Spis treści: Wstęp...2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści: Wstęp...2"

Transkrypt

1 Spis treści: Wstęp Baza oświaty na terenie gminy Krzynowłoga Mała Informacja o kadrze pedagogicznej i niepedagogicznej Informacja o uczniach Realizacja obowiązku szkolnego na terenie gminy Krzynowłoga Mała Realizacja obowiązku szkolnego na terenie gminy Krzynowłoga Mała Działalność dydaktyczna szkół Wyniki sprawdzianu VI - tych klas - porównanie ze średnią województwa i średni krajową Wyniki egzaminu gimnazjalnego - porównanie ze średnią województwa i średnią kraju Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkolnym Organizacja dowożenia uczniów do szkół Ocena działalności wychowawczej i bezpieczeństwa w szkołach: Wyjazdy szkolne, kolonie i uroczystości szkolne Konkursy i olimpiady Realizacja programów, projektów oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych Wyprawka szkolna Stypendia szkolne Stypendium Wójta Gminy Krzynowłoga Mała Finansowanie oświaty Podsumowanie

2 WSTĘP Podstawą prawną opracowania informacji z realizacji zadań oświatowych z roku szkolnego 2011/2012 jest art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst. jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.). Dokument ma charakter sprawozdawczy, jego zadaniem jest szczegółowy opis stanu i osiągnięć placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Krzynowłoga Mała. Zawarty w Informacji materiał to kompendium wiedzy na temat zasobów oświaty, a także opis działań, które wynikają z realizacji edukacji i niewątpliwie służą jakościowemu i ilościowemu rozwojowi placówek oświatowych na terenie Gminy Krzynowłoga Mała. 2

3 1. Baza oświaty na terenie gm. Krzynowłoga Mała Bazę oświaty w gminie Krzynowłoga Mała stanowią cztery szkoły podstawowe, rozmieszczone równomiernie na obszarze gminy, znajdujące się we wsiach: Krzynowłoga Mała, Świniary, Ulatowo-Adamy, Romany-Sebory, oraz Publiczne Gimnazjum w Krzynowłodze Małej, Punkt Przedszkolny w Krzynowłodze Małej. w Krzynowłodze Małej Obwód: Krzynowłoga Mała, Piastowo, Marianowo, Wiktorowo, Krajewo Wielkie, Krajewo-Kłódki, Grabowo-Grądy, Grabowo-Padaki, Grabowo-Rżańce, Grabowo-Skorupki Grabowo-Zawady Chmieleń Wielki, Chmielonek, Cichowo, Ożumiech, Ostrowe-Dyle, Ostrowe-Kokacze, Ostrowe-Kopcie, Ostrowe-Przedbory, Ostrowe-Stańczyki Goski- -Wąsosze, Łoje, Zbrochy, Rudno Jeziorowe, Rudno Kmiece, Rudno-Kosiły, Borowe- -Chrzczany, Borowe-Gryki. w Krzynowłodze Małej dysponuje 8 salami lekcyjnymi, pracownią komputerową oraz świetlicą. Teren wokół szkoły zagospodarowany został na ogródki przyszkolne, oraz plac zabaw zbudowany w ramach Programu,,Radosna, z którego korzystają uczniowie z Punktu Przedszkolnego, zerówek oraz klas I - III. 3

4 w Romanach-Seborach Obwód: Romany-Sebory, Romany-Fuszki, Romany Górskie, Romany-Janowięta, Morawy Wielkie, Kaki-Mroczki. Łanięta, w Romanach-Seborach znajduje się w budynku o pow. 423 m². W budynku mieści się 6 sal lekcyjnych, biblioteka. Przy szkole znajduje się boisko szkolne, z którego korzystają uczniowie w czasie zajęć wychowania fizycznego. w Ulatowie- Adamach Obwód: Ulatowo-Adamy, Ulatowo-Borzuchy, Ulatowo-Czerniaki, Ulatowo-Żyły, Skierkowizna. w Ulatowie-Adamach dysponuje budynkiem o pow. 576 m², w którym znajduje się 6 sal lekcyjnych, świetlica, biblioteka, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, sala gimnastyczna oraz kuchnia i stołówka. Wokół szkoły znajdują się ogródki przyszkolne oraz boisko i mały plac zabaw. 4

5 w Świniarach Obwód: Świniary, Plewnik, Grządki, Romany-Sędzięta, Romany-Karcze, Romany- Zajki, Zalesie-Golanki, Zalesie Świniarskie Powierzchnia budynku Szkoły Podstawowej w Świniarach wynosi 452 m². W budynku znajduje się 5 sal lekcyjnych, świetlica, biblioteka i pracownia komputerowa. Przed szkołą zlokalizowane jest boisko szkolne. Publiczne Gimnazjum w Krzynowłodze Małej Obwód: teren gm. Krzynowłoga Mała Publiczne Gimnazjum w Krzynowłodze Małej mieści się w budynku szkolnym w Krzynowłodze Małej, w którym znajduje się 6 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, biblioteka, a także stołówka. Uczniowie korzystają z wielofunkcyjnego boiska szkolnego. Na początku wakacji została oddana do użytku pełnowymiarowa sala gimnastyczna, która będzie służyła uczniom od nowego roku szkolnego. 5

6 Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej Obwód: teren gm. Krzynowłoga Mała Punkt Przedszkolny został utworzony Uchwałą Nr XVIII/83/2008 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 9 kwietnia 2008 r. Mieści się on w dwóch salach na parterze Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Małej. Od roku szkolnego 2011/2012 do Punktu Przedszkolnego uczęszczają dzieci 3-4 letnie. Dzieci 5-letnie w związku z reformą oświaty zostały objęte obowiązkiem szkolnym i uczęszczają do oddziału zerowego. 6

7 2. Informacja o kadrze pedagogicznej i niepedagogicznej szkół Na terenie gm. Krzynowłoga Mała zatrudnionych jest ogółem 58 (liczba ogółem 69 wynika z faktu. Iż te same osoby prowadzą zajęcia w różnych placówkach) nauczycieli oraz 12 pracowników obsługi. Nauczyciele prowadzą zajęcia zgodnie z kwalifikacjami oraz uprawnieniami. Tabela nr 1 Lp. Liczba nauczycieli w przeliczeniu na osoby Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Ogółem 1. w Krzynowłodze Małej w tym,,0 2. w Romanach- -Seborach 3. w Ulatowie-Adamach 4. w Świniarach 5. Punkt Przedszkolny w Krzynowłodze Małej 6. Publiczne Gimnazjum w Krzynowłodze Małej Razem: Źródło: Opracowanie własne Ponadto w szkołach zatrudnieni są pracownicy niebędący nauczycielami. Palacze zatrudnieni są na cały etat w sezonie grzewczym, tj. od października do kwietnia danego roku. Woźne natomiast zatrudnione są w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony. Tabela nr 2 Lp. Pomoc nauczyciela Woźna Palacz Ogółem 1. w Krzynowłodze Małej 2. w Romanach-Seborach 3. w Ulatowie-Adamach 4. w Świniarach 5. Punkt Przedszkolny w Krzynowłodze Małej 6. Publiczne Gimnazjum w Krzynowłodze Małej Razem: Źródło: Opracowanie własne 7

8 Nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych na terenie gminy Krzynowłoga Mała, ciągle podnoszą swoje kwalifikacje. W roku szkolnym 2011/2012 prawie 5% nauczycieli wzięło udział w postępowaniu o awans zawodowy. Ponadto połowa nauczycieli ma prawo do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów. Szczegółowe dane zawiera tabela przedstawiona poniżej. Tabela nr 3 Doskonalenie i awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012 Liczba nauczycieli Procent wśród nauczycieli ogółem Liczba nauczycieli, którzy brali udział w 4 6,9 postępowaniu o awans zawodowy Liczba nauczycieli, którzy uzyskali awans 4 6,9 zawodowy Liczba nauczycieli, którzy mają prawo do 33 56,89 nauczania dwóch lub więcej przedmiotów Źródło: Opracowanie własne 3. Informacja o uczniach: 3.1. Realizacja obowiązku szkolnego na terenie gminy Krzynowłoga Mała W roku szkolnym 2011/2012 łącznie spełniało obowiązek szkolny oraz obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 470 uczniów (w roku szkolnym 2010/ uczniów) w 35 oddziałach klasowych (Tabela nr 4). Organizacja szkół podstawowych, w tym szkół podstawowych z terenu gm. Krzynowłoga Mała, zakłada sześcioklasowy system nauczania. Największą liczbę uczniów zauważamy w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej. Wynika to z największego obszarowo obwodu szkoły. Pozostałe placówki mają średnio ok. 10 uczniów w klasach. Publiczne Gimnazjum w Krzynowłodze Małej przewiduje 3-letni tok nauczania. Ze względu na dużą liczebność uczniów w poszczególnych klasach, młodzież została podzielona na dwa oddziały klasowe w danym roczniku. Łącznie w sześciu oddziałach uczyło się 141 uczniów (w roku szkolnym 2010/ uczniów). Frekwencja w roku szkolnym 2011/2012 na terenie gm. Krzynowłoga Mała wynosiła 92,66%, co stanowiło 435 uczniów w pełni realizujących obowiązek szkolny na 470 uczniów ogółem. Frekwencja w poszczególnych klasach jest zbliżona do frekwencji na terenie gminy (Tabela nr 5) 8

9 Tabela nr 4. Informacja o uczniach na terenie gm. Krzynowłoga Mała rok 2011/2012 Stopień organizacji szkół w gm. Krzynowłoga Mała Lp. Stopień organizacji 1. w Krzynowłodze Małej 2. w Romanach- -Seborach 3. w Ulatowie- -Adamach 4. w Świniarach 5. Punkt Przedszkolny w Krzynowłodze Małej 6. Publiczne Gimnazjum w Krzynowłodze Małej Punkt przedszkolny Oddział 0 I - VI Liczba uczniów I gim II gim III gim Uczniowie w szkole Klasy 0 - VI Klasy 0 - VI Klasy 0 - VI Klasy 0 - VI ---- Ogółem Liczba oddziałów lat Klasy I - III Razem

10 Tabela nr 5. Frekwencja w roku szkolnym 2011/2012 w poszczególnych klasach (w %) Lp. Klasa Frekwencja w poszczególnych klasach Średnia frekwencja I II III IV V VI I gim II gim III gim w szkole 1. w Krzynowłodze Małej 2. w Romanach- -Seborach 3. w Ulatowie- -Adamach 4. w Świniarach 5. Publiczne Gimnazjum w Krzynowłodze Małej I - VI 90,14 95,74 91,84 94,69 93,29 95, ,48 I - VI 95,10 94,30 93,80 95,00 92,00 96, ,37 I - VI - 85,09 94,11 93,70 94,50 93, I - VI 91,71 94,55 93,34 92,26 93,32 91, ,74 I - III ,5 94,50 85,50 90,5 RAZEM 92,32 92,42 93,27 93,91 93,28 94,02 91,5 94,5 85,5 92,66 92,21

11 Podsumowując, uczniowie realizują obowiązek szkolny prawie w 100%. Nieobecności stanowiły prawdopodobnie krótkotrwałe choroby uczniów. Wszystkie nieobecności usprawiedliwiane są przez rodziców ucznia. Rok szkolny Liczba uczniów Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum ogółem w roku bazowym na tle roku ubiegłego i obecnego w Romanach- -Seborach w Krzynowłodze Małej w Ulatowie- -Adamach w Świniarach Tabela nr 6 Publiczne Gimnazjum 2009/ / / Procentowa zmiana pomiędzy rokiem szkolnym 2009/2010 a 2010/2011: -4,25% -2,07% -4,35% 20,00% -10,53% Procentowa zmiana pomiędzy rokiem szkolnym 2010/2011 a 2011/2012-4,44% -4,23% -29,55% -33,00% 3,68% Źródło: Opracowanie własne Analiza danych ukazanych w tabeli, pozwala zauważyć, iż liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Romanach-Seborach jak i zarówno w Krzynowłodze Małej spada z roku na rok o ok. 4,3%. Znaczne obniżenie liczby uczniów odnotowano w Szkole Podstawowej w Ulatowie-Adamach, gdzie ilość ta zmalała aż o prawie 30% w stosunku do roku poprzedniego. Jednak największy spadek liczby uczniów przedstawiają dane dotyczące Szkoły Podstawowej w Świniarach, gdzie obniżenie liczby uczniów sięgnęło 33% Zadowalająco natomiast sytuacja kształtuje się na przykładzie Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej, gdzie zauważamy wzrost uczniów o 3,7% Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku wychowania przedszkolnego poza terenem gminy Krzynowłoga Mała W roku szkolnym 2011/2012 sześcioro dzieci, będących mieszkańcami gm. Krzynowłoga Mała, uczęszczało do przedszkoli w mieście Przasnysz. Dofinansowanie wyniosło odpowiednio: Niepubliczne Przedszkole w Przasnyszu 1.412,25 zł. miesięcznie,

12 Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu 2.379,99 zł miesięcznie. Łączna kwota dofinansowania wynosi 3.792,24 zł. Miesięcznie. 4. Działalność dydaktyczna szkół 4.1. Wyniki sprawdzianu VI-tych klas - porównanie ze średnią województwa i kraju. Już po raz jedenasty uczniowie klas szóstych ze wszystkich szkół podstawowych w Polsce przystąpili do sprawdzenia swoich umiejętności. Sprawdzian w VI klasie szkoły podstawowej przeprowadzono 3 kwietnia 2012 r. W gminie Krzynowłoga Mała przystąpiło do niego 41 uczniów. Liczba zdających z uwzględnieniem arkusza egzaminacyjnego Tabela nr 7 Symbol arkusza Opis Liczba uczniów S-1 standardowy 39 w tym dla uczniów 2 z dysleksją S-A 8 dla uczniów upośledzonych w stopniu 0 lekkim Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania OKE Warszawa 2011 Prawie 99% uczniów pisało arkusz standardowy, a pozostali uczniowie arkusze dostosowane (w formie lub treści). Mieli oni możliwość skorzystania z różnych dostosowań egzaminacyjnych ze względu na swoje dysfunkcje. Wszystkie te osoby mogły skorzystać z wydłużonego czasu pracy. Arkusz składał się z 20 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru oraz 6 zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi. Zadania te (podobnie, jak w latach ubiegłych) sprawdzały stopień opanowania przez uczniów umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Tegoroczny zestaw zadań w arkuszu standardowym był umiarkowanie trudny. W gminie Krzynowłoga Mała sprawdzian umiejętności szóstoklasistów odbył się w 4 szkołach podstawowych. Interpretując wyniki szkół należy brać pod uwagę fakt, że liczebność uczniów przystępujących do sprawdzianu w poszczególnych szkołach jest różna. Wyniki uzyskane przez uczniów na sprawdzianie w roku szkolnym 2011/2012 należy analizować, uwzględniając wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na obraz 12

13 uczniowskich osiągnięć. Wpływ środowiska, w jakim funkcjonuje szkoła, warunki kadrowe i finansowe, jak również liczebność klas i sytuacja domowa ucznia, która ma realne odzwierciedlenie w wynikach sprawdzianu. Wyniki tegorocznego sprawdzianu przedstawia tabela poniżej. Tabela nr 8 Lp. Liczba uczniów piszących w Krzynowłodze Małej w Romanach- -Seborach w Ulatowie- -Adamach 4. w Świniarach Źródło: Opracowanie własne Średni wynik w szkole (pkt) Średni wynik w gminie (pkt) Średni wynik w powiecie (pkt) 24 24,71 23,63 21, , ,6 2 19,00 Średni wynik w wojewódz twie (pkt) Średni wynik w kraju (pkt) 23,87 22,75 23,63 21,32 23,87 22,75 23,63 21,32 23,87 22,75 23,63 21,32 23,87 22,75 W gminie Krzynowłoga Mała statystyczny uczeń klasy szóstej rozwiązujący arkusz standardowy w 2012 r. uzyskał 23,63% (2011 r. - 27,22) punktów, co stanowi w przybliżeniu 59% (2011 r. - 68%) punktów możliwych do uzyskania. Jest to wynik wyższy od średniego wyniku w powiecie (21,32 punktów) i w kraju (22,75 punktów). Reasumując do testu kompetencji w naszej gminie przystąpiło 41 uczniów, uzyskując następujące wyniki: Szóstoklasiści z Krzynowłogi Małej 24,71 pkt., najwyższy wynik indywidualny - 38 pkt. z 40 możliwych do zdobycia. z Ulatowo-Adamy 25,83 pkt. I miejsce w gminie i powiecie, najwyższy wynik indywidualny - 37 pkt. Świniary 19,00 pkt. Romany-Sebory 19,88 pkt. Zatem jesteśmy w ścisłej czołówce powiatu, ponieważ średni wynik w szkole Podstawowej w Ulatowie-Adamach to 25,83%. Krzynowłoska szkoła okazała się najlepsza tak w gminie 13

14 jak i powiecie. Tak więc gmina o 2,31 pkt. wyprzedza średnią powiatu i jest prawie równa średniej województwa mazowieckiego. Powodem do dumy jest dla nas fakt, że jest to efekt wielkiego wysiłku uczniów i ich nauczycieli, dyrektorów szkół, a także dobrych decyzji władz kierujących naszą oświatą. Wynik egzaminu w danym roku nabiera innego znaczenia, gdy zobaczy się go na tle wyników tej samej szkoły w latach ubiegłych. Rys. 1 Średni wynik w poszczególnych szkołach (w punktach) ,89 29, ,5 23,5 26,6 27, / / / / ,77 17,86 19,8 Wynik sprawdzianu ,07 26,5 24,9 22, ,71 19,88 25,83 23,63 0 Krzynowłoga Mała Ulatowo Adamy Świniary Romany Sebory Gmina ogółem SZKOŁY PODSTAWOWE W województwie mazowieckim statystyczny uczeń klasy szóstej rozwiązujący arkusz standardowy w 2012 roku uzyskał na sprawdzianie 23,87 (w ,96) punktów, co stanowi w przybliżeniu 60% punktów możliwych do uzyskania. Jest to wynik nieco wyższy od średniego wyniku statystycznego ucznia w kraju (22,75 punktów). W ubiegłym roku średni wynik w naszym województwie wynosił 25,96, czyli nasz statystyczny szóstoklasista w 2011 roku rozwiązał poprawnie 65% zadań. Dla porównania w 2010 roku wskaźnik ten wynosił 64%. Na zmienność danych wpływa fakt, że każdego 14

15 roku szóstoklasiści badani są przy pomocy innego narzędzia (zestawu egzaminacyjnego). Z kolei ten sam zestaw egzaminacyjny może okazać się łatwiejszy lub trudniejszy dla różnych roczników szóstoklasistów. Na podstawie wyników sprawdzianu widzimy, iż wszystkie szkoły ogółem z terenu gminy uzyskały wynik o 13,19 punktu niższy niż w roku ubiegłym. W 2009 r średni wynik w naszej gminie wynosił 19,8%, czyli nasz szóstoklasista rozwiązał prawie 50% zadań. Dla porównania w 2010 r. ten wskaźnik wynosi 62,25%, zaś w ,05% Wyniki egzaminu gimnazjalnego porównanie ze średnią województwa i średnią kraju. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych od roku szkolnego 2011/12 obowiązuje nowa formuła egzaminu gimnazjalnego. Egzamin gimnazjalny przeprowadzony w 2012 roku odbył się po raz pierwszy według nowych zasad. Sprawdzał poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności zapisanych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008 r. w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim etapie edukacyjnym i etapach wcześniejszych. Chociaż egzamin składał się, tak jak dotychczas, z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej, to każda z tych części miała inną niż poprzednio strukturę. W każdej z części wyodrębniono po dwa zakresy: w części humanistycznej - historię i wiedzę o społeczeństwie oraz język polski, w części matematyczno-przyrodniczej - przedmioty przyrodnicze i matematykę, w części językowej - poziom podstawowy i poziom rozszerzony zdawanych języków 1 W 2012 roku egzamin gimnazjalny przeprowadzono 24 kwietnia (część humanistyczna), 25 kwietnia (część matematyczno-przyrodnicza), 26 kwietnia (część językowa). Przystąpiło do niego 49 uczniów z Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej. Egzaminy przebiegały spokojnie, sprawnie i bez zakłóceń. 1 Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego OKE Warszawa

16 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Malej przedstawiają się następująco: Tabela nr 9 Część egzaminu Klasa III a- Klasa III b średnia - średnia punktów punktów uzyskanych na uzyskanych na egzaminie egzaminie Średnia szkoły Średnia powiatu Średnia województwa Język polski 51,3 58,5 55,5 62,9 66,9 Historia i WOS 53,3 52,3 52,7 56,3 62,7 Matematyka 43,5 43,7 43,6 44,7 50,4 Część przyrodnicza Język angielskipodstawowy Język angielskirozszerzony Język rosyjskipodstawowy Język rosyjskirozszerzony 44,5 47,2 46,1 45,9 51,8 45,9 46,5 46,2 58,4 65,6 24,7 29,1 27,1 40,7 48,1-65,3 65,3 60,1 25,9-34,8 34,8 64,1 34,8 Źródło: Opracowanie własne Na podstawie tabeli zauważa się, że średni wynik z egzaminu gimnazjalnego części przyrodniczej jak i zarówno z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym jest wyższy od średniego wyniku w powiecie. Jak podaje OKE w Warszawie tegoroczny zestaw zadań w arkuszu standardowym był dla gimnazjalistów województwa mazowieckiego umiarkowanie trudny. 16

17 5. Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkolnym Tabela nr 10 przedstawia inwestycje i remonty zrealizowane w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Krzynowłoga Mała w roku szkolnym 2011/2012. Tabela nr 10 Nazwa Szkoły Opis (nazwa) inwestycji lub remontu Koszt inwestycji lub remontu (razem brutto w zł) Środki pozyskane (zł) Źródła finansowania inwestycji lub remontu Publiczne Gimnazjum w Romanach- -Seborach Budowa sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" , ,00 Ministerstwo Sportu i Turystyki , ,00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Krzynowłodze Małej w Ulatowie Adamach Razem Źródło: Opracowanie własne "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" , , , , ,00 zł ,00 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Na inwestycje w placówkach oświatowych przeznaczono ,00 złotych. Niewątpliwie najważniejszą inwestycją była budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia to ,00 zł, z czego ,00 zł to dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ponadto w roku szkolnym 2011/2012 realizowany był projekt pt.: "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I III w Gminie Krzynowłoga Mała w ramach działania "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Środki z projektu w wysokości ,00 zł zostały przeznaczone na doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Małej, Szkoły 17

18 Podstawowej w Romanach-Seborach i Szkoły Podstawowej w Ulatowie-Adamach. Co więcej w Szkole Podstawowej w Romanach-Seborach i Szkoły Podstawowej w Ulatowie-Adamach prowadzone były dodatkowe zajęcia logopedyczne. Krzynowłoga Mała Romany-Sebory w Ulatowie -Adamach w Świniarach Publiczne Gimnazjum Uczniowie Wyposażenie szkół w komputery Liczba komputerów (szt.) Liczba komputerów z dostępem do Internetu Liczba uczniów na jeden komputer Tabela nr 11 Liczba uczniów na jeden komputer z dostępem do Internetu ,46 13, ,37 5, ,87 15, ,31 21, ,00 11,00 Razem ,63 10,80 Źródło: Opracowanie własne Placówki szkolne wyposażone są łącznie w 57 komputerów (w tym 35 z dostępem do internetu). Na jeden komputer przypada 7 uczniów. Tabela nr 12 w Krzynowłodze Małej Romany-Sebory w Ulatowie - -Adamach podstawowa w Świniarach Obiekty sportowe w szkołach Sala gimnastyczna Boisko Plac zabaw Publiczne Gimnazjum Razem Źródło: Opracowanie własne 18

19 Jak obrazują dane, każda szkoła posiada boisko szkolne. Place zabaw zlokalizowane są na terenie dwóch placówek oświatowych. Koniec roku szkolnego został uwieńczony otwarciem sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej. 6. Organizacja dowożenia uczniów do szkół. Dzieci z terenu gm. Krzynowłoga Mała dowożone są do szkół gminnym autobusem oraz dwoma autobusami przewoźnika, wybranego w drodze przetargu pana Krzysztofa Czaplickiego - Przewozy Krajowe i Zagraniczne Przasnysz. Z dowozu korzysta 90% uczniów. W czasie przejazdu dzieciom zapewniona jest opieka, tj. w każdym autobusie za porządek i bezpieczeństwo odpowiada jeden opiekun. Autobusy kursują zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej Tabela nr 13 Liczba uczniów uprawnionych do bezpłatnego dowożenia do szkoły w Krzynowłodze Małej w Romanach -Seborach w Ulatowie- -Adamach w Świniarach Publiczne Gimnazjum Uczniowie niepełnospra wni Procent uczniów szkoły 81,00% 72,00% 73,10% 37,04% 84,40% 0,63% Razem % wszystkich uczniów 73,62% Źródło: Opracowanie własne 7. Ocena działalności wychowawczej szkół Wyjazdy szkolne, kolonie uroczystości szkolne. Uczniowie zarówno szkół podstawowych jak i gimnazjum uczestniczyli w wielu wyjazdach szkolnych, mających na celu zintegrowanie się oraz poznanie otoczenia. W poszczególnych szkołach średnio w ciągu roku zorganizowano ok. 10 wyjazdów. Ponadto uczniowie mieli możliwość skorzystania z kolonii organizowanych przez GOPS i KRUS: 19

20 kolonie w Zakopanem, z których skorzystało 20 uczniów z naszych szkół. Ponadto 3 uczniów miało możliwość wyjazdu na kolonie do Gorzewa, które zostały zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Konkursy i olimpiady Dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież z Publicznego Gimnazjum chętnie z pełnym zaangażowaniem uczestniczyły w konkursach i olimpiadach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Do głównych osiągnięć można zaliczyć: SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ: Etap Gminny: Konkurs Ja w tych stronach się urodziłem * ** ***, Konkurs plastyczny,, Bezpiecznie na wsi czy upadek to przypadek? organizowany przez KRUS *, Konkurs plastyczny Stop narkomanii *, Konkurs ortograficzny dla kl. IV-VI,, Błędom ortograficznym mówimy stop **, Etap Powiatowy: Konkurs recytatorski, Konkurs językowy Przasnyski konkurs z języka angielskiego, Konkurs plastyczno przyrodniczy,,malowane na drewnie organizowany przez Nadleśnictwo Przasnysz *, Konkurs przyrodniczy Czysty las *, Powiatowy konkurs Języka Angielskiego Pt.,, Mali Anglomaniacy, Etap Ogólnokrajowy: Olimpiada matematyczna,,olimpus, Olimpiada języka angielskiego Olimpus,,, Eko-tekst - ogólnopolski konkurs przyrodniczy, Stypendiada matematyczna, SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWINIARACH: Etap Gminny Konkurs plastyczny czy wypadek to przypadek ** ***, Gminny konkurs Stop nałogom ***, Gminny Konkurs ortograficzny * **. * I miejsce ** II miejsce *** III miejsce 20

21 SZKOŁA PODSTAWOWA W ROMANACH-SEBORACH: Etap Gminny: Konkurs wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom * Biegi przełajowe * ** Konkurs na Najładniejszy Najciekawszy Różaniec, Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną lub baranka Wielkanocnego, Turniej tenisa stołowego * ** Turniej piłki nożnej, Konkurs BRD *, Konkurs plastyczny Bezpiecznie pomagam w gospodarstwie. Etap Powiatowy Konkurs piosenki o zdrowiu * I, Biegi przełajowe ***, Konkurs wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom, Konkurs plastyczny Bezpiecznie pomagam w gospodarstwie * ***, Konkurs z języka angielskiego Mali Anglomaniacy, Konkurs BRD **, Turniej tenisa stołowego, Etap międzypowiatowy biegów przełajowych, Udział w finale Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Etap Wojewódzki Konkurs języka polskiego organizowany przez kuratorium w Ostrołęce, Konkurs z matematyki organizowany przez kuratorium w Ostrołęce, Konkurs z przyrody organizowany przez kuratorium w Ostrołęce, Zapusty 2012, Konkurs piosenki o zdrowiu. Etap Ogólnopolski Konkurs polonistyczny EDI, Konkurs ortograficzny EDI, Konkurs przyrodniczy EDI, Konkurs ekologiczny EDI Konkurs Geograficzny Geo-Planeta, Konkurs matematyczny KANGUR, * I miejsce ** II miejsce *** III miejsce 21

22 Konkurs matematyczny OLIMPUS, Konkurs z języka angielskiego FOX, Konkurs matematyczny EDI, Mazowieckie Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych. Etap Gminny: SZKOŁA PODSTAWOWA W ULATOWIE-ADAMACH: Międzyszkolne rozgrywki w piłkę nożną **, Gminne INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE : dziewczęta ***, Gminny Turniej Tenisa Stołowego * ** ***, GMINNE ELIMINACJE XXXV OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POZARNICZEJ,,Młodzież zapobiega pożarom * **,,,Bezpiecznie na wsi czy upadek to przypadek? konkurs plastyczny zorganizowany przez KRUS* **, Ogólnopolski Turniej BRD eliminacje gminne* ** ***, Gminny Konkurs Plastyczny,, STOP NARKOTYKOM ** ***, Gminny Konkurs Literacki,, Moja mała ojczyzna, Gminny Konkurs Ortograficzny* ***, Etap Powiatowy: Powiatowy Konkurs Językowy **, Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe, Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego *, Powiatowe Eliminacje Konkursu Plastycznego KRUS,, Czy upadek to przypadek? * Powiatowy Konkurs Plastyczny,, Na drewnie malowane ** Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ** *** Etap Wojewódzki i Ogólnopolski: Wojewódzki Konkurs Plastyczny,, Jestem uczestnikiem ruchu drogowego, więc myślę, Konkurs Plastyczny,, Polskie symbole w twórczości dziecięcej, Konkurs wiedzy ekologicznej EKO PLANETA, Konkurs plastyczny,, W królestwie bezpiecznej energii, * I miejsce ** II miejsce *** III miejsce 22

23 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny,, KANGUR, Eliminacje międzywojewódzkie konkursu plastycznego,,na drewnie malowane. PUBLICZNE GIMNAZJUM W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ: Etap Gminny: Konkurs Młodzież zapobiega pożarom, Konkurs Ja w tych stronach się urodziłem - *, ** Konkurs Mój region - moja mała Ojczyzna, Konkurs Sąsiedzi Polski. Etap Powiatowy: Powiatowy Konkurs języka rosyjskiego zorganizowany przez LO im. KEN w Przasnyszu* ** Powiatowy konkurs języka angielskiego zorganizowany przez LO im. KEN w Przasnyszu, Konkurs Młodzież zapobiega pożarom, Konkurs BRD, Konkurs na logo Biblioteki Pedagogicznej, Konkurs Na drzewie malowane, Etap Ogólnopolski: Ogólnopolski konkurs FOX z języka angielskiego, Olimpiada informatyczna, Ogólnopolski konkurs Logomacja, Ogólnopolski konkurs matematyczny Olimpus, Ogólnopolski konkurs Logo Google. 8. Realizacja programów, projektów oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych Wyprawka szkolna 2011 Wyprawka szkolna na rok 2011/2012 kontynuowała rozwiązania przyjęte w ubiegłorocznej edycji Programu. Na pomoc mogli więc liczyć rodzice uczniów, którzy w nowym roku szkolnym rozpoczynali naukę według nowych podstaw programowych * I miejsce ** II miejsce 23

24 konieczność zakupu nowych książek, niedostępnych jeszcze na rynku wtórnym, przekracza nieraz możliwości finansowe wielu rodzin. Również i w tym roku pomoc trafiła do uczniów niepełnosprawnych dofinansowany zostanie zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, dla uczniów niepełnosprawnych. Podobnie jak w roku poprzednim, tak i w roku szkolnym 2011/2012 pomocą zostały objęte dwie grupy wiekowe uczniów: najmłodsza uczniowie klas I III szkoły podstawowej oraz starsza uczniowie tych klas, które w nowym roku szkolnym rozpoczęli naukę według nowej podstawy programowej. Dlatego dofinansowanie zakupu podręczników otrzymali uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach: I III szkoły podstawowej, III gimnazjum. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. Nr 111, poz. 652), pomoc finansową mogli otrzymać uczniowie klas I III szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum: 1. Z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł netto. 2. Nieobligatoryjnie z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kwotę 351 zł netto, ale w rodzinie występuje: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe. 24

Spis treści: Wstęp...2

Spis treści: Wstęp...2 Spis treści: Wstęp...2 1. Baza oświaty na terenie gminy Krzynowłoga Mała...3 2. Informacja o kadrze pedagogicznej i niepedagogicznej...7 3. Informacja o uczniach...8 3.1. Realizacja obowiązku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna w 2014 r.

Wyprawka szkolna w 2014 r. Wyprawka szkolna w 2014 r. W związku z projektem uchwały Rada Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - Wyprawka szkolna pomoc w formie dofinansowania zakupu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE DO PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH WYPRAWKA SZKOLNA

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE DO PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH WYPRAWKA SZKOLNA INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE DO PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH WYPRAWKA SZKOLNA Niniejszym informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazał się projekt uchwały

Bardziej szczegółowo

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014 UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014 Do kogo kierowana jest pomoc? W roku szkolnym 2013/2014 pomoc skierowana zostaje do: uczniów z klas I-III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów Formy pomocy materialnej dla uczniów reguluje rozdział 8a ustawy o systemie oświaty "Pomoc materialna dla uczniów", który szczegółowo opisuje świadczenia, jakie mogą być przyznawane.

Bardziej szczegółowo

W Y P R A W K A S Z K O L N A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

W Y P R A W K A S Z K O L N A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W Y P R A W K A S Z K O L N A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Na podstawie projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i

Bardziej szczegółowo

Pomoc udzielana uczniom. w formie dofinansowania zakupu podręczników. - Wyprawka szkolna w roku szkolny 2014/2015

Pomoc udzielana uczniom. w formie dofinansowania zakupu podręczników. - Wyprawka szkolna w roku szkolny 2014/2015 Pomoc udzielana uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników - Wyprawka szkolna w roku szkolny 2014/2015 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik.

W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik. Wyprawka szkolna w 2014 roku W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik. I. Dofinansowanie zakupu

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2014 będzie wynosić:

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2014 będzie wynosić: Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - Wyprawka szkolna W związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 29

Bardziej szczegółowo

W Y P R A W K A S Z K O L N A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

W Y P R A W K A S Z K O L N A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W Y P R A W K A S Z K O L N A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2014

Wyprawka szkolna 2014 Wyprawka szkolna 2014 W 2014 roku będzie kontynuowany rządowy program pomocy uczniom Wyprawka szkolna. w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014 /2015

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014 /2015 Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014 /2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014 WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 42/2013Wójta Gminy Limanowa z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie: ustalenia terminu do składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych.

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zgodnie z 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników,

Bardziej szczegółowo

dofinansowanie zakupu podręczników wyprawka szkolna 2013/2014

dofinansowanie zakupu podręczników wyprawka szkolna 2013/2014 dofinansowanie zakupu podręczników wyprawka szkolna 2013/2014 Do kogo kierowana jest pomoc? W roku szkolnym 2013/2014 pomoc skierowana zostaje do: uczniów z klas I-III szkoły podstawowej, uczniów w klasach

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW W 2013 r. WYPRAWKA SZKOLNA

DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW W 2013 r. WYPRAWKA SZKOLNA DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW W 2013 r. WYPRAWKA SZKOLNA Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. Wyprawka szkolna

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna w 2014 roku

Wyprawka szkolna w 2014 roku Wyprawka szkolna w 2014 roku W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik. I. Dofinansowanie zakupu

Bardziej szczegółowo

POMOC W ZAKUPIE PODRĘCZNIKÓW W 2014 R. - WYPRAWKA SZKOLNA. I. Dofinansowanie zakupu podręczników w Gminie Nowy Targ będzie udzielane uczniom:

POMOC W ZAKUPIE PODRĘCZNIKÓW W 2014 R. - WYPRAWKA SZKOLNA. I. Dofinansowanie zakupu podręczników w Gminie Nowy Targ będzie udzielane uczniom: POMOC W ZAKUPIE PODRĘCZNIKÓW W 2014 R. - WYPRAWKA SZKOLNA I. Dofinansowanie zakupu podręczników w Gminie Nowy Targ będzie udzielane uczniom: * rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2014

Wyprawka szkolna 2014 Wyprawka szkolna 2014 W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik. I. Dofinansowanie zakupu podręczników

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna w 2014 roku

Wyprawka szkolna w 2014 roku Wyprawka szkolna w 2014 roku W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik. I. DOFINANSOWANIE zakupu

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna w 2014 roku

Wyprawka szkolna w 2014 roku Gmina Łapy Wyprawka szkolna w 2014 roku W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik. I. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3467/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 3467/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr 3467/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 1. Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna przewidziany jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w: klasie III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom

Bardziej szczegółowo

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie następujących przepisów prawnych:

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie następujących przepisów prawnych: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2014 R. - WYPRAWKA SZKOLNA

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015 informacje

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015 informacje WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015 informacje Zgodnie z 5 ust. 3 projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i

Bardziej szczegółowo

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015 UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015 Do kogo kierowana jest pomoc? W roku szkolnym 2014/2015 pomoc skierowana zostaje do: uczniów z klas II-III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna

Informacja w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna Informacja w sprawie Rząwego Programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników - Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2015/2016.

Informacja dotycząca udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników - Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2015/2016. Informacja dotycząca udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników - Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2015/2016. Burmistrz Góry, zgodnie z 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23

Bardziej szczegółowo

ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej: 1.

ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej: 1. Wyprawka szkolna na rok 2014 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM

Bardziej szczegółowo

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 Do kogo kierowana jest pomoc? W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do: uczniów klasy III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA W 2014 ROKU

WYPRAWKA SZKOLNA W 2014 ROKU WYPRAWKA SZKOLNA W 2014 ROKU W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik. I. Dofinansowanie zakupu

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015 Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/2014 Wójta Gminy Samborzec z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE - WYPRAWKA SZKOLNA 2014

OGŁOSZENIE - WYPRAWKA SZKOLNA 2014 OGŁOSZENIE - WYPRAWKA SZKOLNA 2014 Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. dotyczącego tegorocznej edycji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku "Wyprawka szkolna" został przekazany

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014/2015

Rządowy program Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014/2015 Rządowy program Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014/2015 Do 10 września 2014 r. rodzice uczniów klas II-III oraz klasy VI szkoły podstawowej, klas III szkół ponadgimnazjalnych, jak również rodzice dzieci

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa udzielana na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.

Pomoc finansowa udzielana na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Pomoc finansowa udzielana na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacje związane z rządowym programem "Wyprawka szkolna" w 2015 r.

Informacje związane z rządowym programem Wyprawka szkolna w 2015 r. Informacje związane z rządowym programem "Wyprawka szkolna" w 2015 r. WYPRAWKA SZKOLNA - 2015 ROK PODSTAWA PRAWNA 1) art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca zasad udzielania pomocy na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.

Informacja dotycząca zasad udzielania pomocy na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. Załącznik Nr 1 Informacja dotycząca zasad udzielania pomocy na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. Wyprawka szkolna Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ... dnia... DO DYREKTORA.... (nazwa i adres szkoły) WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH 1. Dane osoby ubiegającej się o pomoc: Imię i nazwisko:......

Bardziej szczegółowo

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu..

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu.. Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łowiczu Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 druk nr 1 (nie dotyczy uczniów słabo widzących, niesłyszących,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie. zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) Imię i nazwisko. 3. Adres zamieszkania

Wniosek o dofinansowanie. zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) Imię i nazwisko. 3. Adres zamieszkania Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Do Dyrektora...... dla ucznia klasy (nazwa szkoły) I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko 2. Adres zamieszkania 3. Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014 informacje wstępne

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014 informacje wstępne WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014 informacje wstępne Zgodnie z 4 ust. 3 projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w roku szkolnym 2013/2014r. Wyprawka szkolna

Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w roku szkolnym 2013/2014r. Wyprawka szkolna Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w roku szkolnym 2013/2014r. Wyprawka szkolna W nowym roku szkolnym dofinansowanie będzie przysługiwać uczniom rozpoczynającym naukę w : w klasach I-III oraz

Bardziej szczegółowo

przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Informacja w sprawie finansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rząwego programu pomocy uczniom w 2015 roku - Wyprawka szkolna W związku z uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 984 /2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 984 /2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 984 /2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie. zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 druk nr 1

Wniosek o dofinansowanie. zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 druk nr 1 Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa Nr 114/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. Dyrektor.. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 druk nr 1 (Nazwa szkoły) (nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

* dotyczy tylko uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

* dotyczy tylko uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym JAK UBIEGAĆ SIĘ O WYPRAWKĘ SZKOLNĄ 1. Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych* należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w nadchodzącym roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 89/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 17 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 89/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 17 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 89/2012 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie w 2012 r. pomocy finansowej uczniom z terenu Gminy Żnin na zakup podręczników w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 021/10/2014. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie

Zarządzenie nr 021/10/2014. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie Zarządzenie nr 021/10/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rząwym Programem Pomocy Uczniom 2014r.

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014 WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014 Zgodnie z 5 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 Do kogo kierowana jest pomoc? W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do: uczniów : uczniów klasy III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015. Wyprawka szkolna

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015. Wyprawka szkolna Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wyprawka szkolna Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014 WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014 Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2013 Burmistrz Okonka z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2010/2011

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2010/2011 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 351/66/2010 Wójta Gminy Jedlińsk Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2010/2011 (nie dotyczy uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem

Bardziej szczegółowo

Wniosek ... Do Dyrektora ... Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 9 lipca 2015 r.

Wniosek ... Do Dyrektora ... Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 9 lipca 2015 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 394/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 9 lipca 2015 r.... (wnioskodawca: imię, nazwisko)... ( miejscowość, data)... (adres zamieszkania) Do Dyrektora... Wniosek...

Bardziej szczegółowo

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014. Gmina Pyskowice

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014. Gmina Pyskowice UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014 Do kogo kierowana jest pomoc? Gmina Pyskowice Termin złożenia wniosku - 20.09.2013 r. W roku szkolnym 2013/2014 pomoc skierowana

Bardziej szczegółowo

Wniosek ... Do Dyrektora ... Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 452/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 sierpnia 2014 r.

Wniosek ... Do Dyrektora ... Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 452/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 sierpnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 452/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 sierpnia 2014 r.... (wnioskodawca: imię, nazwisko)... ( miejscowość, data)... (adres zamieszkania) Do Dyrektora... Wniosek...

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015 Wzorem lat ubiegłych tak również w tym roku realizowany będzie Rządowy program pomocy uczniom pn. Wyprawka szkolna. W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum gminy Markowa

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum gminy Markowa WYPRAWKA SZKOLNA 2015 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum gminy Markowa Zgodnie z Rząwym programem pomocy uczniom Wyprawka szkolna w 2015 r. (Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE - WYPRAWKA SZKOLNA 2015

OGŁOSZENIE - WYPRAWKA SZKOLNA 2015 OGŁOSZENIE - WYPRAWKA SZKOLNA 2015 W dniu 23 czerwca 2015r. uchwałą nr 80/2015 Rady Ministrów przyjęto Rząwy program pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawka szkolna, natomiast w dniu 2 lipca 2015 r. opublikowano

Bardziej szczegółowo

II, III i VI szkoły podstawowej; II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

II, III i VI szkoły podstawowej; II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; W roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

(\j. Marek Michalak. Warszawa, września 2013 roku. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Dziecka

(\j. Marek Michalak. Warszawa, września 2013 roku. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Dziecka Wyprawka mogą RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak Warszawa, i września 2013 roku ZEW/500/30.- 1/201 3/MP Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej (\j ł\jq_j respektując

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2011/2012

WYPRAWKA SZKOLNA 2011/2012 WYPRAWKA SZKOLNA 2011/2012 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. Nr 111 poz.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

e-mail:mdarowska@um.dzierzoniow.pl http://www.um.dzierzoniow.pl e-mail:um@um.dzierzoniow.pl

e-mail:mdarowska@um.dzierzoniow.pl http://www.um.dzierzoniow.pl e-mail:um@um.dzierzoniow.pl RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2014 r. WYPRAWKA SZKOLNA I N F O R M A C J A DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH/ RODZICÓW ZASTĘPCZYCH, KTÓRYCH DZIECI REALIZOWAĆ BĘDĄ OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI W

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu Wyprawka Szkolna w 2015 r.

Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu Wyprawka Szkolna w 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 331/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 13 lipca 2015 roku Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu

Bardziej szczegółowo

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015 UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015 Do kogo kierowana jest pomoc? W roku szkolnym 2014/2015 pomoc skierowana zostaje do: uczniów z klas II-III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY UCZNIOM

PROGRAM POMOCY UCZNIOM PROGRAM POMOCY UCZNIOM Pobnie jak w latach ubiegłych również w tym roku szkolnym kontynuowany jest Rząwy program pomocy uczniom w 2014 r.- Wyprawka szkolna w formie finansowania zakupu podręczników kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2015

Wyprawka szkolna 2015 Wyprawka szkolna 2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie. zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) Imię i nazwisko

Wniosek o dofinansowanie. zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) Imię i nazwisko Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 Do Dyrektora...... dla ucznia klasy (nazwa szkoły) I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko 2. Adres zamieszkania.. 3. Numer telefonu.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2011/2012 Wyprawka szkolna

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2011/2012 Wyprawka szkolna Publiczne Gimnazjum SPSK im. Św. Józefa w Częstochowie Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2011/2012 Wyprawka szkolna druk nr 1 (nie dotyczy uczniów słabo widzących, niesłyszących,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 49/15 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 49/15 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 18 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 49/15 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników Na podstawie 4 ust. 3 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Załącznik nr 2: PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie do podręczników Wyprawka szkolna 2015.

Dofinansowanie do podręczników Wyprawka szkolna 2015. Dofinansowanie do podręczników Wyprawka szkolna 2015. Informacja została sporządzona na podstawie następujących przepisów prawnych: Uchwały nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka szkolna

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka szkolna Dane wnioskodawcy (rodzice, opiekun prawny, rodzice zastępczy, nauczyciel, pracownik socjalny*): Data złożenia wniosku.. (wypełnia szkoła) (nazwisko i imiona) (adres zamieszkania: ulica, nr, kod pocztowy,

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2015/2016

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2015/2016 Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2015/2016 Rząwy program pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna. I. Pomoc w formie finansowania zakupu podręczników w Gminie Janów Lubelski będzie udzielana uczniom:

Bardziej szczegółowo

I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w Gminie Łapy będzie udzielana uczniom:

I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w Gminie Łapy będzie udzielana uczniom: Wyprawka szkolna 2015 Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna. I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w Gminie Łapy będzie udzielana uczniom: 1) rozpoczynającym w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych * (właściwe podkreślić)

WNIOSEK. o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych * (właściwe podkreślić) Załącznik do Zarządzenia Nr 83/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 11.08.2015 r. WNIOSEK o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych * (właściwe podkreślić) w

Bardziej szczegółowo

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje o możliwości dofinansowania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2015 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2015 r. WYPRAWKA SZKOLNA RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2015 r. WYPRAWKA SZKOLNA W związku z uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2014/15

Wyprawka szkolna 2014/15 Wyprawka szkolna 2014/15 Do 12 września można składać w koszalińskich szkołach wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach "Wyprawki szkolnej" W roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 opracował: Janusz Stróżyk janusz.strozyk@kazmierz.pl 1 Podstawa prawna opracowania - art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2013/2014

Wyprawka szkolna 2013/2014 Dofinansowanie na zakup podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Grupa uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy. 1. uczniowie klasy VI szkoły podstawowej,

Grupa uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy. 1. uczniowie klasy VI szkoły podstawowej, Kryteria przyznawania dofinansowania zakupu podręczników 1. kryterium dochodowe dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać kwoty 539,00 zł netto miesięcznie (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 021/14/2013. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie

Zarządzenie nr 021/14/2013. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie Zarządzenie nr 021/14/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym Programem Pomocy Uczniom 2013r.

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2014/2015

WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2014/2015 WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2014/2015 Z Wyprawki Szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkoły podstawowej, którzy we wrześniu 2014 roku otrzymają rządowy podręcznik. WYPRAWKA SZKOLNA w roku

Bardziej szczegółowo

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. DO KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Termin składania wniosków upływa w dniu 8 września 2015 r. GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 Do Dyrektora...... Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 Nr ewidencyjny wniosku... I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. Adres zamieszkania.. 3. Numer telefonu.

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 Wyprawka szkolna. Wnioski należy składać w szkołach do dnia 10 września 2015 roku.

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 Wyprawka szkolna. Wnioski należy składać w szkołach do dnia 10 września 2015 roku. Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 Wyprawka szkolna Wnioski należy składać w szkołach do dnia 10 września 2015 roku. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

2. Wnioskuję o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników dla dziecka/dzieci:

2. Wnioskuję o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników dla dziecka/dzieci: Uprawnieni uczniowie za wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2015 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 17 lipca 2015 r.... dnia... Dyrektor Szkoły Podstawowej w... WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna szczegóły

Wyprawka szkolna szczegóły Wyprawka szkolna szczegóły W dniu 29 lipca 2014 r. Rada Ministrów podjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna

WNIOSEK o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna Dane wnioskodawcy (rodzice, opiekun prawny, rodzice zastępczy, nauczyciel, pracownik socjalny*): Data złożenia wniosku.. (wypełnia szkoła) (nazwisko i imiona) (adres zamieszkania: ulica, nr, kod pocztowy,

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2014/2015

WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2014/2015 WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2014/2015 Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Bardziej szczegółowo

Wniosek. specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie

Wniosek. specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 466/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 22.072013 r.... (wnioskodawca: imię, nazwisko)... ( miejscowość, data)... (adres zamieszkania) Do Dyrektora... Wniosek... o

Bardziej szczegółowo