CZĘŚCI ZMIENNE LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ PREFACJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚCI ZMIENNE LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ PREFACJE"

Transkrypt

1 CĘŚCI MIENNE LITURGII EUCHARYSTYCNEJ Prefacje śpiewane: PREFACJE W czasie Adwentu I przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Albowiem Jego posłałeś do Swojego ludu, * aby lud, który chodził w ciemności ujrzał w Jego przyjściu światło wielkie * i wypełnił wśród narodów to, co zapowiadali wszyscy święci prorocy. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: II wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze * spełnił Twoje odwieczne postanowienie, * a nam grzesznym otworzył drogę do zbawienia. * On ponownie przyjdzie w blasku Swej chwały, * aby udzielić nam obiecanych darów, * których czuwając oczekujemy z ufnością. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: III

2 przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Jego przyjście przepowiadali wszyscy prorocy, * Maria, oczekiwała z wielką miłością. * Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście * i ogłosił Jego obecność wśród ludu. * On pozwala nam z radością przygotowywać się na pamiątkę Jego narodzin * aby gdy przyjdzie po raz drugi * znalazł nas czuwających na modlitwie. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: W okresie Bożego Narodzenia wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa odwiecznego, * które ukryte przez wieki, (dzisiaj) ciałem się stało, * aby oczom naszej duszy zajaśniało nowe światło Twojej chwały. * Widomie w ciele oglądamy Boga, który nas do umiłowania rzeczy niewidzialnych pobudza. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: W Święto Epifanii i czasie poepifaninym przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Ty bowiem objawiłeś w naszym śmiertelnym ciele Swojego Jednorodzonego Syna, * a przez to obdarzyłeś nas na nowo udziałem w Jego nieśmiertelnej chwale. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebieskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

3 W Święto Chrztu Pańskiego (1. Niedziela po Epifanii) przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Ty bowiem przez cudowne znaki nad wodami Jordanu objawiłeś nam tajemnicę chrztu nowego. * Twój głos rozległ się z nieba, abyśmy uwierzyli, że Twoje odwieczne Słowo zamieszkało wśród nas. * Duch Święty zstępując w postaci gołębicy, * dał świadectwo, że Chrystus, Twój Syn, został namaszczony i posłany, * aby głosić dobrą nowinę ubogim. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: W 3. Niedzielę po Epifanii Wiara Samarytanki przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On prosząc Samarytankę o podanie wody * już ją obdarzył łaską wiary, * i tak gorąco pragnął jej życia z wiary, * że rozpalił w niej ogień Bożej miłości. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: W Ostatnią Niedzielę po Epifanii oraz w Święto Przemienienia Pańskiego (6 VIII) przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On po zapowiedzeniu uczniom swojej śmierci * na świętej górze odsłonił przed nimi blask swojego bóstwa * i wezwawszy na świadków Mojżesza i proroka Eliasza * upewnił nas, że przez cierpienie * dojść

4 możemy do chwały zmartwychwstania. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: W Czasie Pasyjnym Prefacja na 1. Niedzielę Pasyjną Kuszenie Chrystusa wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On poszcząc przez czterdzieści dni na pustyni * własnym przykładem uświęcił okres pokuty, * On zniweczył wszystkie podstępy szatana * i nauczył nas zwyciężać pokusy do grzechu, * abyśmy z czystym sercem obchodzili święta wielkanocne * i w końcu doszli do Paschy wieczystej. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: Od Środy Popielcowej do 4. Niedzieli Postu (Laetare): wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On bowiem wziął na siebie grzechy nasze, * abyśmy umarli grzechowi i żyli dla sprawiedliwości. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: W 5. Niedzielę Postu (Judica) oraz Wielki Piątek: wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Przez Niego bowiem

5 dokonałeś zbawienia rodu ludzkiego na krzyżu, * aby, jak śmierć przez nieposłuszeństwo Adama na drzewie wzięła początek, * przez posłuszeństwo Twego Syna na drzewie przekleństwa życie znowu powstało. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: W Niedzielę Palmową Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On wolny od grzechu cierpiał za grzeszników * i nie mając winy przyjął niesprawiedliwy wyrok, * aby odpokutować grzechy świata. * Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy, * a Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: W Wielki Czwartek przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On, bowiem jest dla nas Chlebem Żywota, * który dziś ustanowił dla nas tę świętą Wieczerzę, * jako pieczęć nowego i wiecznego Przymierza. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: Prefacja Wielkopostna Odnowienie przez pokutę

6 przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, * abyśmy oczyścili serca od tego co je zanieczyszcza * i wśród spraw doczesnych * troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 1. Prefacja o Męce Pańskiej Potęga Krzyża rzeczą * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały. * Przez mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, * który może odtąd wysławiać Twoją wielkość. * Na Krzyżu dokonał się sąd nad światem * i zajaśniała potęga Chrystusa Ukrzyżowanego. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 2. Prefacja o Męce Pańskiej wycięstwo Męki wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * bliżają się dni Jego zbawczej męki * i chwalebnego martwychwstania, * dni, w których czcimy zwycięstwo Chrystusa nad złym duchem * i wspominamy tajemnicę naszego Odkupienia. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: Wielkanoc i czas wielkanocny rzeczą, * abyśmy Ciebie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże, * zawsze i na każdym miejscu, (szczególnie zaś w tym dniu uroczystym) chwalili i wielbili przez Je-

7 zusa Chrystusa Pana naszego. * Albowiem ofiarowany jest nasz Baranek wielkanocny, który zgładził grzechy świata, * naszą śmierć przez swoją śmierć zniszczył, a przez zmartwychwstanie swoje życie nam pozyskał. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 3. Niedziela po Wielkanocy (Jubilate) Dzieło stworzenia rzeczą * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. * Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie, * i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo * i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, * aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem * i chwalił Ciebie w Twoich dziełach, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: Wniebowstąpienie Pańskie przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On to bowiem po Swoim zmartwychwstaniu cieleśnie ukazywał się wszystkim Swoim uczniom * i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby nam dać udział w Swojej boskiej istocie. * Dlatego radują się wszystkie ludy całej ziemi, * a wraz z nimi wszyscy Aniołowie i Archaniołowie, * moce niebiańskie i zastępy wojsk niebiańskich. * Pozwól, aby i nasze głosy z nimi się złączyły śpiewając na cześć Twoją pieśń chwały:

8 esłanie Ducha Świętego I przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On bowiem przez Ciebie został wywyższony ponad wszelkie niebiosa * i siedząc po prawicy Twojej wylał (dzisiaj) przyobiecanego Ducha Świętego na obdarzone łaską dzieci Twoje. * A przez świadectwo tegoż Ducha Świętego zgromadził ze wszystkich narodów i języków jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Dlatego cały świat jest pełen radości i różnymi językami Ciebie wysławia. * Także chóry Aniołów i zastępy niebios Ciebie uwielbiają. * Pozwól, aby i nasze głosy z nimi się złączyły śpiewając na cześć Twoją pieśń chwały: II przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On wstąpił do nieba i siedząc po Twojej prawicy * zesłał na dzieci Twoje obiecanego Ducha Świętego. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: Święto Trójcy Świętej rzeczą, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Ty bowiem z Jednorodzonym Synem Swoim i z Duchem Świętym * jesteś jednym Bogiem i jednym Panem; * nie przez jedność Osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. * Albowiem cokolwiek dzięki Twemu objawieniu wierzymy

9 o Twojej chwale, * to samo bez żadnej różnicy wierzymy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. * Tak, iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo, wielbimy odrębność Osób, * jedność w istocie i równość w majestacie. * Majestat ten chwalą Aniołowie i Archaniołowie, * Cherubini i Serafini, * którzy nie przestają powtarzać codziennie, jednym głosem wołając: Prefacja o powołaniu (5. Niedziela po Trójcy Świętej, Ordynacja) wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On powołał Apostołów, aby głosili radosną nowinę o łasce i zbawieniu. * Także i teraz powołuje sługi Słowa, aby wśród Jego ludu głosili niesfałszowaną Ewangelię * i poprzez swoją służbę składali świadectwo Twojej wielkości * oraz wiernie pasterzowali Twojemu ludowi. * Także i my, pełni wdzięczności, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 8. Niedziela po Trójcy Świętej Oświecenie ludzi przez Chrystusa przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On jest światłością, która na świat przyszła, * aby każdy, kto w Niego wierzy, nie chodził w ciemności, * lecz miał światło życia. * Przez sakrament chrztu świętego uwalnia nas od ciemności grzechu, * abyśmy byli dziećmi światłości. * Dlatego niebo i ziemia * z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową * i my z wszystkimi zastępami Aniołów wysławiamy Ciebie, * śpiewając razem z nimi pieśń chwały:

10 16. Niedziela po Trójcy Świętej Wskrzeszenie Łazarza przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On jako prawdziwy człowiek * opłakiwał swojego przyjaciela Łazarza, * a jako Bóg i Władca życia wskrzesił go z grobu. * On ukazuje miłosierdzie wszystkim ludziom * i przez święte sakramenty * prowadzi nas do nowego życia. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: W trzy ostatnie Niedziele Roku Kościelnego przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Przez Niego bowiem my, którzy podlegli jesteśmy śmierci, mamy nadzieję wiecznego życia w dniu Sądu Ostatecznego, * kiedy zbudzi wszystkich, którzy w Niego wierzą. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 1. Prefacja na Niedziele wykłe Tajemnica zbawienia Następujące prefacje śpiewa się w niedziele, święta stałe i Wspomnienia Kościoła nie mające własnej prefacji. przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On bowiem litując się nad grzesznymi ludźmi, * narodził się z Marii Panny, * przez swoją mękę na krzyżu * wybawił nas od śmierci wiecznej, *

11 a z martwych wstając, dał nam wiekuiste życie. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 2. Prefacja na Niedziele wykłe bawienie ludzi przez Boga-Człowieka rzeczą * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. * Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, * gdy nam zesłałeś swojego Syna, * aby stał się człowiekiem * i wybawił nas od zguby wiecznej. * W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo * stało się narzędziem zbawienia, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Pozwól, aby i nasze głosy z nimi się złączyły śpiewając na cześć Twoją pieśń chwały: 3. Prefacja na Niedziele wykłe adatek wieczystej Paschy przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * W czasie naszej doczesnej pielgrzymki * doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach * i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. * Mając bowiem pierwsze dary Ducha, * przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, * spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

12 4. Prefacja na Niedziele wykłe bawienie przez posłuszeństwo Chrystusa rzeczą * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * W swoim miło-sierdziu tak świat umiłowałeś, * że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. * On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. * Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, * które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 5. Prefacja na Niedziele wykłe Jedność Trójcy źródłem jedności Kościoła rzeczą * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wysławiali, * Panie, Ojcze niebiański, wszechmogący i miłosierny Boże. * Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego * zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, * które grzech oddalił od Ciebie, * aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej * stał się Kościołem, Ciałem Chrystusa * i żywą świątynią Ducha Świętego * ku chwale Twojej nieskończonej mądrości. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 6. Prefacja na Niedziele wykłe Odnowa świata przez Chrystusa przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * W Nim chciałeś wszystko odnowić, * abyśmy mogli uczestniczyć w życiu, * które On w pełni posiada. * On będąc prawdziwym Bogiem, *

13 uniżył samego siebie, * i przez krew przelaną na krzyżu * przyniósł pokój całemu światu. * Dlatego został wywyższony nad całe stworzenie * i stał się bawicielem dla wszystkich, którzy Go miłują. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 7. Prefacja na Niedziele wykłe bawienie przez Chrystusa rzeczą * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. * Ty z miłości stworzyłeś człowieka, * a gdy zasłużył na potępienie, * odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Pozwól, aby i nasze głosy z nimi się złączyły śpiewając na cześć Twoją pieśń chwały: 8. Prefacja na Niedziele wykłe Bóg Stwórca i Odkupiciel człowieka rzeczą * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka * i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. * Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, i wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni. * My także razem z wszystkimi Aniołami * i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

14 9. Prefacja na Niedziele wykłe Proklamacja misterium Chrystusa przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * jednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie, * i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. * Dlatego też, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: O Sakramencie Ołtarza (także w 7. Niedzielę po Trójcy Świętej) I przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On chciał, aby na wieki trwała pamiątka zbawczej ofiary Krzyża, * dlatego spożywając z Apostołami Ostatnią Wieczerzę * oddał się jako Baranek bez skazy na doskonałą i miłą Tobie ofiarę uwielbienia. * W tym Sakramencie posilasz i uświęcasz swoich wiernych, * aby ludzi mieszkających na całej ziemi oświecała jedna wiara i łączyła jedna miłość. * Przystępujemy do Twojego Stołu, * prosimy abyśmy przeniknięci zostali Twoją łaską * i stawali się podobni do Chrystusa, naszego niebieskiego wzoru. * Dlatego też, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: II

15 przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On sam jako nasz prawdziwy i wieczny Arcykapłan, * ustanawiając Sakrament Wieczerzy Świętej, * oddał się Tobie w zbawczej Ofierze krzyża * Jego Ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, * a Krew za nas wylana, obmywa nas, gdy ją pijemy. * Dlatego, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: Świętego Jana Chrzciciela (24 VI) przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Jego Jan Chrzciciel obwieścił jako prawdziwego Baranka Bożego, * który gładzi grzechy świata. * Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują z Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi śpiewając na cześć Twoją pieśń chwały: Dni Apostołów, Ordynacja Prezbiterów i Diakonów, Konsekracja Biskupia, Instalacja oraz Pamiątka Reformacji I przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On, bowiem jako wieczny Pasterz zbudował Kościół Swój na fundamencie Apostołów i Proroków, * i otacza nieustanną opieką przez służbę Pasterzy i Nauczycieli, * abyśmy zachowani zostali w społeczności świętych tak na ziemi jak i w niebie. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebieskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

16 II przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Ty zbudowałeś Kościół na fundamencie Apostołów, * aby na świecie był trwałym znakiem Twojej świętości * i głosił wszystkim ludziom dobrą nowinę o zbawieniu. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: III rzeczą, * abyśmy Tobie święty Panie, wszechmogący Ojcze, wiekuisty Boże, * zawsze i na każdym miejscu dziękowali * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Przez Niego prosimy Cię pokornie, abyś Pasterzu wieczny owczarni Swej nie opuszczał, * ale ją zachowywał na gruncie Apostołów i Proroków, * i pasł ją przez służbę ustanowionych przez Ciebie Nauczycieli i Pasterzy, * abyśmy zachowani zostali w społeczności świętych tak na ziemi jak i w niebie. * Dlatego wespół z Aniołami, Archaniołami i wszystkimi zastępami niebios * śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: IV wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On bowiem zbudował Kościół Swój przez służbę Twoich Apostołów i Proroków, * oraz Męczenników i Ewangelistów, * a także tych wszystkich, którzy świadectwem swego życia w tym świecie wysławiali Jego imię. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

17 Święta Marii Panny (2 II, 25 III, 2 VII) przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Jego bowiem jako bawiciela dałeś światu przez Marię Dziewicę. * Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła Jednorodzonego Syna Twojego * i wydała światu przedwieczną światłość, naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: Święto Archanioła Michała i wszystkich Aniołów (29 IX) przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Ty bowiem wysyłasz Swoje zastępy niebiańskie, * aby walczyły z mocami ciemności * i strzeżesz łaskawie Swój Kościół przez służbę Swoich świętych Aniołów. * Dlatego ze wszystkimi Cherubinami i Serafinami * z mocami i panowaniami, oraz ze wszystkimi wojskami niebiańskimi * śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: Poświęcenie kościoła lub pamiątka poświęcenia kościoła Kościół świątynią Boga wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Ty pozwoliłeś zbudować ten dom widzialny, * w którym otaczasz opieką lud swój pielgrzymujący do Ciebie * i dajesz mu znak i łaskę jedności z Tobą. * W tym świętym miejscu sam wznosisz dla siebie świątynię z żywych kamieni, którymi jesteśmy, * i sprawiasz,

18 że Kościół rozszerzony po całym świecie rozwija się jako mistyczne Ciało Chrystusa, * aż osiągnie swoją pełnię w błogosławionym pokoju w niebiańskim Jeruzalem. * Dlatego zgromadzeni w Twojej świątyni, * wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: O jedności chrześcijan (o jedności Kościoła) wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Przez Niego bowiem doprowadziłeś nas do poznania Twojej prawdy, * abyśmy złączeni węzłem jednej wiary i chrztu świętego, * stali się członkami Jego Ciała. * Przez Niego udzieliłeś wszystkim wierzącym Twojego Ducha Świętego, * który działając przez rozmaite dary jest sprawcą jedności. * Duch Święty zamieszkuje w Twoich przybranych dzieciach, * napełnia cały Kościół i nim kieruje. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: Podczas Chrztu Świętego i Konfirmacji I przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Albowiem w Chrzcie Świętym powołałeś nas z ciemności do cudownej Twojej światłości. * Dlatego zastępy Aniołów uwielbiają Twój majestat, * wysławiają Cię moce * i lękają się potęgi. * Pozwól, aby i nasze głosy z nimi się złączyły śpiewając na cześć Twoją pieśń chwały:

19 II przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Albowiem w Chrzcie Świętym dajesz nam udział w Swojej śmierci i w Swoim zmartwychwstaniu, * ofiarując nam odpuszczenie grzechów, życie i zbawienie. * Dlatego zastępy Aniołów uwielbiają Twój majestat, * wysławiają Cię moce * i lękają się potęgi. * Pozwól, aby i nasze głosy z nimi się złączyły śpiewając na cześć Twoją pieśń chwały: III przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Albowiem w Chrzcie Świętym zawarłeś Przymierze z nami, * w którym obdarzasz nas Swoją miłością. * Dlatego zastępy Aniołów uwielbiają Twój majestat, * wysławiają Cię moce * i lękają się potęgi. * Pozwól, aby i nasze głosy z nimi się złączyły śpiewając na cześć Twoją pieśń chwały: Podczas ślubu rzeczą, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie i wysławiali Twoją wielką miłość. * Panie, Ojcze Święty, wszechmogący wieczny Boże, * przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. * Ty z miłości zwarłeś ze swoim ludem nowe przymierze, * aby odkupiony przez śmierć i zmartwychwstanie Twego Syna, * otrzymał w Nim uczestnictwo w Boskiej naturze i stał się współdziedzicem Jego chwały w niebie, * Miłość małżeńską uczyniłeś znakiem tego przymierza. * i wprowadzasz nas w plany Twojej zbawczej miłości. *

20 Dlatego złączeni w Twoim Kościele ze wszystkimi aniołami i świętymi, * śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: Podczas pogrzebu I przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * W Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania * i choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, * znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. * Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, * i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, * znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: II przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Jego bowiem posłałeś światu ku zbawieniu. * Przez Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie została zniweczona śmierć nasza. * W Nim też mamy nadzieję zmartwychwstania do życia wiecznego. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: III przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Przez Niego, który jest początkiem i końcem wiary, * mamy ufność na dzień sądny *

21 i nadzieję pełni chwały. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: IV przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Przez Niego ci, których ogarnia nieunikniona konieczność śmierci, * mają obietnicę życia wiecznego w dzień sądu, * gdy wierzących zbudzi do nowego życia. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: V przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On jeden przyjął śmierć, aby nas wszystkich wybawić od śmierci wiecznej * i sam umarł na krzyżu, abyśmy mogli żyć z Tobą na wieki. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: VI aprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszech-mogący i miłosierny Boże. * Przez grzech śmierć weszła na świat i wszyscy jej podlegamy, * ale Twoja ojcowska miłość sprawiła, że Chrystus nas odkupił odnosząc zwycięstwo nad śmiercią * i powołuje nas do nowego życia. * Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie * wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając:

22 Prefacje recytowane: 1. Stwórca i stworzenie aprawdę, godne to jest, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie, * i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali, Ojcze święty, * albowiem Ty jeden jesteś Bogiem żywym i prawdziwym, * Ty jesteś przedwieczny i trwasz na wieki * mieszkając w niedostępnej światłości. * Tylko Ty, Boże, jesteś dobry * i jako jedyne źródło życia powołałeś wszystko do istnienia, * aby napełnić swoje stworzenia dobrami * i wiele z nich uszczęśliwić jasnością Twojej chwały. * Stoją więc przed Tobą niezliczone zastępy Aniołów, * którzy służą Tobie dniem i nocą, * a wpatrzeni w chwałę Twojego oblicza * nieustannie cześć Tobie oddają. * Łącząc się z nimi, * razem z całym stworzeniem, które jest pod niebem * i wielbi Cię przez nasze usta, o z radością wysławiamy Twoje imię, wołając: 2. Bóg kieruje swoim Kościołem aprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, * Ojcze święty, Stwórco świata i Źródło życia. Ty nie zostawiasz nas samych na drodze życia, * ale pośród nas żyjesz i działasz. * Twoją potężną mocą prowadziłeś lud błądzący na pustyni, * a dziś przenikasz swój Kościół, pielgrzymujący na świecie, * światłem i mocą swojego Ducha. * Przez Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana, * prowadzisz nas na drogach czasu * ku doskonałej radości swojego Królestwa. Wdzięczni za te dary, * zjednoczeni z Aniołami i Świętymi * śpiewamy nieustannie hymn Twojej chwały: 3. Jezus naszą drogą aprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, * Boże wielki i miłosierny, * który świat stworzyłeś i strzeżesz go z nieskończoną miłością. Ty, jak Ojciec, czuwasz nad wszelkim stworzeniem * i gromadzisz w jedną rodzinę ludzi stworzonych dla chwały Twojego Imienia, * od-

23 kupionych przez Krzyż twojego Syna * naznaczonych namieniem Ducha Świętego. * Chrystus Twoje żywe Słowo, * jest Drogą, która prowadzi nas do Ciebie, * Prawdą, która nas wyzwala, * Życiem, które napełnia nas radością. Przez Niego wznosimy ku Tobie hymn dziękczynienia za wszelkie dary Twojej dobroci * i zjednoczeni z Aniołami i Świętymi * głosimy Twoją chwałę wołając: 4. Chrystus wzorem miłości aprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze miłosierny, składali dziękczynienie: * Tyś nam dał swego Syna, Jezusa Chrystusa, * naszego Brata i Odkupiciela. * W Nim objawiłeś swoją miłość wobec maluczkich i ubogich * wobec chorych i odrzuconych przez ludzi. * Chrystus nie zamyka się nigdy na potrzeby i cierpienia braci. * On życiem i słowem ogłosił światu, * że Ty jesteś Ojcem i troszczysz się o wszystkie swoje dzieci. * a te znaki Twojej dobroci wychwalamy Cię i błogosławimy * i zjednoczeni z Aniołami i Świętymi * śpiewamy hymn Twojej chwały wołając: 5. Kościół na drodze ku jedności aprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze miłosierny, składali dziękczynienie * i zanosili do Ciebie, Panie, dobry Ojcze, * radosny hymn uwielbienia. * Przez swojego Syna, który jest blaskiem wiecznej chwały * i który dla nas stał się człowiekiem, * zgromadziłeś wszystkie narody w jedności Kościoła. * Mocą swojego Ducha zbierasz nadal w jedną rodzinę ludy ziemi * i dajesz wszystkim ludziom błogosławioną nadzieję swojego Królestwa. * Przeto Kościół jaśnieje jako znak Twojej wierności wobec zapowiedzianego przymierza * wypełnionego w naszym Panu Jezusie Chrystusie. * a tę tajemnicę zbawienia * wychwalają Cię niebiosa i wysławia ziemia, * a Kościół jednogłośnie śpiewa Twoją chwałę:

24 6. Pojednanie jako powrót do Ojca Prefacje o pojednaniu (6 i 7) odmawia się w nabożeństwach szczególnie ukazujących tajemnicę pojednania: okres pasyjny, Dzień Pokuty oraz dni mówiące o jedności i pojednaniu. aprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, * Ojcze święty, Boże nieskończonej dobroci. * Ty nieustannie wzywasz grzeszników do odnowy w Twoim Duchu * i najpełniej objawiasz swoją wszechmoc w łasce przebaczenia. * Wiele razy ludzie łamali Twoje przymierze, a Ty zamiast ich opuścić, zawarłeś z nimi nowe przymierze * przez Jezusa, Twojego Syna i naszego Odkupiciela: * przymierze tak mocne, że nic nie może go złamać. * Nam także dajesz czas pojednania i pokoju, * abyśmy polecając się jedynie Twojemu miłosierdziu * odnaleźli drogę powrotu do Ciebie, * otwierając się na działanie Ducha Świętego * nowym życiem żyli w Chrystusie, * wychwalali nieprzerwanie Twoje imię i służyli braciom. * Wdzięczni za tajemnicę Twojej dobroci, * pełni podziwu i radości z odnalezionego zbawienia, * jednoczymy się z niezliczonymi chórami Aniołów i Świętych, * aby śpiewać Twoją chwałę: 7. Pojednanie z Bogiem fundamentem ludzkiej zgody aprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie * i Ciebie wysławiali, Boże wszechmogący i wieczny, * za przedziwne dzieło odkupienia * w Chrystusie, naszym bawicielu. * Poznajemy Twoją miłość ojcowską, * gdy kruszysz twarde ludzkie serca, * i w świecie rozdartym przez walki i niezgodę * czynisz człowieka gotowym do pojednania. * Ty mocą Ducha działasz w głębiach serca, * aby nieprzyjaciele szukali zgody, * w przeciwnicy podali sobie rękę * i ludy doszły do jedności. * Twój dar, Ojcze, sprawia, * że szczere szukanie pokoju gasi spory, * miłość zwycięża nienawiść, * a pragnienie zemsty ustaje przez przebaczenie. * I my zjednoczeni

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Chroń mnie przed jedną światową religią (158) Modlitwa Krucjaty

Bardziej szczegółowo

10.Boże Twa łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas, Przenikasz serca, gładzisz grzech.

10.Boże Twa łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas, Przenikasz serca, gładzisz grzech. 1.Aby uwielbić Jezusa 2x Koniecznie potrzeba nam Ducha Świętego Ducha Świętego koniecznie potrzeba Wciąż naprzód i naprzód 2x Z Jezusem iść 3x Wielbiąc Go 2x 2. Alleluja! Wznieś pod niebo głos Pan dal

Bardziej szczegółowo

PACIERZ - MODLITWY PODSTAWOWE

PACIERZ - MODLITWY PODSTAWOWE 1 PACIERZ - MODLITWY PODSTAWOWE Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa, pozwalać mu odbić się echem w sercu. ~ Jan Paweł II Bez

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo

630. Alleluja, Jezus Panem moim jest! e D h e Alleluja, Jemu chwała, Jemu cześć!

630. Alleluja, Jezus Panem moim jest! e D h e Alleluja, Jemu chwała, Jemu cześć! Powiedz Mu całą winę swą, D 7 On ci swój pokój, szczęście da. G D 629. To jest mój Pan, to jest mój Bóg F B To Jego Miłość mnie ogarnia. B F g C To właśnie dziś. C F B (F) 2. Tyś jest mój Pan, Tyś jest

Bardziej szczegółowo

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków KAZANIA i HOMILIE Ks. Aleksander Zienkiewicz KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE Kraków 2006 by Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew spółka z o.o. ISBN 83-88903-76-4 Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia

Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia Autor: James Jacob Prasch A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; Jan

Bardziej szczegółowo

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA "Cierpienie, które pod tylu różnymi postaciami obecne jest w naszym ludzkim świecie, jest w nim obecne także i po to, ażeby wyzwalać w człowieku miłość, ów właśnie bezinteresowny dar z własnego ja na rzecz

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie )

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Od kilku lat krąży po Internecie lista zarzutów wobec Kościoła. Ma wiele wersji, występuje też pod wieloma tytułami (np.

Bardziej szczegółowo

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie Modlić się aby żyć Katechezy Benedykta XVI o modlitwie 1 1. Modlitwa pogan - Katecheza z 4 maja 2011 r. Drodzy bracia i siostry, Chciałbym dziś rozpocząć nową serię katechez. Po katechezach poświęconych

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ Z MARYJĄ W DUCHU ŚWIĘTYM

ŻYĆ Z MARYJĄ W DUCHU ŚWIĘTYM AGNIESZKA SKRZYPCZYK ŻYĆ Z MARYJĄ W DUCHU ŚWIĘTYM Jak pisze Roman Rogowski w swojej książce I poszła z pośpiechem w góry, tajemnicę Maryi w Nowym Testamencie ujmuje się z trzech różnych perspektyw. Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka. Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka. Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki Niebawem staniecie się świadkami globalnego szczepienia, o którym wam mówiłem

Bardziej szczegółowo

Święty Michał Archanioł

Święty Michał Archanioł Święty Michał Archanioł Pieśń na wystawienie: Ubi Caritas et Amor -53 Pieśń: Nie bójcie się żyć dla miłości Dziś mamy wielki i błogosławiony dzień, bo, Panie Jezu, zgromadziłeś nas młodych tutaj kolejny

Bardziej szczegółowo

współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie

współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie Poselstwo pierwsze Znać centralną myśl Boga, współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie Wersety biblijne: Mt 16,16.18; Ef 5,32; 3,16-17a; Ga 4,19; Pnp 1,2-4. I. Jeśli mamy prowadzić

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU

NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU Treść tej broszury może zmienić twoje życie. Przygotowaliśmy ją specjalnie dla ciebie i wierzymy, że trafiła w twoje ręce nieprzypadkowo. Mamy nadzieję, że pomoże ci odkryć

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił!

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Mk 1,14 20 PONIEDZIAŁEK Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Czas się wypełnił to są pierwsze słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii św. Marka. Spróbujmy je skomentować. Również w naszym

Bardziej szczegółowo

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Natan Chesed INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii Natan Chesed

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE OJCIEC JÓZEF WRZESIŃSKI ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE Cahiers de Baillet, Éditions Quart Monde Cahiers de Baillet to seria wydawnicza publikująca teksty napisane przez ojca Józefa Wresińskiego, jak też szkice

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość Nr 3 Rok I lipiec 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (św. Jan Paweł II) Św. Jan Paweł II pontyfikat 1978 2005 KANONIZACJA 27 kwietnia 2014 Św. Jan XXIII pontyfikat 1958 1963 W numerze: Nowi święci Życie

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 Copyright by Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2008 Redakcja Elżbieta Kondrak Bogusław Nosek Autor Wojciech Bazan

Bardziej szczegółowo

Post. Cz. I - Moc ze słabości

Post. Cz. I - Moc ze słabości Post Cz. I - Moc ze słabości Potrzeba wyrzeczeń i oddzielenia życia dla Jezusa Duch tego świata potrafi manifestować się w subtelny i wyrafinowany sposób. Przekonuje wszystkich do swoich racji i wspaniałych

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XVII nr 17 (366) 1-15 października 2008 r. Fot. Anna Tokarska Potrzeba było mądrości, duchowej wrażliwości i świętości życia ks. Michała Sopoćki, by

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego.

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. TOM II Nadszedł Czas Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej,

Bardziej szczegółowo

PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ

PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ KONFERENCJA SCALANIA TEMAT OGÓLNY: PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ JEDYNEMU ZWIERZCHNICTWU CHRYSTUSA I DOŚWIADCZAĆ ZBAWIENIA W życiu ORAZ KRÓLOWAĆ W życiu ZE WZGLĘDU NA życie CIAŁA WARSZAWA 1-3

Bardziej szczegółowo

SAM NA SAM Z BOGIEM Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego

SAM NA SAM Z BOGIEM Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego Fragmenty z książki: Jean Leclercq OSB, Sam na sam z Bogiem. Życie pustelnicze na podstawie doktryny błogosławionego Pawła Giustinianiego, wyd. Tyniec, Kraków 2014. Copyright for Polish translation by

Bardziej szczegółowo