Biuletyn Informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Czerwiec nr 9 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011

2 I pracowała Marlena Chomska Projekt okładki R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY SPIS RŚCI Izabela owacka Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia Uczelni... 5 Z posiedzeń rad wydziałów Projekt Kadry dla Gospodarki Konferencje naukowe i seminaria Z działalności katedr Z działalności doktorantów i studentów Działalność sportowa na UP Rozwój kadr naukowych asi absolwenci ISS Współpraca z zagranicą Uchwały Senatu Copyright by Uniwersytet konomiczny w Poznaniu Poznań 2011 Wydawnictwo WYDAWICW UIWRSYU KMICZG W PZAIU ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań tel , , faks Adres do korespondencji: al. iepodległości 10, Poznań ZAKŁAD GRAFICZY UIWRSYU KMICZG W PZAIU ul. owarowa 53, Poznań, tel

3 I R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY Z ŻYCIA UCZLI Profesor zwyczajny dr hab. Ryszard Domański, prof. zw. UP, członek rzeczywisty Polskiej Akademii auk, został powołany w skład Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PA na mocy odrębnych przepisów. Profesor Ryszard Domański jest również honorowym przewodniczącym tego Komitetu. Profesor dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. nadzw. UP, została powołana w skład Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PA na kadencję Senat Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2011 roku, podjął uchwałę o nadaniu Czytelni na II piętrze Biblioteki Głównej UP imienia profesora Władysława Rusińskiego, rektora Uczelni w latach JM Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UP, poparł również starania ddziału Kaliskiego Polskiego owarzystwa Historycznego o nadanie jednej z ulic tego miasta imienia zacnego Profesora w 25 rocznicę Jego śmierci. Minister finansów Jacek Rostowski 8 czerwca 2011 roku odwiedził Uniwersytet konomiczny w Poznaniu. W auli Uczelni dla społeczności UP gość wygłosił wykład otwarty pt. Klucze do wzrostu. 5

4 Rektor UP wydał uroczysty obiad z udziałem ministra Jacka Rostowskiego, wicemarszałka województwa wielkopolskiego Leszka Wojtasiaka, członków Klubu Partnera UP, Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego oraz zaproszonych gości. Spotkanie odbyło się w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Minister Skarbu Państwa, Aleksander Grad, 14 czerwca 2011 roku gościł na Uniwersytecie konomicznym w Poznaniu i wspólnie z prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej Jarosławem Zagórowskim, prof. Adamem Szyszką z Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu oraz członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK Justynem Koniecznym wziął udział w panelu dyskusyjnym Akcjonariat obywatelski. Inwestuj świadomie. Spotkanie miało formułę otwartą i zgromadziło wszystkich zainteresowanych tematyką prywatyzacji i inwestowania. Dyskusja była poświęcona dostępności giełdy dla inwestorów indywidualnych oraz zbliżającemu się debiutowi giełdowemu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Po panelu Robert Raszczyk (ekspert Domu Maklerskiego BZ WBK) wygłosił wykład o podstawach inwestowania, organizacji rynku kapitałowego oraz rodzajach instrumentów finansowych dostępnych dla inwestorów indywidualnych. W ramach obchodów roku jubileuszowego 85-lecia Uczelni minister Jacek Rostowski przekazał na ręce rektora, profesora Mariana Goryni, pamiątkowy medal. 6 Realizowany na Uniwersytecie konomicznym w Poznaniu Polsko- -Amerykański Program MBA we współpracy z Georgia State University znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu MBA wg PRSPKYW. Studia MBA mają największą tradycję w Stanach Zjednoczonych. W Polsce są obecne od dwudziestu lat. Studia te doskonalą kadrę zarządzającą, podnoszą kwalifikacje i pomagają w zdobywaniu międzynarodowych kontaktów. I edycja Uczelnianego kursu pedagogicznego dla młodej kadry UP zakończona W dniu 10 czerwca 2011 roku odbyło się uroczyste zakończenie I edycji Uczelnianego kursu pedagogicznego dla młodej kadry UP, podczas którego Jego Magnificencja Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UP, wraz z prorektorem ds. edukacji i studentów, drem hab. Piotrem Banaszykiem, prof. nadzw. UP, wręczyli grupie dwudziestu pięciu absolwentów zaświadczenia ukończenia kursu doskonalącego kompeten- 7

5 cje pedagogiczne. Uroczystość poprowadziła dr Anna Wach-Kąkolewicz kierownik kursu. auczycieli prowadzących zajęcia na kursie reprezentowali: dr hab. Aldona Andrzejczak, prof. nadzw. UP, oraz dr omasz Kujaczyński, którzy oceniali prezentacje i projekty zaliczeniowe uczestników szkolenia. Wychodząc naprzeciw potrzebie podnoszenia jakości kształcenia i dbałości o rozwój kadry akademickiej, władze Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu podjęły decyzję o zorganizowaniu szkolenia pedagogicznego dla młodych nauczycieli akademickich. Kurs, 150-godzinny, był realizowany w semestrze letnim, w formie ośmiogodzinnych spotkań wykładowych, warsztatowych i laboratoryjnych, podczas których doktoranci studiów dziennych oraz młodzi pracownicy (którzy niedawno rozpoczęli swoją pracę nauczycielską) doskonalili swoje przygotowanie do roli nauczyciela akademickiego. ad stroną organizacyjną i merytoryczną kursu czuwali głównie pracownicy Katedry dukacji i Rozwoju Kadr, ale także inni nauczyciele akademiccy UP. Szkoleniowcy zewnętrzni zadbali, aby absolwent kursu posiadł wiedzę z zakresu współczesnej pedagogiki i psychologii kształcenia, w tym projektowania dydaktycznego oraz metod i form realizacji zajęć, a także oceny i ewaluacji procesu dydaktycznego. W programie kursu znalazły się także zagadnienia prowadzenia zajęć za pomocą platformy e-learningowej. Uczestnicy kursu poznali techniki emisji głosu oraz reguły przygotowywania i prowadzenia wystąpień publicznych. W trakcie zajęć osoby szkolące się nabyły także liczne kompetencje społeczne, w tym umiejętności komunikowania interpersonalnego, budowania zespołu, motywowania studentów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych. Kolejna edycja Uczelnianego kursu pedagogicznego dla młodej kadry UP odbędzie się w semestrze letnim w roku akademickim 2011/ a terenie Międzynarodowych argów Poznańskich Prezydent RP, Bronisław Komorowski, 14 czerwca 2011 roku, wręczył przyznaną ponownie po sześcioletniej przerwie agrodę Gospodarczą Prezydenta. Członkami Kapituły agrody Prezydenta byli również profesorowie Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu: Witold Abramowicz oraz Marian Gorynia rektor Uczelni. konomiczny Uniwersytet Dziecięcy nagrodził najlepszych uczniów Ponad 500 uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych ukończyło z pozytywnym wynikiem letni semestr zajęć na konomicznym Uniwersytecie Dziecięcym (UD). Wszyscy mali studenci musieli poddać się testowi wiedzy ekonomicznej, który wyłonił najlepszych spośród nich. W Poznaniu zwyciężył Dominik iewiedział, który w nagrodę otrzymał netbooka. Uczestnicy zajęć obecni na co najmniej 4 z 6 spotkań otrzymali zaliczenie semestru zajęć i dyplomy ukończenia UD. W sali 236, 14 czerwca 2011 roku, odbyło się piąte spotkanie w ramach otwartych dyskusji habilitacyjnych na Uniwersytecie konomicznym w Poznaniu tym razem w problematyce towaroznawczej. W dniach 24 i 26 czerwca 2011 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna przeprowadziła postępowanie oceniające na Wydziale konomii. Studia Doktoranckie na Wydziale Informatyki i Gospodarki lektronicznej Dziekan i Rada Wydziału Informatyki i Gospodarki lektronicznej Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu organizują nabór na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2011/2012 w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia. Wydział Informatyki i Gospodarki lektronicznej rozpoczął swoją działalność w roku akademickim 2006/2007, jako jedyny tego typu wydział w Polsce. W krótkim okresie swojego istnienia WIG odniósł znaczące sukcesy: w dydaktyce wyróżniająca ocena przez Państwową Komisję 9

6 I Akredytacyjną ( ), w badaniach naukowych kategoria A i czołowe 3 miejsce w Polsce, zgodnie z kategoryzacją jednostek naukowych w grupie 5 (nauki ekonomiczne) przeprowadzoną przez Ministerstwo auki i Szkolnictwa Wyższego w 2010 roku. ferta adresowana jest do szerokiego kręgu absolwentów uczelni ekonomicznych, politechnik i uniwersytetów, zainteresowanych studiami doktoranckimi w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia, w zakresie następujących specjalności: analityka gospodarcza; badania operacyjne; ekonometria; ekonomia matematyczna; elektroniczny biznes; informatyka ekonomiczna; inżynieria finansowa; makroekonomia; mikroekonomia; statystyka; teoria ekonomii. Z dniem 1 września 2011 roku w pionie prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą zostanie utworzone Biuro Studiów Anglojęzycznych. R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY WYDZIAŁ KMII Z PSIDZŃ RAD WYDZIAŁÓW Posiedzenie Rady Wydziału konomii odbyło się w dniach 3 i 29 czerwca 2011 roku w sali 111 A w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału w dniu 3 czerwca br. były następujące sprawy: wniosek Zespołu o otwarcie przewodu habilitacyjnego dra Killiona Munyamy, wniosek Zespołu o otwarcie przewodu habilitacyjnego dra Waldemara Rydzaka, powołanie komisji doktorskiej mgra Mikołaja Iwańskiego, powołanie komisji doktorskiej mgra Jerzego Kaźmierczyka, powołanie komisji doktorskiej mgra Piotra Łuczaka, powołanie komisji doktorskiej mgr lżbiety Kośmickiej-Ślesińskiej, powołanie komisji doktorskiej mgra Huberta Wańskiego, powołanie komisji doktorskiej mgra Karola Wielocha, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgra Krzysztofa Kucharskiego, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgra Piotra Strusia, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr Anny Wiśniewskiej, wniosek mgra Andrzeja Pająka o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł rozprawy: Dochodowość inwestycji w kontrakty terminowe w Polsce, proponowany promotor: prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UP), zaopiniowanie wniosków dotyczących opieki nad doktorantami i prowadzenia seminariów doktorskich, zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagród rektora za osiągnięcia w roku akademickim 2010/2011, sprawa zatrudnienia profesorów przechodzących na emeryturę, 11

7 12 wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat adiunkta w Katedrze Bankowości, wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat adiunkta w Katedrze Finansów Publicznych, wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat adiunkta w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej. wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat adiunkta w Katedrze Socjologii i Filozofii. wniosek kierownika Katedry Socjologii i Filozofii o zatrudnienie dra hab. Andrzeja Przymeńskiego na etacie profesora nadzwyczajnego UP w okresie , wniosek kierownika Katedry Bankowości o zatrudnienie dra Michała Jurka na etacie adiunkta w okresie , wniosek kierownika Katedry Bankowości o zatrudnienie dra Pawła Marszałka na etacie adiunkta w okresie , wniosek kierownika Katedry Ubezpieczeń o zatrudnienie dra Krzysztofa Łyskawy na etacie adiunkta w okresie , wniosek dr Katarzyny Perez o udzielenie urlopu naukowego, wniosek dr Agnieszki Sapy o udzielenie urlopu naukowego, wniosek dr Katarzyny Szarzec o udzielenie urlopu naukowego. zatwierdzenie oferty seminariów dyplomowych i magisterskich na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2011/2012, zatwierdzenie obsady zajęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2011/2012, powołanie III edycji Studiów Podyplomowych Psychologia w biznesie, powołanie V edycji Studiów Podyplomowych Controlling i zarządzanie bankiem, powołanie VIII edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, powołanie XVIII edycji francusko-polskich studiów w zakresie zarządzania jako Studiów Podyplomowych, powołanie XX edycji Studiów Podyplomowych Ubezpieczenia gospodarcze, sprawy komisji wydziałowych. Podczas posiedzenia w dniu 29 czerwca 2011 roku przedmiotem obrad były następujące sprawy: wniosek komisji o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Arlecie lbrot-brzezińskiej, wniosek komisji o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Małgorzacie Szczyt, wniosek dr hab. Aldony Andrzejczak, prof. nadzw. UP, o wszczęcie procedury związanej z wystąpieniem o przyznanie tytułu naukowego profesora, wniosek dr hab. Małgorzaty Doman, prof. nadzw. UP, o wszczęcie procedury związanej z wystąpieniem o przyznanie tytułu naukowego profesora, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgra Mikołaja Iwańskiego, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgra Jerzego Kaźmierczyka, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr lżbiety Kośmickiej-Ślesińskiej, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgra Piotra Łuczaka, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgra Huberta Wańskiego, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgra Karola Wielocha, wniosek mgr atalii Buczkowskiej o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł rozprawy: Wpływ funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich i rolnictwo w skali lokalnej. Przykład powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, proponowany promotor: dr hab. Waldemar Czternasty, prof. nadzw. UP), wniosek mgr dyty Dwojak o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł rozprawy: ddziaływanie zmian w regulacjach prawnych dotyczących podatku od nieruchomości na kondycję finansową gmin wiejskich. Studium porównawcze gmin województw lubuskiego, lubelskiego, pomorskiego i śląskiego, proponowany promotor: dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa, prof. nadzw. UP), wniosek mgr Katarzyny Hełpy-Liszkowskiej o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł rozprawy: Kulturowe uwarunkowania konkurencyjności regionów w Polsce, proponowany promotor: dr hab. Aldona Andrzejczak, prof. nadzw. UP), wniosek dra Jana Polcyna o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł rozprawy: Koncepcja pomiaru efektywności pracy nauczycieli szkół średnich w Polsce, proponowany promotor: dr hab. Aldona Andrzejczak, prof. nadzw. UP), wniosek mgra Macieja Stępińskiego o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł rozprawy: cena sytuacji społeczno-zawo- 13

8 dowej absolwentów szkół wyższych na rynku pracy na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach , proponowany promotor: prof. dr hab. lżbieta Jantoń-Drozdowska, prof. zw. UP), wniosek mgra Jana Szwedzińskiego o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł rozprawy: Samorząd lokalny w procesie pozyskiwania i wykorzystania funduszy Unii uropejskiej. a przykładzie Zintegrowanego Programu peracyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie wielkopolskim, proponowany promotor: dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa, prof. nadzw. UP), wniosek mgr Aleksandry omczyk o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł rozprawy: Regionalny produkt turystyczny uwarunkowania rozwoju, proponowany promotor: dr hab. Aleksander Grzelak, prof. nadzw. UP), sprawa zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Anny kraski, sprawa dodatkowego zatrudnienia dziekana Wydziału konomii, wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat asystenta w Katedrze Publicystyki konomicznej i Public Relations, wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat adiunkta w Katedrze eorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej, wniosek kierownika Katedry Bankowości o zatrudnienie dra Grzegorza Kotlińskiego na ½ etatu starszego wykładowcy w okresie , wniosek kierownika Katedry Bankowości o zatrudnienie dra ryka Łona na ½ etatu starszego wykładowcy w okresie , wniosek kierownika Katedry Bankowości o zatrudnienie dra Killiona Munyamy na ½ etatu starszego wykładowcy w okresie , wniosek kierownika Katedry Bankowości o zatrudnienie dra Grzegorza Paluszaka na ½ etatu starszego wykładowcy w okresie , wniosek kierownika Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej o zatrudnienie dra Jerzego Kura na ¼ etatu starszego wykładowcy w okresie , wniosek kierownika Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej o zatrudnienie dr Agnieszki Sapy na pełnym etacie starszego wykładowcy w okresie , wniosek kierownika Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej o zatrudnienie dra Sławomira Jankiewicza na etacie starszego wykładowcy w okresie , wniosek kierownika Katedry Pracy i Polityki Społecznej o zatrudnienie dra Mariusza Piotrowskiego na ½ etatu starszego wykładowcy w okresie , wniosek dra Radosława Kałużnego o udzielenie urlopu naukowego, wniosek dra Macieja Ławrynowicza o udzielenie urlopu naukowego, zatwierdzenie oferty seminariów doktorskich w roku akademickim 2011/2012, powołanie komisji kwalifikacyjnej na studia doktoranckie w roku akademickim 2011/2012, zatwierdzenie programu studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/2012, wniosek o uruchomienie III edycji Studiów Podyplomowych Menedżer rozwoju lokalnego i regionalnego, wniosek o uruchomienie VI edycji Studiów Podyplomowych rganizacja i zarządzanie w administracji publicznej, wniosek o uruchomienie X edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi, zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagród rektora za osiągnięcia w roku akademickim 2010/2011 uzupełnienie, sprawy komisji wydziałowych, sprawozdanie dziekana za rok akademicki 2010/2011, sprawy bieżące oraz wolne głosy i wnioski. WYDZIAŁ GSPDARKI MIĘDZYARDWJ Posiedzenie Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej odbyło się w dniu 17 czerwca 2011 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: sprawa nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych mgrowi Marcinowi lszewskiemu (warunkowo), sprawa dopuszczenia doktor Marii Majewskiej-Bator do kolokwium habilitacyjnego, sprawa wyznaczenia terminu kolokwium habilitacyjnego dr Marii Majewskiej-Bator (warunkowo), powołanie Zespołu przewodu habilitacyjnego dr Pawła Śliwińskiego, wyznaczenie recenzentów i powołanie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Alicji Hadryś, wyznaczenie recenzentów i powołanie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Pawła iszczoty, 14 15

9 16 wyznaczenie recenzentów i powołanie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Piotra owaka, zaopiniowanie wniosków o nagrodę rektora, zaopiniowanie wniosku o ponowne zatrudnienie prof. dr hab. lżbiety Gołembskiej, prof. zw. UP, w Katedrze Logistyki Międzynarodowej, zaopiniowanie wniosku o ponowne zatrudnienie dr hab. wy Małuszyńskiej, prof. nadzw. UP, w Katedrze uropeistyki, zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie prof. dra hab. ugeniusza ajlepszego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Finansów Międzynarodowych, zaopiniowanie wniosku dr Magdaleny Sapały o przedłużenie urlopu bezpłatnego, zaopiniowanie wniosku dr Mariusza Szustera o zmianę terminu urlopu naukowego, zaopiniowanie wniosku mgr Doroty Czyżewskiej o udzielenie urlopu związanego z wyjazdem zagranicznym, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Logistyki Międzynarodowej, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Marketingu Międzynarodowego, zaopiniowanie wniosku o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej w ramach umowy cywilnoprawnej, zatwierdzenie planów i obsady zajęć na rok akademicki 2011/2012, uruchomienie XII edycji Studiów Podyplomowych Biznes Międzynarodowy, uruchomienie XVII edycji Studiów Podyplomowych Master of Business Administration, prowadzonego wspólnie z Georgia State University w Atlancie, sprawozdanie dziekana z działalności Wydziału Gospodarki Międzynarodowej w roku akademickim 2010/2011. WYDZIAŁ IFRMAYKI I GSPDARKI LKRICZJ Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki lektronicznej odbyło się w dniu 10 czerwca 2011 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: wyznaczenie recenzentów, egzaminów, egzaminatorów i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra Radosława Hofmana, wyznaczenie recenzentów, egzaminów, egzaminatorów i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra Romana Kosmalskiego, zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie na etacie profesora zwyczajnego w Katedrze konomii Matematycznej, zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie na etacie profesora zwyczajnego w Katedrze echnologii Informacyjnych, opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dra hab. inż. Krzysztofa Walczaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego UP w Katedrze echnologii Informacyjnych, stanowisko Rady Wydziału w sprawie dodatkowego zatrudnienia Prodziekana, zaopiniowanie wniosku w sprawie powierzenia dr hab. Dorocie Appenzeller, prof. nadzw. UP, funkcji kierownika Katedry konometrii na okres od r. do r, wniosek Katedry Matematyki Stosowanej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta osoby wyłonionej z konkursu, zaopiniowanie wniosku dra Krzysztofa Cichego o udzielenie rocznego bezpłatnego urlopu naukowego, warunki, tryb i kryteria oceny rozwoju naukowego nauczycieli akademickich na WIG w świetle nowych regulacji prawnych zainicjowanie dyskusji, sprawy Wydziałowej Komisji Programowej, zatwierdzenie obsady zajęć na rok akademicki 2011/2012, zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na WIG w ramach umowy cywilnoprawnej w roku akademickim 2011/2012, zatwierdzenie oferty seminariów doktorskich w roku akademickim 2011/2012, sprawa uruchomienia III edycji Studiów Podyplomowych Inżynieria finansowa. WYDZIAŁ WARZAWSWA Posiedzenie Rady Wydziału owaroznawstwa odbyło się w dniu 17 czerwca 2011 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. 17

10 Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: sprawa wniosku o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Alicji Maleszce prof. nadzw. UP, sprawa wszczęcia postępowania habilitacyjnego dla dr Joanny Kulczyckiej PA Kraków i wyznaczenia recenzentów. ytuł rozprawy habilitacyjnej koefektywność projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem koncepcji cyklu życia produktu, powołanie Zespołu ds. przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych drowi hab. Pawłowi Szewczykowi, prof. nadzw. Politechniki Śląskiej, powołanie recenzentów, komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr inż. Marty Biegańskiej. ytuł rozprawy doktorskiej Wykorzystanie kory wierzby plecionkarskiej Salix americana do adsorpcji metali ciężkich, sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Kamili rzechowskiej-przybyła (warunkowo), sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Michockiej (warunkowo), zaopiniowanie wniosku o likwidację i połączenie katedr: KBiM, KCH i KCHP, powołanie kierownika Katedry Przyrodniczych Podstaw Jakości, rozstrzygnięcie Konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze owaroznawstwa Przemysłowego, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze owaroznawstwa Żywności, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze echnologii i chrony Środowiska, zatwierdzenie obsady zajęć na rok akademicki 2011/2012 dla wszystkich typów studiów na W, zaopiniowanie wniosków o dalsze zatrudnienie samodzielnych pracowników nauki w związku z przejściem na emeryturę, zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie na etacie profesora zwyczajnego w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości, zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie na etacie profesora zwyczajnego w Katedrze owaroznawstwa Przemysłowego, zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie na etacie profesora zwyczajnego w Katedrze Koniunktury Gospodarczej, zaopiniowanie wniosku dra Ryszarda Stefańskiego na etacie starszego wykładowcy (warunkowo), zaopiniowanie wniosków o dalsze zatrudnienie na etacie adiunkta (po 5 latach), zaopiniowanie wniosku o stypendium habilitacyjne dla dr inż. Danieli Gwiazdowskiej, zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych w ramach umowy cywilnoprawnej, uruchomienie V edycji Studiów Podyplomowych Menedżer produktu i powołanie kierownika Studiów, uruchomienie I edycji Studiów Podyplomowych Menedżer produktów kosmetycznych i powołanie kierownika Studiów, uruchomienie II edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie marką i powołanie kierownika Studiów, zaopiniowanie wniosków o nagrody rektora UP. WYDZIAŁ ZARZĄDZAIA Posiedzenie Rady Wydziału Zarządzania odbyło się w dniu 10 czerwca 2011 roku w sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: sprawa nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych mgrowi Marcinowi Halickiemu, sprawa dopuszczenia dra Macieja Stradomskiego do kolokwium habilitacyjnego, sprawa dopuszczenia dra Rafała Śliwińskiego do kolokwium habilitacyjnego, sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgra Przemysława Kiełpińskiego, zatwierdzenie planów studiów i obsady zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2011/2012, zatwierdzenie planów studiów i obsady zajęć na studiach doktoranckich na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2011/2012, zatwierdzenie seminariów licencjackich i magisterskich na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2011/2012, zatwierdzenie zmian dokonanych w obsadzie zajęć w semestrze letnim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2010/2011, uzupełnienie wykazu seminariów doktorskich na Wydziale Zarządzania, bieżące sprawy Wydziałowej Komisji Programowej, 18 19

11 bieżące sprawy Komisji ds. ostryfikacji Dyplomów i ytułów Zawodowych uzyskanych za granicą, zaopiniowanie wniosków o nagrodę rektora UP, stanowisko Rady Wydziału w sprawie dodatkowego zatrudnienie dziekana i prodziekanów, zaopiniowanie wniosków o zatrudnienie samodzielnych pracowników nauki, którzy złożyli wnioski o rozwiązanie stosunku pracy z UP, zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dra hab. Wiesława Ciechomskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Handlu i Marketingu, zaopiniowanie wniosku dr Agnieszki Sobiech o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Gospodarczego na czas określony, zaopiniowanie wniosku dr Agnieszki Piechockiej-Kałużnej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Rachunkowości na czas określony, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Gospodarczego, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa, zaopiniowanie wniosków o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy, zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w ramach umowy cywilnoprawnej, zaopiniowanie wniosku dra omasza Kopczyńskiego o udzielenie urlopu bezpłatnego, uruchomienie II edycji Studiów Podyplomowych Analizy rynkowe i strategiczne, uruchomienie XXVIII edycji Studiów Podyplomowych Gospodarka nieruchomościami wycena nieruchomości, uruchomienie XXIX edycji Studiów Podyplomowych Gospodarka nieruchomościami pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, uruchomienie XXX edycji Studiów Podyplomowych Gospodarka nieruchomościami zarządzanie nieruchomościami, uruchomienie I edycji Studiów Podyplomowych Komunikacja i techniki perswazji w biznesie, uruchomienie XXIII edycji Studiów Podyplomowych Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, uruchomienie XXVIII edycji Studiów Podyplomowych Marketing, uruchomienie XXIII edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Poznaniu, uruchomienie XXII edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Bydgoszczy, uruchomienie XX edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Zielonej Górze, uruchomienie XV edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Lesznie, uruchomienie X edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Pile, uruchomienie IV edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Koninie, uruchomienie II edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Koszalinie, uruchomienie I edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość i podatki w Poznaniu, uruchomienie I edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych w Poznaniu, uruchomienie X edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie w handlu, uruchomienie IX edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie projektami, uruchomienie I edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie przedsiębiorstwem aspekty strategiczne. 20

12 I Wykłady otwarte: R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY PRJK KADRY DLA GSPDARKI 1 czerwca 2011 Aktywacja marki od koncepcji do egzekucji na przykładzie wybranych marek Sara Lee, Witold Araszkiewicz, Prima Sara Lee Coffee and ea Poland SA W zakresie zadania 1: Promocji, podjęto następujące działania: 1. Realizacja kampanii promującej projekt KdG w formie dwóch reklam w mediach tradycyjnych: Gazeta Wyborcza w dodatku dukacja oraz Praca i elektronicznych (portale WWW, komunikatory internetowe, mailing). 2. Realizacja kampanii promującej kierunek gospodarka turystyczna w formie reklam w mediach elektronicznych (portale WWW, komunikatory internetowe). 3. Przygotowanie projektów nowych nośników ekspozycji informacji o projekcie na terenie Uczelni w formie tablic pleksiglas i tablic wielkoformatowych. 4. Druk katalogu promującego II stopień kierunku gospodarka turystyczna oraz druk zaświadczeń uczestnictwa dla beneficjenta projektu. W zakresie zadania 3: Udział pracodawców w dostosowaniu treści kształcenia do potrzeb rynku pracy: 1. Przeprowadzono drugą rekrutację na staże studenckie i absolwenckie w ramach projektu Kadry dla Gospodarki. Początkowy okres rekrutacji to: Ze względu na rosnące zainteresowanie pracodawców rekrutację przedłużono, wprowadzając nowo zgłoszone oferty staży. ferty ogłaszane są na stronie internetowej projektu. Rekrutacja na staże w okresie wakacyjnym nadal trwa zapraszamy studentów i absolwentów UP do składania wniosków aplikacyjnych (szczegóły na stronie 3. rwa nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, zainteresowanymi przyjęciem stażystów w ramach projektu Kadry dla Gospodarki zapraszamy do współpracy. W zakresie zadania 5: Rozwój biura karier, przeprowadzono: 1. Kursy e-learningowe zorganizowano spotkanie dotyczące ustalenia szczegółów umów dla autorów treści merytorycznych, opracowano umowy dla autorów kursów i podpisano umowy z wszystkimi autorami realizującymi zadanie do 30 sierpnia 2011 roku utrzymywano bieżący kontakt i udzielano informacji autorom oraz firmie Mediakursy. 2. Warsztaty w zakresie umiejętności miękkich Zrealizowano dwa warsztaty umiejętności miękkich: przeprowadzono rekrutację uczestników (zamieszczono opis szkolenia i zasady rekrutacji na stronie www, prowadzono korespondencję mailową z potencjalnymi uczestnikami, zebrano formularz uczestnictwa w warsztacie oraz dokumentację projektową), stworzono dokumentację szkoleń (zgłoszenia uczestników, listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, ankiety ewaluacyjne wraz z podsumowaniem wyników), przeprowadzono procedurę przetargową związaną z wyborem osoby prowadzącej warsztaty. 22

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Maj nr 8 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 I pracowała Marlena Chomska Projekt okładki R IW U SY K 19 26

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Październik nr 2 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Marzec nr 6 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 pracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela owacka Redakcja

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Grudzień nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 pracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela owacka

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Listopad nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 BIULETYN 24.indd 1 2011-12-13 08:39:57 Opracowała Marlena

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

nr 4 (2012/2013) grudzień 2012

nr 4 (2012/2013) grudzień 2012 nr 4 (2012/2013) grudzień 2012 Wydawnictwo Poznań 2012 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 6 (2013/2014) luty 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 1 (2014/2015) wrzesień 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 3 (2014/2015) listopad 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska

Bardziej szczegółowo

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Akademii Ekonomicznej w roku akademickim 2006/2007 POZNAŃ 2007 Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl Skład komputerowy MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA

SPRAWOZDANIE REKTORA N I SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2012/2013 Poznań 2013 1 R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY Spis

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 5 (2013/2014) styczeń 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 4 (2013/2014) grudzień 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowała Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w kwietniu 2013 roku. Aktualności NTIE. maria.mach-krol@ue.katowice.pl

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w kwietniu 2013 roku. Aktualności NTIE. maria.mach-krol@ue.katowice.pl Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 3 (46) listopad 2012 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, mamy przyjemność oddać w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu NTIE. Zawarliśmy w nim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. UEP w mediach 23 Nasi eksperci w mediach... 23 Monitoring mediów styczeń 2015... 24 ISSN 2081-1519. Opracowanie Sylwia Jurga

Spis treści. UEP w mediach 23 Nasi eksperci w mediach... 23 Monitoring mediów styczeń 2015... 24 ISSN 2081-1519. Opracowanie Sylwia Jurga nr 5 (2014/2015) styczeń 2015 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny Izabela Jasiczak Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z ŻYCIA UCZELNI 4 UEP przyjazne startupom... 4 Eduniversal Masters

Bardziej szczegółowo

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień # 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień PISMO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ISSN 1427-4736 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 stała się uroczystym ukoronowaniem aktu przejęcia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA

publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA Międzynarodowa konferencja naukowa EuInteg Fot. Maciej Górski OD REDAKCJI SPIS TREŚCI OD REDAKCJI

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

5.4. SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA

5.4. SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA 5.4. SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA 1. Władze wydziału Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski Prodziekan ds. Kształcenia dr Tomasz Owczarek Prodziekan

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ STYCZEŃ / LUTY 2014. Rok XXIII NR 01 (179) ISSN 1233-5444

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ STYCZEŃ / LUTY 2014. Rok XXIII NR 01 (179) ISSN 1233-5444 Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ STYCZEŃ / LUTY 2014 Rok XXIII NR 01 (179) ISSN 1233-5444 Fot. Lidia Leszczyńska UROCZYSTE OTWARCIE LABORATORIÓW PRAKTYK 24 stycznia 2014 r. na Politechnice

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA WYDARZENIA

INAUGURACJA WYDARZENIA Forum Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 35, październik 2012 Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI INAUGURACJA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w dekadzie przemian,

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013 PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013 Opole 2013 Redakcja: Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo