OCENA DOSTATECZNA OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOPUSZCZAJĄCA TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA DOSTATECZNA OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOPUSZCZAJĄCA TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie II zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. A oto Ja jestem z wami.. TYTUŁ ROZDZIAŁU I. Słuchamy - Mów, Panie TEMAT LEKCJI OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 Znów w szkole uczy się dostrzegać, że świat miejscem poznawania Boga; opowiada o sposobach budowania relacji w szkole, klasie; zna na pamięć obietnicę obecności Jezus wśród nas na zawsze; stara się dostrzegać obecność Boga w swoim życiu i w codzienności 2 Jak Bóg przemawia do ludzi wie, że Jan Chrzciciel może być nauczycielem wiary, pokory, słuchania Jezusa; potrafi wyjaśnić, jak może robić dla Boga miejsce w swym życiu, jak na Niego wskazywać wie czemu służy lekcja religii w szkole, omawia jak słuchać, poznawać Boga, wie, że Jezus obiecał i jest z nami zawsze, wymienia i charakteryzuje osoby, miejsca, rzeczy związane z nauką religii w klasie umie wyjaśnić pojęcia: wiara, zaufanie, przyjaźń, poznanie Boga i stworzonego świata kojarzy postać Jana Chrzciciela, zna rolę rodziców, nauczycieli, katechetów, księży w przekazywaniu wiary i prowadzeniu do Boga opowiada perykopę o chrzcie Jezusa w Jordanie; opowiada kim był Jan Chrzciciel potrafi wyjaśnić, czym jest pokora potrafi wyjaśnić pojęcie: chrzest Janowy rozumie kim są współcześni głosiciele wie czemu służy lekcja religii w szkole, omawia jak słuchać, poznawać Boga, wie, że Jezus obiecał i jest z nami zawsze, wymienia i charakteryzuje osoby, miejsca, rzeczy związane z nauką religii w klasie opowiada perykopę o chrzcie Jezusa w Jordanie; opowiada kim był Jan Chrzciciel potrafi wyjaśnić, czym jest pokora rozumie kim są współcześni głosiciele Ewangelii wie czemu służy lekcja religii w szkole, wie, że Jezus obiecał i jest z nami zawsze, wymienia i charakteryzuje osoby, miejsca, rzeczy związane z nauką religii w klasie opowiada perykopę o chrzcie Jezusa w Jordanie; opowiada kim był Jan Chrzciciel potrafi wyjaśnić, czym jest pokora OCENA DOPUSZCZAJĄCA wie czemu służy lekcja religii w szkole, wymienia i charakteryzuje osoby, miejsca, rzeczy związane z nauką religii w klasie opowiada perykopę o chrzcie Jezusa w Jordanie; opowiada kim był Jan Chrzciciel

2 3 Kiedy i jak czytać Pismo Święte 4 Jan Chrzciciel uczy słuchać Boga wyjaśnia dlaczego Biblia jest świętą, wyjątkową księgą, listem kochającego Boga do ludzi próbuje naśladować poprzednika Jezusa w posłuszeństwie Bogu i nie szukaniu realizacji tylko własnych pomysłów, odróżnia posłuszeństwo od naiwnej uległości i wie, komu i kiedy nie można być posłusznym, podaje przykłady z własnego życia, kiedy powinien ustąpić Ewangelii wie, że Bóg przemawia do ludzi w Piśmie Świętym, wymienia postawy sprzyjające słuchaniu Jego słowa, opisuje czas i miejsce czytania Pisma Świętego rozumie, że miłość Boża do człowieka została wyrażona w Biblii opowiada perykopę o chrzcie Jezusa w Jordanie; umie wyjaśnić, na czym polegała wyjątkowość Jana Chrzciciela umie wyjaśnić na czym polegała wyjątkowość Jana Chrzciciela opowiada kim był Jan Chrzciciel potrafi wyjaśnić, dlaczego Bogu należy się zawsze posłuszeństwo; wie, że Bóg przemawia do ludzi w Piśmie Świętym, wymienia postawy sprzyjające słuchaniu Jego słowa, opisuje czas i miejsce czytania Pisma Świętego opowiada perykopę o chrzcie Jezusa w Jordanie; umie wyjaśnić na czym polegała wyjątkowość Jana Chrzciciela opowiada kim był Jan Chrzciciel potrafi wyjaśnić, dlaczego Bogu należy się zawsze posłuszeństwo; wie, że Bóg przemawia do ludzi w Piśmie Świętym, wymienia postawy sprzyjające słuchaniu Jego słowa, opowiada perykopę o chrzcie Jezusa w Jordanie; umie wyjaśnić na czym polegała wyjątkowość Jana Chrzciciela opowiada kim był Jan Chrzciciel wie, że Bóg przemawia do ludzi w Piśmie Świętym, opowiada perykopę o chrzcie Jezusa w Jordanie; opowiada kim był Jan Chrzciciel 5 Dzień, tydzień, rok z Jezusem stara się dbać o dobre wykorzystywanie i planowanie czasu pracy i odpoczynku, umie wyrażać wdzięczność Bogu za otrzymane dary, w tym czas swego życia, zwykłe i świąteczne dni święta, uroczystość wie, co to jest rok liturgiczny i dlaczego go obchodzimy; wymienia najważniejsze okresy roku liturgicznego; potrafi wyjaśnić, dlaczego powinniśmy codziennie się modlić, wie, dlaczego uczestniczymy we Mszy świętej w niedziele i święta wymienia najważniejsze okresy roku liturgicznego; potrafi wyjaśnić, dlaczego powinniśmy codziennie się modlić, wie, dlaczego uczestniczymy we Mszy świętej w niedziele i święta wymienia najważniejsze okresy roku liturgicznego; wie, dlaczego uczestniczymy we Mszy świętej w niedziele i święta wymienia najważniejsze okresy roku liturgicznego;

3 6 Ewangelia Dobra Nowina 7 Jezus wzywa do modlitwy i nauki 8 Teksty biblijne podczas Mszy świętej 9 Modlitwa różańcowa uczy słuchania Boga potrafi wyjaśnić, dlaczego słowa i czyny spisane w Ewangeliach są wyrazem Bożej miłości; potrafi poprawnie użyć terminu Ewangelia i Dobra Nowina, wie dlaczego są to synonimy wyjaśnia, dlaczego modlimy się przyjętymi formułami albo własnymi słowami, rozumie, dlaczego Jezus też się modlił, mimo że jest Bogiem; jest wdzięczny za tych, którzy uczyli i uczą go modlitwy potrafi wyjaśnić, dlaczego liturgia słowa jest dialogiem z Bogiem; potrafi okazać wdzięczność Bogu za to, że do nas mówi potrafi podać przykład tajemnic i poszczególnych części różańca; opowiada, dlaczego wie, co jest treścią Ewangelii i dlaczego jest to najważniejsza część Biblii wydarzenia z życia Jezusa zna imiona 4 ewangelistów, Ewangelia, ewangeliści, Biblia, Nowy Testament, Dobra Nowina modlitwy pacierzowe; wie, czym jest modlitwa i kiedy należy się modlić pacierz, modlitwy pacierzowe, umie wyjaśnić dlaczego Jezus jest nauczycielem modlitwy wie, że liturgia słowa i liturgia Eucharystii to najważniejsze części Mszy Świętej; zna odpowiedzi na wezwania kapłana w liturgii słowa; rozumie dialogi stosowane w liturgii słowa liturgia Słowa, liturgia Eucharystii, Biblia, lektor, kapłan umie odmawiać różaniec zna części różańca, rozpoznaje poszczególne wie, co jest treścią Ewangelii i dlaczego jest to najważniejsza część Biblii wydarzenia z życia Jezusa zna imiona 4 ewangelistów, modlitwy pacierzowe; wie, czym jest modlitwa i kiedy należy się modlić umie wyjaśnić dlaczego Jezus jest nauczycielem modlitwy wie, że liturgia słowa i liturgia Eucharystii to najważniejsze części Mszy Świętej; zna odpowiedzi na wezwania kapłana w liturgii słowa; liturgia Słowa, liturgia Eucharystii, Biblia, lektor, kapłan umie odmawiać różaniec zna części różańca, rozpoznaje poszczególne wie, co jest treścią Ewangelii i dlaczego jest to najważniejsza część Biblii zna imiona 4 ewangelistów, modlitwy pacierzowe; wie, czym jest modlitwa i kiedy należy się modlić wie, że liturgia słowa i liturgia Eucharystii to najważniejsze części Mszy Świętej; zna odpowiedzi na wezwania kapłana w liturgii słowa; umie odmawiać różaniec zna części różańca, rozpoznaje poszczególne zna imiona 4 ewangelistów, modlitwy pacierzowe; zna odpowiedzi na wezwania kapłana w liturgii słowa; zna części różańca, rozpoznaje poszczególne tajemnice

4 II. Odpowiadamyoto ja, poślij mnie różaniec pomaga w poznawaniu Pana Jezusa i uczy lepiej Go słuchać i rozumieć 10 Kogo słucham? potrafi opowiedzieć o ewangelicznych dwóch synach; potrafi w modlitwie dziękować Bogu 11 Mogę różnie słuchać Boga przypowieść o siewcy 12 Adamie i Ewo gdzie jesteście? stara się wyjaśniać sens przypowieści o siewcy; umie porównać rodzaj gleby, na który pada ziarno do typu serca, sumienia człowieka; stara się modlitwą i życiem dziękować za to, że Bóg ciągle kieruje do nas swe słowo, nie zrażając się skalistością naszego serca wie że swymi słowami i czynami może pełnić wolę tajemnice wie, dlaczego różaniec jest modlitwą maryjną i co z tego wynika; wie, kim jest Maryja różaniec, część i tajemnica różańca wie, że Bóg jest Dawcą i Panem naszego życia, chce dla nas dobra i szczęścia, wyjaśnia, czym jest posłuszeństwo, poddanie Bogu; wie, że przez słowa i uczynki najpełniej odpowiadamy na słowo i wezwanie Boże umie wyjaśnić czym jest posłuszeństwo umie opowiedzieć przypowieść Jezusa o dwóch synach wie, że Bóg przemawia do nas przez słowo, także przypowieści, umie wyjaśnić, jakie postawy, gesty sprzyjają odpowiadaniu Bogu a jakie przeszkadzają opowiada treść przypowieści o siewcy potrafi określić siebie, w jaki sposób zwykle słucha innych; opowiada o pierwszym nieposłuszeństwie tajemnice wie, kim jest Maryja różaniec, część i tajemnica różańca wyjaśnia, czym jest posłuszeństwo, poddanie Bogu; wie, że przez słowa i uczynki najpełniej odpowiadamy na słowo i wezwanie Boże umie wyjaśnić czym jest posłuszeństwo umie opowiedzieć przypowieść Jezusa o dwóch synach wie, że Bóg przemawia do nas przez słowo, także przypowieści, umie wyjaśnić, jakie postawy, gesty sprzyjają odpowiadaniu Bogu a jakie przeszkadzają opowiada treść przypowieści o siewcy opowiada o pierwszym nieposłuszeństwie tajemnice wie, kim jest Maryja wyjaśnia, czym jest posłuszeństwo, poddanie Bogu; umie wyjaśnić czym jest posłuszeństwo umie opowiedzieć przypowieść Jezusa o dwóch synach wie, że Bóg przemawia do nas przez słowo, także przypowieści, opowiada treść przypowieści o siewcy opowiada o pierwszym nieposłuszeństwie umie wyjaśnić czym jest posłuszeństwo opowiada treść przypowieści o siewcy opowiada o pierwszym nieposłuszeństwie

5 13 Abraham słucham i ufam 14 Bóg wzywa i posyła Mojżesza Bożą albo się jej sprzeciwiać, uczy się wyjaśniać, dlaczego nie wolno ufać złemu duchowi i jak walczyć z pokusami, nazywa sytuacje w życiu codziennym, które wymagają zaufania Bogu i ludziom, słuchania i odpowiedzi, wie dlaczego Bogu warto zawsze ufać potrafi wskazać na mapie świata Egipt stara się życiem i modlitwą prośby o pomoc Bożą odpowiadać na wezwanie Boga; rozumie, dlaczego szukanie wymówek jest oznaką tchórzostwa albo braku wiary Adama i Ewy, wyjaśnia, czym było nieposłuchanie Boga i jakie skutki przyniosło, wie, co to jest grzech pierworodny i na czym on polega; potrafi wskazać, przez jaki sakrament grzech pierworodny zostaje zgładzony, umie przepraszać Boga i człowieka za swe grzechy, za nieposłuszeństwo zna Akt żalu i poznaje mszalne formuły pokutne z obrzędów wstępnych poznaje podstawowe fakty z życia Abrahama, potrafi wyjaśnić dlaczego Abraham może być nauczycielem słuchania Boga, wie, kim był Izaak zna Akt wiary powołanie, obietnica przymierze, ofiara wydarzenia z historii Mojżesza; wie jak Bóg nazwał Siebie w rozmowie z Mojżeszem, umie Akt nadziei wyjaśnia pojęcie: niewola potrafi powiedzieć kim byli: Izraelici, faraon Adama i Ewy, wyjaśnia, czym było nieposłuchanie Boga i jakie skutki przyniosło, wie, co to jest grzech pierworodny i na czym on polega; umie przepraszać Boga i człowieka za swe grzechy, za nieposłuszeństwo zna Akt żalu i poznaje mszalne formuły pokutne z obrzędów wstępnych poznaje podstawowe fakty z życia Abrahama, wie, kim był Izaak zna Akt wiary powołanie, obietnica przymierze, ofiara wydarzenia z historii Mojżesza; umie Akt nadziei potrafi powiedzieć kim byli: Izraelici, faraon potrafi wymienić trudne sytuacje w życiu, kiedy szukał wymówek, usprawiedliwień, aby Adama i Ewy, wie, co to jest grzech pierworodny i na czym on polega; umie przepraszać Boga i człowieka za swe grzechy, za nieposłuszeństwo zna Akt żalu poznaje podstawowe fakty z życia Abrahama, wie, kim był Izaak zna Akt wiary wydarzenia z historii Mojżesza; umie Akt nadziei potrafi wymienić trudne sytuacje w życiu, kiedy szukał wymówek, usprawiedliwień, aby czegoś nie czynić; Adama i Ewy, wie, co to jest grzech pierworodny i na czym on polega; zna Akt żalu poznaje podstawowe fakty z życia Abrahama, zna Akt wiary wydarzenia z historii Mojżesza; umie Akt nadziei

6 15 Samuel Mów Panie, bo słucham 16 Maryja i Adwent słuchać, prostować ścieżki potrafi wyjaśnić, jakie postawy sprzyjają słyszeniu Boga; stara się przez modlitwę nie tylko zwracać do Boga, ale i słuchać umie nazwać trudne sytuacje w życiu, które wymagają specjalnej Bożej interwencji szukania woli Bożej, próby zrozumienia jej potrafi wymienić trudne sytuacje w życiu, kiedy szukał wymówek, usprawiedliwień, aby czegoś nie czynić; zdaje sobie sprawę, że z różnych stron płyną do niego propozycje, zachęty do dobrego albo pokusy; odróżnia tych, którzy zachęcaj do dobra od osób dających łatwe ale nie rozwijające propozycje; zna historię rozmowy Samuela z Bogiem; wie, kim byli: Samuel, Heli świątynia, powołanie, służba Bogu, wychowanie, prorok wie, co to jest rok liturgiczny; zna sens Adwentu; wymienia symbole adwentowe; wyjaśnia znaczenie roratki i wieńca adwentowego poznaje modlitwę Anioł Pański; potrafi opowiedzieć scenę zwiastowania, wie, dlaczego dla Boga nie ma nic niemożliwego, rok liturgiczny, Adwent, roratka, wieniec adwentowy, żłóbek, rekolekcje, nawrócenie, czegoś nie czynić; odróżnia tych, którzy zachęcaj do dobra od osób dających łatwe ale nie rozwijające propozycje; zna historię rozmowy Samuela z Bogiem; wie, kim byli: Samuel, Heli świątynia, powołanie, służba Bogu, wychowanie, prorok wie, co to jest rok liturgiczny; zna sens Adwentu; wymienia symbole adwentowe; wyjaśnia znaczenie roratki i wieńca adwentowego poznaje modlitwę Anioł Pański; potrafi opowiedzieć scenę zwiastowania, wie, dlaczego dla Boga nie ma nic niemożliwego, zna historię rozmowy Samuela z Bogiem; wie, kim byli: Samuel, Heli świątynia, powołanie, służba Bogu, wychowanie, prorok wie, co to jest rok liturgiczny; zna sens Adwentu; wymienia symbole adwentowe; poznaje modlitwę Anioł Pański; potrafi opowiedzieć scenę zwiastowania, zna historię rozmowy Samuela z Bogiem; wie, kim byli: Samuel, Heli zna sens Adwentu; poznaje modlitwę Anioł Pański; potrafi opowiedzieć scenę zwiastowania,

7 III. Dziękujemy, dzięki o Panie 17 Jan Chrzciciel słucha i uczy jak słuchać 18 Powierzam Bogu swoje obawy św. Józef 19 Czy umiem dziękować ludziom? rozumie, że każdy potrzebuje nawrócenia, potrafi wyjaśnić, dlaczego słuchanie rodziców, wychowawców nauczycieli, księży pomaga w nawróceniu umie wskazać, miejsca, osoby, postawy sprzyjające usłyszeniu wezwania do nawrócenia wymienia sytuacje, które budzą obawy i wie jak w nich zwracać się do Boga, potrafi wyjaśnić dlaczego małżeństwo i rodzina uczą posłuszeństwa, wiary, ofiarnej miłości wyjaśni co to jest modlitwa wstawiennicza rozumie sens spotkania Maryi i Elżbiety; poznaje modlitwę O Maryjo bez grzechu poczęta, potrafi wymienić, w jaki sposób można zwiastowanie, Nazaret. wie, kim był Jan Chrzciciel, wymienia jego cechy, zna Akt żalu umie wyjaśnić, dlaczego Jan Chrzciciel jest patronem Adwentu, poznaje treść Spowiedzi powszechnej z obrzędów wstępnych nawrócenie, zadośćuczynienie, autorytet wie, że święci to ludzie, którzy kochają Pana Boga i bliźnich; zna wydarzenia zapisane w Ewangelii, w których bierze udział św. Józef; umie wyjaśnić, dlaczego Józef jest wzorem słuchania Boga i odpowiedzialności za bliskich; zna Akt wiary i nadziei wie, kim jest Święta Rodzina umie powiedzieć co to jest modlitwa prośby zna ewangeliczny opis Nawiedzenia św. Elżbiety formułuje krótkie wezwania modlitwy uwielbienia i dziękczynienia wie, na czym polega wie, kim był Jan Chrzciciel, wymienia jego cechy, zna Akt żalu poznaje treść Spowiedzi powszechnej z obrzędów wstępnych nawrócenie, zadośćuczynienie, autorytet zna wydarzenia zapisane w Ewangelii, w których bierze udział św. Józef; umie wyjaśnić, dlaczego Józef jest wzorem słuchania Boga i odpowiedzialności za bliskich; zna Akt wiary i nadziei wie, kim jest Święta Rodzina zna ewangeliczny opis Nawiedzenia św. Elżbiety wie, na czym polega wyjątkowość Maryi- Niepokalane Poczęcie; wie, kim byli: św. wie, kim był Jan Chrzciciel, wymienia jego cechy, zna Akt żalu poznaje treść Spowiedzi powszechnej z obrzędów wstępnych zna wydarzenia zapisane w Ewangelii, w których bierze udział św. Józef; zna Akt wiary i nadziei wie, kim jest Święta Rodzina zna ewangeliczny opis Nawiedzenia św. Elżbiety wie, kim byli: św. Elżbieta i Zachariasz zna Akt żalu poznaje treść Spowiedzi powszechnej z obrzędów wstępnych zna Akt wiary i nadziei wie, kim jest Święta Rodzina wie, kim byli: św. Elżbieta i Zachariasz

8 20 Dziękujemy za Boże Narodzenie 21 Wdzięczność Mędrców 22 Ofiarowanie Jezusa w świątyni za wszystko dziękować Ojcu okazać wdzięczność Bogu, rozumie, że Boże Narodzenie powinno być spotkaniem z Panem Bogiem opisuje znaczenie Uroczystości i okresu Bożego Narodzenia w roku liturgicznym, potrafi wymienić, w jaki sposób można okazać wdzięczność Jezusowi za Jego wcielenie; wie że najdoskonalej świętujemy i dziękujemy Bogu przez Eucharystię, potrafi dziękować Bogu w modlitwie za to, że się nam objawił, rozpoznaje i stara się śpiewać kolędę Mędrcy świata - rozumie jej treść potrafi dziękować Bogu w modlitwie za to, że się nam objawił, rozumie dosłowne i wyjątkowość Maryi- Niepokalane Poczęcie; wie, kim byli: św. Elżbieta i Zachariasz zna ewangeliczny opis Narodzenia Jezusa, umie określić, czym przejawia się świętowanie Bożego Narodzenia w liturgii i w domu; zna zwyczaje Bożonarodzeniowe, stara się obdarowywać innych umie zaśpiewać wybraną kolędę, wyjaśnia jak przeżyć Wigilię i Boże Narodzenie w kościele i domu pastuszkowie, Wigilia, pasterka zna ewangeliczny opis pokłonu mędrców; umie opowiedzieć jak obchodzimy Uroczystość Trzech Króli; wyjaśnia znaczenie napisu K M B 201 zna imiona Trzech Króli wie, jakie dary złożyli Jezusowi umie wyjaśnić znaczenie darów zna ewangeliczny opis ofiarowania Jezusa w świątyni, umie opowiedzieć jak Elżbieta i Zachariasz zna ewangeliczny opis Narodzenia Jezusa, zna zwyczaje Bożonarodzeniowe, stara się obdarowywać innych umie zaśpiewać wybraną kolędę, pastuszkowie, Wigilia, pasterka zna ewangeliczny opis pokłonu mędrców; wyjaśnia znaczenie napisu K M B 201 zna imiona Trzech Króli wie, jakie dary złożyli Jezusowi umie wyjaśnić znaczenie darów zna ewangeliczny opis ofiarowania Jezusa w świątyni, wyjaśnia znaczenie zna ewangeliczny opis Narodzenia Jezusa, zna zwyczaje Bożonarodzeniowe, stara się obdarowywać innych pastuszkowie, Wigilia, pasterka wyjaśnia znaczenie napisu K M B 201 zna imiona Trzech Króli wie, jakie dary złożyli Jezusowi zna ewangeliczny opis ofiarowania Jezusa w świątyni, wyjaśnia znaczenie zna ewangeliczny opis Narodzenia Jezusa, zna imiona Trzech Króli wie, jakie dary złożyli Jezusowi zna ewangeliczny opis ofiarowania Jezusa w świątyni, wie kto to jest

9 23 Życie Jezusa w Nazarecie przenośne znaczenie światła w ludzkim życiu, wie, co możemy zawdzięczać i czego się uczyć od osób starszych wie, że w niedzielnej Eucharystii może dziękować i prosić o potrzebne łaski dla swej rodziny, przyjaciół; wyjaśnia termin Życie ukryte 24 Czego uczył Jezus? wyjaśnia znaczenie wszechmocy, wszechwiedzy Jezusa, formułuje modlitwę prośby i podziękowania jako odpowiedź na usłyszane słowo Boże; posługuje się zwrotami wyrażającymi wdzięczność, prośbę, zaufanie obchodzimy Uroczystość Ofiarowania Pańskiego, wyjaśnia znaczenie gromnicy świątynia, proroctwa, powołanie, świadectwo potrafi powiedzieć kim byli Symeon i Anna wie kto to jest Mesjasz zna ewangeliczne fragmenty opisujące życie Jezusa w Nazarecie, umie opowiedzieć jak możemy naśladować życie Świętej Rodziny formułuje modlitwę prośby i podziękowania za rodzinę, wie kim jest Święta Rodzina zna imiona osób Świętej Rodziny zna wybrane nauczania Jezusa; wie, że w niedzielnej Eucharystii może dziękować i uczyć się od Jezusa; potrafi dziękować Bogu za otrzymaną pomoc, naukę; przykazanie miłości nieprzyjaciół, przebaczenie, służba, miłość wzajemna gromnicy potrafi powiedzieć kim byli Symeon i Anna wie kto to jest Mesjasz zna ewangeliczne fragmenty opisujące życie Jezusa w Nazarecie, umie opowiedzieć jak możemy naśladować życie Świętej Rodziny wie kim jest Święta Rodzina zna imiona osób Świętej Rodziny zna wybrane nauczania Jezusa; potrafi dziękować Bogu za otrzymaną pomoc, naukę; przykazanie miłości nieprzyjaciół, przebaczenie, służba, miłość wzajemna gromnicy wie kto to jest Mesjasz umie opowiedzieć jak możemy naśladować życie Świętej Rodziny wie kim jest Święta Rodzina zna imiona osób Świętej Rodziny zna wybrane nauczania Jezusa; przykazanie miłości nieprzyjaciół, przebaczenie, służba, miłość wzajemna Mesjasz wie kim jest Święta Rodzina zna imiona osób Świętej Rodziny zna wybrane nauczania Jezusa;

10 25 Jezus nauczał z mocą wyjaśnia znaczenie wszechmocy Jezusa; formułuje modlitwę prośby i podziękowania 26 Jezus czyni cuda umie wyjaśnić, dlaczego możemy się zwracać z prośbą do Jezusa, 27 Nie potrzebują lekarza zdrowi- Środa Popielcowa rozumie, dlaczego każdy potrzebuje nawrócenia, stara się zwracać do ludzi i Boga z prośbą o przebaczenie, zna wybrane cudów Jezusa; umie opowiedzieć co to jest cud i kiedy, dlaczego się dzieje potrafi dziękować Bogu za otrzymaną pomoc; wie, że w niedzielnej Eucharystii może dziękować i prosić o potrzebne łaski wiara, wytrwałość, miłość, wdzięczność zna wybrane cudów Jezusa, umie opowiedzieć co to jest cud i kiedy, dlaczego się dzieje, wyjaśnia znaczenie wszechmocy Jezusa; zna Akt wiary i miłości potrafi dziękować Bogu za otrzymaną pomoc zna datę rozpoczęcia Wielkiego Postu, wymienia cechy charakterystyczne tego czasu i wiąże je z nawróceniem i pokutą wie, że grzech, zło wymagają Bożej pomocy i przebaczenia, wie, że grzech jest chorobą duszy wie jaki obowiązuje kolor szat liturgicznych w okresie Wielkiego zna wybrane cudów Jezusa; umie opowiedzieć co to jest cud i kiedy, dlaczego się dzieje potrafi dziękować Bogu za otrzymaną pomoc; wiara, wytrwałość, miłość, wdzięczność zna wybrane cudów Jezusa, umie opowiedzieć co to jest cud i kiedy, dlaczego się dzieje, zna Akt wiary i miłości potrafi dziękować Bogu za otrzymaną pomoc zna datę rozpoczęcia Wielkiego Postu, wie, że grzech, zło wymagają Bożej pomocy i przebaczenia, wie, że grzech jest chorobą duszy wie jaki obowiązuje kolor szat liturgicznych w okresie Wielkiego Postu zna Najważniejsze Dobre Uczynki zna wybrane cudów Jezusa; potrafi dziękować Bogu za otrzymaną pomoc; wiara, wytrwałość, miłość, wdzięczność zna wybrane cudów Jezusa, zna Akt wiary i miłości potrafi dziękować Bogu za otrzymaną pomoc zna datę rozpoczęcia Wielkiego Postu, wie, że grzech jest chorobą duszy wie jaki obowiązuje kolor szat liturgicznych w okresie Wielkiego Postu zna Najważniejsze Dobre Uczynki zna wybrane cudów Jezusa; potrafi dziękować Bogu za otrzymaną pomoc; zna wybrane cudów Jezusa, zna Akt wiary i miłości zna datę rozpoczęcia Wielkiego Postu, wie, że grzech jest chorobą duszy zna Najważniejsze Dobre Uczynki

11 IV Grzeszymy i powracamy- Przyjmij mnie Ojcze 28 Pan Jezus naucza o miłosiernym Ojcu 29 W sakramencie pokuty Jezus odpuszcza nam grzechy potrafi zobaczyć swe słabe strony i złe postępowanie; wyjaśnia w jaki sposób człowiek może otrzymać od Boga przebaczenie; stara się zrozumieć warunki sakramentu pokuty; 30 Spójrz w lustro dziękuje Bogu za możliwość uzyskania odpuszczenia grzechów; Postu zna Najważniejsze Dobre Uczynki zna i umie opowiadać przypowieść o miłosiernym Ojcu; rozumie, że najważniejszym przymiotem Boga jest miłosierdzie, że Bóg czeka na powrót człowieka dziękuje za miłość Bożą potrafi dziękować ludziom i Bogu za przebaczenie Miłosierdzie Boże, nawrócenie, sprawiedliwość, przebaczenie wie, kiedy, dlaczego i po co Jezus ustanowił sakrament pokuty i pojednania; wymienia 5 pojednania sakrament pokuty i pojednanie, sumienie umie powiedzieć jak naprawiać zło, przepraszać ludzi i Boga, powracać; dziękuje Bogu za możliwość uzyskania odpuszczenia grzechów umie określić to czym jest sumienie; zna, wymienia 5 zna i umie opowiadać przypowieść o miłosiernym Ojcu; dziękuje za miłość Bożą potrafi dziękować ludziom i Bogu za przebaczenie Miłosierdzie Boże, nawrócenie, sprawiedliwość, przebaczenie wie, kiedy, dlaczego i po co Jezus ustanowił sakrament pokuty i pojednania; wymienia 5 pojednania sakrament pokuty i pojednanie, sumienie umie określić to czym jest sumienie; zna, wymienia 5 zna i umie opowiadać przypowieść o miłosiernym Ojcu; dziękuje za miłość Bożą potrafi dziękować ludziom i Bogu za przebaczenie wie, kiedy, dlaczego i po co Jezus ustanowił sakrament pokuty i pojednania; wymienia 5 pojednania umie określić to czym jest sumienie; zna, wymienia 5 zna i umie opowiadać przypowieść o miłosiernym Ojcu; potrafi dziękować ludziom i Bogu za przebaczenie wymienia 5 pojednania umie określić to czym jest sumienie; zna, wymienia 5

12 31 Czy samo przepraszam wystarczy? 32 Nawracać się to zmieniać życie na lepsze uczy się kształtowania swego sumienia; wie, że miłosierny i dobry Bóg czeka na nasze nawrócenie i przemianę życia; wyjaśnia nauczanie Jezusa o nawróceniu i przebaczeniu, umie określić, co sprzyja postanowieniu poprawy i zmianie życia pojednania; rozumie potrzebę rachunku sumienia; wie, kiedy należy wykonywać rachunek sumienia przeprasza w modlitwie za grzechy, przypomniane w trakcie rachunku sumienia; używa świadomie tekstu modlitwy spowiedzi powszechnej rachunek sumienie, kształtowanie własnego sumienia potrafi wyjaśnić kluczowy dla nawrócenia żal za grzechy, umie wyjaśnić jak przyznać się do błędu przed ludźmi i Bogiem wyjaśnia, czym jest sumienie i grzech, rozumie, co znaczy żałować za grzech żal za grzechy, żal doskonały i niedoskonały wie kim był św. Piotr zna historię powołania Mateusza; wie, że nawrócenie oznacza zmianę życia na lepsze; potrafi sformułować swoje postanowienie poprawy pojednania; używa świadomie tekstu modlitwy spowiedzi powszechnej rachunek sumienie, kształtowanie własnego sumienia potrafi wyjaśnić kluczowy dla nawrócenia żal za grzechy, wyjaśnia, czym jest sumienie i grzech, rozumie, co znaczy żałować za grzech wie kim był św. Piotr zna historię powołania Mateusza; potrafi sformułować swoje postanowienie poprawy wie kim był celnik Mateusz pojednania; używa świadomie tekstu modlitwy spowiedzi powszechnej potrafi wyjaśnić kluczowy dla nawrócenia żal za grzechy, wyjaśnia, czym jest sumienie i grzech, rozumie, co znaczy żałować za grzech zna historię powołania Mateusza; potrafi sformułować swoje postanowienie poprawy wie kim był celnik Mateusz pojednania; wyjaśnia, czym jest sumienie i grzech, rozumie, co znaczy żałować za grzech potrafi sformułować swoje postanowienie poprawy wie kim był celnik Mateusz

13 33 Spowiedź- szczere wyznanie grzechów (temat na 2 jednostki ) 34 Jezus uczy jak wynagradzać za zło potrafi wyjaśnić, dlaczego spowiedź odbywa się z pośrednictwem księdza; wie, że przebaczenie jest darem Bożym, który ma źródło w tajemnicy Paschy Jezusa; podaje ewangeliczne przykłady zadośćuczynienia; wie kim był celnik Mateusz powołanie, nawrócenie, postanowienie poprawy wymienia 5 sakramentu pokuty; wyjaśnia, na czym polega szczere wyznanie grzechów; rozumie, że spowiedź jest radosnym spotkaniem z Miłosiernym Jezusem; wie, że przebaczenie grzechów jest skutkiem ofiary Jezusa, Jego męki, śmierci i zmartwychwstania zna formułę spowiedzi wyjaśni pojęcia: Dobry Pasterz, Miłosierny Ojciec, spowiedź szczera zna warunki pojednania; wyjaśnia jak można wynagradzać za zło i dlaczego jest to konieczne potrafi powiązać ze sobą pojęcia: sumienie, grzech, nawrócenie, pokuta, pojednanie, zadośćuczynienie, Miłosierdzie Boże umie opowiedzieć powołanie, nawrócenie, postanowienie poprawy wymienia 5 sakramentu pokuty; wyjaśnia, na czym polega szczere wyznanie grzechów; rozumie, że spowiedź jest radosnym spotkaniem z Miłosiernym Jezusem; zna formułę spowiedzi wyjaśni pojęcia: Dobry Pasterz, Miłosierny Ojciec, spowiedź szczera zna warunki pojednania; potrafi powiązać ze sobą pojęcia: sumienie, grzech, nawrócenie, pokuta, pojednanie, zadośćuczynienie, Miłosierdzie Boże umie opowiedzieć historię Zacheusza pokuta, zadośćuczynienie, wymienia 5 sakramentu pokuty; wyjaśnia, na czym polega szczere wyznanie grzechów; rozumie, że spowiedź jest radosnym spotkaniem z Miłosiernym Jezusem; zna formułę spowiedzi zna warunki pojednania; umie opowiedzieć historię Zacheusza pokuta, zadośćuczynienie, faryzeusze wymienia 5 sakramentu pokuty; wyjaśnia, na czym polega szczere wyznanie grzechów; zna formułę spowiedzi zna warunki pojednania; umie opowiedzieć historię Zacheusza

14 35 Wielki Post Bóg szuka i wzywa do nawrócenia 36 Modlitwa, post, jałmużna - lekarstwo na grzechy główne bierze udział w nabożeństwach pasyjnych, zwłaszcza drodze krzyżowej; potrafi opowiedzieć, jakie słowa słyszymy w trakcie obrzędu posypania popiołem i co to oznacza, stara się zrobić postanowienie wielkopostne, pracować nad swymi słabościami umie wyjaśnić dlaczego najlepszym lekarstwem na grzech są dobre czyny; uczy się ofiarności, wyrzeczenia- potrafi podać przykłady możliwych dla dziecka umartwień historię Zacheusza pokuta, zadośćuczynienie, faryzeusze wiadomości o Wielkim Pościedługość, cel, symbole, miejsce w roku liturgicznym; umie wyjaśnić związek tego okresu z męką i śmiercią Jezusa ; wymienia nazwy nabożeństw wielkopostnych zna ewangeliczny opis kuszenia Jezusa na pustyni wie jaki obowiązuje kolor szat liturgicznych w okresie Wielkiego Postu wie, że grzech jest chorobą duszy umie opowiedzieć przypowieść o zaginionej owcy wie, że trzeba pracować nad sobą; wymienia 7 grzechów głównych i najważniejsze dobre uczynki; rozumie czym jest modlitwa,post, jałmużna potrafi określić związek między męką Jezusa a nawróceniem człowieka faryzeusze wiadomości o Wielkim Pościedługość, cel, symbole, miejsce w roku liturgicznym; wymienia nazwy nabożeństw wielkopostnych wie jaki obowiązuje kolor szat liturgicznych w okresie Wielkiego Postu wie, że grzech jest chorobą duszy umie opowiedzieć przypowieść o zaginionej owcy wymienia 7 grzechów głównych i najważniejsze dobre uczynki; rozumie czym jest modlitwa,post, jałmużna skrucha, umartwienie, nawrócenie, wymienia nazwy nabożeństw wielkopostnych wie jaki obowiązuje kolor szat liturgicznych w okresie Wielkiego Postu wie, że grzech jest chorobą duszy umie opowiedzieć przypowieść o zaginionej owcy wymienia 7 grzechów głównych i najważniejsze dobre uczynki; rozumie czym jest modlitwa,post, jałmużna wymienia nazwy nabożeństw wielkopostnych wie, że grzech jest chorobą duszy umie opowiedzieć przypowieść o zaginionej owcy wymienia 7 grzechów głównych i najważniejsze dobre uczynki;

15 V Otrzymujemy Boże dary 37 Droga Krzyżowa Jezusa 38 Najważniejszy tydzień w roku (2 jednostki) 39 Jezus Zmartwychwstał - Alleluja zna modlitwę Któryś za nas cierpiał rany ; bierze udział w drodze krzyżowej opowiada jak pobożnie przeżywać czas Wielkiego Tygodnia potrafi opowiedzieć wybrany fragment Ewangelii o zmartwychwstaniu Jezusa, skrucha, umartwienie, nawrócenie, umie opowiedzieć o cierpieniu i śmierci Jezusa; wie, na czym polega i co wyraża nabożeństwo Drogi Krzyżowej wymienia kilka stacji drogi krzyżowej; umie opowiedzieć, co jest treścią tego nabożeństwa; pojęcia: nabożeństwa pasyjne, współczucie, wie, czym jest Wielki Tydzień; wyjaśnia znaczenie Triduum Paschalnego w roku liturgicznym, potrafi opowiedzieć, jakie najważniejsze wydarzenia zbawcze wtedy przeżywamy i wspominamy oraz wyjaśnić, dlaczego mają one centralne znaczenie wyjaśnia terminy: Niedziela Palmowa, Triduum Paschalne, Wielki Czwartek, Piątek i Sobota, pascha, Apostołowie, faryzeusze, Piłat, testament, Nowe Przykazanie Miłości, adoracja; wie, dlaczego Wielkanoc jest najważniejszym dniem roku liturgicznego umie świętować umie opowiedzieć o cierpieniu i śmierci Jezusa; wie, na czym polega i co wyraża nabożeństwo Drogi Krzyżowej wymienia kilka stacji drogi krzyżowej; pojęcia: nabożeństwa pasyjne, współczucie, wie, czym jest Wielki Tydzień; potrafi opowiedzieć, jakie najważniejsze wydarzenia zbawcze wtedy przeżywamy i wspominamy oraz wyjaśnić, dlaczego mają one centralne znaczenie wyjaśnia terminy: Niedziela Palmowa, Triduum Paschalne, Wielki Czwartek, Piątek i Sobota, pascha, Apostołowie, faryzeusze, Piłat, testament, Nowe Przykazanie Miłości, wie, dlaczego Wielkanoc jest najważniejszym dniem roku liturgicznego potrafi wyjaśnić umie opowiedzieć o cierpieniu i śmierci Jezusa; wie, na czym polega i co wyraża nabożeństwo Drogi Krzyżowej wymienia kilka stacji drogi krzyżowej; wie, czym jest Wielki Tydzień; wyjaśnia terminy: Niedziela Palmowa, Triduum Paschalne, Wielki Czwartek, Piątek i Sobota, pascha, wie, dlaczego Wielkanoc jest najważniejszym dniem roku liturgicznego objaśnia terminy umie opowiedzieć o cierpieniu i śmierci Jezusa; wymienia kilka stacji drogi krzyżowej; wie, czym jest Wielki Tydzień; wyjaśnia terminy: Niedziela Palmowa, wie, dlaczego Wielkanoc jest najważniejszym dniem roku liturgicznego

16 40 Dziękujemy za dar zmartwychwstania Jezusa 41 Eucharystia pamiątką śmierci i zmartwychwstania Jezusa rozumie i opisuje potrzebę wiary dla zrozumienia słów i czynów Jezusa wyjaśniających tajemnicę Eucharystii; jest świadomy znaczenia daru i ofiarowania; rozumie, że Jezus uczy się wyjaśniać słowa: Tajemnica wiary, konsekracja, potrafi wskazać na zmartwychwstanie Jezusa potrafi wyjaśnić religijne znaczenie niedzieli i opowiedzieć jak powinno się spędzać ten dzień wie, że Eucharystia jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa; objaśnia terminy Wielkanoc, Paschał, Alleluja, niedziela- Dzień Pański i związki między nimi wie, ze Eucharystia jest ofiarą i znakiem Zmartwychwstałego Jezusa; potrafi powiedzieć, czym jest okres wielkanocny i jak go świętujemy; wskazuje związek niedzieli z Wielkanocą umie opowiedzieć Ewangelię o drodze i spotkaniu uczniów z Jezusem w Emaus wyjaśnia: Eucharystia, Wielkanoc, Emaus, uczniowie Jezusa wie, że podczas ostatniej wieczerzy Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa; wyjaśnia znaczenie chleba w ludzkim życiu; religijne znaczenie niedzieli i opowiedzieć jak powinno się spędzać ten dzień objaśnia terminy Wielkanoc, Paschał, Alleluja, niedziela- Dzień Pański i związki między nimi wie, ze Eucharystia jest ofiarą i znakiem Zmartwychwstałego Jezusa; potrafi powiedzieć, czym jest okres wielkanocny i jak go świętujemy; wskazuje związek niedzieli z Wielkanocą wyjaśnia: Eucharystia, Wielkanoc, Emaus, uczniowie Jezusa wie, że podczas ostatniej wieczerzy Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa; wyjaśnia znaczenie chleba w ludzkim życiu; Wielkanoc, Paschał, Alleluja, potrafi powiedzieć, czym jest okres wielkanocny i jak go świętujemy; wskazuje związek niedzieli z Wielkanocą wyjaśnia: Eucharystia, Wielkanoc, Emaus, uczniowie Jezusa wie, że podczas ostatniej wieczerzy Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa; wyjaśnia znaczenie chleba w ludzkim życiu; potrafi powiedzieć, czym jest okres wielkanocny i jak go świętujemy; wskazuje związek niedzieli z Wielkanocą wie, że podczas ostatniej wieczerzy Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa;

17 42 Eucharystia jest Ucztą Jezusa 43 W sakramentach świętych spotykamy Jezusa niezbędność wiary w obecność Jezusa i Jego działanie w Najświętszym Sakramencie; kształtuje w sobie postawy eucharystyczne, zwłaszcza ofiarowania siebie i jednoczenia się z Jezusem uczy się wyjaśnić dlaczego Msza Święta jest Ucztą, Ofiarą, Bezkrwawą Golgotą, znakiem jedności i miłości, znakiem zmartwychwstałego Pana, prawdy na temat Eucharystii i stara się pielęgnować tęsknotę za przyjmowaniem Pana Jezusa w Komunii Świętej, wyjaśnia znaczenie postawy klęczącej albo stojącej w trakcie przyjmowania Komunii umie wyjaśnić sens posługiwania się różnymi znakami na co dzień, podaje przykłady; poznaje nauczanie Jezusa o chlebie, opowiada, czym jest Eucharystia, jej znaczenie, związek z Ofiarą Jezusa wyjaśnia: Eucharystia jako uczta, zjednoczenie, Ostatnie Wieczerza wyjaśnia prawdę wiary, że zmartwychwstanie Jezusa jest największym wydarzeniem zbawczym; wie, że Eucharystia jest Ucztą Jezusa, poznaje symbol baranka wielkanocnego, wie co znaczy Alleluja wie, co oznacza moment Komunii św., wie jak ją przyjmować i jak się do niej przygotowywać; pojęcia: Eucharystia, Komunia Św., zjednoczenie z Bogiem wie, czym są sakramenty, wymienia je wie, jakie są podstawowe skutki przyjmowania ; stara się wskazać i wyjaśniać symbole wyjaśnia: Eucharystia jako uczta, zjednoczenie, Ostatnie Wieczerza wie, że Eucharystia jest Ucztą Jezusa, poznaje symbol baranka wielkanocnego, wie co znaczy Alleluja wie, co oznacza moment Komunii św., wie jak ją przyjmować i jak się do niej przygotowywać; pojęcia: Eucharystia, Komunia Św., zjednoczenie z Bogiem wie, czym są sakramenty, wymienia je stara się wskazać i wyjaśniać symbole poszczególnych pojęcia: sakrament, symbol, znak wie, że Eucharystia jest Ucztą Jezusa, poznaje symbol baranka wielkanocnego, wie co znaczy Alleluja pojęcia: Eucharystia, Komunia Św., zjednoczenie z Bogiem wie, czym są sakramenty, wymienia je pojęcia: sakrament, symbol, znak wie, że Eucharystia jest Ucztą Jezusa, poznaje symbol baranka wielkanocnego, wie co znaczy Alleluja wie, czym są sakramenty, wymienia je

18 44 Sakramenty chrztu i bierzmowania 45 Sakramenty uzdrowienia potrafi wskazać skutki przyjęcia sakramentu chrztu i bierzmowania; formułuje modlitwę dziękczynienia za otrzymany chrzest i uczy się prosić o rozwój swej wiary oraz dobre przygotowanie do przyjęcia kolejnych, potrafi wskazać skutki przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych; formułuje modlitwę prośby o dobre przygotowanie do przyjęcia sakramentu pokuty; stara się często i systematycznie wykonywać rachunek sumienia poszczególnych pojęcia: sakrament, symbol, znak umie wyjaśnić podstawowe znaczenie sakramentu chrztu i bierzmowania; opowiada kto i kiedy może przyjąć te sakramenty; uczy się wymieniać ich najważniejsze skutki wyjaśnia terminy: nowe życie, dziecięctwo Boże, grzech pierworodny, chrzcielnica, paschał, sakrament chrztu i bierzmowania znaki liturgiczne towarzyszące udzielaniu tych ; wie kto udziela tych umie wyjaśnić podstawowe znaczenie sakramentu pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych; opowiada kto i kiedy może przyjąć te sakramenty; zna podstawowe znaki liturgiczne towarzyszące udzielaniu tych wie kto udziela tych opowiada kto i kiedy może przyjąć te sakramenty; uczy się wymieniać ich najważniejsze skutki wyjaśnia terminy: grzech pierworodny, chrzcielnica, paschał, sakrament chrztu i bierzmowania znaki liturgiczne towarzyszące udzielaniu tych ; wie kto udziela tych opowiada kto i kiedy może przyjąć te sakramenty; zna podstawowe znaki liturgiczne towarzyszące udzielaniu tych wie kto udziela tych pojęcia: grzech, łaska Boża, sakramenty pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych, spowiednik, biskup, Kościół, opowiada kto i kiedy może przyjąć te sakramenty; znaki liturgiczne towarzyszące udzielaniu tych ; wie kto udziela tych opowiada kto i kiedy może przyjąć te sakramenty; zna podstawowe znaki liturgiczne towarzyszące udzielaniu tych wie kto udziela tych opowiada kto i kiedy może przyjąć te sakramenty; wie kto udziela tych opowiada kto i kiedy może przyjąć te sakramenty; wie kto udziela tych

19 VI. Dzielimy się jak Ty, Panie 46 Sakramenty małżeństwa i kapłaństwa Bóg troszczy się o nas 47 Jezus wstąpił do nieba i teraz nas posyła do ludzi potrafi wskazać skutki przyjęcia sakramentu małżeństwa i kapłaństwa; formułuje modlitwę prośby w intencji małżeństw, zwłaszcza swej rodziny oraz za księży; uczy się patrzeć na życie w perspektywie powołania, daru Bożego umie wskazać sposoby obecności Jezusa na ziemi; stara się zastanawiać jak wypełnia testament Jezusa i myśli o sensie swego postępowania; pojęcia: grzech, łaska Boża, sakramenty pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych, spowiednik, biskup, Kościół, leczenie duszy i ciała. umie wyjaśnić podstawowe znaczenie sakramentu małżeństwa i kapłaństwa; opowiada kto, kiedy i w jakim celu może przyjąć te sakramenty; zna podstawowe znaki liturgiczne towarzyszące udzielaniu tych wie kto udziela tych pojęcia: małżeństwo, kapłaństwo, przymierze, Kościół, rodzina, powołanie do świętości. zna biblijny opis ostatniego spotkania Jezusa z Apostołami i nakaz misyjny; potrafi powtórzyć ostatnią prośbę, polecenie Jezusa, wie, kiedy Jezus powrócił do Nieba i jak obchodzimy pamiątkę tego wydarzenia wyjaśnia, co należy czynić, aby stać się prawdziwym przyjacielem Jezusa wymienia Rzeczy opowiada kto, kiedy i w jakim celu może przyjąć te sakramenty; zna podstawowe znaki liturgiczne towarzyszące udzielaniu tych wie kto udziela tych pojęcia: małżeństwo, kapłaństwo,, Kościół, rodzina, potrafi powtórzyć ostatnią prośbę, polecenie Jezusa, wyjaśnia, co należy czynić, aby stać się prawdziwym przyjacielem Jezusa wymienia Rzeczy ostateczne człowieka, pojęcia: nakaz misyjny, wniebowstąpienie Jezusa, trwanie w przyjaźni z Jezusem. opowiada kto, kiedy i w jakim celu może przyjąć te sakramenty; zna podstawowe znaki liturgiczne towarzyszące udzielaniu tych wie kto udziela tych wyjaśnia, co należy czynić, aby stać się prawdziwym przyjacielem Jezusa wymienia Rzeczy ostateczne człowieka, pojęcia: nakaz misyjny, wniebowstąpienie Jezusa, opowiada kto, kiedy i w jakim celu może przyjąć te sakramenty; wie kto udziela tych wyjaśnia, co należy czynić, aby stać się prawdziwym przyjacielem Jezusa wymienia Rzeczy ostateczne człowieka,

20 48 Jezus daje nam Ducha Świętego naszego nauczyciela 49 Maj miesiąc poświęcony Matce Bożej potrafi wyjaśnić jak Duch Święty pomaga nam trwać w przyjaźni z Jezusem; uczy się modlitwy do Ducha Świętego zwraca się w modlitwie o pomoc Matki Bożej w różnych sytuacjach życia; ostateczne człowieka, pojęcia: nakaz misyjny, posłannictwo we wspólnocie Kościoła w świecie, wniebowstąpienie Jezusa, trwanie w przyjaźni z Jezusem. wie, kim jest Duch Święty i co przynosi człowiekowi; poznaje sens Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, dowiaduje się, dlaczego jest to tak ważna, druga po Wielkanocy uroczystość zapoznaje się z biblijnym opisem zesłania Ducha Świętego, jako Daru Jezusa dla uczniów i początku działania Kościoła; pojęcia: Duch Święty, Trójca Święta, wiara nadzieja i miłość, zesłanie Ducha Świętego, Pięćdziesiątnica, działalność Kościoła. rozumie, dlaczego warto modlić się za wstawiennictwem Maryi; poznaje Litanię loretańską i znaczenie nabożeństwa majowego uczy się modlitwy Apel Jasnogórski wyjaśnia, dlaczego wie, kim jest Duch Święty i co przynosi człowiekowi; poznaje sens Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, dowiaduje się, dlaczego jest to tak ważna, druga po Wielkanocy uroczystość pojęcia: Duch Święty, Trójca Święta, zesłanie Ducha Świętego, Pięćdziesiątnica, rozumie, dlaczego warto modlić się za wstawiennictwem Maryi; poznaje Litanię loretańską i znaczenie nabożeństwa majowego uczy się modlitwy Apel Jasnogórski pojęcia: Maryja, wie, kim jest Duch Święty i co przynosi człowiekowi; dowiaduje się, dlaczego jest to tak ważna, druga po Wielkanocy uroczystość pojęcia: Duch Święty, Trójca Święta, zesłanie Ducha Świętego, poznaje Litanię loretańską i znaczenie nabożeństwa majowego uczy się modlitwy Apel Jasnogórski pojęcia: Maryja, nabożeństwo majowe, Litania Loretańska. wie, kim jest Duch Święty dowiaduje się, dlaczego jest to tak ważna, druga po Wielkanocy uroczystość poznaje Litanię loretańską i znaczenie nabożeństwa majowego uczy się modlitwy Apel Jasnogórski

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie II zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. A oto Ja jestem z wami.. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASA DRUGA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASA DRUGA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASA DRUGA Zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-1/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza podręcznika

Część pierwsza podręcznika Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie II zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej "W drodze do Wieczernika" nr: AZ-1-01/10 i podręcznikiem "A oto Ja jestem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA, KLASA 2a rok szkolny 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA, KLASA 2a rok szkolny 2017/2018 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 343 im. MATKI TERESY Z KALKUTY WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA, KLASA 2a rok szkolny 2017/2018 Nauczyciel: s. Celestyna Urszula Graczyk OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie II SP,

Kryteria oceniania w klasie II SP, Kryteria oceniania w klasie II SP, podręcznik Kochamy Pana Jezusa, program: W drodze do Wieczernika, numer programu: A Z - 1-0 1 / 10 Tytuł działu Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Słuchamy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie I zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

o Panu Bogu i wie, gdzie je można spotkać - uczeń umie nazwać przedmioty znajdujące się we wnętrzu kościoła,

o Panu Bogu i wie, gdzie je można spotkać - uczeń umie nazwać przedmioty znajdujące się we wnętrzu kościoła, Kryteria oceniania z religii do klasy I Szkoły Podstawowej opracowane według programu: W drodze do Wieczernika Numer programu: A Z - 1-0 1 / 10 Podręcznik: Jesteśmy Rodziną Pana Jezusa Tytuł działu Bardzo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa II Ocena Wymagania programowe Uczeń: celujący - zna dobrze historię zbawienia od stworzenia

Bardziej szczegółowo

Religia klasa III. I Modlimy się

Religia klasa III. I Modlimy się Religia klasa III I Modlimy się 1. Nowy rok szkolny czasem pogłębienia przyjaźni z Jezusem wie, że każda katecheza jest spotkaniem z Jezusem wyjaśnia i uzasadnia, co pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem 2.

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. II w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. II w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. II w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy drugiej Szkoły Podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY lo Bóg mówi do nas 1. Posiada wiedzę 1. Wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA Uczeń posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobry oraz spełnia co najmniej 3 z poniższych wymagań dodatkowych: w rozwiązywaniu problemów teoretycznych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA 1. Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą i jego wiedza wykracza poza program 2. Rozwija swoje zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii klasa IV

Kryteria ocen z religii klasa IV Kryteria ocen z religii klasa IV dopuszczający znajomość podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Pozdrowienie Anielskie..., formuła spowiedzi świętej, warunki sakramentu pokuty, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA. Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: potrafi powiedzieć, w jaki sposób Pan Bóg jest obecny na lekcji religii, w szkole

OCENA BARDZO DOBRA. Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: potrafi powiedzieć, w jaki sposób Pan Bóg jest obecny na lekcji religii, w szkole Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie I zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/18. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich poza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zasadniczym celem katechizacji w klasie drugiej jest: 1. przygotowanie dzieci do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej - pełnego udziału we

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza podręcznika

Część pierwsza podręcznika Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie I zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej "W drodze do Wieczernika" nr: AZ-1-01/10 i podręcznikiem "W Imię Ojca i Syna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasie II Szkoły Podstawowej

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasie II Szkoły Podstawowej Katarzyna Stańczuk Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z religii w klasie II Szkoły Podstawowej Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wyniki nie osiągają

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii klasa II gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasy 2 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: II. WIADOMOŚCI Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA IV Program AZ-2-01/10. Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA I. MODLIMY SIĘ

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA I. MODLIMY SIĘ WYMAGANIA EDUKACYJNE z katechezy w zakresie klasy III szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-13-01/10-RA-1/14 Przyjmujemy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie.

KRYTERIA OCENIANIA. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy III szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-13-01/10-RA-1/14

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie.

KRYTERIA OCENIANIA. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy III szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-13-01/10-RA-1/14

Bardziej szczegółowo

Program AZ-1-01/10 Podręcznik: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa AZ-11-01/10-PO-1/11 Imprimatur N. 935/2011

Program AZ-1-01/10 Podręcznik: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa AZ-11-01/10-PO-1/11 Imprimatur N. 935/2011 Wymagania Klasa I Program AZ-1-01/10 Podręcznik: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa AZ-11-01/10-PO-1/11 Imprimatur N. 935/2011 Uczeń w klasie I powinien: umieć przywitać się chrześcijańskim powitaniem: Niech

Bardziej szczegółowo

Religia klasa I Wymagania i umiejętności dla uczniów klasy I. okres II

Religia klasa I Wymagania i umiejętności dla uczniów klasy I. okres II Religia klasa I Wymagania i umiejętności dla uczniów klasy I okres I I Modlitwy II Wiadomości: III Umiejętności: IV Stosunek do przedmiotu 1. Odróżnia modlitwę od innych czynności. 2. Odtwarza z pamięci

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII KLASA VI

WYMAGANIA Z RELIGII KLASA VI WYMAGANIA Z RELIGII KLASA VI wymienia znaki towarzyszące Zesłaniu Ducha Świętego; - wymienia sposoby świętowania niedzieli; powie, kto stoi na czele Kościoła katolickiego? - podaje imię obecnego papieża;

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATKI SĄ JUŻ W SZKOLE

SZEŚCIOLATKI SĄ JUŻ W SZKOLE SZEŚCIOLATKI SĄ JUŻ W SZKOLE W roku 2012 dzieci sześcioletnie w całej Polsce staną się uczniami klas pierwszych. Będzie to wyzwanie dla nauczycieli uczących do tej pory dzieci siedmioletnie, gdyż muszą

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z religii dla klasy drugiej. Tematy lekcji Zamierzone osiągnięcia ucznia Uwagi Wrzesień 1. Dziękujemy Bogu za czas wakacji

Plan pracy z religii dla klasy drugiej. Tematy lekcji Zamierzone osiągnięcia ucznia Uwagi Wrzesień 1. Dziękujemy Bogu za czas wakacji Plan pracy z religii dla klasy drugiej Nauczyciel Lucyna Kamińska Tematy lekcji Zamierzone osiągnięcia ucznia Uwagi Wrzesień 1. Dziękujemy Bogu za czas wakacji I. Słuchamy mów Panie 2. Jesteśmy dziećmi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich wymagania na

Bardziej szczegółowo

I. Jezus zaprasza nas do siebie

I. Jezus zaprasza nas do siebie I. Jezus zaprasza nas do siebie 2 3 4 5 6 Uczeń wskazuje na rysunku, jak można dobrze przygotować się na spotkanie z Jezusem. Uczeń wie że Pismo Święte jest słowem Boga do ludzi. Uczeń potrafi powiedzieć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu, Akt wiary, Akt miłości. Formułuje modlitwę, w której

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla I klasy

Wymagania edukacyjne z religii dla I klasy Wymagania edukacyjne z religii dla I klasy ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich wymagania na bardzo dobrą. 1. Wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie Anielskie;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IMIENIA KS. STANISŁAWA STASZICA W CZERNICZYNIE DLA KLAS I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IMIENIA KS. STANISŁAWA STASZICA W CZERNICZYNIE DLA KLAS I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IMIENIA KS. STANISŁAWA STASZICA W CZERNICZYNIE DLA KLAS I-III Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich II. Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas III Ocena celująca spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; posiadane wiadomości łączy ze sobą w systematyczny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich II. Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 1 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 3. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 3. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 3 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii kl. I gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich wymagania na

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza podręcznika

Część pierwsza podręcznika Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie III zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej "W drodze do Wieczernika" nr: AZ-1-01/10 i podręcznikiem "Kto spożywa moje

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach I -III w Szkole Podstawowej nr1 w Sobótce im. Janusza Korczaka na rok 2016/2017

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach I -III w Szkole Podstawowej nr1 w Sobótce im. Janusza Korczaka na rok 2016/2017 Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach I -III w Szkole Podstawowej nr1 w Sobótce im. Janusza Korczaka na rok 2016/2017 W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, traktujemy ocenę jako środek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa II : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w kształceniu zintegrowanym.

Kryteria oceniania w kształceniu zintegrowanym. Kryteria oceniania w kształceniu zintegrowanym. W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, traktujemy ocenę jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej postawy wobec ludzi i Boga, a nie tylko sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE II

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE II WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE II Rozdział Ocena: bardzo bobry Ocena: dobry Ocena: dostateczny Ocena: dopuszczający UCZEŃ I.

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASA PIERWSZA

RELIGIA KLASA PIERWSZA RELIGIA KLASA PIERWSZA Zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ--/0 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. WYMAGANIA OGÓLNE I i II Półrocze OCENA CELUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z katechezy dla uczniów klas I IV szkoły Podstawowej w Mysłowicach.

Wymagania edukacyjne z katechezy dla uczniów klas I IV szkoły Podstawowej w Mysłowicach. Wymagania edukacyjne z katechezy dla uczniów klas I IV szkoły Podstawowej w Mysłowicach. Klasa IV I. ocena celująca: Wszystkie punkty jak do oceny bardzo-dobrej, oraz udział w konkursach, zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE I ROZDZIAŁ OCENA: BARDZO DOBRY OCENA: DOBRY OCENA: DOSTATECZNY OCENA: DOPUSZCZAJĄCY UCZEŃ I. Pozdrawiamy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE II KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE II KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE II KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania podstawowe ( ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające ( ocena dobra ) Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra ) Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej 1 Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I-III Zasadniczym celem katechizacji w klasie pierwszej jest: 1. zapoznanie dzieci z imieniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej Ks. Tadeusz Szamara SDB - katecheta I. PODSTAWOWE: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Uczeń trwa we wspólnocie z Jezusem i z innymi. Uczeń potrafi się wyciszyć. Uczeń uważnie słucha słów Pana Boga.

Uczeń trwa we wspólnocie z Jezusem i z innymi. Uczeń potrafi się wyciszyć. Uczeń uważnie słucha słów Pana Boga. Lp. Temat lekcji Cele katechetyczne wymagania ogólne Treści nauczania wymagania szczegółowe Wiedza Umiejętności Metody Środki dydaktyczne Umiejętności z podstawy programowej 1. Jesteśmy rodziną kochającą

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10

Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 Rozkład materiału do podręcznika Przemienieni przez Boga dla 6 klasy szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 Grupa tematyczna Tytuł jednostki Treści Wymagania uczeń potrafi

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA KATECHEZY DLA KLAS I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA KATECHEZY DLA KLAS I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA KATECHEZY DLA KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W BYDGOSZCZY 1. Sformułowanie wymagań edukacyjnych dla klas I-III Uczeń zdobywa wiadomości z zakresu: - istnienia i działania

Bardziej szczegółowo

KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń.

KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. Prace domowe. Aktywność ucznia na lekcji. Śpiew poznanych pieśni,

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Klasa- Oddział Przedszkolny - Pan Bóg stworzył świat i nas. - Każdy z nas ma swojego Anioła Stróża. - Modlitwa różańcowa. - Pismo święte słowem Pana Boga. - Nasza codzienna modlitwa. - Uroki pór roku stworzonych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Jezus przychodzi do nas podczas Mszy Świętej z serii Dar Jezusa podręcznik nr OW-2.2/61/10 do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

I. DZIEŁO STWORZENIA, GRZECH I ZAPOWIEDŹ ZBAWIENIA

I. DZIEŁO STWORZENIA, GRZECH I ZAPOWIEDŹ ZBAWIENIA Spis treści Multimedialna Katecheza zawiera 42 rozbudowane tematy ujęte w 4 rozdziały: - Dzieło stworzenia, grzech i zapowiedź zbawienia - Pan Jezus wypełnia obietnicę zbawienia ludzi - Kościół wspólnotą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I VI

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I VI SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I VI (opracowany zgodnie z zezwoleniem Władzy Duchowej nr OJ-97/01) ZAŁOŻENIA OGÓLNE: Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I III zgodny z WSO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I III zgodny z WSO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I III zgodny z WSO Szkoła Podstawowa nr 6 im ks. Karola Palicy w Tychach rok szkolny 2015/2016 mgr Jolanta Delipacy KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY PIERWSZEJ

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo