NR 2 /2009 (XV) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 2 /2009 (XV) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY"

Transkrypt

1 INFORMATOR URZĘDU GMINY NR 2 /2009 (XV) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 23 października w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warnicach odbyła się piękna uroczystość jubileusz 50-lecia poŝycia małŝeńskiego dla par z Gminy Warnice. O godz w budynku Urzędu Gminy w Sali Ślubów USC spotkali się Państwo Zofia i Ryszard Bartosiewiczowie, Zofia i Franciszek Cetera, Anna i Józef Jaworscy, Maria i Marian Samson, Aniela i Eugeniusz Zakrzewscy, Jan i Dorota Zawada, Wójt, Kierownik USC oraz rodzina i bliscy Jubilatów. Wójt Gminy Warnice Ireneusz Szymański złoŝył serdeczne Ŝyczenia i gratulacje zgromadzonym parom, cytując Antoniego Regulskiego: MałŜeństwo - to diament szlifowany całe Ŝycie. KaŜda z par otrzymała medal od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, list gratulacyjny, kwiaty i upominek od Wójta, a na koniec wszyscy wznieśli toast symboliczną lampką szampana oraz skosztowali pysznych tortów, jakie dla gości specjalnie na ten dzień zamówiono. Wspólnie przeŝyte 50 lat to dowód na istnienie wierności, miłości, wzajemnego zrozumienia oraz istoty zaślubin. To wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małŝeńskie i tworzących nowe rodziny. Gratulujemy Państwu i Ŝyczymy zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz radości na tej wspólnej drodze, jaką jest małŝeństwo! Szanowni Mieszkańcy! Z okazji nadchodzących Świąt BoŜego Narodzenia Ŝyczymy Państwu, Państwa Rodzinom i Gościom spokojnych, radosnych, rodzinnych świąt, a wszystkim dzieciom bogatego Mikołaja oraz duŝo, duŝo śniegu. Oby ten magiczny czas spotkania przy wigilijnym stole był najpiękniejszym wspomnieniem mijającego roku. W nadchodzącym 2010 roku Ŝyczymy Państwu zdrowia, pomyślności oraz samych wyjątkowych dni. Wójt Gminy Warnice Ireneusz Szymański Przewodnicząca Rady Gminy Maria Rzadkowska 1

2 . NASZE WŁADZE Ireneusz Szymański Wójt Alina Werstak Sekretarz Ryszard Ligocki Skarbnik Radni Gminy Warnice: Maria Rzadkowska Przewodnicząca Rady Gminy Maciej Banicki Marek Brodowski Jacek Chmielewski Mieczysław Hackiewicz Artur Hubicki Zygmunt Kijowski Maria Malkiewicz Edward Markowski BoŜena Molińska Roman Piwoni Ewa Policht Zbigniew RoŜuk Bogdan Skoczek Lilia Szełemej Sołtysi: Małgorzata Brząkała - Grędziec Stefan Cytryna - Kłęby Jan Derbin - Cieszysław Edward Markowski Wierzbno Danuta Mońka Warnice Iwona Pakuła Dębica GraŜyna Okoniewska Obryta ElŜbieta Pietrzak Nowy Przylep Lilia Szełemej Barnim Renata Szydłowska Wójcin Wiesław Tarnowski Stary Przylep Edward Owczarek Reńsko Justyna Wochner Zaborsko 65 LAT RAZEM! 11 listopada 1944 roku powiedzieli sobie sakramentalne TAK. Państwo Janina i Stanisław Świerczowie z Warnic obchodzą jubileusz 65-lecia poŝycia małŝeńskiego. Z tej okazji Wójt Gminy Warnice Ireneusz Szymański wraz z kierownikiem USC Panią Ireną Michno złoŝyli wizytę w domu Pani Janiny i Pana Stanisława. Wójt wręczył Jubilatom list gratulacyjny oraz kosz kwiatów, była teŝ okazja do złoŝenia Ŝyczeń i gratulacji to najdłuŝej Ŝyjąca razem para w naszej gminie! Udało nam się sfotografować ślubny portret Państwa Świerczów sprzed 65 lat. Jak widać, miłość wszystko przetrzyma, wszystko przetrwa, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję... Gratulujemy i cieszymy się z tej pięknej, jakŝe doniosłej rocznicy, noszącej miano Ŝelaznej! ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 91 lat temu zakończyła się I wojna światowa. Polska po 123 latach powróciła na mapy Europy, a pomógł jej w tym duch patriotyczny narodu, który nie zapomniał swego języka, kultury i historii, a nade wszystko umiłował wolność - i do niej dąŝył przez te wszystkie lata. W Pyrzycach obchody z okazji odzyskania niepodległości przez nasz kraj rozpoczęły się w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z udziałem pocztów sztandarowych uroczystą MSZĄ ŚWIĘTĄ PATRIOTYCZNĄ. Po mszy św. złoŝone zostały wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Katyńskim i Pomnikiem Pamięci. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz powiatu i samorządów gminnych m.in. Wójt Gminy Warnice Ireneusz Szymański, przedstawiciele kombatantów, Sybiraków i inwalidów wojennych, szkół i zakładów pracy oraz innych organizacji społecznych. 2

3 NOWY APARAT EKG W OŚRODKU ZDROWIA W Ośrodku Zdrowia w Warnicach zakupiono nowy aparat do wykonywania badań EKG. Jest to ASPEL model Mr Silver 2 zdecydowanie nowszy i nowocześniejszy od poprzedniego, który juŝ się psuł. Jak poinformował personel SG ZOZ w Warnicach, podczas badania pacjenta do urządzenia wprowadza się jego imię, nazwisko, wiek, wagę oraz ciśnienie krwi. Urządzenie podczas badania wykonuje analizę stanu zdrowia pacjenta, a wydruk z pełnymi danymi pozwala lekarzowi na wnikliwą diagnozę. Podczas posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, które odbyło się 22 października w Urzędzie Gminy Warnice, kierownik A. Matysik oznajmił, Ŝe na badania diagnostyczne w tym roku wydano juŝ zł, a w przyszłym roku pula kosztów na ten cel wzrośnie o kolejne zł. Zakład z własnych środków wykonuje pacjentom EKG i badanie poziomu cukru we krwi nie jest to refundowane z NFZ. Nowy aparat działa juŝ w ośrodku zdrowia i spełnia swoje zadanie na 6! INFORMATOR Urząd Gminy w Warnicach Warnice 66 tel. (091) (091) mail: Wójt Ireneusz Szymański przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz i w godz DyŜury w Urzędzie pełnią: SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW 19 listopada w Domu StraŜaka w Warnicach odbyło się szkolenie dla rolników, organizowane przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, TZD Pyrzyce oraz UG Warnice. Wszystkich zebranych przywitał Wójt Gminy Warnice Ireneusz Szymański. Prelekcja rozpoczęła się o g wykładem Stefana Troki z firmy BOGDAN, a dotyczyło sposobów i środków wspomagających uŝyźniania gleby. Następnie Ewa Rutkowska z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii przedstawiła wykład pt. Wymagania dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w połączeniu z wymogami wzajemnej zgodności (CC). Trzeci wykład dotyczył spraw dopłat obszarowych i kontroli z tym związanych; prowadziła go Wanda Jacheć kierownik Powiatowego Biura ARiMR z Pyrzyc. Spotkanie zakończyła Marianna Płonka, omawiając sprawy bieŝące oraz odpowiadając na pytania dotyczące KRUS-u. Maria Rzadkowska Przewodnicząca Rady Gminy w kaŝdą środę w godz sala USC Katarzyna Petri Radca Prawny w kaŝdy piątek w godz sala USC Ireneusz Gajewski Doradca z Regionalnego Centrum DRRiOW w Barzkowicach w kaŝdy czwartek w godz pokój 11 Teresa Mamos Koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kaŝdą środę w godz pokój 6 3

4 III POWIATOWY SEJMIK LZS 23 listopada w domu kultury w Lipianach odbył się III POWIATOWY SEJMIK LZS pod patronatem Starosty Pyrzyckiego. Na zjazd przybyli burmistrzowie i wójtowie gmin, prezesi, trenerzy i zasłuŝeni działacze ludowych klubów i zespołów sportowych z powiatu pyrzyckiego. Pan Jerzy Goclik przywitał wszystkich i tym samym otworzył obrady sejmiku, następnie głos zabrał Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko. Wręczył statuetki dla zasłuŝonych działaczy sportowych. Prezydium Zachodniopomorskiego LZSu przyznało takŝe złote odznaki i medale za zasługi dla kultury fizycznej i turystyki. Z Gminy Warnice odznaczeni zostali Jerzy Mroczek pracownik Urzędu Gminy i działacz sportowy oraz Michał Pasiak wiceprezes GLKS Bryza Reńsko. Na zakończenie poszczególne gminy prezentowały wydarzenia, osiągnięcia i wyniki sportowe w 2009 roku. Gmina Warnice takŝe przedstawiła relacje z Drugiego Turnieju Piłki NoŜnej DruŜyn Juniorskich, Indywidualnych Biegów Przełajowych w Janowie, VII Turnieju Piłki NoŜnej Dzikich DruŜyn, remontu i otwarcia boiska w Warnicach, Międzygminnego Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet oraz działalności Gminnego Ludowego Klubu Sportowego BRYZA REŃSKO. ŚWIĘTO SENIORA W GMINIE WARNICE 22 października w Domu StraŜaka w Warnicach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora. Na zaproszenie gospodarzy uroczystości przybył Wójt Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy, Panie Dyrektor SP i Gimnazjum w Warnicach oraz zarząd pyrzyckiego oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Przewodnicząca Koła ZERiI w Warnicach p. Antonina Drabczyk-Palusińska przywitała przybyłych na uroczystość gości, składając wszystkim najlepsze Ŝyczenia. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Warnice Ireneusz Szymański, który równieŝ złoŝył członkom koła ZERiI w Warnicach Ŝyczenia zdrowia, radości i pogody ducha. Wójt podziękował za szczególne zaangaŝowanie i przygotowanie uroczystości Pani Antoninie Drabczyk- Palusińskiej, wręczając symboliczny bukiet kwiatów. Do Ŝyczeń dla Seniorów przyłączyły się równieŝ Pani Zdzisława Dzioba Przewodnicząca pyrzyckiego oddziału ZERiI. Po przemówieniach wszyscy wznieśli toast za wcześniej urodzonych symboliczną lampką szampana. Po części oficjalnej Seniorzy długo bawili się w miłej atmosferze przy muzyce zespołu RELAX. Więcej zdjęć na naszej stronie ZAPRASZAMY! 4

5 WIZYTA W SPANTEKOW 18 listopada grupa gimnazjalistów z Warnic oraz nauczyciele i Wójt Gminy Warnice Ireneusz Szymański przebywali z wizytą gościnną w zaprzyjaźnionej gminie Spantekow w Niemczech. Wizyta ta spowodowana była zaproszeniem na uroczyste obchody 50-lecia szkoły w Spantekow. Po przyjeździe zostaliśmy przywitani przez dyrektora szkoły pana Franka Ochela oraz opiekunów naszej grupy panie Dörte Müller i Erikę Maiering. Następnie zostaliśmy zaproszeni na obiad. W pobliskiej restauracji czekał na nas Burmistrz Gminy Spantekow Pan Reinhardt Elstner. Przywitał serdecznie polską delegację, na ręce tłumacza przekazał upominek dla gości i Ŝyczył nam miłych wraŝeń z pobytu w Spantekow. Po wykwintnym obiedzie przyszedł czas na turniej siatkówki. Grali uczniowie, rodzice i nauczyciele. Sędziował Dyrektor szkoły. Następnie opiekunki naszej grupy oprowadziły nas po szkole piękny, kilkuskrzydłowy, dwupiętrowy budynek w doskonałym stanie, kolorowy, czysty i zadbany, z pewnością jest przyjaznym miejscem dla uczniów. Po zwiedzaniu szkoły czekała nas miła niespodzianka nauczyciele, uczniowie i rodzice przygotowali jedną z sal specjalnie na nasz przyjazd. Sala nr 2 udekorowana była flagami Polski i Niemiec oraz Pomorza, z serdecznym powitaniem na tablicy oraz słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. Wójt Gminy Ireneusz Szymański z okazji jubileuszu szkoły złoŝył na ręce Dyrektora Ochela kosz kwiatów z listem gratulacyjnym i podziękował za miłe przyjęcie naszej delegacji. Wójt wręczył takŝe upominek gadŝety z naszym logo Gminy Warnice. Następnie upominki wręczyli uczniowie warnickiego Gimnazjum własnoręcznie robione ozdoby choinkowe. KaŜdy z uczniów otrzymał takŝe prezent oraz kupony do wykorzystania na ADWENTOWYM KIERMASZU - młodzi Niemcy przygotowali liczne stoiska z własnoręcznie zrobionymi stroikami, ozdobami świątecznymi i innymi kolorowymi drobiazgami. Wójt Gminy I. Szymański zakupił na kiermaszu bardzo ładny stroik świąteczny, który przywiózł do Polski, aby zdobił jego gabinet. Po kiermaszu przyszedł czas na wspólne pamiątkowe zdjęcie i... poŝegnanie! Odjechaliśmy ze Spantekow uśmiechnięci i zadowoleni szczególnie miłe było to, Ŝe wielu uczniów i nauczycieli przyswoiło sobie kilka polskich słów i pozdrawiali nas w naszym ojczystym języku. WraŜenia z wizyty pozostały jak najlepsze, a w maju i czerwcu przyszłego roku czas na rewanŝ! Czekamy na delegację ze Spantekow i juŝ obmyślamy plan ich wizyty. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W ZABORSKU - PASOWANIE NA ŚWIETLIKA 14 listopada w Zaborsku odbyło się uroczyste pasowanie na świetlika. O godz w świetlicy wiejskiej zgromadziły się dzieci, rodzice i dziadkowie maluchów, przedstawiciele KGW w Zaborsku oraz Wójt Gminy Warnice Ireneusz Szymański i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Przylepie Pani Danuta Antoszewska. Trzydzieścioro dzieci po zaliczeniu licznych egzaminów (próba smaku, próba dotyku, próba humoru) zostało przyjętych do grona uŝytkowników świetlicy środowiskowej w Zaborsku. Zajęcia zainicjowała Pani Anna Błaszczyk z KGW. Świetlica ruszyła miesiąc temu, a finansowana jest z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na świetlików pasowała Pani Dyrektor Antoszewska, a dyplomy wręczał dzieciom Wójt Gminy I. Szymański. Szczególne podziękowania od Pani Anny Błaszczyk: -dla Pani A.Jakubiak, B. Kuźmińskiej, B. Kubator, M. Kujawskiej za upieczenie ciast i słodki poczęstunek, -dla Pana S. Pieńkowskiego za uŝyczenie sprzętu audio wraz z podłączeniem, -dla P. Agnieszki Rzeźnikowskiej za stałą opiekę nad ciepłą atmosferą w pomieszczeniu, czyli dbanie o opał i palenie w piecu, -dla Pani M. Margiel-Mikołajczak i T. Mamos za wyposaŝenie świetlicy w gry i zabawy planszowe, -dla Pani Dyrektor D. Antoszewskiej za pomoc w doposaŝeniu świetlicy w papier oraz scenariusze gier i zabaw, -dla wszystkich rodziców za pomoc i dostarczanie opału, -dla KGW z Zaborska za uŝyczenie Sali na zajęcia dla dzieci, które odbywają się dwa razy w tygodniu po min. 2 godziny. Chętnych nie brakuje, a my cieszymy się z kolejnej wspaniałej inicjatywy w naszej gminie! 5

6 NOWY PARKING W WARNICACH StraŜacy i mieszkańcy Warnic otrzymali od Rady Gminy i Wójta Gminy praktyczny prezent z okazji 50-lecia OSP - remont parkingu przed DOMEM STRAśAKA i budynkiem poczty w Warnicach. Parking został wykonany z kostki polbrukowej; pomieści 15 aut osobowych i kilka cięŝarowych. Całkowita powierzchnia wyremontowanej nawierzchni to ponad 700 m; początkowo miała ona wynosić 510 m, jednak w trakcie prac Wójt Gminy Ireneusz Szymański po konsultacji z Radnymi doszedł do wniosku, Ŝe w celu zwiększenia bezpieczeństwa i widoczności zlikwidować naleŝy pas zieleni, który równieŝ został przekształcony na parking. Wykonawcą w/w inwestycji była firma MAT-BUD. Remont trwał od 27 maja do 26 czerwca. NOWY CHODNIK PRZY OŚRODKU ZDROWIA W WARNICACH Z końcem czerwca oddany został do uŝytku nowy chodnik przy SG ZOZ w Warnicach. Został on ułoŝony z kostki polbrukowej; w trosce o wygodę i bezpieczeństwo mieszkańców zlikwidowano wszelkie nierówności terenu przyległego do budynku, ustawiono takŝe stojaki dla rowerów. Warto równieŝ przypomnieć, Ŝe wejście do ośrodka zdrowia przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych obok schodów dostępny jest podjazd dla wózków. REMONT I OTWARCIE BOISKA W WARNICACH Prace modernizacyjne na boisku sportowym w Warnicach obejmowały ustawienie nowych ławek dla widzów (ok. 200 miejsc), likwidację blaszanej budki i przesunięcie skarpy dla widowni, ogrodzenie boiska solidnym płotem, ustawienie bramek, pielęgnację murawy. Uroczyste otwarcie boiska w Warnicach odbyło się 12 września br. podczas DOśYNEK GMINNO-PARAFIALNYCH. Wstęgę przecinali m.in. Wicestarosta, Wójt, piłkarze POGONI SZCZECIN, działacze sportowi i proboszcz, który boisko poświęcił. Tego samego dnia odbył się konkurs rzutów karnych VIPów, który wygrał Wicestarosta Pyrzycki Jarosław Stankiewicz, a takŝe rozegrano mecz BRYZA REŃSKO vs. mieszkańcy gminy (wynik: 2-2). PRACE REMONTOWE W SZKOLE Mimo, Ŝe trwały wakacje, w szkole prace toczyły się szybkim tempem. Nie były to jednak zajęcia edukacyjne, lecz prace remontowe - wymiana rynien dookoła całego budynku szkoły; zlikwidowano stare, pordzewiałe ocynkowane rynny na nowe, plastikowe. To nie jedyna inwestycja zakończono takŝe odnowienie sekretariatu i gabinetu pedagoga; odmalowano dwie sale lekcyjne; wymieniono wykładzinę w świetlicy szkolnej na nową, niepalną, z atestem. To kontynuacja prac, jakie rozpoczęły się juŝ w roku szkolnym wykładziny wymieniono w 7 klasach. Uczniowie doczekali się takŝe nowych stolików, krzeseł, tablic i gablot w dwóch salach. Od 1 września na dzieci czekał odświeŝony budynek szkoły, do którego z pewnością przyjemnie było wrócić po wakacjach wszystkim uczniom! 6

7 CHODNIKI W BARNIMIE I WÓJCINIE Ukończono juŝ budowę ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej na odcinku Warnice Barnim. Kontrowersje budzi dość głęboki rów wzdłuŝ jezdni nie słuŝy on do odwadniania pól, lecz stanowi pewnego rodzaju bufor bezpieczeństwa dla pieszych właśnie. W przypadku nagłego wjazdu auta na chodnik, zatrzyma się ono kołami w rowie, ale dzięki temu nie uderzy w pieszych. To z pewnością lepsze rozwiązanie; zwłaszcza, Ŝe samochody na tym odcinku trasy jeŝdŝą bardzo szybko. W Barnimie, Kłębach, Wójcinie, Obrycie i Reńsku połoŝona została kostka polbrukowa, wykończone wjazdy na posesje. Mieszkańcy tych miejscowości mogą juŝ bezpiecznie i swobodnie poruszać się po swoich wioskach. Gdzieniegdzie trwają prace wykończeniowe i porządkowe. Gotowe są juŝ dwie zatoczki autobusowe dla wysiadających w Barnimie i Wierzbnie. Następna juŝ wkrótce będzie gotowa w Obrycie. Jak zaznaczył Wójt Gminy Warnice Ireneusz Szymański odwiedzając place budowy prace idą sprawnie i zgodnie z planami. Wykonawcą prac w naszej gminie jest firma DROGBUD z Piły, a wartość inwestycji to niecałe półtora miliona złotych. REMONT DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM Zakończył się remont dachu budynku nr 31 w Warnicach. Całkowita wymiana pokrycia dachowego oraz orynnowania trwała do 03 listopada. Nowy dach lśni nowością. Została połoŝona blacha profilowaną, imitująca dachówki. Nowy dach jest o 3 i pół tony lŝejszy od poprzedniego. Zostały otynkowane i pomalowane 4 kominy. Remont prowadzony był z funduszy Gminy na remont lokali komunalnych, zgodnie z Wieloletnim Gminnym Planem Inwestycyjnym na lata WODA NA CMENTARZU W ZABORSKU Do cmentarza w Zaborsku doprowadzone zostało ujęcie wody bieŝącej. Bez przeszkód moŝna teraz uŝyć ją do sprzątania i mycia nagrobków oraz do kwiatów. Prace związane z wykopaniem rowu, zakopaniem węŝa podłączonego do głównego ujęcia wody i zasypaniem wykopu zakończyły się w środę, 28 października i tego samego dnia podłączono wodę. Ekipa starała się przyłączyć wodę jeszcze przed dniem Wszystkich Świętych, kiedy cmentarz jest szczególnie licznie odwiedzany, a nagrobki porządkowane i ozdabiane kwiatami. KOMUNIKAT Wójt Gminy Warnice przypomina wszystkim mieszkańcom o konieczności ponowienia opłaty za kwaterę pod grób po upływie 20 lat. Z analizy dokumentów dotyczących cmentarzy wynika, Ŝe wielu mieszkańców zaniedbuje dokonywania powyŝszych opłat. Zgodnie z przepisami nie uiszczenie opłaty powinno skutkować likwidacją nieopłaconego miejsca. Wójt Gminy Warnice Ireneusz Szymański 7

8 21 października w Domu StraŜaka w Warnicach odbyło się szkolenie dla sołtysów z Gminy Warnice. Na spotkanie o godz przybyli sołtysi z Kłębów, Wierzbna, Warnic, Obryty, Zaborska i Nowego Przylepu oraz Wójt Ireneusz Szymański i Przewodnicząca Rady Gminy Pani Maria Rzadkowska. Szkolenie poprowadziła Agnieszka Odachowska z biura Lokalnej Grupy Działania. Dotyczyło ono pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej dla sołectw. Pani Odachowska przybliŝyła zebranym moŝliwe fundusze i projekty, zaproponowała takŝe, aby kaŝdy sołtys po konsultacjach z mieszkańcami wioski przedstawił propozycje na co chcą pozyskać pieniądze z UE. MoŜe to być plac zabaw dla dzieci, ławki czy tablice informacyjne. Fundusz Sołecki pokrywa takie właśnie drobne, ale realne, łatwe i szybkie do wykonania przedsięwzięcia. Spotkanie miało na celu przybliŝyć i objaśnić zawiłe formalności związane z dofinansowaniem inwestycji ze środków unijnych. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ZIEMIA PYRZYCKA jest organizacją pozarządową, która łączy podmioty gospodarcze, instytucje, samorządy i inne organizacje we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju trzech gmin: Dolice, Pyrzyce i Warnice. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównowaŝonego i wszechstronnego rozwoju obszaru Ziemi Pyrzyckiej ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych. OTO ZAPOTRZEBOWANIA ZŁOśONE PRZEZ SOŁTYSÓW Z GMINY WARNICE: l.p. Sołectwo Zapotrzebowanie 1. Warnice -sprzęt audiowizualny dla świetlicy, -instrumenty muzyczne i nagłośnienie dla Zespołu Śpiewaczego BIESIADA z Warnic, -plac zabaw dla dzieci, -budowa estrady i szatni na boisku sportowym w Warnicach, -oświetlenie boiska przy szkole w Warnicach. 2. Wójcin -plac zabaw, -ogrodzenie boiska, -zadaszenie placu wykorzystywanego na imprezy sołectwa, -budowa świetlicy, -zagospodarowanie terenu obok boiska. 3. Zaborsko -remont remizy, -tablica ogłoszeń dla miejscowości, -sprzęt AGD i sprzęt audiowizualny na salę wiejską w miejscowości, -plac zabaw dla dzieci, -boisko dla młodzieŝy do piłki siatkowej, zagospodarowanie terenu plaŝy w Zaborsku. 4. Stary Przylep DoposaŜenie świetlicy wiejskiej, w tym: -pokrycie dachu i wymiana stolarki, -zakup sprzętu nagłaśniającego i grającego, -zamontowanie ogrzewania CO, -pomalowanie ścian, -wymiana instalacji elektrycznej, -doposaŝenie kuchni. Dodatkowo: pokrycie dachu na zabytkowym kościele parafialnym w Starym Przylepie. 5. Wierzbno -chodnik z polbruku wokół kościoła, -wyposaŝenie świetlicy, -doŝynki sołeckie, -altana, -drzewa i krzewy ozdobne. 6. Obryta -zakup drzew ozdobnych oraz donic do kwiatów, -miejsce odpoczynku dla dzieci i osób starszych, -remont remizy oraz jej doposaŝenie, -remont wieŝy kościelnej, -doposaŝenie świetlicy wiejskiej. 7. Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborsku -doposaŝenie świetlicy terapeutycznej dla dzieci, -doposaŝenie sali wiejskiej, -imprezy: Powitanie lata, doŝynki wiejskie, święto pieczonego ziemniaka, zabawa choinkowa dla dzieci, -plac zabaw, -odnowa wieŝy kościelnej. 8

9 ZACZYNAMY WDRAśAĆ DOTACJE Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka od listopada 2009 roku rozpoczęła kolejny, bardzo waŝny etap swojej działalności, jakim jest wdraŝanie dotacji. W miesiącu grudniu moŝna będzie składać wnioski na dotacje w ramach,,małych projektów /www.lgdpyrzyce.pl/. Fundusze mogą być wykorzystywane m.in. na: organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności; promocję i rozwoju lokalnej aktywności, twórczości kulturalnej i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego; rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenia lub zmodernizowania elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron www, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenie obiektów waŝnych lub charakterystycznych dla obszaru; inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki; organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością Lokalnej Grupy Działania; zakup i nasadzenie tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin (nasion, sadzonek, kłączy, bulw, etc.) w celu wykorzystania lub odnowienia cennego dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego; zakup oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego (w tym urządzeń i sprzętu umoŝliwiającego dostęp do Internetu oraz zakup usługi dostępu do Internetu) i ich udostępnianiu na potrzeby społeczności; renowację, zabezpieczenie i oznakowanie przydroŝnych kapliczek, pomników przyrody, odkrywek geologicznych i innych miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowości wraz z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc; odnawianie elewacji i dachów prywatnych budynków, ogrodzeń, oraz innych obiektów charakterystycznych dla budownictwa danego regionu; zakup strojów, eksponatów i innego wyposaŝenia dla zespołów artystycznych, zespołów folklorystycznych oraz innych grup i zespołów kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje; realizację inwestycji słuŝących utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów, rzemiosła oraz inwestycji słuŝących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej; budowę/odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych; zakup wyposaŝenia świetlic wiejskich i ich remont. Zatem jak widać paleta moŝliwości jest bardzo szeroka. Warto wspomnieć równieŝ, Ŝe grupa odbiorów jest duŝa. O wspomniane fundusze mogą się starać: osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze działania LGD lub posiadające siedzibę na obszarze działania LGD, organizacje pozarządowe, jednostki samorządowe, jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD. Projekt moŝe być realizowany na terenie gmin Pyrzyce, Dolice, Warnice. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji, wysokość wsparcia nie moŝe przekroczyć 80 % łącznych kosztów. Oznacza to, Ŝe beneficjent musi zabezpieczyć 20 % wkładu własnego. Jednocześnie naleŝy pamiętać, iŝ kwota dofinansowania projektu nie moŝe być wyŝsza niŝ zł. Wspomniane zasady zostały stworzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z myślą o małych organizacjach, mieszkańcach wsi. Do tej pory organizacje z terenów wiejskich miały trudności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, głównie ze względu na olbrzymią konkurencję w ogólnopolskich konkursach i brak siły przebicia. Zasady przyznawania funduszy w małych projektach zarządzanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka umoŝliwiają wyłonienie potencjalnych liderów projektu, aby ich pomysły mogły wpłynąć na rozwój społeczny i gospodarczy regionu. Zadaniem Stowarzyszenia LGD Ziemia Pyrzycka jest zbieranie projektów od potencjalnych beneficjentów, ocenianie ich i przekazywanie instytucjom wdroŝeniowym. M.in. w tym celu uruchomione zostało biuro, którego siedziba znajduje się w Pyrzycach przy Placu Ratuszowym 1, pok. 6, tel Czekają tu na Państwa pracownicy przygotowani do profesjonalnej obsługi, którzy udzielą wyczerpujących informacji, a takŝe doradzą, jak praktycznie przygotować wniosek aplikacyjny. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pozyskiwaniem funduszy i realizowaniem wspomnianych wyŝej działań. 9 Prezes Stowarzyszenia /-/ Kazimierz Lipiński

10 POGOTOWIE TEARTALNE W STARYM PRZYLEPIE 30 listopada do szkoły w Starym Przylepie przyjechało pogotowie ale nie ratunkowe, tylko teatralne! Nie musieli gnać na sygnale karetką aktorzy z Fundacji Pogotowie Teatralne przyjeŝdŝają do wszystkich dzieci, które potrzebują radości, uśmiechu i szukają słońca na pochmurnym niebie. Przedstawienie pt. Przygody Kangurka Jurka to wspaniały spektakl o przyjaciołach, podróŝach i bezpieczeństwie; to wesołe piosenki i lekarstwo na ponurą jesień. Stanowi część projektu dotowanego z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego TEATR DLA OKRUSZKÓW, czyli najmłodszych. Ale nie tylko! Wszyscy i dorośli, i dzieci bawili się znakomicie! Nie obyło się bez śpiewania, tańców i zagadek w nagrodę zarówno przedszkolaczki, jak i uczniowie najmłodszych klas otrzymały wyjątkowe płyty PIOSENKI I ZAGADKI WESOŁEJ GROMADKI, nagrane z udziałem wszystkich przyjaciół Fundacji. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały dyplomy PRZYJACIEL KANGURKA JURKA. Aktorzy z Fundacji Pogotowie Teatralne byli juŝ u nas kilka razy Pan Tomasz Jankiewicz jako Kawaler Orderu Uśmiechu patronował nadaniu imienia Szkole Podstawowej w Warnicach, a cała grupa teatralna dała wspaniały występ podczas tegorocznych doŝynek. Mamy nadzieję, Ŝe spotkamy się jeszcze z tym wyjątkowym, niecodziennym pogotowiem radości! PASOWANIE PRZEDSZKOLAKÓW - NASZE MAŁE PRZEDSZKOLE Dzieci z Punktu Przedszkolnego Nasze Małe Przedszkole w Starym Przylepie w dniu 29 października zostały oficjalnie przedszkolakami. Pasowanie odbyło się przy udziale rodziców, uczniów klasy zerowej, wójta Ireneusza Szymańskiego, dyrektor Danuty Antoszewskiej oraz zaproszonych gości. Szymański razem z dyrektor Danutą Antoszewską wypili sok z cytryny, po czym kaŝdy z przedszkolaków uczynił tak samo uśmiechając się po wypiciu soku. Następnie pani dyrektor pasowała kaŝdego przedszkolaka, a wójt wręczył wszystkim maluchom pamiątkowe dyplomy oraz słodycze. Dodatkowo wszyscy świeŝo pasowani adepci przedszkola otrzymali upominki od starszych kolegów z klasy zerowej. Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych gości, maluchy pod przewodnictwem nauczycielki Zofii Jaroszewskiej przedstawiły bogaty program artystyczny, udowadniając, Ŝe zasługują na miano przedszkolaka. Przed przystąpieniem do pasowania, wójt Ireneusz Wszystkim przedszkolakom Ŝyczymy wiele radości oraz wielu przyjemnych chwil podczas zdobywania cennej wiedzy. 10

11 11

12 Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starym Przylepie włączyli się do działań na rzecz ochrony klimatu i chcą do tego przekonać innych mieszkańców gminy. 24 listopada w Starym Przylepie w ramach organizowanego w całej Polsce Święta Klimatu uczniowie informowali jak chronić klimat w Ŝyciu codziennym. Szkoła Podstawowa w Starym Przylepie włączyła się w realizację ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Nie podgrzewaj atmosfery, którego celem jest: - nadanie problemowi ocieplenia klimatu właściwej rangi w odbiorze społecznym, - uświadomienie osobistej odpowiedzialności za zmiany klimatu kaŝdego z nas, - ukazanie moŝliwości indywidualnych działań na rzecz klimatu. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach poświęconych zmianom klimatu, poznali ich przyczyny i skutki, dowiedzieli się jak kaŝdy z nas moŝe chronić klimat w Ŝyciu codziennym, co robi społeczność międzynarodowa, aby chronić klimat, a następnie przygotowali obchody Święta Klimatu happening, pokaz plakatów, a takŝe akcję rozdawania ulotek promujących walkę z ociepleniem klimatu. Szkolny koordynator projektu mgr inŝ. Monika Sikorska. Monitoring szkoły w Warnicach 6 kamer w szkole i na zewnątrz budynku monitoruje korytarze, boisko i otoczenie szkoły. Wszystko to dla bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Oko kamery dosięgnie teraz kaŝdego wyrostka palącego papierosy na przerwach w zakamarkach i zaułkach, a takŝe bójki i popychanie na korytarzu. Z naszych rozmów z uczniami wynika, Ŝe nie są oni zadowoleni z instalacji kamer. JednakŜe Dyrekcja i grono pedagogiczne SP oraz Gimnazjum są innego zdania. Monitoring ma pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieŝy podczas godzin lekcyjnych oraz przerw. Dyrektorzy, nauczyciele i cały personel jest odpowiedzialny za wszystkich uczniów, zarówno za ich bezpieczeństwo, zdrowie, jak i poprawne zachowanie wśród rówieśników. Kamery pomogą utrzymać nadzór, zwłaszcza nad miejscami trudno dostępnymi. Wniosek do Kuratorium Oświaty złoŝyli pracownicy Urzędu Gminy, na prośbę dyrekcji Szkoły Podstawowej w Warnicach; szacunkowy koszt instalacji wynosił złotych - szkoła prosiła o dofinansowanie w wysokości zł, jednakŝe Kuratorium Oświaty przydzieliło na ten cel jedynie zł. Pozostałą kwotę szkoła musiała pokryć z własnych środków finansowych. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach. 12

13 27 listopada w Szkole Podstawowej w Warnicach odbył się wieczór andrzejkowy. Na spotkanie przybyli uczniowie kl. IV- VI wraz z rodzicami. Pod gwiaździstym niebem i przy akompaniamencie nastrojowej muzyki, wróŝki oraz czarownice przepowiadały wszystkim przyszłość. Usłyszeliśmy, jakie cechy charakteru mają osoby spod poszczególnych znaków zodiaku. Zgłębiliśmy tajemnice nauki zwanej numerologią, która charakteryzuje ludzi na podstawie ich dat urodzenia. Z drzewka szczęścia zerwaliśmy losy przepowiadające najbliŝszą przyszłość. Usłyszeliśmy teŝ gawędę wróŝki o tradycji andrzejkowej. Wysłuchaliśmy wierszy, które wprowadziły wszystkich w aurę tajemniczości. Potem odbył się quiz andrzejkowy wśród wybranych dorosłych. Na koniec była wróŝba, bez której nie mogą odbyć się andrzejki: lanie wosku przez dziurkę od klucza. Nasza bujna wyobraźnia podpowiadała nam, co uformował nam los z wosku. Czas przy wróŝbach minął szybko i przyjemne. Agnieszka Wojtaś W bieŝącym roku szkolnym praca wychowawcza Szkoły skupia się głównie na propagowaniu ponadczasowych wartości, takich jak tolerancja, szacunek, pomoc innym. Powstał Szkolny Klub Wolontariatu (opiekunki to panie J. Rusnok i K. Pągowska). Opracowany został regulamin oraz roczny plan pracy. W najbliŝszym czasie Klub planuje organizację akcji przeciwko przemocy Nie zamykaj oczu oraz zbiórkę Ŝywności i przyborów szkolnych na paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących z naszego terenu. W zakresie dydaktyki głównym zadaniem Szkoły jest poprawa efektów kształcenia. Uczniowie mogą korzystać z licznych zajęć dodatkowych. Prowadzone są koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, sportowe. Klasy IV biorą udział w projekcie Wespół w zespół z Matematyką bez Granic. Od września odbyło się w naszej Szkole wiele ciekawych imprez, wyjazdów. Oto niektóre z nich: Wyjazd klas I-III do Stargardu na sztukę teatralną Kopciuszek. Wyjazd klas I-III do Gryfina na basen. PoŜegnanie lata pieszy rajd uczniów klas IV-VI, zabawy rekreacyjne, ognisko, pieczenie kiełbasek. Udział uczniów z klas V-VI w rajdzie integracyjnym w Nowielinie oraz w rajdzie Niepodległości w Pyrzycach. Pasowanie na ucznia pierwszoklasistów. Sport w naszej Szkole: Chłopcy wzięli udział w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce NoŜnej. DruŜyna zajęła II miejsce w grupie, pozwala to optymistycznie myśleć o rozgrywkach wiosennych. DruŜyna chłopców z klas IV-VI zajęła wysokie III miejsce w Powiecie Pyrzyckim w Sztafetowych Biegach Przełajowych (odbyły się w Lipianach). 13 Sabina Pieczonka

14 25 listopada o g w Domu StraŜaka w Warnicach rozpoczęło się niezwykle spotkanie. Pod hasłem WOJNA JEST ZŁEM I NIE MOśE SIĘ POWTÓRZYĆ młodzieŝ z warnickiego gimnazjum juŝ po raz szósty przedstawiła widowisko poetycko-muzyczne o tematyce obozowo-więziennej. Na spotkanie licznie przybyli mieszkańcy naszej gminy, w tym Wójt, Sekretarz i Przewodnicząca Rady Gminy Warnice. W pięknie przystrojonej na białoczerwono sali, przy drŝących płomykach świec jedenastu uczniów z klas 3a i 1a recytowało wiersze Norwida, Baczyńskiego, fragmenty prozy obozowej Grzesiuka, Nałkowskiej i innych pisarzy polskich; śpiewało wzruszające pieśni patriotyczne. Nastrój dodatkowo tworzyła wystawa pamiątki, dokumenty i fotografie naszych przodków, przypominające o naszej historii a takŝe ekspozycja ksiąŝek z biblioteki szkolnej i gminnej oraz oprawa muzyczna wszystko to razem przeniosło publiczność 70 lat wstecz. Na zakończenie Wójt Gminy Ireneusz Szymański podziękował nauczycielom i uczniom za przygotowanie przepięknego przedstawienia; za pamięć, lekcję historii i patriotyzmu. 70 lat od wybuchu II wojny światowej oraz 91 lat po odzyskaniu niepodległości przez Polskę takie przedstawienia są Ŝywym świadectwem naszej historii, pamięci o ofiarach i miłości do Ojczyzny. Szczególne podziękowania dla: - Pani Wacławy Pieprzyckiej i Małgorzaty Świąder za przygotowanie widowiska i pracę z młodzieŝą, - dla Pani Katarzyny Tchórz za dekorację sali, - dla Pana Pawła Brzezińskiego za przygotowanie prezentacji multimedialnej, - dla Księdza Arkadiusza Strejko Proboszcza Parafii Stary Przylep - za udostępnienie pamiątek i dokumentów na wystawę, - Pani Ewy Brzezińskiej oraz Sabiny Pieczonki - za przygotowanie ekspozycji ksiąŝek z biblioteki szkolnej i gminnej, - Pani Dyrektor Małgorzaty Jakubowskiej za nadzór i opiekę merytoryczną nad całym przedsięwzięciem. Przedstawienie zostało równie Ŝyczliwie i serdecznie przyjęte w Dolicach, gdzie młodzieŝ wraz z nauczycielami na specjalne zaproszenie zaprezentowała swoje widowisko dzień później. Zarówno w Warnicach, jak i w Dolicach niejedna łza się w oku trzech pokoleń zakręciła. WIĘCEJ ZDJĘĆ NA STRONIE ZAPRASZAMY!!! 14

15 11 listopada po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Starym Przylepie odbyła się uroczysta akademia poświęcona historii Polski sprzed lat. Uczniowie klas III, V i VI pod opieką Pani Jadwigi Wolińskiej, ElŜbiety Skrzypczyńskiej-Somyk oraz Doroty Gorącej przygotowali poruszające przedstawienie. Uczestniczył w nim takŝe Wójt Gminy Warnice Ireneusz Szymański. Z prawdziwym wzruszeniem publiczność obejrzała retrospekcję wydarzeń z historii rozbiorów Polski a takŝe I wojny światowej. Przetykana pieśniami patriotycznymi, powstańczymi i wojskowymi inscenizacja pokazała m.in. rozdzieranie Polski przez trzech zaborców (lata 1772, 1793 i 1795), niszczenie powstań kościuszkowskiego w 1794 roku, listopadowego w 1830 roku oraz styczniowego w 1863 roku. Uczniowie składali kwiaty i znicze na symbolicznej mogile wszystkich ofiar, które zginęły za wolną Polskę. Pani Dyrektor Danuta Antoszewska podziękowała uczniom i wyraziła dumę ze swych podopiecznych. Była to piękna lekcja patriotyzmu dla wszystkich obecnych. 15

16 NAJLEPSI SPORTOWCY SPORTU SZKOLNEGO 2008/2009 JuŜ po raz trzeci odbył się Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Sportu Szkolnego Powiatu Pyrzyckiego. Uroczysta gala, podczas której podsumowany został rok szkolny 2008/2009, odbyła się 22 października 2009r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach. W kategorii Szkoły Podstawowe nagrodę otrzymało 5 uczniów, w tym uczennica Szkoły Podstawowej w Starym Przylepie - Kornelia Okoniewska. Kornelia Okoniewska uzyskała najlepsze wyniki sportowe w roku szkolnym 2008/2009 w całej historii Szkoły Podstawowej w Starym Przylepie (m. in. brązowy medal w Mistrzostwach Województwa w Trójboju Lekkoatletycznym). Jury plebiscytu wyróŝniało jednakowo 5 uczniów w poszczególnych kategoriach. MIĘDZYGMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET WYGRAŁY KOZIELICE 14 listopada na hali sportowej w Warnicach odbył się Międzygminny Turniej Piłki Siatkowej Kobiet. Mimo zaproszeń i powiadomień na turniej zgłosiły się tylko dwie druŝyny z Kozielic oraz z Warnic. Punktualnie o rozpoczął się pierwszy mecz, który wygrały siatkarki z Kozielic, z wynikiem 2:0. Z braku innych rywali rozegrano rewanŝ, takŝe ze zwycięstwem Gości. Na koniec w swobodnej atmosferze druŝyny się przemieszały, połączyły i rozegrały wspaniały towarzyski mecz, który wygrały... Warnice z Kozielicami ex aequo! Puchar za I miejsce z rąk Wójta Gminy Ireneusza Szymańskiego odebrała kapitan druŝyny Pani Ewa Ogrodzińska, zaś cała zwycięska druŝyna zamiast medali otrzymała drobne upominki: smycze z nadrukiem logo naszej gminy oraz adresem strony www Gminy Warnice, gdzie obejrzeć moŝna relację z sobotniego turnieju. Atmosfera rozgrywek była sympatyczna, swobodna i towarzyska, bez zaciętej rywalizacji i drapieŝnych zagrań. Niech Ŝałują ci, którzy nie przyjechali stracili mnóstwo pozytywnych wraŝeń! Gminę Warnice reprezentowały Panie: 1. Ewa Rebeko, 2. Alina Werstak, 3. BoŜena Molińska, 4. Renata Morgner, 5. Paulina Staszewska, 6. Aleksandra Nowicka oraz rezerwowe: Urszula Kacperska i Klaudia Sawka. Gminę Kozielice reprezentowały Panie: 1. Ewa Ogrodzińska, 2. Anna Klapenda, 3. Anida Hajduk, 4. Mirosława Kowalczyk, 5. Teresa Kulińska, 6. Wioletta Dubińska, 7. Justyna Dubińska. JUś 19 GRUDNIA TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘśCZYZN ZAPRASZAMY!!! 16

oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pyrzyckiego Wojciech Kuźmiński. Nowa

oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pyrzyckiego Wojciech Kuźmiński. Nowa CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 21 grudnia 2011 r. dokonano uroczystego otwarcia Centrum Aktywizacji Zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Pyrzycach. Centrum udziela pomocy osobom bezrobotnym, poszukującym

Bardziej szczegółowo

KRONIKARZ CHLEWISKI. Kwartalnik społeczno-kulturalny Gminy Chlewiska

KRONIKARZ CHLEWISKI. Kwartalnik społeczno-kulturalny Gminy Chlewiska KRONIKARZ CHLEWISKI Kwartalnik społeczno-kulturalny Gminy Chlewiska Nr 2 (5) grudzień 2009 r. ISSN 1899-2072 egzemplarz bezpłatny Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia przeżyją Państwo w ciepłej,

Bardziej szczegółowo

Budżet 2007 Radni gminy Zebrania wiejskie Bezpieczna gmina? Trudne decyzje. Magazyn Informacyjny Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce. Nr 1(7) marzec 2007

Budżet 2007 Radni gminy Zebrania wiejskie Bezpieczna gmina? Trudne decyzje. Magazyn Informacyjny Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce. Nr 1(7) marzec 2007 Magazyn Informacyjny Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce ISSN 1732-7563 Dobranowice Igołomia Odwiśle Pobiednik Mały Rudno Górne Stręgoborzyce Tropiszów Wawrzeńczyce Wygnanów Złotniki Zofipole Żydów Nr 1(7) egzemplarz

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 Wesołych Świąt ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 W NUMERZE NASZE SPRAWY Rozmowa z Burmistrzem 3 Kolejne kilometry wodociągów 3 Obchody Dnia Niepodległości 7 Sesja absolutoryjna 7 Remont kościoła

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W REDZIE

MIEJSKI DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W REDZIE R E D A M I E J S K I B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y Nr 8 (81) PAŹDZIERNIK 2008 nakład 3.000 egz. bezpłatny ISSN 1507-5087 ORLIK 2012 JUś W LISTOPADZIE www.reda.pl zagadnienia wyjaśniali pracownicy

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 12 ( 100) Grudzień2005 ISSN 1506-1957 To już 100 numer Kurendy GAZETA GMINY CHEŁMŻA Świąteczne dekoracje Œwi¹t wype³nionych radoœci¹ i mi³oœci¹, nios¹cych spokój i odpoczynek, Nowego Roku spe³niaj¹cego

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r. ISSN 1508-5864 NR 5 (182) MAJ 2015 ROK (XVII) Drogie Mamy, w dniu Waszego Święta życzymy Wam: dużo zdrowia, miłości i uśmiechu, który daje otuchę, cierpliwości i wyrozumiałości, a nade wszystko docenienia

Bardziej szczegółowo

Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie

Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie Egzemplarz bezpłatny Nr 22 (2/2014) Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Wszystkim mieszkańcom naszej gminy oraz ich bliskim

Bardziej szczegółowo

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie. Życzymy, by Nowy 2015 Rok był bogaty w osobiste doznania, by spełnił

Bardziej szczegółowo

Orzysza. Biuletyn. Dni. Zasłużony. Gala. Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄ DOWY GMINY ORZYSZ. dla Gminy Orzysz. Wilka Piskiego CO W NUMERZE:

Orzysza. Biuletyn. Dni. Zasłużony. Gala. Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄ DOWY GMINY ORZYSZ. dla Gminy Orzysz. Wilka Piskiego CO W NUMERZE: Biuletyn Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄ DOWY Nr 3 (82) sierpieñ 2010 nakład 3100 egzemplarzy ISSN 1509-1171 Dni 2 010 Orzysza Dni Orzysza to ważna data w kalendarzu imprez naszej Gminy. Cieszy mnie fakt,

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA NR 1 (15) / 2012 AKTUALNOŚCI GMINNE dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy w Rakszawie uchwaliła budżet na 2012 rok. DOCHODY: 19 293 000,00 zł YDATKI: 18 363 000,00 zł

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Siatkarze Effectora Kielce grają w Chęcinach

Siatkarze Effectora Kielce grają w Chęcinach Nr 10 (129) październik 2014 Gazeta bezpłatna Siatkarze Effectora Kielce grają w Chęcinach Siatkarze Effectora Kielce nie tylko trenują w Hali Widowiskowo-Sportowej Pod Basztami w Chęcinach, ale również

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 1 / 2014 Wspólne kolędowanie w Witkowie strona 4 Koncert Noworoczny

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

Trzy lata udanego inwestowania

Trzy lata udanego inwestowania MIESIĘCZNIK GMINY I Nr 60 ISSN 2083-0890 LISTOPAD 2013 r. Trzy lata udanego inwestowania Strony 2 i 3 Przysucha uczciła 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości StronY 6 i 7 MIESIĘCZNIK 2 INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

Szept. Gmina Postomino zrealizowała w terminie luty 2011 r. luty 2013 r. projekt pn. "Rozbudowa gimnazjum w Postominie wraz z zakupem

Szept. Gmina Postomino zrealizowała w terminie luty 2011 r. luty 2013 r. projekt pn. Rozbudowa gimnazjum w Postominie wraz z zakupem Miesięcznik Gminy Postomino Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I Szept A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A Postomina www.postomino.pl szept.postomino.pl

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493 ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) OtwarCiE LOdOwiska 2 s. Pięknych Świąt i Dobrego Nowego Roku życzą Małgorzata Ornoch-Tabędzka Burmistrz Puszczykowa oraz Marek

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy zimowiska zorganizowanego w Piotrkowie Kujawskim Nicola i Sara w czasie zabaw w Kinder Parku w Toruniu. Foto: Anna Olejniczak

Uczestnicy zimowiska zorganizowanego w Piotrkowie Kujawskim Nicola i Sara w czasie zabaw w Kinder Parku w Toruniu. Foto: Anna Olejniczak Ferie 2014 Organizatorzy zimowego wypoczynku przygotowali ciekawy i atrakcyjny program, w którym każdy znalazł dla siebie coś ciekawego. Aktywne zabawy, pełne ruchu i radości, zrekompensowały brak śniegu.

Bardziej szczegółowo

Urodził się teatr w Parzęczewie...

Urodził się teatr w Parzęczewie... Nr 6/2013 listopad grudzień bezpłatne ISSN 2080 1122 Urodził się teatr w Parzęczewie... Po wielu miesiącach prób i przygotowań, odbyła się 14 grudnia w Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie premiera

Bardziej szczegółowo

Potwierdzone ślubowania Jubilatów

Potwierdzone ślubowania Jubilatów Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 4 (37) lipiec 2011 r., nakład 3000 egz. ISNN 1895-07-60 1 Potwierdzone ślubowania Jubilatów Jubileuszowe obchody Złotych i Srebrnych Godów, które odbyły się 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA GRAND PRIX DLA BEL CANTO

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA GRAND PRIX DLA BEL CANTO Nr 15 2013 ISSN 1507-7020 Drodzy Państwo Na czas ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA przyjmijcie prosimy szczere życzenia zdrowia, ciepła rodzinnego, miłej i serdecznej atmosfery wśród osób Wam najbliższych. Niech

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo