REGULAMIN - 2 RAJD POLSKI HISTORYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN - 2 RAJD POLSKI HISTORYCZNY"

Transkrypt

1 REGULAMIN - 2 RAJD POLSKI HISTORYCZNY 2 Rajd Polski Historyczny przeprowadzony zostanie zgodnie z postanowieniami: - Regulaminu Zawodów FIVA; - Kodeksu Technicznego FIVA; - Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym RP; - Niniejszego Regulaminu. Komunikaty wręczane uczestnikom i wywieszone na Oficjalnej Tablicy Ogłoszeń są nieodłączną częścią tego Regulaminu. Oficjalna Tablica Ogłoszeń znajduje się w Crown Piast Hotel & Park w Krakowie w Głównym Holu od do r. 1. Program Rajdu rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń; zakończenie przyjmowania zgłoszeń; zatwierdzenie samochodów wybranych do udziału w rajdzie ogłoszenie prowizorycznej listy startowej; otwarcie biura rajdu (od godz.13.00); przyjmowanie zawodników, badanie techniczne (BT) w godz ; od godz przyjmowanie zawodników, badanie techniczne (BT) w godz ; godz ogłoszenie listy startowej; godz start honorowy Rynek Główny; godz bankiet powitalny; godz start pierwszego zawodnika do I etapu; godz przerwa w Białce Tatrzańskiej; godz przyjazd na metę I etapu pierwszego zawodnika; godz wywieszenie prowizorycznych wyników I etapu; godz start pierwszego zawodnika do II etapu; godz przerwa w Makowie Podhalańskim; godz wjazd na metę II etapu rajdu pierwszego zawodnika; godz start pierwszego zawodnika do III etapu; godz przerwa w Makowie Podhalańskim; godz wjazd na metę III etapu pierwszego zawodnika; godz wywieszenie prowizorycznych wyników rajdu; godz meta rajdu pl. Wielkiej Armii Napoleona w Krakowie; 1

2 godz Bal komandorski; pożegnanie zawodników. 2. Organizacja 2.1. Miejsce i Data Rajdu: Kraków, województwo małopolskie r Tytuł zawodów: 2 Rajd Polski Historyczny 2.3. Numer wizy FIVA: B-40/ Nazwa Organizatora, adres: Automobilklub Krakowski z siedzibą w Krakowie , ul. Klasztorna 1. Tel./fax.: ; Biuro Rajdu: Do dnia r. do godz siedziba Automobilklubu Krakowskiego, ul. Klasztorna 1, Kraków Od r. od godz Crown Piast Hotel&Park w Krakowie, ul. Radzikowskiego Kontakt z Biurem Rajdu: ; Baza Rajdu: Crown Piast Hotel&Park w Krakowie, ul. Radzikowskiego Władze Rajdu: Komandor Erwin Meisel V-ce Komandor Grażyna Hołojuch V-ce Komandor Bogusław Sajdak Kierownik Sędziów Anna delorme Kierownik BT Bogdan Grudnik Kierownik Komisji Obliczeń Anna Wójcik Rzecznik prasowy Mariusz Sűss Rzecznik Zawodników Stanisław Postawka Lekarz zawodów Paweł Łopatka 2.8. Jury Rajdu Przedstawiciel FIVA Marek Gacek Prezes Automobilklubu Krakowskiego Paweł Owczyński Komandor Rajdu Erwin Meisel 3. Zgłoszenia 3.1. Zawodnik zamierzający wziąć udział w Rajdzie musi przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie wpłaty wpisowego pocztą do Organizatora na adres: przed upływem terminu zgłoszenia tj. do dnia r Do zgłoszenia należy załączyć kopię: 2

3 - paszportu technicznego FIA, lub - kartę tożsamości FIVA (FIVA ID Card) (nie dotyczy Grupy Goście ) - ważnego dowodu rejestracyjnego - ubezpieczenia OC, NNW - kolorową fotografię samochodu Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia samochodu bez wymaganych dokumentów przez wydanie jednorazowego dokumenty dopuszczającego. Załoga która stara się o dopuszczenie samochodu bez wymaganych dokumentów, musi wypełnić kartę zgłoszenia A oraz dołączyć kolorowe zdjęcia samochodu. Dotyczy to również wszystkich załóg, które starają się o dopuszczenie samochodu w Grupie Goście Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny W przypadku zgłoszenia się większej niż dopuszczalna ilość załóg, o przyjęciu może zadecydować kolejność zgłoszeń. 4. Dopuszczone samochody, podział na grupy i klasy, załoga 4.1. Dopuszczenie samochodów Do rajdu dopuszczone są samochody wyprodukowane pomiędzy 1946 a 1982 rokiem ( ) Do rajdu dopuszczone zostaną samochody wyprodukowane po roku 1982 w Grupie Goście Maksymalna ilość załóg mogących uczestniczyć w rajdzie Podział na grupy i klasy: Samochody podzielone będą na grupy: I wyprodukowane pomiędzy (grupa E FIVA) II wyprodukowane pomiędzy (grupa F FIVA) III wyprodukowane pomiędzy (grupa G FIVA) Każda grupa będzie podzielona na 3 klasy pojemnościowe: - do 1300 ccm - od ccm - powyżej 2000 ccm pojemności silnika W przypadku samochodów z zapłonem iskrowym wyposażonych w doładowanie lub w silnik Wankla, pierwotna pojemność silnika będzie mnożona przez współczynnik 1,6, a auto zostanie zakwalifikowane do odpowiedniej klasy wynikającej z pojemności po przemnożeniu. Auta z doładowaniem i silnikiem Wankla - współczynnik przeliczeniowy wynosi 2, W grupie Goście nie ma podziału na klasy pojemnościowe. Grupa ta objęta jest osobną klasyfikacją Grupę jak i Klasę stanowi minimum 4 samochody W przypadku mniejszej ilości pojazdów niż 4 w klasie 1 i 2, samochody będą klasyfikowane w klasie odpowiednio wyższej. W przypadku braku 4 samochodów w klasie 3, samochody będą klasyfikowane tylko w grupie. Przy 3

4 braku 4 samochodów w grupie, samochody będą klasyfikowane w odpowiednich klasach w grupie młodszej Załoga Załoga składa się z kierowcy i pilota (dopuszcza się dwóch pilotów) Kierowcy zobowiązani są do posiadania prawa jazdy, które pozwala im na prowadzenie tego pojazdu po drogach publicznych. Od pilotów nie jest wymagane posiadanie prawa jazdy Przejazd całej trasy jest wykonywany wyłącznie przez zgłoszonego kierowcę Zgłoszona załoga musi ukończyć rajd w komplecie po karą nie klasyfikowania. 5. Wpisowe 5.1. Wpisowe dla załogi 2-osobowej wynosi: - dla załóg z reklamą Organizatora zł - dla załóg bez reklamy Organizatora 5000 zł Wpisowe zawiera: - pełną dokumentację dotyczącą rajdu wraz z numerami startowymi i tablicami - noclegi w hotelu 5* w pokoju 2-osobowym wraz ze śniadaniem od czwartku do poniedziałku r. (4 noclegi) - bufet powitalny ( ) - posiłki na trasie ( ; ) - lunch w dniu kolacje ; udział w uroczystym balu komandorskim Koszt drugiego pilota to 1700 zł, w tym noclegi w pokoju 2-osobowym Wpisowe należy wnieść w terminie do dnia r. na konto bankowe Organizatora: City Handlowy nr CITIPLPX 5.5. Wpisowe będzie zwrócone w pełnej wysokości w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora oraz w przypadku odwołania Rajdu Organizator może zwrócić do 50% kwoty wpisowego tym zawodnikom, którzy złożą na piśmie rezygnację w terminie do r Wpisowe wniesione do dnia promowane jest bonifikatą w wysokości 5% 6. Ubezpieczenie 6.1. Każda załoga biorąca udział w Rajdzie musi posiadać dokument stwierdzający zawarcie umowy OC i NW właściciela lub użytkownika pojazdu zgodnie z przepisami RP. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe u zawodników podczas rajdu Przez fakt podpisania zgłoszenia zawodnik zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań mogących wyniknąć w związku z wypadkami, które mogą zdarzyć się podczas rajdu. 4

5 7. Reklama, numery identyfikacyjne, karta identyfikacyjna, karta wykroczeń 7.1. Reklama Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w Biurze Rajdu, na Starcie i Mecie Rajdu, na terenie Bazy Rajdu oraz na całej trasie Rajdu. Wszelka działalność reklamowa musi być uzgodniona z Organizatorem Podczas ceremonii startu i mety Rajdu załogom nie mogą towarzyszyć członkowie zespołów ani żadne inne osoby. Używanie materiałów reklamowych, takich jak flagi, banery, parasolki, oraz dystrybuowanie jakichkolwiek materiałów reklamowych jest niedozwolone Zezwala się na umieszczanie reklam przez zawodników w granicach swojego miejsca parkingowego na terenie bazy rajdu Reklamy dostarczone przez Organizatora muszą być umieszczone przez zawodników we wskazanych miejscach. Brak reklamy traktowany będzie jak zgłoszenie bez reklamy Organizatora Numery startowe i tablica rajdowa Numery startowe dostarczony przez Organizatora muszą znajdować się po obu stronach samochodu na przednich drzwiach, a tablica rajdowa na przedniej masce, przez cały czas trwania rajdu Brak numerów startowych lub tablicy rajdowej może spowodować wykluczenie z rajdu Karty wykroczeń Karty wykroczeń, które zawodnik otrzyma od Organizatora występują w trakcie trwania Rajdu. 8. Badanie Techniczne BT 8.1. Lokalizacja BT Badanie techniczne BT odbędzie się na terenie bazy Rajdu, w dniach: r. od godz do godz r. od godz do godz Dokumenty i sprzęt do okazania na BT: - ważny dowód rejestracyjny samochodu - dowód ubezpieczenia samochodu OC i NW - paszport FIA lub kartę tożsamości FIVA (FIVA ID Card) (nie dotyczy Grupy Goście ) - gaśnica 1 kg - trójkąt ostrzegawczy - apteczka 8.3. Opony Dozwolone są jedynie opony zgodnie z użytkowaniem drogowym w Polsce noszące oznaczenia DOT lub E na bokach opon. 5

6 9. Przebieg Rajdu 9.1. Start honorowy W dniu r. o godz odbędzie się Start honorowy do Rajdu na płycie Rynku Głównego w Krakowie 9.2. Harmonogram Rajdu godz Start pierwszego zawodnika Crown Piast Hotel&Park w Krakowie, ul. Radzikowskiego 109 godz pierwszy zawodnik Łapanów (Rynek) godz przyjazd pierwszego zawodnika do Białki Tatrzańskiej (Bania) godz start pierwszego zawodnika z Zakopanego (Krupówki) godz meta I etapu przyjazd pierwszego zawodnika Crown Piast Hotel&Park w Krakowie, ul. Radzikowskiego 109 godz wywieszenie prowizorycznych wyników 1 dnia Rajdu na oficjalnej tablicy ogłoszeń w holu głównym bazy rajdu godz Start pierwszego zawodnika Crown Piast Hotel & Park w Krakowie, ul. Radzikowskiego 109 godz pierwszy zawodnik Maków Podhalański godz przyjazd pierwszego zawodnika na metę II etapu Krzywaczka - Karczma godz start pierwszego zawodnika do III etapu ul. Św. Wawrzyńca (Muzeum Inżynierii Miejskiej) w Krakowie godz pierwszy zawodnik Maków Podhalański godz meta III etapu Crown Piast Hotel & Park w Krakowie, ul. Radzikowskiego 109 godz wywieszenie prowizorycznych wyników Rajdu na oficjalnej tablicy ogłoszeń w holu głównym bazy rajdu godz meta Rajdu pl. Wielkiej Armii Napoleona w Krakowie godz oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród podczas Balu Komandorskiego Kopalnia Soli w Wieliczce 9.3. Trasa Zawodnik zobowiązany jest do przejechania trasy według otrzymanego od Organizatora itinerera Zawodnicy startują według numerów startowych. Wyjazd następuje co 1 minutę Trasa podzielona jest na etapy kończące się PKC, oznaczonymi tablicami zgodnie z regulaminem FIA Zawodnik może wjechać na PKC na 1 minutę wcześniej przed wyznaczonym czasem. Kartę drogową zawodnik podaje sędziemu w wyznaczonym czasie Organizator może przewidzieć na trasie tajne kontrole przejazdu PKP oznaczone tablicami zgodnie z regulaminem FIA Itinerer Odległości w itinererze podawane są w kilometrach i również w milach. 6

7 9.5. Odcinki testu jazdy na regularność Testy jazdy na regularności odbywają się na drogach otwartych dla ruchu publicznego Odcinki testu jazdy na regularność oznaczone są jak odcinki specjalne zgodnie z regulaminem FIA Odcinki testu jazdy na regularność muszą być pokonywane ze średnią prędkością narzuconą przez Organizatora (jedną z dwóch wyższą lub niższą wg opcji wybranej przez zawodnika), różną dla każdego testu, ale zawsze nie wyższą niż 50 km/h Prawo do wyboru szybkości niższej mają jedynie załogi samochodów z grupy I oraz samochody z klasy do 1300 ccm grupy II i III Zawodnicy mający możliwość wyboru prędkości dokonują to do Wybrana szybkość obowiązuje w czasie całego rajdu W każdym teście Organizator może przewidzieć dowolną ilość punktów pośrednich pomiaru czasów zarówno chronometrem jak i przez system GPS Dokładność pomiaru czasu wynosi 1 sek Urządzenia pomiarowe Dla zachowania autentyczności i zgodności z epoką pojazdu, żaden aparat elektroniczny (chronometr, GPS, telefon itd.) nie może być przymocowany i/lub przypięty w samochodzie Dopuszcza się tylko jeden przyrząd pomiarowy (z dowolną ilością liczników) pod warunkiem, że wskazuje tylko poszczególny albo cały dystans ale w żadnym przypadku średnią prędkość ( wyjątkiem są liczniki rowerowe) Zabrania się używania urządzeń typu laptop, tablet Sędziowie znajdujący się w poszczególnych punktach trasy mogą sprawdzać respektowanie tych zasad Serwisowanie samochodu Naprawy i tankowania są dopuszczalne podczas trwania całego rajdu w miejscach nie kolidujących z ruchem drogowym Pojazdy serwisowe lub pomocnicze nie mogą wjeżdżać w strefę testów na regularność podczas całego trwania rajdu Zabrania się holowania samochodu na całej trasie rajdu Punktacja Za wcześniejszy wjazd na PKC 240 pkt. za każdą minutę; Za późniejszy wjazd na PKC 120 pkt. za każdą minutę; Brak wizy z PKC 2000 pkt Brak wizy z PKP 1000 pkt Na odcinkach jazdy na regularność różnica czasu w stosunku do czasu wzorcowego 1pkt. za 1 sek Opuszczenie punktu pomiarowego na odcinku jazdy na regularność 500 pkt Opuszczenie odcinka jazdy na regularność 3000 pkt Przekroczenie dozwolonej prędkości: - pierwsze powyżej 15% pkt. - drugie powyżej 15% 600 pkt. 7

8 - trzecie przekroczenie prędkości wykluczenie z rajdu Za inne przekroczenia przepisów ruchu drogowego np. stop 300 pkt Stosowanie niedozwolonej aparatury pomiarowej: - pierwsze wykroczenie 600 pkt. - drugie wykroczenie wykluczenie z rajdu; Łączne spóźnienie podczas jednego dnia imprezy nie może przekroczyć 30 min. Na PKC - 15min Załogi które przekroczyły limit spóźnień mogą kontynuować rajd za zgodą Jury Rajdu i ustaleniu kary Przy równej ilości punktów karnych o kolejności miejsc decyduje w kolejności: - brak lub mniejsza ilość punktów za wykroczenia drogowe, - mniejsze spóźnienia na PKC, - start na starszym samochodzie Zawodnik na mecie rajdu zwraca kartę wykroczeń pod karą wykluczenia Wszelkie poprawki dokonane samowolnie przez załogę w karcie drogowej może powodować dyskwalifikacje Protesty Prawo do protestu należy wyłącznie do uczestnika, który może uważać się za pokrzywdzonego przez jakąkolwiek decyzję, działanie lub zaniechanie ze strony Organizatora, zawodnika lub jakiejkolwiek innej osoby związanej z zawodami Uczestnik ma prawo złożyć protest po wpłaceniu kaucji 1400 zł, która w przypadku uznania protestu jest zwrotna Protesty i wyjaśnienia dotyczące zachowania innych uczestników zawodów przyjmowane są w biurze Rajdu do 30 minut po wjeździe na metę zawodnika składającego protest Protesty i wyjaśnienia dotyczące wyników przyjmowane są do 30 minut po wywieszeniu prowizorycznych wyników Protesty na wpisy do karty drogowej oraz pomiar czasu nie będą przyjmowane Wyjaśnianie wpisów czasów nie jest traktowane jako protest Wszystkie protesty i wyjaśnienia są rozpatrywane niezwłocznie Nie będą przyjmowane protesty zbiorowe Wszystkie protesty rozpatruje Jury Rajdu Niesportowe zachowanie uczestnika może spowodować jego dyskwalifikację. 10. Nagrody Rozdanie nagród Ceremonia rozdania nagród odbędzie się w niedzielę roku o godz podczas Balu Komandorskiego Nagrody w 2 Rajdzie Polski Historycznym: - za 1, 2 i 3 miejsce w klasyfikacji generalnej po 2 puchary; - za 1, 2 i 3 miejsce w grupie I po 2 puchary; 8

9 - za 1, 2 i 3 miejsce w grupie II po 2 puchary; - za 1, 2 i 3 miejsce w grupie III po 2 puchary; - za 1, 2 i 3 miejsce w każdej klasie po 2 puchary; - puchar Pań dla najlepszej załogi kobiecej 2 puchary; - za 1, 2 i 3 miejsce w grupie Goście po 2 puchary Lista pozostałych nagród o ile takie wystąpią zostanie podana do wiadomości na Oficjalnej Tablicy Ogłoszeń w dniu roku. 9

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY 4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY V ELIMINACJA PUCHARU FIA W HISTORYCZNYCH RAJDACH NA REGULARNOŚĆ V ELIMINACJA PUCHARU POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH W RAJDACH NA REGULARNOŚĆ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3-8 WRZESIEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Koszalin 18-20 września 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.kaszubska 21, 75-036 Koszalin www.rajdpomerania.pl org@rajdpomerania.pl 1 SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURYSTYCZNEGO RAJDU NA REGULARNOŚĆ 17-20 WRZESIEŃ 2015. Stan prawny na dzień 20.07.2015 r.

REGULAMIN TURYSTYCZNEGO RAJDU NA REGULARNOŚĆ 17-20 WRZESIEŃ 2015. Stan prawny na dzień 20.07.2015 r. REGULAMIN TURYSTYCZNEGO RAJDU NA REGULARNOŚĆ 17-20 WRZESIEŃ 2015 Stan prawny na dzień 20.07.2015 r. 1 1. ORGANIZACJA 1.1. Definicja Organizatorem 1 GRAND PRIX POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH odbywającego się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CEZ FIA CROSS-COUNTRY TROPHY RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ CESKÉ REPUBLIKY Rzeszów 2-4 lipca 2010 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATORZY: Automobilklub Doliny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski REGULAMIN KJS KJS 1 Rajd Makowski MAKÓW PODHALAŃSKI 1.08.2015 r. 2 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie II RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY UZUPEŁ IAJĄCY I Mazurski Rajd Zimowy Mikołajki, 21.02.2015 r. ORGANIZATORZY: Automobilklub Mazurski 11-730 730 Mikołajki ul. Kolejowa 6 Olsztyński Klub Rajdowy 10-165 Olsztyn ul.

Bardziej szczegółowo

32 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 16-18 wrzesień 2005

32 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 16-18 wrzesień 2005 32 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 16-18 wrzesień 2005 5 Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR AUTOMOBILKLUB POLSKI 00-834 Warszawa ul. Pańska 85 na zlecenie ZG PZM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 39. Rajd Kormoran MEMORIAŁ IM. MARIANA BUBLEWICZA Mikołajki, 29-30.08.2015 r. ORGANIZATORZY: Olsztyński Klub Rajdowy 10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3F Automobilklub Mazurski 11-730

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14.06.2015r. XVIII RAJD NOWOMIEJSKI Nowomiejskie Szutry Super KJS Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego Cieszyn 15.08.2014r. Organizator Automobilklub Cieszyński 43 400 Cieszyn Pl. Wolności 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS ŻEGOCINA. 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie

REGULAMIN KJS ŻEGOCINA. 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie REGULAMIN KJS ŻEGOCINA 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie III RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO AUTOMOBILKLUBU ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Regulamin Uzupełniający 6. Rajd Niepodległości 8-9 listopada 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub

Bardziej szczegółowo

27. Rajd Podkarpacki

27. Rajd Podkarpacki Memoriał im. Marka Jaracza 2. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia Krosno, 1 2 sierpnia 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Małopolski Krosno ul. Kościuszki 49 38-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa we Wrocławiu

REGULAMIN. IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa we Wrocławiu Wydział Mechaniczny REGULAMIN IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej www.skntp13.pwr.edu.pl ul. Braci Gierymskich 164 51-640 Wrocław 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa

Bardziej szczegółowo

58 RAJD WISŁY 6 Runda Rajdowego Pucharu Polski. Jastrzębie-Zdrój 14-15 wrzesień 2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

58 RAJD WISŁY 6 Runda Rajdowego Pucharu Polski. Jastrzębie-Zdrój 14-15 wrzesień 2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 58 RAJD WISŁY 6 Runda Rajdowego Pucharu Polski Jastrzębie-Zdrój 14-15 wrzesień 2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Śląski ul. Stanisława 4 40 014 Katowice na zlecenie ZG PZM wiza PZM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 9 Runda Rajdowego Pucharu Polski 2014 Cieszyn 21-22 Listopad 2014r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Cieszyński Plac Wolności 3, 43-400 Cieszyn na zlecenie ZG PZM wiza RPP/9/BSPPZM/20141021

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS KRAKÓW, CZERNICHÓW. 1 KJS Rajdy24 Cup. 23.05.2015 r.

REGULAMIN KJS KRAKÓW, CZERNICHÓW. 1 KJS Rajdy24 Cup. 23.05.2015 r. REGULAMIN KJS 1 KJS Rajdy24 Cup KRAKÓW, CZERNICHÓW 23.05.2015 r. 1 KJS Rajdy24 Cup jest imprezą ogólnodostępną o charakterze KJS i zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Bochnia, 12-13 Czerwiec 2015r. http:/ rajdziemibochenskiej.pl ORGANIZATOR: Automobilklub Śląski ul. Stanisława4 40 014 Katowice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 Runda Pucharu Łużyc 2013 Jelenia Góra, 05-06 lipca 2013r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Karkonoski ul. Kolejowa 5a 58-570 Jelenia Góra na zlecenie ZG PZM wiza.. 1 Spis treści 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IMPREZA SAMOCHODOWA RAJD BARBÓRKA LEGEND 2014 Warszawa, 6 GRUDNIA 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127, 01-355 Warszawa na zlecenie ZO PZM w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy II Rajd Żuławski, 11 12 lipca 2015r. ORGANIZATOR Automobilklub Morski ul. I Armii Wojska Polskiego 28 81 383 Gdynia SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Organizacja 3 3. Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RR Cup

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RR Cup 2. Runda Regional Rally Cup Jelenia Góra 16-17 maja 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Karkonoski 58-570 Jelenia Góra ul. Kolejowa 5a WSPÓŁORGANIZATOR: PZM ZO Wrocław ul. Na Niskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 Runda Lotos Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2015 Świdnica 25-26 kwietnia 2015r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Sudecki ul. Kliczkowska 2, 58-100 Świdnica na zlecenie ZG PZM

Bardziej szczegółowo