elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 1"

Transkrypt

1 elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk PJWSTK Warszawa, 3 grudnia 2001 elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 1

2 Plan prezentacji Definicje elearning elearning w środowisku korporacyjnym elearning w środowisku akademickim Modele integracji technologii Pytania elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 2

3 e w elearning e as in electronic e as in emerging e as in easy e as in economical e as in effective e as in executive e as in experiential e as in engaging e as in eclectic elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 3

4 Definicja procesów uczenia się Wymierne zmiany w zachowaniu (proces) Informacja 1 Dystrybucja Dystrybucja test Informacja 2 elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 4

5 Definicja procesów uczenia się Wymierne zmiany w zachowaniu (konsekwencje) Wynik faktyczny wiedza specjalistyczna Wynik zamierzony wiedza uniwersalna refleksyjność zdolność do uczenia się wiedza specjalistyczna 1 elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 5

6 Spojrzenie systemowe Wymierne zmiany w zachowaniu (aspekt organizacyjny) wiedza/umiejętności Poziom optymalny Wersja optymistyczna 1 Interwencja 2 Interwencja 3 Interwencja czas elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 6

7 Spojrzenie systemowe Wymierne zmiany w zachowaniu (aspekt organizacyjny) wiedza/umiejętności Wersja pesymistyczna Poziom optymalny 1 Poziom faktyczny Interwencja 2 Interwencja 3 Interwencja czas elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 7

8 e w elearning elearning etraining uczenie się nauczanie elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 8

9 Definicja procesów uczenia się Zastosowanie wyższych procesów poznawczych umożliwiąjących: podejmowanie decyzji rozwiazywanie problemów pracę grupową zastosowanie procesów metapoznawczych rozpoznawanie zależności myślenie krytyczne świadomość sytuacyjną elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 9

10 Definicja procesów uczenia się Poszukiwanie nowych możliwości transformacyjnych DANE INFORMACJA WIEDZA ZASTOSOWANIE elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 10

11 Definicja procesów uczenia się Poszukiwanie nowych rozwiązań i możliwości usprawnień prowadzących do wykształcenia nastepujących umiejętności przetwarzania danych w informacje i informacji w wiedzę uzyskiwanie lub generowanie nowej wiedzy kodowanie/interpretacja rozpowszechnianie zastosowanie przechowywanie (pamięć) elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 11

12 Zarządzania wiedzą Zarządzanie wiedzą w organizacji jest zintegrowanym, systematycznym i systemowym procesem identyfikacji, gospodarowania i rozpowszechniania danych; informacją i wiedzą w postaci baz danych, dokumentów, procedur i niewyartykułowanej ekspertyzy i doświadczenia poszczególnych pracowników uczenie się zarządzanie wiedzą elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 12

13 Spojrzenie systemowe elearning jako procesy zarządzania wiedzą (aspekt organizacyjny) wiedza/umiejętności Przykłady Ekspert Zasoby informacyjne Strefa optymalna Procedury Inni pracownicy Kurs tradycyjny Kurs on-line czas elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 13

14 Zmiana ról Rola nauczającego Model tradycyjny elearning Wykład Odpowiedzi Praca indywidualna Prezentacja materiału Prezentacja całości Kontrola Jedna metoda Konsultacje Pytania/Problemy Praca w grupie Tworzenie doświadczenia Prezentacja zarysu Podporządkowanie Wiele metod elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 14

15 Zmiana ról Rola uczącego się Model tradycyjny elearning Otrzymuje informacje/wiedzę Zapamiętuje Jeden punkt widzenia Otrzymuje odpowiedzi Powiela opis świata Uczy sie sam(a) Dopasowuje się do pedagogiki Buduje informacje/wiedzę Rozwiązuje problemy Wiele punktów widzenia Buduje pytania Sam(a) opisuje świat Uczy się w grupie Dopasowuje pedagogikę elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 15

16 elearning: Transformacja Knowledge economy uczenie się praca elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 16

17 elearning: Technologia Rola technologii w procesach uczenia się Akumulacja Transformacja Rola technologii w procesach nauczania elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 17

18 elearning: Technologia Technologia Zmiana ekologiczna elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 18

19 elearning: Technologia Learning Management Systems (A)Synchroniczne narzędzia komunikacyjne Kursy on-line Systemy informatyczne wspomagające pracę elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 19

20 elearning w środowisku akademickim Środowisko korporacyjne pedagogika, socjalizacja, administracja, technologia Środowisko akademickie elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 20

21 Kontekst organizacyjny JISC/CALT Lancaster University Struktura pedagogiczna Taktyka pedagogiczna Strategia pedagogiczna Filozofia pedagogiki Epistemologia Zadanie Działanie studenta Technologia Rezultat Struktura organizacyjna elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 21

22 Wiedza Struktura pedagogiczna Epistemologia (zestaw uświadomionych lub nieświadomych założeń o naturze wiedzy) Pozytywizm Post-pozytywizm Obiektywna rzeczywistość Rzeczywistość odbierana Odkrywanie zależności Wiedza jako rzecz Wiedza funkcją nauki Przekazuje opis świata Subiektywna rzeczywistość Rzeczywistość budowana Przyporządkowanie zależności Wiedza jako proces Wiedza funkcją polityki Uczy się w grupie elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 22

23 Filozofia pedagogiki Struktura pedagogiczna Filozofia w praktyce pedagogicznej transmisja informacji (uczenie podające) guided discovery learning problem-based learning cognitive apprenticenship social learning computer-supported collaborative learning elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 23

24 Strategia pedagogiczna Struktura pedagogiczna Strategia pedagogiczna (filozofia pedagogiki w akcji) Rozważenie alternatyw w dotarciu do celu pedagicznego Cel komunikacyjny (cele, intencje, potencjalne zagrożenia, oczekiwane rezultaty, itp.) elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 24

25 Taktyka pedagogika Struktura pedagogiczna Taktyka pedagogiczna (strategia pedagogiczna w akcji) Szczegółowy opis działań w oparciu o strategię Przykład taktyki w moderowaniu grupy dyskusyjnej Moderowanie dyskusji vs. Prowadzenie dyskusji Użycie pozytywnego wzmocnienia w odpowiedziach Podawanie przykłądów konstruktywnego postu Zadawanie otwartych pytań elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 25

26 Zadanie Struktura organizacyjna Zadanie (task) Projektowanie zadania w oparciu o: Epistemologię post-pozytywistyczną Psychologię poznawczą Pedagogikę zorientowaną na uczącego się Podanie specyfikacji zadania w oparciu o: Teorię komunikacji elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 26

27 Technologia Struktura organizacyjna Wykorzystanie technologii Wsparcie procesów uczenia się i nauczania Minimalizm technologiczny vs. zabezpieczenie wielu metod działań uczącego się Transformacja vs. Akumulacja elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 27

28 Działanie Struktura organizacyjna Działanie uczącego się (activity) Działanie spowodowane interpretacją zadania (task) Wsparcie technologiczne dla interpretacji zadania Środowisko sprzyjające uczeniu się bardziej wspiera działanie uczącego się elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 28

29 Rezultat Struktura organizacyjna Rezultat pedagogiczny wypływający z epistemologii określa: zadanie (task), działanie (acivity) wybór technologii Rezultat określa sukces technologii elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 29

30 Model Integracji Technologia Pedagogika Gilly Salmon Rozwój własny Dostęp do informacji Wsparcie dla procesów uczenie się Przekaz informacji Budowanie wiedzy Budowanie dyskursu Searching + personalizacja systemu Wsparcie dla procesów Wsparcie dla zadań interakcja Socjalizacja on-line Komunikacja Mosty między środowiskiem kulturowym i społecznym Dostęp + Motywacja Konfiguracja systemu + dostęp Zabezpiecznie emocjonalne elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 30

31 Dostęp i motywacja Model Gilly Salmon Uczący się powinien: Poznać technologię Poznać teoretyczne podstawy rozwiązań technologicznych Mieć możliwość personalizacji systemu Posiadać wsparcie administracyjne (hasła, itp.) elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 31

32 Socjalizacja on-line Model Gilly Salmon Sama technologia nie tworzy interakcji Budowanie kolektywnej reprezentacji Budowanie wirtualnej społeczności Budowanie zestawu zachowań właściwych dla grupy Budowanie poczucia czasu i przestrzeni psychologicznej Bezpieczeństwo emocjonalne elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 32

33 Przekaz informacji Model Gilly Salmon Interakcja z materiałem Interakcja z uczącymi się Artykulacja informacji Rozpowszechnianie informacji Kategoryzowanie informacji Przeładowanie informacyjne elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 33

34 Budowanie wiedzy Model Gilly Salmon Pragmatyczy dyskurs Symulacja metody naukowej Obserwacja Hipoteza Test Rozwiązywanie problemów Nagocjacja znaczeń Coaching Modelowanie Scaffolding elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 34

35 Rozwój własny Model Gilly Salmon Odpowiedzialność za procesy uczenia się Znaczny stopień personalizacji Konstruktywizm Samodzielność poznawcza (self-regulation) elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 35

36 Rodzaje interakcji Techniki stand-alone Bazy danych, dzienniki, aplikacje, biblioteki on-line Techniki one-to-one Kontrakt nauczycielski, praktyki, nauczanie korespondencyjne Techniki one-to-many Wykład, sympozjum Techniki many-to-many Grupy dyskusyjne, debaty, listy mailingowe, odgrywanie ról, burza mózgów, studia przypadków, symulacje, gry, kolaboracyjny esej, grupy delfickie, grupy fokusowe, technika grup nominalnych, grupy projektowe, wirtualna wizyta eksperta, itp. elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 36

37 Zmiana ról uczący się nauczający Dependent Interested Involved Self-directed Expert, authority, coach Motivator, guide Facilitator Consultant, delegator elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 37

38 elearning: Technologia Rola technologii w procesach uczenia się Akumulacja Transformacja Rola technologii w procesach nauczania elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 38

39 Konkluzja 1 Tylko zmiana paradygmatu pedagogicznego gwarantuje trwały wkład technologii w procesy pedagogiczne elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 39

40 Konkluzja 2 There is more educational psychology than technology in educational technology elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 40

41 Pytania?? elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 41

42 Dziękuję Uwagi? elearning w środowisku korporacyjnym i akademickim Wojciech Bednaruk 42

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu dla osób k s z t a ł c ą c y c h się w m i e j s c u p racy Wstęp Celem niniejszej broszury, dostępnej w językach: angielskim, francuskim, polskim, portugalskim,

Bardziej szczegółowo

DYDAKTYKA CYFROWA EPOKI SMARTFONA Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej

DYDAKTYKA CYFROWA EPOKI SMARTFONA Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej DYDAKTYKA CYFROWA EPOKI SMARTFONA Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej Raport ekspercki DYDAKTYKA CYFROWA EPOKI SMARTFONA ANALIZA CYFROWYCH ASPEKTÓW DYDAKTYKI GIMNAZJUM I SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM DLA DOKTORANTÓW PARADYGMAT BADAŃ NAUKOWYCH HEVNERA I IN.

SEMINARIUM DLA DOKTORANTÓW PARADYGMAT BADAŃ NAUKOWYCH HEVNERA I IN. SEMINARIUM DLA DOKTORANTÓW PARADYGMAT BADAŃ NAUKOWYCH HEVNERA I IN. Małgorzata Pańkowska Wprowadzenie Warunkiem koniecznym prowadzenia badań naukowych dotyczących systemów informatycznych jest zrozumienie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA TECHNOLOGII CYFROWYCH W FORMOWANIU KOMPETENCJI POROZUMIEWANIA SIE W JEZYKACH OBCYCH

FUNKCJA TECHNOLOGII CYFROWYCH W FORMOWANIU KOMPETENCJI POROZUMIEWANIA SIE W JEZYKACH OBCYCH Beata Stelter Wyzsza Szkola Humanistyczna TWP w Szczecinie FUNKCJA TECHNOLOGII CYFROWYCH W FORMOWANIU KOMPETENCJI POROZUMIEWANIA SIE W JEZYKACH OBCYCH Function of Digital Technologies in the formation

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer

Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Marek Szafraniec Innowacyjne metody kształcenia Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer Wprowadzenie W raporcie Edukacja. Jest w niej ukryty skarb 1 wskazano na cztery filary współczesnej edukacji:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Maria KĘDZIERSKA Zakład Szkoleń CNBOP-PIB STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH E-learning trainings the strategy of planning Streszczenie Materiał zawiera omówienie zagadnień wprowadzających formy

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA MECHATRONICZNA

EDUKACJA MECHATRONICZNA EDUKACJA MECHATRONICZNA W KONTEKŚCIE NOWYCH PODSTAW PROGRAMOWYCH I OSIĄGANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ MATERIAŁY Z KONFERENCJI, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W ŁODZI W POROZUMIENIU Z ŁÓDZKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU WARSZTATY pod redakcją ZENONA GAJDZICY NARZĘDZIA PEDAGOGICZNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA EDUKACYJNEGO BUDOWANIE AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ UCZNIA Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia prowadzących akademickie kursy w internecie

Instrumenty wsparcia prowadzących akademickie kursy w internecie Anna K. Stanisławska-Mischke Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Instrumenty wsparcia prowadzących akademickie kursy w internecie Proces wdrażania nowych technologii do dydaktyki akademickiej przypomina

Bardziej szczegółowo

KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE

KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE dr Zbigniew E. Zieliński dr inż. Zbigniew Lis, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, Kielce zzielins@ws-kielce.edu.pl,zlis@wsh-kielce.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl Analiza potrzeb szkoleniowych w MŚP www.marr.pl Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Publikacja odzwierciedla jedynie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki

Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki 1 Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki Opracowanie: Global Education Week Network, w porozumieniu z Centrum Północ-Południe Rady

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania kompetencji

Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania kompetencji ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Magdalena Malinowska Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania

Bardziej szczegółowo

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Gry i Symulacje e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je o w biznesie oraz

Bardziej szczegółowo

Prolegomena do audytu informacji i wiedzy

Prolegomena do audytu informacji i wiedzy Katarzyna Materska, dr hab. Uniwersytet Warszawski Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Prolegomena do audytu informacji i wiedzy Wprowadzenie W artykule zaproponowano przybliżenie idei

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wiesław Przybyła, Magdalena

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii Tomasz Huk KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Rozprawa przygotowana pod opieką naukową:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą - wykorzystywanie wyników do planowania pracy w placówce oświatowej. Ewa Halska

Zarządzanie oświatą - wykorzystywanie wyników do planowania pracy w placówce oświatowej. Ewa Halska Zarządzanie oświatą - wykorzystywanie wyników do planowania pracy w placówce oświatowej Ewa Halska Podstawy prawne ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo