Regulacja ciśnienia w sieci cieplnej współpracującej z zautomatyzowanymi węzłami ciepłowniczymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulacja ciśnienia w sieci cieplnej współpracującej z zautomatyzowanymi węzłami ciepłowniczymi"

Transkrypt

1 Kazimierz ŻARSKI, dr inż. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Zakład Ogrzewnictwa i Wentylacji Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Regulacja ciśnienia w sieci cieplnej współpracującej z zautomatyzowanymi węzłami ciepłowniczymi

2 Większość systemów ciepłowniczych w Polsce była tworzona w późnych latach 50. lub w latach 60. XX. stulecia. Scentralizowane systemy o niewielkim zasięgu występowały przed II. wojną światową w rejonach przemysłowych lub w nielicznych osiedlach miejskich (np. Gorzów Wlkp.). Pierwszymi źródłami ciepła w końcu lat 40. i na początku lat 50. były lokalne kotłownie węglowe, najczęściej o mocy kilkuset kilowatów lub kilku megawatów. Na początku były to wyłącznie źródła ciepła do celów centralnego ogrzewania. W większości miast w Polsce ciepła woda była w budynkach mieszkalnych przygotowywana w gazowych, przepływowych podgrzewaczach wody. Takie układy funkcjonują jeszcze w niektórych dzielnicach miast Polski do dzisiaj (Poznań, Wrocław, Warszawa, Gdańsk i in.). Dominującym typem węzła cieplnego, narzuconym przez Inspektoraty Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, w latach 50. i 60. były węzły hydroelewatorowe. Te węzły były pozbawione elementów automatycznej regulacji. W budynkach wyposażonych w instalacje centralnego ogrzewania nie było żadnych elementów regulacyjnych. Zawory termostatyczne RCO, produkowane w Nowej Dębie pojawiły się w latach 70., ale ich zastosowanie było ograniczone do nielicznych budynków (szpitale, żłobki, budynki o znaczeniu państwowym). W rzadkich przypadkach można było sięgnąć po urządzenia produkowane w krajach tzw. Zachodu. Do czasu budowy pierwszych węzłów wymiennikowych w początku lat 70. (były to przeważnie węzły grupowe, nieliczne indywidualne, na początku z wymiennikami TPJ, WCO i WCW), systemy ciepłownicze były w zupełności pozbawione elementów regulacji ilościowej zarówno w sieci ciepłowniczej, jak i w instalacji wewnętrznej.

3 Tz [oc] tz [oc] tp [oc] Rys. 1. Wykres regulacyjny przy parametrach sieci: 150/70 o C i instalacji 95/70 o C przy połączeniu za pośrednictwem węzła hydroelewatorowego (I. strefa klimatyczna, t eo =-16 o C)

4 Tz [oc] tz [oc] tp [oc] Rys. 2. Wykres regulacyjny przy parametrach sieci: 150/70 o C i instalacji 95/70 o C przy połączeniu za pośrednictwem węzła hydroelewatorowego z funkcją przygotowania ciepłej wody (I. strefa klimatyczna, t eo =-16 o C)

5 Tz [oc] Tp [oc] tz [oc] tp [oc] Rys. 3. Wykres regulacyjny przy parametrach sieci: 150/70 o C i instalacji 95/70 o C przy połączeniu za pośrednictwem węzła wymiennikowego z funkcją przygotowania ciepłej wody i regulacją ilościową poza punktem załamania wykresu regulacyjnego (I. strefa klimatyczna, t eo =-16 o C)

6 Lata 90. XX. wieku stały się przełomowe w polskim ciepłownictwie Po pierwsze, pojawiła się możliwość zastosowania w ciepłownictwie urządzeń regulacyjnych o światowym standardzie, o znacznie lepszych właściwościach regulacyjnych:statycznych i dynamicznych. Polepszyło to jakość regulacji, tym samym wzmocniło element ilościowy w regulacji systemów ciepłowniczych. Po drugie, instalacje wewnętrzne w nowych i istniejących budynkach były sukcesywnie wyposażane w termostatyczne zawory grzejnikowe, co wprowadziło element ilościowy w regulacji instalacji wewnętrznej i wpłynęło na zmiany strumienia sieciowego i obniżenie temperatury wody powrotnej w sekcji c.o. w znacznie większym stopniu niż bez zaworów termostatycznych. Po trzecie, wprowadzono obowiązek pomiaru zużycia ciepła lub podziału kosztów ogrzewania w poszczególnych mieszkaniach, co skłoniło użytkowników instalacji do działań w kierunku oszczędności. Po czwarte, niemal powszechnie obniżono w polskich systemach ciepłowniczych wartości temperatury obliczeniowej zasilania, początkowo do 130 oc, ze względu na wymagania technologiczne preizolowanych sieci ciepłowniczych, później w większym stopniu, do 125, 120, nawet 105 oc. Temperatura wody powrotnej również się obniżyła.

7 Po piąte, obniżono projektowe parametry instalacji wewnętrznych, początkowo do 80/60 oc, później do 70/55 oc i 65/50 oc, co spowodowało obniżenie temperatury wody powracającej z instalacji w stosunku do poprzednich standardów. Po szóste, w styczniu 2009 roku projektanci instalacji wewnętrznych ogrzewania zostali zobowiązani do oparcia się na normie PN EN 12831, służącej do obliczenia zapotrzebowania na moc cieplną pomieszczeń i budynków (projektowego obciążenia cieplnego). Norma ta nie uwzględnia chwilowych zysków ciepła, a ponadto wyznacza nadwyżkę mocy ze względu na osłabienie ogrzewania. Zapotrzebowanie na moc cieplną, obliczone zgodnie z tą normą, prowadzi do wyników o 15-25% wyższych niż według poprzedniej normy (PN-B-03406). Odpowiedzią instalacji jest obniżenie temperatury wody powrotnej, odpowiedzią sieci zmniejszenie strumienia masy nośnika ciepła i obniżenie temperatury wody wracającej do sieci ciepłowniczej. Po siódme, w pierwszych latach po wprowadzeniu obowiązku stosowania termostatycznych zaworów przy grzejnikach wytyczne projektowania instalacji wewnętrznych podawały zasadę zwiększenia o 25% powierzchni dobranych grzejników, aby móc skompensować oszczędnościowe działania sąsiadów. Po ósme, poddano termomodernizacji dużą liczbę istniejących budynków, co doprowadziło do spadku mocy zamówionej i znacznego (nieproporcjonalnie do zmiany mocy cieplnej) obniżenia strumienia masy nośnika ciepła.

8 Tz [oc] Tp [oc] tz [oc] tp [oc] Rys. 4. Wykres regulacyjny przy parametrach sieci: 120/60 o C i instalacji 70/50 o C bez uwzględnienia wpływu działania zaworów termostatycznych

9 W dalszym ciągu obszar na prawo od punktu załamania wykresu regulacyjnego, nawet po poszerzeniu zakresu sezonu grzewczego do temperatury zewnętrznej 12 o C, nie stanowił istotnego czasowo przedziału. Instalacje wewnętrzne dalej nie były wyposażone w termostatyczne zawory grzejnikowe. Patrząc na wykres temperatury na rys. 3. można zauważyć, że od czasu wprowadzenia układów regulacji temperatury w sekcjach ogrzewania (lata 80. XX wieku), jeszcze bez elementów regulacji miejscowej w instalacjach wewnętrznych ogrzewania, założenie o najmniej korzystnych warunkach do projektowania dwustopniowego systemu przygotowania ciepłej wody w punkcie załamania wykresu regulacyjnego przestały być słuszne. Newralgicznym punktem jest początek i koniec sezonu grzewczego, gdy temperatura wody powracającej z sekcji ogrzewania jest najniższa. Nikt tego faktu nie zauważył, a wydawane w przeszłości i obecnie wytyczne projektowania dwustopniowych węzłów cieplnych w niektórych systemach ciepłowniczych dalej bazują na tym założeniu.

10 Φ [kw] V 1 [dm 3 /s] Rys. 5. Charakterystyka wymiennika płytowego XB w układzie Φ=f(m 1 ) t 12 =120 o C, t 21 =60 o C, V 2 =1.053 dm 3 /s, wymiennik dobrany przy V 1 =0.553 dm 3 /

11 12.00 p [bar] pst pp pp' pz pz' l [m] Rys. 6. Linia ciśnienia w warunkach obliczeniowego przepływu i przy zmniejszeniu strumienia masy do ok. 50% wartości obliczeniowej, pst ciśnienie stabilizujące, pz ciśnienie zasilania, pp ciśnienie powrotu

12 Rys. 7. Uproszczony schemat ideowy kotłowni z rozdzielonymi obiegami. PS pompy sieciowe, PZ pompy zimnego mieszania, PM pompy gorącego mieszania, PK pompy obiegów kotłów

13 12.00 p [bar] pst pp pp' pz pz' l [m] Rys. 8. Linia ciśnienia w warunkach obliczeniowego przepływu i przy zmniejszeniu strumienia masy do ok. 50% wartości obliczeniowej przy regulacji wysokości podnoszenia pomp sieciowych, pst ciśnienie stabilizujące, pz ciśnienie zasilania, pp ciśnienie powrotu

14 Zjawisko kawitacji rzadko występuje w zaworach regulacji temperatury w obwodzie ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Może wystąpić jednak, zwłaszcza w systemach ciepłowniczych o znacznym zasięgu, w zaworach regulacji różnicy ciśnienia i przepływu (ograniczenia strumienia objętości). Kawitacja może być skutkiem ubocznym wzrostu dławionej różnicy ciśnienia przy zmieniającym się istotnie ciśnieniu dyspozycyjnym w punkcie zasilania węzła cieplnego. Zawór regulacji różnicy ciśnienia i przepływu dobiera się stosownie do zakresu regulowanego przepływuz założeniem straty ciśnienia (zmiennej) i straty ciśnienia w stałym elemencie dławiącym. Łączna strata ciśnienia [bar] wynosi p z p p ρ = 1000 min = p 1 V K v100 p 1 z p p d ł

15 Istotne zmiany w polskich systemach ciepłowniczych wprowadziły elementy ilościowe w regulacji kiedyś wyłącznie jakościowej. Dostosowanie współczesnych sieci ciepłowniczych do współpracy z źródłem ciepła może wymagać niezbędnych czynności eksploatacyjnych. Pozostawienie dawnego modelu działania systemu wprowadza trudne do wyeliminowania zakłócenia i obniża atrakcyjność ekonomiczną eksploatacji systemów ciepłowniczych.

16 Dziękuję za uwagę

INFORMATOR TECHNICZNY

INFORMATOR TECHNICZNY INFORMATOR TECHNICZNY I. PRZEPISY, NORMY, DYREKTYWY I WYTYCZNE Przepisy i normy Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Dz.U. 1997 nr 54 poz.34 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowego planu mającego na

Bardziej szczegółowo

Ciepłowniczy oscylator

Ciepłowniczy oscylator Ryszard Śnieżyk 1 Ciepłowniczy oscylator W artykule opisano sposób postępowania producenta i dystrybutora ciepła polegający na obchodzeniu prawa w celu maksymalizacji zysków. Na podstawie dostępnych informacji

Bardziej szczegółowo

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym Woda ogrzewana ciepłem sieciowym Program kompleksowego wykorzystania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej Kraków, sierpień 2013 Pod Patronatem: Partnerzy Programu: www.cieplodlakrakowa.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Warszawa 2010 Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń. Wersja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV.3 PROJEKT TECHNOLOGII ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

CZĘŚĆ IV.3 PROJEKT TECHNOLOGII ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA temat tytuł opracowania i obiektu Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku wraz z łącznikami naziemnymi do budynków istniejących, z budową nazwa i rozbudową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Instalacje ogrzewania (cz. 2)

Instalacje ogrzewania (cz. 2) dr inŝ. Paweł Kędzierski dr inŝ. Michał Strzeszewski Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Instalacje ogrzewania (cz. 2) 5 Systemy ogrzewania

Bardziej szczegółowo

- AKTUALIZACJA DOKUMENTU Z ROKU 2012.

- AKTUALIZACJA DOKUMENTU Z ROKU 2012. PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MOSINA NA LATA 2015 2030 - AKTUALIZACJA DOKUMENTU Z ROKU 2012. Aktualizacja dokumentu wykonana w 2015 roku przez:

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła w Polsce

Rynek ciepła w Polsce www.pwc.pl Rynek ciepła w Polsce Październik 2012 Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie oraz kluczowe wnioski 3 3. Ogólna charakterystyka rynku ciepła w Polsce 5 3.1 Najważniejsze cechy sektora ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWY STAN TECHNICZNY INSTALACJI OGRZEWCZYCH W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM JAKO WARUNEK POPRAWNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA DO OGRZEWANIA.

WŁAŚCIWY STAN TECHNICZNY INSTALACJI OGRZEWCZYCH W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM JAKO WARUNEK POPRAWNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA DO OGRZEWANIA. Artykuł do Administratora 03/2014 Kazimierz Dudziński - Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii Olgierd Romanowski doradca Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii WŁAŚCIWY STAN TECHNICZNY INSTALACJI OGRZEWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w budownictwie

Efektywność energetyczna w budownictwie Efektywność energetyczna w budownictwie autor: Jerzy Żurawski - maj 2013 - Spis treści TEMAT: "Efektywność energetyczna w budownictwie"... 3 1. Wprowadzenie.... 3 1.1 Klasyfikacja energetyczna budynków....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-33 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Termomodernizacja kompleksu budynku Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Jednostki

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 GOSPODARKA ENERGIĄ 1 KONTAKT Zbigniew Modlioski, dr inż. Zakład Kotłów i Turbin pok. 305, A-4 tel. 71 320 23 24 http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~zmodl/

Bardziej szczegółowo

41BKOLEKTORY SŁONECZNE

41BKOLEKTORY SŁONECZNE 41BKOLEKTORY SŁONECZNE dr inż. Adrian Trząski dr inż. Andrzej Wiszniewski 1 69B1. Kolektory słoneczne cieczowe 79B1.1 Zasada działania Cieczowe kolektory słoneczne wykorzystują zjawisko konwersji fototermicznej,

Bardziej szczegółowo

Program symulacyjny Viessmann do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła

Program symulacyjny Viessmann do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła Program symulacyjny Viessmann do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła Stan: Styczeń 2013 Vito-WP Strona 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...5 2. Ogólna zasada działania programu...6 3. Projekty...9

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wymianą instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wymianą instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku 1 Specyfikacja techniczna ST-S-00.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CPV; 45331100-7, 45332200-5, 45331000-6, 45321000-3, 45210000-2) 2 Spis treści 1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...4 2. TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tytuł zadania : Technologia kotłowni,instalacja centralnego ogrzewania i gazu ADRES: Zielona Góra ul.jęczmienna 1 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta w Zielonej Górze UWAGA: Wskazania w

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Pompy ciepła glikol-woda Wydanie 0/07 Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-, WPS.. - i WPS.. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Ciepło jest naszym żywiołem Spis treści Spis treści Podstawy................................

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE W PROJEKTOWANIU INSTALACJI C.O. I C.W.U. W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

UWARUNKOWANIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE W PROJEKTOWANIU INSTALACJI C.O. I C.W.U. W BUDYNKACH MIESZKALNYCH UWARUNKOWANIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE W PROJEKTOWANIU INSTALACJI C.O. I C.W.U. W BUDYNKACH MIESZKALNYCH Dorota KRAWCZYK a, Paulina JAROMA b a Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka,

Bardziej szczegółowo

Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej

Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej SPIS TREŚCI Podstawy techniki pompowej 5 Historia techniki pompowej 7 Zaopatrzenie w wodę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr XXVI/364/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012 r. PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Jaworzno, październik 2012

Bardziej szczegółowo

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola Załącznik do uchwały nr IV/25/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 r. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola 1 Program ograniczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Projekt 10.10.2008 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Warszawa 2009 Autorzy: Sławomir Pasierb Szymon Liszka Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Piotr Kukla Tomasz Zieliński Redakcja: Michał Pyka, Justyna Kulawik

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo