Wzbogaca się majątek gminy!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzbogaca się majątek gminy!"

Transkrypt

1 Wraca Fundusz Alimentacyjny - czytaj na stronie 6 20 sierpnia - 20 września 2008 r. ISSN MIESIÊCZNIK SAMORZ DOWY - WYDANIE DLA GMINY GÓRNO (8/110) Inwestujemy za środki własne i unijne Wzbogaca się majątek gminy! O tempie rozwoju każdej gminy świadczy liczba inwestycji, jakie realizowane są na jej terenie, zaś o operatywności władz wielkość pozyskiwanych środków z zewnątrz na wzbogacanie majątku gminy. W gminie Górno - mimo coraz większej konkurencji i zapobiegliwości włodarzy jednostek terenowych - ruch inwestycyjny jest duży. Oto dowody: Najpierw o inicjatywach zmierzających do pozyskania środków unijnych: Jak informuje kierownik Referatu Budownictwa, Geodezji i Rozwoju Infrastruktury Urzędu Gminy Barbara Wołczyk, złożone zostały wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie: 1. budowy dróg gminnych: Krajno Pogorzele Wilków w miejscowościach Krajno Pierwsze i Krajno Zagórze oraz Radlin Ogrodzenie Leśniczówka w Radlinie, 2. budowy drogi gminnej w osiedlu w Górnie. 24 sierpnia br. w Woli Jachowej 3. rozbudowy Szkoły Podstawowej w Cedzynie projekt przewiduje dobudowanie pomieszczeń dla przedszkola, sali gimnastycznej oraz budowę boiska sportowego o sztucznej nawierzchni. Wnioski te są już po ocenie formalnej i obecnie podlegają ocenie merytorycznej przez Departament Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego, 4. budowy kanalizacji w Bęczkowie beneficjentem jest Związek Gmin Gór Świętokrzyskich. Zapraszamy na Dożynki Gminne! dokończenie na stronie 2 Gospodarze gminy podjęli decyzję, by w tym roku 24 sierpnia br. zorganizować Dożynki Gminne swoiste Święto Gminy, podczas którego podsumowany zostanie dorobek rolników oraz nastąpi podziękowanie za ich rolniczy trud. Oficjalnego otwarcia dożynek dokona wójt gminy Jarosław Krolicki. Na boisku, obok szkoły, przy ołtarzu polowym, odprawiona zostanie msza święta w intencji rolników, którą celebrować będą księża proboszczowie: ze Skorzeszyc - Henryk Węgrzyn oraz z Krajna - Leszek Sztandera. Na dożynkowej scenie poszczególne sołectwa zaprezentują następnie wieńce dożynkowe, które wezmą udział w konkursie. Jego jurorami będzie...publiczność zebrana na dożynkach. Wygra wieniec, który otrzyma największy aplauz widowni. To dzieło będzie reprezentować gminę na Dożynkach Powiatowych, które w tym roku - 31 sierpnia - odbędą się w Bodzentynie. Bogata będzie oprawa Dożynek 2008: organizatorzy zapowiadają m.in.: wystawę płodów rolnych najlepszych rolników oraz ogrodników z gminy, wystawę ptactwa (w tym gołębi), pokaz powozów a artyści ludowi zaprezentują swoją twórczość dokończenie na stronie 3 Wypoczynek dzieci z naszej gminy w Nidzicy Było bardzo przyjemnie, szkoda, że tak krótko... W lipcu br. 51 dzieci z naszej gminy wyjechało na dziesięciodniowe kolonie, finansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do Ośrodka Wypoczynkowego Watra w Niedzicy, nad Jeziorem Czorsztyńskim w Pieninach. Organizatorzy zadbali o atrakcyjny program pobytu na koloniach: wycieczki po okolicy, zwiedzanie zamku, rejs po jeziorze a także pobyt na Słowacji całkowicie wypełniły wolny czas. Nie trafiliśmy na słoneczną pogodę, ale dzięki organizatorom nie mieliśmy możliwości się nudzić opowiada Karolinka najfajniejsze były dyskoteki, bawiliśmy się na nich co drugi wieczór. Nawiązaliśmy nowe znajomości mówiły inne dzieci bo oprócz naszej grupy w ośrodku wypoczywali koloniści z innych regionów Polski. Szkoda, ze turnus skończył się tak szybko... Beata Sitarska, kierownik kolonii chwaliła całą grupę: to zdyscyplinowani, grzeczni, młodzi ludzie. Czasami w takiej licznej grupie zdarzają się jakieś zatargi i nieporozumienia, tu nic takiego nie miało miejsca. Po dziesięciu dniach rozłąki, rodzice odebrali swoje pociechy sprzed Urzędu Gminy w Górnie na zdjęciu. I dzieci, i rodzice byli bardzo zadowoleni z kolejnej inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie. Dzieci z naszej gminy uczestnicy kolonii wakacyjnej w Niedzicy nad Jeziorem Czorsztyńskim w Pieninach.

2 Inwestujemy za środki własne i unijne Wzbogaca się majątek gminy! dokończenie ze strony 1 Gmina tymczasem podjęła się przeniesienia - do końca sierpnia br. - słupów niskiego oraz średniego napięcia a także telefonicznych w Radlinie, ponieważ kolidują one z planowaną drogą gminną w Radlinie. Zgodnie z umową z wykonawcą ( Kieleckie Przedsiębiorstw Robót Drogowych), obydwie drogi gminne (patrz - pkt.1) mają być oddane do 31 marca 2009 roku. Obecnie trwa budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w Skorzeszycach. Wykonawca - firma MEDIASPORT ze Szczecina - otrzymał teren budowy 28 lipca br. i ma uporać się z tym zadaniem do połowy listopada br. Warto podkreślić, iż dzięki zabiegom władz gminnych, udało się pozyskać na to zadanie dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł z Ministerstwa Sportu. 12 sierpnia br. wójt gminy Jarosław Królicki podpisał w Warszawie stosowną umowę, gwarantującą otrzymanie tych środków. Na bieżąco wykonywane są remonty i naprawy dróg gminnych, które realizuje firma MR CAT. Przy okazji tych prac poprawia się także infrastrukturę drogową (naprawa poboczy, czyszczenie rowów, usuwanie chaszczy itp.) Jednocześnie trwają przygotowania do rozpoczęcia kolejnych, ważnych dla gminy inwestycji: Podpisana została umowa z kielecką firmą EKO-BOX na konserwację oświetlenia ulicznego, Ogłoszony został przetarg na budowę oświetlenia nowo wybudowanego chodnika w Radlinie. Rozstrzygniecie przewidziano 22 sierpnia br., zaś podpisanie umowy na wykonanie tego zadania we wrześniu br., W połowie sierpnia br. podpisana została umowa z Zakładem Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Ścieków w Kielcach na wykonanie projektu kanalizacji w Skorzeszycach i Woli Jachowej, Ogłoszono przetarg na modernizację stacji uzdatniania wody w Górnie. Jest nadzieja, że po ukończeniu tego zadania jakość wody w gminnym wodociągu będzie dużo lepsza! Podpisana została umowa z firmą GEO- MAN USŁUGI GEOLOGICZNE w Kielcach na wykonanie prac projektowych oraz geologicznych w Krajnie. Zadanie polega na budowie nowej studni ujęcia wody. Rozpoczęcie prac nastąpi we wrześniu tego roku, zakończenie 31 lipca 2009 r. W trakcie projektowania jest rozbudowa remizy strażackiej w Leszczynach, w której, obok pomieszczeń dla OSP, przewidziano także budowę pomieszczenia dla celów społeczno-kulturalnych. Zadania tego podjęła się Pracownia Projektowa PWD z Kielc, projekt ma być gotowy do 30 października br. Ogłoszony został przetarg na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Cedzynie. Wykonawca zostanie wyłoniony we wrześniu tego roku. Zadanie ma być zrealizowane do końca I kwartału 2011 roku. Trwają prace przy finalizowaniu boiska gminnego w Górnie: 7 września ma tutaj nastąpić inauguracja rozgrywek naszego zespołu GKS Górno w klasie B. Do tego czasu trzeba dokończyć budowę ogrodzenia od strony trybun, zakupić kontenery, które stanowić będą zaplecze socjalnosanitarne dla drużyn i sędziów, podłączyć wodę, energię elektryczną dla kontenerów, itp. Czasu pozostało niewiele, toteż mobilizacja na boisku jak zapewnił wicewójt Wiesław Skalski jest olbrzymia. Jak z powyższego wynika, front inwestycyjny w gminie jest bogaty, a to powinno cieszyć bo, tym samym, wzbogaca się majątek gminy. (Kos.) Pieniędze na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowuje się do uruchomienia działań pomocowych na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Na ten cel Agencja będzie dysponowała kwotą ponad miliarda euro, ze źródeł krajowych i unijnych. W pierwszym rok funkcjonowania działania przewidziano do wykorzystania nieco ponad 102 miliony euro Z funduszy na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy chcą tworzyć nowe miejsca pracy na wsi. Wysokość dotacji jest uzależniona od skali wzrostu zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie. Firma, która stworzy jedno lub dwa stanowiska pracy będzie mogła otrzymać do 100 tysięcy złotych, gdy zatrudni do 4 nowych osób może dostać 200 tysięcy złotych a gdy nowych pracowników będzie więcej niż 5 ma szansę na 300 tysięcy złotych. Agencja będzie zwracała połowę kosztów kwalifikowalnych jakie przedsiębiorca poniesie na stworzenie nowych miejsc pracy. Z tej pomocy będą mogły skorzystać osoby fizyczne lub prawne a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które podejmą bądź już prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 10 osób i których obrót roczny nie przekracza równowartości 2 milionów euro. W rozporządzeniu szczegółowo jest uregulowana kwestia w jakiej wielkości miejscowościach i na jakich obszarach muszą działać firmy by mogły wystąpić o wsparcie. Określone są też branże, które mogą z niej skorzystać. Pojawiające się ostatnio w mediach informacje o zbliżającym się terminie uruchomienia tego działania wywołały ogromne zainteresowanie, które zapewne sprawi, że chętnych na otrzymanie wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy nie zabraknie. Zdaniem prezesa ARiMR Dariusza Wojtasika, można się spodziewać w sumie około 30 tysięcy wniosków. Wnioski będą przyjmowane przez oddziały regionalne ARiMR. Z beneficjentami, których wnioski przejdą pozytywną weryfikacje, Agencja podpisze umowy zawierające warunki wypłacania przyznanego wsparcia. Po zrealizowaniu przez beneficjenta jego biznes planu i stworzeniu nowych miejsc pracy będzie on mógł złożyć wniosek o płatność. Agencja wtedy sprawdzi taki wniosek i wykonanie umowy na co ma trzy miesiące. Jeśli weryfikacja wypadnie pozytywnie Agencja podejmie decyzje o wypłaceniu środków pomocowych. Więcej informacji: Infolinia: tel Internet: Świętokrzyszki Oddział Regionalny ARiMR, ul. Warszawska Kielce 2 GO OBORZE

3 24 sierpnia br. w Woli Jachowej Zapraszamy na Dożynki Gminne! dokończenie ze strony 1 - rękodzieła sztuki regionalnej. Na dożynkach nie zabraknie stoisk instytucji współpracujących na co dzień z rolnikami, m.in.: KRUS, Banku Spółdzielczego, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Poczty Polskiej. Dzieci będą mogły rozerwać się w wesołym miasteczku ze zjeżdżalniami gumowymi, karuzelą, stoiskami z zabawkami i słodyczami, a dorośli skorzystają zapewne z ogródka piwnego. W trakcie dożynek przewidziano także bogaty program artystyczny na scenie wystąpią zespoły miejscowe, jak również zaproszone spoza gminy. Powody do oklasków dadzą na pewno Bęczkowianie: i Górnianecki osławione licznymi ostatnio nagrodami na konkursach muzyki i pieśni ludowej. Wystąpią dzieci ze Szkoły Podstawowej w Cedzynie oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej. Gwiazdą imprezy będzie Kabaret Pigwa Show ze swoim nowym programem. Wieczorem wystąpi zespół Junior. Kolejna atrakcja, to pokaz skoków spadochronów w wykonaniu skoczków Aeroklubu Kieleckiego. Organizatorzy już teraz zapraszają dzieci i dorosłych do różnych konkursów z nagrodami. Na zakończenie festynu przewidziano zabawę ludową oraz pokaz ogni sztucznych! Magda Kumorowska z Kielc - Miss Cedzyny 2008! Nad zalewem w Cedzynie, 13 lipca br., odbyły się wybory Miss Cedzyny Na wybiegu stanęło 10 kobiet, walcząc o miano najpiękniejszej. Tytuł Miss Cedzyny 2008 zdobyła jedyna w tym gronie mężatka Magda Kumorowska. Aż trudno uwierzyć, że osiem miesięcy temu urodziła synka Oliviera. Magda ma 20 lat od roku jest szczęśliwą mężatką. Do udziału w konkursie namówiła ją teściowa. Udział w konkursie dał mi ogromną satysfakcję powiedziała wzruszona Miss Mam męża i dziecko udowodniłam, że nadal można być atrakcyjną. Jestem naprawdę z siebie dumna! dodała Magda. Tytuł I Wicemiss zdobyła Monika Świerczyńska, II Wicemiss została Justyna Ciupka. Miss Bukowianki przyznano Marlenie Maniak, zaś publiczność za najpiękniejszą uznała Monikę Gałę. O tytuł Mistera Cedzyny ubiegało się pięciu panów. Mocno dopingowany przez przyjaciół, tytuł Mistera Cedzyny 2008 zdobył Robert Cieśliński z Masłowa. Na zdjęciach: Najładniejsze panie, wybrane na imprezie Miss Lata, nad zalewem w Cedzynie. Słowem: dla każdego coś miłego! Warto przyjść na plac, koło szkoły w Woli Jachowej, w niedzielę 24 sierpnia br. Dobra zabawa gwarantowana. Dodajmy jeszcze, że starostami dożynek zostali: Renata Grzegolec - właścicielka gospodarstwa agroturystycznego z Krajna Pierwszego oraz Jan Ozga przodujący rolnik ze Skorzeszyc. A oto zaproszenie i program godzinowy dożynek: r. GO OBORZE 3

4 Skorzeszycach. Z tzw. remontówki 11,1 tys. zł przeznaczono dla SP Skorzeszyce. Nowy rok szkolny uczniowie, a będzie ich: 1624, w tym w SP i w gimnazjach, rozpoczną w dobrych warunkach. Trzeba mieć nadzieję, że uczniowie je uszanują... (J.) Przy boisku szkolnym w Beczkowie powstają trybuny dla widzów. Remonty, inwestycje, odświeżanie pomieszczeń Mimo wakacji, w szkołach ruch Wakacje trwają, uczniowie i nauczyciele jeszcze korzystają z uroków letniej kanikuły, ale to nie oznacza, że w ich szkołach nic się nie dzieje. Przeciwnie prowadzone są tam remonty, drobne inwestycje, trwają prace przygotowujące pomieszczenia do nowego roku szkolnego. Oto kilka szczegółów: W Szkole Podstawowej w Bęczkowie już pomalowano hole i łącznik na I piętrze, a także klatkę schodową przy stołówce. Na klatkach (I piętro) zamontowano dodatkowe kraty metalowe, podnoszące bezpieczeństwo uczniów. Dokonano także wymiany części oświetlenia. Na zewnątrz szkoły trwają prace inwestycyjne: powstało boisko do piłki plażowej (nawieziono już kilkadziesiąt ton piasku), przy wielofunkcyjnym boisku asfaltowym budowana jest trybuna z siedzeniami dla widzów, podobna trybunka powstaje przy atrium, które wyłożono kostką.. Kiedy odwiedziliśmy ten obiekt, panie z administracji pucowały klasy, by je odpowiednio przygotować do inauguracji nowego roku szkolnego. W Szkole Podstawowej w Skorzeszycach wymieniana jest posadzka na korytarzu głównym, na I piętrze, oraz w dwóch klasach lekcyjnych. Malowana jest klatka schodowa oraz pokój nauczycielski. W kuchni zamontowane zostaną rolety. Największy ruch panuje jednak na zewnątrz szkoły, gdzie powstaje wielofunkcyjne bosko sportowe ze sztuczną nawierzchnią. Będzie to najpiękniejszy obiekt sportu szkolnego w gminie. Prace przy budowie boiska mają być zakończone w połowie listopada br. W Szkole Podstawowej w Górnie wymienia się posadzki na korytarzu (na piętrze) oraz w jednej sali lekcyjnej. Ponadto odświeża się najbardziej zabrudzone pomieszczenia. Właściwie w każde szkole trwają prace przygotowujące sale lekcyjne i pozostałe pomieszczenia do rozpoczęcia nowego roku szkolnego w dobrych warunkach. W wielu placówkach myśli się o ich poprawie. I tak np.: Gimnazjum w Górnie dysponuje już projektem zagospodarowania terenu wokół szkoły (teraz trzeba pozyskać środki na realizację tego zadania) a szkoła w Radlinie zleciła wykonanie projektu na modernizację kuchni wraz z zapleczem. Na realizację tych zadań udało się pozyskać pewne środki z tzw. 0,6 procentowej rezerwy subwencji oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jak informuje kierownik SZOS Barbara Raczyńska, gmina otrzymała już 50 tys. zł, z których 35 tys. zł przeznaczono dla gimnazjum w Woli Jachowej (na uzupełnienie wyposażenia), 11,4 tys. zł SP w Bęczkowie oraz 3,6 tys. zł SP w Górny hol Szkoły Podstawowej w Bęczkowie został pomalowany Wójt apeluje: oszczędzajmy wodę! Mieszkańcy gminy coraz częściej narzekają na braku wody w kranach ( zwłaszcza w sobotnie popołudnia), także na jej złą jakość i niskie ciśnienie. Temat ten był kilkakrotnie poruszany na ostatnich sesjach Rady Gminy. Przyczyny tego stanu rzeczy są dość złożone: wystarczy powiedzieć, iż w ciągu ostatnich lat zapotrzebowanie na wodę gwałtownie wrosło, choćby z tego powodu, że gminie przybywają nowi mieszkańcy (w ciągu 7 lat 7000 osób), że powstają nowe podmioty gospodarcze, które korzystają z wody. Aby poprawić zaopatrzenie i jakość wody, Rada Gminy podjęła na ostatniej sesji decyzję o przeznaczeniu prawie 81 tys. zł na wykonanie projektu nowych urządzeń uzdatniających wodę w studni i hydroforni w Górnie, a także na wykonanie dodatkowego odwiertu wody w Krajnie, gdzie jej brak odczuwalny jest najbardziej. Właściciel działki, na której przewidziano odwiert, już wyraził na to zgodę. Dodajmy, że w kosztach tego przedsięwzięcia chce partycypować gmina Bieliny, która korzysta (odpłatnie) za wodę z naszego ujęcia, zresztą pokryła część kosztów jego budowy. Wszystkie te posunięcia powinny poprawić zaopatrzenie w wodę i jej jakość. To jednak musi potrwać, tymczasem wójt gminy zwraca się z apelem do mieszkańców o oszczędne gospodarowanie wodą, bo lato jest suche, a skutki tego odczuwa się w kranach. (J.) 4 GO OBORZE

5 Jak się widzą, tak cię piszą... W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania- Wokół Łysej Góry pragnę serdecznie Państwa zaprosić do udziału w projekcie Jak Cię widzą tak Cię piszą - Łysogórski przepis na sukces, które nasze stowarzyszenie realizuje ze środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt jest skierowany do przedstawicieli samorządów, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, szkół, parafii, grup nieformalnych działających we wszystkich gminach objętych działaniem LGD. Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie potencjału podmiotów działających na terenie LGD. Celami szczegółowymi natomiast są: podniesienie poziomu wiedzy z zakresu budowania właściwego wizerunku organizacji i instytucji, zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu profesjonalnych działań Public Relations, zdobycie umiejętności pracy z mediami, poznanie technik i narzędzi PR, poznanie savoir-vivre w organizacji, biurze i firmie, m.in. tytułowania, sztuki rozmawiania itp. W ramach projektu zostaną zrealizowane 2 cykle szkoleń w których udział weźmie łacznie 40 osób. Pierwszy cykl szkoleń odbędzie się w Bielinach i zostanie skierowany do mieszkańców gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Masłów. Drugi cykl szkoleń odbędzie się w Suchedniowie i zostanie skierowany do mieszkańców gmin: Suchedniów, Łączna i Wąchock. Szkolenia będą prowadzone przez 4 miesiące i rozpoczną się w drugiej dekadzie sierpnia br., w łącznym wymiarze 48 godz. Szkolenie poprowadzą dziennikarka posiadająca doświadczenie w pracy trenera PR oraz zawodowy dyplomata. W przypadku dużej liczby zgłoszeń wyboru uczestników dokona zespół 7 osób-członków Zarządu i Rady. Organizatorzy gwarantują poczęstunek oraz zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia i z powrotem. Zapraszamy do wzięcia udziału w wyżej wymienionych szkoleniach. Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami składać można: - w Biurze Projektu i biurach lokalnych stowarzyszenia: w Bielinach (Biuro Zarządu i Projektu, ul. Partyzantów 17, Bieliny, II piętro, obok Biblioteki Publicznej, wejście od dziedzińca, tel. 041/ , wew. 206, fax 041/ ); w Bodzentynie (ul. Suchedniowska 3, Bodzentyn, tel.: 041/ ; fax: 041/ ) i w Masłowie (Masłów I, ul. Ks. Józefa Marszałka 30, Masłów, tel./fax: (041) ). Formularze dostępne w biurze projektu oraz na stronie: Więcej informacji na temat projektu uzyskać można pod numerem telefonu 041/ , wew. 206 (Dariusz Dąbek Koordynator Projektu). W imieniu Zespołu Zarządzającego Projektem Dariusz Dąbek - Koordynator Projektu GOPS informuje Wnioski o zasiłki rodzinne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że do 31 sierpnia br. przyjmowane będą wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy: 2008/2009. Osoby, które pobierają w ośrodku zasiłek rodzinny, wraz z przysługującymi dodatkami, winny dostarczyć: - zaświadczenie o uzyskanych dochodach z Urzędu Skarbowego w 2007 r.- wszystkich pełnoletnich osób w rodzinie, - zaświadczenie o wysokości stypendiów uzyskanych w 2007 r., - zaświadczenie od komornika o wysokości alimentów wyegzekwowanych w 2007 r., - nakaz płatniczy za 2007 r. (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego), - zaświadczenie z KRUS (w przypadku pobierania zasiłku chorobowego w 2007 r.), - zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej - ( w terminie od 1 do 12 września br.) - zaświadczenie z GOPS, MOPR, MGOPS w przypadku zameldowania któregoś małżonka na terenie innej gminy o nie ubieganie się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2008/2009. Druki należy pobierać w ośrodku, w Dziale Świadczeń Rodzinnych. Internet dla gminy Górno Mieszkańcy Krajna, Górna, Radlina, Woli Jachowej, Wilkowa i Świętej Katarzyny już nie powinni mieć kłopotów z podłączeniem do Internetu a to za sprawą firmy IT FUTURA z Kielc. IT FUTURA, to firma oferująca kompleksowy pakiet usług teleinformatycznych. Będąc niezależnym operatorem telekomunikacyjnym, świadczy usługi dostępu do Internetu. Posiada własną sieć teleinformatyczną na terenie Kielc. Oferuje szybki, swobodny dostęp do multimedialnych zasobów Internetu bez żadnych ograniczeń czasowych. Firma, będąca partnerem w programie e świętokrzyskie, postanowiła rozszerzyć swoją działalność o teren gminy Górno i oferuje jej mieszkańcom dostęp do bezprzewodowego Internetu, gwarantując najwyższą jakość obsługi oraz spełnienie oczekiwań klientów. Zainteresowanym, chcącym nawiązać współpracę, podajemy nr telefonu kontaktowego: kom.: ; , tel.: 41/ , fax.: 41/ , strona: r. GO OBORZE 5

6 20-lecie przekazania nowej szkoły w Bęczkowie Radosna rocznica! 20 lat temu przekazano do użytku długo oczekiwany duży, nowoczesny gmach szkoły w Bęczkowie. Z Kroniki Szkoły Podstawowej w Bęczkowie za lata najważniejsze wydarzenia /19: W roku 1918/19 otworzono pierwszą szkołę. I-dno klasową, w dwu budynkach. Było dwie nauczycielki p. Hanna Bartmanówna i p. Michalina Bartmanówna. Uczą każda w swojej szkole po 2. oddziały I i II /37: Był projekt budowy szkoły w Bęczkowie, lecz do budowy nie doszło, gdyż ludność tutejsza nie złożyła składek /48: Brak budynku szkolnego bardzo daje się uczuwać powstał projekt, który wszedł w życie poprosiła wieś o barak na szkołę /49: W tym roku odbywa się nauka już we własnym budynku (barak ustawiono i wykończono) /54: Szkoła ma własną studnię, którą zbudowano dzięki pomocy Prez. Pow. Rady Nar. w Kielcach. Posadzono znów kilka drzewek owocowych /56: Zorganizowano Komitet Budowy Szkoły, który ma się zając gromadzeniem materiału na budowę chociaż dwóch sal /67: Warunki lokalowe nadal nie uległy zmianie: są nadal ciężkie. Z inicjatywy kierownictwa szkoły powstał we wsi komitet budowy szkoły. Ludność opodatkowała się po 500 zł z rodziny, 1m3 kamienia i 1m3 piachu i zobowiązała się wykopać wykopy pod fundamenty. Do końca roku szkolnego zebrano zł /69: Prace przygotowawcze do budowy nowej szkoły posuwają się w wolnym tempie. Wieś zebrała zł i prę m3 kamienia /74: Szkoła mieści w trzech budynkach: w baraku 3 sale własne i 3 wynajęte u gospodarzy prywatnych /85: Wielkim wydarzeniem było rozpoczęcie budowy szkoły. 9 maja 1985r. wmurowany został akt erekcyjny w fundamenty szkoły. Na uroczystość przybyli przedstawiciele wojewódzkich władz administracyjnych i partyjnych /86 Szkoła budowana jest w dobrym tempie i jest nadzieja, że za rok będziemy uczyć w lepszych warunkach. Przy budowie szkoły pomagają rodzice i dzieci. - styczeń-luty 1988: Przychodzimy także do nowego budynku szkolnego. - Pomagamy przenosić drobne sprzęty i pomoce szkolne, ustawiać stoliki i krzesła. W pocie czoła pracują nasi rodzice. Ojcowie znoszą z magazynów i ustawiają piękne meble, nasze mamy sprzątają. W tych pracach przy przeprowadzce biorą udział wszyscy nauczyciele : Pierwszy dzwonek w nowej szkole. Na ten dzień długo czekaliśmy. Dziś rozpoczynamy uczyć się w nowoczesnym budynku szkolnym. Na uroczysty apel przybył Kurator Oświaty i Wychowania w Kielcach, mgr Jan Faraś, kierownictwo i pracownicy budowy oraz władze gminy Górno : Uroczysta wieczornica dla społeczeństwa Bęczkowa poświęcona przyszłemu patronowi szkoły ks. Piotrowi Ściegiennemu SZCZĘŚCIE RZECZYPOSPOLITEJ NAJWYŻSZYM DOBREM : Ten dzień był szczególnie radosny i uroczysty w naszej szkole. Inauguracja roku szkolnego 1988/89 została połączona z uroczystością przekazania do użytku nowego obiektu szkolnego i nadaniem Szkole Podstawowej w Bęczkowie imienia Piotra Ściegiennego Tego dnia nastąpiło również odsłonięcie portretu patrona daru artysty malarza p. Henryka Piworowicza : Pierwsze w nowym budynku, uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów pod portretem patrona : Uroczystość wręczenia sztandaru. Na tę doniosłą uroczystość przybyli przedstawiciele gminnych władz politycznych i administracyjnych, delegacje z sąsiednich szkół, przyjaciele naszej szkoły oraz mieszkańcy Bęczkowa. Z inicjatywy Zbigniewa Walczyka, byłego kierownika budowy szkoły w Bęczkowie, Towarzystwo Przyjaciół Bęczkowa podjęło się organizacji obchodów jubileuszu 20-lecia szkoły. Uroczystość główna odbędzie się w połowie października, wtedy też ukaże się gazetka, w której zamieszczony zostanie bogaty materiał dot. funkcjonowania szkoły w l oraz wspomnienia ludzi, dzięki którym dzieci i młodzież z Bęczkowa już 20 lat uczą się w pięknym, dużym gmachu szkolnym. Wiesława Juchnowska przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Bęczkowa Wraca Fundusz Alimentacyjny Powrót Funduszu Alimentacyjnego to dobra wiadomość dla rodziców po rozwodach, którzy zawarli nowy związek albo żyją w konkubinacie. Zgodnie z nowymi przepisami, nie stracą oni, jak to jest teraz, prawa do alimentów (dziś zaliczki mają tylko osoby samotne). Od 1 października br. rozpocznie się wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, które zastąpią wypłacane obecnie zaliczki alimentacyjne. Świadczenia z FA przyznawane będą na tzw. okresy świadczeniowe, trwające od 1 października do 30 września następnego roku. Osoby, które obecnie korzystają z zaliczki alimentacyjnej, chcąc uniknąć miesięcznej przerwy w otrzymywaniu świadczeń, powinny już obecnie podjąć starania o świadczenie alimentacyjne. Osobą uprawnioną do świadczenia jest dziecko, które ma zasądzone alimenty od rodzica, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tyt. zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdzał będzie komornik odpowiednim zaświadczeniem. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat, pod warunkiem że uczy się w szkole lub szkole wyższej. Z kolei na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez ograniczeń co do jego wieku. Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż 500 zł na dziecko. Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Ustalając więc prawo do świadczenia na okres od 1 października 2008 r. do 30 września 2009 r., brany będzie pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2007 r. 6 GO OBORZE

7 Ważne dla samorządów Stawki podatków lokalnych mogą wzrosnąć Samorządy od 1 stycznia 2009 roku będą mogły podnieść stawki podatków i opłat lokalnych o 4,2 proc. - wynika z obwieszczenia Ministerstwa Finansów (MF). Gminy od nowego roku będą mogły zwiększyć wysokość m.in. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, opłat miejscowych i opłaty od posiadania psów. Zgodnie z obwieszczeniem MF, maksymalna stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie mogła wynieść 0,74 zł za metr kwadratowy. Obecnie jest to 0,71 zł. Podatek za grunty tzw. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, będzie mógł osiągnąć 0,37 zł za metr kw. (teraz 0,35 zł). Stawka podatku za metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego wyniosłaby maksymalnie 0,62 zł (obecnie 0,59 zł), a za budynek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej - 19,81 zł (teraz jest 19,01 zł) Wzrosnąć może też podatek od środków transportu. I tak np. opłata za ciężarówkę o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 do 5,5 tony Kolejny nabór projektów istniejących terenów inwestycyjnych (bę- 1 sierpnia ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu tworzenia kompleksowych terenów inwestycyjnych. Na ten cel zarezerwowano ponad 49,5 miliona złotych. Wnioski można składać będzie do 1 września. Konkurs skierowany jest do jednostek dących w posiadaniu powiatów lub gmin), samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, związków i porozumień jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek świadczących usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. Poziom maksymalnego wsparcia inwestycji wynosi 60%. W ramach konkursu przewiduje się wsparcie następujących typów projektów: Tworzenie nowych i rozbudowa poprzez kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom; Przebudowa i remont obiektów, infrastruktury przemysłowej lub powojskowej, łącznie z adaptacją na cele gospodarcze wraz z zagospodarowaniem przyległego toczenia, przyczyniająca się do tworzenia nowych miejsc pracy; Uzupełnienie istniejącej zabudowy, włącznie może sięgnąć 704,61 zł, a od auta powyżej 9 ton ,58 zł. Gminy będą mogły ustalić wyższą opłatę targową (do 658,49 zł) oraz podwyższyć do 104,2 zł opłatę za posiadanie psa. Jak tłumaczy resort finansów w uzasadnieniu do obwieszczenia, obowiązujące w danym roku podatkowym maksymalne stawki ulegają co roku zmianie. Zależą one od poziomu inflacji. Wskaźnik cen ustala się na podstawie informacji Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem GUS z lipca br., inflacja w pierwszym półroczu 2008 r. wyniosła 4,2 proc. Dlatego o tyle wzrosły górne granice stawek podatków i opłat lokalnych. O tym, czy podnieść stawki, czy utrzymać je na obecnym poziomie, zdecydują samorządy. Obwieszczenie zostało już podpisane przez ministra finansów, ale czeka na publikację w Monitorze Polskim. remont i przebudowa istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele gospodarcze (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym), przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc pracy, których rozpoczęcie realizacji nie przekracza grudnia 2009 roku. Szczegółowe informacje, w tym wzory dokumentów niezbędnych w procesie aplikowania o środki, jak i Regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, umowy o dofinansowanie oraz podręczniki i inne wytyczne, dostępne są na stronie internetowej Praca za granicą Warto skorzystać z pomocy EURES-u Od kilku lat duża liczba Polaków wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu pracy. Warto wiedzieć, że istnieją systemy pomagające w tym przedsięwzięciu, jednym z nich jest EU- RES: Europejskie Służby Zatrudnienia. Polska, jako członek Unii Europejskiej, realizuje usługi EURES polegające na: - informowaniu o sytuacji na rynkach pracy w Unii Europejskiej, udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o określonych kwalifikacjach, - wymianie pomiędzy partnerami sieci EURES (pracodawcy, stowarzyszenia, jednostki samorządowe) informacji na temat wolnych miejsc pracy oraz warunków życia i pracy (więcej informacji: W woj. świętokrzyskim usługi EURES świadczą: Wojewódzki Urząd Pracy oraz powiatowe urzędy pracy. Są tutaj zatrudnieni doradcy i asystenci EURES, którzy prowadzą poradnictwo i pośrednictwo pracy w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia. Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami o miejscach pracy, warunkach życia w danym kraju, mogą skontaktować się z doradcami w WUP oraz asystentami EU- RES w PUP. Wszystkie usługi świadczone w ramach EURES są bezpłatne! Bliższe informacje: WUP w Kielcach, ul. Witosa 86, tel.: , od poniedziałku do piątku, w godz.: (J.) r. GO OBORZE 7

8 SPORT GKS Górno już trenuje i gra mecze! W Urzędzie Gminy w Górnie 1 sierpnia br. odbyło się spotkanie trenera Klubu - Andrzeja Raczyńskiego z zawodnikami, którzy zadeklarowali się reprezentować GKS Górno. Trener i prezes przedstawili zasady funkcjonowania sekcji piłki nożnej, plan treningów oraz meczów sparingowych a także nakreślili najważniejsze zadania w najbliższym czasie. Pierwszy mecz w Pucharze Polski zagramy z zespołem z Górek Szczukowskich, a w rozgrywkach Klasy B w Górnie - 7 września o godz.:11.00 ze Źródłem Solec Zdrój. Pierwszy trening odbył się 5 sierpnia br. na boisku w Radlinie, a pierwszy sparing - 6 sierpnia br. w Bielinach, z Nidzianką. Przygotowania GKS Górno do rozgrywek B klasy ruszyły pełną parą. Zakupiono znacznik do robienia linii na boisku gminnym, dwa komplety strojów i niezbędny sprzęt do prowadzenia treningów. GKS Górno poszukuje sponsorów Nowo powstały Gminny Klub Sportowy w Górnie GKS Górno rozpoczynający rozgrywki w Pucharze Polski i Klasie B poszukuje sponsorów i sponsora strategicznego. Posiadamy sekcje: piłki nożnej, siatkowej i tenisa stołowego.. W zamian klub po odpowiednich uzgodnieniach może zaoferować (w zależności od stopnia pomocy) reklamę na stadionie, czy w postaci logo na koszulkach. Zainteresowanych prosimy o kontakt z zarządem klubu lub Anną Furmanek w Urzędzie Gminy w Górnie Prezes GKS Górno Waldemar Możdżonek Terminarz rozgrywek klasy B: 7 września br., godz.: 11.00: GKS Górno - Źródło Solec Zdrój, 14 września, godz.:11.00: Zorza Czajków - GKS Górno, 21 września, godz.:11.00: GKS Górno - MKS Zdrój Busko Zdrój, 28 września, godz.: 11.00: Sparta Kielce GKS Górno, 5 października, godz.: 11.00: GKS Górno GKS Szydłów, 12 października, godz.:11.00: GKS Górno Olimpia Pogoń II Staszów, 19 października, godz.: 11.00: Łysica II Bodzentyn GKS Górno. Turniej o puchar Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS LZS Radlin oraz LZS Leszczyny, to dwie drużyny z naszej gminy, które zgłosiły akces do rozgrywek piłkarskich o puchar Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS Zgłoszone drużyny podzielono na dwie grupy: w I zagrał Radlin, w drugiej zaś Leszczyny. Obydwie nasze reprezentacje awansowały do półfinału turnieju, przy czym LZS Radlin na pięć rozegranych meczów nie przegrał ani jednego (tylko dwa remisy).lzs Leszczyny przegrał natomiast tylko jeden mecz, wygrywając pozostałe. Życzymy finału... gminnego! I Integracyjny Turniej Sportowo - Rekreacyjny W Szkole Podstawowej w Górnie odbył się I Integracyjny Turniej Sportowo - Rekreacyjny, adresowany głównie do podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej. W imprezie startowało 20 niepełnosprawnych sportowców oraz ich opiekunowie wraz z kierownik ŚDS - Anetą Grzegolec oraz sportowcy z UKS Gimnazjum Górno. Nagrodami w 5 konkurencjach (rzut do kosza, strzał do bramki, rzut do celu - piramidy z puszek, rzut lotkami do tarczy oraz tenis stołowy) były medale, dyplomy a dla najlepszych w punktacji ogólnej - puchary i dyplomy. Na wszystkich uczestników czekał również słodki poczęstunek, napoje oraz płyty reklamujące województwo świętokrzyskie Fundatorami nagród byli: UKS Gimnazjum Górno, Urząd Gminy Górno, ZW LZS w Kielcach. Zawody przygotował i przeprowadził Waldemar Możdżonek - sędzia główny zawodów, sędziowali poszczególne konkurencje: opiekunowie podopiecznych z Woli Jachowej oraz młodzież z gimnazjum w Górnie. Wszyscy dobrze się bawili a po zakończeniu stwierdzili, że takie imprezy są bardzo potrzebne i planujemy kolejną imprezę na boisku piłkarskim. Na zdjęciach: Zwycięzcy turnieju integracyjnego w Szkole Podstawowej w Górnie. Gołoborze - Miesięcznik Samorządowy - wydanie dla gminy Górno Adresy: Agencja KOS-PRESS, Kielce, ul. Chęcińska 19/3, tel , ko Urząd Gminy Górno, tel Redagują: Jerzy Kosowski oraz zespół

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - podstawowe informacje Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego? - Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, Akty prawne

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, Akty prawne FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2012 r., Nr 1228, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

III. Fundusz Alimentacyjny

III. Fundusz Alimentacyjny III. Fundusz Alimentacyjny Podstawowe informacje o zasadach korzystania ze świadczeń przyznawanych z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2008 roku, a także informacje o postępowaniu wobec dłużników

Bardziej szczegółowo

Fundusz Alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny Czwartek, 10 marca 2016 Fundusz Alimentacyjny Zasady udzielania świadczeń z funduszu alimentacyjnego Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek. Podstawowe informacje o zasadach korzystania ze świadczeń przyznawanych z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2012 roku, a także informacje o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych. Komu przysługują

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny. Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego zasada złotówka za złotówkę

Świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny. Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego zasada złotówka za złotówkę Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1) rodzicom, jednemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów Turniej ma na celu promowanie zdrowego trybu życia i zachęcanie mieszkańców do Turniej rozegrany zostanie w dn. 2 sierpień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH tel./fax 41 354 53 13, tel. kom. 600 630 205, gck@szydlow.pl, promocja@szydlow.pl PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH które zostaną rozegrane w dniu 30 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 W latach 2011-2014 gmina Psary realizuje inwestycje sportowe o wartości ponad 6,8 mln zł. W latach 2011-2014 Gmina Psary pozyskała ponad

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Poświętne Źródło: http://gops.poswietne.bip-e.pl/op/fundusz-alimentacyjny/1297,fundusz-alimentacyjny.html Wygenerowano: Piątek, 10 lutego 2017, 02:35 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Fundusz Alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny Fundusz Alimentacyjny FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy;

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy; Świadczenia rodzinne Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM

REGULAMIN. FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM REGULAMIN FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem Festiwali Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Sponsorem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oznaczają świadczenia pieniężne wypłacane

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I

UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I R E G U L A M I N XIV REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEśOWYCH DRUśYN POśARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA 2009 26 WRZEŚNIA 2009 r. K I S Z K O W O R E G U L A M I N XIV REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

KOMU PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO?

KOMU PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO? Podstawowe informacje o zasadach korzystania ze świadczeń przyznawanych z Funduszu Alimentacyjnego od 1 października 2008 roku, a takŝe informacje o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych. KOMU PRZYSŁUGUJĄ

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY Budżet Gminy Łęczna na 06 rok - DOCHODY Dział P L A N 06 rok 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 00 6006 Drogi publiczne gminne 4 00 A DOCHODY BIEŻĄCE 4 00 Opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały dot. stanu technicznego obiektów oświaty miasta i gminy Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje o programie Rodzina 500 plus

Najważniejsze informacje o programie Rodzina 500 plus Najważniejsze informacje o programie Rodzina 500 plus Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Fundusz Alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny Fundusz Alimentacyjny Podstawowe informacje o zasadach korzystania ze świadczeń przyznawanych z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2008 roku Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu UKŁAD WYKONAWCZY ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Szczecin z dnia r. Budżet GMINA POWIAT Dział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. STAROSTWO POWIATOWE w S karżys ku-kam lennej PR.0532.2.2016 Skarżysko-Kamienna, 25.02.2016 r. Urzędy Miasta i Urzędy Gmin Powiatu Skarżyskiego - wg rozdzielnika Uprzejmie informuję, że Świętokrzyska Izba

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PSZCZÓŁKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PSZCZÓŁKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PSZCZÓŁKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 ROK W dniu 6 listopada 2013 roku uchwałą Rady Gminy Pszczółki NR XXIII/246/13 został przyjęty Program

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do prognozy dochodów budżetu gminy na rok 2017

Uzasadnienie do prognozy dochodów budżetu gminy na rok 2017 Uzasadnienie do prognozy dochodów budżetu gminy na rok 2017 Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2017 oszacowane zostały na kwotę 32.658.357,67 zł dochody bieżące stanowią kwotę 28.597.303,04 zł i

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../... Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchosławice Nr wniosku EKS 43181/.../200... r (wypełnia Gmina) Wierzchosławice,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie Wolę Przedszkole! Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji dzieci i udziału w projekcie realizowanym przez Gminę Sadowie, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE AD. 1 DOCHODY Rozdział Drogi publiczne gminne ,00 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470

UZASADNIENIE AD. 1 DOCHODY Rozdział Drogi publiczne gminne ,00 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 UZASADNIENIE do Uchwały Nr.. Rady Gminy Wiązowna z dnia 22.12.2015 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22.12.2014 r. -Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015 rok, z

Bardziej szczegółowo

Od 1 maja 2004 r. w MOPS funkcjonuje dział świadczeń rodzinnych.

Od 1 maja 2004 r. w MOPS funkcjonuje dział świadczeń rodzinnych. Od 1 maja 2004 r. w MOPS funkcjonuje dział świadczeń rodzinnych. Udzielane są świadczenia: - świadczenia rodzinne, - świadczenia opiekuńcze, - fundusz alimentacyjna, - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2010 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2010 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2010 r Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Dochody i wydatki Dochody 16.167.814,41 zł wykonanie 99,07% Wydatki 18.956.323,79 zł wykonanie 85,97%

Bardziej szczegółowo

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na zadanie 2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu II.

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na zadanie 2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu II. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014. OR-4.523.3.2015 Współpraca Gminy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY SPORTOWIEC PROWADZI SPORTOWY TRYB ŻYCIA NIE PIJE, NIE PALI, NIE UŻYWA STERYDÓW, DOPALACZY I NARKOTYKÓW.

PRAWDZIWY SPORTOWIEC PROWADZI SPORTOWY TRYB ŻYCIA NIE PIJE, NIE PALI, NIE UŻYWA STERYDÓW, DOPALACZY I NARKOTYKÓW. WOJEWÓDZKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ROCZNIK 2001 i MŁODSI PIŁKARSKA KADRA CZEKA GARWOLIN MIĘTNE 09 czerwca 2016 godz.10 00 (OBIEKTY SPORTOWE W MIĘTNEM ul. GŁÓWNA 45) ORGANIZATORZY, PATRONI,

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/269/06 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 maja 2006 roku

Uchwała Nr XXXI/269/06 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 maja 2006 roku Uchwała Nr XXXI/269/06 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały dot. stanu technicznego obiektów oświaty miasta i gminy Kowalewo

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* ... (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej) ZAŁĄCZNIK (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* składana na

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOtKZNEJ w LIPNICY Upnica,dn.01.08.2013r

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOtKZNEJ w LIPNICY Upnica,dn.01.08.2013r GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOtKZNEJ w LIPNICY Upnica,dn.01.08.2013r ul. Józefa Słommsklego 19 77-130 Llpnlca woj. pomorskie NIP 842-10-23-020, tel. 59 621 70 88 INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 19.12.2016 r. Plan budżetu na 2017r. 70 397 789,43 63 362 294,43 75 777 740,52 56 013 508,66 19 764 231,86 7 035 495,00 Plan

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.)

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) Informacją o stanie mienia gminy objęto jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo. W zasobach mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013. OR-4. 523.1.2014 W dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

Piękna Wieś Opolska 2011r.

Piękna Wieś Opolska 2011r. Piękna Wieś Opolska 2011r. Przechód dawniej: Przechod(1306), Prechod(1333), Prschichod(1534), Przychod(1728), Psychod(1883), Waldfurt(1936 Przechód podzielony jest umownie i zgodnie z tradycjąna dzielnice,

Bardziej szczegółowo

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r.

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Poniedziałek, 12 listopada 2012 r. godz. 10:00 Seminarium: Jak stworzyć

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko wnioskodawcy *...

Imię i nazwisko wnioskodawcy *... Dyrektor.. Imię i nazwisko wnioskodawcy *... *Wnioskodawcą może być rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy), a także nauczyciel, pracownik socjalnego lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dział 020 Leśnictwo Dział 600 Transport Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dział 020 Leśnictwo Dział 600 Transport Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 237.004 zł, a wykonanie w I półroczu 2006r. wynosi 2.611,07 zł tj.1,10%. Tak niskie wykonanie planu wynika stąd, że w rozdziale

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne Świadczenia pieniężne Ustalenie uprawnień i przyznanie zasiłku stałego, okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego: zasiłek stały: 1. Zasiłek stały przysługuje: a) pełnoletniej osobie samotnie

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ chłopcy r. 2001

UCZNIOWIE KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ chłopcy r. 2001 UCZNIOWIE KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ chłopcy r. 2001 Lubelski Związek Piłki Nożnej ogłasza nabór do klasy piłkarskiej Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego w GIMNAZJUM nr 16 w Lublinie, ul. Poturzyńska 2, na

Bardziej szczegółowo

kierownik: mgr Joanna Pietrzyk zastępca kierownika: mgr Karol Latos ul. Wesoła 51, piętro IV C Kielce tel.(041) ,

kierownik: mgr Joanna Pietrzyk zastępca kierownika: mgr Karol Latos ul. Wesoła 51, piętro IV C Kielce tel.(041) , kierownik: mgr Joanna Pietrzyk zastępca kierownika: mgr Karol Latos ul. Wesoła 51, piętro IV C 25-363 Kielce tel.(041) 368-06-77, 334-02-25 e-mail: fundusz.alimentacyjny@mopr.kielce.pl Godziny pracy działu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn:

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck nr POIG.08.03.00-22-027/13-00 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: ZASIŁEK RODZINNY Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendia 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00 TABELA NR 1 Dochody budżetu Gminy na 2014 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 600 Transport i łączność 124 08 124 08 60095 Pozostała działalność 124 08 2007 2009 105 468,00

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

PODSTAWOWE INFORMACJE O ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PODSTAWOWE INFORMACJE O ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich od 2008 roku realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości :

Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości : Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości : 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Załącznik nr 6 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2012 rok Plan po zmianach 2012 rok Wydatki poniesione w 2012 roku Opis inwestycji

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwagi i opinii został uregulowany w drodze zarządzenia nr AEI.0050.79.2012 z dnia 11.06.2012 r.

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwagi i opinii został uregulowany w drodze zarządzenia nr AEI.0050.79.2012 z dnia 11.06.2012 r. Wójt Gminy Mszana informuje, iż w dniach od 12.06.2012 r. do 15.06.2012 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo