POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO"

Transkrypt

1 STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK ZM Z A T W I E R D Z A M Wojewoda Zachodniopomorski Marek TAŁASIEWICZ Szczecin, dnia r. POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTA DRAWSKI Stanisław CYBULA Drawsko Pomorskie, wrzesień 204

2 STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN GŁÓWNY Drawsko Pomorskie, wrzesień 204

3 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN GŁÓWNY SPIS TREŚCI. Arkusz uzgodnień Akty prawne przywołane w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego Skróty zawarte w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego WSTĘP CHARAKTERYSTYKA POWIATU POSTANOWIENIA KOŃCOWE Arkusz aktualizacji.. 25 CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ ORAZ OCENA RYZYKA ICH WYSTĄPIENIA, W TYM DOTY- CZĄCYCH INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ 8. METODYKA OCENY RYZYKA WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ KLASYFIKACJA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH KATALOG ZAGROŻEŃ POWIATU DRAWSKIEGO 3 Pożar Pożar połączony z wybuchem Upał Silny mróz Oblodzenie Przymrozki Roztopy Intensywny opad deszczu Intensywny opad śniegu Opady marznące Zawieje /zamiecie śnieżne Silny wiatr.. 46 Burze / burze z gradem Silne burze / silne burze z gradem.. 48 Silna mgła Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 3

4 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN GŁÓWNY Mgła osadzająca szadź Zakażenie ludzi Zakażenie zwierząt Zakażenie środowiska roślinnego Plaga szkodników. 54 Trzęsienie ziemi Awaria systemu elektroenergetycznego.. 56 Awaria systemu dostaw paliw Awaria systemu dystrybucji gazu. 59 Awaria systemu telekomunikacyjnego Awaria systemu informatycznego Awaria z uwolnieniem niebezpiecznej substancji chemicznej Awaria z uwolnieniem substancji promieniotwórczej Katastrofa budowlana Zagrożenia w ruchu drogowym Zagrożenia w ruchu kolejowym Zagrożenia w żegludze powietrznej Zachwianie systemów finansowych Zachwianie systemu zaopatrzenia w żywność Zachwianie systemu zaopatrzenia w wodę.. 73 Zachwianie systemu ochrony zdrowia. 74 Zachwianie sprawności działania administracji publicznej Zachwianie zdolności działania służb ratowniczych Zagrożenie terrorystyczne Zamieszki Migracja ludności Zagrożenie bezpieczeństwa imprez masowych Zgromadzenie z dużą ilością uczestników Niepokoje społeczne Znalezisko przedmiotów niebezpiecznych Zagrożenia strukturalne Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 4

5 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN GŁÓWNY ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W FORMIE SIATKI BEZPIECZEŃSTWA. ZADANIA I OBOWIĄZKI ORGANÓW KIERUJĄCYCH I OGNIW UCZESTNI- CZĄCYCH W KIEROWANIU ZARZĄDZANIEM KRYZYSOWYM POWIATU DRAWSKIEGO Starosty Drawskiego Członka Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 87 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego. 88 pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego.. 90 dyżurnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.. 9 pracowników Starostwa Powiatowego kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu ekspertów - doradców - specjalistów.. 92 burmistrzów - wójtów ZADANIA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEGO FAZACH SIATKA BEZPIECZEŃSTWA ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW PLANOWANYCH DO WYKORZYSTANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 4. SIŁY I ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI STAROSTY DRAWSKIEGO ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW PLANOWANYCH DO WYKORZY- STANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH SIŁY I ŚRODKI KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO SIŁY I ŚRODKI POLICJI I STRAŻY GMINNYCH SIŁY I ŚRODKI PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I OCHRONY ZDROWIA SIŁY I SRODKI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH I WOJSKOWEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SIŁY I ŚRODKI WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO I INNYCH PODMIOTÓW RATOWNICZYCH PRZEWIDZIANYCH DO RATOWNICTWA WODNEGO 7 2. ZESTAWIENIE SPRZĘTU W MAGAZYNACH PRZECIWPOWO- DZIOWYCH W POWIECIE DRAWSKIM MIEJSCA DO ZAKWATEROWANIA W POWIECIE DRAWSKIM 2 Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 5

6 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN GŁÓWNY 23. SIŁY I ŚRODKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU DRAWSKIEGO. 22 ZADANIA OKREŚLONE PLANAMI DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH 24. OCHRONA POWIETRZA ZALICZENIE OBSZARU POWIATU DRAWSKIEGO DO STREFY OCENY JAKOŚCI POWIATRZA ORGANIZACJA REALIZACJI ZADAŃ PLANU DZIAŁAŃ KRÓTKO- TERMINOWYCH 23 Plan działań krótkoterminowych 25 Tryb i sposób ogłaszania o zaistnieniu przekroczeń 25 Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 6

7 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. ARKUSZ UZGODNIEŃ Nazwa jednostki organizacyjnej Zakres przeprowadzonych uzgodnień Potwierdzenie (data i podpis) DYREKTOR Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim Cały Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego Cały Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim Cały Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim W części dotyczącej kompetencji i zadań inspekcji sanitarnej Powiatowy Lekarz Weterynarii w Drawsku Pomorskim W części dotyczącej kompetencji i zadań inspekcji weterynaryjnej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie Kierownik Oddziału w Drawsku Pomorskim Dyrektor Drawskiego Centrum Specjalistycznego Szpitale Polskie S.A. w Drawsku Pomorskim W części dotyczącej kompetencji i zadań nadzoru budowlanego W części dotyczącej kompetencji i zadań inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa W części dotyczącej zadań Centrum w zakresie ratownictwa medycznego i lecznictwa szpitalnego Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 7

8 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Nazwa jednostki organizacyjnej Zakres przeprowadzonych uzgodnień Potwierdzenie (data i podpis) Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Naczelnik Wydziału Finansowego w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim W części dotyczącej zadań Wydziału W części dotyczącej zadań Wydziału W części dotyczącej zadań Wydziału W części dotyczącej zadań Wydziału W części dotyczącej zadań Wydziału W części dotyczącej zadań Wydziału Kancelaria Starosty w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim W części dotyczącej zadań Wydziału Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim Dyrektor Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim W części dotyczącej zadań w zakresie pomocy społecznej W części dotyczącej zadań w zakresie pomocy psychologicznej Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 8

9 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Nazwa jednostki organizacyjnej Zakres przeprowadzonych uzgodnień Potwierdzenie (data i podpis) Kierownik Terenowego Oddziału w Drawsku Pomorskim Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim W części dotyczącej kompetencji i zadań Terenowego Oddziału W części dotyczącej kompetencji i zadań zarządcy dróg powiatowych Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim W części dotyczącej kompetencji i zadań zarządcy dróg wojewódzkich Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 9

10 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2. AKTY PRAWNE PRZYWOŁANE W POWIATOWYM PLANIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483); Ustawa z dnia 4 września 997 r. o działach administracji rządowej. (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.); Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 3, poz. 206, z późn. zm.); Ustawa z dnia 5 czerwca 998 r. o samorządzie województwa. (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz.590, z późn. zm.); Ustawa z dnia z dnia 5 czerwca 998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 203 r., poz. 595); Ustawa z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59, z późn. zm.); Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. (Dz. U. z 203 r. poz.66)); Ustawa z dnia 8 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.); Ustawa z dnia 2 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym. (Dz. U. Nr 3, poz. 985, z późn. zm.); Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. Nr 56, poz. 30, z późn. zm.); Ustawa z dnia 2 listopada 967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. z 202 r. poz. 46); Ustawa z dnia 6 kwietnia 990 r. o Policji. (Dz. U. z 20 r. Nr 287, poz. 687, z późn. zm.); Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504, z późn. zm.); Ustawa z dnia 24 sierpnia 99 r. o Państwowej Straży Pożarnej. (Dz. U. z 2009 r. Nr 2, poz. 68, z późn. zm.); Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 99r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 78, poz. 380 j. t. z pózn. zm.) Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr. 9, poz. 40, z późn. zm.); Ustawa z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (Dz. U. z 20 r. Nr 22, poz. 263, z późn. zm.); Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. (Dz. U. Nr 234, poz. 570, z późn. zm.); Ustawa z dnia 6 września 200 r. Prawo farmaceutyczne. (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 27, z późn. zm.); Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. (Dz. U. z 200 r. Nr 2, poz. 744, z późn. zm.); Ustawa z dnia 2 sierpnia 997 r. o ochronie zwierząt. (Dz. U. z 2003 r. Nr 06, poz. 002); Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 0

11 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Ustawa z dnia marca 2004 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. (Dz. U. z 2008 r. Nr 23, poz. 342); Ustawa z dnia 5 kwietnia 20 r. o działalności leczniczej. (Dz. U. Nr 2, poz. 654, z późn. zm.); Ustawa z dnia 30 sierpnia 99 r. o zakładach opieki zdrowotnej. (Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz. 98, z późn. zm.); Ustawa z dnia 20 lipca 99 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.); Ustawa z dnia 27 kwietnia 200 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 50, z późn. zm.); Ustawa z dnia 4 grudnia 202 r. o odpadach. (Dz. U. z 203 r. Nr 2); Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 3 września 996r. (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz j. t. z pózn. zm.) Ustawa z dnia 8 lipca 200 r. Prawo wodne. (Dz. U. z 202 r., poz. 45, z późn. zm); Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 220, z późn. zm.); Ustawa z dnia 28 września 99 r. o lasach. (Dz. U. z 20 r. Nr 2, poz. 59, z późn. zm.); Ustawa Prawo łowieckie z dnia 3 października 995 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 27, poz.066); Ustawa z dnia 7 lipca 994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 200 r. Nr 243, poz. 623, z późn. zm.); Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 202 r., poz. 647, z późn. zm.); Ustawa z dnia sierpnia 200 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. Nr 84, poz. 906, z późn. zm.); Ustawa z dnia 7 czerwca 200 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. z 2006 r. Nr 23, poz. 858); Ustawa z dnia 20 czerwca 997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 202 r., poz. 37, z późn. zm.); Ustawa z dnia 2 marca 985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 2007 r. Nr 9, poz. 5, z późn. zm.); Ustawa z dnia 6 września 200 r. o transporcie drogowym. (Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 874); Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. (Dz. U. z 2007 r. Nr 6, poz. 94); Ustawa z dnia 9 sierpnia 20 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 367); Ustawa z dnia 23 listopada 202 r. Prawo pocztowe. (Dz. U. z 202 r., poz. 529); Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. (Dz. U. z 202 r. Nr 264, z późn. zm.); Ustawa z dnia 0 kwietnia 997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 202 r., poz. 059); Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek

12 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. (Dz. U. z 202 r., poz. 933, z późn. zm.); Ustawa z dnia 6 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. (Dz. U. Nr 7, poz. 800, z późn. zm.); Ustawa z dnia 8 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. (Dz. U. z 2008 r. Nr 33, poz. 849, z późn. zm.); Ustawa z dnia 22 czerwca 200 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233, z późn. zm.); Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz. U. z 200 r. Nr 36, poz. 94, z późn. zm.); Ustawa z dnia 2 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych. (Dz. U. z 2005 r. Nr 87, poz. 577); Ustawa z dnia 5 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 29); Ustawa z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z 203 r., poz. 82); Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. z 2006 r. Nr 39, poz.992, z późn. zm.); Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 45, z późn. zm.); Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. (Dz. U. Nr 50, poz. 249, z późn. zm.); Ustawa z dnia 3 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. (Dz. U. Nr 58, poz. 2, z późn. zm.); Ustawa z dnia 20 grudnia 990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 29, z późn. zm.); Ustawa z dnia 23 maja 99 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. (Dz. U. Nr 55, poz. 236, z późn. zm.); Ustawa z dnia 8 czerwca 200 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. (Dz. U. z 200 r., Nr 72, poz. 763); Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 568, z późn. zm.); Ustawa Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 984 r. (Dz.U. z 984 r. Nr 5, poz.24 z późn. zm.); Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. (Dz. U. z 200 r. Nr 29, poz. 54, z późn. zm.); Ustawa z dnia 24 sierpnia 200 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. (Dz. U. Nr 23, poz. 353, z późn. zm.); Ustawa z dnia 2 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. (Dz. U. z 202 r., poz. 329, z późn. zm.); Ustawa z dnia 29 sierpnia 997 r. o strażach gminnych. (Dz.U. z 997 r. Nr 23, poz.779); Ustawa z dnia 2 maja 999 r. o broni i amunicji. (Dz. U. z 202 r., poz. 576); Ustawa z dnia 6 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. (Dz. U. Nr z 200 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.); Ustawa z dnia 28 września 99 r. o kontroli skarbowej. (Dz. U. z 20 r. Nr 4, poz. 24, z późn. zm.); Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 2

13 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Ustawa z dnia 3 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. (Dz. U. z 20 r. Nr 264, poz. 573); Ustawa z dnia 3 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. z 202 r., poz. 680); Ustawa z dnia 3 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. (Dz. U. z 200 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. Nr 57, poz. 240, z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej. (Dz. U. Nr 94, poz. 426); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. (Dz. U. Nr 96, poz. 850); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 203 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu skażeń oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 203 r., poz. 96). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych. (Dz. U. Nr 239, poz. 2030); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeń promieniotwórczych (Dz. U. Nr 98, poz. 988); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa. (Dz. U. Nr 80, poz. 855); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych. (Dz. U. Nr 20, poz. 69); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego. (Dz.U. Nr 35, poz. 34); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (Dz. U. Nr 22, poz.2); Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową. (Dz. U. Nr 66, poz. 334); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 200 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 09, poz. 79); Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 3

14 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa. (Dz. U. Nr 25, poz. 309); Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. (Dz. U. Nr 22, poz. 253); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną. (Dz. U. Nr 225, poz. 934); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. (Dz. U. Nr 58, poz. 405); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 6, poz. 47); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania. (Dz. U. Nr 58, poz. 4); Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 200 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 69, poz. 4, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 20 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. (Dz. U. Nr 46, poz. 239); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 20 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 20 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 55, poz. 99); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 20 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (Dz. U. Nr 282, poz. 654); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 202 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu. (Dz. U. z 202 r., poz. 302); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego. (Dz. U. z 2009 r. Nr 30, poz. 073); Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 4

15 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia3 lipca 200 r. w sprawie szczegółowych zasadach kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym (Dz. U. z 200r. Nr 82, poz. 895); Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz. U. z 2007r. Nr 07, poz. 742); Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów po drogach (Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 040); Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej (Dz. U. z 2004r. Nr 22, poz. 253); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia24 lutego 2009r. w sprawie szczegółowego zakazu uprawnień i obowiązków koordynatora ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2009r. Nr 39, poz. 322); Zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 20 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 7 grudnia 200 r. w sprawie szczegółowych zasad przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o ch w województwach, powiatach i gminach. Zarządzenie Nr 23/203 Wojewody Zachodniopomorskiego Szefa OC Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 czerwca 203 r. w sprawie organizacji i działania wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o skażeniach. Zarządzenie Nr 50/203 Starosty Drawskiego Szefa OC Powiatu z dnia 3 grudnia 203 r. w sprawie organizacji i działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania w Powiecie Drawskim. Zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 stycznia 204 r. do powiatowych planów zarządzania kryzysowego. Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 5

16 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 3. SKRÓTY ZAWARTE W POWIATOWYM PLANIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ALFA AR imr BRAVO CAR CHARLIE DELTA DK DP DW Dz.U. G GCZK GO GW GZZK j.s.t. j.s.t. JRG PSP KDR KSRG KSWSiA LPR MAiC MON MPS MZ NATO nn nn NOP OC OSP Pierwszy stopień alarmowy wg NATO Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Drugi stopień alarmowy wg NATO Centralna Aplikacja Raportująca Trzeci stopień alarmowy wg NATO Czwarty stopień alarmowy wg NATO Droga Krajowa Droga powiatowa Droga wojewódzka Dziennik Ustaw Główny wykonawca Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Grupa Operacyjna Główny wykonawca realizacji zadania zgodnie z siatką bezpieczeństwa Gminny Zespół Zarządzania kryzysowego Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki samorządu terytorialnego Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej Kierujący Działaniami Ratowniczymi Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Obrony Narodowej Materiały pędne i smary Procedura monitorowania North Atlantic Treaty Organization Sieć przesyłowa niskiego napięcia Sieć przesyłowa niskiego napięcia Nieetatowy Oddział Prewencji (Policji) Obrona Cywilna Ochotnicza Straż Pożarna Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 6

17 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PA PA PCPR PCZK PID PIK PINB PIS POZ PPZK PRM PSP PSSE PZZK RDLP RDM Sn Sn SOR SWA SWA SWO SWO SZ RP TŚP TŚP UDZ W WCZK WINB WINB WIOŚ WIS Punkt alarmowania Punkt alarmowania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Punkt Informacji Drogowej Punkt Interwencji Kryzysowej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Państwowa Inspekcja Sanitarna Podstawowa Opieka Zdrowotna Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego Państwowe Ratownictwo Medyczne Państwowa Straż Pożarna Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Regionalna Dyspozycja Mocy Sieć przesyłowa średniego napięcia Sieć przesyłowa średniego napięcia Szpitalny Oddział Ratunkowy System Wykrywania i Alarmowania System Wykrywania i Alarmowania System Wczesnego Ostrzegania System Wczesnego Ostrzegania o skażeniach Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej Toksyczne środki przemysłowe Toksyczne środki przemysłowe Procedura uruchamiania działań reagowania kryzysowego Wspierający Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Weterynaryjna Inspekcja Sanitarna Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 7

18 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WLW WN WN WOPR ZMSz ZRM ZSA ZSA Wojewódzki Lekarz Weterynarii Sieć przesyłowa wysokiego napięcia Sieć przesyłowa wysokiego napięcia Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zastępcze Miejsca Szpitalne Zespół Ratownictwa Medycznego Zintegrowany system alarmowania Zintegrowany system alarmowania Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 8

19 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 4. WSTĘP Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego (PPZK), będący elementem planowania cywilnego, opracowano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 203 r., poz. 66 ze zm.) oraz zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 stycznia 204 r. do powiatowych planów zarządzania kryzysowego. Dokumentem tym Starosta Drawski reguluje zasady realizacji zadań przypisanych mu w art.35 ust. 2 i ust.3 pkt 3-4 ustawy z dnia 5 czerwca 998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 203 r., poz.595 ze zm.). PPZK opracowany został dla czterech etapów zarządzania kryzysowego: - zapobiegania, - przygotowania, - reagowania, - odbudowy tj. usuwania skutków oraz odtwarzania zasobów i infrastruktury krytycznej, w odniesieniu do lub zdarzenia stwarzającego sytuację kryzysową naruszającą stan bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego spowodowaną wystąpieniem: - katastrofy naturalnej, - awarii technicznej, - działań terrorystycznych wywołujących katastrofy naturalne lub awarie techniczne i innych sytuacji naruszających porządek i bezpieczeństwo publiczne powiatu. Plan został opracowany z wykorzystaniem podejścia funkcyjnego, które zakłada, że kierując bezpieczeństwem powiatu należy realizować określone zadania funkcyjne, jak np. : planowanie, doskonalenie obowiązujących rozwiązań, nawiązywanie i doskonalenie współdziałania, ostrzeganie, alarmowanie ludności, informowanie, monitorowanie, działania ratownicze, udzielanie pomocy medycznej i społecznej, ewakuację, szkolenie, edukowanie, bilansowanie zasobów itp. W celu ułatwienia w korzystaniu z danych zawartych w planie, dokumenty planu zostały podzielone na tematyczne teczki (opracowania). Plan główny na : część ogólną zawierającą uzgodnienia PPZK i jego aktualizację, wykaz aktów prawnych przywołanych w planie i stosowanych skrótów oraz charakterystykę powiatu; 2 charakterystykę zagrożeń powiatu oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej (na podstawie art. 34 ust.2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym odstąpiono od opracowania mapy ryzyka i mapy zagrożeń); 3 zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpie- czeństwa, 4 zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych, 5 zadania określone planami działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ustawy z dnia 27 kwietnia 200 r. Prawo ochrony środowiska. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych na : zadania w zakresie monitorowania zagrożeń; 2 tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej; 3 procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych; 4 współdziałanie między siłami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej. Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Zbigniew Marek 9

20 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załączniki funkcjonalne lokalne plany realizacji danej funkcji (zadania), przedstawiające koncepcję i zasady postępowania oraz określające rolę i czynności osób i instytucji związanych z wykonywaniem tych funkcji. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym PPZK zawiera : ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 2 ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 3 ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 4 ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 5 ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 6 ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 7 ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 8 ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 9 ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 0 - Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej. - Organizacja łączności. - Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania. - Zasady informowania ludności o ch i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń. - Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych. - Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej. - Organizacja ochrony przed mi charakterystycznymi dla danego obszaru. - Wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie zarządzania kryzysowego. - Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód. - Wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie powiatu drawskiego, objętej planem zarządzania kryzysowego. Upubliczniona część Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego nie zawiera procedur reagowania kryzysowego, określających sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz załącznika funkcjonalnego nr 8 - wykazu zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie. Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Zbigniew Marek 20

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 2 Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE. 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art. 17 ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Źródło: http://duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/przepisy-prawne/rozporzadzenia/7101,rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 18 lutego 2017, 00:18 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Działając

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne

Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne Jacek Smyczyński SA PSP Kraków Trąby powietrzne, huragany

Bardziej szczegółowo

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego URZĄD GMINY STRZELECZKI Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych ZATWIERDZAM Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego Strzeleczki 2016 2 W S T Ę P 3 SPIS TREŚCI Strona 1. Dokumenty odniesienia 4 2. Cel Planu

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Powiatu Poznańskiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu 24 października 2014 (Cykl aktualizacji )

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Powiatu Poznańskiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu 24 października 2014 (Cykl aktualizacji ) PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Powiatu Poznańskiego Starostwo Powiatowe w Poznaniu 24 października 2014 (Cykl aktualizacji 2014 2016) SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. OPINIA ZESPÓŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr 0050.416.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Działając na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 3 Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 03.02.2014r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK 10.02.2015 r. PREWENCJA KRYZYSOWA 1. ZNAJOMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 1 Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA SPO-12 OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA I. Cel procedury, koordynator działań,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE W KRAPKOWICACH WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH ZATWIERDZAM /-/ z Up. Wojewody Opolskiego Henryk Śleziak Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 28.07.2014r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości

Bardziej szczegółowo

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH ROLA SIŁ ZBROJNYCH RP WE WSPARCIU ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH AGENDA 1. Słów kilka o transformacji Sił Zbrojnych RP. 2. Ramy prawne użycia SZ RP w sytuacjach kryzysowych.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU REFERAT BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁOŻENIA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK, 18.02.2016 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Prezentacja nr 1 Powódź odpowiedzialność prawna i zadania Opracował: kpt. mgr inż. Mateusz Caputa 1.Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 36. ZARZĄDZENIE Nr 23. z dnia 13 grudnia 2013 r.

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 36. ZARZĄDZENIE Nr 23. z dnia 13 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 36 ZARZĄDZENIE Nr 23 MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wytycznych do wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWA) oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA STAROSTY ŚREDZKIEGO DO GMINNYCH PLANÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ZALECENIA STAROSTY ŚREDZKIEGO DO GMINNYCH PLANÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik do zarządzenia Nr 10/2014 Starosty Średzkiego z dnia 9 czerwca 2014 roku ZALECENIA STAROSTY ŚREDZKIEGO DO GMINNYCH PLANÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rozdział I ELEMENTY SKŁADOWE PLANÓW ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja stopni zagrożenia dla zjawisk meteorologicznych stosowana w ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW-PIB od

Klasyfikacja stopni zagrożenia dla zjawisk meteorologicznych stosowana w ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW-PIB od Klasyfikacja stopni dla zjawisk meteorologicznych stosowana w ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW-PIB od 1.11.2013 Zjawisko 1) 1 2 3 Silny wiatr Oblodzenie - - Przymrozki - - Roztopy Upał Silny mróz Intensywne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 3 Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie,art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OBRONA CYWILNA REALIZACJA ZADAŃ OBRONNYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ŚCIŚLE TAJNE TAJNE POUFNE ZASTRZEŻONE ODPOWIEDNIK W JĘZYKU ANGIELSKIM TOP SECRET SECRET CONFIDENTIAL

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 5 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Namysłowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Namysłowie Ocena możliwości wykorzystania środków Przyjęty tryb uruchamiania Czas uzyskania pełnej gotowości Ocena możliwości wykorzystania środków Przyjęty tryb uruchamiania Czas uzyskania pełnej gotowości Powiatowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 2. Cel Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego... 3. Arkusz uzgodnień... 4. Arkusz aktualizacji..

SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 2. Cel Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego... 3. Arkusz uzgodnień... 4. Arkusz aktualizacji.. SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 4 2. Cel Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego... 8 3. Arkusz uzgodnień... 9 4. Arkusz aktualizacji.. 12 5. Opinia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego...

Bardziej szczegółowo

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU.

I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2010 z dnia 29.12.2010 r. I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2010 ROKU. Głównym zadaniem w 2010 roku było w zakresie: 1. W zakresie zarządzania kryzysowego: Monitorowanie zdarzeń

Bardziej szczegółowo

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA SPO-13 OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA I. Cel procedury, koordynator działań, podstawy prawne Cel procedury Koordynator działań Uczestnicy Określenie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie

ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie ZARZADZENIE Nr. 57/2013 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 21 października 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014 Powiatowy

Bardziej szczegółowo

SO MM. PZK Str. 2 / 450

SO MM. PZK Str. 2 / 450 PZK Str. 2 / 450 SPIS TREŚCI 1. DOKUMENTY ODNIESIENIA.... 6 1.1. Akty prawne... 6 1.1.1. Ustawy:... 6 1.1.2. Rozporządzenia... 9 1.1.3. Akty prawa miejscowego... 10 1.2. Plany zewnętrzne:... 11 1.3. Plany

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu województwa lubuskiego jest priorytetowym zadaniem dla wszystkich szczebli administracji samorządowej i rządowej. Wojewoda

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014 Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie: wprowadzenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego dotyczących ogólnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3.

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Rodzajowość bezpieczeństwa 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa

Bardziej szczegółowo

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA LATA 2009-2011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚWIETLE NOWYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚWIETLE NOWYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚWIETLE NOWYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH 09.03.2011 WYDZIAŁ BEZPIECZENISTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SŁUPSK 2011 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarzadzaniu kryzysowym ZMIANY:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym ZARZĄDZENIE NR 21/2012 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin. Na podstawie art. 17 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja stopni zagrożenia dla zjawisk meteorologicznych stosowana w ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW-PIB

Klasyfikacja stopni zagrożenia dla zjawisk meteorologicznych stosowana w ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW-PIB Klasyfikacja stopni dla zjawisk meteorologicznych stosowana w ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW-PIB Zjawisko Silny wiatr Oblodzenie - - Przymrozki - - Roztopy Upał Silny mróz Intensywne opady deszczu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ ZAKRES NADZORU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA NAD ZAKŁADAMI MOGĄCYMI SPOWODOWAĆ POWAŻNE AWARIE Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa;

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa; Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych: Mirosław Gierczak tel.: 71 340 69 62 Zastępca Kierownika Oddziału: Bogdan Romanowski tel.: 71 340 65 50 ZADANIA ODDZIAŁU: 1) wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta Zadania Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań obrony cywilnej na terenie miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 171/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 grudnia 2008 r. Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZGORZELEC WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

URZĄD MIASTA ZGORZELEC WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĄD MIASTA ZGORZELEC WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO TEMAT: PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU. CEL: Zapoznanie z wynikami kontroli NIK oraz procedurą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 22 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Małkinia Górna. Na podstawie art. 17 pkt 6 i 7 art. 138

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Powiatu Nyskiego

Charakterystyka Powiatu Nyskiego Charakterystyka Powiatu Nyskiego Powiat Nyski położony jest w południowo -zachodniej części województwa opolskiego, we wschodniej części Przedgórza Sudeckiego na Obniżeniu Otmuchowskim. Od południa granicę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 12 Priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE Zarządzanie kryzysowe to dzielność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na: 1)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15 czerwca 2011r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15 czerwca 2011r. Zarządzenie Nr 0050.36.2011 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie organizacji lokalnego systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Krzyżanowice Na podstawie art. 17 ust. 7 i art.138 ust.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE W NAMYSŁOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBYWATELSKICH ZATWIERDZAM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTA NAMYSŁOWSKI ANDRZEJ MICHTA Namysłów 2016 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ostrów Mazowiecka 28 stycznia 2014 roku

Ostrów Mazowiecka 28 stycznia 2014 roku ZASADY POSTĘPOWANIA I PROCEDURY PODEJMOWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW OSTROWSKIEGO POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SYTUACJI WYSTĄPIENIANA TERENIE POWIATU KATASTROFY DROGOWEJ, KOLEJOWEJ

Bardziej szczegółowo

ROLA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W USUWANIU SKAŻEŃ NA WODACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

ROLA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W USUWANIU SKAŻEŃ NA WODACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM SEMINARIUM NA TEMAT WYNIKÓW WDRAŻANIA PROJEKTU UE RIVER SHIELD W POLSCE RS/PL/SEM.3/R.3 (Gorzów Wielkopolski, 23 kwietnia 2008 r.) ROLA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W USUWANIU SKAŻEŃ NA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R.

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. (Projekt) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA

PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJ URZĘDU GMINY LIMANOWA SO.5551..01 ZATWIERDZAM : -/Wójt Gminy Limanowa inż. Władysław Pazdan/- PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne

Obowiązujące akty prawne Urząd Miasta Racibórz http://www.raciborz.pl/urzad/obow_akty_pr/printpdf Obowiązujące akty prawne I. KONWENCJE I UMOWY MIĘDZYNARODOWE Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r.,

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja planu stan na dzień 2013-11-05

Aktualizacja planu stan na dzień 2013-11-05 Aktualizacja planu stan na dzień 2013-11-05 SPIS TREŚCI 1 DOKUMENTY ODNIESIENIA... 5 1.1 Akty prawne... 5 1.1.1 Ustawy:... 5 1.1.2 Rozporządzenia... 6 1.1.3 Akty prawa miejscowego... 7 1.2 Plany zewnętrzne:...

Bardziej szczegółowo

1/ Procedury ostrzegania i informowania ludności w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

1/ Procedury ostrzegania i informowania ludności w przypadku wystąpienia poważnej awarii. Informacja dotycząca zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice w Goczałkowicach Zdroju ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 64/2011 Starosty Lubartowskiego w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zatwierdzam REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 14 ust. 7-12 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ROLA I ZADANIA POLICJI W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM Z Ustawy o Policji 2 Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 04.12.2015r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.

Bardziej szczegółowo

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r.

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r. NARADA SZKOLENIOWA ROLA I ZADANIA ORAZ ZAKRES UPRAWNIEŃ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA ORAZ SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ W INSTYTUCJACH, PRZEDSIĘBIORSTWACH ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA \ URZĄD

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2013. Burmistrza Słubic. z dnia 6 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 44/2013. Burmistrza Słubic. z dnia 6 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Słubic z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu

Bardziej szczegółowo