Programy stypendialne dla młodzieży

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy stypendialne dla młodzieży"

Transkrypt

1 Programy stypendialne dla młodzieży Opracowanie: aktualizacja lipiec 2015 Nazwa Organizator Warunki ogólnie (należy zapoznać się z regulaminem programu stypendialnego) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Termin składania wniosków / ogłoszenie naboru Więcej informacji Szczecin Urząd Miasta Szczecin/ Wydział Oświaty dla uczniów z rodzin w trudnej 1-15 września (składanie w szkole, do której uczęszcza uczeń) Nagroda Prezydenta Miasta Szczecina Urząd Miasta Szczecin/ Wydział Oświaty Wniosek składany jest przez dyrektora danej szkoły, który zgłasza ucznia. Nagrodę przyznaje się za wybitne osiągnięcia szkolne (z wyjątkiem muzyki, plastyki i sportu). Ogłoszenie terminów składania na wiosnę 2016 r. Koszalin Urząd Miasta Koszalin / Wydział Oświaty dla uczniów z rodzin w trudnej 1-15 września (składanie w szkole, do której uczęszcza uczeń) Tel p. Marta Ciećkowska

2 Kołobrzeg Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu dla uczniów z rodzin w trudnej 1-15 września Dział Świadczeń Pomocy Społecznej MOPS Tel Szczecinek Miejska Jednostka Obsługi Oświaty w Szczecinku dla uczniów z rodzin w trudnej 1-15 września Tel Stargard Urząd Miasta Stargard / Wydział Oświaty dla uczniów z rodzin w trudnej 15 sierpnia- 15 września tel Jeśli nie ma Twojej miejscowości w spisie zapytaj się w swojej szkole o możliwość otrzymania stypendium socjalnego. OGÓLNOPOLSKIE Program stypendiów edukacyjnych Fundacji Pocztowy Dar Fundacja Pocztowy Dar Uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, posiadający szerokie zainteresowania pozaszkolne i chętni się rozwijać. Aplikacja obejmuje plan swojego rozwoju w wybranej dziedzinie nauki, sportu czy kultury ze wskazaniem na min. 3 przedmioty nauczania niezbędne do osiągnięcia tego celu, w tym projekcja pokrycia kosztów realizacji planu rozwoju Ucznia kwotą wnioskowanego Stypendium. Do 31 sierpnia Program Stypendiów Pomostowych Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości Maturzyści, którzy: zostali właśnie przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich na uczelnię państwową w Polsce, pochodzą ze wsi lub miast do 20 tys. mieszkańców, pochodzą z rodzin o bardzo niskich dochodach, W zależności od programu, np. składanie on-line na Stypendia na I rok: do 17 sierpnia

3 osiągają dobre wyniki w nauce, a dodatkowo spełniają pozostałe warunki określone w regulaminie, w szczególności: pochodzą z rodzin pracowników byłych ppgr; byli uczestnikami finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej; otrzymują rekomendacje lokalnych organizacji pozarządowych. Fundusz Stypendialny IKEA Family Konkurs o stypendium Fundacji Crescendum Est - Polonia Firma IKEA i Fundacja Świętego Mikołaja Fundacja Crescendum Est -Polonia Czwarta edycja programu Na rodzinę można liczyć jest przeznaczona dla młodzieży zaangażowanej społecznie, w projekty charytatywne, proekologiczne oraz kulturalne. Projekt ma na celu wspieranie zaangażowanych społecznie oraz uzdolnionych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności. Konkurs polega na złożeniu wniosku (projektu) o obszarze tematycznym: edukacyjnym, pomocowym, proekologicznym, zagospodarowania przestrzeni lokalnej, z których wyłonionych zostanie 5 najlepszych wniosków na projekty społeczne, które będą odpowiadały na potrzeby i wpływały pozytywnie na życie społeczności lokalnej oraz zostaną one przyjęte do realizacji przez stypendystów. Każdy ze zwycięskich zespołów otrzyma środki na realizację projektu w wysokości do zł. Wyróżnione zespoły projektowe zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi. Chęć studiowania na zagranicznym uniwersytecie, referencje i rekomendacje związane z wykształceniem, średnia powyżej 4.5, biegłe posługiwanie się językiem kraju, w którym chce się studiować (certyfikat), przedstawienie krótkiej analizy projektu, realizowanego w ramach stypendium. 4 września Informacji o kolejnej edycji należy szukać na stronie internetowej Fundacji pod koniec 2015 roku tel.: Stypendia do szkół United World College Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata Uczeń/ uczennica 1 klasy liceum, średnia ocen minimum 4.5, wynik testu gimnazjalnego (średnia z Informacji o kolejnej edycji

4 (UWC) i szkół brytyjskich im. prof. Pawła Czartotyskiego trzech części) minimum 80%, dobra znajomość języka angielskiego, udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia należy szukać na stronie internetowej w październiku źródło: Stypendium Indeks,,Star2Star Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi /Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich/ Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości To nowatorski program stypendialny, obejmujący cały, nawet pięcioletni okres studiów. Jego głównym celem jest zapewnienie wybranej grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych społecznie maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, środków finansowych na odbycie studiów. Szczegółów należy na bieżąco szukać na stronie internetowej. Nabór zwykle do maja. ks_start2star w ramach Systemu pomocy materialnej dla studentów Każda uczelnia wyższa w Polsce Dzienny i zaoczny tryb studiów, trudna sytuacja materialna, miesięczny dochód na członka rodziny studenta określony w regulaminie. Zazwyczaj do końca października i marca. O szczegóły zapytaj w swoim dziekanacie. Stypendium Rektora Dla najlepszych studentów Stypendium dla najlepszych studentów danej uczelni do końca października O szczegóły zapytaj w swoim dziekanacie. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w ramach Systemu pomocy materialnej dla studentów Każda uczelnia wyższa w Polsce Niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem właściwego organu. Zazwyczaj do końca października i marca O szczegóły zapytaj w swoim dziekanacie. Stypendium mieszkaniowe w ramach Systemu pomocy materialnej dla studentów. Każda uczelnia wyższa w Polsce Dzienny tryb studiów, trudna sytuacja materialna, zamieszkanie w domu studenckim lub w innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Zazwyczaj do końca października i marca. O szczegóły zapytaj w swoim dziekanacie. Program stypendialny Transfer Multisort Transfer Multisort Elektronik Stypendium sponsoruje trzy wybrane projekty prac magisterskich poświęcone teoretycznym i Połowa stycznia każdego roku

5 Elektronik praktycznym zagadnieniom elektroniki i elektrotechniki. BRAK TERMINÓW Program Amgen Scholars - droga do międzynarodowej kariery w dziedzinie biotechnologii Amgen Fundation Studenci kierunków medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, biologicznych, biotechnologicznych i bioinżynieryjnych. Około styczeń/luty wiedzialnoscbiznesu/amgen_s cholars.html Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministra Ministerstwo Edukacji Narodowej Uczeń o najwyższej średniej ocen w szkole średniej lub wykazujący się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Wnioski składa Dyrektor szkoły do Kuratorium Oświaty, zwykle do 10 lipca każdego roku Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Uczniowie szkół artystycznych prowadzących kształcenie w zawodzie artystycznym, którzy uzyskali bardzo dobrą średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych lub zostali laureatami międzynarodowego lub krajowego konkursu artystycznego. do 15 kwietnia dla uczniów z klas programowo najwyższych, do 11 września dla pozostałych uczniów. Ogólnopolski Program Stypendialny dla podopiecznych domów dziecka Fundacja Orlen Dar Serca Zwykle do końca lipca informacje pojawiają się na stronie Stypendium im. Lesława A. Pagi Fundacja im. Lesława A. Pagi Program jest skierowany do akademickich kół naukowych organizacji studenckich działających w obszarze rynku kapitałowego. O fundusze mogą ubiegać się organizacje zrzeszające studentów lub absolwentów (do 28. roku życia) uczelni wyższych, w szczególności o profilu ekonomicznym lub prawniczym. Termin składania wniosków: prawdopodobnie jesień /stypendium_im_leslawa_a_pa gi

6 Fundusz Stypendialny Natalii Partyki Fundacja Natalii Partyki / Akademia Rozwoju Filantropii / Fundacja Dobra Sieć Kierowany do osób w wieku lata osiągających dobre wyniki w sporcie, pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, dochód na osobę nie jest wyższy niż 1225 zł (netto). Posiadają orzeczenie o niepełnosprawności oraz mieszkają w małej miejscowości lub pochodzą ze wsi. Nowy termin prawdopodobnie w lipcu 2016 r. Program Stypendialny im. Stanisława Grabskiego Fundacja Wileńszczyzna / Narodowy Bank Polski Stypendium dla osób polskiego pochodzenia, którzy studiują kierunki ekonomiczne na polskiej uczelni albo w filii UwB w Wilnie stacjonarnie. Uzyskują średnią poniżej 3,5, lub nie niższą średnią niż 4,0, mają nie mniej niż 70% maksymalnej punktacji do oceny rekrutacyjnej. Można też uzyskać stypendium szkoleniowe na przedmioty związane z ekonomią. List intencyjny na rok 2015/2016 składa się on-line: https://fm.formularz e.eu/fm/wniosek6e dycja/list_intencyjn y_stypendium_201 5_2016_r_ak Kontakt: mail.com Nabór ruszy prawdopodobnie w sierpniu ZAGRANICZNE Stypendia Fundacji Heinricha Bölla Stypendia GIPS Polska Fundacja Heinricha Bölla Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Stypendia dla studentów, absolwentów i doktorantów wszystkich przedmiotów i narodowości, którzy kontynuują studia na niemieckich uniwersytetach, wyższych szkołach zawodowych (Fachhochschulen) i wyższych szkołach artystycznych (Kunsthochschulen). Stypendyści powinni legitymować się znakomitymi wynikami w nauce, być zaangażowani społecznie i politycznie i mieć udokumentowane zainteresowanie podstawowymi wartościami Fundacji Bölla: ekologią i zrównoważonym rozwojem, demokracją i prawami człowieka, autodeterminacją i sprawiedliwością. Studenci III, IV i V roku studiów, którzy nie ukończyli 30 roku życia, wyróżniający się w nauce, ze 1 września do 31 marca - na semestr zimowy i

7 Stypendia DAAD na podróże grupowe do Niemiec dla studentów Naukowo-Kulturalne znajomością języka niemieckiego do 31 października na semestr letni Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej O stypendium mogą się ubiegać osobowe grupy studentów wszystkich kierunków od drugiego roku studiów oraz jeden nauczyciel akademicki. 1 lutego 2016 r. - na podróże od 1 czerwca 2016 r. 1 maja 2016 r. - na podróże od 1 września 2016 r. 1 listopada - na podróże od 1 marca 2016 r. dex.html Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej tel.: Program stypendialny Bogliasco Fundacja Bogliasco Osiągnięcia w dziedzinie pracy twórczej lub naukowej związanej ze sztuką. Opis projektu nad którym chciałyby pracować w Centrum Nauki i Sztuki w Bagliasco. Opłata aplikacyjna 15 stycznia 2016 na semestr jesienno-zimowy 15 kwietnia na semestr zimowo- wiosenny (od lutego 2014) ts.cfm źródło: Stypendia Fundacji Bayer Science & Education Fundacja Bayer Science & Education Wyróżniający się w nauce studenci i absolwenci kierunków: biologia, biochemia, chemia, biotechnologia, inżynieria bioprocesowa lub chemiczna, fizyka, farmaceutyka 10 czerwca 10 lipca Program Stypendialny Niemieckiego Bundestagu (IPS) Niemiecki Bundestag obywatelstwo polskie, ukończone z pomyślnym wynikiem studia wyższe (tytuł magisterskie lub doktorski), b. dobra znajomość języka niemieckiego, celem zawodowym powinno być zatrudnienie w służbie państwowej lub inna działalność w życiu publicznym, granica wieku: maksimum 30 lat w chwili Aplikacja do końca czerwca/lipca każdego roku. Ambasada Republiki Federalnej Niemiec ul. Jazdów Warszawa p. Lidia Łukasik tel etung/polen/pl/14-

8 rozpoczęcia praktyk stipendien/02-andereausschreibungen/ips.html Stypendium z ochrony środowiska w Niemczech Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) absolwenci szkół wyższych w dziedzinie ochrony środowiska, którzy uzyskali dyplom nie wcześniej niż 3 lata temu wiek poniżej 31 lat stałe zameldowanie w Polsce Składnie wniosków do 16 września europa_internationales/interna t_austausch/ips/info/polen.html Program stypendialny dla studentów kierunków ekonomicznych, inżynieryjnych i przyrodniczych Fundacja im. Rochusa i Beatrice Mummerta studia na kierunku ekonomicznym, inżynieryjnym lub przyrodniczym pochodzenie z kraju Europy Środkowej lub Wschodniej stypendium na dwuipółletnie studia w Niemczech Składnie wniosków od 1 września do 1 listopada br. (ostatni nabór) s/id/pl e/content/language1/html/foer derprogramm-stipendiumumfang.asp Stypendia dla studentów studiów podyplomowych z zakresu tłumaczeń Międzynarodowy Program Stypendialny Deutsche Bundesstiftung Umwelt Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji Mogą się o nie ubiegać studenci wszystkich dyscyplin przyjętych na studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń ustnych oferowanych przez renomowane uniwersytety lub instytucje kształcenia wyższego. Pomyślnie ukończone, zapewnią kwalifikacje umożliwiające pracę w charakterze profesjonalnego tłumacza konferencyjnego, zarówno konsekutywnego, jak i symultanicznego. Podczas stypendium realizujesz przygotowany przez siebie projekt badawczy na temat ważny dla ochrony środowiska. Staż można odbyć na uniwersytetach, w ministerstwach, przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych, centrach badawczo - biznesowych itp. Staż może trwać od sześciu do dwunastu miesięcy. Wysokość stypendium wynosi 1060, - euro na miesiąc i jest ono wolne od podatku. Ponadto DBU finansuje koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech. Wstępna aplikacja: do 16 września 16 września

9 Wyszukiwarki programy stypendialne: - informacje o programach stypendialnych krajowych i międzynarodowych - wyszukiwarka stypendiów

PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów

PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów Studia to ważny etap życia. To czas zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji, potrzebnych w budowaniu kariery zawodowej. To także

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości

Raport roczny. Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości 2013 Raport roczny Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości RAPORT ROCZNY FUNDACJI EDUKACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 stycznia 31 grudnia 2013 roku raport roczny 2013 Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Program Stypendialny dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Jubileusz:

Międzynarodowy Program Stypendialny dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Jubileusz: Międzynarodowy Program Stypendialny dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Deutsche Bundesstiftung Umwelt Jubileusz: XV Edycja Konkursu dla najlepszych absolwentów uczelni wyższych w Polsce: KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 194 (2064) www.gazetaprawna.pl Vademecum studenta A Dział I Prawa i obowiązki Statut i regulamin Statut uczelni i regulamin studiów to swego rodzaju konstytucja studenta.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.wsei.lublin.pl

Spis treści. www.wsei.lublin.pl Spis treści Kroki milowe 2 Władze Uczelni 3 WSEI w rankingach edukacyjnych 4 Dlaczego warto studiować w WSEI 5 Wydarzenia w WSEI 6 WSEI w otoczeniu naukowym 12 Pomoc finansowa dla studentów 13 Warunki

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE RAPORT ZA ROK 2008 Maj 2009 r. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO

RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO Fundacja Kapitał Młodych Warszawa 2015 Raport o programach grantowych dla NGO Redakcja: Adrianna Kucharska, Wojciech Broniatowski Autorzy raportu: Adrianna Kucharska

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów MOBILNY STUDENT Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów Informator powstał w ramach realizacji projektu pn. Uniwersyteckie Centrum Kariery jako forma aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Program "Europa dla obywateli" Cele ogólne rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez umożliwienie współpracy i uczestnictwa w budowaniu

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1

Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1 Wiesława Limont Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1 W ostatnich latach można odnotować w Polsce wzrastające zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1. 1 z 103 2014-11-28 10:51 Wydruk z 2014.11.28 Dz.U.2012.572 -j.t. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Wersja 2014.10.01 do 2014.12.31 Dz.U.2012.572 j.t. 2014.10.01 zm. Dz.U.2014.1198 art. 1 USTAWA z dnia 27

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4

I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4 I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4 www.kul.pl/pomocmaterialna M i e j s c e s k ł a d a n i a w n i o s k ó w Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo