GTF KURIER 05 (20) SZANSE ŁAMAĆ SCHEMATY DO CHIN. Dr Marek Gruchelski o drogach wyjścia z kryzysu. Maria Sadowska Wokalistka i reżyserka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GTF KURIER 05 (20) SZANSE ŁAMAĆ SCHEMATY DO CHIN. Dr Marek Gruchelski o drogach wyjścia z kryzysu. Maria Sadowska Wokalistka i reżyserka"

Transkrypt

1 KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO ISSN: (20) LIPIEC 2014 SZANSE DLA POLSKI Dr Marek Gruchelski o drogach wyjścia z kryzysu LUBIĘ ŁAMAĆ SCHEMATY Maria Sadowska Wokalistka i reżyserka Z GTF DO CHIN Egzotyka Państwa Środka

2 OBNIŻAJ KOSZTY z GTF ZAPŁACIMY TWOJE RACHUNKI DO zł NA PROWADZENIE BIURA Każda Agencja Kredytowa, która przystąpi do Programu Obniżaj koszty z GTF otrzyma stałą - comiesięczną - refundację kosztów prowadzenia biura kredytowego w wysokości: 2000 zł co miesiąc osiągając miesięczną sprzedaż na poziomie 60 tys. netto (przez pierwsze 3 miesiące uczestnictwa w Programie wymagana sprzedaż tylko 45 tys.) 3000 zł co miesiąc osiągając miesięczną sprzedaż na poziomie 90 tys. netto (przez pierwsze 3 miesiące uczestnictwa w Programie wymagana sprzedaż tylko 67,5 tys.) 4000 zł co miesiąc osiągając miesięczną sprzedaż na poziomie 120 tys. netto (przez pierwsze 3 miesiące uczestnictwa w Programie wymagana sprzedaż tylko 90 tys.) Przyłącz się do programu już dziś. Wystarczy, że wyślesz zgłoszenie poprzez formularz dostępny pod adresem Programem objęte są produkty gotówkowe i konsolidacyjne Meritum Banku, Alior Banku oraz Banku Pocztowego. Program zostaje uruchomiony 1-go kwietnia 2014 roku. Szczegóły Programu w Regulaminie dostępnym w siedzibie Organizatora. Polecamy!

3 NA WSTĘPIE Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, Dariusz W a j s R e d a k t o r n a c z e l n y czas biegnie coraz szybciej, z pewnością czujemy to w mediach w tak zwanej przestrzeni publicznej. Właśnie w tej przestrzeni dzieje się tak dużo i tak szybko, że nieco niepostrzeżenie umknęło ważne postanowienie, podjęte pod koniec maja tego roku w Krakowie. Ściślej rzecz ujmując, decyzję tę podjęli mieszkańcy stolicy Małopolski. Jeśliby decyzja krakowian w niedawnym referendum była inna, Polsce otwierałoby to drogę do organizacji jednego z największych wydarzeń, jakie ludzie organizują na Ziemi zimowych igrzysk olimpijskich. Część argumentów (i to one właśnie przeważyły; inaczej mówiąc przekonały większość) mówi, że Polski nie stać na wydatki związane z organizacją tak kosztownej imprezy, jaką są igrzyska. Niewątpliwie, jeśli ktoś nie posiada środków finansowych na odpowiednim poziomie, nie może zrealizować założonego przedsięwzięcia. To przecież oczywiste i z pewnością tak myślała większość osób, która powiedziała nie igrzyskom pod Wawelem. Polska jest krajem zbyt biednym, zatem nie stać jej na takie wydatki. Jeśli ktoś jest biedny, powinien zrezygnować z marzeń stania się bogatszym w krótkim czasie, to znaczy w takim, który obejmuje jedno pokolenie. Przecież to w końcu jego marzenia, a więc powinny być one związane z jego życiem. Fot.: Krzysztof Kusiak A jednak jest rozwiązanie, sposób znany od bardzo dawna i powszechnie praktykowany. Tym sposobem jest model finansowania swych działań nie z własnych środków finansowych, lecz ze środków pozyskanych z zewnątrz, sposobem tym jest kredyt. To może być idealne, wspaniałe rozwiązanie, które prowadzi do realizacji celu. Może jednak również prowadzić w odwrotnym kierunku, a mianowicie nie tylko nie pozwala na realizację marzeń, ale doprowadzi wręcz do zubożenia, a nawet bankructwa. Dlatego tak ważne jest, aby w procesie wyboru sposobu kredytowania opierać się na profesjonalnym doradztwie. Być może odpowiedni model finansowania organizacji igrzysk w Krakowie prowadziłby do spełnienia marzeń. Tego się nie dowiemy. Niewątpliwie jednak rola merytorycznego wsparcia przy wyborze najlepszej oferty kredytowej jest nie do przecenienia. Czas biegnie szybko, i to właśnie wydanie jest kolejnym jubileuszem, trzymają Państwo bowiem w rękach 20. numer magazynu Kurier GTF. W numerze m.in. rozmowa z ekspertem, drem Markiem Gruchelskim, pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, będąca próbą diagnozy aktualnego stanu polskiej gospodarki. W ramach spotkań z gwiazdami prezentujemy wywiad z Marią Sadowską, popularną polską piosenkarką, scenarzystką i reżyserką. Numer obfituje także w artykuły związane z działalnością Górnośląskiego Towarzystwa Finansowego GTF Sp. z o.o. Polecamy rozmowę z dyr. Aleksandrą Łebkowską, odpowiedzialną za rozwijanie współpracy GTF Sp. z o.o. z Vanquis Bankiem, prezentujemy relację z wyprawy do Chin laureatek konkursu Strzał w dziesiątkę. 10 magicznych miejsc na 10-lecie GTF. Zapraszamy również do poznania nowego kierownictwa GTF Sp. z o.o. Kolejny jubileuszowy numer Kuriera GTF obfituje zatem w ciekawe i zajmujące tematy. Ufam, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Życzę Państwu przyjemnej i owocnej lektury, mając jednocześnie nadzieję na wspólne przeżywanie kolejnych jubileuszy naszego magazynu. SPIS TREŚCI JAK WYJŚĆ Z IMPASU Dr Marek Gruchelski wylicza projekty, które mogą pomóc Polsce str. 04 OFERTA DOSŁOWNIE DLA KAŻDEGO Dyr. Aleksandra Łebkowska o współpracy z Vanquis Bankiem str. 08 LOKATA UWIĘZIONA W ZAMKOWEJ WIEŻY Weronika Aleksandra Kosmala o inwestycjach alternatywnych str. 10 LUBIĘ ŁAMAĆ SCHEMATY Z Marią Sadowską rozmawia Paweł Kawałek str. 12 Z Nową Energią Górnośląskie Towarzystwo Finansowe ma nową dyrekcję operacyjną str. 14 WYPOWIEDZENIE UMOWY LEASINGU W UPADŁOŚCI Komentarz prawny adw. Zbigniewa Labochy str. 17 W PAŃSTWIE ŚRODKA Do Chin w nagrodę str. 18 PATRON: GórnośląskieTowarzystwo Finansowe GTF Sp. z o.o. Prezes: Paweł Kosmala REDAKCJA: Feniks Media Group Sp.j., ul. Na Wierzchowinach 1D, Kraków Redaktor naczelny: Dariusz Wajs Redaktor prowadzący: Grzegorz Chmielewski Sekretarz redakcji: Radosław Urban Zespół redakcyjny: Michał Durbas, Grażyna Jancik, Paweł Jaworski, Paweł Kawałek, Marcin Zawada Korekta: Jolanta Witkowska STUDIO DTP: Jerzy Gorczyca (kierownik studia DTP), Wojciech Kleszcz, Krzysztof Kusiak Produkcja: Krzysztof Chachlowski DRUK: Alnus Sp. z o.o., ul. Wróblowicka 63, Kraków WYDAWCA: Feniks Media Group Sp.j., ul. Na Wierzchowinach 1D, Kraków Fot. na okładce: shutterstock.com W magazynie wykorzystano zdjęcia z biblioteki Shutterstock.com. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany tytułów. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruki z magazynu Kurier GTF są dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą wydawcy. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia i reklamy. jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem pisma oraz wydawcy (art. 36, pkt 4 prawa prasowego). Górnośląskie Towarzystwo Finansowe GTF sp. z o.o. Fabryczna 2, Tychy Infolinia: (0-32) LIPIEC kurier gtf str. 3

4 Loża Ekspertów J A K W Y J Ś Ć Z IMPASU? R o z m a w i a ł G r z e g o r z Chmielewski O ważnych problemach gospodarczych naszego kraju, widokach na rozwiązanie głównych kwestii ekonomicznych i społecznych, Kurier GTF rozmawia z doktorem Markiem Gruchelskim ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. kurier gtf 20 Lipiec Niedawno ukazała się Pańska obszerna publikacja Bezrobocie w procesie wzrostu gospodarczego. Teoria i praktyka. Na blisko 250 stronach swojej rozprawy habilitacyjnej analizuje Pan zagrożenia ekonomiczne, społeczne i polityczne, które towarzyszą wysokiemu bezrobociu. Jak ocenia Pan skalę tego zjawiska w naszym kraju? Zarejestrowane bezrobocie wynosi obecnie 13,6 14%. To oznacza ponad 2 miliony osób. Tak wynika z oficjalnych statystyk, ale to jest tylko fragment większej całości. Kolejny milion ludzi to bezrobocie ukryte, obejmujące osoby pozornie tylko zatrudnione w przedsiębiorstwach państwowych i w rolnictwie. Około pół miliona (lub nawet milion) to tzw. osoby zniechęcone bezrobotni, którzy po długich i bezskutecznych poszukiwaniach pracy przestali rejestrować się w biurach pośrednictwa. Na dwa do trzech milionów jest szacowana emigracja z ostatnich lat. Ta grupa znalazła się poza Polską, więc nie wywiera presji na krajowy rynek pracy. W dodatku w latach do kraju napłynęło dzięki tej grupie około 60 mld dolarów (tyle, ile netto wyniosły dotacje z Unii Europejskiej), z przeznaczeniem dla rodzin emigrantów. To potężny zastrzyk, pobudzający krajową prywatną konsumpcję i inwestycje, które z kolei pobudzają wzrost gospodarczy, ale, z drugiej strony, to wielka dla nas strata, że emigracyjna fala wspiera zamożne kraje na Zachodzie, a osłabia Polskę. Około miliona Polaków pracuje w szarej strefie. To zjawisko naganne moralnie (bo przede wszystkim pozbawia skarb państwa należnych podatków), ale z ekonomicznego punktu widzenia lepiej, że ludzie znajdują jakieś zatrudnienie i że wytwarzają jakieś dobra. Na miliony Polaków, stanowiących potencjalny zasób siły roboczej (ta liczba pokrywa się z liczbą osób w wieku produkcyjnym, choć dotyczy różnych kategorii wiekowych, np. 1,7 mln osób w wieku produkcyjnym uczy się i pracuje jednocześnie; około 41% wszystkich studentów, w tym 69% studentów zaocznych, pracuje), około 5,5 7 milionów nie ma zatrudnienia (lub nie ma legalnego zatrudnienia, albo pracuje poza polską gospodarką). Głównym czynnikiem wysokiego poziomu bezrobocia jest w naszej gospodarce brak skłonności do tworzenia nowych miejsc pracy. Koszt utworzenia jednego stanowiska pracy to około 200 tys. złotych. Polska gospodarka znalazła się wobec występujących równocześnie co najmniej trzech poważnych problemów: osłabienia dynamiki wzrostu PKB (poniżej 2%), wspomnianej redukcji wykorzystania krajowych zasobów pracy i wzrostu zadłużenia sektora publicznego (około 1 biliona zł) oraz łącznego zadłużenia dla polskiej gospodarki do około 4 bilionów (2,5 razy wyższy niż poziom PKB). Równoczesne rozwiązywanie tych trzech problemów wymaga odejścia od najczęściej stosowanej metody zwalczania zadłużenia poprzez cięcia w wydatkach. Rozwiązanie takie osłabiałoby dynamikę wzrostu PKB i prowadziłoby do zwiększenia bezrobocia i emigracji. Tym bardziej że w wielu dziedzinach prowadzona dotychczas polityka cięć budżetowych doprowadziła do stanu, który wymaga szybkiego wzrostu wydatków (np. w zakresie obrony narodowej, służby zdrowia, edukacji i szkolnictwa). W tej sytuacji równoczesna realizacja tych zadań wymaga znacznego wzrostu popytu na produkcję wytwarzaną w kraju zarówno na potrzeby rynku wewnętrznego, jak i eksportu. Konieczna jest poprawa efektywności gospodarowania tak, by obok stymulowania wzrostu produkcji i zatrudnienia uzyskać generalnie szybszy wzrost dochodów niż wydatków (nie oznacza to rezygnacji z racjonalizacji konkretnych wydatków). W praktyce oznaczałoby to modyfikację polityki fiskalnej i monetarnej, jak też tzw. metod pośredniego oddziaływania państwa w kierunku: aktywizacji bilansu handlowego i płatniczego państwa, powrotu do polityki reindustrializacji polskiej gospodarki, zachęcanie krajowych producentów do tworzenia konsorcjów, szczególnie przy pozyskiwaniu zamówień, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a w dalszej perspektywie wspieranie tworzenia dużych krajowych organizacji gospodarczych. Omówienie tych kwestii przekracza ramy niniejszego wywiadu, niemniej jednak chciałbym zwrócić uwagę przynajmniej na dwie kwestie: 1) Stosowana w Polsce przez wiele lat polityka nadwartościowego kursu złotego z jednej strony w sposób sztuczny zaniżała zadłużenie zagraniczne (w tym i całkowite) w złotówkach w stosunku do PKB, a z drugiej, była korzystna dla finansowania wkładu krajowego do przedsięwzięć, współfinansowanych ze środków str. 4

5 Loża Ekspertów Fot.: Marcin Gruchelski Dr Marek Gruchelski Absolwent Wydziału Ekonomiczno- -Społecznego i Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki oraz Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie Wisconsin-Whitewater w USA. Od 1975 r. pracuje naukowo i dydaktycznie w SGPiS (obecnie w Szkole Głównej Handlowej), a od 1999 r. także w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się w pierwszym rzędzie wokół teorii wzrostu gospodarczego (ze szczególnym uwzględnieniem bezrobocia), obejmują też zagadnienia związane z efektywnością wykorzystania zasobów naturalnych i ochroną środowiska. W swoim dorobku wśród licznych publikacji ma wydaną przed kilkoma miesiącami pracę Bezrobocie w procesie wzrostu gospodarczego. Teoria i praktyka (Oficyna Wydawnicza SGH, 2013). UE. Przy nadwartościowym kursie ten wkład był relatywnie niższy. Jednocześnie stosowanie kursu nadwartościowego (czyli wyższego niż kurs równowagi) prowadziło do stałego (wynoszącego blisko 20 mld USD) deficytu w bilansie handlowym i płatniczym. Konsekwencją była utrata blisko 1 miliona miejsc pracy. Zwiększenie popytu zewnętrznego na produkcję przeznaczoną na eksport, jak i ograniczenie importu, wymaga prowadzenia polityki kursu równowagi, a w przypadku dążenia do szybszego spłacenia długów zewnętrznych kursu podwartościowego. Kurs taki od lat skutecznie stosowały Japonia i Korea Południowa, a obecnie bardzo intensywnie wykorzystywany jest przez Chiny. 2) Słabymi stronami inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych jest to, że wykonawcami projektów są firmy zagraniczne lub ich polskie firmy-córki, wykupione w ramach prywatyzacji. Firmy należące do polskiego kapitału są głównie podwykonawcami. Nie tylko podstawowa część zysków przejmowana jest przez firmy zagraniczne, ale często te firmy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec krajowych podwykonawców, co np. prowadziło do zapaści w całej branży budowlanej, szczególnie polskich firm podwykonawczych, które budowały autostrady na Euro Rozwiązaniem (a przynajmniej złagodzeniem) obu problemów byłoby tworzenie konsorcjów, w których firmy zagraniczne czy ich spółki-córki stanowiłyby mniejszość, a obecni polscy podwykonawcy byliby głównymi udziałowcami. Konsorcja te, a zwłaszcza polskie firmy wykonawcze (członkowie konsorcjów), powinny być w sposób pośredni wspierani przez państwo. W ramach reguł unijnych nie jest możliwe bezpośrednie wspieranie przez państwo krajowych firm. Natomiast przepisy unijne dopuszczają wsparcie pośrednie, np. poprzez tworzenie państwowych i/lub państwowo-prywatnych (w tym i z mniejszościowym udziałem państwa) funduszy gwarancyjnych. Rozwój krajowych funduszy gwarancyjnych ma kluczowe znaczenie w przetargach na otrzymanie zamówień współfinansowanych ze środków unijnych. Większość firm podwykonawczych stanowią bowiem przedsiębiorstwa średniej wielkości, nieposiadające wystarczających własnych środków finansowych, aby gwarantować bezpieczeństwo wykonania zamówień. Poważne zagrożenie dla stabilności polskiej gospodarki płynie ze strony sektora energetycznego. Parę ostatnich lat potwierdza starą prawdę, że surowce energetyczne stały się w polityce międzynarodowej swoistą bronią strategiczną. Czy Polska ma jeszcze szansę, by zmniejszyć swoją zależność od eksporterów paliw, zwłaszcza gazu ziemnego i ropy naftowej? Eksploatacja na skalę przemysłową polskich złóż łupków gazonośnych wydaje się możliwa dopiero za lat; tak szacują eksperci przy założeniu, że będziemy korzystać z technologii amerykańskiej, która do procesu wydobywczego wymaga wielkich zasobów wody. Być może ten czas można skrócić do 7 10 lat przy zastosowaniu technologii, opracowanej przez Wojskową Akademię Techniczną (ta metoda wykorzystuje skroplony dwutlenek węgla). 20 LIPIEC kurier gtf str. 5

6 Loża Ekspertów kurier gtf 20 Lipiec Fot.: Marcin Gruchelski Służby geologiczne dosyć rozbieżnie szacują polskie złoża gazu łupkowego: od 600 mld do ponad 5 bln m 3. Z kolei udokumentowane krajowe zasoby konwencjonalnego gazu ziemnego to mld m 3. Na nasze roczne zużycie gazu ziemnego na poziomie około 14,5 mld m 3 składa się 10 mld m 3 gazu importowanego z Rosji, a 4,5 mld m 3 pochodzi z krajowego wydobycia. Aby ograniczyć naszą zależność od drogiego gazu z Rosji, można i należy wykorzystać technologię zgazowania węgla bezpośrednio w złożu. To jest technika już masowo stosowana w USA czy w Chinach. Pozwala na wykorzystanie nawet takich złóż, które są bardzo trudne do podziemnej eksploatacji, z uwagi na skomplikowane warunki geologiczne. Wadą jest dość wysoki koszt uzyskania gazu taką metodą. Istnieją duże rozbieżności pomiędzy ekspertami co do wysokości kosztów przetwarzania węgla na gaz. Dlatego przy analizowaniu rentowności przyjmuję bardzo wysoki (najprawdopodobniej bardzo zawyżony wskaźnik) na poziomie 750 USD za 1000 m 3 ). Dla porównania: przeciętny koszt wydobycia naturalnego gazu ziemnego w naszym kraju wynosi 100 USD za 1000 m 3. Gdyby zastosować zasadę, wykorzystywaną przez lata w USA mieszania gazu naturalnego i gazu z przerobu węgla w proporcji 1:1, można uzyskać zachęcający efekt ekonomiczny. Jeśli od kosztu uzyskania 1000 m 3 gazu węglowego odejmie się 15% narzutów (podatki, opłaty na rzecz ZUS), to rzeczywisty koszt, z punktu widzenia gospodarki narodowej, wyniesie 630 USD za 1000 m 3. Dodajmy do tego 100 USD za 1000 m 3 gazu ziemnego i podzielmy na pół. Okazuje się, że 1000 m 3 takiej mieszanki gazowej kosztuje 365 USD, zatem o 20 USD mniej, niż płacimy dziś Rosji (w niedalekiej przeszłości cena w imporcie gazu z Rosji wynosiła 550, a następnie 500 za 1000 m 3 ). Ta kalkulacja pokazuje, że Polska zyskałaby realną szansę na gazową niezależność, przy założeniu, że uda się podnieść roczne wydobycie gazu ziemnego do 7,2 mld m 3, zaś drugie tyle będzie wytwarzane z węgla. 7,2 mld m 3 wymaga przerobienia około 17 mln ton węgla, co jest wielkością w pełni wykonalną. Ponadto wprowadzenie zgazowania węgla poprawiłoby rentowność kopalń. Udokumentowane zasoby gazu tradycyjnego gwarantują możliwość realizacji krajowego zaopatrzenia na lat, co, wobec znacznych rezerw gazu łupkowego, powoduje, że zwiększone wydobycie gazu naturalnego jest w pełni bezpieczne i uzasadnione. Jednocześnie należy zaznaczyć, że rentowność sektora energetycznego powinna być rozpatrywana z punktu widzenia makroekonomicznego, uwzględniającego zarówno wyniki rachunku mikroekonomicznego, jak i długookresowej polityki energetycznej państwa, z uwzględnieniem stopy ryzyka. W praktyce oznacza to, że przy podejmowaniu decyzji o sposobie eksploatacji złóż węgla powinno się uwzględniać przyspieszoną gazyfikację węgla w kopalniach posiadających dużo metanu oraz budowę i eksploatację kopalń zarówno na Górnym Śląsku, jak i np. na Lubelszczyźnie. Najbardziej rentowna kopalnia węgla w naszym kraju to Bogdanka, a przecież to dopiero pierwsza (i na razie jedyna) kopalnia z siedmiu, zaplanowanych niegdyś w Zagłębiu Lubelskim. Gdzie sześć pozostałych? Nie mówiąc o zamykanych kopalniach górnośląskich. Moim zdaniem, zgazowanie pokładów węgla jest wielką szansą na renesans węgla, a nad techniką zgazowania pracuje Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Zarówno na pozyskanie gazu z węgla, jak i wydobycie gazu łupkowego są potrzebne duże nakłady ale te inwestycje są tańsze i bezpieczniejsze, niż import gazu z Rosji, a dodatkowo będą silnie pobudzać wzrost gospodarczy. Istnieje jeszcze jedna bardzo ważna kwestia merytoryczna przy ocenie i porównaniach kosztów importu i wykorzystania gazu ze źródeł własnych. Prawidłowo prowadzony rachunek ekonomiczny powinien być oparty na zasadzie takiej samej stopy ryzyka. Oznacza to konieczność uwzględnienia tzw. renty przezorności, czyli dodatkowych kosztów, związanych z zabezpieczeniem zaopatrzenia kraju na wypadek zastosowania embarga w dostawach gazu ze względów np. politycznych. Zabezpieczenia takie obejmują budowę dodatkowych zbiorników na gaz, gazostatków stojących w pogotowiu i innych źródeł zaopatrzenia na wypadek embarga. Koszty takiego zabezpieczenia zwiększają koszty importu minimum o 10%. Politycy wciąż spierają się, czy wstąpienie do strefy euro może str. 6

7 Loża Ekspertów naszemu krajowi pomóc, czy raczej zaszkodzić. Jakie zdanie ma ekonomista? Warunki przyjęcia poszczególnych krajów do tzw. eurolandu są znane i czytelne. Jeżeli się tych warunków nie spełnia, to można wpaść w tę samą pułapkę, w jakiej znalazła się Grecja. Konieczna jest więc stabilność finansów publicznych, poziomu cen, kursu walut, stopy procentowej. Oprócz tego konieczne jest uzyskanie znacznego wzrostu wydajności pracy mierzonej PKB na jednego zatrudnionego i/lub na jednego mieszkańca. Gospodarka kraju wchodzącego do strefy euro winna charakteryzować się równowagą ogólnogospodarczą, w tym np. równowagą na rynku pracy. W chwili obecnej Polska gospodarka tych warunków nie spełnia. Oczywiście, należy wykorzystywać wszelkie dostępne instrumenty, żeby stabilizować gospodarkę w tym własną politykę monetarną. Ocenia się, że w przypadku Polski warunki przyjęcia eurowaluty mogą być spełnione za lat. Można postawić tezę, że im bardziej skutecznie będziemy działać w zakresie polityki makroekonomicznej i im lepiej wykorzystamy szanse, jakie w tym zakresie stwarza samodzielna polityka makroekonomiczna, tym szybciej będziemy mogli wejść do strefy euro. Z punktu widzenia ekonomii, nie wolno działać pod dyktando tez, narzucanych przez polityków. Na sytuację polskiej gospodarki ogromny wpływ ma położenie geopolityczne. W dodatku minione ćwierćwiecze doprowadziło do demontażu naszego przemysłu. Jakie są dla nas wszystkich skutki ekonomiczne utraty sektora stoczniowego czy kurczenia się górnictwa? Jak można to zrównoważyć? Emigracja zarobkowa ostatnich lat jest właśnie dramatycznym efektem procesów dezindustrializacyjnych, jakie zaszły w naszym kraju podczas minionego ćwierćwiecza. Jeśli spojrzy się na upadek przemysłu stoczniowego, to fatalne tego skutki nie ograniczają się tylko do Gdańska, Gdyni czy Szczecina; może nawet na Wybrzeżu te skutki nie są tak bolesne, jak w głębi kraju. Budowa statków wymagała znacznie rozbudowanego łańcucha kooperacyjnego, który został zniszczony, a wysokiej klasy specjaliści stracili rację swego bytu. Jeśli bowiem nie mamy stoczni, to po co komu blachy kadłubowe ze śląskich hut, albo silniki okrętowe z Zakładów im. Cegielskiego w Poznaniu, albo fabryki specjalistycznych mebli, Gospodarka kraju wchodzącego do strefy euro winna charakteryzować się równowagą ogólnogospodarczą, w tym np. równowagą na rynku pracy. W chwili obecnej Polska gospodarka tych warunków nie spełnia. Oczywiście, należy wykorzystywać wszelkie dostępne instrumenty, żeby stabilizować gospodarkę w tym własną politykę monetarną. które produkowały na potrzeby polskich stoczni. To wszystko się zawaliło. Chiny, Japonia czy Korea Południowa to są kraje, które uznały przemysł okrętowy za wyjątkowo ważny nośnik zatrudnienia. Wynika z tego zupełnie inny niż w Europie sposób prowadzenia gry ekonomicznej. Przykład Chin pokazuje, że tamtejsze stocznie muszą koniecznie zdobywać zagraniczne zamówienia na statki po prostu chcą je produkować za wszelką (więc także bardzo niską) cenę. Ale państwo nie dotuje tej eksportowej produkcji za pomocą bezpośrednich subwencji; państwo wspiera tę produkcję pośrednio, składając stoczniom zamówienia np. na platformy wiertnicze, za które sowicie płaci. I w ten sposób nieopłacalna produkcja eksportowa statków jest równoważona wysoce opłacalną produkcją platform wiertniczych. Bardzo pouczająca jest analiza sytuacji gospodarczej Korei Południowej. Ten kraj jeszcze pół wieku temu był słabo uprzemysłowiony, a 78% ludności utrzymywało się z produkcji rolniczej. Dziś Korea jest siódmym eksporterem na świecie. Silną bronią ekonomiczną tego kraju jest nie tylko przemysł motoryzacyjny czy elektroniczny. Ważnym elementem potęgi gospodarczej są południowokoreańskie stocznie. Wielką rolę odgrywają ogromne struktury gospodarcze, skupiające wiele branż. Ciekawym instrumentem ekonomicznym, zastosowanym przez Japonię we wczesnym okresie okupacji amerykańskiej, była wypłata części uposażenia pracowników (około 30%) w postaci firmowych bonów. Dzięki temu pracownicy i ich rodziny zyskiwali dobrze skalkulowany dostęp do atrakcyjnych dóbr konsumpcyjnych, a to jednocześnie stanowiło koło zamachowe dla zakładów wytwórczych. Czy państwo polskie powinno angażować się np. w budownictwo czynszowe? Czy taki program może przynieść efekt nie tylko w postaci rozwiązywania problemów społecznych, ale również w formie zdynamizowania gospodarki? Trzeba zrobić wszystko, by ułatwić dostęp do mieszkań poprzez potanienie budownictwa mieszkaniowego. Można to uzyskać m.in. dzięki redukcji haraczu, jaki jest płacony bankom z tytułu kredytów, zaciąganych na budowę i kupno mieszkań, jak też poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, jakie można stosować w rejonach podmiejskich. Zresztą wiele krajów wspiera budownictwo czynszowe, w czasach PRL takie budownictwo także było wspomagane. Nabycie mieszkania to jedno, a osobnym zagadnieniem są możliwości długofalowego wywiązywania się lokatorów ze swych powinności z tytułu korzystania z mieszkania. Zatem koszt czynszu i świadczeń musi być skorelowany z realnymi możliwościami najemców. Przesłanki ekonomiczne wskazują, że powinno być rozwijane budownictwo na terenach podmiejskich, do czego niezbędna jest odpowiednia infrastruktura komunikacyjna (w pierwszym rzędzie kolejowa), aby dojazdy do zakładów pracy mogły odbywać się sprawnie. Skala programu zależy od kosztów realizacji i możliwości płacenia czynszu przez najemców, a więc od bezpieczeństwa zatrudnienia. I znowu zwróćmy uwagę na ogólnogospodarcze znaczenie takiego programu. Przecież masowe budownictwo będzie intensywnie napędzać produkcję, pociągnie za sobą wzrost zatrudnienia, pobudzi całą ekonomię, ożywi konsumpcję, będzie dawać ważny dla państwa skutek w postaci wyższych przychodów z tytułu podatków. W dodatku będzie również stanowić istotny czynnik hamujący emigrację wszak jednym z ważnych motywów wyjazdów młodych Polaków z kraju jest brak perspektyw zdobycia mieszkania. Taki program może więc stać się wielką szansą dla nas wszystkich. 20 LIPIEC kurier gtf str. 7

8 NASZE SPRAWY O F E R T A D O S Ł O W N I E DLA KAŻDEGO R o z m a w i a ł G r z e g o r z Chmielewski Aleksandra Łebkowska jest w Górnośląskim Towarzystwie Finansowym Sp. z o.o. dyrektorem produktu, odpowiedzialnym za współpracę z Vanquis Bankiem. W lipcowym wydaniu Kuriera GTF podejmujemy temat jej pracy. Od kiedy datuje się współpraca Górnośląskiego Towarzystwa Finansowego z Vanquis Bankiem? Jaka była intencja podjęcia przez GTF współpracy z tą instytucją finansową? To nasze współdziałanie rozpoczęło się pod koniec października 2012 r. Wtedy właśnie zgłosił się do GTF podmiot finansowy, który wtedy był jeszcze zupełnie nieznany na polskim rynku; z jego strony padła pod naszym adresem propozycja pośrednictwa w sprzedaży kart kredytowych. Górnośląskie Towarzystwo Finansowe w swojej dotychczasowej historii nie uczestniczyło w bezpośredniej dystrybucji wśród agentów kart kredytowych. Nie mieliśmy w naszej ofercie takiego produktu. Tak więc dla nas była to rzeczywiście propozycja innowacyjna i ciekawa! Wyliczmy zatem te kredyty, które obecnie oferuje Vanquis Bank za pośrednictwem GTF. Obecnie dystrybuujemy kartę kredytową VB (z możliwością dostępu do gotówki na rachunku klienta) oraz limit odnawialny (kredyt odnawialny na karcie VB). Niebawem zaskoczymy rynek A L E K S A N D R A Ł E B K O W S K A kurier gtf 20 Lipiec Z prawdziwą pasją ukończyła studia na kierunku zarządzanie sprzedażą w Wyższej Szkole Zarządzania i Ochrony Pracy w Katowicach. Od 1988 roku zajmuje się bezpośrednią sprzedażą produktów finansowych oraz zarządzaniem zespołami sprzedażowymi. Doświadczenie zdobywała w renomowanych instytucjach finansowych (Citibank, mbank, BZ WBK i HSBC). Znajomość i specyfikę rynku agencyjnego oraz jego potrzeby pogłębia niezmiennie od 2009 roku. W Górnośląskim Towarzystwie Finansowym pracuje od roku Prywatnie jest szczęśliwą matką trójki dzieci. Najstarsza córka właśnie kończy studia na Politechnice Gliwickiej. Podkreśla, że rodzina dodaje jej siły, energii i wiary w pomyślne jutro. Urodzona optymistka; przyjaciele mówią, że na świat patrzy przez różowe okulary i że śmiało idzie naprzód, bez oglądania się wstecz. W tej drodze niezmiennie towarzyszy jej czworonożna przyjaciółka Figa sznaucer olbrzym. Prywatna pasja Aleksandry Łebkowskiej to Tatry, a w wolnych chwilach również jazda konna. Fot.: Andrzej Musik tr. 8

9 NASZE SPRAWY kolejnym bardzo ciekawym produktem, ale na razie jest jeszcze za wcześnie, bym mogła zdradzić szczegóły tej nowości. Proszę pokrótce scharakteryzować te produkty Vanquis Banku i przedstawić stopień ich komplikacji dla potencjalnych kredytobiorców. Nie ma tutaj żadnych komplikacji. Kredytobiorca winien posiadać dowód osobisty i miesięczny dochód w wysokości minimum 700 zł netto. Nie ma też żadnych ograniczeń co do maksymalnego wieku. Do kwoty kredytu 3300 zł klient nie jest zobowiązany do udokumentowania uzyskiwanego dochodu. Jest to obecnie jedyny tak prosty i zarazem taki tani na co warto zwrócić uwagę produkt bankowy na polskim rynku. Dodam także, że obecnie odnotowujemy zwiększającą się liczbę ofert dla klientów. Bank proponuje ten produkt nawet dla klientów z gorszą historią kredytową. Który z wymienionych produktów Vanquis Banku jest godny szczególnego polecenia i jakie względy za tym przemawiają? Obydwa są na równi godne polecenia. Różnica polega na wyborze sposobu płatności przez klienta: albo stała rata (przy limicie odnawialnym), albo dowolna wartość spłaty zadłużenia (minimum 6% salda zadłużenia przy karcie kredytowej). I w jednym, i w drugim przypadku spłacone środki powracają na rachunek i klient może ponownie je wykorzystywać. Do kogo w pierwszym rzędzie są kierowane propozycje Vanquis Banku? Jakie są wymogi formalne, by skorzystać z poszczególnych ofert VB? To jest produkt dosłownie dla każdego. Jedynym ograniczeniem dla klienta może być kwota kredytu na początku współpracy z bankiem limit wynosi w takim przypadku 5500 zł. Ale jak już wspomniałam wcześniej, wymogi formalne to jest absolutne minimum: klient winien przedstawić dowód osobisty oraz oświadczyć wysokość swoich dochodów. Czy współdziałające z Górnośląskim Towarzystwem Finansowym agencje pośrednictwa kredytowego radzą sobie sprawnie z produktami z gamy Vanquis Banku? W jaki sposób GTF wspiera pod tym względem swoich agentów? Najbardziej intensywnie wspieramy agenta na początku tej drogi: szkolimy, objaśniamy, wspólnie wprowadzamy pierwsze wnioski i tłumaczymy klientowi konstrukcję produktu. Staramy się być dla klienta dostępni online, dając w ten sposób agentowi poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli agencja nabierze wprawy i zaprzyjaźni się z tym procesem, to problemy niemal nie istnieją. W kolejnym etapie sprzedaży produktów Vanquis Banku agencje świetnie sobie radzą. Ale przecież może się jednak zdarzyć tak, że agent pogubi się w trakcie procesowania i wówczas do dyspozycji jesteśmy my: w centrali GTF Dział Wspomagania Sprzedaży, w terenie regionalni dyrektorzy sprzedaży, a przy tym oczywiście także moja skromna osoba. Wspomagamy również naszych agentów marketingowo. Na czym polega Pani rola w wysiłkach na rzecz dynamizowania dystrybucji produktów Vanquis Banku? Moje zadanie to wspieranie, szkolenie i motywowanie do działania. Jeżeli zatem zarówno aplikacja, jak i produkty Vanquis Banku są dla naszych agentów nowością, to na tym etapie należy się im od nas cierpliwość i wyrozumiałość. Moja rola rozpoczyna się już od procesu akredytacji zgłoszenia agenta do współpracy. Nadanie dostępu do systemu Vanquis Banku, czyli wydanie agentowi stosownego loginu, to jest początek tej drogi. Techniczne wsparcie zaczyna się z chwilą pierwszego logowania w aplikacji Vanquis Banku. Pokazuję także agencjom sposoby na pozyskanie klienta i na wykorzystanie tego całego potencjału, jaki stwarza oferta Vanquis Banku w portfelu produktów GTF jedynego w swoim rodzaju bankowego kredytu, przyznawanego na oświadczenie klienta o jego dochodach. Warto jednak zaznaczyć, że Vanquis Bank rozwija się bardzo dynamicznie, a co za tym idzie, muszę nadążać krok w krok za tymi wszystkimi zmianami, które są przez VB wprowadzane. Chodzi przecież o to, żeby móc na bieżąco informować o zmianach rynek agencyjny. Skoro rozmawiamy u progu sezonu wakacyjnego proszę opowiedzieć o swoich planach urlopowych. Bo praca pracą, ale po intensywnych zajęciach zawodowych należy się przecież wypoczynek Żałuję, ale w tym roku nie uda mi się odwiedzić mojej ukochanej Chorwacji. Za to sezon urlopowy rozpoczęłam z pewnym wyprzedzeniem, bo już 13 czerwca. To był od dawna przez nas zaplanowany wyjazd na dłuższy weekend na Węgry (prezent od męża). Ale na prawdziwy, długi urlop muszę jednak jeszcze nieco poczekać. Na przełomie sierpnia i września planuję wraz z rodziną pobyt w Egipcie. Fot.: Vanquis Bank Justyna Ciechowicz, V a n q u i s B a n k Relationship Manager Nawiązaliśmy współpracę z GTF, bo jest prężnie działającym brokerem, ma dużą liczbę agencji w całym kraju. Cieszy się bardzo dobrą opinią, a to dla nas istotne. Współpracę oceniamy wysoko, widzimy dużą aktywność agentów GTF, cieszy nas ich podejście do naszych przedsięwzięć. Wysoko cenimy również profesjonalizm menedżerów GTF. Z dyr. Aleksandrą Łebkowską, która opiekuje się produktami Vanquis Banku, rozmawiamy nawet parę razy dziennie, by zapewnić sprawną obsługę każdego wniosku. Mocną stroną GTF są też menedżerowie regionalni, ich praca w terenie zasługuje na duże uznanie. Będziemy poszerzać tę współpracę. Przykładem może być atrakcyjny konkurs, który przygotowujemy. Najlepsi sprzedawcy otrzymają w nagrodę niecodzienną wycieczkę zagraniczną. Naszą współpracę na pewno zacieśni prowadzona obecnie kampania reklamowa Vanquis Banku z udziałem m.in. Agnieszki Radwańskiej. Jestem przekonana, że ta kampania pozwoli osiągnąć bardzo dobre wyniki sprzedaży. 20 LIPIEC kurier gtf str. 9

10 INWESTYCJE ALTERNATYWNE LOKATA UWIĘZIONA W ZAMKOWEJ WIEŻY Weronika Aleksandra K o s m a l a kurier gtf 20 Lipiec str. 10 Chociaż mieszkanie w zabytkowym młynie, będącej w stanie ruiny latarni czy w dworze, niszczejącym w jakimś mglistym lesie, bliższe wydaje się postaciom pokroju Williama Whartona, miejsca tego typu z jakichś względów zaczęły interesować również inwestorów. To, że wracanie po pracy do jakiejś przytulnej wiekowej leśniczówki z przedwojennym kominkiem może sprawiać przyjemność, jest wyobrażalne, pytanie, które można sobie na tę okoliczność zadać, brzmi jednak, czy inwestorzy rzeczywiście kupują podobne leśniczówki, żeby na nich zarobić. Zabytkowe nieruchomości coraz częściej pojawiają się w prasowych działach, poświęconych biznesowi, a zajmujące się przeważnie stylowym życiem i luksusem magazyny epatują seriami pocztówkowych kadrów, prezentujących najróżniejsze przykłady od pałacowych krużganków i paradnych podjazdów, po zatopione w głuszy i starodrzewiu drewniane chaty. Atrakcyjność polega w tym przypadku nie na muzealniczym odtworzeniu panującej w czasach użytkowania dawnych budowli ogólnej niewygody, chłodu murów i braku bezprzewodowego internetu, a na takim przystosowaniu ich do współczesnych potrzeb, żeby nie zostały naruszone ich historyczno-stylowe walory. Z wielu relacji wynika jednak, że takie przekształcenia nie są ani proste, ani możliwe do zrealizowania w krótkim czasie, a kosztowność spektakularnych konserwatorskich prac z reguły przewyższa nawet ostrożne wstępne kalkulacje. Do kategorii nietypowych nieruchomości zaliczyć można jednak nie tylko najbardziej problematyczne ruiny, ale także budynki poprzemysłowe i poddawane renowacji miejskie kamienice, znakomicie odpowiadające na rozwijającą się w większych ośrodkach modę na nowoczesne apartamenty, ukryte za przedwojenną fasadą, czy biura w gruntownie wyremontowanych willach. Przestronne lokale, osiągające jedne z najwyższych cen na rynku pierwotnym, powstają również w byłych fabrycznych halach czy dawnych magazynach. Dzisiejsze lofty, Pałac w Wojanowie najwcześniejsze znane źródła o dobrach w Wojanowie datowane są na XIII wiek. Pałac pełnił w historii bardzo różne funkcje rezydencji, obozu pracy, PGR-u i luksusowego hotelu. które dawniej bulwersowały Polaków na amerykańskich filmach możliwością wjeżdżania do luksusowego mieszkania siermiężną okratowaną windą, adaptowane są zarówno na biura i apartamenty, jak i na powierzchnie handlowe czy galerie sztuki. Analitycy rynku wskazują na bardzo różne przeznaczenia podobnych inwestycji, w zależności od rodzaju architektury i walorów otoczenia zabytkowy młyn wodny można przekształcić w ekologiczną elektrownię, a w przepastnym pałacu można prowadzić na przykład hotel, centrum konferencyjne, miejsce odnowy biologicznej, a najdogodniej wszystkie te działalności jednocześnie. Ze względu na to, że nie cena, a właśnie dopasowanie do zapotrzebowania stanowi najczęściej główny czynnik determinujący tego typu zakup, oferta może być rozpatrywana nawet międzynarodowo. Działające od niedawna portale, zajmujące się pośrednictwem w transakcjach na rynku zabytkowych nieruchomości, umożliwiają na przykład kupno pałacu z kilkunastoma komnatami, wewnętrzną kaplicą i freskami, niekoniecznie na Dolnym Śląsku, ale z pewnością w Lizbonie, gdzie na sprzedaż wystawiono przez internet już kilka obiektów tej kategorii. Szukanie inwestora w kraju okazało się dla tego rynku kłopotliwe, stąd potencjalni nabywcy poszukiwani są na całym świecie. Jako że o przeznaczeniu budowli decyduje między innymi jej położenie, w przypadku miejskich pałaców najlepiej jest inwestować w te położone w głównych dzielnicach, albo przy reprezentacyjnych alejach, co z reguły jeszcze bardziej wszystko podraża. W polskim guście są również niezaprzeczalnie podmiejskie dworki w jasnym kolorze, z obowiązkowym portykiem kolumnowym, w rzeczywistym, bądź sprawnie insynuowanym klimacie szlacheckiego patriotyzmu. Czasami udaje się nawet odtworzyć dworskość tych dworków w sposób kompletny, a bardzo pomocne mogą się wtedy okazać portrety przodków do kupienia w antykwariacie, albo półmiski z różnych epok, zalegające po sezonie w desach. Oczywiście, wykonane ze styropianu kartusze z wymyślonymi herbami czy ogromne kute dekoracje bram wjazdowych stanowią razem z takim budynkiem jakiś zabawnie fantazyjny

11 INWESTYCJE ALTERNATYWNE Pałac Mierzęcin, w stylu angielskiego neogotyku, wybudowany w latach widok nie należy jednak sądzić, że takie skrajności stanowią większość realizacji. W dodatku, jeśli ktoś planowałby podejść do tego analitycznie, chyba nawet nie narodowe dworki uznane są za największą skrajność, a wywołująca nieco inny, mniej sielski efekt architektura obronna. Nabywców znajdują bowiem nie tylko malownicze zespoły pałacowo-parkowe, ale też obwarowane fosami zamki z wieżami. Co więcej, w cenę obu typów potrafią być już wliczone takie dodatki jak stadnina, wozownia, loch czy przeróżne budynki gospodarcze w otoczeniu stuletnich sosen. Walorem wysoko cenionym, a niematerialnym, jest też historia posiadania wiadomo, że miejsce, w którym tworzył jakiś znany humanista, kojarzone jest zdecydowanie lepiej, niż rezydencja postaci historycznie kontrowersyjnej. Często jednak nietrudno o jedno i drugie, bo nie brakuje przecież obiektów, w których początkowo mieszkała elita, a później stacjonowali esesmani. Wiele zabytkowych nieruchomości mieszkalnych użytkowanych jest również przez duchownych są to w dodatku te pozycje w rejestrze zabytków, które są w najlepszym stanie. Wspomniany rejestr obejmuje ponad 20 tysięcy budynków, a najwięcej zamków, dworów i pałaców jest w województwach dolnośląskim, wielkopolskim i mazowieckim. Stan obiektu wskazywany jest przez analityków jako podstawowy czynnik, mający wpływ na cenę, dlatego też mówi się, że taniej jest kupić kawalerkę z miejscem parkingowym w jakiejś europejskiej stolicy, niż położoną trochę dalej wielohektarową działkę ze starym zamkiem. Reguła tego rynku jest jednak taka, że im bardziej okazyjny wydaje się zakup, tym większych wymaga on nakładów w przyszłości. Nie brakuje bowiem ofert pałaców nawet za kilkaset tysięcy, jeśli wiadomo, że sam remont dachu kosztował będzie przyszłego właściciela dużo więcej. Wiele warunkuje w takich przypadkach poziom opieki konserwatorskiej wyróżnia się mianowicie tzw. objęcie ochroną konserwatorską i wpisanie do rejestru zabytków. W pierwszym przypadku na uzgodnienia projektu remontu z miejscowym konserwatorem przeznaczonych jest 30 dni, po których można przystępować do planowanych prac. Kiedy jednak nieruchomość figuruje w rejestrze jako zabytek, terminy, do których może być wydana zgoda na ingerencje, nie są ustalone, często więc okazuje się, że biurokratyczne procedury i decyzje konserwatora zajmują niespodziewanie dużo czasu. Zabytków dotyczy również przysługujące jednostkom samorządu terytorialnego prawo pierwokupu, co może oznaczać dodatkowe trudności w handlu. Powroty historycznych budynków do czasów świetności okazują się więc zarówno czasochłonne, jak i kosztowne. Zdarza się, że negocjacje z konserwatorem są prawie niemożliwe, a dla utrzymania unikatowego charakteru konkretnego miejsca niezbędne jest wykorzystanie do renowacji niepopularnych dzisiaj materiałów. Sama wymiana stolarki okiennej, w związku z tym, że nie może polegać na wstawieniu nowych i szczelnych plastikowych okien, wymaga użycia nie tylko zgodnego z oryginałem surowca, ale i zatrudnienia wyspecjalizowanej w tego typu realizacjach ekipy fachowców. Zdarza się nawet, że na teren budowy wkracza zespół archeologów, bo przy remoncie piwnicy ktoś natrafił na ruiny jakiejś pradawnej osady. Od decyzji konserwatora uzależnione są również tak, wydawałoby się, indywidualne aspekty, jak zmiana koloru podłóg czy drobna zmiana przeznaczenia budynku. Dodatkową niedogodnością jest też ograniczona możliwość finansowania zakupu takiej rezydencji kredytem. Nietypowe nieruchomości cechują się bardzo niską płynnością, banki więc, jeśli miałyby się na zabytku zabezpieczyć, zażądałyby bardzo wysokiego wkładu własnego. Innym rozwiązaniem jest też kredyt na normalnych warunkach, ale zabezpieczony na innej, równie normalnej nieruchomości. Zachętą są jednak 50-procentowe obniżki ceny, które zgodnie z ustawą przysługują nabywcy, jeśli pojawia się konieczność przeznaczenia tej kwoty na przeprowadzenie remontów. Ocalanie dziedzictwa i zrównoważone gospodarowanie stanowią też cele różnych programów unijnych, z których poszczególni inwestorzy zdołali uzyskać dodatkowe wsparcie. Odrębnym aspektem, poza finansowaniem restauracji, uzgodnieniami z konserwatorem i ustaleniem stanu prawnego obiektu, jest lokalna akceptacja całego przedsięwzięcia. Zdarza się bowiem, że spokojna do tej pory społeczność nierozwiniętego uzdrowiska chętniej akceptuje w swoim sąsiedztwie idylliczne ruiny, niż mający powstać na ich miejscu luksusowy hotel z piętrowym parkingiem. Jeśli jednak udaje się wszystkie te przeszkody pokonać i zabytkowa willa zostaje poddana efektownej renowacji, jej wartość wzrasta kilkakrotnie. Ceny przeznaczonych do sprzedaży pałacowo-folwarcznych zespołów Dolnego Śląska wahają się w przedziale od 250 tysięcy złotych do około 2 milionów, można już więc rozpoczynać rachunki, pod warunkiem, że uwzględni się w nich niemożliwą do uwzględnienia nieskończoność kosztów remontu. Wielu inwestorów, zamieszkujących odrestaurowane historyczne budynki, podkreśla jednak, że byłyby one warte poniesienia nawet większych wydatków. Interesujące byłoby dowiedzieć się, jaki takie otoczenie ma wpływ na posunięcia w biznesie czy na przykład skłonność do ryzyka byłaby większa, jeśli giełdowe zlecenia przysłane byłyby z dziedzińca krzyżackiego zamku, czy z pełnego malw ogrodu, otaczającego jakiś biały dworek. 20 LIPIEC kurier gtf str. 11

12 GOŚĆ KURIERA GTF L u b i ę ł a m a ć s c h e m a t y R o z m a w i a ł P a w e ł Kawałek Miłość do muzyki odziedziczyła w genach. Rodzice nie byli przekonani do tego, by szła wydeptaną przez nich ścieżką, ale zostawili Marysi wolny wybór, i chwała im za to! Wokalistka, reżyserka i wrażliwa kobieta, która nie boi się myśleć pod prąd. Maria Sadowska. Jesteś jednym z głosów mojego dzieciństwa. Pamiętam Cię z programu Tęczowy Music Box. Jak wspominasz czasy, gdy byłaś dziecięcą gwiazdą? Ze wszystkich śpiewających dzieci zdawałaś się być najbardziej dorosła. To było kolorowe dzieciństwo, wypełnione ciężką pracą, ale zawsze na moje życzenie. Dorośli nigdy do niczego mnie nie zmuszali. Sama chciałam spędzać weekendy na koncertach czy nagraniach w telewizji. Może faktycznie dopadła mnie tam dorosłość, bo była to regularna praca, dzięki której nauczyłam się dyscypliny, która zresztą została mi do dziś. W tym sensie to była lekcja szybszego dojrzewania. Zapłaciłam za to dużą cenę, długo wyzwalając się od łatki, jaką mi przypięto szuflady z napisem Tęczowy Music Box. Niechętnie rozmawiam o tamtych czasach, ale nawet dziś, gdy już nie muszę nikomu niczego udowadniać, spotykam ludzi, którzy mówią Spędziliśmy z tobą całe życie. Dorastaliśmy, rozwijaliśmy się razem przy twoich piosenkach. Jesteśmy jednym pokoleniem. To fajne. Gdzie się podziewałaś i co robiłaś będąc pośrodku drogi: już nie dziewczynka, jeszcze nie kobieta? a przy tym zetknęłam się z ogromną machiną showbusinessową. W Polsce nie istniały wówczas mechanizmy showbusinessowe, rynek tabloidów. Czułam się trochę tak, jakbym złapała Pana Boga za nogi. Jest super, spełniają się marzenia, jadę do Los Angeles nagrywać płyty! Z drugiej strony, dużo miałam narzucane z góry. Zadzwoniła do mnie producentka ze Stanów i powiedziała Słuchaj, jesteś blondynką, a w Japonii świetnie sprzedają się Szwedki. Przefarbujemy cię na trochę jaśniejszy blond i może coś razem zrobimy. Robiliśmy, ale to producenci decydowali o brzmieniu, rodzaju muzyki, stylu, nawet o tym, co mam mówić w wywiadach. Byłam w pewnym sensie produktem, który tworzy się krok po kroku. To była ciekawa lekcja życia. Tamten epizod uświadomił mi, że nie nadaję się na typową, komercyjną gwiazdkę. Że źle czuję się w takich strukturach i muszę robić swoje. Po dwóch latach pobytu w Los Angeles i robienia wszystkiego pod dyktando innych, mimo pewnych sukcesów, miałam poczucie jałowości. Czułam, że to nie to. Przyleciałam na chwilę do Polski, żeby zdawać egzamin do Łódzkiej Szkoły Filmowej na Wydział Reżyserii, dostałam się, i musiałam przemeblować swoje życie. W pięć minut trzeba było podjąć decyzję czy wolę być prawdziwą sobą tutaj, robiąc to czego chcę, czy zostać tam, będąc narzędziem w rękach wytwórni. Wiadomo, jaką decyzję podjęłam, i nie żałuję! kurier gtf 20 Lipiec str. 12 Jak jesteś nastolatkiem, na maxa buntujesz się przeciw wszystkiemu, co było związane z czasami, gdy byłeś dzieckiem. Przeciw wszystkim sytuacjom, zastanym w twoim życiu do tej pory. Próbujesz udowodnić, że jesteś już dorosły. U mnie to był bunt wielofalowy. Zakładałam zespoły, grałam w punkowych czy wręcz hardrockowych składach. Był to efekt buntu przeciwko klasyce i muzyce jazzowej, która zawsze była obecna w moim życiu. Później trafiłam do totalnego undergroundu w klimaty muzyki klubowej i śpiewania z DJ-ami, ale czułam, że pewnych etapów nie da się przeskoczyć tak szybko, jak bym chciała. Postanowiłam uciec za granicę i zwyczajnie przeczekać. Byłaś chyba w Japonii, czy tak? Byłam w Los Angeles, gdzie wydawałam płyty na rynek japoński. Dlaczego właśnie Los Angeles? Jak tam wyglądała Twoja praca? To był przypadek i niesamowity łut szczęścia, że się tam znalazłam. Wyjechałam i od razu nagrywałam w profesjonalnych studiach, z najlepszymi producentami. Wiele się wtedy nauczyłam, Pewnie dlatego Twoi rodzice nie chcieli, byś szła ich śladem. Wiedzieli, że życie muzyka jest ciekawe, ale i pełne niepewności. Sama o tym zdecydowałam. Sama założyłam pierwszy zespół, sama jeździłam na festiwale dziecięce, które wygrywałam. Sama zażądałam, żeby zapisali mnie do szkoły muzycznej. Cały czas z przerażeniem patrzyli, że jednak chcę być muzykiem jak oni. Wiedzieli, że to piękny zawód, ale ciężki i niepewny. Mama wciąż miała cichą nadzieję, że zostanę businesswoman, ale nic z tego nie wyszło. Niedawno, kiedy nakręciłam film i wszedł do kin (premiera Dnia Kobiet odbyła się 8 marca 2013) mama przyszła do mnie i powiedziała Nareszcie masz jakiś zawód, dziewczyno. Muzyk to żaden zawód, a reżyser już tak. Filmem zaskoczyłaś wiele osób. Wokalistka, która staje za kamerą i wchodzi w zupełnie inną rolę, na dodatek poruszając ważny temat wyzysku i manipulacji ludźmi. Główną rolę zagrała Katarzyna Kwiatkowska kojarzona dotychczas raczej z parodiami. Kolejny zaskakujący kontrast.

13 GOŚĆ KURIERA GTF filmem fabularnym. Będą pościgi samochodowe i sceny akcji. Wszystko nakręcone w trzy dni zdjęciowe! Najbardziej niesamowite jest dla mnie, że tylu ludzi zaangażowało się w ten projekt wyłącznie z miłości do tej płyty, do tego kawałka. Wkrótce premiera, już teraz serdecznie wszystkich zachęcam, żeby oglądali i udostępniali to będzie dla nas wielka nagroda. Warto zobaczyć to także dla wspaniałych ludzi, którzy włożyli w klip swoją pracę. Praca z młodymi to dla Ciebie nie pierwszyzna. Od dwóch edycji zasiadasz w gronie trenerów The Voice of Poland. Ty płynąca poza głównym nurtem przyjęłaś taką propozycję. Bardzo lubię łamać schematy, ryzykować. Jeśli idzie o tematy społeczne, to już w tekstach piosenek na mojej płycie Spis treści można było usłyszeć, że interesuje mnie coś więcej, niż tylko czubek własnego nosa. Że nie jest mi obojętna rzeczywistość wokół nas i chcę próbować na nią wpływać, zmieniać. Dzień Kobiet miał być impulsem do zmian w myśleniu i patrzeniu na codzienność ludzi pracy. Kasia Kwiatkowska wygrała casting do roli głównej. Była dotąd mocno kojarzona z parodiami. Doskonale wiem, jak trudno jest wyjść z takiej szuflady, tym bardziej staram się myśleć pod prąd. Pierwsza myśl, która przychodzi nam do głowy, to zwykle szablon, żeby go uniknąć, trzeba zrobić coś odwrotnego. Kasia miała wszystkie emocje, jakie widziałam w mojej bohaterce. Walczyłam o nią, bo nikt nie chciał mi uwierzyć, że się uda. To zaskakujące, bo jeśli ktoś robi tak świetne parodie, będące naprawdę wyższą szkołą jazdy, zagranie roli dramatycznej to pikuś (śmiech). Film nosi tytuł Dzień Kobiet, grają w nim same kobiety, opowiada o manipulacji kobietami Fot.: Michał Pańszczyk/Sony Music Ale nie jest filmem o walce płci, i uważam, że jest jak najbardziej także dla facetów. Opowiada o nierównościach społecznych, o walce klasowej, o przeciwstawianiu się systemowi, rodzeniu się odwagi. Zamiast w hipermarkecie, ta historia mogłaby się wydarzyć w hucie, gdzie pracują faceci. Często to z ich ust słyszałam, że są tak samo wykorzystywani. Zaskoczyło mnie, że płaczą na tym filmie podobno częściej niż kobiety. Zawsze powtarzam, że to nie jest film o hipermarkecie. Że ludzie pracujący w korporacjach, którzy mają wysokie pensje, dobre auta, piękne mieszkania i chodzą na sushi, mają podobne dylematy moralne i mogą się z nim utożsamić. Nie chodzi o płeć i miejsce akcji. Chodzi o walkę z niesprawiedliwością społeczną, której nadal jest sporo, i należy stawić jej czoła. Teraz pracujesz nad teledyskiem do piosenki Jazz na ulicach, która jest jednocześnie tytułem Twej nowej płyty. Jesteśmy w trakcie montażu klipu. To superrzecz! Wszyscy, którzy w nim występują, zebrali się zupełnie bezinteresownie, by go ze mną nakręcić! Robimy to w mojej starej Szkole Filmowej w Łodzi dla idei. Spotkałam się z młodymi aktorami i wspólnie stworzyliśmy coś, co będzie nie tyle teledyskiem, a pięciominutowym Ja mam zawsze jeden i ten sam cel rozwalić system. I zrobiłam to po raz kolejny. Przychodzi dziewczyna, która nie jest wielką gwiazdą, jej piosenki nie śmigają w radiu i telewizji, a jej podopieczni dwukrotnie wygrywają program. Będąc w ciąży, oglądałam pierwszą edycję i bardzo mi się podobała. Moim kolegom muzykom i reżyserom także. W momencie, kiedy otrzymałam zaproszenie do udziału w programie, poczułam szansę na realizację mojej misji nauczania Polaków lepszej muzyki. Nie jestem ograniczana artystycznie, więc możemy przemycić do programu naprawdę dużo dobrej muzyki, by ludzie mogli ją poznać. Przy okazji Twej nowej płyty poznajemy nieco inną twarz jazzu. Jest lekko i tanecznie. Takie było założenie. To nie jest krążek stricte jazzowy, zawiera też inne moje inspiracje muzyczne, ale trzeba pamiętać, że właśnie z jazzu wywodzi się cała muzyka rozrywkowa. Chcę pokazać go jako muzykę dziką, energetyczną, muzykę młodych, ulicy bo tam powstała. Z buntu, z marzeń o wolności. Dawniej nie było to coś dla snobów ani ludzi bogatych. W latach 60. muzyka jazzowa odegrała w Polsce wielką rolę wolnościową wszyscy mówią, że był to rock, ale nie zapominajmy, że to było dopiero w latach 80. Dwie dekady wcześniej powstał festiwal Jazz Jamboree; żeby grać jazz, trzeba było mieć jaja. Mojego tatę właśnie za to wyrzucili ze studiów na politechnice. Ta muzyka nie musi być wysublimowanymi nutami dla wąskiego grona. Ma w sobie tyle energii, że starczy jej dla wszystkich. Jeśli chcecie się o tym przekonać, zapraszam na nasze koncerty. Jesienią rozpoczynamy drugą część trasy Jazz na ulicach Live Tour. 20 LIPIEC kurier gtf str. 13

14 Z ŻYCIA GTF Z NOWĄ ENERGIĄ G r z e g o r z C h m i e l e w s k i Górnośląskie Towarzystwo Finansowe GTF Spółka z o.o. nieustannie się rozwija oraz dostosowuje swą ofertę do potrzeb rynku kredytów gotówkowych i pośrednictwa kredytowego. Rozwój wiąże się także ze zmianami w strukturze organizacyjnej firmy. kurier gtf 20 Lipiec Zarząd GTF Sp. z o.o. podjął niedawno decyzję o przekazaniu wszelkich prac operacyjnych specjalnie w tym celu powołanej dyrekcji zarządzającej. W jej skład weszli: Dawid Słomian (dyrektor generalny), Cezary Borek (dyrektor do spraw sprzedaży i rozwoju) oraz Dariusz Polak (dyrektor do spraw marketingu). Ścieżki kariery każdego z nich są różne, choć zarazem w znacznym stopniu podobne. Prezentujemy sylwetki nowych dyrektorów zarządzających. KIM ONI SĄ? Dyrektor generalny Dawid Słomian ma 38 lat. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania katowickiej Akademii Ekonomicznej, jest w trakcie studiów doktoranckich. Od 2000 roku związany z sektorem bankowym; już podczas studiów podjął pracę w Banku Handlowym, późniejszym Citibanku. Od 2002 pracował w SKOK Kopernik, był menedżerem kilku oddziałów tej kasy, potem kierownikiem działu jakości, kierownikiem regionu, dyrektorem sprzedaży, a od 2010 członkiem zarządu. Zdobył pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie Najlepszy specjalista SKOK, był również finalistą światowej edycji konkursu Unii Kredytowych w Irlandii. Za sukces poczytuje sobie kilkuletnią drogę od stanowiska doradcy klienta po funkcję członka zarządu w liczącej paręset osób firmie finansowej, jaką jest SKOK Kopernik. Przyznaje zarazem, że dotychczasowy rozdział zawodowy traktuje raczej w kategoriach zdobywania umiejętności i doświadczeń, które mają procentować w przyszłości. Podkreśla, że każde kolejne stanowisko to wyzwanie zawodowe i szansa na doskonalenie, ale zarazem trudna nauka. Dyrektor Słomian uważa się za osobę bardzo aktywną, z zapałem uprawia sport; niegdyś było to judo, później piłka nożna (grywa w nią regularnie) i bieganie. Ostatnie osiągnięcie w tej dziedzinie to przebiegnięcie Maratonu Warszawskiego; temu wyzwaniu poświęcił parę miesięcy przygotowań, wiele wysiłku i nawet bólu, ale satysfakcja z ukończenia zawodów zrekompensowała te poświęcenia. Od kilku lat wraz z rodziną oddaje się także narciarstwu i z satysfakcją przyznaje, że to właśnie aktywny wypoczynek dodaje mu energii do pokonywania kolejnych wyzwań. Dyrektor do spraw sprzedaży i rozwoju Cezary Borek ma 43 lata. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Studiował na Uniwersytecie Łódzkim oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie. Ma dyplom Ministra Skarbu Państwa, uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Ukończył liczne kursy i szkolenia, m.in. z dziedziny ekonomii, prawa, finansów, ubezpieczeń, zarządzania. Cezary Borek od niemal dwudziestu lat jest związany z segmentem consumer finance. Zajmował stanowiska kierownicze i dyrektorskie m.in. w: Capital Banku (późniejszy GE Money, obecnie Bank BPH), Best SA (należącym do grupy BRE Bank SA), PTF SA (obecnie Santander Consumer Bank), ING Banku Śląskim, Domu Finansowym QS. Współpracował także z firmą MW Trade SA w zakresie konsultingu oraz audytu finansowo-zarządczego placówek służby zdrowia na terenie całego kraju. Zapytany o najważniejsze dokonania ze swojej praktyki zawodowej, dyr. Borek wymienia prekursorski projekt kredytu na oświadczenie, wprowadzony jeszcze podczas pracy w GE Capital Banku. Dzisiaj taka formuła udzielania pożyczek uchodzi za coś normalnego i dobrze znanego, ale wtedy w roku 1997 to było rozwiązanie nowatorskie, zupełnie wcześniej niepraktykowane. Z dużą satysfakcją wspomina również doprowadzenie do oddłużenia i do uratowania w ten sposób egzystencji Szpitala im. św. Jana w Starogardzie Gdańskim. Za swój sukces już dziś uważa także wprowadzenie w GTF najwyższej jakości obsługi wniosków wśród brokerów finansowych. Nie ma dziś innego brokera, który może w tym zakresie dorównać GTF, mającemu najwyższy na rynku wskaźnik akceptowalności wniosków. Marka GTF stała się teraz synonimem wysokiej jakości dla agentów finansowych, a to przynosi satysfakcję. Jeśli chodzi o prywatne zainteresowania, to Cezary Borek wylicza sport, muzykę, kulturę i historię. Interesują go przede wszystkim sporty zespołowe, ale od niedawna uprawia też poranne bieganie i chociaż nie wie, na jak długo wystarczy mu zapału, to już teraz cieszy się, bo znacznie poprawił swoją sylwetkę. Codzienną pasją jest muzyka, której nie może mu zabraknąć, skoro sam przez wiele lat grał w orkiestrach i zespołach muzycznych. Jest stałym bywalcem teatrów, pochłania książki o tematyce str. 14

15 Z ŻYCIA GTF Fot.: Andrzej Musik Dyrekcja zarządzająca GTF. Od lewej: Dawid Słomian, Cezary Borek, Dariusz Polak. historycznej (zwłaszcza z czasów obu wojen światowych). Ciekawi go porównanie punktów widzenia różnych autorów na te same wydarzenia historyczne. 38-letni Dariusz Polak ukończył najpierw zarządzanie i marketing w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania, potem zarządzanie i inżynierię na Politechnice Opolskiej, a następnie Podyplomowe Studium Marketingu Internetowego w Szkole Głównej Handlowej. Zaliczył kursy i szkolenia z dziedziny kontaktów z mediami oraz warsztaty telewizyjne. Ścieżka kariery zawodowej dyr. Polaka rozpoczyna się od stanowiska koordynatora do spraw public relations w spółce UPC Polska. Później otrzymał roczny kontrakt menedżerski w spółce esky PL; podjęte przez niego działania bardzo efektywnie wpłynęły na dynamikę wzrostu sprzedaży tej firmy. Potem został szefem marketingu w SKOK Piast, podobną funkcję pełnił też w firmie CWI/Magnetic. Od sierpnia 2011 do stycznia 2013 był dyrektorem marketingu w Profi Credit Poland, a wprowadzone w tym czasie nowatorskie strategie zaowocowały rekordowym wzrostem sprzedaży. Za ogromne wyzwanie zawodowe uważa przeskok, związany ze zmianą pracy z UPC Polska na esky PL. W nowym miejscu 95% czasu pochłaniały analizy statystyk oraz marketing online; tam poznał zasady programów afiliacyjnych, techniki prowadzenia kampanii w internecie, modele rozliczania łącznie z programami partnerskimi. Potem z sukcesami wdrażał internetowe promocje w kolejnych firmach. Prywatne zainteresowania Dariusza Polaka koncentrują się wokół nowoczesnych mediów, ale także żeglarstwa, filmu oraz fotografiki (zwłaszcza portretowej). ICH MISJA Wszyscy trzej urodzili się w latach siedemdziesiątych XX wieku, reprezentują więc tę samą grupę wiekową. Wszyscy odebrali staranne wykształcenie, pogłębione praktyką zawodową w wielu firmach. Co uważają za główne zadania na zajmowanych stanowiskach? Dyrektor Dawid Słomian podaje rozwój sprzedaży poprzez sieć agencyjną, następnie umacnianie rozpoznawalności marki GTF na rynku agencyjnym, a także wdrażanie nowych produktów. Dyrektor Cezary Borek stwierdza, że po wprowadzeniu zmiany w strukturze kierowniczej GTF jego zadania nie zmieniły się. Nadal odpowiada za sprzedaż i za rozwój spółki, za bezpośrednie zarządzanie operacyjne obszarem współpracy z Alior Bankiem i z Meritum Bankiem oraz za kreowanie polityki sprzedażowej GTF w odniesieniu do kluczowych partnerów. Z kolei dyr. Dariusz Polak wymienia szeroko rozumiane wsparcie dla agencji kredytowych i dla partnerów biznesowych GTF. Za istotny cel uważa wdrożenie systemów, pozwalających spółce na prowadzenie komunikacji marketingowej z wykorzystaniem różnych kanałów (od direct mailingu po kampanie online) i co najważniejsze badanie efektów tych działań. W swej pracy nie zamierza skupiać się wyłącznie na marketingu, bowiem stara się także wprowadzać rozwiązania, które zmieniają obecną sytuację na różnych płaszczyznach, np. od lipca tego roku poważnym przekształceniom ulega pomysł na strukturę pionu sprzedaży. Powołanie dyrekcji zarządzającej jest wielkim wyzwaniem, ale zarazem zaufanie ze strony zarządu GTF mobilizuje do jeszcze większego zaangażowania przyznaje Dawid Słomian. I dodaje, że członkowie dyrekcji identyfikują się z firmą, traktują ją jak swoją, a przez to potrafią efektywnie wykorzystać na rzecz rozwoju wszelkie istniejące zasoby; to jest ważna szansa na 20 LIPIEC kurier gtf str. 15

16 Z ŻYCIA GTF kurier gtf 20 Lipiec str. 16 Zarząd GTF Sp. z o.o. podjął niedawno decyzję o przekazaniu wszelkich prac operacyjnych specjalnie w tym celu powołanej dyrekcji zarządzającej. W jej skład weszli: Dawid Słomian (dyrektor generalny), Cezary Borek (dyrektor do spraw sprzedaży i rozwoju) oraz Dariusz Polak (dyrektor do spraw marketingu). spożytkowanie własnych doświadczeń w realizacji zadań, postawionych przez zarząd. Oczywiście, mamy szerokie plany rozwoju firmy i zagospodarowania wielu obszarów, przy czym koncentrujemy się na zwiększeniu sprzedaży i na rozwoju oferty produktowej. Znamy potencjał naszych pracowników, wiemy, na co ich stać i chcemy z ich udziałem osiągać sukcesy. Nie będziemy także ustawać w poszukiwaniu specjalistów dla realizacji nowych projektów, które pozwolą na stałe umacnianie pozycji GTF na rynku pośrednictwa finansowego kończy dyr. Słomian. Dyrektor Cezary Borek podkreśla, że zmiany organizacyjne miały na celu w pierwszym rzędzie skrócenie czasu podejmowania decyzji w zakresie działań operacyjnych GTF i ten cel już został osiągnięty. W dłuższej perspektywie z pewnością da o sobie znać pozytywny skutek tych działań. Dla dyr. Polaka głównym celem jest wzrost sprzedaży kredytów, oferowanych przez GTF, i wszystkie działania muszą się koncentrować na tym aspekcie. Spore nadzieje pokłada w rozpoczynających się kampaniach internetowych, których efektem ma być pozyskanie danych osobowych potencjalnych klientów. Jest również żywo zainteresowany dalszą eksploracją baz danych GTF (SMS, mailingi elektroniczne itd.). Te działania należy oceniać w kontekście wzmacniania relacji z agencjami, bo to one właśnie będą głównymi beneficjentami tych kampanii uważa Dariusz Polak. KIERUNEK ZMIAN Dyrektorzy formułują ciekawe opinie na temat zmian, jakie czekają rynek kredytów gotówkowych i pośrednictwa kredytowego. Dyrektor Słomian stwierdza, że zachodzą procesy konsolidacyjne instytucji bankowych, a to z kolei wymusza reorganizację struktur. Maleje ilość własnych placówek bankowych, a jednocześnie tworzą się oddziały partnerskie, franczyzowe. Rośnie udział transakcji, zawieranych poprzez elektroniczne kanały dystrybucji, internet stał się miejscem ostrej walki o klienta, a istotnym elementem wszelkich działań jest szybkość. Wymusza to również zmiany w strategiach marketingowych banków. Co ważne trwają prace nad zmianami w Ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, a to bez wątpienia odciśnie wyraźny wpływ na kształtowanie się zachowań zarówno poszczególnych klientów, jak i całej branży. Korzyścią dla rynku będzie poprawa wiarygodności i wzrost zaufania do branży pożyczkowej, wobec której zostaną sformułowane określone wymogi, których spełnienie będzie warunkować prowadzenie takiej działalności. Dzięki temu konsumenci będą mieć zapewnione większe bezpieczeństwo i ochronę. Zdaniem dyrektora Borka, rynek kredytów gotówkowych i pośrednictwa finansowego jest w naszym kraju rynkiem wzrostowym i znowu po latach kryzysu pozytywnie rokującym. Pośrednicy finansowi mogą nie martwić się o swoją przyszłość, o ile tylko są w stanie zapewnić swoim klientom właściwy poziom obsługi. Dziś klient potrzebuje więcej oczekuje, żeby pośrednik był jego doradcą finansowym i żeby zadbał o wybór najkorzystniejszej dla niego oferty. Jeżeli to zostanie spełnione, to pozostanie wiernym i stałym klientem swojego doradcy. Cezary Borek postrzega rozwój tego rynku także na polu pozyskiwania nowych klientów dzięki wykorzystaniu internetowych kanałów bezpośrednich. Dariusz Polak zauważa, że rynek kredytów gotówkowych i samego doradztwa kredytowego w ciągu paru ostatnich lat znacznie ewoluował i rozwinął się. Od dwóch-trzech lat pojawili się mocni gracze w segmencie pożyczek niskokwotowych, dostępnych całkowicie online i jak widać ci gracze mają nieograniczone budżety reklamowe. Na szczęście, pożyczki online to małe kwoty, ale i te w przypadku braku spłat sprawiają, że o dobrego klienta jest coraz trudniej. Oferowane przez GTF kredyty gotówkowe pod względem średniej wartości znacznie przekraczają tysięcy złotych, więc nasza spółka obsługuje zupełnie inny segment. Zdaniem dyr. Polaka, sektor kredytowy będzie się w dalszym ciągu rozwijać. W jego subiektywnej ocenie, Polacy nie są oszczędni, ale z drugiej strony, warto czasem sięgnąć po kredyt, aby w ten sposób skrócić czas oczekiwania na spełnienie marzeń. Kredyty są przecież dla ludzi dodaje dyr. Dariusz Polak. CO SIĘ DOCENIA? Jakie cechy są najbardziej cenione wśród współpracowników? Czym powinna wyróżniać się osoba pracująca w branży pośrednictwa kredytowego? Dyrektorowi Dawidowi Słomianowi najlepiej współdziała się z osobami, które mają w sobie pokłady prawdziwego zaangażowania i optymizmu, a zarazem zasoby niezbędnej wiedzy. W pracy ważne jest też zaufanie, które wypracowuje się we wzajemnych relacjach. Branża pośrednictwa finansowego jest obszarem szybko zmieniających się produktów, przepisów i procedur, a to w tym sektorze umiejętność szybkiego pozyskiwania wiedzy, szeroko rozumiana komunikatywność i zrozumienie dla potrzeb klientów. Istotna jest także wiarygodność i dobre relacje interpersonalne. Dyrektor Cezary Borek dodaje, że najbardziej ceni u współpracowników kreatywność, innowacyjność, empatię i logikę myślenia. Tych cech poszukuje w codziennej pracy z ludźmi. Osoba, która pracuje w branży pośrednictwa kredytowego, musi być przede wszystkim sprzedawcą, a najważniejsza cecha sprzedawcy to empatia. W ocenie dyrektora Dariusza Polaka, liczy się przede wszystkim wiedza i profesjonalizm. Ważne jest również zaangażowanie oraz wola wypełniania swoich obowiązków na najwyższym poziomie, natomiast nie należy godzić się na próby ukrywania błędów, tuszowania porażek. Wszelkie trudne i złożone kwestie powinny być sprawnie rozwiązywane i to na przekór pewnym ograniczeniom w czasie, budżecie czy też w zasobach i środkach, którymi się dysponuje. I pamiętajmy, że w dalszej perspektywie zawsze najważniejszy jest las jako całość, a nie pojedyncze drzewa podsumowuje Dariusz Polak.

17 KOMENTARZ PRAWNIKA WYPOWIEDZENIE UMOWY LEASINGU W UPADŁOŚCI Choć umowa leasingu jest umową nazwaną (czyli uregulowaną w kodeksie cywilnym), to w praktyce często rodzi nieporozumienia. Przedstawiam Państwu problem p. Kazimierza, który zwrócił się do mnie z kwestią dość typową dla stron umowy leasingu, ale równocześnie rodzącą wiele wątpliwości. Pan Kazimierz, prowadzący przedsiębiorstwo leasingowe, jako finansujący zawarł umowę leasingu ze spółką X, która jako korzystająca wyleasingowała od niego ciągnik rolniczy. Po kilku miesiącach, podczas których umowa była wykonywana zgodnie z jej postanowieniami i nie rodziła żadnych problemów, spółka X ogłosiła upadłość. Co oczywiste przestała ona spełniać swoje zobowiązania względem p. Kazimierza. Chcąc ratować swoją sytuację, po zaprzestaniu płacenia rat leasingowych przez spółkę X, p. Kazimierz zwrócił się do ustanowionego syndyka, wzywając go do zapłaty rat niestety, bez oczekiwanego skutku. Wobec tego p. Kazimierz postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i wypowiedział umowę, równocześnie żądając od spółki X wydania przedmiotu leasingu. P. Kazimierz swe działanie uzasadnił treścią art kodeksu cywilnego, który mówi, że Jeżeli korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, finansujący powinien wyznaczyć na piśmie korzystającemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne. Spółka X nie zareagowała na działania pana Kazimierza i oczywiście odmówiła wydania przedmiotu leasingu, a ponadto syndyk poinformował p. Kazimierza, że jego działanie jest bezprawne, gdyż prawo wypowiedzenia umowy leasingu lub odstąpienia od tej umowy przepisy zastrzegają tylko dla niego, tj. dla syndyka. W tej sytuacji p. Kazimierz zwrócił się z pytaniem: czy syndyk ma rację, i co w takiej sytuacji powinien uczynić, by obronić się przed negatywnymi skutkami upadłości spółki X. Na początek należy wskazać przepis, który odnosi się do tej sytuacji. Jest to art. 84 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, który brzmi: Postanowienie umowy, której stroną jest upadły, uniemożliwiające albo utrudniające osiągnięcie celu postępowania upadłościowego, jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. Wobec takiej regulacji dopuszczalne jest pominięcie tylko takich postanowień umownych, które uniemożliwiałyby lub utrudniałyby osiągnięcie celu postępowania upadłościowego. Inaczej mówiąc, w stosunku do masy upadłości bezskuteczne są te postanowienia umowne, których stroną jest upadły, a które utrudniają lub też w ogóle uniemożliwiają osiągnięcie celu postępowania upadłościowego. Niedopuszczalne jest więc działanie syndyka, polegające na pominięciu postanowienia umowy, mówiącego o możliwości jej wypowiedzenia wobec niezapłacenia rat leasingowych. Stanowisko syndyka jest zgodne z regulacją, która obowiązywała przed nowelizacją Prawa upadłościowego i naprawczego, która nastąpiła w 2009, i zgodnie z którą Po ogłoszeniu upadłości zmiana lub wygaśnięcie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, są możliwe tylko według przepisów ustawy, a czynność prawna dokonana z naruszeniem ustawy jest bezskuteczna wobec masy upadłości, nawet jeżeli umowa stron przewiduje inny skutek. Wówczas faktycznie prawo wypowiedzenia umowy leasingu lub odstąpienia od tej umowy zastrzeżone było właściwie tylko dla syndyka. Jednak stan prawny obowiązujący obecnie stawia tę sprawę w zupełnie innym świetle. W konsekwencji aktualnej regulacji, w przypadku, gdyby po ogłoszeniu upadłości syndyk uchylał się od wykonania zobowiązań z umów, które pozostają w mocy w tej dacie, drugiej stronie powinna przysługiwać możliwość wypowiedzenia umowy na zasadach ogólnych. Podsumowując, uważam, że jest pan uprawniony do wypowiedzenia umowy i żądania zwrotu przedmiotu leasingu. Radca prawny adwokat Z b i g n i e w L a b o c h a Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, prawnik z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym w biurze prawnym spółki giełdowej, zajmującej się międzynarodową wymianą handlową. Doradca prawny zespołów, negocjujących zakupy licencyjne w przemyśle motoryzacyjnym. Założyciel działającej od kilkunastu lat Kancelarii Prawniczej L&D, specjalizujący się w prawie cywilnym i gospodarczym. Taka odpowiedź wynika z obowiązujących przepisów, które nie zabraniają wypowiedzenia umowy leasingu przez finansującego w sytuacji, gdy korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą raty. Nie ma również przepisu, który odbierałby finansującemu to uprawnienie w razie upadłości korzystającego. Stanowisko syndyka oparte jest więc na regulacji prawnej, która już nie obowiązuje, i dlatego nie zasługuje ono na akceptację. 20 LIPIEC kurier gtf str. 17

18 Z GTF W ŚWIAT W P A Ń S T W I E ŚRODKA N o t o w a ł G r z e g o r z Chmielewski Fascynująca przygoda w Chinach. Wspaniałe nagrody w konkursie GTF Strzał w dziesiątkę zdobyły dwie kobiety. Panie Anna i Alicja tę egzotyczną podróż odbyły w maju. Poznajmy ich opowieść o wyprawie do Państwa Środka. kurier gtf 20 Lipiec str. 18 Wylot z Warszawy nastąpił bezpośrednią linią PLL Lot do Pekinu. Dreamliner budził respekt dla swej nowoczesności, personel pokładowy serdecznie dbał o nas podczas ośmiu godzin lotu. W Pekinie czekał na nas hotel z bardzo miłą i uczynną obsługą. Śniadania były przeznaczone dla azjatyckich podniebień, co europejscy goście mogli uznać za szok, trudny do zaakceptowania. Za to wspaniale goszczono nas podczas tzw. obiadokolacji, podawanych każdego dnia w innym miejscu. Każdy mógł w ramach tych posiłków znaleźć coś dla swojego smaku opowiadają laureatki. Ta wycieczka była obliczona na osiem dni. W planie miałyśmy m.in. zwiedzanie najważniejszych pekińskich zabytków (głównie świątyń), nowego stadionu olimpijskiego, wzniesionego w 1976 r. mauzoleum Mao Zedonga (Mao Tse Tunga) na placu Tienanmen, a także Wielkiego Muru wylicza pani Alicja. Program był napięty, ale dobrze przygotowany. Każdy dzień był tak poukładany, aby zobaczyć jak najwięcej i to mimo długich godzin zwiedzania i spowodowanego tym zmęczenia. W tak krótkim czasie udało się nam zobaczyć wiele atrakcji nie tylko w Pekinie, ale także w okolicy dodaje pani Anna. Główne punkty turystyczne to: Świątynia Nieba, Zakazane Miasto, Wzgórze Węglowe, Mauzoleum Przewodniczącego Mao i plac Niebiańskiego Spokoju (Tienanmen), Opera Narodowa, najstarsza pekińska ulica Liulichang, ZOO Panda Wielka, fabryka pereł, Letni Pałac i ogród cesarski na wzgórzu Jinshan, Wielki Mur Chiński, Świątynia Lamy, Świątynia Konfucjusza, Świątynia Białego Obłoku. Pani Alicja przyznaje, że bardzo silne wrażenie wywarł na niej obraz chińskiego społeczeństwa, stanowiący zdumiewającą mieszankę komunizmu i autorytarnej władzy z wszechobecnym kapitalizmem. Na pani Annie kolosalne wrażenie sprawił widok Muru Chińskiego. Zdjęcia znałam z internetu i z różnych źródeł o Chinach, ale własne spojrzenie przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Wciąż jestem pod ogromnym wrażeniem tej budowli i także dramatycznych historii związanych z jej powstaniem, bo Wielki Mur jest gigantycznym grobowcem ludzi, którzy podczas budowy stracili tam życie. Wielki Mur jest tym punktem wycieczki, który chciałabym zobaczyć raz jeszcze. Niesamowite widoki, które rozciągały się z korony tej budowli, wspinanie się po kolejnych stopniach (a czasem schody są bardzo strome, wręcz niebezpieczne), poczucie nieposkromionej wolności takie emocje towarzyszyły mi tamtego dnia. Mimo lęku wysokości, chciałam wspinać się coraz wyżej, bo byłam pewna, że widoki wynagrodzą moje poświęcenie. Tak się stało, warto było wspinać się mozolnie. Dla pani Alicji wielkim zaskoczeniem był widok Zakazanego Miasta, stanowiącego Muzeum Pałacowe. Dawny pałac powstał

19 Z GTF W ŚWIAT jest w miarę czysto. Panuje nieustanny ruch, gwar. Trzeba bardzo się pilnować, bo nawet na oznakowanych przejściach dla pieszych można zostać potrąconym; jedyne, na co zdobywa się pędzący kierowca, to ostrzeżenie klaksonem. w XV stuleciu na obszarze 720 tysięcy metrów kwadratowych, władali z niego cesarze z dynastii Ming i Qing. To jest największy drewniany zespół pałacowy na świecie, w jego skład wchodzi 980 budynków z ponad 8700 pokojami. Wycieczka była okazją do wielu zdziwień i zaskoczeń. Np. w Pekinie nie każdy samochód może każdego dnia jeździć po ulicach tego miasta. W stolicy Chin jest zarejestrowanych 5,5 mln samochodów; gdyby wszystkie równocześnie wyjechały na ulice, to miasto byłoby kompletnie zakorkowane. Dlatego w poszczególne dni nie mogą jeździć samochody z określoną ostatnią cyfrą na tablicy rejestracyjnej (każdego dnia są to dwie cyfry). Takie ograniczenia nie dotyczą autobusów i taksówek, nie obowiązują też podczas weekendów. Ciekawe jest i to, że właściciele pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy biorą udział w loterii. Chętnych jest więcej niż przeznaczonych do rozlosowania tablic rejestracyjnych. Kto nie ma szczęścia, ten nie dostaje tablicy rejestracyjnej, i teoretycznie nie może jeździć po ulicy. Ale widok auta, które jedzie bez tablic rejestracyjnych, wcale nie jest rzadki... Wiele było zaskoczeń chińskimi obyczajami. Dzięki wspaniałej przewodniczce, która miała ogromną wiedzę na temat tradycji chińskich i potrafiła tę wiedzę dobrze przekazać uczestnikom wycieczki, można było dowiedzieć się o takich obyczajach, które przybyszom nawet nie mieściły się w głowie. W naszej europejskiej tradycji trudno to sobie wyobrazić, ale Iiczne rzesze Chińczyków w godzinach porannych spotykają się w parkach czy na placach przed marketami na wspólnych ćwiczeniach oraz tańcach i chóralnych śpiewach. Panuje tam przekonanie o znaczeniu dla ludzkiego życia horoskopu chińskiego i o wpływie znaku zodiaku na zatrudnienie czy na awanse w pracy. Jedne chińskie znaki zodiaku (np. Smok) są uprzywilejowane, inne (jak Świnia) mają zdecydowanie gorzej. Imiona dla nowo narodzonych dzieci są nadawane w zależności od temperamentu dziecka czy od sytuacji, w której ono przychodzi na świat. Dla ludzi z naszego kręgu kulturowego ogromnym zaskoczeniem może być zachowanie przy stole na Europejczykach sprawia ono wrażenie wręcz niechlujnego. Ale wyraźnie kontrastuje z tym wrażeniem nadzwyczajna uprzejmość i cierpliwość mieszkańców Państwa Środka. Co panie zdumiało w pejzażu chińskich miast? Zasady ruchu drogowego, a właściwie jedna, naczelna zasada większy ma pierwszeństwo! zauważa pani Alicja. Ale zaskakuje też różnorodność bardzo przemieszanej architektury. Bo z jednej strony spotyka się liczne, doskonale zachowane zabytkowe pałace z charakterystycznymi dachami, wśród nich wysokie wieżowce, sprawiające wrażenie slumsów, a pomiędzy tym supernowoczesne, ogromne budynki, zajmowane najczęściej przez zachodnie korporacje. Razi widok bloków mieszkalnych, które wyglądają z zewnątrz na bardzo brudne i zaniedbane tak, jakby od wielu lat nikt w nich nie mieszkał i zupełnie nie dbał o nie. Pejzaż Pekinu jest bardzo różny nie tylko w poszczególnych dzielnicach, ale nawet w obrębie jednej ulicy. Wznoszą się przy niej budynki bardzo nowoczesne, wzbudzające zachwyt, a tuż obok stoi coś paskudnego, kompletnie zaniedbanego. Pozytywnie zaskakuje to, że w tak ogromnej metropolii Co dla pań oznaczały Chiny, jak je sobie panie wyobrażały, zanim pojechały na tę wycieczkę? Pani Anna przyznaje, że Chiny zawsze budziły jej zainteresowanie. -Od dawna myślałam, że może kiedyś byłoby warto tam pojechać, zwiedzić, zobaczyć na własne oczy kulturę, wspaniałe zabytki. Ale zawsze to było bardziej w sferze marzeń, niż w realnym zasięgu. W dzisiejszych czasach człowiek na hasło urlop czy wakacje niemal automatycznie wyobraża sobie piękną pogodę, czyste powietrze, plażę, ciszę, spokój. Wybierając coroczne wakacje właśnie takimi kryteriami się kierowałam, a widząc w katalogu takie wycieczki, jak ta nasza do Chin, myślałam sobie jeszcze nie teraz, może innym razem. Moje wyobrażenia o Chinach były bardzo książkowe, nie znałam nikogo, kto tam był, nie miałam żadnych relacji z tamtego zakątka świata. Pojechałam z nastawieniem, by zobaczyć jak najwięcej, dowiedzieć się o tradycjach, historii, ciekawostkach i wyrobić sobie własne wyobrażenie o tym kraju. Jestem pewna, że to się powiodło. Poznałam Chiny po swojemu i z tego jestem bardzo zadowolona. Mam swoje zdanie na temat tego kraju i jego przebogatej historii. To wszystko na długo pozostanie w mojej pamięci kończy pani Anna. Zaś pani Alicja dodaje, że przed wyjazdem starała się zgłębić dostępne jej źródła na temat historii i kultury Państwa Środka. Dzięki temu moje przedwycieczkowe wyobrażenia, w konfrontacji z rzeczywistością, stały się dość bliskie oczekiwaniom. Za to byłam wielce zaskoczona wysokim standardem życia mieszkańców chińskiej stolicy. Dość powiedzieć, że w pejzażu pekińskich ulic dominują samochody z segmentu premium! Pewnie mają panie kolejne podróżnicze marzenia dokąd chciałyby się panie wybrać w przyszłości? Może w kolejnych konkursach Górnośląskiego Towarzystwa Finansowego te marzenia mają szanse na spełnienie? Pani Anna jednym tchem wylicza Japonię, Kenię, Stany Zjednoczone; i dodaje, że ma jeszcze wiele innych wymarzonych miejsc. Pani Alicja powtarza USA, ale do tej listy dopisuje jeszcze Meksyk i Krym; to ostatnie miejsce jest najbliższe naszemu krajowi i wielka szkoda, że dramatyczne wydarzenia ostatnich miesięcy tak bardzo oddaliły Krym od Polski. 20 LIPIEC kurier gtf str. 19

20 Pożyczka gotówkowa w alior Banku korzystna rata do 150 tys. zł bez poręczycieli maksymalny okres kredytowania 10 lat minimum formalności możliwość wyboru dnia spłaty możliwość konsolidacji kilku kredytów w jeden informacja handlowa wg stanu na r. Sprawdź aktualne warunki na

GTF KURIER KRYZYS? BANKOWOŚĆ FRANCZYZA. Dr Marek Gruchelski o polskim górnictwie. Rozmowa o strategii Getin Banku

GTF KURIER KRYZYS? BANKOWOŚĆ FRANCZYZA. Dr Marek Gruchelski o polskim górnictwie. Rozmowa o strategii Getin Banku KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO SKĄD TEN KRYZYS? Dr Marek Gruchelski o polskim górnictwie NOWOCZESNA BANKOWOŚĆ Rozmowa o strategii Getin Banku FRANCZYZA JEST WARTA ZACHODU O dobrym

Bardziej szczegółowo

GTF KURIER 06 (09) BAROMETR STAWIAMY. O CZŁOWIEKU Wywiad z Krzysztofem Globiszem. Dr Piotr Białowolski o tendencjach na rynku consumer finance

GTF KURIER 06 (09) BAROMETR STAWIAMY. O CZŁOWIEKU Wywiad z Krzysztofem Globiszem. Dr Piotr Białowolski o tendencjach na rynku consumer finance KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO 06 (09) CZERWIEC 2013 BAROMETR POKAZUJE SPADKI Dr Piotr Białowolski o tendencjach na rynku consumer finance STAWIAMY NA WSPÓŁPRACĘ Rozmowa z Dariuszem

Bardziej szczegółowo

GTF SZTUKI KURIER 01 (04) DO PAPIEŻA MISTRZOWSKA KULTURA BANKOWOŚCI. Piotr Adamczyk

GTF SZTUKI KURIER 01 (04) DO PAPIEŻA MISTRZOWSKA KULTURA BANKOWOŚCI. Piotr Adamczyk KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO 01 (04) S T Y C Z E Ń 2013 OD PAPKINA DO PAPIEŻA Piotr Adamczyk MISTRZOWSKA KULTURA BANKOWOŚCI Wywiad z Dyrektorem Departamentu Sieci Zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

GTF KURIER 04 (07) KWIECIEŃ BARIERA DEMOGRAFICZNA FRANCZYZA IŚĆ TAM. Dr Zbigniew Matkowski o zagrożeniach dla rozwoju Polski

GTF KURIER 04 (07) KWIECIEŃ BARIERA DEMOGRAFICZNA FRANCZYZA IŚĆ TAM. Dr Zbigniew Matkowski o zagrożeniach dla rozwoju Polski KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO 04 (07) KWIECIEŃ 2013 BARIERA DEMOGRAFICZNA A PERSPEKTYWY KONWERGENCJI Dr Zbigniew Matkowski o zagrożeniach dla rozwoju Polski FRANCZYZA MARKETING

Bardziej szczegółowo

GTF KURIER 02 (05) L U T Y WSTANIESZ! MEDIÓW DO TRADYCJI. rozmowa z Jerzym Iwaszkiewiczem. rozmowa z Antonim Stadnickim, Prezesem SKOK Kopernik

GTF KURIER 02 (05) L U T Y WSTANIESZ! MEDIÓW DO TRADYCJI. rozmowa z Jerzym Iwaszkiewiczem. rozmowa z Antonim Stadnickim, Prezesem SKOK Kopernik KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO 02 (05) L U T Y 2013 NIE SIADAJ, BO NIE WSTANIESZ! rozmowa z Jerzym Iwaszkiewiczem PRZEZ PRYZMAT MEDIÓW W JEDNYM WORKU POWRÓT DO TRADYCJI rozmowa

Bardziej szczegółowo

GTF KURIER KLIENT? AKTORKA. EUROPEJCZYCY? Dr Zbigniew Matkowski o różnicach w poziomie życia. Dyr. Dariusz Polak odsłania kulisy marketingu GTF

GTF KURIER KLIENT? AKTORKA. EUROPEJCZYCY? Dr Zbigniew Matkowski o różnicach w poziomie życia. Dyr. Dariusz Polak odsłania kulisy marketingu GTF KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO CZEGO OCZEKUJE KLIENT? Dyr. Dariusz Polak odsłania kulisy marketingu GTF AKTORKA I PIOSENKARKA Izabela Trojanowska o sobie JAK SIĘ MIEWAJĄ EUROPEJCZYCY?

Bardziej szczegółowo

GTF KURIER 11 (14) BANKI? Dr Krzysztof Gołata o zaufaniu do instytucji finansowych WAŻNE KOPALNI. O współpracy GTF z Alior Bankiem

GTF KURIER 11 (14) BANKI? Dr Krzysztof Gołata o zaufaniu do instytucji finansowych WAŻNE KOPALNI. O współpracy GTF z Alior Bankiem KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO ISSN: 2300-2700 11 (14) LISTOPAD 2013 CZY WARTO KOCHAĆ BANKI? Dr Krzysztof Gołata o zaufaniu do instytucji finansowych WAŻNE PARTNERSTWO O współpracy

Bardziej szczegółowo

Business. Crowley. More. Przepis na sukces. Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy. Innowacje są jak zastrzyk

Business. Crowley. More. Przepis na sukces. Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy. Innowacje są jak zastrzyk Business Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 1 / lato 2010& More Balcerowicz Droga do euro prowadzi przez reformy Innowacje są jak zastrzyk Crowley Przepis na sukces business ludzie 06 Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas!

prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas! Magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 17 / zima 2014 Finansowanie MSP Pieniądze zawsze na czas! prof. Richard N. Foster 2015. Przygotowani na zmiany? ZESKANUJ STRONĘ, ZOBACZ FILM POBIERZ DARMOWĄ

Bardziej szczegółowo

GTF KURIER 07 (22) BIZNESMENÓW? WYPRAWA GTF ZA BAŁTYK Relacja z integracyjnego wyjazdu do Szwecji. SŁOWNIK BIZNESOWY Nowy cykl edukacyjny Kuriera GTF

GTF KURIER 07 (22) BIZNESMENÓW? WYPRAWA GTF ZA BAŁTYK Relacja z integracyjnego wyjazdu do Szwecji. SŁOWNIK BIZNESOWY Nowy cykl edukacyjny Kuriera GTF KURIER GTF MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO ISSN: 2300-2700 07 (22) PAŹDZIERNIK 2014 JAK POSTRZEGAMY BIZNESMENÓW? Dr Krzysztof Gołata o społecznym widzeniu środowiska biznesowego WYPRAWA

Bardziej szczegółowo

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Nr 5 ISSN 1898-732X czerwiec 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Mixer Zarządzaj sobą w czasie Raport Giełda: dołącz

Bardziej szczegółowo

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie 30 czerwca 2008 Business GROWTH Jak pozostać dochodowym i produktywnym Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4 multibank doradza małym i bogatym str. 6 Allegro wspiera małe i średnie firmy str. 8 2 Niezależna

Bardziej szczegółowo

GTF KURIER OFERTY. BIZNESU Sobiesław Zasada o biznesie i sporcie. I TYGRYS Krzysztof Mroziewicz o azjatyckich gigantach NOWE PRAKTYKA SMOK

GTF KURIER OFERTY. BIZNESU Sobiesław Zasada o biznesie i sporcie. I TYGRYS Krzysztof Mroziewicz o azjatyckich gigantach NOWE PRAKTYKA SMOK KURIER GTF 2012 02 L I S T O P A D MAGAZYN GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA FINANSOWEGO NOWE OFERTY Kolejne banki w talii GTF PRAKTYKA BIZNESU Sobiesław Zasada o biznesie i sporcie SMOK I TYGRYS Krzysztof Mroziewicz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu Szanowny Czytelniku, oddajemy do Twoich rąk kolejny numer magazynu Twój Bank. Pozytywne recenzje, jakimi podzielili się z nami czytelnicy poprzedniego numeru, sprawiły nam bardzo dużo radości. Za wszystkie

Bardziej szczegółowo

Biznes. z rodziną w tle GŁOS BIZNESU. ile można na nim zyskać? OUTSOURCING. Projektanci sukcesu Mariaż biznesu z designem. DOSSIER Dorota Koziara

Biznes. z rodziną w tle GŁOS BIZNESU. ile można na nim zyskać? OUTSOURCING. Projektanci sukcesu Mariaż biznesu z designem. DOSSIER Dorota Koziara Numer 4 (13) 2011 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców GŁOS BIZNESU OUTSOURCING ile można na nim zyskać? DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW Projektanci sukcesu Mariaż biznesu

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania BPH TFI CUD nr 1 2008 Rynek nieruchomości bez tajemnic DUMA O EMOCJACH GWIAZDOWSKI O NIERUCHOMOŚCIACH PUBLICEWICZ O ryzyku

abc inwestowania BPH TFI CUD nr 1 2008 Rynek nieruchomości bez tajemnic DUMA O EMOCJACH GWIAZDOWSKI O NIERUCHOMOŚCIACH PUBLICEWICZ O ryzyku PUBLICEWICZ O ryzyku GWIAZDOWSKI O NIERUCHOMOŚCIACH DUMA O EMOCJACH nr 1 2008 abc inwestowania Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu Tylko u nas: Rynek nieruchomości bez tajemnic BPH TFI Fundujemy marzenia

Bardziej szczegółowo

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz DO ŚWIATA z Aspirantem Fortuną FINANSÓW Jak czytać dane finansowe? Nr 1 luty 2015 Czy te liczby mogą kłamać? Większość z nich jest dla nas zupełnie niezrozumiała. Nie wiemy, czy są prawdziwe ani też co

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania Drogi Czytelniku, Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer naszego firmowego czasopisma Twój Bank. Jako lokalna firma staramy się być jak najbliżej spraw regionu. Chcemy przybliżać nasz bank Klientom i miejscowej

Bardziej szczegółowo

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku 01_cover.qxd 2008-01-28 19:37 Page 1 Nr 2 ISSN 1898-732X listopad - grudzień 2007 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl Milion $ W co zainwestować w 2008

Bardziej szczegółowo

WIELE WCIĄŻ DO ZROBIENIA. Jerzego Gurawskiego. pod lupą. Fundusze unijne. Dossier DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś

WIELE WCIĄŻ DO ZROBIENIA. Jerzego Gurawskiego. pod lupą. Fundusze unijne. Dossier DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś Numer 3 (6) 2010 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców Dossier Jerzego Gurawskiego WCIĄŻ WIELE DO ZROBIENIA Rozmowa z Piotrem i Pawłem Woś Fundusze unijne pod

Bardziej szczegółowo

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU.

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU. Dotacje na projekty turystyczne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Kwiecień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Kredyt technologiczny Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce?

abc inwestowania O wychodzeniu z kryzysu nr 4 2009 GADOMSKI dlaczego rośniemy PUBLICEWICZ o emocjach podsumowanie roku Kiedy wspólna waluta w Polsce? PUBLICEWICZ podsumowanie roku GADOMSKI dlaczego rośniemy ŁĘtocha o emocjach nr 4 2009 abc inwestowania Tylko u nas: O wychodzeniu z kryzysu Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu ZWYCIĘZCA złotych szpalt

Bardziej szczegółowo

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 14 / wiosna 2014 mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej od początku 4 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

Styczeń - Luty 2012 nr 1-2 [122-123]

Styczeń - Luty 2012 nr 1-2 [122-123] Styczeń - Luty 2012 nr 1-2 [122-123] styczeń - luty 2012 1 2 styczeń - luty 2012 Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! W pierwszym tegorocznym wydaniu Świata Biznesu zaprosiliśmy do redakcyjnej dyskusji zachodniopomorskich

Bardziej szczegółowo

SPORT UCZY WALKI. w biznesie. Dossier. Innowacje. Witolda Dębickiego. Debata przedsiębiorców. Rozmowa ze Zbigniewem Drzymałą

SPORT UCZY WALKI. w biznesie. Dossier. Innowacje. Witolda Dębickiego. Debata przedsiębiorców. Rozmowa ze Zbigniewem Drzymałą Numer 1 (4) 2010 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców Dossier Witolda Dębickiego Innowacje w biznesie Debata przedsiębiorców SPORT UCZY WALKI Rozmowa ze Zbigniewem

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012. Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian. CD Projekt RED American Dream po polsku Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012 Maciej Witucki Magia cyfrowych zmian CD Projekt RED American Dream po polsku FOT. OKŁADKA ŁUKASZ KRÓL od początku 04 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 1/2013 ISSN 1897-1539 W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Wywiad z Markiem Borzestowskim, partnerem w Giza Polish Ventures Projekt Łowcy Biznesu zakończony

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107]

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Tym razem na łamach Świata Biznesu przyjrzeliśmy się kondycji banków. Okazuje się, że nasz rynek finansowo-bankowy zupełnie

Bardziej szczegółowo

Ewa Lisawa-Sztandor Sii Szybko, intensywnie, imponująco

Ewa Lisawa-Sztandor Sii Szybko, intensywnie, imponująco Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 7 / lato 2012 Sposób na ceny paliw Bezpieczeństwo w niepewnych czasach Agnieszka Świergiel Kompetencje przede wszystkim Ewa Lisawa-Sztandor Sii Szybko,

Bardziej szczegółowo