Podręcznik API. Przedstawia sposób programowego wysyłania faksów z innych aplikacji za pomocą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik API. Przedstawia sposób programowego wysyłania faksów z innych aplikacji za pomocą"

Transkrypt

1 Podręcznik API Przedstawia sposób programowego wysyłania faksów z innych aplikacji za pomocą interfejsów API programu GFI FaxMaker.

2 Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w szczególności, ale nie wyłącznie, gwarancji przydatności handlowej, gwarancji przydatności do szczególnego celu i gwarancji nienaruszenia prawa. Firma GFI Software nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym wszelkie szkody wtórne i incydentalne mogące wyniknąć z zastosowania, wykorzystania lub użycia niniejszego dokumentu. Informacje zostały zaczerpnięte ze źródeł dostępnych publicznie. Pomimo podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapewnienia rzetelności podanych danych, firma GFI nie gwarantuje, nie deklaruje ani nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, dokładność, aktualność lub trafność informacji zawartych w tym dokumencie, za błędy w druku, nieaktualne informacje lub inne błędy. Firma GFI zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji produktów, oprogramowania i dokumentacji bez powiadomienia. Pełna odpowiedzialność za używanie i stosowanie dowolnego produktu lub usługi firmy GFI spoczywa na użytkowniku. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami bez otrzymania uprzedniego pisemnego upoważnienia od firmy GFI Software. W przypadku zauważenia błędów rzeczowych w niniejszym dokumencie prosimy o skontaktowanie się z naszą firmą. Wszelkie wątpliwości zostaną jak najszybciej zweryfikowane. GFI i GFI FaxMaker to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy GFI Software bądź jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe zawarte w niniejszej dokumentacji należą do ich prawych właścicieli. Program GFI FaxMaker podlega prawom autorskim należącym do firmy GFI Software Development Ltd GFI Software Development Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja dokumentu: Ostatnia aktualizacja (miesiąc/dzień/rok): 5/6/2015

3 Spis treści 1 Interfejsy API programu GFI FaxMaker 4 2 Interfejs TextAPI Jak działa usługa TextAPI Włączanie usługi TextAPI w programie GFI FaxMaker Tworzenie plików TextAPI 7 3 Interfejs XMLAPI Jak działa usługa XMLAPI Włączanie usługi XMLAPI w programie GFI FaxMaker Tworzenie interfejsów XMLAPI Pola i parametry faksu Pola i parametry wiadomości SMS 22 4 Interfejs API usług sieci Web Wymagania i ważne uwagi Wprowadzenie Funkcje interfejsu API Klasy Wyliczenia Zarządzanie kolejką interfejsu API usług sieci Web 34 5 Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna Inne zasoby umożliwiające rozwiązywanie problemów 36

4 1 Interfejsy API programu GFI FaxMaker Interfejsy API umożliwiają zintegrowanie oprogramowania innych firm z programem GFI FaxMaker. Ta automatyzacja procesów znajduje zastosowanie w wielu różnych branżach i dziedzinach, w tym w służbie zdrowia, handlu i bankowości. Na przykład połączenie interfejsu XMLAPI z oprogramowaniem do fakturowania pozwala utworzyć szablon raportu XML dla zestawień i sald dotyczących konta. Następnie można tworzyć okresowo ten raport dla każdego klienta będącego dłużnikiem i zapisywać go w folderze pobierania interfejsu XMLAPI. Program Program GFI FaxMaker będzie automatycznie przesyłać te zestawienia do odpowiednich odbiorców. Rodzaje interfejsów API dostępnych w programie GFI FaxMaker: Interfejs XMLAPI Interfejs TextAPI Interfejs API usług sieci Web Wysyłanie faksów lub wiadomości SMS za pomocą plików XML. Oprogramowanie innej firmy można skonfigurować w taki sposób, aby automatycznie generowało pliki interfejsu API, i przesyłać faksy zbiorczo. Program GFI FaxMaker pobiera i przesyła wszystkie pliki tekstowe zapisane w niestandardowym folderze pobierania XMLAPI. Pliki interfejsu XMLAPI muszą być sformatowane zgodnie ze standardową konwencją za pomocą pól i parametrów stosowanych w programie GFI FaxMaker przy przetwarzaniu faksów i wiadomości SMS. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Interfejs XMLAPI (strona 11). Wysyłanie faksów za pomocą plików zawierających zwykły tekst. Oprogramowanie innej firmy można skonfigurować w taki sposób, aby automatycznie generowało pliki interfejsu API, i przesyłać faksy zbiorczo. Program GFI FaxMaker pobiera i przesyła wszystkie pliki tekstowe zapisane w niestandardowym folderze pobierania TextAPI. Pliki interfejsu TextAPI muszą być sformatowane zgodnie ze standardową konwencją za pomocą pól i parametrów stosowanych w programie GFI FaxMaker przy przetwarzaniu faksów i wiadomości SMS. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Interfejs TextAPI (strona 5). Interfejs API usług sieci Web programu GFI FaxMaker pozwala na tworzenie własnych aplikacji, które mogą łączyć się bezpośrednio z programem GFI FaxMaker. Dzięki temu można wysyłać i odbierać faksy bezpośrednio z poziomu takiej aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Interfejs API usług sieci Web (strona 26). GFI FaxMaker 1 Interfejsy API programu GFI FaxMaker 4

5 2 Interfejs TextAPI Interfejs TextAPI to funkcja programu GFI FaxMaker umożliwiająca transmisję faksów z plików tekstowych. Pliki te muszą być sformatowane zgodnie ze standardową konwencją za pomocą pól i parametrów stosowanych w programie GFI FaxMaker przy przesyłaniu faksów. Plik interfejsu TextAPI są umieszczane w dedykowanym folderze. Program GFI FaxMaker pobiera wszystkie pliki interfejsu TextAPI zapisane w tym folderze i przesyła ich zawartość za pośrednictwem faksu. Aby skonfigurować interfejs TextAPI, należy: Utworzyć dedykowany, dostępny dla programu GFI FaxMaker folder, w którym będą umieszczane pliki tekstowe do przesłania faksem. Włączyć funkcję TextAPI w programie GFI FaxMaker. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Włączanie usługi TextAPI w programie GFI FaxMaker (strona 5). Utworzyć pliki interfejsu TextAPI, korzystając z pól i parametrów akceptowanych przez program GFI FaxMaker. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Tworzenie plików TextAPI (strona 7). 2.1 Jak działa usługa TextAPI Rysunek 1: Jak działa usługa TextAPI Krok Generowanie interfejsu TextAPI Zwykle automatyczne generowanie plików interfejsu TextAPI jest skonfigurowane w aplikacji innej firmy. Należy się upewnić, że wygenerowany plik jest zgodny z parametrami, polami o wymaganiami programu GFI FaxMaker opisanymi w niniejszym podręczniku. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Tworzenie plików TextAPI (strona 7). Zapisywanie interfejsu API w folderze pobierania TextAPI W programie GFI FaxMaker należy skonfigurować foldery, z których mają być pobierane interfejsy API. Wygenerowany plik interfejsu API należy zapisać w odpowiednim folderze. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Włączanie usługi TextAPI w programie GFI FaxMaker (strona 5). Pobieranie interfejsu API przez program GFI FaxMaker Program GFI FaxMaker okresowo sprawdza skonfigurowane foldery w poszukiwaniu plików *.txt interfejsów API. Przetwarzanie i transmisja faksu w programie GFI FaxMaker Program GFI FaxMaker przetwarza pobrane interfejsy API i przesyła faks zgodnie z polami i parametrami określonymi w danym pliku interfejsu API. UWAGA Należy się upewnić, że załączniki i pliki treści są w pełni zapisane w odpowiedniej lokalizacji przed umieszczeniem plików interfejsu API w folderze pobierania. Wszelkie załączniki należy umieścić w folderze TextAPI. 2.2 Włączanie usługi TextAPI w programie GFI FaxMaker Aby włączyć i skonfigurować usługę TextAPI: GFI FaxMaker 2 Interfejs TextAPI 5

6 1. W oknie GFI FaxMaker Configuration kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Advanced > Text-API/XMLAPI i wybierz polecenie Properties. Zrzut ekranu 1: Włączanie usługi TextAPI 2. Na karcie TextAPI skonfiguruj następujące opcje: Tabela 1: Opcje interfejsu TextAPI Opcja Enabled Folders to scan Store all response files in one folder Format text using coverpage Włącza interfejs TextAPI. Określ foldery, w których będą umieszczane pliki interfejsu Text API przeznaczone do przetworzenia w programie GFI FaxMaker. Kliknij przycisk Add, aby wybrać foldery. W celu uruchomienia rekursywnego skanowania podfolderów w poszukiwaniu plików interfejsu TextAPI, wybierz opcję Include Subfolders. Po przetworzeniu pliku interfejsu TextAPI, w którym nie określono parametru FROM program GFI FaxMaker tworzy plik odpowiedzi. Domyślnie program GFI FaxMaker zapisuje pliki odpowiedzi w folderach pobierania. Aby zapisać wszystkie pliki odpowiedzi w jednym folderze, wybierz tę opcję i określ lokalizację. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Pliki odpowiedzi TextAPI (strona 9). Wybierz stronę tytułową, która ma być używana z faksami interfejsu TextAPI. Aby uzyskać więcej informacji o stronach tytułowych, zapoznaj się z artykułem GFI FaxMakerPodręcznik administrowania i konfiguracji. 3. Kliknij przycisk OK. Następny krok: Zacznij tworzenie plików TextAPI. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Tworzenie plików TextAPI (strona 7). GFI FaxMaker 2 Interfejs TextAPI 6

7 2.3 Tworzenie plików TextAPI Podczas korzystania z interfejsu TextAPI należy utworzyć plik tekstowy (format.txt) o następującej strukturze: Tabela 2: Struktura pliku TextAPI Wiersz Pierwszy wiersz Drugi wiersz (opcjonalny) Kolejne wiersze Zawiera numer faksu poprzedzony dwoma dwukropkami w następującym formacie: ::numer faksu Na przykład: :: Można dołączyć również inne parametry, zachowując następujący format. ::imię, firma, nazwisko, dział, adres , numer faksu Na przykład, aby wysłać faks do Johna Smitha pracującego w dziale Sales firmy John Company i mającego adres oraz numer faksu , należy wprowadzić następujący wpis: ::John, John Company, Smith, Sales, Zawiera inne opcje wysyłania poprzedzone dwoma dwukropkami. Na przykład: ::S=pricelist Kolejne parametry należy oddzielać przecinkami. Na przykład: ::c=cover1,23:15,b=5 Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Opcje wysyłania interfejsu TextAPI (strona 7). Umożliwiają wprowadzenie tekstu wiadomości do przefaksowania Opcje wysyłania interfejsu TextAPI W drugim wierszu pliku interfejsu TextAPI można określić różne opcje wysyłania. UWAGA Istnieje możliwość określenia wielu opcji. Kolejne parametry należy oddzielać przecinkami. Na przykład: ::s=subject,from=peter,c=coverpage1,23:15,b=5 UWAGA W programie GFI FaxMaker nie jest rozróżniana wielkość liter. Parametry mogą być zapisywane zarówno wielkimi, jak i małymi literami. Tabela 3: Parametry interfejsu TextAPI Opcja wysyłania Parametr Temat Nadawca ::S=To jest temat lub ::subject=to jest temat ::fr=nazwa lub ::from=nazwa Określa temat faksu. Ten tekst jest wstawiany w polu <subject> na stronie tytułowej. Tekst To jest temat należy zastąpić faktycznym tematem. Ten parametr określa nadawcę faksu. Podana nazwa jest umieszczana na stronie tytułowej w polu nazwy nadawcy. Tekst nazwa należy zastąpić nazwą nadawcy. UWAGA: Jeśli ta opcja nie jest określona, program GFI FaxMaker nie ma informacji na temat nadawcy i nie może przesłać raportu o transmisji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamiast tego jest generowany plik odpowiedzi. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Pliki odpowiedzi TextAPI (strona 9). GFI FaxMaker 2 Interfejs TextAPI 7

8 Opcja wysyłania Parametr Załącznik ::A=NazwaPliku Określa plik dołączany do faksu. Ten plik musi być umieszczony w tym samym folderze pobierania interfejsu TextAPI. Tekst NazwaPliku należy zastąpić nazwą i rozszerzeniem załączanego pliku. Na przykład: ::A=FaxAttachment.tif Używając tego polecenia wielokrotnie, można załączyć wiele plików. Na przykład: ::A=FaxAttachment.tif,A=disclaimer.tif UWAGA: Załączniki są trwale usuwane z folderu pobierania. Jeśli jest potrzebna ich kopia, należy ją wykonać przed przeniesieniem załącznika do folderu TextAPI. Priorytet Kod bilingowy Harmonogram Strona tytułowa Strona wstępna Wysoki priorytet ::p=high lub ::p=h lub ::priority=high lub ::priority=h Niski priorytet ::p=low lub ::p=l lub ::priority=low lub ::priority=l ::B=nnnn lub ::billingcode=nnnn ::RRRR-MM-DD-gg:mm:ss lub ::gg:mm ::C=NazwaStronyTytułowej lub ::Coverpage=NazwaStronyTytułowej ::F=StronaWstępna lub ::frontcover=stronawstępna Określa priorytet (wysoki lub niski) stosowany podczas wysyłania faksu. Ten parametr umożliwia określenie kodu bilingowego, jeśli użycie tego kodu zostało skonfigurowane w programie GFI FaxMaker. Wartość nnnn należy zastąpić kodem bilingowym. Określa datę i godzinę lub tylko godzinę wysłania faksu. Wartości do zastąpienia: RRRR rok MM miesiąc DD dzień gg godzina w formacie 24-godzinnym mm minuty ss sekundy Na przykład: :: :05:00 Domyślnie program GFI FaxMaker korzysta z domyślnej strony tytułowej skonfigurowanej w programie GFI FaxMaker. Ten parametr umożliwia wysłanie faksu z określoną stroną tytułową. Wartość NazwaStronyTytułowej należy zastąpić nazwą żądanej strony tytułowej skonfigurowaną w programie GFI FaxMaker. Można również użyć ustawienia ::C=none, aby nie dodawać żadnej strony tytułowej. Ten parametr umożliwia wysłanie faksu z określoną stroną wstępną. Wartość StronaWstępna należy zastąpić nazwą żądanej strony wstępnej skonfigurowaną w programie GFI FaxMaker. GFI FaxMaker 2 Interfejs TextAPI 8

9 Opcja wysyłania Linia faksowa Rozdzielczość Nagłówek Podsumowanie raportu transmisji Parametr ::line=n lub ::l=n Wysoka rozdzielczość ::H lub ::high Zwykła rozdzielczość ::N lub ::normal ::fh=nagłówek lub ::faxheader=nagłowek Wysyłanie podsumowania raportu transmisji ::tr=summary Brak podsumowania ::tr=none Ten parametr umożliwia zażądanie wysłania faksu na określonej linii faksowej. Wartość n należy zastąpić numerem linii faksowej skonfigurowanej w oknie GFI FaxMaker Configuration. UWAGA: Jeśli dana linia jest zajęta lub niedostępna, faks jest wysyłany na innej linii. W celu wysłania faksu ściśle z określonej linii należy użyć następującego parametru: ::dl=n Faks nie zostanie wysłany do momentu, aż dana linia będzie dostępna. UWAGA: Parametr dl jest również dostępny w przypadku korzystania z poleceń TextAPI w wiadomościach SMS i umożliwia żądanie wysłąnia wiadomości SMS przez określoną linię GSM. Ten parametr określa rozdzielczość faksu. Można użyć rozdzielczości wysokiej (200 * 200 dpi) lub normalnej (200 * 100 dpi). Ta opcja umożliwia ustawienie osobistego nagłówka dodawanego do nagłówka domyślnego u góry faksu. Wartość nagłówek należy zastąpić tekstem nagłówka, który ma zostać dodany. Wartość summary powoduje otrzymywanie jednego raportu transmisji po wysłaniu faksu do wielu odbiorców. Wartość none powoduje, że raport transmisji po przesłaniu faksu nie jest otrzymywany interfejsu TextAPI ::John, John's Company, Smith, Sales, ::from=bob Jones,subject=Hi John,H,fh=Faks testowy To jest faks. Pozdrawiam, Paul Pliki odpowiedzi TextAPI Po przetworzeniu interfejsu TextAPI niemającego określonego nadawcy (opcja from lub fr w drugim wierszu) program GFI FaxMaker tworzy plik odpowiedzi zawierający wynik transmisji faksu. Jeśli nadawca jest określony, odpowiedź z raportem dotyczącym transmisji jest do niego wysyłana pocztą elektroniczną. Domyślnie plik odpowiedzi jest tworzony w folderze, z którego pobrano plik interfejsu TextAPI. Program GFI FaxMaker można również skonfigurować w taki sposób, aby zapisywał wszystkie pliki odpowiedzi w jednym folderze. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Store all response files in one folder (strona 6). Nazwa pliku odpowiedzi jest taka sama jak nazwa pliku interfejsu TextAPI. Rozszerzenie nazwy pliku zależy od wyniku transmisji: *.ok wskazuje na pomyślne przesłanie faksu. *.err wskazuje na brak możliwości wysłania faksu. Komunikat podany w sekcji Description ułatwia rozwiązywanie problemu. GFI FaxMaker 2 Interfejs TextAPI 9

10 Zrzut ekranu 2: owy komunikat odpowiedzi interfejsu TextAPI GFI FaxMaker 2 Interfejs TextAPI 10

11 3 Interfejs XMLAPI Interfejs XMLAPI to funkcja programu GFI FaxMaker umożliwiająca transmisję faksów z plików XML. Pliki te muszą być sformatowane zgodnie ze standardową konwencją za pomocą pól i parametrów stosowanych w programie GFI FaxMaker przy przesyłaniu faksów. Plik interfejsu XMLAPI są umieszczane w dedykowanym folderze. Program GFI FaxMaker pobiera wszystkie pliki interfejsu XMLAPI zapisane w tym folderze i przesyła ich zawartość za pośrednictwem faksu. Aby skonfigurować interfejs XMLAPI, należy: Utworzyć dedykowany, dostępny dla programu GFI FaxMaker folder, w którym będą umieszczane pliki XML do przesłania faksem. Włączyć funkcję XMLAPI w programie GFI FaxMaker. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Włączanie usługi XMLAPI w programie GFI FaxMaker (strona 12). Utworzyć pliki interfejsu XMLAPI, korzystając z pól i parametrów akceptowanych przez program GFI FaxMaker. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Tworzenie interfejsów XMLAPI (strona 13). 3.1 Jak działa usługa XMLAPI Rysunek 2: Jak działa usługa XMLAPI Krok Generowanie pliku XML API Zwykle automatyczne generowanie plików interfejsu XML API jest skonfigurowane w aplikacji innej firmy. Należy się upewnić, że wygenerowany plik jest zgodny z parametrami, polami o wymaganiami programu GFI FaxMaker. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Tworzenie interfejsów XMLAPI (strona 13). Zapisywanie interfejsu API w folderze pobierania XMLAPI W programie GFI FaxMaker należy skonfigurować foldery, z których mają być pobierane interfejsy API. Wygenerowany plik interfejsu API należy zapisać w odpowiednim folderze. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Włączanie usługi XMLAPI w programie GFI FaxMaker (strona 12). Pobieranie interfejsu API przez program GFI FaxMaker Program GFI FaxMaker okresowo sprawdza skonfigurowane foldery w poszukiwaniu plików *.xml interfejsów API. Przetwarzanie i transmisja faksu / wiadomości SMS w programie GFI FaxMaker Program GFI FaxMaker przetwarza pobrane interfejsy API i przesyła faks / wiadomość SMS zgodnie z polami i parametrami określonymi w danym pliku interfejsu API. UWAGA Załączniki i/lub plik treści należy umieścić zgodnie z konfiguracją określoną w parametrach XML interfejsu API. Należy się upewnić, że pliki załączników i plik treści są w pełni zapisane w odpowiedniej lokalizacji przed umieszczeniem plików interfejsu XMLAPI w folderze pobierania. Jeśli załączniki lub pliki treści nie będą dostępne dla programu GFI FaxMaker podczas pobierania, faksowanie nie powiedzie się. GFI FaxMaker 3 Interfejs XMLAPI 11

12 UWAGA Po przesłaniu faksu za pomocą interfejsu XMLAPI program GFI FaxMaker generuje wiadomość odpowiedzi (plik *.status) w folderze XMLAPI. Zawiera ona szczegółowe informacje na temat transmisji faksu. Na tej podstawie użytkownicy, administratorzy i aplikacje innych firm mogą monitorować transmisję faksów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Pliki odpowiedzi XMLAPI (strona 20). 3.2 Włączanie usługi XMLAPI w programie GFI FaxMaker Aby włączyć i skonfigurować usługę XMLAPI: 1. W oknie GFI FaxMaker Configuration kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Advanced > Text-API/XMLAPI i wybierz polecenie Properties. Zrzut ekranu 3: Włączanie usługi XMLAPI 2. Na karcie XMLAPI kliknij opcję Enabled, aby włączyć usługę XMLAPI. 3. kliknij opcję Add, aby wybrać foldery, w których będą zapisywane pliki interfejsu XMLAPI. Aby dodatkowo sprawdzać podfoldery w poszukiwaniu plików interfejsu XMLAPI, wybierz opcję Include Subfolders. 4. Po przetworzeniu interfejsu XMLAPI program GFI FaxMaker tworzy plik odpowiedzi (z rozszerzeniem *.status). Domyślnie program GFI FaxMaker zapisuje pliki odpowiedzi w folderach pobierania. Aby zapisać wszystkie pliki odpowiedzi w jednym folderze, wybierz opcję Store all response files in one folder i określ lokalizację. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Pliki odpowiedzi XMLAPI (strona 20). 5. Kliknij przycisk OK. Następny krok: Rozpocznij tworzenie interfejsów API XML. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Tworzenie interfejsów XMLAPI (strona 13). GFI FaxMaker 3 Interfejs XMLAPI 12

13 3.3 Tworzenie interfejsów XMLAPI Podczas korzystania z interfejsu XMLAPI należy utworzyć plik XML (format.xml) zawierający przesyłanego faksu bądź wiadomości SMS. Wszystkie parametry XMLAPI powinny być umieszczone w kontenerze XML <faxmakerdata>. Dane należy umieścić trzech oddzielnych kontenerach w następujący sposób: Tabela 4: Kontenery pól interfejsu XMLAPI Kontenery XMLAPI <fields> <sender> <recipients> W tym kontenerze należy określić właściwości transmisji faksu, takie jak temat, załącznik i plik wiadomości. W tym kontenerze należy wprowadzić szczegółowe informacje o nadawcy. W tym kontenerze należy wprowadzić szczegółowe informacje o odbiorcy. UWAGA Wymagany jest również nagłówek XML. Zwykle jest on następujący: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> Aby dowiedzieć się więcej na temat pól i parametrów XMLAPI, zobacz: Pola i parametry faksu Pola i parametry wiadomości SMS owe pliki XMLAPI: interfejsu XMLAPI dla faksów: interfejsu XMLAPI dla wiadomości SMS: 3.4 Pola i parametry faksu Lista obsługiwanych pól i parametrów interfejsu XMLAPI do wysyłania faksów. Pola wiadomości Informacje o nadawcy Informacje o odbiorcy faksu Więcej informacji można uzyskać, analizując przykład użycia interfejsu XMLAPI dla wiadomości SMS: Pola wiadomości W kontenerze <fields> można określić następujące informacje: GFI FaxMaker 3 Interfejs XMLAPI 13

14 Tabela 5: Pola i parametry wiadomości Temat Ścieżka XML \faxmakerdata\fields\subject Harmonogram Priorytet Kod bilingowy Ścieżka XML Ścieżka XML Ścieżka XML Określa temat faksu. <subject>to jest temat faksu</subject> \faxmakerdata\fields\schedule Określa datę i godzinę wysłania faksu w następującym formacie: RRRR-MM-DD-GG:mm:ss Wartości do zastąpienia: RRRR rok MM miesiąc DD dzień gg godzina w formacie 24-godzinnym mm minuty ss sekundy <schedule> :15:00</schedule> \faxmakerdata\fields\priority Ustawia priorytet wiadomości Prawidłowe wartości to: low normal high veryhigh <priority>high</priority> \faxmakerdata\fields\billingcode Wymagane w przypadku włączenia funkcji Biling. Ustawia kod bilingu nadawcy wiadomości. <billingcode>25</billingcode> GFI FaxMaker 3 Interfejs XMLAPI 14

15 Rozdzielczość Strona tytułowa Strona wstępna Linia faksowa Ścieżka XML Ścieżka XML Ścieżka XML Ścieżka XML \faxmakerdata\fields\resolution Ten parametr określa rozdzielczość faksu. Prawidłowe wartości to: Normal (200 * 100 dpi) High (200 * 200 dpi) <resolution>high</resolution> \faxmakerdata\fields\coverpage Domyślnie faks jest wysyłany z zastosowaniem domyślnej strony tytułowej skonfigurowanej w programie GFI FaxMaker. Ten parametr umożliwia wysłanie faksu z określoną stroną tytułową. Należy wprowadzić nazwę żądanej strony tytułowej, podając jedną z poniższych wartości: Nazwa strony tytułowej skonfigurowana w programie GFI FaxMaker. Nazwa pliku strony tytułowej zapisanej w folderze <folder instalacyjny programu GFI FaxMaker >\Coverpage. Na przykład: generic.htm. <coverpage>corporate</coverpage> \faxmakerdata\fields\frontcovernote Domyślnie faks jest wysyłany z zastosowaniem domyślnej strony wstępnej skonfigurowanej w programie GFI FaxMaker. Ten parametr umożliwia wysłanie faksu z określoną stroną wstępną. Należy wprowadzić nazwę żądanej strony wstępnej, podając jedną z poniższych wartości: Nazwa strony wstępnej skonfigurowana w programie GFI FaxMaker. Nazwa pliku strony wstępnej zapisanej w folderze <folder instalacyjny programu GFI FaxMaker>\Coverpage. Na przykład: MyCovernote.htm. <frontcovernote>letterhead</frontcovernote> \faxmakerdata\fields\faxline Liczba Ten parametr umożliwia zażądanie wysłania faksu na określonej linii faksowej. Należy określić numer linii faksowej skonfigurowanej w oknie GFI FaxMaker Configuration. UWAGA: Jeśli dana linia jest zajęta lub niedostępna, faks jest wysyłany na innej linii. W celu wysłania faksu ściśle z określonej linii należy użyć następującego atrybutu: demandline= true <faxline demandline="true">3</faxline> GFI FaxMaker 3 Interfejs XMLAPI 15

16 Nagłówek Unikatowy identyfikator Interfejs TextAPI Ścieżka XML Ścieżka XML Ścieżka XML \faxmakerdata\fields\faxheader Należy wprowadzić osobisty nagłówek dodawany do nagłówka u góry faksu. <faxheader>to jest nagłówek faksu</faxheader> \faxmakerdata\fields\uid [maks. 255 znaków] Należy określić identyfikator używany do oznaczania wiadomości. Zapewnienie unikatowości identyfikatora należy do twórcy wiadomości. Maksymalna liczba znaków to 255. <uid>3a5a90s7de3g20k9y4d5e7e6fse28se5e097</uid> \faxmakerdata\fields\textapi Umożliwia określenie pojedynczego wiersza poleceń interfejsu TextAPI (z uwzględnieniem prefiksu :: ). To pole można określać wielokrotnie. Plik treści wiadomości Ścieżka XML <textapi>::billingcode=25,line=3</textapi> \faxmakerdata\fields\bodyfile Pełna ścieżka lub nazwa pliku UWAGA: Wymagane jest określenie załącznika lub pliku treści wiadomości. Umożliwia użycie zawartości pliku jako treści wiadomości na stronie tytułowej faksu. Określ plik treści w następującym formacie: Pełna ścieżka: Określ pełną ścieżkę do pliku treści (wraz z nazwą pliku). Plik jest automatycznie usuwany po pobraniu. Tylko nazwa pliku: Wprowadź tylko nazwę pliku treści, jeśli znajduje się on w folderze stron tytułowych: <folder instalacyjny programu GFI FaxMaker>\coverpage\. W tym przypadku plik treści nie zostanie usunięty po pobraniu. UWAGA: Należy się upewnić, że plik treści jest w pełni zapisany w odpowiedniej lokalizacji przed umieszczeniem plików interfejsu XMLAPI w folderze pobierania. Jeśli plik treści nie będzie dostępny dla programu GFI FaxMaker podczas pobierania, faksowanie nie powiedzie się. Aby określić typ pliku treści, należy użyć atrybutu type. W tym celu należy użyć jednego z poniższych atrybutów: type="text/html" ten atrybut wskazuje, że tekst treści wiadomości jest w formacie HTML. type="text/rtf" ten atrybut wskazuje, że tekst treści wiadomości jest w formacie RTF. Plików treści wiadomości w formacie RTF należy używać jedynie ze stronami tytułowymi w formacie RTF. type="text/plain" ten atrybut wskazuje, że tekst treści wiadomości jest w formacie zwykłego tekstu. Jeśli nie zostanie podany atrybut typu pliku, wiadomość zostanie wprowadzona jako zwykły tekst. <bodyfile type="text/plain">c:\temp\bodyfile.txt</bodyfile> GFI FaxMaker 3 Interfejs XMLAPI 16

17 Załącznik Ścieżka XML \faxmakerdata\fields\attachment Pełna ścieżka lub nazwa pliku (maksymalnie 60 załączników) UWAGA: Wymagane jest określenie załącznika lub pliku treści wiadomości. Dołącza zawartość podanego pliku do faksu. Określ plik treści w następującym formacie: Pełna ścieżka: Określ pełną ścieżkę załączników (wraz z nazwą pliku). Tylko nazwa pliku: Wprowadź tylko nazwę pliku, jeśli załączniki znajdują się w tym samym folderze co plik XMLAPI. UWAGA: Należy się upewnić, że pliki załączników są w pełni zapisane w odpowiedniej lokalizacji przed umieszczeniem plików interfejsu XMLAPI w folderze pobierania. Jeśli załączniki nie będą dostępne dla programu GFI FaxMaker podczas pobierania, faksowanie nie powiedzie się. UWAGA: Załączniki są usuwane po pobraniu. <attachment>c:\temp\document.doc</attachment> Pola nadawcy W kontenerze <sender> określić informacje o nadawcy w następujący sposób: Tabela 6: Pola i parametry nadawcy Imię Ścieżka XML \faxmakerdata\sender\firstname Ustawia imię nadawcy. <firstname>john</firstname> Nazwisko Ścieżka XML \faxmakerdata\sender\lastname Ustawia nazwisko nadawcy. <lastname>smith</lastname> Firma Ścieżka XML \faxmakerdata\sender\company Ustawia nazwę firmy nadawcy. <company>mycompany Name</company> Dział Ścieżka XML \faxmakerdata\sender\department Ustawia nazwę działu nadawcy. <department>sales</department> GFI FaxMaker 3 Interfejs XMLAPI 17

18 Numer telefonu Ścieżka XML \faxmakerdata\sender\voicenumber Ustawia numer telefonu (połączenia głosowe) nadawcy. <voicenumber>+1(800) </voicenumber> Adres Ścieżka XML \faxmakerdata\sender\ address Wymagane Ustawia adres nadawcy Pola odbiorcy faksu W kontenerze <recipient> można określić następujące informacje dotyczące odbiorcy: Dla faksów należy dodać kontener <fax> oraz kontener <recipient>. Na przykład: <recipients> <fax> </fax> <recipient> <faxnumber> </faxnumber> </recipient> </recipients> UWAGA Faks można również wysłać do wielu odbiorców. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Wysyłanie faksu do wielu odbiorców (strona 19). W kontenerze <recipient> należy wstawić inne parametry i pola w następujący sposób: Tabela 7: Pola i parametry odbiorcy faksu Imię Ścieżka XML \faxmakerdata\recipients\fax\recipient\firstname Ustawia imię odbiorcy. <firstname>joe</firstname> GFI FaxMaker 3 Interfejs XMLAPI 18

19 Nazwisko Ścieżka XML \faxmakerdata\recipients\fax\recipient\lastname Ustawia nazwisko odbiorcy. <lastname>bloggs</lastname> Firma Ścieżka XML \faxmakerdata\recipients\fax\recipient\company Ustawia nazwę firmy odbiorcy. <company>faxrecipient Company Ltd.</company> Dział Ścieżka XML \faxmakerdata\recipients\fax\recipient\department Ustawia nazwę działu odbiorcy. <department>marketing</department> Numer faksu Ścieżka XML \faxmakerdata\recipients\fax\recipient\faxnumber Wymagane Ustawia numer faksu odbiorcy. <faxnumber>+1(800) </faxnumber> Numer telefonu Ścieżka XML \faxmakerdata\recipients\fax\recipient\voicenumber Ustawia numer telefonu odbiorcy (połączenia głosowe). <voicenumber>+1(800) </voicenumber> Adres Ścieżka XML \faxmakerdata\recipients\fax\recipient\ address Ustawia adres odbiorcy. Wysyłanie faksu do wielu odbiorców Faks można wysłać do wielu odbiorców. Aby to zrobić, należy dodać wiele kontenerów <recipient>...</recipient>. Na przykład: <recipients> GFI FaxMaker 3 Interfejs XMLAPI 19

20 <fax> </fax> <recipient> <firstname>bob</firstname> <faxnumber> </faxnumber> </recipient> <recipient> <firstname>john</firstname> <faxnumber> </faxnumber> </recipient> </recipients> Pliki odpowiedzi XMLAPI Po przetworzeniu interfejsu XMLAPI program GFI FaxMaker tworzy w plik odpowiedzi umożliwiający sprawdzenie transmisji faksu. Narzędzia innych firm można skonfigurować w taki sposób, aby sprawdzały ten folder i automatycznie pobierały informacje o stanie przesyłanych faksów. Domyślnie program GFI FaxMaker zapisuje pliki odpowiedzi w folderze, z którego został pierwotnie pobrany plik XMLAPI. Program GFI FaxMaker można również skonfigurować w taki sposób, aby zapisywał wszystkie pliki odpowiedzi w określonym folderze. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Włączanie usługi XMLAPI w programie GFI FaxMaker (strona 12). Nazwa pliku odpowiedzi jest taka sama jak nazwa pliku interfejsu XMLAPI, a rozszerzenie to *.status. Na przykład plik odpowiedzi interfejsu XMLAPI fax123.xml otrzymuje nazwę fax123.xml.status. Jeśli plik odpowiedzi o danej nazwie już istnieje, program GFI FaxMaker dołącza komunikat odpowiedzi do tego pliku. UWAGA Transmisja SMS nie generuje pliku odpowiedzi. GFI FaxMaker 3 Interfejs XMLAPI 20

21 Zrzut ekranu 4: owy plik odpowiedzi XMLAPI Plik odpowiedzi zawiera następujące kontenery XML: Tabela 8: Kontenery wiadomości odpowiedzi Kontener <fax>...</fax> Kontener każdej transmisji faksu. Jeśli jeden plik interfejsu XMLAPI zawiera wielu odbiorców, kontener <fax> jest tworzony dla każdego z nich i zawiera szczegółowe informacje dotyczące danej transmisji. <errorcode>...</errorcode> Zwraca kod błędu transmisji faksu. Transmisja wykonana pomyślnie zwraca kod błędu 0. <description>...</description> <uid>...</uid> <faxfile>...</faxfile> <recipient>...</recipient> Zawiera raport transmisji wykonanych pomyślnie oraz nieudanych. Raport ten obejmuje ważne parametry faksu. Ten kontener jest generowany, jeśli w ramach interfejsu XMLAPI określono unikatowy identyfikator (uid). Zawiera pełną ścieżkę do pliku obrazu faksu. Zawiera numer, na który został wysłany faks. GFI FaxMaker 3 Interfejs XMLAPI 21

Podręcznik użytkownika końcowego

Podręcznik użytkownika końcowego Podręcznik użytkownika końcowego Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika końcowego

Podręcznik użytkownika końcowego Podręcznik użytkownika końcowego Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

GroupWise WebAccess Basic Interface

GroupWise WebAccess Basic Interface GroupWise WebAccess Basic Interface szybki start 8 Novell GroupWise WebAccess Basic Interface SZYBKI START www.novell.com Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface Po zainstalowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. innovaphone Fax. Wersja 10

Instrukcja obsługi. innovaphone Fax. Wersja 10 Instrukcja obsługi innovaphone Fax Wersja 10 Informacje wstępne Aplikacja innovaphone Fax umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów z wykorzystaniem klienta poczty e-mail. Dokumenty przeznaczone do faksowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign

SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign Spis treści 1. SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign... 2 2. Otrzymywanie wiadomości e-mail z powiadomieniem... 2 3. Podpisywanie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uaktualniania do programu GFI MailEssentials 2014 Podręcznik dotyczący dokonywania uaktualnień z wcześniejszych wersji programu GFI

Podręcznik uaktualniania do programu GFI MailEssentials 2014 Podręcznik dotyczący dokonywania uaktualnień z wcześniejszych wersji programu GFI Podręcznik uaktualniania do programu GFI MailEssentials 2014 Podręcznik dotyczący dokonywania uaktualnień z wcześniejszych wersji programu GFI MailEssentials i GFI MailSecurity Informacje oraz zawartość

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Funkcje dodatkowe. Wersja 1.2.1

Funkcje dodatkowe. Wersja 1.2.1 Funkcje dodatkowe Wersja 1..1 Dokumentacja SMSAPI (https) FUNKCJE DODATKOWE z dnia 1.06.01 Wersja 1..1 SPIS TREŚCI 1.Wprowadzenie 1.1 Adresy URL do połączenia z aplikacją dla funkcji zarządzania kontem

Bardziej szczegółowo

Informacje które należy zebrać przed rozpoczęciem instalacji RelayFax.

Informacje które należy zebrać przed rozpoczęciem instalacji RelayFax. Informacje które należy zebrać przed rozpoczęciem instalacji RelayFax. Program instalacyjny RelayFax będzie prosił o podanie kilku informacji w trakcie procesu instalacji, które są wymagane do poprawnego

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Luty 2016 r. Szybki start Niniejszy dokument pomaga zapoznać się z systemem Novell Filr oraz ułatwia zrozumienie najistotniejszych pojęć i zadań. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

Podręcznik produktu GFI. Podręcznik klienta

Podręcznik produktu GFI. Podręcznik klienta Podręcznik produktu GFI Podręcznik klienta Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

Shell Card Online usługa fakturowania elektronicznego Podręcznik użytkownika

Shell Card Online usługa fakturowania elektronicznego Podręcznik użytkownika Shell Card Online usługa fakturowania elektronicznego Podręcznik użytkownika Wersja 2.6 Wrzesień 2011 r. Spis treści 1 Dostęp do Shell Card Online usługi fakturowania elektronicznego... 3 1.1 Bezpośredni

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

Exchange 2007 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2007 wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

Exchange 2007 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2007 wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. Exchange 2007 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2007 wersja 1.1 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU... 3 2. WYSYŁANIE ŻĄDANIA DO CERTUM... 4 5. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik dla partnerów

Skrócony podręcznik dla partnerów Skrócony podręcznik dla partnerów Zapraszamy Dziękujemy za wybranie usługi GFI MAX MailProtection (dawniej Katharion ). Firma GFI będąca liderem walki ze spamem dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0 Exchange 2013 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU (NA PRZYKŁADZIE CERTYFIKATU TYPU WILDCARD I DOMENY

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2016 Spis treści: 1. Dostęp do strony Portalu... 3 1.1. Adres

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Wersja: 1.1 Strona 1 z 18 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE ORAZ INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 WSTĘP... 3 1.2 WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5. Automatyzacja tworzenia kont użytkowników

Zadanie 5. Automatyzacja tworzenia kont użytkowników Zadanie 5. Automatyzacja tworzenia kont użytkowników W tym zadaniu utworzymy wiele kont użytkowników przy użyciu zautomatyzowanych metod. Do wykonania ćwiczeń w tym zadaniu potrzebne nam będą następujące

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Po pobraniu plików instalacyjnych w pierwszej kolejności dokonujemy instalacji serwera ESET Remote Administrator Server

Po pobraniu plików instalacyjnych w pierwszej kolejności dokonujemy instalacji serwera ESET Remote Administrator Server UWAGA!! Przed przystąpieniem do poniższej procedury zalecamy utworzenie backupu bazy danych z której korzysta ERA oraz konfiguracji serwera ERA - backup bazy można wykonać za pomocą narzędzia Maintenance

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Jednym ze sposobów przesłania deklaracji INTRASTAT do Polskiej Administracji Celnej jest skorzystanie z serwisu Celina Webcel, który służy przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH

KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 23 KONFIGURACJA SERWERA USŁUG INTERNETOWYCH Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie praktycznych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik produktu GFI. Podręcznik klienta

Podręcznik produktu GFI. Podręcznik klienta Podręcznik produktu GFI Podręcznik klienta Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA 2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA ADMINISTRATORA ENTERPRISE INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA ADMINISTRATORA ENTERPRISE OPIS KONCEPCYJNY APLIKACJI ORAZ PRZEGLĄD FUNKCJI COPYRIGHT BY UBIQUITY

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+?

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL Optivum Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL NET+ to nowa wersja programu MOL Optivum. Działa ona w tzw. chmurze

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane do

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Wersja 1.0 Warszawa, Lipiec 2016 Strona 2 z 15 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Skrócona karta informacyjna nt. rejestracji dla pracowników/użytkowników

Skrócona karta informacyjna nt. rejestracji dla pracowników/użytkowników Skrócona karta informacyjna nt. rejestracji dla pracowników/użytkowników Aktualizacja marzec 2017 Spis treści Rejestracja... 2 Aktywacja adresu e-mail... 9 Aktywacja telefonu komórkowego... 9 Nie pamiętasz

Bardziej szczegółowo

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel"

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny doręczyciel Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel" dn.24.09.2009 r. Dokument opisuje przykładowy program doręczający dokumenty na

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Ceneo.pl Wersja 2016.3.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA NA CENEO.PL... 4 3 KONFIGURACJA Z SERWISEM CENEO.PL... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Podczas aktualizacji do oprogramowania ACC 6, oprogramowanie i licencje wymagają aktualizacji. UWAGA: Tylko oprogramowanie ACC 5.x można uaktualnić

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT Mobitex Telecom Sp.j., ul. Warszawska 10b, 05-119 Legionowo Strona 1 z 5 Ten dokument zawiera szczegółowe informacje odnośnie sposobu przesyłania requestów do serwerów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo