wieści nr 1 / 2013 W numerze:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wieści nr 1 / 2013 W numerze:"

Transkrypt

1 Urząd Gminy Lubiszyn Plac Jedności Robotniczej Lubiszyn EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Niech wiara niesie odrodzenie duchowe, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodzinnym i wśród przyjaciół życzy Wójt Tadeusz Karwasz Rada Gminy oraz pracownicy urzędu W numerze: W numerze: Gmina Lubiszyn placem budowy - str. 3 Podpisanie umowy na remont drogi nr 1410F - Kolonia Marwice - str. 6 PODSUMOWANIE ROKU str. 8 DZIEŃ KOBIET W NASZYCH SOŁECTWACH - str. 14 MŁODZI TOLERANCYJNI... str. 20

2 Aktualności 1 lutego 2013 roku Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp., w obecności Wójta Gminy Lubiszyn Pana Tadeusza Karwasza, podpisał Umowę na wykonanie Kontraktu pn. Budowa sieci wodociągowej w gminie Lubiszyn. Obejmuje on rozbudowę sieci wodociągowej w Baczynie i Marwicach, a także budowę wodociągu przesyłowego pomiędzy tymi miejscowościami. Całość inwestycji o łącznej długości sieci 18,8 km. Kontrakt podzielony został na trzy zadania: Zadanie 1 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Baczyna obejmuje budowę m wodociągu, w zakresie średnic od 32 do 225 mm. Zadanie 2 Budowa wodociągu przesyłowego Baczyna - Marwice polegało będzie na budowie 1093 m rurociągu przesyłowego, o średnicy 160 mm oraz zasilenie jednego gospodarstwa przyłączem o długości 24 m i średnicy 32 mm. Zadanie 3 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Marwice obejmie budowę 5942 m wodociągu, w zakresie średnic od 32 do 160 mm. Realizacja Kontraktu pozwoli na utrzymanie wysokiej jakości wody w wodociągu, stworzy możliwość podłączenia nowych odbiorców, zmniejszy koszty utrzymania sieci, zabezpieczy przeciwpożarowo miejscowości Baczyna i Marwice poprzez zasilenie ponad 60 hydrantów. Po wybudowaniu nowej sieci wodociągowej, Baczyna i Marwice zostaną zasilone w wodę z zmodernizowanych Stacji Uzdatniania Wody: Siedlice i Centralny. Nowe wodociągi w znaczący sposób zmniejszą awaryjność sieci, podnosząc tym samym jej wydajność. Inwestycja umożliwi w przyszłości podejmowanie natychmiastowych działa w przypadku ewentualnych awarii bez ingerencji w tereny prywatne odbiorców. Usprawnione zostanie również przeprowadzanie okresowych prac konserwacyjno-montażowych. Wykonawcą została wybrana, w przetargu, Firma Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe SANITAR JAN KORDACZ z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Wartość Kontraktu to ,13 zł brutto. Zarząd PWiK Sp. z o.o., jest świadomy tego, że prowadzenie takiej inwestycji niesie za sobą pewne niedogodności dla mieszkańców. Jednak jesteśmy przekonani, że możemy liczyć na Państwa wyrozumiałość i dobrą współpracę, wzorem tej, jaką mamy z Urzędem Gminy Lubiszyn. Kontrakt 4 jest częścią Projektu, pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Gmin MG-6, w ramach którego zostanie wybudowanych lub wyremontowanych ponad 165 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 89 sieciowych przepompowni ścieków, jak również zostanie wybudowanych, wymienionych lub wyremontowanych ponad 72 km sieci wodociągowych na terenie: miasta Gorzowa Wlkp. oraz gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Inwestycja obejmuje także: rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków przy ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp., modernizację kolektorów dopływowych i kolektora odpływowego z oczyszczalni ścieków, modernizację przepompowni ścieków: Piaski i Kasprzaka, modernizację Zakładów Wodociągowych: Centralnego przy ul. Kos. Gdyńskich w Gorzowie Wlkp., Kłodawa w Kłodawie oraz Siedlice przy ul. Żytniej w Gorzowie Wlkp. Projekt realizowany jest z wykorzystaniem dofinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które wynosi zł. Wartość całego Projektu to kwota zł brutto. dr inż. Bogusław Andrzejczak Prezes PWiK Sp. z o.o. KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POMOCNY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z TERENU GMINY LUBISZYN, korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie. Od dnia 25 lutego 2013 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej- Klub Integracji Społecznej w Lubiszynie w ramach robót publicznych na okres 6 miesięcy, została zatrudniona osoba, do której zadań należy: - pozyskanie informacji o aktualnych ofertach pracy na terenie gminy Lubiszyn i miasta Gorzowa Wlkp. i okolicy, - organizowanie spotkań z pracodawcami oraz szkoleń z doradcami z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób pozostających bez zatrudnienia, - udzielanie wsparcia i motywowanie osób bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy, - udzielania wsparcia w celu podniesienia własnej wartości i umacniania poczucia pewności siebie, - przeprowadzanie treningów z zakresu: poszukiwania ofert pracy, nauki pisania listu motywacyjnego i cv, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, asertywności oraz kształtowania postawy aktywnej. Na miejscu można zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy, skorzystać z Internetu, napisać CV i wydrukować niezbędne dokumenty. W najbliższym czasie w KIS w Lubiszynie odbędą się spotkania doradcze z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. Wszystkie osoby bezrobotne, chętne do współpracy serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w czasie godzin urzędowania GOPS w Lubiszynie. GMINA LUBISZYN PLACEM BUDOWY Rok 2013 zaczął się dla nas bardzo pracowicie. Pod koniec ubiegłego roku rozstrzygnęliśmy 4 przetargi: na skanalizowanie Tarnowa, modernizację sal w Gajewie i Ściechowie oraz na przebudowę remizy w Baczynie. Inwestycje ruszyły z początkiem stycznia. Aktualnie został zakończony etap budowy rurociągu Tarnów Lubiszyn, a także rozpoczęto budowę rurociągów tłocznych w Tarnowie, przyłączy kwalifikowanych oraz sieci grawitacyjnej. Roboty są co prawda uciążliwe dla mieszkańców, bowiem w Tarnowie stacjonuje ciężki sprzęt, koparki oraz studnie, jednakże Tarnowiacy są bardzo wyrozumiali mając na uwadze ważność inwestycji, która znacznie wpłynie na poprawę ich jakości życia. Sala w Gajewie jest już na ukończeniu. Wymieniono instalację elektryczną, zmodernizowano toaletę, położono tynki i pomalowano ściany. Wymieniono też całkowicie stolarkę drzwiową wewnętrzną i zewnętrzną. W Ściechowie przebudowano system ogrzewania, zamontowano nowy sufit podwieszany oraz oświetlenie lastrowe. Ściany wyszpachlowano i pomalowano. Największy zakres prac dotyczy przebudowy remizy w Baczynie, który polega na wymianie drzwi i okien, przebudowę ścian działowych, wymianie instalacji, położeniu nowej podłogi. W ramach projektu, do remizy zostanie też zakupiony aneks kuchenny, meble do sali konferencyjnej, tablica interaktywna oraz flipchart, które będą w przyszłości służyć mieszkańcom na zebraniach i spotkaniach. Wszystkie inwestycje uzyskały dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , zatem w ostatecznym rozrachunku, koszt jaki obciąży nasz budżet jest znacznie niższy, niż byśmy mieli te inwestycje wykonywać z własnych środków. Sylwia Guszpit Wójt Gminy Lubiszyn przypomina, iż z dniem 13 maja 2013r. upływa termin składania faktur niezbędnych do wypłaty II raty stypendium szkolnego. WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO podręczniki zeszyty słowniki, encyklopedie, atlasy tablice matematyczne lektury szkolne prenumerata prasy edukacyjnej piórnik, tornister-plecak szkolny obuwie sportowe na w-f (dwa razy w roku szkolnym) strój na w-f (dwa razy w roku szkolnym) strój galowy (raz w roku szkolnym) okulary korekcyjne artykuły szkolne (bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, bibuła, temperówka, taśma klejąca, przybory geometryczne, plastelina itp.) wyjazd do kina, teatru (zaświadczenia ze szkoły) zielona szkoła, wycieczki szkolne (zaświadczenia ze szkoły) komputer, drobne części do komputera (np. myszka, drukarka, tusz do drukarki). Aktualności KANALIZACJA W TARNOWIE ROZPOCZĘTA Jak można zauważyć przejeżdżając przez miejscowość Tarnów, rozpoczęły się prace budowlane. Wreszcie mieszkańcy Tarnowa będą mieć kanalizację. Projekt kanalizacji wykonany był już w 2007r. lecz aż do 2011r. nie było nadziei na zrealizowanie tego przedsięwzięcia. Posiadając już gotowy projekt i plany, w momencie ogłoszenia naboru mogliśmy szybko złożyć wniosek na dofinansowanie tej inwestycji z Unii Europejskiej. Udało się. Przedsięwzięcie będzie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w 75%. Prace budowlane mają trwać do końca lipca 2013 roku. Red. edukacyjne programy komputerowe, pokrycie kosztów abonamentu internetowego opłata za naukę gry na instrumencie, zakup instrumentu opłata za naukę języka obcego dojazd do szkoły (imienny bilet miesięczny na dojazd do szkoły) biurko, krzesło do biurka przybory do nauki zawodu Faktury muszą być wystawione na nazwisko rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także, aby przy zakupie obuwia, stroju itp. na fakturze figurowała adnotacja szkolne lub sportowe. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze, a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie rachunku potwierdzenia może dokonać dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. W przypadku, kiedy wartość faktury przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia. W sytuacji, kiedy wartość faktury będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości faktury. Druga rata stypendium zostanie wypłacona w dniu 27 maja 2013r.

3 Aktualności Zebranie założycieli odbyło się w listopadzie 2011r. Ustawa Prawo Wodne reguluje wszelkie działania formalno prawne dotyczące działania tej organizacji. Użyłem sława organizacji, ponieważ nie jest to podmiot działający w oparciu o kodeks spółek cywilnych lub handlowych, (chociaż posiada osobowość prawną). Do założenia spółki wodnej wystarczy 3 osoby fizyczne lub prawne posiadające grunty zmeliorowane. Do Spółki Wodnej Lubiszyn deklarację złożyło 10 osób. Na zebraniach wiejskich padały zarzuty, dlaczego nic nie wiedzieli o tworzącej się spółce. Myślę, że proces organizowanie się spółki trwałby kilka lat biorąc pod uwagę rozbieżność interesów właścicieli gruntów zmeliorowanych oraz różne pomysły osób najmniej zainteresowanych utworzeniem spółki. Nie ma żadnych przeszkód w tym, żeby wszyscy właściciele gruntów zmeliorowanych przystąpili do spółki składając deklarację. Nie przypadkowo pominięto w nazwie człon gminna Spółka Wodna Lubiszyn. Określenie gminna sugeruje, że spółka podlega administracji gminy, co jest błędne. Podobne określenie posiadały Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska tzw. GS-y, lecz oznaczało to, że działalność ich obejmowała teren określonej gminy. Podobnie jest ze spółką wodną, której działalność w statucie określono, jako obszar Gminy Lubiszyn. Finansowanie działania spółki wodnej. Głównym przychodem mają być składki właścicieli gruntów zmeliorowanych, którzy odnoszą korzyści z powierzchni zmeliorowanych. Spółki wodne mogą korzystać z pomocy państwa w formie dotacji podmiotowych z budżetu państwa oraz z pomocy z budżetu jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat) zachowując proporcje 70% kosztów poniesionych na konserwacje za składek, a 30% z dotacji. Spółka wodna nie płaci podatku dochodowego, lecz ewentualna nadwyżka finansowa przeznaczona musi być na działalność statutową. Zebrania wiejskie W ostatnich 3 miesiącach odbyło się kilka zebrań wiejskich. Poza tematami organizacyjnymi dotyczącymi sołectwa oraz odbioru śmieci były poruszane sprawy melioracji. Wszyscy są zgodni, że trzeba dokonać konserwacji (często odbudowy rowów melioracyjnych). Jednak większość osób była zdania, że najpierw trzeba wykonać prace i dopiero potem żądać opłacenia składki. Wysokość składki pokrywa 1/3 faktycznie ponoszonych kosztów na wykonanie konserwacji. Nie jest możliwe żeby 10 osób zakładających spółkę wodną (dla potrzeb formalno-prawnych) było w stanie sfinansować prace konserwacyjne na 320 km rowów szczegółowych. Propozycja Zarządu Spółki Wodnej jest żeby wszyscy opłacili składkę, a prace konserwacyjne (zaczynając od rowów zbiorczych) będą sukcesywnie wykonywane. Na zebraniach wiejskich uczestniczyło najczęściej kilkanaście osób. Nie zawsze byli obecni właściciele wszystkich powierzchni zmeliorowanych. Najwięcej do powiedzenia mieli właściciele 1 ha gruntów zmeliorowanych. Inni uczestnicy zebrań wiejskich z góry przesądzali o niepowodzeniu zawiązanej spółki wodnej. Nikt nie wspomniał, że od połowy lat 80-tych zaprzestano płacenia składek na konserwację rowów melioracyjnych. Nie ma problemów, gdy rowy w całości oddziaływują na powierzchnię jednego właściciela. Inaczej jest, gdy są to rowy graniczne lub tranzytowe, a ich funkcjonowanie ma wpływ często na powierzchnie kilkudziesięciu właścicieli gruntów. Na jednym z zebrań spytano czy z dotacji kupiono samochód? Odpowiadam, że nie. A gdybym spytał, czym ma dojechać pracownik spółki w teren gdzie zgłoszono potrzebę pilnego udrożnienia rowu lub przepustu? Wcześniej czy później taki środek transportu będzie niezbędny. Porządkowanie bazy danych nie może odbywać się tylko w biurze, lecz SPÓŁKA WODNA LUBISZYN potrzebna jest weryfikacja w terenie. Niektórzy uczestnicy zebrań sugerowali, że spółkę zawiązali rolnicy, którzy chcą zrobić konserwację tylko na swoich gruntach nic nie płacąc, co jest nie prawdą. Na niektórych zebraniach padały propozycje, żeby kwota składek przypadająca na dany obręb była przeznaczana tylko na ten konkretny. Zarząd będzie brał pod uwagę takie rozwiązania. Dużo osób po otrzymaniu informacji o wysokości składki melioracyjnej dzwoni lub przyjeżdża do biura celem wyjaśnienia nowej sytuacji (dla niektórych po raz pierwszy) związanej z opłata melioracyjną. Często informują o rzeczywistym stanie rowów w terenie lub ich braku. Wszystkie te informacje są odnotowywane i weryfikowane z mapami. Wielu rolników, którzy sami wykonali konserwację też dzwoni lub przyjeżdża celem sprawdzenia zgodności działek i naliczonej powierzchni zmeliorowanej. Jest to postawa świadcząca o dobrej woli i chęci rozwiązania problemu melioracji dotycząca nie tylko własnych gruntów. Mniej przyjemnie słucha się straszenia prokuratorem i sądem. Najdziwniejsze jest to, że słowa te padają z ust osób, które przez ponad 20 lat nie pobrudziły szpadla w rowie ani nie wycięły jednego krzaka łozy. W ten sposób doprowadzając do zarośnięcia rowów nie tylko krzakami, ale i drzewami olchy. Wypasane bydło na gruntach (nie tylko własnych) bez skutecznego odgrodzenia rowów ostatecznie doprowadziło do ich zadeptania. Swoją postawą próbują zniechęcić innych występując w roli znawców tematu melioracji. Myślę, że takim sposobem problemu nie rozwiążemy. Strategia działania spółki 1. Nadal kontynuować ewidencję bazy danych właścicieli gruntów i powierzchni zmeliorowanych na wszystkich obrębach ewidencyjnych. Pozornie sprawa jest prosta, natomiast w rzeczywistości jest odwrotnie - brak aktualnych danych o właścicielach gruntów (często od wielu lat nie żyją), - brak obszarów oddziaływania rowów i wskaźników, którymi można się kierować przy wyznaczaniu w/w, - niezgodność naniesionych rowów na mapach starostwa i zarządu melioracji, - brak rowów na mapach mimo istnienia rzeczywiście w terenie. W/w braki powodują to, że weryfikacja ich będzie trwała w czasie. 2. Prowadzić prace konserwacyjne rowów zbiorczych, które są arterią dla poszczególnych rowów szczegółowych, 3. W pierwszej kolejności będą prowadzone prace na obszarach gdzie są największe wpłaty składek melioracyjnych. W roku 2012 została wykonana odbudowa 4,5 km rowów zbiorczych na obrębach Wysoka i Ściechówek. Środki na sfinansowanie prac pochodziło z dotacji Wojewody i Urzędu Gminy Lubiszyn. Obecnie spółka przygotowuje się do Walnego Zgromadzenia celem podsumowania działalności za rok 2012 i wypracowania planu pracy na rok Przewodniczący Zarządu Spółki Wodnej Lubiszyn Andrzej Pawelec PODPISANIE UMOWY NA REMONT DROGI NR 1410F - KOLONIA MARWICE Szanowni Państwo Na całym obszarze Związku Celowego Gmin MG- 6 realizowany jest od 2 stycznia 2013 r. projekt: Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Obejmuje on następujące obszary: edukację, kulturę, sprawy społeczne, transport publiczny. Mieszkańcy Bogdańca, Deszczna, Kłodawy, Lubiszyna, Santoka czy Gorzowa mogą mieć wpływ na zmiany w swojej małej ojczyźnie, decydować o sposobie wydatkowania środków Unii Europejskie na inwestycje w kulturę, sprawy społeczne, edukację oraz komunikację publiczną. Możecie Państwo wyrazić swoją opinię, biorąc udział w badaniu ankietowym, które zostanie przeprowadzone w Państwa miejscowości jeszcze w tym roku. Dla zainteresowanych Projekt w pigułce: Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr ma na celu rozpoznanie, jakie usługi publiczne w zakresie edukacji, kultury, spraw społecznych i transportu publicznego są świadczone przez gminy MG-6. Zbadane i zinwentaryzowane zostaną wykorzystywane do tego celu zasoby: instytucjonalne, osobowe, finansowe, prawne, technologiczne infrastrukturalne i inne. Kolejnym etapem jest badanie społecznej percepcji tych usług, czyli określenie, w jakim stopniu zaspokojone są potrzeby mieszkańców. Poprzez porównanie tych dwóch obszarów określona będzie luka jakościowa. Badania będą stanowiły podstawę szeregu opracowań sektorowych, w tym projektu Planu Transportowego oraz wytycznych do strategii rozwoju gorzowskiego obszaru funkcjonalnego. Wyniki analiz zostaną zaprezentowane na konferencji Forum Usług Publicznych, podczas której przedstawione będą także propozycje sposobów złagodzenia rozbieżności pomiędzy stanem obecnym Aktualności 11 stycznia 2013r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych pn.: Remont drogi powiatowej nr 1410F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 130 do miejscowości Marwice Gminą Lubiszyn. Umowa podpisana została pomiędzy Powiatem Gorzowskim a wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego - firmą MALDROBUD Sp. z o.o., Spółka Komandytowa. Na podpisaniu obecni byli m. in.: Starosta Gorzowski Józef Kruczkowski, Prezes Spółki Maldrobud Edward Malinowicz oraz Wójt Gminy Lubiszyn Tadeusz Karwasz. Wydział Dróg Powiatowych a potrzebami mieszkańców oraz dobre praktyki gmin, które podobne problemy zdołały rozwiązać. Wnioski z Forum Usług Społecznych będą stanowiły przesłankę do doboru tematyki szkoleń i warsztatów, kierowanych do osób, które na codzień zajmują się w gminach pracą w obszarach objętych projektem. Badania instytucjonalne W gminach ZCG zostaną przeprowadzone badania podmiotów i instytucji świadczących usługi społeczne w zakresie objętym projektem. Badania obejmą pogłębione wywiady eksperckie oraz analizę materiałów zastanych: dokumentów urzędowych, strategii i planów działania, koncepcji rozwojowych, struktur zatrudnienia, zbiorczych wyników egzaminów szkolnych, rozkładów jazdy etc. Badanie ankietowe Na reprezentatywnej próbie mieszkańców gmin ZCG MG - 6 zostaną przeprowadzone badania kwestionariuszowe, mające na celu określenie społecznej percepcji usług publicznych, a więc stopnia, w jakim spełnione są potrzeby i oczekiwania mieszkańców w tym zakresie. O dokładnym terminie przeprowadzenia badania oraz nazwie firmy wybranej w procedurze przetargowej Zespół Zarządzający powiadomi poprzez strony internetowe poszczególnych gmin oraz ogłoszenie prasowe. Zapraszamy do śledzenia kolejnych etapów realizowanego projektu. Poprzez strony internetowe oraz lokalne media będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych etapach projektu oraz o tych podejmowanych działaniach, które będą Państwa bezpośrednio dotyczyć. Przedstawimy do publicznej wiadomości najważniejsze wyniki badań, a płynące z nich wnioski będą stanowiły podstawę szkoleń dla praktyków- pracowników sfery usług publicznych w Państwa gminach i miejscowościach.

4 Aktualności NOWA DROGA POWIATOWA JUŻ W CZERWCU 5 marca 2013r. w miejscowości Marwice (Gmina Lubiszyn) odbyło się uroczyste wbicie pierwszej łopaty, czyli rozpoczęcie robót budowlanych na zadaniu Remont drogi powiatowej nr 1410F od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 130 do miejscowości Marwice. Symbolicznego rozpoczęcia robót drogowych dokonali: Józef Kruczkowski starosta gorzowski, Gernot Schmidt starosta powiatu märkisch-oderland, Tadeusz Karwasz wójt gminy Lubiszyn. Inwestycja realizowana jest w ramach polsko - niemieckiego projektu o nazwie Połączenie miasta powiatowego i uzdrowiskowego oraz polskiego obszaru wiejskiego do tranzytowych i ponadregionalnych połączeń komunikacyjnych. Jest to kolejny projekt realizowany wspólnie przez partnerskie powiaty (Powiat Gorzowski i Märkisch-Oderland) i jest owocem wieloletniej współpracy. Dzięki właśnie tej współpracy pozyskano środki finansowe na realizację kilku projektów z Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w ramach której dofinansowanie otrzymują projekty o charakterze transgranicznym. Inwestycja po polskiej stronie projektu zrealizowana zostanie przy współpracy oraz dofinansowaniu z Gminy Lubiszyn. Wartość projektu po polskiej stronie wynosi 2 mln zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe koszty projektu pokryte zostaną ze środków własnych Powiatu Gorzowskiego oraz gminy Lubiszyn. W ramach projektu zostanie wyremontowany odcinek drogi o długości 2,3 km. Istniejąca nawierzchnia zostanie sfrezowana i poszerzona obustronnie do szerokości 5,5m. Wody opadowe odprowadzane będą za pomocą odnowionego systemu spadku i pochyleń do rowów przydrożnych. Zostaną wyremontowane zjazdy i wyprofilowane zostanie pobocze jezdni. Głównym wykonawcą inwestycji jest firma Maldrobud z Myśliborza. Termin zakończenia prac drogowych wyznaczony jest do końca miesiąca maja 2013r. Wydział Dróg Powiatowych OTWARTY KONKURS OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE Na ogłoszony dnia r. konkurs na realizację zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęło 8 ofert organizacji pozarządowych, natomiast w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wpłynęła 1 oferta. W dniu r. komisja konkursowa w składzie: Sylwia Guszpit przewodnicząca, Katarzyna Błaszczyk członek, Danuta Nikolak członek, po ocenie formalnej i merytorycznej przedstawiła Wójtowi Gminy Lubiszyn zaproponowany podział środków. W budżecie gminy na rok bieżący na realizację zadań publicznych przewidziano ,00zł. Przy podziale środków brano pod uwagę klasę rozgrywek, w jakiej biorą udział zawodnicy danego klubu oraz porównano rzeczywiste wydatki przedstawione do rozliczenia dotacji za rok poprzedni. W ubiegłym roku na terenie gminy powstał kolejny klub sportowy (Klub Biegacza Sparta Dzikowo), który z uwagi na to, że nie przestawił sprawozdania, bowiem jego działalność jest krótsza niż pełen rok obrotowy, jego oferta została oceniona na podstawie kalkulacji własnej oraz zakresu rzeczowego zaproponowanego zadania. Ostatecznie podział środków przedstawia się następująco: Nazwa klubu Kwota Kwota wnioskowana przyznana KS Wysoka 8.000, ,00 KS Wicher Staw 8.330, ,00 Szansa Baczyna 7.000, ,00 KS Tor Bud Baczyna , ,00 KS Sparta Dzikowo , ,00 KS Fenix Ściechów , ,00 KS Błękitni Lubno , ,00 KS Zorza Marwice , ,00 KS Unia Lubiszyn , ,00 Tarnów SUMA , ,00 Ponadto przypomina się organizacjom pozarządowym, że podpisanie umów o dofinansowanie a zatem przelewy dotacji zostaną dokonane dopiero po całkowitym rozliczeniu dotacji za rok ubiegły. Przypomina się również o konieczności aktualizacji oferty (zakresu zadania) oraz pozycji kosztorysu do kwoty udzielonego wsparcia. Sylwia Guszpit PRZYPOMINAMY Do dnia 30 czerwca 2013 r. każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do rozwiązania umowy z firmą świadczącą usługi w zakresie wywozu odpadów. INSTRUMENTY RYNKU PRACY DLA PRACODAWCÓW Z czego mogą skorzystać pracodawcy zatrudniający osoby bezrobotne? Klub Integracji Społecznej w Lubiszynie w ramach pozyskiwania informacji o aktualnych ofertach z Powiatowym Urzędem Pracy w Gorzowie Wlkp. Przedstawia informacje dla pracodawców w jaki sposób mogą zatrudnić osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Gorzowie Wlkp. Centrum Aktywizacji Zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. stosuje następujące instrumenty rynku pracy: - prace interwencyjne - staż - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej PRACE INTERWENCYJNE Prace interwencyjne są kierowane do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, spełniających jedno z następujących kryteriów: 1) Wiek do 25 roku życia lub powyżej 50 roku życia (decyduje data urodzenia); 2) Długotrwale bezrobotni albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; 3) Bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego; 4) Samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia; 5) Orzeczony stopień niepełnosprawności; 6) Osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia. OGŁOSZENIE Aktualności STAŻ Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy, natomiast dla bezrobotnych do 27 roku życia i będących w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia szkoły wyższej może trwać do 12 miesięcy. PUP w całości finansuje koszty stażu. Ogólne zasady organizowania stażu: - bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie dla dorosłych; - u organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u niego w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; - u organizatora stażu, który nie zatrudnia pracowników, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny; - czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego sobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo; - bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta. REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Pracodawca może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zarejestrowanego w PUP w wysokości nie wyższej niż 600% przeciętnego wynagrodzenia. PUP przyznaje również refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla pracodawcy zamierzającego utworzyć miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PEFRON. JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Bezrobotnemu zarejestrowanemu w PUP mogą być przyznane jednorazowo bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, w wysokości nieprzekraczającej 600% przeciętnego wynagrodzenia, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. PUP przyznaje również środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych z PEFRON. Pracodawca ubiegający się o skierowanie bezrobotnego, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy lub środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinien złożyć do PUP wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Rozpatrzenie wniosku następuje e terminie 30 dni od daty jego złożenia wraz z kompletem dokumentów. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, PUP zawiera z pracodawcą umowę. Szczegółowe informacje są dostępne w PUP w Gorzowie Wlkp., bądź na stronie internetowej również są dostępne numery telefonów gdzie są udzielane szczegółowe informacje. Pracownik KIS Trwa nabór dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2013/2014. Rodziców zainteresowanych uczęszczaniem dziecka do przedszkola od 01 września 2013 r. prosimy o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA wraz z DEKLARACJĄ CZASU POBYTU w przedszkolu i złożenie jej do dnia r. odpowiednio w Przedszkolu Gminnym w Lubiszynie lub w filii Przedszkola w Baczynie (karta dostępna na stronie lub sekretariacie Przedszkola). Przypominamy o obowiązku uczęszczania do oddziału przedszkolnego dzieci 5 i 6 letnich. Rodzice dzieci 5 i 6 letnich zobowiązani są do zgłoszenia dziecka do przedszkola lub poinformowania o miejscu realizacji tego obowiązku. Dyrektor Przedszkola Beata Byczkiewicz

5 Aktualności PODSUMOWANIE ROKU 2012 Budżet Gminy na rok 2012 zakładał: dochody w wysokości ,00 zł, wydatki w wysokości ,90 zł, założono tym samym deficyt budżetowy w kwocie ,00 zł. Wykonanie założonego na 2012 rok wygląda następująco: dochody wzrosły o ok w stosunku do kwoty planowanej, wydatki spadły o ok zł w stosunku do kwoty planowanej, pomimo przeznaczenia dodatkowych na spłatę zadłużenia z poprzednich lat. Wypracowano nadwyżkę budżetową za miniony rok w wysokości około zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły już ,00 zł. Łącznie na przestrzeni 2 lat od rozpoczęcie naszej kadencji, pomimo dodatkowych kosztów oraz realizacji inwestycji, zadłużenie gminy spadło o zł. Wykonano remont budynku Urzędu Gminy. Gmina dofinansowała budowę parkingu w trakcie modernizacji drogi wojewódzkiej w Baczynie. Przy współpracy z powiatem gorzowskim zmodernizowano chodnik prowadzący do szkoły. W zespole szkół w Baczynie z 50% dofinansowaniem z ministerstwa sportu zostało wykonane boisko sportowe. Wyremontowana została droga gminna przy blokach w Lubnie, dostaliśmy na nią dofinansowanie z ANR w kwocie zł. Prowadzona jest modernizacja sieci oświetleniowej gminy na kwotę zł. Wybudowano świetlicę w Podlesiu. Wykonaliśmy i wykonujemy przy dofinansowaniu unijnym w wysokości 85% kosztów, następujące inwestycje: remont sali konferencyjnej i sali widowiskowej w Lubiszynie, plac zabaw w Ściechowie, remont sali wiejskiej w Ściechowie scena letnia w Tarnowie. sala wiejska w Gajewie. sala wiejska w Baczynie. realizujemy przedsięwzięcie na kwotę zł, jakim jest skanalizowanie wsi Tarnów. W roku 2011 i 2012 wykonaliśmy szereg bieżących remontów, w tym: w 5 szkołach wymieniliśmy ok. 45 sztuk okien. W szkole w Stawie wyremontowane zostały schody, wymienione drzwi wejściowe, wymalowana sala gimnastyczna. W Wysokiej gruntownie wyremontowano dach. W Lubnie i w Wysokiej wymieniono piece. W Ściechowie wymienione zostały grzejniki, wyremontowana szatnia. Mimo realizowanych i nowo planowanych przedsięwzięć, sytuacja finansowa gminy się poprawia. Zgodnie z przyjętą wieloletnią prognozą finansową od 2014 roku zadłużenie, w stosunku do osiąganych dochodów, wyniesie ok. 30% ( dopuszcza się max. 60%). Roczna spłata rat kredytowych wyniesie ok. 1% w stosunku do naszych dochodów( dopuszcza się max. 15% od 2014r). Obecnie wskaźnik ten wynosi 16%. W 2014r. możemy więc śmielej planować kolejne przedsięwzięcia. W Programie Odnowy Obszarów Wiejskich na lata będzie możliwe pozyskiwanie dofinansowania m. in. na remonty: obiektów oświatowych, dróg, remiz strażackich, obiektów kulturalnych, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. O te środki gmina będzie się ubiegała. Tadeusz Karwasz Wójt Gminy Lubiszyn PUNKT WSPARCIA OBYWATELSKIEGO W GOPS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie już od roku współpracuje ze Stowarzyszeniem Równi Wobec Prawa z Gorzowa Wlkp. Owocem współpracy było wiele spotkań z doradcami, z których skorzystali mieszkańcy naszej gminy. W ramach dalszego działania w dniach , , , , , , , , , , r. odbędą się kolejne spotkania, mające na celu udzielenie bezpłatnego doradztwa w sprawach pracowniczych, rodzinnych i obywatelsko urzędowych. Wszystkie chętne osoby zapraszamy w godz. 11:00 13:00 do udziału w spotkaniach w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej na ul. Dworcowej 30f w Lubiszynie. PROMUJĄ NASZĄ GMINĘ Z życia gminy Początek nowego roku skłania nas zazwyczaj do dokonywania podsumowań tego, co wydarzyło się w roku minionym. 27 stycznia w naszej gminie był właśnie poświęcony takim podsumowaniom. W tym dniu zostały przedstawione osiągnięcia i efekty działań podjętych w roku 2011 i 2012 przez gminę a także podsumowanie działalności z ostatnich kilku lat: organizacji, placówek i osób z terenu naszej gminy. Organizatorem spotkania był Wójt Gminy Lubiszyn Pan Tadeusz Karwasz. W spotkaniu uczestniczyli: radni i sołtysi, dyrektorzy szkół, pracownicy urzędu gminy i mieszkańcy gminy, którzy otrzymali wyróżnienia za jej promocję na zewnątrz. Po przywitaniu gości Pan Wójt przedstawił obszerne i szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych przez Gminę inwestycji, imprez integracyjnych i promujących gminę. Z podsumowaniami łączą się też podziękowania i nagrody. W każdej miejscowości jest wiele osób, które przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku swojej wioski a zarazem naszej gminy. Nie sposób było ich wszystkich nagrodzić, dlatego w tym roku zostali wyróżnieni Ci, którzy promują naszą gminę na zewnątrz. Henryk Zoneman - Angażuje się w działalność pomocy społecznej, przeciwdziała uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Jego miłością jest także muzyka, dlatego też jeśli tylko jest ku temu okazja Pan Henryk gra i śpiewa, pomaga w organizowaniu różnego rodzaju imprez a wszystko to w ramach wolontariatu. Dobre serce i chęć niesienia pomocy innym zostało zauważone i docenione. Osoba pana Henryka została zgłoszona do konkursu Wolontariusz 50+ Roku Konkurs ten jest jednym z przedsięwzięć realizowanych w ramach XIII Lubuskiego Tygodnia Seniora. Pan Henryk został nominowany, a następnie wyróżniony. Wojciech Zwieruho - inicjator i szef Gminnego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z jego to inicjatywy i zaangażowania w tym roku orkiestra zorganizowana została już po raz VI. Z roku na rok jako gmina bijemy poprzednie rekordy i udaje się zebrać coraz większe kwoty. Jarosław Malinowski - jego pasją jest sport. Od 21 lat każdą wolną chwilę poświęca pracy trenerskiej, pełniąc społeczną funkcję Wiceprezesa Klubu Sportowego Unia Lubiszyn -Tarnów. Jego podopieczni osiągają sukcesy na arenie, powiatu, województwa i kraju. Mariusz Kompanowski - nie tylko biega na różnych dystansach ale również promuje naszą gminę w różnych krańcach Polski. Dumnie nosi koszulkę z logo Gminy Lubiszyn, uczestnicząc w kolejnych maratonach. Tylko w 2011 roku brał udział i promował gminę w: maratonie Bydgoszcz Toruń, w maratonie w Dębnie Lubuskim, w maratonie Gór Stołowych, w Jastrowie, Lednicy, Lesznie, Poznaniu, Świnoujściu - Wolgast, Koszalinie oraz w półmaratonie Św. Mikołajów w Toruniu. Peter Stumm w sposób pozytywny kreuje wizerunek Gminy Lubiszyn po stronie niemieckiej. Jest inspiratorem współpracy pomiędzy naszymi gminami tj. Gminą Odervorland z siedzibą w Briesen oraz Gminą Lubiszyn. Peter Stumm już od 1988 roku sprawował funkcję Burmistrza Jacobsdorfu, a od listopada 1992 roku piastuje stanowisko Dyrektora Urzędu w Briesen. Z gminą Lubiszyn związany od 1997 roku. W 2005r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP. Detlef Gasche w sposób pozytywny kreuje wizerunek Gminy Lubiszyn po stronie niemieckiej. Lekarz weterynarii. Od 1990r. Radny w Jacobsdorfie, od 1998r. pełni społeczną funkcję burmistrza Jacobsdorfu i innych 4 kolonii. Organizator biwaku Waldcamp, którego od 2008r. uczestnikami są dzieci i młodzież z naszej gminy. Organizator wielu imprez po stronie niemieckiej m.in.: Dni Jacobsdorfu, Festiwal Piosenki NRD PRL, Dni Kultury, rozgrywki sportowe, Dzień Seniora, na które zaprasza mieszkańców gminy Lubiszyn, pokazując dobrą współpracę obydwu gmin. Zespół Szkół w Ściechowie - od XIV lat odbywa się tam Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej. Wrósł już dawno w tradycję naszej gminy. Znany jest nie tylko w naszym województwie ale też w zachodniopomorskim i wielkopolskim oraz za granicą w partnerskiej Gminie Briesen. W festiwalu bierze udział około 80 uczestników - młodych wokalistów z całego województwa. Od czterech lat równocześnie z nim organizowany jest tematyczny Konkurs Plastyczny, w którym uczestniczy ok. 50 uczniów z terenu naszej gminy. Festiwal obejmowali swoim patronatem honorowym m. in. Marszałek Województwa Lubuskiego, Wojewoda Lubuski, Kurator Oświaty, Regionalne Media. Nad całością organizacji i przebiegu festiwalu czuwa dyrektor szkoły Pani Grażyna Maślej i proboszcz parafii w Ściechowie. W przygotowaniach i przeprowadzeniu Festiwalu biorą udział wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły. Zespół Śpiewaczy Tarnowianki- założony w 2007r. Od początku istnienia reprezentuje Gminę Lubiszyn na różnych imprezach o zasięgu powiatowym i wojewódzkim. Od 2008r. występuje jako przedstawiciel gminy na dożynkach powiatowych. Od roku 2010 jest głównym zespołem prowadzącym dożynki gminne. Naszą gminę reprezentuje także na arenie wojewódzkiej występując na gorzowskiej KRESOWIANIE, gdzie w 2011r. uzyskał wyróżnienie a 2012 r. otrzymał nominację do finału. Na arenie powiatowej zespół reprezentował gminę podczas

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/10 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129 Nr 1(218) I 15 stycznia 2015 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ!

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE Merkuriusz s z WIELKIE c BIEGANIE z o n LICEUM BYŁO, o JEST I BĘDZIE w s k i W NUMERZE: WIADOMOŚCI WYWIADY, OGOSZENIA G M I NNY BIULETYN INFORMACY J NY W sobotę 6 kwietnia w Osuchowie w gminie Mszczonów

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl.

Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (295) czerwiec 2013 bezpłatne pismo informacyjne Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy 2Reklamy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Zdrowia, radości, pomyślności, sukcesów w życiu osobistym, rodzinnym i całej gminnej wspólnoty w Nowym Roku 2013!

Zdrowia, radości, pomyślności, sukcesów w życiu osobistym, rodzinnym i całej gminnej wspólnoty w Nowym Roku 2013! MZGK z bliska Nowy dyrektor artystyczny SFMD Styczeń - luty 2013 nr 206 Rok XXIV issn 1508-9290 egzemplarz bezpłatny Dwumiesięcznik informacyjno - kulturalny miasta i gminy Stary Sącz Zdrowia, radości,

Bardziej szczegółowo

OKŁADKA. czas czchowa

OKŁADKA. czas czchowa 1 OKŁADKA 2 REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU POŚWIĘCONEGO JANOWI PAWŁOWI II POD HASŁEM JAN PAWEŁ II - WIELKI POLAK -WIELKI CZŁOWIEK Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie CELE KONKURSU: 1. Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

NASZE JUTRO. W zimowej szacie. Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735

NASZE JUTRO. W zimowej szacie. Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735 WŁOSZAKOWICE Karol Kurpiński 1785-1857 NASZE JUTRO Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach W zimowej szacie 2

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym 187 Nr 18 STYCZEŃ 2014 ISSN 2299-14-17 milionów na inwestycje WAŁBRZYCH. Wyśrubowane rekordy zakłada plan finansowy na 2014 rok. Budżet przyspieszonego rozwoju to ponad 600 milionów wydatków, z czego aż

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY WYDANY PRZEZ GMINĘ OPATOWIEC GMINA OPATOWIEC NR 1 (1) STYCZEŃ 2012 BIULETYN BEZPŁATNY OD REDAKCJI Pragniemy zaprosić wszystkich czytelników do udziału w Konkursie na najciekawszą

Bardziej szczegółowo

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 45/ Styczeń 2013 TERMOMODER- NIZACJA BUDYNKÓW str. 2,9 DZIELNICA PRZEMYSŁOWA str. 2,10 Zapraszamy na Walentynki na lodowisku 10 lutego (niedziela)

Bardziej szczegółowo

8 MARCA dzień kobiet. Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach.

8 MARCA dzień kobiet. Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. 8 MARCA dzień kobiet Dziewczęta z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. Część artystyczna przygotowana przez uczniów PSP w Starym Korczynie. Z życzeniami i słodkimi upominkami do świętujących

Bardziej szczegółowo

Wieści Mirska. Cena 1,00 zł

Wieści Mirska. Cena 1,00 zł Nr 217 Cena 1,00 zł STYCZEŃ 2015 ISSN 1506-4697 Wieści Mirska W numerze Wieści z ratusza II/14 sesja Rady Miejskiej Gminy Mirsk Ogłoszenia wyników postępowania Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

Bardziej szczegółowo

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str.

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str. Numer 9 (218) wrzesień 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice 600 lat Lipkowa i Bliznego str. 9 i 10 Co dalej z Funduszem

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Gminne Wiadomości. To sposób na uciążliwych! Koszarowa w remoncie. Pilnie potrzebna jest krew! Wielka nagroda dla Strzegomia

Strzegom. Gminne Wiadomości. To sposób na uciążliwych! Koszarowa w remoncie. Pilnie potrzebna jest krew! Wielka nagroda dla Strzegomia Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 16, 21.05.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 04.06.2013 r w numerze: STRZEGOM Wielka nagroda dla Strzegomia Wyróżnienie marszałka

Bardziej szczegółowo

Głos. Iwanowic LIKWIDACJA CZY PRZEKSZTAŁCENIE? Zagłosuj na Podwórko Nivea w Sieciechowicach! Szczegóły na stronie 7

Głos. Iwanowic LIKWIDACJA CZY PRZEKSZTAŁCENIE? Zagłosuj na Podwórko Nivea w Sieciechowicach! Szczegóły na stronie 7 GAZETA www.iwanowice.pl BEZPŁATNA Głos Iwanowic www.facebook.iwanowice.pl NR 29 ROK 2015 ISSN 2083-4959 2 KWIETNIA 2015 sekretariat@iwanowice.pl Szanowni Państwo, Głos Iwanowic od 2015 r. będzie ukazywał

Bardziej szczegółowo