KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))"

Transkrypt

1 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont sal lekcyjnych nr,,, 4 i montaż parapetów w sali nr 5 w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Korytnicy ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Korytnicy INWESTOR : Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Korytnicy ADRES INWESTORA : ul. Sienkiewicza 4 BRANŻA : budowlana Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)) Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA: INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem Remont sal lekcyjnych nr,,, 4 i montaż parapetów w sali nr 5 w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Korytnicy Sala nr. Roboty rozbiórkowe d KNR 4-0 d d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d d Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m 5,60*8,86 m 49,6 RAZEM 49,6 Rozebranie podłóg ślepych z płyt paździeżowych m poz. m 49,6 RAZEM 49,6 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm m poz.*0,5 m 7,44 RAZEM 7,44 Rozebranie obicia ścian z płyt spilśnionych m (5,60+8,86)**,8-,00*,8 m 5,74 RAZEM 5,74 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr mm w m kanale z wywiezieniem rur na om 8,86*+,88*+4,54* m 0,56 RAZEM 0,56 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m poz.*0, m 5,95 RAZEM 5,95 Transport gruzu i ziemi samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym roadowaniu na odległość 5 m km poz.*0,9 m 4,9 RAZEM 4,9. Podkłady i posadzki 8 KNR -0 d Zasypanie kanału piaskiem kopanym m (8,86+4,54+,88)*0,5*0,8 m,7 9 KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d analogia KNR -0 d NNRNKB d NNRNKB d Beton zwykły C8/0 (B-0) m RAZEM,7 poz.*0,0 m 4,96 RAZEM 4,96 Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho m - jedna warstwa gr 0 cm Płyty styrop.eps (dach/podłoga) poz. m 49,6 RAZEM 49,6 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa z wywinięciem na ściany m 5,80*9,06 m 5,55 RAZEM 5,55 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm m zatarte na gładko poz. m 49,6 RAZEM 49,6 m poz. m 49,6 RAZEM 49,6 (z.vii) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m m poz. m 49,6 RAZEM 49,6 - - Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 05

3 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 5 NNRNKB m d poz. m 49,6 6 KNR -0 d Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW Gerflor Akord lub równoważna z wywinięciem na ściany wys 0 cm m RAZEM 49,6 poz. m 5,55 RAZEM 5,55. Lamperia 7 KNR 4-0 d Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m poz.4 m 5,74 8 KNR 4-0 d KNR -0 d Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach m RAZEM 5,74 poz.4 m 5,74 RAZEM 5,74 Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z m dwukrotnym szpachlowaniem poz.4 m 5,74 RAZEM 5,74 Sala nr. Roboty rozbiórkowe 0 d KNR 4-0 d d KNR 4-0 d KNR 4-0 d KNR 4-0 d d Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m 5,60*8,85-0,95*0,5 m 49,4 RAZEM 49,4 Rozebranie podłóg ślepych z płyt paździeżowych m poz.0 m 49,4 RAZEM 49,4 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm m poz.0*0,5 m 7,4 RAZEM 7,4 Rozebranie obicia ścian z płyt spilśnionych m (5,60+8,85)**,8-,00*,8 m 5,7 RAZEM 5,7 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr mm w m kanale z wywiezieniem rur na om 8,85* m 7,70 RAZEM 7,70 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m poz.0*0, m 5,9 RAZEM 5,9 Transport gruzu i ziemi samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym roadowaniu na odległość 5 m km poz.0*0,9 m 4, RAZEM 4,. Podkłady i posadzki 7 KNR -0 d Zasypanie kanału piaskiem kopanym m 8,85*0,5*0,8 m, 8 KNR -0 d Beton zwykły C8/0 (B-0) m RAZEM, poz.0*0,0 m 4,94 RAZEM 4, Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 05

4 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 9 KNR -0 d Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 0 cm Płyty styrop.eps (dach/podłoga) m poz.0 m 49,4 0 KNR -0 d analogia KNR -0 d NNRNKB d NNRNKB d NNRNKB d KNR -0 d Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa z wywinięciem na ściany m RAZEM 49,4 5,80*9,05 m 5,49 RAZEM 5,49 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm m zatarte na gładko poz.0 m 49,4 RAZEM 49,4 m poz.0 m 49,4 RAZEM 49,4 (z.vii) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m m poz.0 m 49,4 RAZEM 49,4 m poz.0 m 49,4 RAZEM 49,4 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m PCW Gerflor Akord lub równoważna z wywinięciem na ściany wys 0 cm poz.0 m 5,49 RAZEM 5,49. Lamperia 6 KNR 4-0 d Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m poz. m 5,7 7 KNR 4-0 d KNR -0 d Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach m RAZEM 5,7 poz. m 5,7 RAZEM 5,7 Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z m dwukrotnym szpachlowaniem poz. m 5,7 RAZEM 5,7 Sala nr. Roboty rozbiórkowe 9 d KNR 4-0 d d KNR 4-0 d Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m 5,60*9,5-,00*0,5 m 5,09 RAZEM 5,09 Rozebranie podłóg ślepych z płyt paździeżowych m poz.9 m 5,09 RAZEM 5,09 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm m poz.9*0,5 m 7,66 RAZEM 7,66 Rozebranie obicia ścian z płyt spilśnionych m (5,60+9,5)**,5-,00*,5 m 8,48 RAZEM 8, Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 05

5 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 4 KNR 4-0 d Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr mm w kanale z wywiezieniem rur na om m 9,5*+5,04* m 8,8 44 KNR 4-0 d d Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m RAZEM 8,8 poz.9*0, m 6, RAZEM 6, Transport gruzu i ziemi samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym roadowaniu na odległość 5 m km poz.9*0,9 m 4,8 RAZEM 4,8. Podkłady i posadzki 46 KNR -0 d Zasypanie kanału piaskiem kopanym m 9,5*0,56*0,8 m,4 5,04*0,6*0,8 m 0,87 47 KNR -0 d KNR -0 d KNR -0 d analogia 50 KNR -0 d NNRNKB d NNRNKB d NNRNKB d KNR -0 d Beton zwykły C8/0 (B-0) m RAZEM,0 poz.9*0,0 m 5, RAZEM 5, Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho m - jedna warstwa gr 0 cm Płyty styrop.eps (dach/podłoga) poz.9 m 5,09 RAZEM 5,09 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa z wywinięciem na ściany m 5,80*9,5 m 54, RAZEM 54, Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm m zatarte na gładko poz.9 m 5,09 RAZEM 5,09 m poz.9 m 5,09 RAZEM 5,09 (z.vii) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m m poz.9 m 5,09 RAZEM 5,09 m poz.9 m 5,09 RAZEM 5,09 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m PCW Gerflor Akord lub równoważna z wywinięciem na ściany wys 0 cm poz.49 m 54, RAZEM 54,. Lamperia 55 KNR 4-0 d Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m poz.4 m 8,48 56 KNR 4-0 d Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach m RAZEM 8,48 poz.4 m 8,48 RAZEM 8, Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 05

6 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 57 KNR -0 d Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem m poz.4 m 8,48 RAZEM 8,48 4 Sala nr 4 4. Roboty rozbiórkowe Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m 5,60*9,-0,95*0,5 m 50,9 59 KNR KNR KNR KNR Rozebranie podłóg ślepych z płyt paździeżowych m RAZEM 50,9 poz.58 m 50,9 RAZEM 50,9 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm m poz.58*0,5 m 7,64 RAZEM 7,64 Rozebranie obicia ścian z płyt spilśnionych m (5,60+9,)**,7-,00*,7 m 8,96 RAZEM 8,96 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr mm w m kanale z wywiezieniem rur na om 9,*+4,87* m 7,98 RAZEM 7,98 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m poz.58*0, m 6, RAZEM 6, Transport gruzu i ziemi samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym roadowaniu na odległość 5 m km poz.58*0,9 m 4,77 RAZEM 4,77 4. Podkłady i posadzki 65 KNR Zasypanie kanału piaskiem kopanym m 9,*0,7*0,8 m,86 4,87*0,64*0,8 m 0,87 66 KNR KNR KNR analogia 69 KNR NNRNKB Beton zwykły C8/0 (B-0) m RAZEM,7 poz.58*0,0 m 5,09 RAZEM 5,09 Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho m - jedna warstwa gr 0 cm Płyty styrop.eps (dach/podłoga) poz.58 m 50,9 RAZEM 50,9 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa z wywinięciem na ściany m 5,80*9, m 54,06 RAZEM 54,06 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm m zatarte na gładko poz.58 m 50,9 RAZEM 50,9 m poz.58 m 50,9 RAZEM 50,9-6 - Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 05

7 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 7 NNRNKB (z.vii) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m m poz.58 m 50,9 7 NNRNKB KNR m RAZEM 50,9 poz.58 m 50,9 RAZEM 50,9 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m PCW Gerflor Akord lub równoważna z wywinięciem na ściany wys 0 cm poz.68 m 54,06 RAZEM 54,06 4. Lamperia 74 KNR Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m poz.6 m 8,96 75 KNR KNR Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach m RAZEM 8,96 poz.6 m 8,96 RAZEM 8,96 Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z m dwukrotnym szpachlowaniem poz.6 m 8,96 RAZEM 8,96 Parapety z desek dębowych o szerokości do 0 cm - proste pod politurowanie i lakierowanie - grubości 0 mm, mocowane wkrętami do drewna od góry z zaf- 4.4 Parapety w sali nr 5 77 TZKNBK XX lekowaniem otworów,8*0,7*4 m 0,87 RAZEM 0,87 m Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 05

8 KOSZTORYS BUDOWLANY Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena Wartość (5 x 6) Remont sal lekcyjnych nr,,, 4 i montaż parapetów w sali nr 5 w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Korytnicy Sala nr. Roboty rozbiórkowe d.. d.. d.. 4 d.. 5 d.. 6 d.. 7 d KNR KNR KNR KNR Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m 49,6 Rozebranie podłóg ślepych z płyt paździeżowych m 49,6 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm m 7,44 Rozebranie obicia ścian z płyt spilśnionych m 5,74 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr mm w kanale z wywiezieniem rur na om m 0,56 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m 5,95 Transport gruzu i ziemi samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym roadowaniu na odległość 5 km m 4,9. Podkłady i posadzki 8 KNR -0 d Zasypanie kanału piaskiem kopanym m,7 9 d.. 0 d.. d.. d.. d.. 4 d.. 5 d.. 6 d.. KNR KNR KNR analogia KNR NNRNKB NNRNKB NNRNKB KNR Beton zwykły C8/0 (B-0) Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 0 cm Płyty styrop.eps (dach/podłoga) Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa z wywinięciem na ściany Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na gładko (z.vii) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW Gerflor Akord lub równoważna z wywinięciem na ściany wys 0 cm m 4,96 m 49,6 m 5,55 m 49,6 m 49,6 m 49,6 m 49,6 m 5,55. Lamperia 7 KNR 4-0 d Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m 5,74 8 d.. 9 d.. KNR KNR Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem Sala nr. Roboty rozbiórkowe 0 d d.. d.. KNR Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m 5,74 m 5,74 m 49,4 Rozebranie podłóg ślepych z płyt paździeżowych m 49,4 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm m 7,4 Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 05

9 KOSZTORYS BUDOWLANY Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary KNR 4-0 d Rozebranie obicia ścian z płyt spilśnionych m 5,7 4 d.. 5 d.. 6 d.. KNR KNR Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr mm w kanale z wywiezieniem rur na om Ilość m 7,70 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m 5,9 Transport gruzu i ziemi samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym roadowaniu na odległość 5 km m 4,. Podkłady i posadzki 7 KNR -0 d Zasypanie kanału piaskiem kopanym m, 8 d.. 9 d.. 0 d.. d.. d.. d.. 4 d.. 5 d.. KNR KNR KNR analogia KNR NNRNKB NNRNKB NNRNKB KNR Beton zwykły C8/0 (B-0) Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 0 cm Płyty styrop.eps (dach/podłoga) Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa z wywinięciem na ściany Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na gładko (z.vii) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW Gerflor Akord lub równoważna z wywinięciem na ściany wys 0 cm m 4,94 m 49,4 m 5,49 m 49,4 m 49,4 m 49,4 m 49,4 m 5,49. Lamperia 6 KNR 4-0 d Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m 5,7 7 d.. 8 d.. KNR KNR Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem Sala nr. Roboty rozbiórkowe 9 d d.. 4 d.. 4 d.. 4 d.. 44 d.. 45 d.. KNR KNR KNR KNR Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m 5,7 m 5,7 m 5,09 Rozebranie podłóg ślepych z płyt paździeżowych m 5,09 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm m 7,66 Rozebranie obicia ścian z płyt spilśnionych m 8,48 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr mm w kanale z wywiezieniem rur na om m 8,8 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m 6, Transport gruzu i ziemi samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym roadowaniu na odległość 5 km m 4,8 Cena Wartość (5 x 6) Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 05

10 KOSZTORYS BUDOWLANY Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Podkłady i posadzki 46 KNR -0 d Zasypanie kanału piaskiem kopanym m,0 47 d.. 48 d.. 49 d.. 50 d.. 5 d.. 5 d.. 5 d.. 54 d.. KNR KNR KNR analogia KNR NNRNKB NNRNKB NNRNKB KNR Beton zwykły C8/0 (B-0) Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 0 cm Płyty styrop.eps (dach/podłoga) Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa z wywinięciem na ściany Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na gładko (z.vii) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW Gerflor Akord lub równoważna z wywinięciem na ściany wys 0 cm Ilość m 5, m 5,09 m 54, m 5,09 m 5,09 m 5,09 m 5,09 m 54,. Lamperia 55 KNR 4-0 d Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m 8,48 56 d.. 57 d.. KNR KNR Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 4 Sala nr 4 4. Roboty rozbiórkowe KNR KNR KNR KNR Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m 8,48 m 8,48 m 50,9 Rozebranie podłóg ślepych z płyt paździeżowych m 50,9 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm m 7,64 Rozebranie obicia ścian z płyt spilśnionych m 8,96 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr mm w kanale z wywiezieniem rur na om m 7,98 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m 6, Transport gruzu i ziemi samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym roadowaniu na odległość 5 km m 4,77 4. Podkłady i posadzki 65 KNR Zasypanie kanału piaskiem kopanym m, KNR KNR Beton zwykły C8/0 (B-0) Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 0 cm Płyty styrop.eps (dach/podłoga) m 5,09 m 50,9 Cena Wartość (5 x 6) Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 05

11 KOSZTORYS BUDOWLANY Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary KNR analogia Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa z wywinięciem na ściany m 54, KNR NNRNKB NNRNKB NNRNKB KNR Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na gładko (z.vii) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW Gerflor Akord lub równoważna z wywinięciem na ściany wys 0 cm Ilość m 50,9 m 50,9 m 50,9 m 50,9 m 54,06 4. Lamperia 74 KNR Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m 8, KNR KNR Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 4.4 Parapety w sali nr 5 77 TZKNBK XX Parapety z desek dębowych o szerokości do 0 cm - proste pod politurowanie i lakierowanie - grubości 0 mm, mocowane wkrętami do drewna od góry z zaflekowaniem otworów Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót Słownie: m 8,96 m 8,96 m 0,87 Cena Wartość (5 x 6) - - Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 05

12 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Słownie: Lp. Nazwa RAZEM Sala nr. Roboty rozbiórkowe. Podkłady i posadzki. Lamperia Sala nr. Roboty rozbiórkowe. Podkłady i posadzki. Lamperia Sala nr. Roboty rozbiórkowe. Podkłady i posadzki. Lamperia 4 Sala nr 4 4. Roboty rozbiórkowe 4. Podkłady i posadzki 4. Lamperia 4.4 Parapety w sali nr 5 RAZEM netto VAT Razem brutto - - Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 05

Centrum Onkologii-Instytut Warszawa ul. Roentgena 5 PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR

Centrum Onkologii-Instytut Warszawa ul. Roentgena 5 PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR Centrum Onkologii-Instytut Warszawa ul. Roentgena 5 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Kielcach. ADRES INWESTYCJI : 25-344 Kielce, ul. Kujawska 18 INWESTOR : Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INSTALACYJNO-BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO JAN ESTKO 23-300 Janów Lubelski ul. Marii Konopnickiej 18

ZAKŁAD INSTALACYJNO-BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO JAN ESTKO 23-300 Janów Lubelski ul. Marii Konopnickiej 18 ZAKŁAD INSTALACYJNO-BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO JAN ESTKO 23-300 Janów Lubelski ul. Marii Konopnickiej 18 PRZEDMIAR ROBÓT - Szatnie, korytarz NAZWA INWESTYCJI : Szatnie, korytarz ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys inwestorski Remont posadzek na korytarzach w budynku szkolnym w Zespole Szkół nr 3 w Szczecinku Obiekt Budowa 78-400 Szczecinek ul.artyleryjska

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: INWESTORSKI

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: INWESTORSKI Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys INWESTORSKI Kod CPV 45214230-1 Budowa 87-140 ChełmŜa,ul. kard. Wyszyńskiego 7, Zespół Szkół Specjalnych Inwestor Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż SŁAWOMIR FANTAZIŃSKI DATA OPRACOWANIA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż SŁAWOMIR FANTAZIŃSKI DATA OPRACOWANIA : ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontów bieżących w zakresie robót budowlanych INWESTOR : Urząd Miejski Wrocławia ADRES INWESTORA : PL. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR (ślepy Kosztorys)

PRZEDMIAR (ślepy Kosztorys) PRZEDMIAR (ślepy Kosztorys) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg NAZWA INWESTYCJI : Wymiana zużytej posadzki parkietowej" "na posadzkę sportową powierzchniowo-sprężystą

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ZGN WOLA Józefa Bema 70 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Nazwa inwestycji : Wymiana podłogi Adres inwestycji : Grzybowska 90A m 37 Inwestor : Administracja nr 4 OGRODOWA Adres Inwestora : Ogrodowa

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70

Przedmiar robót. ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70 ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70 Nazwa inwestycji : Remont pustostanu kod CPV 45453000-7 Adres inwestycji : Antka Rozpylacza 3 0 Inwestor : Administracja Koło Adres inwestora : ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Mechlin ul. Dąbrowska 7. Usługi ogólnobudowlane - Radosław Binkowski

KOSZTORYS OFERTOWY. Mechlin ul. Dąbrowska 7. Usługi ogólnobudowlane - Radosław Binkowski Usługi ogólnobudowlane - Radosław Binkowski Mechlin ul. Dąbrowska 7 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont i modernizacja "Świetlicy wiejskiej w Górze" ADRES INWESTYCJI : Góra gm. Śrem INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA" MIASTA STOLECZNEGO WARSZA- WY WARSZAWA UL. BEMA 70

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA MIASTA STOLECZNEGO WARSZA- WY WARSZAWA UL. BEMA 70 ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA" MIASTA STOLECZNEGO WARSZA- WY -225 WARSZAWA UL. BEMA 70 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa inwestycji : Remont pustostanu Adres inwestgycji : Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70. Przedmiar robót

ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70. Przedmiar robót ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70 Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu kod CPV 45453000-7 ADRES INWESTYCJI : ul. Batalionu AK Zośka 4A m 37-(połączenie 37A i 37C)

Bardziej szczegółowo

Click here to get your free novapdf Lite registration key DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

Click here to get your free novapdf Lite registration key DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS NAKLADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana wykładziny podłogowej na ciągach komunikacyjnych w blou A, B, D ADRES INWESTYCJI : ul. Banacha 1a INWESTOR : Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski Wykonanie izolacji termicznej TABELA dachu ELEMENTÓW budynku nr SCALONYCH

Kosztorys inwestorski Wykonanie izolacji termicznej TABELA dachu ELEMENTÓW budynku nr SCALONYCH Wojskowy Zarząd Infrastruktury 6-967 Poznań ul. Kościuszki 92/98 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie izolacji termicznej daxchu budynku nr 14 Poznań ul. Wojska Polskiego 84/86 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane

Przedmiar robót. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane Przedmiar robót 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Połączenie lokali nr 1 i 2 w budynku mieszkalnym ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Piaskowa

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty zakupu [Kz]... % M Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty zakupu [Kz]... % M Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU INWESTORS- KIEGO SMOLIŃSKA DANUTA SŁUPSK UL. KULCZYŃSKIEGO 1/11 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI KONFERENCYJNEJ - POSADZKA ADRES INWESTYCJI : SŁUPSK UL. JARACZA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Akademia Marynarki Wojennej 81-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 45000000-7 Roboty budowlane PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : remont kuchni - jedno piętro ADRES

Bardziej szczegółowo

ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70

ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70 ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70 Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu kod CPV 45453000-7 ADRES INWESTYCJI : Ciołka 2 7 INWESTOR : Administracja Koło ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kw Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedmiar Robót DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kw Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Remont Pustostanu ADRES INWESTYCJI : Gibalskiego 8 m 7 INWESTOR : ZGN Wola ADRES INWESTORA : 01-225 Warszawa ul. Bema 70 DATA OPRACOWANIA : 25.04.2016 Poziom cen : I kw. 2016 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

MCM Projekt Projekty, Nadzory, Kosztorysowanie Maciej Chowaniec Biały Dunajec ul. Kościuszki 67a

MCM Projekt Projekty, Nadzory, Kosztorysowanie Maciej Chowaniec Biały Dunajec ul. Kościuszki 67a MCM Projekt Projekty, Nadzory, Kosztorysowanie Maciej Chowaniec 34-425 Biały Dunajec ul. Kościuszki 67a PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214220-8 Roboty budowlane w

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Domek jednorodzinny, wolnostojący, niepodpiwniczony Roboty ogólnobudowlane Koszalin, ul. Rodos 7.

Kosztorys ofertowy. Domek jednorodzinny, wolnostojący, niepodpiwniczony Roboty ogólnobudowlane Koszalin, ul. Rodos 7. Wartość kosztorysowa 5.974,72 Podatek VAT 23,00% 1.374,19 Cena kosztorysowa 7.348,91 Słownie: siedem tysięcy trzysta czterdzieści osiem i 91/100 zł Kosztorys ofertowy Obiekt Branża Lokalizacja Inwestor

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Poziom cen : III kw Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedmiar robót. Poziom cen : III kw Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Remont Pustostanu ADRES INWESTYCJI : Karolkowa 69 m 55 INWESTOR : ZGN Wola ADRES INWESTORA : 01-225 Warszawa ul. Bema 70 Poziom cen : III kw. 2016 Przedmiar robót Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane

Przedmiar robót. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane Przedmiar robót 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : Gibalskiego 8 m 6 INWESTOR : ZGN Wola ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)) PROJEKTOWANIE.KOSZTORYSOWANIE. NADZORY BUDOWLANE 64-761 Kuźnica Żelichowska 11 tel.kom.0694410855 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ciągu komunikacdyjnego w budynku Gminnego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZGN w Dzielnicy WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70

PRZEDMIAR ROBÓT. ZGN w Dzielnicy WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70 ZGN w Dzielnicy WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : Płocka 37 m 13 /bud/ INWESTOR : ZGN Warszawa Wola Administracja "Młynów" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Inwestor: Gmina Łysomice ul. Warszawska 8 87-148 Łysomice Wykonawca: Zamówienie Publiczne Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Nazwa budowy: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres robót

Szczegółowy zakres robót ZGN WOLA Józefa Bema 70 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Nazwa inwestycji : Wymiana podłogi Adres inwestycji : Kasprzaka 23A m 10 Inwestor : Administracja nr 4 OGRODOWA Adres Inwestora : Ogrodowa

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 12,06,2013. Poziom cen : II kw Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

DATA OPRACOWANIA : 12,06,2013. Poziom cen : II kw Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul, Deotymy 58 m 62 INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZGN w Dzielnicy WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70

PRZEDMIAR ROBÓT. ZGN w Dzielnicy WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70 ZGN w Dzielnicy WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : Płocka 36 m 19 /bud/ INWESTOR : ZGN Warszawa Wola Administracja "Młynów" ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Maz. KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia kotłowni w budynku MOK w Tomaszowie Mazowieckim ADRES INWESTYCJI : ul. Browarna

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S I N W E S T O R S K I

K O S Z T O R Y S I N W E S T O R S K I WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 09-400 PŁOCK, ul. MEDYCZNA 19 K O S Z T O R Y S I N W E S T O R S K I Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Temat nr : UMM-011-000 P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Inwestor : Urząd Miasta Piły 64-920 Piła Plac

Bardziej szczegółowo

DevisArt Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 9, D1 lok. 202 PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu R Data zatwierdzenia

DevisArt Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 9, D1 lok. 202 PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu R Data zatwierdzenia DevisArt Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 9, D1 lok. 202 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Połączenie lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Renata Bućko DATA OPRACOWANIA : I kw 2014 r. Stawka roboczogodziny : III kw 2013 :

PRZEDMIAR ROBOT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Renata Bućko DATA OPRACOWANIA : I kw 2014 r. Stawka roboczogodziny : III kw 2013 : PRZEDMIAR ROBOT NAZWA INWESTYCJI : Połączenie i remont lokali nr 8B i 8C w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ADRES INWESTYCJI : ul. Ogrodowej 10/26 w Warszawy INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Budowa Gimnazjum - roboty wykończeniowe ADRES INWESTYCJI : 97-570 Przedbórz INWESTOR : Gmina Przedbórz ADRES INWESTORA : 97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 29 BRANŻA : ogólnobudowlana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. 8-go Marca 6, Rzeszów

PRZEDMIAR. ul. 8-go Marca 6, Rzeszów PGE OBRÓT SA ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń Contact Center ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Gdańska 47/49 INWESTOR : PGE OBRÓT SA ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Załącznik nr 9e KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont Bieżący Łazienek w budynkach A, B, C przy ul. Chałubińskiego 4/6 oraz użytkowanych przez Ministerstwo w budynku przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń Centru Kształcenia Ustawicznego ADRES INWESTYCJI : 97-200 Toaszów Maz. ul. św Antoniego 47 INWESTOR : Centru Kształcenia Ustawicznego ADRES INWESTORA : 97-200

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Usługi Techniczno Projektowe mgr Badowski Leszek 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 56/3 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. BRANŻA : Roboty branży budowlanej i elektrycznej / Po korekcie - kwiecień 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Przedmiar. BRANŻA : Roboty branży budowlanej i elektrycznej / Po korekcie - kwiecień 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : . Przedmiar NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń celem zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI : SP ZOZ Szpital Rehabilitacyjno - Profilaktyczny MSWiA dla Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONANIE POSADZKI W MAGAZYNIE WYROBÓW GOTOWYCH

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONANIE POSADZKI W MAGAZYNIE WYROBÓW GOTOWYCH PRZEDMIAR ROBÓT WYKONANIE POSADZKI W MAGAZYNIE WYROBÓW GOTOWYCH NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE POSADZKI W MAGAZYNIE WYROBÓW GOTOWYCH ADRES INWESTYCJI : NOCHOWO, DZ. NR 485/7 INWESTOR : SPÓJNIA HODOWLA I

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Warszawa ul. Nowolipki 16

PRZEDMIAR Warszawa ul. Nowolipki 16 ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHO- MOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA" MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY ADMINISTRA- CJA NR. 3 "NOWOLIPKI" -9 Warszawa ul. Nowolipki 16 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁÓG W POMIESZCZENIACH DYDAKTYCZNYCH SALE NR5

REMONT PODŁÓG W POMIESZCZENIACH DYDAKTYCZNYCH SALE NR5 Inżynierska Pracownia Projektowa Eko-System s.c. mgr inż. Jerzy Korkowski, mgr inż. Maciej Wodniak 34-100 Wadowice, ul. dr. J. Putka 9 NIP: 551-22-41-011 REGON: 851800581 tel/fax: 33/8234735, 692/426855,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Przedsiębiorstwo Usługowo-Doradcze S-BUD Jerzy Stadnik

KOSZTORYS ŚLEPY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory  Przedsiębiorstwo Usługowo-Doradcze S-BUD Jerzy Stadnik Przedsiębiorstwo Usługowo-Doradcze S-BUD Jerzy Stadnik 21-010 Łęczna Ciechanki Krzesimowskie 9 KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKOJU Nr 31 ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa RM-BUD 6-600 Rado, ul.traugutta 17a/19 tel.607-677-378 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14B NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek- ROBOTY BUDOWLANE - Parter budynku ADRES INWESTYCJI : 44-330 Jastrzebie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 PRZEDMIAR ROBÓT 45321000-3 Izolacja cieplna 45410000-4 Tynkowanie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE BIURO PROJEKTÓW 99 Małgorzata Wałęga 20-950 Lublin ul. Unicka 4 PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY KAMIL KANCZKOWSKI

KOSZTORYS OFERTOWY KAMIL KANCZKOWSKI KAMIL KANCZKOWSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku OSP w Przetoczenie ADRES INWESTYCJI : Przetoczyno INWESTOR : Urząd Gminy Szemud ADRES INWESTORA : 84-217 Szemud, ul. Kartuska 13 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont gzymsu pośredniego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Żeromskiego INWESTOR : Miasto Poznań, Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY "WOLA" MIASTA STOLECZNEGO WARSZA- WY 01-225 WARSZAWA UL. BEMA 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Akademia Marynarki Wojennej 81-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 45000000-7 Roboty budowlane PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : remont korytarza jednej kondygnacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZGN w Dzielnicy Wola Warszawa ul Bema 70

PRZEDMIAR ROBÓT. ZGN w Dzielnicy Wola Warszawa ul Bema 70 ZGN w Dzielnicy Wola Warszawa ul Bema 70 NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : Ludwiki 3 m 66 INWESTOR : Administracja Młynów ADRES INWESTORA : Warszawa ul Wawelberga 15 BRANŻA : Budowlana

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku usługowo-naprawczego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu.

KOSZTORYS ŚLEPY. NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku usługowo-naprawczego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu. Biopolinex Sp. z o.o. ul. Kunickiego 45, 20-417 Lublin ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIAR ROBÓT. Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski

3. PRZEDMIAR ROBÓT. Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski Zakład Inwestycji Miejskich sc, Magdalena Orleańska-Ordyniak, Paweł Orleański Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski 3. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W POZNANIU ADRES INWESTYCJI : 60-326 POZNAŃ UL. PODKOMORSKA 49 INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH ADRES

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres robót

Szczegółowy zakres robót Nazwa inwestycji : wyiana podłóg Adres inwestycji : ul.ciepła 3 30 Inwestor : ZGN w Dzielnicy Wola.st.Warszawy Adres Inwestora : Warszawa, ul.bea 70 Sporządził : Jadwiga Bakalarska Data opracowania : 18.08.2009

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Gatz DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Gatz DATA OPRACOWANIA : PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45320000-6

Bardziej szczegółowo

POPIELÓW, UL.OPOLSKA 13 GMINA POPIELÓW PRZEDMIAR

POPIELÓW, UL.OPOLSKA 13 GMINA POPIELÓW PRZEDMIAR 46-090 POPIELÓW, UL.OPOLSKA 13 GMINA POPIELÓW Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45330000-9

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Szczecin, ul.rybacka 1

PRZEDMIAR POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Szczecin, ul.rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45111300-1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY Samolicz KOSZTORYS OFERTOWY 004-00-000 Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny.........

Bardziej szczegółowo

AKADEMIK NAWOJKA strona nr: 1. Przedmiar robót

AKADEMIK NAWOJKA strona nr: 1. Przedmiar robót AKADEMIK NAWOJKA 20 09 206 strona nr: Przedmiar robót Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI Rozdział PARTER. Grupa P0 KORYTARZ.. Element Roboty remontowe... KNR 404/504/6 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : PRACE REMONTOWO-MODERNIZACYJNE W BUDYNKU OSP W ZACZARNIU ADRES INWESTYCJI : ZACZARNIE 33-140 LISIA GÓRA INWESTOR : Urząd Gminy Lisia Góra ADRES INWESTORA : 33-140 Lisia

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł Wartość

Bardziej szczegółowo

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 UL. WIECKOWSKIEGO 34 - Remont po pożarze lok 41, wc na IVp, drzwi do strychu, korytarz na IV p, lok 29 po zalaniu 1 REMONT MIESZKANIA NR 41 1 d.1 KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na węzeł cieplny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.wólczańska 157 INWESTOR : Agencja UŜytkowania i Poszanowania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia działki ZS nr w Żelechowie ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna 3 08-430 Żelechów INWESTOR : Zarząd Powiatu Garwolińskiego ADRES INWESTORA : ul. Staszica

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70

Przedmiar robót. ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70 ZGN w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Warszawa ul. Bema 70 Nazwa inwestycji : Remont pustostanu kod CPV 45453000-7 Adres inwestycji : Monte Cassino 11 m 47 Inwestor : Administracja Koło Adres inwestora :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS POWYKONAWCZY

KOSZTORYS POWYKONAWCZY Przedsiębiorstwo Hadlowo Usługowe "REMIX" Piotr Zając 20-583 Lublin ul. Jaspisowa 18/21 tel./fax (81)5336333, (81)5336336 e-mail biuro@remixlublin.pl www.remixlublin.pl KOSZTORYS POWYKONAWCZY NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY Z PRZEDMIAREM ROBÓT

KOSZTORYS ŚLEPY Z PRZEDMIAREM ROBÓT Miejski Urząd Pracy Kielce KOSZTORYS ŚLEPY Z PRZEDMIAREM ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych budunków Urzędu Miasta Szymanowskiego 6 ADRES INWESTYCJI : Szymanowskiego 6 INWESTOR : Miejski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45431000- Kładzenie płytek Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wewnętrznych Jeden bieg z podestem z gresów ADRES INWESTYCJI : ul. Ofiar Katynia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa biegu schodowego i montaż drzwi na dach

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa biegu schodowego i montaż drzwi na dach 1 ARANŻ-BUD dr inż. ERYK DAYEH PRACOWNIA PROJEKTOWA 65-416 Zielona Góra, ul. Piotra Skargi 3/1 ( 68*4774330, fax. 68*4774331,*601 837843,*604160064 ndayeh@poczta.onet.pl NIP 973-002-35-44 PRZEDMIAR ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA

PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA PRZEDMIAR NA LIKWIDACJĘ USZKODZENIA RURY SPUSTOWEJ ORTOPEDIA NAZWA INWESTYCJI : USUNIĘCIA USZKODZENIA NA RURZE WODNEJ NAD ORTOPEDIĄ ADRES INWESTYCJI : 47-200 KĘDZIERZYN - KOŹLE UL. ROOSEVELTA 2 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INSTALACYJNO-BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO JAN ESTKO Janów Lubelski ul. Marii Konopnickiej 18

ZAKŁAD INSTALACYJNO-BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO JAN ESTKO Janów Lubelski ul. Marii Konopnickiej 18 ZAKŁAD INSTALACYJNO-BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO JAN ESTKO 23-300 Janów Lubelski ul. Marii Konopnickiej 18 PRZEDMIAR ROBÓT - OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ - ODWOD- NIENIE NAZWA INWESTYCJI : OPASKA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 1/Chrustne/2013

Kosztorys 1/Chrustne/2013 Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Kosztorys 1/Chrustne/2013 Obiekt "Remont istniejących budynków pełniących funkcje społeczno - kulturalne w Bobrownikach, Chrustnem, Leopoldowie, Sędowicach, Starym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul.bauera 9 tel: KONSTRUKCJE BUDOWLANE MICHAŁ TYSZKA

PRZEDMIAR ROBÓT. ul.bauera 9 tel: KONSTRUKCJE BUDOWLANE MICHAŁ TYSZKA KONSTRUKCJE BUDOWLANE MICHAŁ TYSZKA ul.bauera 9 tel: 660-88-60 www.tykon.pl PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT BALKONÓW ADRES INWESTYCJI : 77-00 SŁUPSK, UL. SOLSKIEGO INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy - ślepy Remont podłóg Sypniewo 23b m 9

Kosztorys nakładczy - ślepy Remont podłóg Sypniewo 23b m 9 Kosztorys nakładczy - ślepy Reont podłóg Reont podłóg Sypniewo 23B 9 Poznań KOSZTORYS NAKŁADCZY-SLEPY NAZWA INWESTYCJI : Reont podłóg ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Sypniewo 23B 9 INWESTOR : ZKZL Sp. z

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni po korekcie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 5711) strona nr: 1. Przedmiar

Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni po korekcie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 5711) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45432130-4

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. : INś. P.ŁABĘDZKI DATA OPRACOWANIA : R. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS ŚLEPY. : INś. P.ŁABĘDZKI DATA OPRACOWANIA : R. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Dział Techniczny UAM POZNAŃ KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE DS NIESZAWSKA ADRES INWESTYCJI : POZNAŃ UL. NIESZAWSKA 3 INWESTOR : UAM POZNAŃ ADRES INWESTORA : POZNAŃ UL. WIENIAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ECORES SP. Z O.O 35-604 RZESZÓW UL. KACZE

ECORES SP. Z O.O 35-604 RZESZÓW UL. KACZE ECORES SP. Z O.O 35-604 RZESZÓW UL. KACZEŃCOWA 5 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Remont inst. c.o. z węzłem cieplnym

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZIELBUD ROBERT ZIELIŃSKI GŁUBCZYCE UL. WIEJSKA 14

PRZEDMIAR ROBÓT ZIELBUD ROBERT ZIELIŃSKI GŁUBCZYCE UL. WIEJSKA 14 ZIELBUD ROBERT ZIELIŃSKI 48-100 GŁUBCZYCE UL. WIEJSKA 14 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421131-1 Instalowanie drzwi 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 45410000-4 Tynkowanie

Bardziej szczegółowo

ZGN w DZIELNICY WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Sosiński DATA OPRACOWANIA :

ZGN w DZIELNICY WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Sosiński DATA OPRACOWANIA : ZGN w DZIELNICY WOLA WARSZAWA ul. BEMA 70 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA ul Górczewska 27na35 m 85 INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REM-BUD_ maj 04 -Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina ADRES INWESTYCJI : 6-065 Poznań ul. Szpaków INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Partyzantów 74. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład BudŜetowy

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Partyzantów 74. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład BudŜetowy Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład BudŜetowy ul. Partyzantów 74 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont lokali uŝytkowych w budynku Skarbu Państawa ADRES INWESTYCJI : Gdańsk;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kładzenie i wykładanie podłóg Roboty malarskie

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kładzenie i wykładanie podłóg Roboty malarskie KOSZT- BUD Grzegorz Kasprzycki Szałe, ul. Jagodowa 5a, 62-860 Opatówek PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45442100-8 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII WARSZAWA ul. Gandhi 14. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Kaczor DATA OPRACOWANIA :

INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII WARSZAWA ul. Gandhi 14. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Kaczor DATA OPRACOWANIA : INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII WARSZAWA ul. Gandhi 14 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : STERYLIZATORNIA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA ul. CHOCIMSKA 5 INWESTOR : INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. Jacek Barzyński DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania czerwiec 2011

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. Jacek Barzyński DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania czerwiec 2011 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Prace uzupełniające w Dom Pomocy Społecznej ADRES INWESTYCJI : ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin - Dom Pomocy Społecznej ADRES INWESTORA : ul.broniewskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wojskowy Zarząd Infrastruktury Poznań ul. Kościuszki 92/98

PRZEDMIAR ROBÓT. Wojskowy Zarząd Infrastruktury Poznań ul. Kościuszki 92/98 Wojskowy Zarząd Infrastruktury 60-967 Poznań ul. Kościuszki 92/98 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Remont

Bardziej szczegółowo

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane Poglądowa tabela przedmiaru robót Budowa: Budynek Nr 2, Nr 1 Roboty Ogólnobudowlane 25-205 Kielce ul.wojska Polskiego 300 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Nr 2, Nr 1 w kompleksie 3345 Lokalizacja: CPdMZ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. ul. Bema 70, Warszawa

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. ul. Bema 70, Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola. st. Warszawy ul. Bea 70, Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU MIESZKALNEGO - PUSTOSTAN ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. PŁOCKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KORYTARZA I PIĘTRA BUDYNKU "A 22" ADRES INWESTYCJI : WYDZIAŁ MECHANICZNY INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszcze KWP w Gdasku ADRES INWESTYCJI : Komenda Wojewódzka Policji w Gdasku

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszcze KWP w Gdasku ADRES INWESTYCJI : Komenda Wojewódzka Policji w Gdasku Komenda Wojewódzka Policji w Gdasku 80-819 Gdask ul. Okopowa 15 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszcze KWP w Gdasku ADRES INWESTYCJI : Komenda Wojewódzka Policji w Gdasku 80-819 Gdask

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Izolacje ścian fundamentowych ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul.górczewska 8 INWESTOR : Instytut Badań Edukacyjnych ADRES INWESTORA : Warszawa ul.górczewska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KPW Świnoujście - Infrastruktura ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście NAZWA INWESTYCJI : Budynek nr 22kk4370 - remont części pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej ADRES INWESTYCJI : ul. Steyera 28,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45410000-4 Tynkowanie 45440000-3 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo