nr 24/ XII 2009 Rok XVIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN Wójt Gminy Kleszczów KAZIMIERA TARKOWSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 24/284 16-31 XII 2009 Rok XVIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 Wójt Gminy Kleszczów KAZIMIERA TARKOWSKA"

Transkrypt

1 nr 24/ XII 2009 Rok XVIII bezpłatny biuetyn samorządowy ISSN Na cały nadchodzący Nowy 2010 Rok życzymy wszystkim Mieszkańcom Gminy Keszczów dużo zdrowia, wszekiej pomyśności i błogosławieństwa Bożego. Niech ten rok sprzyja spełnianiu panów i marzeń, zarówno osobistych, rodzinnych, jak też zawodowych. Niech przyniesie spełnienie tych życzeń, które usłyszei Państwo od swoich biskich, przyjaciół i znajomych w wigiijny wieczór. Przewodniczący Rady Gminy Keszczów PAWEŁ BUJACZ Wójt Gminy Keszczów KAZIMIERA TARKOWSKA Wójt i Rada Gminy Keszczów zapraszają Mieszkańców Gminy na wspóne powitanie Nowego 2010 Roku Penerowe spotkanie sywestrowo-noworoczne odbędzie się tradycyjnie na pacu przed siedzibą Urzędu Gminy w Keszczowie. Początek - godz , zakończenie godz W programie m.in.: zespół muzyczny RED STUFF, tańce w gorących rytmach brazyijskich, pokaz fajerwerków, pokaz rzeźb odowych, pokazowe występy barmanów. Powitajmy razem Nowy Rok! Organizatorzy apeują do uczestników, by ze wzgędów bezpieczeństwa nie przynosii i nie odpaai w trakcie spotkania petard i sztucznych ogni. Gminny Ośrodek Kutury w Keszczowie zaprasza na JASEŁKA ULICZNE Opowieść o Narodzinach Dzieciątka Jezus, które odbędą się 6 stycznia o godzinie 18.00, na pacu przed Kościołem NMP Anieskiej w Keszczowie. Odwiert zakończony sukcesem W cztery miesiące od chwii rozpoczęcia prac wiertniczych, prowadzonych w poszukiwaniu wód termanych w Keszczowie, poznaiśmy ich efekt. Pracownicy Przedsiębiorstwa Robót Wiertniczych i Górniczych (PPWiG) w Warszawie zakończyi wiercenia na głębokości 1620 metrów. Prace wiertnicze prowadzone w Keszczowie przebiegały dość sprawnie, choć nie obyło się bez geoogicznych niespodzianek, takich jak zanik płuczki na głębokości ponad 800 metrów. Płuczka to używany w wierceniach specjany, zagęszczony płyn, wtłaczany pod dużym ciśnieniem do wierconego otworu. Służy on m.in. do chłodzenia wiertła, pomaga wypłukiwać na powierzchnię tzw. zwierciny czyi okruchy skał, zabezpiecza także krawędzie wywierconego otworu przed osuwaniem się. Wiertacze zastosowai sprawdzoną w takich przypadkach metodę - cementowe korki. å ciąg daszy na str. 2 Początki firmy CAT sięgają roku W ramach koncernu Renaut utworzono wtedy noszący taką właśnie nazwę dział ogistyki, zajmujący się dostarczaniem wyprodukowanych przez Renaut pojazdów do odbiorców finanych. Z Wiekie centrum w Rogowcu czasem działaność ogistyczna, prowadzona pod marką CAT uegła rozszerzeniu, a w 1963 roku firma zaczęła samodzieną działaność. Od przewożenia samochodów marki Renaut spółka rozszerzyła swoją działaność na inne marki. Obecnie jest operatorem ogistycznym o zasięgu międzynarodowym. Swoje przedstawiciestwa i centra dystrybucyjne CAT posiada w 23 krajach na całym świecie od RPA przez Amerykę Południową, Indie po całą Europę. CAT w Posce funkcjonuje od 1994 roku, a w 1999 powstało jego najważniejsze centrum dystrybucyjne w Rogowcu przy u. Maurice Couet. Przez pierwsze ata działaności na potrzeby spółki CAT Poska wystarczał tu w zupełności 10-hektarowy pac składowy. W 1999 roku zajmowały go wyłącznie auta marki Renaut. Po roku 2001, kiedy spółka wyszła poza struktury koncernu Renaut, postanowiła spróbować swoich sił we współpracy z innymi producentami samochodów. Obecnie firma CAT Poska świadczy usługi ogistyczne w Posce da siedmiu kientów: Renaut, Mitsubishi, Suzuki, Kia, Vovo, Subaru, Genera Motors (Ope, Saab) oraz dysponuje 4 centrami dystrybucyjnymi: w Rogowcu, na terenie portów w Gdańsku i Gdyni oraz w Warszawie. Największym centrum dystrybucyjnym jest to położone na terenie gminy Keszczów w Rogowcu. Ma powierzchnię 17 hektarów, co pozwaa składować jednocześnie do 8 tys. samochodów. Jest to jedno z największych i najbardziej nowoczesnych centrów dystrybucyjnych tego typu w Posce. å ciąg daszy na str. 5 Tak z otu ptaka wygądało centrum dystrybucyjne CAT w Rogowcu przed rozbudową, którą przeprowadzono w 2009 roku.

2 2 Informator KLESZCZOWSKI NR 24/284 W urzędowym kaejdoskopie SIÓDMA STATUETKA I TYTUŁ. 4 grudnia odbyła się w Warszawie połączona gaa konkursów Gmina Fair Pay oraz Przedsiębiorstwo Fair Pay. Po raz pierwszy rozdanie konkursowych trofeów odbywało się w dwóch turach. Certyfikaty Gmina Fair Pay wręczane były podczas gai regionanych. Ten prestiżowy dokument da Keszczowa odebrała skarbnik gminy, Maria Cłapka. Główną nagrodę da gminy Keszczów w kategorii gmin wiejskich srebrzystą statuetkę odebrała natomiast podczas wieczornej gai wójt Kazimiera Tarkowska. Przypomnijmy, że konkursy Gmina Fair Pay oraz Przedsiębiorstwo Fair Pay organizowane są z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej oraz Fundacji Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Tytuł Gmina Fair Pay to premia przyznawana za wzorową współpracę samorządu z przedsiębiorcami, a także za tworzenie wyjątkowo przyjaznych warunków do inwestowania. Najwyższą okatę w konkursie Gmina Fair Pay Keszczów zajmuje nieprzerwanie od siedmiu at. NAJPIERW STUDIUM, POTEM PLAN. Zgodnie z zapowiedzią Urząd Gminy rozpoczął procedurę, zmierzającą do wprowadzenia zmian w obowiązujących dotychczas miejscowych panach zagospodarowania przestrzennego gminy Keszczów. W pierwszej koejności zostaną wprowadzone zmiany w Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Keszczów. Potem opracowane zostaną projekty zmian miejscowych panów zagospodarowania przestrzennego czterech największych miejscowości gminy: Keszczowa, Łękińska, Łuszczanowic i Żłobnicy. W koejnym etapie powstaną projekty zmian pięciu pozostałych miejscowych panów zagospodarowania przestrzennego (Antoniówka, Bogumiłów i Karoów, Czyżów, Woica, Rogowiec). Do 19 stycznia trwa zbieranie ofert firm, które będą chciały zająć się opracowaniem zmian w najważniejszych dokumentach panistycznych gminy Keszczów. PRĄD DLA NOWYCH FIRM. Konsorcjum złożone z dwóch firm (Energoserwis Keszczów sp. z o.o. i Eektrobudowa S.A.) zostało wybrane w przetargu na rozbudowę sieci eektroenergetycznej w strefach przemysłowych w Żłobnicy i Bogumiłowie. Inwestycja ta związana jest z budową nowych ha produkcyjnych przez spółki Rubor oraz Techno-Log. W Żłobnicy zostanie wybudowana kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4 kv oraz odcinki dwutorowej inii energetycznej 15 kv o łącznej długości prawie 1200 metrów. W Bogumiłowie inwestycja obejmie budowę ok. 500-metrowego odcinka inii kabowej 0,4 kv. Zgodnie z podpisaną umową rozbudowa sieci energetycznych zakończy się w połowie kwietnia 2010 roku i będzie kosztować 1,8 mn zł. KOLEJNE SIECI W BOGUMIŁOWIE. Na terenie strefy przemysłowej w Bogumiłowie firma SKANSKA zreaizowała już niema cały zakres prac związanych z budową sieci kanaizacji deszczowej i sanitarnej. Powstała także prawie kompetna sieć drogowa. Ułożenie ostatniej, ścieranej warstwy bitumicznej zostało odłożone na wiosenne miesiące. Dzięki zbudowaniu dróg dojazdowych na terenie tej ogromnej, 200 hektarowej strefy, na pac budowy mogą wchodzić inni wykonawcy infrastruktury technicznej. Wzdłuż pasów drogowych reaizowana jest obecnie budowa rozdzieczej sieci gazowej średniego ciśnienia o długości ok m. Wykonawcą tego zadania jest Euro-Gaz Technika Grzewcza i Gazowa Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunaskiego. Rozstrzygnięto także przetarg na budowę kanaizacji teetechnicznej, której długość wyniesie ok. 7 kiometrów. Oferty na wykonanie tego zadania złożyły aż 24 firmy. Najepsza cenowo okazała się oferta egnickiej spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego HAWE. Za wykonanie sieci rur, w których w przyszłości zostaną ułożone kabe teekomunikacyjne firma otrzyma ponad 605 tys. zł. (s) Andrzej Cozac kierownik Oddziału Wierceń Głębokich PPWiG (fot. 1) przegądając komputerowe raporty z przebiegu prac opowiada o koejnych etapach wiercenia. - Do głębokości 402 metrów wykonywaiśmy otwór średnicą 445 mm. Został on zabudowany rurami o średnicy 18 3/8 caa. Następny odcinek wierceń do głębokości 1342 metry wykonany został przed końcem sierpnia i zabudowany rurami o średnicy 9 5/8 caa. Na ostatnim, najgłębszym odcinku, który zakończyiśmy w drugiej połowie września rury zastosowane do zabudowy miały średnicę 7 cai. Przez czas trwania wierceń nadzór geoogiczny nad geotermaną inwestycją sprawowai pracownicy warszawskiego Przedsiębiorstwa Geoogicznego POLGEOL sp. z o.o. W miarę pogłębiania otworu, reguarnie co kika metrów pobierai koejne próbki wywierconych skał. Po zakończeniu wiercenia i wykonaniu zabudowy nastąpiło płukanie wykonanego otworu. Potem do wykonanej studni została wprowadzona pompa. Pompowanie próbne i oczyszczające trwało przez kikadziesiąt godzin. Wydobywana z głębokości ponad półtora kiometra woda była początkowo zanieczyszczona drobnym resztkami skał, pozostałymi po wierceniu. Wypompowywaną wodę odprowadzano do specjanego, uszczenionego foią zbiornika (fot. 2). Ekipa pracowników PPWiG zbudowała go w pobiżu wiertni. 2 Odwiert zakończony sukcesem å ciąg daszy ze str. 1 1 Na finał prac wiertniczych i wyniki pomiarów wydajności studni niecierpiwie czekai nie tyko pracownicy wiertni w Keszczowie wraz z Wiesławem Dębkiem dyrektorem do spraw wierceń PPWiG, który przyjechał tu z Warszawy. Czekał na nie przede wszystkim działający w imieniu gminy inwestor Zakład Komunany Keszczów sp. z o.o. Na ustawionym na pacu monitorze (fot. 3) można było obserwować, jak w miarę wypompowywania koejnych kubików wody rośnie jej temperatura i zwiększa się wydajność odwiertu. å ciąg daszy na str. 3 Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wyrażai swoje współczucie, przekazywai kondoencje i uczestniczyi w ceremonii pogrzebowej Naszego Taty i Męża Ś. P. MARIANA ROCZKA składa Rodzina

3 16-31 XII `2009 Informator KLESZCZOWSKI 3 Odwiert zakończony sukcesem å ciąg daszy ze str. 2 - Pod koniec tzw. pompowania pomiarowego wydajność osiągnęła 210 metrów sześć. na godzinę, a temperatura wody ponad 53 st. Cesjusza - mówi Piotr Kołba, wiceprezes zarządu Zakładu Komunanego Keszczów. Ten wynik okazał się epszy od prognoz, a nawet naszych oczekiwań. Zdecydowaiśmy więc o zakończeniu odwiertu na głębokości 1620 metrów. Przypomnijmy, że maksymana zakładana głębokość odwiertu w Keszczowie miała wynieść 2000 metrów, a zapisany w umowie z PPWiG termin wykonania wierceń i zabudowania otworu to koniec utego 2010 r. Inwestycja kosztowała ok. 10 mn zł. To mniej niż zakładano, bo prace wiertnicze zostały zakończone na mniejszej głębokości. Dodajmy, że dzięki staraniom jakie podjął zarząd Zakładu Komunanego 50 proc. kosztów wykonania odwiertu w Keszczowie pokrył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To maksymany poziom dofinansowania z funduszy unijnych, będących w dyspozycji NFO- ŚiGW. 3 Woda z keszczowskiego odwiertu jest zasoona (ok. 6 g na jeden itr), więc po wykorzystaniu nie będzie mogła być odprowadzona do istniejącego systemu kanaizacyjnego. Trzeba ją z powrotem wtłoczyć pod ziemię. Do tego konieczne jest wykonanie drugiego odwiertu. Zakład Komunany Keszczów jest w trakcie uzgodnień z Urzędem Gminy w sprawie okaizacji tego odwiertu. Za kika tygodni rozpocznie procedurę przetargową. Doświadczenia zdobyte w przetargu na wykonanie pierwszego odwiertu będą tu z pewnością bardzo pomocne. Po wykonaniu drugiego głębokiego otworu w ziemi i uzyskaniu koncesji na ekspoatację wód termanych konieczne będzie jeszcze wykonanie instaacji, która pozwoi wykorzystać ciepło zawarte w tych wodach. (s) SOLPARK KLESZCZÓW Sp. z o.o. poszukuje osoby do pracy na stanowisko: Asystent Zarządu Zadania: 1. ewidencjonowanie aktów prawnych wydawanych przez organ Spółki, 2. przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych i pism okónych Zarządu, 3. prowadzenie ewidencji poczty przychodzącej i wychodzącej, 4. obsługa posiedzeń Zarządu, 5. obsługa posiedzeń Rady Nadzorczej, 6. protokołowanie spotkań, 7. organizacja pracy biura zarządu, 8. organizowanie i koordynowanie wizyt i podróży służbowych, 9. zapewnienie oraz kontroa prawidłowego obiegu korespondencji i dokumentacji, 10. koordynacja bieżących spraw, 11. dbanie o dobry wizerunek firmy, 12. zarządzanie kaendarzem spotkań Zarządu. Wymagania wobec kandydata: 1. wykształcenie wyższe, 2. doświadczenie na podobnym stanowisku, 3. doskonałe zdoności interpersonane, 4. znajomość oprogramowania biurowego, 5. komunikatywność, zorganizowanie, otwartość, 6. umiejętność asertywnego prowadzenia rozmów teefonicznych, 7. mie widziana znajomość języków obcych, 8. prawo jazdy kat. B. Wybranym kandydatom oferujemy pracę w ciekawej, dynamicznie rozwijającej się firmie. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV i ist motywacyjny do dnia r. na adres: SOLPARK KLESZCZÓW Sp. z o.o., Keszczów, u. Sportowa 8 ub dostarczanie ofert osobiście do pokoju K 1.03 w siedzibie Spółki. Pracodawca zastrzega sobie prawo kontaktu tyko z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie następującej kauzui: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy da potrzeb niezbędnych do reaizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz SOLPARK KLESZCZÓW Sp. z o.o. poszukuje osoby do pracy na stanowisko: Specjaista ds. Zakupów i Zamówień Zadania: 1. przygotowywanie, prowadzenie procedur udzieania zamówień pubicznych, 2. tworzenie zapytań ofertowych, 3. koordynacja dostaw od momentu weryfikacji stanów magazynowych poprzez prognozowanie zamówień, 4. zarządzanie dostawcami w ramach istniejącego łańcucha dostaw, 5. przygotowywanie projektów umów z podmiotami zewnętrznymi, 6. sprawowanie kontroi nad budżetem w związku z zamówieniami pubicznymi, 7. kontroowanie terminowości i jakości dostaw, 8. udział w negocjowaniu umów z dostawcami, 9. monitorowanie i roziczanie reaizacji dostaw. Wymagania wobec kandydata: 1. wykształcenie wyższe, preferowany profi ogistyczny, ekonomiczny, zarządzanie, 2. wiedza poparta praktyką z zakresu procesów ogistycznych, zakupów, panowania, 3. minimum 2 ata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, 4. bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, zwłaszcza Exce, 5. znajomość przepisów prawa z zakresu zamówień pubicznych, 6. umiejętność anaitycznego myśenia, 7. umiejętność panowania i przestrzegania ustaonych terminów, 8. dokładność i odpowiedzianość, 9. prawo jazdy kat. B. Wybranym kandydatom oferujemy pracę w ciekawej, dynamicznie rozwijającej się firmie. Możiwość wykonywania odpowiedzianej pracy z możiwością poszerzania wiedzy z zakresu zakupów i procesów ogistycznych. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV i ist motywacyjny do dnia r. na adres: SOLPARK KLESZCZÓW Sp. z o.o., Keszczów, u. Sportowa 8 ub dostarczanie ofert osobiście do pokoju K 1.03 w siedzibie Spółki. Pracodawca zastrzega sobie prawo kontaktu tyko z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie następującej kauzui: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy da potrzeb niezbędnych do reaizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.

4 4 Informator KLESZCZOWSKI NR 24/284 Terminy odbioru odpadów komunanych i segregowanych w 2010 roku Miejscowości Słok, Czyżów, Adamów, Łękińsko, Woica, Koonia Woa Grzymaina, Łuszczanowice Huby, Łuszczanowice, Koonia Łuszczanowice, Antoniówka, Rogowiec (u. Wiejska) Keszczów, Kamień, Bogumiłów, Dębina, Żłobnica OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia poegającego pod nazwą: Budowa układu drogowego w Czyżowie Na podstawie art.33 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziae społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008 Nr 199 poz. 1227) oraz art. 61 KPA informuję, że na wniosek Referatu Inwestycji i Zamówień Pubicznych Urzędu Gminy w Keszczowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa układu drogowego w Czyżowie. Inwestycja przewidziana jest do reaizacji w obrębie geodezyjnym Czyżów, gmina Keszczów. Informuję, że wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na reaizacje przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz załącznikami map ewidencyjnych obejmujących przewidywany teren na którym będzie reaizowane przedsięwzięcie wyłożone są do wgądu w Urzędzie Gminy w Keszczowie (pok. 27) w godz do W związku z powyższym informuję o możiwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania tj. od dn r. do dnia r. Wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zamieszczony został w pubicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku. Odpady komunane 22 stycznia, 19 utego, 19 marca, 16 kwietnia, 21 maja, 18 czerwca, 16 ipca, 20 sierpnia, 17 września, 15 października, 19 istopada, 17 grudnia. 29 stycznia, 26 utego, 26 marca, 23 kwietnia, 28 maja, 25 czerwca, 23 ipca, 27 sierpnia, 24 września, 22 października, 26 istopada, 24 grudnia. Keszczów, dnia r. Odpady segregowane 23 stycznia, 20 marca, 22 maja, 17 ipca, 18 września, 20 istopada. 30 stycznia, 27 marca, 29 maja, 24 ipca, 25 września, 27 istopada. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na reaizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziae społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U r. Nr 199 poz.1227) Wójt Gminy Keszczów podaje do pubicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach da następującego przedsięwzięcia: Instaacja demonstracyjna wychwytywania dwutenku węga w pełni zintegrowana z nowobudowanym bokiem 858 MW w PGE Eektrowni Bełchatów, reaizowana na terenie PGE Eektrowni Bełchatów S.A. w miejscowości Rogowiec, w gminie Keszczów w obrębie geodezyjnym Woa Grzymaina na działkach nr 762/1, 762/2, 779/1, 775/1, 773/1, 779/2 oraz w obrębie geodezyjnym Rogowiec na działkach nr 1054/147, 1054/148, 1054/153, 1054/155, 1054/156, 1054/161, 1055/4, 1058/6, 1054/78. Budowa budynku maarni z częścią magazynową i zbiornikiem odparowanym wód opadowych w ramach II etapu inwestycji Budowa Zakładu Konstrukcji Staowych w Żłobnicy gm. Keszczów Przebudowa drogi i rozbudowa wjazdu w Rogowcu reaizowana w gminie Keszczów, obrębie ewidencyjnym Żłobnica na działkach nr 659/15, 659/16, 659/11, 660/6, 661/6, 662/6, 662/7, 663/6, 663/7. Rozbudowa Magazynu Gazu Płynnego na terenie zakładu CoepCCL poegającego na budowie montażu dwóch zbiorników magazynowych gazu płynnego propan-butan wraz z armaturą i budową naziemnych rurociągów przesyłowych gazu płynnego do dwóch istniejących kontenerów naewczych, gazu do pojemników aerozoowych na terenie istniejącego zakładu, reaizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 990, 992 w obrębie geodezyjnym Keszczów gmina Keszczów. Z treścią decyzji oraz dokumentacją spraw można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Keszczowie, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 27, 26 od poniedziałku do piątku w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości. Keszczów, dn r. Gdzie zgłaszać awarie? Awarie w zasianiu energetycznym naeży zgłaszać w Zakładzie Energetycznym Łodź - Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w Kurnosie (te. 991). Awarie w gminnej sieci energetycznej (dotyczy osieda Zacisze i firm w Strefach Przemysłowych) naeży zgłaszać w spółce Energoserwis Keszczów - te. (044) (wew. 29), (044) ub Awarie sieci teefonicznej i internetowej naeży zgłaszać pod numer teefonu 924 (bezpłatny) ub (044) (płatny). Awarie w sieci wodociągowej, kanaizacyjnej i ciepłowniczej naeży zgłaszać w Zakładzie Komunanym Keszczów - te. (044) (dyżur całodobowy). Awarie w sieci gazowej w dni robocze w godz naeży zgłaszać w Rozdzieni Gazu w Bełchatowie - te. (044) ). Poza tymi godzinami zgłoszenia awarii przyjmuje Pogotowie Gazowe Rozdzieni Gazu w Radomsku: (044) , (044) , (044) , a także POGOTOWIE GAZOWE te Awarie oświetenia uicznego naeży zgłaszać w firmie PRIT - A. Pietrzyk, M. Pietrzyk - te. (044) ub

5 16-31 XII `2009 Informator KLESZCZOWSKI 5 Wiekie centrum w Rogowcu å ciąg daszy ze str. 1 Robert Skibiński dyrektor operacyjny CAT Poska Jak informuje dyrektor operacyjny firmy CAT Poska - Robert Skibiński nie bez znaczenia jest okaizacja największego centrum właśnie w Rogowcu. - Znajdujemy się dokładnie w środku tzw. złotego trójkąta, którego wierzchołki tworzą miasta Poznań, Warszawa oraz Katowice czyi miasta, gdzie sprzedaż nowych samochodów jest największa. W związku z tym w te najważniejsze da naszych kientów miejsca jesteśmy w stanie dostarczyć samochód już w 24 godziny od chwii otrzymania zecenia. Dostawy w pozostałe regiony reaizowane są do 48 godzin. Samochody dostarczamy do ponad 450 punktów deaerskich na terenie całej Poski. *** Przez dziesięć at działaności Centrum Dystrybucyjne CAT Poska w Rogowcu stało się operacyjnym centrum tej spółki w zakresie transportu krajowego, jak i międzynarodowego. Na jego potrzeby pracuje 400 kierowców. Najczęściej są to pracownicy małych i średnich firm transportowych. Prowadzone przez nich ciężarówki przewożą corocznie ponad 220 tys. nowych samochodów nie tyko na terenie Poski, ae też w ramach transportu międzynarodowego: od Hiszpanii poprzez Francję, Niemcy, kraje nadbałtyckie, Ukrainę, Białoruś, aż po Rosję. - Odpowiadamy za 100 % dostaw do Poski samochodów wyprodukowanych w fabrykach Renaut we Francji, Hiszpanii i Turcji mówi Robert Skibiński. - Samochody Kia odbieramy z fabryki w słowackiej Ziinie, a te wyprodukowane w Korei z portu Koper w Słowenii. Vovo odbieramy z portu w Gdyni, a także z begijskiej fabryki w Gent. Po to, by optymanie wykorzystać nasz transport współpracujemy m.in. z fabryką Vokswagena w Poznaniu i giwickim Opem. Zapewniają nam one ładunki wyjazdowe z Poski do całej Europy. Obsługujemy również fabrykę Hyundaia w Czechach oraz Kia w Słowacji, a także Suzuki na Węgrzech. Taka działaność wymaga odpowiednio przygotowanych pracowników, którzy dobrze posługują się językami obcymi. Pracownicy działu transportu międzynarodowego biege porozumiewają się w języku angieskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Choć rok 2009 przejdzie do historii jako rok znacznego spadku sprzedaży nowych samochodów firma CAT Poska prawie nie odczuła tego spadku. Co prawda znacznie zmniejszyły się transporty samochodów do krajów nadbałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii. Dramatycznie spadł popyt na Ukrainie, która jeszcze w 2007 roku wydawała się bardzo obiecującym rynkiem (za pośrednictwem spółki CAT Poska trafiło tam wówczas ok samochodów). Lukę po tych odbiorcach skutecznie wypełnii kienci z krajów zachodnich. Dzięki osłabieniu złotówki zakup nowych aut w Posce stał się atrakcyjny m.in. da Niemców. *** Przez centrum dystrybucyjne w Rogowcu przechodzi rocznie ok. 65 tys. samochodów, z tego prawie 30 tys. samochodów stanowią pojazdy marki Renaut. Przy takiej skai przerobu nawet niewieka jednostkowa oszczędność przekłada się na spore kwoty, uzyskiwane w ciągu roku. W Rogowcu znakomicie sprawdza się jedyny w Posce automatyczny tune do mycia samochodów. Ten wyposażony m.in. w fotokomórki system mycia pojazdów znacznie przyspiesza i ułatwia pracę. Techniczne rozwiązania, zastosowane w procesie mycia aut pozwaają na ponowne użycie 60 proc. wody, która oczyszczona zostaje w systemie podwójnego fitrowania. å ciąg daszy na str. 9 Poska, świąteczna tradycja Adona Pucińska prezentuje książkę Poskie świętowanie Rozmowa z Adoną Pucińską, kustoszem Muzeum Archeoogicznego i Etnograficznego w Łodzi, autorką książki Poskie świętowanie. Jest w moim kraju zwyczaj, Że w dzień wigiijny Przy wzejściu pierwszej gwiazdy Wieczornej na niebie Ludzie gniazda wspónego łamią Cheb bibijny, Najtkiwsze przekazując uczucia w tym chebie. - Te słowa ponad 150 at temu napisał Cyprian Kami Norwid. Opisywany zwyczaj przetrwał w tradycji poskich i tyko poskich świąt do dziś. Co zdecydowało o wyjątkowości symboiki opłatka w poskiej tradycji świątecznej? - Dzieenie się opłatkiem jest przypisane rzeczywiście tyko Poakom. Generanie wynika to z wyjątkowego kutu ziemi, jaki jest cechą Słowiańszczyzny. Kut ziemi to kut tego wszystkiego co na niej wzrasta. Stąd na stoe wigiijnym mamy takie, a nie inne produkty, pochodzące z poa, łąki, asu czy z jeziora. Bardzo szczegóna roa opłatka wynika stąd, że jest on symboem miłości do miejsca, w którym człowiek się rodzi, wzrasta i żyje. Opłatek to przecież taki deikatny cheb, do którego powstania przyczynia się wiee osób, cała rodzina. Konieczny jest siew ziarna, uprawa, zbiór, mieenie, wypiek. Opłatek był więc i pozostaje symboem współpracy wieu członków rodziny. Prymas Stefan Wyszyński podkreśał często, że najszczęśiwszy kraj to ten, który ma siną rodzinę. To rodzina staje się fundamentem kraju. - Czy jakieś inne jeszcze eementy świętowania Bożego Narodzenia charakterystyczne są tyko da poskiej tradycji? - Jest ich więcej. Przede wszystkim roraty odprawiane w okresie adwentu, a także towarzyszące tym porannym nabożeństwom, przynoszone przez wiernych świece roratnie. W przeszłości wyróżniał nas, Poaków także towarzyszący adwentowi post. Poskie świętowanie poprzedza także tradycja organizowania na wieką skaę porządków przedświątecznych. Wyjątkowa jest w jakimś sensie cała obrzędowość związana z dniem Wigiii - 24 grudnia: magia iczb, w sensie iości podawanych posiłków czy iczby osób zasiadających przy stoe, regionane zróżnicowanie podawanych na stół potraw. Poska Wigiia to prawdziwy fenomen. Świadczy o tym najepiej fakt, że do Poski, bodaj na tych kika godzin spędzonych z rodziną przy wigiijnym stoe ściągają udzie rozsiani po różnych zakątkach świata. - O tych i wieu innych eementach poskiej tradycji świątecznej pisze Pani bardzo szczegółowo w wydanej niedawno książce Poskie świętowanie. Adwent, gody, zapusty. Skoro jest tak dużo wyjątkowych w swoim rodzaju obrzędów i symboi poskiego Bożego Narodzenia daczego tak chętnie zapożyczamy eementy obcej tradycji, takie jak choćby zwyczaj dekorowania świątecznych pomieszczeń jemiołą? - Obcokrajowcy, którzy odwiedzają Muzeum Etnograficzne i Archeoogiczne w Łodzi dowiadują się o bogactwie poskiej tradycji świątecznej. Pytają czasem: Czy Wy naprawdę tak świętujecie, czy jest to tyko na pokaz? Potwierdzam, że tak świętuje się w Posce co roku, a i po świętach nie brakuje ciekawej obrzędowości, którą reprezentują np. grupy koędnicze. Jeśi chodzi o jemiołę, to rzeczywiście jest ona eementem obcym naszej kuturze. Także w kuturze basenu Morza Śródziemnego, å ciąg daszy na str.7

6 6 Informator KLESZCZOWSKI NR 24/284 Szkone wieści Szkoa Podstawowa w Keszczowie 10 grudnia z inicjatywy E. Hejak szkonego pedagoga zostały zorganizowane da wszystkich uczniów zajęcia poświęcone udzieaniu pierwszej pomocy. Warsztaty poprowadzii specjaiści z Centrum Profiaktyki i Edukacji Profed w Krakowie. Podzieone były na dwie części, adresowane do różnych grup wiekowych. Wykład da dzieci z nauczania zintegrowanego dotyczył zasad udzieania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem środków ochrony osobistej. Wykład wzbogacony został pokazem z zakresu udzieania pierwszej pomocy oraz praktycznymi ćwiczeniami z wykorzystaniem fantomów. Zajęcia da uczniów kas IV VI zostały dodatkowo uzupełnione o tematy związane z profiaktyką uzaeżnień. Uczniowie dowiedziei się m.in. jakie są objawy choroby akohoowej, w jaki sposób unikać narkotyków i czym grozi zażywanie obu tych substancji. *** 10 grudnia cały świat obchodzi Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Tego dnia świętujemy także Dzień Ochrony Praw Dziecka. Z tej okazji uczniowie kas I III pod kierunkiem swoich nauczyciei przygotowai wiersze, piosenki, inscenizacje i isty, których treść odzwierciedała istotę najważniejszych praw dziecka, zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka : prawa do życia i rozwoju; prawa do wychowywania w rodzinie; prawa do nauki; prawo do wypowiedzi; prawo do ochrony zdrowia; prawo do wypowiadania swoich myśi i pogądów; prawo do zabawy. Z tej samej okazji odbyło się spotkanie uczniów kas IV-VI, podczas którego zaprezentowano scenki iustrujące wybrane prawa dzieci. Dzięki przygotowanym inscenizacjom uczniowie mogi dowiedzieć się, w jaki sposób powinny być respektowane prawa przysługujące dzieciom. Dowiedziei się także, co na- eży zrobić i do kogo zwrócić, kiedy któreś z praw jest łamane - czy to w rodzinie, czy w szkoe. Szkoa Podstawowa w Łękińsku 10 grudnia obchodzony był Dzień Woontariatu pod hasłem Pomaganie wzmacnia. W kasach przeprowadzone zostały zajęcia o bezinteresownej pomocy innym. Uczniowie wyszukiwai w Internecie informacji o woontariacie sławnych udzi. W czasie szkonej uroczystości o znaczeniu fiantropii i bezinteresownej pomocy da innych mówii krwiodawcy z Gminnego Kubu HDK, a także koordynatorka Centrum Woontariatu w Bełchatowie. Tematyce woontariatu poświęcone były specjane prezentacje, a także sesja pakatowa. Jej efekty ogądać można na przygotowanej wystawie. Przygotowaniem Dnia Woontariatu zajmowały się nauczycieki Małgorzata Jegier i Joanta Posmyk. Gimnazjum w Keszczowie 21 grudnia nastąpiło podsumowanie akcji charytatywnej zorganizowanej przez społeczność gimnazjum. Uczniowie woontariusze wędrując od domu do domu zebrai iczne artykuły żywnościowe, przemysłowe, a także odzież i zabawki. Mieszkańcy gminy Keszczów wspari akcję także datkami pieniężnymi. W tym roku udało się zebrać kwotę zł. Został za nią zakupiony sprzęt sportowy. Zgromadzone dary trafiły do podopiecznych Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. Dzieci i młodzież oraz ich wychowawcy zapewnii, że piłki, hante, karimaty, sprzęt do tenisa stołowego oraz sprzęt do zajęć fitness pozwoi uatrakcyjnić wony czas nastoatków, przebywających w tej pacówce. Czynny udział w zbiórce wzięi uczniowie: Martyna Gajda, Izabea Rutkowska, Konstancja Rechenek, Dominika Kowaczyk, Justyna Fryś, Maja Bujacz, Aeksandra Zięba, Katarzyna Chojnowska, Kau- å ciąg daszy na str 8 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Keszczowie informuje, że 30 istopada zakończył reaizowany po raz drugi projekt Keszczowski Kub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykuczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uczestniczyło 10 kobiet z terenu gminy Keszczów, bezrobotnych, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających z pomocy społecznej. Ceem projektu było zdobycie przez uczestniczki nowych umiejętności i kwaifikacji, zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły. W trakcie trwania projektu uczestniczki odbyły następujące szkoenia: 130 godz. kroju i szycia, 60 godz. szkoenia z zakresu opiekunka osoby starszej, 40 godz. podstawy obsługi komputera i prawo jazdy kat B. Dodatkowo zostały objęte pomocą psychooga, konsutacjami z doradcą zawodowym i poradami prawnika. Informacja została sfinansowana z funduszy Unii Europejskiej Reaizator Projektu: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KLESZCZOWIE Biuro Projektu: u. Osiedowa 2, Keszczów, te.: ; fax: , e-mai:

7 16-31 XII `2009 Informator KLESZCZOWSKI 7 Poska, świąteczna tradycja å ciąg daszy ze str. 5 w tym greckiej i rzymskiej w ogóe nie spotkamy symboiki związanej z jemiołą. Jest ona natomiast związana z kręgiem kutury cetyckiej. Niektórzy przyjęi cetycki zwyczaj obcałowywania się pod jemiołą i składania sobie życzeń. Zauważam, że jemioła zdobyła sporą popuarność w regionie łódzkim. Niektórzy uważają, że poprzez iość drobnych kueczek ma symboizować bogactwo materiane, dostatek. Tymczasem w naszej słowiańskiej kuturze jemioła symboizuje wrzód, chorobę, a choroby przecież do domu się nie wprowadza. Jemioła rośnie na drzewach jako pasożyt, a szczegónie łatwo ma wyrastać w miejscach, w które uderzył piorun. W poskiej kuturze tradycyjnej unikano symboi pieniądza czy bogactwa. Cenione były inne wartości. Był dawniej na wsiach piękny zwyczaj, że świąteczny stół obwiązywano metaowym łańcuchem takim, na jakim trzyma się inwentarz. Meta ma kontakt z ogniem i wodą żywiołami, które życie dają i życie zabierają. Ogniwa łańcucha to zwieokrotnienie koła, tej najbardziej szachetnej figury. Przesłanie tego symbou było jasne: rodzina, która zasiada przy opasanym łańcuchem stoe będzie się jednoczyć, a ktokowiek przyjdzie do tego domu nigdy nie odmówią mu pomocy. 1 A jeśi chodzi o najepsze miejsce do składania życzeń to zamiast pod obcą jemiołą w poskiej tradycji robimy to pod zieoną gałązką drzewa igastego, nazywaną podłaźniczką. Taka wiecznie zieona gałązka jest symboem życia. - Dawniej w wystroju świątecznym poskich chat spotykało się m.in. wiązki słomy, snopy zboża, ustawione w kątach izby, w której spożywano wigiijną wieczerzę. Z czego to wynikało? - Zdobienie świątecznych izb słomą zaczęło w Posce obumierać po II wojnie światowej. Najdłużej przetrwało w Posce południowej i południowowschodniej. Zanikało wraz ze zmianą architektury na wsiach. Pojawiały się murowane domy, zamiast ginianych kepisk wykonywane były w izbach podłogi z desek. Zdobienie pomieszczeń słomą ub snopami zboża wynikało oczywiście z wiekiego kutu cheba. Czasem te snopy zboża to była tyko pszenica i żyto, niekiedy w każdym rogu izby stał snop innego zboża. Dziś wiee choinkowych ozdób jest wykonywanych ze słomy. I takich ozdób ze słomy naszych rodzimych zbóż powinno być jak najwięcej. Do przygotowania ozdób wykorzystuje się słomę ze zbóż koszonych nie przez kombajn, ae zebranych tradycyjnie: sierpem, kosą abo żniwiarką. O dziwo większość takich ozdób wyjeżdża poza nasze granice, podczas gdy w poskich skepach dominują ozdoby choinkowe wykonane z ryżowej słomy, z Chin. Kiedyś słoma była w dzień Wigiii podobnie jak siano wykorzystywana do wróżb, nie tyko agrarnych, ae także dotyczących osobistej przyszłości. Dziś jest jeszcze wykorzystywana w świątecznej obrzędowości w niektórych miejscach. W łowickim przetrwał np. zwyczaj kręcenia w Wigiię powróseł. Po wieczerzy wigiijnej obwiązywane są nimi drzewa w sadzie. 3 2 Członkowie rodziny zawiązując powrósła poecają drzewom: Ja tobie nakazuję na jutrznię wstać. Powrósła są zdejmowane z pni wiosną i paone przed wejściem do Opłatkowe spotkanie seniorów rzedświąteczne dni to czas wypełniony wyjątkowo intensywną pracą i krzątaniną. Przygotowuje- P my domowe święta, szukamy ostatnich prezentów, robimy wiekie porządki. Na szczęście znajdujemy też chwię na to, by podzieić się opłatkiem ze współpracownikami, obejrzeć szkone przedstawienie jasełkowe, posłuchać koncertu koęd i pastorałek. W ten sposób wchodzimy pełniej w świąteczną aurę. Seniorzy z działających w gminie Keszczów kubów seniora zostai zaproszeni na organizowane przez samorząd gminy spotkanie opłatkowe do Kompeksu SOL- PARK. Da niektórych starszych osób była to pierwsza okazja do odwiedzenia tego nowoczesnego obiektu. W aui SOLPARKU seniorów powitai wspónie i wspónie złożyi życzenia wójt Kazimiera Tarkowska oraz przewodniczący Rady Gminy Paweł Bujacz. Zaraz potem na scenę wszedł Chór Kamerany Gminy Keszczów, który pod dyrekcją Sławomira Szafrańskiego wykonał dziesięć koęd i pastorałek. Występ przed zgromadzoną w aui pubicznością był da keszczowskiego chóru debiutem. Jego członkinie i członkowie zaproszeni do wspónych prób przez S. Szafrańskiego ćwiczą od kwietnia. Serdeczne okaski i stanowcze domaganie się bisów były dobrą zachętą do koejnych prób. Po tym muzycznym wprowadzeniu przyszła pora na krótki wykład o tradycji poskiego świętowania. Uczestnicząca w opłatkowym spotkaniu seniorów Adona Pucińska łódzka etnograf, autorka książki Poskie świętowa- obory. Dym miał służyć oczyszczeniu, okadzeniu zwierząt przez ich pierwszym po zimie wyjściem na pastwisko. å ciąg daszy na str. 12 å ciąg daszy na str. 12

8 8 Informator KLESZCZOWSKI NR 24/284 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt Powrót do aktywności zawodowej kobiet współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Człowiek najepsza inwestycja Agencja Rozwoju Regionanego ARREKS S.A przystępuje do reaizacji projektu Powrót do aktywności zawodowej kobiet w ramach priorytetu VI Rynek pracy otwarty da wszystkich. Działanie 6.3. Inicjatywy okane na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. PROJEKT JEST SKIEROWANY DO: - kobiet pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 at, - kobiet powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, - kobiet po 45 roku życia, z terenu powiatu bełchatowskiego, radomszczańskiego i pajęczańskiego. W ramach projektu zreaizujemy bezpłatnie szkoenie o tematyce: STYLIZACJA PAZNOKCI 120 godz. zajęć Szkoenie to będzie wzbogacone o zajęcia z boku psychoogiczno doradczego 30 godz. zajęć. Zajęcia będą odbywać się na terenie Keszczowa w okresie uty marzec 2010 r. Rekrutacja uczestników odbędzie się w miesiącu styczniu 2010 r. Formuarze zgłoszeniowe można pobrać: - w siedzibie Agencji Rozwoju Regionanego ARREKS S.A., u. Główna 122, - ze strony internetowej Biuro projektu: ARR ARREKS S.A., u. Główna 122, Keszczów, te. 44/ ub 44/ ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Szkone wieści å ciąg daszy ze str. 6 dia Kacperek, Katarzyna Góra, Wioeta Gałwa i Wojciech Witkowski. Uczniów wspierały nauczycieki: A. Ignasiak, A. Retkiewicz oraz I. Ziemba. Społeczność gimnazjum wyraża ogromne podziękowanie wszystkim darczyńcom, którzy w jakikowiek sposób wspari działania na rzecz potrzebujących. *** Uczestnicy koła kuinarnego gościi w Muzeum Cheba w Radzionkowie. Młodzież miała okazję własnoręcznie formować warkocze z ciast, a potem skosztować własnoręcznie przygotowanych wypieków. Reaizator projektu Reaizator projektu Instytucja pośrednicząca 2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt Garncarstwo sposób na integrację społeczną współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Człowiek najepsza inwestycja Agencja Rozwoju Regionanego ARREKS S.A przystępuje do reaizacji projektu Garncarstwo sposób na integrację społeczną w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.3. Inicjatywy okane na rzecz aktywnej integracji. Ceem projektu jest przeciwdziałanie marginaizacji i izoacji osób po 50 roku życia. PROJEKT JEST SKIEROWANY DO: - osób po 50 roku życia, zarówno do pracujących jak i bezrobotnych. Kierujemy go w szczegóności do mieszkańców gminy Keszczów i gmin znajdujących się w najbiższym sąsiedztwie gminy Keszczów. W ramach projektu zreaizujemy bezpłatnie warsztaty z zakresu: GARNCARSTWA 27 godz. zajęć Zajęcia będą odbywać się w Gminnym Ośrodku Kutury w Keszczowie w okresie uty marzec 2010 r. Rekrutacja uczestników odbędzie się w miesiącu styczniu 2010 r. Formuarze zgłoszeniowe można pobrać: - w siedzibie Agencji Rozwoju Regionanego ARREKS S.A. u. Główna 122, - ze strony internetowej Biuro projektu: ARR ARREKS S.A., u. Główna 122, Keszczów, te. 44/ ub 44/ ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Instytucja pośrednicząca 2 Gimnazjaiści wysłuchai również wykładu na temat historii piekarnictwa w Posce, obejrzei fim o poskich tradycjach oraz obejrzei iczne eksponaty związane z przemysłem piekarniczym. Niemałą atrakcją było także zwiedzanie sai szkonej sprzed dziesiątków at. Wyjazd zorganizowały nauczycieki prowadzące koło kuinarne: Aeksandra Ignasiak i Danuta Urbaniak. Zespół Szkół Ponadgimnazjanych Od 7 do 11 grudnia w szkoe trwał Tydzień Woontariatu pod hasłem Świadomie pomagam innym. W ramach podjętych działań przygotowano tabicę, na której znaazły się informacje na temat tego, czym jest woontariat, kim jest woontariusz i jakimi cechami powinien się charakteryzować. Tabica została umieszczona na głównym korytarzu szkonym. W trakcie tygodnia zreaizowano w każdej kasie ekcję Woontariat - dobry sposób na nudę. Gościem podczas tych zajęć była Kaudia Wojciechowska, woontariuszka z II LO w Radomsku, która opowiadała o swoich doświadczeniach i drodze do woontariatu. Zespół Szkół Ponadgimnazjanych nawiązał również współpracę z Domem Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. Tydzień Woontariatu był okazją do przekonania szkonej społeczności, że w działania na rzecz potrzebujących mogą angażować się nie tyko uczniowie, ae także nauczyciee i rodzice oraz że woontariat uczy postawy szacunku i toerancji wobec drugiego człowieka. Opracowano z wykorzystaniem informacji i fotografii przekazanych przez szkoły samorządowe

9 16-31 XII `2009 Informator KLESZCZOWSKI 9 Wiekie centrum w Rogowcu å ciąg daszy ze str. 5 Dwa ata temu centraa grupy CAT ogłosiła da wszystkich swoich centrów dystrybucyjnych konkurs na redukcję zużycia wody oraz energii eektrycznej. - Zużycie wody zdążyiśmy ograniczyć jeszcze przed konkursem mówi Robert Skibiński, - więc tym razem postanowiiśmy przyjrzeć się zużyciu energii eektrycznej. Najstarsza, 10-hektarowa część pacu oświetona była przez tradycyjne ampy. Po przeprowadzeniu stosownych testów i pomiarów okazało się, że dwa nowoczesne metaohaogeny pozwaają zastąpić cztery tradycyjne punkty świetne na maszcie. Dają przy tym ten sam poziom oświetenia, a zużywają jednocześnie 57 proc. mniej energii. Projekt został wdrożony i zgłoszony do konkursu, a pomysłodawca tego projektu, nasz pracownik Ryszard Czyżycki zdobył pierwszą nagrodę. Usługi firmy nie ograniczają się dziś wyłącznie do przewozu i obsługi nowych aut. Spółka przygotowała swoich pracowników również do wykonywania zadań typowo warsztatowych czy serwisowych. Na zecenie kientów w samochodach instaowane są aarmy czy zestawy DVD. - Wykonujemy też tzw. przegądy zerowe (przedrejestracyjne), montujemy spojery, kraty oddzieające część pasażerską od części bagażowej, co powoduje, że samochód mający homoogację z samochodu osobowego staje się samochodem ciężarowym. To pozwaa kupującym go firmom odiczyć 22proc. podatku VAT. Agencja Rozwoju Regionanego ARREKS S.A. w Keszczowie Od 21 grudnia 2009 do 31 stycznia 2010 roku zapraszamy do skorzystania z promocji Świąteczne Przyspieszenie w ramach której oferujemy: Internet 4 Mbps /256 kbps w cenie 54,00 zł. Internet 6 Mbps /512 kbps w cenie 65,00 zł. Internet 10 Mbps /512 kbps w cenie 90,00 zł. Biższe informacje w siedzibie ARR ARREKS S.A. ub pod numerem teefonu ZAPRASZAMY Od 1 stycznia 2010 zapraszamy do skorzystania z promocji Tanio w biznesie w ramach której oferujemy: Internet 2 Mbps /256 kbps w cenie 60,00 zł netto. Internet 6 Mbps /512 kbps w cenie 80,00 zł netto. Internet 10 Mbps /512 kbps w cenie 130,00 zł netto. Oferta da podmiotów gospodarczych. Biższe informacje w siedzibie ARR ARREKS S.A. ub pod numerem teefonu ZAPRASZAMY Sprzedam działkę budowaną z możiwością prowadzenia działaności gospodarczej, powierzchnia: 0,25 ha w Keszczowie. Te ub 044/ po O tym, jak wysoko w wewnętrznych rankingach koncernu Renaut oceniane jest centrum dystrybucyjne w Rogowcu świadczy najepiej fakt, że po przeprowadzeniu audytu w 2009 roku (taki audyt obejmuje co roku wszystkie centra dystrybucyjne, obsługujące markę Renaut) Rogowiec znaazł się na trzecim miejscu spośród 82 centrów dystrybucyjnych, jakie firma CAT posiada na całym świecie. J. Strachocki K Kersten Europe z nowym ogo ersten Europe już od dziewięciu at jest obecny w Keszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 2. Wieka haa tej firmy, zwrócona bokiem do drogi Keszczów Łuszczanowice to miejsce, w którym na kiku potężnych wacach reaizowana jest usługa gięcia profii i bach ze stai. Utworzona w Hoandii firma ma dziś trzy zakłady produkcyjne: w Hoandii, Niemczech i Posce. Wzrost oczekiwań ze strony kientów oraz nowe możiwości technoogiczne sprawiły, że Kersten Europe wprowadził do swojej oferty nowe usługi, m.in. trójwymiarowe cięcie profii i rur przy użyciu robotyki. Układanie kostki brukowej Utwardzanie terenu Gaanteria betonowa Usługi koparko-ładowarką Usługi ogónobudowane Remonty Wykończenia Sprzedaż kostki i gaanterii Stanisław Jędrzejek Wiewiórów 104, Te Wraz z tymi zmianami zmieniło się także firmowe ogo. Na internetowej stronie znajdujemy jego opis: Jest to ładne graficzne odzwierciedenie kui ziemskiej oraz działaności Kersten Europe. Niebieska kua symboizuje ruch i dostępność organizacji, która zaprasza do współpracy z kientami, partnerami i kontrahentami. Wygięte, białe pasmo oznacza technikę gięcia, stanowiącą rdzeń działaności Kersten Europe, uzupełniony o szeroką gamę usług podwyższających wartość produktów. Kampania rekamowa związana z wprowadzaniem nowego ogo trwa od ipca tego roku. (s)

10 10 Informator KLESZCZOWSKI NR 24/284 G 12 grudnia w Łódzkim Domu Kutury w Łodzi odbyło się podsumowanie roku sportowo-turystycznego LZS województwa łódzkiego. Przy udziae paramentarzystów, samorządowców, sportowców i działaczy LZS wyróżniono: Sport Omega po raz piąty najepszym kubem 10 najepszych sportowców LZS woj. łódzkiego, 5 najepszych trenerów, najepsze rady Zrzeszenia LZS: powiatowe, miejsko-gminne, gminne, kuby i sekcje turystyczne. Wyróżniono także szkoły ponadgimnazjane, gimnazjane i podstawowe, które uzyskały najepsze wyniki sportowe. Na szóstym miejscu wśród najepszych sportowców LZS województwa łódzkiego w roku 2009 znaazł się ekkoateta Mateusz Podawca - wychowanek Omegi. To pierwsze tej rangi wyróżnienie, uzyskane przez naszych zawodników. Przypomnijmy, że Mateusz Podawca to: minny Ośrodek Kutury w Keszczowie zakończył już postępowanie przetargowe i podpisał umowy dotyczące organizacji wypoczynku zimowego da uczniów i studentów z gminy Keszczów. Podajemy miejsca i terminy wypoczynku poszczegónych grup: 1. Uczniowie kas I - III szkół podstawowych (40 osób) wypoczywać będą od 14 do 20 utego w Białym Dunajcu - Ośrodek Wypoczynkowo- Szkoeniowy BOROWY, Biały Dunajec, te Zimowisko organizuje warszawska firma Animator Trave Sp. z o. o. 2. Uczniowie kas IV-VI szkół podstawowych wypoczywać będą w Wiśe - Ośrodek Wczasowy KROKUS, u. Górnośąska 9, Wisła, te. brązowy medaista w Mistrzostwach Poski Seniorów na 800 m, zdobywca piątego miejsca w Haowych Mistrzostwach Poski seniorów na 800 m, srebrny medaista XII Ogónoposkich Igrzysk LZS w Opou na dystansie 400 i 800 m. We współzawodnictwie na najepszy kub sportowy województwa łódzkiego za rok 2009 pierwsze miejsce wywaczył Ludowy Kub Sportowy Omega Keszczów. wykonuje: Terminy zimowisk Zakład stoarski MEBLOMAX Pomiar-projekt-reaizacja-montaż zestawy mebi kuchennych pod zabudowę, mebe pokojowe, młodzieżowe, komody w naturanej okeinie dębowej, biurka, stoiki RTV i okoicznościowe, ławy, ławostoły szkane i stoły, krzesła kuchenne i styowe, szafy, garderoby, witryny, mebe na zamówienie Kienta Wypoczywać będą w dwóch grupach: I grupa (38 osób) - od 14 do 20 utego. II grupa (38 osób) od 21 do 27 utego. Zimowisko organizuje warszawska firma Animator Trave Sp. z o. o. 3. Uczniowie gimnazjum (43 osoby) wyjadą także do Wisły, gdzie od 21 do 27 utego będą wypoczywać w Ośrodku Wczasowym KROKUS. Zimowisko organizuje warszawska firma Animator Trave Sp. z o. o. 4. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Keszczów (49 osób) na jeden tydzień (od 14 do 20 utego) wyjedzie na zimowy obóz do Zakopanego - Wia Za wodą, u. Wojdyły 18a, Zakopane, te Organizatorem obozu da orkiestry jest łódzka firma MEBLOMAX Janusz Moryń Łuszczanowice 51 te.: (0-44) Usługi Turystyczne WAN-MAR Wanda Ogłaza sp. j. 5. U c z n i o w i e szkół ponadgimnaz j a n y c h i studenci (37osób) wypoczywać b ę d ą o d 1 4 do20 utego w Poroninie - Pensjonat Za asem w Poroninie. Foto Pensjonat Za ze strony internetowej pensjonatu. asem, Ponin - Stasikówka 24a, te Zimowisko organizuje łódzka firma Usługi Turystyczne WAN-MAR Wanda Ogłaza sp. j. We współzawodnictwie szkół wśród wyróżnionych pacówek znaazły się m.in.: Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Keszczowie, Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Keszczowie. Łódzkie podsumowanie Przedstawiciee LKS Omega Keszczów podczas łódzkiej uroczystości. Od prawej: Henryk Gieroń, Jan Gurazda, Tomasz Bednarski i Mateusz Podawca. roku sportowego LZS zakończyło się wspónym poczęstunkiem oraz wymianą świątecznych i noworocznych życzeń. Kub LKS Omega Keszczów jako najepszy kub LZS w Łódzkiem został zgłoszony po raz piąty przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi do konkursu centranego o Sportowy znak jakości OMEGA. Sport Piłkarskie tabee po jesiennej rundzie Kasa DEYNA Pkt. Bramki 1 UKS Mazovia Tomaszów Maz :23 2 ZKS Włókniarz Zeów 31 56:22 3 UKS ZSP Nr 1 Mechanik Radomsko 30 67:22 4 LKS Mniszków 29 55:19 5 LKS Błysk Aeksandrów 25 43:24 6 LKS Pamapo-Hetman Rusiec 22 38:27 7 LKS Omega Keszczów 22 33:24 8 LKS Woa Krzysztoporska 22 31:32 9 TS Szczerbiec Wobórz 18 29:28 10 KS Victoria Żytno 9 21:59 11 KS Grochoice Bełchatów 9 17:39 12 LKS Start Niechcice 7 28:70 13 MGKS Skanik Suejów 4 16:54 14 UKS Orzeł Dobryszyce 3 19:72 Kasa Junior starszy Pkt. Bramki 1 GKS Bełchatów 30 41:9 2 LKS Omega Keszczów 19 24:13 3 KS Paradyż 19 33:20 4 MGKS Skanik Suejów 16 14:18 5 KS Astoria Szczerców 15 22:12 6 GLKS Zjednoczeni Bełchatów 14 32:19 7 LKS Czarnocin 14 24:18 8 LKS Mroczków 9 17:50 9 KS Poświętne 9 11:24 10 KS Opoczno Gorzałków 7 20:25 11 LUKS Mroczków - Dziena 4 10:40

11 16-31 XII `2009 Informator KLESZCZOWSKI 11 H Sport Lekkoateci w hai 13 Sport aowe zawody LZS województwa łódzkiego w ekkiej atetyce z udziałem młodzieży szkół podstawowych i gimnazjanych odbyły się w Spae 4 grudnia. W poszczegónych kategoriach wiekowych młodzi sportowcy rywaizowai w następujących dyscypinach: Szkoły podstawowe: dziewczęta: 60 m, 200 m, 600 m, skok w da, sztafeta 4x200 m, chłopcy: 60 m, 200 m, 1000 m, skok w da, sztafeta 4x200 m. Szkoły gimnazjane: dziewczęta: 60 m, 200 m, 800 m, skok wzwyż, skok w da, pchnięcie kuą, sztafeta 4x200 m, chłopcy: 60 m, 200 m, 1000 m, skok wzwyż, skok w da, pchnięcie kuą, sztafeta 4x200 m. W zawodach uczestniczyło 645 sportowców z 30 szkół województwa łódzkiego, a wśród nich reprezentacja LKS Omega Keszczów, w której występowai uczniowie Szkoły Podstawowej w Keszczowie i Gimgrudnia w Radomsku odbyły się Drużynowe Mistrzostwa LZS Województwa Łódzkiego w tenisie stołowym w kategorii Open. Duży sukces w tych mistrzostwach odnieśi nasi pingpongiści, którzy zajęi II miejsce na 12 drużyn. W drużynie Omegi wystąpii: Jarosław Trzcinka, Kami Trzcinka, Karo Chojnowski. Trener: Longin Wróbe. 6 Sport Tenis stołowy Turniej siatkarek nazjum w Keszczowie. W nawiasach podajemy najepsze okaty, uzyskane przez naszych sportowców. Szkoła Podstawowa w Keszczowie: Emiia Frankowska (V miejsce w skoku w da), Adrian Spaeniak. Gimnazjum w Keszczowie: Kaudia Jakubczyk, Wiktoria Jachowiak, Joanna Wojewoda, Kaudia Jagusiak, Oa Woszczyk, Aeksandra Zięba, Piotr Kręże, Adrian Kułak (II m. na 50 m, II m. na 200 m), Patryk Tarkowski, Adam Kucharski, Kami Wojewoda, Seweryn Rudzki, Tomasz Górecki. Sztafeta z gimnazjum w składzie: Piotr Kręże. Adrian Kułak, Adam Kucharski, Seweryn Rudzki na dystansie 4x200 m zajęła V miejsce. Zawody w Spae odbywały się w przededniu Mikołajek, datego organizatorzy (Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi i Urząd Marszałkowski w Łodzi) ufundowai da wszystkich zawodników słodycze. Wręczał je św. Mikołaj. *** Startujący w finae II Ogónoposkiego Turnieju Kasyfikacyjnego tenisista Omegi Piotr Chrostowski zajął w kategorii juniorów 29 miejsce. *** Nasi pingpongiści startując w II idze zajęi po rundzie jesiennej 2009 II miejsce w tabei na 12 drużyn. grudnia siatkarki rywaizowały o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatowej LZS w Bełchatowie. W turnieju rozegranym w sai sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych w Zeowie uczestniczyły cztery drużyny. Ostatecznie zwycięstwo odniosły siatkarki LZS Fałków, przed LKS Omega Keszczów, LZS Szczerców i ULKS ZSO Zeów. Wszystkie drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi statuetkami, ufundowanymi przez Radę Powiatową LZS w Bełchatowie. Szczęśiwego Nowego Roku sportowcom, trenerom, działaczom LZS i sympatykom sportu życzą Zarząd i pracownicy LKS Omega Keszczów Informacje z LKS Omega Keszczów Stanisław Różycki Więcej informacji sportowych: Wydawca: Urząd Gminy Keszczów, Keszczów, u. Główna 47. Redaguje: Jerzy Strachocki (te ), e-mai: Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zekowski Ryszard, Łomża, u. Wojska Poskiego 122 (te ) Cennik netto rekam i ogłoszeń w IK : czarno-białe 1 cm 2-0,12 zł/netto z dodatkowym koorem 1 cm 2-0,24 zł/netto koorowe 1 cm 2-0,36 zł/netto Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia pubikacji zeconych rekam do koejnego wydania IK. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i rekam redakcja nie ponosi odpowiedzianości. PODRĘCZNY INFORMATOR TELEFONICZNY POLICJA 997 STRAŻ POŻARNA 998 POGOTOWIE RATUNKOWE 999 Pogotowie Energetyczne (Kurnos) 991 Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów) 983 Informacja teefoniczna TP SA Informacja PKS Bełchatów Awarie teefonów Arreks 924 ARiMR - Biuro Powiatowe ARR ARREKS Apteka w Keszczowie Apteka całodobowa - Bełchatów Bank Spółdzieczy Bibioteka Pedagogiczna w Bełchatowie Eko-Region Sp. z o.o Fundacja Rozwoju Gminy Keszczów Gimnazjum w Keszczowie Gminna Bibioteka Pubiczna Gminne Centrum Informacji Gminny Ośrodek Kutury Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS - Świadczenia rodzinne Hote Imperia Kino Kutura w Bełchatowie Komenda Powiatowa Poicji Kompeks SOLPARK KRUS - Pacówka Terenowa LKS Omega Keszczów Miejska i Powiatowa Bibioteka Pubiczna w Bełchatowie Muzeum Regionane w Bełchatowie Nadeśnictwo Bełchatów Niepubiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowa Straż Pożarna w Bełchatowie PGE Eektrownia Bełchatów SA PGE KWB Bełchatów SA Posterunek Poicji w Keszczowie Powiatowy Rzecznik Konsumentów Powiatowy Urząd Pracy Rejonowy Urząd Poczty Stacja paiw BLISKA Starostwo Powiatowe w Bełchatowie Szkoła Podstawowa w Keszczowie Szkoła Podstawowa w Łękińsku Szpita Wojewódzki (centraa) Centraa Urząd Gminy w Keszczowie Sekretariat Urząd Skarbowy w Bełchatowie Zakład Komunany Keszczów Zespół Szkół Ponadgimnazjanych

12 12 Informator KLESZCZOWSKI NR 24/284 Opłatkowe spotkanie seniorów å ciąg daszy ze str. 7 nie przypomniała o wyjątkowości poskich obrzędów, związanych z okresem adwentu, godów i zapustów. Wydana na początku grudnia książka A. Pucińskiej stała się prezentem da każdego uczestnika opłatkowego spotkania. Korzystając z obecności autorki wiee osób prosiło potem o wpis z dedykacją. Zanim seniorzy zasiedi do stołów ksiądz Andrzej Pękaski proboszcz parafii p.w. NMP Anieskiej w Keszczowie poświęcił opłatki, odmówił moditwę i odczytał fragment Ewangeii wg Świętego Łukasza, tradycyjnie czytany przed wieczerzą wigiijną. Potem uczestnicy spotkania dzieii się opłatkiem, serdecznym słowem i życzeniami na nadchodzące święta. Na stołach pojawiły się tradycyjne poskie dania, a po wigiijnej koacji seniorzy chętnie śpiewai najpiękniejsze koędy. (s) Poska, świąteczna tradycja å ciąg daszy ze str Daczego tak duże znaczenie przywiązywane było do wszekich wróżb i znaków, jakie towarzyszyły dniu Wigiii? - Zima w kuturze tradycyjnej uznawana była za śmierciuchę. Była porą, kiedy w penerze, w przyrodzie brakowało życia. W związku z tym 24 grudnia w dniu zimowego przesienia naeżało tak postępować, tak się podporządkować obrzędowości, aby to życie, zarówno w społecznym wymiarze (we wsi czy parafii), jak i w przyrodzie mogło się wiosną na nowo pojawić. Wigiia była jednocześnie ostatnim dniem Adwentu. W tak szczegóny czas stare miejsca odwiedzały dusze przodków. Konieczne było zachowanie ciszy i spokoju. Sprawdzano, jak się zachowują domowe przedmioty, zwracano uwagę kto jako pierwszy wejdzie w tym dniu do naszego domu. Stąd też brało się całe to wróżenie po wieczerzy wigiijnej, dzieenie się opłatkiem nie tyko z biskimi, ae i ze zwierzętami. W kuturze tradycyjnej nie była ważna kartka w kaendarzu. Dzień Sywestra i Nowego Roku, który my dziś uważamy za przełomowy, miał taką samą rangę jak każdy inny dzień. Znacznie ważniejsza była za to Wigiia i towarzysząca jej symboika. - Dzisiaj koędowanie rozumiane jest przede wszystkim jako śpiewanie koęd. Tymczasem jeszcze kikadziesiąt at temu koędowanie kojarzyło się i z bogatym ceremoniałem, i specjanymi akcesoriami, a także uczestnikami - Koędowanie to zadanie grup koędniczych. Chodziły one po koędzie w czasie od Bożego Narodzenia aż do 6 stycznia. Są i takie regiony w Posce, na przykład Kaszuby, gdzie koędowanie rozpoczynało się już w adwencie. Grupy koędnicze niosły od domu do domu dobrą nowinę, wieść o narodzeniu Jezusa. Najczęściej koędowały grupy z gwiazdą, abo z szopką, ae także z maszkarami zwierzęcymi: z turoniem, konikiem, kozą, bocianem czy niedźwiedziem. W grupach koędniczych spotkamy też różne postaci, zaeżnie od regionu. Najczęściej był wśród nich kró Herod, anioł, diabeł, śmierć i Żyd. Koędnikom, którzy chodzii od zagrody do zagrody naeżała się od gospodarza koęda czyi zapłata. Koędą były na przykład jajka czy ser nabiał, którego w czasie adwentu nie jedzono. Koędników obdarowywano także słodkim ciastem czy rogaami. - Książka Poskie świętowanie została wzbogacona płytą z nagraniami koęd i pastorałek. Ae nie są to nagrania typowych koęd. - Poskie bogactwo koęd i pastorałek, tych prostych, śpiewanych na wsiach to wyjątkowa sprawa. Ich teksty tworzone były często na poczekaniu i do konkretnych sytuacji. Koejny fenomen to przepatanie się, przenikanie tradycji śpiewania koęd w pasie przygranicznym pomiędzy Poską, Ukrainą i Białorusią. Datego tak bardzo zaeżało mi na wzbogaceniu książki o płytę z nagranymi koędami, ae zaśpiewanymi prosto, po wiejsku, a nie przez jakiś znany zespół. Nagrania pochodzą ze zbiorów Archiwum Muzycznego Fokoru Reigijnego Instytutu Muzykoogii Katoickiego Uniwersytetu Lubeskiego. - Dziękuję za rozmowę. Jerzy Strachocki Rzeźby z drewna, iustrujące tekst pochodzą ze zbiorów Muzeum Archeoogicznego i Etnograficznego w Łodzi. Fot. 1, 2 i 3 Tadeusz Kowaczyk (Grodzisko) Koędnicy Fot. 4 Adam Głuszek (Maków) - Koędnicy

nr 12/320 16-30 VI 2011 Rok XIX bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 22 czerwca miałem okazję uczestniczyć w zakończeniu

nr 12/320 16-30 VI 2011 Rok XIX bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 22 czerwca miałem okazję uczestniczyć w zakończeniu nr 12/320 16-30 VI 2011 Rok XIX bezpłatny biuetyn samorządowy ISSN 1505-1692 T Szczęśiwej drogi... akie uroczystości to mieszanka różnych emocji. Są nostagiczne wspomnienia, jest wyiczanie największych

Bardziej szczegółowo

nr 21/329 1-15 XI 2011 Rok XX bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692

nr 21/329 1-15 XI 2011 Rok XX bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 nr 21/329 1-15 XI 2011 Rok XX bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 W Strefie Przemysłowej w Żłobnicy obok istniejącej fabryki spółki Caparol Polska powstał w październiku stalowy szkielet konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

nr 18/397 16-30 IX 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692

nr 18/397 16-30 IX 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 nr 18/397 16-30 IX 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 Który wariant Term? 23 września odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kleszczów. Jednym z omawianych tematów

Bardziej szczegółowo

nr 5/384 1-15 III 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692

nr 5/384 1-15 III 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 nr 5/384 1-15 III 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 Sprawa DPS w Kleszczowie Rzeczoznawca budowlany Maria Szyprowska otrzymała zadanie wyceny prac wykonanych przy budynku domu

Bardziej szczegółowo

nr 16/395 15-31 VIII 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 30. Ogólnopolski Turniej Finałowy mecz rozegrali z Tomasovią

nr 16/395 15-31 VIII 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 30. Ogólnopolski Turniej Finałowy mecz rozegrali z Tomasovią nr 16/395 15-31 VIII 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 Nowe inwestycje 31 sierpnia SOLPARK Kleszczów świętuje swoje piąte urodziny. Przygotowane na ten dzień atrakcje rozpoczną

Bardziej szczegółowo

nr 19/398 1-15 X 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692

nr 19/398 1-15 X 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 nr 19/398 1-15 X 2014 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 Sprawy gminy, sprawy sołectw Zebrania sołeckie to najbardziej bezpośrednia forma kontaktu władz samorządowych z mieszkańcami.

Bardziej szczegółowo

nr 7/363 1-15 IV 2013 Rok XXI bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 zawarte w tych sprawozdaniach

nr 7/363 1-15 IV 2013 Rok XXI bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 zawarte w tych sprawozdaniach nr 7/363 1-15 IV 2013 Rok XXI bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 Odnowiona altana biwakowa Zakończyły się prace związane z modernizacją altany biwakowej na terenie Rezerwatu Przyrody Łuszczanowice.

Bardziej szczegółowo

nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692

nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 16 lipca kolejne spotkanie w sprawie gminnej strategii W imieniu samorządu gminy Kleszczów oraz własnym wójt gminy Sławomir

Bardziej szczegółowo

nr 17-18/349-350 1-30 IX 2012 Rok XX bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 Barwne święto w Skierniewicach

nr 17-18/349-350 1-30 IX 2012 Rok XX bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 Barwne święto w Skierniewicach nr 17-18/349-350 1-30 IX 2012 Rok XX bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 Kamień gościł uczestników dożynek niedzielę, 26 sierpnia społeczność gminy Kleszczów świętowała doroczne Święto Plonów.

Bardziej szczegółowo

nr 22/377 16-30 XI 2013 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692

nr 22/377 16-30 XI 2013 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 nr 22/377 16-30 XI 2013 Rok XXII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 Listopadowa rocznica Na placach stolicy, miast i miasteczek odbywają się wspaniałe defilady i przeglądy wojsk, wszystkie ulice

Bardziej szczegółowo

nr 15/418 1-15 VIII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692

nr 15/418 1-15 VIII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 nr 15/418 1-15 VIII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 Fot. Jacek Jabłoński - Red Bull Content Pool 5 i 6 września - Red Bull 111 Megawatt Pierwszy weekend września będzie stał

Bardziej szczegółowo

nr 11/343 1-15 VI 2012 Rok XX bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692

nr 11/343 1-15 VI 2012 Rok XX bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 nr 11/343 1-15 VI 2012 Rok XX bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 C Droga przez wkop hoć jeszcze nie budujemy drogi przez wkop trwa budowanie porozumienia, w którym ustalone zostaną warunki tej

Bardziej szczegółowo

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta W NUMERZE: Rozmowy 2 z Urszulą Ajersz, Najlepszy partner zrównoważonej polityki energetycznej Dokumenty 4 Kleszczów: tu gra się fair 6 Planowanie energetyczne w gminach 8 Sztuczne nawierzchnie sportowe

Bardziej szczegółowo

Jak polepszyć warunki życia na Ursynowie

Jak polepszyć warunki życia na Ursynowie Jak Wołoską budowano - str. 3 Ekonomia chaosu urbanizacyjnego - str. 4 50 at Supersamu - str. 8 ISSN 2082-6567 Centrum Handowe Targi Gaeria Kupców z pacu Defiad W dniach od 25 do 27 maja w hai Warszawianki

Bardziej szczegółowo

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566 Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu głębokich

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/10 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PRAWIE 8 MILIONÓW NA KANALIZACJĘ

PRAWIE 8 MILIONÓW NA KANALIZACJĘ Numer 1/2008 Teresiński Miesięcznik Samorządowy ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny PRAWIE 8 MILIONÓW NA KANALIZACJĘ czytaj strona 4 Zmodernizowana zostanie Oczyszczalnia Ścieków w Granicach. Mimo przygotowań

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

tak jak cały port wielofunkcyjny. Będzie służył zarówno rybakom, jak i wędkarzom, żeglarzom i motorowodniakom. Wiosną przyszłego roku w nowoczesnej

tak jak cały port wielofunkcyjny. Będzie służył zarówno rybakom, jak i wędkarzom, żeglarzom i motorowodniakom. Wiosną przyszłego roku w nowoczesnej Marina gotowa! W porcie zamontowano dwa pomosty pływające z odnogami cumowniczymi, wyposażone w urządzenia do cumowania jachtów, trapy zejściowe oraz postumenty z przyłączami energetycznymi i wodociągowymi.

Bardziej szczegółowo

IX Międzynarodowy Zlot Morsów. Elektrowni atomowej w Gąskach nie będzie na 99,9%! Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny!

IX Międzynarodowy Zlot Morsów. Elektrowni atomowej w Gąskach nie będzie na 99,9%! Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny! Styczeń 2012 1 Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny! Forum Samorządowe NASZA GMINA serdecznie zaprasza na Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny, który odbędzie się w dniu 4 lutego 2012r. w Hotelu UNITRAL

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ STR. 4. Działo się w 2009

WIĘCEJ STR. 4. Działo się w 2009 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 nr 1(17) styczeń 2010 Nie będzie zmiany decyzji rady Uchwały dotyczące przekształcenia szpitala oraz przystąpienia do planu B nie

Bardziej szczegółowo

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str.

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. CZERWIEC 2013 INFORMATOR PIECHOWICKI W NUMERZE: O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy str. 4 Weekend pełen imprez Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. 4 Jak segregować?

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra NR 273 MARZEC 2013 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Wykonanie: ŚDS Włoszakowice Dobrego

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/107 Grudzień 2012 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę składamy Czytelnikom

Bardziej szczegółowo

Pełnych ciepła, dobroci i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności życzą Mieszkańcom Leżajska Burmistrz i Rada Miejska

Pełnych ciepła, dobroci i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności życzą Mieszkańcom Leżajska Burmistrz i Rada Miejska GRUDZIEŃ 2006 Nr 12 (161); Rok XV ISSN 1232-4930 Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł W numerze: wyniki wyborów do samorządu Leżajska uchwały podatkowe na rok 2007 stanowisko Browaru

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo