Odkrycia i badania naukowe Laury uczonych i absolwentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odkrycia i badania naukowe Laury uczonych i absolwentów"

Transkrypt

1 Odkrycia i badania naukowe Laury uczonych i absolwentów

2 Czy neandertalczyk bardzo marzł na Dolnym Śląsku? Czaszka żubra pierwotnego fot. Andrzej Wiśniewski Dr Grzegorz Skrzypek w laboratorium Jedno z narzędzi wykonanych z krzemienia z widocznym retuszem podłużnej krawędzi Fosforany Dr Andrzej Wiśniewski Prace archeologiczne na stanowisku przy al. Hallera we Wrocławiu Baner: figura woskowa neandertalczyka w Neanderthal Museum w Mettmann, Niemcy, na tle tundry Ząb mamuta

3 Czy neandertalczyk bardzo marzł na Dolnym Śląsku? G dy w czasie ostatniego zlodowacenia neandertalczyk żył w dolinie Odry, klimat był tu stosunkowo łagodny, a temperatury zbliżone do panujących obecnie w Sztokholmie czy Rydze piszą Andrzej Wiśniewski i Grzegorz Skrzypek. Rezultaty ich badań opublikowano właśnie w Quaternary Science Reviews. Neandertalczyk to jeden z gatunków człowieka, który nim wyginął przed około 30 tys. lat, pozostawił w Europie Środkowej wiele śladów swojego pobytu. Pochodzą one przeważnie z okresów chłodnych, zwanych glacjałami, które były znacznie dłuższe od cieplejszych interglacjałów. Z tego powodu neandertalczyk w obiegowej opinii uchodzi za gatunek doskonale przystosowany do chłodów epoki lodowej. Przekonanie to utwierdziły dokonane rekonstrukcje jego budowy anatomicznej. Ukazywały osobników masywnych, o dużej ilości tkanki tłuszczowej, która miała być ochroną przed niskimi temperaturami. Nie trzeba dodawać, że wzorcem były ludy zamieszkujące strefę subpolarną. Za sprawą badań ogłoszonych w ostatniej dekadzie stało się jednak jasne, że korpulentność neandertalczyków nie wynikała wprost z przystosowania się do chłodu, lecz była raczej efektem trybu życia oraz nakładania się archaicznych cech przodków, co wynikało z długiej izolacji gatunku. Co więcej, stwierdzono, że gdyby tkanka tłuszczowa miała chronić neandertalczyków przed chłodem, to jej ilość musiałaby zwiększyć o kilkadziesiąt procent wagę przeciętnego osobnika. Odrzucając ten nierealistyczny model, wykazano, że neandertalczycy byli tylko nieznacznie lepiej przystosowani do chłodów od dzisiejszych europejczyków. Jest zatem prawdopodobne, że neandertalczyk, aby przetrwać, musiał korzystać z tak zwanych zabezpieczeń kulturowych kontrolowanego ognia i prostej odzieży. Zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób neandertalczycy zdołali przekroczyć Karpaty i Sudety podczas zimnych okresów plejstocenu, aby dotrzeć do północnej części Europy Środkowej? Jak radzili sobie z wykorzystaniem zasobów ówczesnego stepu i tundry na terenie Dolnego Śląska? Wiele pozostawionych śladów nie wskazywało, aby populacja ta egzystowała na krawędzi możliwości ekologicznego przystosowania. Gdzie tkwi sprzeczność? Czy na pewno w okresach bytowania neandertalczyka w Europie Środkowej było aż tak zimno, jak powszechnie się sądzi? Na pytania te postanowiliśmy poszukać odpowiedzi w ramach projektu badawczego realizowanego wspólnie przez Zakład Archeologii Epoki Kamienia Uniwersytetu Wrocławskiego oraz West Australian Biogeochemistry Centre. Uwagę skierowaliśmy na warunki klimatyczne, a ściślej na średnią temperaturę roczną w okresie zamieszkiwania doliny Odry przez grupy neandertalczyków. Do rekonstrukcji paleotemperatury posłużyły nam szczątki kostne zwierząt upolowanych przez neandertalczyka, które odkryto podczas wieloletnich badań wykopaliskowych przy dzisiejszej al. Hallera we Wrocławiu. Wybór tego zbioru oraz tego stanowiska nie był przypadkowy. Po pierwsze, znaleziska udało się umiejscowić w czasie za pomocą absolutnego datowania, dzięki czemu ustalono, że relikty pochodzą z dwóch okresów ostatniego zlodowacenia (interstadiał Odderade i Oerel+Glinde), co umożliwiło porównanie temperatur w dłuższym przedziale czasu. Po drugie, do korzystnych okoliczności zaliczyć należy również to, iż względnie bogatym szczątkom kostnym (około 2 tys.) towarzyszyły równie liczne wyroby kamienne (ponad 3 tys.), wśród których znajdowały się narzędzia noszące ślady użytkowania podczas ćwiartowania tuszy zwierząt (ślady kontaktu ze skórą, tkanką mięsną i kośćmi). Utwierdziło nas to w przekonaniu, iż sąsiedztwo kości i narzędzi kamiennych stanowiło rezultat praktyk łowieckich i spożywania mięsa przez neandertalczyków. Jak udało się ustalić kolegom z Zakładu Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w menu dolnośląskich neandertalczyków dominowały żubry. Do określenia zakresu średnich rocznych temperatur w okresie pobytu neandertalczyka na Dolnym Śląsku posłużyły wyselekcjonowane, najlepiej zachowane zęby różnych gatunków zwierząt, m.in. wspomnianych żubrów, a także koni, odkrycia mamutów oraz nosorożców. Przeanalizowaliśmy skład izotopowy tlenu (δ 18 O) związanego w postaci fosforanu, który stanowi najbardziej odporną chemicznie mineralną część kości. Wartość δ 18 O w kości odzwierciedla skład izotopowy tlenu w wodzie wypijanej przez zwierzęta zanim zostały upolowane przez neandertalczyka. Z kolei skład izotopowy wody pozwala odtworzyć temperaturę powietrza w danym okresie. Według naszych wyliczeń średnie roczne temperatury na terenie Dolnego Śląska w okresie pobytu na Dolnym Śląsku neandertalczyka wynosiły około 6,8 ± 1,5 C (w okresie od 115 do 74 tys. lat temu) i około 6,3 ± 1,6 C ( w okresie od 59 do 41 tys. lat temu). Oznacza to, że nie było wówczas wyjątkowo zimno. Obecnie średnia roczna temperatura dla Sztokholmu to 5,8 C, a dla Rygi 6 C. Uzyskane wyniki sugerują, że należy zweryfikować pogląd o bardzo niskich temperaturach w omawianym czasie, a także skłaniają do ponownego zastanowienia się nad okresami zamieszkiwania neandertalczyków w tej części Europy i sposobami ich adaptacji do środowiska. Andrzej Wiśniewski, Uniwersytet Wrocławski Grzegorz Skrzypek, Uniwersytet Zachodniej Australii Więcej informacji w artykule (http://dx.doi. org/ /j.quascirev ) Skrzypek G., Wiśniewski A., Grierson P.F., 2011, How cold was it for Neanderthals moving to Central Europe during warm phases of the last glaciation?, Quaternary Science Reviews 30: W tekście wykorzystano dane z artykułu przygotowanego przez zespół: Wiśniewski A., Adamiec G., Badura J., Bluszcz A., Kowalska A., Kufel-Diakowska B., Mikołajczyk A., Murczkiewicz M., Musil R., Przybylski B., Skrzypek G., Stefaniak K. Zych J., The question of hiatus and occupation dynamic north to the Carpathians and Sudetes during the Weichselian (MIS5d-3): the Lower Silesia (SW Poland) case study, Quaternary International (złożony do druku). Przegląd Uniwersytecki nr 3/

4 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo informacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego Marzec 2011, nr 3(176), rok wydania XVII ISSN X Wydawca: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław Redaktor: Kazimiera Dąbrowska, Adres Redakcji: pl. Uniwersytecki 1 (pok. 134), Wrocław, tel , tel. kom , fax PU w internecie: wersja kolorowa Skład i druk: Drukarnia ARGI Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowywania artykułów. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych listów i opinii. 2. Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna analiza porównawcza Joanna Wolszczak-Derlacz Aleksandra Parteka Czy neandertalczyk bardzo marzł na Dolnym Śląsku? 1 Gdy w czasie ostatniego zlodowacenia neandertalczyk żył w dolinie Odry, klimat był tu stosunkowo łagodny, a temperatury zbliżone do panujących obecnie w Sztokholmie czy Rydze piszą Andrzej Wiśniewski i Grzegorz Skrzypek. Raport. Produktywność naukowa państwowych uniwersytetów i politechnik w Polsce i Europie 3 Bibliometryczna analiza porównawcza dr Joanny Wolszczak-Derlacz i dr inż. Aleksandry Parteki została przygotowana w ramach programu Sprawne Państwo firmy Ernst & Young. W prezentacji raportu wziął udział i spisał jego główne tezy prof. Adam Pawłowski z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na naszej uczelni. Laury uczonych i absolwentów 7 Wrocławska Profesura im. Fritza Sterna dla Richarda von Weizsäckera i nagrody dla młodych naukowców, prof. Jacek Gołaczyński w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, dr hab. Artur Kozłowski laureatem nagrody im. prof. Manfreda Lachsa, nagrody dla naszych absolwentek, portal Cordis o badaniach archeologów z UWr w Peru, dr Aldona Wiktorska- -Święcka najbardziej wpływową Dolnoślązaczką. Laureatom i wyróżnionym gratulujemy. Apoteoza z sali Banacha 29 Właśnie rozpoczęła się konserwacja plafonu w sali Banacha. Po wstępnym usunięciu warstw brudu, okazało się, że barokowy oryginał zachował się w niemal 90 procentach. Sala im. Stefana Banacha dawna Schola Metaphysica, a potem uniwersytecka drukarnia znajduje się na parterze w zachodnim skrzydle gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego. Na zdjęciu dr Łukasz Krzywka, pełnomocnik rektora ds. konserwacji zabytków UWr, który nadzoruje prace w sali Banacha. Nowe media, nowa odpowiedzialność 30 MediaAct (Media Accountability and Transparency in Europe) to projekt 7. Programu Ramowego UE z budżetem 1,5 mln euro, w którym bierze udział Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa w Instytucie Politologii UWr. Badania ankietowe sprawdzą, czy nowe media podlegają samokontroli i czy samodzielnie mogą stworzyć mechanizmy, które zagwarantują im odpowiedzialne funkcjonowanie w przestrzeni publicznej. Przegląd Uniwersytecki nr 3/2011 w numerze CZY NEANDERTALCZYK BARDZO MARZŁ NA DOLNYM ŚLĄSKU?... 1 PRODUKTYWNOŚĆ NAUKOWA PAŃSTWOWYCH UNIWERSYTETÓW I POLITECHNIK Z POLSKI I WYBRANYCH PAŃSTW EUROPY... 3 NARODOWE CENTRUM NAUKI OTWARTE... 6 LAURY UCZONYCH I ABSOLWENTÓW Wrocławska Profesura im. Fritza Sterna dla Richarda von Weizsäckera... 7 Prof. Gołaczyński w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego... 8 Nagrody im. prof. Manfreda Lachsa rozdane... 9 Nasza absolwentka laureatką Debiutu Historycznego Portal Cordis o badaniach naszych archeologów w Peru Najlepszy zagraniczny doktorant konkursu Perspektyw Nagroda główna Fundacji Hasco-Lek dla naszej absolwentki Aldona Wiktorska-Święcka najbardziej wpływową Dolnoślązaczką KONFERENCJE NAUKOWE Proste modele układów złożonych narzędzia czy zabawki? Kultura dziennikarska w różnych systemach medialnych w teorii i praktyce...16 CZY WYŻSZE UCZELNIE BĘDĄ STRAJKOWAĆ? CZY POTRZEBNA NA UNIWERSYTECIE REWOLUCJA? GŁOS W DYSKUSJI PRZEZ PROFESORSKIE SZKIEŁKO Z OBRAD SENATU UWr KSIĄŻKI ODESZLI NA ZAWSZE KALEJDOSKOP NAUKI NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW ŚWIĘTOWAŁO XXX-LECIE WE WROCŁAWIU APOTEOZA Z SALI BANACHA NOWE MEDIA, NOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I okładka Barokowa krata w korytarzu skrzydła wschodniego została tu umieszczona na początku XX wieku. Pierwotnie znajdowała się prawdopodobnie na parterze i oddzielała korytarz prowadzący do apteki (obecnie klub UWr) od klatki schodowej skrzydła południowego. fot. Kamilla Jasińska II okładka fot. Andrzej Wiśniewski, archiwum III okładka fot. Mateusz Budz, IV okładka fot. Łukasz Krzywka

5 Produktywność naukowa państwowych uniwersytetów i politechnik z Polski i wybranych państw Europy aport pt. Produktywność naukowa wyższych szkół R publicznych w Polsce. Bibliometryczna analiza porównawcza dr Joanny Wolszczak-Derlacz i dr inż. Aleksandry Parteki przygotowany został w ramach programu Sprawne Państwo firmy Ernst&Young*. Jako oficjalny przedstawiciel Uniwersytetu Wrocławskiego miałem okazję uczestniczyć w jego pierwszej prezentacji, która odbyła się w Warszawie, w Pałacu Staszica, 13 stycznia 2011 r. Przedstawiłem także jego główne tezy na zebraniu pracowników w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, a następnie podczas Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego naszej uczelni 15 lutego 2011 r. Niezależnie od tego dyskusję z wynikami Raportu podejmuję w kwietniowym numerze Forum Akademickiego. Niniejszy tekst należy więc traktować jako część obszerniejszej wypowiedzi, na którą składa się także wspomniany artykuł z FA. Omówienie wyników badań dr Wolszczak- Derlacz i dr inż. Parteki chciałbym poprzedzić dwiema krótkimi uwagami. Stosuję konsekwentnie termin raport, ponieważ takie jest oficjalne nazewnictwo, ale w rzeczywistości mamy do czynienia z typową pracą naukową. Uwaga ta dotyczy zresztą wielu podobnych publikacji, które formalnie zaliczane są do tzw. szarej literatury (oficjalne raporty, sprawozdania), chociaż często zdarza się, że reprezentują przyzwoity poziom naukowy, są recenzowane i cytowane. Kwestia druga dotyczy tytułu opracowania, który pochodzi, jak zdążyłem ustalić, od wydawcy, a nie autorek, a jest mylący, ponieważ przedmiotem badań nie były wyższe szkoły publiczne w Polsce, lecz państwowe uniwersytety i politechniki z Polski i wybranych państw Europy (Austrii, Finlandii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch i Wielkiej Brytanii). Szkoda, że międzynarodowy wymiar badań nie został wyeksponowany, dobrze jednak się stało, że takie porównanie przeprowadzono. Autorki opracowania postawiły sobie za cel weryfikację pięciu następujących tez: 1. Jaka jest zależność efektów badań naukowych od finansowania (poziom i źródła)? 2. Czy zwiększenie obciążenia dydaktycznego przekłada się na pogorszenie wyników badawczych? 3. Czy koncentracja środków w dużych uczelniach jest związana ze zwiększoną produktywnością badawczą? 4. Czy interdyscyplinarność uczelni jest związana ze wzrostem produktywności badawczej? 5. W jakim zakresie rok założenia i lokalizacja uczelni wpływają na wyniki badawcze? Pytania powyższe należy uznać za merytoryczne i relewantne, mimo iż z pozoru odpowiedź na niektóre z nich wydaje się łatwa do przewidzenia. Poniżej streszczę wyniki uzyskane przez autorki, wskazując jednak na wstępie, dlaczego wysoko oceniam ich wartość poznawczą, a zapoznanie się z treścią Raportu uznaję za celowe. Za znaczący element uważam innowacyjność metodologiczną Raportu, polegającą na połączeniu narzędzi ekonometrii (klasyczna funkcja produkcji) i bibliometrii, jednak z wyraźnym akcentem na pierwszy, czyli ekonomiczny człon zestawienia. Chociaż nie jest prawdą, jak to sugerują w części wstępnej autorki, że brakuje w Polsce opracowań ilościowych z zakresu naukometrii. Można bowiem podać wiele przykładów takich publikacji, nie wyłączając tych, których autorem jest piszący te słowa**. Nie powstawały prace traktujące uczelnię wyższą na równi z przedsiębiorstwem konsumującym środki (tutaj głównie publiczne) i wytwarzającym określone dobra. Porównanie takie nie powinno być uważane za degradujące dla systemu akademickiego chodzi w nim raczej o to, by ów produkt w należyty sposób zdefiniować i, w miarę możliwości, poddać ilościowej parametryzacji, oddzielając to, co mierzalne (przede wszystkim liczby publikacji, cytowań, patentów, wdrożeń oraz pozycje w niezależnych rankingach) od nie mniej ważnych, chociaż niemierzalnych efektów o charakterze wychowawczym, wartościoi kulturotwórczym, widocznych w długich odcinkach czasu. raport Równie istotne dla podniesienia jakości Raportu było pozyskanie danych o finansowaniu uczelni wyższych, liczbie doktorantów, studentów i produkcyjności publikacyjnej z wymienionych wyżej państw europejskich. Dzięki temu analogiczne wartości obliczane dla uczelni polskich nabrały pełniejszego znaczenia. Metoda porównawcza i rankingi nie są czymś nowym w polskiej naukometrii, jednak w tym wypadku udało się połączyć dane stricte bibliometryczne, traktowane jako miara produktywności, z czynnikami stricte ekonomicznymi. Uważam to za krok w dobrym kierunku, ponieważ stawianie polskim naukowcom za wzór osiągnięć nauki światowej najczęściej ogranicza się do prawej strony równania produkcji, czyli tego, co jest przez nasze środowisko wytwarzane, podczas gdy milczeniem pomija się nakłady na naukę, generujące tak ochoczo krytykowane wyniki. Faktycznie liczby publikacji i cytowań polskich autorów w tzw. renomowanych czasopismach są nominalnie niższe od średniej europejskiej i amerykańskiej, jednak biorąc pod uwagę nakłady, czyli urealniając wyniki, prezentują się dobrze. Trywializując te rozważania, można powiedzieć: jakie warunki i płaca, taka praca. Autorki zresztą wielokrotnie wspominają o tym, że polski naukowiec zarabia kilkakrotnie mniej od swojego zachodniego kolegi, jest przy tym obciążony większą liczbą godzin dydaktycznych. Autorki nie ustrzegły się kilku błędów, spośród których zwrócę uwagę na dwa najbardziej istotne. Po pierwsze porównywano uczelnie, czyli twory bardzo heterogeniczne, podczas gdy charakter, tradycje, sposoby publikowania i cytowania w różnych dyscyplinach nauki są różne. Można łatwo wykazać, że wartość publikacji z zakresu dyscyplin humanistycznych i społecznych w bazie Instytutu Thomsona jest wielokrotnie wyższa niż wartość publikacji technicznej lub biomedycznej, ponieważ lista dostępnych tytułów humanistycznych i społecznych jest o wiele krótsza, a ponadto autorzy w tych dyscyplinach sięgają częściej do druków zwartych i starszych publikacji. W sposób wiarygodny porównywać więc można nie uczelnie, ale poszczególne dyscypliny. Dlatego uśrednione poziomy cytowań czy liczby artykułów z zakresu, powiedzmy, prawa, historii, fizyki i biotechnologii są mylące. Drugą kwestią jest pominięcie takich miar produktywności, jak cytowania, patenty i wdrożenia. Szczególnie wdrożenia są wrażliwym obszarem analiz, ponieważ w Polsce praktycznie doszło już do przejęcia znacznej części Przegląd Uniwersytecki nr 3/

6 raport systemu bankowego, handlu, usług i przemysłu przez inwestorów zagranicznych, korzystających z własnej, a nie lokalnej myśli technicznej. Można więc poważnie zastanawiać się, komu i po co ma służyć polska nauka. Te rozważania pozostawiam jednak na inną okazję, ponieważ nie dotyczą one bezpośrednio omawianego tutaj Raportu. Odnosząc się do postawionych wcześniej pytań, uzyskane odpowiedzi można podsumować następująco. 1. Jaka jest zależność efektów badań naukowych od finansowania (poziom i źródła)? Jak można się było spodziewać, wpływ finansów na badania jest znaczący. Na podstawie danych za lata autorki wskazują, że podniesienie nakładów o 10% mogłoby zwiększyć publikowalność nawet o 40%. Aby uzmysłowić sobie znaczenie finansów dla produktywności nauki, warto sięgnąć do ostatniego Aneksu (Produktywność..., Tab. A.2 A.5), gdzie znalazły się równania regresji obliczone równolegle dla systemu polskiego i zachodnioeuropejskiego (oraz niemniej wartościowe tablice korelacji cząstkowych). Różnica wartości współczynnika przy zmiennej wyjaśniającej, reprezentującej nakłady dla systemu polskiego i zachodniego, jest ogromna (ibid., Tab. A.4 i A.5, kolumna 1). Wartość ta spada jedynie po uwzględnieniu innych czynników, takich Tabela 11. Uniwersytety publiczne w Polsce dane podstawowe jak na przykład obciążenie dydaktyczne (ibid., kolumna 2). Można dodać, że efektem niskich nakładów jest konieczność przeznaczania znacznego odsetka środków budżetowych na finansowanie procesu dydaktycznego. Stanowi to swoisty syndrom biedy, analogiczny do sytuacji społeczeństwa, które nie może rozwijać się poprawnie i inwestować w wartości wyższe, ponieważ 90% środków musi przeznaczać na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb. Dlatego trudno mi zaakceptować wniosek, zgodnie z którym znaczącą determinantą produktywności naukowej okazało się źródło pochodzenia środków. Autorki piszą mianowicie: [...] im większa proporcja środków pochodzących ze źródeł publicznych, tym niższa efektywność badawcza. Wynik ten sugeruje, że finanse publiczne wykorzystywane są o wiele mniej efektywnie, niż te pochodzące ze źródeł trzecich (prywatnych) (ibid., s. 88). Jest to prawdą tylko w odniesieniu do systemu zapewniającego normalne funkcjonowanie uczelni. Natomiast w systemie stałego niedoboru środków inwestycyjnych, przeciążenia dydaktycznego i bardzo niskich dochodów sięganie do tego argumentu nie jest słuszne. Autorki stwierdzają: Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii środki publiczne pokrywają jedynie około 40% finansowych potrzeb uczelni (w Polsce ponad 70%), a efekty badawcze są o wiele bardziej konkurencyjne (co jest widoczne choćby w liczbie publikacji autorstwa badaczy brytyjskich) (passim). Tak jest w istocie, jednak całkowita pula nakładów jest inna w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Owe 40% najprawdopodobniej zaspokaja więc potrzeby dydaktyczne wynikające ze statutowych obowiązków uczelni, podczas gdy nasze 70% (w bezwzględnych liczbach kwota znacznie niższa) na to nie wystarcza. Porównanie to jest tym bardziej problematyczne, że efektywność nauki brytyjskiej jest sztucznie zawyżona dzięki bonusowi językowemu (wszyscy staramy się pisać w językach kongresowych, ale ich rodzimym użytkownikom przychodzi to łatwiej). Dopiero od pewnego poziomu stabilności finansowej, kiedy znika egzystencjalna presja na poszukiwanie drugiego źródła dochodów, można mówić o normalnej stymulacji środkami grantowymi, przyznawanymi w drodze konkursów. 2. Czy zwiększenie obciążenia dydaktycznego przekłada się na pogorszenie wyników badawczych? W tym wypadku odpowiedź jest także łatwa do przewidzenia, co więcej systemy polski i zachodni są całkowicie zgodne. Dydaktyka nie jest komplementarna wo- Nazwa Publikacje 1 na NA (2008) Artykuły 2 na NA (2008) Łączna liczba studentów (2007) Stosunek liczby studentów do NA (2007) Relacja liczby NA do ogółu zatrudnionych (2007) Przychody na pracownika w EUR(PSN) (2007) Udział przychodów ze źródeł publicznych do łącznych przychodów w % (2007) Uniwersytet Szczeciński 0,04 0, ,6 0, ,1 92,9 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 0,06 0, ,2 0, ,4 94,9 w Bydgoszczy Uniwersytet Rzeszowski 0,09 0, ,5 0, ,7 96,5 Uniwersytet Zielonogórski 0,10 0, ,8 0, ,7 91,4 Uniwersytet w Białymstoku 0,11 0, ,9 0, ,0 91,4 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 0,11 0, ,3 0, ,9 85,6 w Olsztynie Uniwersytet Opolski 0,14 0, ,6 0, ,2 92,4 Uniwersytet Łódzki 0,14 0, ,2 0, ,3 91,3 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 0,20 0, ,9 0, ,9 89,6 w Lublinie Uniwersytet Gdański 0,21 0, ,5 0, ,1 89,6 Uniwersytet Śląski w Katowicach 0,23 0, ,9 0, ,9 91,9 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 0,26 0, ,9 0, ,1 84,6 w Poznaniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika 0,28 0, ,5 0, ,8 65,3 w Toruniu Uniwersytet Warszawski 0,29 0, ,4 0, ,1 78,3 Uniwersytet Wrocławski 0,33 0, ,7 0, ,4 88,6 Uniwersytet Jagielloński 0,54 0, ,0 0, ,4 61,3 w Krakowie Średnia dla uniwersytetów 0,19 0, ,7 0, ,5 65,1 86,6 Uwagi: Uczelnie uszeregowane według rosnącej liczby publikacji na NA w 2008r. 1. Wszystkie publikacje (artykuły, publikacje pokonferencyjne, recenzje książek itp.) w ISI Web of Science 2. Artykuły naukowe w ISI Web of Science. Źródło: opracowanie własne Przychody dydaktyczne w łącznych przychodach w % (2007) 4. Przegląd Uniwersytecki nr 3/2011

7 raport Tabela 12. Wyższe publiczne uczelnie techniczne w Polsce dane podstawowe Nazwa Publikacje 1 na NA (2008) Artykuły 2 na NA (2008) Łączna liczba studentów (2007) Stosunek liczby studentów do NA (2007) Relacja liczby NA do ogółu zatrudnionych (2007) Przychody na pracownika w EUR(PSN) (2007) Udział przychodów ze źródeł publicznych do łącznych przychodów w % (2007) Akademia Techn.-Humanist. 0,01 0, ,9 0, ,5 87,3 w Bielsku Białej Politechnika Radomska 0,06 0, ,6 0, ,2 93,5 Politechnika Świętokrzyska 0,14 0, ,3 0, ,4 99,6 w Kielcach Politechnika Krakowska 0,14 0, ,8 0, ,0 74,9 Politechnika Koszalińska 0,15 0, ,3 0,58 b.d. b.d. b.d. Politechnika Częstochowska 0,22 0, ,0 0, ,2 83,2 Politechnika Opolska 0,23 0, ,9 0, ,8 91,9 Politechnika Lubelska 0, ,4 0, ,8 84,8 Politechnika Białostocka 0,24 0, ,2 0, ,1 89,6 Politechnika Śląska w Gliwicach 0,25 0, ,3 0, ,5 73,7 Politechnika Rzeszowska 0,28 0, ,7 0, ,7 84,0 Politechnika Poznańska 0,38 0, ,2 0, ,3 75,3 Politechnika Łódzka 0,38 0, ,7 0, ,3 69,4 Politechnika Warszawska 0,44 0, ,8 0, ,1 69,6 Akademia Górniczo-Hutnicza 0,47 0, ,4 0, ,2 65,2 w Krakowie Politechnika Szczecińska 0,47 0, ,1 0, ,6 80,7 Politechnika Gdańska 0,53 0, ,6 0, ,7 66,9 Politechnika Wrocławska 0,54 0, ,1 0, ,8 73,9 Średnia dla politechnik 0,29 0, ,5 0, ,1 80,2 Uwagi: Uczelnie uszeregowane według rosnącej liczby publikacji na NA w 2008r. 1. Wszystkie publikacje (artykuły, publikacje pokonferencyjne, recenzje książek itp.) w ISI Web of Science. 2. Artykuły naukowe w ISI Web of Science. Źródło: opracowanie własne Przychody dydaktyczne w łącznych przychodach w % (2007) bec badań, lecz konkurencyjna: im więcej uczymy, tym słabsza jest produktywność naukowa. Autorki wykazują, że zmniejszenie obciążenia dydaktycznego o 10% może średnio przełożyć się na wzrost efektywności badawczej o 8 16%. Uważam jednak (chociaż to opinia, która nie była przedmiotem weryfikacji), że zależność ta nie ma charakteru uniwersalnego, tzn. nie działa przy niskich poziomach pensum dydaktycznego. Innymi słowy, nauczanie w rozsądnym wymiarze (tak liczby studentów, jak i zróżnicowania przedmiotów) przestaje obniżać produktywność naukową. 3. Czy koncentracja środków w dużych uczelniach jest związana ze zwiększoną produktywnością badawczą? Autorki wykazały, że większe uczelnie są efektywniejsze pod względem liczby publikacji w renomowanych czasopismach. Tłumaczą to istnieniem efektu skali, czyli synergii działań naukowych i organizacyjnych, która wsparta jest lepszym finansowaniem dydaktyki (większa liczba studentów). Zbadano także zależność struktury kadry i efektów publikacyjnych. Obserwuje się tutaj w systemie polskim i zachodnioeuropejskim pozytywną korelację (im więcej doktorantów czy profesorów, tym lepsze wyniki). Jednak w odniesieniu do grupy profesorskiej autorki wykazują, że zależność w Polsce jest kilkakrotnie słabsza niż w uczelniach zachodnich. Oznacza to, że przyrost liczby publikacji, wynikający ze zwiększenia liczby profesorów, będzie w uczelni polskiej o wiele niższy niż w uczelni zachodniej. Autorki tłumaczą to spowolnieniem zawodowym tej grupy po osiągnięciu stabilizacji zatrudnienia. Mam w tej kwestii inne zdanie, któremu dałem wyraz podczas prezentacji na Kolegium Rektorsko-Dziekańskim, a także w tekście zamieszczonym w kwietniowym Forum Akademickim (tam odsyłam zainteresowanych czytelników). 4. Czy interdyscyplinarność uczelni jest związana ze wzrostem produktywności badawczej? Punkt ten jest szczególnie ciekawy w kontekście procesów integracji instytucji akademickich Wrocławia i Dolnego Śląska. Autorki Raportu wykazały mianowicie silną zależność interdyscyplinarności i produktywności naukowej w polskich i europejskich uczelniach. Wprawdzie, jak twierdzą, może to być wynik wewnętrznej korelacji zmiennych wielkości uczelni i liczby wydziałów (im większa uczelnia, tym więcej wydziałów), jednak pozytywny efekt synergii przy większej różnorodności jest wyraźnie widoczny, co sugeruje, iż fuzja wybranych szkół w dolnośląskiej przestrzeni edukacyjnej i naukowej byłaby zjawiskiem korzystnym. Szczególnie widoczne jest to w rankingu średniej publikowalności na pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kolejnych uniwersytetów (por. Tabela X). Jagiellonka odbiega od reszty w sposób tak znaczący, ponieważ włączyła w swoje struktury dawną Akademię Medyczną. Otóż w systemach ewaluacji (czyli w praktyce w bazach Instytutu Thomsona) publikacje i cytowania z dyscyplin (bio)medycznych i farmacji mają znaczny udział. Połączenie Uniwersytetu Wrocławskiego z uczelnią medyczną (w grę wchodzi tylko wrocławska Akademia Medyczna) dałoby więc bardzo silną naukowo jednostkę. 5. W jakim zakresie rok założenia i lokalizacja uczelni wpływają na wyniki badawcze? Raport wskazuje silną współzależność tych zmiennych z produktywnością naukową w Polsce oraz słabszą w Europie Zachodniej. Silne polskie uczelnie znaleźć można praktycznie tylko w wielkich miastach. Zwykle są to jednocześnie szkoły o długiej tradycji co prawdopodobnie ma wpływ na ich wiarygodność, a zarazem instytucjonalne doświadczenie w zdobywaniu środków. Z kolei system funkcjonujący w Europie Zachodniej jest bardziej zdecentralizowany, tak więc do- Przegląd Uniwersytecki nr 3/

8 raport agencja naukowa skonałe szkoły znaleźć można również w małych lokalizacjach. Niezależnie od weryfikacji postawionych tez warto zwrócić uwagę na pozycję uczelni wrocławskich w zestawieniu polskich szkół publicznych, zamieszczonym w Raporcie w Tabelach 11 i 12, przytoczonym w niniejszym artykule. Pod względem liczby prestiżowych publikacji na pracownika w roku 2008 Uniwersytet Wrocławski uplasował się na wysokiej, drugiej pozycji, przegrywając jedynie z Uniwersytetem Jagiellońskim (wśród szkół technicznych najwyższą pozycję w Polsce zajęła Politechnika Wrocławska). Tak dobra pozycja naszej uczelni oraz fakt, iż znacząco lepszy wynik uzyskała jedynie Jagiellonka, powinny być dla kadry Uniwersytetu Wrocławskiego powodem do dumy. Sukces ten jest tym ważniejszy, że pojawił się podczas dyskusji prasowej na temat jakoby szczególnych patologii życia akademickiego naszej uczelni dyskusji przekraczającej chwilami granice elementarnej przyzwoitości i, co u naukowca niewybaczalne, zdrowego rozsądku. Chociaż trudno podsumować cały Raport w jednym akapicie, kilka, jak sądzę bezdyskusyjnych spostrzeżeń, nasuwa się już teraz. Po pierwsze procesy parametryzacji nauki są wbudowane w system publicznego finansowania i należy raczej współpracować w tej dziedzinie z organami sprawującymi nadzór nad uczelnią, a nie kontestować je. Autorki Raportu zwróciły uwagę na zły stan systemów informacji publicznej w tym zakresie, czyli brak baz danych zawierających dane o publikacjach, nakładach i wydatkach publicznych instytucji akademickich itp., gdzie na kliknięcie można byłoby policzyć na przykład średnią cenę jednej publikacji, liczbę publikacji lub cytowań na pracownika jednostki itp. Stworzenie takiego systemu wydaje się więc celowe i potrzebne, tym bardziej że potrzebne dane istnieją już w rozproszonych i nieskomunikowanych ze sobą bazach. Podczas spotkań w Warszawie i później we Wrocławiu zaproponowałem, że celowe byłoby stworzenie polskiego indeksu cytowań, opartego na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Trudno bowiem oceniać dorobek nauk społecznych i całej praktycznie humanistyki polskiej tylko na podstawie danych z Instytutu Thomsona. Znaczna część tych publikacji adresowana jest do odbiorcy polskojęzycznego i dobrze spełnia swe funkcje w tym obiegu. Krajowy indeks cytowań pomógłby w ewaluacji jednostek i czasopism, wskazałby też publikacje wydane za publiczne pieniądze, ale nigdy niecytowane. Sugerowałem także, że najlepszym miejscem, w którym taka instytucja mogłaby funkcjonować, jest Ośrodek Przetwarzania Informacji MNiSW. Jednak podstawową konkluzją, jaka płynie z analizy wyników Raportu, jest podkreślenie bardzo niskiego poziomu finansowania polskiej nauki. Praktycznie wszystkie wskaźniki mówią o tym, że słaba pozycja publikacyjna rodzimych uczelni i ich pracowników jest silnie skorelowana z niskimi nakładami. O ile przeciętna cena polskiej publikacji w renomowanym czasopiśmie (całość nakładów na naukę dzielona przez liczbę publikacji) wynosi około sześćdziesięciu tysięcy euro, o tyle w gospodarkach wysoko rozwiniętych jest ona około pięciokrotnie wyższa (czyli nakład na publikację w renomowanym czasopiśmie sięga nawet pół miliona euro). Taki jest właśnie koszt społeczeństwa wiedzy. Polskie władze po 1989 roku nadal nie chcą tego przyjąć do wiadomości, wierząc naiwnie, że 0,6% budżetu wystarczy, aby osiągnąć poziom, do którego inne państwa doszły po wielu latach inwestycji w naukę na poziomie 3 7% środków budżetowych. Gdyby tak się stało, mielibyśmy nowy cud tym razem na Wisłą, Odrą i Wartą. Adam Pawłowski * Wersje elektroniczne Raportu w językach polskim i angielskim dostępne są pod adresem **Adam Pawłowski (2009), Próba oceny naukowego potencjału Wrocławia i Dolnego Śląska. Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Politechnika Wrocławska, oraz Konkurencyjność szkolnictwa akademickiego we Wrocławiu na polskim i europejskim rynku edukacyjnym. Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Politechnika Wrocławska (2010). Narodowe Centrum Nauki otwarte P odczas uroczystego otwarcia Narodowego Centrum Nauki, 4 marca w Krakowie, nominację na dyrektora tej agendy odebrał z rąk minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Andrzej Jajszczyk z Katedry Telekomunikacji krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Prof. Jajszczyk jest absolwentem Politechniki Poznańskiej. Autor siedmiu książek, ponad 260 artykułów naukowych, 19 patentów. Kieruje polskimi zespołami w projektach badawczych Unii Europejskiej. Jest ekspertem Komisji Europejskiej w telekomunikacji. Był konsultantem producentów, operatorów i agencji rządowych w Polsce, Australii, Kanadzie, Francji, Indiach, Niemczech i USA. Współpracował z uniwersytetami na całym świecie. Jest laureatem nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Narodowe Centrum Nauki będzie pracować pod wybraną już radą 24 naukowców (przewodniczy jej prof. Michał Karoński, matematyk z poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza). W radzie jest prof. Henryk Kozłowski, chemik z naszej uczelni, jedyny uczony z Dolnego Śląska. Centrum rozpoczęło działalność na tysiącu metrów kwadratowych powierzchni budynku przy ul. Królewskiej (27 skomputeryzowanych pomieszczeń, dwie sale konferencyjne), ale będzie się jeszcze rozrastało. W tym roku centrum dysponuje budżetem ponad 300 mln zł. W roku 2014 ma on przekroczyć miliard. Wnioski o granty na badania młodzi naukowcy mogą składać od 15 marca (szczegóły na stronie Będą je oceniać zespoły ekspertów, w których zasiądą również uczeni z zagranicy. Stąd wymóg, by były pisane przynajmniej częściowo w dwóch językach. Narodowe Centrum Nauki to jeden z filarów reformy ministerstwa. Niezależna od polityków i administracji centralnej agencja decydować będzie o przyznawaniu milionów złotych na badania naukowe w całej Polsce. (kad) 6. Przegląd Uniwersytecki nr 3/2011

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna analiza porównawcza Joanna Wolszczak-Derlacz Aleksandra Parteka Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna

Bardziej szczegółowo

Rozpoczyna się rekrutacja na studia

Rozpoczyna się rekrutacja na studia www. glos.umk.pl W numerze Rozpoczyna się rekrutacja na studia System Internetowej Rejestracji Kandydatów zostanie uruchomiony 23 kwietnia. Maturzyści będą mieć do wyboru 82 kierunki na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Wydawca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rada Redakcyjna prof. Janusz W. Adamowski przewodniczący Anna Czerniszewska prof. Marcin Kamiński Dorota Maciejko prof. Ryszard Nycz Małgorzata Szelachowska

Bardziej szczegółowo

G A Z E T A U N I W E R S Y T E C K A. s p o ł e c z n o ś c i a k a d e m i c k i e j u n i w e r s y t e t u g d a ń s k i e g o

G A Z E T A U N I W E R S Y T E C K A. s p o ł e c z n o ś c i a k a d e m i c k i e j u n i w e r s y t e t u g d a ń s k i e g o G A Z E T A U N I W E R S Y T E C K A s p o ł e c z n o ś c i a k a d e m i c k i e j u n i w e r s y t e t u g d a ń s k i e g o ISSN 1689-4723 Nr 3 (142) Kwiecień-Czerwiec 2014 Trzymajmy się morza! ŚWIĘTO

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 4/14 (303), kwiecień 2014

publikacja bezpłatna numer 4/14 (303), kwiecień 2014 publikacja bezpłatna numer 4/14 (303), kwiecień 2014 Biegamy, gramy, świętujemy Początki SGH: 1875 czy 1906? SGH otwarta dla kandydatów W pogoni za iluminacją komplikowanie nauczania ŚWIĘTO SZKOŁY Święto

Bardziej szczegółowo

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH publikacja bezpłatna numer 4/13 (292), kwiecień 2013 Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy W numerze: Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH 20-lecie

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla rozwoju nauki

Dobry klimat dla rozwoju nauki KWARTALNIK 08/13 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu Dobry klimat dla rozwoju nauki PROF. DR HAB. RYSZARD DOMAŃSKI Rektor czasu przełomu PROF. DR HAB. BOHDAN GRUCHMAN WSTĘP 3 Szanowne Czytelniczki,

Bardziej szczegółowo

G a z e t a. U n i W e r s y t e c k a. s p o ł e c z n o ś c i a k a d e m i c k i e j u n i w e r s y t e t u g d a ń s k i e g o

G a z e t a. U n i W e r s y t e c k a. s p o ł e c z n o ś c i a k a d e m i c k i e j u n i w e r s y t e t u g d a ń s k i e g o G a z e t a U n i W e r s y t e c k a s p o ł e c z n o ś c i a k a d e m i c k i e j u n i w e r s y t e t u g d a ń s k i e g o ISSN 1689-4723 Nr 5 (125) Listopad 2011 Jubileusz 30-lecia ACK UG Alternator

Bardziej szczegółowo

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015)

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015) Red. Jarosław Górski e-book, tom 6 (2015) 1 Teraz Polska Promocja tom 6 e-book Publikacja zbiorowa pod redakcją dr. Jarosława Górskiego, zawiera artykuły opracowane na podstawie prac magisterskich nagrodzonych

Bardziej szczegółowo

g a z e t a U N I W e R S Y t e C K a Rekrutacja trwa s p o ł e c z n o ś c i a k a d e m i c k i e j u n i w e r s y t e t u g d a ń s k i e g o

g a z e t a U N I W e R S Y t e C K a Rekrutacja trwa s p o ł e c z n o ś c i a k a d e m i c k i e j u n i w e r s y t e t u g d a ń s k i e g o g a z e t a U N I W e R S Y t e C K a s p o ł e c z n o ś c i a k a d e m i c k i e j u n i w e r s y t e t u g d a ń s k i e g o Rekrutacja trwa Lipiec -Wrzesień 2011 R e g a t Y M e d I ó W o P U C h

Bardziej szczegółowo

Absolwent. na etacie BĄDŹMY OPTYMISTAMI! NOWOŚCI JUBILEUSZOWE UNIWERSYTET WARSZAWSKI NA MORZACH I OCEANACH. nr 1 (67) Marzec 2014 PISMO UCZELNI

Absolwent. na etacie BĄDŹMY OPTYMISTAMI! NOWOŚCI JUBILEUSZOWE UNIWERSYTET WARSZAWSKI NA MORZACH I OCEANACH. nr 1 (67) Marzec 2014 PISMO UCZELNI nr 1 (67) Marzec 2014 PISMO UCZELNI Absolwent na etacie s. 2 12 BĄDŹMY OPTYMISTAMI! 26 NOWOŚCI JUBILEUSZOWE ISSN 1640-2758 33 UNIWERSYTET WARSZAWSKI NA MORZACH I OCEANACH Powrót kwartalnika? Musimy przyznać,

Bardziej szczegółowo

zestawieniu szkół z najlepszymi wynikami na olimpiadach przedmiotowych. Niemal w tym samym czasie, gdy Liceum Akademickie ogłoszone zostało

zestawieniu szkół z najlepszymi wynikami na olimpiadach przedmiotowych. Niemal w tym samym czasie, gdy Liceum Akademickie ogłoszone zostało www. glos.umk.pl W numerze Znów na czele! Liceum Akademickie UMK po raz kolejny zostało uznane za najlepsze liceum w Polsce. Perspektywy opublikowały doroczny Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Wyniki tegorocznej

Bardziej szczegółowo

Przegląd Uniwersytecki

Przegląd Uniwersytecki Przegląd Uniwersytecki 12/2009 PISMO INFORMACYJNE UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Doktoraty h.c. dla naszych profesorów n Biuro Promocji i Informacji n Organizujemy prezentacje Biuro Promocji i Informacji P

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012 BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012 Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX Miesięcznik Społeczno-Kulturalny cena 7 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1426-7667 nr indeksu 323462 PWSZ w Kaliszu Raj naukowców 1 2 3 4 Miesięcznik

Bardziej szczegółowo

KOLOR nr 179 2 czerwiec 2004 3

KOLOR nr 179 2 czerwiec 2004 3 czerwiec 2004 1 KOLOR 2 nr 179 Fot. Marek Młyńczak Ogólnopolskie zjazdy dziekanów Zjazd dziekanów wydziałów mechanicznych Nowy budynek Wydziału Mechanicznego (B-4) to dobry powód, żeby właśnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN. Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r.

Wiadomosci KSN. Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r. Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r. Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Dnia 22 maja miało miejsce ostatnie w bieżącej kadencji,

Bardziej szczegółowo

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech 1(35)2014 ISSN 1428-4014 Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech Strategia gra o wartości i pieniądze Podwójny Jubileusz prof. Tadeusza Janowskiego Konferencja

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo informacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 6 (87) czerwiec 2003 Rok IX ISSN 1425 798X fot. Jerzy Katarzyński Profesor Berthold Beitz, donator UWr., z Małżonką 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

Centrum GEO Politechniki Wrocławskiej

Centrum GEO Politechniki Wrocławskiej kwiecień 2006 1 Centrum GEO Politechniki Wrocławskiej (autorska koncepcja zespołu centralnego) Widok konstrukcji kopuły geodezyjnej Laboratorium 2 Wizualizacja komputerowa przykładowego zespołu obiektów

Bardziej szczegółowo

K i (1 - C) U i ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA

K i (1 - C) U i ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA nr 1 (71) luty 2015 PISMO UCZELNI Du i D p u i Ws S i + Wk K i + Wj = C + (1 - C) J i + Wb B i Dc D p c + Wu U i + Ww W i Skąd się biorą pieniądze na uczelni? s. 9 RZUT WSTECZ ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Z warsztatu badawczego doktoranta

Rozdział 5. Z warsztatu badawczego doktoranta Rozdział 5. Z warsztatu badawczego doktoranta Prawdziwa wiedza to znajomość zależności. Prawdziwa nauka to powiększanie naszej wiedzy o rzeczywistych związkach przyczynowo-skutkowych. BRK Streszczenie

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. SPRAWY UCZELNI Opracowany przez Senacką Komisję Oceniającą regulamin ocen nauczycieli akademickich przyjęty przez Senat PWr

W NUMERZE. SPRAWY UCZELNI Opracowany przez Senacką Komisję Oceniającą regulamin ocen nauczycieli akademickich przyjęty przez Senat PWr lato 2007 1 2 nr 213 W NUMERZE WYDARZENIA Wyprawa po Złoty Indeks. Po raz trzeci zdobyliśmy tytuł najlepszej uczelni technicznej w Polsce Wystawa książek zagranicznych w bibliotece Wydziału Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA

publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA Międzynarodowa konferencja naukowa EuInteg Fot. Maciej Górski OD REDAKCJI SPIS TREŚCI OD REDAKCJI

Bardziej szczegółowo

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ LUTY 2013 NR 2 (180) Stutysięczny absolwent politechniki w Gdańsku Nowe logo naszej uczelni Z życia studentów Tunel pod Martwą Wisłą 2/2013 PISMO

Bardziej szczegółowo

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska indeks NR Politechnika Świętokrzyska 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Kielecki Salon Maturzystów 2013 GALERIA INDEKSU Politechnika Świętokrzyska Odkrywając wolność

Bardziej szczegółowo