CZĘŚCI ZMIENNE LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ PREFACJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚCI ZMIENNE LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ PREFACJE"

Transkrypt

1 CĘŚCI MIENNE LITURGII EUCHARYSTYCNEJ Prefacje śpiewane: PREFACJE W czasie Adwentu I przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Albowiem Jego posłałeś do Swojego ludu, * aby lud, który chodził w ciemności ujrzał w Jego przyjściu światło wielkie * i wypełnił wśród narodów to, co zapowiadali wszyscy święci prorocy. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: II wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze * spełnił Twoje odwieczne postanowienie, * a nam grzesznym otworzył drogę do zbawienia. * On ponownie przyjdzie w blasku Swej chwały, * aby udzielić nam obiecanych darów, * których czuwając oczekujemy z ufnością. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: III

2 przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Jego przyjście przepowiadali wszyscy prorocy, * Maria, oczekiwała z wielką miłością. * Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście * i ogłosił Jego obecność wśród ludu. * On pozwala nam z radością przygotowywać się na pamiątkę Jego narodzin * aby gdy przyjdzie po raz drugi * znalazł nas czuwających na modlitwie. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: W okresie Bożego Narodzenia wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa odwiecznego, * które ukryte przez wieki, (dzisiaj) ciałem się stało, * aby oczom naszej duszy zajaśniało nowe światło Twojej chwały. * Widomie w ciele oglądamy Boga, który nas do umiłowania rzeczy niewidzialnych pobudza. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: W Święto Epifanii i czasie poepifaninym przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Ty bowiem objawiłeś w naszym śmiertelnym ciele Swojego Jednorodzonego Syna, * a przez to obdarzyłeś nas na nowo udziałem w Jego nieśmiertelnej chwale. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebieskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

3 W Święto Chrztu Pańskiego (1. Niedziela po Epifanii) przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Ty bowiem przez cudowne znaki nad wodami Jordanu objawiłeś nam tajemnicę chrztu nowego. * Twój głos rozległ się z nieba, abyśmy uwierzyli, że Twoje odwieczne Słowo zamieszkało wśród nas. * Duch Święty zstępując w postaci gołębicy, * dał świadectwo, że Chrystus, Twój Syn, został namaszczony i posłany, * aby głosić dobrą nowinę ubogim. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: W 3. Niedzielę po Epifanii Wiara Samarytanki przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On prosząc Samarytankę o podanie wody * już ją obdarzył łaską wiary, * i tak gorąco pragnął jej życia z wiary, * że rozpalił w niej ogień Bożej miłości. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: W Ostatnią Niedzielę po Epifanii oraz w Święto Przemienienia Pańskiego (6 VIII) przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On po zapowiedzeniu uczniom swojej śmierci * na świętej górze odsłonił przed nimi blask swojego bóstwa * i wezwawszy na świadków Mojżesza i proroka Eliasza * upewnił nas, że przez cierpienie * dojść

4 możemy do chwały zmartwychwstania. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: W Czasie Pasyjnym Prefacja na 1. Niedzielę Pasyjną Kuszenie Chrystusa wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On poszcząc przez czterdzieści dni na pustyni * własnym przykładem uświęcił okres pokuty, * On zniweczył wszystkie podstępy szatana * i nauczył nas zwyciężać pokusy do grzechu, * abyśmy z czystym sercem obchodzili święta wielkanocne * i w końcu doszli do Paschy wieczystej. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: Od Środy Popielcowej do 4. Niedzieli Postu (Laetare): wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On bowiem wziął na siebie grzechy nasze, * abyśmy umarli grzechowi i żyli dla sprawiedliwości. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: W 5. Niedzielę Postu (Judica) oraz Wielki Piątek: wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Przez Niego bowiem

5 dokonałeś zbawienia rodu ludzkiego na krzyżu, * aby, jak śmierć przez nieposłuszeństwo Adama na drzewie wzięła początek, * przez posłuszeństwo Twego Syna na drzewie przekleństwa życie znowu powstało. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: W Niedzielę Palmową Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On wolny od grzechu cierpiał za grzeszników * i nie mając winy przyjął niesprawiedliwy wyrok, * aby odpokutować grzechy świata. * Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy, * a Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: W Wielki Czwartek przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On, bowiem jest dla nas Chlebem Żywota, * który dziś ustanowił dla nas tę świętą Wieczerzę, * jako pieczęć nowego i wiecznego Przymierza. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: Prefacja Wielkopostna Odnowienie przez pokutę

6 przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, * abyśmy oczyścili serca od tego co je zanieczyszcza * i wśród spraw doczesnych * troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 1. Prefacja o Męce Pańskiej Potęga Krzyża rzeczą * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały. * Przez mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, * który może odtąd wysławiać Twoją wielkość. * Na Krzyżu dokonał się sąd nad światem * i zajaśniała potęga Chrystusa Ukrzyżowanego. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 2. Prefacja o Męce Pańskiej wycięstwo Męki wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * bliżają się dni Jego zbawczej męki * i chwalebnego martwychwstania, * dni, w których czcimy zwycięstwo Chrystusa nad złym duchem * i wspominamy tajemnicę naszego Odkupienia. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: Wielkanoc i czas wielkanocny rzeczą, * abyśmy Ciebie, święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże, * zawsze i na każdym miejscu, (szczególnie zaś w tym dniu uroczystym) chwalili i wielbili przez Je-

7 zusa Chrystusa Pana naszego. * Albowiem ofiarowany jest nasz Baranek wielkanocny, który zgładził grzechy świata, * naszą śmierć przez swoją śmierć zniszczył, a przez zmartwychwstanie swoje życie nam pozyskał. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 3. Niedziela po Wielkanocy (Jubilate) Dzieło stworzenia rzeczą * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. * Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie, * i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo * i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, * aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem * i chwalił Ciebie w Twoich dziełach, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: Wniebowstąpienie Pańskie przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On to bowiem po Swoim zmartwychwstaniu cieleśnie ukazywał się wszystkim Swoim uczniom * i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby nam dać udział w Swojej boskiej istocie. * Dlatego radują się wszystkie ludy całej ziemi, * a wraz z nimi wszyscy Aniołowie i Archaniołowie, * moce niebiańskie i zastępy wojsk niebiańskich. * Pozwól, aby i nasze głosy z nimi się złączyły śpiewając na cześć Twoją pieśń chwały:

8 esłanie Ducha Świętego I przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On bowiem przez Ciebie został wywyższony ponad wszelkie niebiosa * i siedząc po prawicy Twojej wylał (dzisiaj) przyobiecanego Ducha Świętego na obdarzone łaską dzieci Twoje. * A przez świadectwo tegoż Ducha Świętego zgromadził ze wszystkich narodów i języków jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Dlatego cały świat jest pełen radości i różnymi językami Ciebie wysławia. * Także chóry Aniołów i zastępy niebios Ciebie uwielbiają. * Pozwól, aby i nasze głosy z nimi się złączyły śpiewając na cześć Twoją pieśń chwały: II przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On wstąpił do nieba i siedząc po Twojej prawicy * zesłał na dzieci Twoje obiecanego Ducha Świętego. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: Święto Trójcy Świętej rzeczą, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Ty bowiem z Jednorodzonym Synem Swoim i z Duchem Świętym * jesteś jednym Bogiem i jednym Panem; * nie przez jedność Osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. * Albowiem cokolwiek dzięki Twemu objawieniu wierzymy

9 o Twojej chwale, * to samo bez żadnej różnicy wierzymy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. * Tak, iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo, wielbimy odrębność Osób, * jedność w istocie i równość w majestacie. * Majestat ten chwalą Aniołowie i Archaniołowie, * Cherubini i Serafini, * którzy nie przestają powtarzać codziennie, jednym głosem wołając: Prefacja o powołaniu (5. Niedziela po Trójcy Świętej, Ordynacja) wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On powołał Apostołów, aby głosili radosną nowinę o łasce i zbawieniu. * Także i teraz powołuje sługi Słowa, aby wśród Jego ludu głosili niesfałszowaną Ewangelię * i poprzez swoją służbę składali świadectwo Twojej wielkości * oraz wiernie pasterzowali Twojemu ludowi. * Także i my, pełni wdzięczności, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 8. Niedziela po Trójcy Świętej Oświecenie ludzi przez Chrystusa przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On jest światłością, która na świat przyszła, * aby każdy, kto w Niego wierzy, nie chodził w ciemności, * lecz miał światło życia. * Przez sakrament chrztu świętego uwalnia nas od ciemności grzechu, * abyśmy byli dziećmi światłości. * Dlatego niebo i ziemia * z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową * i my z wszystkimi zastępami Aniołów wysławiamy Ciebie, * śpiewając razem z nimi pieśń chwały:

10 16. Niedziela po Trójcy Świętej Wskrzeszenie Łazarza przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On jako prawdziwy człowiek * opłakiwał swojego przyjaciela Łazarza, * a jako Bóg i Władca życia wskrzesił go z grobu. * On ukazuje miłosierdzie wszystkim ludziom * i przez święte sakramenty * prowadzi nas do nowego życia. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: W trzy ostatnie Niedziele Roku Kościelnego przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Przez Niego bowiem my, którzy podlegli jesteśmy śmierci, mamy nadzieję wiecznego życia w dniu Sądu Ostatecznego, * kiedy zbudzi wszystkich, którzy w Niego wierzą. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 1. Prefacja na Niedziele wykłe Tajemnica zbawienia Następujące prefacje śpiewa się w niedziele, święta stałe i Wspomnienia Kościoła nie mające własnej prefacji. przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On bowiem litując się nad grzesznymi ludźmi, * narodził się z Marii Panny, * przez swoją mękę na krzyżu * wybawił nas od śmierci wiecznej, *

11 a z martwych wstając, dał nam wiekuiste życie. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 2. Prefacja na Niedziele wykłe bawienie ludzi przez Boga-Człowieka rzeczą * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. * Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, * gdy nam zesłałeś swojego Syna, * aby stał się człowiekiem * i wybawił nas od zguby wiecznej. * W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo * stało się narzędziem zbawienia, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Pozwól, aby i nasze głosy z nimi się złączyły śpiewając na cześć Twoją pieśń chwały: 3. Prefacja na Niedziele wykłe adatek wieczystej Paschy przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * W czasie naszej doczesnej pielgrzymki * doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach * i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. * Mając bowiem pierwsze dary Ducha, * przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, * spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

12 4. Prefacja na Niedziele wykłe bawienie przez posłuszeństwo Chrystusa rzeczą * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * W swoim miło-sierdziu tak świat umiłowałeś, * że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. * On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. * Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, * które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 5. Prefacja na Niedziele wykłe Jedność Trójcy źródłem jedności Kościoła rzeczą * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wysławiali, * Panie, Ojcze niebiański, wszechmogący i miłosierny Boże. * Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego * zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, * które grzech oddalił od Ciebie, * aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej * stał się Kościołem, Ciałem Chrystusa * i żywą świątynią Ducha Świętego * ku chwale Twojej nieskończonej mądrości. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 6. Prefacja na Niedziele wykłe Odnowa świata przez Chrystusa przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * W Nim chciałeś wszystko odnowić, * abyśmy mogli uczestniczyć w życiu, * które On w pełni posiada. * On będąc prawdziwym Bogiem, *

13 uniżył samego siebie, * i przez krew przelaną na krzyżu * przyniósł pokój całemu światu. * Dlatego został wywyższony nad całe stworzenie * i stał się bawicielem dla wszystkich, którzy Go miłują. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: 7. Prefacja na Niedziele wykłe bawienie przez Chrystusa rzeczą * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. * Ty z miłości stworzyłeś człowieka, * a gdy zasłużył na potępienie, * odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Pozwól, aby i nasze głosy z nimi się złączyły śpiewając na cześć Twoją pieśń chwały: 8. Prefacja na Niedziele wykłe Bóg Stwórca i Odkupiciel człowieka rzeczą * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka * i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. * Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, i wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni. * My także razem z wszystkimi Aniołami * i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

14 9. Prefacja na Niedziele wykłe Proklamacja misterium Chrystusa przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * jednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie, * i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. * Dlatego też, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: O Sakramencie Ołtarza (także w 7. Niedzielę po Trójcy Świętej) I przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On chciał, aby na wieki trwała pamiątka zbawczej ofiary Krzyża, * dlatego spożywając z Apostołami Ostatnią Wieczerzę * oddał się jako Baranek bez skazy na doskonałą i miłą Tobie ofiarę uwielbienia. * W tym Sakramencie posilasz i uświęcasz swoich wiernych, * aby ludzi mieszkających na całej ziemi oświecała jedna wiara i łączyła jedna miłość. * Przystępujemy do Twojego Stołu, * prosimy abyśmy przeniknięci zostali Twoją łaską * i stawali się podobni do Chrystusa, naszego niebieskiego wzoru. * Dlatego też, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: II

15 przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On sam jako nasz prawdziwy i wieczny Arcykapłan, * ustanawiając Sakrament Wieczerzy Świętej, * oddał się Tobie w zbawczej Ofierze krzyża * Jego Ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, * a Krew za nas wylana, obmywa nas, gdy ją pijemy. * Dlatego, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: Świętego Jana Chrzciciela (24 VI) przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Jego Jan Chrzciciel obwieścił jako prawdziwego Baranka Bożego, * który gładzi grzechy świata. * Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują z Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi śpiewając na cześć Twoją pieśń chwały: Dni Apostołów, Ordynacja Prezbiterów i Diakonów, Konsekracja Biskupia, Instalacja oraz Pamiątka Reformacji I przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On, bowiem jako wieczny Pasterz zbudował Kościół Swój na fundamencie Apostołów i Proroków, * i otacza nieustanną opieką przez służbę Pasterzy i Nauczycieli, * abyśmy zachowani zostali w społeczności świętych tak na ziemi jak i w niebie. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebieskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

16 II przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Ty zbudowałeś Kościół na fundamencie Apostołów, * aby na świecie był trwałym znakiem Twojej świętości * i głosił wszystkim ludziom dobrą nowinę o zbawieniu. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: III rzeczą, * abyśmy Tobie święty Panie, wszechmogący Ojcze, wiekuisty Boże, * zawsze i na każdym miejscu dziękowali * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Przez Niego prosimy Cię pokornie, abyś Pasterzu wieczny owczarni Swej nie opuszczał, * ale ją zachowywał na gruncie Apostołów i Proroków, * i pasł ją przez służbę ustanowionych przez Ciebie Nauczycieli i Pasterzy, * abyśmy zachowani zostali w społeczności świętych tak na ziemi jak i w niebie. * Dlatego wespół z Aniołami, Archaniołami i wszystkimi zastępami niebios * śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: IV wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On bowiem zbudował Kościół Swój przez służbę Twoich Apostołów i Proroków, * oraz Męczenników i Ewangelistów, * a także tych wszystkich, którzy świadectwem swego życia w tym świecie wysławiali Jego imię. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

17 Święta Marii Panny (2 II, 25 III, 2 VII) przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Jego bowiem jako bawiciela dałeś światu przez Marię Dziewicę. * Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła Jednorodzonego Syna Twojego * i wydała światu przedwieczną światłość, naszego Pana Jezusa Chrystusa. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: Święto Archanioła Michała i wszystkich Aniołów (29 IX) przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Ty bowiem wysyłasz Swoje zastępy niebiańskie, * aby walczyły z mocami ciemności * i strzeżesz łaskawie Swój Kościół przez służbę Swoich świętych Aniołów. * Dlatego ze wszystkimi Cherubinami i Serafinami * z mocami i panowaniami, oraz ze wszystkimi wojskami niebiańskimi * śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: Poświęcenie kościoła lub pamiątka poświęcenia kościoła Kościół świątynią Boga wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Ty pozwoliłeś zbudować ten dom widzialny, * w którym otaczasz opieką lud swój pielgrzymujący do Ciebie * i dajesz mu znak i łaskę jedności z Tobą. * W tym świętym miejscu sam wznosisz dla siebie świątynię z żywych kamieni, którymi jesteśmy, * i sprawiasz,

18 że Kościół rozszerzony po całym świecie rozwija się jako mistyczne Ciało Chrystusa, * aż osiągnie swoją pełnię w błogosławionym pokoju w niebiańskim Jeruzalem. * Dlatego zgromadzeni w Twojej świątyni, * wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: O jedności chrześcijan (o jedności Kościoła) wiekuisty Boże, * zawszę i na każdym miejscu dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Przez Niego bowiem doprowadziłeś nas do poznania Twojej prawdy, * abyśmy złączeni węzłem jednej wiary i chrztu świętego, * stali się członkami Jego Ciała. * Przez Niego udzieliłeś wszystkim wierzącym Twojego Ducha Świętego, * który działając przez rozmaite dary jest sprawcą jedności. * Duch Święty zamieszkuje w Twoich przybranych dzieciach, * napełnia cały Kościół i nim kieruje. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: Podczas Chrztu Świętego i Konfirmacji I przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Albowiem w Chrzcie Świętym powołałeś nas z ciemności do cudownej Twojej światłości. * Dlatego zastępy Aniołów uwielbiają Twój majestat, * wysławiają Cię moce * i lękają się potęgi. * Pozwól, aby i nasze głosy z nimi się złączyły śpiewając na cześć Twoją pieśń chwały:

19 II przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Albowiem w Chrzcie Świętym dajesz nam udział w Swojej śmierci i w Swoim zmartwychwstaniu, * ofiarując nam odpuszczenie grzechów, życie i zbawienie. * Dlatego zastępy Aniołów uwielbiają Twój majestat, * wysławiają Cię moce * i lękają się potęgi. * Pozwól, aby i nasze głosy z nimi się złączyły śpiewając na cześć Twoją pieśń chwały: III przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Albowiem w Chrzcie Świętym zawarłeś Przymierze z nami, * w którym obdarzasz nas Swoją miłością. * Dlatego zastępy Aniołów uwielbiają Twój majestat, * wysławiają Cię moce * i lękają się potęgi. * Pozwól, aby i nasze głosy z nimi się złączyły śpiewając na cześć Twoją pieśń chwały: Podczas ślubu rzeczą, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie i wysławiali Twoją wielką miłość. * Panie, Ojcze Święty, wszechmogący wieczny Boże, * przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. * Ty z miłości zwarłeś ze swoim ludem nowe przymierze, * aby odkupiony przez śmierć i zmartwychwstanie Twego Syna, * otrzymał w Nim uczestnictwo w Boskiej naturze i stał się współdziedzicem Jego chwały w niebie, * Miłość małżeńską uczyniłeś znakiem tego przymierza. * i wprowadzasz nas w plany Twojej zbawczej miłości. *

20 Dlatego złączeni w Twoim Kościele ze wszystkimi aniołami i świętymi, * śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: Podczas pogrzebu I przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * W Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania * i choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, * znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. * Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, * i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, * znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: II przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Jego bowiem posłałeś światu ku zbawieniu. * Przez Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie została zniweczona śmierć nasza. * W Nim też mamy nadzieję zmartwychwstania do życia wiecznego. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: III przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Przez Niego, który jest początkiem i końcem wiary, * mamy ufność na dzień sądny *

21 i nadzieję pełni chwały. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: IV przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Przez Niego ci, których ogarnia nieunikniona konieczność śmierci, * mają obietnicę życia wiecznego w dzień sądu, * gdy wierzących zbudzi do nowego życia. * Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: V przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * On jeden przyjął śmierć, aby nas wszystkich wybawić od śmierci wiecznej * i sam umarł na krzyżu, abyśmy mogli żyć z Tobą na wieki. * Dlatego wespół z aniołami i zastępami niebiańskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały: VI aprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszech-mogący i miłosierny Boże. * Przez grzech śmierć weszła na świat i wszyscy jej podlegamy, * ale Twoja ojcowska miłość sprawiła, że Chrystus nas odkupił odnosząc zwycięstwo nad śmiercią * i powołuje nas do nowego życia. * Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie * wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając:

22 Prefacje recytowane: 1. Stwórca i stworzenie aprawdę, godne to jest, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie, * i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali, Ojcze święty, * albowiem Ty jeden jesteś Bogiem żywym i prawdziwym, * Ty jesteś przedwieczny i trwasz na wieki * mieszkając w niedostępnej światłości. * Tylko Ty, Boże, jesteś dobry * i jako jedyne źródło życia powołałeś wszystko do istnienia, * aby napełnić swoje stworzenia dobrami * i wiele z nich uszczęśliwić jasnością Twojej chwały. * Stoją więc przed Tobą niezliczone zastępy Aniołów, * którzy służą Tobie dniem i nocą, * a wpatrzeni w chwałę Twojego oblicza * nieustannie cześć Tobie oddają. * Łącząc się z nimi, * razem z całym stworzeniem, które jest pod niebem * i wielbi Cię przez nasze usta, o z radością wysławiamy Twoje imię, wołając: 2. Bóg kieruje swoim Kościołem aprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, * Ojcze święty, Stwórco świata i Źródło życia. Ty nie zostawiasz nas samych na drodze życia, * ale pośród nas żyjesz i działasz. * Twoją potężną mocą prowadziłeś lud błądzący na pustyni, * a dziś przenikasz swój Kościół, pielgrzymujący na świecie, * światłem i mocą swojego Ducha. * Przez Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana, * prowadzisz nas na drogach czasu * ku doskonałej radości swojego Królestwa. Wdzięczni za te dary, * zjednoczeni z Aniołami i Świętymi * śpiewamy nieustannie hymn Twojej chwały: 3. Jezus naszą drogą aprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, * Boże wielki i miłosierny, * który świat stworzyłeś i strzeżesz go z nieskończoną miłością. Ty, jak Ojciec, czuwasz nad wszelkim stworzeniem * i gromadzisz w jedną rodzinę ludzi stworzonych dla chwały Twojego Imienia, * od-

23 kupionych przez Krzyż twojego Syna * naznaczonych namieniem Ducha Świętego. * Chrystus Twoje żywe Słowo, * jest Drogą, która prowadzi nas do Ciebie, * Prawdą, która nas wyzwala, * Życiem, które napełnia nas radością. Przez Niego wznosimy ku Tobie hymn dziękczynienia za wszelkie dary Twojej dobroci * i zjednoczeni z Aniołami i Świętymi * głosimy Twoją chwałę wołając: 4. Chrystus wzorem miłości aprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze miłosierny, składali dziękczynienie: * Tyś nam dał swego Syna, Jezusa Chrystusa, * naszego Brata i Odkupiciela. * W Nim objawiłeś swoją miłość wobec maluczkich i ubogich * wobec chorych i odrzuconych przez ludzi. * Chrystus nie zamyka się nigdy na potrzeby i cierpienia braci. * On życiem i słowem ogłosił światu, * że Ty jesteś Ojcem i troszczysz się o wszystkie swoje dzieci. * a te znaki Twojej dobroci wychwalamy Cię i błogosławimy * i zjednoczeni z Aniołami i Świętymi * śpiewamy hymn Twojej chwały wołając: 5. Kościół na drodze ku jedności aprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze miłosierny, składali dziękczynienie * i zanosili do Ciebie, Panie, dobry Ojcze, * radosny hymn uwielbienia. * Przez swojego Syna, który jest blaskiem wiecznej chwały * i który dla nas stał się człowiekiem, * zgromadziłeś wszystkie narody w jedności Kościoła. * Mocą swojego Ducha zbierasz nadal w jedną rodzinę ludy ziemi * i dajesz wszystkim ludziom błogosławioną nadzieję swojego Królestwa. * Przeto Kościół jaśnieje jako znak Twojej wierności wobec zapowiedzianego przymierza * wypełnionego w naszym Panu Jezusie Chrystusie. * a tę tajemnicę zbawienia * wychwalają Cię niebiosa i wysławia ziemia, * a Kościół jednogłośnie śpiewa Twoją chwałę:

24 6. Pojednanie jako powrót do Ojca Prefacje o pojednaniu (6 i 7) odmawia się w nabożeństwach szczególnie ukazujących tajemnicę pojednania: okres pasyjny, Dzień Pokuty oraz dni mówiące o jedności i pojednaniu. aprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, * Ojcze święty, Boże nieskończonej dobroci. * Ty nieustannie wzywasz grzeszników do odnowy w Twoim Duchu * i najpełniej objawiasz swoją wszechmoc w łasce przebaczenia. * Wiele razy ludzie łamali Twoje przymierze, a Ty zamiast ich opuścić, zawarłeś z nimi nowe przymierze * przez Jezusa, Twojego Syna i naszego Odkupiciela: * przymierze tak mocne, że nic nie może go złamać. * Nam także dajesz czas pojednania i pokoju, * abyśmy polecając się jedynie Twojemu miłosierdziu * odnaleźli drogę powrotu do Ciebie, * otwierając się na działanie Ducha Świętego * nowym życiem żyli w Chrystusie, * wychwalali nieprzerwanie Twoje imię i służyli braciom. * Wdzięczni za tajemnicę Twojej dobroci, * pełni podziwu i radości z odnalezionego zbawienia, * jednoczymy się z niezliczonymi chórami Aniołów i Świętych, * aby śpiewać Twoją chwałę: 7. Pojednanie z Bogiem fundamentem ludzkiej zgody aprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie * i Ciebie wysławiali, Boże wszechmogący i wieczny, * za przedziwne dzieło odkupienia * w Chrystusie, naszym bawicielu. * Poznajemy Twoją miłość ojcowską, * gdy kruszysz twarde ludzkie serca, * i w świecie rozdartym przez walki i niezgodę * czynisz człowieka gotowym do pojednania. * Ty mocą Ducha działasz w głębiach serca, * aby nieprzyjaciele szukali zgody, * w przeciwnicy podali sobie rękę * i ludy doszły do jedności. * Twój dar, Ojcze, sprawia, * że szczere szukanie pokoju gasi spory, * miłość zwycięża nienawiść, * a pragnienie zemsty ustaje przez przebaczenie. * I my zjednoczeni

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE WEJŚCIE OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE Kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go na znak czci. Następnie może okadzić ołtarz, obchodząc go dookoła. Potem kapłan udaje się na miejsce przewodniczenia.

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ OBRZĘDY WSTĘPNE. Pozdrowienie wiernych K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W: Amen.

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ OBRZĘDY WSTĘPNE. Pozdrowienie wiernych K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W: Amen. OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ OBRZĘDY WSTĘPNE Pozdrowienie wiernych K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. K: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z

Bardziej szczegółowo

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Parafia Trójcy Świętej w Koszęcinie [ wersja dla wiernych ] K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

KANON RZYMSKI MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ

KANON RZYMSKI MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ KANON RZYMSKI MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ PIERWSZA MODLITWA EUCHARYSTYCZNA Kapłan z rozłożonymi rękami mówi: CZYLI KANON RZYMSKI GC Ojcze nieskończenie dobry, * pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa,

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Kapłan może udzielić uroczystego błogosławieństwa na zakończenie Mszy, liturgii słowa, godziny kanonicznej albo na zakończenie obrzędów sakramentów. Diakon, albo, jeżeli go nie

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L I T W Y ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa

Bardziej szczegółowo

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA WEJŚCIE (INGRES) NIESZPORY L: Panie, zostań z nami; Zb: Gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się juz nachylił. L: Boże, pamiętaj o mnie według łaski Swojej. Zb: Panie, wysłuchaj mnie w sprawiedliwości Swojej.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ 1 ANTYFONA NA WEJŚCIE K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. L. Amen. STOJĄC POZDROWIENIE K. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym

Bardziej szczegółowo

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ ANTYFONA NA WEJŚCIE K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. L. Amen. 1 STOJĄC POZDROWIENIE K. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Ducha Świętego

Nowenna do Ducha Świętego 1 Nowenna do Ducha Świętego Dzień 1 - Modlitwa W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym apostołom Nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary,

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010 Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje CREDO Warszawa, 2010 I dzień Zwiastowanie W: Jahwe, ja wiem, jesteś tu (176) Ty BoŜe wszystko wiesz (516) Wstanę i pójdę dziś D: Składamy Ci Ojcze (824)

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Kościół

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTA ADORACJA EUCHARYSTYCZNA POD PRZEWODNICTWEM OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

UROCZYSTA ADORACJA EUCHARYSTYCZNA POD PRZEWODNICTWEM OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA UROCZYSTA ADORACJA EUCHARYSTYCZNA POD PRZEWODNICTWEM OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 2 CZERWCA 2013, GODZ. 17.00 Za zgodność: Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji Pieśń: HYMN NA ROK WIARY CREDO, DOMINE

Bardziej szczegółowo

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JANA BOSCO 1 1. Pieśń na wejście 2. Pozdrowienie kapłana Dzień 1 (22.01.) Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.

Bardziej szczegółowo

Kielce, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Św. S. Kostki

Kielce, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Św. S. Kostki Kielce, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Św. S. Kostki SP Klasa VI, temat 54 Poznań, ul. Paderewskiego Kielce, pomnik Henryka Sienkiewicza SP Klasa VI, temat 54 Kraków, pomnik Adama Mickiewicza SP Klasa

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik Diakonii Muzycznej Wypłyń na głębię. diakonia-muzyczna.pl Częstochowa 2014-03-01

Śpiewnik Diakonii Muzycznej Wypłyń na głębię. diakonia-muzyczna.pl Częstochowa 2014-03-01 Śpiewnik Diakonii Muzycznej Wypłyń na głębię diakonia-muzyczna.pl Częstochowa 2014-03-01 1. WEJŚCIE: Maryjo, śliczna Pani Maryjo, śliczna Pani. G h Matko Boga i ludzi na ziemi. C D G Tyś świata Królową,

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO LUTERAŃSKIE W JĘZYKU POLSKIM

NABOŻEŃSTWO LUTERAŃSKIE W JĘZYKU POLSKIM NABOŻEŃSTWO LUTERAŃSKIE W JĘZYKU POLSKIM WSTĘP W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan niech będzie z wami. I z duchem twoim. SŁOWO WSTĘPNE PIEŚŃ SPOWIEDŹ Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Który

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego Od piątku po Wniebowstąpieniu* do soboty przed Zesłaniem Ducha Świętego. * przypis tłumacza - Wniebowstąpienie nastąpiło 40 dni po Zmartwychwstaniu, zatem dzień ten

Bardziej szczegółowo

Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowie Górniczej MAŁY KATECHIZM

Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowie Górniczej MAŁY KATECHIZM MAŁY KATECHIZM Przykazanie miłości Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Dziesięć

Bardziej szczegółowo

O PANU BOGU O ANIOŁACH

O PANU BOGU O ANIOŁACH O PANU BOGU 1. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. 2. Ile jest Osób Boskich? Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 3. Jak nazywamy

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 6,1-14

Lectio Divina Rz 6,1-14 Lectio Divina Rz 6,1-14 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Modlitwy, które powinniśmy znać przystępując do Pierwszej Komunii Świętej

Modlitwy, które powinniśmy znać przystępując do Pierwszej Komunii Świętej Modlitwy, które powinniśmy znać przystępując do Pierwszej Komunii Świętej Główne prawdy wiary: 1.Jest jeden Bóg. 2.Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. 3.Są trzy Osoby

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH 1. KALENDARZ OKRESÓW LITURGICZNYCH W KOŚCIELE KATOLICKIM 2012-2111 2. KALENDARZ DIECEZJI POLSKICH - 2013-02-28 3. WPROWADZENIA TEOLOGICZNO PASTORALNE DO KSIĄG LITURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia drugiego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia drugiego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia drugiego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka dnia

Bardziej szczegółowo

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, a więc także w klasie drugiej traktujemy ocenę jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Świętej Anny

Nowenna do Świętej Anny Nowenna do Świętej Anny Modlitwa na każdy dzień nowenny C hwalebna i święta Anno, wielka jest cześć, której doznajesz w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje cię jako matkę Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

DODATEK II RYTUAŁU EGZORCYZMU. Modlitwy błagalne, jakie wierni prywatnie mogą zanosić w zmaganiu się z mocami ciemności

DODATEK II RYTUAŁU EGZORCYZMU. Modlitwy błagalne, jakie wierni prywatnie mogą zanosić w zmaganiu się z mocami ciemności 1 DODATEK II RYTUAŁU EGZORCYZMU Modlitwy błagalne, jakie wierni prywatnie mogą zanosić w zmaganiu się z mocami ciemności Modlitwy 1. Panie, Boże, zmiłuj się nade mną, Twoim sługą (Twoją służebnicą), który

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. celebrans i inni kapłani udają się przed relikwiarz świętego Stanisława Kazimierczyka. Wszyscy klękają.

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ŚPIEWNIK

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ŚPIEWNIK ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A. D. 2011 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE SAKRAMENTÓW CHOREMU W BLISKIM NIEBEZPIECZEŃSTWIE ŚMIERCI POŁĄCZONY OBRZĘD POKUTY, NAMASZCZENIA I WIATYKU

UDZIELANIE SAKRAMENTÓW CHOREMU W BLISKIM NIEBEZPIECZEŃSTWIE ŚMIERCI POŁĄCZONY OBRZĘD POKUTY, NAMASZCZENIA I WIATYKU UDZIELANIE SAKRAMENTÓW CHOREMU W BLISKIM NIEBEZPIECZEŃSTWIE ŚMIERCI POŁĄCZONY OBRZĘD POKUTY, NAMASZCZENIA I WIATYKU 157. Kapłan powinien delikatnie zapytać, czy chory chce się spowiadać. W takim wypadku

Bardziej szczegółowo

4 lutego ŚW. MARII DE MATTIAS, DZIEWICY

4 lutego ŚW. MARII DE MATTIAS, DZIEWICY 4 lutego ŚW. MARII DE MATTIAS, DZIEWICY Uroczystość dla ASC Wspomnienie obowiązkowe dla CPPS Św. Maria De Mattias urodziła się 4 lutego 1805r. w Vallecorsa, na terenie Państwa Kościelnego. Zainspirowana

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Nieszpory Nabożeństwo Msza Święta

Nieszpory Nabożeństwo Msza Święta Nieszpory Nabożeństwo Msza Święta 31 XII 2014 Nieszpory na zakończenie Roku Pańskiego 2014 - Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu - Hymn: Pójdźmy wszyscy do stajenki (4 zwrotki) - Psalm 1 Ucieszyła mnie wieść

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo do NSPJ. Litania:

Nabożeństwo do NSPJ. Litania: Nabożeństwo do NSPJ Litania: Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj

Bardziej szczegółowo

ODWIEDZANIE CHORYCH MODLITWA WSTĘPNA. 46. Kapłan odmawia modlitwę niżej podaną albo inną modlitwę za chorego:

ODWIEDZANIE CHORYCH MODLITWA WSTĘPNA. 46. Kapłan odmawia modlitwę niżej podaną albo inną modlitwę za chorego: ODWIEDZANIE CHORYCH 42. Wszyscy chrześcijanie powinni uczestniczyć w troskliwej miłości Chrystusa i Jego Kościoła względem chorych. Niech troszczą się o nich według swoich możliwości, odwiedzają ich i

Bardziej szczegółowo

MODLITWA KSIĘDZA PRZED NABOŻEŃSTWEM

MODLITWA KSIĘDZA PRZED NABOŻEŃSTWEM MODLITWA KSIĘDZA PRZED NABOŻEŃSTWEM Panie Boże, Ojcze niebieski. Jestem wprawdzie niegodzien urzędu i służby, w której mam zwiastować chwałę Twoją, mieć staranie i pieczę nad zborem Twoim. Ale żeś mnie

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

Religia klasa III. I Modlimy się

Religia klasa III. I Modlimy się Religia klasa III I Modlimy się 1. Nowy rok szkolny czasem pogłębienia przyjaźni z Jezusem wie, że każda katecheza jest spotkaniem z Jezusem wyjaśnia i uzasadnia, co pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem 2.

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ SZÓSTY Wejście w radość Zmartwychwstania Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 24, 1-12

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE WIATYKU POZA MSZĄ ŚW.

UDZIELANIE WIATYKU POZA MSZĄ ŚW. UDZIELANIE WIATYKU POZA MSZĄ ŚW. 124. Kapłan powinien delikatnie zapytać, czy chory chce się spowiadać. W takim wypadku powinien wysłuchać spowiedzi chorego, w miarę możności jeszcze przed udzieleniem

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA EKUMENICZNEGO W KOŚCIELE EWANGELICKO AUGSBURSKIM [LUTERAŃSKIEGO]

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA EKUMENICZNEGO W KOŚCIELE EWANGELICKO AUGSBURSKIM [LUTERAŃSKIEGO] Aby wszyscy byli jedno PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA EKUMENICZNEGO W KOŚCIELE EWANGELICKO AUGSBURSKIM [LUTERAŃSKIEGO] Dzwony, preludium organowe Liturgiczne pozdrowienie Ksiądz ewangelicki (mówi lub śpiewa): W

Bardziej szczegółowo

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna)

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna) Każdą z dwóch części Nowenny Pompejańskiej odmawiamy przez 27 kolejnych dni. Najpierw część błagalną, a potem część dziękczynną. Źródło: http://pompejanska.rosemaria.pl/. 2014-04-12. Nowenna Pompejańska

Bardziej szczegółowo

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej Wielki Tydzień Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do wieczora Wielkiego Czwartku, a następnie Triduum Paschalne to Wielki Tydzień. Najstarsze świadectwa o liturgii Wielkiego Tygodnia pochodzą

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ KRÓLEM CHRYSTUS PAN PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Królem jest Bóg.

JESTEŚ KRÓLEM CHRYSTUS PAN PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Królem jest Bóg. ARCHANIOŁ BOŻY GABRIEL DOBRY BOŻE 1. Archanioł Boży Gabriel, posłan do Panny Maryi. Z majestatu Trójcy świętej, tak sprawował poselstwo k Niej. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Dobro, prawda kontra oszustwo Brak miłości owocuje pustką Takie są czasy, że zło się wciąż ciska Metoda zarybista to powiedzieć grzechom:

Dobro, prawda kontra oszustwo Brak miłości owocuje pustką Takie są czasy, że zło się wciąż ciska Metoda zarybista to powiedzieć grzechom: Zapoznajcie się z fragmentem piosenki ks. Jakuba Bartczaka pt. Lekarstwo na zło i odpowiedzcie na pytania: Co jest konsekwencją braku miłości? Co jest lekarstwem na zło? Przez co Duch Święty dodaje siły

Bardziej szczegółowo

16 XII ANNTYFONA ADWENTOWA O Emmanuelu,, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas wybawić nasz Panie i Boże

16 XII ANNTYFONA ADWENTOWA O Emmanuelu,, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas wybawić nasz Panie i Boże 16 XII ANNTYFONA ADWENTOWA O Emmanuelu,, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas wybawić nasz Panie i Boże Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek

Bardziej szczegółowo

MSZA ŚWIĘTA WŁASNA O BŁOGOSŁAWIONEJ MARII OD PANA JEZUSA DOBREGO PASTERZA FRANCISZCE SIEDLISKIEJ

MSZA ŚWIĘTA WŁASNA O BŁOGOSŁAWIONEJ MARII OD PANA JEZUSA DOBREGO PASTERZA FRANCISZCE SIEDLISKIEJ MSZA ŚWIĘTA WŁASNA O BŁOGOSŁAWIONEJ MARII OD PANA JEZUSA DOBREGO PASTERZA FRANCISZCE SIEDLISKIEJ RZYM 1989 21 listopada BŁ. MARIA OD PANA JEZUSA DOBREGO PASTERZA, dziewica i założycielka ŚWIĘTO Bł. Maria,

Bardziej szczegółowo

Litanie do Najświętszego Oblicza

Litanie do Najświętszego Oblicza Litanie do Najświętszego Oblicza Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison. Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Najświętsze Oblicze, w ogrodzie oliwnym przytłoczone naszymi grzechami,

Bardziej szczegółowo

Pieśni ku czci Świętego Jana Pawła II

Pieśni ku czci Świętego Jana Pawła II Pieśni ku czci Świętego Jana Pawła II 2 2. Dobry Pasterzu, Mistrzu i Panie * z serca promienie ślesz miłosierdzia. * Krzyż nas prowadzi, wskazuje szlaki, * ku nowym czasom jak pielgrzym biały. * Ref. 3.

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

OBRZĘDY SAKRAMENTU BIERZMOWANIA OBRZĘDY SAKRAMENTU BIERZMOWANIA LITURGIA SŁOWA I czytanie (Dz 2,1-6.14.22b-23.32-33) Zesłanie Ducha Świętego Lektor: Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Obrzędy Chrztu Świętego

Obrzędy Chrztu Świętego Obrzędy Chrztu Świętego Obrzęd przyjęcia dzieci Rodzice i chrzestni z dzieckiem gromadzą się w oznaczonym miejscu kościoła (najczęściej koło chrzcielnicy, w przedsionku, zakrystii lub kaplicy). Kapłan

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IV Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IV Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Triduum Paschalne......5 Wielki Czwartek (5 kwietnia)......5 Droga Krzyżowa (6-7 kwietnia Wielki Piątek, Wielka Sobota)......8 Chrystus zmartwychwstał! (8 kwietnia Niedziela Wielkanocna)....

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola 1. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI MODLITWY

SPIS TREŚCI MODLITWY SPIS TREŚCI MODLITWY Akty wiary, nadziei, miłości... 19 Akt pokuty... 70 Akt poświęcenia się Sercu PJ... 241 Akty uwielbienia... 169 Aniele Boży... 19 Anioł Pański... 31 Akt żalu... 20, 24 Chwała na wysokości...

Bardziej szczegółowo

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie piątek, 6 listopada

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie piątek, 6 listopada 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie piątek, 6 listopada Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI Zasadniczo chrzest święty powinien odbyć się w czasie nabożeństwa niedzielnego lub świątecznego przed wyznaniem apostolskiego wyznania wiary (jedynie

Bardziej szczegółowo

Chwała Ojcu Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Znak Krzyża W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Aniele Boży Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszystkiego złego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10

Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 Grupa tematyczna Tytuł jednostki Treści Wymagania uczeń potrafi

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO POWOŁANIOWE

NABOŻEŃSTWO POWOŁANIOWE NABOŻEŃSTWO POWOŁANIOWE Modlitwa o powołania ze Sługą Bożym Janem Pawłem II (Opracowanie: Nowicjusze ze Św. Krzyża, o. D.Kopyto omi) 1. Pieśń na wejście: Idźcie na cały świat Na klęcząco przed ołtarzem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY lo Bóg mówi do nas 1. Posiada wiedzę 1. Wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

MODLITEWNIK PARAFIANINA. Codzienne modlitwy

MODLITEWNIK PARAFIANINA. Codzienne modlitwy MODLITEWNIK PARAFIANINA Codzienne modlitwy NIEDZIELA - Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz

Bardziej szczegółowo

Liturgia Eucharystii 1

Liturgia Eucharystii 1 Liturgia Eucharystii 1 2 Liturgia Eucharystii Liturgia Eucharystii to rzeczywistość, w której chrześcijanin może doświadczyć modlącej się wspólnoty i Boga objawiającego się w słowie i sakramentach. Wzorem

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DLA BIERZMOWANYCH

EGZAMIN DLA BIERZMOWANYCH EGZAMIN DLA BIERZMOWANYCH Ojcze nasz Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Witam Bądź pozdrowiony, Panie!

Rozdział I. Witam Bądź pozdrowiony, Panie! Plan wynikowy Rozdział I. Witam Bądź pozdrowiony, Panie! Temat jednostki lekcyjnej 1. Nasze powitania Przewidywane osiągnięcia ucznia: 1.Wiedza co uczeń wie? 2.Umiejętności co uczeń potrafi? 3.Interioryzacja

Bardziej szczegółowo

Miłosierdzie Miłosierdzie

Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie SP Klasa IV, Temat 57 SP SP Klasa IV, IV, Temat 57 57 SP Klasa IV, Temat 57 Koronka do Miłosierdzia Bożego Na początku odmawia się: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę

Bardziej szczegółowo