TWOJA Gmina. Przewodniczący Rady Gminy Kornowac Mirosław Małek. Wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TWOJA Gmina. Przewodniczący Rady Gminy Kornowac Mirosław Małek. Wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój"

Transkrypt

1 K O B Y L A K O R N O W A C Ł A Ń C E P O G R Z E B I E Ń R Z U C H Ó W TWOJA Gmina A K T UA L N O Ś C I Z G M I N Y KO R N OWA C E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y NR 9/2012 ISSN: W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Składamy życzenia: zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów. Przewodniczący Rady Gminy Kornowac Mirosław Małek Wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój Podatki na 2013 rok C O W N U M E R Z E Oni obchodzili jubileusz wspólnego życia czytaj strona 2 czytaj strona 4-5 Relacja z V Przeglądu Zespołów Artystycznych czytaj strona 7

2 2 NR 9/2012 T W O JA G M I N A Stawki podatków i opłat lokalnych OBOWIĄZUJĄCE W 2013 ROKU W GMINIE KORNOWAC NA XXII SESJI RADY GMINY KORNOWAC 28 LISTOPADA 2012 ROKU ZOSTAŁY UCHWALONE STAWKI PODATKOWE NA ROK OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW ORAZ OPŁATA TARGOWA ZOSTAJĄ NA POZIOMIE ROKU STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH WZROSNĄ O 4%. NATOMIAST STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI WZROSNĄ W 2013 ROKU ŚREDNIO O 5%. SĄ ONE ZNACZNIE NIŻSZE NIŻ STAWKI MAKSYMAL- NE OKREŚLONE W OBWIESZCZENIU MINISTRA FINANSÓW Z 2 SIERPNIA 2012 R. W SPRAWIE GÓRNYCH GRANIC STAWEK KWOTOWYCH PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2013 R. (M.P. Z DNIA 14 SIERPNIA 2012 R.). PODSTAWA Górna stawka na 2012 r. w zł Opłata od posiadania psów wynosi 25 zł rocznie. Stawka uchwalona na 2012 r. w zł Górna stawka na 2013 rok w zł Stawka uchwalona na 2013 rok w zł Budynki mieszkalne 0,70 0,64 0,73 0,68 Budynki związane z działaln. gosp. Budynki zajęte na działaln. materiał siewny Budynki zajęte na działaln. świadczenia zdrowotne 21,94 19,50 22,82 20,25 10,24 10,24 10,65 10,65 4,45 4,00 4,63 4,36 Budynki pozostałe 7,36 6,00 7,66 6,20 Garaże 7,36 6,60 7,66 6,80 Grunty związane z działaln.gosp. 0,84 0,74 0,88 0,78 Grunty pozostałe 0,43 0,33 0,45 0,35 Grunty pod jeziorami 4,33 4,33 4,51 4,51 Budowle 0,02 0,02 0,02 0,02 Suma Dzienna stawka opłaty targowej wynosi: przy sprzedaży z ręki, kosza, ze stolika przenośnego i straganu 5 zł przy sprzedaży z samochodu osobowego i samochodu o ładowności do 2,5 tony 10 zł przy sprzedaży z samochodu o ładowności powyżej 2,5 tony 15 zł. Stawka podatku rolnego obliczana jest wg ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku 75,86 zł/1 dt dla gruntów rolnych do 1 ha 75,86 zł * 5q = 379,30 zł powyżej 1 ha 75,86 zł * 2,5q = 189,65 zł. Stawka podatku leśnego obliczana jest wg średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku 186,42zł * 0,220m = 41,01 zł. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton Powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie Dopuszczalna masa całkowita w tonach Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie Stawka podatku w złotych Powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton 524 zł 748 zł 960 zł 2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub większej niż 12 ton Liczba osi Dopuszczalna masa całkowita Nie mniej niż Mniej niż Pneumatyczne lub równoważne Rodzaj zawieszenia Inne (resorowe) zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton zł równej lub wyższej niż 12 ton Liczba osi 2 3 Dopuszczalna masa całkowita Nie mniej niż Mniej niż Pneumatyczne lub równoważne Rodzaj zawieszenia Inne (resorowe) zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 4. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 374 zł 5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego Liczba osi od autobusów Dopuszczalna masa całkowita Nie mniej niż Liczba miejsc dla pasażerów Mniej niż 30 miejsc Mniej niż Pneumatyczne lub równoważne Rodzaj zawieszenia Inne (resorowe) zł 424 zł zł 536 zł zł 648 zł zł 774 zł zł 972 zł zł zł zł zł zł zł zł zł Stawka podatku w złotych zł 30 lub więcej miejsc zł Szczegółowe informacje o podatkach dostępne są w referacie budżetu i finansów Urzędu Gminy Kornowac piętro I, pok. nr 17, tel w. 117 WYSTAWA W BIBLIOTECE W siedzibie Gminnej Biblioteki w Kobyli można oglądać wystawę zdjęć z przeprowadzonych przez bibliotekę spotkań autorskich. Wystawa jest ostatnim działaniem zakończonego projektu pt. Cykl spotkań autorskich w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kornowacu jako jedna z form promujących czytelnictwo, której celem była poprawa jakości życia mieszkańców poprzez organizację 4 spotkań autorskich. Spotkania były aktywną zachętą do czytania, rozwijania wrażliwości mieszkańców i upowszechniały szeroko pojętą kulturę języka. Mirosława Granieczny TWOJA Gmina WYDAWCA: Urząd Gminy Kornowac ul. Raciborska 48, Kornowac tel w.121 e mail: REDAKTOR NACZELNY: Ewa Gołofit DRUK: Drukarnia Polskapresse SP. Z O.O. SKŁAD: Wydawnictwo Nowiny SP. Z O.O. NAKŁAD: 1000 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych materiałów i zmiany tytułów, a także nie zwraca materiałów niezamówionych. ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2012 roku, poz. 391) właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika, który położony jest wzdłuż jego nieruchomości. Musi także usunąć sople i zwały śniegu z dachu budynku i zabudowań gospodarczych znajdujących się na jego terenie, a przylegających bezpośrednio do chodnika lub drogi. Natomiast odgarnięty śnieg musi składować w miejscu, w którym nie powodowałby on zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. Jeżeli na nieodśnieżonym chodniku, przylegającym do nieruchomości, poślizgnie się pieszy i np. złamie nogę, może zażądać odszkodowania od właściciela nieruchomości. Właściciel nieruchomości, który nie wypełni swojego obowiązku odśnieżania chodnika, może również zostać ukarany grzywną albo naganą, zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

3 T W O JA G M I N A NR 9/ Wycieczka do Czech W piątek 19 października grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kobyli razem z nauczycielkami, wyruszyła na wycieczkę do Czech, do zaprzyjaźnionej szkoły z Opawy Komarowa. Spotkanie odbyło się w ramach pierwszego działania projektu pt. Przyjaźń nie zna granic realizowanego przez Zakladni Skola a Materska Skola Opava Komarov. Gdy dojechaliśmy na umówione miejsce rozdzwoniły się dzwony z kościelnej wieży. W Komarowie czekał na nas pan dyrektor Tomas Weicht, nauczyciele oraz uczniowie zaprzyjaźnionej szkoły. W kościele odbyło się uroczyste powitanie, mieliśmy też okazję zobaczyć prezentację na temat historii szkoły w Komarowie. W dalszej części spotkania wspólnie uczyliśmy się egzotycznego tańca Zumba. W południe pojechaliśmy do Opawy na obiad, a następnie zwiedzaliśmy najpiękniejsze miejsca w Opawie: Wieżę Ratuszową, z której można było podziwiać panoramę Opawy, mały i duży rynek, zegar słoneczny, teatr, archiwum istniejące od dwustu lat. Późnym popołudniem pożegnaliśmy naszych przyjaciół z Komarowa. Zmęczeni ale bardzo zadowoleni wróciliśmy do domu. Z utęsknieniem czekamy na Uczniowie z Kobyli podczas zwiedzania Opawy następne spotkanie, które odbędzie się w grudniu. Z KALENDARZA WÓJTA I URZĘDU 3 LISTOPADA Miała miejsce uroczystości 40- -lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Rzuchowie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele organizacji z Rzuchowa, przedstawicielki kół z naszej gminy oraz z zaprzyjaźnionych kół z Pstrążnej i Czyżowic. Wójt Grzegorz Niestrój wręczył przedstawicielkom KGW w Rzuchowie list gratulacyjny i przekazał życzenia w imieniu naszej gminy. 5 LISTOPADA Odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Lyskor. Wybrano nowy zarząd, radę oraz członków komisji rewizyjnej. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele naszej gminy wraz z wójtem. BAKALIOWY ZAWRÓT GŁOWY ZDROWIE NA TALERZU 6 listopada w Szkole Podstawowej w Rzuchowie został przeprowadzony pierwszy etap akcji prozdrowotnej opartej na metodzie projektu. Dotyczy ona walki z kaloriami i niewłaściwym odżywianiem naszego społeczeństwa. Jest to działanie kontynuujące zadania szkolnego programu profilaktyki zdrowia, akcji Trzymaj formę oraz Zdrowie na talerzu. Dwujęzycznie na Dniu Języków Obcych 30 października w szkole w Pogrzebieniu odbył się dwujęzyczny Dzień Języków Obcych. Uczniowie wraz z Magdą Gawlik i Małgorzatą Wasiutą, nauczycielkami języka niemieckiego i angielskiego, przygotowali z tej okazji bardzo ciekawy program artystyczny. Uczniowie klas I III powitali wszystkich zgromadzonych piosenkami pt.: Good morning i Guten tag. Następnie uczniowie z klasy IV zaprezentowali zabawne i pomysłowe scenki dotyczące angielskich słówek. Ciekawym pomysłem był także quiz sprawdzający wiedzę uczniów z języków obcych. Uczennice z klasy VI zadawały przedstawicielom klas pytania z niemieckiego i angielskiego. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą. Podczas Dnia Języków nie zabrakło też tańców i śpiewu. Uczniowie z klasy VI Uczennice klasy trzeciej przygotowują kartofel salat doskonale wczuli się w role przyszłych gwiazd rockowo- -popowych i w znakomity sposób zaprezentowali mini playback show, wykonując piosenki zespołu Spice Girls i Bon Jovi. Wykonanie piosenek obu zespołów wzbudziło wielki entuzjazm na sali. Młodzi wykonawcy czuli się jak młode przyszłe gwiazdy. Były tańce, śpiewy, quizy, a także nie zabrakło akcentu kulinarnego, bo przecież jak powiada stare, mądre przysłowie przez żołądek do serca. Dziewczyny z klasy III pod kierunkiem pani Magdy Gawlik przygotowały tradycyjną śląską sałatkę Kartofel salat, opowiadając po niemiecku sposób jej przygotowania. Na koniec nauczyciele i uczniowie zostali poczęstowani tym pysznym kulinarnym wyrobem, który był wprost rozchwytywany. Na pewno na długo zapamiętamy wrażenia z tego dnia. Celem akcji jest zachęcenie jak największej grupy dzieci do właściwego odżywiania się, a zwłaszcza włączenia do swoich posiłków produktów wartościowych w składniki odżywcze i witaminy. Tym razem były to bakalie; m.in. suszone śliwki, morele, figi, daktyle, żurawina, orzechy, pestki dyni, ziarna słonecznika. Te smakowite przekąski stały się w tym dniu dla uczniów naszej szkoły okazją do przygotowania różnorodnych deserów. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się również, jak te produkty oddziałują na ich zdrowie i jakie witaminy zawierają. W szkole został także ogłoszony konkurs plastyczny na plakat pt. Zdrowie na talerzu, którego wyniki poznamy już wkrótce. Galeria ciekawych prac zostanie umieszczona na szkolnym korytarzu. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Anna Adamczyk Warsztaty Papiernicze spotkanie z historią czerpanie papieru W Szkole w Pogrzebieniu odbyły się Warsztaty Papiernicze zorganizowane przez firmę KALANDER. Zajęcia miały na celu przybliżenie dzieciom historii papiernictwa w powiązaniu z zabawą. Uczestnicy warsztatów po krótkiej historii papieru zostali podzieleni na trzy grupy. Przy pierwszym stanowisku grupa dzieci czerpała papier wraz z zatopionymi płatkami kwiatów w masie papierniczej. Grupa druga barwiła papier techniką japońską, a grupa trzecia pisała gęsim piórem oraz odciskała pieczęć lakową. Dla dzieci była to wspaniała lekcja historii papiernictwa, uświadomienie sobie jaką ważną rolę wciąż odgrywa papier. Ewa Koczor Nauka pisania gęsim piórem KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT ZDROWIE NA TALERZU ROZSTRZYGNIĘTY Do szkolnego konkursu pt. Zdrowie na talerzu zgłosiło prace 20 uczniów. Prace zostały wystawione na korytarzu szkolnym. Miały one przekazać odbiorcom informacje na temat korzyści wynikających ze stosowania właściwej diety składającej się z pięciu posiłków dziennie bogatych w produkty zbożowe, jarzyny, przetwory mleczne, ryby, owoce. Komisja w składzie: dyrektor szkoły Wanda Knura oraz nauczyciele Aleksandra Krajczok, Agnieszka Kłobuch, Izabela Janczar oraz Lucyna Świerczek oceniały prace pod kątem czytelności, zgodności z treścią tematu, estetycznego wykonania, pomysłowości. Z dwudziestu prac wyłoniono laureatów: I miejsce zajęła Ewa Adamczyk z klasy I II miejsce otrzymała Nicola Seget z klasy II III miejsce przypadło Wiktorii Kwiatkowskiej z klasy IV oraz Kacprowi Biedzie z klasy III. Wyróżnienia otrzymali: Mateusz Mandel z klasy IV oraz Miłosz Musiolik z klasy IV. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Organizatorem konkursu była Anna Adamczyk nauczycielka plastyki. 8 LISTOPADA Wójt Grzegorz Niestrój brał udział jako przedstawiciel gminy Kornowac w konferencji Innowacje, konkurencyjność, rozwój. Edukacja Gwarancją Sukcesu zorganizowanej w Katowicach przez kwartalnik Europejski Doradca Samorządowy, gdzie nasza gmina otrzymała wyróżnienie jako Gmina dbająca o finanse mieszkańców 2012 przyznawane przez Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej oraz Biuro Informacji Gospodarczej. 9 LISTOPADA W Czernicy gmina Gaszowice wójt uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami gmin wiejskich Subregionu Zachodniego w sprawie nowej ustawy śmieciowej i przygotowaniach gmin Subregionu do zakresu obowiązków wynikających z tej ustawy. 16 LISTOPADA Wójt Grzegorz Niestrój wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Rudzie Śląskiej. W czasie posiedzenia, oprócz bieżących spraw związanych z działalnością związku, przyjęto i wysłano do odpowiednich ministerstw stanowiska między innymi w sprawie: pogarszającej się sytuacji pacjentów i szpitali, pilnych zmian w finansowaniu systemu oświaty, wdrażania nowego systemu oświaty. 20 LISTOPADA W imieniu gminy Wójt podpisał akt notarialny w kancelarii w Rybniku dotyczący zakupu działki rolnej w Kobyli. 22 LISTOPADA Miała miejsce uroczystość złotych godów w Gminnym Ośrodku Kultury w Łańcach. Oprócz wójta udział brali również przewodniczący rady Gminy Mirosław Małek, skarbnik gminy Beata Orc oraz sekretarz Radosław Łuszcz. Na uroczystość zostały zaproszone również diamentowe i szmaragdowe pary.

4 4 NR 9/2012 T W O JA G M I N A Oni obchodzili jubileusz 22 LISTOPADA, 17 PAR MAŁŻEŃSKICH Z TERENY NASZEJ GMINY UCZESTNICZY- ŁO W UROCZYSTOŚCI ZORGANIZOWANEJ Z OKAZJI JUBILEUSZU 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO: 1. Aniela i Alojzy Granieczni z Kobyli, data ślubu 20 stycznia 2. Teresa i Jan Szałkowscy z Kobyli, data ślubu 30 marca 3. Elfryda i Henryk Kocurowie z Kobyli, data ślubu 21 kwietnia 4. Maria i Paweł Franiczkowie z Pogrzebienia, data ślubu 20 maja 5. Jadwiga i Lech Gosek z Rzuchowa, data ślubu 3 czerwca 6. Maria i Ludwik Gorywoda z Pogrzebienia, data ślubu 23 czerwca 7. Ernestyna i Józef Rogowscy z Kobyli, data ślubu 30 czerwca 8. Adelajda i Józef Kostkowie z Kobyli, data ślubu 7 lipca 9. Marta i Teodor Zimermannowie z Pogrzebienia, data ślubu 1 września 10. Anna i Zygmunt Miczajkowie z Kornowaca, data ślubu 15 września 11. Joanna i Brunon Mańkowie z Rzuchowa, data ślubu 15 września 12. Hildegarda i Antoni Franiczkowie z Kornowaca, data ślubu 16 września 13. Agnieszka i Bronisław Kostkowie z Pogrzebienia, data ślubu 7 października 14. Alojzja i Franciszek Manderlowie z Kornowaca, data ślubu 14 października 15. Cecylia i Henryk Cuberowie z Rzuchowa, data ślubu 21 października 1962 roku, 16. Anna i Maksymilian Hibszerowie z Pogrzebienia, data ślubu 22 października 17. Krystyna i Paweł Szamarowie z Pogrzebienia, data ślubu 24 listopada 1962 roku. Jadwiga i Lech Gosek Aniela i Alojzy Granieczny Cecylia i Henryk Cuber Adelajda i Józef Kostka Alojzja i Franciszek Manderla Maria i Ludwik Gorywoda Agnieszka i Bronisław Kostka Anna i Zygmunt Miczajka Paweł Franiczek w towarzystwie skarbnika gminy Beaty Orc Teresa i Jan Szałkowscy Krystyna i Paweł Szamara Marta i Teodor Zimermann

5 T W O JA G M I N A NR 9/ wspólnego życia Jubilatom wręczone zostały Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także listy gratulacyjne od Wójta Gminy Kornowac. Na uroczystość zostały również zaproszone pary obchodzące 55-lecie pożycia małżeńskiego (szmaragdowe gody) oraz pary obchodzące 60-lecie pożycia małżeńskiego (diamentowe gody). Pary obchodzące 55-lecie pożycia małżeńskiego: 1. Helena i Józef Jenderko z Kornowaca, 2. Maria i Józef Komorkowie z Kornowaca, 3. Rozalia i Stefan Potonieccy z Rzuchowa, 4. Hildegarda i Alfred Filowie z Kobyli, 5. Krystyna i Piotr Stukatorowie z Rzuchowa, 6. Regina i Jan Granieczni z Rzuchowa. Pary obchodzące 60-lecie pożycia małżeńskiego: 1. Anna i Hubert Stańkowie z Rzuchowa, 2. Salomea i Stanisław Knurowie z Kornowaca, 3. Maria i Alojzy Kasztowie z Kornowaca, 4. Anna i Stanisław Kowolowie z Pogrzebienia. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, pełnej wspomnień i refleksji, przy kawie i kołaczu. Dla jubilatów występowała młodzież z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu. Regina i Jan Granieczny Maria i Józef Komorek Anna i Maksymilian Hibszer Hildegarda i Antoni Franiczek Rozali i Stefan Potoniec Joanna i Brunon Mańka Ernestyna i Józef Rogowscy Krystyna i Piotr Stukator Maria i Alojzy Kaszta Salomea i Stanisław Knura Anna i Hubert Staniek

6 6 NR 9/2012 T W O JA G M I N A ŚWIAT NIE REZYGNUJE Z WĘGLA APEL O RÓW- NE TRAKTOWANIE WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ ENERGII W UNII EU- ROPEJSKIEJ, A TAKŻE NA CAŁYM ŚWIECIE BYŁ GŁÓWNYM PRZE- SŁANIEM TRZECICH EUROPEJSKICH DNI WĘGLA W PARLAMEN- CIE EUROPEJSKIM OD 13 DO 15 LISTOPADA Uczestnicy konferencji przedstawili jasne stanowiska, z których wynika, iż dalsze forsowanie pakietu klimatycznego w obecnej formie doprowadzi do wzrostu ubóstwa w wielu regionach, gdyż taki los czeka wszystkie regiony górnicze w Europie. Zaproponowane rozwiązania nie spełnią oczekiwań milionów Europejczyków finansowo związanych z branżą węglową. Dlatego mówimy Tak dla zielonego węgla, Nie dla dekarbonizacji, która niszczy łańcuchy dostaw skomentował europoseł Bogdan Marcinkiewicz, który wraz z niemieckim deputowanym dr Christianem Ehlerem był organizatorem Dni Węgla. Śląski poseł z uznaniem wypowiadał się o uczestnikach konferencji, którzy jednym głosem mówili o możliwościach redukcji emisji CO 2 poprzez realizowanie projektów poprawiających sprawność instalacji. Unia Europejska na obecnym etapie domaga się rewizji wpływu gospodarki węglowej na środowisko. Takie działanie będzie wymagać próby odpowiedzi, nie tylko, co do kosztów, ale realnego oddziaływania na ekonomię całej Unii Europejskiej. W obecnej sytuacji gospodarczej działania zmierzające do dekarbonizacji Europy wydają się być pozbawione jakiegokolwiek realizmu powiedział Marcinkiewicz Tym razem do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli branży z całego globu. Dr. Nikki Williams, prezes zarządu, Australian Coal Association mówiła o roli węgla w rozwoju gospodarczym Australii, który w skali światowej jest przynajmniej imponujący właśnie za sprawą posiadanych złóż naturalnych. Pani Gina Downes, główny doradca Environmental Economics, Eskom pokazała nam jak ważną rolę w zwalczaniu ubóstwa pełni węgiel w RPA. Natomiast Irfan Ali, przewodniczący TharPak Consortium zwrócił uwagę, iż jego kraj (Pakistan) posiada gigantyczne zasoby węgla brunatnego, który będzie motorem dla gospodarki zmagającej się z biedą i ubóstwem tłumaczył eurodeputowany ze Śląska, który zaznaczył, że nadrzędnym celem Dni Węgla jest zaprezentowanie Europejczykom stanowiska krajów rozwijających się, dla których węgiel jest szansą na lepszą przyszłość. W Japonii działają kotły osiągające sprawność powyżej 47%, a to nie koniec możliwości modernizacji. Mamy więc technologię, mamy specjalistów, mamy jasny plan do zrealizowania. Potrzebujemy jedynie równego traktowania. Subwencje wspomagające inwestycje, są branży górniczej bardzo potrzebne. Możemy skutecznie zmniejszać emisję CO 2 i sprzedawać technologię dalej. Z całego świata płyną sygnały, że nikt nie zamierza rezygnować z najtańszego źródła energii jakim jest węgiel. Jednocześnie wszyscy deklarują chęć dalszego rozwoju technologii obniżających emisję. Istnieje jednak uzasadniona obawa, że to dopiero początek batalii o europejski węgiel, który jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. Blisko 75% kosztów produkcji energii elektrycznej to koszt zakupu surowca. Jeśli mówimy o gazie ziemnym to okazuje się, że największym beneficjentem jest GAZPROM. Jakby tego było mało, to finansowanie inwestycji w Odnawialne Źródła Energii nie byłoby możliwe, bez wysokiego opodatkowania energii pochodzącej z węgla. Obawy o przyszłość europejskiego węgla przedstawił Kazimierz Grajcarek przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, który omówił źle przeprowadzoną restrukturyzację górnictwa w oparciu o zlikwidowane w latach 90-tych Dolnośląskie Zagłębie Węglowe. Likwidacja kopalń często oznacza zapaść gospodarczą europejskich regionów. Zlikwidowano tysiące miejsc pracy w samym górnictwie i kolejnych kilkanaście tysięcy w firmach kooperujących i zależnych od górnictwa. W zamian powstało w regionie jedynie 5 tysięcy nowych miejsc pracy przypomniał Grajcarek Działania Komisji Europejskiej są niestety nadal bardzo destrukcyjne. Kontrolowana przez francuski EDF elektrownia Rybnik chce zastąpić wysłużone turbiny nowymi, których sprawność ma przekraczać 47%. Niestety Komisja Europejska wycofała się z pomysłu dotowania tej inwestycji to oznacza, że ograniczenie emisji liczone w milionach ton rocznie nie dojdzie do skutku. Gdzie sens i logika? pytał Grajcarek. Europejskie Dni Węgla można jednak uznać za bardzo duży sukces. Wspólne stanowisko przedstawicieli branży z całego świata musi dać wyraźny sygnał Komisji Europejskiej. Niepoważne traktowanie całej branży w Unii Europejskiej oraz brak dotacji w odtworzenie mocy produkcyjnych spycha Europę w stronę poważnego kryzysu energetycznego i zapaści gospodarczej. Rękodzieło artystyczne pasja, rozwój, integracja relacja z przeprowadzonych spotkań Stowarzyszenie LYSKOR 23 i 25 października oraz 6 i 12 listopada zorganizowało, w ramach projektu pn. Rękodzieło artystyczne pasja, rozwój, integracja, warsztaty rękodzielnicze z różnych technik tworzenia. Na ich przeprowadzenie pozyskano dotację z Gminy Lyski w ramach realizacji zadań publicznych związanych z promocją kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Pomysł na projekt zrodził się z zakończonego już projektu współpracy KREATOR Kreatywnie Razem Eksponujemy Ambitnie Tworzone Oryginalne Rękodzieła, który realizowaliśmy wspólnie z innymi Lokalnymi Grupami Działania tj. Morawskimi Wrotami i Ziemią Pszczyńską. Pierwsze ze spotkań odbyło się 23 października w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kobyli. Znajomości technik filcowania na mokro i sucho uczyła Dorota Welcel z Godowa. Po krótkim instruktażu pani Doroty, licznie przybyłe na spotkanie panie zajęły miejsca przy stołach, by stworzyć własnoręcznie zrobiony, filcowy szal. Po wyborze odpowiedniego koloru wełny czesankowej na podstawę szala, pani Dorota pokazała w jaki sposób należy kłaść wełnę, by tworzyła ona jedną spójną całość. Po nałożeniu ostatniego kawałka, ułożoną specjalnymi warstwami wełnę poddaje się kąpieli wodnej z płynem lub mydłem. Następnie pocierając, miętosząc, wygniatając, wałkując oraz świetnie się przy tym bawiąc powstaje gotowy element. Po wyschnięciu można jeszcze upiększyć szal, stosując metodę filcowania na sucho. Za pomocą specjalnej igły można dofilcować brzegi szala, zrobić dziurki, by szal był efektowniejszy. Metody na sucho można również używać do tworzenia broszek, kolczy- ków, naszyjników, bransoletek i nie tylko, o czym również wspomniała pani Dorota. Drugie z kolei spotkanie, 25 października, przyciągnęło do sali KGW w Pstrążnej miłośników ręcznych robótek. Katarzyna Gembalczyk, mistrzyni haftu przestrzennego, pokazała zainteresowanym osobom tę czasochłonną technikę. Z kolei Maria Mielimonka zaprezentowała podstawy szydełkowania. Obie Spotkanie z filcowania na mokro i sucho panie, aby pokazać końcowy efekt, przyniosły z sobą gotowe wyroby, m.in. obrazki z kompozycją kwiatów wykonanych haftem przestrzennym oraz ubrania wykonane szydełkiem tj. sweterki, bluzki, kamizelki. Pani Katarzyna pochwaliła się również ikonami, które z zamiłowaniem od lat haftuje. Spotkanie w Pogrzebieniu, które odbyło się 6 listopada, poświęcone było tworzeniu biżuterii ozdobnej. Wśród ogromu koralików, sznurków oraz innych potrzebnych elementów każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W celu zainspirowania uczestników prowadząca warsztaty, Aleksandra Pytlik przyniosła własne różnorodne wyroby m.in. kolczyki, naszyjniki, pierścionki, broszki, bransoletki itp. Wbrew pozorom tworzenie biżuterii nie jest rzeczą trudną, gdyż większość elementów można zwyczajnie kupić. Liczy się kreatywność i pomysł samego tworzącego. Uczestnicy stworzyli dla siebie kolczyki, bransoletki, naszyjniki. Każdy według własnego indywidualnego wzoru. Ostatnie już spotkanie, które odbyło się 12 listopada w Nowej Wsi, zgromadziło w sali osoby chcące nauczyć się wykonywać ozdoby z makaronu. Wśród różnorodności gatunków makaronów: świderki, muszelki, kolanka itp. można tworzyć różnorakie ozdoby: aniołki, gwiazdki, rybki, kotki itd. Potrzebna jest do tego wyobraźnia, klej na gorąco oraz kolorowa farba w sprayu. Prowadząca warsztaty Daniela Widota pokazała uczestnikom jak stworzyć rybkę, aniołka i różnego typu gwiazdki. Dzięki takiemu spotkaniu uczestnicy mogli przekonać się, że makaron to nie tylko produkt spożywczy, służący do przyrządzania przepysznych potraw, ale także doskonały materiał, z którego można wykonać przepiękne ozdoby świąteczne. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z organizowanych w ramach projektu spotkań. Wyrazili oni także chęć uczestniczenia w podobnego typu przedsięwzięciach w przyszłości. Spotkania warsztatowe współfinansowane były ze środków Gminy Lyski. Mirosława Woźnica Warsztaty z tworzenia biżuterii ozdobnej Warsztaty z tworzenia ozdób z makaronu Warsztaty z robótek ręcznych

7 T W O JA G M I N A NR 9/ Relacja z V Przeglądu Zespołów Artystycznych 17,18 I 19 PAŹDZIERNIKA W SALI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOBYLI ODBYŁ SIĘ V PRZEGLĄD ZESPO- ŁÓW ARTYSTYCZNYCH. ORGANIZATO- REM JAK CO ROKU BYŁO STOWARZY- SZENIE LYSKOR, WSPÓLNIE Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY W KOBYLI. TRZYDNIOWY PRZEGLĄD ZGROMADZIŁ NA SALI GOK PONAD 300 OSÓB. W pierwszym dniu przeglądu tj. 17 października na scenie występowały zespoły oraz osoby indywidualne dzieci i młodzieży w kategorii wokalnej i muzycznej. Z kolei w drugim dniu 18 października zaprezentowały się dzieci i młodzież indywidualnie jak i zespołowo w pozostałych kategoriach. W trzecim dniu przeglądu na scenie pojawiły się zespoły wokalne, chóry, kabarety oraz soliści. Do oceny występujących powołano specjalne jury. W pierwszym dniu wystąpili Zespół ze szkoły w Pogrzebieniu utwór Rudy rydz Michał Moneta tekst własny na melodię Ściernisko (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu) Mirela Halama utwór Ile wieczorów mam czekać na Ciebie (Szkoła Podstawowa w Raszczycach) Martyna Lincner utwór Oto ja Ewy Farny (Szkoła Podstawowa w Raszczycach) Angelika Hajduczek utwór Czerwone słoneczko (Szkoła Podstawowa w Raszczycach) Kamil Lampka utwory Wznieś serce nad zło i Wspomnienie (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pstrążnej) (II miejsce) Natalia Mazur utwór HUNCFOT (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zwonowicach) Zespół The Power of Young Piosenka na bezpieczną nutę (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zwonowicach) (III miejsce) Zespół Śpiewające Gitary utwory grane na gitarach Karol Przybyła gra na keybordzie Grzegorz Przybyła gra na akordeonie Aneta Biskup utwory pt. Cyrk w zimie oraz Zespół Śpiewające Gitary Pierwszy dzień przeglądu Drugi dzień przeglądu Drugi dzień przeglądu Zespół wokalny Kobylanki Już kąpiesz się nie dla mnie (I miejsce) Wiktoria Osiecka utwór pt. Piosenka na zły czas Aleksandra Czerny utwór pt. To tylko taniec Dominika Krolik utwór pt. Dłonie Monika Walenko utwór pt. Odpuść sobie, wrzuć na luz Daria Granieczny utwór pt. Co ja w Tobie widziałam Piotr Krolik gra na keybordzie W drugim dniu przeglądu wystąpili: Żaneta Kuśmierz (III miejsce) Street Girls grupa taneczna ze Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi Agnieszka Pradela Kokot i świyntego Piotra Rady coby yno jeść rolady (Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi) Marzena Wranik Ciufa (Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi) Grupa teatralna przy Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi Czerwony Kapturek (I miejsce) Aleksandra Mańka Grypa Julia Maks Zespół Bajka z Rzuchowa Zespół Number One z Pogrzebienia (II miejsce) Grupa teatralna Uśmiech Pogrzebień Kobyla Zespół BOMBA O Tobie i Walc z harfami (Kółko Taneczne Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej Czerwionka-Leszczyny przy ZSP Lyski Drugi dzień przeglądu Zespół wokalny Rzuchowianki Kinga Gawron, Karolina Lipińska, Mateusz Mandera ze Szkoły Podstawowej w Raszczycach Frelka w czerwonej czopeczce Natalia Balasińska utwór pt. Magia cienia W trzecim dniu wystąpili: Kabaret przy KGW w Pstrążnej Złota Rybka Zespół wokalny Kobylanki z Kobyli pieśni śląskie Agnieszka Rusok (III miejsce) Zespół wokalny Rzuchowianki z Rzuchowa (II miejsce) Zespół wokalny Melodia z Pstrążnej Aleksandra Pytlik Kabaret przy KGW w Pstrążnej Sami Swoi Chór Mieszany Małgorzata z Lysek (I miejsce) Dziękujemy wszystkich uczestnikom za udział w V Przeglądzie Zespołów Artystycznych, a Jury za ocenę występów. Wśród tylu różnych kategorii trudno było wybrać i nagrodzić najlepszych. Wszyscy biorący udział w przeglądzie (zespoły czy osoby indywidualne) w ramach podziękowania otrzymały dyplom oraz nagrodę książkową, a oprócz tego wyróżnionym uczestnikom (zespołom) wręczono bony pieniężne do wykorzystania w sklepach Empik. Występującym artystom, zarówno tym małym jak i dużym jeszcze raz serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy w przyszłym roku. Mirosława Woźnica Występ kabaretu przy KGW Pstrążna Rozgrywki piłkarskie sezon 2012/ sierpnia rozpoczęły się rozgrywki piłkarskie Podokręgu Racibórz Śląskiego Związku Piłki Nożnej sezon 2012/2013. Do rozgrywek przystąpiły jak zwykle trzy drużyny z naszej Gminy: KS Kornowac klasa A, LKS Płomień Kobyla klasa B oraz LKS Strzelec Rzuchów klasa B. Drużyny te przystąpiły do rozgrywek z dużymi nadziejami. KS KORNOWAC W drużynie nie zaszły większe zmiany w porównaniu z zakończonym w czerwcu sezonem 2011/2102. Trenerem pozostał Edward Moneta. Początkowe kolejki przebiegały bardzo udanie. Klub z Kornowaca odniósł kilka zwycięstw i remisów (włącznie z walkowerem otrzymanym za mecz ze Studzienną). Potem jednak nie było już tak różowo. I w ostatecznych rozrachunku KS Kornowac uplasował się na 11 miejscu z dorobkiem 19 pkt. Bilans rundy jesiennej 5 zwycięstw, 4 remisy i 6 porażek, bilans bramkowy LKS STRZELEC RZUCHÓW Nowy sezon drużyna z Rzuchowa rozpoczęła praktycznie w niezmienionym składzie w porównaniu z sezonem poprzednim. Doszło do zmiany trenera został nim Bronisław Niestrój. Drużyna Strzelca przystąpiła do nowych rozgrywek z dużymi nadziejami na zajęcie miejsca w górnej części tabeli. Jednak po początkowych dobrych wynikach drużyna z Rzuchowa w końcówce rundy złapała zadyszkę. Doznała kilku porażek, co przełożyło się na miejsce w tabeli. Bilans rundy jesiennej: 10 miejsce z dorobkiem 18 pkt, na które złożyły się 4 zwycięstwa, 6 remisów i 5 porażek, bilans bramkowy LKS PŁOMIEŃ KOBYLA Drużyna z Kobyli przystąpiła do rozgrywek B klasy jako beniaminek. I to było widać w początkowych rundach. Dopiero w 7. kolejce udało się drużynie Płomienia zdobyć pierwsze punkty w rozgrywkach. Po zmianie trenera w drużynę z Kobyli wstąpiły nowe siły, co przełożyło się na dorobek punktowy na koniec rundy. Bilans rundy jesiennej: 12 miejsce z dorobkiem 16 pkt. Płomień odniósł 5 zwycięstw, 1 remis oraz doznał 9 porażek. Radosław Łuszcz Sołtys liderem bezpiecznej pracy w rolnictwie i Gospodynie wiejskie strażniczkami bezpieczeństwa pracy na wsi 3 grudnia w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Łańcach odbyły się konkursy skierowane do Rad Sołeckich oraz Kół Gospodyń Wiejskich pn. Sołtys liderem bezpiecznej pracy w rolnictwie i Gospodynie wiejskie strażniczkami bezpieczeństwa pracy na wsi. Organizatorami konkursów byli: Gmina Kornowac, Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Raciborzu, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Raciborzu. Celem konkursu gospodyń wiejskich jest krzewienie zasad prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa wiejskiego w ramach dobrej praktyki rolniczej zgodnie z ochroną środowiska naturalnego i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Natomiast w przypadku rad sołeckich dodatkowo celem jest nawiązanie ścisłej współpracy z sołtysami na rzecz zapobiegania wypadkom w gospodarstwie rolnym. Nasza gmina jako czwarta przystąpiła do tych konkursów, poprzednie edycje odbyły się kolejno w: Pietrowicach Wielkich, Krzyżanowicach i Rudniku. Konkurs został poprzedzony prelekcją z zakresu bezpieczeństwa przy pracy rolniczej, zasad ustawowych KRUS i ochrony środowiska naturalnego. Uczestnicy otrzymali do rozwiązania krzyżówkę z hasłem zawierającą 22 pytania. Punktacja była bardzo przybliżona i zadecydowała kolejność oddania prac. Wyniki konkursów: Koła Gospodyń Wiejskich 1 miejsce Dorota Wieczorek 2 miejsce Krystyna Lenort 3 miejsce Felicyta Krasek Rady Sołeckie: 1 miejsce Jacek Gorywoda 2 miejsce Franciszek Szkatuła 3 miejsce Czesław Drzeniek

8 8 NR 9/2012 T W O JA G M I N A Polsko-Czeska rywalizacja w kornowackim gimnazjum W RAMACH PROJEKTU PRZEZ NAUKĘ, SPORT I TURYSTYKĘ DO PRZY- JAŹNI 29 PAŹDZIER- NIKA W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KORNOWACU ODBYŁA SIĘ IMPREZA SPOR- TOWO-REKREACYJ- NA. WZIĘŁO W NIEJ UDZIAŁ 28 GIMNAZJA- LISTÓW I 28 UCZNIÓW Z ZAPRZYJAŹNIONEJ SZKOŁY Z BUDIŠOVA. Oficjalnego otwarcia i przywitania gości dokonała Jolanta Błaszczok dyrektor gimnazjum. Zawody rozpoczęły się od rozgrywek w piłce halowej chłopców. Niestety, pomimo wysiłków nasi zawodnicy przegrali z rywalami 5:1. Po tych zmaganiach odbyły się również zawody w piłce siatkowej dziewczyn i chłopców. Tym razem reprezentanci kornowackiego gimnazjum okazali się lepsi od czeskich zawodników i w rozgrywkach zajęli pierwsze miejsca. W czasie powyższych zmagań równolegle na dolnym korytarzu sali gimnastycznej odbywał się turniej tenisa stołowego. W kategorii dziewczyn bezkonkurencyjna okazała się Natalia Pytlik, a w kategorii chłopców najlepszym był Paweł Kijonka. Na zakończenie został zorganizowany tor przeszkód, który również wygrali gimnazjaliści z Kornowaca. Jak widać tego dnia szczęście im bardzo sprzyjało i większość konkurencji wygrali. Mamy jednak nadzieję, że czescy partnerzy dobrze się u nas nie tylko czuli, ale też bawili. Nie chodziło tu bowiem tylko o zwycięstwo, ale przede wszystkim o wspaniałą zabawę, która miała pokazać, że nie trzeba znać języka, aby można z sobą spędzić miło czas. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe długopisy, kubki oraz torby z logo projektu. Dla zwycięzców zostały przygotowane puchary. Pomiędzy rozgrywkami uczestnicy mieli zapewnione śniadanie, ciepły obiad, mogli także zwiedzić szkołę i lepiej się poznać. Całość imprezy koordynowała Katarzyna Szyra przy współudziale Krystyny Kury i Teresy Szyry. Mecze sędzio- wali Bogusława Zimermann i Bartosz Franica. Na koniec dla wszystkich uczestników zostały przygotowane puchary oraz dyplomy, które wręczali wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój oraz inspektor ds. oświaty Michał Krasek. W imprezie uczestniczyli również nauczyciel z Czech Michal Sestak, dyrektor partnerskiej szkoły Jan Vondrous oraz nasz były dyrektor Jan Bugdol. Projekt Przez naukę, sport i turystykę do przyjaźni jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Przekraczamy Granice. BYLI W CZĘSTOCHOWIE Jan Paweł II papież rodziny to tegoroczne hasło XII Pielgrzymki Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II jaka odbyła się 11 października w Częstochowie. W zjeździe wzięło udział osób z około 370 szkół noszących imię wielkiego Polaka. Całość uroczystości rozpoczęła się od tradycyjnego powitania pielgrzymów przez ojca Sebastiana Meteckiego, podprzeora Jasnej Góry. Później wszyscy wzięli udział w mszy świętej, której przewodniczył metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo. Pomimo chłodu i deszczu, który dokuczał, uczestników rozgrzewała gorąca modlitwa i rodzinna atmosfera, jakie panowały w czasie spotkania. Po Eucharystii gimnazjaliści udali się na spacer jasnogórskimi wałami, gdzie przypomnieli sobie słynną historię obrony klasztoru przed najazdem Szwedów z 1655 roku. W drodze powrotnej uczniowie wstąpili jeszcze do gliwickiej Palmiarni, gdzie już na pewno nie narzekali na aurę. Tutaj w gorącym tropikalnym powietrzu oglądali egzotyczną roślinność. ZAPALILI ZNICZ PAMIĘCI 21 października w samo południe, grupa uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu wraz z opiekunem Krystyną Kurą zapaliła symboliczne znicze w ramach ogólnopolskiej akcji Zapal znicz pamięci. Działania przeprowadzono w Pogrzebieniu, gdzie znajdują się miejsca pamięci. Najpierw znicz zapłonął na terenie klasztoru przy ul. Brzeskiej pod pomnikiem ku czci polskich dzieci zamordowanych przez hitlerowców w obozie w latach II wojny światowej. Następnie uczestnicy akcji przeszli na cmentarz parafialny pod pomnik grób zbiorowy wojennych ofiar obozu Polenlager 82 oraz 7 mieszkańców Pogrzebienia i Kornowaca pomordowanych w obozach śmierci w latach Kwiaty złożone przez uczniów pod pomnikami ufundowała właścicielka kwiaciarni Orchidea w Kornowacu. PRZEDSZKOLAKI NA LEKCJI W GIMNAZJUM 18 października na terenie kornowackiego gimnazjum zostały zorganizowane nietypowe zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 16 z Raciborza Brzezia. Lekcja odbyła się w szkolnej Izbie Tradycji i poprowadziła ją Jolanta Błaszczok dyrektorka gimnazjum. Maluchy w trakcie zajęć miały okazję poznać tradycyjny śląski strój, przedmioty codziennego użytku, których już dzisiaj nie spotkają w domach swoich babć czy dziadków. Była to także doskonała sytuacja do wprowadzenia gwarowego słownictwa i podkreślenia wyjątkowości śląskiej mowy. Przed wyjazdem dzieci napiły się ciepłej herbaty i poczęstowały słodkościami, którymi ugoszczono ich w szkolnej świetlicy. NIE TYLKO ŚWIĘTO PRACOWNIKÓW OŚWIATY, ALE I PIERWSZAKÓW W poniedziałek, 15 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie klas pierwszych przygotowali krótką inscenizację, aby podziękować pedagogom za ich wysiłek, za trud długich godzin spędzonych w szkole nad nami. Na początku uczniowie deklamowali wiersze i przypomnieli historię Dnia Edukacji Narodowej. Później przedstawili krótką scenkę nawiązującą do znanej baśni o złotej rybce, w której w humorystyczny sposób pokazali marzenia współczesnych pedagogów. Na koniec wszyscy obejrzeli pokaz mody dedykowany nauczycielom, a podpowiadający, jak mogą się ubrać, aby każdy wiedział czego uczą. W tym dniu jednak nie tylko nauczyciele obchodzili swoje święto ale także klasy pierwsze, które tego dnia dołączyły oficjalnie do grona uczniów szkoły, poprzez uroczyste ślubowanie. Do gimnazjum przyjęto 54 gimnazjalistów klas pierwszych. Dla pierwszoklasistów święto trwało także po zakończeniu oficjalnej uroczystości. Wychowawczynie klas pierwszych wraz z panią pedagog urządziły dla nich zajęcia, na których mogli się lepiej poznać i zgrać ze sobą. Zajęcia odbywały się na sali gimnastycznej. Dziewczyny przygotowały tosty, pokroiły ciasta. Były też kanapki i napoje. Po zjedzeniu smakołyków grali w grę integracyjną. Polegała ona na znalezieniu jak największej liczby rówieśników, o takim samym kolorze oczu, podobnym uśmiechu lub o imieniu, rozpoczynającym się na tę samą literę. Spotkanie klas pierwszych trwało dwie godziny i zakończyło się po czternastej. LEPSZE TO NIŻ TRADYCYJNA LEKCJA 12 października odbyła się coroczna wycieczka klas III do elektrowni w Łaziskach. Wzięło w niej udział 45 uczniów. Program obejmował zwiedzanie Muzeum Energetyki oraz części budynków jednej z największych elektrowni na Śląsku. Uczniowie w czasie zwiedzania musieli być ubrani w charakterystyczne kaski i żółte kamizelki. Sam wyjazd na pewno długo będą pamiętać, gdyż takie zajęcia są lepsze od zwykłej lekcji w ławce. Każdy mógł zobaczyć, jak wytwarza się prąd z węgla, jakie urządzenia są niezbędne, aby wytworzony prąd wysłać do odbiorców czy po co w elektrowni używane są miliony litrów wody. Teraz już każdy trzecioklasista wie, że chmury unoszące się wokół elektrowni to nie tylko dymy ze spalania węgla, ale przede wszystkim nieszkodliwa para wodna z procesu schładzania. W czasie wycieczki panowała miła atmosfera i wyjazd ten można uznać za udany. Całość zorganizował Tomasz Kozielski nauczyciel techniki. GMINA KORNOWAC, UL. RACIBORSKA 48, KORNOWAC TEL , FAX E MAIL: NIP: REGON:

UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Projekt z dnia 21 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r. STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK Lp. Wyszczególnienie: Rodzaj podatku / opłaty / typ powierzchni podlegającej opodatkowaniu Stawka na rok 2012 Stawka

Bardziej szczegółowo

Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Druk Nr Projekt z dnia

Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Druk Nr Projekt z dnia Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Druk Nr Projekt UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC. z dnia 19 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC. z dnia 19 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4467 UCHWAŁA NR 73/XIII/2015 RADY GMINY ZAKRZÓWEK. z dnia 25 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4467 UCHWAŁA NR 73/XIII/2015 RADY GMINY ZAKRZÓWEK. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4467 UCHWAŁA NR 73/XIII/2015 RADY GMINY ZAKRZÓWEK z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r.

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r. UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Święto Sportu Szkolnego 2014

Święto Sportu Szkolnego 2014 Święto Sportu Szkolnego 2014 Główne założenia Program imprezy zawiera propozycje konkursów rekreacyjno-sportowych oraz konkursów plastyczno poetyckich w ramach realizowanych programów profilaktycznych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku

UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/468/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 4521 UCHWAŁA NR XXXII/178/2014 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA. z dnia 29 października 2014 r.

Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 4521 UCHWAŁA NR XXXII/178/2014 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA. z dnia 29 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 4521 UCHWAŁA NR XXXII/178/2014 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r.

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. Uchwały określające wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych zamieszczone są na stronie internetowej, pod adresem www.bip.gminaterespol.pl w zakładce Uchwały

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 6 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 6 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/214/2014 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 31 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/214/2014 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 31 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/214/2014 RADY GMINY GRABOWIEC w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/112/2015 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/112/2015 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/112/2015 RADY MIASTA BRZEZINY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym Dary Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary jesieni". Wykonali prace z wykorzystaniem tego, co można znaleźć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 października 2014 r.

Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie U C H W A Ł A... Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia... roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/146/2016 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 29 listopada 2016 r.

Lublin, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/146/2016 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz. 5248 UCHWAŁA NR XX/146/2016 RADY GMINY KRASNYSTAW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 10 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 10 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXV/ /2016 RADY GMINY SZASTARKA z dnia 4 listopada 2016 roku

UCHWAŁA Nr XXV/ /2016 RADY GMINY SZASTARKA z dnia 4 listopada 2016 roku UCHWAŁA Nr XXV/ /2016 RADY GMINY SZASTARKA w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r.

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2012r. na terenie Gminy Przywidz Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/101/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIV/101/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XIV/101/2015 RADY GMINY STEGNA w sprawie stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 3628 UCHWAŁA NR XIII/128/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 3628 UCHWAŁA NR XIII/128/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 3628 UCHWAŁA NR XIII/128/15 RADY MIASTA CHEŁM z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 1 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 1 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/113/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/113/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/113/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia... 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok na terenie gminy Nowy Dwór Gdański Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/173/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki

UCHWAŁA NR XXII/173/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki UCHWAŁA NR XXII/173/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2010 rok. zobacz więcej zdjęć

2010 rok. zobacz więcej zdjęć 2010 rok 16-17 stycznia - VI Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o puchar prof. M. Wieczystego w Krakowie; para Mateusz Popielarz i Aleksandra Osiecka w kategorii IV zajęła V miejsce; 27-28 lutego - IX

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016. UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach Zebrzydowice, Ks. A. Janusza 21 tel. 0324693334 www.gok.zebrzydowice.pl gok@gok.zebrzydowcie.pl Świetlica Kaczyce Osiedle

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 168/XXII/16 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 28 listopada 2016 r.

UCHWAŁA 168/XXII/16 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 28 listopada 2016 r. UCHWAŁA 168/XXII/16 RADY GMINY POCZESNA w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2016 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/229/14 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/229/14 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LII/229/14 RADY GMINY ŁOWICZ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8, art. 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Podsumowanie działalności w 2016 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie odbyło się 13 marca 2016 roku Członkowie Oronki dokonali wyboru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/93/2016 RADY GMINY WOLA MYSŁOWSKA. z dnia 28 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/93/2016 RADY GMINY WOLA MYSŁOWSKA. z dnia 28 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/93/2016 RADY GMINY WOLA MYSŁOWSKA w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Wola Mysłowska na rok 2017. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXIX/228/2014 RADY GMINY SUCHOŻEBRY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/16 RADY GMINY TERESPOL. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/16 RADY GMINY TERESPOL. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/119/16 RADY GMINY TERESPOL w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/56/2015 RADY GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/56/2015 RADY GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XII/56/2015 RADY GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/235/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/235/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/235/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 26 października 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2013

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr X/ 77 / 2015 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2015 r.

Uchwała nr X/ 77 / 2015 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2015 r. Uchwała nr X/ 77 / 2015 w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 269 UCHWAŁA NR XXV/147/2016 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 30 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 269 UCHWAŁA NR XXV/147/2016 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 30 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 269 UCHWAŁA NR XXV/147/2016 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP.

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Małgorzata Pawlik doradca metodyczny PCDZN w Puławach Cele: Spotkania przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/255/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXXIII/255/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XXXIII/255/10 Rady Gminy Mieścisko z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Podatek rolny W 2015 r. podatek rolny wynosi: - 153,4250 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 306,85 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Rodzaj nieruchomości Gospodarstw Stawka Jednostki gosp. Stawka a Razem max na Społ.. na 2011 indywidualne 2011 Budynki mieszkalne 15 578,14193 86,00 15 664,14 0,67 0,56 >2,20 m.

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku.

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku. Centrum Wolontariatu w Słupsku realizuje projekt pt. Wolontariat w Kulturze projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Słupsk. Jest to projekt kulturalny skierowany do młodzieży ze szkół

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 91/XIV/15 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016

UCHWAŁA Nr 91/XIV/15 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016 UCHWAŁA Nr 91/XIV/15 RADY GMINY POCZESNA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, i art. 42

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9880 UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/180/2014 RADY GMINY OPORÓW. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XLII/180/2014 RADY GMINY OPORÓW. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XLII/180/2014 RADY GMINY OPORÓW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/201/2012 RADY MIASTA MSZANA DOLNA. z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXX/201/2012 RADY MIASTA MSZANA DOLNA. z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XXX/201/2012 RADY MIASTA MSZANA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 12 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 12 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II

Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II Informacje z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 11 marca 2016 r. obchodziliśmy w naszej szkole Święto Liczby Pi. Pod merytorycznym nadzorem pani Anety Michalskiej oraz przy wsparciu uczniów realizujących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/.../09 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 28 października 2009 r.

Uchwała Nr VII/.../09 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 28 października 2009 r. Uchwała Nr VII/.../09 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 28 października 2009 r. Projekt Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 10 grudnia 2014 r. Poz. 3416 UCHWAŁA NR I/6/2014 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 2 grudnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 10 grudnia 2014 r. Poz. 3416 UCHWAŁA NR I/6/2014 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 2 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 10 grudnia 2014 r. Poz. 3416 UCHWAŁA NR I/6/2014 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania,

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania, DZIEŃ TERAPEUTY 16 października pracownia komputerowa z przygotowaniem do zawodu zorganizowała Dzień Terapeuty. Były różne konkurencje takie jak: rysowanie portretów instruktorów, zagatki i pytania, golenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/124/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XVI/124/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XVI/124/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY PACYNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY PACYNA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY PACYNA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016r. obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku w 2016 roku

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 8/II/10 RADY GMINY W POCZESNEJ z dnia 6 grudnia w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2011.

U C H W A Ł A NR 8/II/10 RADY GMINY W POCZESNEJ z dnia 6 grudnia w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2011. U C H W A Ł A NR 8/II/10 RADY GMINY W POCZESNEJ z dnia 6 grudnia 2010 w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, i art.

Bardziej szczegółowo

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I M Ł O D Z IEŻ U K R A IŃSK I A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I W dniach 19 22 października 2010 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni gościła już po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/417/13 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/417/13 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/417/13 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 października 2013 r. Projekt Numer druku LII/4/13 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Kożuchów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR 0007.60.2015 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Dni Przyjaciół Lasu 2015. Szkoła Podstawowa nr 16

Dni Przyjaciół Lasu 2015. Szkoła Podstawowa nr 16 Dni Przyjaciół Lasu 2015 Szkoła Podstawowa nr 16 Dni Przyjaciół Lasu 2015 pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Działania w naszej szkole: Konkursy: Drzewa naszych lasów - konkurs

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVI/214/09 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 września 2009 roku

Uchwała nr XXVI/214/09 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 września 2009 roku Uchwała nr XXVI/214/09 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 września 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Żórawina w 2010 roku Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32 Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane 2016-06-17 08:00:32 15 czerwca w Sali widowiskowej Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbyła się Gala Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń.

Bardziej szczegółowo

Podatek od środków transportowych. Gmina Kęty 2016

Podatek od środków transportowych. Gmina Kęty 2016 Podatek od środków transportowych Gmina Kęty Art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) Rada Gminy, w drodze uchwały,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /. /16 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

UCHWAŁA Nr /. /16 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok UCHWAŁA Nr /. /16 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/70/2015 RADY GMINY SZASTARKA. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XIV/70/2015 RADY GMINY SZASTARKA. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XIV/70/2015 RADY GMINY SZASTARKA z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1ustawy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 4107 UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY GMINY WILKOŁAZ. z dnia 20 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 4107 UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY GMINY WILKOŁAZ. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 4107 UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY GMINY WILKOŁAZ w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Podczas VI Forum można było obejrzeć także wystawy przygotowane przez uczniów w ramach Projektu CEKIN oraz kółka biologicznego NATURA t.j.

Podczas VI Forum można było obejrzeć także wystawy przygotowane przez uczniów w ramach Projektu CEKIN oraz kółka biologicznego NATURA t.j. Już po raz szósty Zespół Szkół Ekonomiczno Ogrodniczych w Tarnowie oraz Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego gościli uczniów szkół ponadpodstawowych z Tarnowa oraz powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/272/2016 RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/272/2016 RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 29 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/272/2016 RADY GMINY BEŁCHATÓW w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18. ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe W szkole odbyły się lub też są zaplanowane do realizacji: Lokalne akcje sportowe Gminne Mikołajkowe Wyścigi Rzędów, Turniej Tenisa Stołowego, Międzyoddziałowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/.../15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/.../15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 30 września 2015 r. Projekt DRUK NR... UCHWAŁA NR XVI/.../15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie: art. 18. ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 26 listopada 2015 r. Poz. 3265 UCHWAŁA NR XVII/178/2015 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 29 października 2015 r.

Rzeszów, dnia 26 listopada 2015 r. Poz. 3265 UCHWAŁA NR XVII/178/2015 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 26 listopada 2015 r. Poz. 3265 UCHWAŁA NR XVII/178/2015 RADY MIASTA TARNOBRZEGA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości

Bardziej szczegółowo

Stawki podatku dla samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do poniżej 12 ton

Stawki podatku dla samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do poniżej 12 ton Załącznik Nr 1 z dnia 8 listopada 2010 r. Stawki podatku dla samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do poniżej 12 ton Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku na rok 2011

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Projekt z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2015 r. w sprawie wysokości stawek od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/59/15 RADY GMINY WRÓBLEW. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR X/59/15 RADY GMINY WRÓBLEW. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR X/59/15 RADY GMINY WRÓBLEW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Trzymaj formę Projekt dla Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 w Mrągowie.

Trzymaj formę Projekt dla Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 w Mrągowie. Trzymaj formę Projekt dla Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 w Mrągowie. Cele i założenia projektu. Cel główny: Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Cele

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2078/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 9 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2078/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 9 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2078/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 9 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych

Bardziej szczegółowo

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na lata 2013-2015:

Wysokość stawek podatku od środków transportowych na lata 2013-2015: Wysokość stawek podatku od środków transportowych na lata 2013-2015: 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie b/ powyżej 5,5 ton do

Bardziej szczegółowo