wieści nr 1 / 2013 W numerze:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wieści nr 1 / 2013 W numerze:"

Transkrypt

1 Urząd Gminy Lubiszyn Plac Jedności Robotniczej Lubiszyn EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Niech wiara niesie odrodzenie duchowe, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodzinnym i wśród przyjaciół życzy Wójt Tadeusz Karwasz Rada Gminy oraz pracownicy urzędu W numerze: W numerze: Gmina Lubiszyn placem budowy - str. 3 Podpisanie umowy na remont drogi nr 1410F - Kolonia Marwice - str. 6 PODSUMOWANIE ROKU str. 8 DZIEŃ KOBIET W NASZYCH SOŁECTWACH - str. 14 MŁODZI TOLERANCYJNI... str. 20

2 Aktualności 1 lutego 2013 roku Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp., w obecności Wójta Gminy Lubiszyn Pana Tadeusza Karwasza, podpisał Umowę na wykonanie Kontraktu pn. Budowa sieci wodociągowej w gminie Lubiszyn. Obejmuje on rozbudowę sieci wodociągowej w Baczynie i Marwicach, a także budowę wodociągu przesyłowego pomiędzy tymi miejscowościami. Całość inwestycji o łącznej długości sieci 18,8 km. Kontrakt podzielony został na trzy zadania: Zadanie 1 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Baczyna obejmuje budowę m wodociągu, w zakresie średnic od 32 do 225 mm. Zadanie 2 Budowa wodociągu przesyłowego Baczyna - Marwice polegało będzie na budowie 1093 m rurociągu przesyłowego, o średnicy 160 mm oraz zasilenie jednego gospodarstwa przyłączem o długości 24 m i średnicy 32 mm. Zadanie 3 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Marwice obejmie budowę 5942 m wodociągu, w zakresie średnic od 32 do 160 mm. Realizacja Kontraktu pozwoli na utrzymanie wysokiej jakości wody w wodociągu, stworzy możliwość podłączenia nowych odbiorców, zmniejszy koszty utrzymania sieci, zabezpieczy przeciwpożarowo miejscowości Baczyna i Marwice poprzez zasilenie ponad 60 hydrantów. Po wybudowaniu nowej sieci wodociągowej, Baczyna i Marwice zostaną zasilone w wodę z zmodernizowanych Stacji Uzdatniania Wody: Siedlice i Centralny. Nowe wodociągi w znaczący sposób zmniejszą awaryjność sieci, podnosząc tym samym jej wydajność. Inwestycja umożliwi w przyszłości podejmowanie natychmiastowych działa w przypadku ewentualnych awarii bez ingerencji w tereny prywatne odbiorców. Usprawnione zostanie również przeprowadzanie okresowych prac konserwacyjno-montażowych. Wykonawcą została wybrana, w przetargu, Firma Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe SANITAR JAN KORDACZ z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Wartość Kontraktu to ,13 zł brutto. Zarząd PWiK Sp. z o.o., jest świadomy tego, że prowadzenie takiej inwestycji niesie za sobą pewne niedogodności dla mieszkańców. Jednak jesteśmy przekonani, że możemy liczyć na Państwa wyrozumiałość i dobrą współpracę, wzorem tej, jaką mamy z Urzędem Gminy Lubiszyn. Kontrakt 4 jest częścią Projektu, pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Gmin MG-6, w ramach którego zostanie wybudowanych lub wyremontowanych ponad 165 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 89 sieciowych przepompowni ścieków, jak również zostanie wybudowanych, wymienionych lub wyremontowanych ponad 72 km sieci wodociągowych na terenie: miasta Gorzowa Wlkp. oraz gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Inwestycja obejmuje także: rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków przy ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp., modernizację kolektorów dopływowych i kolektora odpływowego z oczyszczalni ścieków, modernizację przepompowni ścieków: Piaski i Kasprzaka, modernizację Zakładów Wodociągowych: Centralnego przy ul. Kos. Gdyńskich w Gorzowie Wlkp., Kłodawa w Kłodawie oraz Siedlice przy ul. Żytniej w Gorzowie Wlkp. Projekt realizowany jest z wykorzystaniem dofinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które wynosi zł. Wartość całego Projektu to kwota zł brutto. dr inż. Bogusław Andrzejczak Prezes PWiK Sp. z o.o. KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POMOCNY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z TERENU GMINY LUBISZYN, korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie. Od dnia 25 lutego 2013 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej- Klub Integracji Społecznej w Lubiszynie w ramach robót publicznych na okres 6 miesięcy, została zatrudniona osoba, do której zadań należy: - pozyskanie informacji o aktualnych ofertach pracy na terenie gminy Lubiszyn i miasta Gorzowa Wlkp. i okolicy, - organizowanie spotkań z pracodawcami oraz szkoleń z doradcami z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób pozostających bez zatrudnienia, - udzielanie wsparcia i motywowanie osób bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy, - udzielania wsparcia w celu podniesienia własnej wartości i umacniania poczucia pewności siebie, - przeprowadzanie treningów z zakresu: poszukiwania ofert pracy, nauki pisania listu motywacyjnego i cv, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, asertywności oraz kształtowania postawy aktywnej. Na miejscu można zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy, skorzystać z Internetu, napisać CV i wydrukować niezbędne dokumenty. W najbliższym czasie w KIS w Lubiszynie odbędą się spotkania doradcze z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. Wszystkie osoby bezrobotne, chętne do współpracy serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w czasie godzin urzędowania GOPS w Lubiszynie. GMINA LUBISZYN PLACEM BUDOWY Rok 2013 zaczął się dla nas bardzo pracowicie. Pod koniec ubiegłego roku rozstrzygnęliśmy 4 przetargi: na skanalizowanie Tarnowa, modernizację sal w Gajewie i Ściechowie oraz na przebudowę remizy w Baczynie. Inwestycje ruszyły z początkiem stycznia. Aktualnie został zakończony etap budowy rurociągu Tarnów Lubiszyn, a także rozpoczęto budowę rurociągów tłocznych w Tarnowie, przyłączy kwalifikowanych oraz sieci grawitacyjnej. Roboty są co prawda uciążliwe dla mieszkańców, bowiem w Tarnowie stacjonuje ciężki sprzęt, koparki oraz studnie, jednakże Tarnowiacy są bardzo wyrozumiali mając na uwadze ważność inwestycji, która znacznie wpłynie na poprawę ich jakości życia. Sala w Gajewie jest już na ukończeniu. Wymieniono instalację elektryczną, zmodernizowano toaletę, położono tynki i pomalowano ściany. Wymieniono też całkowicie stolarkę drzwiową wewnętrzną i zewnętrzną. W Ściechowie przebudowano system ogrzewania, zamontowano nowy sufit podwieszany oraz oświetlenie lastrowe. Ściany wyszpachlowano i pomalowano. Największy zakres prac dotyczy przebudowy remizy w Baczynie, który polega na wymianie drzwi i okien, przebudowę ścian działowych, wymianie instalacji, położeniu nowej podłogi. W ramach projektu, do remizy zostanie też zakupiony aneks kuchenny, meble do sali konferencyjnej, tablica interaktywna oraz flipchart, które będą w przyszłości służyć mieszkańcom na zebraniach i spotkaniach. Wszystkie inwestycje uzyskały dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , zatem w ostatecznym rozrachunku, koszt jaki obciąży nasz budżet jest znacznie niższy, niż byśmy mieli te inwestycje wykonywać z własnych środków. Sylwia Guszpit Wójt Gminy Lubiszyn przypomina, iż z dniem 13 maja 2013r. upływa termin składania faktur niezbędnych do wypłaty II raty stypendium szkolnego. WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO podręczniki zeszyty słowniki, encyklopedie, atlasy tablice matematyczne lektury szkolne prenumerata prasy edukacyjnej piórnik, tornister-plecak szkolny obuwie sportowe na w-f (dwa razy w roku szkolnym) strój na w-f (dwa razy w roku szkolnym) strój galowy (raz w roku szkolnym) okulary korekcyjne artykuły szkolne (bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, bibuła, temperówka, taśma klejąca, przybory geometryczne, plastelina itp.) wyjazd do kina, teatru (zaświadczenia ze szkoły) zielona szkoła, wycieczki szkolne (zaświadczenia ze szkoły) komputer, drobne części do komputera (np. myszka, drukarka, tusz do drukarki). Aktualności KANALIZACJA W TARNOWIE ROZPOCZĘTA Jak można zauważyć przejeżdżając przez miejscowość Tarnów, rozpoczęły się prace budowlane. Wreszcie mieszkańcy Tarnowa będą mieć kanalizację. Projekt kanalizacji wykonany był już w 2007r. lecz aż do 2011r. nie było nadziei na zrealizowanie tego przedsięwzięcia. Posiadając już gotowy projekt i plany, w momencie ogłoszenia naboru mogliśmy szybko złożyć wniosek na dofinansowanie tej inwestycji z Unii Europejskiej. Udało się. Przedsięwzięcie będzie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w 75%. Prace budowlane mają trwać do końca lipca 2013 roku. Red. edukacyjne programy komputerowe, pokrycie kosztów abonamentu internetowego opłata za naukę gry na instrumencie, zakup instrumentu opłata za naukę języka obcego dojazd do szkoły (imienny bilet miesięczny na dojazd do szkoły) biurko, krzesło do biurka przybory do nauki zawodu Faktury muszą być wystawione na nazwisko rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także, aby przy zakupie obuwia, stroju itp. na fakturze figurowała adnotacja szkolne lub sportowe. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze, a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie rachunku potwierdzenia może dokonać dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. W przypadku, kiedy wartość faktury przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia. W sytuacji, kiedy wartość faktury będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości faktury. Druga rata stypendium zostanie wypłacona w dniu 27 maja 2013r.

3 Aktualności Zebranie założycieli odbyło się w listopadzie 2011r. Ustawa Prawo Wodne reguluje wszelkie działania formalno prawne dotyczące działania tej organizacji. Użyłem sława organizacji, ponieważ nie jest to podmiot działający w oparciu o kodeks spółek cywilnych lub handlowych, (chociaż posiada osobowość prawną). Do założenia spółki wodnej wystarczy 3 osoby fizyczne lub prawne posiadające grunty zmeliorowane. Do Spółki Wodnej Lubiszyn deklarację złożyło 10 osób. Na zebraniach wiejskich padały zarzuty, dlaczego nic nie wiedzieli o tworzącej się spółce. Myślę, że proces organizowanie się spółki trwałby kilka lat biorąc pod uwagę rozbieżność interesów właścicieli gruntów zmeliorowanych oraz różne pomysły osób najmniej zainteresowanych utworzeniem spółki. Nie ma żadnych przeszkód w tym, żeby wszyscy właściciele gruntów zmeliorowanych przystąpili do spółki składając deklarację. Nie przypadkowo pominięto w nazwie człon gminna Spółka Wodna Lubiszyn. Określenie gminna sugeruje, że spółka podlega administracji gminy, co jest błędne. Podobne określenie posiadały Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska tzw. GS-y, lecz oznaczało to, że działalność ich obejmowała teren określonej gminy. Podobnie jest ze spółką wodną, której działalność w statucie określono, jako obszar Gminy Lubiszyn. Finansowanie działania spółki wodnej. Głównym przychodem mają być składki właścicieli gruntów zmeliorowanych, którzy odnoszą korzyści z powierzchni zmeliorowanych. Spółki wodne mogą korzystać z pomocy państwa w formie dotacji podmiotowych z budżetu państwa oraz z pomocy z budżetu jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat) zachowując proporcje 70% kosztów poniesionych na konserwacje za składek, a 30% z dotacji. Spółka wodna nie płaci podatku dochodowego, lecz ewentualna nadwyżka finansowa przeznaczona musi być na działalność statutową. Zebrania wiejskie W ostatnich 3 miesiącach odbyło się kilka zebrań wiejskich. Poza tematami organizacyjnymi dotyczącymi sołectwa oraz odbioru śmieci były poruszane sprawy melioracji. Wszyscy są zgodni, że trzeba dokonać konserwacji (często odbudowy rowów melioracyjnych). Jednak większość osób była zdania, że najpierw trzeba wykonać prace i dopiero potem żądać opłacenia składki. Wysokość składki pokrywa 1/3 faktycznie ponoszonych kosztów na wykonanie konserwacji. Nie jest możliwe żeby 10 osób zakładających spółkę wodną (dla potrzeb formalno-prawnych) było w stanie sfinansować prace konserwacyjne na 320 km rowów szczegółowych. Propozycja Zarządu Spółki Wodnej jest żeby wszyscy opłacili składkę, a prace konserwacyjne (zaczynając od rowów zbiorczych) będą sukcesywnie wykonywane. Na zebraniach wiejskich uczestniczyło najczęściej kilkanaście osób. Nie zawsze byli obecni właściciele wszystkich powierzchni zmeliorowanych. Najwięcej do powiedzenia mieli właściciele 1 ha gruntów zmeliorowanych. Inni uczestnicy zebrań wiejskich z góry przesądzali o niepowodzeniu zawiązanej spółki wodnej. Nikt nie wspomniał, że od połowy lat 80-tych zaprzestano płacenia składek na konserwację rowów melioracyjnych. Nie ma problemów, gdy rowy w całości oddziaływują na powierzchnię jednego właściciela. Inaczej jest, gdy są to rowy graniczne lub tranzytowe, a ich funkcjonowanie ma wpływ często na powierzchnie kilkudziesięciu właścicieli gruntów. Na jednym z zebrań spytano czy z dotacji kupiono samochód? Odpowiadam, że nie. A gdybym spytał, czym ma dojechać pracownik spółki w teren gdzie zgłoszono potrzebę pilnego udrożnienia rowu lub przepustu? Wcześniej czy później taki środek transportu będzie niezbędny. Porządkowanie bazy danych nie może odbywać się tylko w biurze, lecz SPÓŁKA WODNA LUBISZYN potrzebna jest weryfikacja w terenie. Niektórzy uczestnicy zebrań sugerowali, że spółkę zawiązali rolnicy, którzy chcą zrobić konserwację tylko na swoich gruntach nic nie płacąc, co jest nie prawdą. Na niektórych zebraniach padały propozycje, żeby kwota składek przypadająca na dany obręb była przeznaczana tylko na ten konkretny. Zarząd będzie brał pod uwagę takie rozwiązania. Dużo osób po otrzymaniu informacji o wysokości składki melioracyjnej dzwoni lub przyjeżdża do biura celem wyjaśnienia nowej sytuacji (dla niektórych po raz pierwszy) związanej z opłata melioracyjną. Często informują o rzeczywistym stanie rowów w terenie lub ich braku. Wszystkie te informacje są odnotowywane i weryfikowane z mapami. Wielu rolników, którzy sami wykonali konserwację też dzwoni lub przyjeżdża celem sprawdzenia zgodności działek i naliczonej powierzchni zmeliorowanej. Jest to postawa świadcząca o dobrej woli i chęci rozwiązania problemu melioracji dotycząca nie tylko własnych gruntów. Mniej przyjemnie słucha się straszenia prokuratorem i sądem. Najdziwniejsze jest to, że słowa te padają z ust osób, które przez ponad 20 lat nie pobrudziły szpadla w rowie ani nie wycięły jednego krzaka łozy. W ten sposób doprowadzając do zarośnięcia rowów nie tylko krzakami, ale i drzewami olchy. Wypasane bydło na gruntach (nie tylko własnych) bez skutecznego odgrodzenia rowów ostatecznie doprowadziło do ich zadeptania. Swoją postawą próbują zniechęcić innych występując w roli znawców tematu melioracji. Myślę, że takim sposobem problemu nie rozwiążemy. Strategia działania spółki 1. Nadal kontynuować ewidencję bazy danych właścicieli gruntów i powierzchni zmeliorowanych na wszystkich obrębach ewidencyjnych. Pozornie sprawa jest prosta, natomiast w rzeczywistości jest odwrotnie - brak aktualnych danych o właścicielach gruntów (często od wielu lat nie żyją), - brak obszarów oddziaływania rowów i wskaźników, którymi można się kierować przy wyznaczaniu w/w, - niezgodność naniesionych rowów na mapach starostwa i zarządu melioracji, - brak rowów na mapach mimo istnienia rzeczywiście w terenie. W/w braki powodują to, że weryfikacja ich będzie trwała w czasie. 2. Prowadzić prace konserwacyjne rowów zbiorczych, które są arterią dla poszczególnych rowów szczegółowych, 3. W pierwszej kolejności będą prowadzone prace na obszarach gdzie są największe wpłaty składek melioracyjnych. W roku 2012 została wykonana odbudowa 4,5 km rowów zbiorczych na obrębach Wysoka i Ściechówek. Środki na sfinansowanie prac pochodziło z dotacji Wojewody i Urzędu Gminy Lubiszyn. Obecnie spółka przygotowuje się do Walnego Zgromadzenia celem podsumowania działalności za rok 2012 i wypracowania planu pracy na rok Przewodniczący Zarządu Spółki Wodnej Lubiszyn Andrzej Pawelec PODPISANIE UMOWY NA REMONT DROGI NR 1410F - KOLONIA MARWICE Szanowni Państwo Na całym obszarze Związku Celowego Gmin MG- 6 realizowany jest od 2 stycznia 2013 r. projekt: Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Obejmuje on następujące obszary: edukację, kulturę, sprawy społeczne, transport publiczny. Mieszkańcy Bogdańca, Deszczna, Kłodawy, Lubiszyna, Santoka czy Gorzowa mogą mieć wpływ na zmiany w swojej małej ojczyźnie, decydować o sposobie wydatkowania środków Unii Europejskie na inwestycje w kulturę, sprawy społeczne, edukację oraz komunikację publiczną. Możecie Państwo wyrazić swoją opinię, biorąc udział w badaniu ankietowym, które zostanie przeprowadzone w Państwa miejscowości jeszcze w tym roku. Dla zainteresowanych Projekt w pigułce: Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr ma na celu rozpoznanie, jakie usługi publiczne w zakresie edukacji, kultury, spraw społecznych i transportu publicznego są świadczone przez gminy MG-6. Zbadane i zinwentaryzowane zostaną wykorzystywane do tego celu zasoby: instytucjonalne, osobowe, finansowe, prawne, technologiczne infrastrukturalne i inne. Kolejnym etapem jest badanie społecznej percepcji tych usług, czyli określenie, w jakim stopniu zaspokojone są potrzeby mieszkańców. Poprzez porównanie tych dwóch obszarów określona będzie luka jakościowa. Badania będą stanowiły podstawę szeregu opracowań sektorowych, w tym projektu Planu Transportowego oraz wytycznych do strategii rozwoju gorzowskiego obszaru funkcjonalnego. Wyniki analiz zostaną zaprezentowane na konferencji Forum Usług Publicznych, podczas której przedstawione będą także propozycje sposobów złagodzenia rozbieżności pomiędzy stanem obecnym Aktualności 11 stycznia 2013r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych pn.: Remont drogi powiatowej nr 1410F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 130 do miejscowości Marwice Gminą Lubiszyn. Umowa podpisana została pomiędzy Powiatem Gorzowskim a wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego - firmą MALDROBUD Sp. z o.o., Spółka Komandytowa. Na podpisaniu obecni byli m. in.: Starosta Gorzowski Józef Kruczkowski, Prezes Spółki Maldrobud Edward Malinowicz oraz Wójt Gminy Lubiszyn Tadeusz Karwasz. Wydział Dróg Powiatowych a potrzebami mieszkańców oraz dobre praktyki gmin, które podobne problemy zdołały rozwiązać. Wnioski z Forum Usług Społecznych będą stanowiły przesłankę do doboru tematyki szkoleń i warsztatów, kierowanych do osób, które na codzień zajmują się w gminach pracą w obszarach objętych projektem. Badania instytucjonalne W gminach ZCG zostaną przeprowadzone badania podmiotów i instytucji świadczących usługi społeczne w zakresie objętym projektem. Badania obejmą pogłębione wywiady eksperckie oraz analizę materiałów zastanych: dokumentów urzędowych, strategii i planów działania, koncepcji rozwojowych, struktur zatrudnienia, zbiorczych wyników egzaminów szkolnych, rozkładów jazdy etc. Badanie ankietowe Na reprezentatywnej próbie mieszkańców gmin ZCG MG - 6 zostaną przeprowadzone badania kwestionariuszowe, mające na celu określenie społecznej percepcji usług publicznych, a więc stopnia, w jakim spełnione są potrzeby i oczekiwania mieszkańców w tym zakresie. O dokładnym terminie przeprowadzenia badania oraz nazwie firmy wybranej w procedurze przetargowej Zespół Zarządzający powiadomi poprzez strony internetowe poszczególnych gmin oraz ogłoszenie prasowe. Zapraszamy do śledzenia kolejnych etapów realizowanego projektu. Poprzez strony internetowe oraz lokalne media będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych etapach projektu oraz o tych podejmowanych działaniach, które będą Państwa bezpośrednio dotyczyć. Przedstawimy do publicznej wiadomości najważniejsze wyniki badań, a płynące z nich wnioski będą stanowiły podstawę szkoleń dla praktyków- pracowników sfery usług publicznych w Państwa gminach i miejscowościach.

4 Aktualności NOWA DROGA POWIATOWA JUŻ W CZERWCU 5 marca 2013r. w miejscowości Marwice (Gmina Lubiszyn) odbyło się uroczyste wbicie pierwszej łopaty, czyli rozpoczęcie robót budowlanych na zadaniu Remont drogi powiatowej nr 1410F od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 130 do miejscowości Marwice. Symbolicznego rozpoczęcia robót drogowych dokonali: Józef Kruczkowski starosta gorzowski, Gernot Schmidt starosta powiatu märkisch-oderland, Tadeusz Karwasz wójt gminy Lubiszyn. Inwestycja realizowana jest w ramach polsko - niemieckiego projektu o nazwie Połączenie miasta powiatowego i uzdrowiskowego oraz polskiego obszaru wiejskiego do tranzytowych i ponadregionalnych połączeń komunikacyjnych. Jest to kolejny projekt realizowany wspólnie przez partnerskie powiaty (Powiat Gorzowski i Märkisch-Oderland) i jest owocem wieloletniej współpracy. Dzięki właśnie tej współpracy pozyskano środki finansowe na realizację kilku projektów z Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w ramach której dofinansowanie otrzymują projekty o charakterze transgranicznym. Inwestycja po polskiej stronie projektu zrealizowana zostanie przy współpracy oraz dofinansowaniu z Gminy Lubiszyn. Wartość projektu po polskiej stronie wynosi 2 mln zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe koszty projektu pokryte zostaną ze środków własnych Powiatu Gorzowskiego oraz gminy Lubiszyn. W ramach projektu zostanie wyremontowany odcinek drogi o długości 2,3 km. Istniejąca nawierzchnia zostanie sfrezowana i poszerzona obustronnie do szerokości 5,5m. Wody opadowe odprowadzane będą za pomocą odnowionego systemu spadku i pochyleń do rowów przydrożnych. Zostaną wyremontowane zjazdy i wyprofilowane zostanie pobocze jezdni. Głównym wykonawcą inwestycji jest firma Maldrobud z Myśliborza. Termin zakończenia prac drogowych wyznaczony jest do końca miesiąca maja 2013r. Wydział Dróg Powiatowych OTWARTY KONKURS OFERT ROZSTRZYGNIĘCIE Na ogłoszony dnia r. konkurs na realizację zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęło 8 ofert organizacji pozarządowych, natomiast w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wpłynęła 1 oferta. W dniu r. komisja konkursowa w składzie: Sylwia Guszpit przewodnicząca, Katarzyna Błaszczyk członek, Danuta Nikolak członek, po ocenie formalnej i merytorycznej przedstawiła Wójtowi Gminy Lubiszyn zaproponowany podział środków. W budżecie gminy na rok bieżący na realizację zadań publicznych przewidziano ,00zł. Przy podziale środków brano pod uwagę klasę rozgrywek, w jakiej biorą udział zawodnicy danego klubu oraz porównano rzeczywiste wydatki przedstawione do rozliczenia dotacji za rok poprzedni. W ubiegłym roku na terenie gminy powstał kolejny klub sportowy (Klub Biegacza Sparta Dzikowo), który z uwagi na to, że nie przestawił sprawozdania, bowiem jego działalność jest krótsza niż pełen rok obrotowy, jego oferta została oceniona na podstawie kalkulacji własnej oraz zakresu rzeczowego zaproponowanego zadania. Ostatecznie podział środków przedstawia się następująco: Nazwa klubu Kwota Kwota wnioskowana przyznana KS Wysoka 8.000, ,00 KS Wicher Staw 8.330, ,00 Szansa Baczyna 7.000, ,00 KS Tor Bud Baczyna , ,00 KS Sparta Dzikowo , ,00 KS Fenix Ściechów , ,00 KS Błękitni Lubno , ,00 KS Zorza Marwice , ,00 KS Unia Lubiszyn , ,00 Tarnów SUMA , ,00 Ponadto przypomina się organizacjom pozarządowym, że podpisanie umów o dofinansowanie a zatem przelewy dotacji zostaną dokonane dopiero po całkowitym rozliczeniu dotacji za rok ubiegły. Przypomina się również o konieczności aktualizacji oferty (zakresu zadania) oraz pozycji kosztorysu do kwoty udzielonego wsparcia. Sylwia Guszpit PRZYPOMINAMY Do dnia 30 czerwca 2013 r. każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do rozwiązania umowy z firmą świadczącą usługi w zakresie wywozu odpadów. INSTRUMENTY RYNKU PRACY DLA PRACODAWCÓW Z czego mogą skorzystać pracodawcy zatrudniający osoby bezrobotne? Klub Integracji Społecznej w Lubiszynie w ramach pozyskiwania informacji o aktualnych ofertach z Powiatowym Urzędem Pracy w Gorzowie Wlkp. Przedstawia informacje dla pracodawców w jaki sposób mogą zatrudnić osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Gorzowie Wlkp. Centrum Aktywizacji Zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. stosuje następujące instrumenty rynku pracy: - prace interwencyjne - staż - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej PRACE INTERWENCYJNE Prace interwencyjne są kierowane do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, spełniających jedno z następujących kryteriów: 1) Wiek do 25 roku życia lub powyżej 50 roku życia (decyduje data urodzenia); 2) Długotrwale bezrobotni albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; 3) Bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego; 4) Samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia; 5) Orzeczony stopień niepełnosprawności; 6) Osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia. OGŁOSZENIE Aktualności STAŻ Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy, natomiast dla bezrobotnych do 27 roku życia i będących w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia szkoły wyższej może trwać do 12 miesięcy. PUP w całości finansuje koszty stażu. Ogólne zasady organizowania stażu: - bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie dla dorosłych; - u organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u niego w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; - u organizatora stażu, który nie zatrudnia pracowników, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny; - czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego sobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo; - bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta. REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Pracodawca może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zarejestrowanego w PUP w wysokości nie wyższej niż 600% przeciętnego wynagrodzenia. PUP przyznaje również refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla pracodawcy zamierzającego utworzyć miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PEFRON. JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Bezrobotnemu zarejestrowanemu w PUP mogą być przyznane jednorazowo bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, w wysokości nieprzekraczającej 600% przeciętnego wynagrodzenia, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. PUP przyznaje również środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych z PEFRON. Pracodawca ubiegający się o skierowanie bezrobotnego, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy lub środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinien złożyć do PUP wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Rozpatrzenie wniosku następuje e terminie 30 dni od daty jego złożenia wraz z kompletem dokumentów. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, PUP zawiera z pracodawcą umowę. Szczegółowe informacje są dostępne w PUP w Gorzowie Wlkp., bądź na stronie internetowej również są dostępne numery telefonów gdzie są udzielane szczegółowe informacje. Pracownik KIS Trwa nabór dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2013/2014. Rodziców zainteresowanych uczęszczaniem dziecka do przedszkola od 01 września 2013 r. prosimy o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA wraz z DEKLARACJĄ CZASU POBYTU w przedszkolu i złożenie jej do dnia r. odpowiednio w Przedszkolu Gminnym w Lubiszynie lub w filii Przedszkola w Baczynie (karta dostępna na stronie lub sekretariacie Przedszkola). Przypominamy o obowiązku uczęszczania do oddziału przedszkolnego dzieci 5 i 6 letnich. Rodzice dzieci 5 i 6 letnich zobowiązani są do zgłoszenia dziecka do przedszkola lub poinformowania o miejscu realizacji tego obowiązku. Dyrektor Przedszkola Beata Byczkiewicz

5 Aktualności PODSUMOWANIE ROKU 2012 Budżet Gminy na rok 2012 zakładał: dochody w wysokości ,00 zł, wydatki w wysokości ,90 zł, założono tym samym deficyt budżetowy w kwocie ,00 zł. Wykonanie założonego na 2012 rok wygląda następująco: dochody wzrosły o ok w stosunku do kwoty planowanej, wydatki spadły o ok zł w stosunku do kwoty planowanej, pomimo przeznaczenia dodatkowych na spłatę zadłużenia z poprzednich lat. Wypracowano nadwyżkę budżetową za miniony rok w wysokości około zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły już ,00 zł. Łącznie na przestrzeni 2 lat od rozpoczęcie naszej kadencji, pomimo dodatkowych kosztów oraz realizacji inwestycji, zadłużenie gminy spadło o zł. Wykonano remont budynku Urzędu Gminy. Gmina dofinansowała budowę parkingu w trakcie modernizacji drogi wojewódzkiej w Baczynie. Przy współpracy z powiatem gorzowskim zmodernizowano chodnik prowadzący do szkoły. W zespole szkół w Baczynie z 50% dofinansowaniem z ministerstwa sportu zostało wykonane boisko sportowe. Wyremontowana została droga gminna przy blokach w Lubnie, dostaliśmy na nią dofinansowanie z ANR w kwocie zł. Prowadzona jest modernizacja sieci oświetleniowej gminy na kwotę zł. Wybudowano świetlicę w Podlesiu. Wykonaliśmy i wykonujemy przy dofinansowaniu unijnym w wysokości 85% kosztów, następujące inwestycje: remont sali konferencyjnej i sali widowiskowej w Lubiszynie, plac zabaw w Ściechowie, remont sali wiejskiej w Ściechowie scena letnia w Tarnowie. sala wiejska w Gajewie. sala wiejska w Baczynie. realizujemy przedsięwzięcie na kwotę zł, jakim jest skanalizowanie wsi Tarnów. W roku 2011 i 2012 wykonaliśmy szereg bieżących remontów, w tym: w 5 szkołach wymieniliśmy ok. 45 sztuk okien. W szkole w Stawie wyremontowane zostały schody, wymienione drzwi wejściowe, wymalowana sala gimnastyczna. W Wysokiej gruntownie wyremontowano dach. W Lubnie i w Wysokiej wymieniono piece. W Ściechowie wymienione zostały grzejniki, wyremontowana szatnia. Mimo realizowanych i nowo planowanych przedsięwzięć, sytuacja finansowa gminy się poprawia. Zgodnie z przyjętą wieloletnią prognozą finansową od 2014 roku zadłużenie, w stosunku do osiąganych dochodów, wyniesie ok. 30% ( dopuszcza się max. 60%). Roczna spłata rat kredytowych wyniesie ok. 1% w stosunku do naszych dochodów( dopuszcza się max. 15% od 2014r). Obecnie wskaźnik ten wynosi 16%. W 2014r. możemy więc śmielej planować kolejne przedsięwzięcia. W Programie Odnowy Obszarów Wiejskich na lata będzie możliwe pozyskiwanie dofinansowania m. in. na remonty: obiektów oświatowych, dróg, remiz strażackich, obiektów kulturalnych, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. O te środki gmina będzie się ubiegała. Tadeusz Karwasz Wójt Gminy Lubiszyn PUNKT WSPARCIA OBYWATELSKIEGO W GOPS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie już od roku współpracuje ze Stowarzyszeniem Równi Wobec Prawa z Gorzowa Wlkp. Owocem współpracy było wiele spotkań z doradcami, z których skorzystali mieszkańcy naszej gminy. W ramach dalszego działania w dniach , , , , , , , , , , r. odbędą się kolejne spotkania, mające na celu udzielenie bezpłatnego doradztwa w sprawach pracowniczych, rodzinnych i obywatelsko urzędowych. Wszystkie chętne osoby zapraszamy w godz. 11:00 13:00 do udziału w spotkaniach w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej na ul. Dworcowej 30f w Lubiszynie. PROMUJĄ NASZĄ GMINĘ Z życia gminy Początek nowego roku skłania nas zazwyczaj do dokonywania podsumowań tego, co wydarzyło się w roku minionym. 27 stycznia w naszej gminie był właśnie poświęcony takim podsumowaniom. W tym dniu zostały przedstawione osiągnięcia i efekty działań podjętych w roku 2011 i 2012 przez gminę a także podsumowanie działalności z ostatnich kilku lat: organizacji, placówek i osób z terenu naszej gminy. Organizatorem spotkania był Wójt Gminy Lubiszyn Pan Tadeusz Karwasz. W spotkaniu uczestniczyli: radni i sołtysi, dyrektorzy szkół, pracownicy urzędu gminy i mieszkańcy gminy, którzy otrzymali wyróżnienia za jej promocję na zewnątrz. Po przywitaniu gości Pan Wójt przedstawił obszerne i szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych przez Gminę inwestycji, imprez integracyjnych i promujących gminę. Z podsumowaniami łączą się też podziękowania i nagrody. W każdej miejscowości jest wiele osób, które przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku swojej wioski a zarazem naszej gminy. Nie sposób było ich wszystkich nagrodzić, dlatego w tym roku zostali wyróżnieni Ci, którzy promują naszą gminę na zewnątrz. Henryk Zoneman - Angażuje się w działalność pomocy społecznej, przeciwdziała uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Jego miłością jest także muzyka, dlatego też jeśli tylko jest ku temu okazja Pan Henryk gra i śpiewa, pomaga w organizowaniu różnego rodzaju imprez a wszystko to w ramach wolontariatu. Dobre serce i chęć niesienia pomocy innym zostało zauważone i docenione. Osoba pana Henryka została zgłoszona do konkursu Wolontariusz 50+ Roku Konkurs ten jest jednym z przedsięwzięć realizowanych w ramach XIII Lubuskiego Tygodnia Seniora. Pan Henryk został nominowany, a następnie wyróżniony. Wojciech Zwieruho - inicjator i szef Gminnego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z jego to inicjatywy i zaangażowania w tym roku orkiestra zorganizowana została już po raz VI. Z roku na rok jako gmina bijemy poprzednie rekordy i udaje się zebrać coraz większe kwoty. Jarosław Malinowski - jego pasją jest sport. Od 21 lat każdą wolną chwilę poświęca pracy trenerskiej, pełniąc społeczną funkcję Wiceprezesa Klubu Sportowego Unia Lubiszyn -Tarnów. Jego podopieczni osiągają sukcesy na arenie, powiatu, województwa i kraju. Mariusz Kompanowski - nie tylko biega na różnych dystansach ale również promuje naszą gminę w różnych krańcach Polski. Dumnie nosi koszulkę z logo Gminy Lubiszyn, uczestnicząc w kolejnych maratonach. Tylko w 2011 roku brał udział i promował gminę w: maratonie Bydgoszcz Toruń, w maratonie w Dębnie Lubuskim, w maratonie Gór Stołowych, w Jastrowie, Lednicy, Lesznie, Poznaniu, Świnoujściu - Wolgast, Koszalinie oraz w półmaratonie Św. Mikołajów w Toruniu. Peter Stumm w sposób pozytywny kreuje wizerunek Gminy Lubiszyn po stronie niemieckiej. Jest inspiratorem współpracy pomiędzy naszymi gminami tj. Gminą Odervorland z siedzibą w Briesen oraz Gminą Lubiszyn. Peter Stumm już od 1988 roku sprawował funkcję Burmistrza Jacobsdorfu, a od listopada 1992 roku piastuje stanowisko Dyrektora Urzędu w Briesen. Z gminą Lubiszyn związany od 1997 roku. W 2005r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP. Detlef Gasche w sposób pozytywny kreuje wizerunek Gminy Lubiszyn po stronie niemieckiej. Lekarz weterynarii. Od 1990r. Radny w Jacobsdorfie, od 1998r. pełni społeczną funkcję burmistrza Jacobsdorfu i innych 4 kolonii. Organizator biwaku Waldcamp, którego od 2008r. uczestnikami są dzieci i młodzież z naszej gminy. Organizator wielu imprez po stronie niemieckiej m.in.: Dni Jacobsdorfu, Festiwal Piosenki NRD PRL, Dni Kultury, rozgrywki sportowe, Dzień Seniora, na które zaprasza mieszkańców gminy Lubiszyn, pokazując dobrą współpracę obydwu gmin. Zespół Szkół w Ściechowie - od XIV lat odbywa się tam Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej. Wrósł już dawno w tradycję naszej gminy. Znany jest nie tylko w naszym województwie ale też w zachodniopomorskim i wielkopolskim oraz za granicą w partnerskiej Gminie Briesen. W festiwalu bierze udział około 80 uczestników - młodych wokalistów z całego województwa. Od czterech lat równocześnie z nim organizowany jest tematyczny Konkurs Plastyczny, w którym uczestniczy ok. 50 uczniów z terenu naszej gminy. Festiwal obejmowali swoim patronatem honorowym m. in. Marszałek Województwa Lubuskiego, Wojewoda Lubuski, Kurator Oświaty, Regionalne Media. Nad całością organizacji i przebiegu festiwalu czuwa dyrektor szkoły Pani Grażyna Maślej i proboszcz parafii w Ściechowie. W przygotowaniach i przeprowadzeniu Festiwalu biorą udział wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły. Zespół Śpiewaczy Tarnowianki- założony w 2007r. Od początku istnienia reprezentuje Gminę Lubiszyn na różnych imprezach o zasięgu powiatowym i wojewódzkim. Od 2008r. występuje jako przedstawiciel gminy na dożynkach powiatowych. Od roku 2010 jest głównym zespołem prowadzącym dożynki gminne. Naszą gminę reprezentuje także na arenie wojewódzkiej występując na gorzowskiej KRESOWIANIE, gdzie w 2011r. uzyskał wyróżnienie a 2012 r. otrzymał nominację do finału. Na arenie powiatowej zespół reprezentował gminę podczas

6 Z życia gminy muzycznych SPOTKAŃ Z FOLKLOREM - PIESKI 2010 i 2011, Festiwalu Zespołów Śpiewaczych Szparagowe Żniwa w Trzcielu oraz na targach rolniczych w Gliśnie. Dużym wyróżnieniem było dla zespołu zaproszenie od p. Marszałek Województwa Lubuskiego, w wyniku którego Tarnowianki wystąpiły w Urzędzie Marszałkowskim podczas wręczenia nagród w konkursie PIĘK- NA WIEŚ LUBUSKA. Stowarzyszenie Szansa - Na terenie gminy Lubiszyn działa Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SZANSA. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 9 czerwca 2004r. mieści się w Baczynie a terenem działania obejmuje całą gminę Lubiszyn. Stowarzyszenie Szansa liczy 32 członków i obejmuje pomocą 153 podopiecznych posiadających orzeczenia o niepełnosprawności. Dzięki stowarzyszeniu osoby niepełnosprawne z terenu naszej gminy mogły się poznać oraz wspólnie uczestniczyć w organizowanych przez nie imprezach i turnusach rehabilitacyjnych. Koło Pszczelarzy w Lubiszynie działa od 1976r. Założycielami koła byli: Naczelnik Gminy Lubiszyn Pan Stanisław Kinal i członkowie byłego zarządu powiatowego Polskiego Związku Pszczelarzy Pan Tadeusz Kawalec i Pan Henryk Kaczmarek. Pierwszym prezesem Koła został Tadeusz Kawalec, następnie prezesami byli: Stanisław Dubiel, Janusz Trawiński, Jerzy Kowalewski. Koło zrzeszało od 25 do 80 członków. Najwięcej w latach 80-tych. Na koniec roku 2012 Koło zrzesza 25 członków, którzy posiadają 655 rodzin pszczelich. Za wzorową działalność Koła w roku 2004 Urząd Gminy Lubiszyn, Wojewódzki Związek Pszczelarstwa w Gorzowie i pszczelarze Koła ufundowali sztandar, z którym to reprezentują Gminę Lubiszyn w różnych miejscowościach na imprezach o zasięgu powiatowym jak i wojewódzkim. Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna początki jej istnienia mają swoje źródło już w 1978 roku, kiedy to w Lubiszynie powstało koło Ligi Obrony Kraju. Członkowie tego koła brali udział w zawodach strzeleckich a od roku 1983 część z nich wstąpiła do Ochotniczej Straży Pożarnej, a część przeszła do Obrony Cywilnej, będącej komórką przy Urzędzie Gminy Lubiszyn. Od tego czasu obrona cywilna uczestniczyła w uroczystościach państwowych i kościelnych pod sztandarem Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych koła nr 14 w Lubiszynie. W maju 2011 roku, Lubuski Zarząd Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych powołał przy Związku Kombatantów w Lubiszynie Grupę Historyczno- Rekonstrukcyjną Wojska Polskiego. Z inicjatywy grupy w miejscowościach: Lubiszyn, Baczyna, Wysoka, Staw, Ściechów, Gajewo, Brzeźno zostały umieszczone tablice. Grupa brała udział w odsłonięciu obelisków w miejscowościach: Lubiszyn, Gajewo, Lubno. Sołectwo Tarnów- Od sześciu lat w Tarnowie można było zaobserwować wiele działań, które miały wpływ na poprawę jego wizerunku i integrowały mieszkańców. Były to między innymi: wydawanie gazetki Nasz Tarnów, zaprojektowanie logo, zbudowanie Ścieżki Historycznej i placu zabaw, zagospodarowanie terenu boiska oraz budowa Kurnej chaty, umieszczenie tak zwanych witawek na drogach wjazdowych do wioski, posprzątanie terenu cmentarza z przełomu XIX i XX wieku, postawienie krzyża poświęconego ofiarom Katynia i Katastrofy Smoleńskiej, reprezentowanie gminy podczas dożynek powiatowych. Wszystkie wymienione działania złożyły się na wymierny sukces Rady Sołeckiej. 26 października 2011 roku to data, która na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Tarnowa. Stała się datą historyczną, gdyż w tym dniu wieś zajęła II miejsce w konkursie Urzędu Marszałkowskiego PIĘKNA WIEŚ LUBUSKA. Sukces na miarę województwa jest ukoronowaniem wieloletniej pracy społecznej członków Rady Sołeckiej i wielu mieszkańców Tarnowa. Spośród 26 wiosek, które startowały w konkursie, Tarnów został wybrany jako druga najpiękniejsza wieś w województwie lubuskim. Do sukcesów Rady Sołeckiej przyczynia się też działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Tarnowie. Wspólnie reprezentują Gminę na Targach Rolniczych w Gliśnie i podczas Dożynek Powiatowych. Sołectwo Ściechów- promuje naszą gminę poprzez wzorowe przygotowanie do imprez powiatowych. W ubiegłym roku zajęło II miejsce podczas Jarmarku Smakosza w Łagowie i dwa pierwsze miejsca na dożynkach Powiatowych w Lubiszynie. Jedno, za wypiek tort Chlebek, a drugie za potrawę Zrolowany indyk w kożuszku serowym z przystawkami. W trakcie spotkania, kolejne wystąpienia przeplatane były częścią artystyczną. Dla zebranych w sali uczestników spotkania zaśpiewały: Marlena i Iza z Marwic, Julia, Paulina i Martyna z Lubiszyna i Tarnowianki. Ewa Czyżniejwska SPOTKANIE OPŁATKOWE PSZCZELARZY KOŁA LUBISZYN WYSOKA W dniu r. po raz 11-ty Zarząd Koła Pszczelarzy w Lubiszynie, zorganizował w miejscowości Wysoka spotkanie opłatkowe Koła Pszczelarzy. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób. Swoja obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Lubiszyn Tadeusz Karwasz i ksiądz Mariusz Iliaszewicz. Spotkaniu towarzyszyła miła, rodzinna atmosfera. Wspólne dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd podniosło świąteczny nastrój spotkania. Wójt Gminy i Ksiądz Proboszcz złożyli życzenia udanego sezonu Bieżące informacje z życia Koła przekazał Prezes Jerzy Kowalewski. W rodzinnej atmosferze biesiadowaliśmy do późnych godzin wieczornych. Szczególne podziękowania składamy dla Pań z klubu seniora, Pani Andrzejczak i rodzinie Państwa Haliczanowskich za przygotowanie spotkania. Prezes Koła Pszczelarzy Jerzy Kowalewski UDZIAŁ SENIORÓW W Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy W LUBNIE Podczas WOŚP w Lubnie dużą aktywnością wykazali się miejscowi seniorzy. Poczyniono wiele przygotowań. Był poczęstunek: bigos, ciasta różnego rodzaju, kawa, herbata. Przygotowano loterie fantową. Były puszki do zbiórki pieniędzy na rzecz akcji J. Owsiaka. Seniorzy jako współorganizatorzy brali udział w przygotowaniu wzniosłej imprezy, która wniosła własną cegiełkę do zakupu sprzętu medycznego dla dzieci i godnego leczenia seniorów. Seniorzy przygotowali: ciasta, salę wiejską oraz występy wokalne. Nasza poetka, Pani Gienia Ilmak, napisała piosenkę na cześć Jurka Owsiaka. Ujęła jego charyzmę, zaangażowanie w imprezę, która daje wymierne korzyści dla naszych szpitali. Seniorzy zaprezentowali piosenki przy akompaniamencie akordeonu w wykonaniu Józefa Szulety. Piosenkę na cześć Jurka Owsiaka śpiewano kilkakrotnie przeplatając występy, której fragment załączam. 1. Orkiestra już grać zaczęła, Jurek odezwał się, musimy Owsiaka wspierać i jego szlachetny cel. Ref. Jurek to chłop z tupetem, dużo pomysłów ma. Wspomaga służbę zdrowia, co roku jak się da. 2. Owsiak to wielka postać, świat cały już go zna. Gdyby chciał być ministrem, poparcie nasze ma. Seniorzy oprócz piosenek, zaprezentowali przygotowane specjalnie na tę okazję monologi, które były okrasą między występami - stworzyli teatr jednego aktora. Barbara Zarębska przedstawiła wiersz pt.,,penelopa. Następnie Gienia Ilmak wcieliła się w biedną kuracjuszkę, Zarębski Marian wystąpił jako zawiedziony mąż, Barbara Zarębska wystąpiła jeszcze raz jako sprzątaczka i wszechwiedząca o lokatorach z bloku. Uroczystość trwała do godz. 18-tej. Pan Wojciech Zwieruho, jako przedstawiciel Gminy Lubiszyn, zaprosił seniorów na uroczystości Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Lubiszyna na następny dzień tj r. na godz. 17-tą zapewniając autobus. Seniorzy skorzystali z zaproszenia i wystąpili ze swoim programem również w Lubiszynie - przywożąc jednocześnie zebrane pieniądze. Piosenka o Owsiaku ujęła również mieszkańców Lubiszyna. Częstowano nas swojską szynką, herbatą i ciastem, był pokaz fajerwerkow. Usatysfakcjonowani seniorzy w dobrych humorach powrócili do domów. Alina Szuleta 21 marzec - Dzień Wiosny Gdy zbliża się 21 marzec Cieszą się dzieci, cieszy się starzec Oj będzie, będzie się działo Marzannę utopić by się przydało Już dosyć mamy tej mroźnej zimy Więc dziś Marzannę już utopimy Żegnaj, ach żegnaj droga Marzanno Czekamy na wiosnę kwiecistą pannę. Z życia gminy Niech się przyroda w końcu obudzi Radosny śpiew ptaków niech dotrze do ludzi. Wszyscy razem wołajmy głośno,,nie ma Marzanny więc witaj wiosno!!! Wiersz napisała przewodnicząca Klubu Seniora Genowefa Ilmak 10 11

7 Z życia gminy VI Finał WOŚP w Lubiszynie Po raz kolejny na piątkę. Dzięki hojności mieszkańców naszej gminy, znowu okazaliśmy się lepsi niż wiele dużych miast i gmin. W drugą niedzielę stycznia odbył się VI Finał Gminny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem graliśmy nie tylko dla dzieci, ale i dla seniorów, a temat finału brzmiał Dla Ratowania Życia Dzieci i godnej opieki medycznej Seniorów. Piękna (choć mroźna), słoneczna pogoda, fantastyczne nastroje, bardzo energetyczne spotkania i przygotowania, licytacje, występy lokalnych solistów, transmisje telewizyjne i radiowe, informacje prasowe wszystko to spowodowało, że cała gmina była regionem niezwykle dumnym, przyjaznym i radosnym. Zaangażowanie mieszkańców gminy budziło nie tylko podziw, ale i lekką dozę zazdrości swoim karnawałowym graniem i efektami, jakie przyniósł Nasz VI Finał. Rozpoczęliśmy bardzo niezwykle, bo już 12-ego stycznia w Lubnie. Tutaj animatorką całego przedsięwzięcia była Pani Grażyna Skorupska. Oj się działo. Takiego pospolitego ruszenia w wykonaniu mieszkańców i strażaków z Lubna jeszcze nie widziałem. Gminny Finał rozpoczęliśmy o godz ćwierć maratonem ulicami Lubiszyna. W biegu uczestniczyło 20 zawodników. Zwycięzcy to Pani Aneta Husiatyńska z Marwic i Pan Marcin Jackowski z Kłodawy. Najstarszym uczestnikiem naszego biegu był Pan Zbigniew Petrii. Liczy sobie 83 wiosenki. Głównym organizatorem biegu był Pan Jarek Husiatyński prezes Koła Biegacza Sparta Dzikowo. Medale i poczęstunek ufundował Wójt Gminy Lubiszyn Pan Tadeusz Karwasz. Wpisowe z biegu ulicznego także zasiliło konto WOŚP. W bieżącym roku wolontariuszami Orkiestry byli: Karim Somrani, Bartosz Bijak, Aleksandra Kieliszek, Dawid Radomski, Filip Światłowski, Jacek Ciołek, Klaudia Kaczmarczyk, Patrycja Kingler, Miszel Szmyt, Katarzyna Walicka, Paulina Skaskiewicz, Szymon Majtyka, Kamila Kozaryn, Marlena Kowalczyk, Małgorzata Nawrocka, Anita Łapucha, Michał Światłowski, Artur Radomski, Martyna Zwieruho, Rafał Zając, Monika Muszyńska, Magda Muszyńska, Magda Łusiarczyk, Emilia Tokarczyk, Paulina Tokarczyk, Marta Tokarczyk, Kacper Niekrewicz, Paulina Krupieńczyk, Julia Pampuchowicz, Maciej Szymański i Kamila Szmyt. Opiekunowie Naszych wolontariuszy to: Pani Beata Nawrocka, Pani Joanna Światłowska, Pan Paweł Zwieruho, Pani Alicja Muszyńska, Pan Jerzy Legeziński, Pan Krzysztof Zwieruho, Pani Katarzyna Szymańska, Pan Piotr Zając, Pani Magda Łusiarczyk, Pani Barbara Kowalczyk, Pan Andrzej Janiszewski, Pan Hubert Haliczanowski i Pani Edyta Betka-Pawlaczyk oraz strażacy z Lubna, Stawu i Lubiszyna. Zbiórkę tegoroczną zakończyliśmy kwotą ,60 PLN, w tym wolontariusze do puszek zebrali 6.216,63 PLN, licytacje i loterie to kwota ,97 PLN wraz z gadżetami WOŚP na kwotę 250,00 PLN. Jak co roku nad Naszą Kasą czuwały Panie z BS w Lubiszynie w osobach: Pani Izabela Tokarczyk, Pani Irena Ciszewska i Pani Barbara Suchecka. Zlicytowaliśmy prawie 70 przedmiotów. Ze względu na dość wysoką cenę wywoławczą nie udało się nam sprzedać drugiego już obrazu Pani Elizy Kozłowskiej z Wysokiej. Po prostu każde dzieło sztuki, szczególnie obraz musi mieć odpowiednio słuszną cenę. Spróbujemy w następnym finale. Na razie obraz zdobi GOPS. Szczególne podziękowania za wkład w organizację Finału pragnę złożyć Paniom z Caritas pod kierownictwem Pani Wandy Mamot, Państwu Teresie i Wojciechowi Krupieńczyk, Państwu Agnieszce i Pawłowi Zwieruho, Pani Róży Koniec, Państwu Magdalenie i Markowi Krupieńczyk, Panu Jackowi Różyckiemu właścicielowi piekarni i cukierni w Baczynie, Panu Romanowi Gajda, Pani Grażynie Skorupskiej, Pani Teresie Jurewicz, Państwu Zofii i Bolesławowi Sobczak, strażakom z Lubna, Stawu i Lubiszyna oraz Ojcu Chrzestnemu lubiszyńskiej Orkiestry Panu Henrykowi Zoneman - za nagłośnienie sali i prezentację lokalnych artystów oraz Pani Sylwii Guszpit i Panu Ludwikowi Dohlad za pozytywne kształtowanie wizerunku Orkiestry. Na zakończenie kilka ciekawostek: OSP w Lubiszynie odkupiło po raz kolejny kierownicę ze starego wozu bojowego za 450zł, najlepsze torty piecze Pani Magda Krupieńczyk i Pan Jacek Różycki, Klub Seniora z Wysokiej uzbierał i przekazał kwotę 256zł na rzecz Orkiestry, najwykwintniejsze mięsa piecze Pani Urszula Głos ze Ściechowa, źrebak Pana Romana Gajdy został sprzedany za 1100zł, najdroższy w Europie miód z pasieki Pana Kazimierza Furgala kupił Pan Stanisław Nikolak za 300zł, siostra Róża dociążyła skarbonkę Orkiestry kwotą 300zł. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwali strażacy z Lubiszyna pod kierownictwem Pana Marcina Nikolaka, którzy o godz odpalili Światełko do Nieba w podzięce wolontariuszom i darczyńcom za udany Finał i godną promocję Naszej Gminy. Wierzę, że Dobre Anioły pomogą zorganizować nam następny, jeszcze lepszy Finał WOŚP. Korzystając z okazji przedświątecznego wydania Naszych Wieści Lubiszyńskich pragnę wszystkim mieszkańcom gminy życzyć miłości i wielu radosnych chwil w gronie najbliższych. Pozdrawiam Wojciech Krzysztof Zwieruho WOŚP W LUBNIE Dnia 12 stycznia 2013r. od godz odbył się w Lubnie finał WOŚP. Współorganizatorem była pani Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lubnie,,PROMYK Barbara Adamska i Dyrektor Szkoły pani Katarzyna Hajnrycht. W tym roku zbieraliśmy pieniądze na ratowanie zdrowia i życia dzieci oraz godną opiekę medyczną seniorów. Główną formą zbórki w Lubnie były wpływy ze sprzedaży cegiełek wielkiej loterii. Każda cegiełka brała udział w losowaniu nagrody głównej, którą był tablet. Za 300 cegiełek zebraliśmy 1.465,00zł. Hasłem naszej imprezy było:,,rozgrzejmy NASZE SERDUCHA I GRAJMY. Udało się. Wszyscy byli zadowoleni, cała sala była zapełniona mieszkańcami z rodzinami. Imprezę swoimi występami uatrakcyjnili: - uczniowie ze szkoły w Lubnie- tańcem i śpiewem, - członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Gorzowa Wlkp. pod kierownictwem pani Barbary Dańskiej - pokazem tanecznym, - seniorzy z Lubna - występem wokalnym, - ratownik Iwonę Ratuszniak- pokazem pierwszej pomocy przedmedycznej, który sponsorowany był przez KRUS w Gorzowie Wlkp. reprezentowany przez kierownika Przemysława Brzozowskiego. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Tadeusz Karwasz, Radni Wojciech Zwieruho i Roman Sławiński, Sołtys Beata Nawrocka, Prezes Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych z Gorzowa Antonina Kowalska- Korban, nauczycielki ze szkoły podstawowej z Lubna, strażacy OSP z Lubna. Podziękowania kieruję prywatnym przedsiębiorcom, którzy wspierali nasze działania przede wszystkim: Krzysztofowi Klonowiczowi, Jarosławowi Szczuka, Dariuszowi Karasiewiczowi, Romanaowi Dopierale, Krystianowi Pietrucha, Józefowi Medyńskiemu. Za zaangażowanie Sołtys Beacie Nawrockiej, Reginie Wróbel, Genowefie Ilmak Przewodniczącej Klubu Seniora i Seniorom. Dziękuję również Annie Bykowskiej, Annie Skorupskiej oraz Anecie Świderskiej za pomoc przy bufecie i ZEBRANIA W SOŁECTWACH Z życia gminy uczniom z klasy VI Szkoły Podstawowej z Lubna przy sprzedaży cegiełek. Dzięki wspólnej pracy pokazaliśmy, że małe miejscowości też mogą wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję. Grażyna Skorupska Na przełomie lutego i marca w wielu miejscowościach naszej gminy odbyły się zebrania wiejskie, w których uczestniczył Wójt Gminy T. Karwasz. Zebrania te, organizowane przez sołtysów, skupiły bardzo wielu mieszkańców, ponieważ głównym problemem, który był omawiany to nowa ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Ustawa ta zmienia od podstaw system zagospodarowania odpadów, dlatego Wójt zasypywany był gradem pytań. Wśród tematów, które nurtowały mieszkańców gminy to również: melioracje i dziurawe drogi. Red

8 Z życia gminy DZIEŃ KOBIET W NASZYCH SOŁECTWACH Jak co roku w wielu sołectwach organizowano spotkania z okazji Dnia Kobiet. Takie spotkania odbyły się w: Kozinach, Stawie, Lubiszynie, Wysokiej i Tarnowie. Był to czas poświęcony na zabawę i integrację. Wójt Tadeusz Karwasz, choć na krótką chwilę, odwiedził panie w 4 miejscowościach składając najserdeczniejsze życzenia. W związku z tym, iż nie mógł ich złożyć wszystkim Paniom z Gminy Lubiszyn pragnie złożyć je poprzez redakcję Wieści Lubiszyńskich. Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom Gminy Lubiszyn życzę wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, by w każdym dniu roku uśmiech na twarzach wszystkich Pań gościł tak samo często, jak w tym dniu. KONGRES KOBIET 9 marca 2013r. w Filharmonii Gorzowskiej odbyła się VIII Lubusko Gorzowska Konferencja Kobiet. Panie z Naszej Gminy również skorzystały z zaproszeń. Oprócz koncertu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Gorzowskiej i innych artystów muzycznych, pokazu mody z lat 20 i 30, pokazu samoobrony, recytacji wierszy, obejrzały pokaz gotowania w ciekłym azocie- tzw. kuchnia molekularna. Panie mogły także posłuchać ciekawego wykładu p. dr. Anity Dziedzic- Kucharskiej- Prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Kobiet Baba na temat Przemocy w rodzinie i w miejscu pracy. Red. SMUTNE POŻEGNANIA Wójt Gminy Lubiszyn Tadeusz Karwasz W ostatnim czasie odeszli od nas znani działacze, długoletni Radni Gminy i znakomici społecznicy: W ramach projektu edukacyjnego realizowanego przez ucznia Zespołu Szkół w Baczynie Rafała Pileckiego, uczniowie gimnazjum mieli okazje spotkać się z niezwykłymi osobami z województwa lubuskiego. Naszym pierwszym gościem był Jarosław Woćko, zdobywca ośmiotysięcznego szczytu Gasherbrum II w Pakistanie. Jego pasjonujące relacje z odbytych wypraw, poparte prezentacjami multimedialnymi zatykały dech w piersiach, nawet tym najodważniejszym. Zdjęcia lubuskich alpinistów przekraczających niesamowitej głębokości szczeliny, niczym maleńkie kałuże, napawały przerażeniem i budziły szacunek. Dzięki zaangażowaniu Rafała i pomocy nauczycieli pani Anny Owczarek i Justyny Zimnej, uczniowie mieli okazję przygotować się rzetelnie do tej wizyty, ponieważ w holu szkoły oglądali wystawę, której tematem były ośmiotysięczniki i ich zdobywcy. Groźne szczyty, wyłaniające się z przepięknych zdjęć przygotowanych przez Rafała oraz sylwetki ich zdobywców, wzbudziły zainteresowanie wielu uczniów, jak i odwiedzających nas gości. Dumni jesteśmy z faktu, że jednym ze zdobywców najwyższej góry Ziemi - Mount Everestu, był mieszkaniec naszej gminy śp. Tadeusz Kudelski. Kolejnym gościem, który odwiedził naszą szkołę, był Zbigniew Rudziński Prezes Oddziału PTTK Ziemi Gorzowskiej. Przybliżył nam walory województwa lubuskiego opowiadając o ciekawych szlakach turystycznych Ziemi Lubuskiej, wzbudził zainteresowanie pieszą i rowerową turystyką. Dowiedzieliśmy się, iż województwo lubuskie, jako najbardziej zalesione województwo Polski, kraina lasów, pojezierzy i pradolin, zachęca do aktywnego wypoczynku czterdziestoma turystycznymi szlakami pieszymi. Warto o tym pomyśleć, zrzucając przybrane zimą kilogramy. Anna Owczarek, Justyna Zimna INNOWACYJNE LEKCJE GEOGRAFII I PRZYRODY W ZESPOLE SZKÓŁ W BACZYNIE Pani Joanna Czyżniejewska mieszkanka Tarnowa, poprzez swoją działalność społeczną zasłużyła się nie tylko dla Tarnowa ale i dla całej gminy. Była Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Tarnowie, w latach II kadencje Radną Gminy Lubiszyn. W 1986 roku odznaczona została ORDEREM SERCA MATKOM WSI. W 2008r. otrzymała honorową odznakę ZASŁUŻONY DLA GMINY LUBISZYN. W 2010r. doceniona przez mieszkańców wsi Tarnów za całokształt swoich działań i utytułowana HONOROWYM TAR- NOWIANINEM. Pan Stefan Żurawiecki - mieszkaniec wsi Staw, przez wiele lat pełnił funkcję Radnego Gminy Lubiszyn. Był członkiem Rady Sołeckiej, prezesem Ludowego Klubu Sportowego Wicher w Stawie, inicjatorem szeregu działań, których celem była poprawa warunków życia mieszkańców oraz integracja społeczności lokalnej. Za zasługi Kapituła Rady Gminy nadała Panu Stefanowi Żurawieckiemu tytuł honorowy ZASŁUŻONY DLA GMINY LUBISZYN. Pan Janusz Trawiński - mieszkaniec Baczyny, w swojej karierze zawodowej pełnił wiele ważnych i odpowiedzialnych funkcji. Udzielał się również społecznie. Przez wiele kadencji był Radnym Gminnej Rady Narodowej. W ostatniej kadencji przed wejściem w życie ustawy o samorządzie terytorialnym do roku 1990 pełnił funkcję Przewodniczącego. Przez swoje dokonania wywarł znaczący wpływ na życie naszej społeczności. Po przejściu na emeryturę poświęcił się swoim pasjom. Był prezesem Lubiszyńskiego Koła Pszczelarzy. Sukcesy sportowców ze Szkoły Podstawowej w Lubiszynie Szkoła Podstawowa w Lubiszynie bierze udział w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży 2012/2013. W tym roku naszym sportowcom udało się osiągnąć kilka sukcesów i wrócić z zawodów z medalami. 7 stycznia 2013 r. w Kostrzynie n/o drużyna w składzie: Paulina Balukiewicz, Natalia Grycza, Magdalena Jakóbczyk, Katarzyna Kotecka, Paulina Malewicz, Wiktoria Miszkiewicz, Weronika Petryszyn, Wiktoria Petryszyn, Laura Strzelecka i Adrianna Zawadzka, wywalczyła II miejsce w zawodach mini piłki ręcznej dziewcząt. Swój sukces powtórzyła 14 lutego 2013 roku w Lipkach Wielkich podczas rozgrywek mini koszykówki dziewcząt, gdzie również zdobyła srebrny medal. Zespół chłopców w składzie: Jarosław Marciniak, Hubert Czwarno, Marek Brojecki, Maciej Chlebus, Marcel Łebek, Bartosz Czuba, Bartosz Czwarno, Filip Stankiewicz, Sebastian Kolasiński, Mikołaj Miszkiewicz i Dawid Radomski, w zawodach w piłce ręcznej chłopców, które odbyły się w Kostrzynie n/o 10 stycznia 2013 roku zajął II miejsce, natomiast w rozgrywkach mini koszykówki chłopców 13 lutego 2013 roku w Lipkach Wielkich wywalczył III miejsce. W dniu 7 marca w Gorzowie Wlkp. odbyły się eliminacje Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Udział w niej brali nasi tenisiści. Zespół chłopców ( Marcel Łebek, Maciej Chlebus) zajął III miejsce, natomiast dziewczęta ( Paulina Balukiewicz, Paulina Malewicz) wywalczyły I miejsce, tym samym awansując do półfinału. Krzysztof Jankowski 14 15

9 FESTIWAL PIOSENKI BOŻONARODZENIOWEJ Drugiego lutego 2013 roku po raz 14. odbył się Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej i Konkurs Plastyczny Gwiazda Betlejemska. To właśnie 2 lutego kończy się w Polsce okres wystawienia żłóbków i choinek - tradycyjny okres Bożego Narodzenia. Było to zatem zakończenie radosnego okresu śpiewania i słuchania kolęd. Sam Festiwal ma swoja długą tradycję na początku, 14 lat temu, nosił nazwę Dziecięcy Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej, od pięciu lat równocześnie z nim organizowany jest tematyczny Konkurs Plastyczny. Niewątpliwie na podniesienie atrakcyjności realizacji projektu wpłynął fakt, że wiele osób prywatnych przekazało środki finansowe organizatorzy wszystkim darczyńcom serdecznie dziękują. Na uroczystości obecni byli: przedstawiciele Urzędu Gminy Lubiszyn: Wójt Tadeusz Karwasz, zastępca wójta Małgorzata Miszkiewicz, dyrektor Euroregionu Krzysztof Szydłak, radni, sołtysi oraz sponsorzy. Gościliśmy również nauczycieli ze szkoły w Briesen Markt w Niemczech, współpracującej z naszą gminą. Uroczystego otwarcia dokonali gospodarze dyrektor szkoły Grażyna Maślej i ksiądz proboszcz Krzysztof Jarzynka. Do konkursu muzycznego zgłosiło się 64 wokalistów. W tym roku występy wokalistów oceniali: 1. Ks. Karol Łobenda absolwent szkoły muzycznej, gitarzysta, były perkusista zespołu Clerboys - przewodniczący; 2. Elżbieta Kwaśniewicz wieloletni juror naszego festiwalu; 3. Ks. Michał Barański pianista, gitarzysta, basista, absolwent szkoły muzycznej w Szczecinie, muzyk zespołów: Clerboys, Music Emotions. Oto wyniki XIV Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej: Kategoria uczniów klas 0-3: I miejsce Iga Niekrewicz Szkoła Podstawowa w Lubiszynie II miejsce Małgorzata Marcinkowska Szkoła Podstawowa w Baczynie III miejsce Katarzyna Skarżyńska MDK Gorzów Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Sylwia Jarnut Parafia Wniebowzięcia N.M.P. w Lubiszynie, Roksana Puchalska Prywatna Szkoła Muzyczna Huberta Zbiorczyka w Gorzowie Wlkp., Joanna Żołędziewska Szkoła Podstawowa nr 20 w Gorzowie Wlkp. Kategoria uczniów klas 4-6: I miejsce Zuzanna Zielińska MDK Gorzów Wlkp. II miejsce Aleksandra Jurgielewicz Szkoła Podstawowa nr 9 w Gorzowie Wlkp. III miejsce Aleksandra Pieczkowska MDK Gorzów Wlkp. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Julia Ignyś Szkoła Podstawowa w Kłodawie, Wiktoria Kalarus - Szkoła Podstawowa nr 10 w Gorzowie Wlkp., Maria Naumowicz - Szkoła Podstawowa nr 21 w Gorzowie Wlkp., Oliwia Piaskowska Zespół Szkół w Bogdańcu. Kategoria uczniów gimnazjum: I miejsce Monika Kosecka Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp. II miejsce Anita Jakuszewska Publiczne Gimnazjum w Ściechowie III miejsce Hanna Toruńczak Gimnazjum nr 20 w Gorzowie Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Oliwia Opłatkowska Zespół Szkół w Bogdańcu, Aleksandra Rogala Gimnazjum nr 16 w Gorzowie Wlkp., Dobromira Strokosz Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp. Nagrodę specjalną otrzymała Sandra Malec Zespół Szkół w Baczynie. Nagrodę Grand Prix otrzymała Agnieszka Bańdziak MDK Gorzów Wlkp. Każdy z uczestników otrzymał dyplom za uczestnictwo i drobny upominek. Wraz z wręczaniem nagród odbył się Koncert Laureatów. Po nim nastąpiło ogłoszenie nazwiska zdobywcy Nagrody Publiczności w tym roku, po raz drugi z kolei, zdobyła ją Anita Jakuszewska. Rozlosowano również nagrody dla publiczności. Na Konkurs Plastyczny Gwiazda Betlejemska przygotowano 54 prace, w tym: 7 z Gminnego Przedszkola w Lubiszynie, 3 ze Szkoły Podstawowej w Stawie, 1 ze Szkoły Podstawowej w Lubiszynie, 43 z Zespołu Szkół w Ściechowie. Jury w składzie: Małgorzata Miszkiewicz, Maria Celka i Sylwia Guszpit przyznało 12 nagród. W kategorii klas 0-III: I miejsce: Patrycja Domian kl. III, Szkoła Podstawowa Staw i Joanna Domagała kl.0, Gminne Przedszkole w Lubiszynie, II miejsce Igor Tylman kl. I, Szkoła Podstawowa Ściechów, III miejsce Dariusz Piechota kl. 0, Szkoła Podstawowa Ściechów Wyróżnienie: Karolina Zinyk kl.0, Gminne Przedszkole w Lubiszynie, Jakub Pachołek kl. II, Szkoła Podstawowa Ściechów, Konrad Macioszek kl.0, Szkoła Podstawowa Ściechów, W kategorii klas IV-VI: Wyróżnienie Weronika Judek kl.vi, Szkoła Podstawowa Lubiszyn W kategorii gimnazjum: I miejsce Rafał Zając kl.ii Publiczne Gimnazjum w Ściechowie, II miejsce Marta Tokarczyk kl.ii - Publiczne Gimnazjum w Ściechowie, III miejsce Weronika Majkut kl.i i Patrycja Wasiak kl. II - Publiczne Gimnazjum w Ściechowie, Za organizację Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej, w czasie festiwalu Wójt Gminy Tadeusz Karwasz wręczył na ręce dyrektora Zespołu Szkół w Ściechowie Grażyny Maślej statuetkę z podziękowaniami za kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Lubiszyn. Wielki Polak, Karol Wojtyła, powiedział: Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym... Nasze spotkania miały na celu podkreślić niepowtarzalność i wyjątkowość każdego z wokalistów, propagowanie wspólnego śpiewania kolęd, kultywowanie polskiej tradycji a także propagowanie muzyki i przygotowywanie dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Mamy nadzieję, że zostały one osiągnięte. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia projektu: XIV Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej i Konkursu Plastycznego. W przygotowaniach i przeprowadzeniu Festiwalu brali udział wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły. A.Żołędziewska Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w Baczynie W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkoły prowadzą licznie działania zmierzające w kierunku poprawy świadomości na temat zagrożeń życia codziennego zarówno w ruchu pieszym jak i zmotoryzowanym. Dlatego, uczniowie Zespołu Szkół w Baczynie uczestniczą w licznych konkursach w dziedzinie BRD. W czwartek 7 marca odbył się etap szkolny Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Do etapu powiatowego zakwalifikowali się: 1. Kamil Miszczuk kl. IG 2. Adam Kuś kl. IIIG 3. Mateusz Zaworski kl.ig Do etapu gminnego zakwalifikowały się: 1.Sara Mielcarek kl.vi 2. Julia Baumann kl. V 3. Sandra malec kl. V 9 marca odbył się etap powiatowy- turniej W Europie jeździmy bezpiecznie, do którego zakwalifikowały się uczennice naszej szkoły. Finał odbył się w Zielonej Górze. ZS w Baczynie reprezentowały: 1. Sara Mielcarek kl.vi 2. Julia Baumann kl. V 3. Patrycja Rinke kl. IV Konkurencjami zawodów były: testy dotyczące przepisów ruchu drogowego, I pomoc przedmedyczna, rowerowy tor przeszkód oraz miasteczko rowerowe. Drużyna wygrała dla szkoły zestaw głośników oraz pomoce dydaktyczne. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Anna Sulmińska, Iwona Wojciechowska 16 17

10 W dniach 6-7 marca 2012r. w Gorzowie Wielkopolskim w hali AWF odbyła się jubileuszowa X edycja Targów Edukacyjnych ABSOLWENT LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ Na terenie naszej gminy prowadzone są liczne działania profilaktyczne zmierzające do podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie promocji zdrowia. Działania te przynoszą oczekiwane efekty, gdy zaczynamy je wdrażać już od najmłodszych lat, dlatego Radni Gminy Lubiszyn podjęli uchwałę w sprawie Programu Zdrowia Psychicznego. Pla- cówki Oświatowe działające na terenie gminy realizują założenia programu wśród dzieci i młodzieży. W Zespole Szkół w Baczynie koordynatorem działań jest pedagog szkolny Pani Barbara Horyń. To ona opracowała przy pomocy wychowawców klas scenariusze lekcji wychowawczych wg bloków tematycznych: Być przyjacielem, Co jest źródłem naszych uczuć?, Jak prawidłowo komunikować się z ludźmi?. Aby podnieść świadomość dzieci i młodzieży na temat promocji zdrowia zorganizowano w naszej szkole konkurs plastyczny o nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół w Baczynie. Konkurs realizowany był w trzech kategoriach wiekowych. Klasy 1-3 szkoły podstawowej temat: Jak być dobrym przyjacielem? Klasy 4-6 szkoły podstawowej temat: Walka ze stresem odpoczynek moje zainteresowania. Klasy 1-3 gimnazjum temat: Zagrożenia zdrowia psychicznego. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. Czekamy na jego rozstrzygnięcie i liczne nagrody. I.Wojciechowska, B.Horyń Co roku uczniowie Zespołu Szkół w Baczynie w ramach działań zawodoznawczych uczestniczą w tej imprezie. Gimnazjaliści kończący szkołę (w tym roku klasa pani Iwony Wojciechowskiej) zapoznają się z bogatą ofertą edukacyjną oraz z możliwościami dalszego kształcenia i rozwoju w placówkach szkół średnich i uczelni. W bieżącym roku swoją ofertę zaprezentowało ponad 120 wystawców. Ważnym elementem imprezy są Targi Pracy i Kariery. Wydarzenie to organizowane jest z myślą o młodzieży rozpoczynającej karierę zawodową. Uczestnictwo w targach ma duży wpływ na wybór szkoły średniej przez naszych wychowanków. Poszerzenie wiedzy na temat zapotrzebowania na rynku pracy gwarantuje właściwy wybór szkoły średniej i zawodu. W czasie trwania targów odbywały się liczne pokazy, m.in. występ wokalny uczniów ZS nr12, pokaz sztuk walki w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych, pokaz mody Koronkowe Inspiracje w wykonaniu uczennic Zespołu Szkół Odzieżowych, pokaz grupy tanecznej Fair Play z Zespołu Szkół nr 14 im. Ambasadorów Praw Człowieka, pokaz musztry wojskowej w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, prezentacja ran pozorowanych w wykonaniu słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego i wiele innych. Dodatkowo, nasza młodzież zapoznała się z pracą i działalnością Ośrodka Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp., a także obejrzała film Tajemnica Westerplatte w kinie Helios. Klasa 3 gimnazjum Zespołu Szkół w Baczynie z wychowawcą Panią Iwoną Wojciechowską Forma nauczania poprzez wycieczki edukacyjne jest ważnym elementem kształcenia, szczególnie uczniów z terenów wiejskich, jest formą wyrównywania szans edukacyjnych poprzez dostęp do informacji, które posiada uczeń zamieszkały w mieście. Iwona Wojciechowska, Barbara Horyń PRZEDSZKOLAKI GONIĄ SZKOLNIAKÓW! W przedszkolu życie płynie radośnie, wśród pluszaków, samochodów, kredek, plasteliny i klocków. Mało kto odbiera okres przedszkolny jako naukę. Ale to właśnie tutaj dzieci uczą się współdziałania w grupie rówieśniczej, pierwszego trzymania kredki, rysują pierwsze szlaczki, poznają literki i recytują nauczone z trudem wiersze i piosenki. Swoje umiejętności przedstawiają na wszystkich uroczystościach z okazji Święta Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, jasełek itp. Nasze przedszkolaki z powodzeniem biorą również udział w konkursach gminnych, w których zdobywają nagrody konkurując z dziećmi szkolnymi. W konkursie na Gwiazdę Betlejemską organizowanym przez Zespół Szkół w Ściechowie w kategorii klas 0-III- Joanna Domagała zajęła I miejsce, a wyróżnienie otrzymała Karolina Zinyk z kl. 0. W konkursie na ozdobę choinkową organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubiszynie Patryk Wawrzaszek z kl. 0 zdobył III miejsce. Aktualnie w naszym przedszkolu organizujemy Konkursu recytatorski i szykujemy się do projektu grupą niemiecką. Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie

11 MŁODZI TOLERANCYJNI PO RAZ PIERWSZY REALIZUJEMY PROJEKT SIECIOWY Od początku lutego tego roku Gmina Lubiszyn jako główny wnioskodawca, przy udziale partnerów: Gminy Odervorland oraz Nadleśnictwa Bogdaniec realizuje projekt sieciowy pt. Młodzi tolerancyjni. Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji międzykulturowej wśród młodzieży zaangażowanych szkół, urzędników oraz leśników, przyswojenie sobie podstaw języka partnera, pogłębianie współpracy i łamanie stereotypów. Współpraca międzynarodowa, międzykulturowa i międzypokoleniowa. Celem ponadto jest nauka tolerancji dla siebie, dla innego człowieka i dla przyrody. Projekt sieciowy co do zasady obejmuje udział 3 partnerów oraz zadania realizowane wspólnie przez każdego z nich. Tak też jest w przypadku naszego projektu. Każdy z partnerów jest równie zaangażowany w organizację każdego działania oraz samodzielnie organizuje minimum po 1 przedsięwzięciu. Projekt zakłada udział 20 dzieci (10 z Polski i 10 z Niemiec w wieku gimnazjalnym) oraz 10 dorosłych (urzędników i leśników). Dodatkowo w projekt zaangażowani zostali nauczyciele oraz rodzice. Projekt zakłada 7 spotkań, podczas których młodzież ma szansę w praktyce wykorzystać przyswojone podstawy języka partnera. Harmonogram został skonstruowany w taki sposób, aby w konsekwencji doprowadzić do zrealizowania celu głównego, czyli łamania stereotypów oraz naukę tolerancji względem siebie i przyrody. Pierwsze działanie projektowe miało miejsce 1 marca 2013r. w szkole w Ściechowie. Projekt otworzyliśmy konferencją, na którą stawili się uczniowie, rodzice, dyrektorzy szkół i przedstawiciele partnerów. Koordynator projektu Sylwia Guszpit wraz z asystentem strony niemieckiej Katarzyną Klonowską przedstawili zebranym założenia projektu oraz szczegółowo omówiły harmonogram. Następnie rodzice oraz nauczyciele podczas wspólnego posiłku mieli okazję się poznać i porozmawiać. W tym czasie młodzież udała się na animację językową, która zakończyła się wieczorem a dzieci wcale nie chciały jej kończyć. W dalszej części projekt zakłada: Marzec konkurs ekologiczny w Niemczech, animacja językowa Kwiecień dzień sportu w Ściechowie- dzieci i dorośli Czerwiec 2 dniowy pobyt w Polsce, w tym pokaz tradycji łowieckich i lekcja ekologiczna w lesie, animacja językowa Wrzesień 2 dni w Niemczech - spływ kajakowy Październik wspólna wycieczka szlakiem historycznym wraz z animacją językową. Lekcja wspólnej tolerancji w Oświęcimiu i Krakowie. Grudzień wspólny wyjazd na świąteczny jarmark we Frankfurcie. Stałym elementem projektu jest nauka języka. Niemieccy uczniowie uczą się języka polskiego, a polska młodzież uczy się języka niemieckiego. Każda z grup ma do wypracowania po 50 bezpłatnych godzin nauki. Jako koordynator serdecznie dziękuję za pierwsze spotkanie oraz współpracę z dyrekcją obu szkół. Ponadto dziękuję rodzicom za zaufanie. Sylwia Guszpit 20 WIADOMOŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBNIE WYJAZD NA LODOWISKO Wychowawca klasy VI zorganizował w grudniu i w lutym dla uczniów klas II-VI wyjazd na lodowisko. Przejazd odbył się miejskim autobusem MZK. Na miejscu w Gorzowie czekał na uczniów spacer na lodowisko Słowianka. Wszystkie dzieci ochoczo jeździły na łyżwach. Nikt nie sprawiał kłopotów. Oby więcej takich wyjazdów. WOŚP W styczniu 2013r. braliśmy czynny udział w zbiórce pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W akcje włączyliśmy się bardzo chętnie na zajęciach plastycznych wykonaliśmy piękne plakaty, którymi ozdobiliśmy sale wiejską podczas akcji. Grupa młodsza i starsza zaprezentowała ciekawy układ taneczny. Taniec był bardzo oryginalny i widać było, że podoba się publiczności. FERIE W SZKOLE Od 14 do 25 stycznia w naszej szkole były zorganizowane ferie zimowe. Podczas ferii dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, tanecznych, komputerowych oraz ruchowych. Odbył się również wyjazd do kina na film,,gladiator. Zajęcia cieszyły się ogromna popularnością miło, że frekwencja dopisała. Dzieci mogły liczyć na pyszne śniadanko w szkole oraz wspaniałą zabawę. BAL KARNAWALOWY 30 stycznia 2013r. przedszkolaki i uczniowie naszej szkoły bawi- ły się jak co roku, na balu karnawałowym. Świetną zabawę prowadził pan dj. Patryk Barsaba. Nie zabrakło dziecięcych oraz młodzieżowych przebojów. Wszystkie dzieci świetnie się bawiły. W klasach czekał na dzieci słodki poczęstunek. DZIEN BABCI I DZIADKA W piątek 2 lutego 2013r. odbyła się uroczystość poświęcona wszystkim Babciom i Dziadkom. Kółko Teatralne prowadzone przez p. Katarzynę Hajnrych przygotowało scenkę nawiązującą do życia i problemów ludzi w podeszłym wieku. Wszystko okraszone było wierszem i humorem. Następnie na scenie zaprezentowały się przedszkolaki oraz klasy I-III. Wiersze piosenki, życzenia i upominki podkreślały rolę i znaczenie babć i dziadków w każdej rodzinie. Po zakończonych występach milusińscy ze swoimi babciami i dziadkami udali się na słodki poczęstunek oraz herbatkę. INDYWIDUALIZACJA Od września 2012 roku naszej szkole realizowany jest projekt INDYWIDUALIZACJI PROCESU NAUCZANIA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wysokość dofinansowania to zł : 3.000zł - zakup meblościanki, zł - pomoce dydaktyczne, 7.350zł - zajęcia dydaktyczne. Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III, a jego celem jest: 1. Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans uczniów. 2. Wzrost umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych. 3. Wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne. W ramach projektu systemowego odbywają się zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a w szczególności: - rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych: - matematycznych 60 dla 2 gr. x 1godz/tygodniowo, - przyrodniczych 60 dla 2 gr. x 1godz/tygodniowo - zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami mowy: 90godzin.3gr. x 1 godz /tygodniowo. K. H. 21

12 WYNIKI ROZGRYWEK TENISA STOŁOWEGO KLUBU SPORTOWEGO UNIA LUBISZYN-TARNÓW r. w Gorzowie Wlkp. odbył się IV turniej o Grand Prix Gorzowa Wlkp. Z pośród ponad 50 zawodników w finale imprezy znaleźli się Rudomina Sławomir i Malewicz Kacper, który jest aktualnie liderem cyklu turniejów r. w Żaganiu odbył się III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny młodzików. Z czteroosobowej ekipy naszego klubu najlepiej spisała się Balukiewicz Paulina zajmując III miejsce w kategorii dziewcząt. W tej samej kategorii VII -zajęła Malewicz Paulina. Wśród chłopców IV zajął Łebek Marcel a IX Chlebus Maciej r. w Lubsku odbył się finał wojewódzki II Ligi Kobiet. Drugie miejsce zajęła w nim drużyna z Lubiszyna pokonując Kostrzyn 8:2 i remisując z Lubskiem 5:5. Miejsce to dało naszej drużynie awans do półfinału strefowego r. w Drzonkowie odbyły się XV Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Seniorów w tenisie stołowym. Nasz Klub reprezentowali Rudomina Sławomir, Łebek Martyna, Jarzyna Natalia, Startek Stela i Łebek Alicja. Z ekipy tej najlepiej wypadła Łebek Martyna zdobywając brązowy medal w grze indywidualnej oraz Startek Stela i Łebek Alicja również brązowy medal w grze podwójnej r. w Kostrzynie n/odrą odbył się III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny kadetów i juniorów. Wśród kadetek IV miejsce zajęła Łebek Alicja, VI miejsce Balunkiewicz Paulina a IX Malewicz Paulina. Wśród kadetów II miejsce zajął Malewicz Kacper, VIII był Łebek Marcel a IX Łukieńczuk Bartłomiej. W kategorii juniorek najlepiej wypadła Stela Startek zajmując I miejsce i awansując tym samym na III ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Juniorów ( r -Drzonków). Pozostałe miejsca naszych zawodników to III miejsce Łebek Alicji, IX Malewicza Kacpra, XVI Joachimowskiego Arka i XVIII Żyrów Janka r. w Gorzowie Wlkp.. odbyły się Wojewódzkie eliminacje Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Dwóch zawodników z naszej gminy: Łebek Martyna i Rudomina Kamil awansowali do Mistrzostw Polski (Częstochowa r.) r. w Bolesławcu (woj. Dolnośląskie) odbyły się półfinały strefowe II Ligi Kobiet. Drużyna z Lubiszyna po zwycięstwie 10:0 nad Księginicami i porażce 7:3 z Bolesławcem awansowała do finału strefowego jako jedyna drużyna z województwa lubuskiego. Skład naszej drużyny: Łebek Martyna, Startek Stela, Jarzyna Natalia i Łebek Alicja r. w Kostrzynie n/odrą odbył się mecz IV Ligi Mężczyzn: Warta Kostrzyn - Unia Lubiszyn -Tarnów. Nasza drużyna odniosła zwycięstwo 10:2. Było to jedenaste zwycięstwo z rzędu Unii w rozgrywkach IV Ligi. Do awansu do II Ligi pozostał już tylko jeden pojedynek z Gorzowią Gorzów Wlkp. nad którą Unia ma dwa punkty przewagi. W drużynie Unii grają: Wrębiak Waldemar, Rudomona Sławomir, Malewicz Kacper i Joachimowski Arkadiusz. Jarosław Malinowski CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE - dziś poznamy historię następnej miejscowości naszej gminy Gajewo wieś sołecka w Gminie Lubiszyn, położona 5 km na południowy zachód od Lubiszyna przy drodze do Myśliborza, nieco na południe od ujścia Pręgi, lewego dopływu rzeki Myśli i 13 km od Myśliborza - Równina Gorzowska. Osada składa się z dwóch części: partii o rozrzuconej zabudowie w pobliżu drogi Ściechów-Myślibórz i regularnej ulicówki położonej na południe od tej drogi. Pośrodku dwóch części znajduje się kościół z XVIII w. pw. św. Jana Bosko. Po zakończeniu wojny świątynia była zniszczona, dopiero w 1970 r. zajęto się remontem i poświęcono ją r. Wieś powstała na początku XVIII wieku - nazwa niemiecka to Nesselgrund- czyli ziemia porośnięta pokrzywami, pokrzywisko. Wieś została wyzwolona r. W 1958r. liczyła 230 mieszkańców, obecnie składa się z 45 zabudowań i liczy 168 mieszkańców. Ciekawostką jest odkryte przypadkowo, bo podczas przygotowania wykopu pod sadzonki drzew przez pracowników Lasów Państwowych Leśnictwa Dolsk, cmentarzysko popielnicowe ludów kultury łużyckiej - grupy górzyckiej, datowane na V w. p.n.e.. W sezonie przeprowadzono badania o charakterze sondażowym, które miały na celu określenie jego zasięgu. Po zbadaniu okazało się, że cmentarzysko zajmuje okrąg o średnicy 50 m, wykopano tu urny zdobione z wyposażeniem: naczynia przystawne, zabytki metalowe (ozdoby i narzędzia z brązu i żelaza, siekierka kamienna, szpile i zausznice). Wykopane eksponaty można obejrzeć na wystawie w Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu. 10 lipca 2011roku, w 66- rocznicę zakończenia II Wojny Światowej, przy placu obok kościoła, postawiony został pomnik w hołdzie Kombatantom walczącym w obronie II Rzeczypospolitej Polski w latach Na pamiątkę tego wydarzenia mieszkańcy wydali również kartkę okolicznościową. Przez miejscowość Gajewo prowadzi szlak rowerowy Z biegiem Myśli. Opr. M. Miszkiewicz na podstawie Słownika Gorzowskiego Zesnarskiego cz. 39, Lubuskich Materiałów Konserwatorskich 2004, str.57 Wyniki sportowe Zespołu Szkół w Ściechowie W Styczniu 2013 r. w Zespole Szkół w Ściechowie odbyła się Powiatowa Gimnazjada w piłece koszykowej chłopców. Drużyna ze Ściechowa wywalczyła III miejsce. Skład medalowej drużyny: Malewicz Kacper, Radomski Artur, Zając Rafał, Judek Andrzej, Domian Piotr, Piórkowski Michał, Klóska Łukasz, Nowak Piotr, Czpiot Patryk i Lemański Maciej. Opiekunem zespołu był Konieczka Marek. W styczniu 2013 r. w Lipkach Wielkich odbyła się Powiatowa Gimnazjada w piłce ręcznej dziewcząt. Druzyna ze Ściechowa wywalczyła II miejsce. Skład srebrnej drużyny : Legezińska Daria, Januszewska Anita, Kurczewska Aleksandra, Bednarek Katarzyna, Szoppe Ewelina, Sosnowska Anna, Piórkowska Justyna, Klóska Dominika, Wasiak Patrycja, Tokarczyk Natalia, Majkut Weronika, Cichała Paulina, Łebek Alicja, Szwarc Sara. Opiekunem Zespołu był Malinowski Jarosław r. w Zespole Szkół w Ściechowie odbyły się zawody rejonowe w ramach Wojewódzkiej Gimnazjady w drużynowym tenisie stołowym. Gimnazjum w Ściechowie reprezentowana była przez drużynę dziewcząt ( Łebek Alicja i Kandemir Marta) i chłopców ( Malewicz Kacper i Łukieńczuk Bartłomiej). Obie drużyny wywalczyły pierwsze miejsce i awansowały do zawodów półfinałowych. Opiekunami drużyn byli Konieczka Marek i Malinowski Jarosław

13 Wydawca: Urząd Gminy Lubiszyn Plac Jedności Robotniczej Lubiszyn Redaktor Naczelny: Małgorzata Miszkiewicz Współredagujący: pracownicy Urzędu oraz nauczyciele i mieszkańcy z terenu gminy Lubiszyn Druk: Drukarnia SONAR Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 89, Gorzów Wlkp., tel

Kraków, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 3842 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 18 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 3842 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 18 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 3842 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE GMINY LUBISZYN NA DZIEŃ 30.11.2014 po kadencji 2010-2014

RAPORT O STANIE GMINY LUBISZYN NA DZIEŃ 30.11.2014 po kadencji 2010-2014 RAPORT O STANIE GMINY LUBISZYN NA DZIEŃ 30.11.2014 po kadencji 2010-2014 Tadeusz Karwasz Wójt Gminy Lubiszyn str. 1 SPIS TREŚCI 1. Środki na rachunkach bankowych na dzień 30.11.2014 r. 2. Stan zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Pouczenie: imię ojca imię matki gmina miejscowość kod ulica nr domu INFORMACJE O PLACÓWCE DO KTÓRYCH UCZĘSZCZA UPRAWNIONY.

Pouczenie: imię ojca imię matki gmina miejscowość kod ulica nr domu INFORMACJE O PLACÓWCE DO KTÓRYCH UCZĘSZCZA UPRAWNIONY. WNIOSEK 0 PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ Wójt Gminy Lasowice Wielkie Data wpływu: Pouczenie: 1. Formularz należy wypełnić czytelnie. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem * - niepotrzebne skreślić.

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

b) Data i miejsce urodzenia ucznia... c) Adres stałego zameldowania ucznia:... kod pocztowy...telefon... Nazwa i adres szkoły..

b) Data i miejsce urodzenia ucznia... c) Adres stałego zameldowania ucznia:... kod pocztowy...telefon... Nazwa i adres szkoły.. Zał. nr 1 do zarządzenia Nr 27/08 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 2 lipca 2008 r. WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 1.DANE UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych

REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych ROZDZIAŁ I postanowienia ogólne Niniejszy regulamin opracowany jest na podstawie: 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU ... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora W RZESZOWIE WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU na okres do 6 miesięcy dla osób: bezrobotnych do 25 roku życia, bezrobotnych długotrwale

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 150/XX/2016 RADY GMINY KROCZYCE. z dnia 9 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 150/XX/2016 RADY GMINY KROCZYCE. z dnia 9 września 2016 r. UCHWAŁA NR 150/XX/2016 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kroczyce

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP POWIATOWY URZĄD PRACY USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 2. Staże 3. Prace interwencyjne 4. Jednorazowa refundacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku 15.02.2007 r. oddano wodociąg w Tropiszowie i Pobiedniku Koszt całkowity 2.699.841,- 1.608.883,- zapłacono w

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR XIX/197/16 RADY GMINY HERBY z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA WOJKOWICE. I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA WOJKOWICE. I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA WOJKOWICE. I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin określa zasady przyznawania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Czy prowadząc inną formę wychowania przedszkolnego mogę otrzymać dotacje z gminy? Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia grudnia 2011 r. LLU-4101-27-07/2011 P/11/002 Pani Violetta Rudzka Wójt Gminy Jabłonna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/134/2013 Rady Gminy Kraszewice z dnia 30 września 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/134/2013 Rady Gminy Kraszewice z dnia 30 września 2013 r. Uchwała Nr XXVII/134/2013 Rady Gminy Kraszewice z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 5236 UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/VII/2015 RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 42/VII/2015 RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE. z dnia 31 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR 42/VII/2015 RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kulesze Kościelne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, REFUNDACJI FORM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RADZYNIU PODLASKIM W 2012 ROKU

ZASADY ORGANIZACJI, REFUNDACJI FORM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RADZYNIU PODLASKIM W 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje, iż od dnia 01.03.2012r. uruchamia finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. ZASADY ORGANIZACJI, REFUNDACJI FORM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. P.412/5/AM/14 Ryki, dnia 09.06.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Podział wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w 2015 roku

Podział wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w 2015 roku Podział wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w 2015 roku Szkoły podstawowe Gimnazja Oddziały przedszkolne Dowóz uczniów do szkół Biuro Obsługi Szkół Samorządowych Przedszkola i inne formy

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Gmina w liczbach: a) POWIERZCHNIA GMINY 12.853 ha (128 km2) b) liczba mieszkańców -5 801 - Stali mieszkańcy Gminy Kargowa - 5801 - miasto - 3708 - wioski

Bardziej szczegółowo

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Barcin

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Barcin Projekt UCHWAŁA NR./2009 RADY MIEJSKIEJ w BARCINIE z dnia...2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Barcin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004

UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004 UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r. Projekt z dnia 8 września 2016 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY Ogólne zasady odbywania stażu u organizatora w 2014 r. 1 Pomoc w formie odbywania stażu u organizatora udzielana jest na podstawie: 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie Prace interwencyjne Prace Interwencyjne polegają na zatrudnieniu osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy przez pracodawcę, jeżeli zatrudnienie nastąpiło w wyniku umowy zawartej z urzędem pracy. Prace

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIE PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIE PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu p.n. Targi Aktywnych Form Pomocy Minister Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4952 UCHWAŁA NR XXX/181/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Radziechowy-Wieprz na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. P.412/4/AM/14 Ryki, dnia 08.05.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI STAŻY DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W POZNANIU

ZASADY ORGANIZACJI STAŻY DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W POZNANIU ZASADY ORGANIZACJI STAŻY DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W POZNANIU I. Postanowienia ogólne Aktywizacja zawodowa o której mowa w tytule udzielana jest

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu p.n. Regionalne Targi Aktywnych Form Pomocy Minister

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE z realizacji zadań przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia do grudnia 2012r. 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH. Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych 27.05.2013 r.

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH. Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych 27.05.2013 r. OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych 27.05.2013 r. OFERTA USŁUGOWA PUP BYDGOSZCZ Pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe Klub

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Projekt USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim C e n t r u m A k t y w i z a c j i Z a w o d o w e j

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim C e n t r u m A k t y w i z a c j i Z a w o d o w e j Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim C e n t r u m A k t y w i z a c j i Z a w o d o w e j ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail:

Bardziej szczegółowo

wyposażenie danej placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych

wyposażenie danej placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych OGŁOSZENIE o konkursie ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie Świetlica Dzieci Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011-2015 Na podstawie art. 23 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/251/2013 RADY GMINY CHYBIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/251/2013 RADY GMINY CHYBIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/251/2013 RADY GMINY CHYBIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice JEDNOSTKI I PROGRAMY, Z KTÓRYCH UZYSKANO DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ JEDNOSTKI, Z KTÓRYMI PROWADZONO WSPÓŁPRACĘ W CELU REALIZACJI INWESTYCJI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń z Urzędem Pracy w Jabloncu nad Nisou 25-31.05.2008r. Temat prezentacji: Podstawowe formy pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy

Wymiana doświadczeń z Urzędem Pracy w Jabloncu nad Nisou 25-31.05.2008r. Temat prezentacji: Podstawowe formy pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy Wymiana doświadczeń z Urzędem Pracy w Jabloncu nad Nisou 25-31.05.2008r. Temat prezentacji: Podstawowe formy pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy Projekt pt.: Wymiany i spotkania transgraniczne (WIST)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU Podstawa prawna: 1) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu Pierwszy dzwonek polegającego na przyznaniu wsparcia

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 2946 UCHWAŁA NR III/161/2012 RADY GMINY DĘBNO. z dnia 24 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 2946 UCHWAŁA NR III/161/2012 RADY GMINY DĘBNO. z dnia 24 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 2946 UCHWAŁA NR III/161/2012 RADY GMINY DĘBNO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 kwietnia 2015 r. Projekt z dnia...2015 r. Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. Pani Magdalena Bania Przewodnicząca Rady Gminy Mielec Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2014 rok autopoprawki następującej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 245/XXXI/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Uchwała Nr 245/XXXI/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 kwietnia 2013 roku Uchwała Nr 245/XXXI/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a w zw.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku K-S-1.431.6.11.2012.DK PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 17-19 września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo