EKSPERTYZA TECHNICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPERTYZA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 GEOKONSBUD Piotr Kuleta Krosinko k./mosiny, ul.wiejska 6 Biuro: Poznań, ul.wyspiańskiego 10/8 tel./fax (0-61) tel. kom GEOKONSBUD Zleceniodawca: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu al. Niepodległości Poznań EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA USZKODZEŃ STROPU NAD PARTEREM ORAZ PIĘTREM, POWSTAŁYCH NA SKUTEK POŻARU W MIESZKANIU NR 3 BUDYNKU STACYJNEGO W CZAPLINKU Autorzy opracowania: mgr inż. Piotr Kuleta (upr. bud. WKP/0182/PWOK/05) Poznań, maj 2013r. dr inż. Michał Pikos * PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE * EKSPERTYZY I OPINIE TECHNICZNE *

2 Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Ekspertyza techniczna dotycząca uszkodzeń stropu nad parterem oraz piętrem, powstałych na skutek pożaru w mieszkaniu nr 3 budynku stacyjnego w Czaplinku 3.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 3.2. Dane ogólne o obiekcie 3.3. Opis stanu technicznego elementów konstrukcyjnych obiektu zniszczonych na skutek pożaru, w świetle przeprowadzonych oględzin i badań makroskopowych 3.4. Wymagany zakres prac naprawczych uszkodzonych elementów konstrukcyjnych wyszczególnionych w punkcie 3 ekspertyzy 3.5. Uwagi i wnioski końcowe 4. Załącznik nr 1 Obliczenia statyczno - wytrzymałościowe stropu nad I piętrem 5. Załącznik nr 2 Rysunki inwentaryzacyjne 6. Załącznik nr 3 Kopie uprawnień budowlanych 2

3 Ekspertyza techniczna dotycząca uszkodzeń stropu nad parterem oraz piętrem, powstałych na skutek pożaru w mieszkaniu nr 3 budynku stacyjnego w Czaplinku 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest ocena aktualnego stanu technicznego konstrukcji stropu nad parterem oraz piętrem w kontekście zniszczeń wywołanych pożarem w mieszkaniu nr 3 budynku stacyjnego w Czaplinku. Celem opracowania jest ustalenie aktualnego stanu konstrukcji stropu w rejonie zniszczeń pożarowych, wskazanie uszkodzeń oraz sposobu przeprowadzenia niezbędnych napraw. Stąd zakres opracowania obejmuje: dane ogólne o przedmiotowym obiekcie, wyniki badań makroskopowych na obiekcie wraz z dokumentacją fotograficzną ilustrującą jego aktualny stan techniczny w rejonie objętym zniszczeniami pożarowymi, częściowa inwentaryzacja budynku w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obliczeń sprawdzających, sprawdzające obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wybranych elementów konstrukcji, opracowanie uwag i wniosków końcowych. 2. Dane ogólne o obiekcie Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Czaplinku i stanowi budynek dworca kolejowego. Składa się on z trzech brył: części mieszkalnej, części stacyjnej z mieszkaniami na piętrze oraz części magazynowej z rampą. Lokalizację budynku w terenie przedstawiono na rys. 1. Rys. nr 1 Lokalizacja budynku stacyjnego w terenie (źródło: 3

4 Ocena stanu technicznego w kontekście zniszczeń pożarowych dotyczy środkowej części, w której na parterze znajdują się pomieszczenia dworcowe a na piętrze mieszkania. Obiekt w części mieszkalnej i stacyjnej jest budynkiem o trzech kondygnacjach nadziemnych (parter, piętro oraz poddasze), zrealizowanym w technologii tradycyjnej jako murowany z cegły ceramicznej pełnej, o stropach drewnianych belkowych oraz dachu w konstrukcji drewnianej, ciesielskiej w układzie płatwiowokleszczowym.. Na poniższych fotografiach przedstawiono widok ogólny budynku stacyjnego. Fot. 1 Widok elewacji budynku od strony ulicy. Fot. 2 Widok elewacji budynku od strony torów kolejowych. W mieszkaniu nr 3 na piętrze budynku w dniu r. wybuchł pożar, którego skutkiem są zniszczenia w obrębie stropu nad parterem i piętrem. Lokalizację mieszkania nr 3 przedstawiono na fot. 3. 4

5 Fot. 3 Lokalizacja mieszkania nr 3 porównaj z fot Opis stanu technicznego elementów konstrukcyjnych obiektu zniszczonych na skutek pożaru, w świetle przeprowadzonych oględzin i badań makroskopowych Oględziny obiektu przeprowadzone w dniach r. oraz r. połączone były z wykonaniem dokumentacji fotograficznej ilustrującej jego aktualny stan techniczny, badaniami makroskopowymi oraz niezbędnymi pomiarami inwentaryzacyjnymi. Na poniższych fotografiach przedstawiono zarejestrowany stan zniszczeń pożarowych obiektu. Fot. 4 Uszkodzenia stropu nad parterem widok z poczekalni dworca. 5

6 Fot. 5 Szczegół uszkodzeń stropu widocznego na fot. 4. Fot. 6 Zniszczenia stropu nad parterem korytarz przed wejściem do poczekalni. Fot. 7 Zniszczenia stropu nad parterem widok z mieszkania nr 3 na piętrze (porównaj z fot. 4). 6

7 Fot. 8 Zniszczenia stropu nad piętrem widok z mieszkania nr 3. Fot. 9 Szczegół zniszczeń belek stropowych nad piętrem widocznych na fot. 8. Fot. 10 Szczegół zniszczeń belek stropowych nad piętrem. 7

8 Fot. 11 Widok ogólny z poziomu poddasza zniszczeń belek stropowych nad piętrem. Na podstawie oględzin stwierdzono, że zaistniały pożar doprowadził do zniszczeń w obrębie stropu nad parterem i piętrem. Całkowitemu zniszczeniu uległy dwie belki stropowe nad parterem, które wymagają wymiany na nowe oraz nadpaleniu uległy trzy belki stropowe nad piętrem, które wymagają ociosania i wzmocnienia poprzez obustronne przymocowanie belek wzmacniających z drewna. Pomieszczenia zniszczone przez zaistniały pożar wymagają przeprowadzenia remontu, po wykonaniu napraw konstrukcji stropów. Zaistniały pożar nie spowodował innych zniszczeń konstrukcji budynku. Na podstawie oględzin, stwierdzono, że stan techniczny głównych elementów konstrukcyjnych obiektu jest zadowalający, nie zaobserwowano zarysowań mogących świadczyć o nieprawidłowej pracy konstrukcji. Zamykając część dokumentacyjną dotyczącą zniszczeń spowodowanych pożarem zwraca się uwagę, że zamieszczony materiał fotograficzny stanowi przykładową ilustrację zróżnicowanych destrukcji jakie zaobserwowano na obiekcie. 4. Wymagany zakres prac naprawczych uszkodzonych elementów konstrukcyjnych wyszczególnionych w punkcie 3 ekspertyzy Po przeprowadzonej wizji lokalnej, analizie badań i obliczeń sprawdzających konstrukcję stropów przedmiotowego budynku stacyjnego nasuwają się następujące spostrzeżenia dotyczące niezbędnych prac naprawczych i zabezpieczających: usunięcie tynku na trzcinie oraz zniszczonych desek sufitowych w rejonie uszkodzeń, wymiana zniszczonych dwóch belek stropowych o przekroju 21/21cm nad parterem, usunięcie desek podłogowych w rejonie uszkodzeń, ociosanie opalonych belek konstrukcji stropu nad piętrem wraz z ich zabezpieczeniem przy użyciu środka Fobos M2 i wzmocnieniem trzech belek poprzez obustronne przymocowanie belek wzmacniających wg podanego rozwiązania patrz rys. 3, 8

9 wykonanie warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej lub keramzytu w miejsce brakującej polepy, uzupełnienie podłóg z desek po dokonaniu napraw, uzupełnienie ubytków w płaszczyźnie sufitów poprzez zastosowanie płyt GKF, przeprowadzenie remontu zniszczonych pomieszczeń. 5. Uwagi i wnioski końcowe Przeprowadzone badania makroskopowe, analizy i oceny oraz przeprowadzone obliczenia sprawdzające upoważniają do sformułowania poniższych uwag i wniosków końcowych: Stan techniczny stropów nad parterem i piętrem w kontekście zniszczeń pożarowych należy uznać jako zły kwalifikujący się do naprawy. Stan techniczny pozostałych elementów konstrukcyjnych obiektu należy uznać jako zadowalający. Pomieszczenia zniszczone na skutek pożaru wymagają przeprowadzenia remontu. Przedmiotowy budynek, po wykonaniu niezbędnych napraw i wzmocnień opisanych w punkcie 4 niniejszej ekspertyzy, może być w dalszym ciągu użytkowany. Autorzy opracowania: mgr inż. Piotr Kuleta (upr. bud. WKP/0182/PWOK/05) Poznań, maj 2013r. dr inż. Michał Pikos 9

10 Załączniki: Zał. nr 1 Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe stropu nad I piętrem Zał. nr 2 Rysunki inwentaryzacyjne Zał. nr 3 Kopie uprawnień budowlanych 10

11 Zał. nr 1 Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe stropu nad I piętrem 11

12 1. ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ 1.1 Obciążenie śniegiem Wartości obciążenia śniegiem wyznaczono na podstawie normy PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. - obciążenie charakterystyczne śniegiem S k S k = Q k C Q k = 0.90 kn/m 2 (dla IIstrefy obciążenia) C 1 = 0.80 S k1 = = kn/m 2 - obciążenie obliczeniowe śniegiem S S = S k f f = 1.5 S 1 = = kn/m Obciążenie wiatrem Wartości obciążenia wiatrem wyznaczono na podstawie normy PN-B-02010:1977 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. - obciążenie charakterystyczne wiatrem p k p k = q k C e C q k = 0.30 kpa (dla I strefy obciążenia) C e = 1.0 (dla terenu typu A) C - współczynnik aerodynamiczny C = połać dachowa (strona nawietrzna) C = połać dachowa (strona zawietrzna) C = 0.70 ściana strony nawietrznej C = ściana strony zawietrznej = 1.8 dla konstrukcji niepodatnej na dynamiczne działanie porywów wiatru p k1 = = kpa p k2 = = kpa p k3 = = kpa - obciążenie obliczeniowe wiatrem p p = p k f f = 1.5 p 1 = = kpa p 2 = = kpa p 3 = = kpa 12

13 1.3 Obciążenia dachu Wartości obciążeń stałych wyznaczono na podstawie normy PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. przyjmując układ warstw na podstawie wizji lokalnej Tabl. 1 Obciążenie dachu kn/m 2 Lp. Rodzaj obciążenia Obciążenie charakterystyczne kn/m 2 Współczynnik obciążenia f Obciążenie obliczeniowe kn/m 2 O b c i ą ż e n i a s t a ł e 1. Blacha falista Papa x4 0.02x Deski 2.5cm 0.025x Tynk na trzcinie 2.5cm 0.025x RAZEM obciążenia stałe Obciążenia stropów Wartości obciążeń stałych wyznaczono na podstawie normy PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. przyjmując układ warstw na podstawie wizji lokalnej Lp Tabl.2 Obciążenie stropu drewnianego (nad I piętrem) kn/m 2 Rodzaj obciążenia O b c i ą ż e n i a s t a ł e Deska 3.2cm 0.032x7.50 Polepa gliniana 8cm 0.08x12.0 Deski ( )cm 0.057x7.5 Tynk na trzcinie 2.5cm 0.025x15.0 Obciążenie charakterystyczne kn/m 2 Współczynnik obciążenia f Obciążenie obliczeniowe kn/m RAZEM obciążenia stałe O b c i ą ż e n i a z m i e n n e 5. Obciążenie użytkowe (poddasze) RAZEM obciążenia zmienne RAZEM

14 Poz.1.1 Konstrukcja dachu PRZEKROJE PRĘTÓW: ,474 0, ,224 2,500 2,440 2,440 2,500 V=2,184 H=9,880 PRĘTY UKŁADU: Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub; 10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 22 - cięgno Pręt: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój: ,500 0,486 2,547 1,000 3 B 16,0x12, ,440 0,474 2,486 1,000 3 B 16,0x12, ,440-0,474 2,486 1,000 3 B 16,0x12, ,500-0,486 2,547 1,000 3 B 16,0x12, ,000-1,710 1,710 1,000 2 B 13,0x13, ,000-1,710 1,710 1,000 2 B 13,0x13, ,000-0,474 0,474 1,000 2 B 13,0x13, ,000-1,710 1,710 1,000 2 B 13,0x13, ,440 0,000 2,440 1,000 1 B 16,0x18, ,440 0,000 2,440 1,000 1 B 16,0x18,0 OBCIĄŻENIA: 5,230 3,330 0,720 0,933 0,720 0,720 5,230 1,980 0,720 3,320 0,720 0,933 3,320 0,933 0,720 0,720 0, ,

15 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Stałe f= 1,26 1 Liniowe 0,0 0,933 0,933 0,00 2,55 1 Skupione 0,0 5,230 2,55 2 Liniowe 0,0 0,933 0,933 0,00 2,49 2 Skupione 0,0 3,330 2,49 3 Liniowe 0,0 0,933 0,933 0,00 2,49 3 Skupione 0,0 5,230 2,49 4 Liniowe 0,0 0,933 0,933 0,00 2,55 Grupa: B "" Zmienne f= 1,50 1 Liniowe-Y 0,0 0,720 0,720 0,00 2,55 1 Skupione 0,0 3,320 2,55 2 Liniowe-Y 0,0 0,720 0,720 0,00 2,49 2 Skupione 0,0 1,980 2,49 3 Liniowe-Y 0,0 0,720 0,720 0,00 2,49 3 Skupione 0,0 3,320 2,49 4 Liniowe-Y 0,0 0,720 0,720 0,00 2,55 ================================================================== W Y N I K I Teoria I-go rzędu Kombinatoryka obciążeń ================================================================== MOMENTY-OBWIEDNIE: 1-2,203-1,389-1,354-0,849-0, ,784-1,784-0,970-0, TNĄCE-OBWIEDNIE: 3,381 1,760 2,118 1,152 3,606 1,961 2,041 1, , , , , ,291-0,174-1,933-2, ,554-3, ,199-2,205 15

16 NORMALNE-OBWIEDNIE: -1,312-2, ,175 0,079 0,046 0,141-6,651-11, ,688-11, ,698-1,200-0,916-1,632-0,520-0,927-10,892-19, ,916-1,632-0,916-1,632-6,688-11, ,961-0,554-0,916-1,632-1,232-0, ,553-18, ,344-2,362-11,025-19,193-6,822-11,725-10,686-18,854 SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"kombinacja obciążeń" Pręt: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciążeń: 1 0,955 0,908* -0,139-1,906 AB 2,547-2,203* -3,771-1,200 AB 2,547-2,203-3,771* -1,200 AB 2,547-1,389-2,126-0,698* A 0,000-0,000 2,041-2,330* AB 2 1,554 1,144* -0,164-0,239 AB 0,000-1,354* 3,381-0,927 AB 0,000-1,354 3,381* -0,927 AB 2,486-0,000-2,291 0,175* AB 0,000-1,354 3,381-0,927* AB 3 0,932 0,983* -0,009-0,272 AB 2,486-1,784* -3,554-0,961 AB 2,486-1,784-3,554* -0,961 AB 0,000 0,000 2,118 0,141* AB 2,486-1,784-3,554-0,961* AB 4 1,592 1,065* -0,026-1,938 AB 0,000-1,784* 3,606-1,232 AB 0,000-1,784 3,606* -1,232 AB 0,000-0,970 1,961-0,730* A 2,547 0,000-2,205-2,362* AB 5 0,000 0,000* 0,000-19,059 AB 1,710 0,000* 0,000-19,193 AB 0,000 0,000* 0,000-19,059 AB 1,710 0,000* 0,000-19,193 AB 0,000 0,000 0,000* -19,059 AB 1,710 0,000 0,000* -19,193 AB 0,000 0,000 0,000-10,892* A 1,710 0,000 0,000-19,193* AB 6 0,000 0,000* 0,000-18,720 AB 1,710 0,000* 0,000-18,854 AB 0,000 0,000* 0,000-18,720 AB 1,710 0,000* 0,000-18,854 AB 0,000 0,000 0,000* -18,720 AB 1,710 0,000 0,000* -18,854 AB 0,000 0,000-0,000-10,553* A 1,710 0,000 0,000-18,854* AB 7 0,000 0,000* -0,000-11,554 AB 0,474-0,000* -0,000-11,591 AB 0,000 0,000* -0,000-11,554 AB 0,474-0,000* -0,000-11,591 AB 0,000 0,000-0,000* -11,554 AB 16

17 0,474-0,000-0,000* -11,591 AB 0,000 0,000-0,000-6,651* A 0,474-0,000-0,000-11,591* AB 8 0,000-0,000* 0,000-11,591 AB 1,710-0,000* 0,000-11,725 AB 0,000-0,000* 0,000-11,591 AB 1,710-0,000* 0,000-11,725 AB 0,000-0,000 0,000* -11,591 AB 1,710-0,000 0,000* -11,725 AB 0,000-0,000 0,000-6,688* A 1,710-0,000 0,000-11,725* AB 9 2,440 0,000* 0,174-1,632 AB 0,000-0,849* 0,522-1,632 AB 0,000-0,849 0,522* -1,632 AB 0,000-0,849 0,522-0,916* A 2,440 0,000 0,174-0,916* A 0,000-0,849 0,522-1,632* AB 2,440 0,000 0,174-1,632* AB 10 1,220 0,106* 0,000-1,632 AB 0,000 0,000* 0,174-1,632 AB 0,000 0,000 0,174* -1,632 AB 0,000 0,000 0,174-0,916* A 1,220 0,106 0,000-0,916* A 0,000 0,000 0,174-1,632* AB 1,220 0,106 0,000-1,632* AB * = Wartości ekstremalne REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"kombinacja obciążeń" Węzeł: H[kN]: V[kN]: R[kN]: M[kNm]: Kombinacja obciążeń: 1 1,897* 2,448 3,097 AB 1,091* 1,266 1,671 A 1,897 2,448* 3,097 AB 1,091 1,266* 1,671 A 1,897 2,448 3,097* AB 5-1,091* 1,434 1,802 A -1,897* 2,615 3,231 AB -1,897 2,615* 3,231 AB -1,091 1,434* 1,802 A -1,897 2,615 3,231* AB 6-0,000* 19,193 19,193 AB 0,000* 11,025 11,025 A -0,000 19,193* 19,193 AB 0,000 11,025* 11,025 A -0,000 19,193 19,193* AB 7-0,000* 18,854 18,854 AB 0,000* 10,686 10,686 A -0,000 18,854* 18,854 AB 0,000 10,686* 10,686 A -0,000 18,854 18,854* AB 8-0,000* 11,725 11,725 AB -0,000* 6,822 6,822 A -0,000 11,725* 11,725 AB -0,000 6,822* 6,822 A 17

18 -0,000 11,725 11,725* AB * = Wartości ekstremalne Poz.2.1 Konstrukcja stropu nad I piętrem W obliczeniach założono, że obciążenie ze słupów dachowych rozkłada się w proporcji 50% na belkę stropową bezpośrednio pod słupem oraz po 25% na belki sąsiednie. PRZEKROJE PRĘTÓW: ,270 7,000 1,270 H=9,540 PRĘTY UKŁADU: Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub; 10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 22 - cięgno Pręt: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój: ,270 0,000 1,270 1,000 3 B 28,0x21, ,000 0,000 7,000 1,000 2 Ib 37,0x28, ,270 0,000 1,270 1,000 3 B 28,0x21,0 OBCIĄŻENIA: 4,270 4,270 3,413 3,413 2,770 2,590 2,770 3,413 3,413 1, OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Stałe f= 1,31 1 Liniowe 0,0 3,413 3,413 0,00 1,27 2 Liniowe 0,0 3,413 3,413 0,00 7,00 3 Liniowe 0,0 3,413 3,413 0,00 1,27 Grupa: B "" Stałe f= 1,25 2 Skupione 0,0 4,270 0,08 2 Skupione 0,0 2,590 3,49 2 Skupione 0,0 4,270 6,91 Grupa: C "" Zmienne f= 1,50 2 Skupione 0,0 2,770 0,08 18

19 2 Skupione 0,0 1,590 3,49 2 Skupione 0,0 2,770 6,91 ================================================================== W Y N I K I Teoria I-go rzędu ================================================================== MOMENTY: ,645 44,010 41,645 41,604 44,260 41,604 82,796 TNĄCE: 35,819 29,763 29,364 29,763 19,872 2, , ,790-29,731-29,283-29,731-35,787 SIŁY PRZEKROJOWE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+abc Pręt: x/l: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: 1 0,00 0,000 0,000 35,819 0,000 1,00 1,270 41,645 29,763 0, ,00 0,000 41,645 29,763 0,000 0,50 3,490 82,796* 2,877 0,000 1,00 7,000 41,604-29,731 0, ,00 0,000 41,604-29,731 0,000 1,00 1,270 0,000-35,787 0,000 * = Wartości ekstremalne 19

20 280 Pręt nr 2 po wzmocnieniu Y Z z 29,763 29,364 19,872 A 2,877-2,746 B 41,645 44,010-19,790 44,260 41,604-29,283-29, y 82,796 Przekrój: 2 Ib 37,0x28,0 Wymiary przekroju: h=280,0 mm b=370,0 mm. Charakterystyka geometryczna przekroju: Jyg=118190,3; Jzg=67685,3 cm 4 ; A=1036,00 cm 2 ; iy=10,7; iz=8,1 cm; Wy=6388,7; Wz=4834,7 cm 3. Własności techniczne drewna Przyjęto 2 klasę użytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20 i wilgotności powyżej 85% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Krótkotrwałe (mniej niż 1 tydzień, np. śnieg i wiatr). K mod = 0,90 γ M =1,3 Cechy drewna: Drewno C27. f m,k = 27,00 f m,d = 18,69 MPa f t,0,k = 16,00 f t,0,d = 11,08 MPa f t,90,k = 0,60 f t,90,d = 0,42 MPa f c,0,k = 22,00 f c,0,d = 15,23 MPa f c,90,k = 2,60 f c,90,d = 1,80 MPa f v,k = 2,80 f v,d = 1,94 MPa E 0,mean = MPa E 90,mean = 380 MPa E 0,05 = 7700 MPa G mean = 720 MPa ρ k = 370 kg/m 3 Sprawdzenie nośności pręta nr 2 Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono ekstremalne wartości wielkości statycznych przy uwzględnieniu niekorzystnych kombinacji obciążeń. Charakterystyka zastępcza przekroju Gałęzie przekroju połączone są łącznikami mechanicznymi w postaci gwoździ o średnicy 10,0 mm. Podatność łączników: K u = 2/3 ρ k 1,5 d 0,8 / 25 = 2/ ,5 10,0 0,8 / 25 = 1197 N/mm 20

21 Dla płaszczyzny prostopadłej do szwów: γ 1 = [1 + π 2 E A 1 s i / (K l) 2 ] -1 = [1 + 3, ,0 100 / (1197-7,000 2 ) 10-4 ] -1 = 0,216 γ 2 = 1 γ 3 = [1 + π 2 E A 3 s i / (K l) 2 ] -1 = [1 + 3, ,0 100 / (1197-7,000 2 ) 10-4 ] -1 = 0,216 Współrzędne środków elementów przekroju wynoszą: a 1 = 13,50; a 2 = 0,00; a 3 = 13,50 cm Zastępczy moment bezwładności: I ef = Σ (I i + γ i A i a i 2 ) = 2333,3 + 0, ,0 13, ,7 + 1, ,0 0, ,3 + 0, ,0 13,50 2 = 38190,5 cm 4 Nośność na zginanie Wyniki dla x a =3,49 m; x b =3,51 m, przy obciążeniach ABC. Największe naprężenia dla zginania: σ m,i + σ i = (0,5 h i + γ i a i ) M / I ef = (0,5 28,0 + 1,000 0,0) 82,796 / 67685, = 17,13 < 18,69 = f m,d Największe naprężenia dla ściskania: σ i = γ i a i M / I ef = 1,000 0,0 82,796 / 67685, = 0,00 < 15,23 = f c,0,d Największe naprężenia dla rozciągania: σ i = γ i a i M / I ef = 1,000 0,0 82,796 / 67685, = 0,00 < 11,08 = f c,0,t Nośność dla x a =3,49 m; x b =3,51 m, przy obciążeniach ABC : m y, d m, z, d km f m, y, d f m, z, d, 0,00 18,69 + 1,0 17,13 18,69 = 0,916 < 1 Nośność na ścinanie Wyniki dla x a =0,00 m; x b =7,00 m, przy obciążeniach ABC. Naprężenia tnące dla ścinania w płaszczyźnie prostopadłej do szwów: τ = (γ 3 A 3 a 3 + 0,5 b 2 h 2 ) V / b 2 I ef = (0, ,0 13,50 + 0,5 28,00 8,50 2 ) 0,000/(28, ,5) 10 = 0,00 Naprężenia tnące dla ścinania w płaszczyźnie równoległej do szwów: V ' S' τ = b' I ' = 29, ,0 37, ,3 Nośność na ścinanie: 10 = 0, ' = 0,00² + 0,43² = 0,43 < 1,94 = f v,d Nośność łączników Do połączenia gałęzi przekroju, przyjęto łączniki mechaniczne w postaci gwoździ długości 196 mm o średnicy 10,0 mm. f h,k = 0, ,0-0,3 = 15,21 f h,d = f h,k k mod /1,3 = 15,21 0,90 / 1,3 = 10,53 N/mm 2 M y,k = ,0 2,6 = 71659,29 M y,d = M y,k / 1,1 = 65144,81 Nmm R d,1 = f h,1,d t 1 d = 10,53 100,0 10,0 = 10527,2 N R d,2 = f h,1,d t 2 d β = 10,53 80,0 10,0 1,00 = 8421,8 N 21

22 R d,3 = fh, 1, dt1d /( 1 ) [ 2 1 t2 / t1 t2 / t1 t2 / t1 (1 t2 / t1)] = 10,53 100,0 10,0 / (1+1,00) [ 1,00+2 1,00² (1+80,0/100,0+80,0²/100,0²)+1,00³80,0²/100,0² - 1,00 (1 + 80,0/100,0)] = 3965,8 N 2 R d,4 = 1,1 f h, 1, dt2d /(1 2 ) [ 2 (1 ) 4 (1 2 ) M y, d / f h,1, d d t2 ] = 1,1 10,53 80,0 10,0 / (1+2 1,00) [ 2 1,00² (1+1,00)+4 1,00 (1+2 1,00) 65144,81/(10,53 10,0 80,0²) - 1,00] = 3926,8 N R d,5 = 1,1 f h, 1, dt1d /(2 ) [ 2 (1 ) 4 (2 ) M y, d / f h,1, d d t1 ] = 1,1 10,53 100,0 10,0 / (2+1,00) [ 2 1,00 (1+1,00)+4 1,00 (2+1,00) 65144,81/(10,53 10,0 100,0²) - 1,00] = 4546,1 N R d,6 = 1,1 2M y, d fh,1, dd 2 /(1 ) = 1, ,81 10,53 10,0 2 1,00/(1+1,00) = 4073,8 N Nośność łącznika na jedno cięcie R d = 3926,8 N. Siła przypadająca na jeden łącznik pochodząca od siły rozwarstwiającej: F 1 = γ 1 A 1 a 1 s V / I ef = 0, ,0 13,50 10,0 0,000 / 38190, = 0,0 N F 1 = 0,0 < 3926,8 = R d Stan graniczny użytkowania Wyniki dla x a =3,49 m; x b =3,51 m, przy obciążeniach ABC. Ugięcie graniczne u net,fin = l / 150 = 46,7 mm w obiektach remontowanym może zostać powiększone o 50%, wówczas u net,fin = 70,0 mm. Ugięcia od obciążeń stałych (ciężar własny + AB ): u z,fin = u z,inst [1 + η 1 (h/l) 2 ](1+k def) = 0,0 [1 + 19,2 (370,0/7000) 2 ](1 + 0,80) = 0,0 mm u y,fin = u y,inst (1+k def) = -69,1 (1 + 0,80) = -124,4 mm Ugięcia od obciążeń zmiennych ( C ): Klasa trwania obciążeń zmiennych: Krótkotrwałe (mniej niż 1 tydzień, np. śnieg i wiatr). u z,fin = u z,inst [1 + η 1 (h/l) 2 ](1+k def) = 0,0 [1 + 19,2 (370,0/7000) 2 ](1 + 0,00) = 0,0 mm u y,fin = u y,inst (1+k def) = -9,2 (1 + 0,00) = -9,2 mm 22

23 Zał. nr 2 Rysunki inwentaryzacyjne 23

24 Zał. nr 3 Kopie uprawnień budowlanych 24

OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI ZABUDOWY OTWORU W PŁYCIE PODŚWIETLKOWEJ

OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI ZABUDOWY OTWORU W PŁYCIE PODŚWIETLKOWEJ OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI ZABUDOWY OTWORU W PŁYCIE PODŚWIETLKOWEJ.. Obciążenia stałe Rozaj: ciężar Typ: stałe... Ciężar Charakterystyczna wartość obciążenia: Q k = 0,63 kn/m 2. Obliczeniowe wartości

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Zestawienie obciążeń

OBLICZENIA STATYCZNE. Zestawienie obciążeń OBLICZENIA STATYCZNE Zestawienie obciążeń 0.. Pokrycie Rodzaj: ciężar Typ: stałe 0... Pokrycie Charakterystyczna wartość obciążenia: Q k = 0,96 kn/m 2. Obliczeniowe wartości obciążenia: Q o =,5 kn/m 2,

Bardziej szczegółowo

"ENERGOPROJEKT - WARSZAWA" S.A. Nazwa :.rmt Projekt: Dom podcieniowy Miłocin Strona: 12 Pozycja: Więźba dachowa drewniana Arkusz: 1

ENERGOPROJEKT - WARSZAWA S.A. Nazwa :.rmt Projekt: Dom podcieniowy Miłocin Strona: 12 Pozycja: Więźba dachowa drewniana Arkusz: 1 Projekt: Dom podcieniowy Miłocin Strona: Pozycja: Więźba dachowa drewniana Arkusz: PRZEKRÓJ Nr: Nazwa: "Drewno K7 8x" Y x X,00 Skala : CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: y 8,00 V=,00 H=8,00 Materiał: Drewno K7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU.

PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU. PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu DOCIEPLENIE ZE ZMIANĄ KOLORYSTYKI budowlanego: ELEWACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NR 5. Zakres opracowania: Adres budowy: Inwestor: Nazwa i adres jednostki projekt.: WZMOCNIENIE

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJA PRZEKRYCIA BUDYNKU. Centrum biblioteczno - kulturalne. Dz. nr 170/7, 271, AM-1, Obręb Bierkowice

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJA PRZEKRYCIA BUDYNKU. Centrum biblioteczno - kulturalne. Dz. nr 170/7, 271, AM-1, Obręb Bierkowice USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE Kłodzko ul. Łużycka 11/3 tel/fax 74 647 55 00, kom. 880 106 099 e-mail : dragan.kazimierz@gmail.com PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJA PRZEKRYCIA BUDYNKU Obiekt :

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany część konstrukcyjna

Projekt budowlany część konstrukcyjna Projekt budowlany część konstrukcyjna Nazwa inwestycji: Remont i termomodernizacja budynku szkoły Adres inwestycji: Al. Wojska Polskiego 8, -20 SĘPOPOL (dz. Nr 63) Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

2.0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy.

2.0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy. .0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy..1. Szkic.. Charakterystyki przekrojów Własności techniczne drewna: Czas działania obciążeń: ormalny. Klasa warunków wilgotnościowych: 1 - Wilg. 60% (

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI II. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU. 1. Opis szczegółowy budynku. 2. Opis techniczny elementów budynku

SPIS ZAWARTOŚCI II. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU. 1. Opis szczegółowy budynku. 2. Opis techniczny elementów budynku SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Wykorzystane materiały 4. Opis ogólny II. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU. Opis szczegółowy budynku. 2. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu więźby dachowej w budynku mieszkalnym w Warszawie przy ul. Długiej 24, segment A i B Część: Konstrukcje Budowlane Spis zawartości : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

10.0. Schody górne, wspornikowe.

10.0. Schody górne, wspornikowe. 10.0. Schody górne, wspornikowe. OBCIĄŻENIA: Grupa: A "obc. stałe - pł. spocznik" Stałe γf= 1,0/0,90 Q k = 0,70 kn/m *1,5m=1,05 kn/m. Q o1 = 0,84 kn/m *1,5m=1,6 kn/m, γ f1 = 1,0, Q o = 0,63 kn/m *1,5m=0,95

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA I MATERIAŁY WEJŚCIOWE 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES PROJEKTU 4. LOKALIZACJA OBIEKTU 5. FUNKCJA OBIEKTU 6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne dla stalowego dźwigara kratowego Sali gimnastycznej w Lgocie Górnej gm. Koziegłowy

Obliczenia statyczne dla stalowego dźwigara kratowego Sali gimnastycznej w Lgocie Górnej gm. Koziegłowy Obliczenia statyczne dla stalowego dźwigara kratowego Sali gimnastycznej w Lgocie Górnej gm. Koziegłowy 1. Stan istniejący. 1.1. Schemat układu poprzecznego budynku wiązar kratowy 1.2. Schemat obliczeniowy

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wrocławiu 1 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Spis treści 1.DANE OGÓLNE...2 2.ZEBRANIE OBCIĄśEŃ...2 2.1.CięŜar własny...2 2.2.ObciąŜenia stałe...2 2.3.ObciąŜenia uŝytkowe...5 2.4.ObciąŜenia śniegiem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do mostków drewnianych w parku zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej w Skórzewie gmina Dopiewo.

OPIS TECHNICZNY do mostków drewnianych w parku zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej w Skórzewie gmina Dopiewo. OPIS TECHNICZNY do mostków drewnianych w parku zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej w Skórzewie gmina Dopiewo. PODSTAWA OPRACOWANIA Podkłady architektoniczne projektowanego mostku drewnianego CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE. ZałoŜenia do obliczeń Wiatr Strefa I, Śnieg strefa II Kategoria Geotechniczna obiektu Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE

Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE OBCIĄŻENIE WIATREM WG PN-EN 1991-1-4:2008 strefa wiatrowa I kategoria terenu III tereny regularnie pokryte roślinnością lub budynkami albo o pojedynczych przeszkodach,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE Poz. 1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU. Poz. 1.1. KONSTRUKCJA WIĄZARA DACHOWEGO. strefa wiatrowa - III strefa śniegowa - III drewno C - 24 f m.0,d = 2,40 x 0,9 : 1,3

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

Remont i adaptacja pomieszczeń PIW ul. Foksal 17 w Warszawie konstrukcja - część opisowa str. 2 I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE... 3

Remont i adaptacja pomieszczeń PIW ul. Foksal 17 w Warszawie konstrukcja - część opisowa str. 2 I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE... 3 Remont i adaptacja pomieszczeń PIW ul. Foksal 17 w Warszawie konstrukcja - część opisowa str. 2 SPIS TREŚCI: I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE... 3 II. DANE OGÓLNE... 6 II.1 Przedmiot opracowania... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr z 7 Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN 992--:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=4.000m,

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x800

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010

Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010 Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 3 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 3 (x4.000m, y2.000m); 4 (x2.000m, y1.000m) Profil: Pr 50x170 (C 30) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne. 1.Zestaw obciążeń/

Obliczenia statyczne. 1.Zestaw obciążeń/ 1.Zestaw obciążeń/ Obliczenia statyczne 0.1. Śnieg Rodzaj: śnieg Typ: zmienne 0.1.1. Śnieg Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu q k = 0,90 kn/m 2 przyjęto zgodnie ze zmianą do normy Az1, jak dla

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Przykład 1. Połączenie na wrąb czołowy pojedynczy z płaszczyzną docisku po dwusiecznej kąta. Dane: drewno klasy -

Połączenia. Przykład 1. Połączenie na wrąb czołowy pojedynczy z płaszczyzną docisku po dwusiecznej kąta. Dane: drewno klasy - Dane: drewno klasy - h = b = Połączenia C30 16 cm 8 cm obciąŝenie o maksymalnej wartości w kombinacji obciąŝeń stałe klasa uŝytkowania konstrukcji - 1 F = 50 kn α = 30 0 Przykład 1 Połączenie na wrąb czołowy

Bardziej szczegółowo

0,195 kn/m 2. 0,1404 kn/m 2. 0,837 kn/m 2 1,4 1,1718 kn/m 2

0,195 kn/m 2. 0,1404 kn/m 2. 0,837 kn/m 2 1,4 1,1718 kn/m 2 1.1 Dach drewniany krokwiowy o rozpiętości osiowej 13,44 m a) Obciążenia stałe wg PN-82/B-02001: blachodachówka (wraz z konstrukcją drewnianą) 0,350 kn/m 2 0,385 kn/m 2 wełna mineralna miękka 18cm 0,6kN/m

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Spis treści.dane OGÓLNE...2 2.ZEBRANIE OBCIĄśEŃ CZĘŚĆ ZACHODNIA BUDYNKU...2 2..CięŜar własny...2 2.2.ObciąŜenia stałe...2 2.3.ObciąŜenia uŝytkowe...6 2.4.ObciąŜenia

Bardziej szczegółowo

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2 OBLICZENIA STATYCZNE POZ.1.1 ŚCIANA PODŁUŻNA BASENU. Projektuje się baseny żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą St0S. Grubość ściany 12 cm. Z = 0,5x10,00x1,96 2 x1,1 = 21,13 kn e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA ŚCIAN. Zestawienie ciężarów ścian na poszczególnych kondygnacjach. 1 cegła pełna 18*0,25*0,12*0,065*(8*2*13) 7,301 1,35 9,856

OBLICZENIA ŚCIAN. Zestawienie ciężarów ścian na poszczególnych kondygnacjach. 1 cegła pełna 18*0,25*0,12*0,065*(8*2*13) 7,301 1,35 9,856 OBLICZENIA ŚCIAN Zestawienie ciężarów ścian na poszczególnych kondygnacjach Ściana zewnętrzna z cegły ceramicznej pełnej t = 51 cm, I kondygnacji Ciężar 1m ściany: Lp Warstwa ściany Obliczenia charakterystyczna

Bardziej szczegółowo

MAXPOL P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA O B L I C Z E NIA S TATY C Z N O -WYTRZY M A ŁOŚCIOWE

MAXPOL P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA O B L I C Z E NIA S TATY C Z N O -WYTRZY M A ŁOŚCIOWE P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL Raom ul. śeromskiego 51a tel./fax. (0-48) 385-09-57 O B L I C Z E NIA S TATY C Z N O -WYTRZY M A ŁOŚCIOWE Lokalizacja: Kierzyń z. Nr 100/1, 101/1 gm. Góz Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

II. OBLICZENIA STATYCZNE do projektu nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego z usługami

II. OBLICZENIA STATYCZNE do projektu nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego z usługami II. OBLICZENIA STATYCZNE o projektu nabuowy i rozbuowy buynku mieszkalnego z usługami Założenia projektowe 1. Materiały konstrukcyjne: - stal zbrojeniowa A I w gatunku St0S oznaczenie φ - stal zbrojeniowa

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE hala sportowa

OBLICZENIA STATYCZNE hala sportowa OBLICZENIA STATYCZNE hala sportowa poz.a.1.0 HALA poz.a.1.1 DACH OBCIĄŻENIA STAŁE: obc.char. γ f obc.obl. 2xpapa 0,30 1,2 0,36 wełna mineralna 1,2x0,2 0,24 1,3 0,31 blacha trapezowa 0,20 1,1 0,22 0,74

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE PODKONSTRUKCJI ŚWIETLIKA PODWYŻSZONEGO

OBLICZENIA STATYCZNE PODKONSTRUKCJI ŚWIETLIKA PODWYŻSZONEGO OBLICZEIA STATYCZE PODKOSTRUKCJI ŚWIETLIKA PODWYŻSZOEGO 1. Zebranie obciążeń 1.1. Śnieg Rodzaj: śnieg p: zmienne 1.1.1. Śnieg Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu q k = 0,90 k/m 2 przyjęto (*War17

Bardziej szczegółowo

3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ

3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ Budynek wielorodzinny przy ul. Woronicza 28 w Warszawie str. 8 3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ 3.1. Materiał: Elementy więźby dachowej zostały zaprojektowane z drewna sosnowego klasy

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. 1 Wprowadzenie i podstawy opracowania 2. 2 Opis stanu istniejącego i cel opracowania Więźba dachu Mury 7. 2.

Spis Treści. 1 Wprowadzenie i podstawy opracowania 2. 2 Opis stanu istniejącego i cel opracowania Więźba dachu Mury 7. 2. Powiat Tatrzański Spis Treści 1 Wprowadzenie i podstawy opracowania 2 2 Opis stanu istniejącego i cel opracowania 4 2.1 Więźba dachu 6 2.2 Mury 7 2.3 Stropy 7 2.4 Fundamenty i ściany piwnic 10 3 Przyjęte

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO Z USŁUGAMI W PARTERZ dz. nr ew. 113/6. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Segment

PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO Z USŁUGAMI W PARTERZ dz. nr ew. 113/6. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Segment PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO Z USŁUGAMI W PARTERZ dz. nr ew. 113/6 ADRES BUDOWY: PRUSZKÓW-ŻBIKÓW, UL. ZOFII NAŁKOWSKIEJ RÓG JANUSZA KORCZAKA PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Segment OPRACOWAŁ ZESPÓŁ W SKŁADZIE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Tarnów. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ul. Szpitalna Tarnów. Konstrukcje

PROJEKT BUDOWLANY Tarnów. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ul. Szpitalna Tarnów. Konstrukcje PROJEKT BUDOWLANY TEMAT PROJEKT KONSTRUKCJI NADPROŻY W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM I ODDZIALE NOWORODKÓW Z OŚRODKIEM INTENSYWNEJ TERAPII I PATOLOGII NOWORODKA W BUDYNKU PAWILONU I SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE WZMOCNIENIA STALOWEJ KONSTRUKCJI DACHU POD KĄTEM WYKONANIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH OBIEKT: DOM SPORTOWCA W M

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE WZMOCNIENIA STALOWEJ KONSTRUKCJI DACHU POD KĄTEM WYKONANIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH OBIEKT: DOM SPORTOWCA W M OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE WZMOCNIENIA STALOWEJ KONSTRUKCJI DACHU POD KĄTEM WYKONANIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH OBIEKT: DOM SPORTOWCA W M. CISOWA LOKALIZACJA: DZ.NR 1089/1 OSIEDLE CISOWA, OBRĘB

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Elementy zginane. KONSTRUKCJE BUDOWLANE PROJEKTOWANIE BELEK DREWNIANYCH 2013 2BA-DI s.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Rys. 1. Elementy zginane. KONSTRUKCJE BUDOWLANE PROJEKTOWANIE BELEK DREWNIANYCH 2013 2BA-DI s.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE WIADOMOŚCI OGÓLNE O zginaniu mówimy wówczas, gdy prosta początkowo oś pręta ulega pod wpływem obciążenia zakrzywieniu, przy czym włókna pręta od strony wypukłej ulegają wydłużeniu, a od strony wklęsłej

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM

EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM Dla potrzeb projektu przebudowy budynku żłobka, Zdzieszowice, ul. Piastów 20, dz. nr 69/54 Inwestor : Żłobek Samorządowy, Zdzieszowice, ul. Piastów 20 I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1.

Bardziej szczegółowo

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel Autorska Pracownia Architektoniczna 31-314 Kraków, ul. Zygmuntowska 33/1, tel. 1 638 48 55 Adres inwestycji: Województwo małopolskie, Powiat wielicki, Obręb Wola Batorska [ Nr 0007 ] Działki nr: 1890/11,

Bardziej szczegółowo

TOMAFIL PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH MARCIN JANISIEWCZ ul. WIŚNIOWA 11, MAGDALENKA tel

TOMAFIL PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH MARCIN JANISIEWCZ ul. WIŚNIOWA 11, MAGDALENKA tel TOMAFIL PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI CH MARCIN JANISIEWCZ ul. WIŚNIOWA, 05-506 MAGDALENKA tel. 502-79-55 NAZWA INWESTYCJI SOCJALNO - KOMUNALNY ADRES INWESTYCJI DZIAŁKA NR EW. 62/2 ul. UMIASTOWSKA, WIEŚ UMIASTÓW

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE PRZY UL. BIELSKIEJ 17 W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA STRYCHU NA SALE ZAJĘĆ LOKALIZACJA: LIGOTA, UL. BIELSKA

Bardziej szczegółowo

EKSPERYZA TECHNICZNA Dotycząca możliwości montażu dodatkowego oświetlenia na obiekcie: MOTOARENA

EKSPERYZA TECHNICZNA Dotycząca możliwości montażu dodatkowego oświetlenia na obiekcie: MOTOARENA EKSPERYZA TECHNICZNA Dotycząca możliwości montażu dodatkowego oświetlenia na obiekcie: MOTOARENA BRANŻA: KONSTRUKCJA NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR "MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ARENY SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

BIURO TECHNICZNE MAG PROJEKT 03-134 Warszawa, ul. Książkowa 9A m. 603 tel. 022-407-42-79; 602-628-159

BIURO TECHNICZNE MAG PROJEKT 03-134 Warszawa, ul. Książkowa 9A m. 603 tel. 022-407-42-79; 602-628-159 BIURO TECHNICZNE MAG PROJEKT 03-134 Warszawa, ul. Książkowa 9A m. 603 tel. 022-407-42-79; 602-628-159 NIP: 524-226-40-47 REGON: 015791033 EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO OBIEKT: INWESTOR: BUDYNEK BYŁEGO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie 1. Podstawa opracowania Zapis zawarty w 06 ust. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0.

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0. 7. Więźba dachowa nad istniejącym budynkiem szkoły. 7.1 Krokwie Geometria układu Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie

EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie 1. Ogólna charakterystyka istniejącego budynku. Budynek niski, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Obiekt wykonany w technologii

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-0350 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE 1. ZAŁOŻENIA: IP-398 PROJEKT PRZEBUDOWY ANTRESOLI W HANGAR MEL OBLICZENIA STATYCZNE - konstrukcja stalowa gatunek stali profilowej S235JR zgodnie z EN10025-2 (odpowiednik St3SX wg PN-88 H-84020): f y =

Bardziej szczegółowo

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) 20.

Bardziej szczegółowo

EKOBUD Biuro Projektów i Realizacji Wrocław, ul. Lidzbarska 45 tel

EKOBUD Biuro Projektów i Realizacji Wrocław, ul. Lidzbarska 45 tel EKOBUD Biuro Projektów i Realizacji 54-111 Wrocław, ul. Lidzbarska 45 tel. 505.147.117 OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny Wrocław, ul. Więckowskiego 34 PRZEBUDOWA CZĘŚCI STROPU NAD PIĄTĄ KONDYGNACJĄ

Bardziej szczegółowo

POZ. 1 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ Stropy pod lokalami mieszkalnymi przy zastosowaniu płyt WPS

POZ. 1 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ Stropy pod lokalami mieszkalnymi przy zastosowaniu płyt WPS OBLICZENIA STATYCZNE DO AKTUALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH REMONTU ELEWACJI WRAZ Z BALKONAMI I NAPRAWĄ RYS ORAZ REMONTU PIWNIC W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ŻELAZNEJ 64 r/ KROCHMALNEJ TOM I POZ. 1 ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. remontu i przebudowy sanitariatów w Teatrze Lalek w Olsztynie. Budynek użyteczności publicznej

PROJEKT BUDOWLANY. remontu i przebudowy sanitariatów w Teatrze Lalek w Olsztynie. Budynek użyteczności publicznej EGZEMPLARZ NR PROJEKT BUDOWLANY remontu i przebudowy sanitariatów w Teatrze Lalek w Olsztynie Inwestor: Obiekt budowlany: Olsztyński Teatr Lalek ul. Głowackiego 7 0-447 Olsztyn Budynek użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ Zamawiający: MIASTO ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ BIURO DS. REWITALIZACJI I ROZWOJU ZABUDOWY MIASTA 90-131 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 171 Temat: Tytuł opracowania: PROGRAM PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY REWITALIZACJI: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004 Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1- 1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y0.000m); 1 (x6.000m, y0.000m)

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze.

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zawartość ćwiczenia: 1. Obliczenia; 2. Rzut i przekrój z zaznaczonymi polami obciążeń;

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym.

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Poz. 1.0 Dach wiaty Kąt nachylenia połaci α = 15 o Obciążenia: a/ stałe - pokrycie z płyt bitumicznych

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00 - - elka Żelbetowa 3.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEUD 200-200 SPEUD Gliwice utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.7.3. elka żelbetowa ciągła SZKI ELKI:

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku

Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku 1 Obliczenia statyczne - dom kultury w Ozimku Poz. 1. Wymiany w stropie przy szybie dźwigu w hollu. Obciąż. stropu. - warstwy posadzkowe 1,50 1,2 1,80 kn/m 2 - warstwa wyrównawcza 0,05 x 21,0 = 1,05 1,3

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności.

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności. MARCIN BRAŚ SGU Sprawzenie stanów granicznych użytkowalności. Wymiary belki: szerokość przekroju poprzecznego: b w := 35cm wysokość przekroju poprzecznego: h:= 70cm rozpiętość obliczeniowa przęsła: :=

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ ADAPTACJA PODDASZA NA CELE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Inwestor: Lokalizacja: GMINA LEWIN BRZESKI UL. RYNEK 1, 49-340 LEWIN BRZESKI 49-345

Bardziej szczegółowo

Adres : Sieradz, ul. Sportowa, dz. nr 3 (obręb 7)

Adres : Sieradz, ul. Sportowa, dz. nr 3 (obręb 7) PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Inwestycja : MOSIR Sieradz Przykryty kort tenisowy Adres : Sieradz, ul. Sportowa, dz. nr 3 (obręb 7) Stadium : Budowa kortu tenisowego Funkcja : Imię i Nazwisko : podpis :

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA Temat: Przebudowa i remont wraz z ociepleniem budynku Pawilonu Gimnastyki

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość drewna klasy C 20 f m,k, 20,0 MPa na zginanie f v,k, 2,2 MPa na ścinanie f c,k, 2,3 MPa na ściskanie

Wytrzymałość drewna klasy C 20 f m,k, 20,0 MPa na zginanie f v,k, 2,2 MPa na ścinanie f c,k, 2,3 MPa na ściskanie Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe: Pomost z drewna sosnowego klasy C27 dla dyliny górnej i dolnej Poprzecznice z drewna klasy C35 lub stalowe Balustrada z drewna klasy C20 Grubość pokładu górnego g

Bardziej szczegółowo

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ.

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. 1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. Zestawienie obciążeń. Kąt nachylenia połaci dachowych: Obciążenie śniegie. - dla połaci o kącie nachylenia 0 stopni Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Szymon Skibicki, KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

Szymon Skibicki, KATEDRA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO 1 Obliczyć SGN (bez docisku) dla belki pokazanej na rysunku. Belka jest podparta w sposób ograniczający możliwość skręcania na podporze. Belki rozstawione są co 60cm. Obciążenia charakterystyczne belki

Bardziej szczegółowo

TYPOWY OBIEKT BUDOWLANY TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT.I PROJEKT WYKONAWCZY

TYPOWY OBIEKT BUDOWLANY TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT.I PROJEKT WYKONAWCZY 1 2 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI 1.Oświadczenie projektanta... 4 2.Ksero uprawnień... 5 3.Zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego... 7 4. Podstawa opracowania... 8 CZĘŚĆ OPISOWA 5. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

Podkreśl prawidłową odpowiedź

Podkreśl prawidłową odpowiedź TEST z przedmiotu: Zakres: Czas trwania egzaminu: Punktacja: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH projektowanie konstrukcyjne obciążenia budowli, konstrukcje drewniane 40minut 0pkt.- Odpowiedź nieprawidłowa lub brak

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H

P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S T R U K C Y J N E D R E W N O K L E J O N E P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H t e l. : ( 0 9 1 ) 8 1 2 5 3 8 7 u l. K s. W I t o l a 7-9

Bardziej szczegółowo

Rys.59. Przekrój poziomy ściany

Rys.59. Przekrój poziomy ściany Obliczenia dla ściany wewnętrznej z uwzględnieniem cięŝaru podciągu Obliczenia ściany wewnętrznej wykonano dla ściany, na której oparte są belki stropowe o największej rozpiętości. Zebranie obciąŝeń jednostkowych-

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

NOWA EKSPERTYZA. Tom II

NOWA EKSPERTYZA. Tom II NOWA EKSPERTYZA dotycząca stanu technicznego i dokumentacji projektowej budynków przy ul. Poligonowej 3 i Ostrobramskiej 03 w Warszawie Tom II Autorzy: dr inż. Jan Gierczak prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10.

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. 1 Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. Obliczenia wykonano w oparciu o obliczenia statyczne sprawdzające wykonane dla ekspertyzy technicznej opracowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA

PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA REMONT SUFITÓW W DWÓCH POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH Konstancin Jeziorna, ul. Warszawska 73, Działka nr ew. 11 obręb 01-04 PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA INWESTOR : Centralna Biblioteka Publiczna im.

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARCZYNIE

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TARCZYNIE PROJEKT KONSTRUKCJI TOM 3 ABC Studio Architektoniczne mgr inż. arch. Paweł Lebiedziński ul. Słoneczna 10, 05-555 Tarczyn tel. 501 930 320, e-mail: studio.abc@wp.pl P R O J E K T B U D O W L A N Y Egzemplarz

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo