Remont kapitalizowany turbozespołu TG-3 w EC Wrocław wraz z modernizacją urządzenia szczotkowego G-3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Remont kapitalizowany turbozespołu TG-3 w EC Wrocław wraz z modernizacją urządzenia szczotkowego G-3"

Transkrypt

1 Remont kapitalizowany turbozespołu TG-3 w EC Wrocław wraz z modernizacją urządzenia szczotkowego G-3 Numer identyfikacyjny: EBAH/11-003/IK-10/0010 Rev Imię, Nazwisko STATUS :FUSE Liczba stron: 94 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Data Podpis Imię, Nazwisko Data Podpis Imię, Nazwisko Data Podpis AA Piotr Dolny Zbigniew Kwiatkowski Marian Waszak Typ dokumentu: SPT Kod projektu: DBAH11003 Kod podprojektu: EBAH11003IK10 1 / 94

2 Spis treści. I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4 1. Cel zadania Stan obecny Kocioł OP Turbina TG-2 (13UC-108) Generator System DCS bloków i system PROMAN Problemy eksploatacyjne stanu istniejącego Opis przedmiotu zamówienia (zakres rzeczowy i wymagania szczegółowe) Turbozespół- część mechaniczna Generator G-3 typu GTH Uwagi do zakresu prac Termin wykonania, harmonogram prac Dokumentacja projektowa i powykonawcza Lista wymaganej dokumentacji Wymagane terminy przekazania Wymagania dotyczące dokumentacji Warunki Odbioru Wymagania dotyczące jakości i technologii realizacji prac Szkolenie personelu Urządzenia, materiały i części dostarczane przez Zamawiającego. 57 II. WYMAGANIA OGÓLNE 59 III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA CZĘŚCI TECHNICZNEJ OFERTY 68 IV. ZAŁĄCZNIK CENOWY - ZAKRES PRAC 71 V. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA, DOTYCZĄCE RUCHU OSOBOWEGO I MATERIAŁOWEGO ORAZ OCHRONY ZAKŁADU Zasady ogólne 76 2 / 94

3 2. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów BHP przez podmioty wykonujące roboty na terenie KOGENERACJI S.A Zasady dotyczące przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez podmioty wykonujące roboty na terenie KOGENERACJI S.A. oraz inne podmioty działające na tym terenie Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez podmioty wykonujące roboty na terenie KOGENERACJI S.A. oraz inne podmioty działające na tym terenie Zasady dotyczące ruchu osobowego i materiałowego oraz ochrony zakładu. 81 VI. OGÓLNA SPECYFIKACJA DZIAŁAŃ NA TERENIE ZAKŁADU 83 3 / 94

4 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Cel zadania. Celem zadania jest: zakres remontu powinien zapewnić przywrócenie pełnej sprawności technicznej i dyspozycyjności produkcyjnej (zgodnie z zapisami gwarancyjnymi po modernizacji w 2003 roku), minimalny przyrost sprawności wewnętrznej turbiny powinien wynosić 3%, diagnoza i usunięcie problemów pojawiających się w trakcie eksploatacji turbozespołu polegających na nieprawidłowym zachowaniu się części wylotowej SP- blokowanie się wydłużeń w lewą stronę, rozwiązanie problemu wypływu oleju ze zmodernizowanego łożyska oporowo- nośnego, która powoduje zalewanie dławika olejowego i wydostawanie się oleju na zewnątrz- w konsekwencji następuje zalewanie izolacji termicznej, a tym samym zagrożenie pożarowe, modernizacja osłony termicznej korpusu wewnętrznego WP, stan dynamiczny turbozespołu po remoncie powinien być zgodny z normą ISO klasa A, ale nie gorszy niż przed remontem, ocena stanu dynamicznego turbozespołu zostanie przeprowadzona na podstawie wyników pomiarów wykonanych przed i po remoncie. modernizacja układu szczotkotrzymaczy generatora, ocena stanu materiału wirnika turbiny pod względem udarności oraz ocena i kwalifikacja wirnika do dalszej eksploatacji, określenie zakresu i terminu następnego remontu kapitalnego. Powyższe cele powinny zostać osiągnięte przez przeprowadzenie remontu kapitalnego turbozespołu 13UC-108 TG-3 zainstalowanego w EC Wrocław. Jest to pierwszy remont kapitalny po 8 latach od modernizacji układu przepływowego turbiny w 2003 roku. 2. Stan obecny W skład bloku ciepłowniczego BC-3 wchodzą kocioł typu OP-430 / K-3, zwany dalej K-3 i turbina ciepłownicza typu 13UC108 / TG-3, zwana dalej TG Kocioł OP Opis techniczny kotła Układ kotłowy zasilany jest własnym kondensatem powstałym ze skroplenia się pary w wymiennikach ciepłowniczych XA i XB lub w wymienniku rozruchowym XR, (jeden na dwa bloki ciepłownicze BC- 2/3) oraz wodą z odwodnień. Straty obiegu kotłowego i straty kondensatu powstałe w wyniku poboru pary przez instalację technologiczną uzupełniane są wodą zdemineralizowaną. Kondensat tłoczony jest przy pomocy pomp kondensatu PK-1 3, przy pracy dwóch pomp kondensatu i jednej w rezerwie, poprzez 3 wymienniki regeneracyjne niskoprężne XN1 3 do odgazowywacza wody zasilającej OC, zbiornika wody zasilającej ZZ, a następnie pompami wody zasilającej PZ-1 3 do kolektora górnego rur wieszakowych, dolnego kolektora rur wieszakowych i podgrzewacza wody. Woda po przejściu przez trzy pęczki podgrzewacza wody umieszczonego w drugim ciągu kotła podgrzewa się do temperatury ok. 270 C i z komory wylotowej 10 (dziesięcioma) rurami komunikacyjnymi Ø133x14mm przepływa do walczaka. Z walczaka woda, na skutek różnicy ciężarów, opada 6 (sześcioma) centralnymi rurami opadowymi umieszczonymi są na zewnętrz komory paleniskowej do dolnych komór zbiorczych ekranów. Temperatura wody w dolnych komorach zbiorczych ekranów osiąga ok. 335 C. Z dolnych komór woda podgrzewając się w ekranach wznosi się do góry. W górnych partiach ekranów następuje częściowe odparowanie wody. Do walczaka dostaje się mieszanina pary i wody. Para z walczaka, gdzie uzyskuje temperaturę 340 C, ciśnienie 15,4 MPa, przepływa przez przegrzewacz stropowy, ściany membranowe II ciągu (ściany boczne i tylne - ściany boczne i frontowe) i ściany przewału (międzyciągu). Temperatura pary wynosi 350 C. Następnie para przepływa przez przegrzewacz konwekcyjny, który stanowi czwarty element przegrzewacza pary I stopnia. 4 / 94

5 Po wyjściu z niego para uzyskuje temperaturę 395 C. Stąd para przepływa do komory schładzacza pary I stopnia, gdzie zostaje schłodzona wtryskiem wody zasilającej do temperatury 380 C. W następnej kolejności para przepływa przez przegrzewacz pary II stopnia - grodziowy. Za grodzią I para zostaje podgrzana do temperatury 450 C, a za grodzią II do temperatury 505 C. Ponownie para zostaje schłodzona wtryskiem w komorze schładzacza II stopnia z 505 C do 490 C. Ze schładzacza pary II stopnia para przepływa do przegrzewacza wylotowego końcowego, gdzie uzyskuje żądane parametry: temperaturę 540 C i ciśnienie 13,5 MPa i dopływa dwoma rurociągami do TG-2, 3. W pracy podstawowej bloku kondensat z wymiennika ciepłowniczego XB spływa grawitacyjnie przez syfon do wymiennika XA, stąd jest tłoczony przez pompy kondensatu do układu regeneracji niskoprężnej. W skład układu regeneracji niskoprężnej wchodzą 3 podgrzewacze zasilane parą z upustów turbiny o ciśnieniu 0,5/0,7/1,2 MPa. Ciśnienie skroplin płynących przez wymienniki regeneracyjne wynosi 3,6 MPa. Skropliny podgrzane przez wymienniki regeneracyjne tłoczone są następnie do odgazowywacza wody zasilającej Podstawowe parametry kotła Tabela nr 1: Podstawowe parametry pracy kotła OP-430 wydajność maksymalna trwała /WMT/ 430 t/h, wydajność od której osiąga się przegrzew pary pierwotnej 540 C 280 t/h minimalna wydajność kotła bez rozpalania palników rozpałkowych (mazutowych) 215 t/h, minimalna wydajność kotła przy spalaniu węgla i oleju w palnikach rozpałkowych 100 t/h, maksymalna wydajność przeciążeniowa 460 t/h, ciśnienie pary na wylocie z kotła 13,5 MPa ciśnienie robocze w walczaku 15,4 MPa ciśnienie wody zasilającej na wlocie do komory rur wieszakowych 15,5 MPa, ciśnienie obliczeniowe kotła 15,9 MPa, temperatura wody zasilającej 185 C temperatura wody wtryskowej do regulacji temperatury pary 185 C, ilość wody wtryskowej dla regulacji pary świeżej - obliczeniowa przy WMT 30 t/h, maksymalna wydajność dysz 48 t/h, temperatura spalin wylotowych przy WMT 130 C, temperatura powietrza przed regeneracyjnym podgrzewaczem powietrza 20 C, temperatura otoczenia 20 C, temperatura gorącego powietrza przy WMT 314 C, zawartość CO2 przed podgrzewaczem powietrza 15 %, zawartość CO2 za podgrzewaczem powietrza 13,9 % Turbina TG-2 (13UC-108) Opis techniczny turbiny Turbina 13UC108 jest konstrukcji jednokadłubowej, osiowej, ze stopniami reakcyjnymi, upustowo-ciepłownicza. Wał turbiny wykonany jest z monolitycznej odkuwki z wysokostopowej stali chromowej. Do wału został przyspawany pierścień koła regulacyjnego. W obszarze ołopatkowania części WP i SP na wale zostały wytoczone obwodowe wręby łopatkowe do mocowania łopatek wirnika. Łopatki wirnika wykonane są z prętów walcowanych ze stali ferrytycznej z wysokim dodatkiem chromu, jako całofrezowane (nóżka, część profilowana i bandaż łopatki wykonane są z jednego kawałka materiału). Na zewnętrznej części bandaża wytoczone są labirynty uszczelnienia nadbandażowego, które współpracują z blaszkami uszczelniającymi zatamowanymi w kadłubie wewnętrznym (część WP) i obejmach (część SP). Pierścień dyszowy wykonany jest podobnie jak koło regulacyjne metodą elektrodrążenia z pełnego kutego pierścienia. Po przecięciu w płaszczyźnie podziału jest zamocowany w kadłubie wewnętrznym. Turbina posiada 20 stopni w części WP i 12 w części SP. Ołopatkowanie stacjonarne w części WP wykonane jest identycznie jak wirnika z tym, że łopatki zamocowane są we wrębach kadłuba wewnętrznego. Ponadto w kadłubie zatamowano blaszki 5 / 94

6 uszczelnień nadbandażowych współpracujących z labiryntami uszczelnień bandażowych łopatek wirnika. Dławnica środkowa jest wykonana jako integralna z kadłubem wewnętrznym. Ołopatkowanie stacjonarne części SP wykonano jako cztery obejmy (odlewy staliwne). Obejmy są dzielone w płaszczyźnie podziału i skręcane na kołnierzach śrubami dwustronnymi. Turbina posiada dwa wyloty pary do podgrzewaczy ciepłowynicznch oraz cztery upusty. Z pierwszego upustu para pobierana jest do celów technologicznych i grzewczych, z pozostałych trzech kierowana jest do wymienników regeneracyjnych niskoprężnych. Punkt stały turbiny znajduje się w osi wylotu do podgrzewacza ciepłowniczego XA. Turbozespół podparty jest na trzech łożyskach w tym jedno jest łożyskiem oporowo- nośne (umieszczone na koźle w bloku przednim). W bloku przednim zainstalowana jest także obracarka (napędzana silnikiem elektrycznym) zapobiegająca skrzywieniu wirnika podczas postoju turbozespołu. Dane turbiny 13UC-108 Tabela nr 1: Podstawowe parametry pracy turbiny 13UC 108 Typ turbiny: reakcyjna, osiowa, jednokadłubowa, upustowo-ciepłownicza Parametry pary dolotowej do turbiny przed zaworami odcinającymi: - ciśnienie znamionowe 127,5 bar, - temperatura znamionowa 535 C, Masowe natężenie przepływu pary świeżej przed zaw odcinającymi 119,44 kg/s, Obroty znamionowe 3000 obr/min, Odbiór pary z wylotu turbiny 6,944 kg/s, Temperatura wody zasilającej 188,4 C, Masowe natężenie przepływu wody uzupełniającej 6,944 kg/s, Temperatura wody uzupełniającej 25 C, Temperatura wody sieciowej na wlocie do podgrzewacza XA 35 C, Masowe natężenie przepływu wody sieciowej 1805,5 kg/s, Moc elektr dla pracy ciepłowniczej mierzona na zaciskach generatora Nel104,1 MW, Jednostkowe zużycie ciepła dla pracy ciepłowniczej q10836 kj/kw h, Moc elektryczna dla pracy w pseudokondensacji mierzona na zaciskach gener. Nel 108,1 MW Jednostkowe zużycie ciepła dla pracy na pseudokondensację q10435 kj/kwh Parametry wody sieciowej przy pracy ciepłowniczej dla ilości maksymalnej 944,4 kg/s: - temperatura na wlocie do podgrzewacza XA tws1=50 C, - temperatura na wylocie z podgrzewacza XB tws2=102,6 C, Zakres zmienności temperatury wody sieciowej w wymiennikach ciepłowniczych: Temperatura wody sieciowej na dolocie do podgrzewacza XB< 3570 o C Temperatura wody sieciowej na wylocie z podgrzewacza XA o C Dane urządzeń powiązanych technologicznie (procesowo) Tabela nr 2: Parametry pracy urządzeń Dane układu regeneracji z odgazowywaczem Ilość stopni podgrzewu: 3 podgrzewacze niskoprężne + odgazowywacz, Ilość wody zasilającej: - normalna 430 t/h, - maksymalna 460 t/h, Końcowa temperatura wody w odgazowywaczu 188 o C, Podgrzewacze niskoprężne XN - konstrukcji poziomej, powierzchniowe z osobnymi zbiornikami skroplin Ciśnienie robocze podgrzewaczy XN1, XN2, XN3 (maksymalne); - strona parowa 0,4/0,6/1,1 MPa, - strona wodna 3,6 MPa, Powierzchnia ogrzewania podgrzewaczy XN1, XN2, 288/232/232 m², 6 / 94

7 XN3 (odpowiednio) Opór hydrauliczny każdego z poszczególnych 0,076 MPa podgrzewaczy XN Odgazowywacz Ciśnienie w odgazowywaczu OC od 0,02 do 1,3 MPa, Wydajność normalna (maksymalna) odgazowywacza 430/460 t/h. Dane pomp wody zasilającej PZ-1, 2, 3 Typ pompy, 15Z287GV1 Rodzaj pompowanej cieczy woda zasilająca, Wartość ph w odniesieniu do 23 C 8,0 8,5, Temperatura nominalna pompowanej cieczy 188 o C, Ciężar właściwy pompowanej cieczy 0,88 kg/m³, Wydajność 230 t/h, Wysokość podnoszenia 1830 m sł. wody, Ciśnienie wysokości podnoszenia 15,794 MPa, Wymagana wysokość napływu ponad cieśn. 20 m sł. wody, parowania Ciśnienie na króćcu tłocznym 17,265 MPa, Szybkość obrotowa 4460 obr/min, Sprawność 74 %, Zapotrzebowanie mocy 1680 kw, Moc silnika napędowego 2000 kw. Dane przekładni ze sprzęgłem hydrokinetycznym Nominalna moc przenoszenia 1600 kw, Obroty wału wolnobieżnego 2980 obr/min Obroty wału szybkobieżnego 4725 obr/min, Poślizg nominalny sprzęgła 2,8 %, Zakres regulacji poślizgu sprzęgła 2,8 7,5 %, Wydatek oleju pompy zębatej głównej - oleju smarnego 330 l/min, - oleju zasilającego (roboczego 330l/min, Ciśnienie oleju pompy zębatej głównej - oleju smarnego 0,15 0,30 MPa, - oleju zasilającego (roboczego) 0,08 0,15 MPa, Wydatek oleju pompy zębatej rozruchowej 330 l/min, Ciśnienie oleju pompy zębatej rozruchowej 0,3 MPa, Typ i moc silnika napędu pompy rozruchowej SZJ o42b; 7,5 kw; 2980 obr/min, Pojemność zbiornika oleju 660 litrów, Wymiar oczka na sicie filtra oleju 0,08x0,08 mm. Dane techniczne silnika napędowego Typ SYJe-132s, Moc 2000 kw, Napięcie 6000 V, Prędkość obrotowa 2980 obr/min, Częstotliwość 50 Hz, Ciężar 7300 kg, Temperatura powietrza chłodzącego max.40 C, Zapotrzebowanie wody chłodzącej 18 m 3 /godz., Temperatura wody chłodzącej max.30 C. Dane zbiornika wody zasilającej Ciśnienie max p=1,4 MPa, Temperatura max t =188 C, Pojemność V=120 m 3. Dane odgazowywacza wody zasilającej OC Ciśnienie max p=1,4 MPa, Temperatura max t = 188 C, Wydajność nom/max 430/460 t/h. Dane układu ciepłowniczego 7 / 94

8 Ilość wody sieciowej przepływ przez XA, XB znam./max Temp znam. wody sieciowej na wlocie do wymiennika XA Zakres zmian temp. wody sieciowej na wlocie do wymiennika XA Temp. znamionowa wody sieciowej na wylocie Zakres zmian temp. wody sieciowej na wylocie Ciśnienie wody sieciowej max. 3400/6500 t/h, 50 C, C, 80 C, C, 1,6 MPa Tabela nr 3: Dane techniczne i parametry pracy wymienników ciepłowniczych Dane wymienników ciepłowniczych Wymiennik XA Wymiennik XB Typ poziome, jednostrefowe, powierzchniowe Pow. wymiany ciepła 3102 m m 2 Ciśn. znam. pary (względne) 70 kpa 45 kpa Materiał orurowania MnŻ101 (dla XA i XB) Przestrzeń wodna 28 m³ 27 m³ Przestrzeń parowa 55 m³ 38 m³ Maksymalne ciśnienie w XB 0,23 MPa Maksymalny poziom skroplin / +10 mm 1260 mm od osi zbiornika XB wyłączenie turbiny/ Nominalny/regulacyjny/ poziom mm skroplin - Minimalny poziom skroplin -1750mm Układ zasilania turbiny W układzie zasilania zastosowano dwa zawory szybkozamykające i cztery zawory regulacyjne WP. Zawory szybkozamykające zabudowane są w oddzielnych komorach umieszczonych po obu stronach turbiny. Komory zawieszone są na elastycznych stojakach i połączone są ze sobą rurociągiem, który posiada punkt stały w osi turbiny. Dwa zawory regulacyjne umieszczone są w górnej części kadłuba turbiny, pozostałe dwa zawory umieszczone są symetrycznie po obu stronach kadłuba i przymocowane są do jego dolnej części. Zawory szybkozamykające mają wbudowane filtry parowe główne i filtry wstępne. Filtry wstępne są przewidziane tylko na okres wstępnej eksploatacji. Turbina wyposażona jest w 4 zawory regulacyjne SP zabudowane podobnie jak zawory regulacyjne WP Układ olejowy Zadaniem układu jest dostarczanie oleju do smarowania łożysk turbiny i generatora, układu regulacji i zabezpieczeń oraz dostarczania oleju unoszącego czopy wirników oleju lewarowego przy rozruchach i odstawieniach. Układ wyposażony jest w dwie pompy (PO-1 i PO-2) oleju roboczego zabudowane na zbiorniku oleju i dwie pompy oleju smarnego (pomocnicza PB-1 i awaryjna PP) zabudowane także na zbiorniku oleju. Wał turbiny napędza przez przekładnię pompę główną oleju smarnego zabudowaną w bloku przednim. Turbozespół nr 2 wyposażony jest w dodatkową pompę oleju smarnego PB-2 zamontowaną na głównym zbiorniku olejowym. Zastępuje ona główną pompę olejową (zamontowaną w bloku przednim) w wypadku jej awarii. W układzie olejowym zastosowano jedną pompę oleju lewarowego NL. Zadaniem układu oleju lewarowego jest podnoszenie zespołu wirników- turbiny i generatora w fazie rozruchu i pracy na obracarce, przez dostarczenie oleju o odpowiednich parametrach (wydajność i ciśnienie) do łożysk turbiny. Układ oleju smarnego, regulacyjnego i lewarowego wyposażony jest w filtry dokładnego oczyszczania. 8 / 94

9 Filtry podwójne oleju smarnego i regulacyjnego oraz chłodnice oleju wyposażone są w zawory trójdrożne. Do odpowietrzania układu olejowego służą dwa wentylatory zabudowane na zbiorniku oleju i syfonie oleju spływowego z łożysk generatora. Zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowi zawór elektromagnetyczny umożliwiający drenaż z układu oleju roboczego. Filtr oleju smarnego Filtry oleju smarnego służą do zatrzymywania zanieczyszczeń stałych o wielkości około 32 m i zawiesin szlamowatych zawartych w oleju. Ciśnienie nominalne Wydatek 0,245 MPa, 2x0,291 m3/h. Filtr oleju smarnego składa się z dwóch komór filtrujących pracujących kolejno na przemian (jedna komora pozostaje w rezerwie). Do podstawowych elementów filtra należą: 2 korpusy z pokrywami (połączone zaworem przełączającym), układy filtrujące, zawór przełączający z króćcami dolotowymi i wylotowym, mechanizm pomiaru poziomu zanieczyszczeń. Wkłady filtrujące w kształcie cylindrów składają się ze szkieletu obciągniętego siatką nośną. Po zewnętrznej stronie siatki nośnej przymocowana jest siatka filtrująca. Wkłady osadzone są w płycie wkładów filtrujących. Każdy cylinder od spodu zaślepiony jest denkiem. Konstrukcja filtra umożliwiająca wyjęcie całego wkładu po zdjęciu pokrywy. Olej dopływa do filtra króćcem wlotowym. Przez zawór przełączający kierowany jest do jednej z komór filtra, przepływa przez wkłady filtrujące i odpływa przez króciec wylotowy. W miarę gromadzenia się zanieczyszczeń na siatce filtra następuje coraz większy spadek ciśnienia. Pomiar tego spadku pozwala na określenie stopnia zanieczyszczenia filtra i sygnalizowany jest wysuwaniem pilota. Przekroczenie wartości spadku ciśnienia p-0,05 MPa powoduje przesunięcie tłoka, odsłonięcia okna w tulei i przelew oleju do układu olejowego z pominięciem filtra. W celu niedopuszczenia do przedostania się do układu oleju zanieczyszczonego należy systematycznie kontrolować położenie pilota, aby z chwilą, gdy wysunie się o dopuszczalną wartość włączyć do pracy drugą sekcję. Wyłączona komora wymaga oczyszczenia. Włączenia drugiej sekcji można dokonać po uprzednim napełnieniu jej olejem. Dokonuje się tego przy pomocy instalacji opróżniania i napełniania. Przez ręczne ustawienie wrzeciona kurka napełniamy żądaną komorę. Z chwilą ukazania się oleju we wzierniku, sekcję uważamy za napełnioną. Pracującą komorę wskazuje strzałka na pokrywie. Wkład filtrujący czyści się płucząc go i przedmuchując sprężonym powietrzem. Filtr oleju regulacyjnego (roboczego) Filtr oleju służy do zatrzymywania zanieczyszczeń stałych o wielkości około 25 m i zawiesin szlamowatych zawartych w oleju. Dokładność filtrowania Ciśnienie nominalne Wydatek Ciśnienie robocze 10 do 25 um, 2,45 MPa, 2 x 1000 l/min, 2,45 MPa, Temperatura robocza 60 o C, Masa zestawu 657 kg. Filtr oleju regulacyjnego składa się z dwóch komór filtrujących, pracujących kolejno (jedna komora pozostaje w rezerwie). 9 / 94

10 Do podstawowych elementów filtra należą: 2 korpusy z pokrywami, wkłady filtrujące, zawór przełączający z króćcami dolotowymi i wylotowym, mechanizm pomiaru poziomu zanieczyszczeń. Wkład filtrujący w kształcie cylindra składa się z blach dziurkowanych z sit tkanych, które umieszczone są poprzez uszczelki teflonowe w gniazdach pierścieni dolnych i górnych. Całość skręcona ściągami. W zależności od wydatków filtrów ilość wkładów jest zmienna. Konstrukcja filtra umożliwia wymianę wkładów po zdjęciu kołnierza. Olej dopływa do filtra króćcem wlotowym i przez zawór kierowany jest do jednej z komór filtra, przepływa przez wkład filtrujący i odpływa króćcem wylotowym. W miarę gromadzenia się zanieczyszczeń na filtrze, występuje coraz większy spadek ciśnienia. Pomiar tego spadku pozwala na określenie stopnia zanieczyszczenia filtra, a odbywa się przy pomocy magnetycznego wskaźnika zanieczyszczeń. Z chwilą przekroczenia wartości spadku ciśnienia p-0,05 MPa należy włączyć do pracy drugą sekcję filtra. Wyłączona komora wymaga oczyszczenia. Przełączenia dokonuje się ręcznie przy pomocy pokrętła, poprzez nakrętkę rzymską i wrzeciono. Na wrzecionie zamocowana jest kostka ze strzałkami pokazującymi, która sekcja filtra w danym czasie pracuje. Do wyrównania ciśnień w korpusach służy zawór zaporowy. Filtr oleju lewarowego Filtr oleju lewarowego służy do zatrzymywania zanieczyszczeń stałych o wielkości um i zawiesin szlamowatych zawartych w oleju. Ciśnienie obliczeniowe Ciśnienie nominalne Wydatek 0,6 MPa, 0,15 MPa, 96 l/min, Temperatura robocza 60 o C, Masa zestawu 33,5 kg. Filtr oleju lewarowego składa się z płaszcza połączonego z korpusem. W płaszczu znajduje się wkład filtrujący. W korpusie układ sterujący i mechanizm pomiaru poziomu zanieczyszczeń (spadku ciśnienia). Wkład filtrujący w postaci cylindrycznej składa się ze szkieletu i siatki owiniętej tkaniną filtrującą i przymocowanej do niego; całość zaślepiona denkiem i przymocowana do kołnierza wkładu. Konstrukcja filtra umożliwia wymianę filtrujących wkładów. Filtr posiada spust i odpowietrzenie. Na króćcach wylotowych (m) i wlotowym znajdują się korki M12x5, po wykręceniu których można wkręcić złączki do podłączenia przekaźników ciśnienia. Olej dopływa do korpusu króćcem wlotowym. Poprzez okna w tulei kierowany jest do płaszcza, przepływa przez wkład filtrujący, oczyszcza się, przepływa z płaszcza do korpusu i górnym oknem w korpusie przedostaje się do króćca wylotowego. W miarę gromadzenia się zanieczyszczeń na wkładzie filtrującym występuje coraz większy spadek ciśnienia. Pomiar tego spadku pozwala na określenie stopnia zanieczyszczenia, a dokonuje się za pomocą położenia pilota tłoka. Przekroczenie wartości spadku ciśnienia p=0,04 MPa powoduje przesunięcie tłoka i przelew oleju do układu olejowego z pominięciem filtra. W celu niedopuszczenia do przedostania się układu oleju zanieczyszczonego, należy systematycznie kontrolować położenie pilota, aby z chwilą, gdy wysunie się on o 12 mm odciąć zaworem odcinającym dopływ oleju. Wyłączony filtr wymaga oczyszczenia. 10 / 94

11 Po zmontowaniu, bez układu filtrującego przeprowadza się próbę wodną Ppr=0,4 MPa. Filtr pracuje poprawnie, gdy tuleja znajduje się w dolnym położeniu korpusu. Z chwilą, gdy pilot tłoka wysunie się ponad pokrywę o dwie kreski, należy odciąć dopływ oleju. W obiegu smarnym, regulacji i oleju uszczelniającego turbiny 13UC-108 i generatora GTM-125 stosowany jest olej TU-32 wg PN-76/C Układ regulacji Regulator steruje położeniem zaworów regulacyjnych WP i SP za pośrednictwem przetwornika elektrohydraulicznego. Regulator elektroniczny typu UNIMAT zbudowany jest w technice mikroprocesorowej. Człony funkcyjne regulatora zrealizowano, jako moduły programowe zarządzane programem nadrzędnym. Regulator składa się z dwóch niezależnych modułów: regulatora głównego, realizującego funkcje automatycznej regulacji wybranych wielkości, regulatora zabezpieczającego, przejmującego funkcję regulacji obrotów w przypadku awarii regulatora głównego. W przypadku zaistnienia uszkodzeń elementów regulatora lub torów pomiarowych podawany jest sygnał alarmowy oraz informacja na pulpicie sterowniczym o rodzaju niesprawności. W zależności od wagi uszkodzenia może nastąpić przełączenie na AWARYJNE STEROWANIE RĘCZNE lub wyłączenie turbiny. Pomiar obrotów odbywa się trzema czujnikami, układ pomiarowy kontroluje zgodność wartości uzyskanej z trzech czujników i do dalszej obróbki podaje dwa sygnały najmniej rozbieżne (wybór 2 z 3) Funkcje regulatora Regulacja automatyczna: regulacja obrotów wraz z programem naboru obrotów, synchronizacja, regulacja mocy wraz z programem naboru obciążenia, regulacja ciśnienia pary świeżej, regulacja ciśnienia pary wylotowej. Funkcje dodatkowe przy pracy automatycznej: automatyczne próby regulatorów bezpieczeństwa. Ograniczniki: ogranicznik obrotów (przyspieszacz), ogranicznik ciśnienia pary ciepłowniczej, ogranicznik gradientu (szybkości) spadku ciśnienia pary świeżej (PAROWY OGRANICZNIK MOCY), ogranicznik ciśnienia pary upustowej, blok ograniczeń termicznych. 11 / 94

12 Blok ograniczeń termicznych (BOTT) TG-3 Podczas rozruchu kontrolowane są przez BOTT: maksymalna różnica temperatur kadłuba wewnętrznego góra-dół =30 C. Początek ograniczenia, korpus wewnętrzny góra-korpus wewnętrzny dół =24 C, naprężenia w wirniku poprzez sondę temperaturową (naprężeniowo-termiczną), naprężenia komór zaworowych przez t para-metal korpusu zaworu szybkozamykającego, zalecana różnica temperatur kadłuba zewnętrznego góra-dół 30 C, dopuszcza się różnicę temperatur kadłuba zewnętrznego góra-dół do 50 C należy jednak obserwować wartości pozostałych wielkości kryterialnych (drgania względne, drgania bezwzględne, wydłużenia, sonda temperaturowa itd.) podanych w instrukcji oraz dodatkowo osłuchiwać turbinę, aby nie dopuścić do przytarcia wirnika, naprężenia w kadłubie wewnętrznym poprzez szybkość zmian temperatury metalu kadłuba wewnętrznego góra, naprężenia komór zaworowych poprzez szybkość zmian temperatury metalu korpusu zaworu szybkozamykającego, dopuszczalne wydłużenie względne wirnika. Przeznaczenie elementów sterujących zespołami regulacji Kurek do zamykania zaworów szybkozamykających Kurek służy do próby szczelności zaworów. Przestawienie kurka w położenie PRÓBA (za pomocą wkrętaka) powoduje zamknięcie zaworów szybkozamykających przy otwartych zaworach regulacyjnych. Przestawienie kurka w położenie PRACA nie powoduje otwarcia zaworów. Zabezpieczenia Układ składa się z dwóch obwodów: centralne linie zabezpieczeń (obwód pierwotny), linie sterujące serwomotorami zaworów szybkozamykających. Centralna linia zabezpieczeń rozdziela się na dwie oddzielne linie, z których każda może być odcięta od linii centralnej suwakiem do prób. Umożliwia to próby zespołów zabezpieczających bez wyłączenia turbiny. W czasie prób turbinę zabezpieczają zespoły połączone z drugą linią Blokady i zabezpieczenia Układy blokad i zabezpieczeń mają na celu zapewnienie bezpiecznego przejścia ze stanu pracy normalnej do każdego z pozostałych stanów jak również ze stanów o wyższym obciążeniu bloku do stanów o niższym obciążeniu. Dla zrealizowania tych zadań utworzono następujące układy zabezpieczeń: układ dynamicznego odciążenia bloku, układ odstawienia turbozespołu, układ odstawienia bloku Układ dynamicznego odciążenia bloku Układ dynamicznego odciążenia bloku realizowany jest przez trzy układy: 12 / 94

13 układ odciążenia kotła, którego zadaniem jest zmniejszenie cieplnej wydajności kotła, poprzez wyłączenie z ruchu wybranych przez operatora nitek węglowych, układ odciążenia turbozespołu, którego zadaniem jest uruchomienie stacji RS3 4, układ automatycznego załączania grupy palników mazutowych realizowany po spadku przepływu pary przez kocioł poniżej 220 t/h przy aktywnym układzie odciążenia kotła lub turbozespołu i nie załączonej grupie palników. Układ może zostać wyłączony przyciskiem w stacji operatorskiej Układ odstawienia turbozespołu Zadaniem układu jest: zamknięcie zaworów szybkozamykających turbiny (strona L i P); uruchomienie układu dynamicznego odciążenia bloku; przełączenie odgazowywacza OC na rezerwowe zasilanie parą. Zabezpieczenia działające na wyłączenie turbiny Zabezpieczenie pobudzane jest w przypadku wystąpienie któregoś z zakłóceń: elektroniczny regulator bezpieczeństwa (ERB) przy 3250 obr/min, odśrodkowe regulatory bezpieczeństwa: regulator nr 1 działający przy 111 % n/3330 obr/min, regulator nr 2 działający przy 112 % n/3360 obr/min, ręczny wyłącznik turbiny (na koźle turbiny), zabezpieczenie elektryczne grupa 3 (odstawienie generatora ZAZ), zdalne wyłączenie turbiny (przyciski w nastawni na pulpicie sterowniczym), przekaźnik wzrostu temperatury pary świeżej powyżej strona T L >563 o C, T P >563 o C, przekaźnik wzrostu ciśnienia pary wylotowej powyżej >0,26 MPa (w podgrzewaczach wody sieciowej), przekaźnik poziomu skroplin w podgrzewaczach wody sieciowej od poziomu: XA>384mm, XB>790mm, ciśnienie pary: XA>260 kpa, XB>260 kpa, poziom oleju w głównym zbiorniku oleju <850 mm, niski poziom oleju w zbiorniku wyrównawczym po czasie 4 min, przekaźnik spadku ciśnienia oleju smarnego w lewej linii zabezpieczeń poniżej 0,06 MPa, przekaźnik spadku ciśnienia oleju smarnego w prawej linii zabezpieczeń poniżej 0,09 MPa, dopuszczalny przesuw osiowy wirnika w łożysku oporowym dla TG-2 +0,6 do -0,9 mm i +0,7 do -0,8 mm (dla TG-3), przekaźnik minimalnego poziomu oleju w zbiorniku głównym oleju <850 mm, przekaźnik wzrostu ciśnienia w upuście technologicznym powyżej 1,9 MPa, otwarcie zaworu elektromagnetycznego drenującego rurociągi oleju roboczego w przypadku pożaru, zabezpieczenie technologiczne kotła i generatora, temperatura za ostatnim stopniem >260 o C, UWAGA: Dla bloku BC-3 temperatura za ostatnim stopniem turbiny T>260 o C odstawia turbozespół po upływie 15 min, T>280 o C odstawia turbinę natychmiast. ACO (automatyczne całkowite odstawienie), wyłączenie podajników węgla i palników olejowych, zanik płomienia, drgania względne >160m, drgania bezwzględne >7,5 mm/s, temperatura metalu łożysk nośnych klocków łożyska oporowego >95 o C, poziom w ZZ max 3 >2940mm. 13 / 94

14 Zabezpieczenia nie działające na wyłączenie turbiny: ogranicznik minimalnego ciśnienia pary świeżej powodujący przymykanie zaworów regulacyjnych WP, gdy ciśnienie pary świeżej obniży się o 10 % poniżej ciśnienia minimalnego, przekaźnik ciśnienia oleju smarnego powodujący oprócz wyłączenia turbiny, załączenie pomocniczej pompy oleju smarnego przy spadku ciśnienia do 0,09 MPa i pompy awaryjnej ze zwłoką 4 s, przekaźnik ciśnienia oleju smarnego powodujący oprócz wyłączenia turbiny załączenie pompy awaryjnej przy spadku ciśnienia do 0,06 MPa, przekaźnik ciśnienia oleju smarnego powodujący wyłączenie obracarki przy spadku ciśnienia oleju smarnego poniżej 0,03 MPa, układ przymusowego zamknięcia zaworów zwrotnych na upustach turbiny w przypadku zamknięcia zaworów szybkozamykających, zawory bezpieczeństwa na wylotach podgrzewaczy wody sieciowej zabezpieczające przed wzrostem ciśnienia pary powyżej 0,28 MPa, przekaźnik ciśnienia oleju na ssaniu pompy lewarowej powodujący wyłączenie pompy przy spadku ciśnienia poniżej 0,02 MPa, zabezpieczenie od wzrostu poziomu w podgrzewaczach regeneracyjnych NP powodujące zamknięcie dopływu pary do podgrzewaczy i otwarcie dodatkowego spływu skroplin, zabezpieczenie stacji zrzutowych Układ odstawienia bloku Zadaniem układu jest: odcięcie paliwa do kotła (MW1 4, WM1 4, LW1 4, palniki olejowe1 8); wyłączenie wentylatorów powietrza WP1, WP2; uruchomienie układu dynamicznego odciążenia bloku; uruchomienie układu odstawienia turbozespołu. Układ odstawienia bloku składa się z trzech układów: ACO (automatyczne całkowite odstawienie). Zadaniem układu jest wyłączenie nitek węglowych (WPP) i palników olejowych; WPP (wyłącz paliwo podstawowe). Zadaniem układu jest wyłączenie nitek węglowych; odstawienie palników olejowych Sygnalizacja Turbozespół wyposażony jest w system sygnalizacji informacyjnej, ostrzegawczej i awaryjnej. Tabela nr 1. Wykaz sygnałów ostrzegawczych i awaryjnych. LP. NAZWA SYGNAŁU UWAGI Temperatura pary przed zaworem szybkozamykającym str. prawa większa od 543 o C 2. Temperatura pary przed zaworem szybkozamykającym str. Lewa większa od 543 o C 3. Ciśnienie pary do XA lub XB większe od 0,26 MPa 14 / 94

15 4. Temperatura pary do XA większa od 300 o C 5. Przesuw osiowy 6. Zawór szybkozamykający lewy otwarty 7. Zawór szybkozamykający prawy otwarty 8. Poziomy w XA i XB - maksymalne 9. Poziom w XA minimalny 10. Ciśnienie pary upustu technologicznego >1,96 MPa 11. Ciśnienie oleju smarnego poniżej 0,09 MPa 12. Ciśnienie oleju smarnego poniżej 0,06 MPa 13. Ciśnienie oleju smarnego poniżej 0,03 MPa 14. Ciśnienie oleju na ssaniu pompy lewarowej poniżej 0,02 MPa 15. Poziom oleju maksymalny 16. Poziom oleju minimalny -0,9+0,6 mm dla TG-2-0,8+0,7 mm dla TG-3 XA mm 17. Poziom oleju niższy od minimalnego 950 mm 18. Wydłużenie względne wirnika maksymalne minimalne 19. Łożysko oporowo-nośne drganie maksymalne 20. Łożysko nośne generatora przód i tył drgania maksymalne 21. Obroty turbiny - maksymalne - minimalne XB mm od osi zbiornika 3025 mm od osi zbiornika 100 mm od pokrywy zbiornika 850 mm od pokrywy zbiornika +11 mm -2 mm bezwgl. 5,5/7,5 mm/s wzgl. 80/160 μm bezwgl. 5,5/7,5 mm/s wzgl. 80/160 μm 3300 obr/min 2940 obr/min 22. Spadek ciśnienia na filtrze oleju roboczego za duży 0,145 MPa 23. Ciśnienie oleju roboczego za filtrami za niskie 1,8 MPa 24. Spadek ciśnienia oleju na filtrze oleju smarnego za duży 0,0294 MPa 25. Ciśnienie oleju smarnego na filtrze za niskie 0,09 MPa 26. Temperatura metalu łożyska oporowo-nośnego 27. Temperatura metalu łożyska nr 2 i Odcięcie linii zabezpieczeń prawej lub lewej od centralnej linii zabezpieczeń 29. Ciśnienie z linii zabezpieczeń - lewej - prawej syg. 80 o C wył. 95 o C syg. 80 o C wył. 95 o C <0,08 MPa 15 / 94

16 30. Ciśnienie pary świeżej do stacji redukcyjno-schładzającej za wysokie 14,0 MPa 31. Ciśnienie wody wtryskowej za zaworem za niskie 14,0 MPa 32. Temperatura pary do schładzaczy za wysoka 300 o C 33. Przepływ wody chłodzącej przez XA i XB za mały 5,5 m H 2 O Temperatura pary za schładzaczami, przed podgrzewaczami XA i XB za wysoka 35. Spadek ciśnienia kondensatu na filtrze do wstawek XA za duży 0,004 MPa 36. Ciśnienie kondensatu przed schładzaczami za niskie 2,0 MPa 37. Temperatura w rozprężaczu RW1 wyższa od 150 o C Temperatura wody na wylocie z podgrzewacza za: Poziom skroplin w zbiorniku: - XN1 - XN2 - XN3 - YX1 - YX2 - YX3 130 o C 150 o C 180 o C 230 o C 555 mm od łap 515 mm zbiorn. 360 mm 40. Niski poziom w wymienniku szczytowym XR 930 mm od łap 41. Wysoki poziom w wymienniku szczytowym XR 1,370 mm 42. Wysokie ciśnienie za stacją redukcyjno-schładzającą RS1, 2 12 MPa 43. Wysoka temperatura pary przed wymiennikiem szczytowym XR 300 o C Aparatura kontrolno- pomiarowa Do bieżącej kontroli pracy turbiny przewidziano szereg urządzeń pomiarowych umożliwiających obsłudze systematyczną obserwację i właściwą ocenę aktualnego stanu urządzenia. Pomiary te obejmują następujące parametry: ciśnienie i temperatura pary przed turbiną i w obrębie turbiny, temperatura metalu kadłubów turbiny, korpusów i zaworów, różnica temperatur w kadłubie wewnętrznym sonda temp., wydłużenie względne turbiny, wydłużenie względne wirnika, drgania względne wirnika i drgania bezwzględne łożysk, przesuw osiowy wirnika w łożysku oporowym, 16 / 94

17 obroty turbiny, temperatura oleju spływającego z łożysk, ciśnienie oleju smarnego, regulacyjnego, lewarowego, końcowa temperatura wody zasilającej w odgazowywaczu Układ regeneracji W skład układu regeneracji wchodzą trzy podgrzewacze niskoprężne o oznaczeniach XN1, XN2, XN3, oraz odgazowywacz OC. Skropliny z wymiennika XA tłoczone są pompami PK przez wymienniki regeneracyjne XN1, XN2, XN3 oraz przez odgazowywacz ciśnieniowy OC do zbiornika wody zasilającej ZZ (odgazowywacz OC zabudowany jest na zbiorniku ZZ). Każdy podgrzewacz skroplin wyposażony jest w oddzielny zbiornik skroplin. Przepływ skroplin jest kaskadowy, poziom skroplin regulowany jest za pomocą zaworów regulacyjnych. Skropliny ze zbiornika podgrzewacza XN1 odprowadzane są do podgrzewacza ciepłowniczego XA. Podgrzewacz XN3 posiada awaryjny spływ skroplin do podgrzewacza XB przez zawór regulacyjny. Odpowietrzenie podgrzewaczy połączone są z układem próżniowym podgrzewacza ciepłowniczego XA. Podgrzewacze XN1 i XN2 posiadają wspólne obejście po stronie kondensatu głównego. Awaryjny wzrost poziomu skroplin w zbiorniku podgrzewacza XN3 powoduje automatyczne zamknięcie zasuwy na dopływie pary do podgrzewacza i otwarcie zaworu obejściowego zaworu regulacyjnego na rurociągu do XB. Awaryjny wzrost poziomu w zbiornikach podgrzewaczy XN2 lub XN1 powoduje zamknięcie tylko zasuw na dopływie pary do podgrzewaczy. Powyższy układ zabezpieczeń nie przewiduje automatycznego odcięcia przepływu kondensatu przez podgrzewacze i otwarcie obejścia podgrzewaczy Układ wody zasilającej Kondensat z wymienników podturbinowych po podgrzaniu w układzie regeneracji i odgazowaniu odgazowywaczu ze zbiornika zasilającego podawany jest za pomocą pomp wody zasilającej do kotła. Na każdym z bloków BC-100 zainstalowane są po trzy pompy PZ-1, 2, 3. W czasie pracy bloku pracują dwie pompy, a trzecia stanowi rezerwę (załącza się w SZR) Zabezpieczenia pomp PZ-1, 2, 3 Wyłączenie pompy następuje: ciśnienie wody na ssaniu <0,28 MPa, ciśnienie oleju smarnego <0,06MPa, przeciążenie pompy >44 % (t=10s), poziom wody w ZZ niski Stacja odgazowywania Zadaniem stacji jest: odgazowanie wody zasilającej kocioł, podgrzewanie wody zasilającej w układzie regeneracji. Stacja składa się z następujących zespołów: odgazowywacz ciśnieniowy (zabudowany na zbiorniku ZZ) OC, zbiornik wody zasilającej ZZ, urządzenie rozpylające kaskady (zabudowane w kolumnie odgazowywacza), 17 / 94

18 regulator poziomu i kolumna sygnalizacji poziomu, zespół zaworów bezpieczeństwa SCPP-Reuter-Chemar, barbotaż - podgrzew wody w zbiorniku ZZ podczas rozruchu (parą technologiczną), kolektor zbiorczy na dolocie skroplin, stacji regulacyjnych zasilanych parą (z upustu technologicznego, z kolektora pary technologicznej. Rodzaje pracy stacji odgazowania wody zasilającej: gdy turbina pracuje w układzie upustowo-przeciwprężnym w zakresie natężenia przepływu pary t/h odgazowywacz OC jest zasilany parą z upustu technologicznego i pracuje z ciśnieniem 0,9 do 1,3 MPa (nominalnie 1,1 MPa), gdy turbina pracuje w układzie przeciwprężnym z wyłączonym upustem technologicznym, ciśnienie w odgazowywaczu zmienia się poślizgowo od minimum do 1,3 MPa. Ciśnienie 1,3 MPa utrzymuje stacja regulacyjna, która zaczyna się zamykać, gdy ciśnienie w upuście technologicznym wynosi 1,3 MPa, w czasie rozruchu lub gdy kocioł pracuje na wymiennik szczytowo-rozruchowy XR, odgazowywacz jest zasilany poprzez stację regulacyjną z kolektora pary technologicznej. Ciśnienie w odgazowywaczu wynosi wtedy 0, 4 MPa Układ rezerwowego zasilania odgazowywacza wody zasilającej Rezerwowe zasilanie odgazowywacza OC odbywa się z kolektora pary technologicznej i przewidziane jest w trakcie planowanego uruchomienia i awaryjnego odstawienia turbiny. W czasie uruchomienia, do chwili uzyskania ciśnienia pary w I upuście 0,4 MPa, w odgazowywaczu utrzymywane jest ciśnienie przez zawór regulacyjny nr stacji regulacyjnej zasilanej z kolektora pary technologicznej. Zasuwę sterowaną elektrycznie w/w stacji nr stacyjny 27 i 28 należy otworzyć zdalnie z nastawni. Po przekroczeniu ciśnienia 0,5 MPa zawór regulacyjny nr zostaje zamknięty, a otworzone zostają zasuwy nr 14 i 16 stacji regulacyjnej zasilanej parą z I upustu. Od tej pory odgazowywacz zasilany jest poprzez zasuwę nr 14. Po osiągnięciu ciśnienia pary w upuście p 1,2 MPa zamyka się zasuwa nr 14, a do pracy wchodzi zawór regulacyjny nr w/w stacji regulacyjnej. Zawór regulacyjny nr pracuje w zakresie ciśnień 1,0 1,3 MPa. Przy spadku ciśnienia w I upuście p1,0 MPa zawór nr zamyka się, a otwiera się zasuwa nr 14, a przy wzroście p1,3 MPa zawór regulacyjny przymyka się. W trakcie planowanego odstawienia turbozespołu, ciśnienie w odgazowywaczu spada do wartości 0,4 MPa liniowo w funkcji natężenia przepływu pary przez turbinę, przy czym armatura stacji regulacyjnych działa w kolejności odwrotnej do uruchomienia. Obniżenie się ciśnienia poniżej wartości 0,4 MPa powoduje zamknięcie zasuw nr 14 i 16) i uruchomienie zaworu regulacyjnego nr utrzymującego ciśnienie w odgazowywaczu p= 0,4 MPa. Podczas awaryjnego wyłączenia turbiny następuje automatyczne zamknięcie zasuwy nr 16 i uruchomienie zaworu regulacyjnego nr stacji regulacyjnej zasilanej parą z kolektora technologicznego. Zawór ten ma za zadanie utrzymać takie ciśnienie w odgazowywaczu, jakie panowało przed awaryjnym zatrzymaniem Układ wody zaporowej pompy wody zasilającej (PZ-1,2,3) Ze względu na wysokie parametry stacji odgazowania wody zasilającej, pompy wody zasilającej wymagają doprowadzenia do dławic wody zaporowej o parametrach (1,96 MPa) o C. Na odprowadzeniach wody z dławic należy zapewnić utrzymanie ciśnienia 0,59 MPa. Czystość wody powinna odpowiadać czystości wody obiegu kotłowego, dlatego do zasilania układu wody zaporowej wykorzystano kondensat z tłoczenia pomp PK. W wypadku obniżenia się temperatury kondensatu poniżej 80 o C wodę zaporową pobiera się z za podgrzewacza regeneracyjnego XN-1. W wypadku postoju turbiny i pracy wymiennika rezerwowo-rozruchowego, woda zaporowa pobierana jest z rurociągu kondensatu wymiennika rezerwowego XR (tłoczenie pomp PX-1, 2). Zrzut wody zaporowej skierowano przez odcięcie zaworem bezpośrednio do wymiennika XB lub do zbiornika ZF-2. Zarówno dopływ jak i spływ wody zaporowej z pomp PZ zabezpieczony jest zaworami bezpieczeństwa. 18 / 94

19 Układ rozruchowo-zrzutowy Zadaniem układu jest: przygotowanie parametrów pary dolotowej i podnoszenie tych parametrów w trakcie rozruchu; zabezpieczenie układu WP przed nadmiernym wzrostem ciśnienia pary świeżej przy nagłych zrzutach obciążenia; obniżenie parametrów pary rozruchowej i zrzutowej i skierowanie jej do wymiennika ciepłowniczego XA w celu oszczędności czynnika i ochrony otoczenia elektrociepłowni przed hałasem. W skład układu rozruchowo-zrzutowego wchodzą dwie stacje redukcyjno-schładzające RS3 i RS4 oraz wymiennik ciepłowniczy XA ze wstawkami zrzutowymi. Układ ten wyposażony jest ponadto w dwa zawory szybkiego działania sterowane hydraulicznie przez układ regulacji turbiny i układ zabezpieczeń o konstrukcji podobnej do zaworów szybkozamykających turbiny. Konstrukcja tych zaworów pozwala na ciągły minimalny przepływ przez nie pary świeżej. Zapewnia to utrzymanie tych zaworów w gorącej rezerwie a zarazem zmniejszenie naprężeń termicznych w korpusach w chwili uruchomienia układu. Ze stacji rozruchowo-zrzutowej RS3 i RS4 para jest skierowana do wstawek zrzutowych zabudowanych bezpośrednio nad wymiennikiem ciepłowniczym XA. Schładzanie pary w stacjach następuje dzięki wtryskowi wody zasilającej pobieranej zza pomp wody zasilającej. Stała temperatura pary za stacjami ok. 250 o C utrzymywana jest przy pomocy zaworów regulacyjnych wody wtryskowej. Dalsze rozprężenie i schładzanie pary następuje we wstawkach zrzutowych; czynnikiem chłodzącym są skropliny główne pobierane zza pomp skroplin z wymiennika ciepłowniczego XA. W każdym przypadku pracy stacji przewiduje się ich pracę równoległą Zabezpieczenie stacji zrzutowych Zawory odcinające stacji i zawory redukcyjne powinny się zamknąć lub ich otwarcie powinno być niemożliwe w przypadku, gdy: ciśnienie wody zasilającej za zaworami regulacyjnymi wtrysku jest niższe od 9,8 MPa, ciśnienie kondensatu za zaworem jest niższe od 1,9 MPa, temperatura pary za stacjami jest wyższa od 300 o C, ciśnienie pary za stacjami w rurociągu RS3 i RS4 jest wyższe od 1,1 MPa, ciśnienie pary w podgrzewaczu jest wyższe od 0,24 MPa, różnica ciśnień wody sieciowej na wlocie do podgrzewacza i wylocie za podgrzewaczem mniejsza jest od 5,5 mh 2 O (odpowiada to przepływowi wody sieciowej równemu t/h) poziom skroplin w podgrzewaczu wyższy jest od maksymalnego, dopuszczalnego, temperatura za schładzaczami jest wyższa od 250 o C, gdy ciśnienie w podgrzewaczu jest równe 0,2 MPa zablokowane jest dalsze otwieranie stacji, gdy temperatura pary za ostatnim stopniem jest wyższa od 250 o C, gdy temperatura za ostatnim stopniem jest równa 230 o C należy wstrzymać wzrost przepływu pary przez stację Zabezpieczenie stacji rozruchowo- zrzutowych RS-3, RS-4- opis logiki działania 19 / 94

20 SYGNAŁ NASTAWA LOGIKA DZIAŁANIE Otwarcie stacji RS3: Zadziałanie zabezpieczenia dynamicznego odciążenia turbozespołu (zrzut mocy) - otwarcie zasuwy parowej otwarcie zasuwy wtrysku wody Zadziałanie zabezpieczenia odstawienia bloku (odstawienie turbiny lub kotła) Przepływ pary z kotła Temperatura pary do wymiennika XA Ciśnienie pary do wymiennika XA - <110 t/h >200 C >0,24 MPa OR OR Otwarcie stacji RS4: otwarcie zasuwy parowej otwarcie zasuwy wtrysku wody Otwarcie zasuwy I wody wtryskowej do wstawek zrzutowych Zamknięcie stacji RS3: zamknięcie zasuwy parowej zamknięcie zasuwy wtrysku wody Poziom skroplin w wymienniku XA (regulacyjny) Ciśnienie wody wtryskowej do wstawek zrzutowych wymiennika XA: - deblokada przyciskiem na stacji operatorskiej SO Różnica ciśnień na wlocie i wylocie wymiennika Ciśnienie wody wtryskowej do RS3 4 (P1335): - deblokada przyciskiem na stacji operatorskiej SO >410 mm <2 MPa <55 kpa 9,8 MPa OR Zamknięcie stacji RS4: zamknięcie zasuwy parowej zamknięcie zasuwy wtrysku wody Zamknięcie zasuwy I wody wtryskowej do wstawek zrzutowych Temperatura pary za RS3 >300 C OR Zamknięcie stacji RS3 Ciśnienie pary za RS3 >1,1 MPa Temperatura pary za RS4 >300 C OR Zamknięcie stacji RS4 Ciśnienie pary za RS4 >1,1 MPa Ciśnienie pary za RS3 4 >0,35 MPa - Ciśnienie pary za RS3 4 <0,29 MPa - Zasuwa odcinająca pary RS3 otwarta - Otwarcie zasuwy II wody wtryskowej do wstawki zrzutowej wymiennika XA Zamknięcie zasuwy II wody wtryskowej do wstawki zrzutowej wymiennika XA Załączenie zaworu regulacyjnego pary RS3 do UAR / 94

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa Układ napędowy Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27 Moc znamionowa Znamionowa prędkość obrotowa 708 kw 1800 obr/min Obroty biegu jałowego 600 obr/min Ilość i układ cylindrów V 12 Stopień sprężania

Bardziej szczegółowo

PL 199495 B1. Sposób dozowania środków chemicznych do układu wodno-parowego energetycznego kotła oraz układ wodno-parowy energetycznego kotła

PL 199495 B1. Sposób dozowania środków chemicznych do układu wodno-parowego energetycznego kotła oraz układ wodno-parowy energetycznego kotła RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199495 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 362360 (51) Int.Cl. F22D 11/00 (2006.01) C02F 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia pomocnicze bloków ciepłowniczych

Urządzenia pomocnicze bloków ciepłowniczych Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery, W-9/I-20 Siłownie cieplne laboratorium Urządzenia pomocnicze bloków ciepłowniczych Instrukcja do ćwiczenia nr 4 Opracował: dr inŝ. Andrzej Tatarek Wrocław, październik

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do wyposażenia stanowisk smarowniczych w stacjach obsługi pojazdów i maszyn

Urządzenia do wyposażenia stanowisk smarowniczych w stacjach obsługi pojazdów i maszyn Urządzenia do wyposażenia stanowisk smarowniczych w stacjach obsługi pojazdów i maszyn Pompa centralnego smarowania PA 12 i PA12G Pistolet smarowniczy SP 10 i przewód giętki WP 10 Stanowisko do smarowania

Bardziej szczegółowo

Bloki ciepłownicze elektrociepłowni

Bloki ciepłownicze elektrociepłowni Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery, W-9/I-20 Siłownie cieplne laboratorium Bloki ciepłownicze elektrociepłowni Instrukcja do ćwiczenia nr 3 Opracował: dr inŝ. Andrzej Tatarek Wrocław, grudzień 2008

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części Zamówienia nr 1 postępowania: Dostawa przewoźnego urządzenia sprężarkowego 1) Urządzenie zapewnia: a) Wydajność ciśnienia roboczego min. 10,8 m 3 /min;

Bardziej szczegółowo

GUDEPOL katalog produktów strona 3

GUDEPOL katalog produktów strona 3 GUDEPOL katalog produktów strona 3 1 sprężarki tłokowe sprężarki tłokowe z napędem bezpośrednim sprężarki tłokowe z napędem bezpośrednim Te urządzenia mogą być używane jako źródło sprężonego powietrza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Dostawa łopatek dla remontu kapitalnego turbozespołu 13UK125

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Pojęcia, określenia, definicje Klasyfikacja kotłów, kryteria klasyfikacji Współspalanie w kotłach różnych typów Przegląd konstrukcji Współczesna budowa bloków

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

MIERNIK ZUŻYCIA PALIWA MD-K1

MIERNIK ZUŻYCIA PALIWA MD-K1 MIERNIK ZUŻYCIA PALIWA MD-K1 Miernik zużycia paliwa MD K1 jest odmianą konstrukcyjną przeznaczoną do pomiaru zużycia paliwa przez wysokoprężny silnik typ a8vc22 lokomotywy SM 42 (6Da). W konstrukcji tej

Bardziej szczegółowo

Systemy filtracji oparte o zawory Bermad

Systemy filtracji oparte o zawory Bermad Systemy filtracji oparte o zawory Bermad Systemy filtracji W systemach baterii filtrów każdy filtr wymaga m.in.: cyklicznego płukania przepływem wstecznym. ograniczenia maksymalnego przepływu Dwa zawory,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie Moc zainstalowana TAURON Wytwarzanie TAURON Wytwarzanie w liczbach 4 506 MWe 1 274.3 MWt Elektrownia Jaworzno Elektrownia Łagisza Elektrownia Łaziska

Bardziej szczegółowo

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Zabudowa nowego turbozespołu w Elektrociepłowni MIKOŁAJ

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Zabudowa nowego turbozespołu w Elektrociepłowni MIKOŁAJ Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Zabudowa nowego turbozespołu w Elektrociepłowni MIKOŁAJ Konferencja techniczna : NOWOCZESNE KOTŁOWNIE Zawiercie, kwiecień 2013

Bardziej szczegółowo

Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok

Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok 76 III Konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina 2012 Dostosowanie turbozespołu parowego o mocy 50 MW do współpracy z nowym kotłem

Bardziej szczegółowo

I. Modernizacja turbiny z wymianą układu przepływowego

I. Modernizacja turbiny z wymianą układu przepływowego Załącznik nr 1 Zakres rzeczowy Turbina I. Modernizacja turbiny z wymianą układu przepływowego L.p. Zakres prac Jedn. miary Ilość jedn. Ciężar całk. [kg] 1. Prace zakończeniowe 1.1 Pomiar stanu dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowego stopnia turbiny na bloku nr 8 w Elektrowni Połaniec (patenty P 160-805, P 171-215). Ocena efektów energetyczno ekonomicznych.

Wdrożenie nowego stopnia turbiny na bloku nr 8 w Elektrowni Połaniec (patenty P 160-805, P 171-215). Ocena efektów energetyczno ekonomicznych. Wdrożenie nowego stopnia turbiny na bloku nr 8 w Elektrowni Połaniec (patenty P 160-805, P 171-215). Ocena efektów energetyczno ekonomicznych. Autorzy: Andrzej Gardzilewicz Andrzej Pałżewicz Mariusz Szymaniak

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA MODERNIZACJE LIKWIDACJA DO 1998 ROKU PONAD 500 KOTŁOWNI LOKALNYCH BUDOWA NOWYCH I WYMIANA

Bardziej szczegółowo

POMPA SMAROWNICZA TYP MPS 10

POMPA SMAROWNICZA TYP MPS 10 POMPA SMAROWNICZA TYP MPS 10 Zastosowanie Pompa jest przeznaczona do smarowania smarem plastycznym lub olejem maszyn i urządzeń wymagających ciągłego podawania środka smarującego w małych ilościach. Doprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U T M A S Z Y N P R Z E P Ł Y W O W Y C H i m. R o b e r t a S z e w a l s k i e g o P O L S K I E J A K A D E M I N A U K

I N S T Y T U T M A S Z Y N P R Z E P Ł Y W O W Y C H i m. R o b e r t a S z e w a l s k i e g o P O L S K I E J A K A D E M I N A U K I N S T Y T U T M A S Z Y N P R Z E P Ł Y W O W Y C H i m. R o b e r t a S z e w a l s k i e g o P O L S K I E J A K A D E M I N A U K skrytka pocztowa 621 80-952 Gdańsk ulica J.Fiszera 14 Projekt NCN

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2dni- 1dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia ogólne, podstawy

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz

Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz Wytwarzanie prądu w elekrowniach konwencjonalnych W elektrowniach kondensacyjnych większa część włożonej energii pozostaje niewykorzystana i jest tracona

Bardziej szczegółowo

Część II: Specyfikacja Techniczna

Część II: Specyfikacja Techniczna 1 z 75 Część II: Specyfikacja Techniczna 1/75 2 z 75 Spis treści. I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Cel zadania. 2. Stan obecny 3. Opis przedmiotu zamówienia (zakres rzeczowy i wymagania szczegółowe). 4. Termin

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności dokonywania pomiarów parametrów roboczych układu pompowego. Zapoznanie z budową

Bardziej szczegółowo

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125 POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125 Wielostopniowe pompy VOGEL wykorzystują ideę budowy modułowej,która maksymalizuje wymienność komponentów. System budowy modułowej pozwala na techniczne dopasowanie

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain STS 40

Opis serii: Wilo-Drain STS 40 Opis serii: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże zanieczyszczenia w następujących

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew nia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1 strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Giżycko al. Wojska Polskiego 21 1.1 Kotłownia w budynku nr 1 - kocioł nr 4 1.1.1 KNR 402/401/4 1.1.2 KNR 402/408/5 Oczyszczenie elementu kotła żeliwnego - półczłonu 6 szt

Bardziej szczegółowo

1 Układ kondensacji spalin ( UKS )

1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) 1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) W wyniku spalania biomasy o dużej zawartość wilgoci: 30 50%, w spalinach wylotowych jest duża zawartość pary wodnej. Prowadzony w UKS proces kondensacji pary wodnej zawartej

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... Korpus odlewany z żeliwa szarego EN-GJL-250 (< DN 300) lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 ( DN 350) DN40... DN400 k vs 50... 14500 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Budowa pompy

Wprowadzenie. Budowa pompy 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...str.3 2. Budowa pompy...str.3 3. Budowa oznaczenie pomp zębatych PZ2...str.4 4. Dane techniczne...str.5 5. Pozostałe dane techniczne...str.6 6. Karty katalogowe PZ2-K-6,3;

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw Prezentując najnowszy model gazowego wiszącego kotła kondensacyjnego Zeus Victrix Superior kw Immergas po raz kolejny wyznacza nowe standardy dla kotłów wiszących. To początek

Bardziej szczegółowo

AGREGAT BOCZNIKOWEGO FILTROWANIA SERII ABF-I/50-10

AGREGAT BOCZNIKOWEGO FILTROWANIA SERII ABF-I/50-10 AGREGAT BOCZNIKOWEGO FILTROWANIA SERII ABF-I/50-10 Produkt Polski 1 Dane producenta Producent: BBT Sp. z o.o. Adres: 35-11 Rzeszów; ul. M. Reja 1 Telefon/Fax: (017) 85 33 97 E-mail: Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

Lista sygnałów dla kotła parowego OR32 z regulacją klapami wyciągu i podmuchów. IMPACT s.c. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Lista sygnałów dla kotła parowego OR32 z regulacją klapami wyciągu i podmuchów. IMPACT s.c. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA IMPACT s.c. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA 02-555 Warszawa Al. Niepodległości 177 tel. 825-55-85 fax. 825-79-14 E-mail. impact@impact.com.pl www.impact.com.pl Lista sygnałów dla kotła parowego OR32 z regulacją

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ AUTOMATYKI

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ AUTOMATYKI ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ AUTOMATYKI Sp. z o.o. ul. Tęczowa 57 50-950 Wrocław tel. 71 342-88-30 fax. 71 342-89-20 www.zpua.pop.pl zpua@zpua.pop.pl ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ AUTOMATYKI Sp. z o.o. Wrocław

Bardziej szczegółowo

Pompy odśrodkowe wielostopniowe z uszczelnieniem wału Typ HZ / HZA / HZAR

Pompy odśrodkowe wielostopniowe z uszczelnieniem wału Typ HZ / HZA / HZAR Pompy odśrodkowe wielostopniowe z uszczelnieniem wału Typ HZ / HZA / HZAR Ogólnie Pompy DICKOW typu HZ/HZA są jedno lub wielostopniowymi pompami odśrodkowymi z uszczelnieniem wału. Zastosowanie Pompy typu

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA PL.TBPA.9 Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA GOLD wielkości /, 8,, /, /, /, /, /8 COMPACT wielkości: / Informacje ogólne Jeżeli centrala GOLD zawiera nagrzewnicę wodną bez zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Więcej niż automatyka More than Automation

Więcej niż automatyka More than Automation Więcej niż automatyka More than Automation ZASTOSOWANIE SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE MEMBRANOWE WIELOSPRĘŻYNOWE TYP P5/R5 Z INTEGRALNYM USTAWNIKIEM ELEKTROPNEUMATYCZNYM Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

1.Budowa. 2. Zakres stosowania. 3. Montaż i instalacja 4. Użytkowanie i konserwacja.

1.Budowa. 2. Zakres stosowania. 3. Montaż i instalacja 4. Użytkowanie i konserwacja. INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZBIORNIKÓW HYDROFOROWYCH TYPU 1.Budowa. Zbiorniki hydroforowe typu wykonane są z blachy stalowej jako konstrukcje całkowicie spawane. Zbiorniki są cynkowane ogniowo..

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH. kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych GCO-DZ-21-03 GCO-DP-25-00 GCO-DZ-25-00

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH. kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych GCO-DZ-21-03 GCO-DP-25-00 GCO-DZ-25-00 CERTYF I KAT KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych typ: jednounkcyjnych typ s.a. 58-60 Świebodzice, ul. Wałbrzyska 33 tel.(0 74) 854-27-07;

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne Dane techniczne Zakres stosowania: Grupa armaturowo-pompowo-wymiennikowa (dalej solarna ) Regusol X umożliwia kontrolowane przekazanie energii cieplnej z obiegu pierwotnego (solarnego) do obiegu wtórnego

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia mieszarki

1. Oznaczenia mieszarki Mieszarka Wstęgowa 1. Oznaczenia mieszarki 1. Osłona na silnik Osłona ochronna nie powinna być otwierana podczas pracy maszyny. Demontaż powinien być wykonany pod okiem specjalisty. 2. Osłona na sprzęgło

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

I. Zakres (opis) przedmiotu zamówienia.

I. Zakres (opis) przedmiotu zamówienia. I. Zakres (opis) przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja regulatorów turbin bloków 200 MW nr 4 i 5. Modernizacja polega na wymianie wyeksploatowanego regulatora typu UNIMAT - 3M

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne

Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne Copyright by: Krzysztof Serafin. Brzesko 2007 Na podstawie skryptu 1220 AGH Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne 1. Siłownik z zabudowanym blokiem sterującym Ten ruch wahadłowy tłoka siłownika jest

Bardziej szczegółowo

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Zawór proporcjonalny do różnych mediów VZQA

Zawór proporcjonalny do różnych mediów VZQA Główne cechy i przegląd Funkcja Zawór proporcjonalny jest zaworem 2/2 do sterowania przepływami mediów. W położeniu wyjściowym jest otwarty. Elementem odcinającym jest cylindryczny element zaciskowy wykonany

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego.

Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego. o.o. mgr inż. Krzysztof Szałucki Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego. Wstęp. Użytkownicy kotłowni parowych mogą oszczędzać energię poprzez wykorzystanie specyficznych

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

Urządzenia nastawcze

Urządzenia nastawcze POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Urządzenia nastawcze Laboratorium automatyki (A-V) Opracował: dr inż. Leszek Remiorz Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rewizji kotła KP-8/2,5

Sprawozdanie z rewizji kotła KP-8/2,5 Sprawozdanie z rewizji kotła KP-8/2,5 Żerdziny 15.10.2013r. W dniu 02.10.2013r. został przeprowadzony przegląd kotła parowego, spalającego wilgotną biomasę, o wydajności 8 t/h i maksymalnym ciśnieniu pary

Bardziej szczegółowo

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13 PL 217369 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217369 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396507 (51) Int.Cl. F23G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Podgrzew gazu pod kontrolą

Podgrzew gazu pod kontrolą Podgrzew gazu pod kontrolą Funkcjonalności Automatyczne sterowanie THERMOSMARTLINE to nowoczesny, elastyczny system podgrzewu gazu dedykowany dla stacji gazowych. To komplementarny układ, który łączy w

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 18 ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO CIĄGNIKA

ĆWICZENIE 18 ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO CIĄGNIKA ĆWICZENIE 18 ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO CIĄGNIKA 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania podzespołów ciągnika oraz poznanie wpływu cech konstrukcyjnych układu napędowego

Bardziej szczegółowo

UKŁADY KOGENERACYJNE. DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA I EKSPLOATACJI

UKŁADY KOGENERACYJNE. DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA I EKSPLOATACJI UKŁADY KOGENERACYJNE. DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA I EKSPLOATACJI Autor: Andrzej Grzesiek Dorago Energetyka ( Energetyka Cieplna i Zawodowa - nr 5/2010) Obserwując zmiany zachodzące na światowych rynkach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu SŁUPOWE

Instrukcja montażu SŁUPOWE Instrukcja montażu ZAWORY SŁUPOWE Automatyczne płukanie zwrotne Automatyczne płukanie powtórne Przełączanie na tryb oszczędnościowy Przełączanie basen wanna spa Przełączanie pomiędzy 2 atrakcjami basenowymi

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne pompy obiegowe do c.o.

Elektroniczne pompy obiegowe do c.o. POe Elektroniczne pompy obiegowe do c.o. PRZEZNACZENIE Pompy typoszeregu POe zostały przewidziane do tłoczenia czystej wody grzewczej. Pompowana ciecz powinna być wolna od zanieczyszczeń, niewybuchowa,

Bardziej szczegółowo

Opisy kodów błędów. www.obd.net.pl

Opisy kodów błędów. www.obd.net.pl Opisy kodów błędów. P0010 Przestawiacz zmieniający kąt ustawienia wałka rozrządu A, wadliwe działanie układu dolotowego/lewego/przedniego (blok cylindrów nr 1) zmiany faz rozrządu P0011 Kąt ustawienia

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik PRE-MIX sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna elektroniczna modulacja mocy

Bardziej szczegółowo

Zawory z gniazdem kątowym VZXF

Zawory z gniazdem kątowym VZXF Główne cechy i przegląd Funkcja Zawór z gniazdem kątowym VZXF jest sterowanym zewnętrznie zaworem 2/2. Zawory o tej konstrukcji są przełączane przez dodatkowe medium sterujące. Zawór w położeniu spoczynkowym

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ELEMENTÓW I UKŁADÓW PNEUMATYKI Sp. z o.o.

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ELEMENTÓW I UKŁADÓW PNEUMATYKI Sp. z o.o. OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ELEMENTÓW I UKŁADÓW PNEUMATYKI Sp. z o.o. 25-217 Kielce tel. (0-41)361-50-15; 361-91-01 ul. Hauke Bosaka 15 fax (0-41)361-17-51 www.obreiup.com.pl e-mail: obreiup@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

Zawór bezobsługowy zmiękkim wyłożeniem regulacyjny i do pomiaru przepływu PN 16 DN 3/8" - 2" DN 10-50

Zawór bezobsługowy zmiękkim wyłożeniem regulacyjny i do pomiaru przepływu PN 16 DN 3/8 - 2 DN 10-50 Katalog produktu 7129.1/2-61 BOA-Control R SAR Zawór bezobsługowy zmiękkim wyłożeniem regulacyjny i do pomiaru przepływu z wewnętrznym gwintem ISO7/BS21 PN 16 DN 3/8" - 2" DN 10-50 Zastosowanie Układy

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o układzie pneumatycznym. Konstrukcja układu pneumatycznego. Definicje PGRT. Zbiornik sprężonego powietrza

Ogólne informacje o układzie pneumatycznym. Konstrukcja układu pneumatycznego. Definicje PGRT. Zbiornik sprężonego powietrza Definicje Ważne jest, aby podczas pracy z układem pneumatycznym pojazdu znać poniższe definicje i pojęcia: Zbiornik sprężonego powietrza Zbiornik będący pod ciśnieniem, zawierający sprężone powietrze.

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA 1. Instalacja kolektorów słonecznych Instalacje solarne dla potrzeb domów prywatnych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY HAMULEC HYDRAULICZNY

ZINTEGROWANY HAMULEC HYDRAULICZNY ZINTEGROWANY HAMULEC HYDRAULICZNY Zintegrowany hamulec hydrauliczny zbudowany jest z siłownika pneumatycznego pełniącego funkcję urządzenia wykonawczego oraz obwodu hydraulicznego, którego zadaniem jest

Bardziej szczegółowo

Energetyka konwencjonalna

Energetyka konwencjonalna ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ Energetyka konwencjonalna Dr hab. inż. prof. ZUT ZBIGNIEW ZAPAŁOWICZ Energetyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wprowadzenie...str.3 Budowa oznaczenia...str.4 Dane techniczne pomp PZ4 3a. Grupa I...str.5 3b. Grupa II...str.5 3c. Grupa III...str.

SPIS TREŚCI Wprowadzenie...str.3 Budowa oznaczenia...str.4 Dane techniczne pomp PZ4 3a. Grupa I...str.5 3b. Grupa II...str.5 3c. Grupa III...str. 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...str.3 Budowa oznaczenia...str.4 Dane techniczne pomp PZ4 3a. Grupa I...str.5 3b. Grupa II...str.5 3c. Grupa III...str.6 Wymiary gabarytowe 4a. Grupa I (geometryczna objętość:

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis DN 15 32 DN 40, 50 DN 50 100 DN 125 DN 150 DN 200, 250 DH-SMT/SI AHQM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA OBSŁUGI SYSCASSETTE KLIMAKONWEKTORY KASETONOWE 2012-06

INSTRUKCJA TECHNICZNA OBSŁUGI SYSCASSETTE KLIMAKONWEKTORY KASETONOWE 2012-06 SYSCASSETTE KLIMAKONWEKTORY KASETONOWE 2012-06 wersja 2012-0 Notatki uŝytkownika: Systemair S.A. al. Krakowska 169 Łazy k/warszawy 05-552 Wólka Kosowska tel./022/703 50 00 fax./022/703 50 99 email:info@systemair.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

1. Układ taśmy sortowniczej z separatorem magnetycznym

1. Układ taśmy sortowniczej z separatorem magnetycznym . Układ taśmy sortowniczej z separatorem magnetycznym Taśma sortownicza.. 3 Konstrukcja Opis pozycja./ Wydajność 6000 [kg/h] 3 [m] x [m] Silnik elektryczny trójfazowy [kw] 3 Konstrukcje pomocnicze Opis

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 5, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65 15 AFQM DN 150 50

Bardziej szczegółowo

Katalog Ferroli 2014/1

Katalog Ferroli 2014/1 Katalog Ferroli 204/ Gazowy kocioł dwufunkcyjny NOWOŚĆ! DOMINA N - dwufunkcyjny gazowy kocioł wiszący - płynna modulacja mocy dla c.o. i c.w.u. - palnik atmosferyczny ze stali nierdzewnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE AGREGATY HYDRAULICZNE

KOMPAKTOWE AGREGATY HYDRAULICZNE KOMPAKTOWE AGREGATY HYDRAULICZNE MINIAGREGAT SPALINOWY KAH-2.8HP-R-Z8 MINIAGREGAT Z SILNIKIEM PRĄDU STAŁEGO 12 LUB 24 VDC KAH-12VDC-A-Z10 KAH-24VDC-D-Z8 MINIAGREGAT Z SILNIKIEM TRÓJFAZOWYM LUB JEDNOFAZOWYM

Bardziej szczegółowo

Zestawy szeregowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie

Zestawy szeregowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY. część pompowa. sterowanie ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych budynków użyteczności publicznej wodociągów KONCEPCJA BUDOWY część pompowa OBSZAR UŻYTKOWANIA Wydajność do 70 m 3 /h Wys.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Autor: Piotr Kirpsza - ENEA Wytwarzanie ("Czysta Energia" - nr 1/2015) W grudniu 2012 r. Elektrociepłownia Białystok uruchomiła drugi fluidalny

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o.

UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o. - 1 UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o. Firma TAKOM założona w 1991r jest firmą inżynierską specjalizującą się w technice automatyki napędu

Bardziej szczegółowo