Spis treści: Wstęp...2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści: Wstęp...2"

Transkrypt

1 Spis treści: Wstęp Baza oświaty na terenie gminy Krzynowłoga Mała Informacja o kadrze pedagogicznej i niepedagogicznej Informacja o uczniach Realizacja obowiązku szkolnego na terenie gminy Krzynowłoga Mała Realizacja obowiązku szkolnego na terenie gminy Krzynowłoga Mała Działalność dydaktyczna szkół Wyniki sprawdzianu VI - tych klas - porównanie ze średnią województwa i średni krajową Wyniki egzaminu gimnazjalnego - porównanie ze średnią województwa i średnią kraju Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkolnym Organizacja dowożenia uczniów do szkół Ocena działalności wychowawczej i bezpieczeństwa w szkołach: Wyjazdy szkolne, kolonie i uroczystości szkolne Konkursy i olimpiady Realizacja programów, projektów oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych Wyprawka szkolna Stypendia szkolne Stypendium Wójta Gminy Krzynowłoga Mała Finansowanie oświaty Podsumowanie

2 WSTĘP Podstawą prawną opracowania informacji z realizacji zadań oświatowych z roku szkolnego 2011/2012 jest art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst. jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.). Dokument ma charakter sprawozdawczy, jego zadaniem jest szczegółowy opis stanu i osiągnięć placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Krzynowłoga Mała. Zawarty w Informacji materiał to kompendium wiedzy na temat zasobów oświaty, a także opis działań, które wynikają z realizacji edukacji i niewątpliwie służą jakościowemu i ilościowemu rozwojowi placówek oświatowych na terenie Gminy Krzynowłoga Mała. 2

3 1. Baza oświaty na terenie gm. Krzynowłoga Mała Bazę oświaty w gminie Krzynowłoga Mała stanowią cztery szkoły podstawowe, rozmieszczone równomiernie na obszarze gminy, znajdujące się we wsiach: Krzynowłoga Mała, Świniary, Ulatowo-Adamy, Romany-Sebory, oraz Publiczne Gimnazjum w Krzynowłodze Małej, Punkt Przedszkolny w Krzynowłodze Małej. w Krzynowłodze Małej Obwód: Krzynowłoga Mała, Piastowo, Marianowo, Wiktorowo, Krajewo Wielkie, Krajewo-Kłódki, Grabowo-Grądy, Grabowo-Padaki, Grabowo-Rżańce, Grabowo-Skorupki Grabowo-Zawady Chmieleń Wielki, Chmielonek, Cichowo, Ożumiech, Ostrowe-Dyle, Ostrowe-Kokacze, Ostrowe-Kopcie, Ostrowe-Przedbory, Ostrowe-Stańczyki Goski- -Wąsosze, Łoje, Zbrochy, Rudno Jeziorowe, Rudno Kmiece, Rudno-Kosiły, Borowe- -Chrzczany, Borowe-Gryki. w Krzynowłodze Małej dysponuje 8 salami lekcyjnymi, pracownią komputerową oraz świetlicą. Teren wokół szkoły zagospodarowany został na ogródki przyszkolne, oraz plac zabaw zbudowany w ramach Programu,,Radosna, z którego korzystają uczniowie z Punktu Przedszkolnego, zerówek oraz klas I - III. 3

4 w Romanach-Seborach Obwód: Romany-Sebory, Romany-Fuszki, Romany Górskie, Romany-Janowięta, Morawy Wielkie, Kaki-Mroczki. Łanięta, w Romanach-Seborach znajduje się w budynku o pow. 423 m². W budynku mieści się 6 sal lekcyjnych, biblioteka. Przy szkole znajduje się boisko szkolne, z którego korzystają uczniowie w czasie zajęć wychowania fizycznego. w Ulatowie- Adamach Obwód: Ulatowo-Adamy, Ulatowo-Borzuchy, Ulatowo-Czerniaki, Ulatowo-Żyły, Skierkowizna. w Ulatowie-Adamach dysponuje budynkiem o pow. 576 m², w którym znajduje się 6 sal lekcyjnych, świetlica, biblioteka, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, sala gimnastyczna oraz kuchnia i stołówka. Wokół szkoły znajdują się ogródki przyszkolne oraz boisko i mały plac zabaw. 4

5 w Świniarach Obwód: Świniary, Plewnik, Grządki, Romany-Sędzięta, Romany-Karcze, Romany- Zajki, Zalesie-Golanki, Zalesie Świniarskie Powierzchnia budynku Szkoły Podstawowej w Świniarach wynosi 452 m². W budynku znajduje się 5 sal lekcyjnych, świetlica, biblioteka i pracownia komputerowa. Przed szkołą zlokalizowane jest boisko szkolne. Publiczne Gimnazjum w Krzynowłodze Małej Obwód: teren gm. Krzynowłoga Mała Publiczne Gimnazjum w Krzynowłodze Małej mieści się w budynku szkolnym w Krzynowłodze Małej, w którym znajduje się 6 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, biblioteka, a także stołówka. Uczniowie korzystają z wielofunkcyjnego boiska szkolnego. Na początku wakacji została oddana do użytku pełnowymiarowa sala gimnastyczna, która będzie służyła uczniom od nowego roku szkolnego. 5

6 Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej Obwód: teren gm. Krzynowłoga Mała Punkt Przedszkolny został utworzony Uchwałą Nr XVIII/83/2008 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 9 kwietnia 2008 r. Mieści się on w dwóch salach na parterze Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Małej. Od roku szkolnego 2011/2012 do Punktu Przedszkolnego uczęszczają dzieci 3-4 letnie. Dzieci 5-letnie w związku z reformą oświaty zostały objęte obowiązkiem szkolnym i uczęszczają do oddziału zerowego. 6

7 2. Informacja o kadrze pedagogicznej i niepedagogicznej szkół Na terenie gm. Krzynowłoga Mała zatrudnionych jest ogółem 58 (liczba ogółem 69 wynika z faktu. Iż te same osoby prowadzą zajęcia w różnych placówkach) nauczycieli oraz 12 pracowników obsługi. Nauczyciele prowadzą zajęcia zgodnie z kwalifikacjami oraz uprawnieniami. Tabela nr 1 Lp. Liczba nauczycieli w przeliczeniu na osoby Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Ogółem 1. w Krzynowłodze Małej w tym,,0 2. w Romanach- -Seborach 3. w Ulatowie-Adamach 4. w Świniarach 5. Punkt Przedszkolny w Krzynowłodze Małej 6. Publiczne Gimnazjum w Krzynowłodze Małej Razem: Źródło: Opracowanie własne Ponadto w szkołach zatrudnieni są pracownicy niebędący nauczycielami. Palacze zatrudnieni są na cały etat w sezonie grzewczym, tj. od października do kwietnia danego roku. Woźne natomiast zatrudnione są w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony. Tabela nr 2 Lp. Pomoc nauczyciela Woźna Palacz Ogółem 1. w Krzynowłodze Małej 2. w Romanach-Seborach 3. w Ulatowie-Adamach 4. w Świniarach 5. Punkt Przedszkolny w Krzynowłodze Małej 6. Publiczne Gimnazjum w Krzynowłodze Małej Razem: Źródło: Opracowanie własne 7

8 Nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych na terenie gminy Krzynowłoga Mała, ciągle podnoszą swoje kwalifikacje. W roku szkolnym 2011/2012 prawie 5% nauczycieli wzięło udział w postępowaniu o awans zawodowy. Ponadto połowa nauczycieli ma prawo do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów. Szczegółowe dane zawiera tabela przedstawiona poniżej. Tabela nr 3 Doskonalenie i awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012 Liczba nauczycieli Procent wśród nauczycieli ogółem Liczba nauczycieli, którzy brali udział w 4 6,9 postępowaniu o awans zawodowy Liczba nauczycieli, którzy uzyskali awans 4 6,9 zawodowy Liczba nauczycieli, którzy mają prawo do 33 56,89 nauczania dwóch lub więcej przedmiotów Źródło: Opracowanie własne 3. Informacja o uczniach: 3.1. Realizacja obowiązku szkolnego na terenie gminy Krzynowłoga Mała W roku szkolnym 2011/2012 łącznie spełniało obowiązek szkolny oraz obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 470 uczniów (w roku szkolnym 2010/ uczniów) w 35 oddziałach klasowych (Tabela nr 4). Organizacja szkół podstawowych, w tym szkół podstawowych z terenu gm. Krzynowłoga Mała, zakłada sześcioklasowy system nauczania. Największą liczbę uczniów zauważamy w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej. Wynika to z największego obszarowo obwodu szkoły. Pozostałe placówki mają średnio ok. 10 uczniów w klasach. Publiczne Gimnazjum w Krzynowłodze Małej przewiduje 3-letni tok nauczania. Ze względu na dużą liczebność uczniów w poszczególnych klasach, młodzież została podzielona na dwa oddziały klasowe w danym roczniku. Łącznie w sześciu oddziałach uczyło się 141 uczniów (w roku szkolnym 2010/ uczniów). Frekwencja w roku szkolnym 2011/2012 na terenie gm. Krzynowłoga Mała wynosiła 92,66%, co stanowiło 435 uczniów w pełni realizujących obowiązek szkolny na 470 uczniów ogółem. Frekwencja w poszczególnych klasach jest zbliżona do frekwencji na terenie gminy (Tabela nr 5) 8

9 Tabela nr 4. Informacja o uczniach na terenie gm. Krzynowłoga Mała rok 2011/2012 Stopień organizacji szkół w gm. Krzynowłoga Mała Lp. Stopień organizacji 1. w Krzynowłodze Małej 2. w Romanach- -Seborach 3. w Ulatowie- -Adamach 4. w Świniarach 5. Punkt Przedszkolny w Krzynowłodze Małej 6. Publiczne Gimnazjum w Krzynowłodze Małej Punkt przedszkolny Oddział 0 I - VI Liczba uczniów I gim II gim III gim Uczniowie w szkole Klasy 0 - VI Klasy 0 - VI Klasy 0 - VI Klasy 0 - VI ---- Ogółem Liczba oddziałów lat Klasy I - III Razem

10 Tabela nr 5. Frekwencja w roku szkolnym 2011/2012 w poszczególnych klasach (w %) Lp. Klasa Frekwencja w poszczególnych klasach Średnia frekwencja I II III IV V VI I gim II gim III gim w szkole 1. w Krzynowłodze Małej 2. w Romanach- -Seborach 3. w Ulatowie- -Adamach 4. w Świniarach 5. Publiczne Gimnazjum w Krzynowłodze Małej I - VI 90,14 95,74 91,84 94,69 93,29 95, ,48 I - VI 95,10 94,30 93,80 95,00 92,00 96, ,37 I - VI - 85,09 94,11 93,70 94,50 93, I - VI 91,71 94,55 93,34 92,26 93,32 91, ,74 I - III ,5 94,50 85,50 90,5 RAZEM 92,32 92,42 93,27 93,91 93,28 94,02 91,5 94,5 85,5 92,66 92,21

11 Podsumowując, uczniowie realizują obowiązek szkolny prawie w 100%. Nieobecności stanowiły prawdopodobnie krótkotrwałe choroby uczniów. Wszystkie nieobecności usprawiedliwiane są przez rodziców ucznia. Rok szkolny Liczba uczniów Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum ogółem w roku bazowym na tle roku ubiegłego i obecnego w Romanach- -Seborach w Krzynowłodze Małej w Ulatowie- -Adamach w Świniarach Tabela nr 6 Publiczne Gimnazjum 2009/ / / Procentowa zmiana pomiędzy rokiem szkolnym 2009/2010 a 2010/2011: -4,25% -2,07% -4,35% 20,00% -10,53% Procentowa zmiana pomiędzy rokiem szkolnym 2010/2011 a 2011/2012-4,44% -4,23% -29,55% -33,00% 3,68% Źródło: Opracowanie własne Analiza danych ukazanych w tabeli, pozwala zauważyć, iż liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Romanach-Seborach jak i zarówno w Krzynowłodze Małej spada z roku na rok o ok. 4,3%. Znaczne obniżenie liczby uczniów odnotowano w Szkole Podstawowej w Ulatowie-Adamach, gdzie ilość ta zmalała aż o prawie 30% w stosunku do roku poprzedniego. Jednak największy spadek liczby uczniów przedstawiają dane dotyczące Szkoły Podstawowej w Świniarach, gdzie obniżenie liczby uczniów sięgnęło 33% Zadowalająco natomiast sytuacja kształtuje się na przykładzie Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej, gdzie zauważamy wzrost uczniów o 3,7% Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku wychowania przedszkolnego poza terenem gminy Krzynowłoga Mała W roku szkolnym 2011/2012 sześcioro dzieci, będących mieszkańcami gm. Krzynowłoga Mała, uczęszczało do przedszkoli w mieście Przasnysz. Dofinansowanie wyniosło odpowiednio: Niepubliczne Przedszkole w Przasnyszu 1.412,25 zł. miesięcznie,

12 Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu 2.379,99 zł miesięcznie. Łączna kwota dofinansowania wynosi 3.792,24 zł. Miesięcznie. 4. Działalność dydaktyczna szkół 4.1. Wyniki sprawdzianu VI-tych klas - porównanie ze średnią województwa i kraju. Już po raz jedenasty uczniowie klas szóstych ze wszystkich szkół podstawowych w Polsce przystąpili do sprawdzenia swoich umiejętności. Sprawdzian w VI klasie szkoły podstawowej przeprowadzono 3 kwietnia 2012 r. W gminie Krzynowłoga Mała przystąpiło do niego 41 uczniów. Liczba zdających z uwzględnieniem arkusza egzaminacyjnego Tabela nr 7 Symbol arkusza Opis Liczba uczniów S-1 standardowy 39 w tym dla uczniów 2 z dysleksją S-A 8 dla uczniów upośledzonych w stopniu 0 lekkim Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania OKE Warszawa 2011 Prawie 99% uczniów pisało arkusz standardowy, a pozostali uczniowie arkusze dostosowane (w formie lub treści). Mieli oni możliwość skorzystania z różnych dostosowań egzaminacyjnych ze względu na swoje dysfunkcje. Wszystkie te osoby mogły skorzystać z wydłużonego czasu pracy. Arkusz składał się z 20 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru oraz 6 zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi. Zadania te (podobnie, jak w latach ubiegłych) sprawdzały stopień opanowania przez uczniów umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Tegoroczny zestaw zadań w arkuszu standardowym był umiarkowanie trudny. W gminie Krzynowłoga Mała sprawdzian umiejętności szóstoklasistów odbył się w 4 szkołach podstawowych. Interpretując wyniki szkół należy brać pod uwagę fakt, że liczebność uczniów przystępujących do sprawdzianu w poszczególnych szkołach jest różna. Wyniki uzyskane przez uczniów na sprawdzianie w roku szkolnym 2011/2012 należy analizować, uwzględniając wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na obraz 12

13 uczniowskich osiągnięć. Wpływ środowiska, w jakim funkcjonuje szkoła, warunki kadrowe i finansowe, jak również liczebność klas i sytuacja domowa ucznia, która ma realne odzwierciedlenie w wynikach sprawdzianu. Wyniki tegorocznego sprawdzianu przedstawia tabela poniżej. Tabela nr 8 Lp. Liczba uczniów piszących w Krzynowłodze Małej w Romanach- -Seborach w Ulatowie- -Adamach 4. w Świniarach Źródło: Opracowanie własne Średni wynik w szkole (pkt) Średni wynik w gminie (pkt) Średni wynik w powiecie (pkt) 24 24,71 23,63 21, , ,6 2 19,00 Średni wynik w wojewódz twie (pkt) Średni wynik w kraju (pkt) 23,87 22,75 23,63 21,32 23,87 22,75 23,63 21,32 23,87 22,75 23,63 21,32 23,87 22,75 W gminie Krzynowłoga Mała statystyczny uczeń klasy szóstej rozwiązujący arkusz standardowy w 2012 r. uzyskał 23,63% (2011 r. - 27,22) punktów, co stanowi w przybliżeniu 59% (2011 r. - 68%) punktów możliwych do uzyskania. Jest to wynik wyższy od średniego wyniku w powiecie (21,32 punktów) i w kraju (22,75 punktów). Reasumując do testu kompetencji w naszej gminie przystąpiło 41 uczniów, uzyskując następujące wyniki: Szóstoklasiści z Krzynowłogi Małej 24,71 pkt., najwyższy wynik indywidualny - 38 pkt. z 40 możliwych do zdobycia. z Ulatowo-Adamy 25,83 pkt. I miejsce w gminie i powiecie, najwyższy wynik indywidualny - 37 pkt. Świniary 19,00 pkt. Romany-Sebory 19,88 pkt. Zatem jesteśmy w ścisłej czołówce powiatu, ponieważ średni wynik w szkole Podstawowej w Ulatowie-Adamach to 25,83%. Krzynowłoska szkoła okazała się najlepsza tak w gminie 13

14 jak i powiecie. Tak więc gmina o 2,31 pkt. wyprzedza średnią powiatu i jest prawie równa średniej województwa mazowieckiego. Powodem do dumy jest dla nas fakt, że jest to efekt wielkiego wysiłku uczniów i ich nauczycieli, dyrektorów szkół, a także dobrych decyzji władz kierujących naszą oświatą. Wynik egzaminu w danym roku nabiera innego znaczenia, gdy zobaczy się go na tle wyników tej samej szkoły w latach ubiegłych. Rys. 1 Średni wynik w poszczególnych szkołach (w punktach) ,89 29, ,5 23,5 26,6 27, / / / / ,77 17,86 19,8 Wynik sprawdzianu ,07 26,5 24,9 22, ,71 19,88 25,83 23,63 0 Krzynowłoga Mała Ulatowo Adamy Świniary Romany Sebory Gmina ogółem SZKOŁY PODSTAWOWE W województwie mazowieckim statystyczny uczeń klasy szóstej rozwiązujący arkusz standardowy w 2012 roku uzyskał na sprawdzianie 23,87 (w ,96) punktów, co stanowi w przybliżeniu 60% punktów możliwych do uzyskania. Jest to wynik nieco wyższy od średniego wyniku statystycznego ucznia w kraju (22,75 punktów). W ubiegłym roku średni wynik w naszym województwie wynosił 25,96, czyli nasz statystyczny szóstoklasista w 2011 roku rozwiązał poprawnie 65% zadań. Dla porównania w 2010 roku wskaźnik ten wynosił 64%. Na zmienność danych wpływa fakt, że każdego 14

15 roku szóstoklasiści badani są przy pomocy innego narzędzia (zestawu egzaminacyjnego). Z kolei ten sam zestaw egzaminacyjny może okazać się łatwiejszy lub trudniejszy dla różnych roczników szóstoklasistów. Na podstawie wyników sprawdzianu widzimy, iż wszystkie szkoły ogółem z terenu gminy uzyskały wynik o 13,19 punktu niższy niż w roku ubiegłym. W 2009 r średni wynik w naszej gminie wynosił 19,8%, czyli nasz szóstoklasista rozwiązał prawie 50% zadań. Dla porównania w 2010 r. ten wskaźnik wynosi 62,25%, zaś w ,05% Wyniki egzaminu gimnazjalnego porównanie ze średnią województwa i średnią kraju. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych od roku szkolnego 2011/12 obowiązuje nowa formuła egzaminu gimnazjalnego. Egzamin gimnazjalny przeprowadzony w 2012 roku odbył się po raz pierwszy według nowych zasad. Sprawdzał poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zapisanych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008 r. w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim etapie edukacyjnym i etapach wcześniejszych. Chociaż egzamin składał się, tak jak dotychczas, z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej, to każda z tych części miała inną niż poprzednio strukturę. W każdej z części wyodrębniono po dwa zakresy: w części humanistycznej - historię i wiedzę o społeczeństwie oraz język polski, w części matematyczno-przyrodniczej - przedmioty przyrodnicze i matematykę, w części językowej - poziom podstawowy i poziom rozszerzony zdawanych języków 1 W 2012 roku egzamin gimnazjalny przeprowadzono 24 kwietnia (część humanistyczna), 25 kwietnia (część matematyczno-przyrodnicza), 26 kwietnia (część językowa). Przystąpiło do niego 49 uczniów z Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej. Egzaminy przebiegały spokojnie, sprawnie i bez zakłóceń. 1 Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego OKE Warszawa

16 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Malej przedstawiają się następująco: Tabela nr 9 Część egzaminu Klasa III a- Klasa III b średnia - średnia punktów punktów uzyskanych na uzyskanych na egzaminie egzaminie Średnia szkoły Średnia powiatu Średnia województwa Język polski 51,3 58,5 55,5 62,9 66,9 Historia i WOS 53,3 52,3 52,7 56,3 62,7 Matematyka 43,5 43,7 43,6 44,7 50,4 Część przyrodnicza Język angielskipodstawowy Język angielskirozszerzony Język rosyjskipodstawowy Język rosyjskirozszerzony 44,5 47,2 46,1 45,9 51,8 45,9 46,5 46,2 58,4 65,6 24,7 29,1 27,1 40,7 48,1-65,3 65,3 60,1 25,9-34,8 34,8 64,1 34,8 Źródło: Opracowanie własne Na podstawie tabeli zauważa się, że średni wynik z egzaminu gimnazjalnego części przyrodniczej jak i zarówno z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym jest wyższy od średniego wyniku w powiecie. Jak podaje OKE w Warszawie tegoroczny zestaw zadań w arkuszu standardowym był dla gimnazjalistów województwa mazowieckiego umiarkowanie trudny. 16

17 5. Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkolnym Tabela nr 10 przedstawia inwestycje i remonty zrealizowane w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Krzynowłoga Mała w roku szkolnym 2011/2012. Tabela nr 10 Nazwa Szkoły Opis (nazwa) inwestycji lub remontu Koszt inwestycji lub remontu (razem brutto w zł) Środki pozyskane (zł) Źródła finansowania inwestycji lub remontu Publiczne Gimnazjum w Romanach- -Seborach Budowa sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" , ,00 Ministerstwo Sportu i Turystyki , ,00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Krzynowłodze Małej w Ulatowie Adamach Razem Źródło: Opracowanie własne "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" , , , , ,00 zł ,00 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Na inwestycje w placówkach oświatowych przeznaczono ,00 złotych. Niewątpliwie najważniejszą inwestycją była budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia to ,00 zł, z czego ,00 zł to dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ponadto w roku szkolnym 2011/2012 realizowany był projekt pt.: "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I III w Gminie Krzynowłoga Mała w ramach działania "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Środki z projektu w wysokości ,00 zł zostały przeznaczone na doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Małej, Szkoły 17

18 Podstawowej w Romanach-Seborach i Szkoły Podstawowej w Ulatowie-Adamach. Co więcej w Szkole Podstawowej w Romanach-Seborach i Szkoły Podstawowej w Ulatowie-Adamach prowadzone były dodatkowe zajęcia logopedyczne. Krzynowłoga Mała Romany-Sebory w Ulatowie -Adamach w Świniarach Publiczne Gimnazjum Uczniowie Wyposażenie szkół w komputery Liczba komputerów (szt.) Liczba komputerów z dostępem do Internetu Liczba uczniów na jeden komputer Tabela nr 11 Liczba uczniów na jeden komputer z dostępem do Internetu ,46 13, ,37 5, ,87 15, ,31 21, ,00 11,00 Razem ,63 10,80 Źródło: Opracowanie własne Placówki szkolne wyposażone są łącznie w 57 komputerów (w tym 35 z dostępem do internetu). Na jeden komputer przypada 7 uczniów. Tabela nr 12 w Krzynowłodze Małej Romany-Sebory w Ulatowie - -Adamach podstawowa w Świniarach Obiekty sportowe w szkołach Sala gimnastyczna Boisko Plac zabaw Publiczne Gimnazjum Razem Źródło: Opracowanie własne 18

19 Jak obrazują dane, każda szkoła posiada boisko szkolne. Place zabaw zlokalizowane są na terenie dwóch placówek oświatowych. Koniec roku szkolnego został uwieńczony otwarciem sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej. 6. Organizacja dowożenia uczniów do szkół. Dzieci z terenu gm. Krzynowłoga Mała dowożone są do szkół gminnym autobusem oraz dwoma autobusami przewoźnika, wybranego w drodze przetargu pana Krzysztofa Czaplickiego - Przewozy Krajowe i Zagraniczne Przasnysz. Z dowozu korzysta 90% uczniów. W czasie przejazdu dzieciom zapewniona jest opieka, tj. w każdym autobusie za porządek i bezpieczeństwo odpowiada jeden opiekun. Autobusy kursują zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej Tabela nr 13 Liczba uczniów uprawnionych do bezpłatnego dowożenia do szkoły w Krzynowłodze Małej w Romanach -Seborach w Ulatowie- -Adamach w Świniarach Publiczne Gimnazjum Uczniowie niepełnospra wni Procent uczniów szkoły 81,00% 72,00% 73,10% 37,04% 84,40% 0,63% Razem % wszystkich uczniów 73,62% Źródło: Opracowanie własne 7. Ocena działalności wychowawczej szkół Wyjazdy szkolne, kolonie uroczystości szkolne. Uczniowie zarówno szkół podstawowych jak i gimnazjum uczestniczyli w wielu wyjazdach szkolnych, mających na celu zintegrowanie się oraz poznanie otoczenia. W poszczególnych szkołach średnio w ciągu roku zorganizowano ok. 10 wyjazdów. Ponadto uczniowie mieli możliwość skorzystania z kolonii organizowanych przez GOPS i KRUS: 19

20 kolonie w Zakopanem, z których skorzystało 20 uczniów z naszych szkół. Ponadto 3 uczniów miało możliwość wyjazdu na kolonie do Gorzewa, które zostały zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Konkursy i olimpiady Dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież z Publicznego Gimnazjum chętnie z pełnym zaangażowaniem uczestniczyły w konkursach i olimpiadach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Do głównych osiągnięć można zaliczyć: SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ: Etap Gminny: Konkurs Ja w tych stronach się urodziłem * ** ***, Konkurs plastyczny,, Bezpiecznie na wsi czy upadek to przypadek? organizowany przez KRUS *, Konkurs plastyczny Stop narkomanii *, Konkurs ortograficzny dla kl. IV-VI,, Błędom ortograficznym mówimy stop **, Etap Powiatowy: Konkurs recytatorski, Konkurs językowy Przasnyski konkurs z języka angielskiego, Konkurs plastyczno przyrodniczy,,malowane na drewnie organizowany przez Nadleśnictwo Przasnysz *, Konkurs przyrodniczy Czysty las *, Powiatowy konkurs Języka Angielskiego Pt.,, Mali Anglomaniacy, Etap Ogólnokrajowy: Olimpiada matematyczna,,olimpus, Olimpiada języka angielskiego Olimpus,,, Eko-tekst - ogólnopolski konkurs przyrodniczy, Stypendiada matematyczna, SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWINIARACH: Etap Gminny Konkurs plastyczny czy wypadek to przypadek ** ***, Gminny konkurs Stop nałogom ***, Gminny Konkurs ortograficzny * **. * I miejsce ** II miejsce *** III miejsce 20

21 SZKOŁA PODSTAWOWA W ROMANACH-SEBORACH: Etap Gminny: Konkurs wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom * Biegi przełajowe * ** Konkurs na Najładniejszy Najciekawszy Różaniec, Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną lub baranka Wielkanocnego, Turniej tenisa stołowego * ** Turniej piłki nożnej, Konkurs BRD *, Konkurs plastyczny Bezpiecznie pomagam w gospodarstwie. Etap Powiatowy Konkurs piosenki o zdrowiu * I, Biegi przełajowe ***, Konkurs wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom, Konkurs plastyczny Bezpiecznie pomagam w gospodarstwie * ***, Konkurs z języka angielskiego Mali Anglomaniacy, Konkurs BRD **, Turniej tenisa stołowego, Etap międzypowiatowy biegów przełajowych, Udział w finale Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Etap Wojewódzki Konkurs języka polskiego organizowany przez kuratorium w Ostrołęce, Konkurs z matematyki organizowany przez kuratorium w Ostrołęce, Konkurs z przyrody organizowany przez kuratorium w Ostrołęce, Zapusty 2012, Konkurs piosenki o zdrowiu. Etap Ogólnopolski Konkurs polonistyczny EDI, Konkurs ortograficzny EDI, Konkurs przyrodniczy EDI, Konkurs ekologiczny EDI Konkurs Geograficzny Geo-Planeta, Konkurs matematyczny KANGUR, * I miejsce ** II miejsce *** III miejsce 21

22 Konkurs matematyczny OLIMPUS, Konkurs z języka angielskiego FOX, Konkurs matematyczny EDI, Mazowieckie Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych. Etap Gminny: SZKOŁA PODSTAWOWA W ULATOWIE-ADAMACH: Międzyszkolne rozgrywki w piłkę nożną **, Gminne INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE : dziewczęta ***, Gminny Turniej Tenisa Stołowego * ** ***, GMINNE ELIMINACJE XXXV OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POZARNICZEJ,,Młodzież zapobiega pożarom * **,,,Bezpiecznie na wsi czy upadek to przypadek? konkurs plastyczny zorganizowany przez KRUS* **, Ogólnopolski Turniej BRD eliminacje gminne* ** ***, Gminny Konkurs Plastyczny,, STOP NARKOTYKOM ** ***, Gminny Konkurs Literacki,, Moja mała ojczyzna, Gminny Konkurs Ortograficzny* ***, Etap Powiatowy: Powiatowy Konkurs Językowy **, Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe, Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego *, Powiatowe Eliminacje Konkursu Plastycznego KRUS,, Czy upadek to przypadek? * Powiatowy Konkurs Plastyczny,, Na drewnie malowane ** Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ** *** Etap Wojewódzki i Ogólnopolski: Wojewódzki Konkurs Plastyczny,, Jestem uczestnikiem ruchu drogowego, więc myślę, Konkurs Plastyczny,, Polskie symbole w twórczości dziecięcej, Konkurs wiedzy ekologicznej EKO PLANETA, Konkurs plastyczny,, W królestwie bezpiecznej energii, * I miejsce ** II miejsce *** III miejsce 22

23 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny,, KANGUR, Eliminacje międzywojewódzkie konkursu plastycznego,,na drewnie malowane. PUBLICZNE GIMNAZJUM W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ: Etap Gminny: Konkurs Młodzież zapobiega pożarom, Konkurs Ja w tych stronach się urodziłem - *, ** Konkurs Mój region - moja mała Ojczyzna, Konkurs Sąsiedzi Polski. Etap Powiatowy: Powiatowy Konkurs języka rosyjskiego zorganizowany przez LO im. KEN w Przasnyszu* ** Powiatowy konkurs języka angielskiego zorganizowany przez LO im. KEN w Przasnyszu, Konkurs Młodzież zapobiega pożarom, Konkurs BRD, Konkurs na logo Biblioteki Pedagogicznej, Konkurs Na drzewie malowane, Etap Ogólnopolski: Ogólnopolski konkurs FOX z języka angielskiego, Olimpiada informatyczna, Ogólnopolski konkurs Logomacja, Ogólnopolski konkurs matematyczny Olimpus, Ogólnopolski konkurs Logo Google. 8. Realizacja programów, projektów oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych Wyprawka szkolna 2011 Wyprawka szkolna na rok 2011/2012 kontynuowała rozwiązania przyjęte w ubiegłorocznej edycji Programu. Na pomoc mogli więc liczyć rodzice uczniów, którzy w nowym roku szkolnym rozpoczynali naukę według nowych podstaw programowych * I miejsce ** II miejsce 23

24 konieczność zakupu nowych książek, niedostępnych jeszcze na rynku wtórnym, przekracza nieraz możliwości finansowe wielu rodzin. Również i w tym roku pomoc trafiła do uczniów niepełnosprawnych dofinansowany zostanie zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, dla uczniów niepełnosprawnych. Podobnie jak w roku poprzednim, tak i w roku szkolnym 2011/2012 pomocą zostały objęte dwie grupy wiekowe uczniów: najmłodsza uczniowie klas I III szkoły podstawowej oraz starsza uczniowie tych klas, które w nowym roku szkolnym rozpoczęli naukę według nowej podstawy programowej. Dlatego dofinansowanie zakupu podręczników otrzymali uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach: I III szkoły podstawowej, III gimnazjum. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. Nr 111, poz. 652), pomoc finansową mogli otrzymać uczniowie klas I III szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum: 1. Z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł netto. 2. Nieobligatoryjnie z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kwotę 351 zł netto, ale w rodzinie występuje: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe. 24

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014. Kobyla Góra, dnia 22 października 2014r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 DEMOGRAFIA... 5 SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE Gmina Rzgów INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2012/2013 Październik 2013 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY ZABÓR w roku szkolnym 2012/2013 Obowiązek sporządzenia i

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE OŚWIATY

RAPORT O STANIE OŚWIATY RAPORT O STANIE OŚWIATY kwiecień 2013 I. Realizacja zadań oświatowych przez Miasto Bełchatów I.1. Podstawy prawne realizacji zadań oświatowych przez Miasto Bełchatów W okresie przygotowywania tegorocznego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim Opracował: /-/ Krzysztof Szpara Rajsko, dnia 17.10.2012r. 1 Spis treści: Wstęp I. Wychowanie przedszkolne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 ZOK.4424.40.2013 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji o wynikach sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

Obowi zek sporz dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada o

Obowi zek sporz dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada o Informacja Burmistrza Polkowic o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 009/010 jest przedstawiana Radzie Miejskiej po raz drugi, na podstawie znowelizowanej w marcu 009 r. ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdnica w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdnica w roku szkolnym 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdnica w roku szkolnym 2013/2014 (Obowiązek sporządzenia i przedstawienia corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z art.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2013/2014

SPIS TREŚCI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2013/2014 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 1. Ustawowe zadania oświatowe gmin i powiatów.. 6 2. Organizacja przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rzeszów. 11 2.1. Wychowanie przedszkolne...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity) Dz.U.2004.256.2572 2015.04.09 zm.wyn.z Dz.U.2013.1191 pkt 1 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA 2015-2020

PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA 2015-2020 PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA 1 1. WSTĘP Podstawą rozwoju i postępu cywilizacyjnego każdego społeczeństwa jest potencjał ludzki. Od tego jak przebiega kształcenie i wychowanie młodego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 wraz z wynikami

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020 Projekt STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej BODZANÓW, 2014 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Bodzanów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo