POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO"

Transkrypt

1 STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK ZM Z A T W I E R D Z A M Wojewoda Zachodniopomorski Marek TAŁASIEWICZ Szczecin, dnia r. POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTA DRAWSKI Stanisław CYBULA Drawsko Pomorskie, wrzesień 204

2 STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN GŁÓWNY Drawsko Pomorskie, wrzesień 204

3 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN GŁÓWNY SPIS TREŚCI. Arkusz uzgodnień Akty prawne przywołane w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego Skróty zawarte w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego WSTĘP CHARAKTERYSTYKA POWIATU POSTANOWIENIA KOŃCOWE Arkusz aktualizacji.. 25 CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ ORAZ OCENA RYZYKA ICH WYSTĄPIENIA, W TYM DOTY- CZĄCYCH INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ 8. METODYKA OCENY RYZYKA WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ KLASYFIKACJA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH KATALOG ZAGROŻEŃ POWIATU DRAWSKIEGO 3 Pożar Pożar połączony z wybuchem Upał Silny mróz Oblodzenie Przymrozki Roztopy Intensywny opad deszczu Intensywny opad śniegu Opady marznące Zawieje /zamiecie śnieżne Silny wiatr.. 46 Burze / burze z gradem Silne burze / silne burze z gradem.. 48 Silna mgła Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 3

4 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN GŁÓWNY Mgła osadzająca szadź Zakażenie ludzi Zakażenie zwierząt Zakażenie środowiska roślinnego Plaga szkodników. 54 Trzęsienie ziemi Awaria systemu elektroenergetycznego.. 56 Awaria systemu dostaw paliw Awaria systemu dystrybucji gazu. 59 Awaria systemu telekomunikacyjnego Awaria systemu informatycznego Awaria z uwolnieniem niebezpiecznej substancji chemicznej Awaria z uwolnieniem substancji promieniotwórczej Katastrofa budowlana Zagrożenia w ruchu drogowym Zagrożenia w ruchu kolejowym Zagrożenia w żegludze powietrznej Zachwianie systemów finansowych Zachwianie systemu zaopatrzenia w żywność Zachwianie systemu zaopatrzenia w wodę.. 73 Zachwianie systemu ochrony zdrowia. 74 Zachwianie sprawności działania administracji publicznej Zachwianie zdolności działania służb ratowniczych Zagrożenie terrorystyczne Zamieszki Migracja ludności Zagrożenie bezpieczeństwa imprez masowych Zgromadzenie z dużą ilością uczestników Niepokoje społeczne Znalezisko przedmiotów niebezpiecznych Zagrożenia strukturalne Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 4

5 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN GŁÓWNY ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W FORMIE SIATKI BEZPIECZEŃSTWA. ZADANIA I OBOWIĄZKI ORGANÓW KIERUJĄCYCH I OGNIW UCZESTNI- CZĄCYCH W KIEROWANIU ZARZĄDZANIEM KRYZYSOWYM POWIATU DRAWSKIEGO Starosty Drawskiego Członka Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 87 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego. 88 pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego.. 90 dyżurnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.. 9 pracowników Starostwa Powiatowego kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu ekspertów - doradców - specjalistów.. 92 burmistrzów - wójtów ZADANIA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEGO FAZACH SIATKA BEZPIECZEŃSTWA ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW PLANOWANYCH DO WYKORZYSTANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 4. SIŁY I ŚRODKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI STAROSTY DRAWSKIEGO ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW PLANOWANYCH DO WYKORZY- STANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH SIŁY I ŚRODKI KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO SIŁY I ŚRODKI POLICJI I STRAŻY GMINNYCH SIŁY I ŚRODKI PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I OCHRONY ZDROWIA SIŁY I SRODKI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH I WOJSKOWEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SIŁY I ŚRODKI WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO I INNYCH PODMIOTÓW RATOWNICZYCH PRZEWIDZIANYCH DO RATOWNICTWA WODNEGO 7 2. ZESTAWIENIE SPRZĘTU W MAGAZYNACH PRZECIWPOWO- DZIOWYCH W POWIECIE DRAWSKIM MIEJSCA DO ZAKWATEROWANIA W POWIECIE DRAWSKIM 2 Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 5

6 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN GŁÓWNY 23. SIŁY I ŚRODKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU DRAWSKIEGO. 22 ZADANIA OKREŚLONE PLANAMI DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH 24. OCHRONA POWIETRZA ZALICZENIE OBSZARU POWIATU DRAWSKIEGO DO STREFY OCENY JAKOŚCI POWIATRZA ORGANIZACJA REALIZACJI ZADAŃ PLANU DZIAŁAŃ KRÓTKO- TERMINOWYCH 23 Plan działań krótkoterminowych 25 Tryb i sposób ogłaszania o zaistnieniu przekroczeń 25 Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 6

7 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. ARKUSZ UZGODNIEŃ Nazwa jednostki organizacyjnej Zakres przeprowadzonych uzgodnień Potwierdzenie (data i podpis) DYREKTOR Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim Cały Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego Cały Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim Cały Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim W części dotyczącej kompetencji i zadań inspekcji sanitarnej Powiatowy Lekarz Weterynarii w Drawsku Pomorskim W części dotyczącej kompetencji i zadań inspekcji weterynaryjnej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie Kierownik Oddziału w Drawsku Pomorskim Dyrektor Drawskiego Centrum Specjalistycznego Szpitale Polskie S.A. w Drawsku Pomorskim W części dotyczącej kompetencji i zadań nadzoru budowlanego W części dotyczącej kompetencji i zadań inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa W części dotyczącej zadań Centrum w zakresie ratownictwa medycznego i lecznictwa szpitalnego Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 7

8 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Nazwa jednostki organizacyjnej Zakres przeprowadzonych uzgodnień Potwierdzenie (data i podpis) Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Naczelnik Wydziału Finansowego w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim W części dotyczącej zadań Wydziału W części dotyczącej zadań Wydziału W części dotyczącej zadań Wydziału W części dotyczącej zadań Wydziału W części dotyczącej zadań Wydziału W części dotyczącej zadań Wydziału Kancelaria Starosty w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim W części dotyczącej zadań Wydziału Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim Dyrektor Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim W części dotyczącej zadań w zakresie pomocy społecznej W części dotyczącej zadań w zakresie pomocy psychologicznej Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 8

9 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Nazwa jednostki organizacyjnej Zakres przeprowadzonych uzgodnień Potwierdzenie (data i podpis) Kierownik Terenowego Oddziału w Drawsku Pomorskim Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim W części dotyczącej kompetencji i zadań Terenowego Oddziału W części dotyczącej kompetencji i zadań zarządcy dróg powiatowych Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim W części dotyczącej kompetencji i zadań zarządcy dróg wojewódzkich Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 9

10 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2. AKTY PRAWNE PRZYWOŁANE W POWIATOWYM PLANIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483); Ustawa z dnia 4 września 997 r. o działach administracji rządowej. (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.); Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 3, poz. 206, z późn. zm.); Ustawa z dnia 5 czerwca 998 r. o samorządzie województwa. (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz.590, z późn. zm.); Ustawa z dnia z dnia 5 czerwca 998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 203 r., poz. 595); Ustawa z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59, z późn. zm.); Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. (Dz. U. z 203 r. poz.66)); Ustawa z dnia 8 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.); Ustawa z dnia 2 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym. (Dz. U. Nr 3, poz. 985, z późn. zm.); Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. Nr 56, poz. 30, z późn. zm.); Ustawa z dnia 2 listopada 967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. z 202 r. poz. 46); Ustawa z dnia 6 kwietnia 990 r. o Policji. (Dz. U. z 20 r. Nr 287, poz. 687, z późn. zm.); Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504, z późn. zm.); Ustawa z dnia 24 sierpnia 99 r. o Państwowej Straży Pożarnej. (Dz. U. z 2009 r. Nr 2, poz. 68, z późn. zm.); Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 99r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 78, poz. 380 j. t. z pózn. zm.) Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr. 9, poz. 40, z późn. zm.); Ustawa z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (Dz. U. z 20 r. Nr 22, poz. 263, z późn. zm.); Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. (Dz. U. Nr 234, poz. 570, z późn. zm.); Ustawa z dnia 6 września 200 r. Prawo farmaceutyczne. (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 27, z późn. zm.); Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. (Dz. U. z 200 r. Nr 2, poz. 744, z późn. zm.); Ustawa z dnia 2 sierpnia 997 r. o ochronie zwierząt. (Dz. U. z 2003 r. Nr 06, poz. 002); Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 0

11 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Ustawa z dnia marca 2004 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. (Dz. U. z 2008 r. Nr 23, poz. 342); Ustawa z dnia 5 kwietnia 20 r. o działalności leczniczej. (Dz. U. Nr 2, poz. 654, z późn. zm.); Ustawa z dnia 30 sierpnia 99 r. o zakładach opieki zdrowotnej. (Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz. 98, z późn. zm.); Ustawa z dnia 20 lipca 99 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.); Ustawa z dnia 27 kwietnia 200 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 50, z późn. zm.); Ustawa z dnia 4 grudnia 202 r. o odpadach. (Dz. U. z 203 r. Nr 2); Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 3 września 996r. (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz j. t. z pózn. zm.) Ustawa z dnia 8 lipca 200 r. Prawo wodne. (Dz. U. z 202 r., poz. 45, z późn. zm); Ustawa z dnia 6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 220, z późn. zm.); Ustawa z dnia 28 września 99 r. o lasach. (Dz. U. z 20 r. Nr 2, poz. 59, z późn. zm.); Ustawa Prawo łowieckie z dnia 3 października 995 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 27, poz.066); Ustawa z dnia 7 lipca 994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 200 r. Nr 243, poz. 623, z późn. zm.); Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 202 r., poz. 647, z późn. zm.); Ustawa z dnia sierpnia 200 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. Nr 84, poz. 906, z późn. zm.); Ustawa z dnia 7 czerwca 200 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. z 2006 r. Nr 23, poz. 858); Ustawa z dnia 20 czerwca 997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 202 r., poz. 37, z późn. zm.); Ustawa z dnia 2 marca 985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 2007 r. Nr 9, poz. 5, z późn. zm.); Ustawa z dnia 6 września 200 r. o transporcie drogowym. (Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 874); Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. (Dz. U. z 2007 r. Nr 6, poz. 94); Ustawa z dnia 9 sierpnia 20 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 367); Ustawa z dnia 23 listopada 202 r. Prawo pocztowe. (Dz. U. z 202 r., poz. 529); Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. (Dz. U. z 202 r. Nr 264, z późn. zm.); Ustawa z dnia 0 kwietnia 997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 202 r., poz. 059); Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek

12 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. (Dz. U. z 202 r., poz. 933, z późn. zm.); Ustawa z dnia 6 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. (Dz. U. Nr 7, poz. 800, z późn. zm.); Ustawa z dnia 8 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. (Dz. U. z 2008 r. Nr 33, poz. 849, z późn. zm.); Ustawa z dnia 22 czerwca 200 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233, z późn. zm.); Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz. U. z 200 r. Nr 36, poz. 94, z późn. zm.); Ustawa z dnia 2 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych. (Dz. U. z 2005 r. Nr 87, poz. 577); Ustawa z dnia 5 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 29); Ustawa z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z 203 r., poz. 82); Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. z 2006 r. Nr 39, poz.992, z późn. zm.); Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 45, z późn. zm.); Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. (Dz. U. Nr 50, poz. 249, z późn. zm.); Ustawa z dnia 3 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. (Dz. U. Nr 58, poz. 2, z późn. zm.); Ustawa z dnia 20 grudnia 990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 29, z późn. zm.); Ustawa z dnia 23 maja 99 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. (Dz. U. Nr 55, poz. 236, z późn. zm.); Ustawa z dnia 8 czerwca 200 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. (Dz. U. z 200 r., Nr 72, poz. 763); Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 568, z późn. zm.); Ustawa Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 984 r. (Dz.U. z 984 r. Nr 5, poz.24 z późn. zm.); Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. (Dz. U. z 200 r. Nr 29, poz. 54, z późn. zm.); Ustawa z dnia 24 sierpnia 200 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. (Dz. U. Nr 23, poz. 353, z późn. zm.); Ustawa z dnia 2 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. (Dz. U. z 202 r., poz. 329, z późn. zm.); Ustawa z dnia 29 sierpnia 997 r. o strażach gminnych. (Dz.U. z 997 r. Nr 23, poz.779); Ustawa z dnia 2 maja 999 r. o broni i amunicji. (Dz. U. z 202 r., poz. 576); Ustawa z dnia 6 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. (Dz. U. Nr z 200 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.); Ustawa z dnia 28 września 99 r. o kontroli skarbowej. (Dz. U. z 20 r. Nr 4, poz. 24, z późn. zm.); Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 2

13 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Ustawa z dnia 3 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. (Dz. U. z 20 r. Nr 264, poz. 573); Ustawa z dnia 3 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. z 202 r., poz. 680); Ustawa z dnia 3 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. (Dz. U. z 200 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. Nr 57, poz. 240, z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej. (Dz. U. Nr 94, poz. 426); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. (Dz. U. Nr 96, poz. 850); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 203 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu skażeń oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 203 r., poz. 96). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych. (Dz. U. Nr 239, poz. 2030); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeń promieniotwórczych (Dz. U. Nr 98, poz. 988); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa. (Dz. U. Nr 80, poz. 855); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych. (Dz. U. Nr 20, poz. 69); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego. (Dz.U. Nr 35, poz. 34); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (Dz. U. Nr 22, poz.2); Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową. (Dz. U. Nr 66, poz. 334); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 200 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 09, poz. 79); Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 3

14 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa. (Dz. U. Nr 25, poz. 309); Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. (Dz. U. Nr 22, poz. 253); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną. (Dz. U. Nr 225, poz. 934); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. (Dz. U. Nr 58, poz. 405); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 6, poz. 47); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania. (Dz. U. Nr 58, poz. 4); Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 200 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 69, poz. 4, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 20 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. (Dz. U. Nr 46, poz. 239); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 20 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 20 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 55, poz. 99); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 20 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (Dz. U. Nr 282, poz. 654); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 202 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu. (Dz. U. z 202 r., poz. 302); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego. (Dz. U. z 2009 r. Nr 30, poz. 073); Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 4

15 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia3 lipca 200 r. w sprawie szczegółowych zasadach kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym (Dz. U. z 200r. Nr 82, poz. 895); Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz. U. z 2007r. Nr 07, poz. 742); Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów po drogach (Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 040); Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej (Dz. U. z 2004r. Nr 22, poz. 253); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia24 lutego 2009r. w sprawie szczegółowego zakazu uprawnień i obowiązków koordynatora ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2009r. Nr 39, poz. 322); Zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 20 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 7 grudnia 200 r. w sprawie szczegółowych zasad przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o ch w województwach, powiatach i gminach. Zarządzenie Nr 23/203 Wojewody Zachodniopomorskiego Szefa OC Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 czerwca 203 r. w sprawie organizacji i działania wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o skażeniach. Zarządzenie Nr 50/203 Starosty Drawskiego Szefa OC Powiatu z dnia 3 grudnia 203 r. w sprawie organizacji i działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania w Powiecie Drawskim. Zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 stycznia 204 r. do powiatowych planów zarządzania kryzysowego. Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 5

16 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 3. SKRÓTY ZAWARTE W POWIATOWYM PLANIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ALFA AR imr BRAVO CAR CHARLIE DELTA DK DP DW Dz.U. G GCZK GO GW GZZK j.s.t. j.s.t. JRG PSP KDR KSRG KSWSiA LPR MAiC MON MPS MZ NATO nn nn NOP OC OSP Pierwszy stopień alarmowy wg NATO Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Drugi stopień alarmowy wg NATO Centralna Aplikacja Raportująca Trzeci stopień alarmowy wg NATO Czwarty stopień alarmowy wg NATO Droga Krajowa Droga powiatowa Droga wojewódzka Dziennik Ustaw Główny wykonawca Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Grupa Operacyjna Główny wykonawca realizacji zadania zgodnie z siatką bezpieczeństwa Gminny Zespół Zarządzania kryzysowego Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki samorządu terytorialnego Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej Kierujący Działaniami Ratowniczymi Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Obrony Narodowej Materiały pędne i smary Procedura monitorowania North Atlantic Treaty Organization Sieć przesyłowa niskiego napięcia Sieć przesyłowa niskiego napięcia Nieetatowy Oddział Prewencji (Policji) Obrona Cywilna Ochotnicza Straż Pożarna Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 6

17 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PA PA PCPR PCZK PID PIK PINB PIS POZ PPZK PRM PSP PSSE PZZK RDLP RDM Sn Sn SOR SWA SWA SWO SWO SZ RP TŚP TŚP UDZ W WCZK WINB WINB WIOŚ WIS Punkt alarmowania Punkt alarmowania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Punkt Informacji Drogowej Punkt Interwencji Kryzysowej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Państwowa Inspekcja Sanitarna Podstawowa Opieka Zdrowotna Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego Państwowe Ratownictwo Medyczne Państwowa Straż Pożarna Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Regionalna Dyspozycja Mocy Sieć przesyłowa średniego napięcia Sieć przesyłowa średniego napięcia Szpitalny Oddział Ratunkowy System Wykrywania i Alarmowania System Wykrywania i Alarmowania System Wczesnego Ostrzegania System Wczesnego Ostrzegania o skażeniach Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej Toksyczne środki przemysłowe Toksyczne środki przemysłowe Procedura uruchamiania działań reagowania kryzysowego Wspierający Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Weterynaryjna Inspekcja Sanitarna Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 7

18 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WLW WN WN WOPR ZMSz ZRM ZSA ZSA Wojewódzki Lekarz Weterynarii Sieć przesyłowa wysokiego napięcia Sieć przesyłowa wysokiego napięcia Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zastępcze Miejsca Szpitalne Zespół Ratownictwa Medycznego Zintegrowany system alarmowania Zintegrowany system alarmowania Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 8

19 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 4. WSTĘP Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego (PPZK), będący elementem planowania cywilnego, opracowano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 203 r., poz. 66 ze zm.) oraz zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 stycznia 204 r. do powiatowych planów zarządzania kryzysowego. Dokumentem tym Starosta Drawski reguluje zasady realizacji zadań przypisanych mu w art.35 ust. 2 i ust.3 pkt 3-4 ustawy z dnia 5 czerwca 998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 203 r., poz.595 ze zm.). PPZK opracowany został dla czterech etapów zarządzania kryzysowego: - zapobiegania, - przygotowania, - reagowania, - odbudowy tj. usuwania skutków oraz odtwarzania zasobów i infrastruktury krytycznej, w odniesieniu do lub zdarzenia stwarzającego sytuację kryzysową naruszającą stan bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego spowodowaną wystąpieniem: - katastrofy naturalnej, - awarii technicznej, - działań terrorystycznych wywołujących katastrofy naturalne lub awarie techniczne i innych sytuacji naruszających porządek i bezpieczeństwo publiczne powiatu. Plan został opracowany z wykorzystaniem podejścia funkcyjnego, które zakłada, że kierując bezpieczeństwem powiatu należy realizować określone zadania funkcyjne, jak np. : planowanie, doskonalenie obowiązujących rozwiązań, nawiązywanie i doskonalenie współdziałania, ostrzeganie, alarmowanie ludności, informowanie, monitorowanie, działania ratownicze, udzielanie pomocy medycznej i społecznej, ewakuację, szkolenie, edukowanie, bilansowanie zasobów itp. W celu ułatwienia w korzystaniu z danych zawartych w planie, dokumenty planu zostały podzielone na tematyczne teczki (opracowania). Plan główny na : część ogólną zawierającą uzgodnienia PPZK i jego aktualizację, wykaz aktów prawnych przywołanych w planie i stosowanych skrótów oraz charakterystykę powiatu; 2 charakterystykę zagrożeń powiatu oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej (na podstawie art. 34 ust.2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym odstąpiono od opracowania mapy ryzyka i mapy zagrożeń); 3 zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpie- czeństwa, 4 zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych, 5 zadania określone planami działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ustawy z dnia 27 kwietnia 200 r. Prawo ochrony środowiska. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych na : zadania w zakresie monitorowania zagrożeń; 2 tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej; 3 procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych; 4 współdziałanie między siłami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej. Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Zbigniew Marek 9

20 POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załączniki funkcjonalne lokalne plany realizacji danej funkcji (zadania), przedstawiające koncepcję i zasady postępowania oraz określające rolę i czynności osób i instytucji związanych z wykonywaniem tych funkcji. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym PPZK zawiera : ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 2 ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 3 ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 4 ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 5 ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 6 ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 7 ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 8 ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 9 ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 0 - Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej. - Organizacja łączności. - Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania. - Zasady informowania ludności o ch i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń. - Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych. - Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej. - Organizacja ochrony przed mi charakterystycznymi dla danego obszaru. - Wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie zarządzania kryzysowego. - Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód. - Wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie powiatu drawskiego, objętej planem zarządzania kryzysowego. Upubliczniona część Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego nie zawiera procedur reagowania kryzysowego, określających sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz załącznika funkcjonalnego nr 8 - wykazu zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie. Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Zbigniew Marek 20

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014 Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie Urząd Gminy Lasowice Wielkie Egzemplarz pojedynczy ZATWIERDZAM Starosta Kluczborski PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE Wójt Gminy Lasowice Wielkie Opracowała: Irena Urbanowicz Inspektor

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Lubuski Urząd Wojewódzki - Gorzów Wlkp. 2011 r. Spis treści: II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń

SPIS TREŚCI. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń ŁÓDŹ LIPIEC 2011 SPIS TREŚCI Nazwa dokumentu Strona Część I Plan główny 1 Arkusz uzgodnień 4 2 Wstęp 5 3 Ogólna charakterystyka województwa łódzkiego 6 4 Katalog zagrożeń 12 5 Charakterystyka zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2013 Spis treści WSTĘP..4 CZĘŚĆ I PLAN GŁÓWNY.6 Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej... 7 POWÓDŹ...

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE Zatwierdzam Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA BURMISTRZ BYCZYNY Ryszard Grüner Opracował: Lucjan Kędzia Główny specjalista Byczyna

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Zatwierdzam.. PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Prezydent Miasta Sieradza Jacek WALCZAK Sieradz, dn. SIERADZ - 2013 Strona 1 z 194 SPIS TREŚCI Lp. Temat Strona CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO Program przyjęty uchwałą: Rady Miasta Torunia Nr 198/07 z dnia 28.11.2007 Rady Powiatu Toruńskiego Nr X/66/07 z dnia 5.12.2007

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D M I A S T A W K I E L C A C H

U R Z Ą D M I A S T A W K I E L C A C H U R Z Ą D M I A S T A W K I E L C A C H ZATWIERDZAM WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Bożentyna Pałka-Koruba Kielce, dnia...2011 roku POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO DYREKTOR WZKiB UM KIELCE PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wybrane problemy gminnego zarządzania kryzysowego w czasie powodzi i usuwania jej skutków mgr inż. Jan Czech PRACA PODYPLOMOWA PROMOTOR

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI OC.5562.3.2013 PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA AKCEPTUJĘ Wójt Gminy Zielona Góra UZGODNIONO Starosta Zielonogórski Strona

Bardziej szczegółowo

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2012 Spis treści Spis treści PROTESTY SPOŁECZNE... 31 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE.... 32 WSTĘP..4 CZĘŚD I PLAN GŁÓWNY... 6 Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka

Bardziej szczegółowo

1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych

1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych II. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ 1 SPIS TREŚCI II. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych 1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY

OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY ZATWIERDZAM Nowe Piekuty, 24.10.2013 r. Szef Obrony Cywilnej IK.5550.1.2013 PLAN OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY UZGODNIONO 1 I PLAN GŁÓWNY 2 Spis treści. I PLAN GŁÓWNY... 2 1) Zarządzenie wprowadzające

Bardziej szczegółowo

9.4 Standardowe procedury operacyjne

9.4 Standardowe procedury operacyjne 9.4 Standardowe procedury operacyjne WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNO-OBYWATELSKICH I OBRONNYCH 214 WYKAZ standardowych procedur operacyjnych (SPO) Numer procedury Nazwa procedury Strona SPO 1 Organizowanie punktu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM Dr hab. inż. Edward Kołodziński prof. UWM Katedra Informatyki Stosowanej WNT Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie www.uwm.edu.pl/kis ekolodzinski@wp.pl WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 5 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego Spis treści. Cel i założenia Planu...6. Podstawowe definicje związane z zagrożeniem powodziowym...7. Zasady aktualizacji Planu...8. Adresaci Planu...8. Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego....

Bardziej szczegółowo

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą ZARZĄD POWIATU W KOŚCIANIE P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego n a l ata 2012-2015 z perspektywą n a l ata 2016-2019 ( a k tualizacja I) P R O J E K T Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ dla WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ dla WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT Zatwierdzam WOJEWODA ŁÓDZKI Jolanta Chełmińska PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ dla WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT Opracowanie: Oddział Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WYDZIAŁ ANALIZ KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3

BIULETYN WYDZIAŁ ANALIZ KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3 WYDZIAŁ ANALIZ BIULETYN KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Część II Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych II KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH 298 Zadania w zakresie monitorowania

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH MIASTA OLSZTYN I POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH MIASTA OLSZTYN I POWIATU OLSZTYŃSKIEGO ZATWIERDZA (Prezydent Miasta Olsztyn) (Starosta Olsztyński) PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH MIASTA OLSZTYN I POWIATU OLSZTYŃSKIEGO NA 2006 R O L S Z T Y N 2005 1 CZĘŚĆ I OPISOWO - TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia

Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia Warszawa, czerwiec 2008r. 2 Wprowadzam do użytku w organach obrony cywilnej Instrukcję w sprawie zasad ewakuacji

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU Projekt z dnia 20 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. Program Strategiczny Ochrona Środowiska

Załącznik do uchwały Nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. Program Strategiczny Ochrona Środowiska Załącznik do uchwały Nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. Program Strategiczny Ochrona Środowiska Spis treści 1. WPROWADZENIE... 6 Warunki korzystania z wód regionu

Bardziej szczegółowo