Spis treści 4 06 List Prezesa Zarządu Comarch do Akcjonariuszy. Wyniki finansowe 8 11 Wybrane dane finansowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści 4 06 List Prezesa Zarządu Comarch do Akcjonariuszy. Wyniki finansowe 8 11 Wybrane dane finansowe"

Transkrypt

1

2

3

4 Spis treści

5 Spis treści 4 06 List Prezesa Zarządu Comarch do Akcjonariuszy Wyniki finansowe 8 11 Wybrane dane finansowe Struktura sprzedaży Comarch Najważniejsze kontrakty podpisane przez Comarch w 2007 r. 20 Geograficzna struktura sprzedaży Comarch 22 Struktura sprzedaży według odbiorców 23 Struktura sprzedaży według rodzaju Grupa Kapitałowa Comarch Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki Comarch SA 27 Struktura Akcjonariatu 28 Struktura organizacyjna Grupy Comarch 29 Comarch w Polsce i na świecie Pozycja Comarch na rynku IT Najważniejsze nagrody, które otrzymał Comarch w 2007 r. 5 Sektory Comarch Sektor administracja publiczna 40 Sektor finanse i bankowość 42 Sektor małe i średnie przedsiębiorstwa 44 Sektor telekomunikacja 49 Sektor usługi Sytuacja finansowa Grupy Comarch w 2007 r Analiza finansowa Grupy Comarch w 2007 r. 58 Płynność finansowa i wskaźniki wykorzystania majątku Perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej Comarch 59 Technologie, Badania i Rozwój 62 Społeczne zaangażowanie Comarch w 2007 r. 64 Ład korporacyjny w Comarch 68 Opinia niezależnego biegłego rewidenta 71

6 List Prezesa Zarządu Comarch do Akcjonariuszy Kraków, 8 maja 2008 r. Szanowni Akcjonariusze, rok 2007 był dla Grupy Comarch kolejnym okresem szybkiego rozwoju. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 18,2 proc. do 581 milionów zł, zysk operacyjny osiągnął wartość 44 milionów zł, rentowność operacyjna wyniosła 7,6 proc. Dynamicznie rozwija się działalność spółek zależnych Grupy, mają one coraz większy udział w wynikach finansowych wypracowywanych przez Grupę Comarch. 6 W 2007 r. Grupa kontynuowała konsekwentnie realizowaną od kilku lat strategię wzrostu opartą na własnych produktach. Marka Comarch po kilku latach ekspansji zagranicznej jest dobrze rozpoznawana w kraju i na świecie, jest kojarzona z zaawansowanymi technologicznie systemami informatycznymi, wysoką jakością usług i profesjonalnym podejściem do potrzeb klientów. Systemy Comarch obsługują klientów z różnych branż w ponad dwudziestu krajach nie tylko w Europie Środkowej, ale również w Europie Zachodniej, obu Amerykach i na Bliskim Wschodzie. W bieżącym roku Grupa planuje intensyfikację działań marketingowych szczególnie na rynkach Europy Zachodniej, w celu efektywniejszego dotarcia z ofertą nowoczesnych produktów do kolejnych międzynarodowych klientów. Do istotnych kontraktów pozyskanych w minionym roku należą umowa z MSWiA na wykonanie pierwszego etapu budowy systemu epuap, kontrakt na dostawę platformy billingowej Comarch BSS dla bliskowschodniego operatora TeleYemen czy umowa z PZU SA na wdrożenie kompleksowego rozwiązania informatycznego do obsługi ubezpieczeń finansowych. W celu utrzymania długoterminowej przewagi konkurencyjnej Comarch intensywnie inwestował w kapitał ludzki, najnowsze technologie i w nowe innowacyjne produkty. W 2007 r. Grupa Comarch zwiększyła zatrudnienie o 389 pracowników, głównie absolwentów najlepszych uczelni wyższych z całej Polski. Intensywnie rozwijane były centra kompetencyjne w krajowych oddziałach firmy oraz w zagranicznych spółkach zależnych. Nakłady na prace badawczo-rozwojowe przekroczyły 16 proc. przychodów ze sprzedaży, Comarch przeznaczył na nie zarówno środki własne, jak i aktywnie pozyskiwał fundusze europejskie. Dzięki inwestycjom Comarch stale wzmacnia swoją pozycję rynkową wśród przedsiębiorstw z branży informatycznej jako zaawansowana technologicznie firma inżynierska z unikalnym portfolio własnych produktów.

7 Istotnym wydarzeniem w 2007 r. było podjęcie przez Comarch SA decyzji o sprzedaży posiadanego pakietu akcji spółki INTERIA.PL SA. Pozyskane w ten sposób w 2008 r. środki pieniężne zostaną przeznaczone na finansowanie innowacyjnych projektów inwestycyjnych, które pozwolą na dalszą ekspansję firmy w nowych obszarach działalności i na nowych rynkach. Mając na uwadze dynamiczny rozwój działalności, w 2007 r. Comarch kontynuował prace nad rozwojem zaplecza produkcyjnego. Na początku 2007 r. został oddany do użytkowania trzeci budynek produkcyjno-biurowy na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie, trwają prace związane z realizacją kolejnego, czwartego budynku, którego ukończenie nastąpi w bieżącym roku. Zarząd Comarch SA dokłada starań, aby dynamiczny wzrost firmy szedł w parze ze wzrostem produktywności działania, a osiągane wyniki kreowały stabilny wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy. 7 Profesor Janusz Filipiak Prezes Zarządu Comarch SA

8 Wyniki finansowe

9 Grupa Comarch w 2007 r. osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 581 mln zł, czyli o 18,2 proc. więcej w porównaniu z rokiem 2006 (491,6 mln zł). Zysk operacyjny wyniósł 44 mln zł i utrzymał się na poziomie podobnym do tego w poprzednim roku (45,6 mln zł). W konsekwencji rentowność operacyjna w 2007 r. osiągnęła wartość 7,6 proc. i była mniejsza od rentowności operacyjnej osiągniętej w 2006 r. (9,3 proc.). Zmniejszenie rentowności operacyjnej jest głównie efektem inwestycji w kapitał ludzki, które zostały dokonane w 2007 r. i w poprzednich latach. Wciąż odczuwalna jest także presja na wzrost wynagrodzeń w branży IT. Na dzień 31 grudnia 2007 r. Grupa Comarch zatrudniała osoby, tj. o 389 osób więcej niż na koniec 2006 r. (wzrost o 15,8 proc.). 9 Wartość aktywów Grupy wzrosła w stosunku do 2006 r. o 21 proc., osiągając wartość 558,5 mln zł. Zwyżka ta nastąpiła porównywalnie w odniesieniu do aktywów trwałych (o 18,5 proc.), jak i aktywów obrotowych (wzrost o 23,0 proc.). Wzrost aktywów trwałych (o 37,8 mln zł) jest spowodowany przede wszystkim nakładami na rzeczowy majątek trwały, w tym na kontynuację budowy nowych budynków biurowych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Krakowie w ramach realizacji II i III etapu inwestycji. 15 maja 2007 r. oficjalnie został oddany do użytku nowy budynek biurowy oraz centrum sportowo-rekreacyjne, które jest usytuowane w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Krakowie. W uroczystości otwarcia uczestniczył Jego Eminencja Metropolita Krakowski Arcybiskup Stanisław Dziwisz, Prezydent miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara. Zwyżka poziomu aktywów obrotowych w 2007 r. (o 59,1 mln zł) nastąpiła głównie w rezultacie zmian w wysokości należności handlowych oraz w stanie środków pieniężnych. Wzrost sumy bilansowej po stronie pasywów to w głównej mierze efekt znaczącego wzrostu w 2007 r. kapitałów własnych, spowodowanego wysokim zyskiem netto przypadającym na akcjonariuszy Spółki wypracowanym w roku obrotowym (42,8 mln zł).

10 Kurs akcji Comarch SA w roku Okres najwyższy najniższy I kwartał ,0 191,0 II kwartał ,1 205,5 III kwartał ,6 174,1 IV kwartał ,0 130,0 W dniu 31 grudnia 2007 r. kurs zamknięcia akcji Comarch SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyniósł 182 zł, stanowi to spadek o 4,7 proc. w stosunku do ostatniego kursu zamknięcia akcji Comarch SA w 2006 r., który osiągnął poziom 191 zł.

11 Wybrane dane finansowe Grupa Kapitałowa Comarch rok 2007 w liczbach 581 mln zł Przychody ze sprzedaży 44 mln zł Zysk operacyjny 42,8 mln zł Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki 5,46 zł Zysk na akcję Zatrudnienie Na dzień 31 grudnia 2007 r. (bez pracowników MKS CRACOVIA SSA) Nowe miejsca pracy stworzone przez Comarch w 2007 r.

12 Przychody ze sprzedaży (w tys. pln) 256, , , , , Zysk operacyjny (w tys. pln) 15,374 16,140 27,356 45,551 44, Zysk przed opodatkowaniem (w tys. pln) 12,614 10,325 24,294 54,572 45, Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki (w tys. pln) 9,143 11,372 28,052 52,760 42,

13 Aktywa razem (w tys. pln) 268, , , , , Liczba akcji (w sztukach) 6,726,600 6,852,387 6,955,095 7,518,770 7,960, Zysk na akcję (w zł) Wartość księgowa na akcję (w zł) Zatrudnienie w Comarch (liczba osób) bez pracowników MKS Cracovia SSA

14 Struktura sprzedaży Comarch

15 Najważniejsze kontrakty podpisane przez Comarch w 2007 r. Comarch Asset Management w Quercus TFI SA Comarch zawarł umowę na udzielenie licencji i wdrożenie platformy Comarch Asset Management z Quercus TFI SA. Nowo powstałe Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podjęło decyzję o wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi Comarch od początku swej działalności. Comarch Asset Management zapewni wsparcie procesów, m.in. wyceny funduszy, zarządzania aktywami oraz sprawozdawczości do KNF. Analizowaliśmy opłacalność wprowadzenia profesjonalnego rozwiązania informatycznego w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia codziennej pracy Towarzystwa. Mając pozytywne doświadczenie w wykorzystaniu tego systemu w poprzedniej instytucji, zdecydowaliśmy, że będzie to dobry wybór z rozwiązań systemowych dostępnych na rynku mówi Piotr Płuska, wiceprezes Zarządu Quercus TFI SA. Comarch NonLife Insurance będzie wdrożony w PZU SA Comarch podpisał umowę z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA (PZU SA) na dostarczenie i wdrożenie kompleksowego rozwiązania informatycznego do obsługi ubezpieczeń finansowych. Zawartość umowy obejmuje wdrożenie kompleksowego rozwiązania dedykowanego obszarowi ubezpieczeń finansowych w PZU SA w zakresach związanych ze wsparciem procesu sprzedaży, obsługą wniosków i polis ubezpieczeniowych oraz rozliczeń z kontrahentami. Bardzo ważnym elementem systemu jest funkcjonalność pozwalająca na ocenę ryzyka związanego z zawieranymi umowami oraz monitoring faktur i windykacja należności. Wdrożone rozwiązanie będzie pozwalało na automatyzację procesów sprawozdawczości ubezpieczeniowej oraz raportowanie operacyjne i zarządcze. 15 Comarch zbuduje e-urząd dla Województwa Śląskiego Comarch wdroży w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim elektroniczną platformę Urzędu Wojewódzkiego i Administracji Zespolonej (e-urząd) oraz System Obiegu Dokumentów i Spraw (Solis).Wartość umowy ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim na e-urząd wynosi zł. Projekt ten zostanie sfinansowany z budżetu ŚlUW oraz ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. E-Urząd obejmie swoim zasięgiem Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Bielsku-Białej i Częstochowie oraz Terenowe Delegatury Paszportowe (Bielsko-Biała, Częstochowa, Bytom, Gliwice, Rybnik). Głównym celem implementacji projektu e-urząd w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim jest uproszczenie dopełniania różnych formalności urzędowych, z którego skorzystają mieszkańcy i instytucje. Platforma elektroniczna umożliwi obywatelowi dostęp do składania formularzy (platforma będzie gwarantować nieprzerwany dostęp do zasobów e-urzędu przez siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę). Mieszkańcy województwa śląskiego będą mogli wypełniać formularze elektroniczne, sygnować je podpisem cyfrowym i wysyłać do urzędu bezpośrednio ze strony internetowej. Stan każdej sprawy

16 będzie można monitorować w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowo w ramach wdrożenia systemu obsługi dokumentów i spraw wewnątrz urzędu Comarch skonfiguruje procesy takie, jak Rejestr Pełnomocnictw Wojewody czy Centralna Ewidencja interwencji i postulatów posłów oraz senatorów. Z prawdziwą satysfakcją mam przyjemność poinformować, że Śląski Urząd Wojewódzki rozpoczął wdrażanie projektu elektronicznej platformy oraz przygotowuje się do wprowadzenia systemu obiegu dokumentów i spraw. W niedługiej przyszłości umożliwi to mieszkańcom województwa śląskiego załatwianie całości sprawy urzędowej lub jej części drogą elektroniczną z wykorzystaniem Internetu, a także śledzenie toku realizacji tych spraw. Sfinansowany z unijnych pieniędzy projekt e-urząd gwarantować będzie poprawę jakości i dostępności usług publicznych świadczonych przez Śląski Urząd Wojewódzki mówi wojewoda Tomasz Pietrzykowski. 16 Klub Konesera Alma Market działa z Comarch Loyalty Management Comarch Loyalty Management, jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie i funkcjonalnie systemów do obsługi programów lojalnościowych na świecie, został wdrożony w sieci delikatesów Alma. Zapewni on wsparcie realizacji prestiżowego programu lojalnościowego Klubu Konesera, który skierowany jest do najlepszych klientów sieci. Koncepcja programu lojalnościowego opracowanego przez Alma Market jest zdecydowanie bardziej wyrafinowana niż w przypadku innych rozwiązań proponowanych obecnie na rynku mówi Ivo Makówka, dyrektor marketingu Alma Market SA. Koncentrujemy się na bardzo wymagającej grupie docelowej, zatem zestaw narzędzi wykorzystanych do stworzenia tego rozwiązania musi spełniać najwyższe standardy. Zainteresowanie członkostwem w Klubie Konesera już teraz jest bardzo duże i liczymy, że wkrótce, bazując na stworzonej bazie danych dotyczących naszych klientów, będziemy mogli wykorzystać pełne spektrum możliwości, jakie oferuje system wdrożony w sieci delikatesów Alma. Alma Market SA to sieć delikatesów oferujących najbogatszy asortyment produktów spożywczych, sprowadzanych, często na wyłączność, z całego świata. Alma Market SA stawia na dialog i opiekę nad najcenniejszymi klientami. Klub Konesera program lojalnościowy oparty na systemie Comarch Loyalty Management, zapewniający obsługę na powyższych zasadach, przyczyni się bez wątpienia do umocnienia pozycji rynkowej sieci. Comarch wdroży platformę bilingową w TeleYemen Comarch podpisał umowę z TeleYemen Yemen International Telecommunications z siedzibą w Sana a w Jemenie na sprzedaż licencji i wdrożenie modułów platformy bilingowej Comarch BSS. Wartość kontraktu Comarch z TeleYemen wynosi około 2 mln $. Wdrażane przez Comarch w TeleYemen rozwiązanie obejmuje większość modułów platformy Comarch BSS: Billing System, Customer Management, Billing Mediation, InterPartner Billing, Service Provisioning, CashDesk, 3Art i SelfCare. Rozwiązanie Comarch stanowi istotny element strategii rozwoju TeleYemen przyjętej przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki, zakładającej dynamiczny rozwój bazy klientów, rozpoczęcie świadczenia nowoczesnych, konwergentnych usług teleinformatycznych oraz przygotowanie

17 firmy do nadchodzącej deregulacji jemeńskiego rynku telekomunikacyjnego. Podpisany kontrakt, obok dotychczas prowadzonych projektów w Jemenie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, stanowi kolejny krok w umacnianiu pozycji Comarch na Bliskim Wschodzie, regionie przeżywającym obecnie okres wysokiego popytu na zaawansowane usługi i systemy informatyczne. TeleYemen jest wiodącym operatorem telekomunikacyjnym w Jemenie, świadczącym usługi data / voice gateway na rynku międzynarodowym, jak również usługi ISP. TeleYemen jest także narodowym operatorem w Jemenie. Comarch wprowadza innowacyjne rozwiązania IT w Carlsbergu Polska Carlsberg Polska wprowadził innowacyjną formułę sprzedaży i jako pierwszy na polskim rynku FMCG zdecydował się na zmianę polityki współpracy z dystrybutorami z systemu exfactory na formułę odsprzedażową. Zaimplementowane w Carlsberg Polska rozwiązanie ECOD Dystrybucja produkcji Comarch umożliwia bezpośrednią, elektroniczną komunikację z parterami handlowymi na terenie całego kraju. W ciągu 8 miesięcy głównej fazy wdrożenia zrealizowaliśmy blisko 350 połączeń. Narzucenie tak ogromnego tempa realizacji przedsięwzięcia stało się możliwe między innymi dzięki temu, że dystrybutorzy z łatwością dostrzegali korzyści, z jakimi wiąże się dla nich podłączenie do platformy. Tym bardziej że obsługa systemu wymaga od dystrybutora minimalnego wysiłku. System wysyła i dostarcza informacje automatycznie, ale przy pełnej kontroli po stronie dystrybutora. Niewątpliwie znaczący wpływ na wysokie tempo realizacji miał wybór firmy Comarch jako partnera do realizacji usługi wdrożenia mówi Agata Serwin, menedżer ds. rozwoju obsługi klientów i logistyki, Carlsberg Polska. 17 Comarch Asset Management na Ukrainie Comarch zawarł umowę z ukraińską firmą KINTO na wdrożenie systemu do zarządzania aktywami Comarch Asset Management. kinto to wiodąca grupa finansowa na Ukrainie, świadcząca usługi pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi oraz zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Projekt wdrożenia obejmuje kluczowe obszary działalności grupy kinto aktywność operacyjną w zakresie pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi (broker) oraz usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi (asset management). System zapewni automatyzację procesu inwestycyjnego i transakcyjnego, integrację księgowości oraz realizację obowiązków sprawozdawczych ukraińskim organom nadzoru. Ważnym elementem wdrożenia będzie integracja systemu z elektroniczną giełdą papierów wartościowych pfts. Poszukiwaliśmy kompleksowego rozwiązania, które będzie wspierało szybki rozwój naszego biznesu, szczególnie w zakresie zarządzania aktywami. Ważnym celem wdrożenia systemu Comarch jest również wsparcie efektywnej organizacji naszych procesów wewnętrznych mówi Sergey Veremijenko, dyrektor wykonawczy firmy kinto. Zarządzający rynkiem produktów inwestycyjnych na Ukrainie przyglądają się uważnie sukcesom zachodniego sąsiada. Chcemy opierać się na sprawdzonym rozwiązaniu dodaje.

18 Dzięki bogatemu doświadczeniu nabytemu na krajowym oraz zagranicznym rynku Comarch mógł zaoferować w pełni dojrzały produkt, który wspomaga zarządzanie w wielu firmach ubezpieczeniowych, asset management oraz funduszach emerytalnych w Polsce i w Rosji. kinto jest najstarszym, uznanym liderem ukraińskiego rynku inwestycyjnego. Firma powstała w 1992 r. i od tego czasu aktywnie uczestniczy w rozwoju rynku usług finansowych. Obecnie firma zarządza 9 funduszami inwestycyjnymi i 5 emerytalnymi. Comarch zbuduje e-puap Comarch podpisał umowę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonanie pierwszego etapu budowy systemu informatycznego e-puap Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Wartość podpisanego kontraktu wynosi ok. 13,77 mln zł brutto. Projekt e-puap jest głównym przedsięwzięciem przewidzianym w Planie Informatyzacji Państwa na lata System e-puap wpisuje się w działania Comarch w zakresie projektów e-government, dzięki którym możliwa będzie realizacja centralnych i regionalnych usług publicznych wymagających dostępu do rejestrów centralnych. Specjalizujemy się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji nowoczesnych systemów informatycznych e-government dla administracji publicznej, w tym projektów pod klucz. Platforma e-puap ułatwi i uprości komunikację osób fizycznych i prawnych z instytucjami administracji publicznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu polski obywatel będzie mógł załatwić sprawy w urzędzie w jednym miejscu, bez konieczności biegania po różnych oddziałach czy pokojach mówi prof. Janusz Filipiak, Prezes Comarch. Rezultatem projektu e-puap będzie stworzenie platformy, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług) instytucje publiczne udostępnią opcje oparte na elektronicznych kanałach komunikacji poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie. Uruchomiona platforma będzie umożliwiała w przyszłości definiowanie kolejnych procesów obsługi obywatela i przedsiębiorstw, tworzenie kanałów dostępu do poszczególnych systemów administracji publicznej, zarówno centralnej, jak i samorządowej, oraz rozszerzenie zestawu usług publicznych świadczonych elektronicznie. Comarch dla Ministerstwa Finansów Comarch zawarł umowę na dostarczenie sprzętu komputerowego i świadczenie usług dla warstwy centralnej systemu poltax. Umowa dla Ministerstwa Finansów realizowana jest w ramach projektu e-deklaracje, który dotyczy elektronicznego rozliczania podatków i zapewni kanał komunikacji oraz świadczenia usług dla przedsiębiorców przez Internet. W ramach umowy zostanie dostarczona infrastruktura sprzętowa klasy enterprise, obejmująca: klaster serwerów bazodanowych, system składowania danych oraz system do archiwizacji danych. Dostarczana infrastruktura w całości oparta jest na technologii ibm i stanowi warstwę centralną dla systemu poltax w Ministerstwie Finansów. Wartość brutto kontraktu z Ministerstwem Finansów to 27,596 mln zł. Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług

19 im towarzyszących ma zostać zrealizowana w ciągu trzech miesięcy. Comarch będzie świadczył usługi związane z obsługą systemu i sprzętu przez 3 lata od momentu zakończenia dostaw. Misją projektu e-deklaracje jest udoskonalenie obsługi przedsiębiorców poprzez sprawną komunikację między firmą a urzędem. Uruchomienie warstwy centralnej systemu POLTAX przez Comarch, polski koncern IT, będzie stanowiło znaczący wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości mówi prof. Janusz Filipiak, Prezes Comarch. Oprogramowanie Comarch Asset Management będzie wdrożone w Union Investment TFI SA Comarch zawarł z firmą Union Investment TFI SA umowę na wdrożenie systemu Comarch Asset Management do wspomagania zarządzania aktywami. Union Investment TFI SA to jedno z wiodących towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, z aktywami w zarządzaniu o wartości ponad 4 mld zł. Wdrożenie jednolitego systemu wspomagającego proces zarządzania aktywami pozwoli na automatyzację powtarzalnych procesów operacyjnych, co pozwoli nam jeszcze bardziej skoncentrować się na merytorycznej obsłudze klientów wyjaśnia Zbigniew Jakubowski, wiceprezes Zarządu Union Investment TFI SA. Dzięki systemowi Comarch będziemy mogli zautomatyzować takie procesy, jak generowanie i składanie zleceń transakcyjnych dotyczących poszczególnych papierów wartościowych, usprawnić zarządzanie ryzykiem, a także część rozliczeniową i księgową. Dodatkowym atutem systemu jest możliwość automatycznego generowania raportów zgodnie ze standardami Gold GIPS, co ma niebagatelne znaczenie przy obsłudze klientów instytucjonalnych podkreśla Zbigniew Jakubowski. 19 Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA istnieje od 1995 r. (początkowo pod marką Korona TFI SA). Zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi, świadczy usługi asset management oraz doradztwa finansowego. Jest częścią Grupy Union Investment, działającej od 1956 r. Właścicielem 100 proc. firmy jest europejska spółka inwestycyjna Union Asset Management Holding AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Pierwsze wdrożenie polskiego systemu ERP w USA Spółka Krak Imports Inc. z siedzibą w Bensenville koło Chicago podpisała zamówienie na zakup zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch cdn xl. Krak Imports Inc. jest jednym z największych importerów produktów spożywczych z Europy do usa. To pierwszy klient na terytorium usa, który zdecydował się zmodernizować posiadane przez siebie oprogramowanie i zakupić anglojęzyczną wersję systemu klasy erp cdn xl. W Krak Imports Inc. trwa obecnie wdrożenie systemu Comarch cdn xl w zakresie: sprzedaży, zakupów, importu, gospodarki magazynowej, a także księgowości i zamówień internetowych. Za pomocą zintegrowanego systemu cdn xl w Krak Imports Inc. obsługiwane będą procesy oraz obrót importowanych towarów, realizacja zamówień od dostawców z usa oraz sprzedaż i zakupy ponad różnych towarów

20 składowanych w magazynach o łącznej powierzchni ponad stóp kwadratowych. Odbiorcami produktów spożywczych Krak Imports Inc. są supermarkety Wally s International Markets oraz inne sklepy na terenie Stanów Zjednoczonych. Comarch CDN XL dla Action Ukraina Comarch wdroży cdn xl, system do zarządzania, w ukraińskiej spółce Action Ukraina, do której należy sieć kilkunastu supermarketów agd i rtv (marki krez i szok).comarch dostarczy ponad stu użytkownikom moduły logistyczne, księgowe oraz kontrolingowe. System cdn xl będzie popularyzował na Ukrainie europejskie standardy zarządzania wielooddziałową firmą. 20 Action Ukraina jest kolejnym klientem zza wschodniej granicy, który wybrał rozwiązanie Comarch cdn xl. Na wykorzystywanie tego oprogramowania w swojej spółce zależnej zdecydował się także m.in. Polski Koncern Mięsny Duda SA. Na Ukrainie z systemu cdn xl korzystają również firmy z branży budowlanej: Jukom producent i dystrybutor blach, oraz przedsiębiorstwo Eurokeramika zarządzające hurtowniami ceramiki i materiałów budowlanych. Geograficzna struktura sprzedaży Comarch W 2007 r. przychody Comarch ze sprzedaży osiągnęły wartość 581 mln zł, czyli o 18,2 proc. więcej niż w 2006 r. (491,6 mln zł). Zysk operacyjny firmy osiągnął 44 mln zł i utrzymał się na poziomie podobnym do tego w roku poprzedzającym (45,6 mln zł). Sprzedaż zagraniczna w 2007 r. była wyższa o 17,1 mln zł niż w 2006 r. (113,6 mln zł wobec 96,5 mln zł, co stanowi wzrost o 17,7 proc.). Udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży ogółem pozostał na porównywalnym poziomie 19,5 proc. wobec 19,6 proc. w roku poprzednim. Jednym z głównych celów strategicznych Grupy pozostaje intensyfikacja sprzedaży zagranicznej na wybranych rynkach. Sprzedaż w Europie w 2007 r. wzrosła o 22 mln zł i stanowi 78,6 proc. zagranicznej sprzedaży Grupy Comarch. Sprzedaż na terenie obu Ameryk spadła o 41,1 proc. w porównaniu z 2006 r. (z 25,5 mln zł do 15 mln zł). Udział sprzedaży do pozostałych krajów utrzymuje się na podobnym poziomie jak w ubiegłych latach.

21 Przychody ze sprzedaży wg segmentów geograficznych (według lokalizacji rynków, w tys. zł) 12 miesięcy miesięcy miesięcy 2005 Kraj (Polska) Europa Ameryka Płn. i Płd Pozostałe kraje RAZEM ,5 % ,6 % ,1 % Kraj Zagranica 80,5% ,4 % ,9 % Przychody ze sprzedaży razem Portfel zamówień na rok bieżący wynosił na koniec kwietnia 2008 r. 450 mln zł i był wyższy o 10,3 proc. niż w analogicznym okresie w 2007 r. Udział kontraktów zagranicznych w portfelu zamówień pozostaje na stabilnym poziomie 19,2 proc., udział sprzedaży usług i licencji własnych w portfelu zamówień utrzymał się na poziomie ok. 70 proc. Znaczący wzrost portfela zamówień w porównaniu z analogicznym okresem w latach poprzednich potwierdza dalsze możliwości dynamicznego rozwoju Grupy. Portfel zamówień na rok bieżący Stan na 30 kwietnia 2008 r. Stan na 30 kwietnia 2007 r. Zmiana Przychody zakontraktowane na rok bieżący ,3 % w tym kontrakty zagraniczne ,6 % udział kontraktów zagranicznych 19,2 % 20,2 % w tym usługi i software własne ,0 % udział usług i software własnych 72,2 % 69,2 %

22 Struktura sprzedaży według odbiorców W 2007 r. znacząco wzrosła sprzedaż do odbiorców z sektora publicznego (zwyżka o 43,9 mln zł, tj. o 52,5 proc. w porównaniu do 2006 r.), co spowodowało powiększenie udziału sprzedaży do sektora publicznego w sprzedaży całkowitej z 16,9 proc. do 21,8 proc. Wzrost sprzedaży odbiorcom z tego sektora to głównie efekt realizacji w 2007 r. dostaw komputerów dla szkół. Znaczne zwiększenie sprzedaży nastąpiło także do sektora przemysłowego (o 32 mln zł, czyli o 62,7 proc., zwyżka udziału z 10,4 proc. do 14,3 proc.). W 2007 r. nastąpił także wzrost sprzedaży do klientów sektora finansowobankowego (o 11,5 mln zł, czyli o 10 proc.). Sprzedaż do sektora telekomunikacyjnego utrzymała się na poziomie porównywalnym do 2006 r., zaś do małych i średnich przedsiębiorstw wzrosła o 8,8 mln zł, czyli o 21,8 proc., i jej udział utrzymał się na poziomie 8,5 proc. Sprzedaż zagraniczna w ciągu czterech kwartałów 2007 r. była wyższa o 17,1 mln zł niż w 2006 r. (113,6 mln zł wobec 96,5 mln zł, co stanowi zwyżkę o 17,7 proc.). Udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży ogółem pozostał na porównywalnym poziomie 19,5 proc. wobec 19,6 proc. w 2006 r. Na przestrzeni ubiegłych lat udział poszczególnych sektorów sprzedaży utrzymuje się na relatywnie stałym poziomie, a znaczące wahania związane są z okresowym zwiększeniem lub zmniejszeniem udziału sprzedaży sprzętu komputerowego (hardware) w ramach kontraktów w sektorze publicznym. Przychody wg branż w latach (w tys. zł) ,5 123,5 126,6 115,1 60,7 65,9 83,0 51,0 126,8 83,1 49,4 40,6 12,0 12,3 Telekomunikacja, Media, IT Finanse i Bankowość Handel i Usługi Przemysł & Utilities Sektor Publiczny Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Pozostałe Przychody wg branży razem

23 Struktura sprzedaży według rodzaju W 2007 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 18,2 proc., jest to wynik wzrostu sprzedaży wszystkich grup produktów, usług i towarów oferowanych przez Grupę. Struktura rodzajowa sprzedaży uległa tylko nieznacznym zmianom w porównaniu z poprzednim rokiem. Najważniejszą kategorią przychodów pozostają usługi informatyczne z 50,8-proc. udziałem w całości sprzedaży. Łączna sprzedaż usług i oprogramowania własnego odnotowała w 2007 r. nominalny wzrost o 49,4 mln zł, tj. o 15,5 proc. w porównaniu do 2006 r., a jej udział w całkowitej sprzedaży utrzymał się na porównywalnym do poprzedniego roku poziomie 63,2 proc. Łączna sprzedaż sprzętu komputerowego i oprogramowania obcego w 2007 r. wzrosła o 36,6 mln zł, czyli o 22,7 proc. w porównaniu z 2006 r. Pozostała sprzedaż stanowiła 2,8 proc. przychodów ze sprzedaży i pozostała na podobnym poziomie jak w roku poprzednim. Struktura sprzedaży wg rodzaju 12 miesięcy 2007 % 12 miesięcy 2006 % Usługi ,8 % ,2 % Software własny ,4 % ,5 % Software obcy ,8 % ,3 % Hardware ,2 % ,5 % Pozostałe ,8 % ,5 % RAZEM ,0 % ,0 % 23

24 Grupa Kapitałowa Comarch

25 Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki Comarch SA Zarząd Comarch SA w dniu 31 grudnia 2007 r. Prof. Janusz Filipiak Prezes Zarządu Janusz Filipiak posiada wykształcenie wyższe profesor dr habilitowany w zakresie nauk technicznych, od 1997 r. jest profesorem zwyczajnym na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach kierował Katedrą Telekomunikacji AGH. Profesor Filipiak jest autorem ponad stu publikacji z zakresu telekomunikacji i teleinformatyki, autorem sześciu książek z zakresu teleinformatyki (trzy z nich zostały wydane w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej), redaktorem czasopism i konsultantem instytucji krajowych i zagranicznych. Członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Ukończył szkolenie menedżerskie w Japonii. 25 Piotr Piątosa Wiceprezes Zarządu Piotr Piątosa posiada wykształcenie wyższe techniczne mgr inż., absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunku fizyki technicznej. Studia MBA Master of Business Administration, Oxford Brookes University i Polish Open University. W zakresie fizyki edukacja na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji (Niemcy). Z Grupą Comarch związany od 8 lat, pełnił m.in. funkcję dyrektora konsultingu sektora finanse i bankowość oraz dyrektora sektora telekomunikacji. Od czerwca 2006 r. wiceprezes Zarządu. Paweł Prokop Wiceprezes Zarządu Posiada wykształcenie wyższe techniczne mgr inż., absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, kierunku Informatyka. W Comarch SA jest zatrudniony od 1995 r., od 1996 r. do dziś nieprzerwanie jest członkiem Zarządu Comarch SA. Od 2003 r. pełni funkcję dyrektora sektora administracji publicznej, utilities i samorządów. Paweł Prokop jest absolwentem programu Executives MBA przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Comarch Q1-Q3 2007. Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 20 listopada 2007, Warszawa

Comarch Q1-Q3 2007. Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 20 listopada 2007, Warszawa Comarch Q1-Q3 2007 Janusz Filipiak Prezes Zarządu 20 listopada 2007, Warszawa Wyniki finansowe Q3 Q3 2007 Q3 2006 Przychody 140 435 (wzrost o 15%) 122 057 Zysk operacyjny 9 844 8 863 Zysk netto 6 839 6

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl PROFIL

www.comarch.pl PROFIL www.comarch.pl PROFIL FIRMY COMARCH PRODUCENT, INTEGRATOR, DOSTAWCA NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Od 1993 Comarch pomaga klientom w osiąganiu większej rentowności i w czerpaniu zysków z nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ComArch S.A. w 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ComArch S.A. w 2008 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr 8/5/2009 Rady Nadzorczej ComArch S.A. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ComArch S.A. w 2008 roku Do dnia 25 czerwca 2008 r., czyli do obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. w 2012 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr 8/5/2013 Rady Nadzorczej Comarch S.A. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. w 2012 roku W 2012 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie: - Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Wyniki finansowe Grupy Arteria po 3Q 2013 100 80 Zysk netto przyp. jedn. dominującej [mln PLN] 60 40 20 EBITDA Zysk z działalności

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. w 2011 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. w 2011 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/05/2012 Rady Nadzorczej Comarch S.A. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. w 2011 roku W 2011 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie: - Elżbieta

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego AGENDA 1. Informacje o spółce 2. Rynek 3. Działalność Doradcy24 4. Strategia na lata 2008-2012 5. Cele emisji i debiutu na NewConnect Profil firmy W

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

Comarch w roku 2007 Wyniki po pierwszym półroczu

Comarch w roku 2007 Wyniki po pierwszym półroczu Comarch w roku 2007 Wyniki po pierwszym półroczu Janusz Filipiak, Prezes Zarządu Comarch S.A. 16 sierpnia 2007 1/50 Wyniki kwartalne Q2 2007 Q2 2006 Przychody 172 033 (wzrost o 90%) 90 370 Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil Działalności Rodan Systems O firmie Rodan Systems jest doświadczonym

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011 RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 6.1. 6.3. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea

Struktura akcjonariatu Grupy Nordea Grupa Nordea Grupa Nordea Nordea jest najsilniejszą grupą finansową w Europie Północnej: największy bank w Skandynawii 10 mln Klientów indywidualnych 1 mln Klientów korporacyjnych pionier i lider bankowości

Bardziej szczegółowo

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-1996 aplikacja radcowska w Wałbrzychu.

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. w 2014 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr 07/05/2015 Rady Nadzorczej Comarch S.A. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. w 2014 roku W 2014 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie: -

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie trzech kwartałów 2015 roku 52% 43% 4% 1% Call center Wsparcie sprzedaży Sprzedaż aktywna Pozostałe przychody

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.07.2012r. 30.09.2012r. Bydgoszcz, dnia 08.11.2012 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.07.2009 30.09.2009 Warszawa, 9 listopad 2009 roku Spis treści raportu WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES... 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

NTT System S.A. Warszawa, 28 maja 2008 r.

NTT System S.A. Warszawa, 28 maja 2008 r. NTT System S.A. Warszawa, 28 maja 2008 r. Agenda Rynek IT - rynek komputerów stacjonarnych - rynek notebooków - rynek serwerów Strategia rozwoju Realizacja inwestycji w 2008 r Przetargi publiczne Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie I kwartału 2015 roku segmenty działalności 41% 51% 8% Call center Wsparcie sprzedaży Sprzedaż aktywna Przychody

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes

Zaangażowani w Twój biznes Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie trzech kwartałów 2014 roku Podsumowanie trzech kwartałów 2014 wyniki finansowe [tys. zł] 01.01. 30.09.2014 01.01.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku. spółki Suntech SA

Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku. spółki Suntech SA Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku (od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r.) spółki Suntech SA z siedzibą w Warszawie opublikowano: 10 maja 2011 r. drogą raportu EBI 1 RAPORT KWARTALNY SUNTECH S.A. 01.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014 MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 25 maja 2015 Spis treści: I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za listopad 2012 r. Bydgoszcz, 12 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 inż. Paweł Szarubka Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Reprograf Group Warszawa Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za maj 2013 r. Bydgoszcz, 11 czerwca 2013 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r.

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r. Debiut na rynku NewConnect 18 kwietnia 2011 r. AGENDA O Spółce Działalność Wyniki finansowe NewConnect Kontakt O SPÓŁCE PROFIL FIRMY Innowacyjne przedsiębiorstwo technologiczne Producent platformy Digital

Bardziej szczegółowo

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe:

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe: Warszawa, dnia 1 października 2012 r. Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 BPH Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, 29 kwietnia 2015 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A.... 3

Bardziej szczegółowo

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT Dzień debiutu: 5 sierpnia 2011 r. Siedziba Spółki: Wrocław Strona internetowa: www.ssk.com.pl HISTORIA FIRMY 1990 1998 1999 2002 2001 2005 2006-2007

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r.

RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r. Strona 1 RAPORT KWARTALNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2010 r. DO 31 MARCA 2010 r. Strona 2 Spis treści Wybrane informacje finansowe... 3 Podstawowe informacje o Spółce... 4 Organy Spółki... 4 Informacja

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2013

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2013 Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 213 INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE EGB Investments S.A. (spółka dominująca) EGB Finanse Sp. z o.o. (spółka zależna) EGB Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat czynników

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.10.2012 31.12.2012 Warszawa, 14 lutego 2013 roku 2 / 5 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kooczy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję

Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję Raport bieżący nr 28/2013 Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję I. Amica Wronki S.A. ( Spółka ) informuje, iż dniu dzisiejszym (tj. 27 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ABC Data ponownie Dystrybutorem Roku w plebiscycie Mobility Trends

ABC Data ponownie Dystrybutorem Roku w plebiscycie Mobility Trends Warszawa, 10 lutego 2017 roku Informacja prasowa ABC Data ponownie Dystrybutorem Roku w plebiscycie Mobility Trends ABC Data, lider rynku nowoczesnej dystrybucji IT i elektroniki użytkowej w regionie CEE,

Bardziej szczegółowo

FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY

FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY MATERIAŁ PRASOWY Chojnów, 19 marca 2014 r. FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY Feerum S.A., jeden z największych w Polsce producentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE

WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE BANK ZACHODNI WBK I GRUPA SANTANDER Aktualna struktura korporacyjna Grupa Santander Największa grupa finansowa w strefie euro i jedna z największych na świecie Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

TIM SA KONFERENCJA PRASOWA

TIM SA KONFERENCJA PRASOWA TIM SA KONFERENCJA PRASOWA maj 2010 Zmiany w TIM SA ZARZĄD Zarząd TIM SA Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM SA Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu TIM SA Dyrektor ds. Handlu Maciej Posadzy Wiceprezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Ponadto zmiany dotyczą:

Ponadto zmiany dotyczą: Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

Complete Software Solutions for Publishers, Printers and Packaging

Complete Software Solutions for Publishers, Printers and Packaging Agenda Podstawowe informacje o spółce Rynek Rozwiązania technologiczne i produkty Klienci, partnerzy i nagrody Dane finansowe Akcje INFOSYSTEMS O INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS to notowana od 2007 roku na

Bardziej szczegółowo

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Grupie Kapitałowej...6

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes

Zaangażowani w Twój biznes Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie 2013 roku Podsumowanie 2013 wyniki finansowe [tys. zł] 01.01. 31.12.2013 01.01. 31.12.2012 Dynamika % Przychody

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo