Starostwo pomaga straży

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Starostwo pomaga straży"

Transkrypt

1

2 Starostwo pomaga straży 10 listopada br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie otrzymała długo oczekiwany samochód - podnośnik SHD25. Pojazd ten został dostarczony do sochaczewskiej straży pożarnej przez przedstawicieli wykonawcy tj. Fabryki Maszyn BUMAR-KOSZALIN S.A. Kalendarze ku przestrodze Starostwo Powiatowe w Sochaczewie przy współpracy sochaczewskiej Komendy Powiatowej Policji postanowiły wydać dwa kalendarze na rok Jeden z nich, ścienny jednostronny wiszący został tematycznie opracowany przez Sekcję Ruchu Drogowego. Z kolei, drugi powstanie z prac nadesłanych na konkurs plastyczny pt.: Mój bezpieczny kalendarz, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu sochaczewskiego. Tu, w jego wydanie zaangażowały się również lokalne gminne samorządy. Kalendarze te trafią m.in. do wszystkich szkół, których uczniowie wzięli udział w konkursie. W tym dniu dokonano komisyjnego odbioru sprawdzając jego parametry techniczne i wyposażenie zgodnie z podpisaną umową wykonawczą. Podnośników tego typu Państwowa Straż Pożarna w tym roku zakupiła 29 sztuk, z czego jeden trafił do Sochaczewa. Było to możliwe dzięki wsparciu finansowym wielu instytucji jak Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, która wyasygnowała na ten cel 400 tyś zł oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego - prawie 200 tyś zł. Pozostałymi nie mniej szczodrymi instytucjami był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Urząd Miasta w Sochaczewie, Urzędy Gmin w Teresinie, Sochaczewie, Młodzieszynie, Brochowie, Rybnie i Nowej Suchej,a także firma Mars Polska. Całkowity koszt pojazdu wyniósł zł. Nowy samochód podnośnik wykonany na bazie podwozia MAN posiada nowatorskie rozwiązania techniczne wsparte różnorodnymi systemami elektronicznymi. Należy do nich między innymi: boczna drabina zamontowana na stałe do ramienia wysięgnika, automatyczny system kontroli obciążenia kosza oraz monitoring jego położenia, urządzenie do pomiaru prędkości wiatru i wiele innych. Po przeprowadzeniu gruntownego przeszkolenia w zakresie obsługi, uzupełnienia wymaganych czynności rejestracyjnych oraz dozorowych w niedługim czasie zostanie wprowadzony do użytkowania. Oczywiście, czeka go jeszcze zgodnie ze strażackim obyczajem uroczyste przekazanie i poświęcenie. Po tym fakcie może służyć lokalnej społeczności przez szereg lat jak jego poprzednik. st. kpt. mgr inż. Mirosław Gorzki Zdjęcia do kalendarza wykonywał Łukasz Kruczyk - Nowy podnośnik to dla straży długo oczekiwany sprzęt. Jest nowoczesnym pojazdem, który z pewnością znacząco przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w naszym powiecie. Jest to przykład właściwej współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz władzami samorządowymi w pozyskiwaniu tego rodzaju sprzętu komentuje starosta sochaczewski Tadeusz Koryś. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie Redagują: Anna Syperek redaktor prowadzący Marcin Podsędek koordynator z ramienia Wydawcy, Agnieszka Krawczyk, Adam Lemiesz Redakcja: Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, ul. M.J. Piłsudkiego 69, Sochaczew, tel , , Drukarnia: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów, Paprotnia ul. M. Kolbego 5, Teresin, tel , fax , Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania i redakcyjnego opracowania tekstów. 2 grudzień luty 2008

3 Oświatowy Konwent Samorządów Już po raz drugi w progach pięknego pałacu Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego KRUS w Teresinie odbył się Konwent Samorządów Powiatu Sochaczewskiego. Przypomnijmy, że idea powołania do życia Konwentu została zrealizowana z inicjatywy starosty sochaczewskiego Tadeusza Korysia, by służyć wspieraniu inicjatyw samorządu terytorialnego, obronie wspólnych interesów, wypracowaniu spójnych stanowisk istotnych dla powiatu oraz dążeniu do społeczno gospodarczego rozwoju powiatu sochaczewskiego. Według regulaminu przyjętego podczas kwietniowego posiedzenia Konwent tworzą organy wykonawcze samorządów powiatu sochaczewskiego tj; starosta sochaczewski Tadeusz Koryś, wicestarosta sochaczewski Piotr Osiecki, członkowie Zarządu Powiatu Sochaczewskiego Janusz Ciura, Ryszard Ambroziak, Tomasz Połeć, burmistrz Miasta Sochaczew Bogumił Czubacki oraz wójtowie gmin powiatu sochaczewskiego - Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski, Wójt Gminy Nowa Sucha Czesław Chodakowski, Wójt Gminy Młodzieszyn Joanna Szymańska, Wójt Gminy Sochaczew Mirosław Orliński, Wójt Gminy Rybno Grzegorz Kropiak, Wójt Gminy Iłów Roman Kujawa oraz Wójt Gminy Brochów Andrzej Fijołek. Gościem ostatniego Konwentu była Czesława Kunkiewicz-Waligóra - Radca Ministra Edukacji Narodowej ds. Finansów Oświaty, której obecność z pewnością przyniesie wymierne korzyści samorządom naszego powiatu. Podczas ostatniego posiedzenia Konwentu Samorządów Powiatu Sochaczewskiego Joanna Szymańska wójt gminy Młodzieszyn przedstawiła problematykę wczesnego wykrywania nowotworów u kobiet. Kwestia ta była omawiana 12. listopada podczas spotkania w Warszawie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania Elżbietą Radziszewską i Minister Zdrowia Ewą Kopacz na konferencji Rola kobiet pełniących ważne funkcje w samorządzie terytorialnym w zakresie wczesnego wykrywania i profilaktyki nowotworów u kobiet. Inicjatorem powstania Konwentu był starosta Tadeusz Koryś. Tym razem spotkanie poświęcone było oświacie. Gościem Konwentu była Czesława Kunkiewicz-Waligóra z Ministerstwa Edukacji. Przeciwko rakowi Na konferencji obok autorytetów naukowych głos zabierały i przedstawiały swoje doświadczenia w wprowadzeniu programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV kobiety wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Problem jest ogólnopolski, a profilaktyka pierwotna wirusa HPV, będącego przyczyną raka szyjki macicy, przy niewielkich nakładach może uratować wiele kobiet. Niezmiernie ważne jest wprowadzenie programu szczepień dla młodych kobiet, jeszcze w wieku gimnazjalnym. Wójt Joanna Szymańska omawiając kwestię szczepień i Podczas swego wystąpienia w obszerny sposób objaśniła efektywne sposoby pozyskiwania środków finansowych na cele oświatowe. Więcej pieniędzy na oświatę powinno trafić w przyszłym roku do samorządów, które odpowiadają za kształcenie zawodowe i mają najwięcej nauczycieli dyplomowanych. MEN szacuje, że subwencja oświatowa w 2009 r. na jednego ucznia w poszczególnych szczeblach samorządów wzrośnie średnio o ok. 11 proc. Resort edukacji przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku Planowana na przyszły rok subwencja oświatowa wynosi tys. zł. Jest wyższa od tegorocznej o ok. 8 proc. W rozporządzeniu wprowadzono wskaźnik korygujący, uwzględniający stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Tym samym, więcej pieniędzy powinno trafić do samorządów, których udział etatów nauczycieli o najwyższych stopniach awansu zawodowego w relacji do ogólnej liczby etatów nauczycieli jest wyższy niż średnio w skali kraju. Resort zaproponował również podwyższenie wartości jednej z wag P8 z 0,15 do 0,17, która dotyczy kształcenia zawodowego. Na 2009 rok subwencja oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego wzrosła o prawie 2,5 mld zł. To pieniądze związane z podwyższeniem wynagrodzeń dla nauczycieli i ich awansem zawodowym. Na zakończenie obrad zdecydowano o rozpoczęciu prac nad powołaniem do życia Konwentu Oświatowego składającego się z samorządowców powiatu sochaczewskiego odpowiedzialnych za oświatę w swoich jednostkach samorządu terytorialnego. przekazując dobre praktyki innych samorządów, znalazła pełne poparcie wójtów gmin i starosty Tadeusza Korysia. Dlatego już w najbliższym czasie w każdej gminie zostaną sporządzone statystyki, na podstawie których opracowany będzie program profilaktyki. Wstępne ustalenia poparte głosem medycyny, określiły, że programem zostaną objęte dziewczęta od trzeciej klasy gimnazjum. Uczestniczy Konwentu postanowili także, że niezwłocznie zostanie sporządzony i wysłany do Ministerstwa Zdrowia wniosek o dofinansowanie programu szczepień na terenie gmin powiatu sochaczewskiego. luty grudzień

4 XXVII Sesja Rady Powiatu XXVII Sesja Rady Powiatu, która odbyła się 30. października poświęcona była przede wszystkim oświacie w powiecie sochaczewskim. Zanim radni wysłuchali informacji w tym temacie, podjęli kilka uchwał. Przyjęli m.in. uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności przysługujących powiatowi sochaczewskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacji podatkowej oraz zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Informację na temat 11 lat działalności Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w powiecie sochaczewskim przedstawił rektor uczelni Wojciech Ciechomski Natomiast o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat mówił dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji Marek Fergiński XXIX Sesja Rady Powiatu Trzy istotne punkty zawierał porządek obrad zwołanej na 20. listopada sesji Rady Powiatu: utworzenie Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sochaczewskiej oraz wyrażenie zgody na realizację dwóch inwestycji drogowych w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Chodzi tu o przebudowę drogi powiatowej Kamion Witkowice Sochaczew na odcinku Mistrzewice Nowe Żuków w partnerstwie z gminami Sochaczew i Młodzieszyn, oraz przebudowę drogi powiatowej Seroki Gągolina Baranów Jaktorów w miejscowości Seroki w partnerstwie z gminą Teresin. Stowarzyszenie 31. maja 2007 roku Rada Powiatu w Sochaczewie podjęła uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sochaczewskiej. Dyrektor sochaczewskiego Szpitala Powiatowego Franciszek Pasiak w imieniu Zarządu Powiatu zwrócił się do jednostek samorządu z terenu powiatu o przystąpienie do Stowarzyszenia. Wszystkie samorządy podjęły uchwały o zamiarze przystąpienia do Stowarzyszenia. Projekt Statusu został przeanalizowany przez samorządy. Wobec spełnienia wszystkich wymogów formalnych radni przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie utworzenia Stowarzyszenia. Jednym z istotnych celów Stowarzyszenia będzie wspieranie polityki zdrowotnej, głównie poprzez wspomaganie działalności i pomoc finansową oraz rzeczową na rzecz ZOZ Szpitala Powiatowego. Stowarzyszenie będzie prowadziło też działalność pożytku publicznego m.in. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, edukacji, kultury, sztuki, porządku i bezpieczeństwa publicznego czy działań na rzecz integracji europejskiej. Jednocześnie radni wyrazili zgodę, by przedstawicielami powiatu w Stowarzyszeniu zostali starostwie: Tadeusz Koryś i Piotr Osiecki. Każdy z samorządów będzie delegował po dwóch przedstawicieli w Stowarzyszeniu. - Niezwykle ważną i istotną sprawą jest reprezentatywność wszystkich samorządów gminnych w strukturach Stowarzyszenia podkreslał podczas sesji wicestarosta Piotr Osiecki. Programy na drogi 30. października br. rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Jego celami jest m.in. wsparcie przebudowy, budowy i remontów kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych, które doprowadzą do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego a także wsparcia tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych. Zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny wniosków o dotację, chodzi tu m.in. o wymóg współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, wybrano dwa projekty dotyczące przebudowy drogi powiatowej Kamion Witkowice Sochaczew na odcinku Mistrzewice Żuków, oraz drogi powiatowej Seroki Gągolina Baranów Jaktorów w miejscowości Seroki. Uchwały intencyjne w tej sprawie zostały przedstawione radnym. Termin składania wniosków upłynął 21. listopada. Na realizację pierwszego z wymienionych przedsięwzięć w budżecie powiatu na rok 2009 zabezpieczono 580 tysięcy złotych, na realizację drugiego 300 tysięcy złotych. Gminy, z którymi zostało podpisane porozumienie o partnerstwie, tj. Młodzieszyn, Sochaczew i Teresin mają zabezpieczone środki potrzebne na realizację inwestycji w budżecie na rok 2009 mówiła dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzata Dębowska. W przypadku projektu dotyczącego drogi Kamion Sochaczew na odcinku drogi Mistrzewice Żuków prace będą polegały na przebudowie drogi wraz z umieszczeniem elementów bezpieczeństwa ruchu, tj.: wybudowaniem chodnika, zatoki postojowej i barierek zabezpieczających przed szkołą oraz oznakowaniu tych miejsc. Przebudowa drogi to odcinek 2,415 m, z czego niespełna 2 km zostaną wyremontowane na terenie gminy Sochaczew (na tym odcinku też powstanie chodnik), pozostałe w gminie Młodzieszyn. Jeśli chodzi o odcinek drogi Seroki Jaktorów we wniosku wskazano na przebudowę drogi w miejscowości Seroki. Tu, na długości 833 m zostanie położona nowa nawierzchnia bitumiczna i zatoka postojowa. Jak mówi dyrektor PZD wyremontowana droga będzie stanowić dla okolicznych mieszkańców alternatywny objazd dla skrzyżowania w Paprotni. Do 31. grudnia, zgodnie z harmonogramem, powinna zostać zatwierdzona lista rankingowa wszystkich wniosków, które wpłynęły, a jest ich łącznie 318 z gmin i powiatów całej Polski. Następnie, wnioski zostaną poddane ocenie merytorycznej. Kolejne wyznaczone terminy przewidują szybki okres ich realizacji. Jeśli dwa wnioski zostaną poprawnie rozpatrzone: do 31. marca należy ogłosić przetargi, a w listopadzie 2009 roku zakończyć już całą inwestycję. grudzień luty 2008

5 Doceniona praca 21. listopada to Dzień Pracownika Socjalnego. Został wprowadzony na mocy ustawy o pomocy społecznej z 29. listopada 1990 r. Dla wielu pracowników socjalnych jest to bardzo ważne wydarzenie w ich zawodowym życiu. Dobro nie jest pisane na twarzy, dobro jest światłem w sercu to motto przyświecało powiatowym obchodom Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Uroczystości odbyły się 21. listopada w pałacu Suskich w Giżycach, gdzie mieści się Dom Dziecka. Przybyłych na tę wyjątkową uroczystość gości między innymi w osobach starostów Tadeusza Korysia i Piotra Osieckiego, przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Grabarka powitała dyrektor PCPR Barbara Bogiel, składając jednocześnie pracownikom socjalnym Kampania konsumencka dla osób w wieku 60+ Bądź świadomym konsumentem Trwa kampania edukacyjna dla konsumentów z województwa mazowieckiego w wieku 60+. Bądź świadomym konsumentem to hasło, które przyświecało wykładom na temat praw posiadanych przez każdego konsumenta. Wykłady prowadzone były w ramach kampanii edukacyjnej, finansowanej ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, której celem było podniesienie świadomości konsumentów z województwa mazowieckiego w wieku 60+. Udział w zajęciach był bezpłatny. Uczestnicy otrzymali kalendarz na rok 2009, broszurę i ulotkę zawierające ważne dla konsumentów informacje oraz ekologiczną torbę na zakupy. O partnerstwie Występ młodzieży z Domu Dziecka Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Starostwem Powiatowym w Sochaczewie zorganizowało konferencję Promującą Sochaczewskie Partnerstwo Lokalne na rzecz ożywienia gospodarczego i aktywizacji rynku pracy. Otwarcia konferencji i przywitania gości dokonali starosta Tadeusz Koryś i dyrektor PUP Krzysztof Wasilewski. Uczestniczyli w niej przedstawiciele lokalnych władz samorządów, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców, a także szkół ponadgimnazjalnych. - Przykładów dobrze funkcjonującego partnerstwa lokalnego w Polsce, które wpisują się już w międzynarodowy system Partners Network można wymienić kilka. Przywołajmy choćby znaną już działalność partnerstwa bełtowskiego. Bełtowski Park Jurajski, Stok Szwajcarski, czy Centrum Wspierania Turystki Wiejskiej realnie wpłynęły na ożywienie gospodarcze tej gminy. Rozwój turystki stał się dochodem wielu gospodarstw Spotkanie poprowadziła dyrektor PCPR życzenia radości, satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku a przede wszystkim wytrwałości w pracy, którą można porównać do misji prowadzonych w lokalnych społecznościach. Po oficjalnych wystąpieniach przyszedł czas na występ wychowanków Domu Dziecka, które przygotowały poruszający spektakl pod tytułem Mama Nic. Kampanię na terenie Powiatu Sochaczewskiego prowadzili: Urszula Romelczyk rzecznik prasowy KP w Sochaczewie oraz Ireneusz Góralczyk Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Podczas 5 dwugodzinnych wykładów w Sochaczewie oraz Teresinie, odbywających się na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku, przeszkolonych zostało po kilkadziesiąt osób. Konsumenci byli żywo zainteresowani tematyką i mogli na bieżąco podzielić się swoimi doświadczeniami oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania. Szkolenia osiągnęły założony cel, jakim było podniesienie świadomości konsumenckiej osób, które nie miały dotychczas wiadomości na omawiane tematy, bądź posiadana wiedza była zbyt mała, by radzić sobie z reklamacjami towarów lub usług. Ireneusz Góralczyk Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sochaczewie domowych, a część bezrobotnych znalazło po prostu pracę. Dla samorządu zaś jest to idealne narzędzie promocji, element identyfikacji marketingowej regionu. Jestem głęboko przekonany, że powstające dziś Sochaczewskie Partnerstwo Lokalne na rzecz ożywienia gospodarczego i aktywizacji rynku pracy przyniesie wymierne korzyści gospodarcze i społeczne. Jakie powstaną projekty? Tego nie wiem. Wiem jednak, że drzemiąca w tylu głowach i sercach wola współpracy, kipiąca wręcz aktywność ekonomiczna i chęć kreowania otaczającej rzeczywistości będzie tworzyło nową jakość Ziemi Sochaczewskiej mówił podczas konferencji T. Koryś. O sytuacji gospodarczej powiatu sochaczewskiego oraz założeniach strategii rozwoju powiatu na lata mówił wicestarosta Piotr Osiecki. Natomiast, o sytuacji na sochaczewskim rynku pracy dyrektor PUP-u K. Wasilewski. O partnerstwie lokalnym, współpracy samorządów, przedsiębiorców i instytucji opowiadała ekspert Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej J. Olszowska-Urban. Organizatorzy konferencji planują w przyszłym roku zorganizować 5 spotkań warsztatowych, podczas których powstaną być może nowatorskie projekty, na co liczymy. luty grudzień

6 Czas pokoju nie sprzyja wielkim zrywom i bohaterskim wyczynom, to czas na budowanie mądrego i silnego państwa, które wszyscy tworzymy swą codzienną pracą. Dobre państwo powstaje jako suma mądrych decyzji na wszystkich szczeblach administracji. 10 lat Powiatu Sochaczewskiego Przeprowadzona 10 lat temu reforma administracyjna powołała do życia, po ćwierć wieku przerwy, samorządy powiatowe. Poprawa funkcjonowania państwa była główną przesłanką do wprowadzenia urzędu starosty w struktury administracji. Powiat jest silnym elementem budowania więzi społecznych w małych ojczyznach. Jest urzeczywistnieniem działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. W tym roku przypada 90. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości i 10-lecie Samorządu Powiatowego. Z tych właśnie okazji Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś i Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zaprosili wszystkich radnych trzech kadencji Rady Powiatu, samorządowców oraz mieszkańców powiatu na obchody uroczystości upamiętniających te wydarzenia. Pamiątkowe statuetki i okolicznościowe medale Na mszę przybyły licznie poczty sztandarowe społecznymi i zawodowymi. Niezmiernie cenię sobie współpracę z samorządem województwa mazowieckiego. Dzięki zrozumieniu przez marszałka sytuacji powiatów, łatwiej jest wspólnie rozwiązywać problemy. Wypracowanie kompromisu na drodze dialogu to trudna sztuka, wymagająca empatii i umiejętności panowania nad emocjami m.in. te słowa skierował do przybyłych gości. Podziękował też radnym obecnej i dwóch minionych kadencji za dotychczasową pracę na rzecz naszej Małej Ojczyzny. Referat pt. Włodzimierz Garbolewski pierwszy starosta sochaczewski dzia- 11. listopada w kościele parafii św. Wawrzyńca p.w. Matki Bożej Różańcowej w Sochaczewie została odprawiona Msza Św. za Ojczyznę i Samorząd Powiatowy W intencji Ojczyzny modlił się o. Stanisław Piętka Gwardian Niepokalanowa, zaś w intencji Samorządu Powiatowego proboszcz parafii Św. Wawrzyńca ks. Piotr Żądło. Mszę uświetnił występ Chóru Nauczycielskiego działającego przy Klubie Nauczyciela pod dyrekcją Piotra Milczarka. Po mszy odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu, która miała miejsce w Szkole Muzycznej. Jej obrady poprowadził przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek, który na wstępie przywitał zebranych gości. Po odsłuchaniu hymnu wykonanego przez Chór Szkoły Muzycznej, głos zabrał starosta Tadeusz Koryś.: - Zjednoczenie idei, wysiłku, dobrej woli oraz wykorzystanie różnych doświadczeń i bogatej wiedzy partnerów samorządowych, pozwalają efektywniej realizować zadania stojące przed samorządami lokalnymi. Przykładem owocnej współpracy jest powołanie do życia Konwentu Samorządów Powiatu Sochaczewskiego. Od pierwszych dni pracy wraz z Zarządem Powiatu postawiłem na dialog z władzami oraz mieszkańcami, grupami 6 Po mszy przewodniczący Rady Powiatu i starostwie złożyli wieniec pod pomnikiem Chrystusa Zmartwychwstałego dla upamiętnienia 90. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Natomiast wcześniej przed mszą starosta Tadeusz Koryś wraz z wicestarostą Piotrem Osieckim złożyli kwiaty na grobach starostów: Włodzimierza Garbolewskiego oraz Marcina Kubiaka. grudzień luty 2008

7 Zasłużonym radnym statuetki wręczał wicewojewoda K. Piątek łacz społeczny wygłosił regionalista Aleksander Grzegorz Turczyk. Jednym z punktów obrad sesji było wręczenie nagród laureatom Konkursu wiedzy o samorządzie powiatowym oraz Powiecie Sochaczewskim. Protokół z konkursu odczytał dyrektor Goście wysłuchali inscenizacji słowno-muzycznej pt. Żeby Polska była Polską w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie pod kierunkiem Moniki Cylke Powiatowego Zespołu Edukacji Marek Fergiński. Nagrody laureatom wręczali: Joannie Sekleckiej za zajęcie III miejsca dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Uroczystości uświetniło swą obecnością wielu gości Marcin Podsędek, Szymonowi Smółce za zajęcie II miejsca przewodniczący RP Andrzej Grabarek i Dominice Kądzieli za zajęcie I miejsca starosta Tadeusz Koryś. Nagrody ufundowali też: hipermarket Carrefour, wydawnictwo W.A.B. oraz Powiatowa Izba Gospodarcza. Punktem kulminacyjnym było wręczenie pamiątkowych medali z okazji 10-lecia Samorządu Powiatowego. Otrzymali je radni I, II i III kadencji Aleksander G. Turczyk Rady Powiatu, rodziny zmarłych radnych, a także wicestarostowie I i II kadencji. W imieniu radnych I kadencji obecnym władzom Powiatu za pamięć i zaproszenie na uroczystości podziękował Kazimierz Orzechowski. Pamiątkowe medale odebrali też obecni na uroczystości: wicewojewoda Dariusz Piątek, starosta gostyniński Jan Baranowski a także wójtowie gmin powiatu sochaczewskiego. W uznaniu zasług dla rozwoju Powiatu Sochaczewskiego oraz szczególne zaangażowanie w pracę Samorządu Powiatowego jubileuszowymi statuetkami uhonorowani zostali radni, którzy piastowali funkcję radnego przez wszystkie trzy kadencje. Statuetki z rąk wicewojewody otrzymali: Ryszard Ambroziak, Janusz Ciura, Tadeusz Głuchowski, Andrzej Grabarek, Tadeusz Koryś i Halina Pędziejewska. Po zakończeniu uroczystej sesji przewodniczący Rady Powiatu zaprosił wszystkich obecnych na poczęstunek. Goście dokonywali wpisów do Kroniki Pamiątkowej, podziwiali też przygotowaną wystawę zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Sochaczewie, poświęconą Ziemi Sochaczewskiej. Można było również otrzymać wydanie okolicznościowe gazety poświęconej 10-leciu sochaczewskiego samorządu powiatowego. Wręczenie nagród laureatom Konkursu wiedzy o samorządzie powiatowym oraz Powiecie Sochaczewskim Uroczystości zwieńczył koncert w wykonaniu chóru i orkiestry kameralnej pod dyrekcją Iwony Niemyjskiej i Daniela Zielińskiego. Solo na skrzypcach wykonała Małgorzata Zielińska. grudzień luty

8 8 Wywiad z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Małgorzatą Dębowską Wykorzystujemy wszystkie możliwości Czy możemy już stwierdzić, że mijający właśnie rok 2008 był pomyślny dla Powiatowego Zarządu Dróg? - Myślę, że tak. Udało nam się zrealizować założone plany zarówno inwestycyjne, jak i te związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów. Zdaję sobie sprawę z tego, że potrzeby i oczekiwania użytkowników dróg powiatowych są dużo większe. Możliwości finansowe są jednak ograniczone i niestety, mają one niejednokrotnie decydujący wpływ na zakres prowadzonych prac. W roku 2008 udało nam się zrealizować następujące inwestycje drogowe: przebudowa drogi Wypalenisko-Zosin na długości m, przebudowa drogi Paprotnia-Teresin-Szymanów na długości 541 m oraz przebudowa drogi Plecewice -Plecewice na długości 730 m. Nowe nakładki bitumiczne powstały również na następujących odcinkach dróg powiatowych: Sochaczew-Dębówka-Zielonka przez miejscowości Czerwonka i Kaźmierów na długości m, na odcinku drogi od Chrzczan do przejazdu kolejowego w Piasecznicy o długości m, w ciągu drogi Kamion-Witkowice-Sochaczew wzdłuż wybudowanego w ubiegłym roku chodnika na długości 841 m, a także w miejscowości Wieniec na długości 195 m. Korzystając z dofinansowania Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych udało nam się przebudować odcinek o długości 830 m w ciągu drogi Kozłów Biskupi-Zakrzew na terenie gminy Nowa Sucha, jak również odcinek o długości 230 m w ciągu drogi Wszeliwy-Bargowie na terenie gminy Iłów. Wkrótce wykonane zostaną pozostałe dwa krótkie odcinki na terenie gminy Młodzieszyn w ciągu drogi Kamion-Witkowice-Sochaczew o długości 310 m oraz na terenie gminy Nowa Sucha w ciągu drogi Szeligi Wikcinek w miejscowości Leonów o długości 210 m. Wykonaliśmy również prace na mostach i przepustach drogowych. Wymieniony został drewniany górny i dolny pokład na moście w miejscowości Zakrzew na rzece Sucha Nida, po uprzednim oczyszczeniu i zabezpieczeniu konstrukcji stalowej i remoncie przyczółków kamiennych. Przebudowano w trybie awaryjnym most na przepust w miejscowości Kozłów Nowy, jak również przebudowano przepust w miejscowości Kozłów Biskupi. Wszystkie wymienione prace na obiektach mostowych wykonano w ciągu drogi Kozłów- Biskupi-Kęszyce. Nie zapominamy również o chodnikach. Wzdłuż ułożonych nowych nawierzchni bitumicznych przy ulicy Botanicznej i Sienkiewicza pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg ułożyli nowe chodniki z kostki brukowej betonowej. Aktualnie trwają prace przy budowie chodnika w miejscowości Rybno, przewidziana do wykonania długość to 730 m. W ramach bieżącego utrzymania dróg, które ma charakter ciągły, większość prac wykonujemy wykorzystując naszą doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę oraz własny sprzęt. W roku bieżącym wykonaliśmy około m 2 remontów cząstkowych przy użyciu remontera, wyprofilowaliśmy ok m 2 dróg gruntowych, wykosiliśmy ok m 2 poboczy. Prowadzimy także wycinkę krzaków i odrostów. W bieżącym roku wykonaliśmy ok m 2, najwięcej w ciągu drogi Teresin-Aleksandrów na odcinku Szymanów do granicy powiatu. Systematycznie uzupełniamy oznakowanie. Inwestycje drogowe i bieżące utrzymanie dróg to nie jedyne przecież działania Powiatowego Zarządu Dróg? - Zakres zadań należących do zarządcy drogi określa szczegółowo ustawa o drogach publicznych. Najważniejsze to oczywiście utrzymanie dróg, ich ochrona, jak również realizacja zadań inwestycyjnych związanych z budową, bądź przebudową dróg. Ale są jeszcze inne, równie ważne m.in. takie jak: pełnienie funkcji inwestora, czyli przygotowanie inwestycji, wybór wykonawcy, nadzór zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto, również wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz zjazdy z dróg. Opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, uzgadnianie dokumentacji projektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami, jak również opiniowanie projektów organizacji ruchu. Wydajemy również opinie dotyczące wycinki i konserwacji zadrzewienia w pasach dróg. Obowiązkiem naszym jest również prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych, a także wiele innych zadań wynikających z zapisów ustawy. Gdzie Powiatowy Zarząd Dróg poszukuje pieniędzy na inwestycje? - Brak środków wystarczających na finansowanie przebudowy sieci drogowej niedostosowanej do obecnych wymogów w zakresie obciążeń, jak i natężeń ruchu obliguje nas do pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych. Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz rząd uruchamiają programy pomocowe, dzięki którym można uzyskać dofinansowanie. W zasadzie wykorzystujemy wszystkie możliwości. W roku bieżącym składaliśmy wnioski o dotacje z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, komponentów A i J. Uzyskaliśmy dofinansowanie na przebudowę trzech odcinków dróg i budowę dwóch obiektów mostowych na łączną sumę 2,5 mln zł. Z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych uzyskaliśmy dofinansowanie na wykonanie modernizacji dwóch odcinków dróg na kwotę zł. W tym roku złożyliśmy już kolejne wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Inwestycje będą realizowane przez beneficjentów dzięki dofinansowaniu, którego wysokość określona jest w zasadach programów. Wystąpiliśmy również z wnioskami wstępnymi o dofinansowanie prac pielęgnacyjnych na drzewach alei zabytkowej w Rybnie, jak również w ciągu drogi Kożuszki-Żelazowa Wola. Czekamy na oceny. Dużą rolę w dofinansowaniu inwestycji drogowych odgrywają również samorządy gmin z terenu powiatu. Dobra współpraca z lokalnymi samorządami również przekłada się na inwestycje drogowe, jeśli chodzi o drogi powiatowe. grudzień luty 2008

9 - Zarząd Powiatu na czele ze Starostą i Wicestarostą dokładają wszelkich starań, aby współpraca z gminami układała się jak najlepiej. Dzięki wsparciu finansowemu gmin z terenu naszego powiatu i bardzo dobrej współpracy lokalne samorządy zyskały na swoim terenie nowe nawierzchnie asfaltowe w ciągach dróg powiatowych. Na terenie gminy Sochaczew na długości 7,2 km, na terenie gminy Teresin wybudowano pierwszy odcinek ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej, wyremontowano chodnik i ułożono nową nawierzchnię na długości 541 m. Dzięki wsparciu finansowemu gminy Nowa Sucha ułożymy wkrótce nową nakładkę bitumiczną w miejscowości Leonów o długości 210 m. W planach mamy Jest wizualizacja również realizację robót inwestycyjnych w roku 2009 w partnerstwie z gminami Sochaczew, Młodzieszyn i Teresin. Złożyliśmy już stosowne wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Pozostałe gminy również wspierają nas w pracach porządkowych w pasach dróg powiatowych na ich terenie, głównie dotyczy to wycinki krzaków i odrostów oraz czyszczenia pasa drogowego. Jakie są perspektywy na najbliższy rok? - W planach budżetu powiatu określone są zamierzenia inwestycji drogowych. Jeżeli uda się pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych, myślę, że powyższe zamierzenia zostaną zrealizowane. Czekamy na oceny złożonych już wniosków, jak również na ogłoszenia o uruchomieniu nowych programów i instrumentów wsparcia. Priorytetem jest odbudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu ulicy Młynarskiej w Sochaczewie. Złożyliśmy już wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wraz z kompletną dokumentacją projektową ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i mamy nadzieję, że w najbliższych dniach uzyskamy stosowną decyzję. Pozostanie przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy robót. Mamy w planach złożenie wniosku o dofinansowanie tej inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej. rozm. A. Syperek Oto wizualizacja projektu mostów na Utracie w Chodakowie. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Pracownia Projektowa PROMOST CONSULTING z Rzeszowa, opracował ją mgr inż. Piotr Żółtowski. - Most na Utracie w Chodakowie to jedna z naszych priorytetowych powiatowych inwestycji na najbliższy czas. Zbyt długo mieszkańcy czekali na jej wykonanie, by odłożyć ten temat na następne lata. Po raz kolejny podkreślę, że zależy nam szybkim, zgodnym z prawem zakończeniu tej inwestycji zapewnia starosta Tadeusz Koryś. Zimowe utrzymanie dróg Przedstawiamy wykaz dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem z podziałem na poszczególne standardy w sezonie 2008/2009. Informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg można uzyskać w dni powszednie w godz w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Gwardyjska 10, tel Standard III Jezdnie odśnieżane na całej szerokości, ale nie posypywane w miejscach niebezpiecznych, np. na skrzyżowaniach, przy przystankach itp. Ulice/drogi: Towarowa, Okrzei, Sienkiewicza, Botaniczna, Boryszewska, Inżynierska, Ziemowita, Staszica, Trojanowska, Młynarska, Łąkowa, Mostowa, Brukowa, Gawłowska, Kamion Witkowice-Sochaczew, księcia Janusza, Głowackiego łącznie 17, 731 km. Standard IV Jezdnie odśnieżane na całej szerokości, częściowo posypywane na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Ulice/drogi: Kożuszki-Żelazowa Wola, Paprotnia Teresin Szymanów-Aleksandrów (odc. ul. O.M.Kolbe i ul. Szymanowska), Topołowa Teresin Gaj, Teresin (do drogi Paprotnia-Szymanów) ul. XX-lecia, Iłów Giżyce łącznie 16,612 km. Standard V Jezdnia odśnieżana w miejscach zasp, co najmniej jeden pas odśnieżany. Ulice/drogi: Iłów Budy Ił.-Młodzieszyn, Kamion Witkowice-Sochaczew (od obwodnicy), Młodzieszyn Helenka Żuków-Sochaczew, Żelazowa Wola-Mokas, Wężyki-Rybno, Ruszki Rybno-Jasieniec, Rybno-Żdżarów, Brzozów Wieniec Koszajec-Rybno, Szwarocin- Erminów, Złota-Dębsk, Antoniew-Sochaczew, Sochaczew Gradów-Marysinek, Teresin Szymanów-Aleksandrów, Szymanów-Kaski, Szymanów Oryszew-Miedniewice, Kozłów Szlachecki-Nowa Sucha-Czerwona Niwa, Szeligi Leonów-Okopy, Wikcinek, Krubice, Paprotnia, Iłów-Brzozów Pierwszy, Iłów-Aleksandrów, Sanniki-Jamno-Iłów, Brochów-Wólka Smolana Strojec-Wola Pasikońska, Brochów- Andrzejów, Tułowice-Famułki Królewskie- Famułki Brochowskie-Plecewice, Plecewice Plecewice, Sochaczew Wypalenisk-Zosin, Sochaczew Dębówka-Zielonka, Szczytno Chrzczany-Skotniki łącznie 173,441 km Ogółem dróg w zimowym utrzymaniu - 207,784 km Wykaz dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem na zasadach interwencji w sezonie 208/2009 Drogi: Młodzieszyn-Mistrzewice, Stefanów- Witkowice, Rybno-Sochaczew (ul. Lubiejewska), Koszajec-Konstantynów, Kozłów Biskupi-Kęszyce, Sochaczew Dębówka-Zielonka, Budki Piaseckie-Skotniki, Gradów Jeżówka- Strugi, Szymanów Strugi-Marianów, Seroki- Kaski, Leonów Okopy-Wikcinek, Piotrkówek -Iłów, Wszeliwy-Bargowie, Brzozów Sewerynów-Koszajec, Przejście przez Brzozów, Wólka Smolana Strojec-Wola Pasikońska, Kiernozia-Wszeliwy, Tułowice-Famułki Królewskie-Famułki Brochowskie-Plecewice łącznie 65,894 km. luty grudzień

10 Mają wiedzę o powiecie Chcąc włączyć młodzież w uroczyste obchody 10-lecia samorządu powiatu sochaczewskiego zachęciliśmy uczniów do udziału w Konkursie wiedzy o samorządzie powiatowym oraz powiecie sochaczewskim. Jego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. Konkurs miał zasięg powiatowy, a jego uczestnikami mogli być tylko uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat. Konkurs wymagał od uczniów wiedzy z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego powiatu począwszy od 1998 roku, kompetencji organów samorządowych oraz wiedzy ogólnej dotyczącej powiatu sochaczewskiego. Od uczestników konkursu komisja konkursowa oczekiwała wiedzy o prawach i obowiązkach Starosty, Zarządu i Rady Powiatu, procesie legislacyjnym podejmowania uchwał przez Radę Powiatu, a także o najważniejszych instytucjach samorządowych na szczeblu powiatu oraz znajomości bieżących spraw i wydarzeń z życia samorządu Powiatu Sochaczewskiego. Konkurs zakładał 2 etapy: pierwszy obejmował test, składający się z 50 pytań zamkniętych jednokrotnego wybory oraz drugi, pracę pisemną na wskazany temat. Finał konkursu odbył się 17. października 2008 r. w Zespole Szkól Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. Do konkursu zgłosiło się 32 uczniów z 5 szkół. Ostatecznie przystąpiło Doceniliśmy sukces Natalii Jedno z ostatnich posiedzeń Zarządu Powiatu miało wyjątkowy charakter. Na zaproszenie władz powiatu do siedziby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie zawitała Natalia Partyka jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportsmenek tegorocznych olimpiad sportowych w Pekinie. 29 uczniów. Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa w składzie: sekretarz Powiatu Zofia Romanowska przewodnicząca komisji, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji Marek Fergiński, dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Marcin Podsędek, Adam Lemiesz i Anna Syperek z Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki. Z I etapu wyłoniono 10 uczniów z najlepszymi wynikami. Do II etapu przeszli: Paula Szwarc - ZS CKP, Marcin Sejdak ZS im. J. Iwaszkiewicza Szymon Smółka ZSO, Marek Barcińki ZSO, Szymon Czarnecki ZSO, Dominika Kądziela ZSO, Kamila Krejner ZS RCKU, Paulina Stępniak ZS RCKU, Adrian Sęk ZS RCKU, Joanna Seklecka ZS RCKU. Tu, czekało ich napisanie krótkiej pracy w nieprzekraczalnym czasie 30 minut. Temat pracy pisemnej związany był ze Stolicą Kulturalną Mazowsza. Najlepsze, w ocenie komisji prace napisali: Joanna Seklecka, dalej Dominika Kądziela i exequo Szymon Smółka i Szymon Czarnecki. Po zsumowaniu punktów uzyskanych z testu i pracy komisja konkursowa wyłoniła trzech laureatów. Zostali nimi: Dominika Kądziela ZSO I miejsce, Szymon Smółka ZSO II miejsce, Joanna Seklecka ZSRCKU III miejsce. Wręczenie laureatom nagród nastąpiło 11. listopada podczas uroczystej Sesji Rady Powiatu w Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie. Zwycięzcy otrzymali nagrody: Starosty Sochaczewskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu i dyrektora Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki. Ponadto, sponsorami nagród byli także: Wydawnictwo W.A.B. z Warszawy, Carrefour Sochaczew oraz Powiatowa Izba Gospodarcza. 10 Znakomita sochaczewska tenisistka stołowa otrzymała z rąk Starosty Sochaczewskiego Tadeusza Korysia nagrodę w postaci telewizora LCD oraz list gratulacyjny. W ten sposób gospodarz powiatu postanowił uhonorować sukcesy zawodniczki SKTS Best-Chem Sochaczew. Podczas spotkania z Zarządem Powiatu Tadeusz Koryś pogratulował młodej tenisistce olimpijskiego sukcesu przypominając zarazem o jej doskonałym występie podczas ostatnich Mistrzostw Europy, które odbywały się w Sankt Petersburgu. Należy przypomnieć, iż sochaczewska zawodniczka w październiku br. startując z zawodniczkami pełnosprawnymi zdobyła brązowy medal. Tym samym potwierdziła swoją wielką klasę. - Gratulując Natalii pragnę postawić jej upór w dążeniu do celu jako wzór dla młodego pokolenia - powiedział podczas spotkania starosta. grudzień luty 2008

11 Na sportowo Jubileuszowe Powiatowe X Sztafetowe Biegi z okazji Święta Niepodległości odbyły się 7. listopada przy boisku szkolnym Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. W Biegach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie udział wzięło 20 drużyn. Zmaganiom sportowym przyglądali się oraz medale i puchary wręczali przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek, wicestarosta Piotr Osiecki, dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki i przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Tadeusz Głuchowski oraz przewodniczący Komisji Rozwoju, Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska Mieczysław Głuchowski. Zawody sędziował Zenon Grąbczewski, imprezę poprowadził Sylwester Rożdżestwieński. Szkoły podstawowe - I miejsce Gmina Sochaczew Miasto I Wyniki przedstawiają się następująco: Szkoły Podstawowe 1. Gmina Sochaczew Miasto I 2. Gmina Iłów 3. Gmina Rybno 4. Gmina Młodzieszyn 5. Gmina Brochów 6. Gmina Sochaczew Miasto II Szkoły Gimnazjalne 1. Gmina Młodzieszyn 2. Gmina Sochaczew Miasto II 3. Gmina Sochaczew Miasto I 14. października z okazji 10-lecia Powiatu Sochaczewskiego rozegrano towarzyski mecz siatkówki w hali sportowej w Teresinie pomiędzy drużynami Powiatu Sochaczewskiego i Powiatu Warszawsko-Zachodniego. W koszulkach Powiatu Sochaczew wystąpili m.in. dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego Marcin Podsędek, wójt gminy Teresin Marek Olechowski, dyrektor GOSiR-u Krzysztof Walencik i tenisista Hubert Konecki. Zwycięstwo przypadło drużynie gości, którzy ograli naszą drużynę 3:0. Zaś w rozegranym po meczu jednosetowym pojedynku mieszanych drużyn: sportowcy kontra samorządowcy wygrali ci pierwsi. Gimnazja - I miejsce Gmina Młodzieszyn Zwycięska drużyna ZS RCKU 4. Gmina Rybno 5. Gmina Brochów 6. Gmina Sochaczew 7. Gmina Teresin 8. Gmina Iłów Szkoły Ponadgimnazjalne 1. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 2. Zespół Szkół w Teresinie 3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego 4. Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących luty grudzień

12 Z Chopinem nam do twarzy Proszę wybrać się do Żelazowej Woli, kiedy zrobi się ciepło i zielono, usiąść na ławce w parku. Jeżeli będziecie mieć szczęście, to usłyszycie muzykę Chopina dobiegającą z dworku. Można poczuć wtedy niezwykłą harmonię - muzyka wręcz idealnie komponuje się z szumem wiatru i świergotem ptaków, a motyle i ważki tańczą nad wodą i głową w jej rytm. Ten związek muzyki z naturą wydał mi się tak oczywisty, że postanowiłem w jakiś sposób przekazać go w swojej pracy. Tak o inspiracjach do swojej konkursowej pracy powiedział Kamil Kaniewski z Ćmiszewa-Parcel w gminie Rybno, zwycięzca konkursu na logo obchodów 200. rocznicy urodzin F. Chopina w powiecie sochaczewskim. Konkurs był ogłoszony w maju b.r. z inicjatywy Starosty Sochaczewskiego Tadeusza Korysia. Z oczywistych względów do współudziału w organizacji konkursu zostały zaproszone gminy, gdzie śladów Chopina i jego rodziny jest najwięcej tzn. gmina Sochaczew i Brochów oraz Miasto Sochaczew. Do projektu przyłączyli się też sochaczewscy przedsiębiorcy. O turystyce poprzemysłowej W dniach 6-7 listopada br. w Hotelu Panorama w Mszczonowie odbył się II Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego zorganizowany przez Urząd Marszałkowski przy współudziale Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Tematem spotkania była Turystyka poprzemysłowa i zabytki techniki Województwa Mazowieckiego. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie reprezentował Tadeusz Jaworski z Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki. Organizatorzy konkursu zwrócili się do Joanny Niewiadomskiej-Kocik, dyrektor PSM I i II st. im. F. Chopina w Sochaczewie o zgodę na wręczenie nagrody laureatowi podczas tegorocznego XVI Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu. Połączenie pierwszej publicznej prezentacji zwycięskiej pracy z koncertem laureatów Festiwalu sprawiło, że mogła ona mieć tak piękną oprawę i uroczysty charakter. Za co raz jeszcze dyrekcji PSM serdecznie dziękujemy. Przez lata przyzwyczailiśmy się do wizerunku Chopina smutnego i cierpiącego. Wśród wielu chopinistów powoli zaczyna dominować przekonanie, że pora pokazać inną twarz Chopina. Z wielu dokumentów, głównie listów z czasów młodości, możemy go poznać jako młodzieńca pogodnego, często żartującego i bardzo dowcipnego. Jury konkursu pod przewodnictwem Janusza Bałdygi z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, gdzie jest konsultantem ds. wizerunku wielkiego kompozytora, w uzasadnieniu swojej decyzji skonkludowało: projekt Kamila Kaniewskiego jest pracą spełniającą oczekiwania organizatorów a jednocześnie zgodną z zasadami dbałości o wizerunek Chopina. Czy decyzja jury była słuszna, przekonamy się za jakiś czas, kiedy logo zaistnieje w materiałach promocyjnych. Po zakończeniu koncertu wszyscy goście zostali przez dyrektor Szkoły Muzycznej zaproszeni na słodki poczęstunek, gdzie czekała na nich niespodzianka w postaci wspaniałego tortu z wiernym odwzorowaniem zwycięskiego logo. Już dziś możemy poinformować mieszkańców naszego powiatu, że jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia cukiernia Lukrecja z Sochaczewa zaoferuje nam produkt pod roboczą nazwą Kolekcja mazurków Chopina wykorzystując logo z motylami. Jesteśmy przekonani, że przypadnie ona do gustu zarówno smakoszom, jak i melomanom. do możliwości zagospodarowania turystycznego. Dyskutowano też nad Wdrożeniem Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Mazowieckiego na lata Uczestnicy mieli też okazję zwiedzania kompleksu basenów termalnych w Mszczonowie. Janusz Ciura Samorządowcem Roku Niekwestionowanym zwycięzcą corocznego plebiscytu Expressu Sochaczewskiego o tytuł Samorządowca Roku został członek Zarządu Powiatu sochaczewskiego Janusz Ciura. Zasadniczą część sejmiku wypełniły referaty, m.in. dotyczące rozmieszczenia zabytków przemysłu w naszym województwie, roli literatury turystyczno-krajoznawczej w promocji turystyki poprzemysłowej czy opieki społecznej nad zabytkami na przykładzie żyrardowskiego PTTK. Jeden z referatów poświęcony był np. dziedzictwu przemysłowemu Żyrardowa w nawiązaniu 12 Tegoroczny finał tego prestiżowego konkursu miał niecodzienną oprawę, gdyż był połączony ze Świąteczną Galą Patrolu Świętego Mikołaja. Laureat otrzymał rekordową liczbę głosów (71% głosujących), zwyciężając w sposób niepodważalny. Dodajmy tylko, że na wszystkich kandydatów oddano w sumie Janusz Ciura od 10 lat jest radnym Rady Powiatu w Sochaczewie, piastując tę funkcje nieprzerwanie od 1998 roku. 11 listopada otrzymał z rąk wojewody mazowieckiego Dariusza Piątka statuetkę okolicznościową Za zasługi dla powiatu sochaczewskiego. Janusz Ciura odbiera gratulacje od ubiegłorocznego Samorządowca Roku grudzień luty 2008

13 Spacer z Syrenką W sobotę, 25. października do Teresina zawitał 145. Spacer z Syrenką. Turyści z Warszawy na czele z redaktorem Życia Warszawy Włodzimierzem Likszą pomysłodawcą cyklicznych wycieczek zorganizowali wycieczkę turystycznokrajobrazową tym razem w nasze strony. Na zaproszenie Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Sochaczewie turyści z Warszawy przyjechali poznać historię i wybrane zabytki Teresina i Niepokalanowa Spacer z Syrenką po Teresinie trwał 4 godziny a rozpoczął się od zwiedzenie Ośrodka Rehabiliracyjno-Szkoleniowego KRUS mieszczącego się w Pałacu ks. Druckiego -Lubeckiego. Tu, gości przywitał dyrektor Ośrodka Maciej Stawicki, zastępca wójta Turystyka bliska naturze Rezerwaty przyrody od lat chronią to, co w przyrodzie jest najcenniejsze, unikalne, zagrożone wyginięciem. Szczególną formą dbania o wyjątkowe zasoby przyrodnicze są rezerwaty biosfery, które powstały w ramach programu UNESCO MaB (Man and the Biosphere). Oryginalność tej formy ochrony zasobów naturalnych tkwi przede wszystkim w pokazywaniu i promowaniu zrównoważonego związku współistnienia człowieka z biosferą. Z tego dobrodziejstwa mogą się cieszyć także mieszkańcy powiatu sochaczewskiego, bowiem od 2000 roku funkcjonuje rezerwat biosfery Puszcza Kampinoska, którego granice wyznacza otulina Kampinoskiego Parku Narodowego. Jednym z głównych działań prowadzonych na terenach rezerwatów biosfery jest rozwój i czerpanie zysków z turystyki. Możliwościom wykorzystania potencjału turystycznego rezerwatów poświęcone było międzynarodowe seminarium, które odbyło się 26. listopada w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie. Swoje projekty turystyczne i promocyjne reprezentowali goście z francuskiego rezerwatu Voges du Nord oraz białoruskiego Berezyńskiego Rezerwatu Biosfery. Nie zabrakło oczywiście prezentacji Rezerwatu Puszcza Kampinoska. Wspólnym elementem wszystkich wystąpień było podkreślenie związku człowieka z naturą, a szczególne ich współistnienie. Wiele czasu poświęcono przykładom tworzonych ofert turystycznych dla klientów, którzy swojego wymarzonego wypoczynku szukają w cichych leśnych zakątkach. We Francji bardzo modne są pensjonaty oferujące rodzinną atmosferę, regionalną kuchnię i korzystanie z dobrodziejstw otaczającej przyrody. Taka działalność gospodarcza daje nie tylko dobry dochód, ale także prawdziwe zadowolenie. Jak podkreślali prelegenci, niezmiernie istotne jest prowadzenie spójnej i długofalowej polityki promocyjnej. Duże znaczenie w powodzeniu przedsięwzięcia ma pomoc administracji publicznej, szczególnie samorządowej, bowiem znaczek rezerwatu biosfery jest doskonałym elementem promocji regionu, marketingu terytorialnego. Powiat sochaczewski reprezentowali wójt Gminy Brochów Andrzej Fijołek oraz pracownicy Wydziału Promocji sochaczewskiego starostwa Tadeusz Jaworski i Adam Lemiesz. Warto podkreślić, że gmina Brochów należy terytorialnie do rezerwatu biosfery Puszcza Kampinoska, natomiast władze gminy czynnie uczestniczą w życiu rezerwatu. Rozwój rezerwatów biosfery poza oczywistymi korzyściami dla przyrody, ma duże znaczenie dla generowania dochodów turystyki. Choć w Polsce turystka kwalifikowana przyrodnicza zaczynająca po latach zaniedbań wracać do łask, na pewno niedługo wkroczy w etap rozkwitu. Będzie to nowa jakość produktu, bowiem turysta ma inne wymagania, a oferta musi być wszechstronna. Z takimi wyzwaniami zmierzą się nie tylko władze KPN, ale także władze samorządowe. Teresina Marek Jaworski oraz pracownicy Wydziału Promocji Starostwa Tadeusz Jaworski i Anna Syperek. Gospodarz obiektu oprowadził gości po pałacu i przylegającym do niego kompleksie parkowym, opowiadając historię tego wspaniałego miejsca. Po poczęstunku zwiedzający udali się do Muzeum Ochotniczej Straży Pożarnej Braci Zakonnych z Niepokalnowa, gdzie przywitał ich i oprowadził komendant OSP brat Janusz Kulak. Wcześniej grupa odwiedziła Muzeum Papieskie. To już drugi Spacer z Syrenką na Ziemi Sochaczewskiej. We wrześniu 2005 roku odbył się w Sochaczewie 112. Spacer z Syrenką. Polecamy na gwiazdkę Jacek Dehnel Balzakiana Balzakiana, nowa książka Jacka Dehnela, to zbiór czterech minipowieści, zainspirowanych pisarstwem autora Komedii ludzkiej. Tematem tych historii są ludzkie tęsknoty, żądze i resentymenty, tłem zaś burzliwie zmieniająca się Polska kilku ostatnich dekad. Czy małżeństwo nadal bywa transakcją handlową? Jak zbić fortunę w dworcowym punkcie gastronomicznym i jak dać się z niej ograbić zaradnej rodzinie? Czy dobrymi manierami można zarobić na życie, a próżna artystka, marząca o powrocie na estradę, musi paść łupem cynicznego oszusta? Dehnel bezlitośnie obnaża ludzkie słabości, ale też pochyla się nad swoimi bohaterami z czułością. Nad bogaczami bez klasy i biedakami z klasą, a także nad tymi, którym nie brakuje niczego. Oprowadza przez warszawskie i gdańskie zaułki, zagląda do kawiarni i mieszkań, w których toczą się towarzyskie gry i rozgrywają rodzinne dramaty. Bogactwo charakterów, błyskotliwy dowcip i szeroka panorama społeczna sprawiają, że Balzakiana to psychologiczno-obyczajowy majstersztyk. Ludzka natura niechętnie podlega zmianom, zdaje się mówić Dehnel. Żądza zysku i sławy pchają nas dziś do działania tak samo jak w czasach wielkiego Balzaka. gatunek: nowele oprawa: twarda, oklejka liczba stron: 416 luty grudzień

14 Stypendium Starosty dla Klaudii Do XVI Miedzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu przygotowywała się od roku. Gra utwory kompozytorów klasycznych Bacha, Chopina, słucha Katie Melua, ma tylko 12 lat i ambitne plany na przyszłość, jest drobniutka i bardzo sympatyczna. Tegoroczna stypendystka Starosty Sochaczewskiego - Klaudia Sawicka uczy się w V klasie fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Sochaczewie. Do Szkoły Podstawowej chodzi w Kampinosie. Tutaj też mieszka. Często słyszy się, że nauka w szkole muzycznej to duży obowiązek. Ty, Klaudio mieszkasz z rodzicami 22 km od Sochaczewa, jak Ci udaje się pogodzić zajęcia w dwóch szkołach i dojazdy? - Do Szkoły Muzycznej chodzę już 5 lat. Zajęcia mam 4 razy w tygodniu. Właściwie mogę uczyć się muzyki dzięki mamie, która wozi mnie samochodem z Kampinosu do Sochaczewa. Szkoła muzyczna i muzyka wypełniają mi cały wolny czas. To są moje jedyne zajęcia dodatkowe. Czym różni się nauka w szkole muzycznej od nauki w podstawówce? Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Kuratoriami Oświaty realizuje w całej Polsce cykl powiatowych konferencji szkoleniowych Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna od przedszkola do matury. Celem konferencji jest zapoznanie z głównymi założeniami zmian oraz zebranie opinii o projektowanych rozwiązaniach organizacyjnych, opisanych w poradnikach dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. 14 Klaudia z mamą - Atmosfera w Szkole Muzycznej jest zupełnie inna. Tu, nie ma dzwonków, ale główna różnica to ta, że na lekcji jestem tylko ja i nauczyciel. W szkole podstawowej jak się nie nauczę, to może mi się udać, tu już po minucie Pani wie, że nie ćwiczyłam. I co wtedy? -To zdarza się bardzo rzadko, dlatego mogę liczyć na wyrozumiałość mojej Pani. Moja nauczycielka jest dość wymagająca, ale też cierpliwa. Jest dla mnie bardzo miła, jest moim przewodnikiem po świecie muzyki, jest moim przyjacielem. Bardzo pięknie wyrażasz się o swojej nauczycielce gry na fortepianie, kto Cię uczy? Skutecznie edukować Spotkanie z tego cyklu odbyło się także w powiecie sochaczewskim 2. grudnia 2008 roku. W gościnnych progach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego wójtowie gmin powiatu sochaczewskiego, pracownicy odpowiedzialni w urzędach za oświatę oraz dyrektorzy placówek oświatowych wysłuchali prezentacji przygotowanej przez pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat planowanych zmian w systemie edukacji w latach W ramach wymiany dobrych praktyk lokalnych w dyskusji udział wzięli starostowie Tadeusz Koryś i Piotr Osiecki i radni zasiadający w Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Sochaczewie. Na uwagę zasługuje świetne przygotowanie organizacyjne i zabezpieczenie logistyczne spotkania, o które zadbali pracownicy Powia- - Pani Anna Wróblewska. Powiedz nam coś o Festiwalu i związanych z nim emocjach. - Festiwal Chopinowski miał w tym roku wysoki poziom. Brałam w nim udział już trzeci raz. Za pierwszym razem bez sukcesów. Rok temu byłam laureatką i trochę zazdrościłam koledze, że zdobył stypendium starosty, bo to fajna nagroda. Wtedy postanowiłam, że będę bardzo dużo pracować, żeby w tym roku na to stypendium zasłużyć. Jeszcze nigdy nie miałam tyle swoich pieniędzy. Kiedy dowiedziałam się, że ta nagroda została mi przyznana skakałam do góry razem z mamą. Mama zaraz zadzwoniła do taty, który też się bardzo ucieszył. Nie wiem na co przeznaczę pieniądze ze stypendium, może dołożę je do nowego pianina? Jeszcze dokładnie nie wiem. Jak na Twój sukces zareagowali koledzy, koleżanki i nauczyciele ze szkoły w Kampinosie? - W szkole na razie nikomu nic nie mówiłam, tylko najbliższej koleżance. Od kilku nauczycieli dostałam gratulacje. To jest wspaniałe uczucie, bo przekonałam się, że warto ciężko pracować. Chcę bardzo podziękować pani Annie Wróblewskiej za to, że tak dobrze mnie przygotowała i Panu Staroście za docenienie mojego talentu i pracy. rozm. A. Krawczyk towego Zespołu Edukacji w Sochaczewie oraz szkoły. Program Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna jest współfinansowany ze środków EFS. Polecamy na gwiazdkę Michelle Paver Wyrzutek Czwarty tom Kronik Pradawnego Mroku, cyklu powieści fantasy przenoszących czytelnika sześć tysięcy lat wstecz, do epoki kamiennej. Tym razem Torak, młody syn szamana, musi się ukrywać. Podstępnie pojmany przez wroga i naznaczony jego stygmatem, zostaje wypędzony przez Klan Kruka. Przeprawa przez Jezioro Rękojeści Topora, gdzie w błotnistym zakamarku uwił sobie kryjówkę ogromny śmiercionośny wąż, okaże się dla chłopca próbą sił i charakteru. Czy ścigany przez Ukrytych Ludzi i Pożeraczy Dusz wyjdzie z niej cało? gatunek: powieść oprawa: twarda obwoluta, miękka skrzydełka liczba stron: 336 grudzień luty 2008

15 Przede wszystkim prewencja Prewencja handlu ludźmi pod takim hasłem odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego szkolenie zorganizowane przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. Szkolenie, które odbyło się 18. listopada, a które trwało prawie 4 godziny skierowane było do nauczycieli i pedagogów z terenu całego powiatu sochaczewskiego. Przybyli również pedagodzy z Łowicza. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat problemu handlu ludźmi, identyfikacja osób zagrożonych. Uczestniczący w seminarium pedagodzy i nauczyciele zyskali podstawową wiedzę o problemie oraz dowiedzieli się, jak rozpoznać w społeczności szkolnej osoby szczególnie narażone na stanie się ofiarami handlu ludźmi. Podczas szkolenia przekazane zostały podstawowe informacje, uczestnicy otrzymali też wiele ciekawych materiałów, ulotek, również film na płycie CD Exit. Sztuka wzbogaca człowieka 21. października 2008 r. w Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie odbyła się IV Konferencja Edukacyjna Sztuka - Wychowanie - Społeczeństwo zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i Fundację Jesteśmy Razem, którą przygotowała i poprowadziła Zofia Bernacka z Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki. Uczestniczyli w niej przedstawiciele samorządów lokalnych, Działająca od 1995 roku Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu jest niezależną polską organizacją pozarządową, której celem statutowym jest przeciwdziałanie zjawiskom handlu ludźmi, niewolnictwa i pracy przymusowej oraz przeciwdziałanie eksploatacji prostytucji. Główne działania Fundacji polegają na prowadzeniu trzech kampanii, o czym mówiła podczas szkolenia również J. Garnier: informacyjno-lobbingowej, prewencyjno-edukacyjnej oraz pomocy i wspieraniu ofiar handlu. Fundacja ma własną poradnię, centrum interwencji kryzysowej i Szkolenie poprowadziła trenerka pracownik Fundacji La Strada Joanna Garnier. schronisko dla ofiar handlu ludźmi, prowadzi dwa telefony zaufania. La Strada prowadzi też szkolenia dla dyrektorzy i pracownicy szkół, przedszkoli, bibliotek, instytucji kultury, animatorzy kultury i instruktorzy, przedstawiciele klubów, organizacji pozarządowych oraz media. W programie znalazł się m.in. wykład dr B. Jedlewskiej z UMCS w Lublinie nt.: Nowy model uczestnictwa w kulturze i aktywności wolnoczasowej jakie zadania stoją przed edukacją kulturalną. Na temat możliwości finansowania kultury mówiła I. Raczyńska. Był też czas na prezentacje artystyczne: uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej, Miejskiego Ośrodka Kultury i Teresińskiego Ośrodka Kultury. Imprezie towarzyszyły też wystawy prac i twórczości Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zespołu Szkół Specjalnych i IX Pleneru Plastycznego Ustronie Morskie policji, straży granicznej, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych oraz polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych. Od 2004 roku Fundacja jest częścią międzynarodowej sieci: Association La Strada International, która działa w dziewięciu krajach Europy. Polecamy na gwiazdkę Melania Mazzucco Vita Jest rok Do Nowego Jorku przybywa dwójka dzieci dwunastoletni Diamante, mający powołanie do przegranej, i dziewięcioletnia Vita, obdarzona magiczną władzą nad przedmiotami. Na barwnym tle włoskiej kolonii w tym mieście rozgrywa się historia ich niespełnionej miłości i niedotrzymanych obietnic, nierozerwalnie związana z rodzącą się amerykańską mafią, Enrikiem Caruso, koleją żelazną i Charliem Chaplinem. Nadzieja na lepsze życie wyrwie Diamantego z zagraconego mieszkania przy nowojorskiej Prince Street i poprowadzi przez podziemia zakładu pogrzebowego, niekończące się niziny Północnej Dakoty, słoneczną Kalifornię z powrotem do punktu wyjścia. Melania Mazzucco snuje opowieść o swojej własnej rodzinie i rodzinnych mitach, składając jednocześnie hołd wszystkim włoskim imigrantom, którzy zbudowali Amerykę i którzy zginęli, by zapewnić środki do życia swoim rodzicom, żonom i dzieciom pozostawionym w Starym Kraju. Jest to także doskonale udokumentowany zapis poszukiwania własnej tożsamości. gatunek: powieść oprawa: miękka, skrzydełka liczba stron: 512 luty grudzień

16 Byliśmy, zobaczyliśmy, uwieczniliśmy Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej Uroczystość otwarcia hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Budkach Piaseckich Nagrodzone logo Odsłonięcie i poświęcenie pomnika papieża Jana Pawła II przed bazyliką w Niepokalanowie Poświęcenie sztandaru Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Gawłowie Zakończenie I etapu prac drogowych na odcinku Paprotnia Teresin przy ul. O. M. Kolbe Otwarcie sali gimnastycznej oraz Klubu Olimpijczyka Jedynka przy Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie

Grunt na Medal 2008!

Grunt na Medal 2008! Numer 10/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny GMINA TERESIN LAUREATEM KONKURSU Grunt na Medal 2008! czytaj strona 4 Gmina TERESIN na żywo w POLSAT News Sobota, 29

Bardziej szczegółowo

Samo życie z Sochaczewa

Samo życie z Sochaczewa Szanowni Państwo, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie przystąpiło do dziewiątej edycji konkursu Stolicy Kulturalnej Mazowsza. Konkurs wygraliśmy i w tym roku to Powiat Sochaczewski będzie Stolicą Mazowsza.

Bardziej szczegółowo

Powiatowe inwestycje na miarę XXI wieku

Powiatowe inwestycje na miarę XXI wieku Powiatowe inwestycje na miarę XXI wieku Dwie kubaturowe inwestycje powiatu, z którymi musiał zmierzyć się samorząd powiatowy w obecnej kadencji to rozbudowa i adaptacja obiektów Zespołu Szkół w Erminowie

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI W MSZCZONOWIE ponownie ROZSTRZELANO - PROBOSZCZA, BURMISTRZA I LEKARZA str. 37 Ojciec Pio chce z wami być str. 22 Złota drużyna z Mszczonowa str. 16 MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI październik 2013 / nr 9-10 (214-215)

Bardziej szczegółowo

Budowa tunelu rozpoczęta!

Budowa tunelu rozpoczęta! INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje się w: Jabłonnie Nieporęcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl listopad nr 18/2010 Przystań w sercu Mazowsza Budowa tunelu rozpoczęta! W

Bardziej szczegółowo

PRAWIE 8 MILIONÓW NA KANALIZACJĘ

PRAWIE 8 MILIONÓW NA KANALIZACJĘ Numer 1/2008 Teresiński Miesięcznik Samorządowy ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny PRAWIE 8 MILIONÓW NA KANALIZACJĘ czytaj strona 4 Zmodernizowana zostanie Oczyszczalnia Ścieków w Granicach. Mimo przygotowań

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Numer 4/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA - str. 4 Ponadto w numerze m.in.: - dwie sesje Rady Gminy - gminne przetargi -

Bardziej szczegółowo

Jest absolutorium, które nie cieszy Wykonanie inwestycji w roku 2004 tylko 64,33%

Jest absolutorium, które nie cieszy Wykonanie inwestycji w roku 2004 tylko 64,33% Nr 5 (28) maj 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Jest absolutorium, które nie cieszy Wykonanie inwestycji w roku 2004 tylko 64,33% Na sesji Rady Gminy 29 kwietnia 2005 r. radni

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

GMINA TERESIN W RADIO NIEPOKALANÓW 102.7 FM. Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów. Promocja Gminy Teresin na CHEŁMONALIACH

GMINA TERESIN W RADIO NIEPOKALANÓW 102.7 FM. Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów. Promocja Gminy Teresin na CHEŁMONALIACH Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów To była spora niespodzianka zarówno dla duchownych jak i wiernych, którzy 8 lipca uczestniczyli w Mszy św. w niepokalanowskiej Bazylice. W uroczystościach Jubileuszu

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZ

POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZ POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZĄDOWY 09-400 Płock, ul. Bielska 59, tel. 24 267-68-00, 24 267-67-07, fax. 24 267-68-48 http://www.powiat-plock.pl, e-mail: starostwo@powiat.plock.pl Nr 46 Październik - Grudzień

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

1/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

1/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego 1/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego Leszek Szczerbicki Galeria gościńca ADAM TROCHIMIUK Urodził się w 1953 roku w Stoczku Łukowskim. Ukończył Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu AWF oraz

Bardziej szczegółowo

miasto uruchomi trzecią linię autobusową

miasto uruchomi trzecią linię autobusową Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 48/ Kwiecień 2013 baśka MURMAŃSKA NA PODIUM! str. 2,7 miasto uruchomi trzecią linię autobusową str. 2,8 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Baśka

Bardziej szczegółowo

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE Merkuriusz s z WIELKIE c BIEGANIE z o n LICEUM BYŁO, o JEST I BĘDZIE w s k i W NUMERZE: WIADOMOŚCI WYWIADY, OGOSZENIA G M I NNY BIULETYN INFORMACY J NY W sobotę 6 kwietnia w Osuchowie w gminie Mszczonów

Bardziej szczegółowo

Nasz powiat wśród liderów

Nasz powiat wśród liderów Kadencja 2010-2014 I miejsce w polsce w rankingu powiatów ZPP Szanowni Państwo, pod koniec 2010 roku odbyły się wybory samorządowe w Polsce, w tym także i nasze lokalne, do Rady Powiatu Drawskiego. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ STR. 4. Działo się w 2009

WIĘCEJ STR. 4. Działo się w 2009 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 nr 1(17) styczeń 2010 Nie będzie zmiany decyzji rady Uchwały dotyczące przekształcenia szpitala oraz przystąpienia do planu B nie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-2636 grudzień 2014 nr 12/154. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015 wszystkiego najlepszego życzy Redakcja

ISSN 1644-2636 grudzień 2014 nr 12/154. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015 wszystkiego najlepszego życzy Redakcja ISSN 1644-2636 grudzień 2014 nr 12/154 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015 wszystkiego najlepszego życzy Redakcja Łask zyskał Centrum Idei KU HUMANIZMOWI Po kilku latach

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/107 Grudzień 2012 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę składamy Czytelnikom

Bardziej szczegółowo