Polski Związek Krótkofalowców ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa DASR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polski Związek Krótkofalowców ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS 0000088401 Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa DASR"

Transkrypt

1 Polski Związek Krótkofalowców ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO nr KRS Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa DASR Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK Nr 01 Wrocław, 4 marca 2012 r. Sprawozdanie z działalności sieci DASR za okres r r. Wrocław, 2 marca 2012 r. Strona 1 z 11

2 I WSPÓŁPRACA Z WBiZK DUW Z końcem poprzedniej kadencji Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK Nr 01 zostało podpisane Porozumienie pomiędzy ówczesnym prezesem DOT Panem Stanisławem Kokorskim a Panem Józefem Rzemieniem Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Porozumienie określiło zakres wzajemnych działań obu stron porozumienia. Najważniejsze założenia podpisanego dokumentu to: W ramach wzajemnej współpracy DASR PZK zobowiązuje się do: Działań wspomagających i uzupełniających organizację łączności radiowej na potrzeby informowania, powszechnego alarmowania i ostrzegania ludności oraz organizowania likwidacji skutków zagrożeń w przypadkach: - klęsk żywiołowych, - katastrof, - zagrożeń cywilizacyjnych, - zagrożenia bezpieczeństwa państwa w zakresie posiadanych możliwości tj. posiadanego sprzętu radiowego wraz z operatorami krótkofalowcami, - współdziałania z gminnymi (miejskimi) Komórkami OC i Zarządzenia Kryzysowego w zakresie organizacji łączności radiowej w gminach (miastach), - udziału w ćwiczeniach i szkoleniach z zakresu łączności organizowanych przez każdą ze stron Porozumienia. - organizowania szkoleń i ćwiczeń z zakresu łączności radiowej. - przekazywania do WCZK informacji o zauważonych przez krótkofalowców zagrożeniach bądź innych otrzymanych informacjach istotnych dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Dla realizacji celów niniejszego porozumienia Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego deklaruje pomoc na rzecz Dolnośląskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców we Wrocławiu i DASR PZK w zakresie: -Organizacji punktów styku współpracujących sieci. -Współpracy oraz pomocy przy organizowaniu ćwiczeń i szkoleń dla krótkofalowców. -Wspierania rozbudowy DASR PZK. -W razie potrzeby udostępnienia pomieszczeń i sprzętu dla członków DASR PZK. Strona 2 z 11

3 -Zamieszczania w opracowaniach, czasopismach, komunikatach itp. informacji o udziale krótkofalowców w akcjach ratunkowych i innych przedsięwzięciach OC i Zarządzania Kryzysowego. -Propagowania idei i potrzeb środowiska krótkofalarskiego na spotkaniach organizowanych z przedstawicielami powiatów i gmin. -Nieodpłatnego przekazywania dla Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK z przeznaczeniem dla sieci DASR PZK wycofanego z eksploatacji sprzętu i urządzeń łączności radiowej. - Zabezpieczenia pomieszczeń oraz środków transportu ( w zakresie posiadanych możliwości) przewidywanych pod rozwinięcie stacjonarnych oraz ruchomych środków łączności na potrzeby organizowanych akcji ratowniczych podczas ćwiczeń, szkoleń itp., a także doraźne udzielanie wsparcia logistycznego przy realizacji zadań objętych porozumieniem. II - POWÓDŹ 2010 Nieoczekiwanie w stosunkowo krótkim czasie po zawarciu porozumienia z WBiZK DUW nadszedł czas prawdziwego i jak do tej pory najpoważniejszego sprawdzianu dla sieci DASR. W związku z zaistniałym zagrożeniem powodziowym, w dniach maja 2010 r. przy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu pod znakiem wywoławczym SP6PWR została uruchomiona krótkofalarska radiostacja łączności kryzysowej Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej PZK. W niedzielę 16 maja został wydany komunikat hydrologiczny IMGW dla dorzecza Odry, mówiący o możliwości wezbrań na górnym i środkowym jej odcinku powyżej stanów alarmowych. Od tego momentu zaczęło być brane pod uwagę wystąpienie zagrożeń wzdłuż nadodrzańskich miejscowości. Kiedy zaczęły napływać niepokojące informacje dotyczące sytuacji i poziomów Odry w Chałupkach, Raciborzu, Kędzierzynie Koźlu, które nieznacznie ustępowały poziomom z powodzi tysiąclecia, wiadome było, że tegoroczne wezbranie Odry będzie największe od czasu tego z 1997 roku. Kolejno poziomy rzeki w Opolu i Brzegu potwierdzały te obawy a poziom systematycznie wzrastał. Od czwartkowego poranka docierały do nas co raz bardziej niepokojące informacje dotyczące wezbrań ponad stany alarmowe na Odrze, przemieszczających się na górnym i środkowym odcinku. Niezwykle cenne informacje docierały do nas od kolegów krótkofalowców za pośrednictwem przemiennika brzeskiego SR6A na częstotliwości ,5 MHz. Zarząd Sieci DASR zaczął rozważać konieczność uruchomienia stacji sztabowej. W ten sam dzień po południu w porozumieniu z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego podjęliśmy decyzje o uruchomieniu radiostacji. Niezwłocznie do Centrum w celu ustalenia organizacyjno-technicznych szczegółów udali się Robert Czapski 3Z6AET i Rafał Wolanowski SQ6IYR. Uruchomienie stacji zostało ustalone na piątkowy poranek. Strona 3 z 11

4 W piątek rano 21 maja w Centrum stawili się Jacek Dziuban SP6VXU, Piotr Walas SQ6VY oraz Rafał Wolanowski SQ6IYR. Ze strony WBiZK został udostępniony sprzęt nadawczoodbiorczy, zasilacz oraz antena która na stałe jest zainstalowana na dachu Urzędu Wojewódzkiego. Stacja DASR została zlokalizowana w pomieszczeniu wyposażonym w stanowisko komputerowe z dostępem do bieżących danych meteo z regionu, telefon stacjonarny, mapy oraz inne rzeczy usprawniające prowadzenie dyżuru radiostacji. Równolegle z uruchomieniem stacji sztabowej SP6PWR na stronie internetowej DASR umieszczony został komunikat informujący o tym fakcie: Informujemy, że przy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego została uruchomiona radiostacja DASR, nadająca pod znakiem SP6PWR. Stacja pracuje na przemienniku wrocławskim SR6R na częstotliwości MHz /103,5 Hz. Prosimy o ograniczenie nadawania do istotnych informacji." Przy radiostacji sztabowej SP6PWR na zmianę dyżur pełniło ośmiu krótkofalowców: Robert Czapski 3Z6AET, Bogdan Chwedczuk SP6OHU, Jacek Dziuban SP6VXU, Jakub Burdka SQ6ILJ, Rafał Wolanowski SQ6IYR, Michał Piotrowski SQ6MIK, Robert Czapski SQ6OCZ oraz Piotr Walas SQ6VY. Dyżurujący operatorzy zbierali meldunki od innych krótkofalowców pracujących w ramach DASR, zlokalizowanych we Wrocławiu oraz okolicznych gminach, bezpośrednio monitorujących w terenie stany wód oraz sytuacje w zagrożonych rejonach. Meldunki odbierane przez stację SP6PWR były bezpośrednio przekazywane dyżurnym Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Do stacji sztabowej SP6PWR a następnie do WCZK za pośrednictwem sieci DASR zostało przekazanych 216 meldunków, z których sporządzono 8 raportów. Meldunki były przekazywane nieprzerwanie przez ponad 56 godzin od dnia 21 maja od godziny 11:30 do godziny 20:15 dnia 23 maja 2010 roku, kiedy to ogłoszono zakończenie pracy radiostacji. W akcji powodziowej wzięło udział 54 krótkofalowców. Akcja powodziowa przebiegła sprawnie dzięki wkładowi oraz poświęceniu stacji pracujących z terenu od których na bieżąco otrzymywano cenne informacje, które automatycznie były przekazywane do kierownictwa WCZK. Informacje również przepływały od Centrum do stacji terenowych DASR. Strona 4 z 11

5 Ciągłość przepływu informacji pozwalała na dysponowanie transportami piasku, dostawami worków oraz kierowanie służb w zagrożone rejony. Wszystkim stacjom dziękujemy za ogromny wkład w akcję przeciwpowodziową. Wszystkim krótkofalowcom zaangażowanym w akcję zostały wręczone podziękowania podpisane m.in. przez Pana Józefa Rzemienia Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Strona 5 z 11

6 Działania podjęte przez DASR w zakresie zabezpieczenia łączności grup operacyjnych WOPR w czasie alarmu powodziowego w maju 2010 roku we Wrocławiu. W dniu 20 maja około godz. 22:00 operatorzy DASR w składzie: Piotr SQ6VY, Krzysztof SQ6IYX oraz Maciej SQ6ELB spotkali się z dyspozytorem Centrum powiadamiania WOPR na Grobli w celu omówienia współpracy przy zabezpieczeniu łączności WOPR w czasie alarmu powodziowego. W dniu 21 maja 2010 r. około godz. 18:00 operatorzy DASR: Piotr SQ6VY, Maciej SQ6ELB zostali przewiezieni przez Krzysztofa Skrzyniarza pełniącego funkcję Prezesa Dolnośląskiego WOPR z Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu do Bazy WOPR mieszczącej się na Grobli we Wrocławiu. Zadaniem operatorów było zorganizowanie zabezpieczenia łączności na wypadek braku zasilania sieciowego, przeciążenia sieci GSM, pomiędzy Centrum Powiadamiania WOPR, a centrum logistycznym grup operacyjnych WOPR, które na okres alarmu zostało zorganizowane w Technikum Gastronomicznym mieszczącym się przy ul. Kamiennej we Wrocławiu. W związku z zaistniałą pilną potrzebą przetransportowania łodzi ratunkowej na prośbę Piotra SQ6VY do pomocy został wezwany członek DASR - Dawid SQ6EMM dysponujący samochodem terenowym wyposażonym w sprzęt łączności w paśmie HF, VHF, UHF jak również umożliwiającym ciągnięcie przyczepy z łodzią ratunkową. Dawid SQ6EMM oraz Maciej SQ6ELB udali się do centrum logistycznego WOPR przy ul. Kamiennej (Technikum Gastronomiczne) w celu zorganizowania tam stanowiska operatorskiego DASR. W nocy z maja Piotr SQ6VY pozostał w Centrum Powiadamiania WOPR na Grobli zabezpieczając przez całą noc łączność radiową z tymczasową bazą logistyczną WOPR zorganizowaną przy Technikum Gastronomicznym na ul. Kamiennej. Dyżur przy stacji radiowej VHF pełnił Maciej SQ6ELB. Przez całą noc z 21 na 22 maja Dawid SQ6EMM poruszając się odpowiednio wyposażonym samochodem terenowym, prowadził działania monitorujące sytuacje w mieście, jednocześnie pozostając w pełnej dyspozycji w razie zaistnienia konieczności zabezpieczania działań WOPR- u w terenie. Rano 22 maja około godz. 7:00 w centrum logistycznym WOPR, operatora Macieja SQ6ELB wymienił poproszony o pomoc poruszający się samochodem terenowym zaopatrzonym w sprzęt radiowy w paśmie VHF/UHF operator DASR Bartek SQ6ILS. Do Bartka SQ6ILS dołączył Piotr SQ6VY. Około godz. 16:00 do stanowiska radiowego zorganizowanego w centrum logistycznym WOPR powrócił SQ6ELB. W tym samym czasie Piotr SQ6VY oraz Bartek SQ6ILS poruszając się samochodem terenowym zaopatrzonym w sprzęt radiowy VHF/UHF dowieźli neopreny, wodę i inny potrzebny sprzęt ratownikom WOPR zabezpieczającym zalane osiedle Kozanów we Wrocławiu. Około godz. 20:00 z działań w terenie do centrum logistycznego WOPR przy Kamiennej powrócili Bartek SQ6ILS oraz Piotr SQ6VY. W czasie trwania akcji zabezpieczającej WOPR, krótkofalowcy uczestniczący w tym przedsięwzięciu mieli stałą łączność ze stacją sztabową PZK zlokalizowaną w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Strona 6 z 11

7 III - AKTUALNY STAN ORGANIZACYJNY DASR (stan na r.) 1. DOLNOŚLĄSKA AMATORSKA SIEĆ RATUNKOWA 1.1. Podstawa prawna współpracy z WBiZK DUW we Wrocławiu. Podstawą prawną współpracy jest Porozumienie w sprawie zasad współdziałania i wykorzystania amatorskiej łączności radiowej na rzecz ochrony ludności województwa dolnośląskiego, zawarte we Wrocławiu dnia 16 marca 2010 roku pomiędzy Józefem Rzemieniem Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, a Stanisławem Kokorskim Prezesem Dolnośląskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców we Wrocławiu Ogólna charakterystyka Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej DASR. Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa DASR, jest komórką działająca w strukturach Dolnośląskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców (OPP Nr KRS: ), czynnie uczestniczącą w życiu społecznym województwa poprzez bezinteresowne niesienie pomocy mieszkańcom oraz wspierając służby odpowiedzialne za działania w czasie zdarzeń kryzysowych. Sieć DASR tworzy zespół operatorów krótkofalowców posiadających ważne Pozwolenia Radiowe w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej oraz sprzęt nadawczo odbiorczy wraz z systemami antenowymi. Krótkofalowcy tworzą wśród mieszkańców Dolnego Śląska liczną grupę obywateli posiadających możliwość wzajemnego komunikowania się poprzez posiadane urządzenia nadawczo odbiorcze. W przypadku wystąpienia nagłego bądź długotrwałego zdarzenia kryzysowego, krótkofalowiec może okazać się jedynym środkiem, dzięki któremu najbliższe sąsiedztwo i nie tylko, będzie w stanie przekazać informacje np. o potrzebie pilnej pomocy medycznej, pożarze czy innej sytuacji, która wymaga interwencji służb profesjonalnych. W takich sytuacjach, krótkofalowcy stanowią alternatywne medium przekazu informacji, w czasie, gdy pozostali obywatele mogą być pozbawieni kontaktu. Radioamatorzy są w stanie zapewnić łączność nawet wtedy, gdy na skutek zdarzeń kryzysowych uszkodzeniu ulegną komercyjne systemy telekomunikacyjne, takie jak telefonia stacjonarna, komórkowa czy Internet. Strona 7 z 11

8 2. REAGOWANIE Osoby odpowiedzialne. Za reagowanie oraz podjęcie działań wynikających ze współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu ze strony DASR odpowiedzialne są następujące osoby: 1. Robert Czapski 3Z6AET (koordynator sieci) 2. Jacek Dziuban SP6VXU (z-ca koordynatora) 3. Rafał Wolanowski SQ6IYR (członek zarządu) 4. Robert Czapski SQ6OCZ (członek zarządu) 2.2. Procedura reagowania oraz tryb pracy sieci. W razie wystąpienia zdarzenia kryzysowego, wymagającego uruchomienia sieci DASR w pierwszej kolejności kontakt z WBiZK odbywa się drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej a w sytuacjach szczególnych drogą radiową. Na co dzień osoby odpowiedzialne za reagowanie drogą elektroniczną otrzymują ostrzeżenia oraz komunikaty bezpośrednio z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu, przez co są w stanie ocenić bieżącą sytuację a następnie możliwie szybko podjąć działania mające na celu wprowadzenie stanu gotowości sieci adekwatnie do zaistniałego zagrożenia. W zależności od sytuacji powiadomieni zostają pozostali członkowie sieci oraz całe środowisko krótkofalarskie. W przypadku sytuacji wymagającej ciągłego przekazywania informacji kierownictwu WCZK, w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zostaje uruchomiona pełniąca ciągły dyżur stacja koordynująca DASR pod znakiem SP6PSR. Nieprzerwaną obsługę stacji zapewniają, w systemie zmianowym, sprawdzeni i zaufani krótkofalowcy będący członkami sieci Sposoby powiadamiania krótkofalowców uruchomienie sieci. Informacje o ogłoszeniu stanu gotowości są przekazywane krótkofalowcom w najkrótszym możliwym czasie następującymi sposobami: 1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej w ramach grupy Powiadamianie DASR, gdzie automatyczne powiadomienie otrzymują wszyscy członkowie sieci. 2. Za pośrednictwem komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej sieci (www.dasr.pl), stronie Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK oraz na stronach współpracujących. 3. Telefonicznie. 4. Drogą radiową w postaci komunikatów głosowych na ustalonych częstotliwościach: a) ~3750 khz emisją LSB (kanał bezpośredni) b) ~7150 khz emisją LSB (kanał bezpośredni) c) MHz emisją FM (planowane) (automatyczna stacja pogodowa UW) d) MHz emisją FM (kanał bezpośredni) Strona 8 z 11

9 e) MHz (103.5 Hz) emisją FM (przekaźnik Wrocław ) f) MHz (94.8 Hz) emisją FM (przekaźnik Ślęża ) g) MHz emisją FM (przekaźnik Szrenica ) h) ,5 MHz (94.8 Hz) emisją FM (przekaźnik Wielka Sowa ) i) MHz emisją FM (przekaźnik Ślęża ) j) MHz (103.5 Hz) emisją FM (przekaźnik Wrocław ) k) MHz emisją FM (przekaźnik Wielka Sowa ) 3. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA POKRYCIE WOJEWÓDZTWA Łączność poprzez przekaźniki (przemienniki) UKF. Lp. Przemiennik Częstotliwość [MHz] CTCSS [Hz] Lokalizacja 1. SR6R Wyjście FM Wejście FM Wrocław 2. SR6G Wyjście FM Wejście FM 94.8 Ślęża 3. SR6J Wyjście FM Wejście FM - Szrenica 4. SR6S Wyjście ,5 FM Wejście ,5 FM 94.8 Wielka Sowa 5. SR6MA Wyjście FM Wejście FM - Ślęża 6. SR6WR Wyjście FM Wejście FM Wrocław 7. SR6WS Wyjście FM Wejście FM - Wielka Sowa 3.2. Łączność bezpośrednia (direct). Lp. Częstotliwość [MHz] Emisja Przeznaczenie 8. ~3.750 LSB Kanał alarmowy 80m 9. ~7.150 LSB Kanał alarmowy 40m FM Awaryjny kanał UKF FM Kanał alarmowy 2m 12. Zakres FM/USB W razie potrzeby* * Wykorzystanie pozostałej części zakresu MHz w przypadku niewystarczalności kanałów podstawowych. Strona 9 z 11

10 3.3. Plan wykorzystania częstotliwości w czasie stanu gotowości sieci. 1. Stan gotowości sieci DASR jest ogłaszany w porozumieniu z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 2. Informacja o wprowadzeniu stanu gotowości jest podawana sposobami ujętymi w Planie. 3. Informacje przekazane w komunikacie określają przede wszystkim częstotliwości, na których będzie można nawiązać łączność z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. W razie sytuacji kryzysowej w na obszarze województwa: 1) MHz FM przemiennik SR6S Góra Wielka Sowa lub (w razie niesprawności przemiennika SR6S): 2) MHz/94.8 Hz FM przemiennik SR6G Góra Ślęża lub (w razie niesprawności przemienników SR6S i SR6G): 3) MHz FM kanał bezpośredni W razie sytuacji kryzysowej we Wrocławiu i okolicach: 1) MHz/103.5 Hz FM przemiennik SR6R Wrocław lub (w razie niesprawności przemiennika SR6R): 2) MHz/94.8 Hz FM przemiennik SR6G Góra Ślęża lub (w razie niesprawności przemienników SR6R i SR6G): 3) MHz FM kanał bezpośredni Ponadto w czasie wszystkich powyższych ewentualności obowiązują częstotliwości: MHz LSB, MHz LSB. Pozostałe dostępne częstotliwości wykorzystanie w zależności od przebiegu sytuacji. IV - IDENTYFIKATORY DASR Od dnia 26 kwietnia 2011 r. dla członków sieci DASR rozpoczęło się wyrabianie identyfikatorów ostemplowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Identyfikatory służą do usprawnienia Strona 10 z 11

11 działań DASR w sytuacjach kryzysowych przy współpracy z innymi służbami realizującymi zadania organizacyjno ratunkowe jak Policja, PSP oraz inne. Do dnia dzisiejszego identyfikatory otrzymało 37 krótkofalowców z województwa dolnośląskiego. V - ĆWICZENIA DASR DASR zrealizowała szereg ćwiczeń mających na celu utrzymanie sprawności sieci na poziomie organizacyjno praktycznym co najmniej na takim poziomie jaki został wypracowany w czasie powodzi w 2010 roku. Obiektywnie oceniamy to zadanie za zrealizowane. Ćwiczenia jakie odbyły się w okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie: r. VII Ćwiczenia DASR r. Próby DASR przed SP EmCom 2011 (1) r. VIII Ćwiczenia DASR w ramach SP EmCom 2011 (1) r. IX Ćwiczenia DASR próba gotowości r. X Ćwiczenia DASR w ramach SP EmCom 2011 (2) r. XI Ćwiczenia DASR ŚNIEŻYCA 2012 Informacje dotyczące powyższych ćwiczeń znajdują się na stronie internetowej sieci DASR VI - WSPÓŁPRACA Z MCZK WROCŁAW W styczniu 2012 roku w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu miało miejsce robocze spotkanie dotyczące sformalizowania współpracy Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK z Urzędem Miejskim w zakresie wspólnych przedsięwzięć na rzecz ochrony ludności miasta Wrocławia. W chwili obecnej oczekiwany jest efekt konsultacji, które przeprowadza Dyrektor Centrum Pan Marek Janusz. Informacje związane z tą sprawą będą na bieżąco publikowane na stronach internetowych DASR oraz DOT. Opracowanie: DOLNOŚLĄSKA AMATORSKA SIEĆ RATUNKOWA Robert Czapski, 3Z6AET Główny Koordynator DASR PZK Tel Adres do korespondencji: Wrocław, ul Słubicka 44/2 Strona internetowa: Strona 11 z 11

Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia

Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia Warszawa, czerwiec 2008r. 2 Wprowadzam do użytku w organach obrony cywilnej Instrukcję w sprawie zasad ewakuacji

Bardziej szczegółowo

KRÓTKOFALOWIEC POLSKI nr 5 (544)/2010 ISSN 1230-9990

KRÓTKOFALOWIEC POLSKI nr 5 (544)/2010 ISSN 1230-9990 KRÓTKOFALOWIEC POLSKI nr 5 (544)/2010 ISSN 1230-9990 Polski Związek Krótkofalowców jest wiodącą organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla

Bardziej szczegółowo

1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych

1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych II. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ 1 SPIS TREŚCI II. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych 1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014 Powiatowy

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Zatwierdzam.. PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Prezydent Miasta Sieradza Jacek WALCZAK Sieradz, dn. SIERADZ - 2013 Strona 1 z 194 SPIS TREŚCI Lp. Temat Strona CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Lubuski Urząd Wojewódzki - Gorzów Wlkp. 2011 r. Spis treści: II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Bardziej szczegółowo

CYBER-EXE POLSKA 2014

CYBER-EXE POLSKA 2014 RAPORT CYBER-EXE POLSKA 2014 RAPORT Z ĆWICZENIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI Z CYBERPRZESTRZENI DLA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO PRZYGOTOWANIE, PRZEBIEG, ANALIZA, WNIOSKI I REKOMENDACJE. 3 Spis

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2011 Koordynacja prac: mł. bryg. mgr inż. Adam Langner Komenda

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ dla WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ dla WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT Zatwierdzam WOJEWODA ŁÓDZKI Jolanta Chełmińska PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ dla WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT Opracowanie: Oddział Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH ZATWIERDZAM WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA. WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 16 listopada 2008 r. w sprawie działania gminnego

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wybrane problemy gminnego zarządzania kryzysowego w czasie powodzi i usuwania jej skutków mgr inż. Jan Czech PRACA PODYPLOMOWA PROMOTOR

Bardziej szczegółowo

9.4 Standardowe procedury operacyjne

9.4 Standardowe procedury operacyjne 9.4 Standardowe procedury operacyjne WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNO-OBYWATELSKICH I OBRONNYCH 214 WYKAZ standardowych procedur operacyjnych (SPO) Numer procedury Nazwa procedury Strona SPO 1 Organizowanie punktu

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE R A P O R T Zespołu ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej powołanego zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WYDZIAŁ ANALIZ KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3

BIULETYN WYDZIAŁ ANALIZ KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3 WYDZIAŁ ANALIZ BIULETYN KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego Spis treści. Cel i założenia Planu...6. Podstawowe definicje związane z zagrożeniem powodziowym...7. Zasady aktualizacji Planu...8. Adresaci Planu...8. Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego....

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy

WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2009 Wójta Gminy Janowo Szefa OC Gminy z dnia 23 marca 2009 r. WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie tworzenia struktur, zadań, szkolenia

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. W celu realizacji zadań państwa polegających

Bardziej szczegółowo

Zbiór dobrych praktyk

Zbiór dobrych praktyk Zbiór dobrych praktyk Wdrożenie standardów zarządzania satysfakcją klienta w 100 urzędach administracji rządowej Projekt realizowany przez Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPOZYTURY ZAKŁADOWEJ PRZEWOŹNIKA KOLEJOWEGO

REGULAMIN DYSPOZYTURY ZAKŁADOWEJ PRZEWOŹNIKA KOLEJOWEGO REGULAMIN DYSPOZYTURY ZAKŁADOWEJ PRZEWOŹNIKA KOLEJOWEGO Imię i Nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Uzgodnił: Zatwierdził: Niniejszy dokument stanowi własność TORKOL-LOGISTIC Andrzej Gontarski kopiowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 5 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2011 SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Raport - stan na dzień 31 grudnia 2010 r. Opracowano w Biurze do spraw Ochrony

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rynek 26, 32-410 Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Tel.: (+48 12) 271 10 04 (+48 12) 372 17 00 Fax:

Bardziej szczegółowo