2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Informator 2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE

2 Szanowni Państwo, w Wasze ręce trafia właśnie kolejny informator studiów podyplomowych studiów, które cieszą się niesłabnącą popularnością zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Studia podyplomowe to odpowiedź WSPA na potrzeby rozwijającego się społeczeństwa wiedzy, gdzie umiejętności są najważniejszym kapitałem. Poszerzają umiejętności słuchaczy w określonym, silnie sprofilowanym kierunku. Stwarzają szanse na poszerzenie wiedzy i umiejętności dla tych, którzy mają ukończone studia wyższe, nie mniej jednak pragną nadal rozwijać się w dziedzinie z obszaru swoich zainteresowań lub tych, w przypadku których ten wymóg jest stawiany przez pracodawcę. We współczesnym świecie następuje coraz szybsza dyfuzja wiedzy, informacji i technologii. Aby osiągnąć sukces w tych nowych warunkach konieczny jest stały rozwój jednostek i organizacji. Wiedza przekazywana na studiach podyplomowych to doskonała inwestycja w know-how jednostki i organizacji. Dlatego coraz częściej już same firmy dostrzegają konieczność kształcenia ustawicznego pracowników. Taka inwestycja to podstawa zarządzania wiedzą w firmie. WSPA posiada w swojej aktualnej ofercie blisko 40 kierunków, będących odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Chcąc w pełni realizować oczekiwania naszych klientów, programy studiów są wciąż udoskonalane: powstają nowe, atrakcyjne kierunki. W nowym roku akademickim będą to: Coaching, Edytorstwo, Projektowanie i realizacja badań społecznych, Realizacja i zarządzanie projektami UE, Zarządzanie gospodarką energetyczną gmin, Zarządzanie ochroną środowiska, Zarządzanie prawami autorskimi, Zarządzanie sprzedażą, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Korzystając z pomocy unijnej, Uczelnia realizuje z powodzeniem dofinansowywane studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Edukacja dla przedsiębiorczości. Ogromne zainteresowanie tego typu studiami skłoniło nas do składania nowych wniosków i projektów, licząc na realizację w kolejnych latach. Pamiętając o jakości, staramy się zapewnić doskonałą kadrę dydaktyczną doświadczonych wykładowców uczelni lubelskich oraz osiągających sukcesy praktyków w poszczególnych branżach. Dzięki ich umiejętnościom każdy słuchacz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zdobywa najbardziej aktualną wiedzę na najwyższym poziomie. Naszym studentom oferujemy bardzo dobre zaplecze lokalowe oraz profesjonalną bazę urządzeń i materiałów edukacyjnych, m.in. szybkie komputery, wysokiej jakości sprzęt multimedialny oraz Internet. Wszystko to robimy po to, aby zdobywanie wiedzy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odbywało się według najlepszych światowych standardów. Życzę Państwu udanej inwestycji w swoją przyszłość z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz wielu sukcesów zawodowych. Edyta Truszkowska Kanclerz WSPA 1

3 2 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE

4 SPIS TREŚCI List Kanclerza O Uczelni Oferta edukacyjna Administrowanie sieciami komputerowymi 10 Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna Bankowość Biznesowy doradca personalny Coaching NOWOŚĆ Edytorstwo NOWOŚĆ 15 Egzekucja administracyjna problematyka egzekucji administracyjnej z elementami egzekucji cywilnej 16 Ekonomika w mediach 17 Etyka w szkole Handel zagraniczny Komunikacja społeczna 20 Mediator alternatywne metody rozwiązywania sporów, negocjacje, mediacje i arbitraż Menedżer systemów zarządzania Międzynarodowe prawo biznesu Podatki 24 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Projektowanie i realizacja badań społecznych NOWOŚĆ Protokół dyplomatyczny z elementami politologii Przygotowywanie projektów i zarządzanie funduszami UE 28 Psychologiczne podstawy biznesu 29 Public relations 30 Rachunkowość budżetowa Rachunkowość i finanse Realizacja i zarządzanie projektami UE NOWOŚĆ Stosunki międzynarodowe i wiedza o społeczeństwie Systemy baz danych Transport - Spedycja - Logistyka Trener biznesu Ubezpieczenia Urzędnik Europejski 39 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Zarządzanie firmą na rynku UE Zarządzanie gospodarką energetyczną gmin NOWOŚĆ 42 Zarządzanie i marketing Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Zarządzanie ochroną środowiska NOWOŚĆ 45 Zarządzanie ochroną zdrowia Zarządzanie oświatą Zarządzanie prawami autorskimi NOWOŚĆ Zarządzanie projektami 49 Zarządzanie sprzedażą NOWOŚĆ Zarządzanie w administracji i samorządzie terytorialnym Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa NOWOŚĆ Zarządzanie zasobami ludzkimi

5 O UCZELNI Działalność Uczelni Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie została utworzona przez Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych w sierpniu 1998 roku za zgodą Ministra Edukacji Narodowej. Została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod nr 6 i była pierwszą uczelnią tego typu na Lubelszczyźnie. Obecnie Uczelnia kształci studentów na 7 kierunkach licencjackich: Administracja, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Finanse i rachunkowość, Politologia, Socjologia, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie, 3 kierunkach inżynierskich: Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Transport, uzupełniających studiach magisterskich na kierunku: Socjologia. Ponadto, osobom z wyższym wykształceniem, Uczelnia oferuje możliwość podwyższenia kwalifikacji na 44 kierunkach studiów podyplomowych. Organizuje również specjalistyczne kursy i szkolenia. Uczelnia realizowała projekty współfinansowane ze środków pomocowych. W ramach programu Phare 2000 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji zrealizowała projekt Rozwój Zasobów Ludzkich szkolenia i poradnictwo biznesowe dla osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem oraz szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim. Była również realizatorem projektu Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich Planowanie Rozwoju Regionalnego finansowanego przez Bank Światowy. W styczniu 2007 roku WSPA zakończyła projekt Wyspa przedsiębiorczości studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw w ramach schematu A Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr, Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W listopadzie 2007 roku uczelnia zakończyła współpracę z WYG International Sp. z. o.o. przy realizacji studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi realizowanych w ramach Projektu Inwestycja w kadry II współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich , Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy; Działanie 2.3 Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki: schemat b. Na początku tego roku Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zakończyła realizację projektów dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 1) WySPA kwalifikacji. Szkolenia ogólne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z województwa lubelskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 2) Aktywna mama Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 4 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE

6 Obecnie WSPA realizuje jako lider lub partner następujące projekty: 1) Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw POKL Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.1: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałanie 2.1.1: Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. 2) Szkolenia przekwalifikowujące dla osób odchodzących z rolnictwa z terenu powiatów: kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego i opolskiego POKL Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 3) Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności w województwie lubelskim POKL Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 4) Era inżyniera rozwój potencjału edukacyjnego Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie POKL Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 5) Zawodowo aktywni kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego POKL Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 6) Większe umiejętności większe możliwości. Szkolenia dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego POKL Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Od lipca 2010 roku WSPA rozpocznie rekrutację na kolejne działania projektowe: 1) Wyspa kwalifikacji studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z województwa lubelskiego POKL Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.1: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałanie 2.1.1: Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. 2) Zarządzanie kapitałem ludzkim studia menedżerskie MBA realizowane we współpracy z WYG International Sp. z. o.o. POKL Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.1: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałanie 2.1.3: Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników. 5

7 6 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE Studia podyplomowe Pierwsze studia podyplomowe powstały w 1996 roku. Były one realizowane we współpracy z Politechniką Lubelską, jeszcze w ramach Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych Sp. z o.o. w Lublinie założyciela Uczelni. Były to kierunki: Zarządzanie i marketing oraz Informatyka przemysłowa. W następnym 1997 roku, tym razem we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, zostały uruchomione studia podyplomowe z zakresu Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a rok później z Komunikacji społecznej public relations oraz Zarządzania w administracji i samorządzie terytorialnym. Od 1999 roku Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie już samodzielnie organizowała kolejnekierunki studiów podyplomowych. W nowym roku akademickim 2010/2011 WSPA planuje uruchomić nowe kierunki studiów podyplomowych: Coaching, Edytorstwo, Projektowanie i realizacja badań społecznych, Realizacja i zarządzanie projektami UE, Zarządzanie gospodarką energetyczną gmin, Zarządzanie ochroną środowiska, Zarządzanie prawami autorskimi, Zarządzanie sprzedażą, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Organizacja nauki Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie trwają dwa lub trzy semestry w zależności od kierunku studiów. Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie, zazwyczaj w godzinach od 8.00 do W semestrze zimowym w roku akademickim 2010/2011 zajęcia rozpoczną się w październiku 2010 roku, a zakończą w czerwcu 2011 roku, natomiast osoby przyjęte na semestr letni rozpoczną naukę w marcu 2011 roku, a zakończą w lutym 2012 roku. Szczegółowe informacje na temat organizacji roku akademickiego wraz z harmonogramem zjazdów słuchacze otrzymują w dniu inauguracji zajęć. Miejsce zajęć Zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych odbywają się w siedzibie WSPA przy ulicy Bursaki 12. W obiekcie o powierzchni blisko 4,5 tysięcy m 2 znajdują się 2 aule, 3 duże sale wykładowe, 8 laboratoriów komputerowych, w tym 2 laboratoria do nauki montażu komputerów i jedno laboratorium Cisco, 7 sal ćwiczeniowych i 12 sal do lektoratów językowych i spotkań seminaryjnych. W budynku mieści się także rektorat, biura obsługi studiów wyższych i podyplomowych, biblioteka z czytelnią, pomieszczenia administracyjne oraz szatnia i dwa barki. Przed budynkiem znajduje się parking na ponad 210 samochodów. Niektóre zajęcia odbywają się również poza Uczelnią, w wynajmowanych salach Gimnazjum nr 16, na ulicy Poturzyńskiej 2, natomiast słuchacze studiów podyplomowych Public relations mają również zajęcia w studiu radiowym. Kadra dydaktyczna Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą, poza pracownikami naukowymi Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, wykładowcy z innych uczelni lubelskich: Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wśród wykładowców znajdują się również praktycy z doświadczeniem dydaktycznym. Są to między innymi pracownicy banków, izb i urzędów skarbowych, urzędu miejskiego, radcy prawni i sędziowie, dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni, specjaliści z biur rachunkowych i doradztwa podatkowego oraz firm oferujących specjalistyczne usługi informatyczne. dydaktyczne Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują bezpłatnie materiały dydaktyczne z wybranych modułów opracowywane przez wykładowców. W zależności od przedmiotu są to autorskie opracowania wykładów, skrypty lub konspekty. Przez cały okres trwania nauki słuchacze mogą korzystać ze zbiorów biblioteki Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Obecnie

8 księgozbiór Uczelni zawiera ponad 25 tysięcy woluminów oraz 96 tytułów fachowych czasopism. Dodatkowym źródłem informacji dla słuchaczy może być również Internet, z zasobów, którego mogą korzystać zarówno w dni powszednie, jak i podczas zjazdów po zakończeniu zajęć. Warunki ukończenia Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego lub dyplomowego. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. W przypadku kierunku Zarządzanie i marketing absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Lubelskiej. Dodatkowo absolwenci kierunków: Biznesowy doradca personalny oraz Trener biznesu otrzymują Certyfikat Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Świadectwa są zgodne z polskim prawem i wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obsługa studiów Nad prawidłowością przebiegu procesu dydaktycznego czuwa Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń oraz pracownicy biura obsługi studiów podyplomowych. Biuro służy pomocą i udziela wszelkich informacji na temat przebiegu studiów przez cały tydzień od poniedziałku do piątku oraz podczas zjazdów. Słuchacze studiów podyplomowych są na bieżąco informowani o przebiegu studiów, wszelkich zmianach w harmonogramie zajęć, terminach i wynikach zaliczeń również za pomocą witryny internetowej. System informatyczny Uczelni umożliwia słuchaczom indywidualne przeglądanie własnych danych w bazie danych studentów WSPA. Korzyści studiowania Studia podyplomowe umożliwiają uzupełnienie i pogłębienie wiedzy w danej dziedzinie oraz zdobycie wyższych kwalifikacji zawodowych. W wielu przypadkach ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość awansu zawodowego w macierzystej firmie lub uzyskania uprawnień państwowych, stanowiących podstawę do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Ponadto, studia są doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów zawodowych i osobistych. 7

9 Słuchacze Dotychczas studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ukończyło ponad 5 tysięcy słuchaczy. Wielu studentom w kształceniu na studiach podyplomowych pomagają firmy, pokrywając w całości lub w części opłaty za studia. W ubiegłych latach były to między innymi 8 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE Anica System S.A. Avenir Telecom Polska Sp. z o.o. Bank BPH S.A. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Pekao S.A. Bizerba Polska Sp. z o.o. Boxes Prestige Poland Sp. z o.o. Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o. Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o.o. CFS Poland Sp. z o.o. Consultor Sp. z o. o. Convector S.A. Drukarnia DAKO Kozioł i wspólnicy s.j. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie Eldorado S.A. Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o. Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. Ferno Sp. z o.o. FILE Sp. z o.o. Firma Cukiernicza Solidarność Sp. z o.o. GALA S.A. Groszek Sp. z o.o. Herbapol Lublin S.A. Kredyt Bank S.A. Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie Lubella S.A. Lubelska Korporacja Komunikacyjna Sp. z o.o. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego S.A. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. LUBZEL S.A. Zakład Energetyczny w Lublinie Macro Cash and Cary Polska S.A. Magros sp.j. Maik, Agencja Reklamowa s.c. Materne Polska Sp. z o.o. Medicum Sp. z o.o. Medi-Sept Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Lublinie Sp. z o.o.

10 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Montex Okna Sp. z o.o. Najwyższa Izba Kontroli w Lublinie Nałęczowianka Sp. z o.o. Organica Sarzyna Zakłady Chemiczne Pekao Faktoring Sp. z o.o. Perła Browary Lubelskie S.A. PKO Bank Polski S.A. PKP CARGO S.A. PMG Consulting Sp. z o.o. Poczta Polska Polkomtel S.A. Pol-Skone Sp. z o.o. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Życie S.A. Przedsiębiorstwo Prefabrykatów Budowlanych PREFABET Lubartów S.A. PSS Społem PTK Centertel Sp. z o.o. Radio Lublin S.A. Roche Polska Sp. z o. o. Roto-Frank Okna Dachowe Sp. z o. o. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie, Sandomierzu Spółdzielnia Pszczelarska APIS Spółka Inżynierów SIM Sp. z o. o. Starostwo Powiatowe w Lublinie Stella Pack S.A. Stokrotka Sp. z o.o. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie Telekomunikacja Polska S.A. Top Medical Sp. z o.o. Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Oddziałw Lublinie UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. Urząd Gminy w Rybczewicach Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Urząd Miejski w Lublinie, Kraśniku, Włodawie, Lubartowie Urząd Regulacji Telekomunikacji Urzędy Skarbowe w Lublinie, Kraśniku, Krasnymstawie, Lubartowie Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Lublinie Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakłady Azotowe Puławy S.A. Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ZETO Sp. z o.o. w Lublinie Żagiel S.A. 9

11 ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMi Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, użytkowania i administrowania sieciami komputerowymi. Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni różnych specjalności, posiadających umiejętności obsługi komputera, pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. obejmuje 200 godzin zajęć realizowanych podczas 13 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i laboratoriów. Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy Politechniki Lubelskiej oraz doświadczeni praktycy ze specjalistycznych firm dostarczających usługi sieciowe. Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego. Sieci komputerowe I (24 godziny) Sieci komputerowe II (8 godzin) System operacyjny MS Windows NT (8 godzin) System operacyjny Linux (8 godzin) System operacyjny Novell (8 godzin) Administracja siecią komputerową MS Windows NT (20 godzin) Administracja siecią komputerową Novell (24 godziny) Bezpieczeństwo pracy systemów informatycznych (16 godzin) Systemy rozproszone (4 godziny) Programowanie zastosowań sieciowych (20 godzin) Usługi w sieci globalnej (24 godziny) Projekt sieci komputerowej (12 godzin) 10 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE

12 AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA WEWNĘTRZNA Studia mają na celu przygotowanie do międzynarodowych egzaminów na audytora wewnętrznego Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), uprawniających do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w administracji publicznej i poza nią (w biznesie). Studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów wyższych uczelni pragnących zdobyć zawód audytora wewnętrznego, a także dla audytorów i kontrolerów, pragnących poszerzyć swoje umiejętności praktyczne. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. obejmuje 200 godziny zajęć realizowanych podczas 13 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. i Administracji w Lublinie, Politechniki Lubelskiej oraz doświadczeni praktycy z urzędów. Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego. Mikro i Makroekonomia (20 godzin) Rachunkowość finansowa (12 godzin) Finanse publiczne (12 godzin) Zarządzanie ryzykiem (8 godzin) Analizy biznesowe (16 godzin) Standardy audytu wewnętrznego (20 godzin) System kontroli (20 godzin) Zarządzanie (10 godzin) Zarządzanie zasobami ludzkimi (6 godzin) Planowanie i kontrola funkcji marketingowej (8 godzin) Metodologia przeprowadzania audytu wewnętrznego (20 godzin) Statystyka w audycie (12 godzin) Audyt systemów informatycznych (8 godzin) Corporate Governance (8 godzin) Wykrywanie oszustw i nadużyć (12 godzin) Prawo gospodarcze (8 godzin) 11

13 bankowość Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy o różnych aspektach działalności banku w zakresie odpowiadającym wymaganiom stawianym przy ubieganiu się o stopień zawodowy dyplomowanego pracownika bankowego. Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej i pracowników banków komercyjnych, państwowych i spółdzielczych, pracowników instytucji finansowych oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania banku i zarządzania jego zasobami. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. obejmuje 192 godziny zajęć realizowanych podczas 12 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. i Administracji w Lublinie i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz doświadczeni praktycy z lubelskich banków. Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego. Podstawy prawne działalności bankowej (8 godzin) Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego (12 godzin) Organizacja i zarządzanie bankiem (12 godzin) Operacje bankowe (16 godzin) Elementy matematyki i inżynierii finansowej (12 godzin) Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego (12 godzin) Analiza kredytowa i fundamentalna (16 godzin) Rachunkowość bankowa (20 godzin) Zarządzanie finansami banku (24 godziny) Controlling finansowy (16 godzin) Marketing usług bankowych (12 godzin) Zarządzanie jakością (8 godzin) Zarządzanie strategiczne (12 godzin) Zarządzanie zasobami ludzkimi (12 godzin) 12 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE

14 BIZNESOWY DORADCA PERSONALNY Studia Prowadzone Wspólnie z Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu. Absolwenci Otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych WSPA Oraz Certyfikat Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu biznesowego doradztwa personalnego. Po ukończeniu studiów uczestnicy będą posiadać wiedzę i umiejętności profesjonalnej rekrutacji i selekcji pracowników, planowania i ewaluacji szkoleń, tworzenia systemu ocen pracowniczych. przygotowuje również do prowadzenia coachingu, badania klimatu w przedsiębiorstwie, stosowania Development Center. Studia skierowane są do osób pragnących zdobyć nowy zawód biznesowego doradcy personalnego oraz pracowników działów personalnych. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. obejmuje 192 godziny zajęć realizowanych podczas 12 zjazdów. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, mini-wykładów, prezentacji, symulacji, analizy przypadków, nagrań i analizy video. Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni trenerzy praktycy Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Słuchacze otrzymują komplet bezpłatnych materiałów dydaktycznych opracowanych przez prowadzących zajęcia oraz dodatkowy pakiet narzędzi do zastosowania w praktyce (m.in. arkusze ocen, karty obserwacji, zadania symulacyjne z serii AC, DC). Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie projektu doradczego (egzamin praktyczny). Psychologia sukcesu w biznesie (16 godzin) Wizerunek Biznesowego doradcy personalnego (16 godzin) Trening profesjonalnej rekrutacji (24 godziny) Assessment i Development Centre (32 godziny) System ocen okresowych (32 godziny) Badania klimatu organizacyjnego i opinii pracowniczej (16 godzin) Planowanie i ewaluacja szkoleń (16 godzin) Coaching (32 godziny) Osobiste plany rozwoju zawodowego (8 godzin) 13

15 Studia mają na celu przekazanie konkretnej wiedzy na temat coachingu jako metody rozwojowej dla biznesu, jej narzędzi i procesów zgodnie ze światowymi standardami wg ICF (International Coach Federation), przećwiczenie tych narzędzi i procesów w intensywnej praktyce treningowej, w przyjaznym środowisku pod opieką doświadczonych coachów, rozwijanie umiejętności miękkich, kluczowych dla coachingu (poprzedzane autodiagnozą). Studia przeznaczone są dla menedżerów HR z doświadczeniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, dla trenerów i coachów wewnętrznych firm, dla menedżerów zarządzających zespołami i projektami, dla właścicieli i osób zarządzających firmami oraz tych, którzy swoją przyszłość zawodową łączą z zawodem coacha. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. obejmuje 176 godzin zajęć realizowanych podczas 11 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów interaktywnych. Proponowane formy dydaktyczne to: mini-wykłady, prezentacje na forum grupy, analiza materiałów audiowizualnych, ćwiczenia indywidualne i w grupach z narzędziami coachingowymi, gry biznesowe, mindmapping, sesje coachningowe w których słuchacze występują najpierw jako klient, a następnie jako coach. Kadrę dydaktyczną stanowią certyfikowani coache ICC (International Coaching Community) z wieloletnim doświadczeniem w pracy coachingowej dla środowiska polskiego i zagranicznego biznesu. Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych zaliczeń przewidzianych w programie studiów oraz przeprowadzenie zajęć w roli coacha (egzamin praktyczny). Trening integracyjny (16 godzin) COACHING NOWOŚĆ Praktyczne wykorzystanie technik coachingowych w biznesie (8 godzin) Komunikacja interpersonalna podstawowa umiejętność dobrego coacha (16 godzin) Coaching jako proces zmiany (8 godzin) Metaprogramy jako intelektualne programy mózgu ludzkiego (16 godzin) Narzędzia werbalne w pracy coacha (16 godzin) Motywacja podstawy wiedzy o motywacji (8 godzin) Jak zarządzać samym sobą (8 godzin) Przebieg procesu coachingu kolejne fazy i ich charakterystyka (16 godzin) Definiowanie i realizacja celów w pracy z klientem (16 godzin) Coaching jako praca z przekonaniami klienta (8 godzin) Inteligencja emocjonalna w pracy coacha (16 godzin) Wytyczenie ścieżek rozwoju umiejętności (8 godzin) Dodatkowe narzędzia w pracy coacha (16 godzin) 14 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE

16 EDYTORSTWO NOWOŚĆ Studia mają na celu przybliżenie słuchaczom specyfiki cyklu wydawniczego (skład, redakcja tekstów, przygotowanie do druku i druk wszelkiego rodzaju publikacji). Zapoznają słuchaczy z organizacją i zasadami funkcjonowania wydawnictwa oraz aktualnym stanem rynku wydawniczego i księgarskiego w kraju. Szczególna uwaga będzie zwracana na praktyczną naukę i przygotowanie do wykonywania zawodu redaktora i wydawcy. Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów, którzy w swej pracy zetkną się z zagadnieniami procesu wydawniczego i chcą w nim czynnie i kompetentnie uczestniczyć. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. obejmuje 186 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów. i Administracji w Lublinie oraz doświadczeni praktycy mający doświadczenie w realizacji procesu wydawniczego. Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów. Wprowadzenie do edytorstwa (6 godzin) Organizacja i struktura wydawnictwa (8 godzin) Omówienie struktury i specyfiki rynku książki w Polsce (8 godzin) Elementy składowe książki (8 godzin) Szata graficzna książki (6 godzin) Koszty funkcjonowania wydawnictwa (6 godzin) Etapy pracy nad książką w wydawnictwie (4 godziny) Podstawowe zasady adiustacji i redakcji tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem ortografii i interpunkcji (12 godzin) Kompozycja książki i rola adiustatora przy powstawaniu jej poszczególnych części (20 godzin) Korekta i jej rodzaje (8 godzin) Stosowanie znaków korektorskich w praktyce (24 godziny) Historia typografii, terminy i pojęcia potrzebne w typografii (4 godziny) Redakcja techniczna (8 godzin) Skład komputerowy (6 godzin) DTP programy najczęściej używane do składania publikacji (6 godzin) Programy współpracujące (6 godzin) Publikacje elektroniczne (8 godzin) Zajęcia praktyczne (36 godzin) Wizyta w drukarni (2 godziny) 15

17 Egzekucja administracyjna problematyka egzekucji administracyjnej z elementami egzekucji cywilnej Studia mają na celu pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z dziedziny egzekucji administracyjnej, a elementy egzekucji cywilnej służą podnoszeniu kwalifikacji u osób zajmujących się egzekucją administracyjną i cywilną. Studia przeznaczone są dla pracowników zajmujących się egzekucją w organach administracji skarbowej, celnej i samorządowej, a także pracowników ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, ABW, AW i Straży Granicznej oraz osób, których praca wymaga znajomości zagadnień egzekucji administracyjnej i cywilnej. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program obejmuje 196 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń. i Administracji w Lublinie i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, doświadczeni prawnicy oraz praktycy z Urzędów Skarbowych. modułów, opracowanych przez prowadzących zajęcia. Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego. 16 Zagadnienia ogólne z prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego (8 godzin) Wstęp do egzekucji administracyjnej, przegląd orzecznictwa (8 godzin) postępowania egzekucyjnego, przymus egzekucyjny (4 godziny) Podmioty egzekucji administracyjnej (4 godziny) Zakres przedmiotowy egzekucji i wyłączenia przedmiotowe (4 godziny) Organy egzekucyjne w egzekucji administracyjnej i cywilnej (8 godzin) Wszczęcie postępowania egzekucyjnego (12 godzin) Przebieg postępowania egzekucyjnego, zbieg egzekucji (12 godzin) Zawieszenie i umorzenie postępowania (12 godzin) Egzekucja administracyjna należności pieniężnych (20 godzin) Egzekucja administracyjna należności o charakterze niepieniężnym (8 godzin) Środki zaskarżenia w egzekucji (8 godzin) Zabezpieczenie w egzekucji (12 godzin) Koszty i wydatki egzekucyjne (4 godziny) Kolejność zaspokajania roszczeń (4 godziny) Nadzór nad egzekucją (4 godziny) Odpowiedzialność w egzekucji (4 godziny) Źródła informacji o majątku zobowiązanego, przetwarzanie i ochrona danych w egzekucji (12 godzin) Elementy postępowania egzekucyjnego cywilnego (KPC i UoKSiE) stosunek egzekucji administracyjnej do cywilnej (16 godzin) Prawo karne skarbowe podstawowe problemy (8 godzin) Egzekucja obcych tytułów w polskim systemie prawnym, dochodzenie należności w państwach UE, Europejski Tytuł Egzekucyjny (8 godzin) Etyka i elementy psychologii w egzekucji (8 godzin) Podstawowe problemy egzekucji w ujęciu teoretycznym (8 godzin)

18 EKONOMIKA W MEDIACH Studia maja na celu poznanie sytuacji finansowej polskiego i światowego rynku medialnego, podstaw ekonomicznych niezbędnych do samodzielnego poprowadzenia własnej gazety lokalnej lub innych mediów lokalnych. Absolwent studiów będzie posiadał praktyczne umiejętności niezbędne w zarządzaniu mediami, pracy wydawcy i tworzeniu medialnych projektów. Studia przeznaczone są dla dziennikarzy, kadry kierowniczej mediów lokalnych i regionalnych, menedżerów. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program obejmuje 200 godzin zajęć realizowanych podczas 13 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. i Administracji w Lublinie raz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy oraz uzyskanie wymaganych zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych w programie studiów. Trening interpersonalny (8 godzin) Podstawy organizacji i zarządzania (12 godzin) Prawo autorskie i prasowe (8 godzin) Etykieta w biznesie (8 godzin) Zarządzanie kryzysowe w PR (8 godzin) Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu mediami (12 godzin) Podstawy ekonomii (20 godzin) Ekonomika mediów (32 godziny) Promocja i reklama (20 godzin) Podstawy edytorstwa (20 godzin) Media lokalne i środowiskowe (20 godzin) Współczesne media w Polsce i na świecie (12 godzin) Techniki negocjacji (8 godzin) Zarządzanie zasobami ludzkimi (12 godzin) 17

19 ETYKA W SZKOLE em studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu etyki, filozofii i nauk pokrewnych do nauczania etyki w szkole, zgodnie z kierunkiem działań Ministerstwa Edukacji zmierzającym do wprowadzenia etyki jako przedmiotu alternatywnego do religii. Słuchacze zapoznają się z elementami historii filozofii, podstawami etyki i różnymi jej ujęciami w kontekście współczesnego świata. Istotnymi modułami z punktu widzenia praktycznej pracy edukacyjnej będą psychologiczne aspekty etyki z uwzględnieniem osiągnięć psychologii społecznej oraz etyki zawodu nauczyciela. Podczas zajęć z projektowania dydaktycznego realizowane będą zagadnienia współczesnej dydaktyki i metodyki nauczania. Studia przeznaczone są dla nauczycieli i osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, pragnących zdobyć kwalifikacje do nauczania przedmiotu Etyka w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. obejmuje 350 godziny zajęć realizowanych podczas 22 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń. i Administracji w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz doświadczeni praktycy. Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Wybrane aspekty historii filozofii (24 godziny) Podstawy etyki (16 godzin) Psychologiczne aspekty etyki (24 godzin) Etyka w ekonomii i zarządzaniu (16 godzin) Media a etyka (8 godzin) Etyka zawodu nauczyciela (24 godziny) Etyka badań socjologicznych i pedagogicznych (20 godzin) Metodyka nauczania etyki z podstawami projektowania dydaktycznego (36 godzin) Wielkie tradycje etyczne koncepcja człowieka w różnych religiach świata (24 godziny) Doskonalenie umiejętności interpersonalnych nauczyciela warsztaty psychoedukacyjne (30 godzin) Podstawy psychologii społecznej (16 godzin) Etyka w działaniu (24 godziny) Moralne problemy współczesności w perspektywie płci (24 godziny) Etyka społeczna i polityczna (24 godziny) Bioetyka (24 godziny) Seminarium dyplomowe (16 godzin) 18 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE

20 HANDEL ZAGRANICZNY em studiów jest przekazanie kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat ekonomicznej specyfiki rynków zagranicznych oraz zapoznanie z metodami negocjacji i handlu, specyfiką rozliczeń i ryzyka, warunkami zakładania przedsiębiorstw na poszczególnych rynkach. Słuchacze studiów poznają pojęcia, mechanizmy, procedury zarówno gospodarcze jak i prawne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych. Słuchacze nabędą również wiedzę w zakresie najważniejszych elementów polityki handlowej Polski wobec największych partnerów pozaunijnych (ze szczególnym uwzględnieniem państw WNP, Chin oraz Indii) w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Kompleksowy program studiów pozwoli na zdobycie i utrwalenie wiedzy w tej dziedzinie, a także pozwoli na samodzielne zdobywanie dalszych praktycznych umiejętności już po zakończeniu kursu i sprawne zarządzanie w sferze handlu zagranicznego, a także umożliwi prowadzenie doradztwa w tej dziedzinie. Studia adresowane są przede wszystkim do praktyków handlu zagranicznego, osób planujących działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych, jak również do osób zajmujących się doradztwem w tej sferze. Słuchaczami mogą zostać również osoby, które w ramach wykonywanej pracy zawodowej stykają się z problematyką prowadzenia handlu zagranicznego. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. obejmuje 208 godzin zajęć realizowanych podczas 13 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń. Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy Wyższej szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniki Lubelskiej oraz doświadczeni praktycy prowadzący i obsługujący handel zagraniczny. Słuchacze otrzymają komplet bezpłatnych materiałów dydaktycznych z wybranych modułów, opracowanych przez prowadzących zajęcia. Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów. Prawne uwarunkowania handlu zagranicznego (20 godzin) Organizacja i technika handlu zagranicznego (20 godzin) Tworzenie i wdrażanie marketingowych planów ekspansji na rynki zagraniczne (16 godzin) Nawiązywanie kontaktów i negocjacje z kontrahentami zagranicznymi (16 godzin) Polityka handlowa Unii Europejskiej (20 godzin) Transakcje handlowe pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (8 godzin) Transport i spedycja w handlu zagranicznym (16 godzin) Logistyka w handlu zagranicznym (12 godzin) Ubezpieczenia w handlu zagranicznym (8 godzin) Podatki w operacjach handlu zagranicznego (12 godzin) Rozliczenia i finansowanie handlu zagranicznego (16 godzin) Zarządzanie ryzykiem w handlu na rynkach zagranicznych (16 godzin) Reguły INCOTERMS. Zwyczaje i uzanse handlowe. Kulturowe uwarunkowania biznesu na rynkach zagranicznych (8 godzin) Zasady organizacji ruchu osobowego i towarowego na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (8 godzin) Egzemplifikacja wybranych rynków zagranicznych (praktyczne aspekty współpracy pomiędzy Polską a wybranymi partnerami pozaunijnymi w zakresie handlu międzynarodowego, m.in. Rosja, Ukraina, Białoruś, Chiny, Indie) (12 godzin) 19

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 14 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY FAKT 1 WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany przez tę właśnie, znajdującą

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 21 KIERUNKÓW I AŻ 11 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni W praktyce najlepsze studia podyplomowe...1

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU Asystent rodziny (studia kwalifikacyjne) Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu Program kursu jest zgody z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2015/2016

studia I stopnia 2015/2016 studia I stopnia 2015/2016 www.wsb.pl STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I 5-LETNIE MAGISTERSKIE PROGRAM PARTNERSTWA BIZNESOWEGO UCZELNIA Z PONAD 20-LETNIM DOŚWIADCZENIEM INNOWACYJNY SYSTEM NAUCZANIA Od

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo