Wzbogaca się majątek gminy!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzbogaca się majątek gminy!"

Transkrypt

1 Wraca Fundusz Alimentacyjny - czytaj na stronie 6 20 sierpnia - 20 września 2008 r. ISSN MIESIÊCZNIK SAMORZ DOWY - WYDANIE DLA GMINY GÓRNO (8/110) Inwestujemy za środki własne i unijne Wzbogaca się majątek gminy! O tempie rozwoju każdej gminy świadczy liczba inwestycji, jakie realizowane są na jej terenie, zaś o operatywności władz wielkość pozyskiwanych środków z zewnątrz na wzbogacanie majątku gminy. W gminie Górno - mimo coraz większej konkurencji i zapobiegliwości włodarzy jednostek terenowych - ruch inwestycyjny jest duży. Oto dowody: Najpierw o inicjatywach zmierzających do pozyskania środków unijnych: Jak informuje kierownik Referatu Budownictwa, Geodezji i Rozwoju Infrastruktury Urzędu Gminy Barbara Wołczyk, złożone zostały wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie: 1. budowy dróg gminnych: Krajno Pogorzele Wilków w miejscowościach Krajno Pierwsze i Krajno Zagórze oraz Radlin Ogrodzenie Leśniczówka w Radlinie, 2. budowy drogi gminnej w osiedlu w Górnie. 24 sierpnia br. w Woli Jachowej 3. rozbudowy Szkoły Podstawowej w Cedzynie projekt przewiduje dobudowanie pomieszczeń dla przedszkola, sali gimnastycznej oraz budowę boiska sportowego o sztucznej nawierzchni. Wnioski te są już po ocenie formalnej i obecnie podlegają ocenie merytorycznej przez Departament Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego, 4. budowy kanalizacji w Bęczkowie beneficjentem jest Związek Gmin Gór Świętokrzyskich. Zapraszamy na Dożynki Gminne! dokończenie na stronie 2 Gospodarze gminy podjęli decyzję, by w tym roku 24 sierpnia br. zorganizować Dożynki Gminne swoiste Święto Gminy, podczas którego podsumowany zostanie dorobek rolników oraz nastąpi podziękowanie za ich rolniczy trud. Oficjalnego otwarcia dożynek dokona wójt gminy Jarosław Krolicki. Na boisku, obok szkoły, przy ołtarzu polowym, odprawiona zostanie msza święta w intencji rolników, którą celebrować będą księża proboszczowie: ze Skorzeszyc - Henryk Węgrzyn oraz z Krajna - Leszek Sztandera. Na dożynkowej scenie poszczególne sołectwa zaprezentują następnie wieńce dożynkowe, które wezmą udział w konkursie. Jego jurorami będzie...publiczność zebrana na dożynkach. Wygra wieniec, który otrzyma największy aplauz widowni. To dzieło będzie reprezentować gminę na Dożynkach Powiatowych, które w tym roku - 31 sierpnia - odbędą się w Bodzentynie. Bogata będzie oprawa Dożynek 2008: organizatorzy zapowiadają m.in.: wystawę płodów rolnych najlepszych rolników oraz ogrodników z gminy, wystawę ptactwa (w tym gołębi), pokaz powozów a artyści ludowi zaprezentują swoją twórczość dokończenie na stronie 3 Wypoczynek dzieci z naszej gminy w Nidzicy Było bardzo przyjemnie, szkoda, że tak krótko... W lipcu br. 51 dzieci z naszej gminy wyjechało na dziesięciodniowe kolonie, finansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do Ośrodka Wypoczynkowego Watra w Niedzicy, nad Jeziorem Czorsztyńskim w Pieninach. Organizatorzy zadbali o atrakcyjny program pobytu na koloniach: wycieczki po okolicy, zwiedzanie zamku, rejs po jeziorze a także pobyt na Słowacji całkowicie wypełniły wolny czas. Nie trafiliśmy na słoneczną pogodę, ale dzięki organizatorom nie mieliśmy możliwości się nudzić opowiada Karolinka najfajniejsze były dyskoteki, bawiliśmy się na nich co drugi wieczór. Nawiązaliśmy nowe znajomości mówiły inne dzieci bo oprócz naszej grupy w ośrodku wypoczywali koloniści z innych regionów Polski. Szkoda, ze turnus skończył się tak szybko... Beata Sitarska, kierownik kolonii chwaliła całą grupę: to zdyscyplinowani, grzeczni, młodzi ludzie. Czasami w takiej licznej grupie zdarzają się jakieś zatargi i nieporozumienia, tu nic takiego nie miało miejsca. Po dziesięciu dniach rozłąki, rodzice odebrali swoje pociechy sprzed Urzędu Gminy w Górnie na zdjęciu. I dzieci, i rodzice byli bardzo zadowoleni z kolejnej inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie. Dzieci z naszej gminy uczestnicy kolonii wakacyjnej w Niedzicy nad Jeziorem Czorsztyńskim w Pieninach.

2 Inwestujemy za środki własne i unijne Wzbogaca się majątek gminy! dokończenie ze strony 1 Gmina tymczasem podjęła się przeniesienia - do końca sierpnia br. - słupów niskiego oraz średniego napięcia a także telefonicznych w Radlinie, ponieważ kolidują one z planowaną drogą gminną w Radlinie. Zgodnie z umową z wykonawcą ( Kieleckie Przedsiębiorstw Robót Drogowych), obydwie drogi gminne (patrz - pkt.1) mają być oddane do 31 marca 2009 roku. Obecnie trwa budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w Skorzeszycach. Wykonawca - firma MEDIASPORT ze Szczecina - otrzymał teren budowy 28 lipca br. i ma uporać się z tym zadaniem do połowy listopada br. Warto podkreślić, iż dzięki zabiegom władz gminnych, udało się pozyskać na to zadanie dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł z Ministerstwa Sportu. 12 sierpnia br. wójt gminy Jarosław Królicki podpisał w Warszawie stosowną umowę, gwarantującą otrzymanie tych środków. Na bieżąco wykonywane są remonty i naprawy dróg gminnych, które realizuje firma MR CAT. Przy okazji tych prac poprawia się także infrastrukturę drogową (naprawa poboczy, czyszczenie rowów, usuwanie chaszczy itp.) Jednocześnie trwają przygotowania do rozpoczęcia kolejnych, ważnych dla gminy inwestycji: Podpisana została umowa z kielecką firmą EKO-BOX na konserwację oświetlenia ulicznego, Ogłoszony został przetarg na budowę oświetlenia nowo wybudowanego chodnika w Radlinie. Rozstrzygniecie przewidziano 22 sierpnia br., zaś podpisanie umowy na wykonanie tego zadania we wrześniu br., W połowie sierpnia br. podpisana została umowa z Zakładem Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Ścieków w Kielcach na wykonanie projektu kanalizacji w Skorzeszycach i Woli Jachowej, Ogłoszono przetarg na modernizację stacji uzdatniania wody w Górnie. Jest nadzieja, że po ukończeniu tego zadania jakość wody w gminnym wodociągu będzie dużo lepsza! Podpisana została umowa z firmą GEO- MAN USŁUGI GEOLOGICZNE w Kielcach na wykonanie prac projektowych oraz geologicznych w Krajnie. Zadanie polega na budowie nowej studni ujęcia wody. Rozpoczęcie prac nastąpi we wrześniu tego roku, zakończenie 31 lipca 2009 r. W trakcie projektowania jest rozbudowa remizy strażackiej w Leszczynach, w której, obok pomieszczeń dla OSP, przewidziano także budowę pomieszczenia dla celów społeczno-kulturalnych. Zadania tego podjęła się Pracownia Projektowa PWD z Kielc, projekt ma być gotowy do 30 października br. Ogłoszony został przetarg na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Cedzynie. Wykonawca zostanie wyłoniony we wrześniu tego roku. Zadanie ma być zrealizowane do końca I kwartału 2011 roku. Trwają prace przy finalizowaniu boiska gminnego w Górnie: 7 września ma tutaj nastąpić inauguracja rozgrywek naszego zespołu GKS Górno w klasie B. Do tego czasu trzeba dokończyć budowę ogrodzenia od strony trybun, zakupić kontenery, które stanowić będą zaplecze socjalnosanitarne dla drużyn i sędziów, podłączyć wodę, energię elektryczną dla kontenerów, itp. Czasu pozostało niewiele, toteż mobilizacja na boisku jak zapewnił wicewójt Wiesław Skalski jest olbrzymia. Jak z powyższego wynika, front inwestycyjny w gminie jest bogaty, a to powinno cieszyć bo, tym samym, wzbogaca się majątek gminy. (Kos.) Pieniędze na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowuje się do uruchomienia działań pomocowych na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Na ten cel Agencja będzie dysponowała kwotą ponad miliarda euro, ze źródeł krajowych i unijnych. W pierwszym rok funkcjonowania działania przewidziano do wykorzystania nieco ponad 102 miliony euro Z funduszy na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy chcą tworzyć nowe miejsca pracy na wsi. Wysokość dotacji jest uzależniona od skali wzrostu zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie. Firma, która stworzy jedno lub dwa stanowiska pracy będzie mogła otrzymać do 100 tysięcy złotych, gdy zatrudni do 4 nowych osób może dostać 200 tysięcy złotych a gdy nowych pracowników będzie więcej niż 5 ma szansę na 300 tysięcy złotych. Agencja będzie zwracała połowę kosztów kwalifikowalnych jakie przedsiębiorca poniesie na stworzenie nowych miejsc pracy. Z tej pomocy będą mogły skorzystać osoby fizyczne lub prawne a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które podejmą bądź już prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 10 osób i których obrót roczny nie przekracza równowartości 2 milionów euro. W rozporządzeniu szczegółowo jest uregulowana kwestia w jakiej wielkości miejscowościach i na jakich obszarach muszą działać firmy by mogły wystąpić o wsparcie. Określone są też branże, które mogą z niej skorzystać. Pojawiające się ostatnio w mediach informacje o zbliżającym się terminie uruchomienia tego działania wywołały ogromne zainteresowanie, które zapewne sprawi, że chętnych na otrzymanie wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy nie zabraknie. Zdaniem prezesa ARiMR Dariusza Wojtasika, można się spodziewać w sumie około 30 tysięcy wniosków. Wnioski będą przyjmowane przez oddziały regionalne ARiMR. Z beneficjentami, których wnioski przejdą pozytywną weryfikacje, Agencja podpisze umowy zawierające warunki wypłacania przyznanego wsparcia. Po zrealizowaniu przez beneficjenta jego biznes planu i stworzeniu nowych miejsc pracy będzie on mógł złożyć wniosek o płatność. Agencja wtedy sprawdzi taki wniosek i wykonanie umowy na co ma trzy miesiące. Jeśli weryfikacja wypadnie pozytywnie Agencja podejmie decyzje o wypłaceniu środków pomocowych. Więcej informacji: Infolinia: tel Internet: Świętokrzyszki Oddział Regionalny ARiMR, ul. Warszawska Kielce 2 GO OBORZE

3 24 sierpnia br. w Woli Jachowej Zapraszamy na Dożynki Gminne! dokończenie ze strony 1 - rękodzieła sztuki regionalnej. Na dożynkach nie zabraknie stoisk instytucji współpracujących na co dzień z rolnikami, m.in.: KRUS, Banku Spółdzielczego, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Poczty Polskiej. Dzieci będą mogły rozerwać się w wesołym miasteczku ze zjeżdżalniami gumowymi, karuzelą, stoiskami z zabawkami i słodyczami, a dorośli skorzystają zapewne z ogródka piwnego. W trakcie dożynek przewidziano także bogaty program artystyczny na scenie wystąpią zespoły miejscowe, jak również zaproszone spoza gminy. Powody do oklasków dadzą na pewno Bęczkowianie: i Górnianecki osławione licznymi ostatnio nagrodami na konkursach muzyki i pieśni ludowej. Wystąpią dzieci ze Szkoły Podstawowej w Cedzynie oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej. Gwiazdą imprezy będzie Kabaret Pigwa Show ze swoim nowym programem. Wieczorem wystąpi zespół Junior. Kolejna atrakcja, to pokaz skoków spadochronów w wykonaniu skoczków Aeroklubu Kieleckiego. Organizatorzy już teraz zapraszają dzieci i dorosłych do różnych konkursów z nagrodami. Na zakończenie festynu przewidziano zabawę ludową oraz pokaz ogni sztucznych! Magda Kumorowska z Kielc - Miss Cedzyny 2008! Nad zalewem w Cedzynie, 13 lipca br., odbyły się wybory Miss Cedzyny Na wybiegu stanęło 10 kobiet, walcząc o miano najpiękniejszej. Tytuł Miss Cedzyny 2008 zdobyła jedyna w tym gronie mężatka Magda Kumorowska. Aż trudno uwierzyć, że osiem miesięcy temu urodziła synka Oliviera. Magda ma 20 lat od roku jest szczęśliwą mężatką. Do udziału w konkursie namówiła ją teściowa. Udział w konkursie dał mi ogromną satysfakcję powiedziała wzruszona Miss Mam męża i dziecko udowodniłam, że nadal można być atrakcyjną. Jestem naprawdę z siebie dumna! dodała Magda. Tytuł I Wicemiss zdobyła Monika Świerczyńska, II Wicemiss została Justyna Ciupka. Miss Bukowianki przyznano Marlenie Maniak, zaś publiczność za najpiękniejszą uznała Monikę Gałę. O tytuł Mistera Cedzyny ubiegało się pięciu panów. Mocno dopingowany przez przyjaciół, tytuł Mistera Cedzyny 2008 zdobył Robert Cieśliński z Masłowa. Na zdjęciach: Najładniejsze panie, wybrane na imprezie Miss Lata, nad zalewem w Cedzynie. Słowem: dla każdego coś miłego! Warto przyjść na plac, koło szkoły w Woli Jachowej, w niedzielę 24 sierpnia br. Dobra zabawa gwarantowana. Dodajmy jeszcze, że starostami dożynek zostali: Renata Grzegolec - właścicielka gospodarstwa agroturystycznego z Krajna Pierwszego oraz Jan Ozga przodujący rolnik ze Skorzeszyc. A oto zaproszenie i program godzinowy dożynek: r. GO OBORZE 3

4 Skorzeszycach. Z tzw. remontówki 11,1 tys. zł przeznaczono dla SP Skorzeszyce. Nowy rok szkolny uczniowie, a będzie ich: 1624, w tym w SP i w gimnazjach, rozpoczną w dobrych warunkach. Trzeba mieć nadzieję, że uczniowie je uszanują... (J.) Przy boisku szkolnym w Beczkowie powstają trybuny dla widzów. Remonty, inwestycje, odświeżanie pomieszczeń Mimo wakacji, w szkołach ruch Wakacje trwają, uczniowie i nauczyciele jeszcze korzystają z uroków letniej kanikuły, ale to nie oznacza, że w ich szkołach nic się nie dzieje. Przeciwnie prowadzone są tam remonty, drobne inwestycje, trwają prace przygotowujące pomieszczenia do nowego roku szkolnego. Oto kilka szczegółów: W Szkole Podstawowej w Bęczkowie już pomalowano hole i łącznik na I piętrze, a także klatkę schodową przy stołówce. Na klatkach (I piętro) zamontowano dodatkowe kraty metalowe, podnoszące bezpieczeństwo uczniów. Dokonano także wymiany części oświetlenia. Na zewnątrz szkoły trwają prace inwestycyjne: powstało boisko do piłki plażowej (nawieziono już kilkadziesiąt ton piasku), przy wielofunkcyjnym boisku asfaltowym budowana jest trybuna z siedzeniami dla widzów, podobna trybunka powstaje przy atrium, które wyłożono kostką.. Kiedy odwiedziliśmy ten obiekt, panie z administracji pucowały klasy, by je odpowiednio przygotować do inauguracji nowego roku szkolnego. W Szkole Podstawowej w Skorzeszycach wymieniana jest posadzka na korytarzu głównym, na I piętrze, oraz w dwóch klasach lekcyjnych. Malowana jest klatka schodowa oraz pokój nauczycielski. W kuchni zamontowane zostaną rolety. Największy ruch panuje jednak na zewnątrz szkoły, gdzie powstaje wielofunkcyjne bosko sportowe ze sztuczną nawierzchnią. Będzie to najpiękniejszy obiekt sportu szkolnego w gminie. Prace przy budowie boiska mają być zakończone w połowie listopada br. W Szkole Podstawowej w Górnie wymienia się posadzki na korytarzu (na piętrze) oraz w jednej sali lekcyjnej. Ponadto odświeża się najbardziej zabrudzone pomieszczenia. Właściwie w każde szkole trwają prace przygotowujące sale lekcyjne i pozostałe pomieszczenia do rozpoczęcia nowego roku szkolnego w dobrych warunkach. W wielu placówkach myśli się o ich poprawie. I tak np.: Gimnazjum w Górnie dysponuje już projektem zagospodarowania terenu wokół szkoły (teraz trzeba pozyskać środki na realizację tego zadania) a szkoła w Radlinie zleciła wykonanie projektu na modernizację kuchni wraz z zapleczem. Na realizację tych zadań udało się pozyskać pewne środki z tzw. 0,6 procentowej rezerwy subwencji oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jak informuje kierownik SZOS Barbara Raczyńska, gmina otrzymała już 50 tys. zł, z których 35 tys. zł przeznaczono dla gimnazjum w Woli Jachowej (na uzupełnienie wyposażenia), 11,4 tys. zł SP w Bęczkowie oraz 3,6 tys. zł SP w Górny hol Szkoły Podstawowej w Bęczkowie został pomalowany Wójt apeluje: oszczędzajmy wodę! Mieszkańcy gminy coraz częściej narzekają na braku wody w kranach ( zwłaszcza w sobotnie popołudnia), także na jej złą jakość i niskie ciśnienie. Temat ten był kilkakrotnie poruszany na ostatnich sesjach Rady Gminy. Przyczyny tego stanu rzeczy są dość złożone: wystarczy powiedzieć, iż w ciągu ostatnich lat zapotrzebowanie na wodę gwałtownie wrosło, choćby z tego powodu, że gminie przybywają nowi mieszkańcy (w ciągu 7 lat 7000 osób), że powstają nowe podmioty gospodarcze, które korzystają z wody. Aby poprawić zaopatrzenie i jakość wody, Rada Gminy podjęła na ostatniej sesji decyzję o przeznaczeniu prawie 81 tys. zł na wykonanie projektu nowych urządzeń uzdatniających wodę w studni i hydroforni w Górnie, a także na wykonanie dodatkowego odwiertu wody w Krajnie, gdzie jej brak odczuwalny jest najbardziej. Właściciel działki, na której przewidziano odwiert, już wyraził na to zgodę. Dodajmy, że w kosztach tego przedsięwzięcia chce partycypować gmina Bieliny, która korzysta (odpłatnie) za wodę z naszego ujęcia, zresztą pokryła część kosztów jego budowy. Wszystkie te posunięcia powinny poprawić zaopatrzenie w wodę i jej jakość. To jednak musi potrwać, tymczasem wójt gminy zwraca się z apelem do mieszkańców o oszczędne gospodarowanie wodą, bo lato jest suche, a skutki tego odczuwa się w kranach. (J.) 4 GO OBORZE

5 Jak się widzą, tak cię piszą... W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania- Wokół Łysej Góry pragnę serdecznie Państwa zaprosić do udziału w projekcie Jak Cię widzą tak Cię piszą - Łysogórski przepis na sukces, które nasze stowarzyszenie realizuje ze środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt jest skierowany do przedstawicieli samorządów, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, szkół, parafii, grup nieformalnych działających we wszystkich gminach objętych działaniem LGD. Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie potencjału podmiotów działających na terenie LGD. Celami szczegółowymi natomiast są: podniesienie poziomu wiedzy z zakresu budowania właściwego wizerunku organizacji i instytucji, zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu profesjonalnych działań Public Relations, zdobycie umiejętności pracy z mediami, poznanie technik i narzędzi PR, poznanie savoir-vivre w organizacji, biurze i firmie, m.in. tytułowania, sztuki rozmawiania itp. W ramach projektu zostaną zrealizowane 2 cykle szkoleń w których udział weźmie łacznie 40 osób. Pierwszy cykl szkoleń odbędzie się w Bielinach i zostanie skierowany do mieszkańców gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Masłów. Drugi cykl szkoleń odbędzie się w Suchedniowie i zostanie skierowany do mieszkańców gmin: Suchedniów, Łączna i Wąchock. Szkolenia będą prowadzone przez 4 miesiące i rozpoczną się w drugiej dekadzie sierpnia br., w łącznym wymiarze 48 godz. Szkolenie poprowadzą dziennikarka posiadająca doświadczenie w pracy trenera PR oraz zawodowy dyplomata. W przypadku dużej liczby zgłoszeń wyboru uczestników dokona zespół 7 osób-członków Zarządu i Rady. Organizatorzy gwarantują poczęstunek oraz zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia i z powrotem. Zapraszamy do wzięcia udziału w wyżej wymienionych szkoleniach. Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami składać można: - w Biurze Projektu i biurach lokalnych stowarzyszenia: w Bielinach (Biuro Zarządu i Projektu, ul. Partyzantów 17, Bieliny, II piętro, obok Biblioteki Publicznej, wejście od dziedzińca, tel. 041/ , wew. 206, fax 041/ ); w Bodzentynie (ul. Suchedniowska 3, Bodzentyn, tel.: 041/ ; fax: 041/ ) i w Masłowie (Masłów I, ul. Ks. Józefa Marszałka 30, Masłów, tel./fax: (041) ). Formularze dostępne w biurze projektu oraz na stronie: Więcej informacji na temat projektu uzyskać można pod numerem telefonu 041/ , wew. 206 (Dariusz Dąbek Koordynator Projektu). W imieniu Zespołu Zarządzającego Projektem Dariusz Dąbek - Koordynator Projektu GOPS informuje Wnioski o zasiłki rodzinne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że do 31 sierpnia br. przyjmowane będą wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy: 2008/2009. Osoby, które pobierają w ośrodku zasiłek rodzinny, wraz z przysługującymi dodatkami, winny dostarczyć: - zaświadczenie o uzyskanych dochodach z Urzędu Skarbowego w 2007 r.- wszystkich pełnoletnich osób w rodzinie, - zaświadczenie o wysokości stypendiów uzyskanych w 2007 r., - zaświadczenie od komornika o wysokości alimentów wyegzekwowanych w 2007 r., - nakaz płatniczy za 2007 r. (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego), - zaświadczenie z KRUS (w przypadku pobierania zasiłku chorobowego w 2007 r.), - zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej - ( w terminie od 1 do 12 września br.) - zaświadczenie z GOPS, MOPR, MGOPS w przypadku zameldowania któregoś małżonka na terenie innej gminy o nie ubieganie się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2008/2009. Druki należy pobierać w ośrodku, w Dziale Świadczeń Rodzinnych. Internet dla gminy Górno Mieszkańcy Krajna, Górna, Radlina, Woli Jachowej, Wilkowa i Świętej Katarzyny już nie powinni mieć kłopotów z podłączeniem do Internetu a to za sprawą firmy IT FUTURA z Kielc. IT FUTURA, to firma oferująca kompleksowy pakiet usług teleinformatycznych. Będąc niezależnym operatorem telekomunikacyjnym, świadczy usługi dostępu do Internetu. Posiada własną sieć teleinformatyczną na terenie Kielc. Oferuje szybki, swobodny dostęp do multimedialnych zasobów Internetu bez żadnych ograniczeń czasowych. Firma, będąca partnerem w programie e świętokrzyskie, postanowiła rozszerzyć swoją działalność o teren gminy Górno i oferuje jej mieszkańcom dostęp do bezprzewodowego Internetu, gwarantując najwyższą jakość obsługi oraz spełnienie oczekiwań klientów. Zainteresowanym, chcącym nawiązać współpracę, podajemy nr telefonu kontaktowego: kom.: ; , tel.: 41/ , fax.: 41/ , strona: r. GO OBORZE 5

6 20-lecie przekazania nowej szkoły w Bęczkowie Radosna rocznica! 20 lat temu przekazano do użytku długo oczekiwany duży, nowoczesny gmach szkoły w Bęczkowie. Z Kroniki Szkoły Podstawowej w Bęczkowie za lata najważniejsze wydarzenia /19: W roku 1918/19 otworzono pierwszą szkołę. I-dno klasową, w dwu budynkach. Było dwie nauczycielki p. Hanna Bartmanówna i p. Michalina Bartmanówna. Uczą każda w swojej szkole po 2. oddziały I i II /37: Był projekt budowy szkoły w Bęczkowie, lecz do budowy nie doszło, gdyż ludność tutejsza nie złożyła składek /48: Brak budynku szkolnego bardzo daje się uczuwać powstał projekt, który wszedł w życie poprosiła wieś o barak na szkołę /49: W tym roku odbywa się nauka już we własnym budynku (barak ustawiono i wykończono) /54: Szkoła ma własną studnię, którą zbudowano dzięki pomocy Prez. Pow. Rady Nar. w Kielcach. Posadzono znów kilka drzewek owocowych /56: Zorganizowano Komitet Budowy Szkoły, który ma się zając gromadzeniem materiału na budowę chociaż dwóch sal /67: Warunki lokalowe nadal nie uległy zmianie: są nadal ciężkie. Z inicjatywy kierownictwa szkoły powstał we wsi komitet budowy szkoły. Ludność opodatkowała się po 500 zł z rodziny, 1m3 kamienia i 1m3 piachu i zobowiązała się wykopać wykopy pod fundamenty. Do końca roku szkolnego zebrano zł /69: Prace przygotowawcze do budowy nowej szkoły posuwają się w wolnym tempie. Wieś zebrała zł i prę m3 kamienia /74: Szkoła mieści w trzech budynkach: w baraku 3 sale własne i 3 wynajęte u gospodarzy prywatnych /85: Wielkim wydarzeniem było rozpoczęcie budowy szkoły. 9 maja 1985r. wmurowany został akt erekcyjny w fundamenty szkoły. Na uroczystość przybyli przedstawiciele wojewódzkich władz administracyjnych i partyjnych /86 Szkoła budowana jest w dobrym tempie i jest nadzieja, że za rok będziemy uczyć w lepszych warunkach. Przy budowie szkoły pomagają rodzice i dzieci. - styczeń-luty 1988: Przychodzimy także do nowego budynku szkolnego. - Pomagamy przenosić drobne sprzęty i pomoce szkolne, ustawiać stoliki i krzesła. W pocie czoła pracują nasi rodzice. Ojcowie znoszą z magazynów i ustawiają piękne meble, nasze mamy sprzątają. W tych pracach przy przeprowadzce biorą udział wszyscy nauczyciele : Pierwszy dzwonek w nowej szkole. Na ten dzień długo czekaliśmy. Dziś rozpoczynamy uczyć się w nowoczesnym budynku szkolnym. Na uroczysty apel przybył Kurator Oświaty i Wychowania w Kielcach, mgr Jan Faraś, kierownictwo i pracownicy budowy oraz władze gminy Górno : Uroczysta wieczornica dla społeczeństwa Bęczkowa poświęcona przyszłemu patronowi szkoły ks. Piotrowi Ściegiennemu SZCZĘŚCIE RZECZYPOSPOLITEJ NAJWYŻSZYM DOBREM : Ten dzień był szczególnie radosny i uroczysty w naszej szkole. Inauguracja roku szkolnego 1988/89 została połączona z uroczystością przekazania do użytku nowego obiektu szkolnego i nadaniem Szkole Podstawowej w Bęczkowie imienia Piotra Ściegiennego Tego dnia nastąpiło również odsłonięcie portretu patrona daru artysty malarza p. Henryka Piworowicza : Pierwsze w nowym budynku, uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów pod portretem patrona : Uroczystość wręczenia sztandaru. Na tę doniosłą uroczystość przybyli przedstawiciele gminnych władz politycznych i administracyjnych, delegacje z sąsiednich szkół, przyjaciele naszej szkoły oraz mieszkańcy Bęczkowa. Z inicjatywy Zbigniewa Walczyka, byłego kierownika budowy szkoły w Bęczkowie, Towarzystwo Przyjaciół Bęczkowa podjęło się organizacji obchodów jubileuszu 20-lecia szkoły. Uroczystość główna odbędzie się w połowie października, wtedy też ukaże się gazetka, w której zamieszczony zostanie bogaty materiał dot. funkcjonowania szkoły w l oraz wspomnienia ludzi, dzięki którym dzieci i młodzież z Bęczkowa już 20 lat uczą się w pięknym, dużym gmachu szkolnym. Wiesława Juchnowska przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Bęczkowa Wraca Fundusz Alimentacyjny Powrót Funduszu Alimentacyjnego to dobra wiadomość dla rodziców po rozwodach, którzy zawarli nowy związek albo żyją w konkubinacie. Zgodnie z nowymi przepisami, nie stracą oni, jak to jest teraz, prawa do alimentów (dziś zaliczki mają tylko osoby samotne). Od 1 października br. rozpocznie się wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, które zastąpią wypłacane obecnie zaliczki alimentacyjne. Świadczenia z FA przyznawane będą na tzw. okresy świadczeniowe, trwające od 1 października do 30 września następnego roku. Osoby, które obecnie korzystają z zaliczki alimentacyjnej, chcąc uniknąć miesięcznej przerwy w otrzymywaniu świadczeń, powinny już obecnie podjąć starania o świadczenie alimentacyjne. Osobą uprawnioną do świadczenia jest dziecko, które ma zasądzone alimenty od rodzica, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tyt. zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdzał będzie komornik odpowiednim zaświadczeniem. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat, pod warunkiem że uczy się w szkole lub szkole wyższej. Z kolei na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez ograniczeń co do jego wieku. Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż 500 zł na dziecko. Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Ustalając więc prawo do świadczenia na okres od 1 października 2008 r. do 30 września 2009 r., brany będzie pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2007 r. 6 GO OBORZE

7 Ważne dla samorządów Stawki podatków lokalnych mogą wzrosnąć Samorządy od 1 stycznia 2009 roku będą mogły podnieść stawki podatków i opłat lokalnych o 4,2 proc. - wynika z obwieszczenia Ministerstwa Finansów (MF). Gminy od nowego roku będą mogły zwiększyć wysokość m.in. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, opłat miejscowych i opłaty od posiadania psów. Zgodnie z obwieszczeniem MF, maksymalna stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie mogła wynieść 0,74 zł za metr kwadratowy. Obecnie jest to 0,71 zł. Podatek za grunty tzw. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, będzie mógł osiągnąć 0,37 zł za metr kw. (teraz 0,35 zł). Stawka podatku za metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego wyniosłaby maksymalnie 0,62 zł (obecnie 0,59 zł), a za budynek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej - 19,81 zł (teraz jest 19,01 zł) Wzrosnąć może też podatek od środków transportu. I tak np. opłata za ciężarówkę o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 do 5,5 tony Kolejny nabór projektów istniejących terenów inwestycyjnych (bę- 1 sierpnia ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu tworzenia kompleksowych terenów inwestycyjnych. Na ten cel zarezerwowano ponad 49,5 miliona złotych. Wnioski można składać będzie do 1 września. Konkurs skierowany jest do jednostek dących w posiadaniu powiatów lub gmin), samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, związków i porozumień jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek świadczących usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. Poziom maksymalnego wsparcia inwestycji wynosi 60%. W ramach konkursu przewiduje się wsparcie następujących typów projektów: Tworzenie nowych i rozbudowa poprzez kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom; Przebudowa i remont obiektów, infrastruktury przemysłowej lub powojskowej, łącznie z adaptacją na cele gospodarcze wraz z zagospodarowaniem przyległego toczenia, przyczyniająca się do tworzenia nowych miejsc pracy; Uzupełnienie istniejącej zabudowy, włącznie może sięgnąć 704,61 zł, a od auta powyżej 9 ton ,58 zł. Gminy będą mogły ustalić wyższą opłatę targową (do 658,49 zł) oraz podwyższyć do 104,2 zł opłatę za posiadanie psa. Jak tłumaczy resort finansów w uzasadnieniu do obwieszczenia, obowiązujące w danym roku podatkowym maksymalne stawki ulegają co roku zmianie. Zależą one od poziomu inflacji. Wskaźnik cen ustala się na podstawie informacji Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem GUS z lipca br., inflacja w pierwszym półroczu 2008 r. wyniosła 4,2 proc. Dlatego o tyle wzrosły górne granice stawek podatków i opłat lokalnych. O tym, czy podnieść stawki, czy utrzymać je na obecnym poziomie, zdecydują samorządy. Obwieszczenie zostało już podpisane przez ministra finansów, ale czeka na publikację w Monitorze Polskim. remont i przebudowa istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele gospodarcze (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym), przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc pracy, których rozpoczęcie realizacji nie przekracza grudnia 2009 roku. Szczegółowe informacje, w tym wzory dokumentów niezbędnych w procesie aplikowania o środki, jak i Regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, umowy o dofinansowanie oraz podręczniki i inne wytyczne, dostępne są na stronie internetowej Praca za granicą Warto skorzystać z pomocy EURES-u Od kilku lat duża liczba Polaków wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu pracy. Warto wiedzieć, że istnieją systemy pomagające w tym przedsięwzięciu, jednym z nich jest EU- RES: Europejskie Służby Zatrudnienia. Polska, jako członek Unii Europejskiej, realizuje usługi EURES polegające na: - informowaniu o sytuacji na rynkach pracy w Unii Europejskiej, udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o określonych kwalifikacjach, - wymianie pomiędzy partnerami sieci EURES (pracodawcy, stowarzyszenia, jednostki samorządowe) informacji na temat wolnych miejsc pracy oraz warunków życia i pracy (więcej informacji: W woj. świętokrzyskim usługi EURES świadczą: Wojewódzki Urząd Pracy oraz powiatowe urzędy pracy. Są tutaj zatrudnieni doradcy i asystenci EURES, którzy prowadzą poradnictwo i pośrednictwo pracy w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia. Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami o miejscach pracy, warunkach życia w danym kraju, mogą skontaktować się z doradcami w WUP oraz asystentami EU- RES w PUP. Wszystkie usługi świadczone w ramach EURES są bezpłatne! Bliższe informacje: WUP w Kielcach, ul. Witosa 86, tel.: , od poniedziałku do piątku, w godz.: (J.) r. GO OBORZE 7

20 lipca - 20 sierpnia 2007 r. ISSN 1508-3578 MIESIÊCZNIK SAMORZ DOWY - WYDANIE DLA GMINY GÓRNO (7/97) Wybory Miss Cedzyny

20 lipca - 20 sierpnia 2007 r. ISSN 1508-3578 MIESIÊCZNIK SAMORZ DOWY - WYDANIE DLA GMINY GÓRNO (7/97) Wybory Miss Cedzyny Wschód Biznesu - wsparcie dla przedsiębiorczych - czytaj na stronie 4 20 lipca - 20 sierpnia 2007 r. ISSN 1508-3578 MIESIÊCZNIK SAMORZ DOWY - WYDANIE DLA GMINY GÓRNO (7/97) Z sesji Rady Gminy Już wakacje......a

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

GMINA TERESIN W RADIO NIEPOKALANÓW 102.7 FM. Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów. Promocja Gminy Teresin na CHEŁMONALIACH

GMINA TERESIN W RADIO NIEPOKALANÓW 102.7 FM. Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów. Promocja Gminy Teresin na CHEŁMONALIACH Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów To była spora niespodzianka zarówno dla duchownych jak i wiernych, którzy 8 lipca uczestniczyli w Mszy św. w niepokalanowskiej Bazylice. W uroczystościach Jubileuszu

Bardziej szczegółowo

Miejsce, w którym będą tworzone innowacje

Miejsce, w którym będą tworzone innowacje Miejsce, w którym będą tworzone innowacje Do dwóch nowoczesnych budynków położonych przy ul. Technologicznej 2 w Opolu wprowadziły się już firmy, a wolnych miejsc brakuje od dawna. Oficjalne otwarcie Parku

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu

Uroczysta Gala Sportowa na zakończenie Plebiscytu Kaziuki-Wilniuki to już kętrzyńska tradycja Co roku halę widowiskowo-sportową wypełnia tłum wielbicieli wieleńskich klimatów. A tych nie brakuje. Muzyka, taniec, wileński jarmark i znani wielńscy gawedziarze

Bardziej szczegółowo

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str.

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str. Numer 9 (218) wrzesień 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice 600 lat Lipkowa i Bliznego str. 9 i 10 Co dalej z Funduszem

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/10 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Wakacyjne modernizacje w szkołach

Wakacyjne modernizacje w szkołach Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny WRZESIEŃ 2011 NR 9/77 ISSN 1732-985X data wydania 9 września 2011 Wakacyjne modernizacje w szkołach W a k a c j e t o z a s ł u ż o n y c z a s Sarnowie. Jeszcze

Bardziej szczegółowo

PISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE ISSN 1507-8132. Egzemplarz bezpłatny BORZĘCIN BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY

PISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE ISSN 1507-8132. Egzemplarz bezpłatny BORZĘCIN BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY nr 3 (53) / 2009 PISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE ISSN 1507-8132 Egzemplarz bezpłatny BORZĘCIN BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych

Bardziej szczegółowo

25 sierpnia 2010 r. Nr 169. (str. 2)

25 sierpnia 2010 r. Nr 169. (str. 2) 25 sierpnia 2010 r. Nr 169 (str. 2) W imieniu władz samorządowych gminy Pobiedziska serdecznie zapraszamy szanownych Państwa na Dożynki Gminne Pobiedziska 2010, które odbędą się w niedzielę 5 września

Bardziej szczegółowo

nr 15/418 1-15 VIII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692

nr 15/418 1-15 VIII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 nr 15/418 1-15 VIII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 Fot. Jacek Jabłoński - Red Bull Content Pool 5 i 6 września - Red Bull 111 Megawatt Pierwszy weekend września będzie stał

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

3(179) marzec 2014 Wiadomości Nadarzyńskie 1

3(179) marzec 2014 Wiadomości Nadarzyńskie 1 3(179) marzec 2014 Wiadomości Nadarzyńskie 1 Wizyta Pierwszej Damy Estonii w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach W dniu 19 marca 2014 roku Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach miało zaszczyt gościć Małżonkę

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

www.strzegom.pl Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne

www.strzegom.pl Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne Szanowni Państwo, za nami połowa kadencji władz samorządowych gminy Strzegom wybranych na lata 2006

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI W MSZCZONOWIE ponownie ROZSTRZELANO - PROBOSZCZA, BURMISTRZA I LEKARZA str. 37 Ojciec Pio chce z wami być str. 22 Złota drużyna z Mszczonowa str. 16 MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI październik 2013 / nr 9-10 (214-215)

Bardziej szczegółowo

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129 Nr 1(218) I 15 stycznia 2015 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ!

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Podsumowanie roku 2012 BIELINY, BODZENTYN, GÓRNO, ŁĄCZNA, MASŁÓW, SUCHEDNIÓW, WĄCHOCK, SPIS TREŚCI LEADER: 1. Funkcjonowanie LGD 2. Badania nad obszarem objętym LGD 3. Informowanie

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo