Kosmos połączył Pomorze i Mazowsze Zastosowania matematyki w chemii Przyszłość wodoru oczami zespołu Eco CarPG 5/2015 PISMO PG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosmos połączył Pomorze i Mazowsze Zastosowania matematyki w chemii Przyszłość wodoru oczami zespołu Eco CarPG 5/2015 PISMO PG"

Transkrypt

1 Kosmos połączył Pomorze i Mazowsze Zastosowania matematyki w chemii Przyszłość wodoru oczami zespołu Eco CarPG 5/2015 PISMO PG 1

2 Okładka: Projekt wyróżniony I nagrodą w konkursie na koncepcję remontu i przebudowy Hydromechaniki Z ŻYCIA UCZELNI Kosmos połączył Pomorze i Mazowsze Izabela Biała s. 4 Licealistki odwiedziły Politechnikę Gdańską Ewa Kuczkowska s. 5 Jak to zrobić dobrze czyli niektóre dobre praktyki w internacjonalizacji uczelni wyższych Karolina Jędrzejkowska s. 6 Inteligentna Specjalizacja Smart Port & City Cezary Orłowski s. 18 Tango na Wydziale Mechanicznym Ewa Kuczkowska s. 20 Polscy naukowcy uzyskali już wiele przełomowych wyników badań, które czekają na wdrożenie do praktyki gospodarczej. Wierzę, że konkurs Tango pomoże najlepszym spełnić takie plany i dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców przerodzą się one w nowatorskie technologie na światową skalę zapowiada prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBiR. Pismo PG powstało w kwietniu 1993 roku i wydawane jest za zgodą Rektora na zasadzie pracy społecznej Zespołu Redakcyjnego. Autorzy publikacji nie otrzymują honorariów oraz akceptują jednoczesne ukazanie się artykułów na łamach Pisma PG i w Internecie. Wszelkie prawa zastrzeżone Adres kontaktowy Politechnika Gdańska Redakcja Pisma PG, Dział Promocji, budynek przy bramie głównej, ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk, tel. (+48) , Zespół redakcyjny Adam Barylski, Justyna Borkowska, Martyna Ceglińska, Krzysztof Goczyła, Iwona Golecka, Jerzy M. Sawicki, Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz, Waldemar Wardencki (redaktor prowadzący) Skład i opracowanie graficzne Ewa Niziołkiewicz Współpraca Jan Buczkowski Druk Drukarnia Expol Zespół Redakcyjny nie odpowiada za treść ogłoszeń i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo zmiany, skracania i adiustacji tekstów. Wyrażone opinie są sprawą autorów i nie odzwierciedlają stanowiska Zespołu Redakcyjnego lub Kierownictwa Uczelni. Numer zamknięto 20 maja 2015 r. Teksty do następnego wydania Pisma PG przyjmujemy do 8 czerwca 2015 r. Politechnika w mediach Ewa Kuczkowska s. 62 Jak zmieni się Hydromechanika? Ewa Kuczkowska s. 64 OSOBOWOŚCI POLITECHNIKI Kwadrans to wieczność Rozmawia Ewa Kuczkowska s. 10 Czy można scharakteryzować człowieka poprzez liczby? Wybitnych naukowców Politechniki Gdańskiej na pewno tak. Jednym z nich jest prof. Jacek Namieśnik z Wydziału Chemicznego. Liczby podsumowujące jego dorobek naukowy prezentują się imponująco: 31 recenzji rozpraw habilitacyjnych, 38 Indeks Hirscha, 44 opinie wniosków o tytuł profesora NAUKA, BADANIA, INNOWACJE Technologie kosmiczne i morskie Marek Moszyński, Andrzej Stepnowski s. 16 Z hiszpańskiej Galicji do Gdańska Rozmawia Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz s. 23 Politechnice Gdańskiej nie chciałbym mówić adiós, żegnaj, chętniej powiem hasta la vista, do zobaczenia! Dr Francisco Pena Pereira z Uniwersytetu w Vigo właśnie zakończył pobyt na naszej uczelni. W wywiadzie z Ewą Jurkiewicz-Sękiewicz opowiada, czym go zaskoczyła Polska, co udało mu się osiągnąć podczas stażu i dlaczego chce tu wrócić. EDUKACJA e-technologie w Kształceniu Inżynierów, czyli MOOC tegorocznej konferencji Anita Dąbrowicz-Tlałka s. 25 Matematyka w terenie Małgorzata Ilkiewicz, Dorota Żarek s. 29 Zastosowania matematyki w chemii Wojciech Chrzanowski s PISMO PG 5/2015

3 STUDENCI Studenci PG delegatami Organizacji Narodów Zjednoczonych! Paweł Jacewicz s. 39 Szkolenia dla Wydziałowych Rad Studentów Kinga Sielska, Łukasz Rusajczyk s. 41 Przyszłość wodoru oczami zespołu Eco CarPG Marta Wójcik s. 42 Odnawialne źródła energii w transporcie? To wyzwanie z determinacją i powodzeniem realizuje Międzywydziałowe Koło Naukowe Eco CarPG. Zespół studentów skupiony wokół projektu wspólnymi siłami próbuje zbudować pojazd, który będzie przyjazny środowisku. Członkowie Koła Naukowego oraz jego sympatycy pochodzą z kilku wydziałów PG. Twoje marzenie jest na wyciągnięcie ręki! Kinga Sadowska s. 44 Bale na Politechnice świętowania czas Martyna Ceglińska s. 45 Wieczór Dżentelmena Martyna Ceglińska s. 46 VARIA Edward Kajdański. Z Harbinu do Gdańska śladami wybitnego absolwenta Adam Barylski s. 48 Politechnika Lwowska Semper Fidelis Piotr Abryszeński s. 53 Immatrykulacja na leżąco Andrzej Urbańczyk s. 56 Andrzej Urbańczyk polski żeglarz i pisarz, kapitan jachtowy, wpisany do Księgi rekordów Guinnessa jako światowy rekordzista w samotnych rejsach z liczbą ponad 75 tys. mil morskich przepłyniętych samotnie. Absolwent Politechniki Gdańskiej. Mamy ogromny zaszczyt powitać go ponownie na naszym pokładzie, tym razem w roli kapitana humoreski. FELIETON Małe jest piękne Krzysztof Goczyła s. 57 Mówmy po polsku! apeluje do społeczności PG w swoich językowych felietonach prof. Goczyła, co może przydać się w szczególności inżynierom pasjonatom pióra, bo w myśl przysłowia często powtarzanego na naszej uczelni: Inżynier może być poetą, ale poeta nie może być inżynierem. Innowacyjność? Nie ma takiego numeru! Jerzy M. Sawicki s. 58 NOWOŚCI WYDAWNICTWA PG Iwona Golecka s /2015 PISMO PG 3

4 Z ŻYCIA UCZELNI Kosmos połączył Pomorze i Mazowsze Izabela Biała Dział Promocji Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Marek Banaszkiewicz i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz przedstawiciele podmiotów ze świata biznesu i nauki podpisali list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych. Wśród sygnatariuszy był również rektor Politechniki Gdańskiej prof. Henryk Krawczyk. Fot. z archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Uroczyste podpisanie dokumentu miało miejsce 21 kwietnia 2015 r. w Ratuszu Starego Miasta w Gdańsku. W pierwszym paragrafie listu umieszczono zapis: Strony wyrażają wolę szerokiego współdziałania w zakresie różnych form wsparcia i integracji, podjętych w województwach mazowieckim i pomorskim, w różnych formach organizacyjnych, inicjatyw budowy centrów kompetencyjnych inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Skala podjętych dotychczas działań otwiera możliwości integracji tych inicjatyw na poziomie krajowym. Strony podjęły zobowiązanie współpracy w zakresie m.in.: opracowania modelu integracji działań na poziomie krajowym zainteresowanych podmiotów (sygnatariuszy); wypracowania zasad współpracy międzysektorowej (nauka, przemysł, obronność); synchronizacji celów strategicznych polityki województw z planowaną i realizowaną aktywnością sfery inżynierii kosmicznej i satelitarnej; regionalnej współpracy międzynarodowej w ramach programów europejskich. Chcemy udowodnić jako region, że lokalizacja Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku nie była przypadkowa. Jednocześnie nie zamykamy się na współpracę z innymi regionami czy krajami deklarował w swoim przemówieniu marszałek Struk. Prof. Banaszkiewicz mówił o wyzwaniach stojących przed Agencją. Podkreślił potrzebę stworzenia rynku instytucjonalnego w Polsce poprzez zachęcanie polskiej administracji wszystkich szczebli do wykorzystywania możliwości, które dają techniki satelitarne. Zaznaczył również konieczność prowadzenia spójnej polityki kosmicznej kraju poprzez harmonizację celów poszczególnych resortów. Oprócz prezesa POLSA i marszałka województwa pomorskiego dokument został podpisany przez przedstawicieli: Politechniki Gdańskiej; Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie; Narodowej Agencji Promocji Zaawansowanych Technologii SA w Warszawie; Fundacji Interizon z siedzibą w Gdańsku; Agencji Rozwoju Mazowsza SA; Agencji Rozwoju Pomorza SA; Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. Sygnatariuszem miał być również Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego, nie mógł jednak przyjechać tego dnia do Gdańska. 4 PISMO PG 5/2015

5 Licealistki odwiedziły Politechnikę Gdańską Ewa Kuczkowska Dział Promocji Tegoroczna akcja Dziewczyny na Politechniki! odbyła się w nowej formule na Dziedzińcu im. Daniela G. Fahrenheita w Gmachu Głównym PG stanęło kilkanaście stoisk warsztatowo-kreatywnych zaaranżowanych przez studentów i pracowników naszej uczelni. Dziewczyny, które 23 kwietnia 2015 r. odwiedziły PG, miały okazję strzelać laserowym karabinem, rozwiązywać matematyczne łamigłówki, rzucać rzutkami ratowniczymi, przyjrzeć się, jak powstają kosmetyki naturalne, a nawet przymierzyć się do projektowania implantów. Uczestniczki mogły także zapoznać się z ofertą edukacyjną PG, porozmawiać o przyszłej pracy w przemyśle oraz zajrzeć na każdy wydział. Oprócz wycieczek na wydziały zorganizowano także zwiedzanie Sali Senatu, nowoczesnej czytelni w Centrum Nanotechnologii czy też Laboratorium Maszynowego. W akcji koordynowanej przez Dział Promocji uczestniczyło 250 dziewczyn. Fot. Krzysztof Krzempek 5/2015 PISMO PG 5

6 Z ŻYCIA UCZELNI Jak to zrobić dobrze czyli niektóre dobre praktyki w internacjonalizacji uczelni wyższych Karolina Jędrzejkowska Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej Poprzedni artykuł z tej serii poświęcony był wyjaśnianiu korzyści wynikających z umiędzynarodowienia uczelni. Pamiętajmy, że internacjonalizacja (podobnie jak globalizacja) jest zjawiskiem, z którym mamy do czynienia w dzisiejszym świecie. To element otoczenia, czyli szansa lub zagrożenie w rozumieniu analizy SWOT. Jeżeli internacjonalizacja ma stać się szansą trzeba ją odpowiednio wykorzystywać. Zespół działań na rzecz umiędzynarodowienia uczelni potocznie też nazywany jest internacjonalizacją. Dobre praktyki w tym kontekście to takie działania, dzięki którym zjawisko umiędzynarodowienia wykorzystuje się do podniesienia rangi uczelni. Dobre praktyki to takie, w wyniku których uczelnia korzysta na internacjonalizacji, np.: wzrasta widoczność i rozpoznawalność uczelni na arenie międzynarodowej; partnerstwa strategiczne podkreślają i rozwijają silne strony uczelni; następuje mobilizacja zasobów intelektualnych i powstają silne zespoły badawcze; studenci uczelni korzystają z najnowszych współczesnych metod nauczania. Patrząc z punktu widzenia zarządzania uczelnią, zidentyfikowałam 4 obszary dobrych praktyk, które zastosowane powinny doprowadzić do wymienionych wyżej korzyści. Są to: zaangażowanie władz uczelni; określenie ram finansowych; struktura organizacji uczelni; zaangażowanie pracowników. politycznych. Powinny one stanowić element narodowych strategii rozwoju szkolnictwa wyższego, określając m.in.: ramy zaangażowania międzynarodowego, narzędzia (formalne, finansowe), plany, mierniki realizacji, kontrolę jakości. Poziom internacjonalizacji na uczelniach może być wspierany i stymulowany (w kierunku rozwoju i wzrostu) bądź też ograniczany (jeżeli taka jest polityka narodowa). Najgorszy jednak efekt ma brak jakiejkolwiek narodowej strategii w tym zakresie. Taka sytuacja panuje niestety już od dłuższego czasu w Polsce. Poza mało konkretnymi deklaracjami poparcia i umożliwieniem wykorzystania środków i zdobyczy systemowych UE, od lat czynione jest niewiele w kierunku nadania systemowi szkolnictwa wyższego w Polsce jasnych ram strategii internacjonalizacji. Na wstępie warto jednak przez chwilę zastanowić się nad działaniami, które zostały już sprawdzone jako efektywne w skali makro (czyli na poziomie ogólnopaństwowym). Stanowią one bowiem podstawę i ramy dla działań w skali mikro (czyli na uczelni). Narodowe ramy umiędzynarodowienia uczelni wyższych To, w jakim stopniu uczelnie w danym kraju są umiędzynarodowione, zależy od priorytetów 6 PISMO PG 5/2015

7 Przyjęcie Polski do UE przyniosło kilka konkretnych działań na rzecz internacjonalizacji szkolnictwa. Korzystne z punktu widzenia umiędzynarodowienia studiów wyższych jest ujednolicenie standardów nauczania i stworzenie spójnego systemu ramowego dla tworzenia programów. To logiczne im więcej rzeczy jest niejednolitych, tym trudniejsza jest internacjonalizacja (więcej dyskusji, ustaleń i negocjacji). Bez funduszy europejskich wspierających mobilność (takich jak Tempus, Mundus, LLP Erasmus, FSS i inne) trudniejsze byłoby nawiązanie kontaktów międzyuczelnianych lub też pokazanie polskim studentom, jak mogą wyglądać studia i praca w innych krajach. Mobilność jest bardzo kosztowna i dla większości społeczeństwa polskiego bez dofinansowania niewykonalna. Pozyskane i rozwijane w wyniku mobilności kontakty skutkują rozwojem edukacji, współpracy naukowej i projektów badawczych. Chwała więc naszym kolejnym Ministrom Szkolnictwa, że taką możliwość nam dali. Mogliby też nadal działać na rzecz internacjonalizacji, np. poprzez hamowanie zachłanności Ministerstwa Finansów objawionej w opodatkowaniu stypendiów dla wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+ pracowników uczelni. Nie jest to miejsce na rozważania nad systemami szkolnictwa wyższego na świecie, jednakże znalazłoby się kilka przykładów wprowadzenia rozwiązań systemowych w szkolnictwie wyższym, które dają nie tylko lepsze możliwości wykorzystania potencjału światowego rynku edukacyjnego, ale również promują jakość nauki i badań. Wróćmy jednak na ziemię. Nasza rzeczywistość jest taka, że jak na razie nie ma w Polsce strategii internacjonalizacji szkolnictwa wyższego ani też innej strategii rozwoju tego obszaru gospodarki. Tworzenie indywidualnych, długoterminowych strategii internacjonalizacji uczelni na tym niepewnym gruncie jest obarczone ryzykiem. Stąd nie dziwi mnie wcale, że większość uczelni ich nie posiada. Trzeba też podkreślić, że skonstruowanie uniwersalnej strategii internacjonalizacji (przepisu na internacjonalizację), która pasowałaby wszystkim uczelniom wyższym, jest praktycznie niewykonalne. Wynika to zarówno z różnic w specyfice nauczania różnych dziedzin nauki, jak i z różnic w systemie organizacji uczelni. Tym istotniejsze zdaje się wskazanie dobrych praktyk w zarządzaniu uczelnią, tak aby internacjonalizacja nie stała się jej słabą stroną. Zrozumienie potrzeby i zasadności internacjonalizacji przez władze uczelni Podstawowym warunkiem dla rozwoju internacjonalizacji uczelni jest zrozumienie wagi umiędzynarodowienia przez władze uczelni. Inicjatywy oddolne, takie jak kontakty poszczególnych pracowników czy nawet wydziałów, nie mają szans powodzenia, jeśli nie uzyskają zakresu i warunków dla rozwoju w ramach całej instytucji. Kontakty międzynarodowe uczelni najlepiej rozwijane są poprzez kontakty indywidualne (osobiste) jej pracowników (akademickich i administracyjnych). Im wyżej w hierarchii uczelni znajduje się osoba nawiązująca współpracę, tym większe znaczenie i zasięg ma taka kooperacja. Dlatego największe znaczenie dla umiędzynarodowienia mają właśnie kontakty władz uczelni i wydziałów. Uczestnictwo w sieciach i stowarzyszeniach międzynarodowych oraz obecność przedstawicieli władz uczelni w międzynarodowych spotkaniach czy konferencjach sprzyja nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów, z których korzysta cała uczelnia. Wagę internacjonalizacji najlepiej rozumieją osoby, które same jej doświadczyły. To logiczne i naturalne. Z punktu widzenia umiędzynarodowienia uczelni najlepiej jest, jeżeli przedstawiciele władz uczelni mają szerokie doświadczenie międzynarodowe (studia, stypendia, współpraca projektowa i badawcza). W krajach, w których władze uczelni nie są wybierane, ale nominowane przez przedstawicieli interesariuszy (np. Holandia, Finlandia), doświadczenie międzynarodowe jest jednym z kryteriów doboru. Budżet i finanse internacjonalizacja jako inwestycja Zła wiadomość dla wszystkich, którzy sądzili, że internacjonalizacja robi się sama i nic nie kosztuje. Nie tylko się nie zrobi, ale też nie ma szans na zaistnienie w praktyce bez konkretnych nakładów finansowych i to stanowiących element budżetu uczelni. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że wszelkie działania prorozwojowe kosztują. Amerykanie mawiają: there is no such thing as a free lunch. Jeżeli uczelnia ma rozwijać swoje zaangażowanie międzynarodowe powinna wyasygnować na to określony budżet. 5/2015 PISMO PG 7

8 Z ŻYCIA UCZELNI Obszar Marketing i promocja międzynarodowa Infrastruktura związana z przyjmowaniem studentów i gości międzynarodowych Pozostałe wsparcie dla studentów zagranicznych Mobilność pracowników Działania I Udział w targach i konferencjach I Materiały promocyjne I PR w mediach społecznościowych I Strona internetowa I Organizacja konferencji I Przyjmowanie gości zagranicznych I Badanie rynku (analiza rynków zagranicznych) I System rekrutacji I Rozwój oferty edukacyjnej I Pomoc studentom w adaptacji i w sprawach formalnych I Kursy języka angielskiego dla pracowników uczelni I Regulaminy i dokumentacja w języku angielskim I Domy studenckie I System raportowania i sprawozdawczość I Dofinansowanie organizacji studenckich zajmujących się wsparciem mobilności studenckiej I Wyjazdy pracowników naukowych i administracyjnych na staże I Wyjazdy pracowników naukowych w celach naukowych i edukacyjnych I Przyjmowanie visiting professors Rodzaj kosztu I Delegacje służbowe (krajowe/zagraniczne) I Druk materiałów I Usługi zewnętrzne (catering, hotele) I Transport (przejazdy) I Opłaty konferencyjne I Gadżety reklamowe I Usługi informatyczne I Kursy językowe I Tłumaczenia I Usługi informatyczne I Organizacja imprez I Usługi zewnętrzne I Materiały i produkty spożywcze I Transport (przejazdy/ bilety) I Opłaty konferencyjne I Delegacje zagraniczne I Koszty transportu i pobytu Tab. 1. Przykładowe obszary powstawania i rodzaje kosztów związanych z działaniami internacjonalizacyjnymi W tabeli 1 zaprezentowano przykładowe obszary powstawania i rodzaje kosztów związanych z działaniami internacjonalizacyjnymi. Przedstawiona lista nie wyczerpuje z pewnością wszystkich pozycji kosztowych, które są ponoszone w procesie internacjonalizacji uczelni. Najbardziej oczywisty jest koszt wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działania międzynarodowe. Ostatecznie zarówno rodzaje, jak i wysokość kosztów zależą od przyjętej strategii. Można powiedzieć, że budżet przeznaczony na powyższe działania wskazuje, jak wysokie są aspiracje uczelni w kierunku rozwoju internacjonalizacji. Brak budżetu lub jego częste zmiany powodują, że internacjonalizacja rozwija się przypadkowo (np. jedziemy gdzieś, jak są pieniądze, zaczynamy współpracę, a potem jej nie kontynuujemy, bo nie mamy za co), czyli nie rozwija się właściwie w ogóle. Trzeba pamiętać, że budżet przeznaczony na internacjonalizację to de facto inwestycja w przyszłą pozycję rynkową (w dłuższej perspektywie) i w pozyskanie funduszy z rynku (w krótszej perspektywie). Nowoczesne systemy audytu jakości uczelni i rankingi w coraz większym stopniu kładą nacisk na stopień internacjonalizacji. Elementy umiędzynarodowienia widoczne są w algorytmach przydziału dotacji dla uczelni (również w Polsce!). To, co wydamy dzisiaj na rozwój kontaktów, pozycję rynkową uczelni i zaangażowanie międzynarodowe, będzie w kolejnych latach przekładało się na liczbę studentów, projektów i grantów międzynarodowych. Dobra wiadomość to ta, że dzięki błyskawicznemu przepływowi informacji na świecie na efekty promocji międzynarodowej nie trzeba będzie długo czekać. W tym kontekście internacjonalizacja może szybko zacząć dawać zwrot z inwestycji. Najszybciej (bo w ciągu 2 3 lat) widać to na wzroście liczby studentów zagranicznych. Dopiero po kilku latach pozytywnych doświadczeń z wymianą studentów uczelnie rozwijają kolejne obszary współpracy, takie jak wspólne programy nauczania, projekty badawcze, granty. Wyzwaniem więc jest utrzymanie ciągłości działań i nakładów, tak aby osiągnąć odpowiedni poziom jakości internacjonalizacji wewnątrz uczelni. Brak konsekwencji lub zmienność kierunków prowadzą do marnowania wcześniej poniesionych nakładów. Struktury organizacyjne Stworzenie stabilnych ram organizacyjnych ma duże znaczenie dla rozwoju umiędzynarodowienia. Uczelnie z zasady są instytucjami dość skomplikowanymi organizacyjnie. Kadencyjność władz oznacza też potencjalną zmienność zależności w ramach struktur organizacyjnych. Z punktu widzenia internacjonalizacji taka zmienność jest dużym ryzykiem. Współpraca 8 PISMO PG 5/2015

9 Działania realizowane centralnie I Określenie strategii internacjonalizacji I Współpraca w ramach sieci międzynarodowych I Współpraca z jednostkami administracji państwowej i z samorządem I Działania promocji międzynarodowej (udział w targach, konferencjach) I Promocja i upublicznianie oferty edukacyjnej i oferty naukowej I Organizacja konferencji międzynarodowych I Opieka nad studentami zagranicznymi (szczególnie w procesie adaptacji do życia w Polsce) I Koordynacja programów unijnych (np. Erasmus+) I Rekrutacja studentów zagranicznych i przyjmowanie dokumentów kandydatów I Wsparcie organizacyjne internacjonalizacji (programy stypendialne, praktyki zawodowe) Tab. 2. Podział działań w ramach internacjonalizacji Działania realizowane na wydziałach I Współpraca w ramach organizacji naukowych I Międzynarodowe programy badawcze i projekty (specyficzne dla danego wydziału) I Curricula międzynarodowe (tworzenie programów studiów w językach obcych) I Zawieranie umów o świadczenie usług edukacyjnych ze studentami zagranicznymi I Opieka merytoryczna i naukowa nad studentami zagranicznymi (w trakcie studiów) I Współpraca z wydziałami uczelni partnerskich w zakresie uzgadniania Learning Agreement I Kwalifikacja merytoryczna kandydatów na studia I Współpraca z wydziałami uczelni partnerskich w zakresie tworzenia wspólnych programów (double degree, joint degree) międzynarodowa wymaga zaufania do partnerów, a to zaufanie buduje się w miarę upływu czasu. Zmiany struktur i zależności organizacyjnych nie sprzyjają utrzymaniu ciągłości relacji. Stąd konieczność utrzymania stabilności podstawowych założeń, takich jak waga internacjonalizacji dla uczelni, kierunki rozwoju internacjonalizacji czy strategiczni partnerzy. Nie ma uniwersalnej recepty na usytuowanie jednostki zajmującej się internacjonalizacją w ramach uczelni. Zarówno postawa promująca zarządzanie centralne (centralne biuro w ramach administracji uczelni), jak i rozproszone (wydziałowe jednostki organizacyjne) mają swoje za i przeciw. Nie można umiędzynarodowić programów studiów, przyjąć studentów zagranicznych ani prowadzić międzynarodowej działalności naukowej bez udziału wydziałów. Brak centralnej koordynacji, jednolitej promocji, odpowiedniej infrastruktury i narzędzi uniemożliwi efektywną internacjonalizację nawet najaktywniejszym wydziałom. Doświadczenia praktyczne uczelni europejskich wskazują więc na wyraźną potrzebę koordynacji centralnej i silnego zaangażowania ze strony wydziałów. Internacjonalizacja powinna być organizowana centralnie, ale realizowana zarówno centralnie, jak i na wydziałach. W tabeli 2 zamieszczono przykłady działań w ramach internacjonalizacji uczelni z podziałem na te, które powinny być realizowane centralnie, i te, które powinny być realizowane na wydziałach. Zaangażowanie pracowników uczelni Pracownicy uczelni wyższych powinni tworzyć intelektualną i kulturalną elitę kraju. I to wszyscy pracownicy nie tylko profesorowie. Pracownicy administracyjni zarządzają i operują przecież pieniędzmi publicznymi na rzecz rozwoju nauki i społeczeństwa. Pisząc to wszystko, mam pełną świadomość, że czytelnik uśmiecha się z przekąsem. Mamy dość słabe mniemanie o nas samych! A poza tym co ma do tego internacjonalizacja? Otóż ma. Tradycja uniwersytetu jest kosmopolityczna. Uniwersytet jest ostoją tolerancji międzykulturowej i świątynią dla wiedzy. Wiedza i nauka nie dbają o granice i narodowości. Pracując na uczelni, mamy tak jak nigdzie indziej możliwość korzystania z umiędzynarodowienia. Wyjazdy zagraniczne w ramach programów mobilnościowych to nie gratyfikacja ani wyjazdy turystyczne. To sposób na rozszerzenie horyzontów, nauczenie się, jak pracują inni, poznanie innych sposobów rozwiązywania problemów. Osoby aktywne międzynarodowo są z reguły otwarte i tolerancyjne, chętnie zdobywają nową wiedzę i kontakty. Wyjazd pracownika uczelni za granicę nie jest czasem straconym z punktu widzenia uczelni jest inwestycją w rozwój pracownika, jakość jego pracy i zaangażowanie. Im więcej pracowników uczelni (i tu podkreślam bez znaczenia, gdzie na tej uczelni pracują!) wyjeżdża za granicę, tym więcej pomocy mogą uzyskać studenci zagraniczni i inni zagraniczni goście na uczelni. Im lepiej czują się u nas goście i studenci tym lepszą ocenę wystawiają nam po powrocie do swoich krajów. Jest to najlepsza promocja międzynarodowa uczelni. 5/2015 PISMO PG 9

10 OSOBOWOŚCI POLITECHNIKI Kwadrans to wieczność Rozmawia Ewa Kuczkowska Dział Promocji Pracy nigdy nie traktował jako obowiązku, jak sam mówi, jest jej pasjonatem. Na Politechnice Gdańskiej, z którą zawodowo związany jest ponad 40 lat, przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej. Przez cztery kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Chemicznego, a od 20 lat z sukcesem kieruje Katedrą Chemii Analitycznej. Poza uczelnią angażuje się w pracę polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych. Z prof. Jackiem Namieśnikiem, człowiekiem niezwykle zorganizowanym, rozmawia Ewa Kuczkowska. Ewa Kuczkowska: Ma Pan Profesor bardzo ładny, nietuzinkowy krawat z układem okresowym pierwiastków. Nosząc go, manifestuje Pan zamiłowanie do chemii? Jacek Namieśnik: Po prostu lubię go nosić. Mam dwa takie krawaty: granatowy i czerwony. Pierwszy krawat z układem okresowym pierwiastków dostałem kilkanaście lat temu, kiedy gościłem na Uniwersytecie w Johannesburgu. Na tamtejszej uczelni są to służbowe krawaty. Krawat z pierwiastkami zawsze bardzo podobał się studentom, dlatego kiedy jeszcze byłem dziekanem Wydziału Chemicznego wielokrotnie prosili mnie, żebym przeznaczył kolejny egzemplarz na organizowane przez nich aukcje charytatywne. Z tego powodu ciągle ściągałem z Johannesburga nowe krawaty, a nawet myślałem, żeby wyprodukować je u nas, w Polsce. Jednak na razie pomysł upadł. Ponadto, dostałem kiedyś w prezencie spinki do mankietów z symbolami pierwiastków. Bardzo chętnie je zakładam, kiedy jestem w garniturze służbowo. Na jeden mankiet przypinam symbol Er, na drugi Be. Fot. Piotr Niklas Kiedy odkrył Pan Profesor, że chemia jest pociągająca? Nie wiem kiedy W każdym razie jeszcze w szkole średniej nie lubiłem chemii. Wówczas moim największym hobby była historia, którą zresztą interesuję się do dziś. Tak bardzo pasjonowałem się historią, iż wszyscy z mojego otoczenia byli przekonani, że pójdę na studia historyczne. Nie wybrałem jednak tego kierunku, bo nie chciałem być nauczycielem. A los i tak sprawił, że dziś jestem wykładowcą. Mimo iż w liceum mieliśmy chemię na bardzo słabym poziomie, dostałem się na studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. A wtedy to nie było takie proste, ponieważ należało zdać egzamin wstępny. Na początku miałem trochę problemów w nauce, co widać w indeksie, w którym mam kilka trójek, a zdarzały się i dwóje. Studia nie były łatwe, ale chemia wciąga. Dlaczego zdecydował się Pan Profesor na studia chemiczne, skoro początkowo nie darzył sympatią tej dziedziny? Rodzice Pana przekonali? Rodzice w ogóle nie namawiali mnie do podjęcia studiów. Mama zajmowała się domem, a ojciec był stolarzem. Tacie zależało, bym miał zawód i porządną pracę. Jako że niedaleko domu rodzinnego, w Mątwach, funkcjonowały ogromne Zakłady Sodowe, ojciec próbował nakłonić 10 PISMO PG 5/2015

11 mnie do nauki w technikum chemicznym. Ale ja wtedy byłem na etapie nielubienia chemii i poszedłem do ogólniaka. Kiedy byłem w przedostatniej klasie ogólniaka, a uczęszczałem do Liceum Ogólnokształcącego im. Kasprowicza w Inowrocławiu, nauczyciele zorganizowali wycieczkę do Gdańska. To miasto mnie urzekło. Wielkie wrażenie wywarł na mnie zarówno Gdańsk, jak i Politechnika, na której zapragnąłem studiować. Rozważałem jeszcze podjęcie nauki na poznańskich: uniwersytecie lub politechnice. Ostatecznie, jako że chciałem wyzwolić się spod kurateli rodziców, zdecydowałem się na Gdańsk. Poznań wydawał mi się zbyt bliski rodzinnego domu. Do wyboru studiów chemicznych przekonało mnie piękne, popularne na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych hasło Chemia żywi i ubiera. Sentencja ta mówiła, że chemia jest potrzebna i wszechobecna. I tak rzeczywiście jest. Szkoda, że teraz uwypukla się raczej złe aspekty związane z wszechobecnością chemii. Ale chemia jest i będzie obecna w życiu człowieka, trzeba się z tym pogodzić. Dlatego warto dowiedzieć się, jak się z chemią obchodzić. Dokonania prof. Jacka Namieśnika w ujęciu liczbowym 4 kadencje dziekana Wydziału Chemicznego 6 kadencji członka Senatu PG 31 recenzji rozpraw habilitacyjnych 38 Indeks Hirscha 43 lata pracy na Politechnice Gdańskiej 44 opinie wniosków o tytuł profesora 57 wypromowanych doktorów, w tym 10 współwypromowanych 77 recenzji prac doktorskich 625 publikacji z listy filadelfijskiej (autorstwo i współautorstwo) 1577 sumaryczna wartość liczbowa współczynnika oddziaływania (Impact Factor) czasopism, w których ukazały się jego prace 5354 liczba niezależnych cytowań prac A jak było z wyborem specjalizacji? Dlaczego akurat chemia analityczna? To już był przypadek. Kiedy skończyłem studia, nie chciałem podejmować pracy w żadnym zakładzie przemysłowym. Na tablicy przed dziekanatem zauważyłem ogłoszenia informujące, że są wolne miejsca na stanowisku asystenta stażysty. Jedno w Zakładzie Inżynierii Chemicznej dziś cieszę się, że nie zdecydowałem się na tę opcję. A drugie w Zakładzie Chemii Analitycznej, którym kierował prof. Edmund Kozłowski. Udałem się na rozmowę do prof. Kozłowskiego. Bardzo zainteresowała go tematyka mojej pracy dyplomowej, która powstała pod okiem promotora dr. Jerzego Jakobsa w Zakładzie Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych, którym kierował prof. Romuald Juchniewicz. Praca ta dotyczyła elektrochemicznych badań powłok malarskich. Prof. Kozłowski stwierdził, że skoro orientuję się w tym zagadnieniu, to będę dobrym nabytkiem dla jego zespołu. Od tego się wszystko zaczęło. Trochę to wszystko brzmi, jakby pańska przygoda z chemią zaczęła się przypadkiem. Ale wszystko w życiu jest przypadkiem! Trzeba się z tym faktem pogodzić, bo mało jest rzeczy i spraw, które można zaplanować. Dlatego, po pierwsze: trzeba poddać się losowi, a po drugie skorzystać z szansy. Ja akurat potrafiłem z danej mi szansy skorzystać, co traktuję jako swoją zaletę. Na mój sukces naukowy składa się to, że jestem człowiekiem zorganizowanym i pracowitym. Mogę powiedzieć i nie będzie w tym przesady że pracuję ciężko jak wół i efektywnie. Na uczelnię przychodzę wcześnie rano i od razu zabieram się do pracy. Nie rozpraszam się, nie chodzę na żadne pogaduszki ani herbatki. Jest Pan Profesor autorem lub współautorem 625 publikacji odnotowanych na tzw. liście filadelfijskiej, może Pan się pochwalić dużą wartością liczbową Indeksu Hirscha (H = 38), a sumaryczna wartość liczbowa współczynnika oddziaływania czasopism, w których ukazywały się pańskie prace, wynosi Wypromował Pan 57 doktorów, kieruje Pan katedrą, koordynuje wielkie projekty badawcze, prowadzi wykłady dla studentów Skąd czerpie Pan siłę? Po prostu pracuję. Ale wszyscy pracują, a nie każdy może pochwalić się tak licznymi i pięknymi osiągnięciami. Nie mogę nikomu podać recepty na sukces w pracy naukowej. Nigdy nie czuję ani nie czułem się zmęczony swoją pracą. Męczy mnie tylko rozrastająca się na politechnice biurokracja, większa w stosunku do innych uczelni. Reszta jest kwestią organizacji i wspaniałego zespołu. Mam ogromny i dobry zespół, na który składa się 5/2015 PISMO PG 11

12 OSOBOWOŚCI POLITECHNIKI łącznie prawie 70 osób, w tym 11 samodzielnych pracowników i ponad 40 doktorantów. To nie jest malutki zespolik. Jak się pracuje w tak dużym zespole zgodnie, to można uzyskać więcej efektów. Zgodna praca z ekipą, którą tworzą zarówno ci, którzy mnie uczyli, jak i moi wychowankowie, to bez wątpienia wartość dodana. Nam się to udaje. Dzięki temu realizujemy ciekawe projekty i mamy wspaniałą współpracę międzynarodową. Oczywiście zgodnie to nie znaczy, że zawsze panuje u nas sielanka. Ale nikt nie chce odejść, wszyscy chcą pracować. Praca to raczej przyjemność czy obowiązek? Jestem pasjonatem mojej pracy. Dla mnie praca to nie jest obowiązek, to jest największa przyjemność. Nie wiem, ile dokładnie zarabiam, nigdy mnie to nie interesowało. Liczy się tylko satysfakcja. Należycie wykonuję swoje obowiązki i nie mam zobowiązań wobec nikogo oprócz mojego zespołu. Dlatego mogę mówić, co myślę, choć nie wszystkim się to podoba. Widzi pani, ja nie mam specjalnego przepisu na sukces. Wszystko, także awanse naukowe, przychodziło całkowicie naturalnie. Cieszę się, że jakoś to się wszystko udaje. Jak to udaje? Ja nie traktuję siebie jako człowieka o specjalnych przymiotach. Nie jestem geniuszem, nigdy w życiu bym tak o sobie nie pomyślał. Jestem prostym człowiekiem, który pracuje, by osiągnąć cel. Po prostu wiem, co chcę zrobić, i temu zadaniu poświęcam czas. Ale z drugiej strony mam mocny argument, którym nie wszyscy mogą się posłużyć ja nie mam żadnych obowiązków w domu. Mam tylko obowiązki zawodowe. Wszystkie domowe sprawy załatwia moja żona Krystyna, która dba o mnie i córki, już dorosłe. Nie wyjmuje Pan Profesor nawet naczyń ze zmywarki? Nie. Nie mam na głowie żadnych domowych trosk, nawet drobnych napraw czy pracy w ogródku, której nie lubię. Dzięki żonie mogę w pełni skoncentrować się na pracy, mam wolny umysł. Myślę, że to dlatego udało mi się osiągnąć w życiu nieco więcej. A jednak jest trochę prawdy w powiedzeniu mówiącym, że za sukcesem mężczyzny stoi kobieta. Ja mogę tak powiedzieć. Córki odziedziczyły po Panu sympatię do chemii? Starsza skończyła zarządzanie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG, potem studiowała inżynierię finansową w Göteborgu. Katarzyna jest również absolwentką MBA na naszej uczelni, pracuje na kierowniczym stanowisku w korporacji Thomson Reuters. Natomiast młodsza córka, Justyna, kończy właśnie doktorat na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, jej mąż także. Nie mają nic wspólnego z moją katedrą, zajmują się biotechnologią, mikrobiologią, technologią i chemią żywności. Nawet zajęcia mają w innym budynku, daleko ode mnie. Kogo uważa Pan Profesor za swojego naukowego mistrza? Moim naukowym mistrzem był prof. Edmund Kozłowski. Praca z nim była na pewno uciążliwa. Kiedy byłem młodym człowiekiem, to myślałem, że ja tego nie wytrzymam. Mój profesor był strasznie precyzyjny, powolny, ale przy tym bardzo konsekwentny. Miał niezwykle szeroką wiedzę. To on nauczył mnie pisania publikacji, których liczby wielu mi zazdrości. Czasami spędzałem z prof. Kozłowskim osiem godzin w ciągu jednego dnia. Wspólne pisanie czy tylko poprawianie artykułów naukowych to była najbardziej męcząca rzecz, jaka się może w życiu zdarzyć. Bywało, że już pierwsze słowo w artykule nie podobało się profesorowi. A jak zmienił pierwszy wyraz, to już wszystko po kolei trzeba było przeredagować. To było jednocześnie trudne i niesamowite. Prof. Kozłowski był mistrzem. Nie ma wątpliwości, że to właśnie jemu wszystko zawdzięczam. Za młodu byłem bałaganiarzem, a on nauczył mnie konsekwencji. Pod Pana rządami Katedra Chemii Analitycznej bardzo się rozrosła, stając się największą tego typu katedrą w Polsce. Poza dobrą organizacją pracy podobno stosuje Pan nietuzinkowe metody. Słyszałam, że spowiada Pan swoich pracowników. To nie jest spowiedź święta (śmiech). To jest zwykła rozmowa, dzięki której wiem, na jakim etapie są zdania realizowane przez pracowników, czy też dowiaduję się, czego potrzebują. Każdy w naszej katedrze pracuje samodzielnie, ale od lat sprawdza się u nas piramida zależności. Na samej górze jest kierownik katedry, potem są profesorowie, adiunkci i doktoranci. Moją domeną jest zarządzanie finansami, podejmowanie decyzji strategicznych i polityka kadrowa. Dzia- 12 PISMO PG 5/2015

13 łam oczywiście w uzgodnieniu z zespołem. Każdy jednak doskonale wie, co powinien robić, ma indywidualne zadania do realizacji. Katedra Chemii Analitycznej jest rzeczywiście największa w Polsce, m.in. pod względem liczby profesorów, habilitacji, doktorów czy też liczby realizowanych grantów. Fot. 1. Prof. Jacek Namieśnik w uczelnianym laboratorium, po prawej dr inż. Ewa Sieńkowska-Zyskowska (rok 1977) Fot. 2. Jacek Namieśnik podczas uroczystości immatrykulacji doktorów na PG. Prof. Edmund Kozłowski (z prawej) towarzyszy swojemu wychowankowi w tej doniosłej chwili Fot. 3. Podczas konferencji chromatograficznej na Wydziale Chemii UMCS w roku 1995 Fot. z archiwum prywatnego Szybko podejmuje Pan decyzje? Kiedy ktoś pyta, czy znajdę 15 min na rozmowę, odpowiadam, że kwadrans to wieczność. Większość spraw można załatwić w 3 min. Staram się natychmiast realizować zadania, odpowiadać na pytania pracowników. Nie ma potrzeby dzielić włosa na czworo, kokosić się i rozważać problemów w nieskończoność. Czy podejmiemy decyzję od razu, czy po długich analizach, w efekcie i tak możemy popełnić ten sam błąd. Jakie badania realizowane są obecnie w Katedrze Chemii Analitycznej? Realizujemy kilka dużych grantów. 31 maja br. kończy się duży grant MODAS, którym kieruję. Dotyczy on materiałów odniesienia. Są to specjalne materiały produkowane w sposób sztuczny. Mają one odzwierciedlić skład różnego typu materiałów środowiskowych. Materiały te są dokładnie scharakteryzowane, można je więc stosować jako materiał wzorcowy. Badamy np. glebę, tkanki dorsza czy tkankę mięśniową kormorana. W badania te zaangażowanych jest aż sześć zespołów z polskich ośrodków akademickich. We współpracy z zespołem z Politechniki Wrocławskiej oraz Grupą Lotos i fundacją ARMAAG realizujemy grant pod nazwą Odoronos. Wspólnie prowadzimy badania nad uciążliwością zapachową związaną z obecnością złowonnych związków zapachowych na terenie aglomeracji miejskich. Na przykład takich, które można poczuć w okolicach gdańskich Szadółek. Wykorzystujemy do tego celu specjalne urządzenia pomiarowe zwane elektronicznymi nosami. Oprócz tego prowadzimy też ciekawy grant aparaturowy dotyczący opracowania sztucznego nosa. W połowie roku rozpoczną się prace nad pięcioletnim projektem pt. Szereg Mocy Przeciwutleniającej jako narzędzie pozwalające na racjonalne projektowanie i ocenę właściwości prozdrowotnych żywności funkcjonalnej zawierającej przeciwutleniające związki fitochemiczne. Badania otrzymały dofinansowanie w wysokości 2 mln 800 tys. zł z programu MAESTRO Narodowego Centrum Nauki. Mam zaszczyt kierować międzynarodowym zespołem. Naszym 5/2015 PISMO PG 13

14 OSOBOWOŚCI POLITECHNIKI Fot. 4. Prof. Jacek Namieśnik odbiera gratulacje z rąk premiera Donalda Tuska. Wręczenie Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie inżynierii środowiska, rok 2008 Fot. z archiwum prywatnego celem jest uszeregowanie według mocy ich działania związków o właściwościach przeciwutleniających obecnych w pokarmach roślinnych. Szereg Mocy Przeciwutleniającej ma wskazać, które naturalne substancje przeciwutleniające mogą wspomagać własną barierę antyoksydacyjną organizmu, a które w wyższych dawkach muszą być spożywane w kontrolowanych ilościach. Dzięki szeregowi na etapie tworzenia produktu spożywczego będzie można uzupełnić jego skład o odpowiednie związki w najlepszej dla zdrowia ilości. W ten sposób powstanie żywność funkcjonalna, przetworzona, ale w nieprzypadkowy sposób. Jest to kolejny przykład badań interdyscyplinarnych. Co więcej, pracownicy katedry realizują także trochę inne granty, w których prowadzenie nie ingeruję. Są to zarówno badania o charakterze podstawowym, jak i stosowanym. Oczywiście najlepiej by było, gdyby wszystko, czym się zajmujemy, mogło znaleźć zastosowanie w praktyce. Dobrze jest widzieć, że nasze badania służą konkretnym celom. Bardzo często trafiają do nas prośby z przemysłu, dotyczą one badań próbek przeróżnych substancji. Wykonujemy takie zle- 4 cenia w małym stopniu, ale bardzo często zdarza się, że zleceniodawca nie potrafi określić swoich oczekiwań. Zlecający powinien scharakteryzować problem, jeśli tego nie zrobi, możemy daną próbkę badać w nieskończoność. Niedawno złożyliśmy wniosek grantowy o dofinansowanie projektu dotyczącego badania i wykrywania biomarkerów chorób. To kolejny projekt, który dotyczy zastosowania elektronicznych nosów. Tym razem w telemedycynie. Chodzi dokładnie o biomarkery chorób układu oddechowego. Zależy nam, by bez jakiejkolwiek interwencji, tylko na podstawie badań oddechu pacjenta, wykryć, czy w oddechu pojawiły się niepokojące składniki. Proszę sobie wyobrazić, że w powietrzu wydychanym przez człowieka można znaleźć ponad 800 lotnych związków organicznych. Proporcje pomiędzy tymi związkami i ich liczba mogą świadczyć o tym, czy organizm jest zdrowy czy chory. To ważny grant, który będziemy realizować we współpracy z przedstawicielami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Mam nadzieję, że uzyskamy dofinansowanie. Ma Pan na swoim koncie bardzo wiele nagród, w tym m.in.: Naukową Nagrodę Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie inżynierii środowiska czy też Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w kształceniu kadr. Które wyróżnienia są dla Pana najcenniejsze? Ważny jest dla mnie Medal Jędrzeja Śniadeckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk chemicznych jest to najwyższe odznaczenie przyznawane przez Polskie Towarzystwo Chemiczne. Cieszę się również z Medalu Wiktora Kemuli za osiągnięcia w dziedzinie chemii analitycznej, także przyznanego przez PTChem. Za nagrodami, które pani wyliczyła, kryją się pieniądze. Często o przyznaniu tych wyróżnień decydują nie tylko osiągnięcia, ale też kwestie polityczne i inne. Dlatego ja najbardziej cenię wyróżnienia ze środowiska chemików, czyli kolegów, często konkurentów, niekiedy nawet zawistników. Kiedy dostaje się dowody uznania z kręgu specjalistów chemików, jest się z czego cieszyć. To świadczy o czymś więcej, chociaż z tymi nagrodami nie wiąże się żadna gratyfikacja finansowa. Tylko medal i pamiątkowy dyplom. Co uważa Pan Profesor za swoje największe osiągnięcie? 14 PISMO PG 5/2015

15 Za swoje największe osiągnięcie jako dziekana Wydziału Chemicznego, którym byłem przez cztery kadencje uważam doprowadzenie naszego wydziału do takiej pozycji, że naprawdę zaczął się liczyć na mapie naukowej Polski. Cieszę się również, że Katedra Chemii Analitycznej z malutkiej jednostki przeobraziła się w największą w Polsce, a przy tym powszechnie rozpoznawalną. Owa rozpoznawalność pomaga w nawiązywaniu współpracy z innymi ośrodkami, bo do kogo bym się nie zwrócił, to każdy z przyjemnością odpowiada na propozycję. Tak naprawdę nie liczy się Indeks Hirscha ani liczba publikacji, tylko fakt, że nazwisko jest znane. Rozpoznawalność w świecie nauki nie łączy się z liczbami, wiąże się z zaufaniem do konkretnego człowieka. Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik (rocznik 1949) Specjalista z zakresu chemii analitycznej i środowiskowej. W 1972 r. ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej i od razu rozpoczął pracę naukową na naszej uczelni. W 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk chemicznych. Siedem lat później uzyskał stopień doktora habilitowanego, a tytuł profesora nauk chemicznych otrzymał w roku W latach pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia Wydziału Chemicznego, a w latach i ponownie dziekana tego wydziału. Od 1995 r. kieruje Katedrą Chemii Analitycznej. Prof. Jacek Namieśnik jest członkiem polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych, m.in.: Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Rady Naukowej Instytutu Oceanologii PAN Komitetu Chemii Analitycznej PAN (Przewodniczący) Polskiego Towarzystwa Chemicznego Romanian Society of Analytical Chemistry International Union of Pure and Applied Chemistry IUPAC International Society of Environmental Analytical Chemistry ISEAC (członek zarządu) Wspomniał Pan Profesor, że kiedyś nie chciał być nauczycielem. Dziś lubi Pan zajęcia ze studentami? Tak, lubię. Mam dużo zajęć, w tym wykłady, które rozpoczynają się o Czasami zdarza się, że świeżo upieczeni studenci proszą o późniejszą godzinę rozpoczęcia wykładu, bo w liceum wszystkie lekcje zaczynały się najwcześniej o godz Z czasem studenci I semestru przyzwyczajają się do tej wczesnej pory. Zresztą to jest bardzo dobra godzina. Wyznaczył Pan godziny konsultacji między 6.00 a Studenci przychodzą bladym świtem? Oczywiście, że tak. Mają okazję, by zobaczyć, jak wygląda Politechnika z samego rana. O 6.00 przychodzą ci studenci, którzy muszą odpracować nieobecność na seminarium, innej możliwości po prostu nie ma. Ja jestem na PG od Panuje wtedy absolutny spokój. Wszyscy, którzy chcą mnie spotkać, mogą w ciemno przyjść z samego rana. Wiadomo, że jestem. I to w dobrym humorze, bo jest początek dnia, jeszcze nic się nie stało, nikt nie zdążył mnie zdenerwować. Same pozytywy. Co Pan najchętniej robi po pracy? Proszę o kilka słów o nienaukowych pasjach. Mam wyścigowy rower. Jazda na rowerze to moje największe hobby. Teraz jestem osłabiony po operacjach, ale mój rekord wynosi 7000 km w skali roku. Jak łatwo obliczyć, przejeżdżałem 20 km dziennie. Średnio, bo przecież nie każdego dnia jeździłem, niekiedy przemierzałem o wiele dłuższe dystanse. Jak tylko jest dobra pogoda, to chętnie wsiadam na rower. Niestety już nie pobiję mojego życiowego rekordu. Jak już wspomniałem, interesuję się historią, a szczególnie historią Francji. To ciekawy kraj. W Tuluzie spędziłem, licząc z przerwami, cztery lata. Pierwszy raz na staż naukowy do École Nationale Supérieure de Chimie pojechałem w roku Tam nauczyłem się odporności na bycie samotnym. Wówczas na połączenie telefoniczne czekało się 12 godzin, a na list miesiąc. Zanim wyjechałem do Francji, nauczyłem się płynnie mówić po francusku. Teraz znajomość tego języka nie jest zbyt przydatna. Ale historia Francji zawsze będzie pasjonująca. Na koniec porozmawiajmy o marzeniach. Jakie jest pańskie naukowe marzenie? Żeby to trwało. Ale wiem, że praca na uczelni nie będzie wieczna. Już powoli zbliżam się do końca mojej kariery. Jeszcze tylko kilka lat mi zostało. Dlatego o wielkich nowych odkryciach trudno myśleć. Chciałbym utrwalić dokonania i znaleźć następcę. A tak życiowo o czym Pan Profesor marzy? Żebym nie miał kłopotów ze zdrowiem. Życzę dużo zdrowia i dziękuję za rozmowę. 5/2015 PISMO PG 15

16 NAUKA, BADANIA, INNOWACJE Technologie kosmiczne i morskie Marek Moszyński Andrzej Stepnowski Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 1 st International Conference on Innovative Research and Maritime Applications of Space Technology IRMAST Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Politechnikę Gdańską i Polską Agencję Kosmiczną. Fot. 1. Uroczyste otwarcie konferencji przez prof. Andrzeja Stepnowskiego, współprzewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Naukowego IRMAST 2015 Fot. Piotr Niklas 1 Wiodącym tematem spotkania, które odbyło się w dniach kwietnia 2015 r., były innowacyjne badania i morskie zastosowania technologii kosmicznych, a to m.in. dlatego, że Polska Agencja Kosmiczna POLSA (od ang. Polish Space Agency) ma swoją siedzibę w Gdańsku. POLSA ma za zadanie przyczynić się do usuwania barier w rozwoju firm i instytucji badawczo- -rozwojowych z sektora kosmicznego. Ma koordynować działania tego sektora, które dziś są rozproszone między różne instytucje i resorty, identyfikować ciekawe i ważne zastosowania, tworzyć własne laboratoria, usprawniać proces dzielenia się wiedzą itp. Konferencja IRMAST 2015 odbyła się w dwa lata po przystąpieniu Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i była pierwszym ważnym wydarzeniem naukowym pod auspicjami Polskiej Agencji Kosmicznej. Została zorganizowana w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie i potrzebę stworzenia międzynarodowego forum wymiany nowych pomysłów i doświadczeń w rozwoju technologii kosmicznych w Polsce oraz w regionie Morza Bałtyckiego. Technologie kosmiczne mają szansę stać się siłą napędową postępu w społeczeństwach informacyjnych i gospodarkach opartych na wiedzy na całym świecie. W tej branży pojawiają się nowe dyscypliny naukowe oraz nowe obszary przemysłu, podejmowane są również interdyscyplinarne projekty badawczo-rozwojowe. Europejska Agencja Kosmiczna znajduje się w centralnym punkcie tych działań, a Unia Europejska zapewnia silne wsparcie finansowe dla rozwoju technologii kosmicznych i ich aplikacji, nie tylko w dwóch flagowych programach ESA Copernicus i Galileo ale także w programie Horyzont Celem ogólnym konferencji IRMAST 2015 było stworzenie platformy dla integracji działań uczelni i instytutów badawczych oraz przedsiębiorstw przemysłowych. Organizatorzy zadbali o to, by spotkanie stało się otwartym forum wymiany myśli i właściwą formułą skłaniającą do współpracy naukowców i biznesmenów, by pobudzić rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze zastosowań technologii kosmicznych w Polsce w ogóle, a w szczególności w województwie pomorskim. Podczas uroczystego otwarcia konferencji głos zabrali: współprzewodniczący Komitetu Naukowego konferencji prof. Andrzej Stepnowski i prof. Marek Banaszkiewicz, prorektor PG ds. współpracy i innowacji prof. Jacek Mąkinia, dziekan WETI prof. Krzysztof Goczyła oraz marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Referaty konferencyjne zostały zaprezen- 16 PISMO PG 5/2015

17 towane w dwóch sesjach plenarnych z udziałem zaproszonych gości oraz w dziewięciu następujących sesjach naukowych: analiza i przetwarzanie danych przestrzennych; teledetekcja; nawigacja satelitarna; systemy łączności satelitarnej; technologie kosmiczne; systemy i sieci naziemne; aplikacje mobilne; oprogramowanie; platformy bezzałogowe. W konferencji uczestniczyło ponad 50 osób z sześciu krajów: Austrii, Finlandii, Francji, Niemiec, Portugalii i Polski, prezentując aktualny stan wiedzy w wielu dziedzinach związanych z szeroko pojętymi technologiami kosmicznymi. Szczególną uwagę poświęcono aplikacjom morskim związanym z wykorzystaniem technologii kosmicznych i satelitarnych. W drugim dniu konferencji zorganizowano panel przemysłowy w formie obrad okrągłego stołu. Jego celem była integracja środowiska biznesowego związanego z przemysłem kosmicznym i satelitarnym. Tuż po obradach zostało podpisane porozumienie o współpracy Politechniki Gdańskiej z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN). W ramach spotkania uczestnicy zostali zaproszeni na wycieczkę po najciekawszych miejscach uczelni, którą poprowadził Andrzej Januszajtis. Na zakończenie konferencji sygnatariusze porozumienia i jej uczestnicy wzięli udział w uroczystym otwarciu dwóch ekspozycji na Dziedzińcu im. Jana Heweliusza. Pierwsza z nich, wcześniej prezentowana w Brukseli, przedstawiała dorobek wybitnego gdańskiego astronoma Jana Heweliusza i została przygotowana przez Muzeum Historii Miasta Gdańska. Druga wystawa poświęcona była pierwszemu polskiemu satelicie naukowemu BRITE-PL. Interesujących eksponatów związanych z tym tematem użyczyło CBK PAN. Organizacja konferencji nie byłaby możliwa bez wspólnego wysiłku wielu ludzi i organizacji. Komitet Naukowy wyraża specjalne podziękowania członkom Komitetu Organizacyjnego, który pomagał we wszystkich istotnych działaniach związanych z organizacją: sekretarzowi konferencji Annie Bikonis, a także Zenonowi Filipiakowi, Bożenie Hakuć, Karolinie Jędrzejkowskiej, Andrzejowi Partyce, dr. Jaku- Fot. 2. Rozmowy przed rozpoczęciem panelu dla przedsiębiorców stoją od lewej: prezes POLSA prof. Marek Banaszkiewicz, prezes PSSE Teresa Kamińska, przewodniczący Konwentu PG Jan Kozłowski, prof. Andrzej Stepnowski, Dyrektor Biura Rozwoju PSSE Marcin Żukowski Fot. 3. Podpisanie porozumienia o współpracy Politechniki Gdańskiej z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Podpisy składają: dr Piotr Orleański, prof. Henryk Krawczyk Fot. 4. Otwarcie wystawy na Dziedzińcu im. Jana Heweliusza Fot. Krzysztof Krzempek /2015 PISMO PG 17

18 NAUKA, BADANIA, INNOWACJE bowi Szulwicowi oraz Marcinowi Żukowskiemu (z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) za ich poświęcenie i zaangażowanie we wszystkie zadania konferencyjne. Partnerami konferencji były Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Jeppesen A Boeing Company, Komitet Akustyki PAN oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Inteligentna Specjalizacja Smart Port & City Inteligentne procesy i technologie w obszarze zespołów portowych oraz ich zaplecza generatorem wzrostu dostępności komunikacyjnej i informacyjnej Pomorza Cezary Orłowski Wydział Zarządzania i Ekonomii W dniu 26 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w ramach II etapu konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji (IS) Pomorza. Drugie miejsce w rankingu IS Pomorza (uzyskawszy 104 na 125 punktów) zajęła specjalizacja reprezentowana przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA. W przygotowaniu jej wniosku brał udział zespół kierowany przez autora niniejszego tekstu. Okazało się także, że wśród wyłonionych przez komisję konkursową Specjalizacji Partnerstwo Smart Port & City (SP&C) otrzymało maksymalną liczbę punktów w następujących kategoriach: strategia i plan (w tym program badawczo-rozwojowy i przedsięwzięcia kluczowe) oraz potencjał partnerstwa i dotychczasowe działania wspierające rozwój IS. Proces tworzenia się Partnerstwa miał charakter absolutnie oddolny, a przygotowywanie wniosku projektowego angażowało znaczną część spośród 61 partnerów. Przyjęliśmy, że koncepcja aplikacji SP&C powinna być efektem współpracy przedstawicieli portów morskich oraz portu lotniczego w Gdańsku, ośrodków naukowo-badawczych, a także znaczących dla gospodarki Pomorza podmiotów współpracujących z uczelniami i portami. Powinna być także konsekwencją analizy strategii rozwoju województwa pomorskiego i znaczenia w niej aspektu dostępności komunikacyjnej i informacyjnej. Uważaliśmy także, że podmioty partnerskie to te, które są zainteresowane zwiększeniem tej dostępności dla rozwoju własnego i regionalnego, w związku z czym zaproponowały realizację szeregu projektów badawczo-rozwojowych, z zastosowaniem inteligentnych procesów i technologii w zespołach portowych oraz ich szeroko rozumianym zapleczu. Projekty te powinny się koncentrować na trzech grupach procesów: logistycznych w portach, ekologicznych na pograniczu portów i regionu oraz turystycznych w regionie w celu pozyskania nowych klientów biznesowych, a w konsekwencji wzrostu obrotów regionu. Stwierdziliśmy także, że wspólna realizacja projektów wspierających te trzy grupy procesów powinna poprawić dostępność komunikacyjną i informacyjną regionu, uatrakcyjnić ofertę Pomorza, a co za tym idzie, przyciągnąć nowych inwestorów, zapewniając tym samym rozwój partnerów SP&C. Wskazaliśmy także, że dodatkową wartością tak ujętej współpracy jest uzyskanie możliwości znaczącej poprawy stanu środowiska naturalnego Pomorza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej infrai suprastruktury regionalnej. 18 PISMO PG 5/2015

19 Projekt i koncepcja DDS Poland Założyliśmy również, że efektem realizacji projektów zdefiniowanych w aplikacji będzie także znaczna poprawa warunków funkcjonowania firm nie tylko z branży logistycznej czy turystycznej i nie tylko na rynku pomorskim, ale i krajowym oraz zagranicznym. W konsekwencji Pomorze powinno się stać atrakcyjnym terenem do lokowania nowych usług i nowych kierunków przemysłu. Aby osiągnąć zamierzony cel, przyjęliśmy, że porty Pomorza staną się generatorem pomysłów testowanych i dopracowywanych przez partnerów SP&C. Powstające rozwiązania prototypowe zostaną przetestowane na żywym organizmie, a gotowe produkty zaimplementowane w innych portach, województwach, regionach oraz krajach. Dla potwierdzenia wiarygodności realizacji proponowanej specjalizacji partnerzy SP&C przygotowali dla wymienionych grup procesów trzy odrębne projekty przekrojowe, o charakterze horyzontalnym. Potencjał składającego wniosek Partnerstwa potwierdzono dwudziestoma ośmioma projektami przygotowywanymi do realizacji oraz załączono trzy kompletne projekty B+R w stadium gotowości do realizacji. Budowa Partnerstwa trwała prawie cztery miesiące, w czasie których na wstępie dojrzewała sama jego koncepcja. Okazało się, że stosunkowo trudno przekonać partnerów do wizji IS jako integracji trzech różnych procesów. To początkowo dziedzinowe widzenie specjalizacji, ale później stosunkowo szybkie uchwycenie przez partnerów efektu synergii, przełożyło się na traktowanie jej jako zespołu trzech spójnych procesów, w których każdy z partnerów ujrzał możliwość zrealizowania swoich własnych celów i interesów we współpracy z innymi członkami. Politechnika Gdańska reprezentowana jest w IS SP&C przez przedstawicieli czterech Wydziałów: Architektury, Oceanotechniki i Okrętownictwa, Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Zarządzania i Ekonomii. Warto wspomnieć o zainicjowaniu przez prodziekana ds. rozwoju i współpracy WILiŚ dr. hab. inż. Waldemara Magdę, który zaprosił w ubiegłym roku przedstawicieli Portu na wydziałowe spotkanie przedstawicieli uczelni i biznesu, współpracy pomiędzy uczelnią a Portem. Wtedy też okazało się, jakim potencjałem dysponuje Port i jak jasno określa swoje oczekiwania w stosunku do środowiska naukowego. Wydaje mi się, że to właśnie wtedy można było dostrzec kompetentne osoby ze strony Portu, prezentujące oczekiwania np. w stosunku do systemów informatycznych, które powinny być wdrażane w porcie, jak też rozwoju infrastruktury portowej. Dojrzałość środowiska Portu przełożyła się na utworzenie Partnerstwa opartego na solidnych fundamentach oraz opracowanie wspólnego i spójnego wniosku projektowego. Teraz czas na pracę. Ponieważ, tak jak pisałem, Partnerstwo liczy 61 podmiotów, kluczowe wydaje się utrzymanie jego spójności przy składaniu przez konsorcja członków SP&C wniosków o dofinansowanie poszczególnych projektów. W tym celu założono repozytorium wniosków projektowych: tych, które są już gotowe do realizacji, oraz tych, które mogą agregować kapitał intelektualny Partnerstwa. Opisy zostały przygotowane w postaci fiszek projektowych, 5/2015 PISMO PG 19

20 NAUKA, BADANIA, INNOWACJE które zostaną przeanalizowane przez Komitet Sterujący SP&C pod kątem zdefiniowania celów szczegółowych, krótkookresowych, a następnie przyjęcia ustrukturyzowanej wiązki realizacyjnej całej grupy zgłoszonych dotychczas projektów. Te projekty, które złożone zostaną w bliższej i dalszej przyszłości, mają szansę wpisać się w modyfikowaną okresowo wiązkę celów krótko- i średniookresowych realizowanych przez Partnerstwo. Komitet Sterujący składa się z 9 osób: po dwie reprezentują trzy spójne procesy: logisty- kę, turystykę i ochronę środowiska, a dziewiątą osobą jest koordynator Jowita Zielinkiewicz, reprezentująca Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA. To od pracy Komitetu zależeć będzie spójność Partnerstwa oraz konsekwentna realizacja projektów aby urzeczywistnić główny cel jego powołania: zwiększenie wykorzystania społeczno-gospodarczego potencjału Pomorza poprzez akcelerację procesów gospodarczych zachodzących na styku i w obszarach SP&C logistyki, poprawy stanu środowiska i turystyki. Tango na Wydziale Mechanicznym Ewa Kuczkowska Dział Promocji Dwa projekty naukowców z Wydziału Mechanicznego PG uzyskały dofinansowanie w ramach pierwszej edycji grantu Tango wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Gratulacje należą się zespołom kierowanym przez prof. Krzysztofa Kalińskiego oraz prof. Andrzeja Zielińskiego. Ideą programu Tango jest wsparcie praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych o znaczącym potencjale innowacyjnym. Polscy naukowcy uzyskali już wiele przełomowych wyników badań, które czekają na wdrożenie do praktyki gospodarczej. Wierzę, że konkurs Tango pomoże najlepszym spełnić takie plany i dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców przerodzą się one w nowatorskie technologie na światową skalę zapowiada prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBiR. Wielkie gabaryty i rozwiązania mechatroniczne Zespół prof. Krzysztofa Kalińskiego pracuje nad realizacją projektu pt. Zastosowanie wybranych rozwiązań mechatronicznych do nadzorowania procesu skrawania przedmiotów wielkogabarytowych na wieloosiowych centrach obróbkowych. Wieloosiowe centra obróbkowe są wykorzystywane np. do toczenia i frezowania przedmiotów wielkogabarytowych oraz do wytwarzania elementów maszyn i dużych konstrukcji. Mowa m.in. o częściach: elektrowni atomowych, turbin wiatrowych, samolotów, statków, morskich platform wiertniczych itp. Głównymi odbiorcami tego typu elementów są stocznie, branża energetyczna, kolejnictwo, przemysł lotniczy i każdy, w którym konieczne jest zastosowanie przedmiotów o znacznych wymiarach. Podczas obróbki mechanicznej bardzo dużych elementów należy minimalizować poziom drgań w miejscu styku narzędzia z przedmiotem obrabianym. Jest to ważne, ponieważ wyroby wielkogabarytowe wykonywane są w małych ilościach, często produkuje się tylko pojedyncze egzemplarze. Zazwyczaj są to produkty finalne, a więc od razu wykonywane na gotowo podkreśla prof. Krzysztof Kaliński. Drgania względne narzędzie przedmiot obrabiany mogą ograniczać wydajność obróbki, pogarszać stan powierzchni obrabianej, a także powodować zniszczenie narzędzi i przedmiotu. Jednym z celów projektu jest właśnie minimalizacja poziomu tych drgań. Istotną cechą obróbki przedmiotów wielko- 20 PISMO PG 5/2015

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ LUTY 2013 NR 2 (180) Stutysięczny absolwent politechniki w Gdańsku Nowe logo naszej uczelni Z życia studentów Tunel pod Martwą Wisłą 2/2013 PISMO

Bardziej szczegółowo

Green Technologies and Monitoring/ Zielone Technologie i Monitoring nowy kierunek studiów na Wydziale Chemicznym

Green Technologies and Monitoring/ Zielone Technologie i Monitoring nowy kierunek studiów na Wydziale Chemicznym Green Technologies and Monitoring/ Zielone Technologie i Monitoring nowy kierunek studiów na Wydziale Chemicznym IV Seminarium Bez matematyki kariery nie zrobisz Mistrzowski mikrorobot RoboGames 2015 4/2015

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne istotnym elementem rozwoju Politechniki Gdańskiej. Inauguracja projektu CD NIWA i superkomputera Tryton

Technologie informacyjne istotnym elementem rozwoju Politechniki Gdańskiej. Inauguracja projektu CD NIWA i superkomputera Tryton Technologie informacyjne istotnym elementem rozwoju Politechniki Gdańskiej Inauguracja projektu CD NIWA i superkomputera Tryton Politechnika Gdańska nauką i sportem stoi 3/2015 PISMO PG 1 Okładka: Inauguracja

Bardziej szczegółowo

Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim

Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim 1 Nauka, Kariera, Biznes ISBN 978-83-932640-1-8 2 Wydawca: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Rubież 46, 61-612

Bardziej szczegółowo

9 / 2 0 1 3 PISMO PG 1

9 / 2 0 1 3 PISMO PG 1 9/2013 1 í www.pg.gda.pl/pismo/ Słowo dziekana Ü str. 3 O przeszłości, teraźniejszości i przyszłości wydziału. Nostalgicznie, ale i realistycznie Niektóre z książek wydanych przez pracowników Wydziału

Bardziej szczegółowo

Szczególne zadania w 111. roku istnienia naszej Alma Mater Nie obawiajmy się impakt faktorów Doktorat nie jest celem samym w sobie

Szczególne zadania w 111. roku istnienia naszej Alma Mater Nie obawiajmy się impakt faktorów Doktorat nie jest celem samym w sobie s. 4 s. 30 s. 36 Szczególne zadania w 111. roku istnienia naszej Alma Mater Nie obawiajmy się impakt faktorów Doktorat nie jest celem samym w sobie 1/2015 PISMO PG 1 Okładka: Nowe oblicze Gmachu Głównego

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

Jak uczciliśmy 10-lecie Polski w UE. str. 4. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Politechnice Gdańskiej. str. 13

Jak uczciliśmy 10-lecie Polski w UE. str. 4. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Politechnice Gdańskiej. str. 13 str. 4 str. 13 str. 29 Jak uczciliśmy 10-lecie Polski w UE Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Politechnice Gdańskiej Z historii przyrządów kreślarskich 5/2014 PISMO PG 1 JUBILEUSZ 110-LECIA UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Centrum GEO Politechniki Wrocławskiej

Centrum GEO Politechniki Wrocławskiej kwiecień 2006 1 Centrum GEO Politechniki Wrocławskiej (autorska koncepcja zespołu centralnego) Widok konstrukcji kopuły geodezyjnej Laboratorium 2 Wizualizacja komputerowa przykładowego zespołu obiektów

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla rozwoju nauki

Dobry klimat dla rozwoju nauki KWARTALNIK 08/13 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu Dobry klimat dla rozwoju nauki PROF. DR HAB. RYSZARD DOMAŃSKI Rektor czasu przełomu PROF. DR HAB. BOHDAN GRUCHMAN WSTĘP 3 Szanowne Czytelniczki,

Bardziej szczegółowo

PISMO PG. 2012/2013, czyli rok akademicki pełen sukcesów. str. 12. str. 30. Komercjalizacja nowych technologii na PG

PISMO PG. 2012/2013, czyli rok akademicki pełen sukcesów. str. 12. str. 30. Komercjalizacja nowych technologii na PG PISMO PG LISTOPAD 2013 NR 8 (186) ROK XXI FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ str. 12 str. 30 str. 31 2012/2013, czyli rok akademicki pełen sukcesów Komercjalizacja nowych technologii na PG Podwójne złoto

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

PRE S T I Ż, R E N O M A I SP R Z Y J A J Ą C A AT M O S F E R A... S. 8 NO W Y K I E R U N E K S T U D I Ó W: S. 24 S. 3 S. 10

PRE S T I Ż, R E N O M A I SP R Z Y J A J Ą C A AT M O S F E R A... S. 8 NO W Y K I E R U N E K S T U D I Ó W: S. 24 S. 3 S. 10 PRE S T I Ż, R E N O M A I SP R Z Y J A J Ą C A AT M O S F E R A... S. 8 GIEŁDA NAJLEPSZYCH S. 3 NO W Y K I E R U N E K S T U D I Ó W: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE S. 10 SMAK STRACHU S. 24 W numerze 1 Sł o

Bardziej szczegółowo

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH publikacja bezpłatna numer 4/13 (292), kwiecień 2013 Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy W numerze: Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH 20-lecie

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

Życie ALMAMER gazeta uczelniana

Życie ALMAMER gazeta uczelniana Życie ALMAMER gazeta uczelniana Nr 12 / rok akademicki 2010/2011 ISSN 83-86960-31-7 Praktyki w Bułgarii Nasze innowacje 18 21 8 14 24 Studenci z zagranicy Kultury Świata Liderzy Sukcesu ALMAMER Tego pamiętnego

Bardziej szczegółowo

W dwa ognie z marszałkiem Produkty szyte na miarę Święto mody Tyczkarskie podium. Styczeń - Luty 2011 nr 1-2 [110-111]

W dwa ognie z marszałkiem Produkty szyte na miarę Święto mody Tyczkarskie podium. Styczeń - Luty 2011 nr 1-2 [110-111] W dwa ognie z marszałkiem Produkty szyte na miarę Święto mody Tyczkarskie podium Styczeń - Luty 2011 nr 1-2 [110-111] s. 4 s. 6 s. 10 s. 11 s. 24 s. 28 s. 30 s. 30 s. 31 s. 32 s. 33 s. 34 Styczeń - Luty

Bardziej szczegółowo

Z życia uczelni. Juwenalia REDAKCJA I AUTORZY ZDJĘĆ

Z życia uczelni. Juwenalia REDAKCJA I AUTORZY ZDJĘĆ NA KONIEC ROKU... Drodzy czytelnicy, Kolejny rok akademicki dobiega końca. Semestr letni minął bardzo szybko i oto mamy kolejny numer magazynu C40. Bardzo cieszy nas, że ten debiutancki, sprzed trzech

Bardziej szczegółowo

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech 1(35)2014 ISSN 1428-4014 Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech Strategia gra o wartości i pieniądze Podwójny Jubileusz prof. Tadeusza Janowskiego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Inauguracja roku akademickiego 2012/13

Inauguracja roku akademickiego 2012/13 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 1 2 Fot. Janusz Pająk W NUMERZE NR 10 (158) Październik 2012 FAKTY Przemówienie inauguracyjne rektora... 2-3 Gaudeamus igitur!... 4 Senat. Nowy rozdział... 5 Jakość

Bardziej szczegółowo

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ B iulet yn Uniwersytetu Medycznego w Łodzi www.umed.pl Współpraca UM w Łodzi i UŁ Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki Połączenie sił to początek,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Wydawca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rada Redakcyjna prof. Janusz W. Adamowski przewodniczący Anna Czerniszewska prof. Marcin Kamiński Dorota Maciejko prof. Ryszard Nycz Małgorzata Szelachowska

Bardziej szczegółowo

magazyn studentów WSH TWP numer 6 (6) 2012 To już istnienia WSH TWP

magazyn studentów WSH TWP numer 6 (6) 2012 To już istnienia WSH TWP magazyn studentów WSH TWP ZooM numer 6 (6) 2012 To już 15 lat istnienia WSH TWP Wstępniak Miłosz Wieczorek Redaktor Naczelny Jest nas dwa razy więcej! Szósty numer naszego pisma jest wyjątkowy z wielu

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Przyspieszamy. Wielkopolskę GŁOS BIZNESU. kropki W kolorach ziemi. Krzysztof Horała, prezes i malarz

Przyspieszamy. Wielkopolskę GŁOS BIZNESU. kropki W kolorach ziemi. Krzysztof Horała, prezes i malarz Numer 5 (20) 2012 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców GŁOS BIZNESU DeBata PRzeDsiĘBioRcÓW Pracownik nie z szablonu kropki W kolorach ziemi Krzysztof Horała,

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243)

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Eksponaty z Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 2 Gazeta AMG nr 3/2011 Dyrektor UCK mgr E. Książek-Bator prezentuje rektorowi prof. J. Morysiowi certyfikat ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Model transferu wiedzy w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym

Model transferu wiedzy w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Model transferu wiedzy w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Człowiek - najlepsza inwestycja Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Model transferu

Bardziej szczegółowo