TWOJA Gmina. Przewodniczący Rady Gminy Kornowac Mirosław Małek. Wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TWOJA Gmina. Przewodniczący Rady Gminy Kornowac Mirosław Małek. Wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój"

Transkrypt

1 K O B Y L A K O R N O W A C Ł A Ń C E P O G R Z E B I E Ń R Z U C H Ó W TWOJA Gmina A K T UA L N O Ś C I Z G M I N Y KO R N OWA C E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y NR 9/2012 ISSN: W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Składamy życzenia: zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów. Przewodniczący Rady Gminy Kornowac Mirosław Małek Wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój Podatki na 2013 rok C O W N U M E R Z E Oni obchodzili jubileusz wspólnego życia czytaj strona 2 czytaj strona 4-5 Relacja z V Przeglądu Zespołów Artystycznych czytaj strona 7

2 2 NR 9/2012 T W O JA G M I N A Stawki podatków i opłat lokalnych OBOWIĄZUJĄCE W 2013 ROKU W GMINIE KORNOWAC NA XXII SESJI RADY GMINY KORNOWAC 28 LISTOPADA 2012 ROKU ZOSTAŁY UCHWALONE STAWKI PODATKOWE NA ROK OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW ORAZ OPŁATA TARGOWA ZOSTAJĄ NA POZIOMIE ROKU STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH WZROSNĄ O 4%. NATOMIAST STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI WZROSNĄ W 2013 ROKU ŚREDNIO O 5%. SĄ ONE ZNACZNIE NIŻSZE NIŻ STAWKI MAKSYMAL- NE OKREŚLONE W OBWIESZCZENIU MINISTRA FINANSÓW Z 2 SIERPNIA 2012 R. W SPRAWIE GÓRNYCH GRANIC STAWEK KWOTOWYCH PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2013 R. (M.P. Z DNIA 14 SIERPNIA 2012 R.). PODSTAWA Górna stawka na 2012 r. w zł Opłata od posiadania psów wynosi 25 zł rocznie. Stawka uchwalona na 2012 r. w zł Górna stawka na 2013 rok w zł Stawka uchwalona na 2013 rok w zł Budynki mieszkalne 0,70 0,64 0,73 0,68 Budynki związane z działaln. gosp. Budynki zajęte na działaln. materiał siewny Budynki zajęte na działaln. świadczenia zdrowotne 21,94 19,50 22,82 20,25 10,24 10,24 10,65 10,65 4,45 4,00 4,63 4,36 Budynki pozostałe 7,36 6,00 7,66 6,20 Garaże 7,36 6,60 7,66 6,80 Grunty związane z działaln.gosp. 0,84 0,74 0,88 0,78 Grunty pozostałe 0,43 0,33 0,45 0,35 Grunty pod jeziorami 4,33 4,33 4,51 4,51 Budowle 0,02 0,02 0,02 0,02 Suma Dzienna stawka opłaty targowej wynosi: przy sprzedaży z ręki, kosza, ze stolika przenośnego i straganu 5 zł przy sprzedaży z samochodu osobowego i samochodu o ładowności do 2,5 tony 10 zł przy sprzedaży z samochodu o ładowności powyżej 2,5 tony 15 zł. Stawka podatku rolnego obliczana jest wg ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku 75,86 zł/1 dt dla gruntów rolnych do 1 ha 75,86 zł * 5q = 379,30 zł powyżej 1 ha 75,86 zł * 2,5q = 189,65 zł. Stawka podatku leśnego obliczana jest wg średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku 186,42zł * 0,220m = 41,01 zł. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton Powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie Dopuszczalna masa całkowita w tonach Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie Stawka podatku w złotych Powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton 524 zł 748 zł 960 zł 2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub większej niż 12 ton Liczba osi Dopuszczalna masa całkowita Nie mniej niż Mniej niż Pneumatyczne lub równoważne Rodzaj zawieszenia Inne (resorowe) zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton zł równej lub wyższej niż 12 ton Liczba osi 2 3 Dopuszczalna masa całkowita Nie mniej niż Mniej niż Pneumatyczne lub równoważne Rodzaj zawieszenia Inne (resorowe) zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 4. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 374 zł 5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego Liczba osi od autobusów Dopuszczalna masa całkowita Nie mniej niż Liczba miejsc dla pasażerów Mniej niż 30 miejsc Mniej niż Pneumatyczne lub równoważne Rodzaj zawieszenia Inne (resorowe) zł 424 zł zł 536 zł zł 648 zł zł 774 zł zł 972 zł zł zł zł zł zł zł zł zł Stawka podatku w złotych zł 30 lub więcej miejsc zł Szczegółowe informacje o podatkach dostępne są w referacie budżetu i finansów Urzędu Gminy Kornowac piętro I, pok. nr 17, tel w. 117 WYSTAWA W BIBLIOTECE W siedzibie Gminnej Biblioteki w Kobyli można oglądać wystawę zdjęć z przeprowadzonych przez bibliotekę spotkań autorskich. Wystawa jest ostatnim działaniem zakończonego projektu pt. Cykl spotkań autorskich w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kornowacu jako jedna z form promujących czytelnictwo, której celem była poprawa jakości życia mieszkańców poprzez organizację 4 spotkań autorskich. Spotkania były aktywną zachętą do czytania, rozwijania wrażliwości mieszkańców i upowszechniały szeroko pojętą kulturę języka. Mirosława Granieczny TWOJA Gmina WYDAWCA: Urząd Gminy Kornowac ul. Raciborska 48, Kornowac tel w.121 e mail: REDAKTOR NACZELNY: Ewa Gołofit DRUK: Drukarnia Polskapresse SP. Z O.O. SKŁAD: Wydawnictwo Nowiny SP. Z O.O. NAKŁAD: 1000 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych materiałów i zmiany tytułów, a także nie zwraca materiałów niezamówionych. ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2012 roku, poz. 391) właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika, który położony jest wzdłuż jego nieruchomości. Musi także usunąć sople i zwały śniegu z dachu budynku i zabudowań gospodarczych znajdujących się na jego terenie, a przylegających bezpośrednio do chodnika lub drogi. Natomiast odgarnięty śnieg musi składować w miejscu, w którym nie powodowałby on zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. Jeżeli na nieodśnieżonym chodniku, przylegającym do nieruchomości, poślizgnie się pieszy i np. złamie nogę, może zażądać odszkodowania od właściciela nieruchomości. Właściciel nieruchomości, który nie wypełni swojego obowiązku odśnieżania chodnika, może również zostać ukarany grzywną albo naganą, zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

3 T W O JA G M I N A NR 9/ Wycieczka do Czech W piątek 19 października grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kobyli razem z nauczycielkami, wyruszyła na wycieczkę do Czech, do zaprzyjaźnionej szkoły z Opawy Komarowa. Spotkanie odbyło się w ramach pierwszego działania projektu pt. Przyjaźń nie zna granic realizowanego przez Zakladni Skola a Materska Skola Opava Komarov. Gdy dojechaliśmy na umówione miejsce rozdzwoniły się dzwony z kościelnej wieży. W Komarowie czekał na nas pan dyrektor Tomas Weicht, nauczyciele oraz uczniowie zaprzyjaźnionej szkoły. W kościele odbyło się uroczyste powitanie, mieliśmy też okazję zobaczyć prezentację na temat historii szkoły w Komarowie. W dalszej części spotkania wspólnie uczyliśmy się egzotycznego tańca Zumba. W południe pojechaliśmy do Opawy na obiad, a następnie zwiedzaliśmy najpiękniejsze miejsca w Opawie: Wieżę Ratuszową, z której można było podziwiać panoramę Opawy, mały i duży rynek, zegar słoneczny, teatr, archiwum istniejące od dwustu lat. Późnym popołudniem pożegnaliśmy naszych przyjaciół z Komarowa. Zmęczeni ale bardzo zadowoleni wróciliśmy do domu. Z utęsknieniem czekamy na Uczniowie z Kobyli podczas zwiedzania Opawy następne spotkanie, które odbędzie się w grudniu. Z KALENDARZA WÓJTA I URZĘDU 3 LISTOPADA Miała miejsce uroczystości 40- -lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Rzuchowie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele organizacji z Rzuchowa, przedstawicielki kół z naszej gminy oraz z zaprzyjaźnionych kół z Pstrążnej i Czyżowic. Wójt Grzegorz Niestrój wręczył przedstawicielkom KGW w Rzuchowie list gratulacyjny i przekazał życzenia w imieniu naszej gminy. 5 LISTOPADA Odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Lyskor. Wybrano nowy zarząd, radę oraz członków komisji rewizyjnej. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele naszej gminy wraz z wójtem. BAKALIOWY ZAWRÓT GŁOWY ZDROWIE NA TALERZU 6 listopada w Szkole Podstawowej w Rzuchowie został przeprowadzony pierwszy etap akcji prozdrowotnej opartej na metodzie projektu. Dotyczy ona walki z kaloriami i niewłaściwym odżywianiem naszego społeczeństwa. Jest to działanie kontynuujące zadania szkolnego programu profilaktyki zdrowia, akcji Trzymaj formę oraz Zdrowie na talerzu. Dwujęzycznie na Dniu Języków Obcych 30 października w szkole w Pogrzebieniu odbył się dwujęzyczny Dzień Języków Obcych. Uczniowie wraz z Magdą Gawlik i Małgorzatą Wasiutą, nauczycielkami języka niemieckiego i angielskiego, przygotowali z tej okazji bardzo ciekawy program artystyczny. Uczniowie klas I III powitali wszystkich zgromadzonych piosenkami pt.: Good morning i Guten tag. Następnie uczniowie z klasy IV zaprezentowali zabawne i pomysłowe scenki dotyczące angielskich słówek. Ciekawym pomysłem był także quiz sprawdzający wiedzę uczniów z języków obcych. Uczennice z klasy VI zadawały przedstawicielom klas pytania z niemieckiego i angielskiego. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą. Podczas Dnia Języków nie zabrakło też tańców i śpiewu. Uczniowie z klasy VI Uczennice klasy trzeciej przygotowują kartofel salat doskonale wczuli się w role przyszłych gwiazd rockowo- -popowych i w znakomity sposób zaprezentowali mini playback show, wykonując piosenki zespołu Spice Girls i Bon Jovi. Wykonanie piosenek obu zespołów wzbudziło wielki entuzjazm na sali. Młodzi wykonawcy czuli się jak młode przyszłe gwiazdy. Były tańce, śpiewy, quizy, a także nie zabrakło akcentu kulinarnego, bo przecież jak powiada stare, mądre przysłowie przez żołądek do serca. Dziewczyny z klasy III pod kierunkiem pani Magdy Gawlik przygotowały tradycyjną śląską sałatkę Kartofel salat, opowiadając po niemiecku sposób jej przygotowania. Na koniec nauczyciele i uczniowie zostali poczęstowani tym pysznym kulinarnym wyrobem, który był wprost rozchwytywany. Na pewno na długo zapamiętamy wrażenia z tego dnia. Celem akcji jest zachęcenie jak największej grupy dzieci do właściwego odżywiania się, a zwłaszcza włączenia do swoich posiłków produktów wartościowych w składniki odżywcze i witaminy. Tym razem były to bakalie; m.in. suszone śliwki, morele, figi, daktyle, żurawina, orzechy, pestki dyni, ziarna słonecznika. Te smakowite przekąski stały się w tym dniu dla uczniów naszej szkoły okazją do przygotowania różnorodnych deserów. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się również, jak te produkty oddziałują na ich zdrowie i jakie witaminy zawierają. W szkole został także ogłoszony konkurs plastyczny na plakat pt. Zdrowie na talerzu, którego wyniki poznamy już wkrótce. Galeria ciekawych prac zostanie umieszczona na szkolnym korytarzu. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Anna Adamczyk Warsztaty Papiernicze spotkanie z historią czerpanie papieru W Szkole w Pogrzebieniu odbyły się Warsztaty Papiernicze zorganizowane przez firmę KALANDER. Zajęcia miały na celu przybliżenie dzieciom historii papiernictwa w powiązaniu z zabawą. Uczestnicy warsztatów po krótkiej historii papieru zostali podzieleni na trzy grupy. Przy pierwszym stanowisku grupa dzieci czerpała papier wraz z zatopionymi płatkami kwiatów w masie papierniczej. Grupa druga barwiła papier techniką japońską, a grupa trzecia pisała gęsim piórem oraz odciskała pieczęć lakową. Dla dzieci była to wspaniała lekcja historii papiernictwa, uświadomienie sobie jaką ważną rolę wciąż odgrywa papier. Ewa Koczor Nauka pisania gęsim piórem KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT ZDROWIE NA TALERZU ROZSTRZYGNIĘTY Do szkolnego konkursu pt. Zdrowie na talerzu zgłosiło prace 20 uczniów. Prace zostały wystawione na korytarzu szkolnym. Miały one przekazać odbiorcom informacje na temat korzyści wynikających ze stosowania właściwej diety składającej się z pięciu posiłków dziennie bogatych w produkty zbożowe, jarzyny, przetwory mleczne, ryby, owoce. Komisja w składzie: dyrektor szkoły Wanda Knura oraz nauczyciele Aleksandra Krajczok, Agnieszka Kłobuch, Izabela Janczar oraz Lucyna Świerczek oceniały prace pod kątem czytelności, zgodności z treścią tematu, estetycznego wykonania, pomysłowości. Z dwudziestu prac wyłoniono laureatów: I miejsce zajęła Ewa Adamczyk z klasy I II miejsce otrzymała Nicola Seget z klasy II III miejsce przypadło Wiktorii Kwiatkowskiej z klasy IV oraz Kacprowi Biedzie z klasy III. Wyróżnienia otrzymali: Mateusz Mandel z klasy IV oraz Miłosz Musiolik z klasy IV. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Organizatorem konkursu była Anna Adamczyk nauczycielka plastyki. 8 LISTOPADA Wójt Grzegorz Niestrój brał udział jako przedstawiciel gminy Kornowac w konferencji Innowacje, konkurencyjność, rozwój. Edukacja Gwarancją Sukcesu zorganizowanej w Katowicach przez kwartalnik Europejski Doradca Samorządowy, gdzie nasza gmina otrzymała wyróżnienie jako Gmina dbająca o finanse mieszkańców 2012 przyznawane przez Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej oraz Biuro Informacji Gospodarczej. 9 LISTOPADA W Czernicy gmina Gaszowice wójt uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami gmin wiejskich Subregionu Zachodniego w sprawie nowej ustawy śmieciowej i przygotowaniach gmin Subregionu do zakresu obowiązków wynikających z tej ustawy. 16 LISTOPADA Wójt Grzegorz Niestrój wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Rudzie Śląskiej. W czasie posiedzenia, oprócz bieżących spraw związanych z działalnością związku, przyjęto i wysłano do odpowiednich ministerstw stanowiska między innymi w sprawie: pogarszającej się sytuacji pacjentów i szpitali, pilnych zmian w finansowaniu systemu oświaty, wdrażania nowego systemu oświaty. 20 LISTOPADA W imieniu gminy Wójt podpisał akt notarialny w kancelarii w Rybniku dotyczący zakupu działki rolnej w Kobyli. 22 LISTOPADA Miała miejsce uroczystość złotych godów w Gminnym Ośrodku Kultury w Łańcach. Oprócz wójta udział brali również przewodniczący rady Gminy Mirosław Małek, skarbnik gminy Beata Orc oraz sekretarz Radosław Łuszcz. Na uroczystość zostały zaproszone również diamentowe i szmaragdowe pary.

4 4 NR 9/2012 T W O JA G M I N A Oni obchodzili jubileusz 22 LISTOPADA, 17 PAR MAŁŻEŃSKICH Z TERENY NASZEJ GMINY UCZESTNICZY- ŁO W UROCZYSTOŚCI ZORGANIZOWANEJ Z OKAZJI JUBILEUSZU 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO: 1. Aniela i Alojzy Granieczni z Kobyli, data ślubu 20 stycznia 2. Teresa i Jan Szałkowscy z Kobyli, data ślubu 30 marca 3. Elfryda i Henryk Kocurowie z Kobyli, data ślubu 21 kwietnia 4. Maria i Paweł Franiczkowie z Pogrzebienia, data ślubu 20 maja 5. Jadwiga i Lech Gosek z Rzuchowa, data ślubu 3 czerwca 6. Maria i Ludwik Gorywoda z Pogrzebienia, data ślubu 23 czerwca 7. Ernestyna i Józef Rogowscy z Kobyli, data ślubu 30 czerwca 8. Adelajda i Józef Kostkowie z Kobyli, data ślubu 7 lipca 9. Marta i Teodor Zimermannowie z Pogrzebienia, data ślubu 1 września 10. Anna i Zygmunt Miczajkowie z Kornowaca, data ślubu 15 września 11. Joanna i Brunon Mańkowie z Rzuchowa, data ślubu 15 września 12. Hildegarda i Antoni Franiczkowie z Kornowaca, data ślubu 16 września 13. Agnieszka i Bronisław Kostkowie z Pogrzebienia, data ślubu 7 października 14. Alojzja i Franciszek Manderlowie z Kornowaca, data ślubu 14 października 15. Cecylia i Henryk Cuberowie z Rzuchowa, data ślubu 21 października 1962 roku, 16. Anna i Maksymilian Hibszerowie z Pogrzebienia, data ślubu 22 października 17. Krystyna i Paweł Szamarowie z Pogrzebienia, data ślubu 24 listopada 1962 roku. Jadwiga i Lech Gosek Aniela i Alojzy Granieczny Cecylia i Henryk Cuber Adelajda i Józef Kostka Alojzja i Franciszek Manderla Maria i Ludwik Gorywoda Agnieszka i Bronisław Kostka Anna i Zygmunt Miczajka Paweł Franiczek w towarzystwie skarbnika gminy Beaty Orc Teresa i Jan Szałkowscy Krystyna i Paweł Szamara Marta i Teodor Zimermann

5 T W O JA G M I N A NR 9/ wspólnego życia Jubilatom wręczone zostały Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także listy gratulacyjne od Wójta Gminy Kornowac. Na uroczystość zostały również zaproszone pary obchodzące 55-lecie pożycia małżeńskiego (szmaragdowe gody) oraz pary obchodzące 60-lecie pożycia małżeńskiego (diamentowe gody). Pary obchodzące 55-lecie pożycia małżeńskiego: 1. Helena i Józef Jenderko z Kornowaca, 2. Maria i Józef Komorkowie z Kornowaca, 3. Rozalia i Stefan Potonieccy z Rzuchowa, 4. Hildegarda i Alfred Filowie z Kobyli, 5. Krystyna i Piotr Stukatorowie z Rzuchowa, 6. Regina i Jan Granieczni z Rzuchowa. Pary obchodzące 60-lecie pożycia małżeńskiego: 1. Anna i Hubert Stańkowie z Rzuchowa, 2. Salomea i Stanisław Knurowie z Kornowaca, 3. Maria i Alojzy Kasztowie z Kornowaca, 4. Anna i Stanisław Kowolowie z Pogrzebienia. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, pełnej wspomnień i refleksji, przy kawie i kołaczu. Dla jubilatów występowała młodzież z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu. Regina i Jan Granieczny Maria i Józef Komorek Anna i Maksymilian Hibszer Hildegarda i Antoni Franiczek Rozali i Stefan Potoniec Joanna i Brunon Mańka Ernestyna i Józef Rogowscy Krystyna i Piotr Stukator Maria i Alojzy Kaszta Salomea i Stanisław Knura Anna i Hubert Staniek

6 6 NR 9/2012 T W O JA G M I N A ŚWIAT NIE REZYGNUJE Z WĘGLA APEL O RÓW- NE TRAKTOWANIE WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ ENERGII W UNII EU- ROPEJSKIEJ, A TAKŻE NA CAŁYM ŚWIECIE BYŁ GŁÓWNYM PRZE- SŁANIEM TRZECICH EUROPEJSKICH DNI WĘGLA W PARLAMEN- CIE EUROPEJSKIM OD 13 DO 15 LISTOPADA Uczestnicy konferencji przedstawili jasne stanowiska, z których wynika, iż dalsze forsowanie pakietu klimatycznego w obecnej formie doprowadzi do wzrostu ubóstwa w wielu regionach, gdyż taki los czeka wszystkie regiony górnicze w Europie. Zaproponowane rozwiązania nie spełnią oczekiwań milionów Europejczyków finansowo związanych z branżą węglową. Dlatego mówimy Tak dla zielonego węgla, Nie dla dekarbonizacji, która niszczy łańcuchy dostaw skomentował europoseł Bogdan Marcinkiewicz, który wraz z niemieckim deputowanym dr Christianem Ehlerem był organizatorem Dni Węgla. Śląski poseł z uznaniem wypowiadał się o uczestnikach konferencji, którzy jednym głosem mówili o możliwościach redukcji emisji CO 2 poprzez realizowanie projektów poprawiających sprawność instalacji. Unia Europejska na obecnym etapie domaga się rewizji wpływu gospodarki węglowej na środowisko. Takie działanie będzie wymagać próby odpowiedzi, nie tylko, co do kosztów, ale realnego oddziaływania na ekonomię całej Unii Europejskiej. W obecnej sytuacji gospodarczej działania zmierzające do dekarbonizacji Europy wydają się być pozbawione jakiegokolwiek realizmu powiedział Marcinkiewicz Tym razem do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli branży z całego globu. Dr. Nikki Williams, prezes zarządu, Australian Coal Association mówiła o roli węgla w rozwoju gospodarczym Australii, który w skali światowej jest przynajmniej imponujący właśnie za sprawą posiadanych złóż naturalnych. Pani Gina Downes, główny doradca Environmental Economics, Eskom pokazała nam jak ważną rolę w zwalczaniu ubóstwa pełni węgiel w RPA. Natomiast Irfan Ali, przewodniczący TharPak Consortium zwrócił uwagę, iż jego kraj (Pakistan) posiada gigantyczne zasoby węgla brunatnego, który będzie motorem dla gospodarki zmagającej się z biedą i ubóstwem tłumaczył eurodeputowany ze Śląska, który zaznaczył, że nadrzędnym celem Dni Węgla jest zaprezentowanie Europejczykom stanowiska krajów rozwijających się, dla których węgiel jest szansą na lepszą przyszłość. W Japonii działają kotły osiągające sprawność powyżej 47%, a to nie koniec możliwości modernizacji. Mamy więc technologię, mamy specjalistów, mamy jasny plan do zrealizowania. Potrzebujemy jedynie równego traktowania. Subwencje wspomagające inwestycje, są branży górniczej bardzo potrzebne. Możemy skutecznie zmniejszać emisję CO 2 i sprzedawać technologię dalej. Z całego świata płyną sygnały, że nikt nie zamierza rezygnować z najtańszego źródła energii jakim jest węgiel. Jednocześnie wszyscy deklarują chęć dalszego rozwoju technologii obniżających emisję. Istnieje jednak uzasadniona obawa, że to dopiero początek batalii o europejski węgiel, który jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. Blisko 75% kosztów produkcji energii elektrycznej to koszt zakupu surowca. Jeśli mówimy o gazie ziemnym to okazuje się, że największym beneficjentem jest GAZPROM. Jakby tego było mało, to finansowanie inwestycji w Odnawialne Źródła Energii nie byłoby możliwe, bez wysokiego opodatkowania energii pochodzącej z węgla. Obawy o przyszłość europejskiego węgla przedstawił Kazimierz Grajcarek przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, który omówił źle przeprowadzoną restrukturyzację górnictwa w oparciu o zlikwidowane w latach 90-tych Dolnośląskie Zagłębie Węglowe. Likwidacja kopalń często oznacza zapaść gospodarczą europejskich regionów. Zlikwidowano tysiące miejsc pracy w samym górnictwie i kolejnych kilkanaście tysięcy w firmach kooperujących i zależnych od górnictwa. W zamian powstało w regionie jedynie 5 tysięcy nowych miejsc pracy przypomniał Grajcarek Działania Komisji Europejskiej są niestety nadal bardzo destrukcyjne. Kontrolowana przez francuski EDF elektrownia Rybnik chce zastąpić wysłużone turbiny nowymi, których sprawność ma przekraczać 47%. Niestety Komisja Europejska wycofała się z pomysłu dotowania tej inwestycji to oznacza, że ograniczenie emisji liczone w milionach ton rocznie nie dojdzie do skutku. Gdzie sens i logika? pytał Grajcarek. Europejskie Dni Węgla można jednak uznać za bardzo duży sukces. Wspólne stanowisko przedstawicieli branży z całego świata musi dać wyraźny sygnał Komisji Europejskiej. Niepoważne traktowanie całej branży w Unii Europejskiej oraz brak dotacji w odtworzenie mocy produkcyjnych spycha Europę w stronę poważnego kryzysu energetycznego i zapaści gospodarczej. Rękodzieło artystyczne pasja, rozwój, integracja relacja z przeprowadzonych spotkań Stowarzyszenie LYSKOR 23 i 25 października oraz 6 i 12 listopada zorganizowało, w ramach projektu pn. Rękodzieło artystyczne pasja, rozwój, integracja, warsztaty rękodzielnicze z różnych technik tworzenia. Na ich przeprowadzenie pozyskano dotację z Gminy Lyski w ramach realizacji zadań publicznych związanych z promocją kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Pomysł na projekt zrodził się z zakończonego już projektu współpracy KREATOR Kreatywnie Razem Eksponujemy Ambitnie Tworzone Oryginalne Rękodzieła, który realizowaliśmy wspólnie z innymi Lokalnymi Grupami Działania tj. Morawskimi Wrotami i Ziemią Pszczyńską. Pierwsze ze spotkań odbyło się 23 października w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kobyli. Znajomości technik filcowania na mokro i sucho uczyła Dorota Welcel z Godowa. Po krótkim instruktażu pani Doroty, licznie przybyłe na spotkanie panie zajęły miejsca przy stołach, by stworzyć własnoręcznie zrobiony, filcowy szal. Po wyborze odpowiedniego koloru wełny czesankowej na podstawę szala, pani Dorota pokazała w jaki sposób należy kłaść wełnę, by tworzyła ona jedną spójną całość. Po nałożeniu ostatniego kawałka, ułożoną specjalnymi warstwami wełnę poddaje się kąpieli wodnej z płynem lub mydłem. Następnie pocierając, miętosząc, wygniatając, wałkując oraz świetnie się przy tym bawiąc powstaje gotowy element. Po wyschnięciu można jeszcze upiększyć szal, stosując metodę filcowania na sucho. Za pomocą specjalnej igły można dofilcować brzegi szala, zrobić dziurki, by szal był efektowniejszy. Metody na sucho można również używać do tworzenia broszek, kolczy- ków, naszyjników, bransoletek i nie tylko, o czym również wspomniała pani Dorota. Drugie z kolei spotkanie, 25 października, przyciągnęło do sali KGW w Pstrążnej miłośników ręcznych robótek. Katarzyna Gembalczyk, mistrzyni haftu przestrzennego, pokazała zainteresowanym osobom tę czasochłonną technikę. Z kolei Maria Mielimonka zaprezentowała podstawy szydełkowania. Obie Spotkanie z filcowania na mokro i sucho panie, aby pokazać końcowy efekt, przyniosły z sobą gotowe wyroby, m.in. obrazki z kompozycją kwiatów wykonanych haftem przestrzennym oraz ubrania wykonane szydełkiem tj. sweterki, bluzki, kamizelki. Pani Katarzyna pochwaliła się również ikonami, które z zamiłowaniem od lat haftuje. Spotkanie w Pogrzebieniu, które odbyło się 6 listopada, poświęcone było tworzeniu biżuterii ozdobnej. Wśród ogromu koralików, sznurków oraz innych potrzebnych elementów każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W celu zainspirowania uczestników prowadząca warsztaty, Aleksandra Pytlik przyniosła własne różnorodne wyroby m.in. kolczyki, naszyjniki, pierścionki, broszki, bransoletki itp. Wbrew pozorom tworzenie biżuterii nie jest rzeczą trudną, gdyż większość elementów można zwyczajnie kupić. Liczy się kreatywność i pomysł samego tworzącego. Uczestnicy stworzyli dla siebie kolczyki, bransoletki, naszyjniki. Każdy według własnego indywidualnego wzoru. Ostatnie już spotkanie, które odbyło się 12 listopada w Nowej Wsi, zgromadziło w sali osoby chcące nauczyć się wykonywać ozdoby z makaronu. Wśród różnorodności gatunków makaronów: świderki, muszelki, kolanka itp. można tworzyć różnorakie ozdoby: aniołki, gwiazdki, rybki, kotki itd. Potrzebna jest do tego wyobraźnia, klej na gorąco oraz kolorowa farba w sprayu. Prowadząca warsztaty Daniela Widota pokazała uczestnikom jak stworzyć rybkę, aniołka i różnego typu gwiazdki. Dzięki takiemu spotkaniu uczestnicy mogli przekonać się, że makaron to nie tylko produkt spożywczy, służący do przyrządzania przepysznych potraw, ale także doskonały materiał, z którego można wykonać przepiękne ozdoby świąteczne. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z organizowanych w ramach projektu spotkań. Wyrazili oni także chęć uczestniczenia w podobnego typu przedsięwzięciach w przyszłości. Spotkania warsztatowe współfinansowane były ze środków Gminy Lyski. Mirosława Woźnica Warsztaty z tworzenia biżuterii ozdobnej Warsztaty z tworzenia ozdób z makaronu Warsztaty z robótek ręcznych

7 T W O JA G M I N A NR 9/ Relacja z V Przeglądu Zespołów Artystycznych 17,18 I 19 PAŹDZIERNIKA W SALI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYLI ODBYŁ SIĘ V PRZEGLĄD ZESPO- ŁÓW ARTYSTYCZNYCH. ORGANIZATO- REM JAK CO ROKU BYŁO STOWARZY- SZENIE LYSKOR, WSPÓLNIE Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY W KOBYLI. TRZYDNIOWY PRZEGLĄD ZGROMADZIŁ NA SALI GOK PONAD 300 OSÓB. W pierwszym dniu przeglądu tj. 17 października na scenie występowały zespoły oraz osoby indywidualne dzieci i młodzieży w kategorii wokalnej i muzycznej. Z kolei w drugim dniu 18 października zaprezentowały się dzieci i młodzież indywidualnie jak i zespołowo w pozostałych kategoriach. W trzecim dniu przeglądu na scenie pojawiły się zespoły wokalne, chóry, kabarety oraz soliści. Do oceny występujących powołano specjalne jury. W pierwszym dniu wystąpili Zespół ze szkoły w Pogrzebieniu utwór Rudy rydz Michał Moneta tekst własny na melodię Ściernisko (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu) Mirela Halama utwór Ile wieczorów mam czekać na Ciebie (Szkoła Podstawowa w Raszczycach) Martyna Lincner utwór Oto ja Ewy Farny (Szkoła Podstawowa w Raszczycach) Angelika Hajduczek utwór Czerwone słoneczko (Szkoła Podstawowa w Raszczycach) Kamil Lampka utwory Wznieś serce nad zło i Wspomnienie (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pstrążnej) (II miejsce) Natalia Mazur utwór HUNCFOT (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zwonowicach) Zespół The Power of Young Piosenka na bezpieczną nutę (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zwonowicach) (III miejsce) Zespół Śpiewające Gitary utwory grane na gitarach Karol Przybyła gra na keybordzie Grzegorz Przybyła gra na akordeonie Aneta Biskup utwory pt. Cyrk w zimie oraz Zespół Śpiewające Gitary Pierwszy dzień przeglądu Drugi dzień przeglądu Drugi dzień przeglądu Zespół wokalny Kobylanki Już kąpiesz się nie dla mnie (I miejsce) Wiktoria Osiecka utwór pt. Piosenka na zły czas Aleksandra Czerny utwór pt. To tylko taniec Dominika Krolik utwór pt. Dłonie Monika Walenko utwór pt. Odpuść sobie, wrzuć na luz Daria Granieczny utwór pt. Co ja w Tobie widziałam Piotr Krolik gra na keybordzie W drugim dniu przeglądu wystąpili: Żaneta Kuśmierz (III miejsce) Street Girls grupa taneczna ze Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi Agnieszka Pradela Kokot i świyntego Piotra Rady coby yno jeść rolady (Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi) Marzena Wranik Ciufa (Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi) Grupa teatralna przy Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi Czerwony Kapturek (I miejsce) Aleksandra Mańka Grypa Julia Maks Zespół Bajka z Rzuchowa Zespół Number One z Pogrzebienia (II miejsce) Grupa teatralna Uśmiech Pogrzebień Kobyla Zespół BOMBA O Tobie i Walc z harfami (Kółko Taneczne Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej Czerwionka-Leszczyny przy ZSP Lyski Drugi dzień przeglądu Zespół wokalny Rzuchowianki Kinga Gawron, Karolina Lipińska, Mateusz Mandera ze Szkoły Podstawowej w Raszczycach Frelka w czerwonej czopeczce Natalia Balasińska utwór pt. Magia cienia W trzecim dniu wystąpili: Kabaret przy KGW w Pstrążnej Złota Rybka Zespół wokalny Kobylanki z Kobyli pieśni śląskie Agnieszka Rusok (III miejsce) Zespół wokalny Rzuchowianki z Rzuchowa (II miejsce) Zespół wokalny Melodia z Pstrążnej Aleksandra Pytlik Kabaret przy KGW w Pstrążnej Sami Swoi Chór Mieszany Małgorzata z Lysek (I miejsce) Dziękujemy wszystkich uczestnikom za udział w V Przeglądzie Zespołów Artystycznych, a Jury za ocenę występów. Wśród tylu różnych kategorii trudno było wybrać i nagrodzić najlepszych. Wszyscy biorący udział w przeglądzie (zespoły czy osoby indywidualne) w ramach podziękowania otrzymały dyplom oraz nagrodę książkową, a oprócz tego wyróżnionym uczestnikom (zespołom) wręczono bony pieniężne do wykorzystania w sklepach Empik. Występującym artystom, zarówno tym małym jak i dużym jeszcze raz serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy w przyszłym roku. Mirosława Woźnica Występ kabaretu przy KGW Pstrążna Rozgrywki piłkarskie sezon 2012/ sierpnia rozpoczęły się rozgrywki piłkarskie Podokręgu Racibórz Śląskiego Związku Piłki Nożnej sezon 2012/2013. Do rozgrywek przystąpiły jak zwykle trzy drużyny z naszej Gminy: KS Kornowac klasa A, LKS Płomień Kobyla klasa B oraz LKS Strzelec Rzuchów klasa B. Drużyny te przystąpiły do rozgrywek z dużymi nadziejami. KS KORNOWAC W drużynie nie zaszły większe zmiany w porównaniu z zakończonym w czerwcu sezonem 2011/2102. Trenerem pozostał Edward Moneta. Początkowe kolejki przebiegały bardzo udanie. Klub z Kornowaca odniósł kilka zwycięstw i remisów (włącznie z walkowerem otrzymanym za mecz ze Studzienną). Potem jednak nie było już tak różowo. I w ostatecznych rozrachunku KS Kornowac uplasował się na 11 miejscu z dorobkiem 19 pkt. Bilans rundy jesiennej 5 zwycięstw, 4 remisy i 6 porażek, bilans bramkowy LKS STRZELEC RZUCHÓW Nowy sezon drużyna z Rzuchowa rozpoczęła praktycznie w niezmienionym składzie w porównaniu z sezonem poprzednim. Doszło do zmiany trenera został nim Bronisław Niestrój. Drużyna Strzelca przystąpiła do nowych rozgrywek z dużymi nadziejami na zajęcie miejsca w górnej części tabeli. Jednak po początkowych dobrych wynikach drużyna z Rzuchowa w końcówce rundy złapała zadyszkę. Doznała kilku porażek, co przełożyło się na miejsce w tabeli. Bilans rundy jesiennej: 10 miejsce z dorobkiem 18 pkt, na które złożyły się 4 zwycięstwa, 6 remisów i 5 porażek, bilans bramkowy LKS PŁOMIEŃ KOBYLA Drużyna z Kobyli przystąpiła do rozgrywek B klasy jako beniaminek. I to było widać w początkowych rundach. Dopiero w 7. kolejce udało się drużynie Płomienia zdobyć pierwsze punkty w rozgrywkach. Po zmianie trenera w drużynę z Kobyli wstąpiły nowe siły, co przełożyło się na dorobek punktowy na koniec rundy. Bilans rundy jesiennej: 12 miejsce z dorobkiem 16 pkt. Płomień odniósł 5 zwycięstw, 1 remis oraz doznał 9 porażek. Radosław Łuszcz Sołtys liderem bezpiecznej pracy w rolnictwie i Gospodynie wiejskie strażniczkami bezpieczeństwa pracy na wsi 3 grudnia w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Łańcach odbyły się konkursy skierowane do Rad Sołeckich oraz Kół Gospodyń Wiejskich pn. Sołtys liderem bezpiecznej pracy w rolnictwie i Gospodynie wiejskie strażniczkami bezpieczeństwa pracy na wsi. Organizatorami konkursów byli: Gmina Kornowac, Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Raciborzu, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Raciborzu. Celem konkursu gospodyń wiejskich jest krzewienie zasad prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa wiejskiego w ramach dobrej praktyki rolniczej zgodnie z ochroną środowiska naturalnego i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Natomiast w przypadku rad sołeckich dodatkowo celem jest nawiązanie ścisłej współpracy z sołtysami na rzecz zapobiegania wypadkom w gospodarstwie rolnym. Nasza gmina jako czwarta przystąpiła do tych konkursów, poprzednie edycje odbyły się kolejno w: Pietrowicach Wielkich, Krzyżanowicach i Rudniku. Konkurs został poprzedzony prelekcją z zakresu bezpieczeństwa przy pracy rolniczej, zasad ustawowych KRUS i ochrony środowiska naturalnego. Uczestnicy otrzymali do rozwiązania krzyżówkę z hasłem zawierającą 22 pytania. Punktacja była bardzo przybliżona i zadecydowała kolejność oddania prac. Wyniki konkursów: Koła Gospodyń Wiejskich 1 miejsce Dorota Wieczorek 2 miejsce Krystyna Lenort 3 miejsce Felicyta Krasek Rady Sołeckie: 1 miejsce Jacek Gorywoda 2 miejsce Franciszek Szkatuła 3 miejsce Czesław Drzeniek

8 8 NR 9/2012 T W O JA G M I N A Polsko-Czeska rywalizacja w kornowackim gimnazjum W RAMACH PROJEKTU PRZEZ NAUKĘ, SPORT I TURYSTYKĘ DO PRZY- JAŹNI 29 PAŹDZIER- NIKA W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KORNOWACU ODBYŁA SIĘ IMPREZA SPOR- TOWO-REKREACYJ- NA. WZIĘŁO W NIEJ UDZIAŁ 28 GIMNAZJA- LISTÓW I 28 UCZNIÓW Z ZAPRZYJAŹNIONEJ SZKOŁY Z BUDIŠOVA. Oficjalnego otwarcia i przywitania gości dokonała Jolanta Błaszczok dyrektor gimnazjum. Zawody rozpoczęły się od rozgrywek w piłce halowej chłopców. Niestety, pomimo wysiłków nasi zawodnicy przegrali z rywalami 5:1. Po tych zmaganiach odbyły się również zawody w piłce siatkowej dziewczyn i chłopców. Tym razem reprezentanci kornowackiego gimnazjum okazali się lepsi od czeskich zawodników i w rozgrywkach zajęli pierwsze miejsca. W czasie powyższych zmagań równolegle na dolnym korytarzu sali gimnastycznej odbywał się turniej tenisa stołowego. W kategorii dziewczyn bezkonkurencyjna okazała się Natalia Pytlik, a w kategorii chłopców najlepszym był Paweł Kijonka. Na zakończenie został zorganizowany tor przeszkód, który również wygrali gimnazjaliści z Kornowaca. Jak widać tego dnia szczęście im bardzo sprzyjało i większość konkurencji wygrali. Mamy jednak nadzieję, że czescy partnerzy dobrze się u nas nie tylko czuli, ale też bawili. Nie chodziło tu bowiem tylko o zwycięstwo, ale przede wszystkim o wspaniałą zabawę, która miała pokazać, że nie trzeba znać języka, aby można z sobą spędzić miło czas. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe długopisy, kubki oraz torby z logo projektu. Dla zwycięzców zostały przygotowane puchary. Pomiędzy rozgrywkami uczestnicy mieli zapewnione śniadanie, ciepły obiad, mogli także zwiedzić szkołę i lepiej się poznać. Całość imprezy koordynowała Katarzyna Szyra przy współudziale Krystyny Kury i Teresy Szyry. Mecze sędzio- wali Bogusława Zimermann i Bartosz Franica. Na koniec dla wszystkich uczestników zostały przygotowane puchary oraz dyplomy, które wręczali wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój oraz inspektor ds. oświaty Michał Krasek. W imprezie uczestniczyli również nauczyciel z Czech Michal Sestak, dyrektor partnerskiej szkoły Jan Vondrous oraz nasz były dyrektor Jan Bugdol. Projekt Przez naukę, sport i turystykę do przyjaźni jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Przekraczamy Granice. BYLI W CZĘSTOCHOWIE Jan Paweł II papież rodziny to tegoroczne hasło XII Pielgrzymki Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II jaka odbyła się 11 października w Częstochowie. W zjeździe wzięło udział osób z około 370 szkół noszących imię wielkiego Polaka. Całość uroczystości rozpoczęła się od tradycyjnego powitania pielgrzymów przez ojca Sebastiana Meteckiego, podprzeora Jasnej Góry. Później wszyscy wzięli udział w mszy świętej, której przewodniczył metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo. Pomimo chłodu i deszczu, który dokuczał, uczestników rozgrzewała gorąca modlitwa i rodzinna atmosfera, jakie panowały w czasie spotkania. Po Eucharystii gimnazjaliści udali się na spacer jasnogórskimi wałami, gdzie przypomnieli sobie słynną historię obrony klasztoru przed najazdem Szwedów z 1655 roku. W drodze powrotnej uczniowie wstąpili jeszcze do gliwickiej Palmiarni, gdzie już na pewno nie narzekali na aurę. Tutaj w gorącym tropikalnym powietrzu oglądali egzotyczną roślinność. ZAPALILI ZNICZ PAMIĘCI 21 października w samo południe, grupa uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu wraz z opiekunem Krystyną Kurą zapaliła symboliczne znicze w ramach ogólnopolskiej akcji Zapal znicz pamięci. Działania przeprowadzono w Pogrzebieniu, gdzie znajdują się miejsca pamięci. Najpierw znicz zapłonął na terenie klasztoru przy ul. Brzeskiej pod pomnikiem ku czci polskich dzieci zamordowanych przez hitlerowców w obozie w latach II wojny światowej. Następnie uczestnicy akcji przeszli na cmentarz parafialny pod pomnik grób zbiorowy wojennych ofiar obozu Polenlager 82 oraz 7 mieszkańców Pogrzebienia i Kornowaca pomordowanych w obozach śmierci w latach Kwiaty złożone przez uczniów pod pomnikami ufundowała właścicielka kwiaciarni Orchidea w Kornowacu. PRZEDSZKOLAKI NA LEKCJI W GIMNAZJUM 18 października na terenie kornowackiego gimnazjum zostały zorganizowane nietypowe zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 16 z Raciborza Brzezia. Lekcja odbyła się w szkolnej Izbie Tradycji i poprowadziła ją Jolanta Błaszczok dyrektorka gimnazjum. Maluchy w trakcie zajęć miały okazję poznać tradycyjny śląski strój, przedmioty codziennego użytku, których już dzisiaj nie spotkają w domach swoich babć czy dziadków. Była to także doskonała sytuacja do wprowadzenia gwarowego słownictwa i podkreślenia wyjątkowości śląskiej mowy. Przed wyjazdem dzieci napiły się ciepłej herbaty i poczęstowały słodkościami, którymi ugoszczono ich w szkolnej świetlicy. NIE TYLKO ŚWIĘTO PRACOWNIKÓW OŚWIATY, ALE I PIERWSZAKÓW W poniedziałek, 15 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie klas pierwszych przygotowali krótką inscenizację, aby podziękować pedagogom za ich wysiłek, za trud długich godzin spędzonych w szkole nad nami. Na początku uczniowie deklamowali wiersze i przypomnieli historię Dnia Edukacji Narodowej. Później przedstawili krótką scenkę nawiązującą do znanej baśni o złotej rybce, w której w humorystyczny sposób pokazali marzenia współczesnych pedagogów. Na koniec wszyscy obejrzeli pokaz mody dedykowany nauczycielom, a podpowiadający, jak mogą się ubrać, aby każdy wiedział czego uczą. W tym dniu jednak nie tylko nauczyciele obchodzili swoje święto ale także klasy pierwsze, które tego dnia dołączyły oficjalnie do grona uczniów szkoły, poprzez uroczyste ślubowanie. Do gimnazjum przyjęto 54 gimnazjalistów klas pierwszych. Dla pierwszoklasistów święto trwało także po zakończeniu oficjalnej uroczystości. Wychowawczynie klas pierwszych wraz z panią pedagog urządziły dla nich zajęcia, na których mogli się lepiej poznać i zgrać ze sobą. Zajęcia odbywały się na sali gimnastycznej. Dziewczyny przygotowały tosty, pokroiły ciasta. Były też kanapki i napoje. Po zjedzeniu smakołyków grali w grę integracyjną. Polegała ona na znalezieniu jak największej liczby rówieśników, o takim samym kolorze oczu, podobnym uśmiechu lub o imieniu, rozpoczynającym się na tę samą literę. Spotkanie klas pierwszych trwało dwie godziny i zakończyło się po czternastej. LEPSZE TO NIŻ TRADYCYJNA LEKCJA 12 października odbyła się coroczna wycieczka klas III do elektrowni w Łaziskach. Wzięło w niej udział 45 uczniów. Program obejmował zwiedzanie Muzeum Energetyki oraz części budynków jednej z największych elektrowni na Śląsku. Uczniowie w czasie zwiedzania musieli być ubrani w charakterystyczne kaski i żółte kamizelki. Sam wyjazd na pewno długo będą pamiętać, gdyż takie zajęcia są lepsze od zwykłej lekcji w ławce. Każdy mógł zobaczyć, jak wytwarza się prąd z węgla, jakie urządzenia są niezbędne, aby wytworzony prąd wysłać do odbiorców czy po co w elektrowni używane są miliony litrów wody. Teraz już każdy trzecioklasista wie, że chmury unoszące się wokół elektrowni to nie tylko dymy ze spalania węgla, ale przede wszystkim nieszkodliwa para wodna z procesu schładzania. W czasie wycieczki panowała miła atmosfera i wyjazd ten można uznać za udany. Całość zorganizował Tomasz Kozielski nauczyciel techniki. GMINA KORNOWAC, UL. RACIBORSKA 48, KORNOWAC TEL , FAX E MAIL: NIP: REGON:

Zaczyk sekretarz gminy Radosław

Zaczyk sekretarz gminy Radosław K O B Y L A K O R N O W A C Ł A Ń C E P O G R Z E B I E Ń R Z U C H Ó W TWOJA Gmina A K T UA L N O Ś C I Z G M I N Y KO R N OWA C E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y NR 7/2014 ISSN: 2084-3704 Obchody

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

Pszczyńska na finiszu. Referendum w sprawie hałdy? Znalazła się firma zainteresowana zagospodarowaniem hałdy w Rudziczce. Mieszkańcy są sceptyczni.

Pszczyńska na finiszu. Referendum w sprawie hałdy? Znalazła się firma zainteresowana zagospodarowaniem hałdy w Rudziczce. Mieszkańcy są sceptyczni. Nr 12 (209) Grudzień 2011 ISSN 1234-8457 Cena 1,70 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy Suszec składamy z okazji Świąt Bożego Narodzenia serdeczne życzenia pokoju, zgody i radości z przeżycia najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA GRAND PRIX DLA BEL CANTO

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA GRAND PRIX DLA BEL CANTO Nr 15 2013 ISSN 1507-7020 Drodzy Państwo Na czas ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA przyjmijcie prosimy szczere życzenia zdrowia, ciepła rodzinnego, miłej i serdecznej atmosfery wśród osób Wam najbliższych. Niech

Bardziej szczegółowo

Trzy lata udanego inwestowania

Trzy lata udanego inwestowania MIESIĘCZNIK GMINY I Nr 60 ISSN 2083-0890 LISTOPAD 2013 r. Trzy lata udanego inwestowania Strony 2 i 3 Przysucha uczciła 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości StronY 6 i 7 MIESIĘCZNIK 2 INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r.

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Baran Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Oleszko W drodze na mszę św. w intencji strażaków Fot. G. Oleszko Kapliczka z figurką św. Floriana przy strażnicy OSP w Pszczelej Woli

Bardziej szczegółowo

W numerze: 4-5 5-6 6-7

W numerze: 4-5 5-6 6-7 3 4-5 5-6 6-7 9-10 8 9 10 10-11 11 11-12 12 13 W numerze: SPORT 14 Udany początek sportowego sezonu Kibic przez duże K 14-15 Martyna i Mateusz mocni w biegach Podwójne spotkanie z gwiazdami, czyli ciąg

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 5 / 2013 IV edycja Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej

Bardziej szczegółowo

Kompres. W co inwestowaliśmy w 2012r. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Strzyżewice. Usuwanie azbestu - trwa II nabór wniosków

Kompres. W co inwestowaliśmy w 2012r. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Strzyżewice. Usuwanie azbestu - trwa II nabór wniosków Kompres Czasopismo Gminy Strzyżewice egzemplarz bezpłatny ISSN 1429-2769 Nr 6/2012 (136) Listopad/Grudzień W co inwestowaliśmy w 2012r. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Strzyżewice Usuwanie azbestu -

Bardziej szczegółowo

Przedszkolaki witają wiosnę

Przedszkolaki witają wiosnę BIULETYN SAMORZĄDOWY ISSN: 1644-55-11 WYDANIE BEZPŁATNE NR 4 6 (106) (96) CZERWIEC KWIECIEŃ 2009 2010 Święta Wielkiej Nocy to cząstka Wieczności, promyk Zmartwychwstania w naszym niełatwym często życiu.

Bardziej szczegółowo

Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik

Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik Nr 12 (Rok XIV) Grudzień 2012 r. Miesięcznik chór kameralny w lüneburgu To już niemalże tradycja, że w okresie przedświątecznym Chór Kameralny pod kierownictwem Andrzeja Kaliskiego, na zaproszenie Internationale

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE

W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE 1 ROK XIII Nr 1/48 I Kwartał 2015 r. Egzemplarz bezpłatny VIII Powiatowe Prezentacje Potraw i Tradycji Wielkanocnych 28 marca 2015 Koło Gospodyń Wiejskich z Siniarzewa w składzie:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

NOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA JUŻ DZIAŁA

NOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA JUŻ DZIAŁA 25/2013 W NUMERZE: ŚWIĘTA NA STARÓWCE str. 16 NOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA JUŻ DZIAŁA 26 listopada oficjalne oddano do użytku nową elektrociepłownię w Bielsku-Białej. Zastąpiła ona stary zakład EC1. Zbudował

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO + nnnnnnnnnnnnnnnnnn N r 2 ( 3 7 ) 2 0 1 4 ( k w i e c i e ń, m a j, c z e r w i e c ) k w a r t a l n i k BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NOWINY SZASTARSKIE SZASTARSKIE NOWINY NR 2 (3) ISNN 2449-8106 Lipiec 2015 Blinów Pierwszy Blinów Drugi Brzozówka Brzozówka-Kolonia Cieślanki Huta Józefów Majdan-Obleszcze Podlesie

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

NOWINY Z NASZEJ GMINY Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy

NOWINY Z NASZEJ GMINY Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy Wydanie dwunaste 01/2014 Egzemplarz BEZPŁATNY Biuletyn dostępny jest również na stronie www.lichnowy.pl Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82-224 Lichnowy tel. 55 271 27 23 fax 55 271 27 66 e-mail:sekretariat@lichnowy.pl

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

KURENDA. Srebrne pióra przyznane. Przedsiębiorcy w Grodzisku Owidz KURENDA. wrzesień-październik. styczeń-luty 2014 r. GMINY STAROGARD GDAŃSKI

KURENDA. Srebrne pióra przyznane. Przedsiębiorcy w Grodzisku Owidz KURENDA. wrzesień-październik. styczeń-luty 2014 r. GMINY STAROGARD GDAŃSKI EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Numer zamknięto 24.02.2014 r. MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY STAROGARD GDAŃSKI KURENDA wrzesień-październik roku Nr2012 47-48 (184-185) 1 styczeń-luty 2014 r. ISSN 1429-9224 Rok XVI

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT

Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT 2 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY grudzień 2012 grudzień 2012 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY Listopad w pigułce 1 Blisko 10 tysięcy złotych zebrali

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo