2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Informator 2010/2011 STUDIA PODYPLOMOWE

2 Szanowni Państwo, w Wasze ręce trafia właśnie kolejny informator studiów podyplomowych studiów, które cieszą się niesłabnącą popularnością zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Studia podyplomowe to odpowiedź WSPA na potrzeby rozwijającego się społeczeństwa wiedzy, gdzie umiejętności są najważniejszym kapitałem. Poszerzają umiejętności słuchaczy w określonym, silnie sprofilowanym kierunku. Stwarzają szanse na poszerzenie wiedzy i umiejętności dla tych, którzy mają ukończone studia wyższe, nie mniej jednak pragną nadal rozwijać się w dziedzinie z obszaru swoich zainteresowań lub tych, w przypadku których ten wymóg jest stawiany przez pracodawcę. We współczesnym świecie następuje coraz szybsza dyfuzja wiedzy, informacji i technologii. Aby osiągnąć sukces w tych nowych warunkach konieczny jest stały rozwój jednostek i organizacji. Wiedza przekazywana na studiach podyplomowych to doskonała inwestycja w know-how jednostki i organizacji. Dlatego coraz częściej już same firmy dostrzegają konieczność kształcenia ustawicznego pracowników. Taka inwestycja to podstawa zarządzania wiedzą w firmie. WSPA posiada w swojej aktualnej ofercie blisko 40 kierunków, będących odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Chcąc w pełni realizować oczekiwania naszych klientów, programy studiów są wciąż udoskonalane: powstają nowe, atrakcyjne kierunki. W nowym roku akademickim będą to: Coaching, Edytorstwo, Projektowanie i realizacja badań społecznych, Realizacja i zarządzanie projektami UE, Zarządzanie gospodarką energetyczną gmin, Zarządzanie ochroną środowiska, Zarządzanie prawami autorskimi, Zarządzanie sprzedażą, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Korzystając z pomocy unijnej, Uczelnia realizuje z powodzeniem dofinansowywane studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Edukacja dla przedsiębiorczości. Ogromne zainteresowanie tego typu studiami skłoniło nas do składania nowych wniosków i projektów, licząc na realizację w kolejnych latach. Pamiętając o jakości, staramy się zapewnić doskonałą kadrę dydaktyczną doświadczonych wykładowców uczelni lubelskich oraz osiągających sukcesy praktyków w poszczególnych branżach. Dzięki ich umiejętnościom każdy słuchacz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zdobywa najbardziej aktualną wiedzę na najwyższym poziomie. Naszym studentom oferujemy bardzo dobre zaplecze lokalowe oraz profesjonalną bazę urządzeń i materiałów edukacyjnych, m.in. szybkie komputery, wysokiej jakości sprzęt multimedialny oraz Internet. Wszystko to robimy po to, aby zdobywanie wiedzy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odbywało się według najlepszych światowych standardów. Życzę Państwu udanej inwestycji w swoją przyszłość z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz wielu sukcesów zawodowych. Edyta Truszkowska Kanclerz WSPA 1

3 2 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE

4 SPIS TREŚCI List Kanclerza O Uczelni Oferta edukacyjna Administrowanie sieciami komputerowymi 10 Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna Bankowość Biznesowy doradca personalny Coaching NOWOŚĆ Edytorstwo NOWOŚĆ 15 Egzekucja administracyjna problematyka egzekucji administracyjnej z elementami egzekucji cywilnej 16 Ekonomika w mediach 17 Etyka w szkole Handel zagraniczny Komunikacja społeczna 20 Mediator alternatywne metody rozwiązywania sporów, negocjacje, mediacje i arbitraż Menedżer systemów zarządzania Międzynarodowe prawo biznesu Podatki 24 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Projektowanie i realizacja badań społecznych NOWOŚĆ Protokół dyplomatyczny z elementami politologii Przygotowywanie projektów i zarządzanie funduszami UE 28 Psychologiczne podstawy biznesu 29 Public relations 30 Rachunkowość budżetowa Rachunkowość i finanse Realizacja i zarządzanie projektami UE NOWOŚĆ Stosunki międzynarodowe i wiedza o społeczeństwie Systemy baz danych Transport - Spedycja - Logistyka Trener biznesu Ubezpieczenia Urzędnik Europejski 39 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Zarządzanie firmą na rynku UE Zarządzanie gospodarką energetyczną gmin NOWOŚĆ 42 Zarządzanie i marketing Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Zarządzanie ochroną środowiska NOWOŚĆ 45 Zarządzanie ochroną zdrowia Zarządzanie oświatą Zarządzanie prawami autorskimi NOWOŚĆ Zarządzanie projektami 49 Zarządzanie sprzedażą NOWOŚĆ Zarządzanie w administracji i samorządzie terytorialnym Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa NOWOŚĆ Zarządzanie zasobami ludzkimi

5 O UCZELNI Działalność Uczelni Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie została utworzona przez Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych w sierpniu 1998 roku za zgodą Ministra Edukacji Narodowej. Została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod nr 6 i była pierwszą uczelnią tego typu na Lubelszczyźnie. Obecnie Uczelnia kształci studentów na 7 kierunkach licencjackich: Administracja, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Finanse i rachunkowość, Politologia, Socjologia, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie, 3 kierunkach inżynierskich: Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Transport, uzupełniających studiach magisterskich na kierunku: Socjologia. Ponadto, osobom z wyższym wykształceniem, Uczelnia oferuje możliwość podwyższenia kwalifikacji na 44 kierunkach studiów podyplomowych. Organizuje również specjalistyczne kursy i szkolenia. Uczelnia realizowała projekty współfinansowane ze środków pomocowych. W ramach programu Phare 2000 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji zrealizowała projekt Rozwój Zasobów Ludzkich szkolenia i poradnictwo biznesowe dla osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem oraz szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim. Była również realizatorem projektu Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich Planowanie Rozwoju Regionalnego finansowanego przez Bank Światowy. W styczniu 2007 roku WSPA zakończyła projekt Wyspa przedsiębiorczości studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw w ramach schematu A Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr, Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W listopadzie 2007 roku uczelnia zakończyła współpracę z WYG International Sp. z. o.o. przy realizacji studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi realizowanych w ramach Projektu Inwestycja w kadry II współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich , Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy; Działanie 2.3 Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki: schemat b. Na początku tego roku Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zakończyła realizację projektów dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 1) WySPA kwalifikacji. Szkolenia ogólne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z województwa lubelskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 2) Aktywna mama Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 4 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE

6 Obecnie WSPA realizuje jako lider lub partner następujące projekty: 1) Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw POKL Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.1: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałanie 2.1.1: Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. 2) Szkolenia przekwalifikowujące dla osób odchodzących z rolnictwa z terenu powiatów: kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego i opolskiego POKL Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 3) Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności w województwie lubelskim POKL Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 4) Era inżyniera rozwój potencjału edukacyjnego Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie POKL Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 5) Zawodowo aktywni kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego POKL Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 6) Większe umiejętności większe możliwości. Szkolenia dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego POKL Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Od lipca 2010 roku WSPA rozpocznie rekrutację na kolejne działania projektowe: 1) Wyspa kwalifikacji studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z województwa lubelskiego POKL Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.1: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałanie 2.1.1: Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. 2) Zarządzanie kapitałem ludzkim studia menedżerskie MBA realizowane we współpracy z WYG International Sp. z. o.o. POKL Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.1: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałanie 2.1.3: Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników. 5

7 6 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE Studia podyplomowe Pierwsze studia podyplomowe powstały w 1996 roku. Były one realizowane we współpracy z Politechniką Lubelską, jeszcze w ramach Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych Sp. z o.o. w Lublinie założyciela Uczelni. Były to kierunki: Zarządzanie i marketing oraz Informatyka przemysłowa. W następnym 1997 roku, tym razem we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, zostały uruchomione studia podyplomowe z zakresu Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a rok później z Komunikacji społecznej public relations oraz Zarządzania w administracji i samorządzie terytorialnym. Od 1999 roku Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie już samodzielnie organizowała kolejnekierunki studiów podyplomowych. W nowym roku akademickim 2010/2011 WSPA planuje uruchomić nowe kierunki studiów podyplomowych: Coaching, Edytorstwo, Projektowanie i realizacja badań społecznych, Realizacja i zarządzanie projektami UE, Zarządzanie gospodarką energetyczną gmin, Zarządzanie ochroną środowiska, Zarządzanie prawami autorskimi, Zarządzanie sprzedażą, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Organizacja nauki Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie trwają dwa lub trzy semestry w zależności od kierunku studiów. Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie, zazwyczaj w godzinach od 8.00 do W semestrze zimowym w roku akademickim 2010/2011 zajęcia rozpoczną się w październiku 2010 roku, a zakończą w czerwcu 2011 roku, natomiast osoby przyjęte na semestr letni rozpoczną naukę w marcu 2011 roku, a zakończą w lutym 2012 roku. Szczegółowe informacje na temat organizacji roku akademickiego wraz z harmonogramem zjazdów słuchacze otrzymują w dniu inauguracji zajęć. Miejsce zajęć Zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych odbywają się w siedzibie WSPA przy ulicy Bursaki 12. W obiekcie o powierzchni blisko 4,5 tysięcy m 2 znajdują się 2 aule, 3 duże sale wykładowe, 8 laboratoriów komputerowych, w tym 2 laboratoria do nauki montażu komputerów i jedno laboratorium Cisco, 7 sal ćwiczeniowych i 12 sal do lektoratów językowych i spotkań seminaryjnych. W budynku mieści się także rektorat, biura obsługi studiów wyższych i podyplomowych, biblioteka z czytelnią, pomieszczenia administracyjne oraz szatnia i dwa barki. Przed budynkiem znajduje się parking na ponad 210 samochodów. Niektóre zajęcia odbywają się również poza Uczelnią, w wynajmowanych salach Gimnazjum nr 16, na ulicy Poturzyńskiej 2, natomiast słuchacze studiów podyplomowych Public relations mają również zajęcia w studiu radiowym. Kadra dydaktyczna Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą, poza pracownikami naukowymi Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, wykładowcy z innych uczelni lubelskich: Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wśród wykładowców znajdują się również praktycy z doświadczeniem dydaktycznym. Są to między innymi pracownicy banków, izb i urzędów skarbowych, urzędu miejskiego, radcy prawni i sędziowie, dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni, specjaliści z biur rachunkowych i doradztwa podatkowego oraz firm oferujących specjalistyczne usługi informatyczne. dydaktyczne Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują bezpłatnie materiały dydaktyczne z wybranych modułów opracowywane przez wykładowców. W zależności od przedmiotu są to autorskie opracowania wykładów, skrypty lub konspekty. Przez cały okres trwania nauki słuchacze mogą korzystać ze zbiorów biblioteki Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Obecnie

8 księgozbiór Uczelni zawiera ponad 25 tysięcy woluminów oraz 96 tytułów fachowych czasopism. Dodatkowym źródłem informacji dla słuchaczy może być również Internet, z zasobów, którego mogą korzystać zarówno w dni powszednie, jak i podczas zjazdów po zakończeniu zajęć. Warunki ukończenia Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego lub dyplomowego. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. W przypadku kierunku Zarządzanie i marketing absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Lubelskiej. Dodatkowo absolwenci kierunków: Biznesowy doradca personalny oraz Trener biznesu otrzymują Certyfikat Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Świadectwa są zgodne z polskim prawem i wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obsługa studiów Nad prawidłowością przebiegu procesu dydaktycznego czuwa Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń oraz pracownicy biura obsługi studiów podyplomowych. Biuro służy pomocą i udziela wszelkich informacji na temat przebiegu studiów przez cały tydzień od poniedziałku do piątku oraz podczas zjazdów. Słuchacze studiów podyplomowych są na bieżąco informowani o przebiegu studiów, wszelkich zmianach w harmonogramie zajęć, terminach i wynikach zaliczeń również za pomocą witryny internetowej. System informatyczny Uczelni umożliwia słuchaczom indywidualne przeglądanie własnych danych w bazie danych studentów WSPA. Korzyści studiowania Studia podyplomowe umożliwiają uzupełnienie i pogłębienie wiedzy w danej dziedzinie oraz zdobycie wyższych kwalifikacji zawodowych. W wielu przypadkach ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość awansu zawodowego w macierzystej firmie lub uzyskania uprawnień państwowych, stanowiących podstawę do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Ponadto, studia są doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów zawodowych i osobistych. 7

9 Słuchacze Dotychczas studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ukończyło ponad 5 tysięcy słuchaczy. Wielu studentom w kształceniu na studiach podyplomowych pomagają firmy, pokrywając w całości lub w części opłaty za studia. W ubiegłych latach były to między innymi 8 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE Anica System S.A. Avenir Telecom Polska Sp. z o.o. Bank BPH S.A. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Pekao S.A. Bizerba Polska Sp. z o.o. Boxes Prestige Poland Sp. z o.o. Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o. Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o.o. CFS Poland Sp. z o.o. Consultor Sp. z o. o. Convector S.A. Drukarnia DAKO Kozioł i wspólnicy s.j. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Prof. Antoniego Gębali w Lublinie Eldorado S.A. Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o. Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. Ferno Sp. z o.o. FILE Sp. z o.o. Firma Cukiernicza Solidarność Sp. z o.o. GALA S.A. Groszek Sp. z o.o. Herbapol Lublin S.A. Kredyt Bank S.A. Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie Lubella S.A. Lubelska Korporacja Komunikacyjna Sp. z o.o. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego S.A. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. LUBZEL S.A. Zakład Energetyczny w Lublinie Macro Cash and Cary Polska S.A. Magros sp.j. Maik, Agencja Reklamowa s.c. Materne Polska Sp. z o.o. Medicum Sp. z o.o. Medi-Sept Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Lublinie Sp. z o.o.

10 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Montex Okna Sp. z o.o. Najwyższa Izba Kontroli w Lublinie Nałęczowianka Sp. z o.o. Organica Sarzyna Zakłady Chemiczne Pekao Faktoring Sp. z o.o. Perła Browary Lubelskie S.A. PKO Bank Polski S.A. PKP CARGO S.A. PMG Consulting Sp. z o.o. Poczta Polska Polkomtel S.A. Pol-Skone Sp. z o.o. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Życie S.A. Przedsiębiorstwo Prefabrykatów Budowlanych PREFABET Lubartów S.A. PSS Społem PTK Centertel Sp. z o.o. Radio Lublin S.A. Roche Polska Sp. z o. o. Roto-Frank Okna Dachowe Sp. z o. o. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie, Sandomierzu Spółdzielnia Pszczelarska APIS Spółka Inżynierów SIM Sp. z o. o. Starostwo Powiatowe w Lublinie Stella Pack S.A. Stokrotka Sp. z o.o. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie Telekomunikacja Polska S.A. Top Medical Sp. z o.o. Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Oddziałw Lublinie UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. Urząd Gminy w Rybczewicach Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Urząd Miejski w Lublinie, Kraśniku, Włodawie, Lubartowie Urząd Regulacji Telekomunikacji Urzędy Skarbowe w Lublinie, Kraśniku, Krasnymstawie, Lubartowie Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Lublinie Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakłady Azotowe Puławy S.A. Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ZETO Sp. z o.o. w Lublinie Żagiel S.A. 9

11 ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMi Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, użytkowania i administrowania sieciami komputerowymi. Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni różnych specjalności, posiadających umiejętności obsługi komputera, pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. obejmuje 200 godzin zajęć realizowanych podczas 13 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i laboratoriów. Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy Politechniki Lubelskiej oraz doświadczeni praktycy ze specjalistycznych firm dostarczających usługi sieciowe. Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego. Sieci komputerowe I (24 godziny) Sieci komputerowe II (8 godzin) System operacyjny MS Windows NT (8 godzin) System operacyjny Linux (8 godzin) System operacyjny Novell (8 godzin) Administracja siecią komputerową MS Windows NT (20 godzin) Administracja siecią komputerową Novell (24 godziny) Bezpieczeństwo pracy systemów informatycznych (16 godzin) Systemy rozproszone (4 godziny) Programowanie zastosowań sieciowych (20 godzin) Usługi w sieci globalnej (24 godziny) Projekt sieci komputerowej (12 godzin) 10 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE

12 AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA WEWNĘTRZNA Studia mają na celu przygotowanie do międzynarodowych egzaminów na audytora wewnętrznego Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), uprawniających do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w administracji publicznej i poza nią (w biznesie). Studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów wyższych uczelni pragnących zdobyć zawód audytora wewnętrznego, a także dla audytorów i kontrolerów, pragnących poszerzyć swoje umiejętności praktyczne. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. obejmuje 200 godziny zajęć realizowanych podczas 13 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. i Administracji w Lublinie, Politechniki Lubelskiej oraz doświadczeni praktycy z urzędów. Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego. Mikro i Makroekonomia (20 godzin) Rachunkowość finansowa (12 godzin) Finanse publiczne (12 godzin) Zarządzanie ryzykiem (8 godzin) Analizy biznesowe (16 godzin) Standardy audytu wewnętrznego (20 godzin) System kontroli (20 godzin) Zarządzanie (10 godzin) Zarządzanie zasobami ludzkimi (6 godzin) Planowanie i kontrola funkcji marketingowej (8 godzin) Metodologia przeprowadzania audytu wewnętrznego (20 godzin) Statystyka w audycie (12 godzin) Audyt systemów informatycznych (8 godzin) Corporate Governance (8 godzin) Wykrywanie oszustw i nadużyć (12 godzin) Prawo gospodarcze (8 godzin) 11

13 bankowość Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy o różnych aspektach działalności banku w zakresie odpowiadającym wymaganiom stawianym przy ubieganiu się o stopień zawodowy dyplomowanego pracownika bankowego. Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej i pracowników banków komercyjnych, państwowych i spółdzielczych, pracowników instytucji finansowych oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania banku i zarządzania jego zasobami. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. obejmuje 192 godziny zajęć realizowanych podczas 12 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. i Administracji w Lublinie i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz doświadczeni praktycy z lubelskich banków. Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego. Podstawy prawne działalności bankowej (8 godzin) Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego (12 godzin) Organizacja i zarządzanie bankiem (12 godzin) Operacje bankowe (16 godzin) Elementy matematyki i inżynierii finansowej (12 godzin) Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego (12 godzin) Analiza kredytowa i fundamentalna (16 godzin) Rachunkowość bankowa (20 godzin) Zarządzanie finansami banku (24 godziny) Controlling finansowy (16 godzin) Marketing usług bankowych (12 godzin) Zarządzanie jakością (8 godzin) Zarządzanie strategiczne (12 godzin) Zarządzanie zasobami ludzkimi (12 godzin) 12 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE

14 BIZNESOWY DORADCA PERSONALNY Studia Prowadzone Wspólnie z Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu. Absolwenci Otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych WSPA Oraz Certyfikat Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu biznesowego doradztwa personalnego. Po ukończeniu studiów uczestnicy będą posiadać wiedzę i umiejętności profesjonalnej rekrutacji i selekcji pracowników, planowania i ewaluacji szkoleń, tworzenia systemu ocen pracowniczych. przygotowuje również do prowadzenia coachingu, badania klimatu w przedsiębiorstwie, stosowania Development Center. Studia skierowane są do osób pragnących zdobyć nowy zawód biznesowego doradcy personalnego oraz pracowników działów personalnych. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. obejmuje 192 godziny zajęć realizowanych podczas 12 zjazdów. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, mini-wykładów, prezentacji, symulacji, analizy przypadków, nagrań i analizy video. Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni trenerzy praktycy Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Słuchacze otrzymują komplet bezpłatnych materiałów dydaktycznych opracowanych przez prowadzących zajęcia oraz dodatkowy pakiet narzędzi do zastosowania w praktyce (m.in. arkusze ocen, karty obserwacji, zadania symulacyjne z serii AC, DC). Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie projektu doradczego (egzamin praktyczny). Psychologia sukcesu w biznesie (16 godzin) Wizerunek Biznesowego doradcy personalnego (16 godzin) Trening profesjonalnej rekrutacji (24 godziny) Assessment i Development Centre (32 godziny) System ocen okresowych (32 godziny) Badania klimatu organizacyjnego i opinii pracowniczej (16 godzin) Planowanie i ewaluacja szkoleń (16 godzin) Coaching (32 godziny) Osobiste plany rozwoju zawodowego (8 godzin) 13

15 Studia mają na celu przekazanie konkretnej wiedzy na temat coachingu jako metody rozwojowej dla biznesu, jej narzędzi i procesów zgodnie ze światowymi standardami wg ICF (International Coach Federation), przećwiczenie tych narzędzi i procesów w intensywnej praktyce treningowej, w przyjaznym środowisku pod opieką doświadczonych coachów, rozwijanie umiejętności miękkich, kluczowych dla coachingu (poprzedzane autodiagnozą). Studia przeznaczone są dla menedżerów HR z doświadczeniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, dla trenerów i coachów wewnętrznych firm, dla menedżerów zarządzających zespołami i projektami, dla właścicieli i osób zarządzających firmami oraz tych, którzy swoją przyszłość zawodową łączą z zawodem coacha. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. obejmuje 176 godzin zajęć realizowanych podczas 11 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów interaktywnych. Proponowane formy dydaktyczne to: mini-wykłady, prezentacje na forum grupy, analiza materiałów audiowizualnych, ćwiczenia indywidualne i w grupach z narzędziami coachingowymi, gry biznesowe, mindmapping, sesje coachningowe w których słuchacze występują najpierw jako klient, a następnie jako coach. Kadrę dydaktyczną stanowią certyfikowani coache ICC (International Coaching Community) z wieloletnim doświadczeniem w pracy coachingowej dla środowiska polskiego i zagranicznego biznesu. Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych zaliczeń przewidzianych w programie studiów oraz przeprowadzenie zajęć w roli coacha (egzamin praktyczny). Trening integracyjny (16 godzin) COACHING NOWOŚĆ Praktyczne wykorzystanie technik coachingowych w biznesie (8 godzin) Komunikacja interpersonalna podstawowa umiejętność dobrego coacha (16 godzin) Coaching jako proces zmiany (8 godzin) Metaprogramy jako intelektualne programy mózgu ludzkiego (16 godzin) Narzędzia werbalne w pracy coacha (16 godzin) Motywacja podstawy wiedzy o motywacji (8 godzin) Jak zarządzać samym sobą (8 godzin) Przebieg procesu coachingu kolejne fazy i ich charakterystyka (16 godzin) Definiowanie i realizacja celów w pracy z klientem (16 godzin) Coaching jako praca z przekonaniami klienta (8 godzin) Inteligencja emocjonalna w pracy coacha (16 godzin) Wytyczenie ścieżek rozwoju umiejętności (8 godzin) Dodatkowe narzędzia w pracy coacha (16 godzin) 14 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE

16 EDYTORSTWO NOWOŚĆ Studia mają na celu przybliżenie słuchaczom specyfiki cyklu wydawniczego (skład, redakcja tekstów, przygotowanie do druku i druk wszelkiego rodzaju publikacji). Zapoznają słuchaczy z organizacją i zasadami funkcjonowania wydawnictwa oraz aktualnym stanem rynku wydawniczego i księgarskiego w kraju. Szczególna uwaga będzie zwracana na praktyczną naukę i przygotowanie do wykonywania zawodu redaktora i wydawcy. Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów, którzy w swej pracy zetkną się z zagadnieniami procesu wydawniczego i chcą w nim czynnie i kompetentnie uczestniczyć. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. obejmuje 186 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów. i Administracji w Lublinie oraz doświadczeni praktycy mający doświadczenie w realizacji procesu wydawniczego. Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów. Wprowadzenie do edytorstwa (6 godzin) Organizacja i struktura wydawnictwa (8 godzin) Omówienie struktury i specyfiki rynku książki w Polsce (8 godzin) Elementy składowe książki (8 godzin) Szata graficzna książki (6 godzin) Koszty funkcjonowania wydawnictwa (6 godzin) Etapy pracy nad książką w wydawnictwie (4 godziny) Podstawowe zasady adiustacji i redakcji tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem ortografii i interpunkcji (12 godzin) Kompozycja książki i rola adiustatora przy powstawaniu jej poszczególnych części (20 godzin) Korekta i jej rodzaje (8 godzin) Stosowanie znaków korektorskich w praktyce (24 godziny) Historia typografii, terminy i pojęcia potrzebne w typografii (4 godziny) Redakcja techniczna (8 godzin) Skład komputerowy (6 godzin) DTP programy najczęściej używane do składania publikacji (6 godzin) Programy współpracujące (6 godzin) Publikacje elektroniczne (8 godzin) Zajęcia praktyczne (36 godzin) Wizyta w drukarni (2 godziny) 15

17 Egzekucja administracyjna problematyka egzekucji administracyjnej z elementami egzekucji cywilnej Studia mają na celu pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z dziedziny egzekucji administracyjnej, a elementy egzekucji cywilnej służą podnoszeniu kwalifikacji u osób zajmujących się egzekucją administracyjną i cywilną. Studia przeznaczone są dla pracowników zajmujących się egzekucją w organach administracji skarbowej, celnej i samorządowej, a także pracowników ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, ABW, AW i Straży Granicznej oraz osób, których praca wymaga znajomości zagadnień egzekucji administracyjnej i cywilnej. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program obejmuje 196 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń. i Administracji w Lublinie i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, doświadczeni prawnicy oraz praktycy z Urzędów Skarbowych. modułów, opracowanych przez prowadzących zajęcia. Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego. 16 Zagadnienia ogólne z prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego (8 godzin) Wstęp do egzekucji administracyjnej, przegląd orzecznictwa (8 godzin) postępowania egzekucyjnego, przymus egzekucyjny (4 godziny) Podmioty egzekucji administracyjnej (4 godziny) Zakres przedmiotowy egzekucji i wyłączenia przedmiotowe (4 godziny) Organy egzekucyjne w egzekucji administracyjnej i cywilnej (8 godzin) Wszczęcie postępowania egzekucyjnego (12 godzin) Przebieg postępowania egzekucyjnego, zbieg egzekucji (12 godzin) Zawieszenie i umorzenie postępowania (12 godzin) Egzekucja administracyjna należności pieniężnych (20 godzin) Egzekucja administracyjna należności o charakterze niepieniężnym (8 godzin) Środki zaskarżenia w egzekucji (8 godzin) Zabezpieczenie w egzekucji (12 godzin) Koszty i wydatki egzekucyjne (4 godziny) Kolejność zaspokajania roszczeń (4 godziny) Nadzór nad egzekucją (4 godziny) Odpowiedzialność w egzekucji (4 godziny) Źródła informacji o majątku zobowiązanego, przetwarzanie i ochrona danych w egzekucji (12 godzin) Elementy postępowania egzekucyjnego cywilnego (KPC i UoKSiE) stosunek egzekucji administracyjnej do cywilnej (16 godzin) Prawo karne skarbowe podstawowe problemy (8 godzin) Egzekucja obcych tytułów w polskim systemie prawnym, dochodzenie należności w państwach UE, Europejski Tytuł Egzekucyjny (8 godzin) Etyka i elementy psychologii w egzekucji (8 godzin) Podstawowe problemy egzekucji w ujęciu teoretycznym (8 godzin)

18 EKONOMIKA W MEDIACH Studia maja na celu poznanie sytuacji finansowej polskiego i światowego rynku medialnego, podstaw ekonomicznych niezbędnych do samodzielnego poprowadzenia własnej gazety lokalnej lub innych mediów lokalnych. Absolwent studiów będzie posiadał praktyczne umiejętności niezbędne w zarządzaniu mediami, pracy wydawcy i tworzeniu medialnych projektów. Studia przeznaczone są dla dziennikarzy, kadry kierowniczej mediów lokalnych i regionalnych, menedżerów. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Program obejmuje 200 godzin zajęć realizowanych podczas 13 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. i Administracji w Lublinie raz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy oraz uzyskanie wymaganych zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych w programie studiów. Trening interpersonalny (8 godzin) Podstawy organizacji i zarządzania (12 godzin) Prawo autorskie i prasowe (8 godzin) Etykieta w biznesie (8 godzin) Zarządzanie kryzysowe w PR (8 godzin) Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu mediami (12 godzin) Podstawy ekonomii (20 godzin) Ekonomika mediów (32 godziny) Promocja i reklama (20 godzin) Podstawy edytorstwa (20 godzin) Media lokalne i środowiskowe (20 godzin) Współczesne media w Polsce i na świecie (12 godzin) Techniki negocjacji (8 godzin) Zarządzanie zasobami ludzkimi (12 godzin) 17

19 ETYKA W SZKOLE em studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu etyki, filozofii i nauk pokrewnych do nauczania etyki w szkole, zgodnie z kierunkiem działań Ministerstwa Edukacji zmierzającym do wprowadzenia etyki jako przedmiotu alternatywnego do religii. Słuchacze zapoznają się z elementami historii filozofii, podstawami etyki i różnymi jej ujęciami w kontekście współczesnego świata. Istotnymi modułami z punktu widzenia praktycznej pracy edukacyjnej będą psychologiczne aspekty etyki z uwzględnieniem osiągnięć psychologii społecznej oraz etyki zawodu nauczyciela. Podczas zajęć z projektowania dydaktycznego realizowane będą zagadnienia współczesnej dydaktyki i metodyki nauczania. Studia przeznaczone są dla nauczycieli i osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, pragnących zdobyć kwalifikacje do nauczania przedmiotu Etyka w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. obejmuje 350 godziny zajęć realizowanych podczas 22 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń. i Administracji w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz doświadczeni praktycy. Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Wybrane aspekty historii filozofii (24 godziny) Podstawy etyki (16 godzin) Psychologiczne aspekty etyki (24 godzin) Etyka w ekonomii i zarządzaniu (16 godzin) Media a etyka (8 godzin) Etyka zawodu nauczyciela (24 godziny) Etyka badań socjologicznych i pedagogicznych (20 godzin) Metodyka nauczania etyki z podstawami projektowania dydaktycznego (36 godzin) Wielkie tradycje etyczne koncepcja człowieka w różnych religiach świata (24 godziny) Doskonalenie umiejętności interpersonalnych nauczyciela warsztaty psychoedukacyjne (30 godzin) Podstawy psychologii społecznej (16 godzin) Etyka w działaniu (24 godziny) Moralne problemy współczesności w perspektywie płci (24 godziny) Etyka społeczna i polityczna (24 godziny) Bioetyka (24 godziny) Seminarium dyplomowe (16 godzin) 18 WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE

20 HANDEL ZAGRANICZNY em studiów jest przekazanie kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat ekonomicznej specyfiki rynków zagranicznych oraz zapoznanie z metodami negocjacji i handlu, specyfiką rozliczeń i ryzyka, warunkami zakładania przedsiębiorstw na poszczególnych rynkach. Słuchacze studiów poznają pojęcia, mechanizmy, procedury zarówno gospodarcze jak i prawne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych. Słuchacze nabędą również wiedzę w zakresie najważniejszych elementów polityki handlowej Polski wobec największych partnerów pozaunijnych (ze szczególnym uwzględnieniem państw WNP, Chin oraz Indii) w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Kompleksowy program studiów pozwoli na zdobycie i utrwalenie wiedzy w tej dziedzinie, a także pozwoli na samodzielne zdobywanie dalszych praktycznych umiejętności już po zakończeniu kursu i sprawne zarządzanie w sferze handlu zagranicznego, a także umożliwi prowadzenie doradztwa w tej dziedzinie. Studia adresowane są przede wszystkim do praktyków handlu zagranicznego, osób planujących działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych, jak również do osób zajmujących się doradztwem w tej sferze. Słuchaczami mogą zostać również osoby, które w ramach wykonywanej pracy zawodowej stykają się z problematyką prowadzenia handlu zagranicznego. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. obejmuje 208 godzin zajęć realizowanych podczas 13 zjazdów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń. Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy Wyższej szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniki Lubelskiej oraz doświadczeni praktycy prowadzący i obsługujący handel zagraniczny. Słuchacze otrzymają komplet bezpłatnych materiałów dydaktycznych z wybranych modułów, opracowanych przez prowadzących zajęcia. Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów. Prawne uwarunkowania handlu zagranicznego (20 godzin) Organizacja i technika handlu zagranicznego (20 godzin) Tworzenie i wdrażanie marketingowych planów ekspansji na rynki zagraniczne (16 godzin) Nawiązywanie kontaktów i negocjacje z kontrahentami zagranicznymi (16 godzin) Polityka handlowa Unii Europejskiej (20 godzin) Transakcje handlowe pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (8 godzin) Transport i spedycja w handlu zagranicznym (16 godzin) Logistyka w handlu zagranicznym (12 godzin) Ubezpieczenia w handlu zagranicznym (8 godzin) Podatki w operacjach handlu zagranicznego (12 godzin) Rozliczenia i finansowanie handlu zagranicznego (16 godzin) Zarządzanie ryzykiem w handlu na rynkach zagranicznych (16 godzin) Reguły INCOTERMS. Zwyczaje i uzanse handlowe. Kulturowe uwarunkowania biznesu na rynkach zagranicznych (8 godzin) Zasady organizacji ruchu osobowego i towarowego na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (8 godzin) Egzemplifikacja wybranych rynków zagranicznych (praktyczne aspekty współpracy pomiędzy Polską a wybranymi partnerami pozaunijnymi w zakresie handlu międzynarodowego, m.in. Rosja, Ukraina, Białoruś, Chiny, Indie) (12 godzin) 19

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach:

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: public relations PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa Załącznik nr 2 do wytycznych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach podyplomowych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Instytut

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach niestacjonarnych należy zrealizować 1260 godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Oferowane kierunki studiów podyplomowych

SPIS TREŚCI. Oferowane kierunki studiów podyplomowych SPIS TREŚCI List od Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń 3 Działalność Uczelni 4 Informacje o studiach podyplomowych 5 Opinie o studiach podyplomowych w WSPA 7 Zasady rekrutacji 10 Tabela

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP STUDIA PODYPLOMOWE Menedżerskie dla MŚP Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 280 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Leszek Pruszkowski Koszt studiów podyplomowych: 1400 zł - semestr

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

BIZNES NA RYNKACH WSCHODNICH - STUDIA PODYPLOMOWE. pracowników przedsiębiorstw działających na rynkach państw dawnego ZSRR, nie

BIZNES NA RYNKACH WSCHODNICH - STUDIA PODYPLOMOWE. pracowników przedsiębiorstw działających na rynkach państw dawnego ZSRR, nie BIZNES NA RYNKACH WSCHODNICH - STUDIA PODYPLOMOWE CEL: Celem PODYPLOMOWEGO STUDIUM BIZNESU na rynkach wschodnich jest przygotowanie pracowników przedsiębiorstw działających na rynkach państw dawnego ZSRR,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości!

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Polska liderem branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej Raport Banku Światowego Logistyka w transporcie drogowym Wybitni specjaliści i praktycy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 Kalendarium rekrutacji REKRUTACJA PODSTAWOWA I. 28.04.2017 r. - 07.07.2017 r. elektroniczna rejestracja

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace - studia w WSB w Gdańsku. Absolwenci kierunku Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl COLLEGE MEDYCZNY kom. 535 60 60 14 PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO COLLEGE MEDYCZNY Jest placówką kształcenia dorosłych i młodzieży prowadzącą kursy, szkolenia Decyzją nr 2 z dnia 30.03.2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Nazwa: Rodzaj: Charakterystyka: Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu we współpracy z partnerem. niemieckim Hochschule Weihenstephan Triesdorf (HSWT) zaprasza na

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu we współpracy z partnerem. niemieckim Hochschule Weihenstephan Triesdorf (HSWT) zaprasza na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu we współpracy z partnerem niemieckim Hochschule Weihenstephan Triesdorf (HSWT) zaprasza na polsko - niemieckie studia MBA "Zarządzanie w sektorze rolno spożywczym"

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą

Organizacja i zarządzanie oświatą Organizacja i zarządzanie oświatą Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7768 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 250,00 zł Cena netto za godzinę 12,25 zł Cena brutto za godzinę 12,25 Możliwe

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Coachingu Petrichor

Akademia Coachingu Petrichor Akademia Coachingu Petrichor Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/29/7117/4938 Cena netto 6 200,00 zł Cena brutto 6 200,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Zarządzanie studia niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki specjalność/i: Kompetencje menedżerskie, Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) 1. Matematyka A 6 30 30

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania Szkołę Wyższą wspólnie ze Studium Kształcenia Kadr(SKK) 1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Wszyscy zainteresowani z

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk.

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk. Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Logistyka Mediów specjalność Logistyka i marketing w mediach dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Rok I semestr I Matematyka

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu Doradztwo zawodowe z elementami coachingu WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe z elementami coachingu - studia w WSB w Gdyni Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

STUDIA PODYPLOMOWE. Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. STUDIA PODYPLOMOWE Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 265 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Anna Nowacka Koszt studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ STUDIA PODYPLOMOWE ZNIŻKA: WPISOWE: 1/3 WYPEŁNIA WSB W W CHORZOWIE NUMER ALBUMU UWAGI DANE PERSONALNE NAZWISKO: IMIONA: E-MAIL:

KWESTIONARIUSZ STUDIA PODYPLOMOWE ZNIŻKA: WPISOWE: 1/3 WYPEŁNIA WSB W W CHORZOWIE NUMER ALBUMU UWAGI DANE PERSONALNE NAZWISKO: IMIONA: E-MAIL: WYPEŁNIA WSB W W CHORZOWIE NUMER ALBUMU UWAGI WPISOWE: ZNIŻKA: DANE PERSONALNE KWESTIONARIUSZ STUDIA PODYPLOMOWE NAZWISKO: IMIONA: E-MAIL: NAZWISKO RODOWE: DATA URODZENIA: MIEJSCE URODZENIA: IMIĘ OJCA:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-20 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-20 Termin zakończenia rekrutacji Zarządzanie jakością Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7660 Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł Cena netto za godzinę 22,53 zł Cena brutto za godzinę 22,53 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe)

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Przyjdź i przekonaj się, że droga do sukcesu jest krótsza niż Ci się wydaje! SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Bachelor s degree

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: JĘZYK W PRAKTYCE

STUDIA PODYPLOMOWE: JĘZYK W PRAKTYCE STUDIA PODYPLOMOWE: JĘZYK W PRAKTYCE W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE Rodzaj studiów: doskonalące Liczba semestrów: 2. Liczba godzin: 200. PODSTAWOWE DANE: 1. Osoba odpowiedzialna kierownik

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH PROGRAM SPECJALIACJI AWODOWYCH Po zaliczeniu I roku studiów pierwszego stopnia student ma obowiązek wyboru specjalizacji zawodowej (rejestracja przez USOS). Specjalizacja w ramach realizowanego toku studiów

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry)

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem studia podyplomowe w WSB w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Audyt podatkowy i finansowy (studia modułowe)

Audyt podatkowy i finansowy (studia modułowe) Audyt podatkowy i finansowy (studia modułowe) WSB Poznań - Studia podyplomowe Opis kierunku Audyt podatkowy i finansowy - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu Audyt podatkowy polega na dokładnym przyjrzeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 360 195 165 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I I I Przedmioty ogólne (O) 1 Język obcy zo 2 120 120 6 60 3 60 3 2 Technologie informacyjne zo 1 15 15 3 15 3 3 Historia gospodarcza E 1 30 30 3 30 3 4 Socjologia zo 2 30 30 3 30 3 5 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Bardziej szczegółowo