Odkrycia i badania naukowe Laury uczonych i absolwentów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odkrycia i badania naukowe Laury uczonych i absolwentów"

Transkrypt

1 Odkrycia i badania naukowe Laury uczonych i absolwentów

2 Czy neandertalczyk bardzo marzł na Dolnym Śląsku? Czaszka żubra pierwotnego fot. Andrzej Wiśniewski Dr Grzegorz Skrzypek w laboratorium Jedno z narzędzi wykonanych z krzemienia z widocznym retuszem podłużnej krawędzi Fosforany Dr Andrzej Wiśniewski Prace archeologiczne na stanowisku przy al. Hallera we Wrocławiu Baner: figura woskowa neandertalczyka w Neanderthal Museum w Mettmann, Niemcy, na tle tundry Ząb mamuta

3 Czy neandertalczyk bardzo marzł na Dolnym Śląsku? G dy w czasie ostatniego zlodowacenia neandertalczyk żył w dolinie Odry, klimat był tu stosunkowo łagodny, a temperatury zbliżone do panujących obecnie w Sztokholmie czy Rydze piszą Andrzej Wiśniewski i Grzegorz Skrzypek. Rezultaty ich badań opublikowano właśnie w Quaternary Science Reviews. Neandertalczyk to jeden z gatunków człowieka, który nim wyginął przed około 30 tys. lat, pozostawił w Europie Środkowej wiele śladów swojego pobytu. Pochodzą one przeważnie z okresów chłodnych, zwanych glacjałami, które były znacznie dłuższe od cieplejszych interglacjałów. Z tego powodu neandertalczyk w obiegowej opinii uchodzi za gatunek doskonale przystosowany do chłodów epoki lodowej. Przekonanie to utwierdziły dokonane rekonstrukcje jego budowy anatomicznej. Ukazywały osobników masywnych, o dużej ilości tkanki tłuszczowej, która miała być ochroną przed niskimi temperaturami. Nie trzeba dodawać, że wzorcem były ludy zamieszkujące strefę subpolarną. Za sprawą badań ogłoszonych w ostatniej dekadzie stało się jednak jasne, że korpulentność neandertalczyków nie wynikała wprost z przystosowania się do chłodu, lecz była raczej efektem trybu życia oraz nakładania się archaicznych cech przodków, co wynikało z długiej izolacji gatunku. Co więcej, stwierdzono, że gdyby tkanka tłuszczowa miała chronić neandertalczyków przed chłodem, to jej ilość musiałaby zwiększyć o kilkadziesiąt procent wagę przeciętnego osobnika. Odrzucając ten nierealistyczny model, wykazano, że neandertalczycy byli tylko nieznacznie lepiej przystosowani do chłodów od dzisiejszych europejczyków. Jest zatem prawdopodobne, że neandertalczyk, aby przetrwać, musiał korzystać z tak zwanych zabezpieczeń kulturowych kontrolowanego ognia i prostej odzieży. Zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób neandertalczycy zdołali przekroczyć Karpaty i Sudety podczas zimnych okresów plejstocenu, aby dotrzeć do północnej części Europy Środkowej? Jak radzili sobie z wykorzystaniem zasobów ówczesnego stepu i tundry na terenie Dolnego Śląska? Wiele pozostawionych śladów nie wskazywało, aby populacja ta egzystowała na krawędzi możliwości ekologicznego przystosowania. Gdzie tkwi sprzeczność? Czy na pewno w okresach bytowania neandertalczyka w Europie Środkowej było aż tak zimno, jak powszechnie się sądzi? Na pytania te postanowiliśmy poszukać odpowiedzi w ramach projektu badawczego realizowanego wspólnie przez Zakład Archeologii Epoki Kamienia Uniwersytetu Wrocławskiego oraz West Australian Biogeochemistry Centre. Uwagę skierowaliśmy na warunki klimatyczne, a ściślej na średnią temperaturę roczną w okresie zamieszkiwania doliny Odry przez grupy neandertalczyków. Do rekonstrukcji paleotemperatury posłużyły nam szczątki kostne zwierząt upolowanych przez neandertalczyka, które odkryto podczas wieloletnich badań wykopaliskowych przy dzisiejszej al. Hallera we Wrocławiu. Wybór tego zbioru oraz tego stanowiska nie był przypadkowy. Po pierwsze, znaleziska udało się umiejscowić w czasie za pomocą absolutnego datowania, dzięki czemu ustalono, że relikty pochodzą z dwóch okresów ostatniego zlodowacenia (interstadiał Odderade i Oerel+Glinde), co umożliwiło porównanie temperatur w dłuższym przedziale czasu. Po drugie, do korzystnych okoliczności zaliczyć należy również to, iż względnie bogatym szczątkom kostnym (około 2 tys.) towarzyszyły równie liczne wyroby kamienne (ponad 3 tys.), wśród których znajdowały się narzędzia noszące ślady użytkowania podczas ćwiartowania tuszy zwierząt (ślady kontaktu ze skórą, tkanką mięsną i kośćmi). Utwierdziło nas to w przekonaniu, iż sąsiedztwo kości i narzędzi kamiennych stanowiło rezultat praktyk łowieckich i spożywania mięsa przez neandertalczyków. Jak udało się ustalić kolegom z Zakładu Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w menu dolnośląskich neandertalczyków dominowały żubry. Do określenia zakresu średnich rocznych temperatur w okresie pobytu neandertalczyka na Dolnym Śląsku posłużyły wyselekcjonowane, najlepiej zachowane zęby różnych gatunków zwierząt, m.in. wspomnianych żubrów, a także koni, odkrycia mamutów oraz nosorożców. Przeanalizowaliśmy skład izotopowy tlenu (δ 18 O) związanego w postaci fosforanu, który stanowi najbardziej odporną chemicznie mineralną część kości. Wartość δ 18 O w kości odzwierciedla skład izotopowy tlenu w wodzie wypijanej przez zwierzęta zanim zostały upolowane przez neandertalczyka. Z kolei skład izotopowy wody pozwala odtworzyć temperaturę powietrza w danym okresie. Według naszych wyliczeń średnie roczne temperatury na terenie Dolnego Śląska w okresie pobytu na Dolnym Śląsku neandertalczyka wynosiły około 6,8 ± 1,5 C (w okresie od 115 do 74 tys. lat temu) i około 6,3 ± 1,6 C ( w okresie od 59 do 41 tys. lat temu). Oznacza to, że nie było wówczas wyjątkowo zimno. Obecnie średnia roczna temperatura dla Sztokholmu to 5,8 C, a dla Rygi 6 C. Uzyskane wyniki sugerują, że należy zweryfikować pogląd o bardzo niskich temperaturach w omawianym czasie, a także skłaniają do ponownego zastanowienia się nad okresami zamieszkiwania neandertalczyków w tej części Europy i sposobami ich adaptacji do środowiska. Andrzej Wiśniewski, Uniwersytet Wrocławski Grzegorz Skrzypek, Uniwersytet Zachodniej Australii Więcej informacji w artykule (http://dx.doi. org/ /j.quascirev ) Skrzypek G., Wiśniewski A., Grierson P.F., 2011, How cold was it for Neanderthals moving to Central Europe during warm phases of the last glaciation?, Quaternary Science Reviews 30: W tekście wykorzystano dane z artykułu przygotowanego przez zespół: Wiśniewski A., Adamiec G., Badura J., Bluszcz A., Kowalska A., Kufel-Diakowska B., Mikołajczyk A., Murczkiewicz M., Musil R., Przybylski B., Skrzypek G., Stefaniak K. Zych J., The question of hiatus and occupation dynamic north to the Carpathians and Sudetes during the Weichselian (MIS5d-3): the Lower Silesia (SW Poland) case study, Quaternary International (złożony do druku). Przegląd Uniwersytecki nr 3/

4 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo informacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego Marzec 2011, nr 3(176), rok wydania XVII ISSN X Wydawca: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław Redaktor: Kazimiera Dąbrowska, Adres Redakcji: pl. Uniwersytecki 1 (pok. 134), Wrocław, tel , tel. kom , fax PU w internecie: wersja kolorowa Skład i druk: Drukarnia ARGI Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowywania artykułów. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych listów i opinii. 2. Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna analiza porównawcza Joanna Wolszczak-Derlacz Aleksandra Parteka Czy neandertalczyk bardzo marzł na Dolnym Śląsku? 1 Gdy w czasie ostatniego zlodowacenia neandertalczyk żył w dolinie Odry, klimat był tu stosunkowo łagodny, a temperatury zbliżone do panujących obecnie w Sztokholmie czy Rydze piszą Andrzej Wiśniewski i Grzegorz Skrzypek. Raport. Produktywność naukowa państwowych uniwersytetów i politechnik w Polsce i Europie 3 Bibliometryczna analiza porównawcza dr Joanny Wolszczak-Derlacz i dr inż. Aleksandry Parteki została przygotowana w ramach programu Sprawne Państwo firmy Ernst & Young. W prezentacji raportu wziął udział i spisał jego główne tezy prof. Adam Pawłowski z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na naszej uczelni. Laury uczonych i absolwentów 7 Wrocławska Profesura im. Fritza Sterna dla Richarda von Weizsäckera i nagrody dla młodych naukowców, prof. Jacek Gołaczyński w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, dr hab. Artur Kozłowski laureatem nagrody im. prof. Manfreda Lachsa, nagrody dla naszych absolwentek, portal Cordis o badaniach archeologów z UWr w Peru, dr Aldona Wiktorska- -Święcka najbardziej wpływową Dolnoślązaczką. Laureatom i wyróżnionym gratulujemy. Apoteoza z sali Banacha 29 Właśnie rozpoczęła się konserwacja plafonu w sali Banacha. Po wstępnym usunięciu warstw brudu, okazało się, że barokowy oryginał zachował się w niemal 90 procentach. Sala im. Stefana Banacha dawna Schola Metaphysica, a potem uniwersytecka drukarnia znajduje się na parterze w zachodnim skrzydle gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego. Na zdjęciu dr Łukasz Krzywka, pełnomocnik rektora ds. konserwacji zabytków UWr, który nadzoruje prace w sali Banacha. Nowe media, nowa odpowiedzialność 30 MediaAct (Media Accountability and Transparency in Europe) to projekt 7. Programu Ramowego UE z budżetem 1,5 mln euro, w którym bierze udział Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa w Instytucie Politologii UWr. Badania ankietowe sprawdzą, czy nowe media podlegają samokontroli i czy samodzielnie mogą stworzyć mechanizmy, które zagwarantują im odpowiedzialne funkcjonowanie w przestrzeni publicznej. Przegląd Uniwersytecki nr 3/2011 w numerze CZY NEANDERTALCZYK BARDZO MARZŁ NA DOLNYM ŚLĄSKU?... 1 PRODUKTYWNOŚĆ NAUKOWA PAŃSTWOWYCH UNIWERSYTETÓW I POLITECHNIK Z POLSKI I WYBRANYCH PAŃSTW EUROPY... 3 NARODOWE CENTRUM NAUKI OTWARTE... 6 LAURY UCZONYCH I ABSOLWENTÓW Wrocławska Profesura im. Fritza Sterna dla Richarda von Weizsäckera... 7 Prof. Gołaczyński w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego... 8 Nagrody im. prof. Manfreda Lachsa rozdane... 9 Nasza absolwentka laureatką Debiutu Historycznego Portal Cordis o badaniach naszych archeologów w Peru Najlepszy zagraniczny doktorant konkursu Perspektyw Nagroda główna Fundacji Hasco-Lek dla naszej absolwentki Aldona Wiktorska-Święcka najbardziej wpływową Dolnoślązaczką KONFERENCJE NAUKOWE Proste modele układów złożonych narzędzia czy zabawki? Kultura dziennikarska w różnych systemach medialnych w teorii i praktyce...16 CZY WYŻSZE UCZELNIE BĘDĄ STRAJKOWAĆ? CZY POTRZEBNA NA UNIWERSYTECIE REWOLUCJA? GŁOS W DYSKUSJI PRZEZ PROFESORSKIE SZKIEŁKO Z OBRAD SENATU UWr KSIĄŻKI ODESZLI NA ZAWSZE KALEJDOSKOP NAUKI NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW ŚWIĘTOWAŁO XXX-LECIE WE WROCŁAWIU APOTEOZA Z SALI BANACHA NOWE MEDIA, NOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I okładka Barokowa krata w korytarzu skrzydła wschodniego została tu umieszczona na początku XX wieku. Pierwotnie znajdowała się prawdopodobnie na parterze i oddzielała korytarz prowadzący do apteki (obecnie klub UWr) od klatki schodowej skrzydła południowego. fot. Kamilla Jasińska II okładka fot. Andrzej Wiśniewski, archiwum III okładka fot. Mateusz Budz, IV okładka fot. Łukasz Krzywka

5 Produktywność naukowa państwowych uniwersytetów i politechnik z Polski i wybranych państw Europy aport pt. Produktywność naukowa wyższych szkół R publicznych w Polsce. Bibliometryczna analiza porównawcza dr Joanny Wolszczak-Derlacz i dr inż. Aleksandry Parteki przygotowany został w ramach programu Sprawne Państwo firmy Ernst&Young*. Jako oficjalny przedstawiciel Uniwersytetu Wrocławskiego miałem okazję uczestniczyć w jego pierwszej prezentacji, która odbyła się w Warszawie, w Pałacu Staszica, 13 stycznia 2011 r. Przedstawiłem także jego główne tezy na zebraniu pracowników w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, a następnie podczas Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego naszej uczelni 15 lutego 2011 r. Niezależnie od tego dyskusję z wynikami Raportu podejmuję w kwietniowym numerze Forum Akademickiego. Niniejszy tekst należy więc traktować jako część obszerniejszej wypowiedzi, na którą składa się także wspomniany artykuł z FA. Omówienie wyników badań dr Wolszczak- Derlacz i dr inż. Parteki chciałbym poprzedzić dwiema krótkimi uwagami. Stosuję konsekwentnie termin raport, ponieważ takie jest oficjalne nazewnictwo, ale w rzeczywistości mamy do czynienia z typową pracą naukową. Uwaga ta dotyczy zresztą wielu podobnych publikacji, które formalnie zaliczane są do tzw. szarej literatury (oficjalne raporty, sprawozdania), chociaż często zdarza się, że reprezentują przyzwoity poziom naukowy, są recenzowane i cytowane. Kwestia druga dotyczy tytułu opracowania, który pochodzi, jak zdążyłem ustalić, od wydawcy, a nie autorek, a jest mylący, ponieważ przedmiotem badań nie były wyższe szkoły publiczne w Polsce, lecz państwowe uniwersytety i politechniki z Polski i wybranych państw Europy (Austrii, Finlandii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch i Wielkiej Brytanii). Szkoda, że międzynarodowy wymiar badań nie został wyeksponowany, dobrze jednak się stało, że takie porównanie przeprowadzono. Autorki opracowania postawiły sobie za cel weryfikację pięciu następujących tez: 1. Jaka jest zależność efektów badań naukowych od finansowania (poziom i źródła)? 2. Czy zwiększenie obciążenia dydaktycznego przekłada się na pogorszenie wyników badawczych? 3. Czy koncentracja środków w dużych uczelniach jest związana ze zwiększoną produktywnością badawczą? 4. Czy interdyscyplinarność uczelni jest związana ze wzrostem produktywności badawczej? 5. W jakim zakresie rok założenia i lokalizacja uczelni wpływają na wyniki badawcze? Pytania powyższe należy uznać za merytoryczne i relewantne, mimo iż z pozoru odpowiedź na niektóre z nich wydaje się łatwa do przewidzenia. Poniżej streszczę wyniki uzyskane przez autorki, wskazując jednak na wstępie, dlaczego wysoko oceniam ich wartość poznawczą, a zapoznanie się z treścią Raportu uznaję za celowe. Za znaczący element uważam innowacyjność metodologiczną Raportu, polegającą na połączeniu narzędzi ekonometrii (klasyczna funkcja produkcji) i bibliometrii, jednak z wyraźnym akcentem na pierwszy, czyli ekonomiczny człon zestawienia. Chociaż nie jest prawdą, jak to sugerują w części wstępnej autorki, że brakuje w Polsce opracowań ilościowych z zakresu naukometrii. Można bowiem podać wiele przykładów takich publikacji, nie wyłączając tych, których autorem jest piszący te słowa**. Nie powstawały prace traktujące uczelnię wyższą na równi z przedsiębiorstwem konsumującym środki (tutaj głównie publiczne) i wytwarzającym określone dobra. Porównanie takie nie powinno być uważane za degradujące dla systemu akademickiego chodzi w nim raczej o to, by ów produkt w należyty sposób zdefiniować i, w miarę możliwości, poddać ilościowej parametryzacji, oddzielając to, co mierzalne (przede wszystkim liczby publikacji, cytowań, patentów, wdrożeń oraz pozycje w niezależnych rankingach) od nie mniej ważnych, chociaż niemierzalnych efektów o charakterze wychowawczym, wartościoi kulturotwórczym, widocznych w długich odcinkach czasu. raport Równie istotne dla podniesienia jakości Raportu było pozyskanie danych o finansowaniu uczelni wyższych, liczbie doktorantów, studentów i produkcyjności publikacyjnej z wymienionych wyżej państw europejskich. Dzięki temu analogiczne wartości obliczane dla uczelni polskich nabrały pełniejszego znaczenia. Metoda porównawcza i rankingi nie są czymś nowym w polskiej naukometrii, jednak w tym wypadku udało się połączyć dane stricte bibliometryczne, traktowane jako miara produktywności, z czynnikami stricte ekonomicznymi. Uważam to za krok w dobrym kierunku, ponieważ stawianie polskim naukowcom za wzór osiągnięć nauki światowej najczęściej ogranicza się do prawej strony równania produkcji, czyli tego, co jest przez nasze środowisko wytwarzane, podczas gdy milczeniem pomija się nakłady na naukę, generujące tak ochoczo krytykowane wyniki. Faktycznie liczby publikacji i cytowań polskich autorów w tzw. renomowanych czasopismach są nominalnie niższe od średniej europejskiej i amerykańskiej, jednak biorąc pod uwagę nakłady, czyli urealniając wyniki, prezentują się dobrze. Trywializując te rozważania, można powiedzieć: jakie warunki i płaca, taka praca. Autorki zresztą wielokrotnie wspominają o tym, że polski naukowiec zarabia kilkakrotnie mniej od swojego zachodniego kolegi, jest przy tym obciążony większą liczbą godzin dydaktycznych. Autorki nie ustrzegły się kilku błędów, spośród których zwrócę uwagę na dwa najbardziej istotne. Po pierwsze porównywano uczelnie, czyli twory bardzo heterogeniczne, podczas gdy charakter, tradycje, sposoby publikowania i cytowania w różnych dyscyplinach nauki są różne. Można łatwo wykazać, że wartość publikacji z zakresu dyscyplin humanistycznych i społecznych w bazie Instytutu Thomsona jest wielokrotnie wyższa niż wartość publikacji technicznej lub biomedycznej, ponieważ lista dostępnych tytułów humanistycznych i społecznych jest o wiele krótsza, a ponadto autorzy w tych dyscyplinach sięgają częściej do druków zwartych i starszych publikacji. W sposób wiarygodny porównywać więc można nie uczelnie, ale poszczególne dyscypliny. Dlatego uśrednione poziomy cytowań czy liczby artykułów z zakresu, powiedzmy, prawa, historii, fizyki i biotechnologii są mylące. Drugą kwestią jest pominięcie takich miar produktywności, jak cytowania, patenty i wdrożenia. Szczególnie wdrożenia są wrażliwym obszarem analiz, ponieważ w Polsce praktycznie doszło już do przejęcia znacznej części Przegląd Uniwersytecki nr 3/

6 raport systemu bankowego, handlu, usług i przemysłu przez inwestorów zagranicznych, korzystających z własnej, a nie lokalnej myśli technicznej. Można więc poważnie zastanawiać się, komu i po co ma służyć polska nauka. Te rozważania pozostawiam jednak na inną okazję, ponieważ nie dotyczą one bezpośrednio omawianego tutaj Raportu. Odnosząc się do postawionych wcześniej pytań, uzyskane odpowiedzi można podsumować następująco. 1. Jaka jest zależność efektów badań naukowych od finansowania (poziom i źródła)? Jak można się było spodziewać, wpływ finansów na badania jest znaczący. Na podstawie danych za lata autorki wskazują, że podniesienie nakładów o 10% mogłoby zwiększyć publikowalność nawet o 40%. Aby uzmysłowić sobie znaczenie finansów dla produktywności nauki, warto sięgnąć do ostatniego Aneksu (Produktywność..., Tab. A.2 A.5), gdzie znalazły się równania regresji obliczone równolegle dla systemu polskiego i zachodnioeuropejskiego (oraz niemniej wartościowe tablice korelacji cząstkowych). Różnica wartości współczynnika przy zmiennej wyjaśniającej, reprezentującej nakłady dla systemu polskiego i zachodniego, jest ogromna (ibid., Tab. A.4 i A.5, kolumna 1). Wartość ta spada jedynie po uwzględnieniu innych czynników, takich Tabela 11. Uniwersytety publiczne w Polsce dane podstawowe jak na przykład obciążenie dydaktyczne (ibid., kolumna 2). Można dodać, że efektem niskich nakładów jest konieczność przeznaczania znacznego odsetka środków budżetowych na finansowanie procesu dydaktycznego. Stanowi to swoisty syndrom biedy, analogiczny do sytuacji społeczeństwa, które nie może rozwijać się poprawnie i inwestować w wartości wyższe, ponieważ 90% środków musi przeznaczać na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb. Dlatego trudno mi zaakceptować wniosek, zgodnie z którym znaczącą determinantą produktywności naukowej okazało się źródło pochodzenia środków. Autorki piszą mianowicie: [...] im większa proporcja środków pochodzących ze źródeł publicznych, tym niższa efektywność badawcza. Wynik ten sugeruje, że finanse publiczne wykorzystywane są o wiele mniej efektywnie, niż te pochodzące ze źródeł trzecich (prywatnych) (ibid., s. 88). Jest to prawdą tylko w odniesieniu do systemu zapewniającego normalne funkcjonowanie uczelni. Natomiast w systemie stałego niedoboru środków inwestycyjnych, przeciążenia dydaktycznego i bardzo niskich dochodów sięganie do tego argumentu nie jest słuszne. Autorki stwierdzają: Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii środki publiczne pokrywają jedynie około 40% finansowych potrzeb uczelni (w Polsce ponad 70%), a efekty badawcze są o wiele bardziej konkurencyjne (co jest widoczne choćby w liczbie publikacji autorstwa badaczy brytyjskich) (passim). Tak jest w istocie, jednak całkowita pula nakładów jest inna w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Owe 40% najprawdopodobniej zaspokaja więc potrzeby dydaktyczne wynikające ze statutowych obowiązków uczelni, podczas gdy nasze 70% (w bezwzględnych liczbach kwota znacznie niższa) na to nie wystarcza. Porównanie to jest tym bardziej problematyczne, że efektywność nauki brytyjskiej jest sztucznie zawyżona dzięki bonusowi językowemu (wszyscy staramy się pisać w językach kongresowych, ale ich rodzimym użytkownikom przychodzi to łatwiej). Dopiero od pewnego poziomu stabilności finansowej, kiedy znika egzystencjalna presja na poszukiwanie drugiego źródła dochodów, można mówić o normalnej stymulacji środkami grantowymi, przyznawanymi w drodze konkursów. 2. Czy zwiększenie obciążenia dydaktycznego przekłada się na pogorszenie wyników badawczych? W tym wypadku odpowiedź jest także łatwa do przewidzenia, co więcej systemy polski i zachodni są całkowicie zgodne. Dydaktyka nie jest komplementarna wo- Nazwa Publikacje 1 na NA (2008) Artykuły 2 na NA (2008) Łączna liczba studentów (2007) Stosunek liczby studentów do NA (2007) Relacja liczby NA do ogółu zatrudnionych (2007) Przychody na pracownika w EUR(PSN) (2007) Udział przychodów ze źródeł publicznych do łącznych przychodów w % (2007) Uniwersytet Szczeciński 0,04 0, ,6 0, ,1 92,9 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 0,06 0, ,2 0, ,4 94,9 w Bydgoszczy Uniwersytet Rzeszowski 0,09 0, ,5 0, ,7 96,5 Uniwersytet Zielonogórski 0,10 0, ,8 0, ,7 91,4 Uniwersytet w Białymstoku 0,11 0, ,9 0, ,0 91,4 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 0,11 0, ,3 0, ,9 85,6 w Olsztynie Uniwersytet Opolski 0,14 0, ,6 0, ,2 92,4 Uniwersytet Łódzki 0,14 0, ,2 0, ,3 91,3 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 0,20 0, ,9 0, ,9 89,6 w Lublinie Uniwersytet Gdański 0,21 0, ,5 0, ,1 89,6 Uniwersytet Śląski w Katowicach 0,23 0, ,9 0, ,9 91,9 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 0,26 0, ,9 0, ,1 84,6 w Poznaniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika 0,28 0, ,5 0, ,8 65,3 w Toruniu Uniwersytet Warszawski 0,29 0, ,4 0, ,1 78,3 Uniwersytet Wrocławski 0,33 0, ,7 0, ,4 88,6 Uniwersytet Jagielloński 0,54 0, ,0 0, ,4 61,3 w Krakowie Średnia dla uniwersytetów 0,19 0, ,7 0, ,5 65,1 86,6 Uwagi: Uczelnie uszeregowane według rosnącej liczby publikacji na NA w 2008r. 1. Wszystkie publikacje (artykuły, publikacje pokonferencyjne, recenzje książek itp.) w ISI Web of Science 2. Artykuły naukowe w ISI Web of Science. Źródło: opracowanie własne Przychody dydaktyczne w łącznych przychodach w % (2007) 4. Przegląd Uniwersytecki nr 3/2011

7 raport Tabela 12. Wyższe publiczne uczelnie techniczne w Polsce dane podstawowe Nazwa Publikacje 1 na NA (2008) Artykuły 2 na NA (2008) Łączna liczba studentów (2007) Stosunek liczby studentów do NA (2007) Relacja liczby NA do ogółu zatrudnionych (2007) Przychody na pracownika w EUR(PSN) (2007) Udział przychodów ze źródeł publicznych do łącznych przychodów w % (2007) Akademia Techn.-Humanist. 0,01 0, ,9 0, ,5 87,3 w Bielsku Białej Politechnika Radomska 0,06 0, ,6 0, ,2 93,5 Politechnika Świętokrzyska 0,14 0, ,3 0, ,4 99,6 w Kielcach Politechnika Krakowska 0,14 0, ,8 0, ,0 74,9 Politechnika Koszalińska 0,15 0, ,3 0,58 b.d. b.d. b.d. Politechnika Częstochowska 0,22 0, ,0 0, ,2 83,2 Politechnika Opolska 0,23 0, ,9 0, ,8 91,9 Politechnika Lubelska 0, ,4 0, ,8 84,8 Politechnika Białostocka 0,24 0, ,2 0, ,1 89,6 Politechnika Śląska w Gliwicach 0,25 0, ,3 0, ,5 73,7 Politechnika Rzeszowska 0,28 0, ,7 0, ,7 84,0 Politechnika Poznańska 0,38 0, ,2 0, ,3 75,3 Politechnika Łódzka 0,38 0, ,7 0, ,3 69,4 Politechnika Warszawska 0,44 0, ,8 0, ,1 69,6 Akademia Górniczo-Hutnicza 0,47 0, ,4 0, ,2 65,2 w Krakowie Politechnika Szczecińska 0,47 0, ,1 0, ,6 80,7 Politechnika Gdańska 0,53 0, ,6 0, ,7 66,9 Politechnika Wrocławska 0,54 0, ,1 0, ,8 73,9 Średnia dla politechnik 0,29 0, ,5 0, ,1 80,2 Uwagi: Uczelnie uszeregowane według rosnącej liczby publikacji na NA w 2008r. 1. Wszystkie publikacje (artykuły, publikacje pokonferencyjne, recenzje książek itp.) w ISI Web of Science. 2. Artykuły naukowe w ISI Web of Science. Źródło: opracowanie własne Przychody dydaktyczne w łącznych przychodach w % (2007) bec badań, lecz konkurencyjna: im więcej uczymy, tym słabsza jest produktywność naukowa. Autorki wykazują, że zmniejszenie obciążenia dydaktycznego o 10% może średnio przełożyć się na wzrost efektywności badawczej o 8 16%. Uważam jednak (chociaż to opinia, która nie była przedmiotem weryfikacji), że zależność ta nie ma charakteru uniwersalnego, tzn. nie działa przy niskich poziomach pensum dydaktycznego. Innymi słowy, nauczanie w rozsądnym wymiarze (tak liczby studentów, jak i zróżnicowania przedmiotów) przestaje obniżać produktywność naukową. 3. Czy koncentracja środków w dużych uczelniach jest związana ze zwiększoną produktywnością badawczą? Autorki wykazały, że większe uczelnie są efektywniejsze pod względem liczby publikacji w renomowanych czasopismach. Tłumaczą to istnieniem efektu skali, czyli synergii działań naukowych i organizacyjnych, która wsparta jest lepszym finansowaniem dydaktyki (większa liczba studentów). Zbadano także zależność struktury kadry i efektów publikacyjnych. Obserwuje się tutaj w systemie polskim i zachodnioeuropejskim pozytywną korelację (im więcej doktorantów czy profesorów, tym lepsze wyniki). Jednak w odniesieniu do grupy profesorskiej autorki wykazują, że zależność w Polsce jest kilkakrotnie słabsza niż w uczelniach zachodnich. Oznacza to, że przyrost liczby publikacji, wynikający ze zwiększenia liczby profesorów, będzie w uczelni polskiej o wiele niższy niż w uczelni zachodniej. Autorki tłumaczą to spowolnieniem zawodowym tej grupy po osiągnięciu stabilizacji zatrudnienia. Mam w tej kwestii inne zdanie, któremu dałem wyraz podczas prezentacji na Kolegium Rektorsko-Dziekańskim, a także w tekście zamieszczonym w kwietniowym Forum Akademickim (tam odsyłam zainteresowanych czytelników). 4. Czy interdyscyplinarność uczelni jest związana ze wzrostem produktywności badawczej? Punkt ten jest szczególnie ciekawy w kontekście procesów integracji instytucji akademickich Wrocławia i Dolnego Śląska. Autorki Raportu wykazały mianowicie silną zależność interdyscyplinarności i produktywności naukowej w polskich i europejskich uczelniach. Wprawdzie, jak twierdzą, może to być wynik wewnętrznej korelacji zmiennych wielkości uczelni i liczby wydziałów (im większa uczelnia, tym więcej wydziałów), jednak pozytywny efekt synergii przy większej różnorodności jest wyraźnie widoczny, co sugeruje, iż fuzja wybranych szkół w dolnośląskiej przestrzeni edukacyjnej i naukowej byłaby zjawiskiem korzystnym. Szczególnie widoczne jest to w rankingu średniej publikowalności na pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kolejnych uniwersytetów (por. Tabela X). Jagiellonka odbiega od reszty w sposób tak znaczący, ponieważ włączyła w swoje struktury dawną Akademię Medyczną. Otóż w systemach ewaluacji (czyli w praktyce w bazach Instytutu Thomsona) publikacje i cytowania z dyscyplin (bio)medycznych i farmacji mają znaczny udział. Połączenie Uniwersytetu Wrocławskiego z uczelnią medyczną (w grę wchodzi tylko wrocławska Akademia Medyczna) dałoby więc bardzo silną naukowo jednostkę. 5. W jakim zakresie rok założenia i lokalizacja uczelni wpływają na wyniki badawcze? Raport wskazuje silną współzależność tych zmiennych z produktywnością naukową w Polsce oraz słabszą w Europie Zachodniej. Silne polskie uczelnie znaleźć można praktycznie tylko w wielkich miastach. Zwykle są to jednocześnie szkoły o długiej tradycji co prawdopodobnie ma wpływ na ich wiarygodność, a zarazem instytucjonalne doświadczenie w zdobywaniu środków. Z kolei system funkcjonujący w Europie Zachodniej jest bardziej zdecentralizowany, tak więc do- Przegląd Uniwersytecki nr 3/

8 raport agencja naukowa skonałe szkoły znaleźć można również w małych lokalizacjach. Niezależnie od weryfikacji postawionych tez warto zwrócić uwagę na pozycję uczelni wrocławskich w zestawieniu polskich szkół publicznych, zamieszczonym w Raporcie w Tabelach 11 i 12, przytoczonym w niniejszym artykule. Pod względem liczby prestiżowych publikacji na pracownika w roku 2008 Uniwersytet Wrocławski uplasował się na wysokiej, drugiej pozycji, przegrywając jedynie z Uniwersytetem Jagiellońskim (wśród szkół technicznych najwyższą pozycję w Polsce zajęła Politechnika Wrocławska). Tak dobra pozycja naszej uczelni oraz fakt, iż znacząco lepszy wynik uzyskała jedynie Jagiellonka, powinny być dla kadry Uniwersytetu Wrocławskiego powodem do dumy. Sukces ten jest tym ważniejszy, że pojawił się podczas dyskusji prasowej na temat jakoby szczególnych patologii życia akademickiego naszej uczelni dyskusji przekraczającej chwilami granice elementarnej przyzwoitości i, co u naukowca niewybaczalne, zdrowego rozsądku. Chociaż trudno podsumować cały Raport w jednym akapicie, kilka, jak sądzę bezdyskusyjnych spostrzeżeń, nasuwa się już teraz. Po pierwsze procesy parametryzacji nauki są wbudowane w system publicznego finansowania i należy raczej współpracować w tej dziedzinie z organami sprawującymi nadzór nad uczelnią, a nie kontestować je. Autorki Raportu zwróciły uwagę na zły stan systemów informacji publicznej w tym zakresie, czyli brak baz danych zawierających dane o publikacjach, nakładach i wydatkach publicznych instytucji akademickich itp., gdzie na kliknięcie można byłoby policzyć na przykład średnią cenę jednej publikacji, liczbę publikacji lub cytowań na pracownika jednostki itp. Stworzenie takiego systemu wydaje się więc celowe i potrzebne, tym bardziej że potrzebne dane istnieją już w rozproszonych i nieskomunikowanych ze sobą bazach. Podczas spotkań w Warszawie i później we Wrocławiu zaproponowałem, że celowe byłoby stworzenie polskiego indeksu cytowań, opartego na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Trudno bowiem oceniać dorobek nauk społecznych i całej praktycznie humanistyki polskiej tylko na podstawie danych z Instytutu Thomsona. Znaczna część tych publikacji adresowana jest do odbiorcy polskojęzycznego i dobrze spełnia swe funkcje w tym obiegu. Krajowy indeks cytowań pomógłby w ewaluacji jednostek i czasopism, wskazałby też publikacje wydane za publiczne pieniądze, ale nigdy niecytowane. Sugerowałem także, że najlepszym miejscem, w którym taka instytucja mogłaby funkcjonować, jest Ośrodek Przetwarzania Informacji MNiSW. Jednak podstawową konkluzją, jaka płynie z analizy wyników Raportu, jest podkreślenie bardzo niskiego poziomu finansowania polskiej nauki. Praktycznie wszystkie wskaźniki mówią o tym, że słaba pozycja publikacyjna rodzimych uczelni i ich pracowników jest silnie skorelowana z niskimi nakładami. O ile przeciętna cena polskiej publikacji w renomowanym czasopiśmie (całość nakładów na naukę dzielona przez liczbę publikacji) wynosi około sześćdziesięciu tysięcy euro, o tyle w gospodarkach wysoko rozwiniętych jest ona około pięciokrotnie wyższa (czyli nakład na publikację w renomowanym czasopiśmie sięga nawet pół miliona euro). Taki jest właśnie koszt społeczeństwa wiedzy. Polskie władze po 1989 roku nadal nie chcą tego przyjąć do wiadomości, wierząc naiwnie, że 0,6% budżetu wystarczy, aby osiągnąć poziom, do którego inne państwa doszły po wielu latach inwestycji w naukę na poziomie 3 7% środków budżetowych. Gdyby tak się stało, mielibyśmy nowy cud tym razem na Wisłą, Odrą i Wartą. Adam Pawłowski * Wersje elektroniczne Raportu w językach polskim i angielskim dostępne są pod adresem **Adam Pawłowski (2009), Próba oceny naukowego potencjału Wrocławia i Dolnego Śląska. Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Politechnika Wrocławska, oraz Konkurencyjność szkolnictwa akademickiego we Wrocławiu na polskim i europejskim rynku edukacyjnym. Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Politechnika Wrocławska (2010). Narodowe Centrum Nauki otwarte P odczas uroczystego otwarcia Narodowego Centrum Nauki, 4 marca w Krakowie, nominację na dyrektora tej agendy odebrał z rąk minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Andrzej Jajszczyk z Katedry Telekomunikacji krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Prof. Jajszczyk jest absolwentem Politechniki Poznańskiej. Autor siedmiu książek, ponad 260 artykułów naukowych, 19 patentów. Kieruje polskimi zespołami w projektach badawczych Unii Europejskiej. Jest ekspertem Komisji Europejskiej w telekomunikacji. Był konsultantem producentów, operatorów i agencji rządowych w Polsce, Australii, Kanadzie, Francji, Indiach, Niemczech i USA. Współpracował z uniwersytetami na całym świecie. Jest laureatem nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Narodowe Centrum Nauki będzie pracować pod wybraną już radą 24 naukowców (przewodniczy jej prof. Michał Karoński, matematyk z poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza). W radzie jest prof. Henryk Kozłowski, chemik z naszej uczelni, jedyny uczony z Dolnego Śląska. Centrum rozpoczęło działalność na tysiącu metrów kwadratowych powierzchni budynku przy ul. Królewskiej (27 skomputeryzowanych pomieszczeń, dwie sale konferencyjne), ale będzie się jeszcze rozrastało. W tym roku centrum dysponuje budżetem ponad 300 mln zł. W roku 2014 ma on przekroczyć miliard. Wnioski o granty na badania młodzi naukowcy mogą składać od 15 marca (szczegóły na stronie Będą je oceniać zespoły ekspertów, w których zasiądą również uczeni z zagranicy. Stąd wymóg, by były pisane przynajmniej częściowo w dwóch językach. Narodowe Centrum Nauki to jeden z filarów reformy ministerstwa. Niezależna od polityków i administracji centralnej agencja decydować będzie o przyznawaniu milionów złotych na badania naukowe w całej Polsce. (kad) 6. Przegląd Uniwersytecki nr 3/2011

9 Laury uczonych i absolwentów W rocławska Profesura im. Fritza Sterna dla Richarda von Weizsäckera. Wizyta dwóch nestorów związana była z uhonorowaniem jednego z nich byłego prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Richarda von Weizsäckera honorową profesurą im. Fritza Sterna. nagrody i wyróżnienia To zaszczytne wyróżnienie zostało ustanowione dwa lata temu przez prezydenta Wrocławia i Fundację Die Zeit w geście uhonorowania profesora Fritza Sterna i jego wybitnej działalności naukowej. Obaj panowie wzięli udział w kilku uroczystościach we Wrocławiu, w tym dwóch organizowanych przez Centrum im. Willy ego Brandta. Pierwsza z nich to spotkanie obu gości ze stypendystami programu Fritza Sterna, doktorantami Centrum im. Willy ego Brandta oraz studentami Dyplomacji Europejskiej. Przebiegało ono w bardzo przyjacielskiej atmosferze, a czcigodni goście byli bardzo ciekawi swoich młodszych rozmówców. Wśród tematów pojawiało się wiele wątków, m.in. stosunek do Wrocławia, relacje polsko-niemieckie, a także wyzwanie, jakim jest dla obu naszych narodów integracja europejska. Drugie spotkanie odbyło się w Auli Leopoldyńskiej. Po przywitaniu szacownych gości przez rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Marka Bojarskiego nastąpił centralny punkt programu wizyty Sterna i Weizsäckera we Wrocławiu, tj. oficjalne przekazanie profesury byłemu prezydentowi RFN. Całość dopełniana była przez niezwykle emocjonalne pieśni wykonywane przez Bente Kahan, której Fundacja była jednym ze współorganizatorów spotkania. Potem nastąpiła pasjonująca debata pt. Sąsiedztwo zobowiązuje. Polska i Niemcy wobec wyzwań globalizacji, moderowana przez Janusza Reitera, byłego ambasadora Polski w RFN i USA. Rozmówcy skupili się głównie na problemach związanych z integracją europejską rozmawiali o tym, czy proces integracji jest nieodwracalny, o roli Rosji w Europie i jej agroda dla młodych naukowców N niemieccy i polscy historycy kultury otrzymują stypendia im. Fritza Sterna. Niemiecka Fundacja Narodowa z siedzibą w Weimarze została ustanowiona w 1993 r. Jej założycielami byli m.in. były kanclerz Niemiec Helmut Schmidt, Gerd Bucerius Były prezydent Niemiec Richard von Weizsäcker w towarzystwie prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza i rektora UWr prof. Marka Bojarskiego Prof. Fritz Stern i b. prezydent Niemiec Richard von Weizsäcker w Auli Leopoldyńskiej; z tyłu prof. Krzysztof Ruchniewicz, dyrektor Centrum Willy ego Brandta fot. Piotr Krzyszowski możliwościach modernizacyjnych, a także nowych perspektywach współpracy transatlantyckiej w zmieniającej się obecnie sytuacji geopolitycznej. Poruszana była także kwestia nadchodzącej prezydencji Polski w Unii Europejskiej, a także skutków bieżących wydarzeń w krajach arabskich. Obie debaty były niezwykle interesujące, co nie dziwi, gdy zważy się na życiorysy obu gości: Fritz Stern urodził się we Wrocławiu, skąd wyemigrował do USA, gdzie jest dziś emerytowanym profesorem Uniwersytetu Columbia, autorem niezliczonych prac o historii Niemiec (w tym biograficznej książki pt. Moje cztery Niemcy ). Richard von Weizsäcker był w latach prezydentem Niemiec, a wcześniej m.in. burmistrzem Berlina, a także przewodniczącym Zgromadzeń Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego. Organizatorami spotkania byli: Miasto Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy ego Brandta UWr, Dolnośląska Szkoła Wyższa oraz Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją DSW. Fundatorzy przedsięwzięcia to: Miasto Wrocław oraz Fundacja ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Michał Matlak Sylwester Zagulski i biznesmen Michael Otto. Patronat nad fundacją piastuje prezydent Republiki Federalnej Niemiec Christian Wulff. Jednym z głównych celów fundacji jest propagowanie idei narodu niemieckiego jako części zjednoczonej Europy. Od 1997 r. fundacja wyróżnia corocznie Niemiecką Nagrodą Narodową osoby prywatne oraz instytucje, które swoją działalnością wzorowo wpisują się w jej profil. Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się m.in.: Inicjatywa Odbudowy Kościoła Marii Panny w Dreźnie, Nowe Forum, Tadeusz Mazowiecki, Fritz Stern, międzynarodowa sieć młodych historyków Eustory, inicjatorzy pomnika wolności i jedności Przegląd Uniwersytecki nr 3/

10 nagrody i wyróżnienia w Berlinie oraz w roku 2010 polski i niemiecki budowniczy porozumienia Karl Dedecius i arcybiskup Alfons Nossol. W ramach tej nagrody w 2005 r. ufundowano stypendia Fritza Sterna dla młodych badaczy o łącznej wysokości 25 tys. euro. Naukową opiekę nad laureatami powierzono Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiemu Uniwersytetowi Viadrina z Frankfurtu nad Odrą. W 2007 r. nastąpiła reedycja programu stypendialnego Fritza Sterna, miało to miejsce podczas przyznania Niemieckiej Nagrody Narodowej sieci historyków Eustory. W roku 2010 stypendium im. Fritza Sterna, obecnie przemianowane na Nagrodę im. Richarda von Weizsäckera, otrzymało 8 osób. Na uroczystości 4 marca w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy ego Brandta nagrody wręczył Dirk Reimers, przedstawiciel Niemieckiej Fundacji Narodowej, w obecności Fritza Sterna oraz Richarda von Weizsäckera. Do tej pory dzięki tej nagrodzie 31 historyków kultury z Polski i Niemiec mogło kontynuować badania naukowe. Tematy opracowywane przez stypendystów edycji 2010 koncentrują się wokół historycznych oraz aktualnych zagadnień polsko-niemieckich. Wszyscy stypendyści przedstawili swoje projekty 5 marca w ramach warsztatów naukowych. Stypendia zostały wykorzystane na prowadzenie badań w bibliotekach i archiwach (polscy stypendyści w Niemczech, niemieccy w Polsce), co jest niezbędne dla postępu w pracy naukowej. Uzyskane w toku badań wyniki zostały zaprezentowane i przeanalizowane podczas warsztatów. Stypendyści edycji 2010 i badane przez nich tematy to: Marta Kasztelan Rewolta młodzieżowa 1968 r. w Niemczech i w Polsce, Kalina Szary Organizacja życia kulturalnego w NRD, Magdalena Kaluzna Opowiedzieć niepowiedziane: Pojęcie traumy w nowej niemieckiej literaturze deprywacji, Dagmara Dudek Opowieści o upadku muru berlińskiego, Katharina Friedla Żydowski Wrocław w XX w., Daniel Wagner Zmiana elit w średniowiecznym Krakowie i jej wpływ na język, Jakob Hübner Badacze wysp językowych w narodowym socjalizmie, Markus Nesselrodt Gmina żydowska w Dzierżoniowie Dzięki warsztatom stypendystki i stypendyści uzyskali możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązania wzajemnych kontaktów. Przy okazji zaprezentowali oni fundatorom wyniki swoich badań naukowych. (CB) Prof. Gołaczyński w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego inister sprawiedliwości Krzysztof M Kwiatkowski wręczył 24 lutego akty powołania członkom Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. W gronie nominowanych był prof. Jacek Gołaczyński z Instytutu Prawa Cywilnego naszej uczelni. Komisja Kodyfikacji Prawa Cywilnego zajmuje się utrzymaniem wysokiej jakości legislacji w dziedzinie prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego, a także wykonuje zadania, które wynikają z potrzeby harmonizacji prawa polskiego z prawem europejskim. Kadencja nowo powołanej komisji czwartej kadencji potrwa cztery lata. Będzie ona kontynuować prace poprzedniej komisji, która rozpoczęła nową kompleksową kodyfikację prawa cywilnego w celu uregulowania w sposób systematyczny, spójny i całościowy podstawowych instytucji prawa cywilnego, a także będzie miała na względzie kierunek zapoczątkowanych zmian. Komisja powinna skupić się, w opinii ministra, na opracowaniu dalszych zmian w kodeksie postępowania cywilnego, a może nawet nowego kodeksu dostosowanego do obecnych warunków gospodarczo-społecznych. Minister sprawiedliwości będzie mógł korzystać z wszechstronnej wiedzy prawniczej, teoretycznej i praktycznej członków komisji i umiejętności rozstrzygania najbardziej złożonych problemów prawnych. Pierwsze posiedzenie było poświęcone wstępnej analizie propozycji zmian w Kodeksie spółek handlowych dotyczących odpowiedzialności karnej za działanie na szkodę spółki. Propozycje wypracowane przez Naczelną Radę Adwokacką Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przekazał minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski mówi prof. Gołaczyński. A w najbliższym czasie zajmować się będziemy m.in. zmianami w prawie spadkowym, ponieważ jednym z polskich priorytetów na czas prezydencji w Radzie Unii Europejskiej są działania, które ułatwią obywatelom Unii Europejskiej wykonywanie ich praw o charakterze majątkowym. Skoncentrujemy się m.in. na projekcie rozporządzenia w sprawie dziedziczenia, co ma coraz większe znaczenie przy dużej grupie Polaków pracujących i mieszkających poza granicami kraju. Przyszłe prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego obejmą także inny priorytetowy projekt na czas prezydencji. Będzie to tzw. Blue button, czyli instrument dotyczący europejskiego prawa umów, który zapewni nowy wygodniejszy i skuteczniejszy sposób robienia zakupów w internecie. Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przewodniczy prof. Tadeusz Ereciński, prawnik i socjolog, prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, zastępcą jest prof. Jerzy Pisuliński z UJ, członek Komisji Prawniczej PAU, a jej członkami są: sędzia Jan Gibiec, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Prof. Jacek Gołaczyński przewodniczący I Wydziału Cywilnego; prof. Jacek Gołaczyński z UWr, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu; Jacek Gudowski, sędzia Sądu Najwyższego; prof. Andrzej Jakubecki z UMCS w Lublinie, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego; Andrzej Niedużak, prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu; prof. Maksymilian Pazdan z UŚ w Katowicach; prof. Zbigniew 8. Przegląd Uniwersytecki nr 3/2011

11 nagrody i wyróżnienia Radwański z UAM w Poznaniu, członek rzeczywisty PAN; prof. Michał Romanowski z UW; prof. Stanisław Sołtysiński z UAM w Poznaniu; Barbara Krystyna Trębska, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie; prof. Karol Weitz z UW, wicedyrektor Instytutu Prawa Cywilnego, członek Rady Legislacyjnej; prof. Feliks Zedler z UAM w Poznaniu, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego; prof. Fryderyk Zoll z UJ oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Prof. Jacek Gołaczyński zgłębiał na początku pracy naukowo-badawczej zagadnienia cywilnych aspektów prawa bankowego, by zainteresować się następnie prawem międzynarodowym prywatnym oraz prawem nowych technologii. W latach był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, w której zajmował się opracowaniem przepisów dotyczących praw zastawniczych, m.in. hipoteki, czynności prawnych, w szczególności elektronicznych aspektów zawierania umów, elektronicznej formy czynności prawnej. Ostatnio, w ramach prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, wraz z pracownikami naszego uniwersytetu (dr Katarzyną Górską, dr Ewą Rutkowską-Ząbczyk, mgr Bereniką Kaczmarek) przygotował projekt zmian Kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, dotyczący formy elektronicznej czynności prawnej oraz dokumentu elektronicznego. Kierował zespołem ministerialnym ds. opracowania założeń i przepisów elektronicznego postępowania upominawczego (skupiającym także specjalistów w tej dziedzinie, głównie z Wrocławia). Pracował także nad projektami ustaw dostosowujących polskie prawo cywilne do prawa europejskiego w dziedzinie ochrony konsumentów. W latach był wiceprezesem Sądu Okręgowego we Wrocławiu i nadzorował pion gospodarczy, obrót prawny z zagranicą oraz informatyzację. Wcześniej w latach był sędzią Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej. Obecnie poza pracą badawczą i dydaktyczną na naszej uczelni jest sędzią Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr kieruje od 2002 r. Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej. (kad) Nagrody im. prof. Manfreda Lachsa rozdane W tym roku nagrodę Fundacji im. prof. Manfreda Lachsa otrzymali dr hab. Artur Kozłowski, dr Tomasz Ostropolski i dr Michał Gondek za książki z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego, opublikowane w latach To już XVII Kon kurs imienia tego wybitnego uczonego. Nagrodzona publikacja Dr hab. Artur Kozłowski, adiunkt z Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego naszej uczelni, laureat najlepszej książki w kategorii autorów już publikujących, podjął trudny i pionierski temat Estoppel jako ogólna zasada prawa międzynarodowego. Książka ta, w opinii przewodniczącego sądu konkursowego prof. Jerzego Kranza, ma wielkie znaczenie dla prawników z Polski i zagranicy zajmujących się tematyką międzynarodową. Autor analizuje bowiem problem zaufania w stosunkach między państwami w warunkach powstałej szkody, którą powoduje nadużycie tego zaufania. Zasada estoppel wywodzona pierwotnie z prawa anglosaskiego ma znaczenie dla sędziów i jest stosowana m.in. przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze jako wyraz potrzeby ochrony dobrej wiary w relacjach między państwami. W kategorii debiuty wyłoniono dwóch laureatów: dr. Tomasza Ostropolskiego i dr. Michała Gondka, pracowników Komisji Europejskiej w Brukseli. Dr Ostropolski otrzymał nagrodę za pracę Zasada jurysdykcji uniwersalnej w prawie międzynarodowym. Omawia w niej problem ścigania zbrodniarzy wojennych przez prawo międzynarodowe, które sięga nie tylko szefów obozów dla uchodźców, ale niekiedy także ministrów spraw zagranicznych i głowy państw. Dr Michał Gondek został nagrodzony za książkę The Reach of Human Rights in a Globalising World: Extraterritorial Application of Human Rights Treaties, napisaną w języku angielskim na Uniwersytecie w Maastricht, w której odpowiada na pytanie, do jakiego stopnia państwa Dr hab. Artur Kozłowski będące stronami umów międzynarodowych mają obowiązki w stosunku do osób, które znajdują się poza terytorium jednego z nich. Większość umów międzynarodowych zobowiązuje państwa do zapewnienia praw człowieka osobom znajdującym się w ich jurysdykcji. Autor zastanawia się, kiedy osoba pozostająca poza terytorium państwa może być sądzona przez to państwo np. podczas okupacji terytorium. Dr hab. Artur Kozłowski obronił doktorat pt. Interpretacja traktatu międzynarodowego w świetle jego kontekstu w 2000 r., Przegląd Uniwersytecki nr 3/

12 nagrody i wyróżnienia habilitował się w 2010 r. na podstawie rozprawy Estoppel jako ogólna zasada prawa międzynarodowego. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym i prawie europejskim, szczególnie w problematyce źródeł prawa i sądownictwa międzynarodowego. Jest członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ASIL), Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ESIL), członkiem Zarządu Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) Grupa Polska, opiekunem SKN Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. W 2004 r. został laureatem Nagrody im. Manfreda Lachsa za najlepszy debiut książkowy w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego. Manfred Lachs ( ) wybitny polski prawnik i dyplomata światowej sławy, sędzia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, były przewodniczący tego trybunału. Laureat nagrody ONZ dla wyróżniającego się w świecie prawnika (1975). Jego wkład w rozwój prawa międzynarodowego oraz w praktykę wymiaru międzynarodowej sprawiedliwości był bardzo duży. Profesor prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Warszawskim, członek rzeczywisty PAN, laureat kilkunastu zagranicznych tytułów doktora honoris causa i dhc Uniwersytetu Śląskiego. Fundacja im. prof. Manfreda Lachsa powstała na podstawie testamentu tego wybitnego prawnika. (kad) Nasza absolwentka laureatką Debiutu Historycznego 2010 J ury konkursu Najlepszy Debiut Historyczny za najlepszą pracę magisterską roku 2010 uznało Nazewnictwo ulic Wrocławia w latach autorstwa Kamili Kędziory z Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca zostanie opublikowana, a laureatka otrzymała 10 tys. zł honorarium. Do finału czwartej edycji konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego, organizowanego wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej i Instytut Historii PAN, jury w składzie Andrzej Paczkowski (przewodniczący), Antoni Dudek, Marek Kornat, Włodzimierz Mędrzecki i Tomasz Szarota zakwalifikowało 17 prac magisterskich i dziewięć doktoratów. W kategorii prac magisterskich pierwszą nagrodę otrzymała Kamila Kędziora, trzech innych autorów uhonorowano wyróżnieniami. Za doktorat pierwszej nagrody nie przyznano. Dwie równorzędne nagrody drugie otrzymali Paulina Codogni za rozprawę Wybory czerwcowe 1989 u progu przemiany ustrojowej i Przemysław Jastrzębski za Myśl narodowa ( ). Studium politologiczno-prasoznawcze, a wyróżnienie Oleh Razyhrayew za Policja państwowa w województwie wołyńskim w latach Laureaci odebrali dyplomy i nagrody 24 lutego w Centrum Edukacyjnym IPN w Warszawie. Kamila Kędziora na Uniwersytecie Wrocławskim studiowała dwa kierunki: historię i administrację. Historię, jak mówi, dla przyjemności, administrację dla przyszłości. Studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim miały szczególny klimat. Nie Laureatka Kamila Kędziora odbiera dyplom z rąk prof. Tomasza Szaroty byliśmy, jak na administracji, anonimowymi numerami indeksów. Wszyscy się znali. Studenci w dużym stopniu decydowali o swoim planie zajęć, sami wybierali specjalizacje tematyczne i zawodowe wspomina. Utrapieniem były tylko cztery semestry łaciny dodaje. Nie może się nachwalić swojej promotorki prof. Joanny Wojdon. Za stały kontakt mejlowy, za korektę formalną, za sugestie merytoryczne. Sprawdzone pliki dostawałam już po kilku dniach, a bardzo często nawet na drugi dzień podkreśla Kamila. Najbardziej wdzięczna jest jednak swojej promotorce, że ta zakończonej magisterki nie odłożyła ad acta: Pomagała mi oszlifować artykuł dla prof. Jakuba Tyszkiewicza do Roczników Wrocławskich i namówiła prof. Marka fot. archiwum IPN Derwicha, aby umożliwił zaprezentowanie tematu w cyklu spotkań O historii Wrocławia i Śląska inaczej, organizowanym przez Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii. Odczyt wygłoszę 12 kwietnia o godz. 18 w audytorium naszego instytutu. I co najważniejsze, to ona wysłała moją pracę na konkurs. Dowiedziałam się o tym dopiero, gdy jury ogłosiło wyniki. Teraz Kamila pracuje jako redaktor w wydawnictwie prawniczym Gaskor. Lubi swoje zajęcie. Aby podnieść kwalifikacje, rozpoczęła studia podyplomowe z prawa autorskiego w Instytucie Prawa Własności Przemysłowej na UJ. Ale marzą jej się studia doktoranckie z historii. Małgorzata Porada 10. Przegląd Uniwersytecki nr 3/2011

13 nagrody i wyróżnienia fot. Józef Szykulski Geodeci z firmy Nadowski w terenie. Osiołki pod opieką Indian niosą kosztowny sprzęt pomiarowy Portal Cordis o badaniach naszych archeologów w Peru Badania osadnictwa w dolinie peruwiańskiej rzeki Tambo, które koordynuje prof. Jan Burdukiewicz z Instytutu Archeologii UWr, zostały przedstawione przez europejski internetowy serwis informacyjny CORDIS na promocyjnej stronie Technology Marketplace. Umieszczenie na promocyjnej stronie portalu CORDIS (Community Research and Development Information Service) informacji o naszych badaniach to dla nas miła niespodzianka i wyróżnienie. Redaktor serwisu podjął tę decyzję po zapoznaniu się ze sprawozdaniem, które przedstawiliśmy na półmetku, czyli po dwóch latach realizacji projektu mówi prof. Jan Burdukiewicz. Cel, jaki postawili sobie uczeni zaangażowani w projekt Tambo, to prześledzenie, jak od późnego plejstocenu aż po czasy współczesne ludzie w południowym Peru radzili sobie ze zmianami klimatu i roślinności. Badacze rozpoznali etapy rozkwitu i upadku niektórych osad-miast. Te procesy możemy nadal obserwować w dolinach andyjskich. Oprócz archeologów w przedsięwzięciu uczestniczą klimatolodzy, wulkanolodzy, paleobotanicy, geodeci, etnolodzy, specjaliści od analizy radiowęglowej (badanie zawartości izotopu C 14 ). Archeolodzy z Uniwersytetu Wrocławskiego współpracują z kolegami z Uniwersytetu Katolickiego w Arequipie i konserwatorami z peruwiańskiego Narodowego Instytutu Kultury. Projekt uzyskał dofinansowanie z 7. Programu Ramowego UE. Warto wspomnieć, że polska firma geodezyjna Nadowski wykonała pomiary nieodpłatnie swoim sprzętem. Prace w terenie, którymi kieruje prof. Józef Szykulski, rozpoczęły się w 2008 r. i potrwają do 2012 r. Udało się ustalić, że zjawisko El Nińo miało wpływ na osadnictwo w dolinie Rio Tambo i regionie przybrzeżnym u ujścia rzeki do Pozostałości osady w środkowym biegu Tambo. Na stokach widoczne terasy rolnicze pozostałości pól uprawnych Pacyfiku, a ograniczoną rolę, na skalę lokalną, odgrywały wstrząsy sejsmiczne i wybuchy wulkanów. Dotychczasowe efekty prac to m.in. analiza fotografii lotniczych i satelitarnych badanego obszaru i sporządzenie dokładnego studium prawie całego dorzecza Tambo. Badacze szczegółowo opisali 97 stanowisk osadnictwa prehistorycznego i z czasów hiszpańskiej konkwisty. Wyznaczyli też miejsca do dalszych badań, w tym osadę i cmentarzysko z okresu między rokiem 1000 a 1476 n.e. Prowadzone prace pozwolą naukowcom i decydentom lepiej zrozumieć rodzaje trudności, na które należy się przygotować z powodu następujących zmian klimatycznych i środowiskowych czytamy na stronie Technology Marketplace. Małgorzata Porada Sprostowanie W treść notki biograficznej nowego profesora tytularnego naszej uczelni zamieszczonej w PU 2/2011 na str. 11 wkradł się błąd. Prof. Maciej Mróz urodził się w 1960 r., a nie jak podano w 1965 r. Przepraszamy Pana Profesora i Czytelników. (red.) Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego ma kategorię pierwszą Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpatrzyła 9 grudnia 2010 r. wystąpienia jednostek naukowych, które zwróciły się o weryfikację ogłoszonych we wrześniu 2010 r. kategorii. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego (grupa jednorodna N1) uzyskał końcowy wskaźnik efektywności w grupie 35,31 (najwyższy wskaźnik w grupie to 62,15) i kategorię 1 nadaną przez MNiSW po zmianach. (kad) Przegląd Uniwersytecki nr 3/

14 nagrody i wyróżnienia Najlepszy zagraniczny doktorant konkursu Perspektyw D oktorant z naszego Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Włoch Gianluca Olcese, badający formy kultu patrona Wrocławia św. Jana Chrzciciela, został laureatem konkursu Interstudent Konkurs przeprowadziła Fundacja Perspektywy wraz z Parlamentem Studentów i Krajową Reprezentacją Doktorantów. Kandydatów cudzoziemców kształcących się u nas na studiach licencjackich i magisterskich oraz pracujących nad doktoratami rekomendowali przedstawiciele uczelni, a także koleżanki i koledzy ze studiów. Jury brało pod uwagę nie tylko osiągnięcia w nauce, lecz także aktywność w środowisku studenckim i działania na rzecz zrozumienia odmienności kulturowych. Zwycięzców poznaliśmy w Łodzi 24 lutego podczas konferencji Studenci zagraniczni w Polsce. Laureaci to: studiujący ekonomię i prawo na studiach licencjackich w Uczelni Łazarskiego Anton Komyza z Ukrainy, Japonka Anna Sugiyama, która przygotowuje magisterium z politologii na Uniwersytecie Warszawskim, oraz Włoch Gianluca Olcese, wykładowca i doktorant na Uniwersytecie Wrocławskim. Dodatkowo jury wyróżniło Pawła Juszkiewicza z Białorusi, studenta pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Gianluca Olcese magisterium o obyczajach karnawałowych we włoskich Alpach obronił na Uniwersytecie degli Studi w Genui. W Genui był nauczycielem włoskiego i historii w szkole publicznej, a także prowadził kursy włoskiego dla obcokrajowców. Na tych kursach nawiązał pierwsze przyjaźnie Mgr Gianluca Olcese z Polakami. W lutym 2008 r. przyjechał do Poznania i rozpoczął pracę jako lektor na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a od października 2008 r. jako wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim. Rozprawa doktorska, którą przygotowuje pod kierunkiem prof. Gościwita Malinowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, dotyczy podobieństw najwcześniejszych form kultu Jana Chrzciciela w Polsce i we Włoszech, a także wpływu na te formy rytuałów przedchrześcijańskich. Od tego roku współopiekunem naukowym doktoranta jest prof. Nicolò Pasero z uniwersytetu w Genui (cotutelle). Szukając nowych źródeł do swojej rozprawy, Gianluca wiele czasu spędza w naszych bibliotekach i docenia ich bogate zasoby. Ale nie można tylko siedzieć w bibliotekach, trzeba rozmawiać z ludźmi, otworzyć się na innych, zdobywać nowe doświadczenia. Umiejętność patrzenia na rzeczywistość z różnych perspektyw pozwala ją lepiej rozumieć przekonuje. Prowadząc własne badania, uczy polskich studentów włoskiego i prowadzi zajęcia na nowo uruchomionej przez instytut specjalizacji italskiej. Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego ma bogate tradycje. Sporo się tu publikuje, organizuje konferencje, na których gośćmi bywają także włoscy uczeni. Doktorantów cudzoziemców jest w instytucie troje, oprócz mnie Ałła Brzozowska z Białorusi i Antoine Haaker z Francji opowiada. Teraz Gianluca Olcese jest zaangażowany w przygotowanie Dni Włoskich organizowanych w instytucie z okazji 150. rocznicy zjednoczenia Włoch. 7 marca odbyło się spotkanie poświęcone Giovanniemu Boccaccio. Zainauguruje działalność Stowarzyszenie Dante Alighieri we Wrocławiu. A 4 kwietnia rozpocznie się kilkudniowa konferencja o włoskiej kulturze, historii i sztuce. Pokażemy także wystawę fotografii z Włoch naszych studentów i filmy włoskich reżyserów. Zapraszam wszystkich zainteresowanych zachęca. Jego plany na dalszą przyszłość: Napisać dobry doktorat i kontynuować pracę na uczelni. Małgorzata Porada-Labuda Nagroda główna Fundacji Hasco-Lek dla naszej absolwentki I miejsce w piątej edycji konkursu Fundacji Hasco-Lek zdobyła dr Anna Murzyn, absolwentka biotechnologii i studium doktoranckiego na Uniwersytecie Wrocławskim. III miejsce przyznano dr Annie Kędziorze, asystentce w Zakładzie Mikrobiologii UWr. Rozstrzygnięta została V edycja konkursu Fundacji Hasco-Lek na najlepszą pracę doktorską i magisterską, obejmującą nowe odkrycia oraz innowacje w dyscyplinach farmaceutycznych i pokrewnych. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych nadesłanych prac, a także promocja ich autorów i dokonanych przez nich odkryć z zakresu farmacji, biotechnologii, medycyny i chemii w aspekcie ich zastosowań w przemyśle farmaceutycznym. Prof. Piotr Sobota, przewodniczący komisji konkursowej, napisał: kapitał wiedzy, który dostrzegam w nadesłanych pracach, jest oryginalny, nowoczesny i zawiera istotne elementy nowości naukowej. Zgłoszone do konkursu prace oceniała komisja, w której skład wchodzili przedstawiciele PPF Hasco-Lek, a także naukowcy z Akademii Medycznej we Wrocławiu i Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prace konkursowe oceniano przede 12. Przegląd Uniwersytecki nr 3/2011

15 nagrody i wyróżnienia wszystkim pod względem poziomu naukowego, kreatywności, innowacyjności oraz aplikacji w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym. Wśród kilkudziesięciu nadesłanych prac I miejsce zajęła praca doktorska Anny Murzyn z Zakładu Biotransformacji Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego pt. Wpływ Saccharomyces boulardii na czynniki wirulencji Candida albicans, a autorka otrzymała 6 tys. zł. Promotorem jej doktoratu był dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz. II miejsce i 4 tys. zł przypadło dr Antoninie Naskalskiej z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk za pracę Zastosowanie wektora białkowego, dodekahedronu adenowirusa jako platformy dla szczepionki przeciwgrypowej. III miejsce otrzymała praca dr Anny Kędziory z Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego pt. Atywność nanoform srebra w układach biologicznych. Autorka w nagrodę odebrała 3 tys. zł. Dr Anna Murzyn tłumaczy, że w jej pracy doktorskiej najistotniejszym wynikiem było odkrycie wydzielania krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych przez S. boulardii. Wyniki eksperymentów wykazały, że wspomniane związki w sposób aktywny hamują rozwój filamentów oraz zmniejszają zdolności przylegania C. albicans do komórek nabłonkowych jelita oraz do powierzchni polimerowych. Ponadto powodują znaczące zmiany w strukturze biofilmów C. albicans. Biofilmy to złożone wielokomórkowe struktury zanurzone w polimerycznej otoczce. Mogą tworzyć się m.in. na implantach, cewnikach, soczewkach kontaktowych. Zakażone implanty stanowią istotny problem w medycynie, ponieważ stają się źródłem wtórnego zakażenia i muszą zostać operacyjnie usunięte z organizmu. Laureatka dodaje, że najsilniej działającym związkiem okazał się kwas kaprynowy. Kwas ten, jako główna substancja czynna, mógłby wchodzić w skład maści leczniczych, suplementów diety lub stanowić komponent implantu, zapobiegając przyleganiu i rozwojowi C. albicans. Takie działanie mogłoby znaleźć zastosowanie w profilaktyce lub przyczynić się do efektywniejszego leczenia infekcji grzybiczych spowodowanych przez C. albicans. Dr Anna Murzyn jest absolwentką biologii na naszej uczelni, ze specjalizacją mikrobiologia (2005 r.). W trakcie studiów magisterskich była uczestnikiem programu Sokrates w Zakładzie Genetyki Molekularnej na Uniwersytecie Groningen w Holandii. Podczas studiów doktoranckich odbyła staż naukowy w Zakładzie BioMedical Engineering na Uniwersytecie Groningen w Holandii. Dr Anna Murzyn Dr Anna Kędziora Jest współautorką pięciu publikacji badawczych w renomowanych czasopismach naukowych. Obecnie zajmuje się badaniem produkcji enzymów izolowanych z mikroorganizmów w jednej z wrocławskich firm biotechnologicznych. Zdobytą w trakcie studiów doktoranckich wiedzę chciałabym wykorzystać w swojej pracy dodaje. Interesuje mnie poznanie właściwości substancji czynnych, wytwarzanych przez mikroorganizmy, tworzenie środków leczniczych i pielęgnacyjnych, a także projektowanie nowych suplementów diety. Jest to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi biotechnologii, której chciałabym poświęcić następne lata swojej kariery zawodowej. W codziennej pracy towarzyszy mi motto: Natura bogata jest w tysiące korzystnych dla organizmu substancji czynnych, należy je tylko odkryć. Badania w Zakładzie Biotransformacji naszej uczelni, kierowanym przez dr. hab. inż. Marcina Łukaszewicza, nad hamowaniem zjadliwości drożdżaka C. albicans przez probiotyczny szczep S. boulardii, których dotyczy nagrodzony doktorat Anny Murzyn, zostały zlecone przez francuską firmę farmaceutyczną Biocodex. Przez trzy lata pod kierownictwem dr Anny Krasowskiej z tego Zakładu były prowadzone polsko-francuskie granty, w których aktywnie uczestniczyła także adiunkt tej jednostki dr Dorota Dziadkowiec. Wyniki badań mają aspekt praktyczny, mogłyby przysłużyć się do opracowania leku przeciwgrzybicznego, co w dobie powszechnie narastającej lekooporności chorobotwórczych mikroorganizmów byłoby cennym wkładem w nauki farmaceutyczne i kliniczne. Pracownicy Zakładu Biotransformacji mają duże doświadczenie w badaniach nad lekoopornością szczepów. Prowadzone są eksperymenty nad hamowaniem aktywności transporterów ABC wyrzucających leki z komórek drobnoustrojów, m.in. u grzybów Candida oraz nad izolacją i opisywaniem struktur chemicznych nowych, powierzchniowo czynnych związków pochodzenia biologicznego, które zapobiegają wirulencji bakterii i grzybów. Nagroda Fundacji Hasco-Lek dla dr Anny Murzyn jest zwieńczeniem doktoratu już wcześniej wyróżnionego przez Radę Wydziału Biotechnologii oraz etapu prac prowadzonych w Zakładzie Biotransformacji w dziedzinach z pogranicza takich dyscyplin naukowych, jak: biotechnologia, farmacja i chemia. Połączenie pracy w różnych dyscyplinach nie jest zadaniem łatwym, tym bardziej cieszy osiągnięcie byłej doktorantki, a obecnie pani doktor, i daje nadzieję na dalsze sukcesy. O swojej drodze do sukcesu druga laureatka dr Anna Kędziora mówi tak: Moja przygoda z pracą badawczą rozpoczęła się w 2004 r., kiedy to podjęłam studia magisterskie w Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Genetyki i Mikrobiologii na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ich zakończeniu w 2006 r. rozpoczęłam studia doktoranckie na Wydziale Nauk Biologicznych UWr, również w Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Genetyki i Mikrobiologii, gdzie pod kierunkiem prof. Włodzimierza Doroszkiewicza przy współpracy z zespołami badawczymi prof. Wiesława Stręka z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu oraz prof. Marcina Kruszewskiego z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie wykonywałam część eksperymentalną mojej pracy doktorskiej. 13 maja 2010 r. z wyróżnieniem obroniłam Przegląd Uniwersytecki nr 3/

16 nagrody i wyróżnienia pracę doktorską pt. Aktywność nanoform srebra w układach biologicznych. W nagrodzonej przez Fundację Hasco-Lek dysertacji zaprezentowałam sposób wytworzenia nowatorskich nanoform srebra oraz oceniłam ich biologiczną aktywność. Wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań dowodzą, że tak przygotowane nanopreparaty srebra wykazują wysoką antybakteryjną i przeciwgrzybiczą skuteczność. Zaprojektowane nanocząstki mają duży potencjał aplikacyjny i mogą być wykorzystane zarówno w biologii, medycynie, jak i przemyśle. Słuszność i celowość podjętego przez dr Annę Kędziorę kierunku badań zostały potwierdzone także wyróżnieniami w konkursie im. Profesora Wacława Szybalskiego za najlepszą pracę młodego biotechnologa na Ogólnopolskim Zjeździe PTM w Szczecinie (2008) oraz przyznaniem stypendium programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Grant wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów (2009/2010). Poziom merytoryczny pracy i wartość naukowa prezentowanych wyników badań zostały również docenione przez Federation of European Microbiological Societies. Dr Kędziora otrzymała ostatnio grant konferencyjny pokrywający koszty uczestnictwa w Międzynarodowym Kongresie Mikrobiologów w Szwajcarii w czerwcu tego roku i umożliwiający jej zaprezentowanie tam najnowszych rezultatów swoich badań naukowych. (kad) Aldona Wiktorska-Święcka najbardziej wpływową Dolnoślązaczką olska Gazeta Wrocławska ogło- 8 marca wyniki plebiscytu na Psiła najbardziej wpływową kobietę w naszym regionie. Pierwsze miejsce zajęła dr Aldona Wiktorska-Święcka z Instytutu Politologii. Wyprzedziła wiele znanych pań zajmujących się polityką, nauką i biznesem. Serdecznie gratulujemy! Dr Aldona Wiktorska-Święcka W plebiscycie głosy oddało ponad 4 tys. czytelników gazety. Wśród najbardziej wpływowych kobiet są działaczki społeczne, posłanki, bizneswoman, przedstawicielki władz samorządowych. Nie są to gwiazdy jednego sezonu. Wszystkie od dawna znane i szanowane. Zwyciężyć w takim gronie to naprawdę powód do dumy. Dr Aldona Wiktorska-Święcka wyprzedziła Renatę Berent-Mieszczanowicz, przewodniczącą Demokratycznej Unii Kobiet, posłankę Aldonę Młyńczyk, wicestarostę powiatu świdnickiego Alicję Synowską i europosłankę Lidię Geringer de Oedenberg. W pierwszej dwudziestce znalazły się też Patrycja Popławska, prezes firmy Clarena, i Dorota Jarodzka-Śródka, prezes Archikomu, szefowa kliniki hematologii dziecięcej prof. Alicja Chybicka i dr Walentyna Wnuk, wieloletnia kierowniczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku UWr, a obecnie przewodnicząca Wrocławskiej Rady ds. Seniorów. Najbardziej wpływowa Dolnoślązaczka jest absolwentką germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła też studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej i studia MBA. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Politologii, a w tej chwili pochłonięta jest przygotowywaniem rozprawy habilitacyjnej o umacnianiu demokracji poprzez kształcenie obywatelskie. Wiktorska-Święcka jest ekspertem w sprawach rozwoju lokalnego i regionalnego, specjalizuje się w polityce rynku pracy, tworzeniu środowiska pracy wolnego od dyskryminacji ze względu na pochodzenie, wiek, płeć, styl życia czy sprawność fizyczną oraz jak najefektywniejszym wykorzystaniu zróżnicowanych zespołów pracowniczych. Zajmuje się, w teorii i praktyce, innowacjami w demokracji, poprawą jakości życia w metropoliach, społeczną odpowiedzialnością biznesu i polityką genderową. Z jej wiedzy i umiejętności korzystają m.in. rząd polski i niemiecki oraz władze lokalne. Z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego koordynuje projekt Wrocławski Absolwent. Ciekawym przedsięwzięciem laureatki jest seria Traktaty o rzeczach codziennych. Ukazujące się w niej książki dla dzieci i młodzieży Aldona Wiktorska-Święcka przygotowuje wraz ze swoimi studentami i grafikiem Tomaszem Sysło. Pierwszy traktat Demokracja zyskał uznanie Komisji Europejskiej i jest tłumaczony na języki państw członkowskich, aby mógł służyć jako europejski podręcznik dla gimnazjalistów. Z dobrym przyjęciem spotkała się druga książka Sex and gender, a w druku jest trzecia zatytułowana Władza. Prywatnie najbardziej wpływowa Dolnoślązaczka jest mamą Michasi zucha i baletnicy oraz Mateusza harcerza, żeglarza i zapalonego modelarza. W przeszłości była komendantką Dolnośląskiej Chorągwi ZHP i tancerką (20 lat czynnej kariery scenicznej). Jak godzi pracę naukową, dydaktyczną, zaangażowanie społeczne i życie rodzinne? To proste. Wystarczy pasja i konsekwencja mówi. Małgorzata Porada 14. Przegląd Uniwersytecki nr 3/2011

17 Proste modele układów złożonych narzędzia czy zabawki? K ilkanaście zdań o tym, co się działo w trakcie 47. Zimowej Szkoły Fizyki Teoretycznej, w dniach 7 12 lutego 2011 r., organizowanej tradycyjnie w Lądku Zdroju. Już od 1964 r. Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje corocznie międzynarodowe Zimowe Szkoły Fizyki Teoretycznej. W tym roku Zakład Dynamiki Nieliniowej i Układów Złożonych wraz z Katedrą UNESCO Studiów Interdyscyplinarnych przy Uniwersytecie Wrocławskim zorganizował, w ramach serii Szkół Zimowych, interdyscyplinarną Szkołę Simple Models for Complex Systems ( Proste modele układów złożonych ). Z wykładami przybyło 12 uczonych z Belgii, Danii, Hiszpanii, Niemiec, Norwegii, Polski, Stanów Zjednoczonych i Włoch, którzy nie tylko są wybitnymi specjalistami w swojej dziedzinie, lecz także znakomitymi dydaktykami umiejącymi wprowadzić nowicjuszy w fascynujący, interdyscyplinarny Świat Układów Złożonych. W gronie wybitnych wykładowców byli m.in. prof. Joseph Indekeu z Uniwersytetu Katolickiego w Leuven, nie tylko wybitny uczony, lecz także znakomity dydaktyk, konferencje i szkoły naukowe twórca nowatorskiej formuły kabaretu fizycznego, w której poprzez żart, muzykę i teatr przybliżane są widzom najbardziej intrygujące zagadnienia współczesnej fizyki, prof. Sidney Redner z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Bostonie, członek słynnego interdyscyplinarnego instytutu w Sante Fe zrzeszającego najwybitniejszych profesorów z całego świata, prof. Kim Sneppen, kierownik interdyscyplinarnego Centrum Modeli Życia przy Instytucie Nielsa Bohra na Uniwersytecie w Kopenhadze i zarazem jeden z pionierów interdyscyplinarnych zastosowań fizyki statystycznej. Szkoła miała na celu nie tylko przekazanie młodym ludziom wiedzy związanej ze stosunkowo nową, intensywnie rozwijającą się i wysoce interdyscyplinarną dziedziną układów złożonych, lecz także integrację środowiska akademickiego. Idea przekraczania podziałów między różnymi, często pozornie niezwykle odległymi dziedzinami, takimi jak fizyka, biologia czy socjologia, przyświeca zresztą od lat katedrze UNESCO, która w tym roku była współorganizatorem Szkoły. Ze względu na wysoce interdyscyplinarny charakter Szkoły na udział w spotkaniu zdecydowali się nie tylko fizycy, lecz także matematycy, informatycy, ekonomiści oraz przedstawiciele nauk społecznych. W Szkole wzięło udział 75 osób z całego świata. Wśród tematów będących przedmiotem Szkoły znalazły się zagadnienia dotyczące rozprzestrzeniania się języków, kultury, opinii czy epidemii. Omówione zostały też modele ewakuacji ludności z miejsc zagrożonych czy sieci złożonych, takich jak sieć internetowa, społeczna czy ekologiczna. Zgodnie ze słynnym cytatem Alberta Einsteina Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze, wykładowcy próbowali przekonać słuchaczy, że nawet do opisu tak złożonych układów, jak ekosystemy czy społeczeństwa, warto stosować możliwie najprostsze modele, przynajmniej w początkowej fazie badań. Takie proste modele, zwane czasami przez fizyków modelami zabawkami (toy models), nie umożliwiają wprawdzie dokładnego opisu rzeczywistości, ale pozwalają na określenie najistotniejszych czynników wpływających na zachowanie układu. Innymi słowy pozwalają odpowiedzieć na pytania: Dlaczego coś się dzieje tak, a nie inaczej? Co jest główną przyczyną danego zjawiska?. Są też bardzo dobrym punktem wyjścia do tworzenia bardziej skomplikowanych modeli pozwalających wiernie odtworzyć rzeczywistość. fot. Piotr Nyczka Plakat promujący 47. Zimową Szkołę Fizyki Teoretycznej autorstwa Piotra Nyczki Uczestnicy 47. Zimowej Szkoły Fizyki Teoretycznej Przegląd Uniwersytecki nr 3/

18 konferencje i szkoły naukowe W trakcie Szkoły uczestnicy mogli się o tym przekonać chociażby na przykładzie ewakuacji ludności z miejsc zagrożonych. Początkowo niezwykle prosty model był stopniowo modyfikowany tak, aby w końcowej fazie umożliwiać automatyczne sterowanie procesem ewakuacji na stadionie. Wykładowcy w stu procentach spełnili pokładane w nich nadzieje. Wykłady były tak interesujące i przystępne, że niemal przez cały czas trwania Szkoły sala wykładowa była pełna, a było 25 godzin wykładów szkolnych i 14 krótszych prezentacji seminaryjnych. Największym chyba jednak sukcesem jest fakt, że pod koniec spotkania wielu uczestników stwierdziło, że proste modele to jednak nie tylko zabawki fizyków teoretyków. To, że główny cel Szkoły został osiągnięty, najlepiej podsumowuje wypowiedź jednego z uczestników ekonomisty: Nauczyłem się wielu interesujących rzeczy, ale przede wszystkim tego, że powinniśmy zaczynać od prostych modeli. Katarzyna Sznajd-Weron Kultura dziennikarska w różnych systemach medialnych w teorii i praktyce Z miany, jakie nastąpiły we współczesnych strukturach politycznych i strukturach mediów, wywołały potrzebę wznowienia debaty nad tradycyjnymi koncepcjami systemów medialnych oraz kultury dziennikarskiej. Szerokie pole do takiej dyskusji stworzyła międzynarodowa konferencja Journalistic Culture in Different Media Systems in the Theoretical Perspective and Practice zorganizowana przez Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, która poprzedziła workshop uczestników 7. Ramowego Programu Komisji Europejskiej MediaAcT. 23 lutego 2011 r. do Oratorium Marianum na konferencję naukową przybyli profesorowie Daniel C. Hallin i Paolo Mancini, wybitni komunikolodzy i twórcy koncepcji trzech modeli systemów medialnych. W trakcie dwóch sesji naukowcy i praktycy podjęli dyskusję o zawodzie dziennikarza w różnych systemach medialnych, uwarunkowaniach politycznych i kulturowych funkcjonowania mediów w różnych krajach oraz o ich powiązaniach z polityką i biznesem. Konferencja była wstępem do trzydniowych warsztatów uczestników 7. Ramowego Projektu Komisji Europejskiej Media Accountability and Transparency in Europe projektu (MediaAcT). Konferencję otworzyła w wypełnionym do ostatniego miejsca Oratorium Marianum prof. Bogusława Dobek-Ostrowska, kierownik Zakładu Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa w Instytucie Politologii. Pani Profesor powitała zaproszonych gości, uczestników projektu z jedenastu krajów europejskich Austrii, Estonii, Finlandii, Fran- Prof. Adam Jezierski, prorektor UWr, wita gości konferencji Prof. Susanne Fengler, koordynatorka programu MediaAct fot. Mateusz Budz 16. Przegląd Uniwersytecki nr 3/2011

19 konferencje i szkoły naukowe cji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Rumunii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoch i dwóch arabskich Jordanii i Tunezji, oraz słuchaczy, pracowników naukowych i studentów nie tylko z Wrocławia, ale i z Poznania, Krakowa, Warszawy i Lublina. W uroczystości otwarcia wystąpił prorektor naszej uczelni prof. Adam Jezierski, który powitał uczestników konferencji w progach naszej uczelni i życzył owocnych obrad. Następnie głos zabrali: koordynator programu prof. Susanne Fengler, która mówiła o znaczeniu programu MediaAct dla nauki o komunikowaniu, a przede wszystkim dla studiów nad dziennikarstwem, oraz prof. Stephan Russ-Mohl twórca i koordynator projektu Europejskiego Obserwatorium Dziennikarskiego, którego uczestnikiem jest Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa. Po wystąpieniach odbyły się dwie sesje. Pierwsza z udziałem naukowców, a druga z udziałem praktyków dziennikarzy i ekspertów do spraw mediów. Modele systemów medialnych Głównymi gośćmi konferencji byli Daniel C. Hallin (UCSD Uniwersytet Kalifornijski w San Diego, USA) i Paolo Mancini (Uniwersytet w Perugii, Włochy), autorzy pochodzącej z 2004 r. pracy Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. Zaprezentowali oni koncepcję trzech modeli systemów medialnych właściwych dla krajów Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych i Kanady modelu śródziemnomorskiego (spolaryzowanego pluralizmu), północnoi środkowoeuropejskiego (demokratycznego korporacjonizmu) oraz północnoatlantyckiego (liberalnego), wyróżnionych ze względu na kryteria analizy porównawczej relacji mediów i polityki. Za przełomową monografię profesorowie Hallin i Mancini uhonorowani zostali przez Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy. Książka została uznana przez prestiżowe Międzynarodowe Towarzystwo Komunikologiczne (ICA) za najwybitniejszą książkę 2004 roku, a w 2005 roku otrzymała nagrodę Best Book Awards, przyznawaną najlepszym publikacjom przez National Communication Association, najstarszą i największą organizację zajmującą się zagadnieniami komunikowania w Stanach Zjednoczonych. Koncepcja trzech modeli stanowi współcześnie przedmiot wielu naukowych debat dotyczących jej przydatności, podstaw metodologicznych, relacji między modelami oraz trafności zastosowanych kryteriów i pojęć. Przełożenie jej na inne obszary geograficzne modyfikuje niejednokrotnie klasyczne założenia, stymulując dalsze badania porównawcze oraz pojawianie się coraz to nowych koncepcji. Comparing Media Systems. Three Models of Media and Politics (Cambridge University Press, 2004) oraz polskie tłumaczenie książki Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007) Uczestnicy pierwszej sesji, od lewej: prof. Daniel C. Hallin, prof. Paolo Mancini, prof. Bogusława Dobek-Ostrowska i prof. Thomas Hanitzsch Uczestnicy drugiej sesji, od lewej: Krzysztof Bobiński, dr Ognian Zlatev, dr Thomas Shiller, dr Adam Szynol i dr Michał Głowacki Przegląd Uniwersytecki nr 3/

20 konferencje i szkoły naukowe fot. Mateusz Budz Prof. Stephan Russ-Mohl podczas dyskusji Prof. Paolo Mancini w trakcie wpisywania dedykacji do książek Weryfikacji klasycznych założeń poświęcono już liczne konferencje naukowe i projekty badawcze, Comparing Media Systems Beyond Western World, którym kierowali obaj badacze, a w którym uczestniczyła także prof. Bogusława Dobek-Ostrowska. Koncepcji trzech modeli poświęcono też panele podczas konferencji International Communication Association (ICA) w Montrealu (2008) i Chicago w 2009 r., gdzie analizę narodowych systemów medialnych opartą na koncepcji trzech modeli prezentowali badacze z Polski, Litwy, Węgier, Turcji, Egiptu, Brazylii i Republiki Południowej Afryki. Modele systemów medialnych stały się też przedmiotem badań w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, próbujących umiejscowić kraje postkomunistyczne w stworzonych przez Hallina i Manciniego ramach teoretycznych. Większość badaczy regionu zwraca uwagę na podobieństwa rynków medialnych krajów postkomunistycznych i krajów modelu śródziemnomorskiego, charakteryzujących się wysokim stopniem politycznego paralelizmu i niskim poziomem profesjonalizmu dziennikarskiego. Aktualne badania systemów medialnych oparte na kryteriach Hallina i Manciniego prowadzone są współcześnie w wielu demokratyzujących się krajach na świecie, w tym także w Zakładzie Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa UWr. Poświęcone im zostały prace zbiorowe Comparing Media Systems in Central Europe: Between Commercialization and Politicization pod redakcją Bogusławy Dobek-Ostrowskiej i Michała Głowackiego (Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008), Comparative Media Systems. European and Global Perspectives (Budapeszt, Central European University Press 2010), a także inauguracyjny numer Central European Journal of Communication oficjalnego czasopisma naukowego Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Polskie wydanie Comparing Media Systems. Three Models of Media and Politics ukazało się jako drugie po włoskim w 2007 r. pod tytułem Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze profesorów Hallina i Manciniego koncentrują się współcześnie na zagadnieniach związanych z komunikowaniem politycznym oraz rolą mediów masowych w rozwoju systemów demokratycznych, analizie porównawczej funkcjonowania mediów masowych w sferze publicznej, problemie profesjonalizmu zawodu dziennikarza i kultury dziennikarskiej, stanowiących główny temat zorganizowanej we Wrocławiu konferencji. Przyjazd Hallina i Manciniego był możliwy dzięki dotacji uzyskanej od miasta Wrocławia w ramach programu Visiting Professors: funduszu Scientiae Wratislavienses. Profesjonalizm mediów i kultura dziennikarska w badaniach empirycznych Profesjonalizm dziennikarski to jeden z wymiarów modelu systemu medialnego zaproponowanych przez Hallina i Manciniego. Dopełnieniem tego ujęcia jest koncepcja kultury dziennikarskiej rozwinięta przez Thomasa Hanitzscha z Uniwersytetu w Monachium w Niemczech, cenionego badacza młodszego pokolenia. Prof. Hanitzsch jest założycielem i przewodniczącym The International Communication Association s Journalism Studies Interest Group. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego The European Communication Research and Education Association s Journalism Studies Section. Prof. Hanitzsch rozwinął tę koncepcję obecną w literaturze od lat 70. XX w. i także kryjącą się pod nazwą news culture, newspaper culture, occupational culture czy occupation ideologies. Na podstawie ponad 40 lat badań nad tym problemem Hanitzsch stworzył własny model konstytutywnych wymiarów kultury dziennikarskiej. Oparł go na trzech fundamentach rolach instytucjonalnych, epistemologii i etycznych ideologiach, które rozwijają i pogłębiają rozumienie trzech wymiarów kultury dziennikarskiej, opisanych przez Hallina i Manciniego. Profesor Hanitzsch nie tylko określił ramy teoretyczne, lecz także był koordynatorem międzynarodowego projektu badawczego pt. Mapping Journalism Culture Across Nations, do którego włączono 18 krajów na świecie, a dzięki otrzymanym danym empirycznym można było zweryfikować i zmodyfikować ramy teoretyczne. Dorobek prof. Hanitzscha jest nie do podważenia. Obecnie uważany jest on za jednego z najbardziej kompetentnych badaczy kultury dziennikarskiej na świecie. Sesja 1: Kultura dziennikarska w różnych systemach medialnych w teorii W pierwszej sesji moderowanej przez prof. Bogusławę Dobek-Ostrowską wzięli udział trzej wybitni badacze: profesorowie Daniel Hallin, Paolo Mancini i Thomas Hanitzsch. Hallin i Mancini zaprezentowali główne elementy koncepcji trzech modeli systemów medialnych, skupiając uwagę na podstawowych wymiarach leżących u podstaw badań porównawczych. Dokonując analizy rozwoju rynku medialnego w Stanach Zjednoczonych, prof. Hallin skupił się na opisie oraz zmianach, jakie zachodzą w liberalnym modelu relacji mediów i polityki. Badacz po raz pierwszy od czasu wydania książki 18. Przegląd Uniwersytecki nr 3/2011

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego NAGRODA im. IWANA WYHOWSKIEGO ma na celu honorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju

Bardziej szczegółowo

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r.

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. ETIUDA 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. Konkurs ETIUDA na finansowanie stypendiów doktorskich został ogłoszony po raz pierwszy przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2012 roku. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Seminarium Rankingowe Sesja I Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Jak czytać Ranking? 100 punktów oznacza najlepszy wynik w ramach danego kryterium Wyniki pozostałych uczelni

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2014 r. 14 czerwca 2013 r. Narodowe Centrum Nauki po raz piąty ogłosiło konkurs HARMONIA na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego Poznań tel.: , fax:

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego Poznań tel.: , fax: Str. 1 z 15 Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego 1 61-712 Poznań tel.: +48 61 829-25-02, fax: +48 61 829-24-92 Członek Central and Eastern European Network

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2008

Warszawa, 17 maja 2008 Warszawa, 17 maja 2008 Karol Życzkowski Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński Centrum Fizyki Teoretycznej, PAN (1/4 etatu) Forum Integracyjne Nauki Polskiej zainteresowania badawcze: - dynamika nieliniowa,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość

Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość Rejestrowanie dorobku pracowników uniwersytetów dotychczasowe dokonania i spojrzenie w przyszłość Aleksandra Zawadzka Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu CZYM JEST UNIWERSYTET według ustaw o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2014 r. Analiza wyników konkursu na aplikację ogólną w 2014 r. Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku Toruń, 17 lutego 2015 roku Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku dla Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE. Podstawa prawna

PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE. Podstawa prawna PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE Podstawa prawna Zarządzenie Rektora UMK nr 133 z dnia 25.09.2013 r. 2: 1. Stypendium dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego za 2011 rok Sprawozdanie z działalności Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego za 2011 rok W lutym 2011 r. rozpoczęła się nowa kadencja Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego). Jest to już czwarta kadencja Komisji.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY www.kssip.gov.pl ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. 17.02.2016 r. 2 Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości, w oparciu o prognozę

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZMIANY W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ORAZ W MODELACH KARIERY AKADEMICKIEJ

WSPÓŁCZESNE ZMIANY W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ORAZ W MODELACH KARIERY AKADEMICKIEJ ZARZĄDZANIE PUBLICZNE nr 3 (7)/2009 Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pod red. Prof. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek i Beaty Jałochy WSPÓŁCZESNE ZMIANY W SZKOLNICTWIE

Bardziej szczegółowo

TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DOKTORANT. Doktorant(-ka): mgr Rok studiów: tel. . Opiekun naukowy. I. Stypendium doktoranckie i tzw. zwiększenie stypendium

TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DOKTORANT. Doktorant(-ka): mgr Rok studiów: tel.  . Opiekun naukowy. I. Stypendium doktoranckie i tzw. zwiększenie stypendium Formularz rozliczenia rocznego doktoranta za rok 2012/13 - Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2012 roku Poświadczone przez opiekuna

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program kierunków zamawianych - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. W tym

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DOKTORANT. Doktorant(-ka): mgr Rok studiów: tel. . Opiekun naukowy. I. Stypendium doktoranckie i tzw. zwiększenie stypendium

TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DOKTORANT. Doktorant(-ka): mgr Rok studiów: tel.  . Opiekun naukowy. I. Stypendium doktoranckie i tzw. zwiększenie stypendium Formularz rozliczenia rocznego doktoranta za rok 2015/16 - Instytut Psychologii dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w 2012 roku lub złożyli deklarację studiowania wedle programu uchwalonego w 2012

Bardziej szczegółowo

Rola bibliotek akademickich w zakresie parametryzacji uczelni badanie porównawcze na przykładzie wybranych bibliotek uczelni technicznych

Rola bibliotek akademickich w zakresie parametryzacji uczelni badanie porównawcze na przykładzie wybranych bibliotek uczelni technicznych Iwona Socik, Anna Tonakiewicz-Kołosowska Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Oddział Informacji Naukowej Rola bibliotek akademickich w zakresie parametryzacji uczelni badanie porównawcze na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Opis studiów doktoranckich Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie Nazwa studiów doktoranckich Określenie obszaru wiedzy, dziedziny

Bardziej szczegółowo

KONKURS ETIUDA 2 STATYSTYKI

KONKURS ETIUDA 2 STATYSTYKI KONKURS ETIUDA 2 ATYYKI Rozstrzygnięcie: czerwiec 2014 r. dyscyplin (,, ). W związku z tym, analiza wartości obu tych wskaźników została przeprowadzona na dwóch poziomach: ogółem dla całego konkursu oraz

Bardziej szczegółowo

NCN dziś i jutro. Białystok, 15 czerwca 2015 r. Zbigniew Błocki

NCN dziś i jutro. Białystok, 15 czerwca 2015 r. Zbigniew Błocki NCN dziś i jutro Białystok, 15 czerwca 2015 r. Zbigniew Błocki Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki (NCN) to agencja wykonawcza powołana w wyniku reformy systemu finansowania nauki z 2010 r. do

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r.

Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r. Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r. I. Otwarcie posiedzenia Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał członków Rady Głównej

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

MNiSW: efekty pierwszej edycji programu MALUCH na uczelni (komunikat)

MNiSW: efekty pierwszej edycji programu MALUCH na uczelni (komunikat) 2015-04-24 14:26 MNiSW: efekty pierwszej edycji programu MALUCH na uczelni (komunikat) - MNiSW informuje: Minister nauki: przyjazna uczelnia realizuje zasady etyczne, tworzy dobre środowisko pracy i zapewnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą KONKURS WIEDZY O MEDIACH zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Krzysztofa Wacha w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI DLA DOKTORANTÓW 2015/2016 Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej Rok akademicki: 2015/2016 Semestr zimowy: 30 h Limit miejsc: 100 Prowadzący: dr Emanuel

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH KOMISJA DS. AKADEMICKICH BIUR KARIER PRZY KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH CELE KOMISJI Usprawnienie i pobudzanie współpracy uczelni z pracodawcami, Kreowanie właściwych warunków dla nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH SPOTKANIE KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do oceny jednostek naukowych i innych wniosków? Anna Grygorowicz Kraków wrzesień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów PREAMBUŁA Nagroda Siemensa już od 1995 roku jest przyznawana corocznie naukowcom i zespołom badawczym. Służy ona promocji wybitnych osiągnięć w technice

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową W dniu 22 marca 1990 r. została zawarta Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010 22 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało zgodę na zwiększenie puli środków przeznaczonych na program "kierunki zamawiane". Celem programu jest wykształcenie dodatkowo kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim /20... WYDZIAŁ FILOLOGICZNY I. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY

W N I O S E K. o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim /20... WYDZIAŁ FILOLOGICZNY I. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY Załącznik nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego W N I O S E K o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Szkoła Główna Służby Pożarniczej Pedagogiczny w Krakowie Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Jaki kierunek studiów wybrać?

Jaki kierunek studiów wybrać? Jaki kierunek studiów wybrać? Abiturient staje przed ważnym wyborem życiowym, którym niewątpliwie jest wybór kierunku studiów i co się z tym wiążę perspektywa dalszej kariery zawodowej. Niektórzy kończą

Bardziej szczegółowo

Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM

Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM nauka leży u podstaw każdego postępu, który ma ułatwić życie ludzkie i zmniejszać cierpienie Maria Skłodowska-Curie, 1911 Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM http://www.stn.cm-uj.krakow.pl stn@cm-uj.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Wagi poszczególnych rodzajów osiągnięć prezentują poniższe tabele.

Wagi poszczególnych rodzajów osiągnięć prezentują poniższe tabele. Wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków o stypendium ministra za wybitne dla studentów przez Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne w roku akademickim 2014/2015 1.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW www.most.amu.edu.pl PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW CO TO JEST PROGRAM MOST? MOST jest programem mobilności krajowej dla studentów i doktorantów, którego celem jest odbycie studiów

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE fot. Brunon Fidrych Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zdobył szereg prestiżowych nagród, m.in.: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Regulamin Polsko-Niemieckiej Nagrody Nicolaus Copernicus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft

Regulamin Polsko-Niemieckiej Nagrody Nicolaus Copernicus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft Regulamin Polsko-Niemieckiej Nagrody Nicolaus Copernicus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa Nicolaus Copernicus (Nagroda Copernicus) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

KONKURS SONATA BIS 3 STATYSTYKI

KONKURS SONATA BIS 3 STATYSTYKI KONKURS SONATA BIS 3 ATYYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2014 r. SONATA BIS 3 jest to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BIBLIOTEKARZY

KOMUNIKAT BIBLIOTEKARZY KOMUNIKAT BIBLIOTEKARZY Ustawa "Prawo o szkolnictwie wyższym" obowiązującą od 1 września 2005, a niektóre jej postanowienia dotyczące pracownikowi uczelni obowiązujące od 1 września 2006 r., pozbawiła

Bardziej szczegółowo

Fundacja Nauka i Pasja. www.naukaipasja.org

Fundacja Nauka i Pasja. www.naukaipasja.org Fundacja Nauka i Pasja www.naukaipasja.org Witamy w Fundacji Nauka i Pasja Pomagamy finansowo uczniom i studentom pomiędzy 15. a 21. rokiem technicznych życia uzdolnionym w kierunkach i ścisłych. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/37316,ksiazki-historyczne-roku-wybrane-po-raz-dziewiaty-warszawa-17-listopada-2016. html Wygenerowano: Czwartek, 29 grudnia 2016, 23:29

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 W SPRAWIE PRZEMIAN W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I KSZTAŁCENIA EKONOMISTÓW

ROZDZIAŁ 10 W SPRAWIE PRZEMIAN W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I KSZTAŁCENIA EKONOMISTÓW Wacław Jarmołowicz Dawid Piątek ROZDZIAŁ 10 W SPRAWIE PRZEMIAN W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I KSZTAŁCENIA EKONOMISTÓW Wprowadzenie Celem opracowania jest ogólna charakterystyka przemian w tym przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013 Warszawa, dn. 27 czerwca 2012 r. Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013 W dniu 1 października 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 5 marca 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 5 marca 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zasad organizacji pracy przy aktualizacji bazy wiedzy na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie drugiej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Ignacego Jana Paderewskiego

Podsumowanie drugiej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Ignacego Jana Paderewskiego Podsumowanie drugiej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Ignacego Jana Paderewskiego W roku akademickim 2005/2006 odbyła się już II edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Opis systemu. System akumulacji i transferu punktów ECTS przyjęty na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne. i Ekonomiczne

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne. i Ekonomiczne Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 3 Acta Universitatis Wratislaviensis No 2756 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 3 Pod redakcją Marcina Winiarskiego

Bardziej szczegółowo

Dörthe Hagenguth. Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2015/2016

Dörthe Hagenguth. Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2015/2016 Dörthe Hagenguth Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2015/2016 1 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków DAAD DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) jest wspólną organizacją niemieckich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie: kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa Sukces czy porażka? ONZ wobec Arabskiej Wiosny

Konferencja Naukowa Sukces czy porażka? ONZ wobec Arabskiej Wiosny Konferencja Naukowa Sukces czy porażka? ONZ wobec Arabskiej Wiosny Warszawa, 19.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 CEL PROJEKTU str. 6 PROGRAM PRAW CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r.

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Program MISTRZ - Program HOMING PLUS - Program

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady parametryzacji jednostek naukowych

Nowe zasady parametryzacji jednostek naukowych Nowe zasady parametryzacji jednostek naukowych Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13 lipca 2012 roku (Dz. U. 2012, poz. 877) W sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Załącznik do uchwały nr 20/2010 Senatu WSP TWP z dnia 15 listopada 2010 r. Zasady przyznawania stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich WSP TWP w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

1. Nawiązanie stosunku pracy w wymiarze większym niż pół etatu z nauczycielem akademickim musi nastąpić w drodze otwartego konkursu w przypadku

1. Nawiązanie stosunku pracy w wymiarze większym niż pół etatu z nauczycielem akademickim musi nastąpić w drodze otwartego konkursu w przypadku 1 Zarządzenie nr 2/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie procedur związanych z zatrudnieniem i awansowaniem pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA Zdobywanie pracy, doświadczeń zawodowych oraz nowych kwalifikacji, to w ostatnich latach bardzo trudne zadanie dla absolwentów wszelkiego typu szkół.

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w programach NCBR

Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w programach NCBR Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w programach NCBR ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Kraków, 6.03.2014 r. PROGRAM LIDER PROGRAM LIDER wspiera rozwój kadry naukowej poprzez finansowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2015 RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. w sprawie ustanowienia wyróżnienia imienia doktora Madeja Lisa

ZARZĄDZENIE NR 26/2015 RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. w sprawie ustanowienia wyróżnienia imienia doktora Madeja Lisa ZARZĄDZENIE NR 26/2015 RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia imienia doktora Madeja Lisa Na podstawie 9 statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo