NR 2 /2009 (XV) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 2 /2009 (XV) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY"

Transkrypt

1 INFORMATOR URZĘDU GMINY NR 2 /2009 (XV) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 23 października w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warnicach odbyła się piękna uroczystość jubileusz 50-lecia poŝycia małŝeńskiego dla par z Gminy Warnice. O godz w budynku Urzędu Gminy w Sali Ślubów USC spotkali się Państwo Zofia i Ryszard Bartosiewiczowie, Zofia i Franciszek Cetera, Anna i Józef Jaworscy, Maria i Marian Samson, Aniela i Eugeniusz Zakrzewscy, Jan i Dorota Zawada, Wójt, Kierownik USC oraz rodzina i bliscy Jubilatów. Wójt Gminy Warnice Ireneusz Szymański złoŝył serdeczne Ŝyczenia i gratulacje zgromadzonym parom, cytując Antoniego Regulskiego: MałŜeństwo - to diament szlifowany całe Ŝycie. KaŜda z par otrzymała medal od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, list gratulacyjny, kwiaty i upominek od Wójta, a na koniec wszyscy wznieśli toast symboliczną lampką szampana oraz skosztowali pysznych tortów, jakie dla gości specjalnie na ten dzień zamówiono. Wspólnie przeŝyte 50 lat to dowód na istnienie wierności, miłości, wzajemnego zrozumienia oraz istoty zaślubin. To wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małŝeńskie i tworzących nowe rodziny. Gratulujemy Państwu i Ŝyczymy zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz radości na tej wspólnej drodze, jaką jest małŝeństwo! Szanowni Mieszkańcy! Z okazji nadchodzących Świąt BoŜego Narodzenia Ŝyczymy Państwu, Państwa Rodzinom i Gościom spokojnych, radosnych, rodzinnych świąt, a wszystkim dzieciom bogatego Mikołaja oraz duŝo, duŝo śniegu. Oby ten magiczny czas spotkania przy wigilijnym stole był najpiękniejszym wspomnieniem mijającego roku. W nadchodzącym 2010 roku Ŝyczymy Państwu zdrowia, pomyślności oraz samych wyjątkowych dni. Wójt Gminy Warnice Ireneusz Szymański Przewodnicząca Rady Gminy Maria Rzadkowska 1

2 . NASZE WŁADZE Ireneusz Szymański Wójt Alina Werstak Sekretarz Ryszard Ligocki Skarbnik Radni Gminy Warnice: Maria Rzadkowska Przewodnicząca Rady Gminy Maciej Banicki Marek Brodowski Jacek Chmielewski Mieczysław Hackiewicz Artur Hubicki Zygmunt Kijowski Maria Malkiewicz Edward Markowski BoŜena Molińska Roman Piwoni Ewa Policht Zbigniew RoŜuk Bogdan Skoczek Lilia Szełemej Sołtysi: Małgorzata Brząkała - Grędziec Stefan Cytryna - Kłęby Jan Derbin - Cieszysław Edward Markowski Wierzbno Danuta Mońka Warnice Iwona Pakuła Dębica GraŜyna Okoniewska Obryta ElŜbieta Pietrzak Nowy Przylep Lilia Szełemej Barnim Renata Szydłowska Wójcin Wiesław Tarnowski Stary Przylep Edward Owczarek Reńsko Justyna Wochner Zaborsko 65 LAT RAZEM! 11 listopada 1944 roku powiedzieli sobie sakramentalne TAK. Państwo Janina i Stanisław Świerczowie z Warnic obchodzą jubileusz 65-lecia poŝycia małŝeńskiego. Z tej okazji Wójt Gminy Warnice Ireneusz Szymański wraz z kierownikiem USC Panią Ireną Michno złoŝyli wizytę w domu Pani Janiny i Pana Stanisława. Wójt wręczył Jubilatom list gratulacyjny oraz kosz kwiatów, była teŝ okazja do złoŝenia Ŝyczeń i gratulacji to najdłuŝej Ŝyjąca razem para w naszej gminie! Udało nam się sfotografować ślubny portret Państwa Świerczów sprzed 65 lat. Jak widać, miłość wszystko przetrzyma, wszystko przetrwa, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję... Gratulujemy i cieszymy się z tej pięknej, jakŝe doniosłej rocznicy, noszącej miano Ŝelaznej! ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 91 lat temu zakończyła się I wojna światowa. Polska po 123 latach powróciła na mapy Europy, a pomógł jej w tym duch patriotyczny narodu, który nie zapomniał swego języka, kultury i historii, a nade wszystko umiłował wolność - i do niej dąŝył przez te wszystkie lata. W Pyrzycach obchody z okazji odzyskania niepodległości przez nasz kraj rozpoczęły się w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z udziałem pocztów sztandarowych uroczystą MSZĄ ŚWIĘTĄ PATRIOTYCZNĄ. Po mszy św. złoŝone zostały wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Katyńskim i Pomnikiem Pamięci. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz powiatu i samorządów gminnych m.in. Wójt Gminy Warnice Ireneusz Szymański, przedstawiciele kombatantów, Sybiraków i inwalidów wojennych, szkół i zakładów pracy oraz innych organizacji społecznych. 2

3 NOWY APARAT EKG W OŚRODKU ZDROWIA W Ośrodku Zdrowia w Warnicach zakupiono nowy aparat do wykonywania badań EKG. Jest to ASPEL model Mr Silver 2 zdecydowanie nowszy i nowocześniejszy od poprzedniego, który juŝ się psuł. Jak poinformował personel SG ZOZ w Warnicach, podczas badania pacjenta do urządzenia wprowadza się jego imię, nazwisko, wiek, wagę oraz ciśnienie krwi. Urządzenie podczas badania wykonuje analizę stanu zdrowia pacjenta, a wydruk z pełnymi danymi pozwala lekarzowi na wnikliwą diagnozę. Podczas posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, które odbyło się 22 października w Urzędzie Gminy Warnice, kierownik A. Matysik oznajmił, Ŝe na badania diagnostyczne w tym roku wydano juŝ zł, a w przyszłym roku pula kosztów na ten cel wzrośnie o kolejne zł. Zakład z własnych środków wykonuje pacjentom EKG i badanie poziomu cukru we krwi nie jest to refundowane z NFZ. Nowy aparat działa juŝ w ośrodku zdrowia i spełnia swoje zadanie na 6! INFORMATOR Urząd Gminy w Warnicach Warnice 66 tel. (091) (091) mail: Wójt Ireneusz Szymański przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz i w godz DyŜury w Urzędzie pełnią: SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW 19 listopada w Domu StraŜaka w Warnicach odbyło się szkolenie dla rolników, organizowane przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, TZD Pyrzyce oraz UG Warnice. Wszystkich zebranych przywitał Wójt Gminy Warnice Ireneusz Szymański. Prelekcja rozpoczęła się o g wykładem Stefana Troki z firmy BOGDAN, a dotyczyło sposobów i środków wspomagających uŝyźniania gleby. Następnie Ewa Rutkowska z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii przedstawiła wykład pt. Wymagania dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w połączeniu z wymogami wzajemnej zgodności (CC). Trzeci wykład dotyczył spraw dopłat obszarowych i kontroli z tym związanych; prowadziła go Wanda Jacheć kierownik Powiatowego Biura ARiMR z Pyrzyc. Spotkanie zakończyła Marianna Płonka, omawiając sprawy bieŝące oraz odpowiadając na pytania dotyczące KRUS-u. Maria Rzadkowska Przewodnicząca Rady Gminy w kaŝdą środę w godz sala USC Katarzyna Petri Radca Prawny w kaŝdy piątek w godz sala USC Ireneusz Gajewski Doradca z Regionalnego Centrum DRRiOW w Barzkowicach w kaŝdy czwartek w godz pokój 11 Teresa Mamos Koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kaŝdą środę w godz pokój 6 3

4 III POWIATOWY SEJMIK LZS 23 listopada w domu kultury w Lipianach odbył się III POWIATOWY SEJMIK LZS pod patronatem Starosty Pyrzyckiego. Na zjazd przybyli burmistrzowie i wójtowie gmin, prezesi, trenerzy i zasłuŝeni działacze ludowych klubów i zespołów sportowych z powiatu pyrzyckiego. Pan Jerzy Goclik przywitał wszystkich i tym samym otworzył obrady sejmiku, następnie głos zabrał Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko. Wręczył statuetki dla zasłuŝonych działaczy sportowych. Prezydium Zachodniopomorskiego LZSu przyznało takŝe złote odznaki i medale za zasługi dla kultury fizycznej i turystyki. Z Gminy Warnice odznaczeni zostali Jerzy Mroczek pracownik Urzędu Gminy i działacz sportowy oraz Michał Pasiak wiceprezes GLKS Bryza Reńsko. Na zakończenie poszczególne gminy prezentowały wydarzenia, osiągnięcia i wyniki sportowe w 2009 roku. Gmina Warnice takŝe przedstawiła relacje z Drugiego Turnieju Piłki NoŜnej DruŜyn Juniorskich, Indywidualnych Biegów Przełajowych w Janowie, VII Turnieju Piłki NoŜnej Dzikich DruŜyn, remontu i otwarcia boiska w Warnicach, Międzygminnego Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet oraz działalności Gminnego Ludowego Klubu Sportowego BRYZA REŃSKO. ŚWIĘTO SENIORA W GMINIE WARNICE 22 października w Domu StraŜaka w Warnicach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora. Na zaproszenie gospodarzy uroczystości przybył Wójt Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy, Panie Dyrektor SP i Gimnazjum w Warnicach oraz zarząd pyrzyckiego oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Przewodnicząca Koła ZERiI w Warnicach p. Antonina Drabczyk-Palusińska przywitała przybyłych na uroczystość gości, składając wszystkim najlepsze Ŝyczenia. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Warnice Ireneusz Szymański, który równieŝ złoŝył członkom koła ZERiI w Warnicach Ŝyczenia zdrowia, radości i pogody ducha. Wójt podziękował za szczególne zaangaŝowanie i przygotowanie uroczystości Pani Antoninie Drabczyk- Palusińskiej, wręczając symboliczny bukiet kwiatów. Do Ŝyczeń dla Seniorów przyłączyły się równieŝ Pani Zdzisława Dzioba Przewodnicząca pyrzyckiego oddziału ZERiI. Po przemówieniach wszyscy wznieśli toast za wcześniej urodzonych symboliczną lampką szampana. Po części oficjalnej Seniorzy długo bawili się w miłej atmosferze przy muzyce zespołu RELAX. Więcej zdjęć na naszej stronie ZAPRASZAMY! 4

5 WIZYTA W SPANTEKOW 18 listopada grupa gimnazjalistów z Warnic oraz nauczyciele i Wójt Gminy Warnice Ireneusz Szymański przebywali z wizytą gościnną w zaprzyjaźnionej gminie Spantekow w Niemczech. Wizyta ta spowodowana była zaproszeniem na uroczyste obchody 50-lecia szkoły w Spantekow. Po przyjeździe zostaliśmy przywitani przez dyrektora szkoły pana Franka Ochela oraz opiekunów naszej grupy panie Dörte Müller i Erikę Maiering. Następnie zostaliśmy zaproszeni na obiad. W pobliskiej restauracji czekał na nas Burmistrz Gminy Spantekow Pan Reinhardt Elstner. Przywitał serdecznie polską delegację, na ręce tłumacza przekazał upominek dla gości i Ŝyczył nam miłych wraŝeń z pobytu w Spantekow. Po wykwintnym obiedzie przyszedł czas na turniej siatkówki. Grali uczniowie, rodzice i nauczyciele. Sędziował Dyrektor szkoły. Następnie opiekunki naszej grupy oprowadziły nas po szkole piękny, kilkuskrzydłowy, dwupiętrowy budynek w doskonałym stanie, kolorowy, czysty i zadbany, z pewnością jest przyjaznym miejscem dla uczniów. Po zwiedzaniu szkoły czekała nas miła niespodzianka nauczyciele, uczniowie i rodzice przygotowali jedną z sal specjalnie na nasz przyjazd. Sala nr 2 udekorowana była flagami Polski i Niemiec oraz Pomorza, z serdecznym powitaniem na tablicy oraz słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. Wójt Gminy Ireneusz Szymański z okazji jubileuszu szkoły złoŝył na ręce Dyrektora Ochela kosz kwiatów z listem gratulacyjnym i podziękował za miłe przyjęcie naszej delegacji. Wójt wręczył takŝe upominek gadŝety z naszym logo Gminy Warnice. Następnie upominki wręczyli uczniowie warnickiego Gimnazjum własnoręcznie robione ozdoby choinkowe. KaŜdy z uczniów otrzymał takŝe prezent oraz kupony do wykorzystania na ADWENTOWYM KIERMASZU - młodzi Niemcy przygotowali liczne stoiska z własnoręcznie zrobionymi stroikami, ozdobami świątecznymi i innymi kolorowymi drobiazgami. Wójt Gminy I. Szymański zakupił na kiermaszu bardzo ładny stroik świąteczny, który przywiózł do Polski, aby zdobił jego gabinet. Po kiermaszu przyszedł czas na wspólne pamiątkowe zdjęcie i... poŝegnanie! Odjechaliśmy ze Spantekow uśmiechnięci i zadowoleni szczególnie miłe było to, Ŝe wielu uczniów i nauczycieli przyswoiło sobie kilka polskich słów i pozdrawiali nas w naszym ojczystym języku. WraŜenia z wizyty pozostały jak najlepsze, a w maju i czerwcu przyszłego roku czas na rewanŝ! Czekamy na delegację ze Spantekow i juŝ obmyślamy plan ich wizyty. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W ZABORSKU - PASOWANIE NA ŚWIETLIKA 14 listopada w Zaborsku odbyło się uroczyste pasowanie na świetlika. O godz w świetlicy wiejskiej zgromadziły się dzieci, rodzice i dziadkowie maluchów, przedstawiciele KGW w Zaborsku oraz Wójt Gminy Warnice Ireneusz Szymański i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Przylepie Pani Danuta Antoszewska. Trzydzieścioro dzieci po zaliczeniu licznych egzaminów (próba smaku, próba dotyku, próba humoru) zostało przyjętych do grona uŝytkowników świetlicy środowiskowej w Zaborsku. Zajęcia zainicjowała Pani Anna Błaszczyk z KGW. Świetlica ruszyła miesiąc temu, a finansowana jest z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na świetlików pasowała Pani Dyrektor Antoszewska, a dyplomy wręczał dzieciom Wójt Gminy I. Szymański. Szczególne podziękowania od Pani Anny Błaszczyk: -dla Pani A.Jakubiak, B. Kuźmińskiej, B. Kubator, M. Kujawskiej za upieczenie ciast i słodki poczęstunek, -dla Pana S. Pieńkowskiego za uŝyczenie sprzętu audio wraz z podłączeniem, -dla P. Agnieszki Rzeźnikowskiej za stałą opiekę nad ciepłą atmosferą w pomieszczeniu, czyli dbanie o opał i palenie w piecu, -dla Pani M. Margiel-Mikołajczak i T. Mamos za wyposaŝenie świetlicy w gry i zabawy planszowe, -dla Pani Dyrektor D. Antoszewskiej za pomoc w doposaŝeniu świetlicy w papier oraz scenariusze gier i zabaw, -dla wszystkich rodziców za pomoc i dostarczanie opału, -dla KGW z Zaborska za uŝyczenie Sali na zajęcia dla dzieci, które odbywają się dwa razy w tygodniu po min. 2 godziny. Chętnych nie brakuje, a my cieszymy się z kolejnej wspaniałej inicjatywy w naszej gminie! 5

6 NOWY PARKING W WARNICACH StraŜacy i mieszkańcy Warnic otrzymali od Rady Gminy i Wójta Gminy praktyczny prezent z okazji 50-lecia OSP - remont parkingu przed DOMEM STRAśAKA i budynkiem poczty w Warnicach. Parking został wykonany z kostki polbrukowej; pomieści 15 aut osobowych i kilka cięŝarowych. Całkowita powierzchnia wyremontowanej nawierzchni to ponad 700 m; początkowo miała ona wynosić 510 m, jednak w trakcie prac Wójt Gminy Ireneusz Szymański po konsultacji z Radnymi doszedł do wniosku, Ŝe w celu zwiększenia bezpieczeństwa i widoczności zlikwidować naleŝy pas zieleni, który równieŝ został przekształcony na parking. Wykonawcą w/w inwestycji była firma MAT-BUD. Remont trwał od 27 maja do 26 czerwca. NOWY CHODNIK PRZY OŚRODKU ZDROWIA W WARNICACH Z końcem czerwca oddany został do uŝytku nowy chodnik przy SG ZOZ w Warnicach. Został on ułoŝony z kostki polbrukowej; w trosce o wygodę i bezpieczeństwo mieszkańców zlikwidowano wszelkie nierówności terenu przyległego do budynku, ustawiono takŝe stojaki dla rowerów. Warto równieŝ przypomnieć, Ŝe wejście do ośrodka zdrowia przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych obok schodów dostępny jest podjazd dla wózków. REMONT I OTWARCIE BOISKA W WARNICACH Prace modernizacyjne na boisku sportowym w Warnicach obejmowały ustawienie nowych ławek dla widzów (ok. 200 miejsc), likwidację blaszanej budki i przesunięcie skarpy dla widowni, ogrodzenie boiska solidnym płotem, ustawienie bramek, pielęgnację murawy. Uroczyste otwarcie boiska w Warnicach odbyło się 12 września br. podczas DOśYNEK GMINNO-PARAFIALNYCH. Wstęgę przecinali m.in. Wicestarosta, Wójt, piłkarze POGONI SZCZECIN, działacze sportowi i proboszcz, który boisko poświęcił. Tego samego dnia odbył się konkurs rzutów karnych VIPów, który wygrał Wicestarosta Pyrzycki Jarosław Stankiewicz, a takŝe rozegrano mecz BRYZA REŃSKO vs. mieszkańcy gminy (wynik: 2-2). PRACE REMONTOWE W SZKOLE Mimo, Ŝe trwały wakacje, w szkole prace toczyły się szybkim tempem. Nie były to jednak zajęcia edukacyjne, lecz prace remontowe - wymiana rynien dookoła całego budynku szkoły; zlikwidowano stare, pordzewiałe ocynkowane rynny na nowe, plastikowe. To nie jedyna inwestycja zakończono takŝe odnowienie sekretariatu i gabinetu pedagoga; odmalowano dwie sale lekcyjne; wymieniono wykładzinę w świetlicy szkolnej na nową, niepalną, z atestem. To kontynuacja prac, jakie rozpoczęły się juŝ w roku szkolnym wykładziny wymieniono w 7 klasach. Uczniowie doczekali się takŝe nowych stolików, krzeseł, tablic i gablot w dwóch salach. Od 1 września na dzieci czekał odświeŝony budynek szkoły, do którego z pewnością przyjemnie było wrócić po wakacjach wszystkim uczniom! 6

7 CHODNIKI W BARNIMIE I WÓJCINIE Ukończono juŝ budowę ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej na odcinku Warnice Barnim. Kontrowersje budzi dość głęboki rów wzdłuŝ jezdni nie słuŝy on do odwadniania pól, lecz stanowi pewnego rodzaju bufor bezpieczeństwa dla pieszych właśnie. W przypadku nagłego wjazdu auta na chodnik, zatrzyma się ono kołami w rowie, ale dzięki temu nie uderzy w pieszych. To z pewnością lepsze rozwiązanie; zwłaszcza, Ŝe samochody na tym odcinku trasy jeŝdŝą bardzo szybko. W Barnimie, Kłębach, Wójcinie, Obrycie i Reńsku połoŝona została kostka polbrukowa, wykończone wjazdy na posesje. Mieszkańcy tych miejscowości mogą juŝ bezpiecznie i swobodnie poruszać się po swoich wioskach. Gdzieniegdzie trwają prace wykończeniowe i porządkowe. Gotowe są juŝ dwie zatoczki autobusowe dla wysiadających w Barnimie i Wierzbnie. Następna juŝ wkrótce będzie gotowa w Obrycie. Jak zaznaczył Wójt Gminy Warnice Ireneusz Szymański odwiedzając place budowy prace idą sprawnie i zgodnie z planami. Wykonawcą prac w naszej gminie jest firma DROGBUD z Piły, a wartość inwestycji to niecałe półtora miliona złotych. REMONT DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM Zakończył się remont dachu budynku nr 31 w Warnicach. Całkowita wymiana pokrycia dachowego oraz orynnowania trwała do 03 listopada. Nowy dach lśni nowością. Została połoŝona blacha profilowaną, imitująca dachówki. Nowy dach jest o 3 i pół tony lŝejszy od poprzedniego. Zostały otynkowane i pomalowane 4 kominy. Remont prowadzony był z funduszy Gminy na remont lokali komunalnych, zgodnie z Wieloletnim Gminnym Planem Inwestycyjnym na lata WODA NA CMENTARZU W ZABORSKU Do cmentarza w Zaborsku doprowadzone zostało ujęcie wody bieŝącej. Bez przeszkód moŝna teraz uŝyć ją do sprzątania i mycia nagrobków oraz do kwiatów. Prace związane z wykopaniem rowu, zakopaniem węŝa podłączonego do głównego ujęcia wody i zasypaniem wykopu zakończyły się w środę, 28 października i tego samego dnia podłączono wodę. Ekipa starała się przyłączyć wodę jeszcze przed dniem Wszystkich Świętych, kiedy cmentarz jest szczególnie licznie odwiedzany, a nagrobki porządkowane i ozdabiane kwiatami. KOMUNIKAT Wójt Gminy Warnice przypomina wszystkim mieszkańcom o konieczności ponowienia opłaty za kwaterę pod grób po upływie 20 lat. Z analizy dokumentów dotyczących cmentarzy wynika, Ŝe wielu mieszkańców zaniedbuje dokonywania powyŝszych opłat. Zgodnie z przepisami nie uiszczenie opłaty powinno skutkować likwidacją nieopłaconego miejsca. Wójt Gminy Warnice Ireneusz Szymański 7

8 21 października w Domu StraŜaka w Warnicach odbyło się szkolenie dla sołtysów z Gminy Warnice. Na spotkanie o godz przybyli sołtysi z Kłębów, Wierzbna, Warnic, Obryty, Zaborska i Nowego Przylepu oraz Wójt Ireneusz Szymański i Przewodnicząca Rady Gminy Pani Maria Rzadkowska. Szkolenie poprowadziła Agnieszka Odachowska z biura Lokalnej Grupy Działania. Dotyczyło ono pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej dla sołectw. Pani Odachowska przybliŝyła zebranym moŝliwe fundusze i projekty, zaproponowała takŝe, aby kaŝdy sołtys po konsultacjach z mieszkańcami wioski przedstawił propozycje na co chcą pozyskać pieniądze z UE. MoŜe to być plac zabaw dla dzieci, ławki czy tablice informacyjne. Fundusz Sołecki pokrywa takie właśnie drobne, ale realne, łatwe i szybkie do wykonania przedsięwzięcia. Spotkanie miało na celu przybliŝyć i objaśnić zawiłe formalności związane z dofinansowaniem inwestycji ze środków unijnych. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ZIEMIA PYRZYCKA jest organizacją pozarządową, która łączy podmioty gospodarcze, instytucje, samorządy i inne organizacje we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju trzech gmin: Dolice, Pyrzyce i Warnice. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównowaŝonego i wszechstronnego rozwoju obszaru Ziemi Pyrzyckiej ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych. OTO ZAPOTRZEBOWANIA ZŁOśONE PRZEZ SOŁTYSÓW Z GMINY WARNICE: l.p. Sołectwo Zapotrzebowanie 1. Warnice -sprzęt audiowizualny dla świetlicy, -instrumenty muzyczne i nagłośnienie dla Zespołu Śpiewaczego BIESIADA z Warnic, -plac zabaw dla dzieci, -budowa estrady i szatni na boisku sportowym w Warnicach, -oświetlenie boiska przy szkole w Warnicach. 2. Wójcin -plac zabaw, -ogrodzenie boiska, -zadaszenie placu wykorzystywanego na imprezy sołectwa, -budowa świetlicy, -zagospodarowanie terenu obok boiska. 3. Zaborsko -remont remizy, -tablica ogłoszeń dla miejscowości, -sprzęt AGD i sprzęt audiowizualny na salę wiejską w miejscowości, -plac zabaw dla dzieci, -boisko dla młodzieŝy do piłki siatkowej, zagospodarowanie terenu plaŝy w Zaborsku. 4. Stary Przylep DoposaŜenie świetlicy wiejskiej, w tym: -pokrycie dachu i wymiana stolarki, -zakup sprzętu nagłaśniającego i grającego, -zamontowanie ogrzewania CO, -pomalowanie ścian, -wymiana instalacji elektrycznej, -doposaŝenie kuchni. Dodatkowo: pokrycie dachu na zabytkowym kościele parafialnym w Starym Przylepie. 5. Wierzbno -chodnik z polbruku wokół kościoła, -wyposaŝenie świetlicy, -doŝynki sołeckie, -altana, -drzewa i krzewy ozdobne. 6. Obryta -zakup drzew ozdobnych oraz donic do kwiatów, -miejsce odpoczynku dla dzieci i osób starszych, -remont remizy oraz jej doposaŝenie, -remont wieŝy kościelnej, -doposaŝenie świetlicy wiejskiej. 7. Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborsku -doposaŝenie świetlicy terapeutycznej dla dzieci, -doposaŝenie sali wiejskiej, -imprezy: Powitanie lata, doŝynki wiejskie, święto pieczonego ziemniaka, zabawa choinkowa dla dzieci, -plac zabaw, -odnowa wieŝy kościelnej. 8

9 ZACZYNAMY WDRAśAĆ DOTACJE Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka od listopada 2009 roku rozpoczęła kolejny, bardzo waŝny etap swojej działalności, jakim jest wdraŝanie dotacji. W miesiącu grudniu moŝna będzie składać wnioski na dotacje w ramach,,małych projektów /www.lgdpyrzyce.pl/. Fundusze mogą być wykorzystywane m.in. na: organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności; promocję i rozwoju lokalnej aktywności, twórczości kulturalnej i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego; rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenia lub zmodernizowania elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron www, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenie obiektów waŝnych lub charakterystycznych dla obszaru; inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki; organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością Lokalnej Grupy Działania; zakup i nasadzenie tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin (nasion, sadzonek, kłączy, bulw, etc.) w celu wykorzystania lub odnowienia cennego dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego; zakup oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego (w tym urządzeń i sprzętu umoŝliwiającego dostęp do Internetu oraz zakup usługi dostępu do Internetu) i ich udostępnianiu na potrzeby społeczności; renowację, zabezpieczenie i oznakowanie przydroŝnych kapliczek, pomników przyrody, odkrywek geologicznych i innych miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowości wraz z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc; odnawianie elewacji i dachów prywatnych budynków, ogrodzeń, oraz innych obiektów charakterystycznych dla budownictwa danego regionu; zakup strojów, eksponatów i innego wyposaŝenia dla zespołów artystycznych, zespołów folklorystycznych oraz innych grup i zespołów kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje; realizację inwestycji słuŝących utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów, rzemiosła oraz inwestycji słuŝących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej; budowę/odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych; zakup wyposaŝenia świetlic wiejskich i ich remont. Zatem jak widać paleta moŝliwości jest bardzo szeroka. Warto wspomnieć równieŝ, Ŝe grupa odbiorów jest duŝa. O wspomniane fundusze mogą się starać: osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze działania LGD lub posiadające siedzibę na obszarze działania LGD, organizacje pozarządowe, jednostki samorządowe, jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD. Projekt moŝe być realizowany na terenie gmin Pyrzyce, Dolice, Warnice. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji, wysokość wsparcia nie moŝe przekroczyć 80 % łącznych kosztów. Oznacza to, Ŝe beneficjent musi zabezpieczyć 20 % wkładu własnego. Jednocześnie naleŝy pamiętać, iŝ kwota dofinansowania projektu nie moŝe być wyŝsza niŝ zł. Wspomniane zasady zostały stworzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z myślą o małych organizacjach, mieszkańcach wsi. Do tej pory organizacje z terenów wiejskich miały trudności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, głównie ze względu na olbrzymią konkurencję w ogólnopolskich konkursach i brak siły przebicia. Zasady przyznawania funduszy w małych projektach zarządzanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka umoŝliwiają wyłonienie potencjalnych liderów projektu, aby ich pomysły mogły wpłynąć na rozwój społeczny i gospodarczy regionu. Zadaniem Stowarzyszenia LGD Ziemia Pyrzycka jest zbieranie projektów od potencjalnych beneficjentów, ocenianie ich i przekazywanie instytucjom wdroŝeniowym. M.in. w tym celu uruchomione zostało biuro, którego siedziba znajduje się w Pyrzycach przy Placu Ratuszowym 1, pok. 6, tel Czekają tu na Państwa pracownicy przygotowani do profesjonalnej obsługi, którzy udzielą wyczerpujących informacji, a takŝe doradzą, jak praktycznie przygotować wniosek aplikacyjny. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pozyskiwaniem funduszy i realizowaniem wspomnianych wyŝej działań. 9 Prezes Stowarzyszenia /-/ Kazimierz Lipiński

10 POGOTOWIE TEARTALNE W STARYM PRZYLEPIE 30 listopada do szkoły w Starym Przylepie przyjechało pogotowie ale nie ratunkowe, tylko teatralne! Nie musieli gnać na sygnale karetką aktorzy z Fundacji Pogotowie Teatralne przyjeŝdŝają do wszystkich dzieci, które potrzebują radości, uśmiechu i szukają słońca na pochmurnym niebie. Przedstawienie pt. Przygody Kangurka Jurka to wspaniały spektakl o przyjaciołach, podróŝach i bezpieczeństwie; to wesołe piosenki i lekarstwo na ponurą jesień. Stanowi część projektu dotowanego z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego TEATR DLA OKRUSZKÓW, czyli najmłodszych. Ale nie tylko! Wszyscy i dorośli, i dzieci bawili się znakomicie! Nie obyło się bez śpiewania, tańców i zagadek w nagrodę zarówno przedszkolaczki, jak i uczniowie najmłodszych klas otrzymały wyjątkowe płyty PIOSENKI I ZAGADKI WESOŁEJ GROMADKI, nagrane z udziałem wszystkich przyjaciół Fundacji. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały dyplomy PRZYJACIEL KANGURKA JURKA. Aktorzy z Fundacji Pogotowie Teatralne byli juŝ u nas kilka razy Pan Tomasz Jankiewicz jako Kawaler Orderu Uśmiechu patronował nadaniu imienia Szkole Podstawowej w Warnicach, a cała grupa teatralna dała wspaniały występ podczas tegorocznych doŝynek. Mamy nadzieję, Ŝe spotkamy się jeszcze z tym wyjątkowym, niecodziennym pogotowiem radości! PASOWANIE PRZEDSZKOLAKÓW - NASZE MAŁE PRZEDSZKOLE Dzieci z Punktu Przedszkolnego Nasze Małe Przedszkole w Starym Przylepie w dniu 29 października zostały oficjalnie przedszkolakami. Pasowanie odbyło się przy udziale rodziców, uczniów klasy zerowej, wójta Ireneusza Szymańskiego, dyrektor Danuty Antoszewskiej oraz zaproszonych gości. Szymański razem z dyrektor Danutą Antoszewską wypili sok z cytryny, po czym kaŝdy z przedszkolaków uczynił tak samo uśmiechając się po wypiciu soku. Następnie pani dyrektor pasowała kaŝdego przedszkolaka, a wójt wręczył wszystkim maluchom pamiątkowe dyplomy oraz słodycze. Dodatkowo wszyscy świeŝo pasowani adepci przedszkola otrzymali upominki od starszych kolegów z klasy zerowej. Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych gości, maluchy pod przewodnictwem nauczycielki Zofii Jaroszewskiej przedstawiły bogaty program artystyczny, udowadniając, Ŝe zasługują na miano przedszkolaka. Przed przystąpieniem do pasowania, wójt Ireneusz Wszystkim przedszkolakom Ŝyczymy wiele radości oraz wielu przyjemnych chwil podczas zdobywania cennej wiedzy. 10

11 11

12 Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starym Przylepie włączyli się do działań na rzecz ochrony klimatu i chcą do tego przekonać innych mieszkańców gminy. 24 listopada w Starym Przylepie w ramach organizowanego w całej Polsce Święta Klimatu uczniowie informowali jak chronić klimat w Ŝyciu codziennym. Szkoła Podstawowa w Starym Przylepie włączyła się w realizację ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Nie podgrzewaj atmosfery, którego celem jest: - nadanie problemowi ocieplenia klimatu właściwej rangi w odbiorze społecznym, - uświadomienie osobistej odpowiedzialności za zmiany klimatu kaŝdego z nas, - ukazanie moŝliwości indywidualnych działań na rzecz klimatu. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach poświęconych zmianom klimatu, poznali ich przyczyny i skutki, dowiedzieli się jak kaŝdy z nas moŝe chronić klimat w Ŝyciu codziennym, co robi społeczność międzynarodowa, aby chronić klimat, a następnie przygotowali obchody Święta Klimatu happening, pokaz plakatów, a takŝe akcję rozdawania ulotek promujących walkę z ociepleniem klimatu. Szkolny koordynator projektu mgr inŝ. Monika Sikorska. Monitoring szkoły w Warnicach 6 kamer w szkole i na zewnątrz budynku monitoruje korytarze, boisko i otoczenie szkoły. Wszystko to dla bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Oko kamery dosięgnie teraz kaŝdego wyrostka palącego papierosy na przerwach w zakamarkach i zaułkach, a takŝe bójki i popychanie na korytarzu. Z naszych rozmów z uczniami wynika, Ŝe nie są oni zadowoleni z instalacji kamer. JednakŜe Dyrekcja i grono pedagogiczne SP oraz Gimnazjum są innego zdania. Monitoring ma pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieŝy podczas godzin lekcyjnych oraz przerw. Dyrektorzy, nauczyciele i cały personel jest odpowiedzialny za wszystkich uczniów, zarówno za ich bezpieczeństwo, zdrowie, jak i poprawne zachowanie wśród rówieśników. Kamery pomogą utrzymać nadzór, zwłaszcza nad miejscami trudno dostępnymi. Wniosek do Kuratorium Oświaty złoŝyli pracownicy Urzędu Gminy, na prośbę dyrekcji Szkoły Podstawowej w Warnicach; szacunkowy koszt instalacji wynosił złotych - szkoła prosiła o dofinansowanie w wysokości zł, jednakŝe Kuratorium Oświaty przydzieliło na ten cel jedynie zł. Pozostałą kwotę szkoła musiała pokryć z własnych środków finansowych. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach. 12

13 27 listopada w Szkole Podstawowej w Warnicach odbył się wieczór andrzejkowy. Na spotkanie przybyli uczniowie kl. IV- VI wraz z rodzicami. Pod gwiaździstym niebem i przy akompaniamencie nastrojowej muzyki, wróŝki oraz czarownice przepowiadały wszystkim przyszłość. Usłyszeliśmy, jakie cechy charakteru mają osoby spod poszczególnych znaków zodiaku. Zgłębiliśmy tajemnice nauki zwanej numerologią, która charakteryzuje ludzi na podstawie ich dat urodzenia. Z drzewka szczęścia zerwaliśmy losy przepowiadające najbliŝszą przyszłość. Usłyszeliśmy teŝ gawędę wróŝki o tradycji andrzejkowej. Wysłuchaliśmy wierszy, które wprowadziły wszystkich w aurę tajemniczości. Potem odbył się quiz andrzejkowy wśród wybranych dorosłych. Na koniec była wróŝba, bez której nie mogą odbyć się andrzejki: lanie wosku przez dziurkę od klucza. Nasza bujna wyobraźnia podpowiadała nam, co uformował nam los z wosku. Czas przy wróŝbach minął szybko i przyjemne. Agnieszka Wojtaś W bieŝącym roku szkolnym praca wychowawcza Szkoły skupia się głównie na propagowaniu ponadczasowych wartości, takich jak tolerancja, szacunek, pomoc innym. Powstał Szkolny Klub Wolontariatu (opiekunki to panie J. Rusnok i K. Pągowska). Opracowany został regulamin oraz roczny plan pracy. W najbliŝszym czasie Klub planuje organizację akcji przeciwko przemocy Nie zamykaj oczu oraz zbiórkę Ŝywności i przyborów szkolnych na paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących z naszego terenu. W zakresie dydaktyki głównym zadaniem Szkoły jest poprawa efektów kształcenia. Uczniowie mogą korzystać z licznych zajęć dodatkowych. Prowadzone są koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, sportowe. Klasy IV biorą udział w projekcie Wespół w zespół z Matematyką bez Granic. Od września odbyło się w naszej Szkole wiele ciekawych imprez, wyjazdów. Oto niektóre z nich: Wyjazd klas I-III do Stargardu na sztukę teatralną Kopciuszek. Wyjazd klas I-III do Gryfina na basen. PoŜegnanie lata pieszy rajd uczniów klas IV-VI, zabawy rekreacyjne, ognisko, pieczenie kiełbasek. Udział uczniów z klas V-VI w rajdzie integracyjnym w Nowielinie oraz w rajdzie Niepodległości w Pyrzycach. Pasowanie na ucznia pierwszoklasistów. Sport w naszej Szkole: Chłopcy wzięli udział w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce NoŜnej. DruŜyna zajęła II miejsce w grupie, pozwala to optymistycznie myśleć o rozgrywkach wiosennych. DruŜyna chłopców z klas IV-VI zajęła wysokie III miejsce w Powiecie Pyrzyckim w Sztafetowych Biegach Przełajowych (odbyły się w Lipianach). 13 Sabina Pieczonka

14 25 listopada o g w Domu StraŜaka w Warnicach rozpoczęło się niezwykle spotkanie. Pod hasłem WOJNA JEST ZŁEM I NIE MOśE SIĘ POWTÓRZYĆ młodzieŝ z warnickiego gimnazjum juŝ po raz szósty przedstawiła widowisko poetycko-muzyczne o tematyce obozowo-więziennej. Na spotkanie licznie przybyli mieszkańcy naszej gminy, w tym Wójt, Sekretarz i Przewodnicząca Rady Gminy Warnice. W pięknie przystrojonej na białoczerwono sali, przy drŝących płomykach świec jedenastu uczniów z klas 3a i 1a recytowało wiersze Norwida, Baczyńskiego, fragmenty prozy obozowej Grzesiuka, Nałkowskiej i innych pisarzy polskich; śpiewało wzruszające pieśni patriotyczne. Nastrój dodatkowo tworzyła wystawa pamiątki, dokumenty i fotografie naszych przodków, przypominające o naszej historii a takŝe ekspozycja ksiąŝek z biblioteki szkolnej i gminnej oraz oprawa muzyczna wszystko to razem przeniosło publiczność 70 lat wstecz. Na zakończenie Wójt Gminy Ireneusz Szymański podziękował nauczycielom i uczniom za przygotowanie przepięknego przedstawienia; za pamięć, lekcję historii i patriotyzmu. 70 lat od wybuchu II wojny światowej oraz 91 lat po odzyskaniu niepodległości przez Polskę takie przedstawienia są Ŝywym świadectwem naszej historii, pamięci o ofiarach i miłości do Ojczyzny. Szczególne podziękowania dla: - Pani Wacławy Pieprzyckiej i Małgorzaty Świąder za przygotowanie widowiska i pracę z młodzieŝą, - dla Pani Katarzyny Tchórz za dekorację sali, - dla Pana Pawła Brzezińskiego za przygotowanie prezentacji multimedialnej, - dla Księdza Arkadiusza Strejko Proboszcza Parafii Stary Przylep - za udostępnienie pamiątek i dokumentów na wystawę, - Pani Ewy Brzezińskiej oraz Sabiny Pieczonki - za przygotowanie ekspozycji ksiąŝek z biblioteki szkolnej i gminnej, - Pani Dyrektor Małgorzaty Jakubowskiej za nadzór i opiekę merytoryczną nad całym przedsięwzięciem. Przedstawienie zostało równie Ŝyczliwie i serdecznie przyjęte w Dolicach, gdzie młodzieŝ wraz z nauczycielami na specjalne zaproszenie zaprezentowała swoje widowisko dzień później. Zarówno w Warnicach, jak i w Dolicach niejedna łza się w oku trzech pokoleń zakręciła. WIĘCEJ ZDJĘĆ NA STRONIE ZAPRASZAMY!!! 14

15 11 listopada po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Starym Przylepie odbyła się uroczysta akademia poświęcona historii Polski sprzed lat. Uczniowie klas III, V i VI pod opieką Pani Jadwigi Wolińskiej, ElŜbiety Skrzypczyńskiej-Somyk oraz Doroty Gorącej przygotowali poruszające przedstawienie. Uczestniczył w nim takŝe Wójt Gminy Warnice Ireneusz Szymański. Z prawdziwym wzruszeniem publiczność obejrzała retrospekcję wydarzeń z historii rozbiorów Polski a takŝe I wojny światowej. Przetykana pieśniami patriotycznymi, powstańczymi i wojskowymi inscenizacja pokazała m.in. rozdzieranie Polski przez trzech zaborców (lata 1772, 1793 i 1795), niszczenie powstań kościuszkowskiego w 1794 roku, listopadowego w 1830 roku oraz styczniowego w 1863 roku. Uczniowie składali kwiaty i znicze na symbolicznej mogile wszystkich ofiar, które zginęły za wolną Polskę. Pani Dyrektor Danuta Antoszewska podziękowała uczniom i wyraziła dumę ze swych podopiecznych. Była to piękna lekcja patriotyzmu dla wszystkich obecnych. 15

16 NAJLEPSI SPORTOWCY SPORTU SZKOLNEGO 2008/2009 JuŜ po raz trzeci odbył się Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Sportu Szkolnego Powiatu Pyrzyckiego. Uroczysta gala, podczas której podsumowany został rok szkolny 2008/2009, odbyła się 22 października 2009r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach. W kategorii Szkoły Podstawowe nagrodę otrzymało 5 uczniów, w tym uczennica Szkoły Podstawowej w Starym Przylepie - Kornelia Okoniewska. Kornelia Okoniewska uzyskała najlepsze wyniki sportowe w roku szkolnym 2008/2009 w całej historii Szkoły Podstawowej w Starym Przylepie (m. in. brązowy medal w Mistrzostwach Województwa w Trójboju Lekkoatletycznym). Jury plebiscytu wyróŝniało jednakowo 5 uczniów w poszczególnych kategoriach. MIĘDZYGMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET WYGRAŁY KOZIELICE 14 listopada na hali sportowej w Warnicach odbył się Międzygminny Turniej Piłki Siatkowej Kobiet. Mimo zaproszeń i powiadomień na turniej zgłosiły się tylko dwie druŝyny z Kozielic oraz z Warnic. Punktualnie o rozpoczął się pierwszy mecz, który wygrały siatkarki z Kozielic, z wynikiem 2:0. Z braku innych rywali rozegrano rewanŝ, takŝe ze zwycięstwem Gości. Na koniec w swobodnej atmosferze druŝyny się przemieszały, połączyły i rozegrały wspaniały towarzyski mecz, który wygrały... Warnice z Kozielicami ex aequo! Puchar za I miejsce z rąk Wójta Gminy Ireneusza Szymańskiego odebrała kapitan druŝyny Pani Ewa Ogrodzińska, zaś cała zwycięska druŝyna zamiast medali otrzymała drobne upominki: smycze z nadrukiem logo naszej gminy oraz adresem strony www Gminy Warnice, gdzie obejrzeć moŝna relację z sobotniego turnieju. Atmosfera rozgrywek była sympatyczna, swobodna i towarzyska, bez zaciętej rywalizacji i drapieŝnych zagrań. Niech Ŝałują ci, którzy nie przyjechali stracili mnóstwo pozytywnych wraŝeń! Gminę Warnice reprezentowały Panie: 1. Ewa Rebeko, 2. Alina Werstak, 3. BoŜena Molińska, 4. Renata Morgner, 5. Paulina Staszewska, 6. Aleksandra Nowicka oraz rezerwowe: Urszula Kacperska i Klaudia Sawka. Gminę Kozielice reprezentowały Panie: 1. Ewa Ogrodzińska, 2. Anna Klapenda, 3. Anida Hajduk, 4. Mirosława Kowalczyk, 5. Teresa Kulińska, 6. Wioletta Dubińska, 7. Justyna Dubińska. JUś 19 GRUDNIA TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘśCZYZN ZAPRASZAMY!!! 16

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTA PROJEKTOWA DLA MAŁYCH PROJEKTÓW NaleŜy podać dane wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy Stowarzyszenie Lepsze Jutro (naleŝy wpisać nazwę organizacji zgodnie z KRS) Adres Wołajowice

Bardziej szczegółowo

RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej W ramach działania RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej dotowane będą projekty polegające na

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK / Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Termin 2 wrzesień 20-22 wrzesień 30 wrzesień wrzesień/ pażdziernik 14 8 listopad 29 listopad 20 grudnia 21 styczeń

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku. w Zespole Szkół w Łambinowicach 26-27 czerwca 2014 roku. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w zespole Szkół w Łambinowicach było bardzo radosne. A było co świętować; wyniki egzaminów gimnazjalnych były

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Strona 1/6 Tradycją Gimnazjum nr 1 jest organizowanie w kwietniu Dnia Otwartego dla uczniów klas szóstych mławskich szkół podstawowych. W tym roku w progach naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZESTRZEŃ SZKOŁY SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY NAZWA

DZIAŁANIA PRZESTRZEŃ SZKOŁY SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY NAZWA SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY PRZESTRZEŃ SZKOŁY NAZWA SKŁAD ZESPOŁU PLANUJĄEGO Agnieszka Duda Izabela Stasiak Natalia Zalewska Eugenia Ziółkowska Barbara Artiomow Aldona Wilgocka CELE AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Wszystkich uczniów łączy jedna wspólna cecha: każdy jest inny

Wszystkich uczniów łączy jedna wspólna cecha: każdy jest inny Z wizytą w /Visiting the... EETP 30(2013)4, ISSN 1896-2327 Joanna Parda Anna Marcinkowska Szkoła Podstawowa Nr 27 w Krakowie Wszystkich uczniów łączy jedna wspólna cecha: każdy jest inny Z wizytą w Szkole

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012 IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR STYCZEŃ 2012 Bal karnawałowy dla dzieci oraz dyskoteka dla młodzieży 0 1 Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH "WIOSENNE RYTMY I RYMY"

SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH WIOSENNE RYTMY I RYMY SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH "WIOSENNE RYTMY I RYMY" Jednym z wielu przedsięwzięć zorganizowanych przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie oraz Grupę

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA Każdej jesieni w naszej szkole odbywa się impreza środowiskowa Święto Pieczonego Ziemniaka z udziałem podopiecznych Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Zostań gwiazdą z podwórka na stadion 18 maja 2009 r. na stadionie klubu Victoria 16 drużyn chłopięcych i 4 dziewczęce z województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu

Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu POD LEŚNĄ JAGÓDKĄ PRZEDSZKOLE W STRZEGOMIU W dniu 10 grudnia 2009 roku w budynku PSP Strzegom odbyła się niecodzienna uroczystość oficjalne otwarcie przedszkola.

Bardziej szczegółowo

Co słychać u Przedszkolaków?

Co słychać u Przedszkolaków? Co słychać u Przedszkolaków? Pomagamy chorym dzieciom Tradycyjnie w okresie przedświątecznym pracownicy przedszkoli w Połańcu, dzieci i rodzice starają sie wesprzeć tych, którzy chorują i potrzebują pomocy

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI POśEGNANIA KLAS III GM

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI POśEGNANIA KLAS III GM Łęczna, 22.06.2008 SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI POśEGNANIA KLAS III GM Część oficjalna: Witamy Państwa na uroczystym poŝegnaniu uczniów klas III gimnazjum. Dzisiejszą uroczystość mają zaszczyt prowadzić: -...

Bardziej szczegółowo

Piękna Wieś Opolska 2011r.

Piękna Wieś Opolska 2011r. Piękna Wieś Opolska 2011r. Przechód dawniej: Przechod(1306), Prechod(1333), Prschichod(1534), Przychod(1728), Psychod(1883), Waldfurt(1936 Przechód podzielony jest umownie i zgodnie z tradycjąna dzielnice,

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 KALENDARZ imprez i uroczystości ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 LO im KEN w Stalowej Woli

Załącznik 2 KALENDARZ imprez i uroczystości ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 LO im KEN w Stalowej Woli 1 Załącznik 2 KALENDARZ imprez i uroczystości ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 LO im KEN w Stalowej Woli 1. UROCZYSTOŚĆ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 TERMIN 01 września 2011 r. godz. 10.30 PROPOZYCJA

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK Lp. Miesiąc Nazwa działania Odpowiedzialny Planowana data 1 Styczeń Dzień Babci i Dziadka II Festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych Konkurs

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Przyjaciół Borów Tucholskich (KALENDARZ IMPREZ) ROK SZKOLNY 2013/2014 Lipinki

Bardziej szczegółowo

Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016

Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016 Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016 Imię i nazwisko Przydział czynności Katecheci - gablota na górnym korytarzu - konkurs biblijny dla klas V-VI - apel wigilijny - udział w konkursach

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni WRZESIEŃ PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Pomoc w organizacji apelu

Bardziej szczegółowo

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WSTĘP 1. Szkolny Program Edukacji Kulturalnej (SzPEK) został

Bardziej szczegółowo

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP.

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Małgorzata Pawlik doradca metodyczny PCDZN w Puławach Cele: Spotkania przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. Beneficjenci

Małe projekty. Beneficjenci Małe projekty Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Protokół. z obrad Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie. z 12 styczeń 2015 roku

Protokół. z obrad Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie. z 12 styczeń 2015 roku Protokół z obrad Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie Rozpoczęcie obrad godz. 13.00 Zakończenie obrad godz. 13.30 z 12 styczeń 2015 roku Posiedzenie rozpoczęło się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 ZAPLANOWANE DZIAŁANIA ( CELE) 1. Udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom Działania na rzecz promowania kampanii, propagowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/608/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rozłogi

Uchwała Nr XLVI/608/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rozłogi Uchwała Nr XLVI/608/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do Planu Odnowy Miejscowości Rozłogi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2014/2015 OPIEKUNKI: mgr Joanna Guzowska mgr Elżbieta Szczepańska Lp. Co jest do zrobienia? Realizowane cele Termin Odpowiedzialni realizacji 1. I i II wojna

Bardziej szczegółowo

PLANP RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM nr 1im. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2012/2013.

PLANP RACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM nr 1im. ŚW. WOJCIECHA W INOWROCŁAWIU ROK SZKOLNY 2012/2013. PLNP Y SMOĄU UNOWSKGO GMNJUM nr 1im. ŚW. WOJH W NOWOŁWU OK SKOLNY 2012/2013. Prace Samorządu Uczniowskiego przez cały rok szkolny 2012/2013: organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego współdziałanie

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY .KROPECZKA. Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Nowy rok szkolny powitaliśmy 2

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH GMINY MASZEWO NA ROK 2008 TERMIN I MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ 2008

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH GMINY MASZEWO NA ROK 2008 TERMIN I MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ 2008 NAZWA IMPREZY KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH GMINY MASZEWO NA ROK 2008 TERMIN I MIEJSCE IMPREZY ORGANIZATOR (DOKŁADNY ADRES, TEL., FAX, E-MAIL) STYCZEŃ 2008 XVI Finał Wielkiej

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie. Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie. Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE 1 Gdzie ten Kuraszków? 2 Realizowane projekty z Odnowy Dolnośląskiej Wsi 2007 Zakup strojów ludowych

Bardziej szczegółowo

9 to SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

9 to SZKOŁA BEZ PRZEMOCY 9 to SZKOŁA BEZ PRZEMOCY W ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii Szkoła bez przemocy. Koordynatorami tego projektu były: p. Anna Chrzanowska, p. Małgorzata Janusz,

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE. JĘDRZEJOWIE ul. 11 Listopada 83

STAROSTWO POWIATOWE. JĘDRZEJOWIE ul. 11 Listopada 83 STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE ul. 11 Listopada 83 ZAPRASZA NA PIERWSZY POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR PANA EDMUNDA KACZMARKA STAROSTY JĘDRZEJOWSKIEGO GRAJ Z NAMI NIE Z NAŁOGAMI Sponsorzy:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. IX Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. IX Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji operacji

Sprawozdanie z realizacji operacji Sprawozdanie z realizacji operacji (zał. nr 2 do wniosku o płatność) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu Dziś wolność i niepodległość naszego kraju traktujemy jako rzecz oczywistą. Nie musimy o nią walczyć, oddając w ofierze własne Ŝycie. MoŜemy natomiast a nawet powinniśmy oddać hołd wszystkim bohaterom,

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE 20 WRZEŚNIA 2008 ROKU Uczniowie z Zespołu Szkół

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE 20 WRZEŚNIA 2008 ROKU Uczniowie z Zespołu Szkół SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE 20 WRZEŚNIA 2008 ROKU Uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie po raz kolejny przyłączyli się pod

Bardziej szczegółowo

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe W szkole odbyły się lub też są zaplanowane do realizacji: Lokalne akcje sportowe Gminne Mikołajkowe Wyścigi Rzędów, Turniej Tenisa Stołowego, Międzyoddziałowy

Bardziej szczegółowo

"W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43

W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 "W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 W słoneczną sobotę 26.05.2012 roku teren wokół Zespołu Szkół nr 43 na Białołęce pełen był gwaru i wesołej zabawy. Tego dnia bowiem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni WRZESIEŃ 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. Pomoc w organizacji apelu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło 1. Spotkania zespołu 2. Konkursy 3. Inne działania Zespół nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Kobiety Roku 2011 Prezentacja Stołów Wielkanocnych Lelów 2012 Zespół Walentynki Warsztaty rękodzielnictwa ludowego Gmina w obiektywie MARZEC

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 28 kwietnia 2016 r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbyła się Gala Finałowa X Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej,

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/68/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2011roku. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Wyszebórz

Uchwała Nr X/68/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2011roku. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Wyszebórz Uchwała Nr X/68/2011 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2011roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Wyszebórz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

,, Wiosna U króla Maciusia

,, Wiosna U króla Maciusia PROJEKT EDUKACYJNY Z ELEMENTAMI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ,, Wiosna U króla Maciusia Zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Lubsku w dn. 19 marca 2010 r. Autor projektu

Bardziej szczegółowo

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015 Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego: Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1 Gazetka Szkolna Tel.: (85) 653 00 73; Faks: 85 653 32 15 e-mail: zsoitbialystok@wp.pl; www.zsoit.bialystok.pl W T Y M N U M E R Z E Studniówka 1 Mamy nowe 1-2 certyfikaty Wiosenne 2 kolędowanie Poezja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp.

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp. MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp. NR 9 (9) / WRZESIEŃ 2015 Spis treści Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 Rajd Medykalia i Pieczonego Ziemniaka

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie * Uczniowie i rodzice oraz nauczyciele wspólnie planują i organizują imprezy szkolne * Dyskoteki, bal VIP-a i absolwenta, piknik rodzinny, imprezy sportowe,

Bardziej szczegółowo

DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Szkoła Podstawowa w Rzechcie im. Bohaterów Walk Nad Wartą Września 1939r" PROJEKT EDUKACYJNY DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Opracowanie projektu: - Izabela Pawlińska - Małgorzata Kowalczyk - Jolanta

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Wizja rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Roztocze Tomaszowskie zielona, gościnna i atrakcyjna dla turystów nadgraniczna kraina rozwijająca się w oparciu o swe

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo