIO -X -H -H X X WTYZK LPK SYGNLIZTOR ŚWITLNY UZK SYGNLIZTOR OPTYZNY -K -K4 -K5 -K -K7 U > U < WK PRZKŹNIK NNPIĘIOWGO (WYZWLZ WZROSTOWY) WK PRZKŹNIK PONPIĘIOWGO (WYZWLZ ZNIKOWY) WK PRZKŹNIK Z ZWŁOKĄ PRZY OPNIU WK PRZKŹNIK Z ZWŁOKĄ PRZY WZUZNIU WK PRZKŹNIK TRIZNGO (WYZWLZ PRZIĄŻNIOWY) -Y -Q -K 5 4 -K -K 4 4 WK ZWORU LKTRO- GNTYZNGO ZSTYK TORU GŁÓWNGO STYZNIK ZSTYK PRZŁĄZNY ZSTYK NORLNI OTWRTY ZSTYK NORLNI ZKNIĘTY -K -K / -K -K -K ZSTYK ROZWIRNY OPÓŹNION ZYKNI ZSTYK ROZWIRNY OPÓŹNION OTWIRNI I ZYKNI ZSTYK ZWIRNY OPÓŹNION OPNI ZSTYK ZWIRNY OPÓŹNION ZŁĄZNI ZSTYK ROZWIRNY ZIŁJĄY Z OPÓŹNINI -Q 5kW WK STYZNIK O OY 5 kw -K WK PRZKŹNIK RNNYJNGO -K4 8 5 ZSTYK PRZŁĄZNY OPÓŹNION ZŁĄZNI -K ZSTYK ROZWIRNY ZIŁJĄY Z WYPRZZNI -K -K WK PRZKŹNIK WK PRZKŹNIK ISTILNGO (IPULSOWGO) -K -K4 WK PRZKŹNIK Z LOKĄ HNIZNĄ WK PRZKŹNIK TKTUJĄGO -K5 -K 8 5 ZSTYK PRZŁĄZNY OPÓŹNION OPNI ZSTYK ROZWIRNY OPÓŹNION OTWIRNI -K -K ZSTYK ROZWIRNY ZIŁJĄY Z OPÓŹNINI ZSTYK ROZWIRNY ZIŁJĄY Z WYPRZZNI aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S t rona tytułowa - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s 7 u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła W y k a z s y m b o l i a p a r atów z 9 rys

8 -K -SG UZIO POŁĄZNI O SZYNY OHRONNJ ZGR STRUJĄY WYŁĄZNIK SOZYNNY LU SILNIKOWY In = 5 - WYŁĄZNIK NPRĄOWY - -IGUNOWY In = HRKT - N WYŁĄZNIK 0 0m N TRIK (PRZKŹNIK PRZIĄŻNIOWY) NPRĄOWY -IG N In = 0 (ch) IZ = 0 m ~ ~ -Q NPĘ POPY -ZOWJ NPĘ WNTYLTOR -ZOWGO TRIK -P - h KONNSTOR TRISTOR PT LIZNIK GOZIN PRY -SG 4 5 WYŁĄZNIK GŁÓWNY -T K k L l PRZKŁNIK PRĄOWY -Q TYRYSTOR R 0 -S 4 PRZŁĄZNIK TRÓJPOZYYJNY R-0- -S OGRNIZNIK PRZPIĘ -T 0 V 4 0 V 4 V TRNSORTOR 0 / 4 V O: 0 V -R IO -S7 0- ŁĄZNIK KRZYWKOWY -IGUNOWY 0- - ZPIZNIK -IGUNOWY In = 0 V 4 V 0 W ZSILZ 0 V/4V O: 0 W -R GRZŁK -S 4 ŁĄZNIK KRŃOWY NO N - - OŁĄZNIK -IGUNOWY In = ROZŁĄZNIK -IGUNOWY In = I -G L - P N P PRZKSZTŁTNIK NP IŚNINI N PRĄ GNIO -ZOW Z P -R -R POTNJOTR (RZYSTOR NSTWNY) RZYSTOR -S -S 4 PRZYISK ZPIZŃSTW STILNY N PRZYISK ZPIZŃSTW Z SOPOWROT NO N aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S t rona tytułowa - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s 8 u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła W y k a z s y m b o l i a p a r atów z 9 rys

9 -S 4 PRZYISK IĘGNOWY NO N - P ZUJNIK IŚNINI ROZWIRNY -S 4 ŁĄZNIK N KLUZ NO N - P 4 ZUJNIK IŚNINI ZWIRNY -S 4 ŁĄZNIK OROTOWY SOPOWROTNY NO N - ZUJNIK TPRTURY ROZWIRNY -S ŁĄZNIK OROTOWY STILNY NO N - 4 ZUJNIK TPRTURY ZWIRNY -S PRZYISK OPJĄY N - PRZTWORNIK TPRTURY NP Pt000 -S PRZYISK Z SOPOWROT N -S 4 PRZYISK STILNY NO N -S 4 PRZYISK Z SOPOWROT NO N aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S t rona tytułowa - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s 9 u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła W y k a z s y m b o l i a p a r atów z 9 rys

10 Spis rysunków: Nr Rawicz - RS W Plik Przerwy ciągłości numerów rysunków (kolumna "Plik") są pozycjami wolnymi - rysunki rezerwowe Komentarz rkusz: =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT000 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT000 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT000 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT0004 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT0005 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT000 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT0007 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT0008 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_StrT0009 Strona tytułowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_SZ000 Spis rysunków projektowych =Szafa RW_Rawicz - RS W_SZ000 Spis rysunków projektowych =Szafa RW_Rawicz - RS W000 Szafa automatyki - zasilanie =Szafa RW_Rawicz - RS W000 Szafa automatyki - gniazdo serwisowe Nap sterowania - 0 V =Szafa RW_Rawicz - RS W000 Szafa automatyki Nap sterowania - 4 V =Szafa RW_Rawicz - RS W0004 Sterownik S7-00 Konfiguracja sterownika =Szafa RW_Rawicz - RS W0005 Sterownik S7-00 Jednostka centralna =Szafa RW_Rawicz - RS W0005b Sterownik S7-00 oduły wejść analogowych =Szafa RW_Rawicz - RS W0005d Sterownik S7-00 oduły wyjść analogowych =Szafa RW_Rawicz - RS W000 Switch thernetowy thernet / Światłowód =Szafa RW_Rawicz - RS W0007 Schemat sieci -US / RS =Szafa RW_Rawicz - RS W0008 Licznik ciepła ultical 0 iejska sieć ciepłownicza =Szafa RW_Rawicz - RS W000 Wyjścia cyfrowe =Szafa RW_Rawicz - RS W00 Zasilanie i sterowanie pompy obiegu O Pompa P =Szafa RW_Rawicz - RS W00 Zasilanie i sterowanie pompy obiegu O Pompa P =Szafa RW_Rawicz - RS W00 Sterowanie zaworu regulacyjnego obiegu O =Szafa RW_Rawicz - RS W007 Termostat bezpieczeństwa obiegu O =Szafa RW_Rawicz - RS W00 Pomiary temperatur =Szafa RW_Rawicz - RS W00 Pomiary ciśnienia =Szafa RW_Rawicz - RS W007 Pomiary ciśnienia =Szafa RW_Rawicz - RS W005 Szafa KPi lewacja =Szafa RW_Rawicz - RS W005 Szafa KPi Rozmieszczenie aparatów =Szafa RW_Rawicz - RS W_LZac000 Lista zacisków =Szafa RW_Rawicz - RS W_LZac000 Lista zacisków =Szafa RW_Rawicz - RS W_LZac000 Lista zacisków =Szafa RW_Rawicz - RS W_LZac0004 Lista zacisków =Szafa RW_Rawicz - RS W_LZac0005 Lista zacisków ata a z a Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk Spis rysunków projektowych S t r z a ł k o w o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5 a ul mj r H Sucharskiego dz n z od grupowego węzła ciepła rys

11 Spis rysunków: Rawicz - RS W rkusz: Nr Plik Komentarz ata 7 =Szafa RW_Rawicz - RS W_LKab000 lbum tras kablowych =Szafa RW_Rawicz - RS W_SPS000 Lista sygnałów sterownika =Szafa RW_Rawicz - RS W_SPS000 Lista sygnałów sterownika =Szafa RW_Rawicz - RS W_SPS000 Lista sygnałów sterownika =Szafa RW_Rawicz - RS W_SPS0004 Lista sygnałów sterownika =Szafa RW_Rawicz - RS W_Lat000 Specyfikacja materiałowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_Lat000 Specyfikacja materiałowa =Szafa RW_Rawicz - RS W_Lat000 Specyfikacja materiałowa Przerwy ciągłości numerów rysunków (kolumna "Plik") są pozycjami wolnymi - rysunki rezerwowe a z a Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk Spis rysunków projektowych S t r z a ł k o w o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5 a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła z rys

12 Wyłącznik główny Zabezpieczenie przepięciowe Sygnalizacja zasilania zujnik zaniku fazy x 0/400V L L L N / / / / SG S -40 WJŚI YROW zujnik zaniku fazy I5 / K L L L b5 Z -X0 L L L N P -K 4 8 / 5 Z /4 P /5 -H X X -H X X -X -H 8 5 N P N -W Kab zasilający branża elektr L L L N P X X / / / / / Zasilanie wg projektu branży elektr x 0 / 400 V 50 Hz aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S z a f a a u t o m a t y k i - z a s i l a n i e - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW 5 rys

13 Gniazdo serwisowe 0 - V Napięcie sterownicze Ls Oświetlenie szafy x 0/400V / L / / L / L / / / N / / P / - 0 0m N N H L -G L P N Ls N / P / -X Ls aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S z a f a a u t o m a t y k i - gniazdo serwisowe =Szafa RW - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a N a p s t e r o w a n i a - 0 V ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z 5 rys

14 x 0/400V Nap ster G - 4 V Napięcia sterowania P - 4 V Nap zas ster GS - 4 V Napięcia zas sterownika PS - 4 V Nap zas liczników GL - 4 V / L / / L / L / / / N / P /4 /5 P / T 0 V 00V 4 4 V -Z 0 W L N P 0 V 4 V - -X Gx Px Px G G0 P PS P -H X X /4 /8 -X G G0 / -X / X P /4 / -X PS /4 aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca =Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S z a f a a u tomatyki - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a N a p s t e r o w a n i a - 4 V ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z 5 rys

15 / / PS P 4 V 4 V /5 /5 / /5 / P /5 L P Slot kom Slot kom Slot kom PU Slot Slot Slot Slot 4 Slot 5 Slot Slot 7 Slot 8 Panel KTP00 PN ONO Slot rez Slot rez oduł 4 S I / 0 O I (00 V) oduł 8 I oduł 4 RT oduł 4 O Slot rez Slot rez Slot rez Slot rez Slot rez -4P / Rez Rez -4 / Rez Rez Rez Rez Rez aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n S t e rownik S7-00 Konfiguracja sterownika od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW N r r y s 5 4 rys

16 /4 /4 PS P 4 V 4 V /5b /5b /4 /5b /4 P /5b -40 Sterownik kompaktowy SITI S7-00 S74-HG-0X0 4 wejść cyfrowych/ 0 wyjść przekaźnikowych / wejścia analogowe a0 I00 / PR - pompa obiegowa P a I0 /4 WRI - pompa obiegowa P a I0 /4 UTO - pompa obiegowa P L P Zasilanie sterownika I0 IW I IW4 L L L Wyj 4 V Zasil W Zasil WY a I0 a4 I04 / /4 PR - pompa obiegowa P WRI - pompa obiegowa P a0 Q00 a Q0 /0 /04 Start / stop pompy obiegowej P Start / stop pompy obiegowej P a5 I05 /4 UTO - pompa obiegowa P a Q0 a I0 /7 Termostat bezpieczeństwa O a Q0 a7 I07 a4 Q04 b0 I0 a5 Q05 b I a Q0 b I a7 Q07 b I b0 Q0 b4 I4 b Q b5 I5 / zujnik zaniku fazy aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n S t e rownik S7-00 od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy =Szafa RW Jednostka centralna N r r y s 5 z 5 rys

17 /5 /5 PS P 4 V 4 V /5d /5d /5 /5d /5 P /5d -4 L Zasilanie modułu 0 IW0 0- IW - IW4 - IW - 4 IW8 4-5 IW0 5- IW - 7 IW4 7- P / / /7 /7 /74 SITI S7-00 OUŁ 8 WJ I S, U/I S7-4H-0X0 Pomiar ciśnienia - zasilanie z S Pomiar ciśnienia - powrót do S Pomiar ciśnienia - zasilanie O (przed pompami) Pomiar ciśnienia - zasilanie O (za pompami) Pomiar ciśnienia - powrót O -4 L Zasilanie modułu 0 I0 I0 0- I0- I I - I- I I - I- I I - I- P / / /4 SITI S7-00 OUŁ 4 WJ RT S IT S7-5P0-0X0 Temperatura zewnętrzna Temperatura O - zasilanie Temperatura O - powrót aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n S t e rownik S7-00 oduły wejść analogowych od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW N r r y s 5 5b rys

18 /5b /5b PS P 4 V 4 V / / /5b / /5b P / -4 L Zasilanie modułu 0 QW0 0 QW QW4 QW P / / / SITI S7-00 OUŁ 4 WYJ O S, U/I S7-4H0-0X0 Wysterowanie pompy obiegowej P Wysterowanie pompy obiegowej P Wysterowanie zaworu regulacyjnego O aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n S t e rownik S7-00 oduły wyjść analogowych od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy =Szafa RW N r r y s z 5 5d rys

19 /5d /5d PS P 4 V 4 V /7 / /5d /7 /5d P /8-40 S7-00 PU -4P /4 Panel KTP00 PN ONO TH - 4 S-05--S OX TH TH TH TH O TH -WK TP 4xx0,8 -WK TP 4xx0,8 - -O Światłowód G50/5 O Switch O =Szafa T00S aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n Switch thernetowy t h e r n e t / Światłowód od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy =Szafa RW N r r y s z 5 rys

20 -4 /4 4 RS Licznik ciepła Komunikacja KP -7 Rx 7 Tx Tx 7 Rx GN 7 GN SLS-500-US- us- 74-7WK -US xx0,8 żó iejsce: S -8Q - Konwerter us / odus us 75 -X bi L - / PS / /0 aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S c h e m a t s i e c i - U S / R S Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW 5 7 rys

21 / Gx 4 V / G0 / / P / W zi-żó IT000 G,5-8 Przepływomierz Ultraflow - bi SIG br zi -8W LiYY x -8Q ultical 0 L N P Zasilanie Temp zasil (z S) 5 Temp powr (do S) X 4 P SIG Przepływ powrót (do S) bi -8W -8W br zi żó LiYY 4x bi br zi żó LiYY 4x zujniki oraz przepływomierz dostarczone jako komplet wraz z licznikiem ultical zujnik zasil Tz zujnik powrót Tp aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n L i c z n i k c i e p ł a u l t i c a l 0 iejska sieć ciepłownicza od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy =Szafa RW N r r y s z 5 8 rys

22 WYJŚI YROW WYJŚI YROW Start / stop pompy obiegowej P Start / stop pompy obiegowej P Q00 /54 Q0 /54 a0 a 0 0-0K PL P PL P /7 / -0K /5 / /5 / aza Projektu Proj wykonawczy ata 0504 Wykonawca =Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk W y jścia c y f rowe - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s 0 u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z 5 rys

23 Zasilanie x 400 V / L / / L / / L / WJŚI YROW PR - pompa obiegowa P I00 /54 WJŚI YROW WRI - pompa obiegowa P I0 /54 WJŚI YROW UTO - pompa obiegowa P I0 /54 - -K /5 /4 4 STRT waria pompy / P 4 V / X 5 QW0 O /5d -K -H -K -K -K waria X STRT /4 9 / pompy waria STRT / G 4 V pompy / /8 P / -K /5 STRT -K 5 9 a0 4 8 /8 G0 / -W IT000 4G -X 4 5 P zi-żó WYJŚI NLOGOW Wysterowanie pompy obiegowej P 4 -X br a WS bi zi żó sz ró LiYY x /5 /5 /4 /4 /4 / S P R -K /4 waria pompy 0 a 0 Lampka awarii czerwona / / / / / / K /0 PL P Lampka pracy zielona X X - U V W P 4 N Pompa P oc: 5 kw Prąd: 0 ~ STROWNI 00 V ZŁĄZNI WRI aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n Zasilanie i sterowanie pompy obiegu O Pompa P od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW N r r y s 5 rys

24 Zasilanie x 400 V / / / L L L WJŚI YROW PR - pompa obiegowa P I0 /54 WJŚI YROW WRI - pompa obiegowa P I04 /54 WJŚI YROW UTO - pompa obiegowa P I05 / WYJŚI NLOGOW Wysterowanie pompy obiegowej P a /5 /4 4 STRT waria pompy /5 P 4 V /7 QW X 5 O /5d -K -H -K -K -K waria X STRT /4 9 /5 0 pompy waria STRT / G 4 V pompy / - -K 4 8 -K / G0 / / P / -W IT000 4G -X P 4 -X 5 0 -K /5 STRT 5 -WS zi-żó br bi zi żó sz ró LiYY x /5 /5 /4 /4 /4 /4 a S P R -K /4 waria pompy 0 a5 0 Lampka awarii czerwona / / / / / / K /04 PL P Lampka pracy zielona X X - U V W P 4 N Pompa P oc: 5 kw Prąd: 0 ~ STROWNI 00 V ZŁĄZNI WRI aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n Zasilanie i sterowanie pompy obiegu O Pompa P od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW N r r y s 5 rys

25 -4 WYJŚI NLOGOW Wysterowanie zaworu regulacyjnego O O QW4 - /5d / G 4 V G0 / /7 bi -7K /74 Term bezp br 5 P / /7 -X 5 P 9 zi -WS LiYY x G0 G Y-Y SK V-O Zawór: VV80-78 la zaworów ze skokiem 40 mm, 800 N, IP 54 UWG: Przed podłączeniem sprawdzić typ siłownika oraz dozwolone nap zasilania aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW m g r i nż G I g n a c i k ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO - 40 Strzał kow o u l P u ł a s k i e g o 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n Sterowanie zaworu regulacyjnego obiegu O od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW N r r y s 5 rys

26 -40 WJŚI YROW Termostat bezpieczeństwa O I0 /54-7K /74 Term bezp a / / /7 / /5 / / P G G0 4 V 4 V 7 P / / -X 7-7K Term bezp -7W IT500 x -7 Termostat TS RK-TR000 Regulator -punktowy z jednobieg mikroprzeł, IP 4, Zakres regulacji: 595 UWG: Przed podłączeniem sprawdzić typ siłownika oraz dozwolone nap zasilania aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk Termostat bezpieczeństwa obiegu O - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW 5 7 rys

27 WJŚI NLOGOW RT IT WJŚI NLOGOW RT IT WJŚI NLOGOW RT IT Temperatura zewnętrzna Temperatura O - zasilanie Temperatura O - powrót RT I0 /5b4 RT I /5b4 RT I /5b4 0 I0 0- I0- I - I- I - I- -W IT000-Y x -W LiYY x br bi -W LiYY x br bi 4 5 P /7 / -X 7 8 P 9 0 P P TX-To - TX-O-Tz - TX-O-Tz - Q LG-Ni 000, IP 54 Zakres: zujnik temp zewnętrznej Q005 LG-Ni 000, dł zanurzenia 50 mm, - 00, IP 4 zujnik zanurzeniowy Q005 LG-Ni 000, dł zanurzenia 50 mm, - 00, IP 4 zujnik zanurzeniowy aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk P o m i a ry temperatur - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW 5 rys

28 -4-4 WJŚI NLOGOW Pomiar ciśnienia - zasilanie z S I IW0 - IW /5b I WJŚI NLOGOW Pomiar ciśnienia - powrót do S - /5b /0 m m /7 P 4 V / /7 4 P / /7 -X4 7 P 8 P bi -W -W br LiYY x bi br LiYY x - - m P zujnik PX P-8/0-bar/4-0m/P/ Zakres: 0ar - - m P zujnik PX P-8/0-bar/4-0m/P/ Zakres: 0ar aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk P o m i a ry ciśnienia - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW 5 rys

29 WJŚI NLOGOW Pomiar ciśnienia - Pomiar ciśnienia - Pomiar ciśnienia - zasilanie O (przed zasilanie O (za powrót O pompami) pompami) I IW4 /5b I IW /5b I IW8 /5b - WJŚI NLOGOW - WJŚI NLOGOW / / P 4 V m m m / P -X4 4 9 P 5 0 P P bi -7W -7W -7W br LiYY x bi br LiYY x bi br LiYY x -7 - m P zujnik PX P-8/0-bar/4-0m/P/ Zakres: 0ar -7 - m P zujnik PX4 P-8/0-bar/4-0m/P/ Zakres: 0ar -7 - m P zujnik PX5 P-8/0-bar/4-0m/P/ Zakres: 0ar aza Projektu Proj wykonawczy 04/05/RW ata ranża 0504 Wykonawca KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk P o m i a ry ciśnienia - 40 Strzał kow o R a w i c z m g r i nż G I g n a c i k N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła Schemat ideowy z =Szafa RW 5 7 rys

30 -SZ RW -4P 000 mm -H -H -S -S -SG -H -H -H -H 000 mm SKL: :0 Szafa KPi lewacja S c h e m a t i d e o wy a z a P r ojektu P r o j wykonawczy 04/05/RW mgr i nż G Ignacik ata 0504 ranża KPi Wykonawca Gr Inżynierii Sanitar NO S t r z a ł k o w o ul Pułaskiego 5a Rawicka Spółdz ieszk R a w i c z ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła =Szafa RW N r r y s 5 z 5 r ys

31 -H K -K -K -7K -G -0K -K -K mm -K T -Z - - -S -SG -X0 -X -X -X4 -X 950 mm SKL: :0 Szafa KPi Rozmieszczenie aparatów S c h e m a t i d e o wy a z a P r ojektu P r o j wykonawczy ata 0504 Wykonawca =Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk S t r z a ł k o w o R a w i c z mgr i nż G Ignacik N r r y s 5 ul Pułaskiego 5a ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła z 5 r ys

32 Typ zacisku rkusz Listwa =Szafa RW-X0 el zewnętrzny Zacisk WU 0 =Szafa RW / L L =Szafa RW-Zasilan Zacisk WU 0 =Szafa RW / L L =Szafa RW-Zasilan Zacisk WU 0 =Szafa RW / L L =Szafa RW-Zasilan Zacisk WU 0 niebieski =Szafa RW / N N =Szafa RW-Zasilan Zacisk WK 0 P =Szafa RW / P P =Szafa RW-Zasilan =Szafa RW-W Kab zasilając =Szafa RW-W IT000 4G =Szafa RW-W IT000 4G :\WS55\PROJKTY\Rawicz - RS W\ =Szafa RW-X Zacisk WU niebieski =Szafa RW /5 Zacisk WU niebieski =Szafa RW /5 Zacisk WU =Szafa RW / Ls Zacisk WU =Szafa RW / 4 U =Szafa RW- Zacisk WU =Szafa RW / 5 V =Szafa RW- Zacisk WU =Szafa RW / W =Szafa RW- Zacisk WU =Szafa RW / 7 U =Szafa RW- Zacisk WU =Szafa RW / 8 V =Szafa RW- Zacisk WU =Szafa RW / 9 W =Szafa RW- Zacisk WP P =Szafa RW / P P z i - ż ó P =Szafa RW- Zacisk WP P =Szafa RW / P P z i - ż ó P =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / Zacisk WU 5 =Szafa RW / Zacisk WU 5 =Szafa RW / =Szafa RW-X G a z a Projektu P roj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk L i s ta zacisków S t r z a ł k o w o R a w i c z mgr i nż G Ignacik N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5 a ul mj r H Sucharskiego dz n z rys od grupowego węzła ciepła 5

33 :\WS55\PROJKTY\Rawicz - RS W\ a z a Projektu Typ zacisku 04/05/RW ata ranża 0504 Wykonawca rkusz Listwa =Szafa RW-X el zewnętrzny Zacisk WU 5 =Szafa RW / 4 G sz N =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 5 G sz N =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / G br =Szafa RW-Y Zacisk WU 5 =Szafa RW /7 7 G =Szafa RW-7 Zacisk WU 5 =Szafa RW / 8 G0 Zacisk WU 5 =Szafa RW / 9 Zacisk WU 5 =Szafa RW / 0 Zacisk WU 5 =Szafa RW / Zacisk WU 5 =Szafa RW /8 G0 N =Szafa RW-8Q Zacisk WU 5 =Szafa RW / G0 bi =Szafa RW-Y Zacisk WU 5 =Szafa RW /8 4 8 L =Szafa RW-8Q Zacisk WU 5 =Szafa RW / 5 4 br 4 =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 5 bi =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 7 zi =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 8 7 żó =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 9 9 ró =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 0 4 br 4 =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 5 bi =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / zi =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 7 żó =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 4 9 ró =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 5 zi =Szafa RW-Y Zacisk WU 5 =Szafa RW /7 7 =Szafa RW-7 Zacisk WU 5 =Szafa RW / 7 =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 8 =Szafa RW- P roj wykonawczy mgr i nż G Ignacik KPi Gr Inżynierii Sanitar NO S t r z a ł k o w o u l P u ł a s k i e g o 5 a = Szafa RW Rawicka Spółdz ieszk L i s ta zacisków R a w i c z N r r y s ul mj r H Sucharskiego dz n od grupowego węzła ciepła z 5 rys =Szafa RW-WS LiYY x =Szafa RW-WS LiYY x =Szafa RW-WS LiYY x =Szafa RW-7W IT500 x =Szafa RW-8W IT000 G,5 =Szafa RW-W IT000-Y x

34 Typ zacisku rkusz Listwa =Szafa RW-X =Szafa RW-W LiYY x =Szafa RW-W LiYY x =Szafa RW-8W IT000 G,5 el zewnętrzny Zacisk WU 5 =Szafa RW / 9 br =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW / 0 4 bi =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW /4 5 br =Szafa RW- Zacisk WU 5 =Szafa RW /4 bi =Szafa RW- Zacisk WP 5 P =Szafa RW /8 P P z i -żó P =Szafa RW-8Q Zacisk WP 5 P =Szafa RW /4 P P Sh -WS Zacisk WP 5 P =Szafa RW /4 P P Sh -WS Zacisk WP 5 P =Szafa RW /4 P P Sh -WS Zacisk WP 5 P =Szafa RW / P P Sh -W Zacisk WP 5 P =Szafa RW / P P Sh -W Zacisk WP 5 P =Szafa RW /4 P P Sh -W :\WS55\PROJKTY\Rawicz - RS W\ =Szafa RW-X4 Zacisk WU 5 =Szafa RW /5 Zacisk WU 5 =Szafa RW /5 Zacisk WU 5 =Szafa RW /5 Zacisk WU 5 =Szafa RW / Z Zacisk WU 5 =Szafa RW /5 5 Zacisk WU 5 =Szafa RW /5 Zacisk WU 5 =Szafa RW /5 7 Zacisk WU 5 =Szafa RW / 8 Zacisk WU 5 =Szafa RW / 9 Zacisk WU 5 =Szafa RW /4 0 Zacisk WU 5 =Szafa RW /4 a z a Projektu P roj wykonawczy ata 0504 Wykonawca = Szafa RW 04/05/RW ranża KPi Gr Inżynierii Sanitar NO Rawicka Spółdz ieszk L i s ta zacisków S t r z a ł k o w o R a w i c z mgr i nż G Ignacik N r r y s u l P u ł a s k i e g o 5 a ul mj r H Sucharskiego dz n z rys od grupowego węzła ciepła 5

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDOWA CENTRUM ENERGETYKI Z GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM jako Etap

Bardziej szczegółowo

3.2.PANEL STEROWANIA W ZESPOLE WYKONAWCZYM

3.2.PANEL STEROWANIA W ZESPOLE WYKONAWCZYM 725 3.2.PANEL STEROWANIA W ZESPOLE WYKONAWCZYM ODŁĄCZANIE S2 ZAŁĄCZANIE S WN STEROWANIE LOKALNE Lz 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZASILANIE WYŁĄCZONE STEROWANIE ZDALNE 0 2 P M M - silnik elektryczny Lz -0 - listwa

Bardziej szczegółowo

MC-34-CO AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA. www.impact.com.pl. Sterownik węzła cieplnego MC-34-CO

MC-34-CO AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA. www.impact.com.pl. Sterownik węzła cieplnego MC-34-CO M-34-O M P T s. c. UTOMTYK PRZMYSŁOW www.impact.com.pl Sterownik węzła cieplnego M-34-O 0-555 Warszawa l. Niepodległości 77 tel. 85-55-85 fax. 85-79-4 -mail. impact@impact.com.pl Warszawa 0..004 MPT s.c.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT : BUDYNEK GŁÓWNY ODDZIAŁU LECZNICZO- REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAWORZE, UL. WAPIENICKA 142 TEMAT : MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

Branża elektryczna. 10. Wymagania techniczne dla układu sterowania technologicznego

Branża elektryczna. 10. Wymagania techniczne dla układu sterowania technologicznego 1. Cel i zakres opracowania 2. Układ zasilania w energię elektryczną 3. Rozdzielnica EL 4. Gospodarka kablowa 5. Instalacja oświetleniowa 6. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych 7. Instalacja odgromowa

Bardziej szczegółowo

Wrocław kwiecień 2007

Wrocław kwiecień 2007 ul. Ciepła 9/11 lok. 6L, 50-524 Wrocław tel./fax 071/336-08-60, e-mail: biuro@ as-tech-pl.com Temat opracowania : Szafa zasilająco-sterująca studni 13z Lokalizacja : Szczepanów działka nr.962/7 gm. Środa

Bardziej szczegółowo

SCHEMATY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE

SCHEMATY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE Grupa zoty Polskie Konsorcjum hemiczne ul.. Kwiatkowskiego 7, : SYNTHOS S.. Kod zadania: SO Numer zadania: Numer umowy: /7/Z Nr dok.(ni): Nazwa zadania: R9 Instalacja doświa. w skali półtechnicznej do

Bardziej szczegółowo

Tory silnoprądowe L1G / 2.0 L2G / 2.0 L3G / 2.0 NG / 2.0. PF PF-431 Przełącznik faz F8 CLS6-C2/3. U1 7.1 Bezpiecznik zaniku faz X16

Tory silnoprądowe L1G / 2.0 L2G / 2.0 L3G / 2.0 NG / 2.0. PF PF-431 Przełącznik faz F8 CLS6-C2/3. U1 7.1 Bezpiecznik zaniku faz X16 LG /.0 LG /.0 LG /.0 NG /.0 PF PF- Przełącznik faz 0 F8 CLS-C/ nadprądowy bezpiecznika zaniku faz WB bezpieczeństwa X bezpieczeństwa U 7. Bezpiecznik zaniku faz PUN-C 7 9 PUN-C WG. główny 0 - sieć WG.0

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA S O P O T 81-862 ul. M A Z O W I E C K A 30 C / 6 tel. kom. 501 070-160 e-mail: termon@chello.com PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

IRA-050109. Nr kat. SK-0/R0+2L0 SK-0/3L0 SK-0/3R0 SK-0/R2 SK-0/L2. str. 36 SZAFA KABLOWA SK-0 SK-0/F OPIS TECHNICZNY WIDOK

IRA-050109. Nr kat. SK-0/R0+2L0 SK-0/3L0 SK-0/3R0 SK-0/R2 SK-0/L2. str. 36 SZAFA KABLOWA SK-0 SK-0/F OPIS TECHNICZNY WIDOK WA R IAN T : WA R IANT : SZAFA KABLOWA SK0 SK0/F IRA OBUDOW Y T Y PU ST, SST OBUDOW Y T Y PU S, SS WAR 0 WAR 0 WAR 0 WAR 0 0 Szafy kablowe SK0 służą do rozdziału i zabezpieczenia obwodów przed skutkami

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA DO STEROWAŃ

AKCESORIA DO STEROWAŃ AKCESORIA DO STEROWAŃ wyłącznik nadprądowy 3P B20A S-303 LEGRAND 605551 (zdj.3) wyłącznik nadprądowy 3P B32A S-303 LEGRAND 605553 (zdj.4) wyłącznik nadprądowy 3P B16A S-303 LEGRAND 605550 (zdj.5) wyłącznik

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Opis przedmiotu zamówienia (Specyfikacja Techniczna)

Załącznik nr 5. Opis przedmiotu zamówienia (Specyfikacja Techniczna) Załącznik nr 5. Opis przedmiotu zamówienia (Specyfikacja Techniczna) Część 1): Stanowisko do kursu Elektropneumatyka z oprzyrządowaniem 1 szt Stanowisko do ćwiczeń z zakresu pneumatyki i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA Warszawa ul. B. Brechta 3 lok. 411 tel. +48 22 6545446 / 6545447, PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA INWESTOR: TEATR WIELKI OPERA NARODOWA,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA SZAFY STEROWNICZEJ DLA PRZEPOMPOWNI (98465267) 2 POMPY SD 6-10

DOKUMENTACJA SZAFY STEROWNICZEJ DLA PRZEPOMPOWNI (98465267) 2 POMPY SD 6-10 DOKUMENTACJA SZAFY STEROWNICZEJ DLA PRZEPOMPOWNI (98465267) 2 POMPY SD 6-10 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1. OPIS SZAFY STEROWNICZEJ... 2 1.1 Obudowa... 2 1.2 Drzwi wewnętrzne szafy... 2 1.3 Układ ogrzewania

Bardziej szczegółowo

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI ANALOGOWE ROZMIAR: 3 moduły DIN WYMIENIALNE SKALE 90 amperomierze elektromagnetyczne dla prądu AC amperomierze magnetoelektryczne dla prądu DC mierniki częstotliwości zerowoltomierze

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Projektowane zasilanie

OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Projektowane zasilanie OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest wymiana wewnętrznych linii zasilających, tablicy głównej, tablicy administracyjnej, tablic piętrowych i licznikowych, wymiana przewodów

Bardziej szczegółowo

Sterowniki obiektowe wraz z innymi urządzeniami niezbędnymi w układzie regulacji i sterowania HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) jak:

Sterowniki obiektowe wraz z innymi urządzeniami niezbędnymi w układzie regulacji i sterowania HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) jak: Szafy sterownicze Wykład 5 Szafy sterownicze Sterowniki obiektowe wraz z innymi urządzeniami niezbędnymi w układzie regulacji i sterowania HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) jak: przekaźniki,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych Oznaczenie kwalifikacji: E.07 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer

Bardziej szczegółowo

bezpiecznie Redline Wyłączniki nadprądowe Wyposażenie dodatkowe Aparaty modułowe pomocnicze Szyny podłączeniowe Rozdzielnice i obudowy instalacyjne

bezpiecznie Redline Wyłączniki nadprądowe Wyposażenie dodatkowe Aparaty modułowe pomocnicze Szyny podłączeniowe Rozdzielnice i obudowy instalacyjne poczuj się .3.4..8.0 Tabela doboru wyłączników różnicowoprądowych Szczegółowe dane techniczne Seria P/ Układ do samoczynnego załączania wyłącznika różnicowoprądowego Tele R Wyłączniki różnicowo i nadprądowe

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja stanowiska egzaminacyjnego w zawodzie technik mechatronik dla kwalifikacji E.3 ma spełniać następujące

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Przeznaczenie modułu sterująco-kontrolnego EKS-Light:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Podłączenie Siłownika elektrycznego. www.kmrnis.p.lodz.pl

Podłączenie Siłownika elektrycznego. www.kmrnis.p.lodz.pl Podłączenie Siłownika elektrycznego www.kmrnis.p.lodz.pl ELEKTRYCZNE SIŁOWNIKI LINIOWE Elektryczne siłowniki liniowe to urządzenia elektromechaniczne, które przekształcają niskie napięcie, pochodzące ze

Bardziej szczegółowo

2. Spis treści. 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB.

2. Spis treści. 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB. 2. Spis treści 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB. 2. Spis treści. 3. Zestawienie rysunków. 4. Opis techniczny. 5. Obliczenia techniczne. 6. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

BRANŻA: Automatyka i BMS

BRANŻA: Automatyka i BMS OIKT: Projekt wykonawy dotyący rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na biurowe z garażem na kondygnacji podziemnej na terenie działek 3/, 4/460 oraz ęści działki 4/459,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Przykład z wykorzystaniem sterowników PLC FATEK Nr projektu: Projektant:

Projekt: Przykład z wykorzystaniem sterowników PLC FATEK Nr projektu: Projektant: Przykład z wykorzystaniem sterowników PLC FATEK Projekt: Przykład z wykorzystaniem sterowników PLC FATEK Nr projektu: Projektant: Wydrukowano: 2006-0-3 02:2 Ostatnio zmieniony: 2006-0-3 0:23 Nr projektu:

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

AP3.8.4 Adapter portu LPT

AP3.8.4 Adapter portu LPT AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja AP3.8.4 1 23 październik

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI SYSTHERM Danuta Gazińska S. J. 61-003 Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/85 07 550 Fax. 61/85 07 555 e-mail: serwis@systherm.pl www.systherm.pl Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 08 1750 1019 0000

Bardziej szczegółowo

ZALECANE WYPOSAŻENIE (URZĄDZENIA) DODATKOWE DLA LICZNIKÓW STOSOWANYCH W SYSTEMIE MONITORUS.

ZALECANE WYPOSAŻENIE (URZĄDZENIA) DODATKOWE DLA LICZNIKÓW STOSOWANYCH W SYSTEMIE MONITORUS. ZALECANE WYPOSAŻENIE (URZĄDZENIA) DODATKOWE DLA LICZNIKÓW STOSOWANYCH W SYSTEMIE MONITORUS. strona 1 1. LICZNIK BEZPOŚREDNI. W przypadku licznika bezpośredniego zaleceniem jest montaż licznika przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA RET-350 PREKAŹNIK NAPIĘCIWY KARTA KATALGWA RET-350 KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowy REt- 350 ASTSWANIE Przekaźniki napięciowe, typu REt-350, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Cennik 28,24 17,64 19,01 25,42 31,77 33,99. Dane Techniczne. Nazwa handlowa. Zdjęcie produktu EL- SMB07AL EL-SMB04 EL-SML12. (35mm) EL-SMB07 EL-SMB08

Cennik 28,24 17,64 19,01 25,42 31,77 33,99. Dane Techniczne. Nazwa handlowa. Zdjęcie produktu EL- SMB07AL EL-SMB04 EL-SML12. (35mm) EL-SMB07 EL-SMB08 Cennik Zdjęcie produktu Nazwa handlowa SMB07AL SMB04 SML12 (35mm) Dane Techniczne 220-240V 50-60 Hz / 4,5W+Q 50x56mm/21 x 5050 SMD 3-chip 120-140 / 300lm substytut oświetlenia halogenowego 40W 220-240V

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ELFRO inż. Henryk Fronczek 18-400 Łomża ul. Bawełniana 36 tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90 Egz.nr... P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza kablowego nn Temat: przyłącze kablowe

Bardziej szczegółowo

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne regulatory temperatury

Elektroniczne regulatory temperatury Elektroniczne regulatory temperatury FC Controller z detektorem wilgoci SG i czujnikiem temperatury TS FC Controller z detektorem wilgoci SR i czujnikiem temperatury TS Przeznaczenie: Regulatory temperatury

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

AEL5 Siłowniki elektryczne liniowe, dla zaworów regulacyjnych DN15 DN100

AEL5 Siłowniki elektryczne liniowe, dla zaworów regulacyjnych DN15 DN100 Spirax Sarco zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia AEL5 Siłowniki elektryczne liniowe, dla zaworów regulacyjnych DN15 DN100 Opis Siłowniki elektryczne

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

Wentylacja hal produkcyjnych

Wentylacja hal produkcyjnych :\WS53\PROJKTY\WS Przyklad KTP\ Klient: Projekt: iuro: Stopień ochrony: ane techniczne: N a p i ę c i e mi e r z o n e : Ochrona przewodów doprowadzających N a p i ę c i e mi erzone Napięcie znamionowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE 2 1.1 INWESTOR, INWESTYCJA 2 1.2 PODSTAWA i AUTOR OPRACOWANIA, 2 1.3 ZAKRES PROJEKTU 2 1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 2 2 PARAMETRY TECHNICZNE 3 2.1 UKŁAD OPRACOWANIA 3 2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNĄ CENTRAL MCKS EH M

ELEKTRYCZNĄ CENTRAL MCKS EH M 2016 1/13 ELEKTRYCZNĄ CENTRAL MCKS EH M SERWIS Tel.: (+48 58) 783 99 50/51 Faks: (+48 58) 783 98 88 Kom: (+48) 510 098 081 E-mail: serwis@klimor.pl Czerwiec 2016 2016 2/13 SPIS TREŚCI: STRONA 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA kotłownia gazowa o mocy 88 kw w budynku Domu Kultury w Chełmnie

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA kotłownia gazowa o mocy 88 kw w budynku Domu Kultury w Chełmnie 1 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA kotłownia gazowa o mocy 88 kw w budynku Domu Kultury w Chełmnie 2 OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA kotłownia gazowa o mocy 88 kw w budynku Domu Kultury w Chełmnie 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

SPIS DOKUMENTACJI II. ZESTAW PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW I OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

SPIS DOKUMENTACJI II. ZESTAW PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW I OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozwiązania techniczne projektowanych instalacji i urządzeń elektroenergetycznych 3.1. Zasilanie w energię elektryczną.

Bardziej szczegółowo

Kurtyny bramowe ELiS G

Kurtyny bramowe ELiS G Kurtyny bramowe ELiS G Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...7 System FLOWAIR...7 Elementy sterowania...8 Schemat blokowy...9 Tabela

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn. m 160,000 o głębokości do 1,1 m; kat.gruntu IV - sztuczny uziom fundamentowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn. m 160,000 o głębokości do 1,1 m; kat.gruntu IV - sztuczny uziom fundamentowy 1SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY I UZIEMIENIA 1KNNR 5 0605- MontaŜ uziomów poziomych w wykopie m 160,000 d.106 o głębokości do 1,1 m; kat.gruntu IV - sztuczny uziom fundamentowy 999 r-g 2,1600 1121099 bednarka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE DATA OPRACOWANIA : 11.2008 WYKONAWCA : INWESTOR : Data

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH Badanie siłowników INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO ŁÓDŹ 2011

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Możliwość plombowania Zalety wyłączników nadprądowych ETIMAT 10 Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej Możliwość dodatkowego montażu: styków pomocniczych, wyzwalaczy

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

ARS 00/100 mm ARS 00/100 mm pro

ARS 00/100 mm ARS 00/100 mm pro energia bezpiecznie połączona paratura łącznikowa RS 00/100 mm RS 00/100 mm pro Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe listwowe Mamy przyjemność przekazać Państwu do użytkowania nową wersję rozłącznika

Bardziej szczegółowo

EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98

EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98 Wykonawca: Inwestor: EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98 Gmina Grabów nad Pilicą ul. K. Pułaskiego 51 26-902 Grabów nad Pilica PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Szafki licznikowe w obudowie PNK-1 mogą być montowane na słupie (przy pomocy płyty montażowej) lub bezpośrednio na elewacji budynku.

Szafki licznikowe w obudowie PNK-1 mogą być montowane na słupie (przy pomocy płyty montażowej) lub bezpośrednio na elewacji budynku. 3.2. Szafki licznikowe SL W szafkach licznikowych realizowany jest pomiar energii elektrycznej w obwodach jedno- lub trójfazowych. W szafce znajdować mogą się również zabezpieczenia przedlicznikowe oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92 INWESTOR URZĄD GMINY JONKOWO UL. KLONOWA 2 11-042 JONKOWO NAZWA I ADRES OBIEKTU SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEDLE LEŚNE GUTKOWO GMINA JONKOWO RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Spis treœci 1. Strona tytuùowa 2. Spis treœci 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami 6. Rysunki,plany, schematy ideowe 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI

Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI Przekaźnik automatyki samoczynnego załączenia rezerwy zasilania SZR-MI 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie SZR-MI służy do samoczynnego załączania rezerwy zasilania w rozdzielniach 400/230V. Urządzenie jest przeznaczone

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

2. Spis treści. 3. Zestawienie rysunków:

2. Spis treści. 3. Zestawienie rysunków: 2. Spis treści 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe. 2. Spis treści. 3. Zestawienie rysunków. 4. Opis techniczny. 5. Obliczenia techniczne. 6. Zestawienie podstawowych materiałów.

Bardziej szczegółowo

2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa opracowania

2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa opracowania 2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowi zlecenie Inwestora : Urząd Gminy Lichnowy, 82-224 Lichnowy, ul. Tczewska 6 do Biura Projektowo Inwestycyjnego Hydro-Term, 82-200

Bardziej szczegółowo

Strefa 1, 2, 21, 22. Podzespoły do rozdzielnic z tworzywa sztucznego. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Strefa 1, 2, 21, 22. Podzespoły do rozdzielnic z tworzywa sztucznego. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym. Strefa 1, 2, 21, 22 Kompletna rozdzielnica II 2 D T80 ºC T4 / T6 każda wg zabudowy, PTB 99 ATEX 44 Stopień ochrony wg IEC 60529 IP 66 440 V 180 A Przekrój zacisków przyłączeniowych do 240 mm 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE strona E 1/6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę niniejszego opracowania stanowią: - Umowa z Inwestorem na Projekt Budowlany, - Projekt technologiczny instalacji wymiennikowni, - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIWY PREKAŹNIK NAPIĘCIWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V/2

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V/2 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8 Nr projektu: 7078 Gmina Miasto Siemiatycze ul. Pałacowa, 17-300 Siemiatycze Przedsięwzięcie:

Bardziej szczegółowo

UK AD POMIARU PARAMETRÓW PRACY POMP G ÊBINOWYCH PRZY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZAK ADACH KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŒCI BIELSK PODLASKI ROZDZIELNICA RSPG1

UK AD POMIARU PARAMETRÓW PRACY POMP G ÊBINOWYCH PRZY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZAK ADACH KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŒCI BIELSK PODLASKI ROZDZIELNICA RSPG1 TYTU PROTU: U POMRU PRMTRÓW PRY POMP ÊNOWY PRZY ST UZTNN WOY W Z OMUNLNY W MSOWOŒ LS POLS ROZZLN RSP MS NSTL: Zak³ady omunalne w ielsku Podlaskim WYONW: UROWTR Sp. z o.o. RS: TL: ul. zabeliñska, Lipków

Bardziej szczegółowo

PRZEŁĄCZNIKI Z NAPĘDEM SILNIKOWYM. ATyS 3s. Instrukcja obsługi i użytkowania. GRUPA SOCOMEC, Aparatura łączeniowa, zabezpieczeniowa & UPS'y

PRZEŁĄCZNIKI Z NAPĘDEM SILNIKOWYM. ATyS 3s. Instrukcja obsługi i użytkowania. GRUPA SOCOMEC, Aparatura łączeniowa, zabezpieczeniowa & UPS'y GRUPA SOCOMEC, Aparatura łączeniowa, zabezpieczeniowa & UPS'y PRZEŁĄCZNIKI Z NAPĘDEM SILNIKOWYM ATyS 3s Instrukcja obsługi i użytkowania Spis treści ASORTYMENT PRZEŁĄCZNIKOW ATyS 3 OGÓLNA PREZENTACJA 4

Bardziej szczegółowo

Regulatory pogodowe. Comfort 210/310. Comfort 110. Legenda oznaczeń klucza aplikacji ECL:

Regulatory pogodowe. Comfort 210/310. Comfort 110. Legenda oznaczeń klucza aplikacji ECL: Regulatory pogodowe COMFORT Oznaczenie klucza aplikacji 210 310 Rodzaj aplikacji i układu Rodzaje obiegów Ogrzewnie Technologia Ciepła woda użytkowa (CWU) CWU Zasobnik z wężownicą Zasobnik z ładowaniem

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna w części mieszkalnej budynku głównego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej Przedmiar robót

Instalacja elektryczna w części mieszkalnej budynku głównego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej Przedmiar robót Instalacja elektryczna w części mieszkalnej budynku głównego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej Przedmiar robót 1. Montaż przewodów i osprzętu instalacyjnego 1 KNNR 5 1207-030-040 Wykucie

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowe MAKSPROJEKT Adam Maksymiuk 21-040 Świdnik, ul. Ratajczaka 10 PROJEKT WYKONAWCZY KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Biuro Projektowe MAKSPROJEKT Adam Maksymiuk 21-040 Świdnik, ul. Ratajczaka 10 PROJEKT WYKONAWCZY KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ Biuro Projektowe MAKSPROJEKT Adam Maksymiuk 21-040 Świdnik, ul. Ratajczaka 10 PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA INWESTYCJI Termomodernizacja budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy indywidualnego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w. w budynku przy ul. Barcickiej 1 w Warszawie.

Projekt budowlano - wykonawczy indywidualnego dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w. w budynku przy ul. Barcickiej 1 w Warszawie. inpro- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel. 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano - wykonawczy indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót i wykaz materiałów

Przedmiar robót i wykaz materiałów Inwestor: MPGK Sp. z o. o. 38-400 Krosno ul. Fredry 12 Dokumentacja: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Krośnie ul. Człowiekowskiego. Hydrofornia -branża elektryczna" Wyd. pierwsze Wyd.

Bardziej szczegółowo