ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary"

Transkrypt

1 Strona 1 z 5 Wrocław, r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Działając w imieniu i na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców: Pytanie nr 1: Prosimy o zweryfikowanie klasy palności budynków zgłoszonych do ubezpieczenia (zał. nr 10 do SIWZ), ponieważ w większości zgłoszono je wg II i III klasy palności (zgodnie z poniższą klasyfikacją) Klasy palności przyjęte w SIWZ: I klasa: budynki murowane i kryte niepalnie, II klasa: budynki murowane i kryte palnie oraz budynku drewniane i kryte niepalnie, III klasa: budynki drewniane i kryte palnie Klasy palności nie zgadzają się z podanymi obok materiałami, z których wykonane są ściany i pokrycie dachowe. Prosimy o informację, czy w budynkach gdzie wskazano papę jako pokrycie dachu, konstrukcja dachu jest palna (prosimy o wskazanie tych budynków). Prosimy o kwalifikację budynków przy założeniu, że za materiał niepalny uważa się: cegłę, kamień, pustak, beton, prefabrykaty żużlowe, stal, szkło, blachę, eternit. Odpowiedź: Wszystkie informacje zostały podane w załączniku nr 10 do Pytanie nr 2: Prosimy o informację czy Zamawiający w okresie ubezpieczenia planuje przeprowadzenie remontów w zakresie: a. Wymiana instalacji elektrycznej, b. Wymiana pokrycia dachowego, c. Wymiana konstrukcji dachu, d. Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej, e. Wymiana stolarki okiennej,

2 Strona 2 z 5 f. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania g. Wymiana instalacji wentylacyjnej i kominowej Jeśli tak, prosimy o wskazanie budynków przeznaczonych do remontów jw. Odpowiedź: W okresie objętym ubezpieczeniem Zamawiający planuje przeprowadzenie remontów w wykazanym zakresie od pkt. a do pkt. e na kwotę zł, jednakże na dzień dzisiejszy nie możemy wskazać, które to będą budynki. Pytanie nr 3: Jaką przyjęto wartość 1m 2 przy szacowaniu wartości budynków (załącznik nr 10 do SIWZ). Odpowiedź: Przy szacowaniu wartości budynków przyjęto wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - dla woj.lubuskiego jest to kwota 3.544,-zł Pytanie nr 4: Prosimy o podanie wartości przychodu Zarządcy za ostatni rok obrotowy z tytułu zarządzania zgłoszonym do ubezpieczenia mieniem. Odpowiedź: Wartość przychodu za ostatni rok obrotowy ,72 zł Pytanie nr 5: Prosimy o podanie powierzchni użytkowej zarządzanych lokali. Odpowiedź: Powierzchnia użytkowa lokali wynosi ,64 m Pytanie nr 6: Prosimy o informację, czy Zamawiający oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w ramach obowiązkowego ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości? Jeśli tak, prosimy o wskazanie osoby, która będzie wykonywać czynności zarządcy wraz z informacją o posiadanym doświadczeniu. Odpowiedź: Zamawiający oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w ramach obowiązkowego ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości. Czynności zarządcy nieruchomości będzie wykonywała Pani Małgorzata Matysiak, która jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości. Pytanie nr 7: Czy w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy wystąpiły szkody w okresie 3 ostatnich lat? Jeśli tak, prosimy wskazać liczbę i wartość z uwzględnieniem założonych rezerw. Odpowiedź: W ciągu 3 lat wystąpiły szkody na wartość 6 454,09 zł Pytanie nr 8: Prosimy o informację, którego Pakietu dotyczy szkodowość wskazana w załączniku nr 13 do Odpowiedź: Załączona szkodowość dotyczy Pakietu I.

3 Strona 3 z 5 Pytanie nr 9: Prosimy o wskazanie, jakiego ryzyka dotyczą szkody wskazane w załączniku nr 13 do SIWZ (ubezpieczenie OC, OC zarządcy, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych). Odpowiedź: Podana szkodowość dotyczy ubezpieczenie OC, OC zarządcy, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Pytanie nr 10: Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia są użytkowane? Odpowiedź: Tak Pytanie nr 11: W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych prosimy o wyłączenie takich nieruchomości z zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Odpowiedź: Zostały wyłączone, nie ma ich w wykazie. Pytanie nr 12: Prosimy o informację, czy dotychczasowe ubezpieczenie zawarte było w zakresie tożsamym z zakresem wnioskowanym w ww. SIWZ? Odpowiedź: Dotychczasowe ubezpieczenie Zamawiającego zawierało ubezpieczenie Pakietu I i III. Pytanie nr 13: W jakiej wartości stosowane były franszyzy, udziały własne? Prosimy o przyporządkowanie do właściwych ryzyk. Odpowiedź: W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów oraz w ubezpieczeniu kradzieży z włamaniem i rabunku franszyza integralna 200 zł, natomiast w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego udział własny 3%, ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenie szyb franszyza integralna 50 zł Pytanie nr 14: Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej czystych strat finansowych. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza wiadomość modyfikuje zapisy Pytanie nr 15: W zakresie odpowiedzialności za szkody wynikające z zalań przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną prosimy o wprowadzenie podlimitu

4 Strona 4 z 5 odpowiedzialności w odniesieniu do jednego lokalu. Proponujemy zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na każdy lokal zgłoszony do ubezpieczenia. Pytanie nr 16: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w zakresie odpowiedzialności za szkody wynikające z zalań przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną. Proponujemy 300 zł. Pytanie nr 17: W zakresie odpowiedzialności za szkody wynikające z przepięć prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w odniesieniu do jednego lokalu. Proponujemy zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na każdy lokal zgłoszony do ubezpieczenia. Pytanie nr 18: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w zakresie odpowiedzialności za szkody wynikające z przepięć. Proponujemy 300 zł. Pytanie nr 19: W klauzuli remontowej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności proponujemy zł na jedno wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 20: W ubezpieczeniu OC z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia prosimy o wprowadzenie udziału własnego w szkodzie. Proponujemy 15% nie mniej niż 500 zł

5 Strona 5 z 5 Pytanie nr 21: Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie prac, na które jest wymagane pozwolenie na budowę. Odpowiedź: Tak Pytanie nr 22: Czy wskazane do ubezpieczenia lokalizacje są narażone w szczególny sposób na ryzyko powodzi? Jeśli tak, prosimy wskazanie tych lokalizacji. Odpowiedź: Nie Pytanie nr 23: Czy lokalizacje należące do Zamawiającego zostały dotknięte powodzią w okresie ostatnich 20 lat? Jeśli tak, prosimy wskazać lokalizacje oraz podać wartość strat również w przypadku, gdy nie były one pokryte w ramach zawartych ubezpieczeń. Odpowiedź: Nie Pytanie nr 24: Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia OC z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia rozszerzenia nr 4 (Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe w wyniku awarii, działania, eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i c.o. oraz zalań przez nieszczelne dachy o ile zgodnie z przepisami prawa odpowiedzialność za ich naprawę i utrzymanie spoczywa na Ubezpieczonym). Jest to powielenie zapisów wskazanych w rozszerzeniu 3 oraz 5. Pytanie nr 25: Na jaki dzień została sporządzona informacja o szkodach? Odpowiedź: Szkodowość została podana na dzień r. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. Robert Gostyński

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013 Zambrów dnia 09.08.2013 r. OR.272.10.2013 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r. Strona 1 z 9 Wrocław, 18.08.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie

NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie Strona 1 z 22 Wrocław, 23.08.2011 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Zawierciu ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 59/09/08/2011/NO/Zawiercie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK.

Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK. Raciechowice, 24.03.2014r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Nr sprawy: RGPiN.271.2.2014 W związku z otrzymaną w dniu 20 i 21 marca 2014 roku korespondencją dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)

Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Nasz znak: Data: ZP.272.OrSO.1.2015/1 2015-02-13. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu

Bardziej szczegółowo

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 59/18/11/2009/NO/Katowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 59/18/11/2009/NO/Katowice Strona 1 z 9 Wrocław, 24.11.2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w Szpitalu ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania (wszyscy)

Uczestnicy postępowania (wszyscy) Zamawiający: Powiat Augustowski ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów Augustów, dnia 02-07-2015 r. Uczestnicy postępowania (wszyscy) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

za kontynuację ubezpieczenia, w odniesieniu 5% do każdego rodzaju ubezpieczenia w każdym z ubezpieczeń wymienionych w ust.

za kontynuację ubezpieczenia, w odniesieniu 5% do każdego rodzaju ubezpieczenia w każdym z ubezpieczeń wymienionych w ust. UNIQ Towarzystwo Ubezpieczeń S.. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacon

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: ZGM/DZ/121/2012/DK Bielsko-Biała, dnia: 22. 11. 2012r.

Nasz znak: ZGM/DZ/121/2012/DK Bielsko-Biała, dnia: 22. 11. 2012r. Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.bip.zgm.eu, e-mail: zgm@zgm.eu Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-9036 fax. (075) 744-3103 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dnia 29-11-2012r.

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 1 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 1 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 1 na

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 3 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 3 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 3 na

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: BIII271.7.2014

Znak postępowania: BIII271.7.2014 Ożarów, dnia 02.06.2014r. Wg właściwości Znak postępowania: BIII271.7.2014 Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post. DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.: ZP/12/2013) TREŚĆ ZAPYTAŃ

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc Sierpc, 13.07.2012 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Zmiana i wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana i wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr pisma: BZP.271.32.2014-6 Swarzędz, dnia 23.10.2014r. Zmiana i wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo