Biuletyn Informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Czerwiec nr 9 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011

2 I pracowała Marlena Chomska Projekt okładki R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY SPIS RŚCI Izabela owacka Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia Uczelni... 5 Z posiedzeń rad wydziałów Projekt Kadry dla Gospodarki Konferencje naukowe i seminaria Z działalności katedr Z działalności doktorantów i studentów Działalność sportowa na UP Rozwój kadr naukowych asi absolwenci ISS Współpraca z zagranicą Uchwały Senatu Copyright by Uniwersytet konomiczny w Poznaniu Poznań 2011 Wydawnictwo WYDAWICW UIWRSYU KMICZG W PZAIU ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań tel , , faks Adres do korespondencji: al. iepodległości 10, Poznań ZAKŁAD GRAFICZY UIWRSYU KMICZG W PZAIU ul. owarowa 53, Poznań, tel

3 I R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY Z ŻYCIA UCZLI Profesor zwyczajny dr hab. Ryszard Domański, prof. zw. UP, członek rzeczywisty Polskiej Akademii auk, został powołany w skład Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PA na mocy odrębnych przepisów. Profesor Ryszard Domański jest również honorowym przewodniczącym tego Komitetu. Profesor dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. nadzw. UP, została powołana w skład Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PA na kadencję Senat Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2011 roku, podjął uchwałę o nadaniu Czytelni na II piętrze Biblioteki Głównej UP imienia profesora Władysława Rusińskiego, rektora Uczelni w latach JM Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UP, poparł również starania ddziału Kaliskiego Polskiego owarzystwa Historycznego o nadanie jednej z ulic tego miasta imienia zacnego Profesora w 25 rocznicę Jego śmierci. Minister finansów Jacek Rostowski 8 czerwca 2011 roku odwiedził Uniwersytet konomiczny w Poznaniu. W auli Uczelni dla społeczności UP gość wygłosił wykład otwarty pt. Klucze do wzrostu. 5

4 Rektor UP wydał uroczysty obiad z udziałem ministra Jacka Rostowskiego, wicemarszałka województwa wielkopolskiego Leszka Wojtasiaka, członków Klubu Partnera UP, Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego oraz zaproszonych gości. Spotkanie odbyło się w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Minister Skarbu Państwa, Aleksander Grad, 14 czerwca 2011 roku gościł na Uniwersytecie konomicznym w Poznaniu i wspólnie z prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej Jarosławem Zagórowskim, prof. Adamem Szyszką z Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu oraz członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK Justynem Koniecznym wziął udział w panelu dyskusyjnym Akcjonariat obywatelski. Inwestuj świadomie. Spotkanie miało formułę otwartą i zgromadziło wszystkich zainteresowanych tematyką prywatyzacji i inwestowania. Dyskusja była poświęcona dostępności giełdy dla inwestorów indywidualnych oraz zbliżającemu się debiutowi giełdowemu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Po panelu Robert Raszczyk (ekspert Domu Maklerskiego BZ WBK) wygłosił wykład o podstawach inwestowania, organizacji rynku kapitałowego oraz rodzajach instrumentów finansowych dostępnych dla inwestorów indywidualnych. W ramach obchodów roku jubileuszowego 85-lecia Uczelni minister Jacek Rostowski przekazał na ręce rektora, profesora Mariana Goryni, pamiątkowy medal. 6 Realizowany na Uniwersytecie konomicznym w Poznaniu Polsko- -Amerykański Program MBA we współpracy z Georgia State University znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu MBA wg PRSPKYW. Studia MBA mają największą tradycję w Stanach Zjednoczonych. W Polsce są obecne od dwudziestu lat. Studia te doskonalą kadrę zarządzającą, podnoszą kwalifikacje i pomagają w zdobywaniu międzynarodowych kontaktów. I edycja Uczelnianego kursu pedagogicznego dla młodej kadry UP zakończona W dniu 10 czerwca 2011 roku odbyło się uroczyste zakończenie I edycji Uczelnianego kursu pedagogicznego dla młodej kadry UP, podczas którego Jego Magnificencja Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UP, wraz z prorektorem ds. edukacji i studentów, drem hab. Piotrem Banaszykiem, prof. nadzw. UP, wręczyli grupie dwudziestu pięciu absolwentów zaświadczenia ukończenia kursu doskonalącego kompeten- 7

5 cje pedagogiczne. Uroczystość poprowadziła dr Anna Wach-Kąkolewicz kierownik kursu. auczycieli prowadzących zajęcia na kursie reprezentowali: dr hab. Aldona Andrzejczak, prof. nadzw. UP, oraz dr omasz Kujaczyński, którzy oceniali prezentacje i projekty zaliczeniowe uczestników szkolenia. Wychodząc naprzeciw potrzebie podnoszenia jakości kształcenia i dbałości o rozwój kadry akademickiej, władze Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu podjęły decyzję o zorganizowaniu szkolenia pedagogicznego dla młodych nauczycieli akademickich. Kurs, 150-godzinny, był realizowany w semestrze letnim, w formie ośmiogodzinnych spotkań wykładowych, warsztatowych i laboratoryjnych, podczas których doktoranci studiów dziennych oraz młodzi pracownicy (którzy niedawno rozpoczęli swoją pracę nauczycielską) doskonalili swoje przygotowanie do roli nauczyciela akademickiego. ad stroną organizacyjną i merytoryczną kursu czuwali głównie pracownicy Katedry dukacji i Rozwoju Kadr, ale także inni nauczyciele akademiccy UP. Szkoleniowcy zewnętrzni zadbali, aby absolwent kursu posiadł wiedzę z zakresu współczesnej pedagogiki i psychologii kształcenia, w tym projektowania dydaktycznego oraz metod i form realizacji zajęć, a także oceny i ewaluacji procesu dydaktycznego. W programie kursu znalazły się także zagadnienia prowadzenia zajęć za pomocą platformy e-learningowej. Uczestnicy kursu poznali techniki emisji głosu oraz reguły przygotowywania i prowadzenia wystąpień publicznych. W trakcie zajęć osoby szkolące się nabyły także liczne kompetencje społeczne, w tym umiejętności komunikowania interpersonalnego, budowania zespołu, motywowania studentów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych. Kolejna edycja Uczelnianego kursu pedagogicznego dla młodej kadry UP odbędzie się w semestrze letnim w roku akademickim 2011/ a terenie Międzynarodowych argów Poznańskich Prezydent RP, Bronisław Komorowski, 14 czerwca 2011 roku, wręczył przyznaną ponownie po sześcioletniej przerwie agrodę Gospodarczą Prezydenta. Członkami Kapituły agrody Prezydenta byli również profesorowie Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu: Witold Abramowicz oraz Marian Gorynia rektor Uczelni. konomiczny Uniwersytet Dziecięcy nagrodził najlepszych uczniów Ponad 500 uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych ukończyło z pozytywnym wynikiem letni semestr zajęć na konomicznym Uniwersytecie Dziecięcym (UD). Wszyscy mali studenci musieli poddać się testowi wiedzy ekonomicznej, który wyłonił najlepszych spośród nich. W Poznaniu zwyciężył Dominik iewiedział, który w nagrodę otrzymał netbooka. Uczestnicy zajęć obecni na co najmniej 4 z 6 spotkań otrzymali zaliczenie semestru zajęć i dyplomy ukończenia UD. W sali 236, 14 czerwca 2011 roku, odbyło się piąte spotkanie w ramach otwartych dyskusji habilitacyjnych na Uniwersytecie konomicznym w Poznaniu tym razem w problematyce towaroznawczej. W dniach 24 i 26 czerwca 2011 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna przeprowadziła postępowanie oceniające na Wydziale konomii. Studia Doktoranckie na Wydziale Informatyki i Gospodarki lektronicznej Dziekan i Rada Wydziału Informatyki i Gospodarki lektronicznej Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu organizują nabór na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2011/2012 w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia. Wydział Informatyki i Gospodarki lektronicznej rozpoczął swoją działalność w roku akademickim 2006/2007, jako jedyny tego typu wydział w Polsce. W krótkim okresie swojego istnienia WIG odniósł znaczące sukcesy: w dydaktyce wyróżniająca ocena przez Państwową Komisję 9

6 I Akredytacyjną ( ), w badaniach naukowych kategoria A i czołowe 3 miejsce w Polsce, zgodnie z kategoryzacją jednostek naukowych w grupie 5 (nauki ekonomiczne) przeprowadzoną przez Ministerstwo auki i Szkolnictwa Wyższego w 2010 roku. ferta adresowana jest do szerokiego kręgu absolwentów uczelni ekonomicznych, politechnik i uniwersytetów, zainteresowanych studiami doktoranckimi w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia, w zakresie następujących specjalności: analityka gospodarcza; badania operacyjne; ekonometria; ekonomia matematyczna; elektroniczny biznes; informatyka ekonomiczna; inżynieria finansowa; makroekonomia; mikroekonomia; statystyka; teoria ekonomii. Z dniem 1 września 2011 roku w pionie prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą zostanie utworzone Biuro Studiów Anglojęzycznych. R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY WYDZIAŁ KMII Z PSIDZŃ RAD WYDZIAŁÓW Posiedzenie Rady Wydziału konomii odbyło się w dniach 3 i 29 czerwca 2011 roku w sali 111 A w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału w dniu 3 czerwca br. były następujące sprawy: wniosek Zespołu o otwarcie przewodu habilitacyjnego dra Killiona Munyamy, wniosek Zespołu o otwarcie przewodu habilitacyjnego dra Waldemara Rydzaka, powołanie komisji doktorskiej mgra Mikołaja Iwańskiego, powołanie komisji doktorskiej mgra Jerzego Kaźmierczyka, powołanie komisji doktorskiej mgra Piotra Łuczaka, powołanie komisji doktorskiej mgr lżbiety Kośmickiej-Ślesińskiej, powołanie komisji doktorskiej mgra Huberta Wańskiego, powołanie komisji doktorskiej mgra Karola Wielocha, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgra Krzysztofa Kucharskiego, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgra Piotra Strusia, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr Anny Wiśniewskiej, wniosek mgra Andrzeja Pająka o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł rozprawy: Dochodowość inwestycji w kontrakty terminowe w Polsce, proponowany promotor: prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UP), zaopiniowanie wniosków dotyczących opieki nad doktorantami i prowadzenia seminariów doktorskich, zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagród rektora za osiągnięcia w roku akademickim 2010/2011, sprawa zatrudnienia profesorów przechodzących na emeryturę, 11

7 12 wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat adiunkta w Katedrze Bankowości, wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat adiunkta w Katedrze Finansów Publicznych, wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat adiunkta w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej. wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat adiunkta w Katedrze Socjologii i Filozofii. wniosek kierownika Katedry Socjologii i Filozofii o zatrudnienie dra hab. Andrzeja Przymeńskiego na etacie profesora nadzwyczajnego UP w okresie , wniosek kierownika Katedry Bankowości o zatrudnienie dra Michała Jurka na etacie adiunkta w okresie , wniosek kierownika Katedry Bankowości o zatrudnienie dra Pawła Marszałka na etacie adiunkta w okresie , wniosek kierownika Katedry Ubezpieczeń o zatrudnienie dra Krzysztofa Łyskawy na etacie adiunkta w okresie , wniosek dr Katarzyny Perez o udzielenie urlopu naukowego, wniosek dr Agnieszki Sapy o udzielenie urlopu naukowego, wniosek dr Katarzyny Szarzec o udzielenie urlopu naukowego. zatwierdzenie oferty seminariów dyplomowych i magisterskich na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2011/2012, zatwierdzenie obsady zajęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2011/2012, powołanie III edycji Studiów Podyplomowych Psychologia w biznesie, powołanie V edycji Studiów Podyplomowych Controlling i zarządzanie bankiem, powołanie VIII edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, powołanie XVIII edycji francusko-polskich studiów w zakresie zarządzania jako Studiów Podyplomowych, powołanie XX edycji Studiów Podyplomowych Ubezpieczenia gospodarcze, sprawy komisji wydziałowych. Podczas posiedzenia w dniu 29 czerwca 2011 roku przedmiotem obrad były następujące sprawy: wniosek komisji o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Arlecie lbrot-brzezińskiej, wniosek komisji o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych mgr Małgorzacie Szczyt, wniosek dr hab. Aldony Andrzejczak, prof. nadzw. UP, o wszczęcie procedury związanej z wystąpieniem o przyznanie tytułu naukowego profesora, wniosek dr hab. Małgorzaty Doman, prof. nadzw. UP, o wszczęcie procedury związanej z wystąpieniem o przyznanie tytułu naukowego profesora, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgra Mikołaja Iwańskiego, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgra Jerzego Kaźmierczyka, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr lżbiety Kośmickiej-Ślesińskiej, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgra Piotra Łuczaka, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgra Huberta Wańskiego, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgra Karola Wielocha, wniosek mgr atalii Buczkowskiej o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł rozprawy: Wpływ funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich i rolnictwo w skali lokalnej. Przykład powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, proponowany promotor: dr hab. Waldemar Czternasty, prof. nadzw. UP), wniosek mgr dyty Dwojak o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł rozprawy: ddziaływanie zmian w regulacjach prawnych dotyczących podatku od nieruchomości na kondycję finansową gmin wiejskich. Studium porównawcze gmin województw lubuskiego, lubelskiego, pomorskiego i śląskiego, proponowany promotor: dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa, prof. nadzw. UP), wniosek mgr Katarzyny Hełpy-Liszkowskiej o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł rozprawy: Kulturowe uwarunkowania konkurencyjności regionów w Polsce, proponowany promotor: dr hab. Aldona Andrzejczak, prof. nadzw. UP), wniosek dra Jana Polcyna o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł rozprawy: Koncepcja pomiaru efektywności pracy nauczycieli szkół średnich w Polsce, proponowany promotor: dr hab. Aldona Andrzejczak, prof. nadzw. UP), wniosek mgra Macieja Stępińskiego o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł rozprawy: cena sytuacji społeczno-zawo- 13

8 dowej absolwentów szkół wyższych na rynku pracy na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach , proponowany promotor: prof. dr hab. lżbieta Jantoń-Drozdowska, prof. zw. UP), wniosek mgra Jana Szwedzińskiego o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł rozprawy: Samorząd lokalny w procesie pozyskiwania i wykorzystania funduszy Unii uropejskiej. a przykładzie Zintegrowanego Programu peracyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie wielkopolskim, proponowany promotor: dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa, prof. nadzw. UP), wniosek mgr Aleksandry omczyk o otwarcie przewodu doktorskiego (proponowany tytuł rozprawy: Regionalny produkt turystyczny uwarunkowania rozwoju, proponowany promotor: dr hab. Aleksander Grzelak, prof. nadzw. UP), sprawa zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Anny kraski, sprawa dodatkowego zatrudnienia dziekana Wydziału konomii, wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat asystenta w Katedrze Publicystyki konomicznej i Public Relations, wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat adiunkta w Katedrze eorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej, wniosek kierownika Katedry Bankowości o zatrudnienie dra Grzegorza Kotlińskiego na ½ etatu starszego wykładowcy w okresie , wniosek kierownika Katedry Bankowości o zatrudnienie dra ryka Łona na ½ etatu starszego wykładowcy w okresie , wniosek kierownika Katedry Bankowości o zatrudnienie dra Killiona Munyamy na ½ etatu starszego wykładowcy w okresie , wniosek kierownika Katedry Bankowości o zatrudnienie dra Grzegorza Paluszaka na ½ etatu starszego wykładowcy w okresie , wniosek kierownika Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej o zatrudnienie dra Jerzego Kura na ¼ etatu starszego wykładowcy w okresie , wniosek kierownika Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej o zatrudnienie dr Agnieszki Sapy na pełnym etacie starszego wykładowcy w okresie , wniosek kierownika Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej o zatrudnienie dra Sławomira Jankiewicza na etacie starszego wykładowcy w okresie , wniosek kierownika Katedry Pracy i Polityki Społecznej o zatrudnienie dra Mariusza Piotrowskiego na ½ etatu starszego wykładowcy w okresie , wniosek dra Radosława Kałużnego o udzielenie urlopu naukowego, wniosek dra Macieja Ławrynowicza o udzielenie urlopu naukowego, zatwierdzenie oferty seminariów doktorskich w roku akademickim 2011/2012, powołanie komisji kwalifikacyjnej na studia doktoranckie w roku akademickim 2011/2012, zatwierdzenie programu studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/2012, wniosek o uruchomienie III edycji Studiów Podyplomowych Menedżer rozwoju lokalnego i regionalnego, wniosek o uruchomienie VI edycji Studiów Podyplomowych rganizacja i zarządzanie w administracji publicznej, wniosek o uruchomienie X edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi, zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagród rektora za osiągnięcia w roku akademickim 2010/2011 uzupełnienie, sprawy komisji wydziałowych, sprawozdanie dziekana za rok akademicki 2010/2011, sprawy bieżące oraz wolne głosy i wnioski. WYDZIAŁ GSPDARKI MIĘDZYARDWJ Posiedzenie Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej odbyło się w dniu 17 czerwca 2011 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: sprawa nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych mgrowi Marcinowi lszewskiemu (warunkowo), sprawa dopuszczenia doktor Marii Majewskiej-Bator do kolokwium habilitacyjnego, sprawa wyznaczenia terminu kolokwium habilitacyjnego dr Marii Majewskiej-Bator (warunkowo), powołanie Zespołu przewodu habilitacyjnego dr Pawła Śliwińskiego, wyznaczenie recenzentów i powołanie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Alicji Hadryś, wyznaczenie recenzentów i powołanie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Pawła iszczoty, 14 15

9 16 wyznaczenie recenzentów i powołanie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Piotra owaka, zaopiniowanie wniosków o nagrodę rektora, zaopiniowanie wniosku o ponowne zatrudnienie prof. dr hab. lżbiety Gołembskiej, prof. zw. UP, w Katedrze Logistyki Międzynarodowej, zaopiniowanie wniosku o ponowne zatrudnienie dr hab. wy Małuszyńskiej, prof. nadzw. UP, w Katedrze uropeistyki, zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie prof. dra hab. ugeniusza ajlepszego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Finansów Międzynarodowych, zaopiniowanie wniosku dr Magdaleny Sapały o przedłużenie urlopu bezpłatnego, zaopiniowanie wniosku dr Mariusza Szustera o zmianę terminu urlopu naukowego, zaopiniowanie wniosku mgr Doroty Czyżewskiej o udzielenie urlopu związanego z wyjazdem zagranicznym, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Logistyki Międzynarodowej, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Marketingu Międzynarodowego, zaopiniowanie wniosku o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej w ramach umowy cywilnoprawnej, zatwierdzenie planów i obsady zajęć na rok akademicki 2011/2012, uruchomienie XII edycji Studiów Podyplomowych Biznes Międzynarodowy, uruchomienie XVII edycji Studiów Podyplomowych Master of Business Administration, prowadzonego wspólnie z Georgia State University w Atlancie, sprawozdanie dziekana z działalności Wydziału Gospodarki Międzynarodowej w roku akademickim 2010/2011. WYDZIAŁ IFRMAYKI I GSPDARKI LKRICZJ Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki lektronicznej odbyło się w dniu 10 czerwca 2011 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: wyznaczenie recenzentów, egzaminów, egzaminatorów i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra Radosława Hofmana, wyznaczenie recenzentów, egzaminów, egzaminatorów i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgra Romana Kosmalskiego, zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie na etacie profesora zwyczajnego w Katedrze konomii Matematycznej, zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie na etacie profesora zwyczajnego w Katedrze echnologii Informacyjnych, opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dra hab. inż. Krzysztofa Walczaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego UP w Katedrze echnologii Informacyjnych, stanowisko Rady Wydziału w sprawie dodatkowego zatrudnienia Prodziekana, zaopiniowanie wniosku w sprawie powierzenia dr hab. Dorocie Appenzeller, prof. nadzw. UP, funkcji kierownika Katedry konometrii na okres od r. do r, wniosek Katedry Matematyki Stosowanej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta osoby wyłonionej z konkursu, zaopiniowanie wniosku dra Krzysztofa Cichego o udzielenie rocznego bezpłatnego urlopu naukowego, warunki, tryb i kryteria oceny rozwoju naukowego nauczycieli akademickich na WIG w świetle nowych regulacji prawnych zainicjowanie dyskusji, sprawy Wydziałowej Komisji Programowej, zatwierdzenie obsady zajęć na rok akademicki 2011/2012, zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na WIG w ramach umowy cywilnoprawnej w roku akademickim 2011/2012, zatwierdzenie oferty seminariów doktorskich w roku akademickim 2011/2012, sprawa uruchomienia III edycji Studiów Podyplomowych Inżynieria finansowa. WYDZIAŁ WARZAWSWA Posiedzenie Rady Wydziału owaroznawstwa odbyło się w dniu 17 czerwca 2011 roku w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. 17

10 Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: sprawa wniosku o nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych dr hab. Alicji Maleszce prof. nadzw. UP, sprawa wszczęcia postępowania habilitacyjnego dla dr Joanny Kulczyckiej PA Kraków i wyznaczenia recenzentów. ytuł rozprawy habilitacyjnej koefektywność projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem koncepcji cyklu życia produktu, powołanie Zespołu ds. przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych drowi hab. Pawłowi Szewczykowi, prof. nadzw. Politechniki Śląskiej, powołanie recenzentów, komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr inż. Marty Biegańskiej. ytuł rozprawy doktorskiej Wykorzystanie kory wierzby plecionkarskiej Salix americana do adsorpcji metali ciężkich, sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Kamili rzechowskiej-przybyła (warunkowo), sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Michockiej (warunkowo), zaopiniowanie wniosku o likwidację i połączenie katedr: KBiM, KCH i KCHP, powołanie kierownika Katedry Przyrodniczych Podstaw Jakości, rozstrzygnięcie Konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze owaroznawstwa Przemysłowego, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze owaroznawstwa Żywności, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze echnologii i chrony Środowiska, zatwierdzenie obsady zajęć na rok akademicki 2011/2012 dla wszystkich typów studiów na W, zaopiniowanie wniosków o dalsze zatrudnienie samodzielnych pracowników nauki w związku z przejściem na emeryturę, zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie na etacie profesora zwyczajnego w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości, zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie na etacie profesora zwyczajnego w Katedrze owaroznawstwa Przemysłowego, zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie na etacie profesora zwyczajnego w Katedrze Koniunktury Gospodarczej, zaopiniowanie wniosku dra Ryszarda Stefańskiego na etacie starszego wykładowcy (warunkowo), zaopiniowanie wniosków o dalsze zatrudnienie na etacie adiunkta (po 5 latach), zaopiniowanie wniosku o stypendium habilitacyjne dla dr inż. Danieli Gwiazdowskiej, zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych w ramach umowy cywilnoprawnej, uruchomienie V edycji Studiów Podyplomowych Menedżer produktu i powołanie kierownika Studiów, uruchomienie I edycji Studiów Podyplomowych Menedżer produktów kosmetycznych i powołanie kierownika Studiów, uruchomienie II edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie marką i powołanie kierownika Studiów, zaopiniowanie wniosków o nagrody rektora UP. WYDZIAŁ ZARZĄDZAIA Posiedzenie Rady Wydziału Zarządzania odbyło się w dniu 10 czerwca 2011 roku w sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni. Przedmiotem obrad Rady Wydziału były następujące sprawy: sprawa nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych mgrowi Marcinowi Halickiemu, sprawa dopuszczenia dra Macieja Stradomskiego do kolokwium habilitacyjnego, sprawa dopuszczenia dra Rafała Śliwińskiego do kolokwium habilitacyjnego, sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgra Przemysława Kiełpińskiego, zatwierdzenie planów studiów i obsady zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2011/2012, zatwierdzenie planów studiów i obsady zajęć na studiach doktoranckich na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2011/2012, zatwierdzenie seminariów licencjackich i magisterskich na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2011/2012, zatwierdzenie zmian dokonanych w obsadzie zajęć w semestrze letnim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2010/2011, uzupełnienie wykazu seminariów doktorskich na Wydziale Zarządzania, bieżące sprawy Wydziałowej Komisji Programowej, 18 19

11 bieżące sprawy Komisji ds. ostryfikacji Dyplomów i ytułów Zawodowych uzyskanych za granicą, zaopiniowanie wniosków o nagrodę rektora UP, stanowisko Rady Wydziału w sprawie dodatkowego zatrudnienie dziekana i prodziekanów, zaopiniowanie wniosków o zatrudnienie samodzielnych pracowników nauki, którzy złożyli wnioski o rozwiązanie stosunku pracy z UP, zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dra hab. Wiesława Ciechomskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Handlu i Marketingu, zaopiniowanie wniosku dr Agnieszki Sobiech o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Gospodarczego na czas określony, zaopiniowanie wniosku dr Agnieszki Piechockiej-Kałużnej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Rachunkowości na czas określony, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Gospodarczego, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa, zaopiniowanie wniosków o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy, zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w ramach umowy cywilnoprawnej, zaopiniowanie wniosku dra omasza Kopczyńskiego o udzielenie urlopu bezpłatnego, uruchomienie II edycji Studiów Podyplomowych Analizy rynkowe i strategiczne, uruchomienie XXVIII edycji Studiów Podyplomowych Gospodarka nieruchomościami wycena nieruchomości, uruchomienie XXIX edycji Studiów Podyplomowych Gospodarka nieruchomościami pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, uruchomienie XXX edycji Studiów Podyplomowych Gospodarka nieruchomościami zarządzanie nieruchomościami, uruchomienie I edycji Studiów Podyplomowych Komunikacja i techniki perswazji w biznesie, uruchomienie XXIII edycji Studiów Podyplomowych Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, uruchomienie XXVIII edycji Studiów Podyplomowych Marketing, uruchomienie XXIII edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Poznaniu, uruchomienie XXII edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Bydgoszczy, uruchomienie XX edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Zielonej Górze, uruchomienie XV edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Lesznie, uruchomienie X edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Pile, uruchomienie IV edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Koninie, uruchomienie II edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość w Koszalinie, uruchomienie I edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość i podatki w Poznaniu, uruchomienie I edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych w Poznaniu, uruchomienie X edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie w handlu, uruchomienie IX edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie projektami, uruchomienie I edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie przedsiębiorstwem aspekty strategiczne. 20

12 I Wykłady otwarte: R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY PRJK KADRY DLA GSPDARKI 1 czerwca 2011 Aktywacja marki od koncepcji do egzekucji na przykładzie wybranych marek Sara Lee, Witold Araszkiewicz, Prima Sara Lee Coffee and ea Poland SA W zakresie zadania 1: Promocji, podjęto następujące działania: 1. Realizacja kampanii promującej projekt KdG w formie dwóch reklam w mediach tradycyjnych: Gazeta Wyborcza w dodatku dukacja oraz Praca i elektronicznych (portale WWW, komunikatory internetowe, mailing). 2. Realizacja kampanii promującej kierunek gospodarka turystyczna w formie reklam w mediach elektronicznych (portale WWW, komunikatory internetowe). 3. Przygotowanie projektów nowych nośników ekspozycji informacji o projekcie na terenie Uczelni w formie tablic pleksiglas i tablic wielkoformatowych. 4. Druk katalogu promującego II stopień kierunku gospodarka turystyczna oraz druk zaświadczeń uczestnictwa dla beneficjenta projektu. W zakresie zadania 3: Udział pracodawców w dostosowaniu treści kształcenia do potrzeb rynku pracy: 1. Przeprowadzono drugą rekrutację na staże studenckie i absolwenckie w ramach projektu Kadry dla Gospodarki. Początkowy okres rekrutacji to: Ze względu na rosnące zainteresowanie pracodawców rekrutację przedłużono, wprowadzając nowo zgłoszone oferty staży. ferty ogłaszane są na stronie internetowej projektu. Rekrutacja na staże w okresie wakacyjnym nadal trwa zapraszamy studentów i absolwentów UP do składania wniosków aplikacyjnych (szczegóły na stronie 3. rwa nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, zainteresowanymi przyjęciem stażystów w ramach projektu Kadry dla Gospodarki zapraszamy do współpracy. W zakresie zadania 5: Rozwój biura karier, przeprowadzono: 1. Kursy e-learningowe zorganizowano spotkanie dotyczące ustalenia szczegółów umów dla autorów treści merytorycznych, opracowano umowy dla autorów kursów i podpisano umowy z wszystkimi autorami realizującymi zadanie do 30 sierpnia 2011 roku utrzymywano bieżący kontakt i udzielano informacji autorom oraz firmie Mediakursy. 2. Warsztaty w zakresie umiejętności miękkich Zrealizowano dwa warsztaty umiejętności miękkich: przeprowadzono rekrutację uczestników (zamieszczono opis szkolenia i zasady rekrutacji na stronie www, prowadzono korespondencję mailową z potencjalnymi uczestnikami, zebrano formularz uczestnictwa w warsztacie oraz dokumentację projektową), stworzono dokumentację szkoleń (zgłoszenia uczestników, listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, ankiety ewaluacyjne wraz z podsumowaniem wyników), przeprowadzono procedurę przetargową związaną z wyborem osoby prowadzącej warsztaty. 22

13 I R IW U SY K M CZ Y W dniach 30 czerwca i 1 lipca 2011 roku w Rydzynie odbyła się V konferencja naukowa pn. Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, zorganizowana przez katedry ubezpieczeń: Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu konomicznego we Wrocławiu. Patronat honorowy nad konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UP, oraz JM Rektor Uniwersytetu konomicznego we Wrocławiu prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor. Celem konferencji było skonsolidowanie środowiska naukowego i praktyków zajmujących się ubezpieczeniami w Polsce, umożliwienie wymiany myśli i doświadczeń z prowadzonych badań nad rozwojem rynku i teorii ubezpieczeń w Polsce na tle tendencji światowych oraz wskazanie współczesnych kierunków badań naukowych i prowadzenia dydaktyki na uczelniach wyższych z zakresu ubezpieczeń. Przedstawione referaty (tzw. sesje plakatowe) dotyczyły tendencji na światowym i polskim rynku ubezpieczeniowym, ubezpieczeń dla przedsiębiorstw i dla gospodarstw domowych, zagadnień związanych z konstrukcją systemów emerytalnych, finansów zakładów ubezpieczeń, ryzyka zakładu ubezpieczeń i zarządzanie nim oraz metod aktuarialnych. Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie w środowisku naukowym w Polsce oraz wśród praktyków gospodarczych wzięło w niej udział około 150 osób. 24 UIWRSY W PZAIU KMICZY W murach Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 15 czerwca 2011 roku rozpoczęła się 14 już z kolei Międzynarodowa Konferencja Business Information Systems. Wiodący temat tegorocznej konferencji w polskiej wersji językowej to: Zmierzając do elastycznych, spersonalizowanych oraz adaptacyjnych aplikacji biznesowych. KFRCJ AUKW I SMIARIA Wśród ponad 70 uczestników konferencji znalazły się osoby z całego świata (Szwecji, Litwy, Łotwy, iemiec, Rumunii, ajlandii, Irlandii, Austrii, Holandii, Wenezueli, Wielkiej Brytanii, Australii). Konferencja miała wybitnie międzynarodowy charakter, albowiem osoby reprezentujące polskie instytucje stanowiły mniej niż 10% uczestników. Podczas obrad poruszono zagadnienia będące obecnie w ścisłym centrum zainteresowania nauki i biznesu: zarządzanie procesami biznesowymi, ontologie, usługi sieciowe oraz mobilność. Uczestnicy zajmą się również zagadnieniami klasycznej informatyki ekonomicznej: wyszukiwaniem informacji, projektowaniem systemów, elektronicznym rządem. W powiązaniu z tegoroczną edycją BIS, zorganizowano również czwartą edycję Międzynarodowej Konferencji Business Process and Services Computing (BPSC 2011). Konferencja jest organizowana co dwa lata w Poznaniu, natomiast w pozostałych latach w intytucjach zagranicznych. Gospodarzami poprzednich edycji były między innymi University of Colorado (2003), Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (2006), University of Innsbruck (2008), Freie Universität Berlin (2010). Materiały BIS 2011 zostaną opublikowane przez renomowane wydawnictwo Springer w serii LBIP (Lecture otes in Business Information Processing). 25

14 26 Katedra Badań Marketingowych Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu zorganizowała 17 czerwca 2011 roku XV Warsztaty Metodologiczne im. Profesora Stefana Mynarskiego pt. Metody pomiaru i analizy rynku usług - przydatność i efektywność. Patronat honorowy nad Warsztatami, które wpisują się w obchody jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, a także 20-lecia Katedry Badań Marketingowych, objął Jego Magnificencja Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UP. Celem cyklicznych Warsztatów Metodologicznych jest prezentacja dorobku i dyskusja naukowa nad metodologią prowadzenia zaawansowanych analiz, w szczególności rynku usług oraz wykorzystania wyników badań marketingowych. ematyka kolejnych sesji dotyczyła takich zagadnień, jak: pomiar i analiza zachowań konsumenckich, segmentacja rynku metody i zastosowania, jakościowe metody badania rynku ocena przydatności, dylematy pomiaru zjawisk rynkowych. W XV Warsztatach Metodologicznych uczestniczyło niemal 50 przedstawicieli publicznych i prywatnych ośrodków akademickich kraju, takich jak: Politechnika Gdańska, Politechnika Lubelska, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet konomiczny we Wrocławiu (w tym WGRi Jelenia Góra), Uniwersytet konomiczny w Krakowie, Uniwersytet konomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wyższa Szkoła auk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Lublinie, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu). W warsztatach uczestniczyli również przedstawiciele praktyki gospodarczej (IA, Pentor) oraz Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Katedra Usług Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu oraz Wydział Zarządzania i konomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowali w dniach 9 i 10 czerwca 2011 roku konferencję naukową pn. ZARZĄDZAI RGAIZACJAMI USŁUGWYMI. Szkoła nowego poznania.wydarzenie to wpisywało się w obchody roku jubileuszowego 85-lecia Uniwersytetu konomicznego, oraz 15- lecie powstania Katedry Usług. rganizatorzy konferencji podczas obrad podjęli próbę odpowiedzi na pytania: Czy wiedza o usługach już odrobiła dystans i zaczyna nadążać za naukami ekonomicznymi? Czy zwieńczeniem teorii usług miałaby być nauka o zarządzaniu nimi? Jak powinna zostać poprowadzona trajektoria rozwoju zarządzania organizacjami usługowymi, by to co specyficznie usługowe mogło się ostać? W konferencji uczestniczyło 45 osób reprezentujących jakubkonieczka.pl najważniejsze ośrodki uniwersyteckie kraju. Podczas uroczystego otwarcia konferencji JM Rektor UP, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UP, przekazał na ręce kierownika Katedry Usług list gratulacyjny skierowany do zespołu pracowników Katedry. jakubkonieczka.pl 27

15 I R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY Z DZIAŁALŚCI KADR skiego pt. Zarządzanie wiedzą w procesie konkurowania przez jakość na rynku hotelarskim, przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Grzegorza Gołembskiego, prof. zw. UP. 28 Katedra Handlu i Marketingu 21 czerwca 2011 Doktor Katarzyna Walkowiak pełniła rolę moderatora dyskusji grupowej z mieszkańcami Poznania dotyczącej budżetu Poznania na 2012 rok i planów oszczędności w tym zakresie (w stosunku do bieżącego roku). Katedra Handlu Międzynarodowego Profesor dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UP, został powołany do Zespołu kspertów HS4 arodowego Centrum auki oceniającego projekty grantów badawczych. Profesor Henryk Mruk, na prośbę rektora Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, prof. dra hab. Andrzeja Koźmińskiego, przygotował recenzję pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Denoue pt. Determinanty postrzeganej wartości marek, przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Jana apoleona Saykiewicza. brona pracy odbyła się 29 czerwca 2011 roku. Profesor Henryk Mruk, na prośbę Rady Wydziału auk konomicznych Uniwersytetu konomicznego we Wrocławiu, przygotował recenzję dorobku naukowo-badawczego oraz pracy habilitacyjnej dra Witolda Kowala, pt. Kontrola skuteczności marketingowej w związku z wszczętym postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Profesor Henryk Mruk, na prośbę Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, przygotował recenzję pracy doktorskiej mgra Marcina lszew- Artykuł pióra prof. Henryka Mruka pt. Zaufanie elementem wartości w relacjach z partnerami został zakwalifikowany do monografii anglojęzycznej pt. Customer Value Creation (heory and Practice), wydawanej w ficynie Wydawniczej SGH, Warszawa 2011, pod red. B. Dobiegały- Korony i P. Masiukiewicz. Profesor Henryk Mruk uczestniczył w pracach Rektorskiej Komisji Statutowej nad przygotowaniem nowej wersji Statutu UP, uwzględniającej zmiany wprowadzone w nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. 15 czerwca 2011 Profesor Henryk Mruk, przewodniczący Kapituły Medalu Acanthus Aureus, wręczył statuetki laureatom konkursu na argach IM. Profesor Henryk Mruk wygłosił wykład na temat Warunków skutecznego budowania relacji z partnerami na zaproszenie przedsiębiorstwa GLS Poland, na corocznej konferencji organizowanej przez przedsiębiorstwo logistyczne GLS Poland. Profesor Henryk Mruk przeprowadził warsztaty na temat sposobów budowania silnej pozycji marki dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstwa York, w ramach aktywności Wielkopolskiej Szkoły Biznesu. 29

16 Profesor Henryk Mruk, na prośbę Wydawnictwa Akademii echniczno-humanistycznej w Bielsku Białej, przygotował recenzję wydawniczą pracy prof. dr hab. Janusza Klisińskiego, pt. Rynek dóbr i usług sportowych Katedra Informatyki konomicznej Zespół Katedry Informatyki konomicznej w składzie: prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz, prof. zw. UP, dr lżbieta Bukowska, dr Monika Kaczmarek oraz Monika Starzecka, otrzymał Best Paper Award za artykuł Semantic-enabled fficient and Scalable Retrieval of xperts prezentowany na konferencji eknow2011 (he hird International Conference on Information, Process, and Knowledge Management). Konferencja odbyła się w dniach lutego 2011 roku, w Gosier, Gwadelupa, Francja. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 30 czerwca 2011 Doktor Katarzyna awrot, w ramach realizowanego projektu badawczego pod kierownictwem prof. dra hab. dwarda Haliżaka, przedstawiła referat pt. Polityka międzynarodowej konkurencyjności podczas seminarium w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego czerwca 2011 Doktor Katarzyna awrot wygłosiła referat pt. he Impact of AFA and CAFA on International Relations Between China and South ast Asia podczas konferencji Changing Livelihood and conomic Lives: thnic Minorities in Southwest China and Southeast Asia na zaproszenie ational Research Center, Yunnan University w Kunming, PRC. Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej czerwca 2011 Doktor Anna Matysek-Jędrych przeprowadziła wykłady w Programie Master in International Business w scuela de egocios Caixanova w Vigo (Hiszpania) Katedra Strategii Marketingowych 6 10 czerwca 2011 Doktor Grzegorz Leszczyński i dr Marek Zieliński przebywali na stypendium programu LLP RASMUS w Aalen University (iemcy). 7 9 czerwca 2011 Doktor hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UP, oraz mgr Anna Rogala uczestniczyli w międzynarodowej konferencji Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu, Starostwo Powiatowe w Wałczu, Urząd Miasta Wałcz, Katedrę Finansów Publicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedrę Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego, Förderer Privater Hochschulen In Schwerin e.v. oraz Angermünder Bildungswerk e.v. Doktor hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UP, przedstawił główne tezy 30 31

17 referatu pt. Integracyjna rola sportu, a mgr Anna Rogala wygłosiła prezentację pt. Rola sportu w promocji miast czerwca 2011 Doktor Piotr Kwiatek, dr Grzegorz Leszczyński, dr Marek Zieliński i mgr Anna Rogala wzięli udział w 5. międzynarodowej konferencji Global Sales Science Institute pod hasłem Sales: Bridging the Gap Between heory and Practice, zorganizowanej przez SDA Bocconi School of Management (Italy) i Indiana University (USA). Doktor Piotr Kwiatek uczestniczył w panelu xploring Cross-Cultural Differences in the Selling Process, a dr Marek Zieliński wygłosił prezentację pt. he Role of rade Fairs in Sales rends and Research Propositions. 32 Katedra echnologii Informacyjnych 3 czerwca 2011 Profesor dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UP, został powołany w skład Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii auk na kolejną kadencję czerwca 2011 W Warszawie odbyły się warsztaty finałowe programu Uniwersytet rnst&young, organizowanego wspólnie przez Dział Doradztwa Biznesowego korporacji konsultingowej rnst&young i 10 uczelni z całego kraju. Patronem konkursu ze strony UP jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, a opiekunem zespołu studentów UP uczestniczących w konkursie dr inż. Wojciech Wiza. Do udziału w finałach zakwalifikowało się dziewięć zespołów, w tym dwa zespoły z Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, w składzie: Karol Fabisz, Katarzyna Gajda, Michał Frącek, ymoteusz Hossa oraz Dawid Wesołowski, Jakub Stachowiak, Robert Łuców, omasz Czajkowski. Uczestnicy dostali do rozwiązania specjalnie przygotowany problem sprawdzający całościowe zrozumienie przez studentów zagadnień przedstawionych w ramach wykładów oraz pozwalający studentom wykazać się posiadaną wiedzą i umiejętnościami pracy w grupie, zarządzania zespołem, zarządzania czasem, a także zdolnościami prezentacyjnymi. W tegorocznej edycji zwyciężył zespół Politechniki Warszawskiej. 6 czerwca 2011 Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w roboczych konsultacjach Rady Programowej Konferencji Ministerialnej egvpl 2011, która odbędzie się w Poznaniu w ramach polskiej prezydencji w Unii uropejskiej. 9 czerwca 2011 Katedra echnologii Informacyjnych gościła uczestników międzynarodowych warsztatów Workshop on Polish German xperience of e-identity. Celem warsztatów była wymiana poglądów i doświadczeń między stroną polską i niemiecką w zakresie elektronicznych dowodów osobistych oraz wypracowanie wstępnych tez do nowej dyrektywy uropejskiej w tej kwestii. W warsztatach o charakterze zamkniętym uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Fraunhofer FKUS z Berlina, prof. Radu Popescu-Zeletin, Jens Fromm, Marina Grigorian, przedstawiciel ministerstwa spraw wewnętrznych federalnego rządu iemiec, dr Marian Margraf oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. bradom przewodniczył prof. Wojciech Cellary. 9 czerwca 2011 Doktor hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UP, uczestniczył w inauguracyjnym posiedzeniu Zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy z zagranicą powołanego przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego na kadencję czerwca 2011 Magister inż. Zbigniew Paszkiewicz wygłosił referat pt. Modeling Competences in Service-riented Virtual rganization Breeding nvironments (autorzy: Z. Paszkiewicz, W. Picard) podczas międzynarodowej konferencji he 15 th I International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design CSCWD 2011, która odbyła się w Lozannie w dniach od 8 do 10 czerwca 2011 roku. 14 czerwca 2011 Doktor inż. Jacek Chmielewski uczestniczył w Warszawie w międzynarodowych warsztatach partnerskich Proposers etworking Day FP7-IC Call 8, adresowanych do potencjalnych uczestników 8 konkursu IC w ramach 7 Programu Ramowego poświęconego tematowi Future etworks. rganizatorami spotkania były następujące instytucje: uropejska Platforma echnologiczna ISI, et!works (emobility) oraz konsorcjum projektu IDALIS. Jacek Chmielewski otrzymał od organizatorów grant na pokrycie kosztów uczestnictwa za projekt pt. Bystre aplikacje wielourządzeniowe, który został przyjęty do prezentacji podczas konferencji. 15 czerwca 2011 Magister inż. Paweł Dąbrowski uczestniczył w VIII Konferencji aukowo-echnicznej z cyklu Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia komunikacyjnego, która odbyła się w Rosnówku k. Pozna- 33

18 nia w dniach od 15 do 17 czerwca 2011 roku. egoroczna edycja nosiła tytuł owoczesny transport publiczny w obszarach zurbanizowanych. Paweł Dąbrowski przedstawił na konferencji referat pt. Sterowanie zależne od ruchu na wyizolowanym skrzyżowaniu (autorzy: P. Dąbrowski, M. Kaczmarek). Konferencję zorganizował poznański oddział Stowarzyszenia Inżynierów i echników Komunikacji czerwca 2011 Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej konferencji Digital Agenda Assembly, która odbyła się w Brukseli w dniach 16 i 17 czerwca br. Konferencja była miejscem spotkania i debaty najważniejszych europejskich środowisk zaangażowanych w realizację postulatów uropejskiej Agendy Cyfrowej. 20 czerwca 2011 Profesor Wojciech Cellary wziął udział w XI edycji konferencji pt. Wirtualny Uniwersytet metody, narzędzia, praktyka, zorganizowanej w Warszawie przez Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski, Polsko-Japońską Wyższą Szkołę echnik Komputerowych oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Profesor W. Cellary wygłosił wykład plenarny pt. Język wyzwaniem dla nowatorów hermetyczny czy zrozumiały?. 20 czerwca 2011 Profesor Wojciech Cellary przewodniczył w Warszawie roboczej sesji Rady Informatyzacji, która działa przy ministrze spraw wewnętrznych i administracji. 22 czerwca 2011 Profesor Wojciech Cellary otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Programowego międzynarodowej konferencji he 3rd Doctoral Conference on Computing, lectrical and Industrial Systems DCIS 2012, która odbędzie się w Costa Caparica (Portugalia), w dniach lutego 2012 roku czerwca 2011 Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak uczestniczył w roboczym spotkaniu partnerów projektu pt. uropean Resource Centre for Web2.0 ducation Web 2.0 RC, realizowanego w ramach programu Komisji uropejskiej ducation and Culture; Learning Program/KA3 IC. Spotkanie odbyło się w Koryncie (Grecja). 29 czerwca 2011 Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w inauguracyjnym posiedzeniu Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus powołanym na kadencję przy Prezydium Polskiej Akademii auk w Warszawie. 29 czerwca 2011 Doktor inż. Jacek Chmielewski złożył wizytę naukową w Fraunhofer FKUS Institute w Berlinie. Wizyta miała na celu nawiązanie współpracy naukowej i sformułowanie wspólnych tematów badawczych. awiązanie współpracy z instytutem Fraunhofer FKUS jest kontynuacją udziału pracowników KI i Fraunhofer FKUS we wspólnych warsztatach Workshop on Polish-German xperience of e-identity, które odbyły się w Poznaniu na UP w dniu 9 czerwca 2011 roku. 30 czerwca 2011 Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak uczestniczył w posiedzeniu Senatu Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, podczas którego rektor UP, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UP, wręczył drowi hab. inż. Krzysztofowi Walczakowi mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UP. Katedra urystyki 30 maja 1 czerwca 2011 Pracownicy Katedry urystyki uczestniczyli w IV konferencji naukowo- -branżowej GSPDARKA URYSYCZA W RGII. Przedsiębiorstwo Samorząd Współpraca. Konferencja odbyła się w Szklarskiej Porębie, a organizatorem była Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką urystyczną Uniwersytetu konomicznego we Wrocławiu. Podczas konferencji pracownicy Katedry urystyki wygłosili następujące referaty: dr hab. Agnieszka iezgoda, prof. nadzw. UP Atrakcyjność miasta jako obszaru recepcji turystycznej w opinii mieszkańców przykład Poznania, dr Marlena Bednarska wspólnie z drem Marcinem lszewskim Atrakcyjność pracy w turystyce jako uwarunkowanie potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw turystycznych, dr Łukasz awrot biekt hotelarski jako szczególny przedmiot wyceny przez pryzmat cech gospodarki turystycznej, dr Piotr Zmyślony Planowanie strategiczne rozwoju funkcji turystycznej na obszarach metropolitarnych: przykład Poznania, 35

19 mgr Marta Resiak-Urbanowicz Fundusze strukturalne Unii uropejskiej w rozwoju małych miejscowości turystycznych (na przykładzie gminy Jedlina Zdrój). 20 i 21 czerwca 2011 Profesor dr hab. Grzegorz Gołembski, prof. zw. UP, oraz dr Marlena Bednarska udali się do iemiec w celu przeprowadzenia rozmów dotyczących nawiązania współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy UP a Katolickim Uniwersytetem ichstätt-ingolstadt. 4 czerwca 2011 W Warszawie odbył się trzeci halowy turniej piłkarski PIU Cup 2011 organizowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń. W tegorocznym turnieju wzięła udział rekordowa liczba drużyn 20 ekip walczyło o puchar prezesa PIU. Udział w zawodach wzięli także studenci specjalności ubezpieczenia gospodarcze, którzy pod wodzą kapitana drużyny dra Krzysztofa Łyskawy (adiunkta w Katedrze Ubezpieczeń) zajęli 10 miejsce. Prezydent Ryszard Grobelny, na podstawie Uchwały nr LVIII- /785/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum urystyki Kulturowej RAK oraz zgodnie z brzmieniem 8 ust. 3 wyżej wymienionego Statutu, powołał prof. dra hab. Grzegorza Gołembskiego na członka Rady Programowej Centrum urystyki Kulturowej RAK. Katedra Ubezpieczeń W X edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, licencjackie i podyplomowe z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych organizowanego przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację dukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazetę Ubezpieczeniową III nagrodę (ex aequo) w kategorii prac magisterskich otrzymały następujące osoby: Piotr Dziel za pracę pt. Wymogi kapitałowe stawiane przed zakładami ubezpieczeń w kontekście dyrektywy Solvency I, napisaną pod kierunkiem dra hab. Jacka Lisowskiego, Magdalena Maćkowiak za pracę pt. Konglomeraty finansowe w obliczu doktryny»too big to fail«na przykładzie grupy AIG, napisaną pod kierunkiem dra hab. Jacka Lisowskiego. W tym samym konkursie praca magisterska Jakuba Stępnia pt. Zarządzanie płynnością zakładu ubezpieczeń w warunkach perturbacji na rynkach finansowych, napisana pod kierunkiem dra hab. Jacka Lisowskiego, otrzymała w kategorii prac magisterskich prywatne wyróżnienie pani Zofii Pawlak-Borsuk. Magdalena sak, adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń, otrzymała agrodę Honorową im. prof. adeusza Sangowskiego, ustanowioną przez Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i bsługi Ryzyka. agroda jest przyznawana w pięciu kategoriach. Doktor Magdalena sak została laureatką w kategorii Debiut ubezpieczeniowy za wyróżniające się publikacje i osiągnięcia w praktyce ubezpieczeniowej. agrodę wręczono 8 czerwca br., podczas X konferencji Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego A.D. 2011, zorganizowanej przez IGUiR oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas konferencji dr M. sak przedstawiła referat na temat Prywatyzacja opieki zdrowotnej a prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce

20 I R IW U SY K M CZ Y UIWRSY W PZAIU KMICZY Z DZIAŁALŚCI DKRAÓW I SUDÓW Sesja sprawozdawcza doktorantów UP Wydział owaroznawstwa oraz Rada Doktorantów Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu zorganizowali w dniu 11 czerwca 2011 roku Sesję sprawozdawczą doktorantów UP, podczas której uczestnicy studiów doktoranckich przedstawili w formie ustnych komunikatów tematykę swoich prac doktorskich oraz dotychczasowy przebieg badań. Korporacja studentów HRMSJA zorganizowała w dniu 7 czerwca 2011 roku spotkanie autorskie z doktorem Patrykiem omaszewskim, adiunktem w Katedrze Myśli Politycznej na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w oruniu, poświęcone opublikowanej niedawno książce jego autorstwa pt.: Polskie korporacje akademickie w latach Struktura, myśl polityczna, działalność. Pozycja ta przedstawia wiele zagadnień przedwojennego życia studenckiego. Dużo miejsca przeznaczył organizacjom działającym przy Wyższej Szkole Handlowej, czyli obecnym Uniwersytecie konomicznym. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UP, oraz prorektor ds. edukacji i studentów, dr hab. Piotr Banaszyk, prof. nadzw. UP, 19 czerwca 2011 roku wzięli udział w otwarciu Pikniku integracyjnego doktorantów UP, zorganizowanego przez Radę Doktorantów w Poznańskim środku Sportu i Rekreacji środku Przywodnym Rataje, os. Piastowskie 106A. Rada Doktorantów oraz kierownicy Studiów Doktoranckich Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu, zorganizowali w dniu 25 czerwca 2011 roku III Środowiskową Konferencję Doktorantów pt. Gospodarka. echnologia. Społeczeństwo. Celem konferencji była wymiana doświadczeń doktorantów uczelni poznańskich. Doktoranci mieli możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć naukowych w zakresie badań nad gospodarką, technologią lub społeczeństwem. Konferencja ta była nie tylko miejscem na merytoryczną dyskusję, ale również zacieśnieniem więzi w środowisku doktorantów. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Jego Magnificencja Rektor prof. Marian Gorynia oraz Poznańskie Porozumienie Doktorantów. 38

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS Oferta Uczelnia oferuje Seminaria Doktorskie PLUS, w dwu wersjach językowych (polskiej i angielskiej), których efektem końcowym jest stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 Kalendarium rekrutacji REKRUTACJA PODSTAWOWA I. 28.04.2017 r. - 07.07.2017 r. elektroniczna rejestracja

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Obowiązujące przepisy: Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SIECIAMI HANDLOWYMI. Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Grupą Muszkieterów

ZARZĄDZANIE SIECIAMI HANDLOWYMI. Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Grupą Muszkieterów ZARZĄDZANIE SIECIAMI HANDLOWYMI Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Grupą Muszkieterów POTĘŻNA GAŁĄŹ GOSPODARKI Handel to sektor odpowiadający za niemal 1/3 polskiej

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 I. Stan uczestników studiów doktoranckich na 31 października 2014: 36 osób w tym: 6 edycja 12 7 edycja 11 8 edycja

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia 03.07.2016 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 23.06.2016 roku

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r.

Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r. Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r. I. Otwarcie posiedzenia Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał członków Rady Głównej

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich!

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Już wystartował Konkurs Teraz Polska Promocja i Rozwój. Na laureatów najlepszych prac magisterskich czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 50.000 zł.,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora z dnia 18.09.2013r. Tekst jednolity REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Seminarium Doktorskiego określa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ARF EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH I Edycja, III Semestr

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji 2012-2016 W kadencji 2012-2016 Zespół ds. Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów oraz Akademia Telewizyjna TVP we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r.

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 19.7/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL 685/IV/1 z 28.04.2009 r. oraz uchwałą Senatu KUL 715/II/14

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Akademia Telewizyjna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oferuje program studiów doktoranckich wychodząc z przesłanki, Ŝe rozwój edukacji w Polsce wyraŝający

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE EKONOMICZNA ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ΕARF EKONOMICZNA A ANALIZA RYNKÓW FINANSOWYCH O studiach Celem

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK 1 Do zajmowania stanowisk naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie niezbędne są udokumentowane osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

Wymiar pensum dydaktycznego. adiunkt, asystent 240 starszy wykładowca, wykładowca 360 lektor, instruktor 540

Wymiar pensum dydaktycznego. adiunkt, asystent 240 starszy wykładowca, wykładowca 360 lektor, instruktor 540 Uchwała nr 125/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 maja 2013 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej.? profesjonalna kadra Pracownicy Instytutu Polityki Społecznej to wykwalifikowana kadra i uznani naukowcy (z wielu dziedzin, bo nasze studia mają

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS Załącznik do Uchwały Nr 67/62/2015 Rady Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 roku z późn.zm. PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie

Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie Przepisy ogólne 1. Studia Doktoranckie mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr naukowych. 2. Zasady prowadzenia Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku.

Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku. Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku. Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Instytutu Geografii dr hab. Mariusz Kistowski. 1. Przyjęcie porządku obrad. Porządek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL 685/IV/1 z 28.04.2009 r.) I. Tworzenie i organizacja

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE Podstawy prawne: 1. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki kadrowej w odniesieniu do nauczycieli akademickich na UEP

Zasady polityki kadrowej w odniesieniu do nauczycieli akademickich na UEP Zasady polityki kadrowej w odniesieniu do nauczycieli akademickich na UEP Wprowadzenie Niniejsze zasady oparte są na przepisach: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164,

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 45/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytetu Jagiellońskiego Wdrażanie ż KRK na studiach doktoranckich na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego g Uniwersytet Śląski Katowice, 15 listopada 2013 r. Jacek Lewicki ekspert boloński Instytut Badań Edukacyjnych Rada

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE POZOSTALI SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (242390) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Pozostali specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 6 Liczba punktów : 183 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. wraz z zm. ZR 36/2013 z 8.07.2013, zm.02.07.2014 ZR 26/2014, zm.zr 29/2014 z 01.09.2014 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich. Techniki informacyjne - teoria i zastosowania

Regulamin studiów doktoranckich. Techniki informacyjne - teoria i zastosowania Regulamin studiów doktoranckich Techniki informacyjne - teoria i zastosowania będących kontynuacją studiów Informatyka w zarządzaniu i finansach prowadzonych w Instytucie Badań Systemowych PAN Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Kancelaria Publiczna Typ raportu: bieżący Numer: 19/2016 Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 14 Rady Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 września 2016 roku

Uchwała nr 14 Rady Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 września 2016 roku Uchwała nr 14 w sprawie zatrudnienia dr Anny Oleńczuk-Paszel na stanowisku adiunkta w Katedrze Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Zakład Prawa i Gospodarki Nieruchomościami na okres od 01.10.2016

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Uruchomiona nowa wydziałowa strona internetowa uwzględnia nową formułę zamieszczania

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), na wniosek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Studia doktoranckie. Edycja IV rok akademicki 2015/2016

ZARZĄDZANIE Studia doktoranckie. Edycja IV rok akademicki 2015/2016 ZARZĄDZANIE Studia doktoranckie Edycja IV rok akademicki 2015/2016 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jednostka prowadząca studia: Obszar wiedzy: Dziedzina nauki: Dyscyplina naukowa: Nadawany tytuł: Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie pensum dydaktycznego

Uchwała Nr /2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie pensum dydaktycznego Uchwała Nr 93 2014/2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie pensum dydaktycznego Na podstawie art. 130 ust. 2-4, art. 131 oraz art. 197 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Warszawa, 26.10.2014 r. mgr Marcin Dokowicz Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI III kwartał UDZIAŁ W SPOTKANIACH/POSIEDZENIACH Data Miejsce Cel/Opis 2014-07-09 Sejm RP Udział

Bardziej szczegółowo

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Zadbaj o swoją przyszłość zawodową i stań się liderem na rynku pracy. Nowy zawód EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych KTO MOŻE APLIKOWAĆ NA SZKOLENIE EFG? W Studium mogą

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 studia stacjonarne Katowice, kwiecień 2016 r. - 1 - - 2

Bardziej szczegółowo