lat Kościoła w Bolesławiu. gazetka jubileuszowa. Z drżeniem wchodzę do świątyni, bojaźnią przejmuje mnie Dom Pański

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1877-2007. 130 lat Kościoła w Bolesławiu. gazetka jubileuszowa. Z drżeniem wchodzę do świątyni, bojaźnią przejmuje mnie Dom Pański"

Transkrypt

1 130 lat Kościoła w Bolesławiu Kościół parafialny pw. św. Jadwigi usytuowany jest w samym sercu wsi Bolesław, na pagórku, który góruje nad domostwami i nad otaczającym go cmentarzem, gdzie spoczywają jego budowniczowie oraz nasi przodkowie. Uroku dodaje mu okalający go stary drzewostan, głos dzwonów i kurantów. gazetka jubileuszowa Z drżeniem wchodzę do świątyni, bojaźnią przejmuje mnie Dom Pański

2 Kościół to miejsce, gdzie mamy sobie uświadomić, że jesteśmy w rękach Boga. Bóg posługuje się nami tak, jak On sam tego chce. Ks. J. Twardowski W tym okresie wyposażono kaplicę: na Boże Narodzenie 1876r. w ołtarz główny zakupiony przez ks. Stuchly, a wykonany w stylu gotyckim przez rzeźbiarza Morawca z Raciborza, dzwon ze starej kaplicy, paramenty i inne pożyteczne kościelne rzeczy, zawieszono stacje drogi krzyżowej arcybiskupa i w obecności dwóch księży z Bieńkowic (Malowy i Hille) poświęcił kościół-kaplicę. Od tego czasu można było odprawiać Msze św. raz w miesiącu, w dowolnym dniu tygodnia. W niedzielę i święta odprawianie nabożeństw było zabronione, gdyż oficjalnie Bolesław podlegał parafii w Piszczu. Taki stan rzeczy jednak nie zadawalał bolesławian, którzy dążyli do powstania samodzielnej parafii. W 1903r. powołano zarząd kaplicy, na czele, którego stanął jako przewodniczący - ks. Gebek, zastępca rolnik Józef Sloty, rewident zagrodnik Błażej Fulneczek, pozostali członkowie: Józef Lassak półrolnik i Adolf Ottawa półrolnik. Celem i zarazem wielkim trudnym zadaniem było zbieranie środków i szukanie możliwości do stworzenia probostwa. Podróżowali wielokrotnie w tej sprawie i składali wizyty w wielu kościelnych i świeckich urzędach. Nieraz przyjmowani byli niegrzecznie a czasami nawet wyszydzani, ponieważ panowało przekonanie, że nigdy Bolesław nie da rady utrzymać proboszcza. Nawet przewodniczący zarządu kaplicy ks. Gebek do tej sprawy był sceptycznie nastawiony. Czas dziękczynienia. Dzisiejsza 130. rocznica poświęcenia kościoła, to szczególna okazja by dziękować Panu Bogu, by wyśpiewać dziękczynne Te Deum laudamus, za dzieło rozpoczęte przez naszych ojców. Świątynia nasza Dom Boży miejsce spotkań z Niewidzialnym, to wyraz wiary, modlitwy, skupienia, wyciszenia, miejsce słuchania Słowa Bożego, udzielania sakramentów i sprawowania Eucharystii przez kapłana. Zarys historyczny Przed wybudowaniem kościoła wierni uczestniczyli we wspólnych nabożeństwach w małej kapliczce, która według relacji starszych mieszkańców i posiadanego dokumentu usytuowana była na obecnej posesji pp. Malura. Z tego miejsca wyruszano na Msze św. do kościoła parafialnego w Krzanowicach. Z inicjatywy obecnego ks. prob. Henryka Wyciska, dla upamiętnienia tego miejsca, postawiono tam, symboliczny krzyż. Od 1710r. Bolesław został przyłączony do parafii Piszcz (dzisiaj terytorium Czech ). Kiedy jednak droga do Piszcza została zamknięta, ludność Bolesławia postanowiła sama wybudować kościół. Na kosztowną inwestycję, podczas swoich odwiedzin 15 października 1871r., poważną kwotę przeznaczył ks. Jakub Stuchly ówczesny proboszcz Groszowic, rodowity bolesławianin (ur. 15 lipca1823r.). Zezwolenia na budowę kaplicy udzielił arcybiskup Ołomuńca w dniu 09 marca 1873r. Natomiast Rząd Królewski zezwolił na budowę według projektu Slawika, dopiero 18 maja 1874r. Kamień wyjęty ze starej kaplicy poświęcono 3 lipca 1874r. i w procesji przeniesiono go do miejsca, na którym obecnie stoi kościół parafialny stał on się kamieniem węgielnym bolesławskiej świątyni. Budowę kościoła a właściwie kaplicy, bo tylko na nią uzyskano zgodę, ukończono po trzech latach, w 1877r. Ks. Dziekan Antoni Swoboda 15 września 1877r. za zezwoleniem Kronika parafialna podaje:... ksiądz Gebek był w tej sprawie tylko obserwatorem i uważał, że ta mała wieś zabiera się do podjęcia niewykonalnego zadania... Dnia 9 czerwca 1883r. udzielono zezwolenia na założenie cmentarza, natomiast jego uroczyste poświęcenie odbyło się już 5 sierpnia tego samego roku. W latach bolesławianie wybudowali plebanię, spełniając jeden z warunków umożliwiających powstanie oddzielnej parafii prowadzonej przez własnego proboszcza. Po spełnieniu wszystkich obowiązków majątkowych, dekretem erekcyjnym z dnia 21 lipca 1915r. Książę Arcybiskup i Kardynał Leon von Skarbenski podniósł kościół w Bolesławiu do rangi kościoła farnego, a wioskę odłączoną od Piszcza do samodzielnej parafii. Na wniosek zarządu kościoła w Bolesławiu, dnia 1 września 1916r. przybył pierwszy proboszcz ks. Herman Hein, dotychczasowy administrator kościoła filialnego w Busławicach. Uroczystego wprowadzenia na urząd proboszczowski dokonał ks. dziekan Schneider z Beneszowa 06 września 1916r., przy udziale duchowieństwa i parafian. W kronice czytamy: Wieś była świątecznie udekorowana girlandami, wieńcami i kilkoma bramami honorowymi. Parafia liczyła wówczas ok. 500 wiernych. W 1932r. kościół pw. Trójcy Przenajświętszej został powiększony, rozbudowany w kształt krzyża. Otrzymał nowy główny ołtarz św. Jadwigi, który poświęcony został 16 października 1932r. przez ks. dziekana Hlubka z Borucina w obecności księży. Powiększony, murowany kościół pod wezwaniem św. Jadwigi pozostaje w stylu neoromańskim.

3 Święta jadwigo patronko nasza... Parafianie wokół kościoła Patronko Naszej bolesławskiej świątyni Patronko Śląska i Polski Patronko chrześcijańskich małżeństw i rodzin Patronko pojednania i twórczej współpracy między narodami Patronko budujących się kościołów Patronko dnia wyboru papieża Jana Pawła II 130- lecie kościoła to obszerna historia z życia: Rady Parafialnej, funkcyjnych w bolesławskim kościele- kościelnych, dzwonników, organistów, ministrantów, lektorów i lektorek, grabarzy, zespołu charytatywnego, grup modlitewnych. (...) Kapłanów swoich dał nam Bóg, By nas bronili z mocy złego, Aby z ciernistych wiedli dróg, zbłąkane owce wprost do Niego... Proboszczowie służący w Bolesławiu Ks. Herman Hein (1916r.-1953r.) pierwszy proboszcz Ks. prob. Herman Hein urodził się 15 grudnia 1872r. w Wódce, powiat Głubczyce. Wyświęcony na księdza został 11 czerwca 1898r. we Wrocławiu. Na wniosek zarządu kościoła w Bolesławiu, dotychczasowy administrator kościoła filialnego w Busławicach, 1 września 1916r. został proboszczem w Bolesławiu, gdzie spędził 38 lat, służąc Bogu i poświęcając się swoim wiernym. Doczekał wspaniałego złotego jubileuszu, który uroczyście obchodził 11 czerwca 1948r. W kronice parafialnej czytamy: W pięknie ustrojonym kościele, przy udziale prawie wszystkich wiernych i zaproszonych gości odprawił dnia br. uroczystą Mszę św. w asyście ks. prob. Wlocki i ks. Kocjana. Obraz św. Jadwigi z 1870r., który do 1932r. mieścił się w ołtarzu głównym W czasie pielgrzymki do Polski w 1983r., Jan Paweł II o św. Jadwidze we Wrocławiu powiedział: W dziejach Polski i dziejach Europy stoi św. Jadwiga Śląska, jakby postać graniczna, która łączy ze sobą dwa narody: naród niemiecki i naród polski. Łączy na przestrzeni wielu wieków historii, która była trudna i bolesna. Św. Jadwiga wśród wszystkich dziejowych doświadczeń, pozostaje przez siedem już stuleci orędowniczką wzajemnego zrozumienia i pojednania... W uroczystości nie zabrakło wielkiego przyjaciela ks. Heina ks. prob. Romana Jałowego z Bieńkowic. Po wojnie w 1945 r., w trudnym okresie repolonizacji ks. Roman Jałowy służył pomocą, głównie w załatwianiu korespondencji w języku polskim, gdyż ks. Hein znał tylko język niemiecki. Z trudem uczył się używanego w Bolesławiu języka morawskiego.

4 W 1951r. do pomocy, ze względu na podeszły wiek ks. prob. Hermana, do Bolesławia został skierowany administrator Owsiszcz ks. Brunon Wolik. Przechodząc 1 lipca 1953r. na emeryturę, dalej mieszkał na plebani i dopóki mu zdrowie pozwalało odprawiał Msze święte. Ks. prob. Herman Hein zmarł 27 sierpnia 1954r. Pogrzeb odbył się r. w Bolesławiu. Kazanie pogrzebowe wygłosił ks. prałat dr Henryk Grzondziel, proboszcz Krzyżanowic, późniejszy biskup. Kronika podaje: Obaj księża żyli w wielkiej zgodzie, bo łączyła ich wspólna pasja: gra w szachy. Rok 1964r. obfitował w jubileusze. Uroczyście 5 sierpnia ks. prob. Brunon Wollik wraz ze swoim parafianami dziękował za 25 lat posługi kapłańskiej. Rodzice proboszcza 22 sierpnia obchodzili 60. rocznicę ślubu ( ) Diamentowe Gody. Niespodziewanie, niespełna miesiąc po Diamentowych Godach zmarł ojciec księdza proboszcza Michał Wollik. Pochowany został na cmentarzu w Bolesławiu w 88. rocznicę swoich urodzin. W kronice zanotowano: Szlachetny to i poważny ksiądz, który prawie całe swoje życie kapłańskie przebywał w Bolesławiu. Ks. Brunon Wollik (1953r.-1966r.) 28 sierpnia 1966r. dekretem z dnia 18 sierpnia ks. prob. Brunon Wollik został mianowany administratorem wielkiej parafii Jemielnica koło Strzelec Opolskich. Stamtąd wyjechał do Niemiec, gdzie od 6 sierpnia 1972r. do 1991r. był proboszczem w Lennestadt-Kirchreischede. Zmarł 29 sierpnia 2003r. Pogrzeb odbył się 3 września w kościele parafialnym w Kirchreischede, pochowany również na cmentarzu tejże parafii. Przeżył prawie 90 lat życia, a w kapłaństwie 64lata. Parafianie z Kirchreischede tak wypowiadali się o swoim proboszczu: Urodził się 26 września 1913r. w Szopienicach powiat Katowice. Wyświęcony na kapłana został 30 lipca 1939r. we Wrocławiu. Jako wikary posługiwał w parafiach: Karbie, Ujeździe, Rokitnicy, Bytomiu i Miechowicach. Dekretem z 3 stycznia 1951r. mianowany został administratorem w Owsiszczach a równocześnie ze względu na podeszły wiek ks. prob. Heina, wikarym w Bolesławiu. Jako wikariusz do 1953r. (ks. prob. Hein przeszedł na emeryturę, lecz dalej mieszkał na plebani) pomagał w nauce religii, kazaniach niedzielnych, nabożeństwach pogrzebowych i pracy kancelaryjnej. Po długich wahaniach zdecydował się przenieść na plebanię do Bolesławia 2 czerwca 1954r. mieszkanie w Owsiszczach przeznaczył na kancelarię. Był dobrym i przykładnym pasterzem, żył zgodnie z Ewangelią. Na pamiątkę posługi duszpasterskiej ks. Wollika w Bolesławiu, w miejscu zatartej inskrypcji na krzyżu stojącym na placu kościelnym, umieszczono tablicę pamiątkową.

5 Ks. Jan Gabryś (1966r.-1968r.) został 26 kwietnia 2000r. na cmentarzu parafialnym w Bolesławiu. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył opolski biskup pomocniczy Jan Kopiec Ks. Antoni Strzedulla na tę okoliczność napisał: Urodził się 29 sierpnia 1930r. w Chorzowie (Królewskiej Hucie) koło Katowic. W 1954r. zdobył tytuł magistra na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. bp. Zdzisława Golińskiego ( bp. częstochowskiego) 19 czerwca 1955r. w katedrze św. Jakuba w Nysie. Przez rok pracował jako wikariusz w Kietrzu. Następnie studiował w Katolickim Uniwersytecie w Lublinie i za granicą- w Wiedniu i Innsbrucku. Krótko po powrocie do kraju zatrudniony był jako katecheta w technikach bytomskich. Od 1959 do 29 sierpnia 1966r. posługiwał jako proboszcz parafii św. Marcina bp i wyznawcy w Lipnikach, dekanacie paczkowskim w powiecie Grodków. W 1966r. został powołany na proboszcza w Bolesławiu, gdzie służył do maja 1968r. W tym czasie opuścił parafię i udał się do Kanady. Ks. Tadeusz Bęś (1968r.-2000r.) Po eksportacji w Bolesławiu Gdy zostałem skierowany do Turza, z Turza przeniesiono do Domaszkowa księdza proboszcza Tadeusza Bęsia. Dziś po trzydziestu jeden latach pracy duszpasterskiej eksportacja z bolesławskiej plebanii do kościoła. Nasz Pan Bóg powołał go do wieczności, gdy w kościele uczestniczyli wierni we wielkopiątkowej ceremonii. Niechaj męka i śmierć naszego Pana, którego uobecnieniem jest ofiara Mszy Świętej wyjedna mu zbawienie. Ks. Henryk Wycisk od 2000 r. obecny proboszcz parafii Urodził się 6. października 1936r. w Majdanie pow. Gródek Jagielloński woj. Lwów. Egzamin maturalny złożył w 1955r. w Liceum Ogólnokształcącym w Kietrzu. Tuż po maturze podjął studia filozoficznoteologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie Opolu. Wyświęcony na kapłana przez ks. dr. Franciszka Jopa, został dnia 19 czerwca 1960r. w Opolu. Jako młody wikary swoją posługę duszpasterską rozpoczął w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krapkowicach Otmęcie ( ). Ks. Henryk Wycisk urodził się 1 stycznia 1950r. we Wierzchu na Opolszczyźnie. Po uzyskaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym w Głogówku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Wykształcenie wyższe filologiczno-teologiczne zdobył w 1973r. Święceń kapłańskich udzielił mu brat ojca ks. bp Wacław Wycisk 20 maja 1973r. we Wierzchu, rodzinnej parafii. W rodzinie, z której wywodzi się ks. Henryk Wycisk, tuż po ks. bp. Wacławie Wycisku jest szóstym z kolei księdzem. Przez jeden rok ( ) był wikarym parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zębowicach pow. Olesno. W latach służył w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turzu, pow. Racibórz. Z Turza przeniesiony został do parafii św. Jerzego w Domaszkowicach ( ) pow. Nysa. Będąc na kuracji w Kudowie ks. Tadeusz Bęś został w dniu 06 sierpnia 1968r. powołany przez biskupa Franciszka Jopa na wikariusza parafii w Bolesławiu. Proboszczem parafii został mianowany 17 września 1969r. Kanonicznego wprowadzenia w obecności radnych dokonał ks. dziekan Stefan Pieczka z Kietrza dnia 14 października 1969r. W Bolesławiu służył prawie trzydzieści dwa lata. Zmarł 21 kwietnia 2000r. w czasie, kiedy parafianie brali udział w ceremoniach Wielkiego Piątku. Pochowany Mszę św. prymicyjną ks. Henryk odprawił 21 maja 1973r. w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Wierzchu. Swoją pracę duszpasterską rozpoczął w 1973r. jako wikary w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krapkowicach-Otmęcie. Od 1978 do 1980r. był wikarym parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wielowsi k. Gliwic. Następnie w latach był wikarym parafii św. Józefa w Zabrzu. Po przedwczesnej śmierci proboszcza w Makowie k. Raciborza został tam mianowany proboszczem. Makowskiej parafii proboszczował osiem lat od 1982r. do 1990r. W latach był proboszczem parafii św. Józefa w Raciborzu-Ocicach. Od 16 sierpnia 2000r. ks. Henryk Wycisk jest proboszczem parafii św. Jadwigi w Bolesławiu. Zatrudniony jest jako katecheta w Szkole Podstawowej w Bolesławiu i w Szkole Podstawowej w Bieńkowicach. Ks. Henryk Wycisk od wielu lat jest kapelanem Domowego Hospicjum im. św. Józefa w Raciborzu, które powstało w 1990r. przy parafii św.

6 Józefa w Raciborzu-Ocicach. Raciborskie Hospicjum pomaga i opiekuje się terminalnie chorymi na terenie Raciborza i okolic. Kilka razy w roku w klasztorze Annuntiata lub w Bolesławiu odbywają się spotkania,,osób osieroconych. Co tydzień, w każdy wtorek po południu ks. Henryk Wycisk wyjeżdża z posługą duszpasterską do szpitala, kiedyś przy ulicy Bema a teraz przy Gamowskiej w Raciborzu. W kaplicy szpitalnej odprawia Mszę św. i odwiedza chorych. Również w swojej bolesławskiej parafii bardzo związany jest z chorymi, których odwiedza w każdą niedzielę i święta oraz z okazji pierwszego piątku miesiąca, a nieraz bez okazji. Kalendarium 1927r. kronika parafialna podaje: Szczególnie uroczyście i przy udziale miejscowych parafian i tych z sąsiednich miejscowości, odbyła się w niedzielę 16 października uroczystość 50- lecia poświęcenia kościoła. Wieś i Dom Boży były świątecznie udekorowane. W wieczór poprzedzający uroczystość zabrzmiały dzwony ogłaszające rozpoczęcie święta. Wieża kościelna była wspaniale oświetlona, orkiestra grała uroczyste utwory. Jubileuszową sumę celebrował rodowity bolesławianin ks. Ignacy Stuchly, salezjanin w asyście ówczesnego ks. prob. Hermana Heina i ks. Himmla. Kazanie świąteczne wygłosił w języku morawskim również ks. Ignacy Stuchly. Kronika podaje również, iż wspomniana wyżej uroczystość podczas, której kazanie w języku niemieckim głosił ks. Hein: pewnie długo pozostanie w pamięci mieszkańców wsi. 1977r. jubileusz 100-lecia kościoła. Mszę św. o godzinie 11. celebrował salezjanin, ks. Gerhard Stuchly, również rodowity bolesławianin. Kazanie przybliżające historię powstania kościoła parafialnego wygłosił ks. prob. z Bieńkowic, Jan Kania. Wśród zaproszonych przez ówczesnego ks. prob. Tadeusza Bęsia byli: księża z dekanatu tworkowskiego, kietrzańskiego oraz ks. prob. Jan Hoszek z ościennej parafii Piszcz w Czechach, niegdyś macierzystej parafii dla Bolesławia. W kronice parafialnej pod tą datą zapisano: Po południu o godzinie 14. nastąpiło powitanie ks. bp. Antoniego Adamiuka, biskupa pomocniczego z Opola, który odprawił Mszę św. pontyfikalną za parafian i wygłosił kazanie wyrażające podziękowanie mieszkańcom za troskę o kościół i przywiązanie do wiary ojców, na wzór św. Jadwigi. Bardzo lubi pielgrzymować, czego dowodem są częste wyjazdy z bolesławskimi parafianami. Wielką pasją proboszcza jest jazda rowerem. 2002r. obchodzona była 125. rocznica poświęcenia kościoła. Dziękczynnej sumie odpustowej przewodniczył ks. Mariusz Sienkowski z parafii św. Wawrzyńca w Piszczu, co miało podkreślić długoletni związek parafii z parafią macierzystą,- w koncelebrze z ks. prob. Henrykiem Wycisk oraz ks. prob. Janem Dubasem, salezjaninem z Pogtrzebienia (nawiązanie do salezjańskiego rodowodu naszych Stuchlych ). 2007r. jubileusz 130- lecia kościoła, 630 lat od pierwszej wzmianki o Bolesławiu oraz 80. rocznica dzieła salezjańskiego w ówczesnej Czechosłowacji, którego inicjatorem był nasz rodak ks. Ignacy Stuchly (ur. 4 grudnia 1869r., zm. 17 stycznia 1953r.) 1 lutego 1986r. w Rzymie obdarowany tytułem Sługi Bożego. We Frysztaku k. Holeszowa w 2001r. zakończył się jego proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym. Zdaniem proboszcza: Ołtarz główny z 1877r. Te wszystkie okoliczności i zdarzenia wpisane w dzieje naszej parafii i związanego z nią kościoła pozwalają radować się przekonaniem wiary iż Pan łaskawie nawiedził lud swój. A jednocześnie trzeba byłoby dodać, że łaskawość Pana jest niemałym zobowiązaniem aby dzięki niej sprawę pojednania z Bogiem i ludźmi uczynić nadrzędną sprawą życia parafialnego.

WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS

WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS 1 WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS Budowniczy kościoła w Nowej Rudzie Opracował ks. Jerzy Kos Nowa Ruda 2008 2 Noworudzkie biografie Redakcja i opracowanie: ks. Jerzy Kos Projekt okładki: Roman Proszek Korekta: Aneta

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość Nr 3 Rok I lipiec 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (św. Jan Paweł II) Św. Jan Paweł II pontyfikat 1978 2005 KANONIZACJA 27 kwietnia 2014 Św. Jan XXIII pontyfikat 1958 1963 W numerze: Nowi święci Życie

Bardziej szczegółowo

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka TO NIE BYŁ PRZYPADEK Jeszcze nikt przedtem, jak Józef Czwakiel nie dostarczył mi tak ciekawych tematów do zamieszczenia w naszym Biuletynie. Raz pisałem o nim jako gorzyckim Ikarze pasjonacie paralotniarstwa,

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XVII nr 17 (366) 1-15 października 2008 r. Fot. Anna Tokarska Potrzeba było mądrości, duchowej wrażliwości i świętości życia ks. Michała Sopoćki, by

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

160. rocznica Powstania Chochołowskiego

160. rocznica Powstania Chochołowskiego P i s m o Z w i ¹ z k u P o d h a l a n NR 1 (15) ISSN 1731-4852 ROK 2006 Pielgrzymowanie wiary, kultury i patriotyzmu 160. rocznica Powstania Chochołowskiego Opłatek Zarządu Głównego Związku Podhalan

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Misyjne. Sekretariatu Misyjnego Franciszkanów Prowincji św. Jadwigi. Nr 4 (2/07) Czerwiec 2007

Wiadomości Misyjne. Sekretariatu Misyjnego Franciszkanów Prowincji św. Jadwigi. Nr 4 (2/07) Czerwiec 2007 Wiadomości Misyjne Sekretariatu Misyjnego Franciszkanów Prowincji św. Jadwigi Nr 4 (2/07) Czerwiec 2007 Odważmy się żyć Ewangelią W numerze: Najnowsze wiadomości z pracy naszych misjonarzy List O. Sebastiana

Bardziej szczegółowo

Chcą żyć Jezusem. Trzeba wystąpić. Bazylika kołobrzeska tradycyjnie. Tegoroczny Dzień Rodzicielstwa. Życzenia poszybowały do nieba

Chcą żyć Jezusem. Trzeba wystąpić. Bazylika kołobrzeska tradycyjnie. Tegoroczny Dzień Rodzicielstwa. Życzenia poszybowały do nieba nr 23/1001 Trzeba wystąpić z własnym świadectwem i powiedzieć głośno w swoim środowisku: jestem za życiem, nie pozwalam zabijać. Nie bójcie się, że ktoś uzna was za wariata dla życia warto być wariatem

Bardziej szczegółowo

Ks. Edmund Roszczynialski

Ks. Edmund Roszczynialski Ks. Edmund Roszczynialski 1 Opracował: Leszek Łunecki 2 Ks. Edmund Roszczynialski urodził się 30 października 1888 r. w Łężycach koło Rumii w licznej rodzinie rolnika Mariana i Eufrozyny z d. Malotka.

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2014 - NR 7 / 2014 PARAFIA ŚCIĘCIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W MYSŁOWICACH. Czas wakacji czasem spotkań z Bogiem

WRZESIEŃ 2014 - NR 7 / 2014 PARAFIA ŚCIĘCIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W MYSŁOWICACH. Czas wakacji czasem spotkań z Bogiem WRZESIEŃ 2014 - NR 7 / 2014 PARAFIA ŚCIĘCIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W MYSŁOWICACH Czas wakacji czasem spotkań z Bogiem Okiem proboszcza FARAJANA nr 7/2014 Na początek roku szkolnego i duszpasterskiego Początek

Bardziej szczegółowo

rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski

rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski Od Redakcji przedostatnią niedzielę października obchodzimy w Ko- W ściele Światowy

Bardziej szczegółowo

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD REFLEKSJE W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI FRANCISZEK WYSŁOUCH NR 11(95) LISTOPAD 2013 UCZ SIĘ POLSKIEGO! NR 11(95) LISTOPAD 2013 Stefan Batory brandem Grodna Umiłował Grodno i najchętniej je odwiedzał podnosząc

Bardziej szczegółowo

Żyć etycznie żyć etyką

Żyć etycznie żyć etyką Żyć etycznie żyć etyką Prace dedykowane Ks. Prof. Tadeuszowi Ślipko SJ z okazji 90-lecia urodzin Redakcja Robert Janusz Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum Wydawnictwo WAM Kraków 2009 Patronat:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Projektu

Regulamin Małopolskiego Projektu Regulamin Małopolskiego Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym w roku szkolnym 2014/2015 1 Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków KAZANIA i HOMILIE Ks. Aleksander Zienkiewicz KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE Kraków 2006 by Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew spółka z o.o. ISBN 83-88903-76-4 Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie JEST TAKI DOM W WARSZAWIE. - historia Przytułku im. św. Franciszka Salezego

TOWARZYSTWO Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie JEST TAKI DOM W WARSZAWIE. - historia Przytułku im. św. Franciszka Salezego TOWARZYSTWO Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie JEST TAKI DOM W WARSZAWIE - historia Przytułku im. św. Franciszka Salezego 35 Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego JEST TAKI DOM W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

kurier galicyjski Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4

kurier galicyjski Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4 Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4 www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski 17 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie )

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Od kilku lat krąży po Internecie lista zarzutów wobec Kościoła. Ma wiele wersji, występuje też pod wieloma tytułami (np.

Bardziej szczegółowo

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja dla duszpasterzy, dotycząca małżeństwa konkordatowego W związku z postanowieniami art. 10 Konkordatu i po uchwaleniu odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

Do zaczytania jeden krok...

Do zaczytania jeden krok... 22 maja 2015 Nr 11 (860) Do zaczytania jeden krok... Główną ideą festiwalu jest zachęcenie dzieci do czytania, ale także zachęcenie rodziców do głośnego czytania dzieciom mówi Izabela Kula, dyrektorka

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo

Potrzeba miłosiernych samarytan

Potrzeba miłosiernych samarytan 9 Lutego 2014r. NASZ CZAS Str. 1/6/1051 PA RA FIAL NY TY GO DNIK KA TO LIC KI Koszt wydania: 2 zł Rok XXI * 9 Lutego 2014 r. * Nr 6 (1051) Potrzeba miłosiernych samarytan 11 luty 2014 - XXII Światowy Dzień

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOŁY POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ *AMSTERDAM*

INFORMATOR SZKOŁY POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ *AMSTERDAM* numer 3 INFORMATOR SZKOŁY POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ *AMSTERDAM* listopad 2010 Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy! Jak mówi polskie przysłowie: W listopadzie liście opadają, a ludzie znicze na grobach

Bardziej szczegółowo

kurier galicyjski PIERWSZY DOM POLSKI NA UKRAINIE ZACHODNIEJ POWSTANIE W IWANO-FRANKOWSKU Niezależne pismo Polaków na Ukrainie

kurier galicyjski PIERWSZY DOM POLSKI NA UKRAINIE ZACHODNIEJ POWSTANIE W IWANO-FRANKOWSKU Niezależne pismo Polaków na Ukrainie www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski 31 lipca 16 sierpnia 2012 nr 14 (162) Dyskusja o Wołyniu we Lwowie s. 8 Bitwa o media s. 4 Wańkowicz w Kosowie s. 16 14 Pułk

Bardziej szczegółowo

Czy trudno zostać myśliwym?

Czy trudno zostać myśliwym? PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Z ŻYCIA GMINY (luty) Nr 1(10)/2012 3 Czy trudno zostać myśliwym? Rozmowa z panem Ryszardem Borowcem, myśliwym Koła Łowieckiego Nr 17 Jeleń Żółkiewka. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ARCHIDICEZJALNEGO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I. Zasady ogólne

S T A T U T ARCHIDICEZJALNEGO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I. Zasady ogólne S T A T U T ARCHIDICEZJALNEGO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W BIAŁYMSTOKU Rozdział I Zasady ogólne 1 1. Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku ( AWSD) w myśl nauki Kościoła - jest instytucją

Bardziej szczegółowo