E-learning w gimnazjum Gimnazjum nr 56 im. Józefa Wybickiego ul. Promyk 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-learning w gimnazjum Gimnazjum nr 56 im. Józefa Wybickiego ul. Promyk 4"

Transkrypt

1 Formularz zgłoszeniowy Przykłady dobrych praktyk w edukacji "Dzielimy się doświadczeniami" Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia Organizator projektu/ Projektodawca (nazwa szkoły/placówki, instytucji, organizacji, nazwisko autora) E-learning w gimnazjum Gimnazjum nr 56 im. Józefa Wybickiego ul. Promyk 4 Regon Miasto Gmina/powiat Poznań Telefon: Fax: Strona www (strona internetowa projektu lub link do podstrony z informacjami o projekcie) Odbiorcy projektu Zasięg (np. szkolny, lokalny, krajowy, międzynarodowy) Wartość projektu Źródła finansowania (np. programy wspólnotowe, programy strukturalne, dotacje rządowe, dotacje samorządowe, sponsorzy) Uczniowie Gimnazjum Szkolny, lokalny Kwota dofinansowania Koordynator projektu/przedsięwzięcia Osoba zgłaszająca projekt/ przedsięwzięcie do prezentacji Osoba upoważniona do kontaktu (imię, nazwisko, stanowisko, tel, e-mai)) Mgr Sławomir Eliks dyrektor Gimnazjum

2 Opis dobrej praktyki 1.Kontekst projektu - geneza (opis przesłanek, problemów lub potrzeb, które zainspirowały do realizacji projektu) Rolą współczesnego nauczyciela jest nie tylko przekazywać wiedzę, ale głównie pobudzać ucznia do twórczego myślenia i samodzielnej pracy. Nowoczesna edukacja opiera się bowiem na koncepcji aktywności własnej, działaniach zespołowych oraz interpretacji zachodzących zjawisk. Nauczyciel powinien nawiązać nowy rodzaj relacji z uczniem, przechodząc od roli solisty do roli akompaniatora, być nie tyle szafarzem wiadomości, ile przewodnikiem ucznia w jego poszukiwaniu, organizowaniu i posługiwaniu się wiedzą. Dla sprostania wyzwaniom życiowym, dla sprawnego poruszania się i efektywnego radzenia sobie we współczesnym świecie obfitującym w informacje, w czasach globalizacji, człowiekowi potrzebne są poniższe, podstawowe umiejętności: samodzielne (kreatywne) myślenie i rozwiązywanie problemów dokonywanie wyborów, ponoszenie odpowiedzialności, planowanie, organizacja działań; umiejętność skutecznej komunikacji czytanie ze zrozumieniem, wyrażanie i obrona swych przekonań, umiejętność dyskutowania, negocjowania, autoprezentacji, umiejętność pracy w grupie, znajomość języków obcych; korzystanie ze źródeł informacji umiejętność interpretacji i oceny źródeł informacji, umiejętność pracy z komputerem, korzystania z Internetu; umiejętność uczenia się i autoewaluacji umiejętność stałego doskonalenia swojej wiedzy, dokonywanie samooceny Powyższe umiejętności można doskonalić u uczniów m.in. poprzez stosowanie na zajęciach różnych metod aktywizujących, które to powodują zwiększenie czynnego udziału uczniów. Nauczyciele powinni być świadomi faktu, że edukacja w dzisiejszych czasach musi mieć charakter permanentny. Należy przygotowywać uczniów do tego, że uczenie się przez całe życie to wręcz konieczność życiowa, która zapewnia człowiekowi szansę sprostania wymogom cywilizacyjnym, wymogom zmieniającego się rynku pracy. Niektórzy określają szkołę jako miejsce, gdzie miliony dzieci przychodzi popatrzeć, jak ciężko pracują dorośli. Tymczasem, to przecież uczniowie powinni być również aktywni. 2.Cele projektu Gimnazjum nr 56 w Poznaniu wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, stawia na nowy wymiar edukacji, aby jak najlepiej przygotować swoich uczniów do aktywnego udziału w rynku pracy do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie XXI wieku społeczeństwie informacyjnym. Celem wdrażania zastosowania szeroko pojętej technologii informacyjnej na zajęciach różnych przedmiotów jest dążenie do wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły a także następujące zjawiska: rozwój technologiczny szybko rozwijająca się technologia XXI wieku oraz

3 powszechna komputeryzacja wszystkich dziedzin życia dają podstawę do twierdzenia, że technologia informacyjna stanie się nieodłącznym elementem życia prywatnego i zawodowego zdecydowanej większości ludzi w naszym kręgu cywilizacyjnym aspekt psychologiczny bez nabycia podstawowych umiejętności związanych z technologią informacyjną nie będzie możliwe wykonywanie większości zawodów oraz uzupełnianie posiadanych kwalifikacji i nabywanie nowych dostosowanie społeczne pozyskiwanie, opracowywanie i wykorzystywanie informacji stanie się częścią typowych działań prywatnych i zawodowych. pomoc w przełamywaniu barier psychologiczno-technologicznych każdy uczeń, nauczyciel, osoba czynna zawodowo wcześniej czy później będą musieli włączyć technologię informacyjną w codzienny tryb swoich zajęć członkowstwo Polski w Unii Europejskiej gwarantuje każdemu obywatelowi przygotowanie do życia i pracy w społeczeństwie informacyjnym dostosowanie systemu nauczania i szkolenia do warunków gospodarki opartej na wiedzy (zgodnie z planem eeuropa przyjętym przez kraje UE w Feierze w dniach czerwca 2000 r.) profilaktyka bezrobocia działania nasze mogą być bardzo dobrą pomocą przy uzyskiwaniu nowych umiejętności do pracy w dynamicznie zmieniających się warunkach życia. Im wcześniej zaczniemy młodzież przygotowywać do sprostania owym zjawiskom tym łatwiej będzie im się odnaleźć w nowym społeczeństwie. 3.Czas realizacji (np. rok szkolny, cykl edukacyjny, miesiąc, semestr...) rok szkolny 4.Tryb realizacji projektu (np. jednorazowe, cykliczne) cykliczne 5.Innowacyjność projektu (oryginalność, skuteczność metod i form pracy) Powstała platforma e-learningowa Gimnazjum nr 56 cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów. Zamieszczone na platformie materiały pomagają uczniom przygotować się do testów i sprawdzianów. Uczniowie nieobecni na lekcji np. z powodu choroby mogą poznać zagadnienia omawiane na lekcjach. Innowacja edukacyjna wprowadzona przez naszą szkołę zgłoszona została do Kuratorium Oświaty i uzyskała wpis numer WKO-403/21/2006 Uczniowie już na etapie Gimnazjum uczą się wykorzystywać coraz bardziej popularne i powszechnie stosowane narzędzie na uczelniach wyższych oraz w edukacji osób dorosłych (uczenie się przez całe życie). Przy współpracy z SWPS w Warszawie powstał przy naszym Gimnazjum

4 Regionalny Ośrodek Szkoleń E-learningowych ROSE, którego zadaniem jest propagowanie e-learningu jako nowoczesnej metody wspomagania nauczania na różnych etapach edukacji. W ramach ROSE nauczyciele naszej szkoły przeprowadzili 3 miesięczny kurs dla nauczycieli szkół podstawowych z Poznania i okolic, jego efektem było wiele ciekawych projektów przygotowanych przez uczniów nauczania początkowego. 6.Etapy projektu/przedsięwzięcia (zarządzanie przygotowaniem i realizacją projektu, realizowane zadania i ich zakres merytoryczny/rzeczowy, stosowane rozwiązania techniczne oraz metody, formy, środki pracy) Wybór sposobu instalacji oprogramowania (własny serwer lub hosting) Instalacja oprogramowania MOODLE Wstępny podział kategorii kursów Przeprowadzenie szkolenia dot. obsługi platformy dla nauczycieli (zarówno w zakresie obsługi od tzw. strony ucznia, jak również nauczyciela prowadzącego zajęcia). Jest to najdłuższy etap przy wprowadzaniu e-learningu Przygotowywanie bazy dydaktycznej Aktualizacja oprogramowania 7.Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu) Rezultatem i korzyścią podjętych działań jest działająca i stale rozwijana baza dydaktyczna materiałów umieszczanych na e-learningu. Przełamywanie barier technologicznych uczniów i nauczycieli 8.Problemy i przeszkody w realizacji projektu Problemem są zazwyczaj opory przed pokonaniem tzw. bariery technologicznej wśród nauczycieli oraz przygotowanie bazy dydaktycznej materiałów 9.Rekomendacje dla potencjalnych innych projektodawców(uwagi i wytyczne dotyczące procedur aplikowania o współfinansowanie z funduszy unijnych, stosowania określonych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych, finansowania, itp. ) 10.Instytucje, organizacje wspierające/współpracujące w realizacji SWPS Warszawa 11.Załączniki: (materiał uzupełniający, np. prezentacja multimedialna, zdjęcia, lub link do podstrony)

5 Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych materiałów w szczególności w celu tworzenia bazy dobrych praktyk w edukacji, która zamieszczona zostanie na stronie internetowej. (Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz..U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 ze zmianami).

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH "KISS" Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie)

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie) TOMASZ JURCZYK JAKUB KOŁODZIEJCZYK ELŻBIETA KOMARNICKA TADEUSZ POLAŃSKI JADWIGA ROMANIUK JACEK STAROMŁYŃSKI IRENA WOJTANOWICZ-STADLER Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4 DOBRE PRAKTYKI Dane szkoły/ placówki: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4 Wymaganie ważne dla szkoły lub placówki: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

MODUŁ DOSZKALAJĄCY INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW

MODUŁ DOSZKALAJĄCY INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW MODUŁ DOSZKALAJĄCY INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Innowacyjny Testujący Efektywni 50+ http://efektywni50plus.wwsi.edu.pl/

Bardziej szczegółowo

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI Opracowanie programu: DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI 1 Szanowni Państwo, T rzymacie przed

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014 Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (Główna siedziba Urzędu) tel. centrala: 22 699 80 00 tel. informacja: 22 699 82 09 e-mail: poczta@srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRA Ż AĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRAŻAĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Poradnik opracowany w ramach

Bardziej szczegółowo