Podręcznik API. Przedstawia sposób programowego wysyłania faksów z innych aplikacji za pomocą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik API. Przedstawia sposób programowego wysyłania faksów z innych aplikacji za pomocą"

Transkrypt

1 Podręcznik API Przedstawia sposób programowego wysyłania faksów z innych aplikacji za pomocą interfejsów API programu GFI FaxMaker.

2 Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w szczególności, ale nie wyłącznie, gwarancji przydatności handlowej, gwarancji przydatności do szczególnego celu i gwarancji nienaruszenia prawa. Firma GFI Software nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym wszelkie szkody wtórne i incydentalne mogące wyniknąć z zastosowania, wykorzystania lub użycia niniejszego dokumentu. Informacje zostały zaczerpnięte ze źródeł dostępnych publicznie. Pomimo podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapewnienia rzetelności podanych danych, firma GFI nie gwarantuje, nie deklaruje ani nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, dokładność, aktualność lub trafność informacji zawartych w tym dokumencie, za błędy w druku, nieaktualne informacje lub inne błędy. Firma GFI zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji produktów, oprogramowania i dokumentacji bez powiadomienia. Pełna odpowiedzialność za używanie i stosowanie dowolnego produktu lub usługi firmy GFI spoczywa na użytkowniku. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami bez otrzymania uprzedniego pisemnego upoważnienia od firmy GFI Software. W przypadku zauważenia błędów rzeczowych w niniejszym dokumencie prosimy o skontaktowanie się z naszą firmą. Wszelkie wątpliwości zostaną jak najszybciej zweryfikowane. GFI i GFI FaxMaker to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy GFI Software bądź jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe zawarte w niniejszej dokumentacji należą do ich prawych właścicieli. Program GFI FaxMaker podlega prawom autorskim należącym do firmy GFI Software Development Ltd GFI Software Development Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja dokumentu: Ostatnia aktualizacja (miesiąc/dzień/rok): 5/6/2015

3 Spis treści 1 Interfejsy API programu GFI FaxMaker 4 2 Interfejs TextAPI Jak działa usługa TextAPI Włączanie usługi TextAPI w programie GFI FaxMaker Tworzenie plików TextAPI 7 3 Interfejs XMLAPI Jak działa usługa XMLAPI Włączanie usługi XMLAPI w programie GFI FaxMaker Tworzenie interfejsów XMLAPI Pola i parametry faksu Pola i parametry wiadomości SMS 22 4 Interfejs API usług sieci Web Wymagania i ważne uwagi Wprowadzenie Funkcje interfejsu API Klasy Wyliczenia Zarządzanie kolejką interfejsu API usług sieci Web 34 5 Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna Inne zasoby umożliwiające rozwiązywanie problemów 36

4 1 Interfejsy API programu GFI FaxMaker Interfejsy API umożliwiają zintegrowanie oprogramowania innych firm z programem GFI FaxMaker. Ta automatyzacja procesów znajduje zastosowanie w wielu różnych branżach i dziedzinach, w tym w służbie zdrowia, handlu i bankowości. Na przykład połączenie interfejsu XMLAPI z oprogramowaniem do fakturowania pozwala utworzyć szablon raportu XML dla zestawień i sald dotyczących konta. Następnie można tworzyć okresowo ten raport dla każdego klienta będącego dłużnikiem i zapisywać go w folderze pobierania interfejsu XMLAPI. Program Program GFI FaxMaker będzie automatycznie przesyłać te zestawienia do odpowiednich odbiorców. Rodzaje interfejsów API dostępnych w programie GFI FaxMaker: Interfejs XMLAPI Interfejs TextAPI Interfejs API usług sieci Web Wysyłanie faksów lub wiadomości SMS za pomocą plików XML. Oprogramowanie innej firmy można skonfigurować w taki sposób, aby automatycznie generowało pliki interfejsu API, i przesyłać faksy zbiorczo. Program GFI FaxMaker pobiera i przesyła wszystkie pliki tekstowe zapisane w niestandardowym folderze pobierania XMLAPI. Pliki interfejsu XMLAPI muszą być sformatowane zgodnie ze standardową konwencją za pomocą pól i parametrów stosowanych w programie GFI FaxMaker przy przetwarzaniu faksów i wiadomości SMS. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Interfejs XMLAPI (strona 11). Wysyłanie faksów za pomocą plików zawierających zwykły tekst. Oprogramowanie innej firmy można skonfigurować w taki sposób, aby automatycznie generowało pliki interfejsu API, i przesyłać faksy zbiorczo. Program GFI FaxMaker pobiera i przesyła wszystkie pliki tekstowe zapisane w niestandardowym folderze pobierania TextAPI. Pliki interfejsu TextAPI muszą być sformatowane zgodnie ze standardową konwencją za pomocą pól i parametrów stosowanych w programie GFI FaxMaker przy przetwarzaniu faksów i wiadomości SMS. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Interfejs TextAPI (strona 5). Interfejs API usług sieci Web programu GFI FaxMaker pozwala na tworzenie własnych aplikacji, które mogą łączyć się bezpośrednio z programem GFI FaxMaker. Dzięki temu można wysyłać i odbierać faksy bezpośrednio z poziomu takiej aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Interfejs API usług sieci Web (strona 26). GFI FaxMaker 1 Interfejsy API programu GFI FaxMaker 4

5 2 Interfejs TextAPI Interfejs TextAPI to funkcja programu GFI FaxMaker umożliwiająca transmisję faksów z plików tekstowych. Pliki te muszą być sformatowane zgodnie ze standardową konwencją za pomocą pól i parametrów stosowanych w programie GFI FaxMaker przy przesyłaniu faksów. Plik interfejsu TextAPI są umieszczane w dedykowanym folderze. Program GFI FaxMaker pobiera wszystkie pliki interfejsu TextAPI zapisane w tym folderze i przesyła ich zawartość za pośrednictwem faksu. Aby skonfigurować interfejs TextAPI, należy: Utworzyć dedykowany, dostępny dla programu GFI FaxMaker folder, w którym będą umieszczane pliki tekstowe do przesłania faksem. Włączyć funkcję TextAPI w programie GFI FaxMaker. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Włączanie usługi TextAPI w programie GFI FaxMaker (strona 5). Utworzyć pliki interfejsu TextAPI, korzystając z pól i parametrów akceptowanych przez program GFI FaxMaker. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Tworzenie plików TextAPI (strona 7). 2.1 Jak działa usługa TextAPI Rysunek 1: Jak działa usługa TextAPI Krok Generowanie interfejsu TextAPI Zwykle automatyczne generowanie plików interfejsu TextAPI jest skonfigurowane w aplikacji innej firmy. Należy się upewnić, że wygenerowany plik jest zgodny z parametrami, polami o wymaganiami programu GFI FaxMaker opisanymi w niniejszym podręczniku. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Tworzenie plików TextAPI (strona 7). Zapisywanie interfejsu API w folderze pobierania TextAPI W programie GFI FaxMaker należy skonfigurować foldery, z których mają być pobierane interfejsy API. Wygenerowany plik interfejsu API należy zapisać w odpowiednim folderze. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Włączanie usługi TextAPI w programie GFI FaxMaker (strona 5). Pobieranie interfejsu API przez program GFI FaxMaker Program GFI FaxMaker okresowo sprawdza skonfigurowane foldery w poszukiwaniu plików *.txt interfejsów API. Przetwarzanie i transmisja faksu w programie GFI FaxMaker Program GFI FaxMaker przetwarza pobrane interfejsy API i przesyła faks zgodnie z polami i parametrami określonymi w danym pliku interfejsu API. UWAGA Należy się upewnić, że załączniki i pliki treści są w pełni zapisane w odpowiedniej lokalizacji przed umieszczeniem plików interfejsu API w folderze pobierania. Wszelkie załączniki należy umieścić w folderze TextAPI. 2.2 Włączanie usługi TextAPI w programie GFI FaxMaker Aby włączyć i skonfigurować usługę TextAPI: GFI FaxMaker 2 Interfejs TextAPI 5

6 1. W oknie GFI FaxMaker Configuration kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Advanced > Text-API/XMLAPI i wybierz polecenie Properties. Zrzut ekranu 1: Włączanie usługi TextAPI 2. Na karcie TextAPI skonfiguruj następujące opcje: Tabela 1: Opcje interfejsu TextAPI Opcja Enabled Folders to scan Store all response files in one folder Format text using coverpage Włącza interfejs TextAPI. Określ foldery, w których będą umieszczane pliki interfejsu Text API przeznaczone do przetworzenia w programie GFI FaxMaker. Kliknij przycisk Add, aby wybrać foldery. W celu uruchomienia rekursywnego skanowania podfolderów w poszukiwaniu plików interfejsu TextAPI, wybierz opcję Include Subfolders. Po przetworzeniu pliku interfejsu TextAPI, w którym nie określono parametru FROM program GFI FaxMaker tworzy plik odpowiedzi. Domyślnie program GFI FaxMaker zapisuje pliki odpowiedzi w folderach pobierania. Aby zapisać wszystkie pliki odpowiedzi w jednym folderze, wybierz tę opcję i określ lokalizację. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Pliki odpowiedzi TextAPI (strona 9). Wybierz stronę tytułową, która ma być używana z faksami interfejsu TextAPI. Aby uzyskać więcej informacji o stronach tytułowych, zapoznaj się z artykułem GFI FaxMakerPodręcznik administrowania i konfiguracji. 3. Kliknij przycisk OK. Następny krok: Zacznij tworzenie plików TextAPI. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Tworzenie plików TextAPI (strona 7). GFI FaxMaker 2 Interfejs TextAPI 6

7 2.3 Tworzenie plików TextAPI Podczas korzystania z interfejsu TextAPI należy utworzyć plik tekstowy (format.txt) o następującej strukturze: Tabela 2: Struktura pliku TextAPI Wiersz Pierwszy wiersz Drugi wiersz (opcjonalny) Kolejne wiersze Zawiera numer faksu poprzedzony dwoma dwukropkami w następującym formacie: ::numer faksu Na przykład: :: Można dołączyć również inne parametry, zachowując następujący format. ::imię, firma, nazwisko, dział, adres , numer faksu Na przykład, aby wysłać faks do Johna Smitha pracującego w dziale Sales firmy John Company i mającego adres oraz numer faksu , należy wprowadzić następujący wpis: ::John, John Company, Smith, Sales, Zawiera inne opcje wysyłania poprzedzone dwoma dwukropkami. Na przykład: ::S=pricelist Kolejne parametry należy oddzielać przecinkami. Na przykład: ::c=cover1,23:15,b=5 Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Opcje wysyłania interfejsu TextAPI (strona 7). Umożliwiają wprowadzenie tekstu wiadomości do przefaksowania Opcje wysyłania interfejsu TextAPI W drugim wierszu pliku interfejsu TextAPI można określić różne opcje wysyłania. UWAGA Istnieje możliwość określenia wielu opcji. Kolejne parametry należy oddzielać przecinkami. Na przykład: ::s=subject,from=peter,c=coverpage1,23:15,b=5 UWAGA W programie GFI FaxMaker nie jest rozróżniana wielkość liter. Parametry mogą być zapisywane zarówno wielkimi, jak i małymi literami. Tabela 3: Parametry interfejsu TextAPI Opcja wysyłania Parametr Temat Nadawca ::S=To jest temat lub ::subject=to jest temat ::fr=nazwa lub ::from=nazwa Określa temat faksu. Ten tekst jest wstawiany w polu <subject> na stronie tytułowej. Tekst To jest temat należy zastąpić faktycznym tematem. Ten parametr określa nadawcę faksu. Podana nazwa jest umieszczana na stronie tytułowej w polu nazwy nadawcy. Tekst nazwa należy zastąpić nazwą nadawcy. UWAGA: Jeśli ta opcja nie jest określona, program GFI FaxMaker nie ma informacji na temat nadawcy i nie może przesłać raportu o transmisji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamiast tego jest generowany plik odpowiedzi. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Pliki odpowiedzi TextAPI (strona 9). GFI FaxMaker 2 Interfejs TextAPI 7

8 Opcja wysyłania Parametr Załącznik ::A=NazwaPliku Określa plik dołączany do faksu. Ten plik musi być umieszczony w tym samym folderze pobierania interfejsu TextAPI. Tekst NazwaPliku należy zastąpić nazwą i rozszerzeniem załączanego pliku. Na przykład: ::A=FaxAttachment.tif Używając tego polecenia wielokrotnie, można załączyć wiele plików. Na przykład: ::A=FaxAttachment.tif,A=disclaimer.tif UWAGA: Załączniki są trwale usuwane z folderu pobierania. Jeśli jest potrzebna ich kopia, należy ją wykonać przed przeniesieniem załącznika do folderu TextAPI. Priorytet Kod bilingowy Harmonogram Strona tytułowa Strona wstępna Wysoki priorytet ::p=high lub ::p=h lub ::priority=high lub ::priority=h Niski priorytet ::p=low lub ::p=l lub ::priority=low lub ::priority=l ::B=nnnn lub ::billingcode=nnnn ::RRRR-MM-DD-gg:mm:ss lub ::gg:mm ::C=NazwaStronyTytułowej lub ::Coverpage=NazwaStronyTytułowej ::F=StronaWstępna lub ::frontcover=stronawstępna Określa priorytet (wysoki lub niski) stosowany podczas wysyłania faksu. Ten parametr umożliwia określenie kodu bilingowego, jeśli użycie tego kodu zostało skonfigurowane w programie GFI FaxMaker. Wartość nnnn należy zastąpić kodem bilingowym. Określa datę i godzinę lub tylko godzinę wysłania faksu. Wartości do zastąpienia: RRRR rok MM miesiąc DD dzień gg godzina w formacie 24-godzinnym mm minuty ss sekundy Na przykład: :: :05:00 Domyślnie program GFI FaxMaker korzysta z domyślnej strony tytułowej skonfigurowanej w programie GFI FaxMaker. Ten parametr umożliwia wysłanie faksu z określoną stroną tytułową. Wartość NazwaStronyTytułowej należy zastąpić nazwą żądanej strony tytułowej skonfigurowaną w programie GFI FaxMaker. Można również użyć ustawienia ::C=none, aby nie dodawać żadnej strony tytułowej. Ten parametr umożliwia wysłanie faksu z określoną stroną wstępną. Wartość StronaWstępna należy zastąpić nazwą żądanej strony wstępnej skonfigurowaną w programie GFI FaxMaker. GFI FaxMaker 2 Interfejs TextAPI 8

9 Opcja wysyłania Linia faksowa Rozdzielczość Nagłówek Podsumowanie raportu transmisji Parametr ::line=n lub ::l=n Wysoka rozdzielczość ::H lub ::high Zwykła rozdzielczość ::N lub ::normal ::fh=nagłówek lub ::faxheader=nagłowek Wysyłanie podsumowania raportu transmisji ::tr=summary Brak podsumowania ::tr=none Ten parametr umożliwia zażądanie wysłania faksu na określonej linii faksowej. Wartość n należy zastąpić numerem linii faksowej skonfigurowanej w oknie GFI FaxMaker Configuration. UWAGA: Jeśli dana linia jest zajęta lub niedostępna, faks jest wysyłany na innej linii. W celu wysłania faksu ściśle z określonej linii należy użyć następującego parametru: ::dl=n Faks nie zostanie wysłany do momentu, aż dana linia będzie dostępna. UWAGA: Parametr dl jest również dostępny w przypadku korzystania z poleceń TextAPI w wiadomościach SMS i umożliwia żądanie wysłąnia wiadomości SMS przez określoną linię GSM. Ten parametr określa rozdzielczość faksu. Można użyć rozdzielczości wysokiej (200 * 200 dpi) lub normalnej (200 * 100 dpi). Ta opcja umożliwia ustawienie osobistego nagłówka dodawanego do nagłówka domyślnego u góry faksu. Wartość nagłówek należy zastąpić tekstem nagłówka, który ma zostać dodany. Wartość summary powoduje otrzymywanie jednego raportu transmisji po wysłaniu faksu do wielu odbiorców. Wartość none powoduje, że raport transmisji po przesłaniu faksu nie jest otrzymywany interfejsu TextAPI ::John, John's Company, Smith, Sales, ::from=bob Jones,subject=Hi John,H,fh=Faks testowy To jest faks. Pozdrawiam, Paul Pliki odpowiedzi TextAPI Po przetworzeniu interfejsu TextAPI niemającego określonego nadawcy (opcja from lub fr w drugim wierszu) program GFI FaxMaker tworzy plik odpowiedzi zawierający wynik transmisji faksu. Jeśli nadawca jest określony, odpowiedź z raportem dotyczącym transmisji jest do niego wysyłana pocztą elektroniczną. Domyślnie plik odpowiedzi jest tworzony w folderze, z którego pobrano plik interfejsu TextAPI. Program GFI FaxMaker można również skonfigurować w taki sposób, aby zapisywał wszystkie pliki odpowiedzi w jednym folderze. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Store all response files in one folder (strona 6). Nazwa pliku odpowiedzi jest taka sama jak nazwa pliku interfejsu TextAPI. Rozszerzenie nazwy pliku zależy od wyniku transmisji: *.ok wskazuje na pomyślne przesłanie faksu. *.err wskazuje na brak możliwości wysłania faksu. Komunikat podany w sekcji Description ułatwia rozwiązywanie problemu. GFI FaxMaker 2 Interfejs TextAPI 9

10 Zrzut ekranu 2: owy komunikat odpowiedzi interfejsu TextAPI GFI FaxMaker 2 Interfejs TextAPI 10

11 3 Interfejs XMLAPI Interfejs XMLAPI to funkcja programu GFI FaxMaker umożliwiająca transmisję faksów z plików XML. Pliki te muszą być sformatowane zgodnie ze standardową konwencją za pomocą pól i parametrów stosowanych w programie GFI FaxMaker przy przesyłaniu faksów. Plik interfejsu XMLAPI są umieszczane w dedykowanym folderze. Program GFI FaxMaker pobiera wszystkie pliki interfejsu XMLAPI zapisane w tym folderze i przesyła ich zawartość za pośrednictwem faksu. Aby skonfigurować interfejs XMLAPI, należy: Utworzyć dedykowany, dostępny dla programu GFI FaxMaker folder, w którym będą umieszczane pliki XML do przesłania faksem. Włączyć funkcję XMLAPI w programie GFI FaxMaker. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Włączanie usługi XMLAPI w programie GFI FaxMaker (strona 12). Utworzyć pliki interfejsu XMLAPI, korzystając z pól i parametrów akceptowanych przez program GFI FaxMaker. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Tworzenie interfejsów XMLAPI (strona 13). 3.1 Jak działa usługa XMLAPI Rysunek 2: Jak działa usługa XMLAPI Krok Generowanie pliku XML API Zwykle automatyczne generowanie plików interfejsu XML API jest skonfigurowane w aplikacji innej firmy. Należy się upewnić, że wygenerowany plik jest zgodny z parametrami, polami o wymaganiami programu GFI FaxMaker. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Tworzenie interfejsów XMLAPI (strona 13). Zapisywanie interfejsu API w folderze pobierania XMLAPI W programie GFI FaxMaker należy skonfigurować foldery, z których mają być pobierane interfejsy API. Wygenerowany plik interfejsu API należy zapisać w odpowiednim folderze. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Włączanie usługi XMLAPI w programie GFI FaxMaker (strona 12). Pobieranie interfejsu API przez program GFI FaxMaker Program GFI FaxMaker okresowo sprawdza skonfigurowane foldery w poszukiwaniu plików *.xml interfejsów API. Przetwarzanie i transmisja faksu / wiadomości SMS w programie GFI FaxMaker Program GFI FaxMaker przetwarza pobrane interfejsy API i przesyła faks / wiadomość SMS zgodnie z polami i parametrami określonymi w danym pliku interfejsu API. UWAGA Załączniki i/lub plik treści należy umieścić zgodnie z konfiguracją określoną w parametrach XML interfejsu API. Należy się upewnić, że pliki załączników i plik treści są w pełni zapisane w odpowiedniej lokalizacji przed umieszczeniem plików interfejsu XMLAPI w folderze pobierania. Jeśli załączniki lub pliki treści nie będą dostępne dla programu GFI FaxMaker podczas pobierania, faksowanie nie powiedzie się. GFI FaxMaker 3 Interfejs XMLAPI 11

12 UWAGA Po przesłaniu faksu za pomocą interfejsu XMLAPI program GFI FaxMaker generuje wiadomość odpowiedzi (plik *.status) w folderze XMLAPI. Zawiera ona szczegółowe informacje na temat transmisji faksu. Na tej podstawie użytkownicy, administratorzy i aplikacje innych firm mogą monitorować transmisję faksów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Pliki odpowiedzi XMLAPI (strona 20). 3.2 Włączanie usługi XMLAPI w programie GFI FaxMaker Aby włączyć i skonfigurować usługę XMLAPI: 1. W oknie GFI FaxMaker Configuration kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Advanced > Text-API/XMLAPI i wybierz polecenie Properties. Zrzut ekranu 3: Włączanie usługi XMLAPI 2. Na karcie XMLAPI kliknij opcję Enabled, aby włączyć usługę XMLAPI. 3. kliknij opcję Add, aby wybrać foldery, w których będą zapisywane pliki interfejsu XMLAPI. Aby dodatkowo sprawdzać podfoldery w poszukiwaniu plików interfejsu XMLAPI, wybierz opcję Include Subfolders. 4. Po przetworzeniu interfejsu XMLAPI program GFI FaxMaker tworzy plik odpowiedzi (z rozszerzeniem *.status). Domyślnie program GFI FaxMaker zapisuje pliki odpowiedzi w folderach pobierania. Aby zapisać wszystkie pliki odpowiedzi w jednym folderze, wybierz opcję Store all response files in one folder i określ lokalizację. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Pliki odpowiedzi XMLAPI (strona 20). 5. Kliknij przycisk OK. Następny krok: Rozpocznij tworzenie interfejsów API XML. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Tworzenie interfejsów XMLAPI (strona 13). GFI FaxMaker 3 Interfejs XMLAPI 12

13 3.3 Tworzenie interfejsów XMLAPI Podczas korzystania z interfejsu XMLAPI należy utworzyć plik XML (format.xml) zawierający przesyłanego faksu bądź wiadomości SMS. Wszystkie parametry XMLAPI powinny być umieszczone w kontenerze XML <faxmakerdata>. Dane należy umieścić trzech oddzielnych kontenerach w następujący sposób: Tabela 4: Kontenery pól interfejsu XMLAPI Kontenery XMLAPI <fields> <sender> <recipients> W tym kontenerze należy określić właściwości transmisji faksu, takie jak temat, załącznik i plik wiadomości. W tym kontenerze należy wprowadzić szczegółowe informacje o nadawcy. W tym kontenerze należy wprowadzić szczegółowe informacje o odbiorcy. UWAGA Wymagany jest również nagłówek XML. Zwykle jest on następujący: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> Aby dowiedzieć się więcej na temat pól i parametrów XMLAPI, zobacz: Pola i parametry faksu Pola i parametry wiadomości SMS owe pliki XMLAPI: interfejsu XMLAPI dla faksów: interfejsu XMLAPI dla wiadomości SMS: 3.4 Pola i parametry faksu Lista obsługiwanych pól i parametrów interfejsu XMLAPI do wysyłania faksów. Pola wiadomości Informacje o nadawcy Informacje o odbiorcy faksu Więcej informacji można uzyskać, analizując przykład użycia interfejsu XMLAPI dla wiadomości SMS: Pola wiadomości W kontenerze <fields> można określić następujące informacje: GFI FaxMaker 3 Interfejs XMLAPI 13

14 Tabela 5: Pola i parametry wiadomości Temat Ścieżka XML \faxmakerdata\fields\subject Harmonogram Priorytet Kod bilingowy Ścieżka XML Ścieżka XML Ścieżka XML Określa temat faksu. <subject>to jest temat faksu</subject> \faxmakerdata\fields\schedule Określa datę i godzinę wysłania faksu w następującym formacie: RRRR-MM-DD-GG:mm:ss Wartości do zastąpienia: RRRR rok MM miesiąc DD dzień gg godzina w formacie 24-godzinnym mm minuty ss sekundy <schedule> :15:00</schedule> \faxmakerdata\fields\priority Ustawia priorytet wiadomości Prawidłowe wartości to: low normal high veryhigh <priority>high</priority> \faxmakerdata\fields\billingcode Wymagane w przypadku włączenia funkcji Biling. Ustawia kod bilingu nadawcy wiadomości. <billingcode>25</billingcode> GFI FaxMaker 3 Interfejs XMLAPI 14

15 Rozdzielczość Strona tytułowa Strona wstępna Linia faksowa Ścieżka XML Ścieżka XML Ścieżka XML Ścieżka XML \faxmakerdata\fields\resolution Ten parametr określa rozdzielczość faksu. Prawidłowe wartości to: Normal (200 * 100 dpi) High (200 * 200 dpi) <resolution>high</resolution> \faxmakerdata\fields\coverpage Domyślnie faks jest wysyłany z zastosowaniem domyślnej strony tytułowej skonfigurowanej w programie GFI FaxMaker. Ten parametr umożliwia wysłanie faksu z określoną stroną tytułową. Należy wprowadzić nazwę żądanej strony tytułowej, podając jedną z poniższych wartości: Nazwa strony tytułowej skonfigurowana w programie GFI FaxMaker. Nazwa pliku strony tytułowej zapisanej w folderze <folder instalacyjny programu GFI FaxMaker >\Coverpage. Na przykład: generic.htm. <coverpage>corporate</coverpage> \faxmakerdata\fields\frontcovernote Domyślnie faks jest wysyłany z zastosowaniem domyślnej strony wstępnej skonfigurowanej w programie GFI FaxMaker. Ten parametr umożliwia wysłanie faksu z określoną stroną wstępną. Należy wprowadzić nazwę żądanej strony wstępnej, podając jedną z poniższych wartości: Nazwa strony wstępnej skonfigurowana w programie GFI FaxMaker. Nazwa pliku strony wstępnej zapisanej w folderze <folder instalacyjny programu GFI FaxMaker>\Coverpage. Na przykład: MyCovernote.htm. <frontcovernote>letterhead</frontcovernote> \faxmakerdata\fields\faxline Liczba Ten parametr umożliwia zażądanie wysłania faksu na określonej linii faksowej. Należy określić numer linii faksowej skonfigurowanej w oknie GFI FaxMaker Configuration. UWAGA: Jeśli dana linia jest zajęta lub niedostępna, faks jest wysyłany na innej linii. W celu wysłania faksu ściśle z określonej linii należy użyć następującego atrybutu: demandline= true <faxline demandline="true">3</faxline> GFI FaxMaker 3 Interfejs XMLAPI 15

16 Nagłówek Unikatowy identyfikator Interfejs TextAPI Ścieżka XML Ścieżka XML Ścieżka XML \faxmakerdata\fields\faxheader Należy wprowadzić osobisty nagłówek dodawany do nagłówka u góry faksu. <faxheader>to jest nagłówek faksu</faxheader> \faxmakerdata\fields\uid [maks. 255 znaków] Należy określić identyfikator używany do oznaczania wiadomości. Zapewnienie unikatowości identyfikatora należy do twórcy wiadomości. Maksymalna liczba znaków to 255. <uid>3a5a90s7de3g20k9y4d5e7e6fse28se5e097</uid> \faxmakerdata\fields\textapi Umożliwia określenie pojedynczego wiersza poleceń interfejsu TextAPI (z uwzględnieniem prefiksu :: ). To pole można określać wielokrotnie. Plik treści wiadomości Ścieżka XML <textapi>::billingcode=25,line=3</textapi> \faxmakerdata\fields\bodyfile Pełna ścieżka lub nazwa pliku UWAGA: Wymagane jest określenie załącznika lub pliku treści wiadomości. Umożliwia użycie zawartości pliku jako treści wiadomości na stronie tytułowej faksu. Określ plik treści w następującym formacie: Pełna ścieżka: Określ pełną ścieżkę do pliku treści (wraz z nazwą pliku). Plik jest automatycznie usuwany po pobraniu. Tylko nazwa pliku: Wprowadź tylko nazwę pliku treści, jeśli znajduje się on w folderze stron tytułowych: <folder instalacyjny programu GFI FaxMaker>\coverpage\. W tym przypadku plik treści nie zostanie usunięty po pobraniu. UWAGA: Należy się upewnić, że plik treści jest w pełni zapisany w odpowiedniej lokalizacji przed umieszczeniem plików interfejsu XMLAPI w folderze pobierania. Jeśli plik treści nie będzie dostępny dla programu GFI FaxMaker podczas pobierania, faksowanie nie powiedzie się. Aby określić typ pliku treści, należy użyć atrybutu type. W tym celu należy użyć jednego z poniższych atrybutów: type="text/html" ten atrybut wskazuje, że tekst treści wiadomości jest w formacie HTML. type="text/rtf" ten atrybut wskazuje, że tekst treści wiadomości jest w formacie RTF. Plików treści wiadomości w formacie RTF należy używać jedynie ze stronami tytułowymi w formacie RTF. type="text/plain" ten atrybut wskazuje, że tekst treści wiadomości jest w formacie zwykłego tekstu. Jeśli nie zostanie podany atrybut typu pliku, wiadomość zostanie wprowadzona jako zwykły tekst. <bodyfile type="text/plain">c:\temp\bodyfile.txt</bodyfile> GFI FaxMaker 3 Interfejs XMLAPI 16

17 Załącznik Ścieżka XML \faxmakerdata\fields\attachment Pełna ścieżka lub nazwa pliku (maksymalnie 60 załączników) UWAGA: Wymagane jest określenie załącznika lub pliku treści wiadomości. Dołącza zawartość podanego pliku do faksu. Określ plik treści w następującym formacie: Pełna ścieżka: Określ pełną ścieżkę załączników (wraz z nazwą pliku). Tylko nazwa pliku: Wprowadź tylko nazwę pliku, jeśli załączniki znajdują się w tym samym folderze co plik XMLAPI. UWAGA: Należy się upewnić, że pliki załączników są w pełni zapisane w odpowiedniej lokalizacji przed umieszczeniem plików interfejsu XMLAPI w folderze pobierania. Jeśli załączniki nie będą dostępne dla programu GFI FaxMaker podczas pobierania, faksowanie nie powiedzie się. UWAGA: Załączniki są usuwane po pobraniu. <attachment>c:\temp\document.doc</attachment> Pola nadawcy W kontenerze <sender> określić informacje o nadawcy w następujący sposób: Tabela 6: Pola i parametry nadawcy Imię Ścieżka XML \faxmakerdata\sender\firstname Ustawia imię nadawcy. <firstname>john</firstname> Nazwisko Ścieżka XML \faxmakerdata\sender\lastname Ustawia nazwisko nadawcy. <lastname>smith</lastname> Firma Ścieżka XML \faxmakerdata\sender\company Ustawia nazwę firmy nadawcy. <company>mycompany Name</company> Dział Ścieżka XML \faxmakerdata\sender\department Ustawia nazwę działu nadawcy. <department>sales</department> GFI FaxMaker 3 Interfejs XMLAPI 17

18 Numer telefonu Ścieżka XML \faxmakerdata\sender\voicenumber Ustawia numer telefonu (połączenia głosowe) nadawcy. <voicenumber>+1(800) </voicenumber> Adres Ścieżka XML \faxmakerdata\sender\ address Wymagane Ustawia adres nadawcy Pola odbiorcy faksu W kontenerze <recipient> można określić następujące informacje dotyczące odbiorcy: Dla faksów należy dodać kontener <fax> oraz kontener <recipient>. Na przykład: <recipients> <fax> </fax> <recipient> <faxnumber> </faxnumber> </recipient> </recipients> UWAGA Faks można również wysłać do wielu odbiorców. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Wysyłanie faksu do wielu odbiorców (strona 19). W kontenerze <recipient> należy wstawić inne parametry i pola w następujący sposób: Tabela 7: Pola i parametry odbiorcy faksu Imię Ścieżka XML \faxmakerdata\recipients\fax\recipient\firstname Ustawia imię odbiorcy. <firstname>joe</firstname> GFI FaxMaker 3 Interfejs XMLAPI 18

19 Nazwisko Ścieżka XML \faxmakerdata\recipients\fax\recipient\lastname Ustawia nazwisko odbiorcy. <lastname>bloggs</lastname> Firma Ścieżka XML \faxmakerdata\recipients\fax\recipient\company Ustawia nazwę firmy odbiorcy. <company>faxrecipient Company Ltd.</company> Dział Ścieżka XML \faxmakerdata\recipients\fax\recipient\department Ustawia nazwę działu odbiorcy. <department>marketing</department> Numer faksu Ścieżka XML \faxmakerdata\recipients\fax\recipient\faxnumber Wymagane Ustawia numer faksu odbiorcy. <faxnumber>+1(800) </faxnumber> Numer telefonu Ścieżka XML \faxmakerdata\recipients\fax\recipient\voicenumber Ustawia numer telefonu odbiorcy (połączenia głosowe). <voicenumber>+1(800) </voicenumber> Adres Ścieżka XML \faxmakerdata\recipients\fax\recipient\ address Ustawia adres odbiorcy. Wysyłanie faksu do wielu odbiorców Faks można wysłać do wielu odbiorców. Aby to zrobić, należy dodać wiele kontenerów <recipient>...</recipient>. Na przykład: <recipients> GFI FaxMaker 3 Interfejs XMLAPI 19

20 <fax> </fax> <recipient> <firstname>bob</firstname> <faxnumber> </faxnumber> </recipient> <recipient> <firstname>john</firstname> <faxnumber> </faxnumber> </recipient> </recipients> Pliki odpowiedzi XMLAPI Po przetworzeniu interfejsu XMLAPI program GFI FaxMaker tworzy w plik odpowiedzi umożliwiający sprawdzenie transmisji faksu. Narzędzia innych firm można skonfigurować w taki sposób, aby sprawdzały ten folder i automatycznie pobierały informacje o stanie przesyłanych faksów. Domyślnie program GFI FaxMaker zapisuje pliki odpowiedzi w folderze, z którego został pierwotnie pobrany plik XMLAPI. Program GFI FaxMaker można również skonfigurować w taki sposób, aby zapisywał wszystkie pliki odpowiedzi w określonym folderze. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Włączanie usługi XMLAPI w programie GFI FaxMaker (strona 12). Nazwa pliku odpowiedzi jest taka sama jak nazwa pliku interfejsu XMLAPI, a rozszerzenie to *.status. Na przykład plik odpowiedzi interfejsu XMLAPI fax123.xml otrzymuje nazwę fax123.xml.status. Jeśli plik odpowiedzi o danej nazwie już istnieje, program GFI FaxMaker dołącza komunikat odpowiedzi do tego pliku. UWAGA Transmisja SMS nie generuje pliku odpowiedzi. GFI FaxMaker 3 Interfejs XMLAPI 20

21 Zrzut ekranu 4: owy plik odpowiedzi XMLAPI Plik odpowiedzi zawiera następujące kontenery XML: Tabela 8: Kontenery wiadomości odpowiedzi Kontener <fax>...</fax> Kontener każdej transmisji faksu. Jeśli jeden plik interfejsu XMLAPI zawiera wielu odbiorców, kontener <fax> jest tworzony dla każdego z nich i zawiera szczegółowe informacje dotyczące danej transmisji. <errorcode>...</errorcode> Zwraca kod błędu transmisji faksu. Transmisja wykonana pomyślnie zwraca kod błędu 0. <description>...</description> <uid>...</uid> <faxfile>...</faxfile> <recipient>...</recipient> Zawiera raport transmisji wykonanych pomyślnie oraz nieudanych. Raport ten obejmuje ważne parametry faksu. Ten kontener jest generowany, jeśli w ramach interfejsu XMLAPI określono unikatowy identyfikator (uid). Zawiera pełną ścieżkę do pliku obrazu faksu. Zawiera numer, na który został wysłany faks. GFI FaxMaker 3 Interfejs XMLAPI 21

Podręcznik instalacji urządzenia faksowego

Podręcznik instalacji urządzenia faksowego Podręcznik instalacji urządzenia faksowego Omawia urządzenia faksowe i oprogramowanie komunikacyjne współpracujące z programem GFI FaxMaker oraz przedstawia sposób konfigurowania programu GFI FaxMaker

Bardziej szczegółowo

Podręcznik produktu GFI. Podręcznik klienta

Podręcznik produktu GFI. Podręcznik klienta Podręcznik produktu GFI Podręcznik klienta Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

GFI Product Manual. Podręcznik klienta faksu

GFI Product Manual. Podręcznik klienta faksu GFI Product Manual Podręcznik klienta faksu http://www.gfi.com info@gfi.com Informacje zamieszczone w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jeśli nie podano inaczej, firmy, nazwy i dane

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Spis treści 1. Instalacj a programu ESET Mobile...3 Security 1.1 Minimalne...3 wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Novell Teaming 2.0. 1.0 Omówienie produktu. 30 lipca 2009. 1.0 Omówienie produktu. 2.0 Wymagania systemu Teaming

Novell Teaming 2.0. 1.0 Omówienie produktu. 30 lipca 2009. 1.0 Omówienie produktu. 2.0 Wymagania systemu Teaming Novell Teaming 0 30 lipca 2009 0 Omówienie produktu 0 Wymagania systemu Teaming 0 Instrukcja instalacji w systemie Linux 0 Instrukcja instalacji w systemie Windows 0 Problemy instalacyjne 6.0 Problemy

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

2 Wymagania systemowe programu Vibe

2 Wymagania systemowe programu Vibe Plik Readme systemu Novell Vibe 4.0 Marzec 2015 1 Omówienie produktu System Novell Vibe to narzędzie do współpracy w przedsiębiorstwie zaprojektowane z myślą o zwiększeniu produktywności poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu Microsoft Windows Mobile

Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu Microsoft Windows Mobile Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu Microsoft Windows Mobile Podręcznik użytkownika WERSJA PROGRAMU: 8.0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 9.0

Kaspersky Security Center 9.0 Kaspersky Security Center 9.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA WERSJA APLIKACJI: 9. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik PeopleBook do systemu Enterprise PeopleTools 8.46: Korzystanie z aplikacji PeopleSoft

Podręcznik PeopleBook do systemu Enterprise PeopleTools 8.46: Korzystanie z aplikacji PeopleSoft Podręcznik PeopleBook do systemu Enterprise PeopleTools 8.46: Korzystanie z aplikacji PeopleSoft Kwiecień 2006 Podręcznik PeopleBook do systemu Enterprise PeopleTools 8.46: Korzystanie z aplikacji PeopleSoft

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika SMSFall Wersja 1.1.5 Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie...1 1.1. O programie...1 1.2. Rejestrowanie licencji...1 1.3. Korzystanie z pomocy...2 1.4. Aktualizacje automatyczne...3 1.5. Język

Bardziej szczegółowo

CardioPerfect Workstation Podręcznik użytkownika

CardioPerfect Workstation Podręcznik użytkownika Przedstawiciel ds. urzędowych Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Norton Security. Podręcznik użytkownika

Norton Security. Podręcznik użytkownika Norton Security Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0, 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i korzystaniem z oprogramowania należy zapoznać

Bardziej szczegółowo