Kwartalnik. Świętokrzyski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwartalnik. Świętokrzyski"

Transkrypt

1 Baćkowice Łagów Kwartalnik Nowa Słupia Pawłów Waśniów Kwartalnik Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi ej Nr 2 (4) ISSN: KWIECIEŃ - CZERWIEC 2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Rozmowa z członkiem Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi ej, Stanisławem Nowackim DO KAŻDEJ ZŁOTÓWKI POZYSKAĆ DRUGĄ Z ZEWNĄTRZ - Stowarzyszenie zakończyło właśnie pierwsze konkursy. Ile zgłoszono wniosków, na jaką kwotę? - W tej chwili zakończył się pierwszy etap na przyznanie środków IV Osi Leadar a w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach Na małe projekty wpłynęło 6 wniosków o całkowitej wartości 146,2 tys. zł. Wnioskowana kwota pomocy to 94 tys. zł. Natomiast na duże projekty w ramach odnowy i rozwoju wsi wpłynęły 4 wnioski o całkowitej wartości 3,155 mln. zł, wnioskowana kwota pomocy - 1,831 mln. zł. Rada Programowa oceniły wnioski pozytywnie i przekazały do ego Biura Rozwoju Regionalnego, które ma czas na dokonanie oceny do 90 dni. Z wynikami konkursu można zapoznać się na naszej internetowej. - Gmina Waśniów jako jedyna nie złożyła wniosku w ramach konkursu odnowa wsi? Czy to oznacza, że pieniądze te przepadną? - Postępujemy według zasady, że każda gmina w tym działaniu ma szanse otrzymać podobną kwotę pieniędzy. Waśniów do tej pory nie złożył wniosków, bo realizuje inne ważne inwestycje u siebie i musi znaleźć możliwości finansowe. Projekt jest jednak przygotowywany i zostanie niebawem złożony. W tej chwili trwają konsultacja społeczne, bo chcemy uzyskać opinię mieszkańców, na jaki cel przeznaczyć środki. Gmina posiada rozległe tereny, które wymagają dofinansowania. - Jakie ważne inwestycje obecnie realizuje gmina Waśniów? Czym może się poszczycić samorząd, w którym pracuje Pan na co dzień? - Nasza gmina jest typowo rolnicza, stąd budżet ma niewielki. Na inwestycje przeznaczamy około 1-1,5 mln zł, co jest niewielką kwotą w stosunku do potrzeb. Naszym priorytetem przez kolejne kadencje była budowa sieci wodociągowej. Prace zakończyliśmy w ubiegłym roku, obecnie mamy ponad 170 km sieci głównej i ponad 30 km przyłączy. Wszystkie gospodarstwa, które chciały się podłączyć, mają dostarczaną wodę o normach wyznaczonych przez Unię Europejską. Zapewniają to nasze stacje uzdatniania, które są wyposażone w nowoczesne urządzenia. Przy tak małym budżecie staramy się, by do każdej wydanej złotówki pozyskać co najmniej drugą z zewnątrz. W ostatnich latach korzystaliśmy ze wszystkich możliwych programów pomocowych, przedakcesyjnych i poakcesyjnych. Ostatnio otrzymaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ego. Poza wodociągowaniem priorytetem dla nas jest budowa szkół, poprawienie stałej bazy. W ciągu ostatnich lat pozyskaliśmy 800 tys. zł z kontraktu województwa na dokończenie budowy budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Mominie. Poza tym co roku pozyskujemy z Ministerstwa Edukacji Narodowej środki na doposażenia, średnio tys. zł. Budujemy salę gimnastyczną przy szkole podstawowej i gimnazjum w Waśniowie. To obiekt pełnowymiarowy wraz z kompleksem boisk, gdzie młodzież i mieszkańcy będą mogli korzystać ze wszystkich obiektów sportowych. Koszt projektu to 6,5 mln zł, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ego 4 mln zł. Realizujemy dalszą część projektu wodociągowo-kanalizacyjnego w Waśniowie, w kolejnych latach w części Pękosławic, Piotrowa i Strupic. Pozwoli to w pełni wykorzystać nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Pękosławicach, której przepustowość wynosi na dobę 200 metrów sześciennych. Oczyszczanie odbywa się w zamkniętych reaktorach. Kolejnym celem są drogi i korzystamy ze wszystkich możliwych funduszy pomocowych. Staramy się o przebudowę ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli tzw. powodziowych. W ostatnich latach otrzymaliśmy ponad 2,9 mln zł. Ostatnio wybudowaliśmy ponad 20 km dróg, najwięcej w 2005 r. Dzięki pomocy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej powstało wiele dróg dojazdowych do zbiornika Wióry. - Proszę powiedzieć, jak to się stało, że zaczął Pan pracować w samorządzie? - Z samorządem jestem związany od dawna, od 23 roku życia i od tej pory mam do czynienia z różnymi organizacjami samorządowymi. Najpierw pracowałem w Urzędzie Gminy, potem w radach nadzorczych różnego rodzaju organizacji spółdzielczych, które kiedyś funkcjonowały, w latach 80. przez dwie kadencje byłem radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej. W dalszym ciągu interesuję się losami i warunkami bytowania mieszkańców wsi. Tym bardziej, że po transformacji nasza znalazła się w dość trudnej sytuacji. Wiele gospodarstw rolnych o średniej nie przekraczającej 10 ha, nie mogła dla siebie znaleźć kierunku produkcji, który umożliwiałby dochód. Obecnie w gminie jestem specjalistą do spraw technicznych, zajmuję się koordynowaniem inwestycji. Ostatnio dużo czasu zajmuje mi przygotowywanie dokumentacji, Członek Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi ej, Stanisław Nowacki: Postępujemy według zasady, że każda gmina ma szanse otrzymać podobną pisanie projektów, ich realizacja, monitoring, sprawozdawczość, rozliczanie. - Proszę powiedzieć kilka słów o swoich zainteresowaniach? Czym zajmuje się Pan w czasie wolnym? Jakie są Pańskie pasje? - Z wykształcenia jestem rolnikiem i dlatego moje zainteresowania dotyczą rolnictwa, szczególnie mechanizacji. Dodatkowe zainteresowania to fotografia. W ostatnim czasie stało się to dość proste, bo mamy do czynienia z coraz lepszym sprzętem. Nie ma potrzeby posiadania teraz domowego laboratorium. Interesowałem się fotografią kolorową od samego początku. Po latach okazało się, że wiele używanych przez nas środków okazało się szkodliwymi. Do tej pory posiadam pełne laboratorium fotograficzne, gdzie dokonywałem obróbki materiału od początku aż do powstania zdjęcia. Teraz jeden z moich synów przejął to po mnie. - Dziękuję za rozmowę. Wydawca i Redakcja: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi ej, ul. Słupska 3, Łagów tel./fax (041) ; Redaktor naczelny: Piotr Sadłocha Skład i łamanie: Wydawnictwo MEDIASTAR Piotr Maj, tel kwotę pieniędzy.

2 2 Michał Braun, wolontariusz świata szej lidze. Kiedyś wszyscy śmiali się z niego, że nic nie robi poza koszykówką. Największym marzeniem Michała był wolontariat europejski. Dziewięć miesięcy spędził w Boliwii. To wielkie wyzwanie, największy projekt, który do tej pory realizowałem nie ukrywa. Teraz wiem doskonale, że warto być liderem i warto się wyróżniać. Dzięki temu, że w liceum brałem udział w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej, mogłem wybrać najlepszą uczelnię w Polsce. Zacząłem studiować europeistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Teraz jest na piątym roku studiów. Michał Braun z Kielc ma 25 lat, ale nie brakuje mu już doświadczeń. Ma nadzieję, że w tym roku z okazji Dnia Europy 9 maja znowu będą Przygotowuje pracę magisterską na temat zaangażowania młodych ludzi w życie Uczestniczył w wielu programach prowadzone działania promocyjne. społeczne. Interesuje go wolontariat unijnych, przebywał w różnych krajach świata. Niedawno promował, a obecnie prowadzi zajęcia z Młodzieżowej Akademii Leader a. Na zaproszenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi ej prowadził spotkania z uczniami Dlatego tak chętnie zaangażował się w Unię Europejską, Akademię Lidera. Dzięki temu można pokazywać ludziom, że warto działać. Umożliwiają to bardzo różne programy. Często ludzie pytają go, czy realizował jakieś projekty, jak to się robi na ziemi świętokrzyskiej. Obecnie jest na wymianie studenckiej w kieleckim uniwersytecie. To możliwość, by móc wrócić do rodzinnego miasta i pomieszkać na ziemi świętokrzyskiej. Zastanawia się, dlaczego nasz region ma tak niski stopień wykorzystania kilku gimnazjów leżących w naszych i skąd się o nich dowiedział. Odpowiada programów europejskich. Twierdzi, gminach. Interesuje go praca z młodzieżą wtedy, że potrzebne są wspólne spotkania, rozmowy. To dzięki nim można się że główną przeszkodą jest brak informacji. Oczywiście, wszystko jest w Internecie, Bez trudu Michał Braun nawiązuje o wszystkim dowiedzieć. Każda zdobyta każdy może to znaleźć. Często kontakt z gimnazjalistami. Okazało się, że nie pierwszy raz prowadzi takie spotkania. Praca z młodzieżą interesuje mnie od dawna, informacja jest inspirująca i pozwala działać. Marzenia można realizować Bardzo dobrze wspomina pierwszy jednak ludzie nie są świadomi, czego mogą szukać. Przed kilku laty byłem w sytuacji gimnazjalistów z Łagowa opowiada Michał Braun. Uczestniczy- bo daje ogromną satysfakcję - kontakt z programem Młodzież łem w podobnym spotkaniu i wydawało mówi. - Zacząłem już kilka lat w działaniu. Chociaż nie było to wielkie mi się, że nie otrzymam żadnego grantu temu, jeszcze w podstawówce wydarzenie w porównaniu z tym, z Unii Europejskiej. Jednak uwierzyłem i liceum. To wszystko zainspirowało mnie do działania. Podczas spotkań Michał Braun wspomina o dwóch programach, Młodzież w działaniu i Comenius, które co potem robił, jednak wyjazd na Łotwę dzięki wymianie międzynarodowej okazał się dla niego czymś niesamowitym. Wtedy zrozumiał, że marzenia można realizować. i teraz wiem, że warto zaczynać jak najwcześniej. Chce wspomagać swój region Przykład Michała Brauna jest dość znamienity. Imponujące są jego doświadczenia powinny być najbliższe młodemu Michał Braun podkreśla, że warto z całego świata. Niektórzy pokoleniu. Szkoda jednak, że wiedza o nich jest dość słaba. Kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej czasami postawić na jedną kartę i naprawdę wybrać kierunek, który nas najbardziej interesuje. Jego kolega mogą się dziwić, że teraz chce pracować w regionie świętokrzyskim, który nie ma dobrych notowań w różnych rankingach. w 2004 r., sporo ukazywało się materiałów z klasy nic nie robi poza grą informacyjnych. Ta akcja promo- cyjna nadal powinna się odbywać. w koszykówkę. Postawił na sport, jest zawodowcem i występuje w pierw- Motto wielu organizacji pozarządowych brzmi: Myśl globalnie, działaj Kim jest Michał Braun? Urodził się w Kielcach, chodził do Szkoły Podstawowej nr 12, potem do SP nr 9, I LO im Stefana Żeromskiego. Na studiach wspólnie z przyjaciółką Anetą Popiel opublikował książeczkę,,moja szkoła w Edukacji Europejskiej, która w kategorii edukacja europejska otrzymała pierwszą nagrodą na targach,,edukacja XXI. Od początku studiów uczestniczył w spotkaniach Polskiej Fundacji im. Roberta Schumanna, Fundacji,,Partners Polsce. Na trzecim roku wyjechał na trzytygodniową praktykę do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Z pomocą wielu znajomych założył Stowarzyszenie,,Societas Matura- Społeczeństwa Dojrzałe. To wtedy zaczęła się jego przygoda z programem,,młodzież, a potem,,młodzież w działaniu. Na trzecim roku studiów udało mu się zrealizować pierwszy własny projekt. Na tydzień do Świętej Katarzyny przyjechało wtedy 25 studentów z Turcji, Węgier, Włoch i Polski, by porozmawiać o przyszłości Europy. W 2008 r. wyjechał na stypendium LLP Erazmus do Pragi. Drugi semestr czwartego roku spędził w Duńskiej Szkole Ludowej w Hadsten. W 1999 r. przebywał 9 miesięcy w Boliwii, gdzie prowadził zajęcia z ludźmi w różnym wieku. lokalnie wyjaśnia. Te słowa uznaję za myśl przewodnią tego, co teraz robię. Oczywiście warto pomagać ludziom w bardzo biednej wiosce w Indiach, Boliwii, ale można też robić to na swojej ziemi. Tu ludzie też potrzebują wsparcia, doradztwa, zachęcenia. Wprawdzie czasami wolontariat w Indiach brzmi lepiej w CV, ale wolontariat w Łagowie czy świętokrzyskim jest też bardzo potrzebny. To jest to, na co teraz się nastawiam. Chcę wspomagać mój region. Michał Braun zapowiada, że za dwa miesiące organizuje szkolenie liderów w ramach programu Młodzież w działaniu. Przyjadą do Kielc młodzi ludzie z Węgier, Turcji, Włoch i Anglii. Już teraz zaprasza na nie wszystkie osoby zainteresowane. Publikację KWARTALNIK ŚWIĘTOKRZYSKI sfinansowano ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi ej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

3 3 Sołtysem doświadczony samorządowiec Piotr Kot jest już trzecią kadencję sołtysem wsi Nieskurzów Stary w gminie Baćkowice. Wcześniej przez osiem lat był radnym Rady Gminy, równocześnie zastępcą wójta. Nie brakuje mu doświadczenia samorządowego. Pracował w Spółdzielni Kółek Rolniczych, potem w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, był najpierw brygadzistą, kierownikiem zakładu, potem w drugiej firmie - kierownikiem transportu, awansował na wiceprezesa do spraw obrotu rolnego i następnie naczelnego prezesa. Gdy spółdzielnie znalazły się w niełasce, zajął się pracą samorządową. Pomaga ludziom w najróżniejszych sprawach Sołtysem został wybrany zdecydowaną większością mieszkańców. Staram się pomagać ludziom w najróżniejszych sprawach mówi. Najczęściej zgłaszają się do mnie w sporach dotyczących granic między sąsiadami. Wyjaśniam, że podstawową jednostką do rozstrzygania takich konfliktów jest Urząd Gminy. Najlepiej polubownie zakończyć spór. Dopiero jeśli się nie da, sprawą zajmuje się policja, prokuratura, sąd. Wiele osób przychodzi do sołtysa, by pomógł im w umorzeniu podatku, napisaniu podania do wójta, uzasadnieniu wniosku. Ludzie pytają też o zwrot akcyzy do paliwa. Najróżniejsze informacje są potrzebne rolnikom. Najważniejsze sołtys zamieszcza na tablicy, którą ustawił koło swego domu. Wywiesza tam wszelkie pisma, plakaty, zarządzenia, by każdy mógł się zapoznać. Organizuje także wszelkiego typu zebrania, najczęściej w imieniu Urzędu Gminy, nadleśnictwa. Rezerwuje w szkole lokal, zawiadamia mieszkańców o terminie. Stara się, by jak najwięcej ludzi uczestniczyło w takim spotkaniu. Wkłada wiele energii w prace organizacyjne, ale ludzie nie zawsze przychodzą na zebrania. Twierdzą, że to i tak nic nie da. W oczekiwaniu na zalew Nieskurzów Stary ma 150 numerów, liczy około 600 mieszkańców. To duża miejscowość, jedna z większych w gminie. - Gdy obejmowałem stanowisko sołtysa, najpilniejszym zadaniem było doprowadzenie wodociągów do wsi pamięta Piotr Kot. - To mi się udało wykonać w 100 procentach. Drugą inwestycją było doprowadzenie linii telefonicznej. Część kosztów pokrywali wtedy mieszkańcy, bo tak proponowała Telekomunikacja Polska SA. Kto chciał telefon, otrzymał. Były też problemy ze szkołą, dzieci ubywało i należało podjąć szybką decyzję. Samorządowcy zdecydowali, by przenieść uczniów. Budynek szkoły jednak nie niszczeje, teraz znajduje się w nim Dom Opieki. Teraz w Nieskurzowie Starym planowana jest kanalizacja. To pierwsza wioska, w której będzie prowadzona taka inwestycja. Mieszkańcy zgadzają się, by płacić za przyłącza. Obecnie miejscowość przygotowuje się do budowy zalewu. Wójt podpisał już preumowę na tę olbrzymią inwestycję, na którą początkowo nie wszyscy się zgadzali. Padały zarzuty, że będzie dużo śmieci i ludzie będą odprowadzać do zalewu ścieki, wrzucać padnięte zwierzęta. Musiałem przekonywać, że wszystko będzie pod pieczą gminy wyjaśnia sołtys. A inwestycja będzie sprzyjać rozwojowi miejscowości. Teraz ludzie niecierpliwią się i nie mogą się doczekać, kiedy ruszy budowa zalewu. Wielu mieszkańców widzi w inwestycji swoją przyszłość. Sołtys musi tłumaczyć, dlaczego występuje teraz opóźnienie. Ceni w życiu lojalność Bardzo dobrze Piotrowi Kotowi układa się współpraca z wójtem Marianem Partyką, przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Masternakiem. Miejsce sołtysa w samorządzie pod względem organizacyjnym jest dobrze u nas dograne nie ukrywa. - Mamy zawsze kontakt z gminą. Uczestniczymy w sesjach i wiemy, jakie inwestycje są realizowane i jakie uchwały podejmowane. Mamy wiedzę, jak ustalane są podatki i potem o wszystkim mówimy naszym mieszkańcom. - Cenię w życiu lojalność podkreśla. Najbardziej cieszę się, gdy uda mi się komuś pomóc. Ubolewam tylko, że nasze przepisy są niestabilne i czasami tak mało spójne. Nawet człowiek nie przyzwyczai się do nich, a już wchodzą nowe. Coraz wyższa nadwyżka operacyjna w Łagowie Łagów zajął 135 miejsce wśród 1566 gmin wiejskich w Polsce pod względem nadwyżki operacyjnej w budżecie. Jest to odzwierciedlenie bardzo dobrej sytuacji finansowej gminy. Tegoroczna kwota 538,84 zł na mieszkańca gminy oznacza, że gmina dysponuje środkami, które może przeznaczyć na wiele zadań, między innymi na wcześniejszą spłatę zadłużenia albo na oczekiwane przez wszystkich inwestycje. - Nadwyżka operacyjna jest najważniejszym wskaźnikiem obrazującym sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego wyjaśnia wójt Stefan Bąk. - Dość precyzyjnie określa, ile pieniędzy zostanie w kasie po pokryciu najbardziej podstawowych potrzeb bieżących. Nadwyżka operacyjna to różnica między bieżącymi dochodami i wydatkami. Do nadwyżki operacyjnej nie zalicza się środków pochodzących, na przykład, z jednorazowej sprzedaży gruntu komunalnego, a jedynie regularne wpływy do budżetu, na które samorząd może liczyć także w przyszłości. Nadwyżka operacyjna oznacza więc możliwość wygospodarowania środków finansowych na rozwój gminy. Pozycje samorządów w rankingu nadwyżki operacyjnej należą do najbardziej niestabilnych. W każdym badanym okresie zmieniają się i różnią dość znacznie. Tymczasem Łagów z roku na rok zajmuje coraz wyższe miejsce w rankingu uzyskując coraz wyższą nadwyżkę operacyjną. Uzyskanie nadwyżki operacyjnej to efekt nie tylko rozważnego podejmowania decyzji wójta o wydatkach bieżących. To również dokładanie starań, by strona dochodów, zwłaszcza ta, za którą odpowiada gmina, była wykonana. To również sięganie po środki unijne na projekty miękkie oraz dofinansowanie dużych inwestycji.

4 4 Forum organizacji pozarządowych w Łagowie Przedstawiciele kilku organizacji pozarządowych spotkali się 2 marca w Łagowie, by porozmawiać o nowych przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dyskusję zorganizowała Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi ej. Maciej Koryciński z Centrum Wolontariatu referował zmiany, które następują w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. - Są dość spore i warto im się przyjrzeć powiedział. Dotyczą nowej definicji organizacji pożytku publicznego, sfer działalności pożytku publicznego, kwestii współpracy organizacji pozarządowej z samorządem, nowych rodzajów powierzenia zadań przez samorząd organizacji pozarządowej, zmian dotyczących uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, jak też uzyskiwania przychodów tzw. 1 proc., kwestii związanych z rozliczeniami, dokumentowaniem i przeznaczaniem już nie na dowolny cel tych pieniędzy, tylko bezpośrednio na to, co mieści się w rozumieniu sfery działalności pożytku publicznego. To dość istotne zmiany w przepisach, które wchodzą w życie już za dwa tygodnie. Prezydent RP podpisał już ustawę, do której mają być jeszcze wydane rozporządzenia i przepisy szczegółowe. Maciej Koryciński podkreślił, że to pierwsze spotkanie w regionie świętokrzyskim. Chcieliśmy wyróżnić Łagów, gdzie jest dość spora grupa ludzi aktywnych i są w miarę prężnie działające organizacje pozarządowe nie ukrywał. Ten rok będzie dość burzliwy, intensywny. Sektor pozarządowy będzie się zaznajamiał z przepisami, dojdzie do wielu takich spotkań. Pomysł zorganizowania spotkania chwaliła Danuta Dziarmaga ze Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Sołectw Melonek, Ruda, Gęsice, Duraczów, Zbelutka Nowa. Będziemy lepiej przygotowywać projekty unijne powiedziała. Poznajemy zmiany, które są wprowadzane do przepisów. Mamy możliwość wymiany poglądów z innymi stowarzyszeniami. Justyna Goliat ze Stowarzyszenia Klub, Debata Decyzja, Działanie z dumą opowiadała o wcześniejszych doświadczeniach z sięgania po środki unijne z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jesteśmy Danuta Dziarmaga, o. Łukasz Korczak i Justyna Goliat po realizacji dwóch projektów: Łagowska szkoła liderów i Jeśli nie Oksford, to co wyjaśniła. Teraz realizujemy projekt unijny, którego celem jest wspieranie organizacji pozarządowych z gminy Łagów i Wąchock. Nosi dość oryginalny tytuł Aktywny sołtys i zbój Madej. Zdaniem ojca Łukasza Korczaka z klasztoru na Świętym Krzyżu takie spotkania są potrzebne, by być na bieżąco z przepisami. To świetna okazja, by się bliżej poznać i współpracować ze sobą. Jesteśmy jedną z większych grup, która na dużą skalę korzysta ze środków unijnych powiedział. Do LGD w Łagowie złożyliśmy wniosek na małe projekty, który dostał wyróżnienie i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Współpracujemy z okolicznymi gminami, Bielinami, Nową Słupią, Łagowem, które otaczają naszą świętą górę. W szkoleniu, oprócz już wymienionych, uczestniczyli przedstawiciele kilku organizacji pozarządowych: GKS Arka Pawłów, Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szkoły w Paprocicach, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły w Rudkach, Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łagów, a także pracownicy Urzędu Gminy w Łagowie, Nowej Słupi, którzy odpowiadają za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Lokalna Grupa Działania na targach w Kielcach Już po raz drugi Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi ej z powodzeniem prezentowała się podczas Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotavel, które odbywały się w Kielcach od 9 do 11 kwietnia br. Najczęściej nasi goście pytali o zbója Madeja, o którym krąży już wiele opowieści opowiada Ewa Skuza ze SRWŚ. Musiałam dokładnie tłumaczyć rodowód naszego ludowego bohatera. Ewa Skuza opowiadała o Jaskini Zbójeckiej w Łagowie, jej zagospodarowaniu przez miejscowych pasjonatów. Nie wszyscy jeszcze wiedzieli, że to miejsce w regionie znajdzie się na wyznaczanej trasie turystycznej. Już teraz odbywają się tu spotkania, prezentacje ludowe, pokazy. Mariusz Trepka z Urzędu Gminy w Nowej Słupi zapraszał do odwiedzin swojej małej ojczyzny. Przypominał przede wszystkim o przygotowywanej rekonstrukcji pielgrzymki króla Władysława Jagiełły z Nowej Słupi na Święty Krzyż, która odbędzie się pierwszego dnia Tygodnia Jagiellońskiego, podczas Jarmarku ego 16 maja. Prezentował projekt dużej inwestycji, Centrum Kulturowo-Archeologicznego zaprojektowanego przez Fundację Rozwoju Wsi ej, gdzie prawdopodobnie już od przyszłego roku w nowej scenerii odbędą Dymarki e. Stoisko promocyjne Nowej Słupi zostało przygotowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Rudkach kierowanych przez dyrektor Agnieszką Popczyk- Borowiecką. Bogato prezentowała się zwłaszcza wystawa prac kieleckich artystów plastyków, które zostały wykonane podczas ubiegłorocznego pleneru. Prace przedstawiały miejsca najbardziej charakterystyczne dla regionu. Ciekawym uzupełnieniem stoiska była prezentacja wyrobów w części targów zwanej jarmarkiem. Radna Rady Gminy w Nowej Słupi, sołtys Dębniaka Urszula Kozłowska wystawiła w koszyczkach susz owocowy: śliwki, jabłka, gruszki. Przygotowała także pierożki z suszoną śliwką, grzybki, kompot z suszu. Zdzisław Włosiński z Zamkowej Woli prezentował swoje rzeźby. Uwagę zwracały także jaja od kur zielononóżek kuropatwianych Stoiska Stowarzyszenia na targach Agrotravel z gospodarstwa agroturystycznego z Trzcianki Wiesława i Dariusza Wójcików. Spory był także przygotowany przez nich zestaw ziół, wśród nich między innymi bratek, bagietek, kwiat bzu czarnego, melisa, lubczyk, a także mąka żytnia razowa i mąka pszenna razowa ekologiczna. Dużym powodzeniem cieszyło się również stoisko z produktami wędliniarskimi przygotowane przez gospodarstwo agroturystyczne Wiśniowe Wzgórze Agnieszki Zięby z Dębna.

5 5 AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI 16 stycznia 2010 r. Stowarzyszenie współfinansowało spotkanie noworoczne członków Towarzystwa Przyjaciół Waśniowa. 17 stycznia 2010 r. Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Sołectw Melonek, Ruda, Gęsice, Duraczów, Zbelutka Nowa zorganizowało w szkole podstawowej w Rudzie zabawę karnawałową, połączoną z obchodami dnia babci i dziadka. Zabawa współfinansowana była przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi ej. 28 stycznia 2010 r. W przedszkolu w Janowicach odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi ej. Dla dzieci zorganizowano liczne konkursy min. na najśmieszniejszy taniec. 29 stycznia 2010 r. W Szkole Podstawowej w Rudkach odbyło się podsumowanie akcji Ferie na sportowe. Stowarzyszenie ufundowało nagrody dla uczniów biorących udział w trakcie ferii w zawodach sportowych. 30 stycznia 2010 r. Zakończył się pierwszy ogłoszony przez Stowarzyszenie nabór wniosków o przyznanie pomocy ze środków 4 Osi Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dla działania: Odnowa i rozwój wsi, Małe Projekty. Z małych projektów wpłynęło 6 wniosków o całkowitej wartości ,23 zł., wnioskowana kwota pomocy ,00 zł. Natomiast w ramach działania Odnowa i rozwój wsi wpłynęły 4 wnioski, a całkowita wartość złożonych projektów wyniosła ,31 zł., zaś wnioskowana kwota pomocy , 90 zł. Obecnie wnioski są rozpatrywane przez e Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Rada Programowa w trakcie oceny wnioskow 12 lutego 2010 r. W Gimnazjum Publicznym w Łagowie zostało zorganizowane pierwsze spotkanie promujące Młodzieżową Akademię Leader a, które poprowadził Michał Braun. MAL, to cykliczne spotkania dla młodzieży poświęcone takim zagadnieniom jak: planowanie działań, współpraca i praca w grupie, rola lidera w grupie, przygotowanie biznesplanu i pozyskiwanie środków na własną działalność, zarządzanie czasem. 2 marca 2010 r. Zorganizowano I Forum organizacji pozarządowych działających na obszarze naszej lokalnej grupy działania. Forum poświecone było nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, a poprowadził je Maciej Koryciński z Centrum Wolontariatu w Kielcach. 4 marca 2010 r. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się posiedzenie Grupy Tematycznej ds. podejścia Leader powołanej przy Grupie Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W posiedzeniu brał udział Piotr Sadłocha Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi ej. Program posiedzenia obejmował m.in. omówienie: informacji z kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, zagrożeń we wdrażaniu LSR w kontekście procedury oceny wniosków oraz zmian rozporządzenia dot. Wdrażania lokalnych strategii rozwoju, projektu nowelizacji rozporządzenia dot. Wdrażania lokalnych strategii rozwoju, projektu nowelizacji rozporządzenia dot. Funkcjonowania lokalnej grupy działania nabywania umiejętności i aktywizacji. 5 marca 2010 r. Michał Braun poprowadził kolejne spotkania promujące MAL, tym razem w gimnazjach w Baćkowicach i Waśniowie. 11 marca 2010 r. Michał Braun poprowadził w gimnazjach w Rudkach i Pawłowie kolejne spotkania promujące MAL. 12 marca 2010 r. W Opatowie Jarosław Kuba - Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg, Władysław Duda Dyrektor LGD Ziemi Opatowskiej oraz Piotr Sadłocha - Dyrektor Stowarzyszenia Rozwoju Wsi ej, reprezentujący lokalne grupy działania z Województwa ego, spotkali się z Tomaszem Kołodziejem - Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podczas spotkania przedstawili trudności lokalnych grup działania, które w znaczny sposób ograniczają i zniechęcają do działalności marca 2010 r. e Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro PROW przeprowadziło w Stowarzyszeniu kontrolę. Raport pokontrolny dostępny jest na stronie Internetowej 20 marca 2010 r. W gimnazjum w Łagowie Michal Braun przeprowadził pierwsze zajęcia z Młodzieżowej Akademii Leader a. W tym samym dniu Maciej Koryciński poprowadził takie same zajęcia dla młodzieży z Waśniowa. 25 marca 2010 r. Odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, na którym podjęto m.in. uchwały w sprawie zwołania Walnego Zebrania i zatwierdzenia sprawozdania za 2010 r. 30 marca 2010 r. W Szkole Podstawowej w Pawłowie zorganizowany został Piknik Wielkanocny, który współfinansowało Stowarzyszenie marca 2010 r. Stowarzyszenie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowej Słupii z siedzibą w Rudkach zorganizowało na II Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej AGROTRAVEL stoisko promujące obszar naszej lokalnej grupy działania. 13 kwietnia 2010 r. Dyrektor biura - Piotr Sadłocha - uczestniczył w sesji Rady Gminy Pawłów. W swym wystąpieniu przedstawił sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w 2009 r., jak również plany na 2010 r. 16 kwietnia 2010 r. Rozpoczął się nabór fiszek projektowych dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

6 6 Gmina Łagów w projekcie E-świętokrzyskie Wójt Łagowa Stefan Bąk odebrał od marszałka województwa świętokrzyskiego umowę na dwa zadania dotyczące e-świętokrzyskie, które mają być wykonane do 2012 roku. Umowa dotyczy zadań: e-świętokrzyskie - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego oraz e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej jednostek samorząd terytorialnego. Wartość ogólna pierwszego zadania, do którego przystąpiło 115 samorządów z naszego województwa, wynosi 26,8 mln zł, z czego koszty kwalifikowane gminy Łagów 19,9 tys. zł. Drugi projekt, w którym bierze udział 105 samorządów, będzie kosztował Wójt Gminy Łagów Stefan Bąk odbierający umowę z rak Marszałka Województwa ego Adama Jarubasa ponad 38 mln zł, przy czym wkład własny gminy Łagów 34,1 tys. zł. Obydwa mają być zrealizowane do 2012 r. - Naszym celem jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w jednostkach samorządu terytorialnego, a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie samorządem wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów wyjaśnia wójt Stefan Bąk to wszystko umożliwi zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego województwa. Projekt e-świętokrzyskie, rozbudowa infrastruktury informatycznej jednostek samorządu terytorialnego realizowany będzie od kwietnia 2010 r. do grudnia 2012 roku. Oba zadania zostaną uzupełnione przyjętym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego studium wykonalności dla sieci światłowodowej w województwie świętokrzyskim. Dzięki temu powstanie ponad 1400 km sieci światłowodowej i ok. 150 węzłów. To wszystko zdecydowanie wpłynie na rozwój każdej dziedziny życia społecznego. Rozbudzają aktywność lokalnych środowisk Spore zainteresowanie wywołało podsumowanie w Gminie drugiego etapu Programu Integracji Społecznej. Do sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowej Słupi przybyło wiele zespołów tanecznych, muzycznych, teatralnych. W drugim etapie programu brały udział wszystkie szkoły podstawowe podległe pod gminę, dwa gimnazja, przedszkole, Gminny Ośrodek Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi, Ochotnicza Straż Pożarna Mirocice, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły w Rudkach, Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Paprocice, parafia p.w. Św. Wawrzyńca w Nowej Słupi oraz Koło Łowieckie i Koło Wędkarskie w Rudkach. Łączny budżet wszystkich projektów wyniósł ,00 zł. - Zaraz na początku spotkania powitałam wszystkich gości i podziękowałam Panu wójtowi Wiesławowi Gałce za umożliwienie w gminie Nowa Słupia realizacji Programu Integracji Społecznej mówi koordynator programu w gminie, Marta Pawlińska-Woźniak. Następnie rozpoczęto część artystyczną podsumowania, która składała się z przedstawienia przez poszczególnych Usługodawców prezentacji multimedialnych lub występów artystycznych dotyczących realizowanych usług. Po zakończeniu części artystycznej poprosiliśmy zaproszonych gości na skromny poczęstunek. A oto kilka ciekawych projektów: - GOK prowadził zespół taneczny, który powstał już podczas pierwszego etapu programu. Zorganizował kawiarenkę internetową, kupił komputery dla osób starszych, prowadził warsztaty regionalne, w czasie wakacji - zajęcia plenerowe z malarstwa, fotografii. - Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi w październiku ubiegłego roku zorganizowało ciekawe sympozjum Galeria osobowości Ziemi Świętego Krzyża. Jego rezultatem jest wydana książka, która została wręczona kilku osobom z pośród zaproszonych gości. - Dość bogaty program realizowało Publiczne Gimnazjum nr 2 w Rudkach. W ramach jednego z dwóch projektów odbywały się imprezy środowiskowe: Znam, pamiętam, jestem dumny, spotkania wrześniowe, dzień niepodległości, jasełka, a także zajęcia koła teatralnego i zajęcia z języka niemieckiego. Drugi projekt składał się m.in. z dwóch wycieczek, dla klas pierwszych - szlakiem Żeromskiego, dla klas trzecich - do Krakowa a także z innych zajęć integracyjnych. - Z kolei w Mirocicach osoby starsze mogły skorzystać z bezpłatnych usług psychologa oraz zrealizowano m.in. dwie imprezy środowiskowe, pt.: Mój dziadek strażak, podczas której przekazano sztandar jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej oraz spotkanie z Mikołajem, z przekazaniem około 100 paczek mikołajkowych dla dzieci. - W Mirocicach cała społeczność brała udział w programie, około 200 osób, w Gimnazjum około 300 osób z rodzicami podkreśla nauczycielka Publicznego Gimnazjum nr 2 w Rudkach i jednocześnie członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Mirocicach Marzena Kozłowska, która aktywnie pracowała przy wszystkich projektach. - W Szkole Podstawowej w Starej Słupi odbywały się zajęcia świetlicowe. Uczniów podzielono na kilka grup, by mogli rozwijać swoje zainteresowania artystyczne. Był prowadzony zespół Junior, koło teatralne, zajęcia wyrównawcze dla dzieci, koło plastyczne. Dzieci pojechały do zoo w Warszawie. W sumie w programie uczestniczyło 65 uczniów. Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Guz chwali bogaty Program Integracji Społecznej w Gminie i cieszy się, że uczestniczy w nim tak wiele osób. - Dochodzi do wspaniałej integracji mieszkańców mówi. - To najbardziej trafione programy społeczne. Mogą wykazać się dzieci, ale także ludzie dorośli. Każdy, kto ma ochotę pokazać swoje zdolności, umiejętności. Podobają mi się programy realizowane dla młodzieży. Szczególną uwagę zwróciłam na program Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi. To był pomysł historyczny podkreślający zasługi Gminy w naszej historii. Duża to zasługa redaktorów z Warszawy. W podsumowaniu drugiego etapu Programu Integracji Społecznej, oprócz Przewodniczącej Rady Gminy, uczestniczyli: Wójt Gminy Pan Wiesław Gałka, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Gąsior i Rafał Piasecki, radni - Jan Marzec, Marian Borowiecki, dyrektorzy szkół, nauczyciele, sołtysi także Koordynator Regionalny Programu, Małgorzata Rudnicka.

7 Z diabłami żyje za pan brat Kwartalnik 7 Jerzy Skrętek, emerytowany lekarz z Nowej Słupi, posiada ponad 500 rzeźb diabłów. To największe w Europie zbiory. Właściciel potrafi o nich ciekawie i dowcipnie opowiadać. Wszystkie wykonane w jodle Zaczęło się od wizyty koleżanki żony Jerzego Skrętka, która przyjechała z Połańca na Dymarki. I właśnie jej mąż, rzeźbiarz, zostawił pierwszego diabła, od którego zaczęła się kolekcja. Na pierwszych Dymarkach pan Skrętek kupił około rzeźb, to samo robił na kolejnych. Rzeźb diabełków przybywało więc z roku na rok. Gdy o pasji pana Skrętka dowiedzieli się miejscowi rzeźbiarze, sami zaczęli mu przynosić diabełki. Rzeźby są dokładnie podpisane, dzięki temu wiadomo, skąd pochodzą. W zbiorach znajdują się diabełki z Włostowa, Chańczy, Ostrowca ego, Sulisławic, Kurozwęk, Wólki Milanowskiej, Starej Słupi, Bartoszowin, Jeleniowa. Wszystkie wykonane w jodle, najlepszym materiale na rzeźby. To są postacie dwóch braci Piwników, legendarnego partyzanta Gór ch Jana Piwnika i jego brata, pseudonim Topola opowiada o kolejnych rzeźbach Jerzy Skrętek.- Tu natomiast są tak zwani młynarze, którzy sprzedają Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi W 1978 r. grupa regionalistów powołała Koło Przyjaciół Nowej Słupi, które od 2004 roku przekształciło się w Towarzystwo Przyjaciół Nowej Słupi. To jedno z pierwszych zarejestrowanych stowarzyszeń w środowisku wiejskim. Towarzystwo ratuje od zapomnienia wszelkie przejawy życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego. Utrwala dla potomnych pamięć o ludziach, którzy wyróżnili się w pracy dla miejscowości, regionu, kraju. Prowadzimy działalność wystawienniczą, wydawniczą, współpracujemy z młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz uczelni wyższych podkreśla sekretarz towarzystwa Lucyna Spelak. - Staramy się, by odnawiać zabytki regionu, chronić dobra kultury. Dotychczas wyremontowaliśmy zabytkową, murowaną kapliczkę, odnowiliśmy grobowiec proboszczów słupskich. Pracujemy nad monografią fotograficzną cmentarza, w której zarchiwizujemy zabytkowe pomniki nagrobne. Sporym osiągnięciem są kontakty z ludźmi kultury i nauki, organizowanie odczytów i prelekcji dla młodzieży i mieszkańców. Gośćmi towarzystwa byli między innymi prof. Kazimierz Bielenin, dr Urszula Oettingen, muzealnik techniki inż. Jerzy Jasiuk, ekspert języka staropolskiego doc. dr Wanda Pomianowska, bibliotekoznawca Eugeniusz Komorowski. Regionaliści nawiązali kontakt z jednym z twórców bioelektroniki, księdzem prof. Włodzimierzem Sedlakiem oraz pisarką urodzoną w Nowej Słupi Jadwigą Korczakowską. duszę diabłu, by dobrze im się mełło mąkę. A tu karciarze bielińscy. W zbiorach nie może oczywiście zabraknąć Twardowskiego, który podpisuje cyrograf Belzebubowi w karczmie Rzym. Jest nawet pornografia diabelska. Zakochana anielica siedzi na diabełku. - Tu już uwiódł ją, tu już razem popijają pokazuje kolekcjoner. - A tu już zaczyna uwodzić aniołka drugi diabeł. Niezwykła szafa ze Świętego Krzyża Jerzy Skrętek przystaje przy każdej rzeźbie, zna wiele legend i ludowych przypowieści. Oto dwa diabły topią młynarza, za to, że je przechytrzył. Młynarz kazał im orać pole i posadzić kartofle. Ziemia była dobrze uprawiona, kartofle urosły bardzo duże. Młynarz powiedział, że bierze dół, a diabłom daje górę. Chciały go za to utopić, ale błagał, że w następnym roku posieją pszenicę i wtedy wezmą to, co na dole. Młynarz wziął górę i miał z tego bułeczki, więc diabły się zezłościły i teraz młynarza za to topią. W zbiorze jest nawet diablica afrykańska, która miała małego męża. Grabiami szukała go w łóżku. Raz złapała go na zdradzie. - Tu go bije i prowadzi do domu pokazuje kolekcjoner. Z jednego kawałka drewna wykonana jest szafa czarownic i diabłów na Świętym Krzyżu. Wyrzeźbił ją pan Kucharski z ulicy Opatowskiej w Nowej Słupi. Dla kolekcjonera rzeźbił też Jan Gwardyś. Ma prace rzeźbiarzy z całego regionu. Na kolejnych półkach stoi diabeł opatowski, sandomierski, ostrowiecki, który rozłożył ręce, bo akurat wtedy SLD wygrało wybory. Przedstawione są nawet Dymarki e sprzed 2 tysięcy lat. - Przedtem diabły miały swoje Dymarki, tu miech, tu dymarka opowiada Jerzy Skrętek. - Według legendy już wtedy wytapiały u nas żelazo. To gotowa wystawa Jerzy Skrętek pokazuje rzeźby trzech diabłów ze Staszowa, jego miejscowości rodzinnej. Dowcipnie opowiada, że to Gawroński, Kosowski, Skrętek. Koledzy z jednej klasy, jednego gimnazjum. Przyszliśmy w jednym rzucie powojennym w 1946 r., maturę zrobiliśmy w 1948 r. Kosowski już nie żyje. Wszystkie zbiory diabłów są dokładnie poukładane, skatalogowane. To gotowa wystawa, którą powinni obejrzeć wszyscy zainteresowani historią regionu, obyczajami. Od początku swego istnienia towarzystwo prowadzi działalność wydawniczą. Pod jego auspicjami Franciszek Leszek Klima opracował serię Szkice krajoznawcze, tu wydawali miejscowi pasjonaci, Antoni Ponikowski, Henryk Trepka, Leonard Zyzman. W ubiegłym roku, na jubileusz 30-lecia, ukazały się e opowieści, legendy, gawędy wspaniale ilustrowane starymi i współczesnymi fotografiami. - Od ubiegłego roku realizujemy projekty ze środków unijnych mówi Lucyna Spelak, która pracuje nad nimi wspólnie ze swymi kolegami, Leonardem Zyzmanem, Markiem Partyką, Zbigniewem Pękalą. Zaczęliśmy od sesji Dziedzictwo kulturowe benedyktynów świętokrzyskich, w tym roku zorganizowaliśmy sympozjum popularnonaukowe Galeria osobowości Ziemi Świętego Krzyża.

8 8 Jako pierwsi w województwie świętokrzyskim Gmina Pawłów jako pierwsza w województwie podpisała umowę na realizację zadania drogowego w ramach tegorocznej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Do uroczystego podpisania umowy na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej relacji Warszówek - Pawłów Szeligi doszło 25 marca br. w m Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Nastąpiło ono podczas spotkania, zorganizowanego przez Bożentynę Pałkę Korubę, Wojewodę ego, mającego na celu omówienie procedur związanych z realizacją projektów w ramach Programu. Gminę Pawłów reprezentowali: Ignacy Gierada Wójt Gminy Pawłów oraz Halina Pocheć Skarbnik Gminy. - Gmina Pawłów jako pierwsza w województwie dopełniła wszelkich formalności związanych z realizacją Programu dlatego już dziś podpisujemy z nią umowę. Miałam nadzieję, iż podpiszemy ich dziś co najmniej 10, ale niestety zdążyła tylko gmina Pawłów mówiła podczas spotkania Wojewoda. - Zakres robót obejmuje prace na odcinku ok. 5 km. Wykonane zostanie poszerzenie jezdni, częściowo położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, wybudowany zostanie chodnik z kostki brukowej na całym odcinku oraz złagodzone zostaną ostre zakręty informuje Ignacy Gierada, Wójt Gminy Pawłów. - Jesteśmy już po przetargu. Pieniądze dla rolników na własną firmę Stowarzyszenie Rozwoju Wsi ej w III kwartale 2010 r. planuje ogłoszenie naboru wniosków do działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Celem działania jest wsparcie rolników, domowników i małżonków rolników w zakładaniu własnych firm. Pomoc dla Droga 751 szansą na rozwój Waśniowa Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 751 z Nowej Słupi do Ostrowca ego. Poważne prace obejmują także gminę Waśniów. Inwestycja polega na wykonaniu nowej nawierzchni wraz z odwodnieniami i chodnikiem dla pieszych. Na terenie gminy Waśniów wszystkie prace będą wykonane na długości 11,4 km. Zwiększy to jednego beneficjenta może wynieść nawet 100 tyś. zł i udzielana jest na zasadzie zwrotu 50% kosztów poniesionych kosztów inwestycji. Dofinansowanie na otworzenie własnej firmy mogą otrzymać osoby fizyczne: - ubezpieczone w KRUS co najmniej przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bezpieczeństwo na drodze. Powstaną pasy zwalniające na wzniesieniu Dobruchna, co doprowadzi do większej przepustowości i płynności ruchu drogowego. W sezonie zimowym droga będzie łatwiejsza do utrzymania, ponieważ wyeliminuje blokowanie drogi przez jeden pojazd. Wykonanie utwardzonych poboczy umożliwi swobodny przejazd pojazdów rolniczych. o pomoc; - będące właścicielami gospodarstw rolnych, którym przyznano w ubiegłym roku płatności do gruntów rolnych. Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania mogą składać do dnia 31 maja 2010 r. fiszki projektowe planowanych przedsięwzięć. Zebrane fiszki pozwolą Drogę realizować będzie konsorcjum firm CEZET Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych i BUDROMOST STRARACHO- WICE Sp. z o.o., a całkowity koszt inwestycji to ponad 2,4 mln zł, z czego 50 % sfinansowane zostanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. dodaje wójt. W tym roku do realizacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptowało 39 projektów z naszego regionu, w ramach których przebudowanych zostanie ponad 137 km dróg. określić rzeczywiste zapotrzebowanie na dofinansowanie rolników w celu uruchomienia działalności gospodarczej. Ponadto informacje zawarte w nich pozwolą nam przygotować zakres świadczonych usług doradczych, spotkań informacyjnych i szkoleń. Formularz fiszki projektowej można pobrać ze strony internetowej - To wszystko sprawi, że poprawi się dojazd do naszych miejscowości podkreśla Stanisław Nowacki, który w Urzędzie Gminy odpowiada za inwestycje. Jest to podstawowy warunek rozwoju całej społeczności gminy. Po oddaniu drogi wojewódzkiej zwiększy się ruch turystyczny. To doprowadzi do tworzenia bazy noclegowej, punktów gastronomii. Powstanie nowa lub zmodernizowana infrastruktura, między innymi stacje paliw, parkingi dla tirów, zaplecze hotelowe. Zwiększy się dostępność do gminy, co doprowadzi do pojawienia się nowych inwestorów. Konieczny będzie rozwój usług, przede wszystkim dla obsługi gospodarstw rolnych, które stanowią prawie 100 proc. potencjału gminy. Dojdzie także do rozwoju i intensyfikacji produkcji rolnej. Jest ona bowiem w dużej mierze uzależniona od możliwości bezpośrednich dostaw i odbioru. Mieszkańcy gminy będą mieć lepsze warunki dojazdu do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu czy różnych urzędów w Kielcach. Szybciej znajdą się także na swoich stanowiskach pracy w tych miastach. Obecnie stan techniczny drogi sprawia duże kłopoty i naraża na koszty naprawy samochodów. Zyska też środowisko naturalne, bo zmniejszy się ilość spalin emitowanych przez pojazdy, które będą się poruszać z większą płynnością. Dojdzie do zaoszczędzenia paliwa. Cieszymy się z budowy nowej drogi mówi Stanisław Nowacki. - Biorąc bowiem pod uwagę wszystkie wymienione rezultaty i wskaźniki należy bezsprzecznie stwierdzić, że inwestycja przyczyni się do ogólnego rozwoju naszej gminy.

NASZ. Świętokrzyski Informator Samorządowy

NASZ. Świętokrzyski Informator Samorządowy NASZ gazeta bezpłatna Świętokrzyski Informator Samorządowy Nr 3 (62) / 2012 ISSN 1897-4546 Z myślą o pasażerach - rozmowa z Janem Maćkowiakiem, członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego czytaj na

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

"BETTER THAN BEST. Warsztaty pisankarskie. 29 marca 2011 r. odbyła się V Sesja Rady Powiatu w Mońkach. WIOSNA W MOIM MIEŚCIE Konkurs Fotograficzny

BETTER THAN BEST. Warsztaty pisankarskie. 29 marca 2011 r. odbyła się V Sesja Rady Powiatu w Mońkach. WIOSNA W MOIM MIEŚCIE Konkurs Fotograficzny SZKOLENIA I USŁUGI BHP www.behape.net ISSN 1233-622X marzec 2011 nakład: 5000 egz. Lokalne W IADOMOŚCI gazeta bezpłatna Mońki Goniądz Jasionówka Jaświły Knyszyn Krypno Trzcianne www.lokalne.eu RADNI ODDAJĄ

Bardziej szczegółowo

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy Kraina Łęgów Odrzańskich 1(6) 2012 Egzemplarz bezpłatny Rozrywka Nowy Program Grantowy Pozyskaj dotację z Programu Leader Porozumienie z Saksonią podpisane Nabór na szkolenia Jak pozyskać dotację z działania

Bardziej szczegółowo

Chciałbym tu dalej pracować

Chciałbym tu dalej pracować DWUTYGODNIK Nr 2(219) I 29 stycznia 2015 I ISSN 1731-013X www.regionalna.waw.pl GAZETA BEZPŁATNA Jesteśmy na Facebooku 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ! SPRAWDŹ! NEGOCJUJ! SPEŁNIAMY

Bardziej szczegółowo

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str.

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str. Numer 9 (218) wrzesień 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice 600 lat Lipkowa i Bliznego str. 9 i 10 Co dalej z Funduszem

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Model aktywności społecznej tekst Ula Grzęda / Stowarzyszenie CAL towarzyszenie CAL od początku swojej działalności wspiera aktywność społeczną mieszkańców

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI W MSZCZONOWIE ponownie ROZSTRZELANO - PROBOSZCZA, BURMISTRZA I LEKARZA str. 37 Ojciec Pio chce z wami być str. 22 Złota drużyna z Mszczonowa str. 16 MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI październik 2013 / nr 9-10 (214-215)

Bardziej szczegółowo

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9 Nº04/230 ISSN 1427-6038 M I E S I Ę C Z N I K S A M O R Z Ą D O W Y Zagnański Comenius jedyny taki w Polsce str. 6 maj 2015 G M I N Y Z A G N A Ń S K E G Z E M P LA R Z B E Z P ŁAT N Y Święto Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

ORKA. 28 czerwca WODECKI ZBIGNIEW. Święto Kiełbasy Lisieckiej. niedziela. Voyager 19.30 21.00 konkursy, zabawa przy muzyce elektrycznej

ORKA. 28 czerwca WODECKI ZBIGNIEW. Święto Kiełbasy Lisieckiej. niedziela. Voyager 19.30 21.00 konkursy, zabawa przy muzyce elektrycznej Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie ORKA egzemplarz bezpłatny 05 (266)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Gdzie można otrzymać bezpłatnie Wiadomości Boguchwalskie : WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE. Informacje

Spis treści. Gdzie można otrzymać bezpłatnie Wiadomości Boguchwalskie : WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE. Informacje Informacje Gdzie można otrzymać bezpłatnie Wiadomości Boguchwalskie : BOGUCHWAŁA 1. Pawilon Handlowy 2. Sklep nr 4 (GS) 3. Sklep nr 19 (GS, ul. Sportowa 12) 4. Sklep ogrodniczy Agrokop 5. Sklep Chemia-prasa

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie kultura Z Chopinem od podstawówki Przybliżenie młodzieży postaci wielkiego polskiego kompozytora i kształtowanie postaw patriotycznych to główne cele projektu edukacyjnego zorganizowanego dla dzieci ze

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129 Nr 1(218) I 15 stycznia 2015 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ!

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Gminne Wiadomości. To sposób na uciążliwych! Koszarowa w remoncie. Pilnie potrzebna jest krew! Wielka nagroda dla Strzegomia

Strzegom. Gminne Wiadomości. To sposób na uciążliwych! Koszarowa w remoncie. Pilnie potrzebna jest krew! Wielka nagroda dla Strzegomia Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 16, 21.05.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 04.06.2013 r w numerze: STRZEGOM Wielka nagroda dla Strzegomia Wyróżnienie marszałka

Bardziej szczegółowo