E-learning, potrzeba czy konieczność. ść? Wprowadzenie do e-learningue

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-learning, potrzeba czy konieczność. ść? Wprowadzenie do e-learningue"

Transkrypt

1 E-learning, potrzeba czy konieczność ść? Wprowadzenie do e-learningue

2 Zagadnienia: Definicje. Rodzaje nauczania na odległość. Historia nauczania na odległość. Zalety i wady e-learningu. earningu. Modele nauczania. Podsumowanie, konkluzje. Zakładanie bloga-ćwiczenia.

3 Definicja E- learing- model nauki zakładaj adający, Ŝe e media elektroniczne sąs podstawowym kanałem dystrybucji wiedzy.

4 Co to jest e-learning? e Internet Intranet (sieć lokalna) extranet (wirtualna sieć) przekazy satelitarne taśmy audio/video telewizję interaktywną CD-ROMy.

5 Narzędzia e- learningu to specjalnie przygotowane programy komputerowe, strony internetowe, forum dyskusyjne, poczta elektroniczna, czat, video. konferencje.

6 e-learning jest najczęś ęściej kojarzony z nauczaniem, w którym stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą jest komputer, dlatego tęt formę nauki nazywamy "distance learning" czyli kształcenie na odległość ść,, w którym brak jest fizycznego kontaktu z nauczycielem.

7 E-learning, polskie nazwy: e- nauczanie, e- kształcenie, kształcenie elektroniczne

8 Kształcenie z udziałem nowych technologii- definicje d-learning- charakteryzuje się ono odseparowaniem nauczyciela od ucznia oraz ucznia od grupy uczących cych się,, zastępuj pując bezpośredni rednią komunikację interpersonalną (typową dla konwencjonalnej edukacji) komunikacją,, w której pośredniczy tradycyjna poczta i technologia komunikacyjna. np. szkoły korespondencyjne, audycje. learning - oznacza mobilne uczenie się z wykorzystaniem przenośnego, nego, bezprzewodowego sprzętu jak np. laptopy czy takŝe nowoczesne telefony komórkowe. m-learning learning (nauczanie mieszane) nauczanie, które wykorzystuje elementy tradycyjnego kursu (wykład ady, ćwiczenia) ) i elementy nauczania na odległość ść. b-learning e-learning- wszelkie dostępne media elektroniczne.

9 NAUCZANIE BLENDED LEARNING TRADYCYJNE E-NAUCZANIE R. Jackson 1999 ELEKTRONICZNIE WSPOMAGANE ELEKTRONICZNIE DOSTARCZANE WSPÓŁDZIAŁANIE, WYMIANA, UZUPEŁNIANIE

10 Historia rozwoju nauczania na Poczta Radio TV odległość Pierwsze korespondencyjne kursy stenografii Pierwsze kursy radiowe: Uniwersytet stanu Iowa Pierwsza telewizja edukacyjna 1980 Komputer 1980 Edukacja komputerowa: multimedia 1990 Internet 1990 E - learning

11 Historia nauczania na odległość

12 Historia nauczania na odległość

13 Historia nauczania na odległość

14 Rodzaje nauczania na odległość Kolejne generacje kształcenia na odległość

15 e- learning -zalety wolne od ograniczeń związanych zanych z miejscem i czasem pozwala na indywidualne tempo uczenia się zmniejsza trudy i koszty podróŝowania, owania, rezerwacji sal, dopasowywania terminów szkolenia (bilety, paliwo, noclegi, diety, koszty wynajmu sali, rzutników) odpowiednio przygotowane (interaktywne i dostosowane do potrzeb) zapewniają wysoką efektywność uczenia się przełamanie barier społecznych - osoby niepełnosprawne, nosprawne, osoby wychowujące ce małe e dzieci, pracujące ce etatowo i inne -dyskryminowane w dostępie do edukacji stacjonarnej większe moŝliwo liwości weryfikacji trudnych pojęć aktywizują osoby nieśmiałe

16 e- learning -zalety zapewniają dostęp do najnowszych informacji (ze względu na moŝliwość szybkiej aktualizacji) zapewniają moŝliwość powtórek, (wielokrotnego powrotu do ćwiczeń) umoŝliwiają monitorowanie aktywności uczestników (udzielanie się na forum, rozwiązywanie testów, wykonywanie prac) stwarzają moŝliwość jednoczesnego przeszkolenia duŝej liczby osób (od kilkudziesięciu do kilkuset) moŝliwość szkolenia osób oddalonych o wiele kilometrów rozwija (wymusza) znajomość obsługi komputera, aplikacji biurowych i korzystania z Internetu samodzielność w doborze materiału

17 E-learning- wady Konieczny dostęp do tzw. infrastruktury (komputera, sieci - jeŝeli on- line). Pracochłonność systemu. Brak bezpośredniego kontaktu z prowadzącym. Konieczność znajomości podstaw obsługi komputera. DuŜy koszt przygotowania pojedynczego szkolenia. Brak odpowiednich uregulowań prawnych. opracowanie na podstawie: Mynetwork, Excellence in learning, Zalety i wady e-learningu,

18 Problem nudnych szkoleń

19 WdroŜenie rozwiązania zania e-learninge

20 Dlaczego nauczanie e-learning? e Nowe potrzeby nauki just-in-time poszukiwanie efektywnych metod nauczania ludzi znajdujących się w roŝnych częściach świata zdobywania nowych umiejętności, dokształcania wzrost znaczenia wiedzy i umiejętności E-learning Nowe zasoby dostęp do Internetu postęp technologiczny rozwój multimediów, narzędzi komunikacji zwiększenie przepustowości łączy poprawa jakości materiałów szkoleniowych on-line standardy ułatwiające tworzenie kursów Opracowanie na podstawie:

21 PO CO NAM E-LEARNING? E OSIĄGANE EFEKTY UCZNIA W ZAKRESIE POSŁUGIWANIA SIĘ TECHNOLOGIAMI INFORMACYJNYMI I KOMUNIKACYJNYMI ZALICZONO DO KLUCZOWYCH (TAKICH JAK PISANIE I CZYTANIE): W UNII EUROPEJSKIEJ W 1999 R. (RAPORT KE 1999) W STANACH ZJEDNOCZONYCH W 1983 R. (NCEE 1983) W POLSKIEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Wśród ogólnych zadań szkoły: Umiejętność poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z róŝnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. Zapis dla całej szkoły (SP+gimnazjum+liceum) ponad przedmiotami, ponad etapami kształcenia. Dotyczy zatem wszystkich nauczycieli. KOMPETENCJE

22 PO CO NAM E-LEARNING? E NOśYCE KOMPETENCJI BRAK DOSTĘPU DO INTERNETU ZACZYNA BYĆ POSTRZEGANY JUś NIE TYLKO JAKO PRZESZKODA W ROZWOJU, ALE JAKO PRZYCZYNA MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ (DUGRE, 2003) UBYWA STANOWISK PRACY NISKOKWALIFIKOWANEJ PRZYBYWA STANOWISK, WYMAGAJĄCYCH CORAZ WYśSZYCH KWALIFIKACJI STAŁEGO UZUPEŁNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

23 RYNEK PRACY NOWE TECHNOLOGIE EUROPEJSKI RYNEK PRACY GLOBALIZACJA CYWILIZACJA INFORMACYJNA JAK SOBIE ZA KILKA LAT PORADZI NA RYNKU PRACY DZISIEJSZY PIĘTNASTOLATEK? JAKI BĘDZIE RYNEK PRACY? JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA (TELE)KOMUNIKACJA? JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ KOMPUTER? STAŁE ZMIANY. EDUKACJA CAŁOśYCIOWA JAK SOBIE ZA KILKA LAT PORADZI NA RYNKU PRACY DZISIEJSZY NAUCZYCIEL? JAKA BĘDZIE POTRZEBNA WIEDZA - NAUCZYCIELOWI? UCZNIOWI? PRESJA JĘZYKÓW OBCYCH? PRESJA OBCOJĘZYCZNYCH NAUCZYCIELI? STAŁE ZMIANY. EDUKACJA CAŁOśYCIOWA

24 NOWA SZKOŁA DOTYCHCZASOWY MODEL SYSTEMU EDUKACJI STAŁ SIĘ ANACHRONICZNY UCZEŃ PRODUKT SUROWY SYSTEM SZKOLNY ABSOLWENT PRODUKT GOTOWY PRACA śycie W KRAJACH ROZWINIĘTYCH REALIZOWANY AKTUALNIE MODEL SZKOŁY ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ SZKOŁA: NAUCZYCIELE UCZNIOWIE RODZICE ŚRODOWISKO

25 NOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INTERNETOWY VORTAL DLA MENEDśERÓW. FRAGMENT ARTYKUŁU. U DOŁU FRAGMENT WYPOWIEDZI WŁAŚCICIELA MAŁEJ FIRMY NA FORUM NOWA FIRMA

26 Modele nauczania E-Szkolenia Multimedialna Prezentacja Wirtualna Klasa Laboratorium na odległość Komunikatory

27 Modele e-nauczaniae Samokształcenie (e- kursy, e-e ksiąŝ ąŝki) Nauczanie synchroniczne Nauczanie asynchroniczne Nauczanie mieszane

28 Modele e- nauczania Nauczanie synchroniczne tryb czasu rzeczywistego swobodna komunikacja elementy: wirtualna tablica (whiteboard), czat, komunikacja głosowa, synchronizacja przeglądarek uczestników kursu, wideokonferencje, uczniowie komunikacja w czasie rzeczywistym, kontrola prowadzącego, narzucone, ograniczone ramy czasowe (prowadzący i uczeń).

29 Metody kształcenia na odległość Nauczanie asynchroniczne brak kontaktu prowadzącego z uczniem w czasie rzeczywistym, uczniowie brak ograniczenia czasowego, dostęp do materiałów po zalogowaniu się do systemu, komunikacja grupowa z prowadzącym (poczta elektroniczna, forum dyskusyjne), samodyscyplina i samodzielność uczniów

30 JAK SIĘ TO MA DO SZKOŁY? NOWA FIRMA

31 Nauczanie hybrydowe TRADYCYJNE Treść nauczania N. HYBRYDOWE ELEKTRONICZNE ZDALNE

32 Dotychczasowy model kształcenia szkolnego a rzeczywistość pozaszkolna TRADYCYJNE S obszar kształcenia szkolnego P płaszczyzna kształcenia pozaszkolnego N. SZKOLNE AKTUAL. ELEKTRONICZNE CD e-book WWW czat Kurs korespondencyjny SMS forum SMS MMS news forum ZDALNE

33 PoŜą Ŝądany model kształcenia szkolnego a rzeczywistość pozaszkolna TRADYCYJNE S obszar kształcenia szkolnego P płaszczyzna kształcenia pozaszkolnego N. SZKOLNE POśĄD. ELEKTRONICZNE CD e-book WWW czat Kurs korespondencyjny SMS forum SMS MMS news forum ZDALNE

34 E-learning wśród w d młodziem odzieŝy ZAJĘCIA Z KOMPUTEREM W PRZEDSZKOLU. GNIAZDO KOMPUTERÓW W KAśDEJ KLASIE PALMTOPY W PRZEŁADOWANEJ WIEJSKIEJ SZKOLE e KLAS

35 E-learning wśród w d młodziem odzieŝy WIĘKSZOŚĆ GIMNAZJÓW POSŁUGUJE SIĘ PLATFORMĄ E-LEARNINGOWĄ

36 E-learning wśród w d młodziem odzieŝy INTERNET NA MURZE KAśDY UCZEŃ UśYWA NA CODZIEŃ PALMTOPA

37 Z TYM PALMTOPEM TO BYŁśART, ALE TYLKO TROSZECZKĘ, BO...

38 MULTIMEDIALNY KOMPUTER PRZENOŚNY NY ZA ZŁOTZ OTÓWKĘ! PEŁNA MOBILNOŚĆ I STAŁA DOSTĘPNOŚĆ POWSZECHNA ZNAJOMOŚĆ! KOMUNIKACJA GŁOSOWA SMS, , KOMUNIKATORY WAP i GPRS (INTERNET W KIESZENI) POLIFONIA, MUZYKA, DYKTAFON, RADIO APARAT FOTOGRAFICZNY, KAMERA VIDEO TELEWIZJA (PRÓBNE TRANSMISJE TVN) PROGRAMOWANIE (JAVA, PALM OS INNE) EDYTORY, ORGANIZERY, ARKUSZE KALK. NOWY JĘZYK, SKUTECZNY PRZEKAZ.

39 DYREKTORZY

40 DZIADKOWIE

41 Dwie kategorie e-learningu: e bezplatformowy proces nauczania realizowany jest za pomocą płyt CD, podręczników, zeszytów ćwiczeń, kaset audio, wideo (CBT computer based training), platformowy: kurs przekazuje wiedzę poprzez stronę WWW (WBT web based training)

42

43

44

45

46

47

48

49 Podsumowanie i konkluzje Techniki multimedialne, komputer i Internet wytworzyły y nową technologię edukacji, o nierozpoznanych do końca moŝliwo liwościach, które cały y czas się rozwijają. Nowa technologia e-edukacji e edukacji ogromnie zwiększa skuteczność i atrakcyjność edukacji na odległość ść. E- learning jest nadal nowoczesną metodą nauczania w Polsce, która ma szansę znacznie się rozwinąć w kolejnych latach finansowania projektów szkoleniowych z funduszy europejskich. Ale e-learning e nie zastąpi wszystkich tradycyjnych metod szkoleniowych, dlatego teŝ przyszłość moŝe e naleŝeć do blended- learningu, czyli formy mieszanej, wykorzystującej same korzyści zarówno metody nauczania tradycyjnej jak i zdalnej.

50 Podsumowanie Usłysza yszałem i zapomniałem, Zobaczyłem i zapamięta tałem, Zrobiłem i zrozumiałem em. Konfucjusz

51 Zakładanie bloga-ćwiczenia. TIK

52

53 Przydatne linki

54 Przydatne linki E-mentor - Internetowe czasopismo poświęcone zagadnieniom e-learningu wydawane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. edziennik - internetowy dziennik szkolny - Internetowy dziennik dla szkół: oceny, absencja, zestawienia semestralne i roczne, statystyki klas i szkoły, oddzielny dostęp i interfejs dla rodziców, uczniów, nauczycieli i dyrekcji. Na stronie wersja demonstracyjna. LearningLab - Oferta: platforma e-learning, szkolenia z zakresu metodyki e- learning.

55 Przydatne linki Wirtualna edukacja - Elektroniczne czasopismo poświęcone problemom e-learning. Testy i quizy - Darmowe testy i quizy on-line, Materiały na poziomie gimnazjum, liceum i przygotowujące do matury. Digital Spirit - Standardy i narzędzia do tworzenia kursów internetowych, ciekawostki i przegląd prasy na temat e-learningu. ekursy - Multimedialne kursy obsługi programów Photoshop i OpenOffice.

56 Przydatne linki Zrób zadanie - Pomoc w rozwiązaniu zadania domowego z róŝnych przedmiotów na róŝnych etapach edukacyjnych. UŜytkownicy mogą szukać pomocy lub udzielać jej innym. Szkolenia dla nauczycieli - Internetowe kursy doskonalące dla nauczycieli z zakresu m. in. psychologii, pedagogiki i wychowania. Socrates treningi pamięci, szybkiego czytania, uczenia się - Serwis i platforma szkoleniowa do prowadzonych przez Internet treningów pamięci, szybkiego czytania, technik uczenia się i efektywnej pracy umysłowej.

57 Netografia i literatura: Wikipedia, 2. Polski Uniwersytet Wirtualny, 3. OKNO Politechnika Warszawska, 4. Centrum e-learningu AGH, 5. COME Uniwersytetu Warszawskiego, Dra!ek Z., Komorowski T.: Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu. Konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyŝszym,http://www.e-edukacja.com.pl [dostep ] Juszczyk S.: Edukacja na odległosc. Kodyfikacja pojec, reguł i procesów. Wydaw. Adam Marszałek, Torun 2002, s Kłosińska T.: Nauczyciel a alfabetyzm medialny. [W:] Teoria i praktyka edukacji medialnej: modele, konteksty, interpretacje. Red. nauk. M. Sokołowski. Olsztyn 2002, s. 136 Kozielska M.: Komputerowe wspomaganie edukacji. Wydaw. Pedagogium, Szczecin 2003, s. 12 Kubiak M. J.: Jak uczyć na odległość przy pomocy Internetu. BKKK. FW, Warszawa 1996, s Milczanowska A.: Doktryna edukacji krytyczno-kreatywnej a wykorzystywanie mediów w szkole. [W:] Teoria i praktyka edukacji medialnej: modele, konteksty i interpretacje. Red. nauk. M. Sokołowski. Olsztyn 2002, s. 72 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu: Koncepcja wdro enia w warunkach polskich systemu kształcenia na odległość. Warszawa 2005, Morbitzer J.: O niektórych mitach komputerowej edukacji. [W:] Media i edukacja w globalizującym sięświecie. Red. nauk. M. Sokołowski. Olsztyn 2003, s. 331 Osiński Z.: MoŜliwości jakie stwarzają platformy e-l earning w edukacji szkolnej, pl/edukacja/platformy e-learning.html [dostep ]

58

E-learning w bibliotece. E-learning w bibliotece. KONFERENCJA METODYCZNA E-LEARNING W BIBLIOTECE 18.10.2012 r.

E-learning w bibliotece. E-learning w bibliotece. KONFERENCJA METODYCZNA E-LEARNING W BIBLIOTECE 18.10.2012 r. E-learning w bibliotece E-learning w bibliotece nauczanie zdalne zdalne e-kursy e-edukacja edukacja elektroniczna e-nauczanie blended learning distance learning kształcenie na na odległość wirtualna edukacja

Bardziej szczegółowo

Organizacja e-learningu w Polsce wybrane zagadnienia. Dr Renata Frączek, Uniwersytet Śląski, Katowice

Organizacja e-learningu w Polsce wybrane zagadnienia. Dr Renata Frączek, Uniwersytet Śląski, Katowice Organizacja e-learningu w Polsce wybrane zagadnienia Dr Renata Frączek, Uniwersytet Śląski, Katowice Określenia e-nauczanie zdalne nauczanie (distance eduaction, distance learning) Inne określenia lenia:

Bardziej szczegółowo

E-learning i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej

E-learning i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej E-learning i jego wykorzystanie w praktyce szkolnej Copyright by Instytut Badań nad Demokracją Dariusz Nojszewski 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu Mirosław Kurkowski Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu z uwzględnieniem grupy beneficjentów w wieku powyżej 50 lat, organizacji wsparcia dla beneficjentów w formach

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wiesław Przybyła, Magdalena

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo informacyjne Nowoczesna szkoła Technologia informacyjna wkracza w naszą codzienność i nie można tego uniknąć. Zmienia się nasze życie, zmienia się nasza praca, zmienia się także szkoła. Jedna rzecz jest niezmienna:

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w kształceniu na Politechnice Gdańskiej Wykład 1 Pojęcia podstawowe

Technologie informacyjne w kształceniu na Politechnice Gdańskiej Wykład 1 Pojęcia podstawowe Technologie informacyjne w kształceniu na Politechnice Gdańskiej Wykład 1 Pojęcia podstawowe Dr inż. Anna Grabowska studiapg2012@gmail.com 1 Tematyka Narzędzia informatyczne wspomagające kształcenie, podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

E-learning - nowa forma edukacji Jakub Grygiel Katolicki Uniwersytet Lubelski

E-learning - nowa forma edukacji Jakub Grygiel Katolicki Uniwersytet Lubelski E-learning - nowa forma edukacji Jakub Grygiel Katolicki Uniwersytet Lubelski Streszczenie: Artykuł ten prezentuje podstawowe informacje na temat e-learning oraz omawia ten rodzaj edukacji jako kosztowo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Maria KĘDZIERSKA Zakład Szkoleń CNBOP-PIB STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH E-learning trainings the strategy of planning Streszczenie Materiał zawiera omówienie zagadnień wprowadzających formy

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

E-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy. Z doświadczeń w Polsce

E-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy. Z doświadczeń w Polsce Mgr Karolina Popławska Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej karolina.poplawska@put.poznan.pl E-learning w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy. Z doświadczeń w Polsce

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING W INŻYNIERII ROLNICZEJ

E-LEARNING W INŻYNIERII ROLNICZEJ Inżynieria Rolnicza 7(95)/2007 E-LEARNING W INŻYNIERII ROLNICZEJ Małgorzata Bzowska-Bakalarz Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie Streszczenie. W pracy scharakteryzowano metody

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Marcin Korentz SATE SYSTEM ANKIETUJĄCO TESTUJĄCY DLA EDUKACJI praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE

KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE dr Zbigniew E. Zieliński dr inż. Zbigniew Lis, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, Kielce zzielins@ws-kielce.edu.pl,zlis@wsh-kielce.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - WCZORAJ I DZIŚ

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - WCZORAJ I DZIŚ Agnieszka Heba Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - WCZORAJ I DZIŚ WSTĘP W nowoczesnym społeczeństwie, w którym wiedza odgrywa bardzo istotną rolę, możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

Model kształcenia na odległość na przykładzie doświadczeń wybranych polskich i zagranicznych uczelni wyższych

Model kształcenia na odległość na przykładzie doświadczeń wybranych polskich i zagranicznych uczelni wyższych Studia Gdańskie, t. V, 123 134 Monika Mechlińska-Pauli * Model kształcenia na odległość na przykładzie doświadczeń wybranych polskich i zagranicznych uczelni wyższych Pojęcie kształcenia na odległość oraz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny

Uniwersytet Wirtualny XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka 13 15 czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska Książka abstraktów Organizator Konferencji: Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW Konferencja

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna (IT) i informatyka jako nauki współdziałające z dydaktyką

Technologia Informacyjna (IT) i informatyka jako nauki współdziałające z dydaktyką Daniel Korzan Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Technologia Informacyjna (IT) i informatyka jako nauki współdziałające z dydaktyką Dydaktyka, jako subdyscyplina nauk pedagogicznych, chętnie posiłkuje

Bardziej szczegółowo

E-learning jako sposób edukacji dorosłych

E-learning jako sposób edukacji dorosłych R o z d z i a ł I I E-learning jako sposób edukacji dorosłych 2.1. Czym jest e-learning Kiedy rozpoczyna się naukę, warto zastosować starą rzymską zasadę; initium doctrinae sit consideratio nominis (rozpoczynając

Bardziej szczegółowo

Internet moja przyszłość

Internet moja przyszłość Internet moja przyszłość Wykorzystanie technologii informatycznych we własnym rozwoju Andrzej Wodecki E-learning szansą na dobrą edukację dla mieszkańców wsi Krzysztof Markiewicz Internet a niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo