Kwartalnik. Świętokrzyski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwartalnik. Świętokrzyski"

Transkrypt

1 Baćkowice Łagów Kwartalnik Nowa Słupia Pawłów Waśniów Kwartalnik Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi ej Nr 2 (4) ISSN: KWIECIEŃ - CZERWIEC 2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Rozmowa z członkiem Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi ej, Stanisławem Nowackim DO KAŻDEJ ZŁOTÓWKI POZYSKAĆ DRUGĄ Z ZEWNĄTRZ - Stowarzyszenie zakończyło właśnie pierwsze konkursy. Ile zgłoszono wniosków, na jaką kwotę? - W tej chwili zakończył się pierwszy etap na przyznanie środków IV Osi Leadar a w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach Na małe projekty wpłynęło 6 wniosków o całkowitej wartości 146,2 tys. zł. Wnioskowana kwota pomocy to 94 tys. zł. Natomiast na duże projekty w ramach odnowy i rozwoju wsi wpłynęły 4 wnioski o całkowitej wartości 3,155 mln. zł, wnioskowana kwota pomocy - 1,831 mln. zł. Rada Programowa oceniły wnioski pozytywnie i przekazały do ego Biura Rozwoju Regionalnego, które ma czas na dokonanie oceny do 90 dni. Z wynikami konkursu można zapoznać się na naszej internetowej. - Gmina Waśniów jako jedyna nie złożyła wniosku w ramach konkursu odnowa wsi? Czy to oznacza, że pieniądze te przepadną? - Postępujemy według zasady, że każda gmina w tym działaniu ma szanse otrzymać podobną kwotę pieniędzy. Waśniów do tej pory nie złożył wniosków, bo realizuje inne ważne inwestycje u siebie i musi znaleźć możliwości finansowe. Projekt jest jednak przygotowywany i zostanie niebawem złożony. W tej chwili trwają konsultacja społeczne, bo chcemy uzyskać opinię mieszkańców, na jaki cel przeznaczyć środki. Gmina posiada rozległe tereny, które wymagają dofinansowania. - Jakie ważne inwestycje obecnie realizuje gmina Waśniów? Czym może się poszczycić samorząd, w którym pracuje Pan na co dzień? - Nasza gmina jest typowo rolnicza, stąd budżet ma niewielki. Na inwestycje przeznaczamy około 1-1,5 mln zł, co jest niewielką kwotą w stosunku do potrzeb. Naszym priorytetem przez kolejne kadencje była budowa sieci wodociągowej. Prace zakończyliśmy w ubiegłym roku, obecnie mamy ponad 170 km sieci głównej i ponad 30 km przyłączy. Wszystkie gospodarstwa, które chciały się podłączyć, mają dostarczaną wodę o normach wyznaczonych przez Unię Europejską. Zapewniają to nasze stacje uzdatniania, które są wyposażone w nowoczesne urządzenia. Przy tak małym budżecie staramy się, by do każdej wydanej złotówki pozyskać co najmniej drugą z zewnątrz. W ostatnich latach korzystaliśmy ze wszystkich możliwych programów pomocowych, przedakcesyjnych i poakcesyjnych. Ostatnio otrzymaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ego. Poza wodociągowaniem priorytetem dla nas jest budowa szkół, poprawienie stałej bazy. W ciągu ostatnich lat pozyskaliśmy 800 tys. zł z kontraktu województwa na dokończenie budowy budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Mominie. Poza tym co roku pozyskujemy z Ministerstwa Edukacji Narodowej środki na doposażenia, średnio tys. zł. Budujemy salę gimnastyczną przy szkole podstawowej i gimnazjum w Waśniowie. To obiekt pełnowymiarowy wraz z kompleksem boisk, gdzie młodzież i mieszkańcy będą mogli korzystać ze wszystkich obiektów sportowych. Koszt projektu to 6,5 mln zł, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ego 4 mln zł. Realizujemy dalszą część projektu wodociągowo-kanalizacyjnego w Waśniowie, w kolejnych latach w części Pękosławic, Piotrowa i Strupic. Pozwoli to w pełni wykorzystać nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Pękosławicach, której przepustowość wynosi na dobę 200 metrów sześciennych. Oczyszczanie odbywa się w zamkniętych reaktorach. Kolejnym celem są drogi i korzystamy ze wszystkich możliwych funduszy pomocowych. Staramy się o przebudowę ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli tzw. powodziowych. W ostatnich latach otrzymaliśmy ponad 2,9 mln zł. Ostatnio wybudowaliśmy ponad 20 km dróg, najwięcej w 2005 r. Dzięki pomocy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej powstało wiele dróg dojazdowych do zbiornika Wióry. - Proszę powiedzieć, jak to się stało, że zaczął Pan pracować w samorządzie? - Z samorządem jestem związany od dawna, od 23 roku życia i od tej pory mam do czynienia z różnymi organizacjami samorządowymi. Najpierw pracowałem w Urzędzie Gminy, potem w radach nadzorczych różnego rodzaju organizacji spółdzielczych, które kiedyś funkcjonowały, w latach 80. przez dwie kadencje byłem radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej. W dalszym ciągu interesuję się losami i warunkami bytowania mieszkańców wsi. Tym bardziej, że po transformacji nasza znalazła się w dość trudnej sytuacji. Wiele gospodarstw rolnych o średniej nie przekraczającej 10 ha, nie mogła dla siebie znaleźć kierunku produkcji, który umożliwiałby dochód. Obecnie w gminie jestem specjalistą do spraw technicznych, zajmuję się koordynowaniem inwestycji. Ostatnio dużo czasu zajmuje mi przygotowywanie dokumentacji, Członek Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi ej, Stanisław Nowacki: Postępujemy według zasady, że każda gmina ma szanse otrzymać podobną pisanie projektów, ich realizacja, monitoring, sprawozdawczość, rozliczanie. - Proszę powiedzieć kilka słów o swoich zainteresowaniach? Czym zajmuje się Pan w czasie wolnym? Jakie są Pańskie pasje? - Z wykształcenia jestem rolnikiem i dlatego moje zainteresowania dotyczą rolnictwa, szczególnie mechanizacji. Dodatkowe zainteresowania to fotografia. W ostatnim czasie stało się to dość proste, bo mamy do czynienia z coraz lepszym sprzętem. Nie ma potrzeby posiadania teraz domowego laboratorium. Interesowałem się fotografią kolorową od samego początku. Po latach okazało się, że wiele używanych przez nas środków okazało się szkodliwymi. Do tej pory posiadam pełne laboratorium fotograficzne, gdzie dokonywałem obróbki materiału od początku aż do powstania zdjęcia. Teraz jeden z moich synów przejął to po mnie. - Dziękuję za rozmowę. Wydawca i Redakcja: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi ej, ul. Słupska 3, Łagów tel./fax (041) ; Redaktor naczelny: Piotr Sadłocha Skład i łamanie: Wydawnictwo MEDIASTAR Piotr Maj, tel kwotę pieniędzy.

2 2 Michał Braun, wolontariusz świata szej lidze. Kiedyś wszyscy śmiali się z niego, że nic nie robi poza koszykówką. Największym marzeniem Michała był wolontariat europejski. Dziewięć miesięcy spędził w Boliwii. To wielkie wyzwanie, największy projekt, który do tej pory realizowałem nie ukrywa. Teraz wiem doskonale, że warto być liderem i warto się wyróżniać. Dzięki temu, że w liceum brałem udział w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej, mogłem wybrać najlepszą uczelnię w Polsce. Zacząłem studiować europeistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Teraz jest na piątym roku studiów. Michał Braun z Kielc ma 25 lat, ale nie brakuje mu już doświadczeń. Ma nadzieję, że w tym roku z okazji Dnia Europy 9 maja znowu będą Przygotowuje pracę magisterską na temat zaangażowania młodych ludzi w życie Uczestniczył w wielu programach prowadzone działania promocyjne. społeczne. Interesuje go wolontariat unijnych, przebywał w różnych krajach świata. Niedawno promował, a obecnie prowadzi zajęcia z Młodzieżowej Akademii Leader a. Na zaproszenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi ej prowadził spotkania z uczniami Dlatego tak chętnie zaangażował się w Unię Europejską, Akademię Lidera. Dzięki temu można pokazywać ludziom, że warto działać. Umożliwiają to bardzo różne programy. Często ludzie pytają go, czy realizował jakieś projekty, jak to się robi na ziemi świętokrzyskiej. Obecnie jest na wymianie studenckiej w kieleckim uniwersytecie. To możliwość, by móc wrócić do rodzinnego miasta i pomieszkać na ziemi świętokrzyskiej. Zastanawia się, dlaczego nasz region ma tak niski stopień wykorzystania kilku gimnazjów leżących w naszych i skąd się o nich dowiedział. Odpowiada programów europejskich. Twierdzi, gminach. Interesuje go praca z młodzieżą wtedy, że potrzebne są wspólne spotkania, rozmowy. To dzięki nim można się że główną przeszkodą jest brak informacji. Oczywiście, wszystko jest w Internecie, Bez trudu Michał Braun nawiązuje o wszystkim dowiedzieć. Każda zdobyta każdy może to znaleźć. Często kontakt z gimnazjalistami. Okazało się, że nie pierwszy raz prowadzi takie spotkania. Praca z młodzieżą interesuje mnie od dawna, informacja jest inspirująca i pozwala działać. Marzenia można realizować Bardzo dobrze wspomina pierwszy jednak ludzie nie są świadomi, czego mogą szukać. Przed kilku laty byłem w sytuacji gimnazjalistów z Łagowa opowiada Michał Braun. Uczestniczy- bo daje ogromną satysfakcję - kontakt z programem Młodzież łem w podobnym spotkaniu i wydawało mówi. - Zacząłem już kilka lat w działaniu. Chociaż nie było to wielkie mi się, że nie otrzymam żadnego grantu temu, jeszcze w podstawówce wydarzenie w porównaniu z tym, z Unii Europejskiej. Jednak uwierzyłem i liceum. To wszystko zainspirowało mnie do działania. Podczas spotkań Michał Braun wspomina o dwóch programach, Młodzież w działaniu i Comenius, które co potem robił, jednak wyjazd na Łotwę dzięki wymianie międzynarodowej okazał się dla niego czymś niesamowitym. Wtedy zrozumiał, że marzenia można realizować. i teraz wiem, że warto zaczynać jak najwcześniej. Chce wspomagać swój region Przykład Michała Brauna jest dość znamienity. Imponujące są jego doświadczenia powinny być najbliższe młodemu Michał Braun podkreśla, że warto z całego świata. Niektórzy pokoleniu. Szkoda jednak, że wiedza o nich jest dość słaba. Kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej czasami postawić na jedną kartę i naprawdę wybrać kierunek, który nas najbardziej interesuje. Jego kolega mogą się dziwić, że teraz chce pracować w regionie świętokrzyskim, który nie ma dobrych notowań w różnych rankingach. w 2004 r., sporo ukazywało się materiałów z klasy nic nie robi poza grą informacyjnych. Ta akcja promo- cyjna nadal powinna się odbywać. w koszykówkę. Postawił na sport, jest zawodowcem i występuje w pierw- Motto wielu organizacji pozarządowych brzmi: Myśl globalnie, działaj Kim jest Michał Braun? Urodził się w Kielcach, chodził do Szkoły Podstawowej nr 12, potem do SP nr 9, I LO im Stefana Żeromskiego. Na studiach wspólnie z przyjaciółką Anetą Popiel opublikował książeczkę,,moja szkoła w Edukacji Europejskiej, która w kategorii edukacja europejska otrzymała pierwszą nagrodą na targach,,edukacja XXI. Od początku studiów uczestniczył w spotkaniach Polskiej Fundacji im. Roberta Schumanna, Fundacji,,Partners Polsce. Na trzecim roku wyjechał na trzytygodniową praktykę do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Z pomocą wielu znajomych założył Stowarzyszenie,,Societas Matura- Społeczeństwa Dojrzałe. To wtedy zaczęła się jego przygoda z programem,,młodzież, a potem,,młodzież w działaniu. Na trzecim roku studiów udało mu się zrealizować pierwszy własny projekt. Na tydzień do Świętej Katarzyny przyjechało wtedy 25 studentów z Turcji, Węgier, Włoch i Polski, by porozmawiać o przyszłości Europy. W 2008 r. wyjechał na stypendium LLP Erazmus do Pragi. Drugi semestr czwartego roku spędził w Duńskiej Szkole Ludowej w Hadsten. W 1999 r. przebywał 9 miesięcy w Boliwii, gdzie prowadził zajęcia z ludźmi w różnym wieku. lokalnie wyjaśnia. Te słowa uznaję za myśl przewodnią tego, co teraz robię. Oczywiście warto pomagać ludziom w bardzo biednej wiosce w Indiach, Boliwii, ale można też robić to na swojej ziemi. Tu ludzie też potrzebują wsparcia, doradztwa, zachęcenia. Wprawdzie czasami wolontariat w Indiach brzmi lepiej w CV, ale wolontariat w Łagowie czy świętokrzyskim jest też bardzo potrzebny. To jest to, na co teraz się nastawiam. Chcę wspomagać mój region. Michał Braun zapowiada, że za dwa miesiące organizuje szkolenie liderów w ramach programu Młodzież w działaniu. Przyjadą do Kielc młodzi ludzie z Węgier, Turcji, Włoch i Anglii. Już teraz zaprasza na nie wszystkie osoby zainteresowane. Publikację KWARTALNIK ŚWIĘTOKRZYSKI sfinansowano ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi ej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

3 3 Sołtysem doświadczony samorządowiec Piotr Kot jest już trzecią kadencję sołtysem wsi Nieskurzów Stary w gminie Baćkowice. Wcześniej przez osiem lat był radnym Rady Gminy, równocześnie zastępcą wójta. Nie brakuje mu doświadczenia samorządowego. Pracował w Spółdzielni Kółek Rolniczych, potem w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, był najpierw brygadzistą, kierownikiem zakładu, potem w drugiej firmie - kierownikiem transportu, awansował na wiceprezesa do spraw obrotu rolnego i następnie naczelnego prezesa. Gdy spółdzielnie znalazły się w niełasce, zajął się pracą samorządową. Pomaga ludziom w najróżniejszych sprawach Sołtysem został wybrany zdecydowaną większością mieszkańców. Staram się pomagać ludziom w najróżniejszych sprawach mówi. Najczęściej zgłaszają się do mnie w sporach dotyczących granic między sąsiadami. Wyjaśniam, że podstawową jednostką do rozstrzygania takich konfliktów jest Urząd Gminy. Najlepiej polubownie zakończyć spór. Dopiero jeśli się nie da, sprawą zajmuje się policja, prokuratura, sąd. Wiele osób przychodzi do sołtysa, by pomógł im w umorzeniu podatku, napisaniu podania do wójta, uzasadnieniu wniosku. Ludzie pytają też o zwrot akcyzy do paliwa. Najróżniejsze informacje są potrzebne rolnikom. Najważniejsze sołtys zamieszcza na tablicy, którą ustawił koło swego domu. Wywiesza tam wszelkie pisma, plakaty, zarządzenia, by każdy mógł się zapoznać. Organizuje także wszelkiego typu zebrania, najczęściej w imieniu Urzędu Gminy, nadleśnictwa. Rezerwuje w szkole lokal, zawiadamia mieszkańców o terminie. Stara się, by jak najwięcej ludzi uczestniczyło w takim spotkaniu. Wkłada wiele energii w prace organizacyjne, ale ludzie nie zawsze przychodzą na zebrania. Twierdzą, że to i tak nic nie da. W oczekiwaniu na zalew Nieskurzów Stary ma 150 numerów, liczy około 600 mieszkańców. To duża miejscowość, jedna z większych w gminie. - Gdy obejmowałem stanowisko sołtysa, najpilniejszym zadaniem było doprowadzenie wodociągów do wsi pamięta Piotr Kot. - To mi się udało wykonać w 100 procentach. Drugą inwestycją było doprowadzenie linii telefonicznej. Część kosztów pokrywali wtedy mieszkańcy, bo tak proponowała Telekomunikacja Polska SA. Kto chciał telefon, otrzymał. Były też problemy ze szkołą, dzieci ubywało i należało podjąć szybką decyzję. Samorządowcy zdecydowali, by przenieść uczniów. Budynek szkoły jednak nie niszczeje, teraz znajduje się w nim Dom Opieki. Teraz w Nieskurzowie Starym planowana jest kanalizacja. To pierwsza wioska, w której będzie prowadzona taka inwestycja. Mieszkańcy zgadzają się, by płacić za przyłącza. Obecnie miejscowość przygotowuje się do budowy zalewu. Wójt podpisał już preumowę na tę olbrzymią inwestycję, na którą początkowo nie wszyscy się zgadzali. Padały zarzuty, że będzie dużo śmieci i ludzie będą odprowadzać do zalewu ścieki, wrzucać padnięte zwierzęta. Musiałem przekonywać, że wszystko będzie pod pieczą gminy wyjaśnia sołtys. A inwestycja będzie sprzyjać rozwojowi miejscowości. Teraz ludzie niecierpliwią się i nie mogą się doczekać, kiedy ruszy budowa zalewu. Wielu mieszkańców widzi w inwestycji swoją przyszłość. Sołtys musi tłumaczyć, dlaczego występuje teraz opóźnienie. Ceni w życiu lojalność Bardzo dobrze Piotrowi Kotowi układa się współpraca z wójtem Marianem Partyką, przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Masternakiem. Miejsce sołtysa w samorządzie pod względem organizacyjnym jest dobrze u nas dograne nie ukrywa. - Mamy zawsze kontakt z gminą. Uczestniczymy w sesjach i wiemy, jakie inwestycje są realizowane i jakie uchwały podejmowane. Mamy wiedzę, jak ustalane są podatki i potem o wszystkim mówimy naszym mieszkańcom. - Cenię w życiu lojalność podkreśla. Najbardziej cieszę się, gdy uda mi się komuś pomóc. Ubolewam tylko, że nasze przepisy są niestabilne i czasami tak mało spójne. Nawet człowiek nie przyzwyczai się do nich, a już wchodzą nowe. Coraz wyższa nadwyżka operacyjna w Łagowie Łagów zajął 135 miejsce wśród 1566 gmin wiejskich w Polsce pod względem nadwyżki operacyjnej w budżecie. Jest to odzwierciedlenie bardzo dobrej sytuacji finansowej gminy. Tegoroczna kwota 538,84 zł na mieszkańca gminy oznacza, że gmina dysponuje środkami, które może przeznaczyć na wiele zadań, między innymi na wcześniejszą spłatę zadłużenia albo na oczekiwane przez wszystkich inwestycje. - Nadwyżka operacyjna jest najważniejszym wskaźnikiem obrazującym sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego wyjaśnia wójt Stefan Bąk. - Dość precyzyjnie określa, ile pieniędzy zostanie w kasie po pokryciu najbardziej podstawowych potrzeb bieżących. Nadwyżka operacyjna to różnica między bieżącymi dochodami i wydatkami. Do nadwyżki operacyjnej nie zalicza się środków pochodzących, na przykład, z jednorazowej sprzedaży gruntu komunalnego, a jedynie regularne wpływy do budżetu, na które samorząd może liczyć także w przyszłości. Nadwyżka operacyjna oznacza więc możliwość wygospodarowania środków finansowych na rozwój gminy. Pozycje samorządów w rankingu nadwyżki operacyjnej należą do najbardziej niestabilnych. W każdym badanym okresie zmieniają się i różnią dość znacznie. Tymczasem Łagów z roku na rok zajmuje coraz wyższe miejsce w rankingu uzyskując coraz wyższą nadwyżkę operacyjną. Uzyskanie nadwyżki operacyjnej to efekt nie tylko rozważnego podejmowania decyzji wójta o wydatkach bieżących. To również dokładanie starań, by strona dochodów, zwłaszcza ta, za którą odpowiada gmina, była wykonana. To również sięganie po środki unijne na projekty miękkie oraz dofinansowanie dużych inwestycji.

4 4 Forum organizacji pozarządowych w Łagowie Przedstawiciele kilku organizacji pozarządowych spotkali się 2 marca w Łagowie, by porozmawiać o nowych przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dyskusję zorganizowała Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi ej. Maciej Koryciński z Centrum Wolontariatu referował zmiany, które następują w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. - Są dość spore i warto im się przyjrzeć powiedział. Dotyczą nowej definicji organizacji pożytku publicznego, sfer działalności pożytku publicznego, kwestii współpracy organizacji pozarządowej z samorządem, nowych rodzajów powierzenia zadań przez samorząd organizacji pozarządowej, zmian dotyczących uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, jak też uzyskiwania przychodów tzw. 1 proc., kwestii związanych z rozliczeniami, dokumentowaniem i przeznaczaniem już nie na dowolny cel tych pieniędzy, tylko bezpośrednio na to, co mieści się w rozumieniu sfery działalności pożytku publicznego. To dość istotne zmiany w przepisach, które wchodzą w życie już za dwa tygodnie. Prezydent RP podpisał już ustawę, do której mają być jeszcze wydane rozporządzenia i przepisy szczegółowe. Maciej Koryciński podkreślił, że to pierwsze spotkanie w regionie świętokrzyskim. Chcieliśmy wyróżnić Łagów, gdzie jest dość spora grupa ludzi aktywnych i są w miarę prężnie działające organizacje pozarządowe nie ukrywał. Ten rok będzie dość burzliwy, intensywny. Sektor pozarządowy będzie się zaznajamiał z przepisami, dojdzie do wielu takich spotkań. Pomysł zorganizowania spotkania chwaliła Danuta Dziarmaga ze Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Melonek, Ruda, Gęsice, Duraczów, Zbelutka Nowa. Będziemy lepiej przygotowywać projekty unijne powiedziała. Poznajemy zmiany, które są wprowadzane do przepisów. Mamy możliwość wymiany poglądów z innymi stowarzyszeniami. Justyna Goliat ze Stowarzyszenia Klub, Debata Decyzja, Działanie z dumą opowiadała o wcześniejszych doświadczeniach z sięgania po środki unijne z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jesteśmy Danuta Dziarmaga, o. Łukasz Korczak i Justyna Goliat po realizacji dwóch projektów: Łagowska szkoła liderów i Jeśli nie Oksford, to co wyjaśniła. Teraz realizujemy projekt unijny, którego celem jest wspieranie organizacji pozarządowych z gminy Łagów i Wąchock. Nosi dość oryginalny tytuł Aktywny sołtys i zbój Madej. Zdaniem ojca Łukasza Korczaka z klasztoru na Świętym Krzyżu takie spotkania są potrzebne, by być na bieżąco z przepisami. To świetna okazja, by się bliżej poznać i współpracować ze sobą. Jesteśmy jedną z większych grup, która na dużą skalę korzysta ze środków unijnych powiedział. Do LGD w Łagowie złożyliśmy wniosek na małe projekty, który dostał wyróżnienie i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Współpracujemy z okolicznymi gminami, Bielinami, Nową Słupią, Łagowem, które otaczają naszą świętą górę. W szkoleniu, oprócz już wymienionych, uczestniczyli przedstawiciele kilku organizacji pozarządowych: GKS Arka Pawłów, Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szkoły w Paprocicach, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły w Rudkach, Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łagów, a także pracownicy Urzędu Gminy w Łagowie, Nowej Słupi, którzy odpowiadają za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Lokalna Grupa Działania na targach w Kielcach Już po raz drugi Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi ej z powodzeniem prezentowała się podczas Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotavel, które odbywały się w Kielcach od 9 do 11 kwietnia br. Najczęściej nasi goście pytali o zbója Madeja, o którym krąży już wiele opowieści opowiada Ewa Skuza ze SRWŚ. Musiałam dokładnie tłumaczyć rodowód naszego ludowego bohatera. Ewa Skuza opowiadała o Jaskini Zbójeckiej w Łagowie, jej zagospodarowaniu przez miejscowych pasjonatów. Nie wszyscy jeszcze wiedzieli, że to miejsce w regionie znajdzie się na wyznaczanej trasie turystycznej. Już teraz odbywają się tu spotkania, prezentacje ludowe, pokazy. Mariusz Trepka z Urzędu Gminy w Nowej Słupi zapraszał do odwiedzin swojej małej ojczyzny. Przypominał przede wszystkim o przygotowywanej rekonstrukcji pielgrzymki króla Władysława Jagiełły z Nowej Słupi na Święty Krzyż, która odbędzie się pierwszego dnia Tygodnia Jagiellońskiego, podczas Jarmarku ego 16 maja. Prezentował projekt dużej inwestycji, Centrum Kulturowo-Archeologicznego zaprojektowanego przez Fundację Rozwoju Wsi ej, gdzie prawdopodobnie już od przyszłego roku w nowej scenerii odbędą Dymarki e. Stoisko promocyjne Nowej Słupi zostało przygotowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Rudkach kierowanych przez dyrektor Agnieszką Popczyk- Borowiecką. Bogato prezentowała się zwłaszcza wystawa prac kieleckich artystów plastyków, które zostały wykonane podczas ubiegłorocznego pleneru. Prace przedstawiały miejsca najbardziej charakterystyczne dla regionu. Ciekawym uzupełnieniem stoiska była prezentacja wyrobów w części targów zwanej jarmarkiem. Radna Rady Gminy w Nowej Słupi, sołtys Dębniaka Urszula Kozłowska wystawiła w koszyczkach susz owocowy: śliwki, jabłka, gruszki. Przygotowała także pierożki z suszoną śliwką, grzybki, kompot z suszu. Zdzisław Włosiński z Zamkowej Woli prezentował swoje rzeźby. Uwagę zwracały także jaja od kur zielononóżek kuropatwianych Stoiska Stowarzyszenia na targach Agrotravel z gospodarstwa agroturystycznego z Trzcianki Wiesława i Dariusza Wójcików. Spory był także przygotowany przez nich zestaw ziół, wśród nich między innymi bratek, bagietek, kwiat bzu czarnego, melisa, lubczyk, a także mąka żytnia razowa i mąka pszenna razowa ekologiczna. Dużym powodzeniem cieszyło się również stoisko z produktami wędliniarskimi przygotowane przez gospodarstwo agroturystyczne Wiśniowe Wzgórze Agnieszki Zięby z Dębna.

5 5 AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI 16 stycznia 2010 r. Stowarzyszenie współfinansowało spotkanie noworoczne członków Towarzystwa Przyjaciół Waśniowa. 17 stycznia 2010 r. Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Sołectw Melonek, Ruda, Gęsice, Duraczów, Zbelutka Nowa zorganizowało w szkole podstawowej w Rudzie zabawę karnawałową, połączoną z obchodami dnia babci i dziadka. Zabawa współfinansowana była przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi ej. 28 stycznia 2010 r. W przedszkolu w Janowicach odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi ej. Dla dzieci zorganizowano liczne konkursy min. na najśmieszniejszy taniec. 29 stycznia 2010 r. W Szkole Podstawowej w Rudkach odbyło się podsumowanie akcji Ferie na sportowe. Stowarzyszenie ufundowało nagrody dla uczniów biorących udział w trakcie ferii w zawodach sportowych. 30 stycznia 2010 r. Zakończył się pierwszy ogłoszony przez Stowarzyszenie nabór wniosków o przyznanie pomocy ze środków 4 Osi Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dla działania: Odnowa i rozwój wsi, Małe Projekty. Z małych projektów wpłynęło 6 wniosków o całkowitej wartości ,23 zł., wnioskowana kwota pomocy ,00 zł. Natomiast w ramach działania Odnowa i rozwój wsi wpłynęły 4 wnioski, a całkowita wartość złożonych projektów wyniosła ,31 zł., zaś wnioskowana kwota pomocy , 90 zł. Obecnie wnioski są rozpatrywane przez e Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Rada Programowa w trakcie oceny wnioskow 12 lutego 2010 r. W Gimnazjum Publicznym w Łagowie zostało zorganizowane pierwsze spotkanie promujące Młodzieżową Akademię Leader a, które poprowadził Michał Braun. MAL, to cykliczne spotkania dla młodzieży poświęcone takim zagadnieniom jak: planowanie działań, współpraca i praca w grupie, rola lidera w grupie, przygotowanie biznesplanu i pozyskiwanie środków na własną działalność, zarządzanie czasem. 2 marca 2010 r. Zorganizowano I Forum organizacji pozarządowych działających na obszarze naszej lokalnej grupy działania. Forum poświecone było nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, a poprowadził je Maciej Koryciński z Centrum Wolontariatu w Kielcach. 4 marca 2010 r. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się posiedzenie Grupy Tematycznej ds. podejścia Leader powołanej przy Grupie Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W posiedzeniu brał udział Piotr Sadłocha Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi ej. Program posiedzenia obejmował m.in. omówienie: informacji z kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, zagrożeń we wdrażaniu LSR w kontekście procedury oceny wniosków oraz zmian rozporządzenia dot. Wdrażania lokalnych strategii rozwoju, projektu nowelizacji rozporządzenia dot. Wdrażania lokalnych strategii rozwoju, projektu nowelizacji rozporządzenia dot. Funkcjonowania lokalnej grupy działania nabywania umiejętności i aktywizacji. 5 marca 2010 r. Michał Braun poprowadził kolejne spotkania promujące MAL, tym razem w gimnazjach w Baćkowicach i Waśniowie. 11 marca 2010 r. Michał Braun poprowadził w gimnazjach w Rudkach i Pawłowie kolejne spotkania promujące MAL. 12 marca 2010 r. W Opatowie Jarosław Kuba - Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg, Władysław Duda Dyrektor LGD Ziemi Opatowskiej oraz Piotr Sadłocha - Dyrektor Stowarzyszenia Rozwoju Wsi ej, reprezentujący lokalne grupy działania z Województwa ego, spotkali się z Tomaszem Kołodziejem - Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podczas spotkania przedstawili trudności lokalnych grup działania, które w znaczny sposób ograniczają i zniechęcają do działalności marca 2010 r. e Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro PROW przeprowadziło w Stowarzyszeniu kontrolę. Raport pokontrolny dostępny jest na stronie Internetowej 20 marca 2010 r. W gimnazjum w Łagowie Michal Braun przeprowadził pierwsze zajęcia z Młodzieżowej Akademii Leader a. W tym samym dniu Maciej Koryciński poprowadził takie same zajęcia dla młodzieży z Waśniowa. 25 marca 2010 r. Odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, na którym podjęto m.in. uchwały w sprawie zwołania Walnego Zebrania i zatwierdzenia sprawozdania za 2010 r. 30 marca 2010 r. W Szkole Podstawowej w Pawłowie zorganizowany został Piknik Wielkanocny, który współfinansowało Stowarzyszenie marca 2010 r. Stowarzyszenie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowej Słupii z siedzibą w Rudkach zorganizowało na II Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej AGROTRAVEL stoisko promujące obszar naszej lokalnej grupy działania. 13 kwietnia 2010 r. Dyrektor biura - Piotr Sadłocha - uczestniczył w sesji Rady Gminy Pawłów. W swym wystąpieniu przedstawił sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w 2009 r., jak również plany na 2010 r. 16 kwietnia 2010 r. Rozpoczął się nabór fiszek projektowych dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

6 6 Gmina Łagów w projekcie E-świętokrzyskie Wójt Łagowa Stefan Bąk odebrał od marszałka województwa świętokrzyskiego umowę na dwa zadania dotyczące e-świętokrzyskie, które mają być wykonane do 2012 roku. Umowa dotyczy zadań: e-świętokrzyskie - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego oraz e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jednostek samorząd terytorialnego. Wartość ogólna pierwszego zadania, do którego przystąpiło 115 samorządów z naszego województwa, wynosi 26,8 mln zł, z czego koszty kwalifikowane gminy Łagów 19,9 tys. zł. Drugi projekt, w którym bierze udział 105 samorządów, będzie kosztował Wójt Gminy Łagów Stefan Bąk odbierający umowę z rak Marszałka Województwa ego Adama Jarubasa ponad 38 mln zł, przy czym wkład własny gminy Łagów 34,1 tys. zł. Obydwa mają być zrealizowane do 2012 r. - Naszym celem jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w jednostkach samorządu terytorialnego, a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie samorządem wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów wyjaśnia wójt Stefan Bąk to wszystko umożliwi zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego województwa. Projekt e-świętokrzyskie, rozbudowa infrastruktury informatycznej jednostek samorządu terytorialnego realizowany będzie od kwietnia 2010 r. do grudnia 2012 roku. Oba zadania zostaną uzupełnione przyjętym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego studium wykonalności dla sieci światłowodowej w województwie świętokrzyskim. Dzięki temu powstanie ponad 1400 km sieci światłowodowej i ok. 150 węzłów. To wszystko zdecydowanie wpłynie na rozwój każdej dziedziny życia społecznego. Rozbudzają aktywność lokalnych środowisk Spore zainteresowanie wywołało podsumowanie w Gminie drugiego etapu Programu Integracji Społecznej. Do sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowej Słupi przybyło wiele zespołów tanecznych, muzycznych, teatralnych. W drugim etapie programu brały udział wszystkie szkoły podstawowe podległe pod gminę, dwa gimnazja, przedszkole, Gminny Ośrodek Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi, Ochotnicza Straż Pożarna Mirocice, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Rudkach, Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice, parafia p.w. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi oraz Koło Łowieckie i Koło Wędkarskie w Rudkach. Łączny budżet wszystkich projektów wyniósł ,00 zł. - Zaraz na początku spotkania powitałam wszystkich gości i podziękowałam Panu wójtowi Wiesławowi Gałce za umożliwienie w gminie Nowa Słupia realizacji Programu Integracji Społecznej mówi koordynator programu w gminie, Marta Pawlińska-Woźniak. Następnie rozpoczęto część artystyczną podsumowania, która składała się z przedstawienia przez poszczególnych Usługodawców prezentacji multimedialnych lub występów artystycznych dotyczących realizowanych usług. Po zakończeniu części artystycznej poprosiliśmy zaproszonych gości na skromny poczęstunek. A oto kilka ciekawych projektów: - GOK prowadził zespół taneczny, który powstał już podczas pierwszego etapu programu. Zorganizował kawiarenkę internetową, kupił komputery dla osób starszych, prowadził warsztaty regionalne, w czasie wakacji - zajęcia plenerowe z malarstwa, fotografii. - Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi w październiku ubiegłego roku zorganizowało ciekawe sympozjum Galeria osobowości Ziemi Świętego Krzyża. Jego rezultatem jest wydana książka, która została wręczona kilku osobom z pośród zaproszonych gości. - Dość bogaty program realizowało Publiczne Gimnazjum nr 2 w Rudkach. W ramach jednego z dwóch projektów odbywały się imprezy środowiskowe: Znam, pamiętam, jestem dumny, spotkania wrześniowe, dzień niepodległości, jasełka, a także zajęcia koła teatralnego i zajęcia z języka niemieckiego. Drugi projekt składał się m.in. z dwóch wycieczek, dla klas pierwszych - szlakiem Żeromskiego, dla klas trzecich - do Krakowa a także z innych zajęć integracyjnych. - Z kolei w Mirocicach osoby starsze mogły skorzystać z bezpłatnych usług psychologa oraz zrealizowano m.in. dwie imprezy środowiskowe, pt.: Mój dziadek strażak, podczas której przekazano sztandar jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej oraz spotkanie z Mikołajem, z przekazaniem około 100 paczek mikołajkowych dla dzieci. - W Mirocicach cała społeczność brała udział w programie, około 200 osób, w Gimnazjum około 300 osób z rodzicami podkreśla nauczycielka Publicznego Gimnazjum nr 2 w Rudkach i jednocześnie członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Mirocicach Marzena Kozłowska, która aktywnie pracowała przy wszystkich projektach. - W Szkole Podstawowej w Starej Słupi odbywały się zajęcia świetlicowe. Uczniów podzielono na kilka grup, by mogli rozwijać swoje zainteresowania artystyczne. Był prowadzony zespół Junior, koło teatralne, zajęcia wyrównawcze dla dzieci, koło plastyczne. Dzieci pojechały do zoo w Warszawie. W sumie w programie uczestniczyło 65 uczniów. Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Guz chwali bogaty Program Integracji Społecznej w Gminie i cieszy się, że uczestniczy w nim tak wiele osób. - Dochodzi do wspaniałej integracji mieszkańców mówi. - To najbardziej trafione programy społeczne. Mogą wykazać się dzieci, ale także ludzie dorośli. Każdy, kto ma ochotę pokazać swoje zdolności, umiejętności. Podobają mi się programy realizowane dla młodzieży. Szczególną uwagę zwróciłam na program Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi. To był pomysł historyczny podkreślający zasługi Gminy w naszej historii. Duża to zasługa redaktorów z Warszawy. W podsumowaniu drugiego etapu Programu Integracji Społecznej, oprócz Przewodniczącej Rady Gminy, uczestniczyli: Wójt Gminy Pan Wiesław Gałka, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Gąsior i Rafał Piasecki, radni - Jan Marzec, Marian Borowiecki, dyrektorzy szkół, nauczyciele, sołtysi także Koordynator Regionalny Programu, Małgorzata Rudnicka.

7 Z diabłami żyje za pan brat Kwartalnik 7 Jerzy Skrętek, emerytowany lekarz z Nowej Słupi, posiada ponad 500 rzeźb diabłów. To największe w Europie zbiory. Właściciel potrafi o nich ciekawie i dowcipnie opowiadać. Wszystkie wykonane w jodle Zaczęło się od wizyty koleżanki żony Jerzego Skrętka, która przyjechała z Połańca na Dymarki. I właśnie jej mąż, rzeźbiarz, zostawił pierwszego diabła, od którego zaczęła się kolekcja. Na pierwszych Dymarkach pan Skrętek kupił około rzeźb, to samo robił na kolejnych. Rzeźb diabełków przybywało więc z roku na rok. Gdy o pasji pana Skrętka dowiedzieli się miejscowi rzeźbiarze, sami zaczęli mu przynosić diabełki. Rzeźby są dokładnie podpisane, dzięki temu wiadomo, skąd pochodzą. W zbiorach znajdują się diabełki z Włostowa, Chańczy, Ostrowca ego, Sulisławic, Kurozwęk, Wólki Milanowskiej, Starej Słupi, Bartoszowin, Jeleniowa. Wszystkie wykonane w jodle, najlepszym materiale na rzeźby. To są postacie dwóch braci Piwników, legendarnego partyzanta Gór ch Jana Piwnika i jego brata, pseudonim Topola opowiada o kolejnych rzeźbach Jerzy Skrętek.- Tu natomiast są tak zwani młynarze, którzy sprzedają Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi W 1978 r. grupa regionalistów powołała Koło Przyjaciół Nowej Słupi, które od 2004 roku przekształciło się w Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi. To jedno z pierwszych zarejestrowanych stowarzyszeń w środowisku wiejskim. Towarzystwo ratuje od zapomnienia wszelkie przejawy życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego. Utrwala dla potomnych pamięć o ludziach, którzy wyróżnili się w pracy dla miejscowości, regionu, kraju. Prowadzimy działalność wystawienniczą, wydawniczą, współpracujemy z młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz uczelni wyższych podkreśla sekretarz towarzystwa Lucyna Spelak. - Staramy się, by odnawiać zabytki regionu, chronić dobra kultury. Dotychczas wyremontowaliśmy zabytkową, murowaną kapliczkę, odnowiliśmy grobowiec proboszczów słupskich. Pracujemy nad monografią fotograficzną cmentarza, w której zarchiwizujemy zabytkowe pomniki nagrobne. Sporym osiągnięciem są kontakty z ludźmi kultury i nauki, organizowanie odczytów i prelekcji dla młodzieży i mieszkańców. Gośćmi towarzystwa byli między innymi prof. Kazimierz Bielenin, dr Urszula Oettingen, muzealnik techniki inż. Jerzy Jasiuk, ekspert języka staropolskiego doc. dr Wanda Pomianowska, bibliotekoznawca Eugeniusz Komorowski. Regionaliści nawiązali kontakt z jednym z twórców bioelektroniki, księdzem prof. Włodzimierzem Sedlakiem oraz pisarką urodzoną w Nowej Słupi Jadwigą Korczakowską. duszę diabłu, by dobrze im się mełło mąkę. A tu karciarze bielińscy. W zbiorach nie może oczywiście zabraknąć Twardowskiego, który podpisuje cyrograf Belzebubowi w karczmie Rzym. Jest nawet pornografia diabelska. Zakochana anielica siedzi na diabełku. - Tu już uwiódł ją, tu już razem popijają pokazuje kolekcjoner. - A tu już zaczyna uwodzić aniołka drugi diabeł. Niezwykła szafa ze Świętego Krzyża Jerzy Skrętek przystaje przy każdej rzeźbie, zna wiele legend i ludowych przypowieści. Oto dwa diabły topią młynarza, za to, że je przechytrzył. Młynarz kazał im orać pole i posadzić kartofle. Ziemia była dobrze uprawiona, kartofle urosły bardzo duże. Młynarz powiedział, że bierze dół, a diabłom daje górę. Chciały go za to utopić, ale błagał, że w następnym roku posieją pszenicę i wtedy wezmą to, co na dole. Młynarz wziął górę i miał z tego bułeczki, więc diabły się zezłościły i teraz młynarza za to topią. W zbiorze jest nawet diablica afrykańska, która miała małego męża. Grabiami szukała go w łóżku. Raz złapała go na zdradzie. - Tu go bije i prowadzi do domu pokazuje kolekcjoner. Z jednego kawałka drewna wykonana jest szafa czarownic i diabłów na Świętym Krzyżu. Wyrzeźbił ją pan Kucharski z ulicy Opatowskiej w Nowej Słupi. Dla kolekcjonera rzeźbił też Jan Gwardyś. Ma prace rzeźbiarzy z całego regionu. Na kolejnych półkach stoi diabeł opatowski, sandomierski, ostrowiecki, który rozłożył ręce, bo akurat wtedy SLD wygrało wybory. Przedstawione są nawet Dymarki e sprzed 2 tysięcy lat. - Przedtem diabły miały swoje Dymarki, tu miech, tu dymarka opowiada Jerzy Skrętek. - Według legendy już wtedy wytapiały u nas żelazo. To gotowa wystawa Jerzy Skrętek pokazuje rzeźby trzech diabłów ze Staszowa, jego miejscowości rodzinnej. Dowcipnie opowiada, że to Gawroński, Kosowski, Skrętek. Koledzy z jednej klasy, jednego gimnazjum. Przyszliśmy w jednym rzucie powojennym w 1946 r., maturę zrobiliśmy w 1948 r. Kosowski już nie żyje. Wszystkie zbiory diabłów są dokładnie poukładane, skatalogowane. To gotowa wystawa, którą powinni obejrzeć wszyscy zainteresowani historią regionu, obyczajami. Od początku swego istnienia towarzystwo prowadzi działalność wydawniczą. Pod jego auspicjami Franciszek Leszek Klima opracował serię Szkice krajoznawcze, tu wydawali miejscowi pasjonaci, Antoni Ponikowski, Henryk Trepka, Leonard Zyzman. W ubiegłym roku, na jubileusz 30-lecia, ukazały się e opowieści, legendy, gawędy wspaniale ilustrowane starymi i współczesnymi fotografiami. - Od ubiegłego roku realizujemy projekty ze środków unijnych mówi Lucyna Spelak, która pracuje nad nimi wspólnie ze swymi kolegami, Leonardem Zyzmanem, Markiem Partyką, Zbigniewem Pękalą. Zaczęliśmy od sesji Dziedzictwo kulturowe benedyktynów świętokrzyskich, w tym roku zorganizowaliśmy sympozjum popularnonaukowe Galeria osobowości Ziemi Świętego Krzyża.

8 8 Jako pierwsi w województwie świętokrzyskim Gmina Pawłów jako pierwsza w województwie podpisała umowę na realizację zadania drogowego w ramach tegorocznej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Do uroczystego podpisania umowy na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej relacji Warszówek - Pawłów Szeligi doszło 25 marca br. w m Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Nastąpiło ono podczas spotkania, zorganizowanego przez Bożentynę Pałkę Korubę, Wojewodę ego, mającego na celu omówienie procedur związanych z realizacją projektów w ramach Programu. Gminę Pawłów reprezentowali: Ignacy Gierada Wójt Gminy Pawłów oraz Halina Pocheć Skarbnik Gminy. - Gmina Pawłów jako pierwsza w województwie dopełniła wszelkich formalności związanych z realizacją Programu dlatego już dziś podpisujemy z nią umowę. Miałam nadzieję, iż podpiszemy ich dziś co najmniej 10, ale niestety zdążyła tylko gmina Pawłów mówiła podczas spotkania Wojewoda. - Zakres robót obejmuje prace na odcinku ok. 5 km. Wykonane zostanie poszerzenie jezdni, częściowo położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, wybudowany zostanie chodnik z kostki brukowej na całym odcinku oraz złagodzone zostaną ostre zakręty informuje Ignacy Gierada, Wójt Gminy Pawłów. - Jesteśmy już po przetargu. Pieniądze dla rolników na własną firmę Stowarzyszenie Rozwoju Wsi ej w III kwartale 2010 r. planuje ogłoszenie naboru wniosków do działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Celem działania jest wsparcie rolników, domowników i małżonków rolników w zakładaniu własnych firm. Pomoc dla Droga 751 szansą na rozwój Waśniowa Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 751 z Nowej Słupi do Ostrowca ego. Poważne prace obejmują także gminę Waśniów. Inwestycja polega na wykonaniu nowej nawierzchni wraz z odwodnieniami i chodnikiem dla pieszych. Na terenie gminy Waśniów wszystkie prace będą wykonane na długości 11,4 km. Zwiększy to jednego beneficjenta może wynieść nawet 100 tyś. zł i udzielana jest na zasadzie zwrotu 50% kosztów poniesionych kosztów inwestycji. Dofinansowanie na otworzenie własnej firmy mogą otrzymać osoby fizyczne: - ubezpieczone w KRUS co najmniej przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bezpieczeństwo na drodze. Powstaną pasy zwalniające na wzniesieniu Dobruchna, co doprowadzi do większej przepustowości i płynności ruchu drogowego. W sezonie zimowym droga będzie łatwiejsza do utrzymania, ponieważ wyeliminuje blokowanie drogi przez jeden pojazd. Wykonanie utwardzonych poboczy umożliwi swobodny przejazd pojazdów rolniczych. o pomoc; - będące właścicielami gospodarstw rolnych, którym przyznano w ubiegłym roku płatności do gruntów rolnych. Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania mogą składać do dnia 31 maja 2010 r. fiszki projektowe planowanych przedsięwzięć. Zebrane fiszki pozwolą Drogę realizować będzie konsorcjum firm CEZET Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych i BUDROMOST STRARACHO- WICE Sp. z o.o., a całkowity koszt inwestycji to ponad 2,4 mln zł, z czego 50 % sfinansowane zostanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. dodaje wójt. W tym roku do realizacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptowało 39 projektów z naszego regionu, w ramach których przebudowanych zostanie ponad 137 km dróg. określić rzeczywiste zapotrzebowanie na dofinansowanie rolników w celu uruchomienia działalności gospodarczej. Ponadto informacje zawarte w nich pozwolą nam przygotować zakres świadczonych usług doradczych, spotkań informacyjnych i szkoleń. Formularz fiszki projektowej można pobrać ze strony internetowej - To wszystko sprawi, że poprawi się dojazd do naszych miejscowości podkreśla Stanisław Nowacki, który w Urzędzie Gminy odpowiada za inwestycje. Jest to podstawowy warunek rozwoju całej społeczności gminy. Po oddaniu drogi wojewódzkiej zwiększy się ruch turystyczny. To doprowadzi do tworzenia bazy noclegowej, punktów gastronomii. Powstanie nowa lub zmodernizowana infrastruktura, między innymi stacje paliw, parkingi dla tirów, zaplecze hotelowe. Zwiększy się dostępność do gminy, co doprowadzi do pojawienia się nowych inwestorów. Konieczny będzie rozwój usług, przede wszystkim dla obsługi gospodarstw rolnych, które stanowią prawie 100 proc. potencjału gminy. Dojdzie także do rozwoju i intensyfikacji produkcji rolnej. Jest ona bowiem w dużej mierze uzależniona od możliwości bezpośrednich dostaw i odbioru. Mieszkańcy gminy będą mieć lepsze warunki dojazdu do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu czy różnych urzędów w Kielcach. Szybciej znajdą się także na swoich stanowiskach pracy w tych miastach. Obecnie stan techniczny drogi sprawia duże kłopoty i naraża na koszty naprawy samochodów. Zyska też środowisko naturalne, bo zmniejszy się ilość spalin emitowanych przez pojazdy, które będą się poruszać z większą płynnością. Dojdzie do zaoszczędzenia paliwa. Cieszymy się z budowy nowej drogi mówi Stanisław Nowacki. - Biorąc bowiem pod uwagę wszystkie wymienione rezultaty i wskaźniki należy bezsprzecznie stwierdzić, że inwestycja przyczyni się do ogólnego rozwoju naszej gminy.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2010 Nr KRS 0000312036

Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2010 Nr KRS 0000312036 Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2010 Nr KRS 0000312036 I. Dane Stowarzyszenia: Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Siedziba i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036

Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036 Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036 I. Dane Stowarzyszenia: Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Siedziba i

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Wizja rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Roztocze Tomaszowskie zielona, gościnna i atrakcyjna dla turystów nadgraniczna kraina rozwijająca się w oparciu o swe

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

Sposoby wykorzystywania funduszy unijnych w naszej gminie. Justyna Kępińska, Przemek Kojtych i Sylwia Wójcik

Sposoby wykorzystywania funduszy unijnych w naszej gminie. Justyna Kępińska, Przemek Kojtych i Sylwia Wójcik Sposoby wykorzystywania funduszy unijnych w naszej gminie. Justyna Kępińska, Przemek Kojtych i Sylwia Wójcik Fundusze unijne wszędzie. Jak każda z gmin, nasza Gmina Borki, korzysta również z funduszy unijnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r. W dniu 15 lutego 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Waśniowie odbyło się Sprawozdawczo-wyborcze

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze!

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! PROGRAM WARSZTATÓW O nas Założenia inicjatywy LEADER na lata 2014-2020 Zidentyfikowanie zasobów i problemów dotyczących środowiska lokalnego warsztaty Budowa projektów

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH Wojewódzka Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Posiedzenie inaugurujące działalność Poznań 26 marca 2013 roku Plany Działania KSOW 2008-2009, 2010-2011,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014.

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. I. W S T Ę P 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu W miesiącu lipcu br. planowane jest ogłoszenie konkursu przez Samorządy Województw na realizację dodatkowych

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Wybór operacji podlegających wsparciu nastąpi spośród operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i najlepiej

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze!

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! PROGRAM WARSZTATÓW O nas Założenia inicjatywy LEADER na lata 2014-2020 Zidentyfikowanie zasobów i problemów dotyczących środowiska lokalnego warsztaty Budowa projektów

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek" w dniu 09.04.2013 r. w Radzyniu Podlaskim

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek w dniu 09.04.2013 r. w Radzyniu Podlaskim Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek" w dniu 09.04.2013 r. w Radzyniu Podlaskim Część I - ogólna 1. Lokalna Grupa Działania Zapiecek" Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 8. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Manowo, kwiecień 2012r.

SPRAWOZDANIE. Manowo, kwiecień 2012r. SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Manowo z realizacji Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011 Manowo,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW

DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW Wnioski z procesu konsultacyjnego zrealizowanego w maju 2009r. we wszystkich powiatach regionu Artur KRAWCZYK Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Leader+ w Dolinie Baryczy

Leader+ w Dolinie Baryczy Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Foundation of Assistance Programmes for Agriculture Leader+ w Dolinie Baryczy Sprawdzonym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizację społeczności

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

F U N D A C J A L O K A L N A G R U P A DZIAŁANIA N A S Z Y J N I K P Ó Ł N O C Y

F U N D A C J A L O K A L N A G R U P A DZIAŁANIA N A S Z Y J N I K P Ó Ł N O C Y Opis projektu dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach konkursu tematycznego Wypoczynek na obszarze Naszyjnika w ramach małych projektów wraz instrukcją jego wypełniania 1. IMIĘ

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów Załącznik nr 10 Imię i nazwisko osoby oceniającej. Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Działanie

Bardziej szczegółowo

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach

Bardziej szczegółowo

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Czym jest animacja? Animacja to: - działalność, która ożywia społeczność lokalną, - metoda budowania kapitału

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW .pl https://www..pl Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW Autor: Ewa Ploplis Data: 21 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia br. będzie odbywać się nabór wniosków na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dnia 29 listopada 2011 r. Rada Miejska w Reszlu uchwaliła roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.

Dnia 29 listopada 2011 r. Rada Miejska w Reszlu uchwaliła roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok (na podstawie art. 5a ust.3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY

NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

W 2014 roku ogłoszono 3 konkursy ofert: 1. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie Zarządzenia nr 854/I/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 22

W 2014 roku ogłoszono 3 konkursy ofert: 1. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie Zarządzenia nr 854/I/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 22 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok

Bardziej szczegółowo

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

Gmina Żabia Wola. Żabia Wola, kwiecień 2012 r.

Gmina Żabia Wola. Żabia Wola, kwiecień 2012 r. Gmina Żabia Wola SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Leader szansązrównoważonego rozwoju Wielkopolski. Plan Działania KSOW na rok Rokosowo, czerwca 2011 r

Leader szansązrównoważonego rozwoju Wielkopolski. Plan Działania KSOW na rok Rokosowo, czerwca 2011 r Leader szansązrównoważonego rozwoju Wielkopolski Plan Działania KSOW na rok 2011 Rokosowo, 03-04 czerwca 2011 r Cele KSOW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako cel KSOW definiuje: wsparcie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013.

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013. Politykę Gminy w zakresie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PSZCZÓŁKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PSZCZÓŁKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PSZCZÓŁKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 ROK W dniu 6 listopada 2013 roku uchwałą Rady Gminy Pszczółki NR XXIII/246/13 został przyjęty Program

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dobre praktyki działań edukacyjnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kielce, 30 stycznia 2012 r. Ewa Kwiecień Szkoła Podstawowa w Brzechowie Gmina Daleszyce Dlaczego powstał projekt? Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Gmina Załuski. Gmina Załuski położona jest przy południowo-wschodniej granicy powiatu płooskiego. Na terenie gminy znajduje się 30 miejscowości

Gmina Załuski. Gmina Załuski położona jest przy południowo-wschodniej granicy powiatu płooskiego. Na terenie gminy znajduje się 30 miejscowości Gmina Załuski położona jest przy południowo-wschodniej granicy powiatu płooskiego. Zajmuje powierzchnię około 112 km 2, co stanowi 8,09 % ogólnej powierzchni powiatu. Na terenie gminy znajduje się 30 miejscowości

Bardziej szczegółowo

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor.

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor. BR.0012.7.2.2015 Protokół nr 1 /15 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego dnia 8 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności oraz: - dyrektor SAPO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

GMINA DOBROŃ. Sprawozdanie

GMINA DOBROŃ. Sprawozdanie GMINA DOBROŃ Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy Inicjatywa lokalna w Gminie Milicz 2014 nazwa gminy/powiatu Gmina Milicz dokładny adres Urząd Miejski w Miliczu, ul. Trzebnicka 2,

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Staszowie

Starostwo Powiatowe w Staszowie Starostwo Powiatowe w Staszowie SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STASZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014

Bardziej szczegółowo

7 stycznia. Udział w zabawie mikołajkowej w Męcince

7 stycznia. Udział w zabawie mikołajkowej w Męcince INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA ZA OKRES OD 05.01. DO 16.02.2012 r. 5 stycznia Udział w przesłuchaniach muzycznych kwalifikujących do projektu : Szkółka muzyczna Kuźnia talentów w gminie Męcinka ( nauka

Bardziej szczegółowo

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. STAROSTWO POWIATOWE w S karżys ku-kam lennej PR.0532.2.2016 Skarżysko-Kamienna, 25.02.2016 r. Urzędy Miasta i Urzędy Gmin Powiatu Skarżyskiego - wg rozdzielnika Uprzejmie informuję, że Świętokrzyska Izba

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W Gminie Chełmiec w 2006 roku było zarejestrowanych 17 organizacji pozarządowych. W ciągu ostatnich 8 lat przybyło ich 30 i w chwili obecnej na terenie gminy jest 47 organizacji pozarządowych. Tak duża

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Gmina Złotniki Kujawskie

Gmina Złotniki Kujawskie Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 Załącznik nr 9 Gmina Złotniki Kujawskie Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 9 Źródła

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Droga 786 kontrolowana

Droga 786 kontrolowana ISSN 1429-8589 IO IP IN P R I N C Nr 7/2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Akcja Dar szpiku darem życia Organizatorzy akcji "Dar szpiku darem życia" składają serdeczne podziękowania osobom i instytucjom, które przyczyniły

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lokalnej Grupy Działania Fundacji Rozwoju Gmin PRYM

Lokalnej Grupy Działania Fundacji Rozwoju Gmin PRYM Działalność Lokalnej Grupy Działania Fundacji Rozwoju Gmin PRYM Budowa partnerstwa lokalnego gminy Parzęczew z gminami; Zgierz, Wartkowice, Dalików i Łęczyca w ramach Działania 2.7. Pilotażowy Program

Bardziej szczegółowo

Karpacki Uniwersytet Partycypacji Gmina Zarszyn

Karpacki Uniwersytet Partycypacji Gmina Zarszyn Karpacki Uniwersytet Partycypacji Gmina Zarszyn Przebieg uczestnictwa w projekcie - harmonogram realizacji - 9 lipca 2015 r. Gmina Zarszyn przystępuje do realizacji projektu - 26 sierpnia 2014 r. odbyło

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.)

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) 1. Adres gminy Nazwa Gminy GRABÓW Województwo ŁÓDZKIE Miejscowość GRABÓW Ulica 1-go MAJA

Bardziej szczegółowo

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze!

Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! Z Leśną Krainą po Unijne pieniądze! PROGRAM WARSZTATÓW O nas Założenia inicjatywy LEADER na lata 2014-2020 Zidentyfikowanie zasobów i problemów dotyczących środowiska lokalnego warsztaty Budowa projektów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania NAZWA: SIEDZIBA: 77-400 Złotów, KRS: 0000555674 REGON: 36138501000000 NIP: 7671700685 ZARZĄD: PREZES: Przemysław

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA ŁOWICKA ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz NIP: 834-188-35-65 REGON: 3619321840000 Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew

Bardziej szczegółowo

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 r

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 r SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 r Temat współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi jest tematem bardzo obszernym. Z każdym rokiem na terenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Kandydat do nagrody i tytułu Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO ROZWÓJ PERSPEKTYWY POTENCJAŁ. Podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa w latach 2009-2015

PARTNERSTWO ROZWÓJ PERSPEKTYWY POTENCJAŁ. Podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa w latach 2009-2015 PERSPEKTYWY POTENCJAŁ PARTNERSTWO ROZWÓJ Podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa w latach 2009-2015 W ciągu ubiegłych siedmiu lat za pośrednictwem LGD mieszkańcy, organizacje

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2013 jest: Promocja PROW 2007-2013 na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo